Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Niečo o trojjedinosti:

112
reakcií
320
prečítaní
Tému 8. mája 2019, 06:08 založil F=G.m1.m2/r^2.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
15. 05. 2013
13
23. 08. 2015
14
13. 07. 2015
13
11. 07. 2015
20
23. 06. 2013
31
23. 05. 2013
9
 
 


1.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   8. 5. 2019, 06:08 avatar
O Duchu Svätom sa nepíše len ako o Duchu Božom, ale aj ako o Duchu Kristovom. To je dôkaz, že Kristus a Otec sú jedno a majú spoločného Ducha:

Jn 14,16-18
ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám.

Prídem k vám hovorí Ježiš o Duchu ako o sebe. O Duchu, ktorého má poslať. O veriacich ktorí ho prijali sa píše, že prijali Ducha Kristovho:

Rim 8:9-10
ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten neni jeho. Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravedlivosť.

V texte čítame, že ak má niekto Ducha Božieho, má v sebe Krista. Napriek tomu, že je to zároveň Duch Boží. Prečo? Lebo Otec, Syn a Duch sú jedno. To jasne vyplýva z oboch textov.

Ján 14,8-9
Povedal Mu Filip: Pane, ukáž nám Otca, a postačí nám to. 9Ježiš mu riekol: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma, Filip?

Filip chcel, aby mu Ježiš ukázal Otca. A Ježiš mu na to, že On je Otec. Môže existovať ešte silnejší dôkaz jedinosti Krista s Otcom ako je toto? -Filip chcel vidieť Otca, nie niekoho kto sa mu iba podoba, alebo ho verne reprezentuje. Ježiš mu NEpovedal: "teraz ho nemôžeš vidieť, ale pozri sa na mňa, som jeho verná kópia", ale povedal mu: "taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma?" To hovorí samo za seba a netreba k tomu viac komentár.

Námietky Svedkov Jehovových:

Námietka:
Ježiš si uvedomoval, že potrebujú jeho učeníci útechu, a sľúbil:....... „Poprosím Otca, a dá vám iného tešiteľa, aby bol navždy s vami.“ Ján 14:16
Ježiš sa tu zmienil o Božom svätom duchu, ktorý bol vyliaty na jeho učeníkov 50 dní po jeho vzkriesení. Boží/Otcov/ duch ich okrem iného utešoval v skúškach a posilňoval ich, aby naďalej konali Božiu vôľu. (Skutky 4:31)

Odpoveď:
To ničím nespochybňuje hore uvedené dva texty z biblie, že ak má niekto Ducha Božieho, má v sebe Krista a "prídem k vám" hovorí Ježiš o Duchu Božom ako o sebe.

Námietka:
„Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec nežného milosrdenstva a Boh každej útechy, ktorý nás teší vo všetkom našom súžení, aby sme mohli potešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení útechou, ktorou nás samých potešuje Boh.“ — 2. KORINŤANOM 1:3, 4.
Odpoveď:
To potvrdzuje, že útecha Otca je zároveň útechou Krista (čiže spolujedinosť Otca so Synom) ktorý tiež vravel, že príde k nám, keď pošle Ducha od Otca a že v ktorých prebýva Duch Boží, tak je v nich zároveň Kristus.

Námietka:
Budem úprimný a poviem,že aj Ježiš nám môže dať útechu,čo je úplne prirodzené/tak ako každý kresťan môže byť /tešiteľ,utešiteľ/,.....citujem: 2. Tesaloničanom 2:16,.........."6 Navyše, kiež sám náš Pán Ježiš Kristus a Boh, náš Otec, ktorý nás miloval a dal [nám] večnú útechu a dobrú nádej nezaslúženou láskavosťou,"

Ale je jasne rozlíšené,že autorom ducha svätého je Otec!

Odpoveď:
Nepíše sa iba o úteche Krista, ale o Duchu Božom, ako doslova o Duchu Kristovom. Ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten nieje jeho. Ale ak je Kristus vo vás, atď... O tom istom Duchu text tiež píše, ako o Duchu Božom.

Námietka:
mať "ducha Kristovho", alebo mať "Kristovú myseľ"/ako hovorí Písmo / je jedno a to isté. Dá sa to povedať aj inými slovami,že "musíme verne nasledovať Krista",....potom tiež môžme povedať ,že máme Kristovho ducha,teda jeho myšlienkový sklon,postoj,....nakoľko je náš učiteľ!
Je to ťažké pochopiť? Prečo ty pcháš trojicu takmer všade?

Odpoveď:
Povedzme, že by text hovoril o Božej mysli. Potom by tam bolo napísané:

"..akže myseľ Božia prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá myseľ Kristovu, ten nieje jeho. Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale myseľ je život pre spravedlivosť."

.....Opäť by sme tu teda videli myseľ božiu spoločnú s mysľou Kristovou, ktorá má prebývať v nás. O mysli Božej by sa tu písalo rovnako ako o mysli Kristovej a o tejto mysli by sa písalo totožne, ako o samotnom Kristovi v nás. -Čiže opäť by z toho bola zjavná tá jedinosť Otca s Kristom. ...Nie, nedá sa tomu vyhnúť žiadnym prekrúcaním textu mili Svedkovia Jehovovi.

Námietka:
Aj Jehova má svojho ducha! Aj tu Písmo vraví ,že máme mať "Jehovovho ducha",....teda postoj ,aký má aj náš Stvoriteľ,lebo sme vytvorený na jeho obraz, a mali by sme ho napodobňovať,ako aj jeho syna!
A nepleť si to,že Duch Boží a duch Krista sú dve rozdielne veci, aj keď Otec a syn majú veľmi úzky vzťah a spoločné ciele.

Odpoveď:
Nepíše sa o spoločných cieľoch, ale hovorí "prídem k vám" o tom istom Duchu, za ktorého prosí od Otca. Hovorí o ňom ako o sebe, že on (Kristus) príde k nám. To je rozdiel. Podobne v druhom verši je jasne vyjadrené, že keď v nás prebýva Duch Boží, prebýva v nás Kristus. To nejde ničím zmazať. Žiadnou výhovorkou ani tvrdením o obraznej reči, čo je tradičný spôsob klamania Svedkov Jehovových. ....Takže neplatí, že Duch Boží a Duch Krista sú dve rozdielne veci. V texte sa o nich hovorí ako o jednej veci: "akže Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten nieje jeho."

Námietka:
Keď Kristus hovoril o Otcovi že je jediný pravý Boh, nemyslel tým seba. Keď sa Kristus povedal nie moja vôľa, ale tvoja vôľa nech sa stane, nemyslel tým nech sa stane jeho vôľa, lebo Otec nieje on sám.

Odpoveď:
Práve preto, že Kristus o sebe povedal, že je zároveň Otec, platí jeho vyjadrenie o jedinom pravom Bohu aj na neho (na Krista):

"Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť. 9Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe?" (Ján 14,8)

Otec je hlava v trojjedinosti Boha, preto logicky je väčší ako Kristus a jeho vôľa sa musí diať (podobne ako hlava v našom tele je viac, ako naše ruky). Takže opäť to nie je relevantný argument proti trojici Otec+Syn+Duch.

Námietka:
Modlil sa sám k sebe, lebo u Boha nič nie je nemožné.

Odpoveď:
Ruky(Kristus) sa prihovárali k hlave(Otcovi). Obaja sú však časťou jedného Boha.

Námietka:
Boha nemôžeš pokúšať, ale môžeš.

Odpoveď:
Izraelci Boha pokúšali. Viď.:

Ex 17:7
Potom nazval to miesto Massa a Meríbá, pretože Izraelci sa vadili a pokúšali Hospodina vraviac: Je Hospodin uprostred nás, či nie?

Nm 14:22
nikto z mužov, ktorí videli moju slávu a moje znamenia, ktoré som konal v Egypte i na púšti, a pokúšali ma už desaťkrát, a nechceli počúvať môj hlas,

Dt 6:16
Nepokúšajte Hospodina, svojho Boha, ako ste Ho pokúšali v Masse.

Ž 78:18
A pokúšali Boha v srdci, žiadajuc pokrm podľa svojich chúťok.

Ž 78:41
Potom zas pokúšali Boha, zarmucovali Svätého Izraelovho.

Ž 78:56
Lež spurne pokúšali Najvyššieho Boha a nezachovávali Jeho svedectvá.

Ž 95:9
kde ma pokúšali vaši otcovia, skúšali ma, hoci videli môj skutok.

Ž 106:14
Zmocnila sa ich vášeň v púšti, ba pokúšali Boha v pustatine.

....čiže znovu žiaden dôkaz, žeby Kristus nebol Boh a jedno s Otcom.

Námietka:
Boh nemôže zomrieť, pretože je nesmrteľný a predsa zomrel.

Odpoveď:
Kristus po smrti na kríži existoval ďalej, rovnako ako existoval dávno pred tým, než vôbec nejaké telo mal:

Jn 8:58
Ježiš im riekol: Veru, veru, hovorím vám: Skôr, ako bol Abrahám, ja som.

...celé veky Kristus existoval bez tela a tri dni bez neho by svoju existenciu nezvládol? smiley

Námietka:
Keď Kristus povedal Otče prečo si ma opustil, tak v skutočnosti opustil sám seba.

Odpoveď:
Hlava opustila ruky. Ale bolo to len v zmysle pomoci, pretože Boh dopustil, aby Kristus trpel, preto to povedal. Čiže svojim spôsobom áno, Boh prestal sám sebe pomáhať. Bolelo ho to rovnako, ako jeho Syna. Jednotu Otca so synom to nijako nenabúralo.

Námietka:
Mal Ježiš Božieho ducha? Mal! A mohol ním disponovať v záujme svojho Otca a iných? Mohol!
A tak ním liečil,....vyňal démonov,....kriesil a podobne.
A tak je úplne logické,že ho aj mohol sprostredkovane poslať,dať svojim nasledovníkom.
A tak ak Mojžiš mohol rozdeliť svojho ducha na ďalších/dať im podiel/,....tak o čo viac to mohol urobiť Ježiš?!
Otázka,.....robilo to z Mojžiša Všemohúceho Boha?
Ak Ježiš kriesil mŕtvych ľudí "mocou ducha od svojho Otca",......bol preto Všemohúci Boh? Ale to robili aj ľudia!

Odpoveď:
Lenže Mojžiš nepovedal po rozdelení Ducha medzi 70 starších, že: "Prišiel som k vám", "Mojžiš je vo vás", "máte Ducha Mojžišovho" a podobne. Tak isto keď v prvej cirkvi udeľovali Ducha kladením rúk (napr. Peter), nikde nečítame, že k takému veriacemu týmto "prišiel Peter", alebo "Peter je v ňom". Naproti tomu keď Ježiš hovoril o zoslaní Ducha, povedal, že tým "Príde k nám" a o tých, ktorý toho Ducha prijali: "Kristus je vo Vás". To je veľký rozdiel. Kristus hovoril o Duchu Božom ako o sebe. To Mojžiš ani Peter o sebe povedať nemohli.

Námietka:
Absolútne nechápem,.....prečo by Ježiš nemohol poslať svätého ducha?/tešiteľa/,....???
Hlavne ak čítame podobné slová ako:....."„Pomocník, svätý duch, ktorého pošle Otec v mojom mene, "........" ja poprosím Otca, a dá vám iného pomocníka, aby bol navždy s vami,",........."Keď príde pomocník, ktorého vám pošlem od Otca, duch pravdy, ktorý vychádza od Otca,"

Teda ,Ježiš ho POŠLE,......ALE OD OTCA !!!

Odpoveď:
Lenže okrem toho všetkého tiež povedal, že tým, že príde Tešiteľ príde k nám zároveň Kristus. A ďalej, že ten, kto v sebe toho Ducha má, má v sebe Krista. To o Mojžišovi alebo iných nebolo možné povedať.

Námietka:
Teda ,Ježiš ho POŠLE,......ALE OD OTCA !!!

Odpoveď:
Pošle ho od Otca, ale ZÁROVEŇ je napísané, že tým príde sám Kristus. Takže Ježiš a Otec majú toho istého Ducha = sú jedno.

Námietka:
Uvedom si aj fakt ,že slová:......"Všetko, čo má Otec, je moje."......poukazujú na fakt,že Ježiš dostal aj ducha od svojho Otca.

Odpoveď:
Keby ho len dostal, nikdy by sa o ňom nehovorilo aj ako o Duchu Kristovom. Stále by to bol Duch Otca. Lenže o ňom sa hovorí aj ako o Duchu Kristovom, či dokonca ako o samotnom Kristovi. (Rim 8:9-10) ....Takže záver je jasný: Pretože Duch, o ktorom sa píše ako o Duchu Božom a Duchu od Otca sa zároveň píše aj ako o Duchu Kristovom, je Kristus jedno s Otcom a je to Boh. Keď Mojžiš dostal Ducha Božieho, nikde nečítame, že to bol Duch Mojžišov. Alebo Duch sedemdesiatich starších po udelení. Stále to bol Duch Boží. A pretože tento Duch je zároveň nazvaný ako Duch Kristov, či dokonca sám Kristus v nás, je jasné, že Otec a Syn sú doslovne jedno. Majú spoločného Ducha.

Námietka:
Slová:......"Všetko, čo má Otec, je moje."......poukazujú na fakt,že Ježiš dostal aj ducha od svojho Otca. Ale tým nijak nebola narušená Zvrchovanosť jediného Boha! Ježiš ho dostal a Otec dal.
A ......."tak ten kto dáva,požehnáva je väčší"!
Tiež v tom texte,kde sa píše,že "Ježiš pošle ducha" sa píše tiež......"Ak poprosíte Otca o čokoľvek, dá vám to v mojom mene".
Ak by bol Ježiš Všemohúci Boh,mali tieto slová význam?

Odpoveď:
Áno mali. Otec je totiž Hlava v trojici. Ježiš vykonávateľom Jej (Jeho) vôle. Tak, ako aj naša hlava a ruky sú súčasť jedného tela (jednej osoby), aj Kristus je spolu s Otcom súčasť jednej osoby Boha. (Majú spoločného Ducha.)

Námietka:
Skutky 2:33,............."33 Keďže bol teda vyvýšený [na miesto] po Božej pravici a dostal od Otca sľúbeného svätého ducha, vylial to, čo vidíte a počujete."

Odpoveď:
To, čo Ježiš dostal bolo to zasľúbené vyliatie (povolenie k vyliatiu). Keď k tomu vyliatiu došlo, prišiel k veriacim tiež sám Kristus. Pretože tohoto Ducha o Otca zdieľajú spoločne. Lebo sú jedno. Preto bolo možné napísať, že ten kto má Ducha Božieho = má Krista.

Námietka:
19,........ 1,,....Filip videl v Ježišovi Boha Otca! Teda,....Ježiš=Jehova
2,...."Boha nikto nikdy nevidel"!

Odpoveď:
Môže, pretože určitú podobu (prezentáciu) Boha bolo možné vidieť často. Napríklad keď Ján na ostrove Patmos videl Sediaceho na tróne na nebesiach nebol to Boh? Ján ho videl: Zjv 4:2.9.10; 5:1.7 ...Podobne Izraelskí starší videli Boha na vrchu Sinaj:
Ex 24:10
A videli Boha Izraelovho, a pod jeho nohami bolo čosi ako dielo jasnosti zafíra a ako samo nebo čo do čistoty.
Ex 24:11
A na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci videli Boha, a jedli a pili.

....To, čo sa nemôže vidieť je Božia tvár (čiže Boh v jeho plnej sláve):

Ex 33:20
A zase riekol: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pri tom zostal živý.
Ex 33:23
Potom odnímem svoju ruku, a vtedy uvidíš môj zad, ale moja tvár sa nemôže vidieť.

Námietka:

Môže sa BOH zmeniť,alebo je stály vo svojej podstate,nemenný!

Te to tak,že Biblia píše:...... „JA SOM JEHOVA, NEZMENIL SOM SA“ ......Mal.3:6

A v Jakubovi 1:17 sa píše, že u Jehovu..... „niet zmeny z otáčania sa tieňa“.

A o Ježišovi platí tiež niečo podobné:....... Hebrejom 13:8 nám pripomína:........ „Ježiš Kristus je ten istý včera a dnes a navždy.“

Odpoveď:
Boh sa skutočne nemení. Ide len o to, do akej miery zjavil svoju podstatu ľuďom v Starom Zákone. Vtedy o Bohu toľko nevedeli, ako dnes v Novej Zmluve. Aj prístup do Božej prítomnosti bol len pre vyvolených a uskutočňoval sa cez oponu, ktorá delila svätyňu od svätyne svätých. Dnes máme k Bohu ďaleko bližší prístup cez Kristovu obeť. Preto nám aj bolo o Bohu viac zjavené.

Námietka:
„Počúvaj, ó, Izrael: Jehova, náš Boh, je jeden Jehova.“ ?(5. MOJŽ. 6:4)

Odpoveď:
To samozrejme platí. Trojjedinosť nie sú traja Bohovia, ale jeden Boh v troch osobných reprezentáciách. Tí sú jedno.

Námietka:
žiaden žid/taký,onaký/ nemôže prijať túto pohanskú tradíciu a zaprieť šém Izraela,ktorý ho viedol od nepamäti!
„Počúvaj, ó, Izrael: Jehova, náš Boh, je jeden Jehova.“ ?(5. MOJŽ. 6:4)

Odpoveď:
Nie je to pravda. Mnohí mesiánski Židia potvrdzujú doktrínu o Trojici: Boh Otec, Boh Syn a Boh Duch Svätý ako tri reprezentácie rovnakého božstva. Viď Wikipedia.

Námietka:
Sud 6,12-16:
"Jahveho anjel sa mu zjavil a povedal: "Jahve s tebou, udatný bojovník!" Gedeon mu odpovedal: "Prosím ťa, Pán môj, ak je Jahve s nami, prečo nás toto všetko postihlo? Vtedy sa Jahve obrátil k nemu a povedal mu: Choď a použi svoju silu a vyslobodíš Izrael z moci Madiána. Ja ťa posielam. Ale Gedeon mu odpovedal: "Odpusť, Pán môj, akože môžem oslobodiť Izrael?" Jahve mu odpovedal: "Ja budem s tebou a ty porazíš Madiána, ako by to bol jediný muž."
.....kto sa rozprával s Gedeonom? Jahveho anjel,....alebo sám Jahve?
Sud 6,22-23:
"Tu Gedeon videl, že to bol Jahveho anjel, a povedal: "Beda, môj Pane Jahve, lebo som videl Jahveho anjela z tváre do tváre!" Ale Jahve mu povedal: "Pokoj s tebou! Neboj sa, nezomrieš."

....Aj keby tým Božím synom,anjelom bol samotný Ježiš, a bol nazvaný Jahve, Pán,Všemohúci Boh,......aj tak by to nič nedokazovalo!
Tu išlo o zastúpenie samotného Boha jeho anjelmi,poslami,....a je jedno či už išlo o prvorodeného Božieho syna ,alebo iného Božieho syna,anjela!

Odpoveď:
Ten anjel ale nebol nazvaný Jahve. Ani nikde nečítame, že by o sebe povedal: "kto vidí mňa, vidí Jahveho", "som jedno s Jahvem" alebo: "to som s vami ja Jahve".

....Je predsa normálne, že anjeli aj proroci hovoriac v mene Božom uvádzali svoje proroctvá slovami: "Takto hovorí Jahve:....", pričom to rozprával ten prorok alebo anjel. Nikdy ale o sebe nepovedali to, čo Kristus. Napríklad: "Dám vám svojho Ducha", "budem vo vás", "to som medzi vami ja Jahve", "som jedno s Jahvem", "daná mi je všetka moc na nebi a na zemi", "jemu sa klaňajú všetci anjeli", atď....

...Žiaden anjel nebol nikdy nazvaný Jahve, Pán,Všemohúci Boh. Jedine Kristus. Pretože ním je. Akonáhle je v písme niečo napísané, je to biblický dôkaz. Preto, keď v ňom čítame, že Ježiš bolnazvaný Jahve, tak to tak je. Žiaden anjel nebol nazvaný Jahve. Ani ten, ktorý hovoril s Gedeonom.

Námietka:
Citujem správu zo známej 53,1-12 kapitoly Izaiáša:.......
....Vyplýva z týchto veršov,že Ježiš je Všemohúci Boh?
Alebo jednoznačne to poukazuje na jeho Otca,Boha Jehovu?

ON totiž mu hovorí/okrem iného/,......"Preto mu dám odmenu medzi veľkými a s mocnými bude účastný na koristi,"

Teda, JEHOVA ho odmení, a bude medzi "veľkými",....ale nikdy nebude Všemohúcim Bohom!
JEHOVA dáva,odmeňuje,....syn berie,dostáva! Nakoľko Všemohúcemu Bohu "patrí všetko", a tak delí tým,ktorí si to zaslúžia! A "Jahveho sluha",Ježiš si to naozaj zaslúži!

Odpoveď:
Priamo z týchto textov to nevyplýva. Avšak slovné spojenie "medzi veľkými" je všeobecný výrok, ktorý nevylučuje, že sa jedná aj o pozíciu tú najvyššiu. -A skutočne. Ježiš o sebe povedal: "Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi." (Mt 28,18). Píše sa KAŽDÁ moc, čo inými slovami znamená VŠEMOHÚCNOSŤ.

....Je jasné, že Jehova je v trojici ten, kto je hlava, preto od neho vychádza iniciatíva, vedenie, riadenie. On je ten, kto Krista odmeňuje, posiela, atď.... To ale nevylučuje Kristovo Božstvo a jednotu s Otcom.

Námietka:

1,....alebo iný príklad:........1 Mojž.32 kapitola:......." Ten povedal: Už sa nebudeš volať Jákob, ale Izrael, lebo si zápasil s Bohom i s ľuďmi a zvíťazil si. 30 Jákob sa ho potom spýtal: Prezraď mi svoje meno. Ten mu odpovedal: Prečo chceš vedieť moje meno? Tam ho požehnal. 31 Jákob nazval to miesto Peníel, lebo povedal: Videl som Boha z tváre do tváre a zostal som nažive. "
Koho to videl Jakob "z tváre do tváre" a s "kým zápasil"?

Nakoľko aj Hozeáš spomínal túto správu.......Hozeáš 12:3,..........." 3 V bruchu uchopil päty svojho brata a svojou dynamickou energiou zápasil s Bohom"

Tak s kým?

Nech odpovie opäť Písmo:......." Hozeáš 12:4,..........."4 A bojoval s anjelom a postupne získal prevahu. Plakal, aby si vyprosil priazeň.“

Samozrejme,žiadny rozumný človek nepovie,že daný anjel bol Všemohúci Boh, lebo to tam bolo jasne napísané! Takto zaobchádzajú s Písmom iba trinitári,čo si nectia Písmo!
Išlo tu len o to,čo je námetom tejto témy, o "princíp zastúpenia" Boha zhmotneným anjelom!

Odpoveď:
Ten s kým bojoval Jákob nebol nik iný, než sám jednorodený Syn Boží - v Novej Zmluve známy pod menom Ježiš Kristus. Vieme, že Ježiš má ešte iné mená. Viď napr.:Zjv 3:12:
"Toho, kto víťazí, učiním stĺpom v chráme svojho Boha, a von nevyjde viacej nikdy, a napíšem na neho meno svojho Boha a meno mesta svojho Boha, toho nového Jeruzalema, ktorý zostupuje z neba od môjho Boha, i svoje nové meno."
Ďalšie jeho meno je "Slovo Božie" (Zjv 19,13)
....To, že bol v Hozeášovi 12:4 nazvaný anjelom neprekvapuje, pretože slovo "anjel" znamená "posol". Každého posla od Otca je možné nazvať anjelom. I Ježiša Krista o ktorom čítame, že bol poslaný Lk 4,43; Mt 15,24. Svoje meno Jákovovi však nechcel prezradiť. Bol to sám Kristus, kto zápasil s Jákobom. Kristus totiž i bojuje viď. Zjv 19,11; Zjv 17,14. Takže pravdu povedal Jákob: "Videl som Boha z tváre do tváre" (1Moj 32,30). Ako inak, veď v biblii predsa nebudú napísané lži. To isté vidíme aj v Novej Zmluve, keď si Filip pýtal vidieť Otca, Ježiš mu povedal: "Tak dlhý čas som s vami a nepoznal si ma?" (Ján 14,9) Dobre to do seba vzájomne zapadá.


4.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   8. 5. 2019, 11:50 avatar
Mne sa zdá že to prídem k vám nehovorí ako že by bol Duch Svätý. Ale že duchom bude stále medzi nami. Niečo ako kde sú dvaja traja v mojom mene tam som medzi nimi.
Alebo ako to chápať? Pošlem vám iného tešiteľa seba?  


42.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 10:22 avatar
Nakoľko nechápeme presne jedinosti Krista s Duchom, môžu sa nám zdať takéto texty dvojznačné. Pretože je Kristus jedno s Duchom, platí oboje. Je to iný Tešiteľ, a predsa je cez neho medzi nami prítomný i sám Kristus.


43.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 11:52 avatar
42,....ten "tešiteľ" je Otec Ježiša, a nie Kristus. To ale neznamená ,že on nás nemôže utešovať. Tu ide o to, čí to je duch? /duch svätý/ Však tam čítame: "poprosím Otca a dá vám...Tešiteľa." A Ján tu opakovane v danej kapitole, ale aj v iných píše, že ducha svätého "pošle od Otca".A tá "Jedinosť" je aj v nás kresťanoch s Božím duchom. Inak by sme "zarmucovali ducha". Teda, musíme byť zajedno s Bohom, ktorý dáva daného ducha. Okrem iného aj "ducha pravdy". A to tiež nepoukazuje na osobu. Je viac ako zaujímavé, že práve v tej 14 kapitole Ježiš hovorí, že "Otec je väčší ako on".
Je to Otcov duch, Jahveho duch. A tak ako "Eliášov duch" nemôže byť duchom Izaiáša, tak to platí aj na svätého ducha, Božieho ducha. To ale neznamená ,že ho nemôžeme dostať a mať od Boha. Práve naopak, my keď oň prosíme, dostávame ho. Tak ako aj Kristus. Dokonca, ako píše Písmo môžme mať aj "Eliášovho ducha", v tom zmysle, že budeme konať podobnú prácu akú konal on, alebo budeme mať ten zápal. Ale opäť, nič to nehovorí o trojici. To je proste len to, čo ja označujem pojmon: "trinitárska optika",...."trinitárska deformácia". Všade vidieť trojicu.


45.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 12:06 avatar
Kristus hovorí o Tešiteľovi ako o sebe (Jn 14,16-18):
"ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám."
......Prídem k vám hovorí Ježiš o Duchu ako o sebe. O Duchu, ktorého má poslať.
Fakt, že je Otec väčši ako on s tým nemá nič spoločné.

Jahve nie je len Otec, ale Otec+Syn+Duch

Nikde sa nepíše, že Eliášov Duch je duch Izaiáša. Naproti tomu o Otcovom Duch sa píše ako o Duchu Kristovom. (Miešaš hrušky a jablká.) Eliáš, Izaiáš ani Mojžiš nikomu svojho ducha nedal, lebo nemohol. Naproti tomu Otec dal zo svojho Ducha mnohým. A všetci títo boli týmto Duchom vedení a vyučovaní. (Čiže Duch Boží je osoba a žiadna perzonifikácia.)

Eliášov duch nikoho nevedie, nevyučuje, nikde nečítame, že by bol niekto ním naplnený, ako tomu bolo o letniciach s Duchom Svätým. Opäť porovnávaš neporovnateľné a z toho vyvodzuješ mylné závery.


68.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 14:30 avatar
45,....kde sa píše ,že ...."Naproti tomu o Otcovom Duchu sa píše ako o Duchu Kristovom."........???
Nikde to nie je v Písme! To ,že Ježiš spomínal "ducha" a potom povedal, že "príde" , tak ty si tam dal rovnítko, a už bolo. Ale to tak nie je. My máme Kristovho ducha, a aj ducha svätého,....ale ani to, ani tvoj záver/konštrukt/ nedokazuje trojicu, ani ju nenaznačuje. To len Ježiš povedal, že bude s nami stále, až do skončenia sveta, a je len samozrejme, že aj Boží duch tu má svoje miesto, ale nemôžme tvrdiť ,že duch svätý=Ježiš. A to, že my a Ježiš máme Božieho ducha, nič nedokazuje.
Učeníci / a ani Kristus/teda nemali prijať ďalšiu osobu, ale silu (moc), tej najvyššej osoby – samotného Boha. Tiež v?závere svojho evanjelia opísal Lukáš Pánove slová:..... „A hľa, ja na vás posielam zasľúbenie môjho Otca; vy však zostaňte v?meste, dokiaľ nebudete oblečení mocou z?výsosti“ Luk. 24:49
A na letnice sa potom stalo, že boli "oblečení tou mocou z výsostí", duchom svätým.


75.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 14:45 avatar
Citujem:
Jn 14,16-18
ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás. Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám.
Rim 8:9-10
ale vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten neni jeho. Ale ak je Kristus vo vás, vtedy je síce telo mŕtve pre hriech, ale duch je život pre spravedlivosť.

čiže ten, kto nemá oči oslepené demagógiou okamžite vidí, že "prídem k vám hovorí Ježiš" o Duchu ako o sebe a že ak má niekto Ducha Božieho, má v sebe Krista.

Dôkaz skončený.


76.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 5. 2019, 14:48 avatar
Čiže iný Tešiteľ je Ježiško?


82.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 15:05 avatar
Teba to nemusí trápiť.  


83.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 5. 2019, 15:08 avatar
Veď prečo by ma to malo trápiť? Trpíš predsudkom? Len som sa opýtal, že kto je ten iný Tešiteľ. Chápem, biblii sa nerozumieš, a nevieš odpovedať, tak trolluješ, že mňa to nemusí trápiť. Ale to je nelogizmus, neracionálna odpoveď. Podľa rozumných ľudí by si mal na túto otázku odpovedať v zmysle biblie. Dokázať iného Tešiteľa pomocou viet v biblie.


84.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 15:16 avatar
Preto lebo o tom píšeš a miešaš sa do tej témy ako ateista.


85.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 5. 2019, 21:25 avatar
75,.....nie! Iba človek , ktorý má dopredu vytvorenú istú predstavu, čomu a ako chce veriť, môže takto uvažovať.
Tu si treba všimnúť, že ak Ježiš hovorí o "Tešireľovi", tak hovorí o niekom/niečom/, čo bude dané od Otca, a čo on od neho vyprosí. Teda, nikto nemôže tvrdiť, ak akceptuje danú skladbu verša a má zdravý úsudok, že Ježiš tým myslel seba, teda ,že on je svätý duch. Ak Ježiš povedal, že "príde k nám", tak to nemôžeme automaticky spojiť so svätým duchom, ktorý je citovaný v úvode textu. Záver je taký, že na letnice Boh/nie Ježiš/ vylial svojho ducha na učeníkov Krista, a Ježiš prišiel v tom zmysle, ako sľúbil učeníkom, predtým, ako vystúpil na nebesia.
Ježiš sa jsne odlišuje od ducha svätého v tomto a aj iných veršoch, čo budem dokumentovať: "Keď príde Tešiteľ, ktorého vám ja pošlem od Otca, Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca, ten bude vydávať o mne svedectvo."...Ján 15,26.
Už chápeš ako zavádzaš? Tu je jasne spomenutý "duch svätý, a duch pravdy" ako aj u Jána 14,16......a Ježiš tu stojí opodiaľ.
Ján 16,7 to potvrdzuje:...."Ja vám však hovorím pravdu: Pre vás je lepšie, keď odídem. Ak totiž neodídem, Tešiteľ k vám nepríde. Ak však odídem, pošlem ho k vám". Ježiš tu nehovorí, že on príde, ale že pošle niekoho iného, nie seba. Pošle ducha od svojho Otca.
A ešte do tretice:....Lukáš 24,49...."Hľa, ja na vás zosielam, čo sľúbil môj Otec. Vy však zostaňte v meste, kým nebudete zahalení mocou z výsosti.“ Ešte máš pochybnosti ???
Tak kto je "DEMAGÓG" ???


91.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 15:33 avatar
Kristova odpoveď nie je predstava.

Presne tak, hovorí o Tešiteľovi (osobe) ktorého vyprosí od Otca, ale zároveň je to tiež sám Kristus, ktorý príde k učeníkom. Tu môžeš priamo vidieť tú trojjedinosť Otec, Syn, Duch(osoba).

Keď Ježiš povedal vo verši 18:
"Neopustím vás, aby ste boli sirotami, prijdem k vám.",
....hovorí to ako pokračovanie veršov 16 a 17 kde povedal:
"ja požiadam Otca, a dá vám iného Tešiteľa, aby bol s vami na veky, toho Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani ho nezná. Ale vy ho znáte, pretože prebýva u vás a bude vo vás."
...čiže hovorí o tej istej veci. Príde Tešiteľ = prídem ja (Kristus).

Podobne v Rim 8:9-10 je položené rovnítko medzi "Duch Boží prebýva vo vás" = "máš Ducha Kristovho" = "Kristus vo vás". Darmo sa to snažíš svojimi podvodmi prekrútiš a obkecávaním zahovárať. Tieto veci sú fakt napísaný priamo v texte.

Takže demagóg si ty a spolu s tebou celá tvoja sekta.


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2019, 13:11 avatar
1,.....je viac ako vtipné, že niečo cituješ, nejaký text, alebo len upravenú verziu a potom tomu dáš svoj vykonštruovaný, nelogický pohľad, záver. Takto sa s Písmom nenarába. Celá správa, pojednanie o duchu musí byť v súlade s celým Písmom.
Zrejme by bolo najprv dobré, uviesť, čo je "duch svätý" podľa biblických slovníkov?
Citujem biblický slovník J.J.Von Allmena:....za 1,....."Duch , inšpirujúca moc v Starej zmluve. Vo svedectve Písiem je duch moc, ktorou koná Boh. Duch Boží je pri práci v stvorení, a v zachovávaní ľudského života. Spočíva hlavne na tých, ktorí sú povolaní viesť Boží ľud./uvedené biblické texty/,.....Duch sa javí tiež ako božská energia a múdrosť, ktorá povzbudzuje prorokov a dvíha ich nado všetku vypočítavosť a opatrnosť ich súčasníkov". /preložené z češtiny/
Za 2,....Duch, božia moc viazaná na Ježiša...za 3,.....Duch je vo svete stále prítomný, ako tá sila života, ktorá vytrhla Ježiša z hrobu. 4,.....Duch svätý - posväcuje svojou pôsobnosťou. Je tu prirovnávaný ku "duchu sveta, duchu antikrista", ako jeho presný opak. Čo je samozrejme. Ale ani slovíčko o osobe, alebo súčasti trojjediného Boha. Záver, ...celá časť, a všetky 4 body poukazujú na Božiu silu, moc ktorou Boh koná a ktorou požehnáva, posväcuje!
Sú tam aj iné , veľavravné pasáže: "Duch osláveného Krista, nie je silou ktorá pôsobí nazdarboh, ale je mocou, ktorá koná v rámci toho, čo stvorila." Treba tiež povedať, že aj cirkevní otcovia ,takmer všetci vnímali ducha svätého "neosobne", a to aj keď niektorí mu dávali prívlastok - "boh", A vieme, že dlho to nebolo o trojici, ale binárna doktrína, teda, že iba Otec a syn sú si rovní./Nicea/ Až neskôr bol k nim priradený aj duch svätý, čo sa ani nemôžme čudovať tým, ktorí konvertovali z pohanstva do kresťanstva a stáli za touto náukou. Tiež je zaujímavosťou to, že duch svätý je v strednom rode, a to mnoho naznačuje. A tiež aj fakt, že nikde nie je nazvaný v Písme - "Boh"./Ráhner/ To, že duch svätý vystupuje ako "osoba" na istých miestach/menšej časti Písma/ je iba personifikácia. A tá sa bežne v Písme používa aj na iné ,neživé veci. /múdrosť, krv, stromy, zem,hriech a podobne/
Súhlasí Myslitel


20.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 08:05 avatar
Neklam, citácie sú presné.

Presne tak, pojednanie o Duchu Božom musí byť v súlade s celým písmom, preto to nie je "dynamická energia", ako si vymýšľate.

Tvrdenia biblických slovníkov nie sú kánon a Božie Slovo, ale slová autora (v tomto prípade J.J.Von Allmena). Almen nie je Boh.  
....Duch Boží koná svojou mocou, ale je to osoba, ktorá povzbudzuje, dáva konkrétne inštrukcie osobám, vedie, je možné ho zarmútiť, zjavuje sa v podobe holubice, atď, atď.... (=osoba) Energia je neosobná a nemá atribúty osoby. Čiže Doch Boží nie je energia, rovnako ako ani ja nie som energia, i keď obsahujem energiu (=konám veci svojou silou), napriek tomu som osoba, lebo sa tak prejavujem.

Duch Boží a Božia moc sú 2 rôzne veci. Tým, že ich zlučuješ do jedného, klameš sám seba i ostatných okolo seba a si celkom mimo písmo. .....Neosobná sila nedokáže nič spraviť, pokiaľ ju niekto nepoužije. Nakoľko je napísané, že Duch vyviedol Ježiša z hrobu, urobil to On, nemôže to byť neosobná sila. Vzkriesenie vyžaduje totiž mnoho inteligentnej činnosti, ako je premena a obnova hmoty zomrelého tela Ježiša Krista. To sa len tak samo nestane nejakou neosobnou silo. To vyžaduje inteligentnú činnosť. -A píše sa, žr túto činnosť vykonal Duch, tj. osoba.

Ak leby to o cirkevných otcoch bola pravda (čo nie je), cirkevní otcovia nie sú Boh a ani pisatelia kánonu. Ty si sa už dal ku katolíkom, keď tu šermuješ cirkevnými otcami?  
....Čiže irelevantné. Podstatné je, že pisatelia Novej Zmluvy vnímali Ducha Božieho ako jedno s Otcom i Synom. Ak A=B a B=C tak platí, že tiež A=C. Čiže i Kristus je Jedno s Otcom. Boh Jehova = Otec+Syn+Duch Svätý.

Rovnako tiež tvoja argumentácia pohanstvom je smiešna. Na svete je predsa veľa pohanských kultov ktoré učia, že Boh má syna. Je teda biblické tvrdenie, že "Kristus je jednorodený syn Boží" prevzaté z pohanstva? (Stačí keď odpovieš Áno/Nie).  

Stredný rod slova Pneuma nie je žiadny dôkaz a nič nevypovedá o neosobnej podstate. Vymýšľaš nezmysly a dokazuješ svoju dogmatológiu irelevantnými vecami.
....Ani na jednom mieste kde Duch vystupuje ako osoba sa nejedná o perzonifikáciu. Nič z kontextu daných textov to nenaznačuje. Je to iba lož vašich dogiem. Jedna z lží, ktorými sa svoje dogmy snažíte obhájiť.


27.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   9. 5. 2019, 09:21 avatar
O duchu bozom vam ja poviem zavrite tu knizku a len aby ste mezabudli o duchu bozom sa nedrista s duchom svatym sa mozte spojit a na vlastnej kozi zazit zazitok aky mali jedenasti apostoli.


34.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 09:38 avatar
Keď ťa striekajú hľaď rovno pred seba.


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2019, 13:16 avatar
1,....a budem sa venovať aj ostatným častiam večer, aby bolo zrejme, že nemáš pravdu, a že iba opakuješ rétoriku iných, a robíš nesprávne závery. Budem sa preto snažiť viac sa zamerať na logické dôkazy s podporou Písma, v jeho celkovom kontexte. Samozrejme, vyhol si sa pekne textom, ktoré dokazujú, to, čo som už uviedol, že duch svätý je sila ktorou Boh koná. Tak ich uvediem.


7.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   8. 5. 2019, 20:27 avatar
to je dobre Shagara, že sa budeš venovať tejto téme....snád ťa D.S. osvieti....


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2019, 22:39 avatar
7,....správne hovoríš, lebo duch svätý je aj duch pravdy? Alebo nie? A tak, osvieti ma Boh Otec svojou silou, a dá mi porozumenie, osvieti ma? Alebo Boh Otec ma osvieti ďalším Bohom, treťou božskou osobou?
Alebo inak, Samson mal "silu od Boha". Mal svätého ducha. Ale čo teda mal? Silu alebo tretiu božskú osobu v sebe?
Teda, ak Samson roztrhol leva na dve polovice, kto to urobil? Samson silou od Boha? Alebo svätý duch, tretia božská osoba?


22.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 08:10 avatar
ondrej61 nehovoril o fyzickom svetle, ale o pravde, ktorá ťa má osvietiť. Pravda sa opisuje slovami. A slová dokáže hovoriť, vnuknúť, jedine osoba. (=Duch Svätý je osoba)


23.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 08:12 avatar
Áno, Samson nebol sila, ale len mal silu. Samson bol osoba. ....Podobne je to aj s Duchom Božím. Nie je to sila, ale len MÁ silu. (To je rozdiel)


21.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 08:08 avatar
Čiže bez toho, že si si to preštudoval už dopredu vieš, že nemám pravdu. Presne takto pristupuješ i k písmu. Ty už vieš dopredu, čo máš v biblickom texte očakávať. A keď sa vyskytne opak, spochybňuješ tex vyhlasujúc ho za výmysel (...nazývate to "alegória".... v skutočnosti však lož, lebo ani biblické alegórie neobsahujú vymyslené veci a neexistujúce deje....)


8.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2019, 22:34 avatar
1,.....každý človek má svojho ducha. Boh má svojho ducha. Kristus má svojho ducha. A každá bytosť /duchovná, hmotná/ má svojho ducha. Biblia napríklad hovorí o "Eliášovom duchu",...."Mojžišovom duchu",...."Dávidovom duchu", a podobne.
Druhá vec, ak má niekto z kresťanov ako Kristovho, tak Božieho ducha, sú aj oni súčasťou trojice? Samozrejme že nie, takto vysvetľovať Písma , by sa neodvažoval nikto. A predsa nám to tu niekto tvrdí.
Teda, Boží duch, alebo inak Jehovov duch je "svätý", nakoľko Boh je svätý! Práve týmto spôsobom sa zvýrazňuje jedinečnosť Božieho ducha/Jehovovho ducha/. Teda, slovo "duch" predstavuje aj hnaciu silu, ktorá pramení z obrazného srdca človeka a spôsobuje, že človek/anjel ,Boh/hovorí a koná istým spôsobom, Napríklad, niekto má "smutného ducha". Alebo môžme "zarmútiť niečieho ducha". Aj Božieho! Iným spôsobom, ten človek, alebo aj Boh je smutný, lebo konáme nesprávne, alebo je iný dôvod na smútok. Niekto môže mať "roztrpčeného ducha",...ako človek, tak aj Boh. A sotva na tento "vnútorný postoj" povieme, že to je osoba.
Skúsme príklad z Písma: "ale vo všetkom sa odporúčame ako Boží služobníci: vo veľkej trpezlivosti, v súženiach, v nedostatkoch, v úzkostiach, 5 v ranách, vo väzeniach, v nepokojoch, v námahách, v bdeniach, v pôstoch, 6 v čistote, v poznaní, v zhovievavosti, v dobrote, v Duchu Svätom, v nepokryteckej láske, 7 v slove pravdy, v Božej moci; "
2 Kor.6,6.....svätý duch je tu zahrnutý medzi množstvo vlastností. Takéto vyjadrovanie by nebolo také obvyklé, keby svätý duch bol osobou. A v danom texte vidíme aj paralelizmus na ducha:..... "v svätom duchu, v Božej moci".
Alebo, keď ježiš začal konať zázraky a uzdravovať, ako a čím to robil? Citujem....... "Pánova moc bola s ním, aby uzdravoval." Lukáš 5,17 /Kat.preklad/ Tá "Pánova moc", bol Boží svätý duch. Ježiš neuzdravoval tretou osobou trojice, ale silou, mocou od Boha! Alebo, čou silou Ježiš a učeníci konali službu slova? Citujem......" ale keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme." Teda, čo mali učeníci dostať/aj Ježiš pri krste/ , keď dostali svätého ducha? Nuž ,čítame tam že "silu".
Boží ,svätý duch je výnimočný aj v tom, že ňou Boh všetko vytvoril. A tvoril silou, mocou,....a nie tretou božskou osobou. Dané texty ,ktoré sa týkajú tvorenia, nemôžme nikdy vztiahnuť na Boha, na tretiu osobu. To Otec tvoril svojim duchom/silou/ a syn mu v tom pomáhal ako "staviteľ". /Príslovie 8 kapitola/


24.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 08:54 avatar
Napriek tomu nikde nečítame, že Eliášov či Mojžišov duch niekoho vedie, hovorí ku niekomu, utešuje a pod.. Čiže je rozdiel medzi duchom Eliášovým a Duchom Božím. (Tak, ako je rozdiel medzi Bohom a Eliášom.)

Kresťania ktorí majú Kristovho Ducha nie sú súčasťou trojice, pretože totožnosť Ducha je stále Kristova = Otcova. Napríklad Peter po tom, čo obdržal Ducha Kristovho nemohol povedať, že je to zároveň Duch Petrov. (Pretože Peter nie je súčasťou trojice.)

Duch Svätý nie je žiadna sila. Duch svätý MÁ silu (a to je rozdiel). Nie je to však sila. Nevymýšľaj si lži.

Ak niekto hovorí, že má "smutného ducha", je to jeho problém. Aj Judáš všeličo narozprával a nemusíme to brať vážne. Božie Slovo (Boh) však nikde nehovorí, že (napr.) duch Eliášov bude ku tebe hovoriť, utešovať ťa, povedia ťa, atď. (miešaš hrušky s jablkami)

Za to, že je Duch Svätý vymenovaný medzi vlastnosťami neznamená, že je vlastnosť. Výraz "v Svätom Duchu" znamená v Novej Zmluve "pod pôsobením (vedením) Ducha Svätého":
Mk 12:36 Veď sám Dávid povedal v Svätom Duchu
Rim 9:1....pri čom mi svedčí aj moje svedomie v Svätom Duchu
Rim 14:17 Lebo kráľovstvo Božie nie je pokrm a nápoj, ale spravodlivosť, pokoj a radosť v Svätom Duchu.
1Kor 12:3 A nikto nemôže povedať: Pán Ježiš, okrem v Svätom Duchu.
1Pt 1:12 ktorí vám zvestovali evanjelium v Svätom Duchu, poslanom s neba
Júd 1:21 modliac sa v Svätom Duchu,
1Tes 1:5 Lebo naše evanjelium, ktoré sme vám zvestovali, nezáležalo iba v slove, ale aj v moci a v Svätom Duchu
.....V tom poslednom odkaze dokonca vidíš, že Moc a Duch Svätý sú 2 rôzne entity. Čiže svätý Duch nie je totožný s Mocou Božou. ...Z uvedených textov (a mnohých ďalších) vyplýva, že je to osoba ktorá vedie veriaceho, radí mu. Dokonca prihovára sa za nás: "A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami." (Rim 8:26) .....Čiže žiadna perzonifikácia, ale osoba.

"Pánova moc" a "Duch Boží" sa vždy spomínajú samostatne. Nestotožňujú sa. Duch Svätý dal Kristovi moc uzdravovať. Pánovu moc v Luk 5,17. Podobne výraz: "keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu" -Čiže Duch nie je tá sila. Spolu s Duchom prichádza i jeho sila, ktorú má, ale On sám nie je tá sila. ....Ducha Svätého stotožňuješ s Božou mocou (silou) len ty vo svojej dogme.

Ano, Boh tvoril silou, mocou a to tak, že Duch Boží oživujúci sa vznášal nad vodami. Nepíše sa "jeho sila sa vznášala nad vodami". Tá sila potrebná k tvoreniu vecí len vychádzala z Ducha, lebo je to jedna z jeho vlastností. On sám však nie je tá sila.


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2019, 22:49 avatar
1,....k tomu záveru. Bolo časy, keď JS spomenuli , že Ježiš je anjel, posol, Pánov anjel a že vystupuje na mnohých miestach v Starom zákone, tak všetci trinitári si vlasy trhali, že ako si to dovoľujeme tvrdiť?! A ako vidíme, aj pod osvetou JS, dnes to už nemožno utajiť, a tak je dnes už rétorika iná. Odrazu je "Pánov anjel" zo Starého zákona Ježiš. A to JS učili už od počiatku.
OK,....niekoho teda osvietil duch svätý. Ale Ježiš vystupuje ako anjel aj v NZ. Ale anjeli, poslovia sú stvorené, duchovné bytosti. A takto vnímali Ježiša/ako stvoreného/ aj cirkevní otcovia. Teda, žiadny , nestvorený, večný Boh. Tertulián napísal: "Bol čas keď syn neexistoval"! Teda, žiadna trojica. Z toho záveru je zrejme, že Ježiš má "svojho Boha". Zjavenie 3,12.
Je to tam 4 krát zdôraznené! Ale, môže mať Boh svojho Boha? Je to logické?
Opakujem, keby ste v minulosti povedali, že Jakob zápasil s anjelom Ježišom , tak skončíte na hranici. Dnes museli už trinitári cúvnuť a prijať "nové svetlo" v porozumení. Aj keď oni tvrdia, že nič nemenia. Ale menia omnoho viac ako všetci ostatní.


25.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 09:03 avatar
Je rozdiel medzi anjelom ako bytosťou, ktorej jedinou úlohou je "byť posielaný" a anjelom, ako iba jednou z vlastností. Aj Mojžiš, Pavol boli anjeli, lebo boli poslaní s istým zámerom. Okrem toho však mali aj X ďalších úloh, preto nemôžu byť stotožňovaní s tými bytosťami, ktoré voláme "anjeli". Ježiš bol napríklad aj prorok. To ale neznamená, že ho môžeme zaradiť na rovnakú úroveň ako Izaiáša, Jeremiáša či Ezechiela. Z rovnakého dôvodi nemôžeme Ježiša zaradiť medzi anjelov ako sú Michal alebo Gabriel. Ježiš je všetko v jednej osobe: Boh, anjel, prorok, učiteľ, Rabbín, atď, atď... (nabudúce lepšie čítaj čo píšem)

Ozaj, ty už si sa dal ku katolíkom, keď tu šermuješ s cirkevnými otcami?  


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2019, 22:58 avatar
1,....Jednoduché slová Ježiša Filipovi: "Kto vidí mňa ,videl Otca". Tu opäť niet čo riešiť, lebo nie samotný verš je určujúci/ktorý nič nehovorí o trojici/, ale kontext Písma. Ale dané slová poznáme aj dnes. Ako sa teda povie niekomu, ak verne odzrkadľuje osobnosť svojho otca/matky/, alebo sa mu podobá výzorom? Nuž...."AKÝ OTEC? TAKÝ SYN". Alebo "AKÁ MATKA? TAKÁ KATKA".
---------------------------------------------
A poukazovať ešte aj dnes na to slovné spojenie - "byť jedno", je už neférové. Lebo aj mnohí trinitári poukazujú, že tu ide o spoločenskú jednotu, jednotu v zámeroch,cieľoch, konaní,....a nie o jednotu podstát.
Ak by tomu tak bolo, potom aj kresťania sú súčasťou trojice, pretože "aj oni majú byť jedno, ako je Otec jedno so synom". Ján 17,21 Alebo povieme, že platí len polovička textu? Nie, až tak nerozumní nie sme.


26.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 09:12 avatar
Píšeš nezmysly a opäť porovnávaš melóny s jablkami. Filip chcel po Ježišovi ukázal Otca, nie niekoho kto sa mu iba podobá. Neodpovedal mu: "teraz ho nemôžeš vidieť, ale pozri sa na mňa, som jeho verná podoba", ale povedal: "taký dlhý čas som s vami a nepoznal si ma?" -Nikto z ľudí keď je požiadaný, aby ukázal otca, nepovie: "veď som tu, teraz s tebou". (To by na neho asi zavolali záchranku.)   Ježiš to však povedal, pretože je to pravda. "To som ja, teraz tu s vami." A Ježiš nie je klamár.  

Čiže v prípade Krista a Otca sa jedná o doslovnú jednotu.


64.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 14:06 avatar
26,....OK, tak už nám len vysvetli, prečo:
-------------------------------------------------------
1, ...."Boha nikto nikdy nevidel"?
2,....."Prečo ten , kto by videl Boha by zomrel"?
3,.... "a prečo v 1 storočí nebol pozorovaný zvýšený úhyn ľudí, ktorí videli "neviditeľného Boha"? 


71.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 14:38 avatar
1Určitú podobu (prezentáciu) Boha bolo možné vidieť často. Napríklad keď Ján na ostrove Patmos videl Sediaceho na tróne na nebesiach nebol to Boh? Ján ho videl: Zjv 4:2.9.10; 5:1.7 ...Podobne Izraelskí starší videli Boha na vrchu Sinaj:
Ex 24:10
A videli Boha Izraelovho, a pod jeho nohami bolo čosi ako dielo jasnosti zafíra a ako samo nebo čo do čistoty.
Ex 24:11
A na kniežatá synov Izraelových nevystrel svojej ruky, hoci videli Boha, a jedli a pili.
....To, čo sa nemôže vidieť je Božia tvár (čiže Boh v jeho plnej sláve):
Ex 33:20
A zase riekol: Nebudeš môcť vidieť moju tvár, lebo ma neuvidí človek, aby pri tom zostal živý.
Ex 33:23
Potom odnímem svoju ruku, a vtedy uvidíš môj zad, ale moja tvár sa nemôže vidieť.


90.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 5. 2019, 21:44 avatar
71,...."vidieť Božiu tvár" znamená vidieť Boha, celého, nielen jeho tvár. A vôbec, Boh "ktorého nemôžu obsiahnuť samotné nebesia" sa nemôže vtesnať do ľudského, hmotného tela. Je to nemožné! Boh nikdy sa nemôže zjaviť v hmotnej podobe. Iba ľudia, čo vôbec nepoznajú Boha môžu tvrdiť také veci. Takí, čo vôbec nepoznajú Boha a pravdu. Z daných textov ale vyplýva, že vždy tu išlo o anjela/zástupcu Boha/ a nikdy nie o samotného Boha! Je viac miest v Písme, kde sa tvrdí: "videli sme Boha tvárou v tvár a nezomreli sme" a pritom iné miesta Písma poukazujú, že išlo o anjelov. Ak Písmo tvrdí, že "BOHA NIKTO NIKDY NEVIDEL",....ver tomu! Je to pravda !!!


96.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 15:52 avatar
Je síce pravda, že "vidieť Božiu tvár" znamená "vidieť Boha"; avšak "vidieť Boha" neznamená vždy "vidieť Božiu tvár". .....Biblia neklame ako ty. Jednoznačne sa píše čierne na bielom, že "videli Boha Izraelovho" (Ex 24:10). To, čo sa vidieť nemôže (aby pri tom človek zostal žiť), je Božia tvár (sláva). (Ex 33:20) Čiže keď je napísané "Boha nikto nikdy nevidel", myslí sa tým BOHA AKO CELOK (čiže aj jeho tvár). Mojžiš videl len časť Boha. (Ex 33:23) -Podstatné je, že to bol Boh a nie nejaký anjel. (ako klameš a podvádzaš, čo v texte nie je). Raz darmo, jehovisti = klamári. Demagógia = prepláchnutý mozog sektou.


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2019, 23:07 avatar
1,....tiež text, že máme Kristovho ducha, nič nedokazuje. Určite nie trojicu. My tohto ducha musíme mať, pretože musíme konať ako náš učiteľ a veľký vzor-Kristus. Sme predsa jeho nasledovníkmi. Gal.4,6 píše: "Aby dokázal, že ste synovia, Boh poslal do našich sŕdc Ducha svojho Syna, ktorý volá: "Abba, Otče!"
Kto ho poslal? BOH ? Máte pravdu-Boh!
Teda, žiadna trojica, a nechápeme, prečo niekto využíva daný text na podporu trojice. Niekto len hľadá rovnítka. "Je tam "duch", tak Kristus je aj Jehova, aj svätý duch! Hurá!" .....Samozrejme, tak to nie je! To ako keby sme tvrdili, že ak je Ježiš "apoštol", lebo tak je nazvaný v Písme, tak potom aj apoštoli sú Kristovia. Alebo, "Ježiš je spasiteľ, Gedeon je spasiteľ,...tak potom Gedeon je Boh, je Kristus" Takto opäť/s rovnítkami/ narábajú iba tí, čo znásilňujú Božie slovo. Ale ten kto ctí Božie slovo tak nerobí.


29.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 09:26 avatar
Dokazuje to Kristovu jedinosť s Otcom, lebo majú spoločného Ducha.

O Duchu Kristovom ktorého mal napr. apoštol Pavol sa nikde nepíše, že je to Duch Pavlov. Totožnosť toho Ducha je naďalej Kristova. A zároveň i Otcova: "vy nie ste v tele, ale v duchu, akže Duch Boží prebýva vo vás. Ale ak niekto nemá Ducha Kristovho, ten neni jeho." (Rim 8,9) ......V texte čítame, že ak má niekto Ducha Božieho, má v sebe Krista, lebo Otec a Syn sú jedno.

Jehova nie je len Otec, ale Otec+Syn+Duch. Od prvého verša biblie je tomu tak. ....Čiže všade kde sa v biblii píše JHVH, je za tým Otec+Syn+Duch.


35.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   9. 5. 2019, 09:43 avatar
Shagara, pochopenie trojjedinosti je alfou a omegou...Kvôli tomu bol Ježiš ukrižovaný, pretože sa robil Bohom...Kto tomu nerozumie, tak križuje Ježiša....

Kto nerozumie trojjedinosťi ,nerozumie a nemôže porovnať starozakonný chrám s ľudským telom...je tam stale opona, za ktoru neni vidieť


13.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2019, 23:20 avatar
UTEŠITEĽ:
---------------
Tu opäť niekto prekrútil jasné slová. Z textu je zrejme, že Utešiteľ je Boh. Teda, Otec Ježiša Krista. Ak teda nás utešuje svätý duch, utešuje nás Otec, Boh Jehova. Lebo daný duch je od neho, svätého Boha. V Písme nájdeme takzvaný paralelizmus, a hovoria o ňom aj biblické slovníky. To jest, niekde je zdvojený výraz "duch, sila". Poviem príklad: "Boh vám pošle svojho svätého ducha, svoju moc". Tento paralelizmus poukazuje ako máme chápať dané slová, a ako vnímať ducha svätého? Teda, nie ako osobu, ale ako o silu,moc Boha. Na DF niekde mám článok o "paralelizme" aj s biblickými príkladmi.
Ešte ten sporný text: „Nech je požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, Otec nežného milosrdenstva a Boh každej útechy, ktorý nás teší vo všetkom našom súžení, aby sme mohli potešiť tých, ktorí sú v akomkoľvek súžení útechou, ktorou nás samých potešuje Boh.“ — 2. KORINŤANOM 1:3, 4. ..... Kto nás tu teda utešuje? Z textu úplne jasne vyplýva , že Boh Otec! Nič iné tam nie je! Ak by nás aj utešoval Ježiš/čo je prirodzené/, aj tak to nič nedokazuje o trojjedinosti, a ani o tom, že duch svätý je osoba. Boh nemá ruky, nohy, ústa a podobne, tak používa svojho ducha. A ním nás utešuje. A môže to robiť aj skrze Krista, ale nikdy nemôžeme dospieť k záveru, že to niečo dokazuje ohľadne trojice.


30.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 09:30 avatar
V Novej Zmluve je viac krát popisované samostatné jednanie Ducha Svätého, i keď podobne ako Kristus, nejednal sám za seba, ale len to, čo videl konať Otca. Čiže Duch Svätý je jednoznačne definovaná časť trojice. Napríklad:

Rim 8:26
A tak podobne i Duch spolu pomáha našim slabostiam. Lebo toho, čo by sme sa mali modliť, ako sa patrí, nevieme: ale sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychaniami.

Sk 8:29
A Duch povedal Filipovi: Pristúp a pripoj sa k tomu vozu.


31.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 09:31 avatar
Duch sa prihovára; Duch povedal,....


69.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 14:33 avatar
31,....aj "krv kričí k Bohu",....a čo je osobou?
Aj "stromy sa rozprávajú a dohadujú sa , kto bude medzi nimi kráľom",....a čo sú stromy osobami,Bohmi?
Aj "múdrosť volá po uliciach", a je aj ona osoba?
-----------------------------------------------------------------
Tomu sa hovorí - PERSONIFIKÁCIA....www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


77.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 14:50 avatar
Je to možné. Aj kamenie by kričalo, keby deti nechválili Krista po vjazde do Jeruzalema na oslovi. Podobne samozrejme stromy.... i keď text ktorý máš ty na mysli je pravdepodobne citáciou Jotámovej bájky zo Sudcov 9. Aj malé dieťa okamžite z kontextu vidí, že Jotám rozprával bájku. Lenže pre vás Jehovistov je slovo "kontext" jaksi neznámy pojem, preto robíte z biblie svoj obvyklý demagogický guláš.  


86.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 5. 2019, 21:32 avatar
77,....nie bájku, ale podobenstvo, tak ako aj Ježiš o boháčovi a Lazárovi a podobne.
Pochop, personifikácia sa v Písme nachádza aspoň na stovke miest. Chceš povedať , že všetko sú to bájky, ale tie o duchu svätom to je skutočnosť?
"Múdrosť má deti"....aj to je bájka? "Nebesia rozprávajú deň za dňom",....aj to je bájka?
"Krv kričí k Bohu",....aj to je bájka? "Múdrosť vola po námestiach a uliciach",....aj to je bájka?.....atď.
Všetko to je - PERSONIFIKÁCIA /zosobnenie/
A na ten "guláš" tu máme teba. Ale poviem ti, ani kuťuš by to nejedol.


92.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 15:40 avatar
Nebolo to podobenstvo. Podobenstvo je prirovnanie k niečomu čo existuje. Bájka obsahuje vymyslený dej, ktorý sa nedeje. Čiže bola to bájka. ...Príbeh o boháčovi a Lazarovi je podobenstvom len vo vašej bujnej fantázii. Fantázii podvodníckej sekty. Kristus začína príbeh slovami "bol boháč...", "bol chudobný človek..."

Neviem, prečo sem miešaš perzonifikácie, keď o tu o nich nie je reč. Opäť gulášmajster jehovista podvodní Sahara v akcii.


94.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   21. 5. 2019, 15:42 avatar
Tak sa začínajú rozprávky

Bolo raz...


97.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 15:54 avatar
Kde tam vidíš "bolo raz"?  


98.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   21. 5. 2019, 15:56 avatar
Bol raz jeden kráľ a volali ho Ježiš


99.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   21. 5. 2019, 15:57 avatar
Aj knihu o ňom napísali, škoda že samé výmysly


101.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 16:21 avatar
Knihu napísali aj o Napoleónovi. Škoda, že Napoleón je len rozprávka.  


102.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   21. 5. 2019, 16:23 avatar
Knihu napísali aj - Harry Potter- aj on je iba rozprávkou?   


103.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 16:26 avatar
Áno, pretože plati dziovo pravidlo, že keď je o niekom napísaná kniha, je to rozprávka.  


104.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   21. 5. 2019, 16:27 avatar
Každá nie ale tie kde sú zombíci väčšinou hej


106.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   21. 5. 2019, 16:32 avatar
Bo vieme, že zombíci sú produktom fantázie


107.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   21. 5. 2019, 16:35 avatar
Kresťania tieto fantazíjne prvky nazývajú zázraky


111.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 16:43 avatar
Zázraky nie sú fantazíjne prvky.  

Ty si fantazíjny prvok.  


108.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   21. 5. 2019, 16:36 avatar
Nie sú. Videl som o tom film- Návrat žijúcej smrti!!!
Na vlastné oči som ho videl!!!
http://www.youtube.com/watch?v=KeSAFGWzft8 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Hľa-pozri a uveríš.     


112.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 16:44 avatar
Pred nedávnom som tiež videl film Pád Berlína.  


110.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 16:42 avatar
Ako to viete?  


109.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 16:41 avatar
Čiže tvoje príspevky sú rozprávka.  


105.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   21. 5. 2019, 16:28 avatar
Aj medvedík Pu je iba rozprávkový????
Aj Edo Dinič je iba rozprávkou?   


113.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 16:46 avatar
Podobne, ako egypťan Sinuhet.  


100.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 16:20 avatar
Opäť lož hovoriaceho hada. Ježiš je, nie bol.  


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2019, 23:27 avatar
1, ....tiež dnes je už značný ústupok trinitárov aj v tom, že už priznávajú, že naozaj "Otec je hlavou Krista", lenže ako potom môžu byť rovní? Zrejme opäť každý vie, čo znamená byť niekomu "hlavou"? A byť niekomu "hlavou" a byť zároveň mu rovný, je nonsens. Tak ako "muž nie je rovný Kristovi",....ako "žena nie je rovná mužovi",....tak nie je "Kristus rovný Otcovi"!
Ak by bol, tak potom aj "muž je rovný Kristovi" a "žena je rovná mužovi". Treba ešte k tomu niečo dodať? Vidíme tú nezrovnalosť, a nelogičnosť?


28.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   9. 5. 2019, 09:24 avatar
Otec syn a duch svaty pane boze co ste fakt uplne vymlateny myslienka slovo cin. Triniti. A uz nrpis sprostosti . Nie je na to vhodna doba


32.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 09:32 avatar
Už ťa striekajú? Zahoď ten notebook, lebo ho doktorovi zničíš zatopením elektroniky vodou.


33.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 09:37 avatar
Nevymýšľaj telenovely o "trinitároch". Otec bol hlavou Krista od počiatku. Vytvoril si si falošné dilemy a teraz si ich sám sebe vyvraciaš. Nikto totiž netvrdí, že trojjedinosť = rovnosť všetkých troch častí. Otec je väčší ako Syn, napriek tomu sú však jedno. Veď už zo samotných názvov "Otec" a "Syn" je to jasné. Vždy totiž platilo, že otcovia sú viac ako synovia.


65.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 14:16 avatar
33,....tvrdí to základná definícia trinitárov:
-----------------------------------------------------------
Citujem len časť: " A v tejto trojjedinosti nič nie je skôr alebo neskôr, nič nie je väčšie alebo menšia, ale všetky tri Osoby sú si rovnako večné a rovnako veľké. A tak treba vo všetkom, ako už bolo vyššie povedané, i uctievať jednotu v Trojici i Trojicu v jednote. Kto teda chce byť spasený, nech toto verí o Trojici. "

Tak prečo píšeš to, čo píšeš? Tu jasne a aj v iných citáciách sa píše o "rovnosti" troch atribútov Boha. Teda, že všetci sú si rovní! Aj preto som písal tú tému, že Kristus nie je rovný Bohu, a to platí aj na ducha. milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Hovorím, ty máš nejakú svoju koncepciu Boha. Ale ani tá neplatí. Boh je len jeden a vždy bol. Ježiš je stvorený, a duch svätý je Božia činná sila.


74.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 14:42 avatar
Definície nie sú kánon, ty "definícia". Čo sem pletieš definície? Vidí, že rád mlátiš svojich strašiakov  

Cituj, kde som argumentoval definíciami akýchsi trinitárov....


89.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 5. 2019, 21:38 avatar
74,...OK, tak v akú definíciu trojice veríš ty? Aby sme nemlátili slamu naprázdno? Pretože ty máš nejakú svojskú verziu trojice.
Ovšem ak to nie je nejaké= tajomstvo?!


95.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 15:46 avatar
Verím biblii ty otrok strážnej veže. Už sa konečne vymotaj z bludov definícii, slovníkov a ľudských tvrdení a načívaj Božiemu Slovu. Viem, že s vymytým mozgom to nebude pre teba také jednoduché, lebo keby si sa chcel zo spárov svojej sekty vymaniť, ohrozuješ tým dokonca svoj život. Satan ťa dokonale oklamal a zablokoval. Ale dá sa dospieť k vyslobodeniu, keď budeš veľmi chcieť.


15.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2019, 23:30 avatar
1,....ak niekto /kresťan/má Kristovho ducha, Otcovho ducha, a hocijakého ducha, tak to z neho nerobí rovného Bohu! Tadiaľto cesta nevedie.
Je to ako keď sa topiaci slamky chytá.


36.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 09:43 avatar
Kto tvrdil, že tým, že má niekto Kristovho=Otcovho Ducha je rovný Bohu? Ten Duch v kresťanoch stále zostáva Kristov. Nie je ho možné označiť ako Ducha Petrovho či Pavlovho. Len vtedy by bol Pavol jedno s Otcom, keby Duch Kristov v ňom bol zároveň i Duchom Pavlovým. Tak tomu ale nie je. Duch Kristov v Pavlovi zostal stále len Duchom Kristovým. (Nabudúce čítaj pozornejšie, máš to v príspevku 1 rozpísané dosť jasne.)


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2019, 23:46 avatar
1,......Píšeš:......."Žiaden anjel nebol nikdy nazvaný Jahve, Pán,Všemohúci Boh. Jedine Kristus. Pretože ním je. Akonáhle je v písme niečo napísané, je to biblický dôkaz. Preto, keď v ňom čítame, že Ježiš bolnazvaný Jahve, tak to tak je. Žiaden anjel nebol nazvaný Jahve. Ani ten, ktorý hovoril s Gedeonom."
-----------------------------------------------------------------------------
Nepravda! Aj iní anjeli mali v zmysle "princípu zastúpenia" používať daný titul/Boh, pravý Boh, Jahve/ nakoľko tlmočili vôľu Jahveho. Niekde sa dá s veľkou pravdepodobnosťou určiť, že za daným anjelom stál Ježiš, ale za niektorými nie. A viacerí používali tituly Boha. A treba sa ešte spýtať, čo znamenajú slová -"moje meno je v ňom"?
Možno nám to pripomína, ako Jehova použil anjela, aby viedol Izraelitov pustatinou, a povedal o ňom: „Moje meno je v ňom.“ ?(2. Mojžišova 23:21) Samozrejme, nemôžeme byť v tejto veci dogmatickí, ale stojí za povšimnutie, že Ježiš vo svojej predľudskej existencii slúžil ako „Slovo“, čiže ako zvláštny Hovorca, prostredníctvom ktorého Jehova hovoril so svojimi služobníkmi. (Ján 1:1) A či už berieme slovo anjel ako posol, alebo nie, stále platí to Jánovské: "Posol nie je viac od toho, kto ho posiela". Posiela Boh Otec, a posol je Ježiš a iní anjeli, iní Boží synovia.


37.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 09:52 avatar
Nepravda! Žiaden anjel nebol nazvaný Bohom. Ten tvoj "princíp zastúpenia" by potom spravil z ľudí modlárov, lebo by sa klaňali pred anjelom miesto pred Bohom - a to ako vieme je v zmysle textov Zjv 19:10 a 22:9 neprípustné.
....Tlmočiť Božie Slovo a jeho vôľu a vydávať sa za Boha sú 2 rôzne veci. Aj proroci tlmočili Božie Slovo a vôľu Jahveho, často hovoriac: "Takto hovorí Jahve..."..., no nikto sa pred tými prorokmi kvôli tomu neklaňal.

Čo znamenajú slová "moje meno je v ňom", je predsa jasné. Bol to Kristus (Boh): "Lebo nechcem, aby ste nevedeli, bratia, že všetci naši otcovia boli pod oblakom a všetci prešli cez more a všetci boli pokrstení v Mojžiša v oblaku a v mori a všetci jedli ten istý duchovný pokrm a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá išla za nimi, a tou skalou bol Kristus. " (1 Kor 10,1-4) .......preto keď sa židia klaňali pred Bohom na vrchu Sinaj, klaňali sa pred Kristom (Bohom). Keby Kristus nebol Boh, ale iba anjel, boli by z nich modlári.


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 5. 2019, 23:50 avatar
1,....98% biblických slovníkov, vníma ducha svätého ako "Božiu moc", alebo ako silu "ktorou Boh koná". A nie ako osobu!


38.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 10:01 avatar
Biblické slovníky nie sú biblia. (Ty ale používaš ujeté argumenty.) Prečítaj si toto: cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

...A po druhé, nie je pravda, že 98% biblických slovníkov. Viď: www.martinus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk (v PDF lnk.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ) alebo lnk.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


39.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   9. 5. 2019, 10:09 avatar
kedy si stihol prestudovat vsetky biblicke slovníky, ze si vies spravit takuto štatistiku v % tách?  
Súhlasí F=G.m1.m2/r^2


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 00:07 avatar
1,....Žalm 33,6 uvádza:...."Slovom Hospodinovým učinené sú nebesia a duchom jeho úst všetko ich vojsko. "
Kto to tvoril nebesia a ich "vojsko"? Nuž Boh Jehova svojim slovom, duchom/ústami/. Nakoľko Boh nemá doslovné ústa, ruky, tak tvorí svojim duchom, mocou! A to som už spomínal.
Treba ešte povedať, že duch svätý nemá osobné meno, nikde v Písme nie je uctievaný, a nikto sa k nemu nemodlí. A nie je nazvaný - Bohom. A nikde v Písme nehovorí Boh Otec k duchu svätému. Prečo?
A ak je duch svätý osobou, povedz, kto bol potom Otcom Ježiša Krista, duch svätý/ktorý ho počal/ alebo Boh Otec/Jahve/?
Alebo mal dvoch otcov?


19.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   9. 5. 2019, 00:09 avatar
Ahoj Shagara. Iba som ťa chcel pozdraviť, dlho si tu nebol.
Poniektorým z toho riadne kvapkalo na karbid.  


41.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 10:16 avatar
Ahoj muskat, dlho si tu nebol. Čo sa stalo, zas si kukal do nádrže s horiacou sviečkou?  


40.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 10:15 avatar
To, že Boh nemá doslovné ústa je opäť tvoja lož.

Po druhé, Slovom Hospodinovým učinené sú nebesia", čiže Kristom, pretože Kristus je Slovo Božie: "V počiatku bolo Slovo a to Slovo bolo u Boha a to Slovo bol Boh. Ten, to Slovo bolo na počiatku u Boha. Všetko povstalo skrze neho, a bez neho nepovstalo ani jedno z toho, čo povstalo." (Ján 1,1-3) "A bol oblečený v rúchu, pokropenom krvou, a jeho meno sa zovie: Slovo Božie." (Zjv 19, 13)

To, že sa v biblii meno Ducha Svätého nespomína ešte neznamená, že meno nemá. V Starom Zákone tiež nevedeli, ako sa volá Syn Boží.

To, že sa v biblii nespomína že Duch nie je uctievaný neznamená, že nie je uctievaný.

To, že sa v biblii nespomína, že Boh Otec hovoril k Duchu neznamená, že Otec k Duchu nehovoril a nehovorí. Máme záznam o tom, že Jehve prikázal Ezechielovi, aby hovoril k Duchu: "A riekol mi: Prorokuj k duchu, prorokuj, synu človeka, a povieš duchu: Takto hovorí Pán JHVH: Od štyroch vetrov, prijdi, duchu, a vej na týchto pobitých, aby ožili!" (Ezechiel 37,9) Vieme, že jediný kto dokáže oživovať mŕtvych je Duch Boží, takže Ezechiel volal na tohoto Ducha: "A jestli Duch toho, ktorý vzkriesil Ježiša z mŕtvych, prebýva vo vás, tak tedy ten, ktorý vzkriesil Krista Ježiša z mŕtvych, oživí aj vaše smrteľné telá skrze svojho Ducha, ktorý prebýva vo vás." (Rim 8:11)

Otcom Ježiša Krista je Boh Otec.


44.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 12:03 avatar
40,.....Biblia používa niečo ako antropomorfizmus. Aby sme lepšie chápali Boha a jeho činnosť. Je určite každému zrejme aj to, že anjeli nemajú doslovné krídla. A podobne. A tiež doslovné údy, teda aj ústa. Teda, nerozumiem tvojim slovám, a neverím, že veríš ,že Boh má doslovné ústa? A dávaš dôkaz "slovo", Tu už ti prestávam rozumieť. OK, potom keď doslovne, tak aj duch svätý je doslovný "Boží prst".
Podľa Matúša Ježiš povedal: „Ak vyháňam démonov pomocou Božieho ducha, tak vás skutočne zastihlo Božie kráľovstvo.“ ?(Mat. 12:22, 28)
Lukáš rozširuje porozumenie daných slov, keď cituje Ježiša, ako pri podobnej príležitosti povedal: „Ak vyháňam démonov prostredníctvom Božieho prsta, naozaj vás zastihlo Božie kráľovstvo.“ ?(Luk. 11:20)
Alebo ešte: ...."Pri jednej skúsenosti z minulosti boli egyptskí kňazi vykonávajúci mágiu nútení pripustiť, že rany na Egypt boli ukážkou Jehovovej vyššej moci, a uznali: „Je to prst Boží!“ — 2. Mojž. 8:18, 19.
Teda, určite podla teba Boh Jehova má aj prsty, alebo podla teba duch svätý? Má, a koľko , ako my? Tu vidíš ,že aj slovné spojenie "Boží prst" poukazuje na Jahveho činnú silu.


46.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 12:13 avatar
Každému kto číta bibliu (nie strážnu vežu) je jasné, že anjeli majú krídla. O žiaden antropomrfizmus nejde. Jedná sa o popis tých, ktorí sa s anjelmi stretli. Podobne je to s ústami, rukami, nohami, hlavou. Viď napr popis Ezechiela alebo Jána na ostrove Patmos. Všetko opis očitého pozorovania.

Výraz "Boží prst" každý z kontextu chápe, že sa jednalo o prácu (činnosť) Boha. Netreba k tomu teba a tvoje dogmy, aby to čitateľ zistil. Ty to však zoberieš, a napasovávaš to i na texty z ktorých kontextu je zjavné, že sa jedná o opis pozorovania. Túto podvodnícku taktiku používajú svedkovia jehovovi asi najčastejšie. Máte to podobné i s adventistami, ktorí zas podobné tance predvádzajú nad sobotou a vegetariánstvom.


47.
označiť príspevok

gabriel pb
   9. 5. 2019, 12:18 avatar
nemal by si odsudzovať človeka, ktorí by zomrel mladý ak by jedol mäso


63.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 14:03 avatar
47,....a čo Gabi, vari bolo pokazené to mäso?


81.
označiť príspevok

gabriel pb
   9. 5. 2019, 15:04 avatar
viem že máš rada klobásky, len uprednosňujem cukor a soľ pred mäsom, anjelsky syndróm -život


88.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 5. 2019, 21:36 avatar
81,....ako vieš? Ale máš pravdu, mám rád klobásy. A môžu byť aj posolené tým "anjelským syndrómom". Darmo, láska ide cez žalúdok.


49.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 12:52 avatar
46,......končím. Je to strata času. OK,.....anjeli majú krídla,....Boh má ústa, a aj prsty. A ak bol Ježiš vzatý do neba aj s telom/hmotným/, tak má aj pipíka, a podobne. Trinitárstvo je komické kresťanstvo, s neuveriteľnými závermi. Tu nemá zmysel niečo vysvetľovať. Boh je jediný a porušenie prvého prikázania je velezrada, modlárstvo, ktoré Boh netoleruje!
Teda, rovnako berieme doslovne biblické vyjadrenia, že Boh je „Skala“, „slnko“ či „štít“., alebo Ježiš "dvere do ovčinca" — 5. Mojžišova 32:4; Žalm 84:11.....???
Nuž keď doslova, tak doslova. Je to tam písané? JE !!!


54.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 13:27 avatar
Vyzerá to tak, že tvoja sekularizovaná predstava Boha má skôr bližšie k Taoizmu než k biblii. Akési nedefinovateľné fluidum. Pokiaľ tvoju demagógiu dotiahneme do konca, kľudne obhájime i to, že Boh je neosobný a i to že hovorí, posiela Slovo, je tiež iba antropomorfizmus. Stavím sa, že vaši mienkotvorci v Strážnej Veži to za nie dlhú dobu dotiahnú až sem.

Ježiš bol po vzkriesení v oslávenom (premenom) tele. V tomto druhu tela sa neženia ani nevydávajú, takže pohlavné orgány neobsahuje. Dokonca ani iné pozemské orgány. (Teda aspoň biblia o tom nič nehovorí). Keby bolo v biblii napísané, že niekto pozoroval, ako Boh má povedzme žalúdok, tak má. Ale nikto to nepozoroval. Naproti tomu máme celkom slušné opisy toho, že Boh má nohy, pod jeho nohami Sklené more (podobne ho pozorovali i na vrchu Sinaj), atď, atď... Ty jednoducho miešaš piate cez deviate a robíš z biblie guláš, len aby si presadil svoje dogmy.

Z kontextu textov, kde Kristus hovorí o skale, dveriach - dokonca Kéfasa nazval Skalou, každý rozumie, že sa jedná len o obrazné pomenovanie. Naproti tomu v opisoch prorokov, ktorí videli boha sa jedná z kontextu o zjavný opis pozorovanej skutočnosti. ....Jednoducho opäť vezmeš kontext jedného textu a úplne nelogicky, bez akéhokoľvek opodstatnenia ho cpeš na text druhý, kde sa jedná zjavne o opis. To je ako keby som vzal text z nejakej literárnej knihy, kde sa píše o východe a západe Slnka alebo začal poukazovať na to, že medzi ľuďmi sa bežne hovorí, že Slnko vychádza a zapadá a začal tým spochybňovať astrofyzikálne poznatky v odbornej literatúre o Heliocentrizme. Pozrite, veď ľudia hovoria a píšu básne o východe Slnka, čiže heliocentrizmus je neplatný a pravdou je geocentrizmus.   Presne toto ty robíš, keď knihou žalmou, prísloví či kazateľ vysvetľuješ opisy v Ezechielovi, Mojžišovi, či Jánovi na Patmose. ...........Viem, snažíš sa obhájiť svoje dogmy. Ale ideš na to úplne blbě. Veď malé dieťa už rozumie, že takéto kotrmelce sa nerobia.  


62.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 14:02 avatar
54,....ale ak niekto tvrdí, že ježiš si vzal to telo, ktoré mal na zemi, tak to malo "pipík". Proste všetko, čo má človek. Alebo bude kastrácia? 
Nechápeš, k akým záverom musia trinitári dospieť, ak sa odklonia od pravdy Písma?! A aj ak hovoríme o vzkriesení ľudí, tak aj tam sa píše o vzkriesení hmotného tela, ktoré vraj bude oslávené/nejak prežiarené/, teda ,že bude aj sčasti duchovné. A to je hlúposť. Môžeš byť duchovnou bytosťou, alebo telesnou/hmotnou/ bytosťou. Niečo ako "obojživelník" , je tragikomický dopad viery v nesmrteľnú dušu, a jej konceptov toho, čo vraj bude vzkriesené.
A ja viem čo píše Ezechiel a iní. Ale nikdy nebudem prisudzovať čistému duchu hmotné údy. To,že sme vytvorený na "obraz Boha" sa týka nášho myslenia a prejavovania vlastností, a nie telesnej podoby. Ezoteriku sem nepleť.
Všetci kresťania odmietajú tvoj pohľad-ezoterický, alebo new age.
A tiež viem, čo je obrazná reč. Len u teba je to naopak. To, čo je obrazné vnímaš ako skutočné a naopak!


70.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 14:34 avatar
Už ti bolo z biblie oznámené, že po vzkriesení dochádza k premene do inej podstaty. Čiže niektoré veci budú iné, ďalšie (ako napr. podoba), budú zachované. Stačí keď budeš veriť biblii a nevymýšľať nezmysly. Tam sa jasne píše, že pohlavné orgány tam nebudú. Mnoho ďalšieho tam však bude. ...Vidíš, vidíš... kebysi z biblie nerobil guláš, vedel by si, čo bude zachované a čo naopak premenené.

Samozrejme, že to hmotné telo nebude ponechané v hrobe. Alebo áno? Ako tomu veria vaši mýtotvorci v brooklyne?   ....Pavol jasne píše o premene tohoto hmotného tela do duchovného tela. A toto duchovné telo bude takisto hmatateľné (ako bolo i telo Kristovo). Nebude však z pozemskej hmoty. Splietaš 3 na 2, pretože tomu nerozumieš. Biblii sa dá rozumieť jedine vierou a nie výmyslami strážnej veže.

Čo to táraš za nezmysly, akú ezoteriku. To že má Boh Syna je podľa teba ezoterika? (Mnoho pohanských kultov totiž verí na Božieho Syna.)  


50.
označiť príspevok

havran
   9. 5. 2019, 13:03 avatar
Kto asi pozná tak dobre božie zámery, že Sám Boh je len moták a musia jeho hovorcovia na Zemi vykladať jeho zámery?


51.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   9. 5. 2019, 13:06 avatar
Keby aspon vykladali nieco hodnotne a pravdive ale to vsetko su uplne dristy.


55.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 13:28 avatar
Hej, červený - čo sa pletieš do tém, ktorým nemôžeš rozumieť?


60.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 13:51 avatar
50,....správne. Ale je potrebné poznať skutočných "hovorcov", a nie tých, čo sa sami ordinovali do tejto funkcie.


66.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 14:22 avatar
Presne tak. Pápež je jeho hovorca a vy ste samozvaní.  


87.
označiť príspevok

Shagara muž
   10. 5. 2019, 21:34 avatar
66,....to židia tvrdili aj o Ježišovi, a kresťanoch,....a vyvyšovali Kaifáša, ktorý dal popraviť Krista.


93.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   21. 5. 2019, 15:42 avatar
A vy o isté tvrdíte o Pápežovi. To isté, čo židia o Ježišovi a kresťanoch.  


2.
označiť príspevok

Boris muž
   8. 5. 2019, 08:55 avatar
A Kasafranovi nadávate za dlhé témy.................................


3.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   8. 5. 2019, 09:05 avatar
Cituj kde som mu nadával na dlhú tému.


48.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 12:43 avatar
40,.....a to, že "duch svätý oživuje zo smrti" je samozrejme. Deje sa tak silou od Boha Otca. Opäť, ten paralelizmus je vidieť v Písme, ktoré hovorí, že "Boh Otec oživuje",...."a to čo nie je volá ako keby bolo"....."pretože pre neho sú všetci živí".
A túto schopnosť dostal od Otca.
"Ako má Otec život sám v sebe, tak dal aj Synovi, aby mal život sám v sebe. 27 A dal mu právomoc súdiť, lebo je Syn človeka". Ján 5,26-27
Ak by bol Ježiš všemohúcim Bohom, nemusel by od niekoho niečo dostávať, ale získať nejakú "právomoc."
Teda, Ježiš bude kriesiť, lebo je aj "v zkriesenie,život". Ale ty si písal, že aj druhá osoba duch svätý bude kriesiť. Tak teraz kto, Ježiš, alebo duch svätý?


56.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 13:36 avatar
Neosobná sila nedokáže nikoho oživiť, keď sama o sebe je neživá. Život pochádza z života, čiže ten kto oživuje musí byť sám živý. Duch Svätý je preto živý. Osoba.

Napriek tomu, že Ježiš niečo dostal, je všemohúci Boh. Je mi daná každá moc na nebi a na zemi..... Aby ctili Syna tak, ako ctia Otca. (Je to totožné)

Samozrejme, že Duch bude kriesiť, nepoznáš bibliu? Zároveň však platí, že bude kriesiť Syn, pretože Duch Svätý a Syn sú jedno (doslovne).


61.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 13:54 avatar
56,....ale to je len tvoj konštrukt. Kde sa o tom píše? Teda, že duch a syn sú jedno? Nikde !!! Ak by to aj bolo/čo nie je/, tak ide presne o takú jednotu aká je medzo Otcom a synom, a medzi kresťanmi. Sú zajedno v cieľoch, konaní a nie v podstate. My /kresťania/ nie sme jednou podstatou, a nie sme súčasťou trojice. To by už bola "miliardica" a nie trojica. 


67.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 14:26 avatar
Veď je to tam jasne napísané. O Duchu Svätom sa nepíše len ako o Duchu Božom, ale aj ako o Duchu Kristovom. To je dôkaz, že Kristus a Otec sú jedno a majú spoločného Ducha.

A tzeraz ty:
Ukáž kde sa v biblii píše, že: " je nemožné alebo rúhavé predstavovať si Boha v akejkoľvek fyzickej podobe. "   Že nohy, ruky, krídla sú len antropomorfizmus. V prvej epištol Brooklynským 1,25 ?  


52.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   9. 5. 2019, 13:08 avatar
Jezis prostrednictvom ducha svateho . Amen zafiksovat tuto informaciu a viac o tom nespekuluj


53.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 13:27 avatar
Wikipédia:..... "Niektoré koncepcie Boha môžu obsahovať antropomorfické atribúty, kým v niektorých je nemožné alebo rúhavé predstavovať si Boha v akejkoľvek fyzickej podobe. "
--------------------------------------------------------------------------------
ECAV......."V Jánovi 4:24 sa uvádza: „Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa klaňať v duchu a v pravde.“ Boh je duchovná bytosť, a teda nemá fyzické ľudské vlastnosti. Niekedy sa však v Písme používa obrazný jazyk, ktorým sa Bohu prisudzujú ľudské vlastnosti, aby ho ľudia vedeli lepšie pochopiť. Takéto prenášanie ľudských vlastností na Boha sa nazýva „antropomorfizmus“. Boh (duchovná bytosť) využíva antropomorfizmus ako prostriedok, ako podať pravdu o svojej podstate ľuďom, fyzickým bytostiam. Ako fyzické bytosti sme len obmedzene schopní chápať javy, ktoré presahujú hmotný svet, a preto nám antropomorfizmus v Písme pomáha pochopiť, kým Boh vlastne je. ......Vieme, že Boh je duchovná bytosť a neoplýva fyzickými vlastnosťami........Na jednej strane nám Boh chce vyjsť v ústrety, aby sme Ho dokázali pochopiť, no na druhej strane je dôležité, aby sme sa ho nepokúšali vtesnať do vlastnej predstavy a neprisúdili mu obmedzenia, ktoré nie sú v súlade s Jeho podstatou."
------------------------------------------------------------------------------
RKC
5.Boh
"Boh je bytosť zahalená tajomstvom, lebo jeho existencia, život a vlastnosti prevyšujú všetky ľudské predstavy a chápavosť ľudského rozumu. O Bohu sa dozvedáme len to, čo on sám o sebe zjavil. Predovšetkým z Božieho zjavenia vieme, že Boh je bytosť – osoba, ktorá nemá telo, je čistý duch, ale je živou osobou, ktorá poznáva, rozhoduje, tvorí a miluje. Pre lepšie poznanie Boha používame „ľudský“ spôsob – antropomorfizmus (gr. antropos = človek, morfé = podoba), čiže Boha si predstavujeme ako človeka. Tieto predstavy sú niekedy veľmi skreslené, falošné. Preto je najlepšie poznávať Boha vierou, ktorá obsahuje pravdy o Bohu a to predovšetkým: Boh je len jeden a v Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý. "
------------------------------------------------
Proste, ak je raz niekto "čistý duch", tak je veľmi nerozumné tvrdiť že Boh má údy, anjeli krídla a podobne. Tomu hádam neverili ani v stredoveku?!
------------------------------------------
Katolícke video /Vatikán/o tom , že "anjeli nemajú krídla"!.....www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


57.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 13:44 avatar
Wikipédia:.... To už sa z teba stáva ateista?  

To, že je Boh duch hovorí o podstate "matérie" ktorá je podstatou nebeského sveta. Je inej podstaty než naša, má iné vlastnosti a pod.. Podobne telá vzkriesených ľudí budú duchovné (viď lisk Korintským), ale to neznamená, že nebudú mať ruky, nohy hlavu.

Napriek tomu, že bytosť Boha je zahalená tajomstvom, určité veci o nej nám sám zjavil vo svojom slove. Na základe nich vieme, že Boh sedí na tróne, má nohy, ruky, oči, atď.... Všetko odtatné sú teologicko filozofické dišputy typu "egyptské rany boli obyčajné prírodné katastrofy", "izraeliti prešli červené more po suchu, lebo bol akurát odliv" a podobné srandy... My veriaci však narozdiel od vás neveriacich veríme Božiemu Slovu a nefilozofujeme svetskou filozofiou okolo neho.


58.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   9. 5. 2019, 13:47 avatar
Ze vas to bavi jak taky uchylaci sa cele dni bavit o nezmysloch ked sa mozte z duchom svatym spojit osobne potom by vas spontanne tie vase zvratene a pokrutene predstavy o bohu presli


59.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 13:49 avatar
Psychiatrovi si už vysvetlil, prečo ťa dnes vnoci navštívila Čaputová a vysvetlila ti, ako si ju máš vyrobiť?  


72.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 5. 2019, 14:41 avatar
Ze vas to bavi jak taky uchylaci sa cele dni bavit o nezmysloch ked sa mozte z duchom svatym spojit osobne cez Skype, Twitter, Facebook, Instagram, Hangout…


79.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 14:56 avatar
Lemmynko, choď spísať zas nejaký humor na humoristi sk a nezabudni sa pri tom zhovadiť považovaním čistej vody za minerálku, prípadne domotať vety oponenta vynechaním polovice výrokov a pomiešaním významu do nového textu, ktorý oponent nepovedal. V tomto si môžeš podať ruku s jehovistom Saharom, lebo ste úúúplne rovnakí. ...Akurát že on je kresťanský ateista a ty sekulárny.  


73.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 5. 2019, 14:41 avatar
Alebo:.......,,A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli zapečatení pre deň vykúpenia!”
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aj týmto textom často argumentujete.
Teraz si postavte otázku:...... Keď niekto zarmúti tvojho ducha, koho tým zarmúti? No predsa teba, pretože tvoj duch je súčasťou teba samého. A tak keď zarmútime Božieho Ducha, zarmútime vlastne samotného Boha. Izaiáš o tom napísal: ,,Ale oni sa stavali na odpor a zarmucovali Ducha jeho svätosti,”(Iz. 63:10). "Duch jeho svätosti", je vlastne Duch jeho osoby, pretože každá bytosť má svojho ducha, ako svoju súčasť. Podobne, ako keď bol smutný Achabov duch (1. Kráľ. 21:5), v skutočnosti bol zarmútený samotný Achab. Záver: Ak zarmútime Božieho svätého ducha, zarmútime tým samotného Boha Jahveho, a nie druhú božskú osobu!


78.
označiť príspevok

Lemmy muž
   9. 5. 2019, 14:50 avatar
Sh: A tak keď zarmútime Božieho Ducha, zarmútime vlastne samotného Boha.

A on bude zarmútený aj pri 8 miliardách ľudí, ako aj pri 30 miliardách? On stíha byť zarmútený pri nekonečnom počte ľudí, ktorí ho zarmútia?


80.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   9. 5. 2019, 15:00 avatar
Prečo mi vykáš? Cituj, kde som tým argumentoval....
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 05:38,  Kasafran, a vari všetci neplávame? veď sa rozhliadni ,,, kto čo píše v tom pláva,,, S...
dnes, 01:35,  tomi, to snad nemyslíš vážne....ved Ježiš existuje stale....*10*10*10*10
dnes, 01:30,  Nie je preukázané, že nemôžeš nebyť ;)
dnes, 00:40,  Co tam chces preukazovat ved to je logicke pokial existujes teraz vzdy si existoval a vzdy...
včera, 23:55,  Terminus technicus? Peter U. Solčiansky:17. augusta 2019 Žijeme v dobe, kedy mnohé z...
včera, 23:32,  Rozprávka o novom stvorení pre Zem! Biblia je ako rozprávková knižka, ktorá obsahuje...
včera, 23:28,  (33) Dijaro, poraď mi, či sa dá rovnako ponoriť do každého "slova" tak, aby som...
včera, 23:20,  To-mi, chápem Tvoju snahu dozvedieť sa pravdu, a preto Ti odporúčam, aby si sa s touto...
včera, 23:03,  (9) Era, a týmto chceš zdokladovať svoje presvedčenie, že každé zlo vyhráva len dovtedy,...
včera, 22:59,  Ja toho tiež viem veľa narozprávať ;) To neznamená, že to niesú bludy ;)
včera, 22:58,  Nieje preukázané, že duch je nesmrteľný ;)
včera, 22:39,  (91) Havran, máš pravdu, ale prezraď mi, kto by, podľa Teba, z doterajších poprevratových...
včera, 22:18,  (43) Peter67, nebodaj si mal pri sebe poriadnu lupu, alebo mikroskop, keď si si ich stačil...
včera, 22:08,  (4) Lemmy, vedz, že byť až natoľko straumatizovaným, ako si Ty, neprajem ani svojmu...
včera, 21:52,  ak mozem ta štuchnút bo vidím ze máš na to,, mozno ke ti dane ,, skus si odmysliet...
včera, 21:52,  To je dobrá úvaha, to by sme ale museli vedieť, kto sú vlastne voliči Smeru. Podľa mňa sú...
včera, 21:50,  no robis mi pochybnosti ale nevadí, uz to k tebe došlo rozum verzus biblia,,,no stava sa,,,
včera, 21:45,  viem ze niesi z tohto sveta,,, Jezis hovoril, rozpraval, aby si to ludia lepsie pamätali,...
včera, 21:38,  Potom je to hlúpy človek. Má tituly v predku i v zadku, a takto primitívne sa správa. Keď...
včera, 21:35,  Existovať mohol, len mal malý vplyv, zanedbateľný. Jeho význam narástol až s pridanou...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
while ( ! $success ) $try ++ ;
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(317 751 bytes in 0,355 seconds)