Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

O deštrukcii ľudstva ako cieli svetovej elity

14
reakcií
774
prečítaní
Tému 17. októbra 2016, 19:30 založil savras.

podobné témy:1.
označiť príspevok

savras žena
   17. 10. 2016, 19:30 avatar
Tento článok je pokusom o demaskovanie najrozličnejších spôsobov deštrukcie osobnosti ľudí, uplatňovaných v súčasnosti a zároveň tiež pokusom o poodhalenie príčin, prečo sa tak deje a koho je to zámerom.

Každý, kto sa vnímavejším spôsobom rozhliada okolo seba nemôže nevidieť, ba musí mu to byť až nápadné, ako sa intenzívne a v masovom meradle cielene pracuje na deštrukcii osobnosti človeka, ako i vzájomných medziľudských vzťahov.

V prvom rade sú to médiá, ktoré programovo šíria povrchnosť, plytkosť, prázdne senzácie a nenáročnú, až primitívnu zábavu. Skrytým účelom je vypĺňanie voľného času ľudí bezobsažnosťou a povrchnosťou, ktorá z nich formuje povrchné a plytké bytosti, takmer neschopné samostatnejšieho myslenia. Túto úlohu plní televízia, predovšetkým komerčná, komerčné rádiá, bulvárne printové médiá a samozrejme internet.

Ďalším deštruktívnym činiteľom je propagovanie materialisticky konzumného spôsobu života. Prijatie tohto modelu za svoj degraduje myslenie a uvažovanie ľudí iba na hmotu a veci s ňou súvisiace. Takže nakoniec, ak aj trochu myslia, všetko ich myslenie je úzko obmedzené hranicami hmotného a materiálneho sveta. Nič vyššieho, hodnotnejšieho a vznešenejšieho pre nich neexistuje. Duchovný rozmer bytia sa stáva ilúziou, niečím absolútne nereálnym a teda v konečnom dôsledku zbytočným.

S filozofiou konzumu úzko súvisí honba za peniazmi a ziskom. To so sebou nevyhnutne prináša určitý druh bezohľadnosti, ktorá deformuje a ničí vzťahy. Na mnohých pracoviskách preto vládne šikanovanie, šplhúnstvo, podliezavosť, podrazáctvo, či udavačstvo, prostredníctvom ktorých sa jedni dostávajú k lepším pozíciám a lepším peniazom ako druhí. Sme maximálne pracovne vyťažení, žijeme v strese a ak aj máme viac peňazí a väčší blahobyt ako v minulosti, pocit životnej pohody sa vytráca. Nemáme na seba čas a zanedbávame svoje deti, ktoré sa stávajú obeťami virtuálnej reality internetu, obeťami počítačových hier, alkoholu, drog, či mnohých iných nástrah.

Ďalším významným cieľom deštrukcie je útok na morálnu integritu osobnosti. Ľudskosť v človeku ako taká je totiž neoddeliteľne spojená s princípmi mravnosti a morálky. Ak sa tieto kvality devalvujú, nevyhnutne dochádza k demontáži ľudskosti, pretože evolučný vývoj našej civilizácie je neoddeliteľne prepojený s rastúcou kultiváciou mravnosti a morálky. Ich narušovaním zostupujeme na nižšie priečky svojho evolučného vývoja a čoraz viacej podliehame tomu živočíšnemu v sebe.

Jedným z mnohých nástrojov deštrukcie mravných princípov je trebárs trend obnažovania ľudského tela a z neho vyplývajúci atak na najnižšie pudy. Niet snáď reklamy, filmu, alebo bulvárneho časopisu, kde by tým ľudia neboli ovplyvňovaní. A už ani nehovoriac o internete. Veľmi úzko s tým súvisí i preferovanie homosexuality ako normy, gender ideológia ľubovoľnej zameniteľnosti pohlaví, alebo snahy o predčasnú sexualizáciu maloletých a podobne.

Ďalším z rozkladných činiteľov je preferovanie multikulturalizmu a úsilie o narušenie, ba až kompletné odstránenie národnej identity. V Nemecku je už napríklad hanbou byť Nemcom. Razí sa cesta Európanstva, to jest ľudí bez národnej kultúry, národných tradícií a národnej histórie. Čiže ľudí bez minulosti a týmto pádom i bez budúcnosti.

Cieľom sú občania, alebo lepšie povedané ovce, absolútne vykorenené zo všetkého národného a bez tejto najprirodzenejšej opory ľahko a čímkoľvek manipulovateľné, pričom každý zdravý prejav národnej hrdosti je považovaný za nacionalizmus.

Problém imigrácie, ktorý prežívame je súčasťou celého procesu. Cielená imigrácia nie je totiž vôbec prejavom humanizmu, ako sa okázalo proklamuje. Ide o sociálne inžiniersky pokus o deštrukciu európskeho obyvateľstva, ktorého intelektuálny a duchovný potenciál má byť rozvrátený miešaním s ľuďmi duchovne nižšieho vývojového stupňa.

Zámerom je teda len a len deštrukcia. A tí, ktorí sú platení za to, aby hladko prebiehala, ale aj tí naivní a hlúpi, ktorí sú presvedčení, že sa tak deje z humanizmu, všetci títo okamžite obvinia z rasizmu, xenofóbie a neznášanlivosti každého, kto sa vo svojom zdravom vyciťovaní odvažuje stavať na odpor.

Kto ale za všetkým stojí? Do koho rúk sa zbiehajú všetky nitky? Ako je trebárs možné, že nemecká kancelárka pozýva do svojej krajiny státisíce imigrantov aj napriek tomu, že racionalistickým Nemcom musí byť jasné, že ich to stojí milióny Eur, že sa títo ľudia nikdy kultúrne neprispôsobia a že ani z hľadiska pracovného trhu nebudú vôbec prínosom, ako sa očakávalo? Ako je možné, že špičkoví nemeckí politici idú proti záujmom vlastného národa, ako i proti záujmom Európskej únie?

Možné je to preto, lebo zohľadňujú záujmy úplne iné a úplne niekoho iného. Záujmy elity, ktorým poprední svetoví lídri slúžia. Slúžia im tiež takmer všetky oficiálne médiá, ktoré sú ekonomicky v ich rukách. V duchu deštrukcie všetkého národného a morálneho pôsobia i mnohé mimovládne organizácie, nimi financované. Ide o úzku svetovú elitu, ktorá je vlastníkom veľkých nadnárodných korporácií a bánk, prostredníctvom ktorých ovláda ekonomiku mnohých štátov sveta. Všetky nitky sa teda zbiehajú k zopár neuveriteľne bohatým a mocným, stojacim v pozadí.

Aké sú ich zámery? Pravda je bizarná až do takej miery, že jej mnohí ľudia nebudú ochotní uveriť. Prítomnosť a minulosť elity, to jest najmocnejších rodín sveta je totiž spojená s temnými okultnými praktikami. A prostredníctvom nich, ako aj pomocou ekonomických pák usilujú o absolútnu svetovládu. Viď analógiu temného okultného pozadia Adolfa Hitlera a jeho svetovládnych zámerov.

Títo ľudia sústredili do svojich rúk takmer všetku pozemskú moc a cestou všeobecnej deštrukcie bezohľadne kráčajú za svojim cieľom. Okrem mnohých už spomenutých deštrukčných činiteľov vzniklo napríklad z ich výdatným pričinením i množstvo ozbrojených konfliktov, na ktorých sa potom neváhali obohacovať finančným a materiálnym podporovaním oboch proti sebe bojujúcich strán.

Vojny im totiž vždy prinášali a stále prinášajú hneď niekoľko profitov. Materiálnu deštrukciu, množstvo osobných a rodinných tragédií, fyzickú likvidáciu podľa ich názoru nadmerného počtu obyvateľstva a astronomické príjmy. Niečo podobným spôsobom zvráteného nemôže vskutku cielene praktizovať nikto iný, ako ten, kto sa plne prepožičal Zlu a jeho službám.

No a pravým účelom všetkých spomínaných i nespomínaných deštruktívnych činiteľov je zastaviť a trvalo brzdiť ľudstvo v jeho duchovnom vývoji. Trvalo ho držať v nízkych duchovných vibráciách a ustavične ich znižovať. Práve z tohto dôvodu je všade po svete zámerne šírený teror, vojny, strach, neistota, konflikty a krízy. Preto je ľudstvo zrážané na kolená pornografiou, drogami, mediálnymi lžami a mnohými inými spôsobmi, ktoré nás majú duchovne držať područí.

Áno, vo svete, všade okolo nás prebieha veľký boj temnoty zo svetlom. Na strane temnoty je takmer všetka svetská, politická, ekonomická, hospodárska, finančná a mediálna moc, ktorá sleduje jediný ciel – duchovnú degeneráciu ľudstva a jeho následné absolútne zotročenie. Obyvatelia zeme s implantovanými čipmi sa napokon stanú iba číslami bez vlastnej vôle a populačne budú drasticky zredukovaní na počet vyhovujúci elite.

Na strane svetla je jednak pochopenie pravdy o tom, čo sa vlastne v deje a čoho sme v súčasnosti účastní. Predovšetkým však sú to vysoké a vznešené hodnoty, o ktoré sa môžeme oprieť a prostredníctvom ktorých sa môžeme vzoprieť silám temna, usilujúcim o našu duchovnú deštrukciu a následné fyzické zotročenie.

Proti úbohej plytkosti a povrchnosti, ktorou sme dennodenne zámerne zahlcovaní môžeme postaviť čistotu a ušľachtilosť. Čistú a ušľachtilú hudbu, literatúru, výtvarné umenie, dramatické umenie a v neposlednom rade čistotu a ušľachtilosť svojho vlastného vnútra.

Proti zámernému šíreniu a propagovaniu nemravnosti môžeme postaviť pevnú mravnosť a morálku, na ktoré budeme dbať už vo svojom svojom myslení a cítení.

Proti rozkladným úchylkám v podobe normalizácie homosexuality a gender ideológie môžeme postaviť zdravý sedliacky rozum, alebo lepšie povedané cítenie, prostredníctvom ktorého je možné bezpečne vnímať to, čo je prirodzené a teda správne.

Proti bezduchému konzumu a materializmu môžeme postaviť vysoké hodnoty ducha. Hodnoty cti, dobra a spravodlivosti. Hodnoty najprirodzenejšej ľudskej duchovnosti, ktorá vyciťuje i existenciu niečoho omnoho vyššieho a vznešenejšieho, ako je iba to hmotné.

Proti zámerne vyvolávanej a podporovanej bezohľadnosti, opierajúcej sa o honbu za ziskom môžeme postaviť hrejivú ľudskosť, spolupatričnost, ohľaduplnosť a úctu človeka k človeku.

Proti multikultúrnej lži, ktorej účelom je duchovná i duševná degenerácia európskych národov, ako i vytváranie permanentných ohnísk konfliktov, prameniacich zo vzájomnej nekompatibilty kultúr môžeme postaviť svoje vlastné národné, kultúrne a duchovné tradície, ktoré vykazujú omnoho vyššie hodnoty, než sme vôbec ochotní pripustiť.

Máme teda dve možnosti. Buď sa pridáme na stranu temna so všetkou jeho súčasnou materiálnou, finančnou, politickou a mediálnou mocou. Odmenou za naše judášske služby nám bude príjemný a blahobytný život. Ale všetci podobní pragmatici a judáši by mali vedieť, že temnota vo svojej absolútnej bezcharakternosti nakoniec odkopne aj väčšinu tých, ktorí jej verne slúžili potom, keď už splnili svoju úlohu. Takto pochodí i mnohých naivných, užitočných hlupákov, pravdoláskarov a srdiečkárov.

Alebo sa potom naopak pridáme na stranu svetla svojim osobným preferovaním vysokých, vznešených a ušľachtilých ľudských i duchovných hodnôt, prostredníctvom ktorých sa postavíme proti deštruktívnym silám temna.

Lebo tak, ako sa je schopné zlo a temnota na našej zemi spájať s obludnými silami Zla, smerujúcimi všetko do totálneho područia Temna, presne rovnako sa je schopné to dobré a svetlé na zemi spájať so silami Svetla a Dobra, ktorých zámerom je naopak všestranné povznesie ľudstva.

A práve spojenia ľudí s víťaznými silami Svetla a Dobra sa panicky hrozí Temnota i svetová elita jej slúžiaca. V snahe zabrániť tomuto spojeniu, rovnajúcemu sa ich zániku sa zo všetkých síl a všetkými možnými prostriedkami snažia ľudí duchovne degradovať. Snažia sa ich neustále duchovne, emocionálne, mentálne, psychicky i fyzicky zrážať, aby nemohli nikdy plne rozvinúť svoje cnosti a tým pádom nikdy uniknúť zo svojho otroctva a stať sa slobodnými.

Zdvihnite preto hlavy ľudia a svojim upriamením k Svetlu, Dobru a jeho hodnotám straste zo seba otrocké okovy, ktoré vám lživo hovoriac o demokracii, ľudských právach, či multikulturalizme zákerne zakladá Temno, prostredníctvom utajovaných svetovládnych snáh bezcharakternej svetovej elity.

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š


2.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 10. 2016, 19:46 avatar
savras, vieš aj niečo iné ako lepiť svoju reklamné plagáty... na žiadnu diskusiu, korektnú, či nekorektnú, zjavne nemáš odvahu...
Súhlasí kntsz


3.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 10. 2016, 01:31 avatar
Ked som sa donutil citat prvych par odstavcov (na viac som nemal dost pevnu volu), tak mi to tak nejak evokovalo teba, ako si mu vycital, ze lepi, a pozriem sa a hned tvoj prispevok

Ake boli hody v Löwinnen/Lionesses?


4.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 10. 2016, 11:41 avatar
Wolfe, nebol som... chodievam vtedy, keď je tam nejaká mne pasujúca kapela, okrem toho mám zdravotné problémy... 


6.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 10. 2016, 13:33 avatar
Jo, zdravotne problemy, poznam perfektne a ___EXTREMNE__ sa zhorsuju ...


5.
označiť príspevok

majko1 muž
   18. 10. 2016, 11:43 avatar
Ja som bol.....bolo pekne a tak tam boli davy ľudí.......no a burčiak a iné dobroty...... 


7.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 10. 2016, 13:34 avatar
A ty ze si bol kde na hodoch, tam niekde u vas? Ani neviem odkial pochadzas..


8.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 10. 2016, 13:34 avatar
Z Kuvajtu.


9.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 10. 2016, 13:36 avatar
Tam tiez mavaju hody a vinobranie?


10.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 10. 2016, 13:37 avatar
Áno, keď vystúpiť z lietadla, a objavia u teba víno, tak ti ho zoberú. Pretože u nich je alkohol zakázaný.


11.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 10. 2016, 13:43 avatar
Ale on hovoril, ze burciak pil, nie ze mu ho odobrali..
A neviem, ci ti ho odoberu, len ho nemozes pit na verejnosti tusim..


12.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 10. 2016, 13:43 avatar
vinobranie = víno berú


14.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 10. 2016, 14:58 avatar
Vidis, tak to ma nenapadlo..


13.
označiť príspevok

majko1 muž
   18. 10. 2016, 13:45 avatar
No veď tam kde mal byť aj Tull....žijem neďaleko odtial...... 


15.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 10. 2016, 14:59 avatar
No vidis, minuly rok som sa mohol stretnut nielen s Tullom, ale aj s tebou
Súhlasí majko1
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 06:59,  Lebo aj veriaci maju radi napr pekne auto... A tak.... Ved pokial to beriem ako dar od Neho a...
dnes, 06:57,  Pretoze sam dobre viem aj ked som veriaci ...ak sa tak mozem nazvat"" Niesom lepsi a...
dnes, 06:55,  Teológ skusim odhodit bokom všetko... Co takto ze kazdy ma v sebe lasku ci veriaci ci...
dnes, 06:52,  71. Tiez sa stotoznujem s tym výrokom... Ale keby nebolo viery tak by Zase nebolo presvedcenia
dnes, 06:47,  Jan 3:16
dnes, 06:47,  70.. Dik ..kntsz
dnes, 05:37,  “Nemilujte svet ani to, čo je vo svete. Ak niekto miluje svet, nemiluje Otca, lebo nič...
dnes, 04:26,  http://diskusie.slovakforum.net/t231-topic
dnes, 04:25,  alebo ti dam hned link http://diskusie.slovakforum.net/t231-topic
dnes, 04:10,  zaujima, o chvilu ti skopcim jedno videjko ;)
dnes, 04:09,  presne tak, motorkár.......špína k špíne sadá.....
dnes, 04:09,  http://diskusie.slovakforum.net/t235-topic#1187
dnes, 04:06,  ako vidím, už to nikoho nezaujíma, čo už....*01*01*01
dnes, 03:49,  Naser si, ségro*13
dnes, 03:49,  Čína reaguje na vypovězení smlouvy ze strany Prahy: Změňte přístup, jinak pocítíte...
dnes, 02:27,  List Ľubošovi autor: Plomba Milý Ľuboš. Čítal som tvoj úžasný status a tak ti...
dnes, 01:35,  13. čo uz zaliezol do kanála ? *39 twl tito pro ruskí potkani nič nevydrzia :) A toto je...
dnes, 01:27,  3. presne tak ;) a krysy ako ty nech tahajú naspet do kanála :)
dnes, 01:25,  12. ty pucmola schovaná za anonymitou internetu . takí úchylné nuly ako ty nemozu nikoho...
dnes, 01:15,  Odporná, smradľavá špina. Ty si už taká skazená, že sa ani neurážaš. Tí chlapi museli...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
To, že je niekto dospelý, nemusí hneď znamenať, že je aj rozumný.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(88 151 bytes in 0,507 seconds)