Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

NESMRTEĽNÁ DUŠA-ALEBO AKO SME OKLAMALI SAMI SEBA!

35
reakcií
2448
prečítaní
Tému 8. decembra 2017, 23:58 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 12. 2017, 23:58 avatar
Nikde v Biblii nenájdete výraz „nesmrteľná duša“.
Nikde nenájdete v Biblii,.....že niečo fyzickú smrť prežíva!
Nikde v Písme sa nespomína "DUŠA",.....ako niečo nehmotné!
-------------------------------------------------------------------------------------
V encyklopédii The Jewish Encyclopedia sa píše, že „viera v nesmrteľnosť duše sa k Židom dostala prostredníctvom kontaktov s gréckym myslením a najmä prostredníctvom jej hlavného zástancu Platóna“.
A tak sa nemôžeme čudovať,že po smrti apoštolov,keď prišlo predpovedané odpadnutie,....aj náhražka pôvodného kresťanstva si osvojila túto nebiblickú náuku. A to bol podiel cirkevných otcov a apologétov ,ktorí padli do pasce filozofie,....pred ktorou varoval apoštol Pavol v Kolosanom 2:8!
H .Heine hovorí, ......."že od chvíle v ktorej náboženstvo žiada o pomoc filozofie ,je jeho zánik neodvratný. Snaží sa obhajovať a vždy hlbšie sa vnára do skazy."
A to presne sa stalo odpadlíckemu kresťanstvu!
Tu treba zdôrazniť ,že náuka o nesmrteľnosti duše a náuka Krista o vzkriesení sa navzájom vylučujú! Iba jedno môže byť pravda! A pravdu má Ježiš a jeho náuka o vzkriesení v "posledný deň". Pre väčšinu ľudí,...lebo niektorí sa tešia aj na vzkriesenie,ktoré bude "prvým",...skorším!
---------------------------------------------------------------
Duša v Písmach je.....„Duša“ — živá bytosť, človek alebo zviera; život osoby; iné použitie, v niektorých málo prípadoch.
Slovo „duša“ v Biblii najčastejšie označuje osobu ako celok vrátane tela, osobnosti a citov.
Teda,aj zvieratá sú duše,...aj ľudia! A preto si nikdy nemýľme biblickú dušu a grécku dušu/filozofickú predstavu/!
v Biblii píše, ....že duša potrebuje jesť. (5. Mojžišova 12:20) Môže aj "vykrvácať",..."byť zamknutá v železách",...a podobne.
Biblia hovorí: „Duša, ktorá hreší — tá zomrie.“ (Ezechiel 18:4) Skľúčený prorok Eliáš „začal prosiť, aby jeho duša zomrela“. (1. Kráľov 19:4) Podobne aj Jonáš „prosil, aby jeho duša zomrela“. (Jonáš 4:8) Áno, keď zomiera človek, zomiera duša; duša nie je nesmrteľná. Keďže človek je duša, povedať, že niekto zomrel, je to isté ako povedať, že zomrela jeho duša.
Pripomeňme si, že jeden z významov slova „duša“ je „život“. A tak to, že z Ráchel vychádzala duša, znamenalo, že z nej vyprchával život. V niektorých prekladoch Biblie je spojenie „jej duša vychádzala“ preložené ako „jej život vyhasínal“ (Katolícky preklad) alebo „jej život unikal“ (Evanjelický preklad). Podobne aj v správe o vzkriesení syna vdovy sa chlapcovi vrátil život. — 1. Kráľov 17:23.
------------------------------------------------------------------------
V Biblii sa píše, že mŕtvi sú v hrobe a čakajú na vzkriesenie. (Ján 5:28, 29) Netrpia ani už necítia žiadnu bolesť, pretože „mŕtvi si neuvedomujú vôbec nič“. (Kazateľ 9:5) Ježiš prirovnal smrť k hlbokému spánku. (Ján 11:11–14) Preto sa tých, ktorí zomreli, nemusíme báť a nemusíme sa ani snažiť nakloniť si ich nejakými obeťami. Nemôžu nám pomôcť ani ublížiť, pretože „nie je práce ani plánovania, ani poznania, ani múdrosti v šeole [hrobe]“. (Kazateľ 9:10) Boh však v budúcnosti mŕtvych vzkriesi a navždy odstráni smrť. (1. Korinťanom 15:26, 55; Zjavenie 21:4)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grécki filozofi, ako boli Sokrates a Platón, učili túto myšlienku: Až keď sa duša vymaní z pút hmotného ľudského tela, je „oslobodená od blúdenia, nerozumnosti, strachu, divokých lások i ostatných ľudských ziel“ a „trávi... celý svoj čas s bohmi“. (Platónov dialóg Faidon, 81 A)
„Predstava nesmrteľnosti je výsledkom gréckeho myslenia, kým nádej na vzkriesenie je súčasťou židovského myslenia... Po Alexandrových víťazstvách judaizmus postupne prijímal grécke predstavy.“ — Dictionnaire Encyclopédique de la Bible, Valence, Francúzsko 1935, vydal Alexandre Westphal, zv. 2, s. 557.
Až Origenes [zomrel asi v roku 254 n. l.] na východe a sv. Augustín [zomrel v roku 430 n. l.] na západe zaviedli pojem duše ako duchovnej substancie a sformulovali filozofickú predstavu o jej podstate... Jeho [Augustínova] náuka... vďačila za veľa (vrátane niektorých nedostatkov) neoplatonizmu.“ — New Catholic Encyclopedia, 1967, zv. XIII, s. 452, 454.
Teda,.....nie zjavenie,....ale ľudia ovplyvnení pohanskou filozofiou,začlenili náuku o nesmrteľnosti do kresťanstva!

Neskôr vodcovia takzvaného kresťanstva začlenili do svojho učenia „predstavy [gréckych filozofov] o vrodenej nesmrteľnosti duše“. (Christianity—A Global History [Súhrnné dejiny kresťanstva])
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V Hebrejských písmach sa vyskytuje hebrejské slovo nefeš 754-krát, prvýkrát v 1Mo 1:20.

V Kresťanských gréckych písmach sa grécke slovo psyché nachádza 102-krát, prvýkrát v Mat 2:20; v Ef 6:6 a Kol 3:23 vo výraze „celou dušou“.

Zvieratá sú duše

1Mo 1:20, 21, 24, 30; 2:19; 9:10, 12, 15, 16; 3Mo 11:10, 46, 46; 24:18; 4Mo 31:28; Jób 41:21; Ez 47:9.

Živá osoba je duša

1Mo 2:7; 12:5; 14:21; 36:6; 46:15, 18, 22, 25, 26, 26, 27, 27; 2Mo 1:5, 5; 12:4, 16; 16:16; 3Mo 2:1; 4:2, 27; 5:1, 2, 4, 15, 17; 6:2; 7:18, 20, 21, 25, 27; 17:10, 12, 15; 18:29; 20:6, 6; 22:6, 11; 23:29, 30; 27:2; 4Mo 5:6; 15:27, 28, 30; 19:18, 22; 31:35, 35, 40, 40, 46; 35:30; 5Mo 10:22; 24:6, 7; 1Sa 22:22; 2Sa 14:14; 2Kr 12:4; 1Pa 5:21; Ža 19:7; Prí 11:25, 30; 16:24; 19:2, 15; 25:25; 27:7, 7, 9; Jer 43:6; 52:29; Pla 3:25; Ez 27:13; Sk 2:41, 43; 7:14; 27:37; Rim 13:1; 1Ko 15:45; 1Pe 3:20; 2Pe 2:14.

Živá duša je smrteľná, zničiteľná

1Mo 12:13; 17:14; 19:19, 20; 37:21; 2Mo 12:15, 19; 31:14; 3Mo 7:20, 21, 27; 19:8; 22:3; 23:30; 24:17; 4Mo 9:13; 15:30, 31; 19:13, 20; 23:10; 31:19; 35:11, 15, 30; 5Mo 19:6, 11; 22:26; 27:25; Joz 2:13, 14; 10:28, 30, 32, 35, 37, 37, 39; 11:11; 20:3, 9; Sud 5:18; 16:16, 30; 1Kr 19:4; 20:31; Jób 7:15; 11:20; 18:4; 33:22; 36:14; Ža 7:2; 22:29; 66:9; 69:1; 78:50; 94:17; 106:15; 124:4; Prí 28:17; Iz 55:3; Jer 2:34; 4:10; 18:20; 38:17; 40:14; Ez 13:19; 17:17; 18:4; 22:25, 27; 33:6; Mat 2:20; 10:28, 28; 26:38; Mar 3:4; 14:34; Luk 6:9; 17:33; Ján 12:25; Sk 3:23; Rim 11:3; Heb 10:39; Jak 5:20; Zj 8:9; 12:11; 16:3.

Život inteligentnej osoby

1Mo 35:18; 2Mo 4:19; 21:23; 30:12; Joz 9:24; Sud 9:17; 12:3; 18:25; 2Kr 7:7; 2Pa 1:11; Jób 2:4; 6:11; Prí 1:18; 7:23; 22:23; 25:13; Mat 6:25; 10:39; 16:25; Luk 12:20; Ján 10:15; 13:38; 15:13; Sk 20:10; Rim 16:4; Fil 2:30; 1Te 2:8; Jak 1:21; 1Pe 1:22; 2:11, 25; 1Já 3:16.

Duša vyslobodená zo šeolu čiže hádesu („pekla“)

Ža 6:10; 30:3; 49:15; 86:13; 89:48; Prí 23:14; Sk 2:27.

Mŕtva duša čiže mŕtvola

3Mo 19:28; 21:1, 11; 22:4; 4Mo 5:2; 6:6, 11; 9:6, 7, 10; 19:11, 13; Hag 2:13.

Duša odlišná od ducha

Fil 1:27; 1Te 5:23; Heb 4:12.
---------------------------------------------------------------------------------------------
A pripájam aj témy ktoré hovoria margo téjto témy:
1,.......Nešsmrteľnosť.
2,........Zhmotnenie,alebo vzkriesenie?
3,........Nikto nevystúpil na nebesia!
4,........Kam šiel kráľ Dávid?
5,........Čo bude pri vzkriesení oživené,vzkriesené ak je duša nesmrteľná?
6,........Kde sú nesmrteľné duše?
7,........Večný život v nebi,alebo na zemi?
8,........Kam pôjdu títo....:???
9,........O aké predurčenie tu ide?
10,......Čo je "druhá smrť" a "prvé vzkriesenie"...???
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Neverte každému inšpirovanému výroku.“ Povedal: „Skúšajte inšpirované výroky, aby ste videli, či pochádzajú od Boha.“ (1. Jána 4:1) Zamyslite sa nad týmto príkladom: Keby ste dostali správu, ktorá by mohla významne ovplyvniť váš život, prijali by ste ju ihneď iba preto, lebo sa vám zdá, že pochádza zo spoľahlivého zdroja? Určite nie. Skôr než by ste podľa nej konali, overili by ste si zdroj a preskúmali jej obsah. A to hlavne vo svetle Božieho slova,...histórie a za použitia zdravého úsudku!
Súhlasí milky945


2.
označiť príspevok

meaculpa muž
   9. 12. 2017, 00:26 avatar
Tusim si cital 6 hlavnych pravd a nedalo ti.


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 00:47 avatar
2,....nepoznám 6 hlavných právd! Sorry
Nemôžem poslúžiť,.....o čo ide? O aké pravdy? Hádam nie z katechizmu? Nelaškuj,.....tak neskoro večer,.....


4.
označiť príspevok

meaculpa muž
   9. 12. 2017, 01:02 avatar
Šesť hlavných právd

1. Boh je len jeden.

2. V Bohu sú tri osoby: Otec, Syn a Duch Svätý.

3. Syn Boží sa stal človekom, aby nás vykúpil.

4. Boh je spravodlivý sudca: dobrých odmieňa a zlých tresce.

5. Duša človeka je nesmrteľná.

6. Božia milosť je na spásu potrebná.

(a vraj si bol katolik)


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 12:12 avatar
4,.........bol som katolík,.....ale už nie som.
Je komické ,že v bode 1, cituješ ,"že Boh je jeden",.....a potom v bode 2,......to vyvraciaš tvrdením,...."že sú tri osoby".
Tak čo platí,bod č.1 alebo bod.č,2,......???? 
Bod 3 tiež neplatí,....lebo tvrdíte ,že bol "Bohočlovekom",....a ak je niekto Bohočlovekom,....nemôže byť v plnom zmysle -človekom! A to Biblia definuje ako "iné evanjelium",...ako "učenie antikrista".
Už som rozoberal dané texty,ktoré na to poukazujú.
A ako mohol byť Ježiš "nižší od anjelov",....ak bol Bohočlovekom?


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 12:15 avatar
5,....takú nepoznám. Aj keď mnohí sa tak správajú-"umelo",....a človek by aj uveril ,že majú nejakú inteligenciu. Ale to je len zdanie! Fotoon by ti vedel o tom rozprávať. 


7.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 12:19 avatar
4,....a samozrejme,......žiadna nesmrteľná duša neexistuje. Ak vieš o nejakej ,....cituj kde je to v Písme?


8.
označiť príspevok

-era- muž
   9. 12. 2017, 12:31 avatar
Celým svojim presvedčením som toho názoru, že ľudia preberajú názory nie iba zo slepej náklonnosti, ale preto, lebo poznávajú v nich pravdivé jadro.

Ak mi sused povie, že má nejaký stroj, ktorý mu pomáha pri práci, nebudem len slepo veriť, ale z celej podstaty toho, ako mi to vysvetľuje, poznávam, že naozaj má kus pravdy.

A tak ak „viera v nesmrteľnosť duše sa k Židom dostala prostredníctvom kontaktov s gréckym myslením a najmä prostredníctvom jej hlavného zástancu Platóna“, nebudem veriť, že židia boli slepo oddaní tupci, veriaci Platónovi, ale skôr si pomyslím, že mali rozumný dôvod, daný pozorovaním, myslením, zážitkami.


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 12:32 avatar
10,......reagujem na jeho "umelé témy" ,.......a Fotoon je kapitola sama o sebe. Alebo mám namiesto dôkazov,Písma používať invektíva ako on?
A Salbee platili iba slová,..."že takú inteligenciu nepoznám". To nie je "pichanie",ale konštatovanie, a slušné! 


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   9. 12. 2017, 12:38 avatar
12,....a to "myslenie,pozorovanie,zážitky" ich priviedli až k tomu,že si zabili vlastného záchrancu,mesiáša.
Máš pozoruhodnú dedukciu! Židia už dávno pred príchodom Krista boli úplne mimo pravdu,vieru a hlavne lásku.
Jozef Flávius , v súvislosti so zničením Jeruzalema sa vyjadri jasne,...akí boli skazení,nemorálni!?
A ak mali pravdu a nesmrteľná duša je,...tak potom klamal Ježiš o vzkriesení. Lebo ako som už napísal,...nesmrteľná duša a vzkriesenie sa navzájom vylučujú. Iba jedno môže byť pravda. A ja verím Kristovi a vzkrieseniu.
Ak teba očaril Platon a pohanská filozofia,...budiž.


11.
označiť príspevok

-era- muž
   9. 12. 2017, 16:11 avatar
16. Pokiaľ človek vychádza z obmedzených predpokladov, potom nevidí mnohé možnosti a prikláňa sa k "buď-alebo" a všelijaké veci sa mu zdajú, že sa navzájom vylučujú.


12.
označiť príspevok

sta2rky muž
   9. 12. 2017, 16:54 avatar
16. Ak veríš tomu Kristovi, tak veríš aj to, že bol vskriesený. Ak je to pravda, tak kdesi tu na Zemi by sa mal nachádzať, ako nesmrteľný. Vieš kde sa nachádza, môžem ho navštíviť, či len v predstavách kresťanov? Neveríš bludom?


13.
označiť príspevok

-era- muž
   9. 12. 2017, 17:44 avatar
starky, vždy keď konáš objektívne dobrý skutok, si v duši preniknutý Kristom. V tomto zážitku sa môžeš učiť ho hľadať ako duchovnú bytosť - a odlíšiť ho od všetkých iných duchovných bytostí :-)


14.
označiť príspevok

sta2rky muž
   9. 12. 2017, 17:51 avatar
28. Neviem čo myslíš pod pojmom duša. Ja viem, že mám vedomie, zdedené city, emócie, všetko čo súvisí s mojim mozgom, rovnako akési duchovné bytosti mi nič nehovoria. Že by také niečo jestvovalo, niečo o tom konkrétne vieš?


16.
označiť príspevok

-era- muž
   9. 12. 2017, 17:55 avatar
30. Nejde o to, čo sme sa ty alebo ja o sebe naučil v knihách. Je jedno, čo mám pod pojmom duša.
Pozoruj sám seba a zistíš, že pri dobrom čine máš iné pocity a pri zlom čine máš iné pocity. Tie pocity sú istá kvalita. Kvalita svedčí o niečom. A to niečo je podstatné pri spoznávaní ducha človekom.

Krista nemôžeš nájsť ako fyzicky hmotného človeka, sorry.


18.
označiť príspevok

sta2rky muž
   9. 12. 2017, 18:00 avatar
32."Krista nemôžeš nájsť ako fyzicky hmotného človeka, sorry." Prečo nie, či nebol vskriesený? K tým pocitom, to súvisí s našími psychickými danosťami ktoré vieme pomenovať ako svedomie.


20.
označiť príspevok

sta2rky muž
   9. 12. 2017, 18:04 avatar
32. To ak je niekto vskriesený tak je neviditeľný?


22.
označiť príspevok

-era- muž
   9. 12. 2017, 18:54 avatar
32. Čo sa Krista týka, tak musí byť neviditeľný pre bežné zmysly ľudí, pretože inak by na ňom mala smrť nejaký podiel. A to práve nie je ten prípad.


23.
označiť príspevok

sta2rky muž
   10. 12. 2017, 09:57 avatar
38. Takže aj veriaci, ak budú raz vskriesení, budú neviditeľní?


26.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 12. 2017, 11:43 avatar
Určite budú neviditeľní pre tie zmysly, ktoré dnes materializmus považuje za jediné.


27.
označiť príspevok

Lemmy muž
   10. 12. 2017, 11:52 avatar
43 era
To len znamená, že ľudia si vymýšľajú o tých zmysloch. Ak tvrdíš, že budú neviditeľní pre naše zmysly, tak aké iné zmysly ešte sú? Prečo hovoríš o materializme, ako keby to bola nejaká tvoja dogma, keď o zmysloch najlepšie tvrdí veda. Takže, čo, aký zmysel, je podľa teba ešte iný, ďalší, ktorý veda nepozná?


34.
označiť príspevok

Shagara muž
   11. 12. 2017, 23:47 avatar
43,....na to netreba čakať. Dnes už mnohí hovoria:....."Ukážte mi skutočného kresťana,ja som ešte žiadneho nevidel"! 
Ale za to masy matrikových kresťanov vidíme,.....ale keď príde Kristus,tak budú viditeľní,......"ved pobitých bude od jedneho konca zeme ,po druhý"!  


29.
označiť príspevok

Lemmy muž
   10. 12. 2017, 11:55 avatar
O súvislosti so skutkom a Kristom táraš! Na také tvrdenie nemáš žiaden seriózny, ani rozumný dôkaz.


15.
označiť príspevok

sta2rky muž
   9. 12. 2017, 17:54 avatar
28. Nevymýšľaš si aby si ma ohúril, že čo všetko vieš?


17.
označiť príspevok

-era- muž
   9. 12. 2017, 17:56 avatar
Nie. Nezáleží mi na ohurovaní iných ľudí.


19.
označiť príspevok

sta2rky muž
   9. 12. 2017, 18:02 avatar
33. Zabudol si odpovedať, či si nevymýšľaš.


21.
označiť príspevok

-era- muž
   9. 12. 2017, 18:51 avatar
nie, nevymýšľam si


24.
označiť príspevok

sta2rky muž
   10. 12. 2017, 10:04 avatar
37. Takže to vymyslel niekto iný a ty to len inpretuješ. Kto?


25.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 12. 2017, 11:42 avatar
To je rovnaká otázka ako že, Kto vymyslel, že 1+1=2 a že ty to len interpretuješ, keď počítaš.

Človek sa rodí do tohto života a nemá tie poznatky vo vedomí. Ale behom života stretne učiteľov a vychovávateľov, ktorí mu ukážu skutočnosť a on ju tak môže sám spoznať a overiť si. Tí ľudia mu tiež dajú nejaké názvoslovie, slová, mená pre tú skutočnosť a on ich potom používa, aby to bolo celé jednoduchšie pre bežné používanie.

Ak si niečo overíš, už nie si iba interpretátor.


28.
označiť príspevok

Lemmy muž
   10. 12. 2017, 11:53 avatar
1 + 1 = 2? Na to prišli kedysi dávno v praveku. 


30.
označiť príspevok

sta2rky muž
   10. 12. 2017, 17:05 avatar
42. 1+1=2 tomu rozumiem, no nerozumiem tomu, čo ty považuješ za samozrejmé a preto sa pýtam. Preto si myslím,že vymýšľaš a ak nie, tak si prial nepravdivé informácie, ktoré sú neoveriteľné, klamlivé.


31.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 12. 2017, 19:18 avatar
47. Ak chceš, aby pre teba zostali neoveriteľné, zostane to tak.


32.
označiť príspevok

sta2rky muž
   10. 12. 2017, 19:23 avatar
48. No to je paráda, žeby pravdivosť niečoho závisela od vôli niekoho, alebo mňa? To zaváňa náboženským systémom právd, kde pravda je to o čom rozhodneme, že je to pravda.


33.
označiť príspevok

-era- muž
   10. 12. 2017, 19:29 avatar
49, Skutočnosť pravdaže nezávisí od niečej ľubovôle, ale jej poznanie závisí od vývoja ľudských schopností.
To, že 1+1=2 si tiež nevedel ihneď po narodení.


35.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 12. 2017, 21:38 avatar
Biblický význam pojmu „duše“

NEFEŠ - Slovo duše je ve Starém zákoně překladem hebrejského významu „nefeš“ Text Genesis 2,7 označuje člověka jako živého tvora poté, co dech života vstoupil do fyzického těla, vytvořeného z prvků země. Podobně začíná existovat nová duše, když se narodí dítě. Každá duše jako nová jednotka je jedinečná, to znamená odlišná od od ostatních podobných jednotek.

Nefeš není část osoby, je to osoba, proto se na mnoha místech toto slovo překládá jako „osoba“ ( Gen 14,21, Numeri 5,6, Deut 10,22, srovnej se Žalm 3,3) nebo se překládá jako „sám“ (Lev 11,43, 1Královská 19,4, Izaiáš 46,2 kral. Atd)

Na druhé straně výrazy jako „má duše, tvá duše, jeho duše...“ jsou obecně řečeno idiomy pro osobní zájmena „já, ty, on...“ (viz.Gen 12,13, Lev 11,43-44, 19,8, Joz23,14, Žalm 3,3, Jer37,9, atd.)

Slovo „nefeš“ se vyskytuje ve Starém zákoně 755krát. Často se překládá jako „život“ (Gen 9,4-5, 1Sam19,5, Job2,4-6, Žalm31,14 atd.) nefeš se často vztahuje na touhy, záliby, vášeň nebo chuť. (Přísloví 23,2, Kazatel 6,7) Používá se v souvislosti s láskou (Gen 34,3, Pís1,7 atd) a někdy představuje i rozhodnutí člověka., například v Deut 23,25, kde se překládá jako „libost“ a podobně i v Žalmu 105,22 kral. A Jer,34,16.

Nefeš umírá - V Numeri 31,19 je „nefeš“ zabita a v Soudců16,30 (míněno „já“) umírá. V Numeri 5,2 znamená mrtvý a v Soudců 9,6 znamená mrtvý člověk se vztahuje „nefeš na mrtvolu (viz také Lev 19,28, Nu 9,7,10)

PSYCHÉ - Řecké slovo „Psyché“ se v Novém zákoně vyskytuje v podobném smyslu jako nefeš ve Starém zákoně. Používá se pro život zvířat i lidí (Zjev 16,3) V některých překladech se místo „duše“ překládá „život“ nebo „životy“ (viz. Matouš2,20, 6,5, 16,25 atd.) Na některých místech má význam „lidé“ (Skutky7,14, 27,37, Řím13,1, 1Pet3,20 atd.), jinde je rovnocenná osobnímu zájmenu (viz Mat12,18, 2K12,15 atd.) Někdy se vztahuje na city (Mar.14,34, Luk.2,35, Ef6,6) nebo na mysl (Skut14,2kral., Fil 1,27)

Psyché může být zničena - Psyché není nesmrtelná, ale podléhá smrti (Zjevení 16,3) a může být zničena (Mat.10,28). V Bibli se někdy nefeš a psyché vztahují na celou osobu, jindy na určitou oblast člověka, jako jsou záliby, city, chutě, pocity. Avšak takové použití vůbec nenaznačuje, že by byl člověk učiněn ze dvou oddělených a odlišných částí. Tělo a duše existují společně, tvoří spolu neoddělitelnou jednotu. Duše nemá žádné vědomí existence mimo tělo. Neexistuje žádný Biblický text, který by naznačoval, že duše přežívá bez těla jako vědomé bytí.

Biblický význam slova „Duch“

RUACH - Zatímco hebrejské slovo „nefeš“, které se překládá jako „duše“, označuje individualitu, nebo osobnost, starozákonní slovo „Ruach“, překládané jako „Duch“, se vztahuje na jiskru života, plnou energie, která je pro život jednotlivce nezbytná. Představuje Boží sílu nebo princip života, který lidem dává život.

„Ruach“ se ve Starém zákoně vyskytuje 377krát a nejčastěji se překládá jako „duch, vítr, nebo dech“ (Gen8,1 atd) Používá se také k označení obnovení života (Soud 15,19), odvahy (Joz2,11), nálady nebo hněvu (Soud8,3, Izaiáš 54,6), mravního charakteru (Ezech 11,19), nebo sídla citů (1Sam1,15)

Ruach se vrací k Bohu - Ve významu „dech“ je ruach lidí totožný s ruach zvířat (Kaz3,19). Ruach člověka opouští tělo při smrti (Žalm146,4) a vrací se k Bohu (Kaz 12,7 srov.Job34,14) Ruach se často vztahuje na „Ducha Božího“, jako v Izaiáši 63,10. Ve Starém zákoně ve vztahu k člověku ruach nikdy neoznačuje inteligentní bytí schopné vědomé existence mimo hmotné tělo.

PNEUMA - Novozákonním ekvivalentem hebrejského slova „ruach“ je „pneuma“ - „duch“- od pneo, což znamená vát nebo dýchat. Stejně jako slovo ruach ani pneuma neoznačuje nějaké vědomé bytí člověka schopného existovat mimo lidské tělo. Používání tohoto termínu v Novém zákoně ve vztahu k člověku vůbec nenaznačuje takové pojetí. V textech jako Řím 8,15, 1Kor 4,21kral, 2Tim1,7, 1Jan 4,6 pneuma označuje náladu, postoj nebo citové rozložení. Toto slovo se také používá k označení různých projevů lidské povahy, jako v Gal 6,1, Řím 12,11 atd.

Pneuma se vrací k Bohu - Stejně jako ruach, tak i „pneuma“ člověk při smrti odevzdává Pánu (Luk 23,46, Sk7,59). Ruach i Pneuma se vztahuje na Ducha Božího.
------------------------------------------------------------------------
Starý zákon neučí o okamžitém pokračování života po smrti, a ani Ježíš neučil nic nového o přirozenosti člověka. Tato myšlenka byla ryze pohanská, a k dokonalosti jí přivedli Řečtí filozofové Platón a Aristoteles. Prvním křesťanem, který do systému svého učení přijal očistec, peklo, věčná muka a modlitbu za mrtvé byl Tertullian, narozený 150 let po Kristu. Následně jí zavedl do církevního učení Augustin (354 - 430 po Kristu) a definitivní podobu církevní nauky o nesmrtelnosti duše vtiskl Tomáš Akvinský až v 13. století po Kristu. Teprve na pátém Lateránském koncilu v prosinci 1513 proklamoval papež Lev X. oficiálně dogma o přirozené nesmrtelnosti duše.
Mluví tedy Bible o „nesmrtelné, nehynoucí duši"? Ne, pojem nehynoucí nebo nesmrtelná duše v Bibli nenajdete! Slovo duše nacházíme v Bibli 1600krát, ale ani v jednom případě nenajdeme, že by byla nesmrtelná. Slovo "nesmrtelný" se vyskytuje v Bibli pouze jednou, a to když se hovoří o Bohu.


36.
označiť príspevok

Shagara muž
   14. 12. 2017, 02:51 avatar
54,....neplaš sa!
A skutočne,..."pravda závisí od viacerých činiteľov,a teda aj od vôle jednotlivca".
Aj preto sme nabádaní byť ----"intelektuálne poctivý,....namáhať sa,....nejsť cestou menšieho odporu,....nedať si štekliť uši,.....byť vytrvalý,.....dolovať pravdu,....byť bdelý,.....nedať sa oklamať,......a v konečnom dôsledku,prosiť Boha o pomoc/sústavne/!
Lenže dnes je takých ľudí málo. Pre svet /svetskú slávu,kariéru/sa ešte budú ľudia namáhať,.....ale inak nie!
Možno je to i tým/určite/,že slepí pastieri posielajú všetkých do neba/bez rozdielu/,....a Boh zas hovorí,že "jeden z tisíca bude zachránený"! Ktovie kto má pravdu?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 21:29,  qwert no vidíš , takto to s tebou sa dá hrkutať , už si vo svojom živle pako.
dnes, 18:47,  Tu si trápny len ty sám.
dnes, 18:43,  No veru jarabaku, takto teplo ste si hrkutali a snivali......
dnes, 18:41,  Lemmy dokážeš aj niečo iné , ako len obhrýzať gaštany starým komunistom? Si trápny...
dnes, 18:39,  Šimečka nehovorí o svetlej, ale lepšej budúcnosti pre všetkých.
dnes, 18:37,  qwert no vidíš , už začínaš so mnou súhlasiť , tak si to zapamätaj.
dnes, 18:35,  qwert si ty len chuj nekonečný a popisuješ tu svoje teplé snívanie.
dnes, 18:32,  qwert ty stále nevieš aký je rozdiel medzi zlodejom a bláznom? Začínaš sa podobať....
dnes, 18:30,  Lemmy tak to sme na jednej lodi. Komunisti pod vedením Brežneva stratili svoju tvár, no ich...
dnes, 18:12,  …a pre celý národ.*39 Celý národ má v paži nejaké obskúrne názory starého komunistu.
dnes, 18:10,  hanbiš sa za svoju minulost jarabáku? tvoje nadšenie ako komunistu nemalo chybu Ahoj,...
dnes, 18:01,  spominaš si jarabaku? Ako komunista spomínam na komunistickú schôdzu, ktorá sa konala...
dnes, 17:56,  qwert niečo podobné som ti už doporučil , neopič sa ty prd.
dnes, 17:56,  Matoviča mám rovnako v paži ako komunistov.
dnes, 17:55,  Lemmy aký si len hlúpy demagóg a čo tak čítať Matoviča? Tebe by to možno pomohlo. Vo...
dnes, 17:51,  To maš ako ked opica pozera do zrkadla, a je zhrozena z toho ako sa škeri a škrieka pri tom....
dnes, 17:50,  qwert ty si bol na Catrových schôdzach? Ako vidím, všetko maž z reálu prvej ruky. Ešte...
dnes, 17:49,  No to je fakt...bolo by dobre, ak by sa ti tie hluposti, čo nosíš medzi ušami, trochu...
dnes, 17:48,  Matovič, toho vela nedokazal....vdaka covidu....a mafiam Fico, využil covid vo svoj...
dnes, 17:46,  Takých Šimečkov v histórii tu už bolo a prajem ti , aby si si ho užil ako Taliani , či...
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Niekomu ide práca od ruky a niekomu zasa ruky od práce.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(126 400 bytes in 0,188 seconds)