Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Nesmrteľná duša ?

129
reakcií
1005
prečítaní
Tému 1. novembra 2018, 23:28 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 11. 2018, 23:28 avatar
Vie niekto uviesť aspoň jeden biblický text,kde sa uvádza ,že niečo po smrti človeka prežíva a žije to ďalej v duchovnej podobe?
Aj keď Písma tvrdia ,že nič také sa nedeje, a že nesmrteľná duša nie je! A ak je,tak len v pohanskej filozofii!


2.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 23:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

elemír muž
   2. 11. 2018, 01:18 avatar
naopak, je tho veľa ale teraz snáď´D JEDEN PRíPAD POSTAčí:JEžIš NáM HOVORí, žE Má PRE NáS PRIPRAVNí Príbytky.


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 11. 2018, 01:24 avatar
7,....o tom viem,.....ale čo to má spoločné s nesmrteľnou dušou?


13.
označiť príspevok

Step7 muž
   2. 11. 2018, 09:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 11. 2018, 23:16 avatar
13,......."mysleli si že je to duch",.....ale to zrovna neznamená,že bol duch,a že duchovia mŕtvych existujú!
Ježiš bol vzkriesený. A aj my keď zomrieme a budeme vzkriesení, tak budeme bud opäť lúdia/na zemi/ alebo duchovia v nebi! A ak bol Ježiš vzkriesený k nebeskému životu, a bol na zemi,je jasné ,že si musel vziať na seba nejaké telo. Ducha by učeníci nevideli.
Biblia odmieta to,čo píšeš,.....lebo prečo by inak Boh zakázal pod trestom smrti rozprávať sa duchmi mŕtvych? ON dobre vedel ,že za nimi sa skrývajú démoni!
Pokiaľ by to boli naozaj naši blízky/zomrelí/,prečo by to Boh zakazoval?
Nikde ,v celom Písme nie je ani zmienka o tom,že mrtvy žijú na nejakom mieste,....a nič ani nepodporuje náuku o nesmrteľnosti duše!
Už fakt, že iba skutočne mrtvi môžu byť vzkriesení je toho dôkazom. Lebo ak by bola pravda o nesmrteľnej duši,tak náuka o vzkriesení by bola zbytočná!
Lebo čo by bolo vzkriesené,oživené ak ľudia žijú ďalej po smrti ako nesmrteľné duše?
A tak náukou o nesmrteľnosti duše sta naraz zrušili smrť a aj náuku o vzkriesení!
A iba hlupák môže povedať ,že ."telo"/hmotné/ bude vzkriesené!
--------------------------------------------------------------------
"To však hovorím, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť". 1 Kor.15:50


19.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 10:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

Krištof
   2. 11. 2018, 19:08 avatar
Biblia jasne rozlišuje ľudské telo a dušu či ducha. V niektorých kontextoch sa pojmom duša myslí celkovo život alebo bytosť, ale v iných kontextoch je to jednoducho duševná stránka človeka odlišná od tela (KKC 363). V tejto duševnej (duchovnej) stránke človek prežíva svoje takpovediac netelesné veci. Duchovná duša môže po smrti tela prejsť do duchovného "sveta".

V knihe Kauza Stvoriteľ (2005) argumentuje kresťanský (protestantský) mysliteľ J. P. Moreland, že podľa Biblie ľudská duša je nesmrteľná:
"Napríklad keď bol Ježiš na kríži, povedal zločincovi ukrižovanému vedľa neho, že bude s ním hneď po svojej smrti, ešte pred konečným vzkriesením tela. Ježiš popisoval telo a dušu ako dve oddelené entity, keď povedal: ,Nebojte sa tých, ktorí môžu zabiť telo, ale duši nemôžu uškodiť.' (Matúš 10:28) Apoštol Pavol zasa hovorí, že byť mimo te­la znamená byť pri Pánovi." (2. List Korinťanom 5:8)" ["Veď vieme, že keď sa tento stánok – náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi... Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána. ... Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána. A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma [v tele] alebo mimo domu. Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé." - 2. List Korinťanom 5:1-10; porov. Kazateľ 12:7,14]

Boh je Duch a človek má Boha vzývať vo svojom duchu (nie len v tele): Ján 4:24: "Boh je Duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde."
Zachariáš 12:1: "Tak znie výrok Hospodina, ktorý rozprestrel nebesá a založil zem, ktorý utvoril ducha v človeku".
Matúš 26:41: "Duch je síce ochotný, ale telo je slabé."
List Jakuba 2:26: "Lebo ako telo bez ducha je mŕtve, tak je mŕtva aj viera bez skutkov."
Lukáš 8:53-55: "Oni ho vysmiali, lebo vedeli, že umrelo. Ale on ho chytil za ruku a zvolal: „Dievča, vstaň!“ I vrátil sa doň duch a hneď vstalo."
1. List Korinťanom 7,34: "Aj nevydatá žena a panna rozmýšľajú o Pánových veciach, aby boli sväté telom i duchom. Ale vydatá myslí na svetské veci".
List Galaťanom 5:16-17: "Hovorím však: Žite duchovne a nebudete spĺňať žiadosti tela. Lebo telo si žiada, čo je proti duchu, a duch, čo je proti telu. Navzájom si odporujú, aby ste nerobili to, čo chcete."
2. List Korinťanom 7:1: "Keď máme takéto prisľúbenia, milovaní, očisťme sa od každej poškvrny tela i ducha a posväcujme sa v Božej bázni."
Kazateľ 12:7,14: "A navráti sa prach do zeme, čím bol aj (predtým); a duch sa vráti k Bohu, ktorý ho dal. ... Boh si zavolá pred svoj súd všetky činy aj všetko, čo je skryté, či už to bolo dobré a či zlé."

Treba si tiež všimnúť, čo Písmo hovorí, že zosnulý Samuel - jeho duch sa zjavil Šaulovi a rozprával sa s ním (1 Sam 28, 11 – 19): "Žena sa ho opýtala: „Koho ti mám vyvolať?“ Odpovedal: „Samuela mi vyvolaj!“ ... Vtedy spoznal Šaul, že je to Samuel, i sklonil sa tvárou k zemi a klaňal sa. Samuel hovoril Šaulovi: „Prečo ma znepokojuješ, že ma nechávaš vystúpiť?“ Šaul odpovedal: „Som vo veľkej úzkosti. Filištínci bojujú proti mne, Boh však odstúpil odo mňa a nedal mi odpoveď ani prostredníctvom prorokov, ani vo sne. Preto som volal teba, aby si mi oznámil, čo mám robiť.“ Samuel odpovedal: „A prečo sa spytuješ mňa, keď ťa Pán opustil a stal sa ti nepriateľom? Pán ti urobil, čo predpovedal cezo mňa."

V podobenstve o boháčovi a Lazárovi (Lk 16, 19 – 31) sa zas hovorí o posmrtnom živote spravodlivých aj nespravodlivých.

Podla učenia Katolíckej cirkvi po smrti (prirodzeného) tela odchádza nesmrteľná duša človeka do neba (resp. očistca či pekla) a neskôr pri vzkriesení tela sa s týmto spojí (pozri KKC 997). To telo by potom malo byť oslávené, duchovné (z nadprirodzenej látky). Podobne ako je to u Ježiša Krista. Pozri KKC 999, tiež KKC 362-364; 336, 366.
1Kor 15, 40-49: "Sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských... Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: ...seje sa [telo] potupené, vstáva slávne... seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné... Ale nie je prv duchovné, lež živočíšne, až potom duchovné. Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. A ako sme nosili obraz pozemského [Adama], tak budeme nosiť aj obraz nebeského [Ježiša]."

Duša je proste duchovný základ človeka: vedomie, myseľ, (po)city, vnemy (vnímanie) atď., pričom má aj nejakú formu. Písmo hovorí o "vnútornom človeku srdca": "Skrytý človek srdca, to jest neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch" (1Pt 3,4). Ježiš tiež hovoril o (duchovnom) srdci v súvise s duševným základom človeka, napr.: "V nebi si zhromažďujte poklady... Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce." (Mt 6, 20-21) Táto duchovná duša je zrejme jemnejšia a "menšia" než telo, ktoré "obýva" resp. bude "obývať". Hoci dá sa povedať, že duša sa "nachádza" v celom tele
Súhlasí Scarllete


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 11. 2018, 23:26 avatar
14,.....Krištof nepremýšľaš! Ak bol zločinec v deň svojej smrti vzkriesený a šiel do neba,....tak on predbehol aj Krista/prvé ovocie vzkriesených/, lebo on až na 40 deň vystúpil do neba!

A nikde v Písme sa nepíše ,že po smrti prežíva niečo hmotné! Nie je to čudné? Kazateľ,Žalmista,Job a iní píšu niečo iné.
Po smrti "niet vedomia,myslenia,plánovania,práce"!
Zrejme týmto inšpirovaným pisateľom sa nedostala do povedomia vaša pohanská náuka?
A to ,že nepremýšľaš,vidno aj z toho,že si myslíš,že Saulovi sa naozaj zjavil Samuel! A tak potom môže každá veštica,jasnovidka rozkazovať Bohu a mŕtvym a privolávať ich,ako sa jej zachce. A pritom Boh nenávidí všetky formy špiritizmu. Neviem,.....čím vlastne myslíte?
A to,ako znásilňujete rôzne texty,len aby ste podporili svoje náuky ,....je priam dehonestujúce!


20.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 10:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.66.
označiť príspevok

Krištof
   3. 11. 2018, 13:09 avatar
16. Ako už dobre uviedol Step7. Dopĺňam:
"Rozhovor ukrižovaného Ježiša s kajúcim zločincom poukazuje na skutočnosť, že človek žije aj po telesnej smrti. Na prosbu kajúceho zločinca: „Ježišu, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva“ (Lk 23, 42) Ježiš odpovedá: „Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji“ (v. 43). Spasiteľ použil slovo raj, ktoré poukazuje na posmrtný život pred vzkriesením tiel. Keď Ježiš hovorí „dnes budeš so mnou v raji“, znamená to, že hneď po smrti, doslova „pred západom slnka“ – čiže keď bude telo v stave smrti. Vzkriesenie tiel nastane až „v posledný deň“ (Jn 6, 54). Slovami adresovanými kajúcemu zločincovi Ježiš jednoznačne potvrdzuje, že ľudská nesmrteľná duša žije aj po telesnej smrti."

"V podobenstve o boháčovi a Lazárovi (Lk 16, 19 – 31) hovorí o posmrtnom živote spravodlivých aj nespravodlivých. Verše 19 – 26 vravia, že vo chvíli smrti sa rozhodne o poslednom osude človeka, o jeho spáse alebo zatratení. V šeole sú dve rozličné úrovne: jedna pre spasených a druhá pre zatratených, pričom ich od seba oddeľuje nepreklenuteľná priepasť (v. 26). Verše 23 – 31 hovoria o živote zosnulých v stave medzi smrťou a vzkriesením. Boháč bol po smrti zatratený (v. 23). Na vyjadrenie miesta, kde sa nachádza boháč a ostatní zatratení, používa svätý Lukáš slovo hades, a nie gehenna, aby takto poukázal na existenciu zatratených ľudí pred vzkriesením ich tiel. Zato gehenna označuje miesto večného zatratenia už po vzkriesení tiel. Fakt, že boháč prosí Abraháma, aby poslal Lazára k jeho piatim bratom, ktorí ešte žijú na zemi, aby ich varoval (v. 27 – 28), svedčí o tom, že boháč žije pred vzkriesením tiel. Podobenstvo o boháčovi a Lazárovi jednoznačne hovorí o posmrtnom živote." Viac na: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Takže v tom čase to ešte nebolo nebo, pokým Ježiš nebo "neotvoril", lež iná forma raju. Svedkom Jehovovým tieto biblické dôkazy v prospech nesmrteľnej, od tela odlišnej duše nevyhovujú zrejme preto, že máte inú vieru (vierouku). Preto je pochopiteľné, že reagujete na dané argumenty takým spôsobom. Teraz nemám čas, venujem sa iným veciam. Preto kto chce k tomu viac - hoci tento link na df. sk už bol: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Scarllete


91.
označiť príspevok

Krištof
   3. 11. 2018, 13:56 avatar
Na doplnenie k tomu, či Ježišova duchovná duša pred jeho telesným vzkriesením mohla byť s dušou kajúceho lotra v tom raji, aj keby len na krátko (do jeho vzkriesenia, otvorenia neba etc.):

"6) Všetky 4 evanjelia uvádzajú pri správe o smrti Pána na kríži formuláciu "... vypustil dušu" (Mat 27,50; Mar 15,37; Luk 23,46; Jn 19,30). Prečo by evanjelisti toto písali, keby duša po smrti umierala súčasne s telom? U Lukáša ešte tiež čítame, že Ježiš povedal: "Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha!" Prečo by svoju dušu porúčal Otcovi, keby ona mala zomrieť súčasne s telom?
7) Ježiš hovorí lotrovi, ktorý bol po jeho pravici: "Veru, hovorím ti: Dnes budeš so mnou v raji!" (Luk 23,43)"
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk - Je tam v 1. aj viac argumentov
Súhlasí Scarllete


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 11. 2018, 00:40 avatar
2,....nerozumiem tvojej rétorike! Ty naozaj si nejaký negramotný, lebo nejak nechápeš moje otázky?
To,čo cituješ za prvé nechápem a nemá to súvis s mojou otázkou!
A už si videl ducha s kosťami a hmotným telom? Myslím v nebi?
Niečo iné je byť zhmotnený,ako to robili svojho času démoni,anjeli a aj ježiš!
Ale to je o niečom inom! A Biblia hovorí ,že "krv a telo nie sú v nebi",....JS tomu len veria!
Odpovedaj k téme!


5.
označiť príspevok

Step7 muž
   2. 11. 2018, 00:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 11. 2018, 01:22 avatar
5,....a čo tým básnik chcel povedať?
Ježiš bol vzkriesený a zjavil sa v zhmotnenom tele,...nie v tom pôvodnom!
Aj preto ho nemohli po pár hodinách spoznať jeho najbližší! Nič ti to nehovorí?
Ak by si vzal to telo "ktoré obetoval",....."ktorého sa vzdal pre hriechy sveta" , tak by anuloval svoje výkupné, svoju obeť tela!
A keď vystúpil do neba,odhmotnil sa ,tak ako anjeli a bol opäť duchom!

Ale ak veríme ,že Boh je naozaj aj u trinitárov jeden,...tak potom aj Otec/Večný duch/ a aj duch svätý si vzali na seba Kristovo ,hmotné telo, a už neboli duchovia,ale hybridy,mutanti!
Ale to je už silná káva. Kam až musia zájsť vo svojom klamstve trinitári,že si šliapu po vlastnom rozume!? 

A duchovia existujú, ale aby boli viditeľní ľudom ,tak sa museli zhmotniť! Čo je na tom nezrozumiteľné?
Asi to, čo by robil ježiš v nebi s hmotnými údmi? Načo mu bol v nebi pažerák,žalúdok,nohy, ruky a nebudem ďalej zachádzať do podrobností!

Asi tu musím skončiť na DF,....lebo ma uráža vaša nerozumnosť a slepota s kolosálnymi ,démonskými parametrami!


10.
označiť príspevok

Step7 muž
   2. 11. 2018, 01:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 11. 2018, 01:42 avatar
10,....Biblia hovorí, že na zemi sú ľudia,hmotné bytosti a v nebi sú duchovné,nehmotné bytosti,anjeli,Boh!

Alebo to popieraš?
Hádam len neveríš,že v duchovnej sfére môže mať niekto mať hmotné telo? To už by nebol duch a bol by obmedzovaný hmotným telom!
Teda, už Boh nie je "Večný duch"? Už je hybrid,mäsoduch,obojživelník?
To ste už naozaj potratili aj posledné zbytky rozumu? 
Však to Biblia a aj zdravý rozum popiera!


12.
označiť príspevok

Step7 muž
   2. 11. 2018, 01:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 11. 2018, 00:41 avatar
Ale ak nevieš, tak to povedz bez okolkov!
Lebo taký text v Písme nenájdeš,ani keby si hľadal s lupou! 


6.
označiť príspevok

Step7 muž
   2. 11. 2018, 00:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 11. 2018, 12:18 avatar
6,....dobre,....kde v Písme sa píše o nesmrteľnej duši?


48.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 12:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

elemír muž
   3. 11. 2018, 08:47 avatar
Začína sa tu variť nejaký divný guláš.
Aké bolo ježišove telo po jeho smrti v časde, ako sa ukazoval svojím učenníkom ????
Najprv pár faktov.
Ježiš vchádza k učeníkom cez zatvorené dvere, ale príde tomáš a vloží ruky do jeho rán a zvolá: Pán môj a boh môj.
Ježiš predsa aj jedol rybu. Je hladný: Dajte mi niečo jesť ! Ježiš sa ukazuje marii magdalene, keď prišla k hrobu a ona ho nepoznala: Myslela som, že si záhradník.Prečo ??
Prečo ???
prečo.
Ak dáme dohromady všetky tieto fakty, tak ani dnešná veda o to ani neškrtne. No ale ja, samozrejme , akože ináč,som majster sveta a všetko viem a všade som bol dvakrát a teda asi takto:
Ježiš prechádza zatvorenými dverami. To sa nedá inak vysvetliť iba pomocou teorie štverého rozmeru hmoty, ktorý ale bohužial som si vym,yslel ja sám na základe ježišovej vety v evanjeliu:Pred tým, než bol tento svet, Ja už som bol. A tiež ak zoberiem eisteinove vyjadrenie o hmote, že ak by nebol meddzihmotný prieto, tak by sme stalčili celý svet do zápalkovej krabičky a vážil by tolko isoto ako teraz, a pozrieme sa na oblohu, že kolko je priestoru medzi hmoou a tolko priestoru je aj medzi jadrom a elektronmi v atome, potom by takéto riedke hmoty sa mohli navzájom prenikať , ale určite iba za určitých poodmienok. Teda podľa vedy to nie je možné, ale podľa mňa hej, že ježiš prešiel zatvorenými dverami. ale potopm zase tomáš vloží ruky do jeho rán a jeho telo cíti ako normálnre telo, teda ako hmota hmotu, zase za určitých fyzikálnach podmienok.
Ale pred tým ho magdaléna uvidela pri hrobe a bol taký špinavý, ako záhradník, poznala ho iba po hlase. A zaujímavé, ježiš jej hovorí, nedotýkaj sa ma, ešte som nebol u svojho otca. Jžiš je vtele, ako v okamihu smrti vrátane špíny. Preto je potrebné mrtvoly umývať, ale vrátil sa od svojho otca, teda medzitým sa niekde stretol so svojím otcom a to je teraz dilemna. Bol v nebi, alebo jeho otec zostúpil k nemu ? Je isté, že podľa teorie štvrtého rozmeru sa z hmotným telom, resp. hmotné telo nemôže opustiť tento náš tretí rozmer. Teda náš vesmír, ktorý je tvorený pohybom plochy, aby vznikol priestor. Nehovorí sa o čistote, myslím prachu a hlíne, Ale je v tele,ktoré prechádza dverami, a tomáš cíti hmotu jeho tela a je hladný.
Pavol vo svojom liste píše, že ak nie je zmrtvych vzkriesenia, všetko naše konanie je márne.
Ale v akom tele ježiš vlastne vstal z mrtvych, ak porovnávbame telo s korým sa rozprávala mária magdaléna s telom v ktorom si pýta jesť a prechádza dverami. ? Že by to bola iba klinická smrť ?
Ježiš ale nezomrel na kríži na následky ukrižovania, ježiš bol zabitý rímskym vojakom, ktorý mu prebodol kopiou srdce a šok tohoto vojaka dokazuje, že ježiš bol včase bodnutia živý, v bezvedomí, ale živý. A vojak sa zhrozil. lebo si myslel že pichol kopiu do mrtveho, ale ak pichol do živého, je možné že sa z tela vyrútilo 5 až sedem litrov krvi. A tým bol zaskočený.
TZeda to je fyzický rozmer veci duchovný je: Uvidia, koho prebodli.
Takže vzhľadom k tomu, že vieme iba to, že ježiš bol u svojho otca a odtial prišiel v očistenom tele,s ranami, do ktorých vložil tomáš ruky a v tele ktoré prešlo zavretými dverami, nedá sa vylúčiť, ža by jeho fyzické telo nezostalo na zemi a mali by sa niekde náíjsť aj jeho kosti.
To všetko však sú len moje dedukcie na základe faktov z evanjelia, ale v každom prípade, najhlavnejší dôkaz o existencii ježiša vzkriesenie nemali by sme považovať ako najdôležitejší a nebolo by to ani správne, aBY BOL JEžIš DOKAZOVANý FYZICKýM SPôSOBOM, ALE ABY HO KAžDý NAšiel v sebe duchovným spôsobom.
A tak isto potom dôkazy o fatime ;sa nezakladajú na fyzic kom dokazovaní, ale hlavný dôkaz musíme hľadať v duchovnej sfére, teda bolo tam povedané, čo musí cirkev urobiť a ak neurobí príde druhá a horšia vojna, ako bola tá prvá a to sa stalo, ako blo povedané, ibaže zaplatilo za to cca 110 000 000 ľudí. a škody a strata financíí zo svetových ekonomík, atď...atď ...


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 11. 2018, 09:39 avatar
Elemír,.....aj anjeli keď prišli na zem ,tak jedli a mohli robiť zázraky/aj prechádzať cez stenu a podobne,ako Ježiš/.
To len ukazuje,že naozaj Ježiš po vzkriesení sa musel zhmotniť,aby bol viditeľný učeníkom.
Tiež vieme,že po smrti tela sa stal duchovnou bytosťou/Pavol o tom píše/,ale ako som už písal.....aby bol viditeľný,musel sa zhmotniť.
A Ježiš určite zomrel, a bol 3 dni skutočne mŕtvy,v nevedomí!
Určite nemal pôvodné telo, lebo to "obetoval,vzdal sa ho za hriechy sveta!"
A do neba šiel až na 40-ty deň,ako píše Biblia!


21.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 11:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 11:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 11. 2018, 12:11 avatar
22,......podľa Gréckej,pohanskej filozofie. Ale my sa tu bavíme o Biblii a jej názore!


42.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 12:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 11. 2018, 12:15 avatar
21,....a kde sa o tom píše?
A rozprával Lazár,ktorého Ježiš vzkriesil,že bol v nebi? Prečo to ticho? Lebo bol naozaj mŕtvy?
Prečo nikomu nič neprezradil?
Teraz ,keď len niekto je na pár sekúnd klinicky mŕtvy,....tak už o tom píše knihu a rozpráva všetkým!
Napíš,kde si sa to dočítal v Písme?


44.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 12:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 11:34 avatar
22, Co znamena byt mrtvym,,,,


27.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 11. 2018, 12:09 avatar
23,.....biblická kniha Fotoona to opisuje ako "poletovanie nesmrteľnej dušičky medzi nebom a zemou"!
Hrnčeky sa už nenosia! 


40.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 12:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

veriaci muž
   3. 11. 2018, 12:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.37.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 12:16 avatar
34, neni to zle ,,,, ale nieco yomu este chyba ,,, pre moje chapanie,,,


49.
označiť príspevok

veriaci muž
   3. 11. 2018, 12:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.52.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 12:37 avatar
49 , este mimtam chyba malicko,,,


53.
označiť príspevok

veriaci muž
   3. 11. 2018, 12:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:03 avatar
Byt mrtvym je aj vedome prijat smrt ,,, aj napriek ponukanemu opetovnemu obratenia sa k zivotu,,,


38.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 11. 2018, 12:17 avatar
34,....teda ked zomrie svätec tak je odlúčený od Boha? Tvrdili ste niečo iné,....že strmhlav sa rúti do neba!
A že Peter ani nestihne urobiť čiarku,krížik! 


46.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 12:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 12:29 avatar
Komu patri 41, a 46?????


51.
označiť príspevok

veriaci muž
   3. 11. 2018, 12:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 12:41 avatar
51, Neviem ka siel lebo som ho nevidel odist z biblie,,,
Pise sa o adamovi ze zomrel,,,,, viac nic,,,,


55.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 12:42 avatar
Kazdy zhresil
Kazdy sme aj adamom ,,, 


56.
označiť príspevok

veriaci muž
   3. 11. 2018, 12:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.57.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 12:55 avatar
56 Takze ked je clovek znovurodeny aky potom je.


67.
označiť príspevok

veriaci muž
   3. 11. 2018, 13:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:29 avatar
67, Dik veriaci za odpoved ,
Súhlasí veriaci


58.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 12:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 12:58 avatar
to neviem preto sa pytam ,
Lebo je napisane ze ked prijmeme jeho tak sme detmi bozimi,


60.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:01 avatar
No teda dal nam moc byt detmi Bozimi,,, tak je to napisane


62.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:04 avatar
Len mne islo najviac o to ze aky potom je ,,,,


63.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:06 avatar
62, Ten znovuzrodeny clovek,,,


64.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:07 avatar
Alebo sa spytam inac ,
Kto mi poradi ,,, akym by mal byt znovuzrodeny clovek


65.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 13:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:15 avatar
Ty by si mi nevedel odpovedat? 65


79.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 13:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.82.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:50 avatar
Nme to vobec neprekaza, 79


85.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 13:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.68.
označiť príspevok

veriaci muž
   3. 11. 2018, 13:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.70.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:16 avatar
pre koho je 68


71.
označiť príspevok

veriaci muž
   3. 11. 2018, 13:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.72.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:23 avatar
Ale nic ,,, no
Ako vidim kazdy je mudry podla pisma vsetko viete vsade ste boli
Ale pomoct mi ze aky by mal byt zrovuzrodeny clovek neviete ,,,


76.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 11. 2018, 13:40 avatar
72,....aj ja hovorím. Hotový Ferdo Mravec!  

A byť znovuzrodený,....tak to nech ťa netrápi. To ti nehrozí, a ani veriacemu a tobôž nie Fotoonovi!
"Boh dal ľudským synom zem"!


78.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:47 avatar
Aja ti hovorim 3x si premysli co napises
Lebo nevies odkial som a co tu robim ,,,,


80.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:49 avatar
Ak sa nevzdas toho co mas bude ti odnate aj to ocom si myslis ze mas
Taka je spravodlivost


89.
označiť príspevok

veriaci muž
   3. 11. 2018, 13:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.90.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 13:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.81.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 13:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.83.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:51 avatar
81 Zle mi neporadil,,,, vid 67,


86.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 13:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.88.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:56 avatar
86, Ak su pre teba nabozenske frazy
Tak sa vyjadri tak ako clovek
Aby si neurazil niekoho nechtiac
Pretoze pre niekoho to niesu frazy ale slovo Bozie,


94.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 14:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.99.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 14:06 avatar
Lenze niekto to neberie ako iluziu,
Niekto to berie ako skutocnost ,94


102.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 14:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.96.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 14:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.98.
označiť príspevok

veriaci muž
   3. 11. 2018, 14:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.100.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 14:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.103.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 14:10 avatar
98 , Veriaci,, Dik, za tvoje rady ohladom Bozich pravd ,,,
Beriem to ako povzbudenie ,,,,
,
Súhlasí veriaci


101.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 14:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.108.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 14:15 avatar
101 je pre 101, tiez,


111.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 14:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.114.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 14:19 avatar
No ja kazdy prispevok ktory pisem
Duchovne posudim ze moze byt aj pre mna
Niekedy to vyjde aj na mna
Ty mas problem si priznat ze moze byt aj pre teba?


113.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 14:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.118.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 14:23 avatar
101 moze byt aj pre vsetkych ...... 


77.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 11. 2018, 13:43 avatar
68,....čo vari predávaš na trhu v stánkoch rezanú kapustu? 


92.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 13:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.105.
označiť príspevok

veriaci muž
   3. 11. 2018, 14:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.74.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:31 avatar
Byt znovuzrodeny neznamena byt svetec ,,,,
Znamena to aj prca na sebe ,, na svojich chybach nedostatkoch,


75.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:32 avatar
58 pre teba je 74


84.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 13:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.87.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 13:54 avatar
84, Pokial sa nenaucite brat sa z nadhladom
Tak tie vase narazky budu pokracovat aj po konci tejto temy doma v duchu ,,,,


93.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 13:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.95.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 14:01 avatar
Takze si clovek ktory si rad dobera ludi 


97.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 14:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.104.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 14:11 avatar
97, A preco?


106.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 14:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.107.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 14:15 avatar
Takze si krestan ktory ide po klamaroch dezinformatoroch a tarajoch?


110.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 14:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.116.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 14:22 avatar
110, tak podla toho co pises,
Mi vychadza ze cakas na to kedy sa zacnete bavit o niecom zmysluplnom?
Co ma spravny postoj k dobrym veciam?
Alebo ako opravit pokazenu vec?
Bez nasila a skriepok?


119.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 14:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.122.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 14:28 avatar
Tak sa s nim bav o inom
Mozno ina tema ako politika ti s nim moze pasovat,
Ved ked to neskusis , nezbadas,


109.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 14:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.112.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 14:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.115.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 14:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.117.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 14:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.120.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 14:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.121.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 14:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.123.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 14:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.124.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 14:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.125.
označiť príspevok

ardzun muž
   3. 11. 2018, 14:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.126.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 14:39 avatar
Videl som
A pocul som
A povedal som
101 je pre 101


127.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 14:43 avatar
Ale nic to ,,,,,
Niekto vie vsetko
Niekto nevie nic,
K to je na tom lespe?
Ani ten co vie
Ani ten co nevie
Pretoze ten co vie sa neda presvedcit
Pritom ten co neveie sa da poucit
Ze vediet je niekedy na skodu tym co sa chcu poucit,


128.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 14:45 avatar
Ale nic to
Nejak bolo
Nejak bude
Len sa nehnevajte
Odpustajte si
Milujte sa
Pretoze to je zaklad vsetkeho


24.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 11:44 avatar
Dakujem za tvoju psychoanalyticku odpoved ,,,,, 


25.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 12:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 11. 2018, 12:09 avatar
25,....a ani nikde inde!


29.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 12:10 avatar
Shagara neskac ako moj bracek lucifuk,,,, 


31.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 12:11 avatar
Lebo ho citim v tvojej blizkosti bratku ako sa ti vodi na zemi?
Preco si vsetkych okrem Boha ojebal?


41.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 12:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 12:08 avatar
Nic noveho s teba nevyslo,,,,
Tak preco sa zucastnujes? pod slnkom,,,, 


32.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 11. 2018, 12:12 avatar
Smrť ne neexistencia,nevedomie až do času vzkriesenia u tých ,čo majú túto nádej!/v posledný deň/


43.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 12:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 12:13 avatar
A co tak vzdat sa vsetkeho co mam,,,,, 


35.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 11. 2018, 12:13 avatar
Vzdal by si sa ?


45.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 11. 2018, 12:24 avatar
„V S[tarom] Z[ákone] nie je žiadna dichotómia [rozdelenie] tela a duše. Izraelita videl veci konkrétne, celistvo, a tak považoval ľudí za osoby, a nie za niečo zložené. Výraz nepeš [nefeš], hoci je preložený naším slovom duša, nikdy neznamená dušu ako odlišnú od tela alebo od jednotlivej osoby... Výraz [psyché] je v N[ovom] Z[ákone] slovo zodpovedajúce slovu nepeš. Môže znamenať životný princíp, samotný život alebo živú bytosť.“ — New Catholic Encyclopedia, 1967, zv. XIII, s. 449, 450.


50.
označiť príspevok

Step7 muž
   3. 11. 2018, 12:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.129.
označiť príspevok

elemír muž
   4. 11. 2018, 00:50 avatar
Ja viem, že mám djhé príspeky a málokto to číta, ale v tej 17 sú fakty z evanjelia a až potom vycháídzam a dedukujem z toho.
Napríklad Zločinec, ježišove vzkriesenie, nebo a raj.
čoje to raj ? Raj to je rajská záhrada na zemi, kde žil adam s evou a tiež aj s bohom, ktorý sa veľmi rád prechádzal po tejto záhrade. Teda raj by malo byť miesto na zemi, ohradené pred zlými ľuďmi, aby sa tam nedostali, dalo by sa povedať, kus neba na zemi a teraz mi tu zas niečo napovedalo, že kus boha na zemi. Ohrada musela byť tak perfektná, že človek nemal šancu sa tam dostať a saTAN SA TAM DOSTAL IBA AK SA PEMENIL NA HADA. Teda našiel predsa niekde malú dierku, kde ako had prešiel. Satan zrejme nezničil bohu tento raj na zemi, ale boh ho zrušil pre hriech, ktorý tam bol spáchaný.
Ale to však si myslím, že nemusí byť jediný raj na zemi, alebo zostal ten istý raj s tým, že boh ho opustil a zostal na nebesich, ako sa to modlíme v otčenáši : Otče náš, ktorý si na nebesiach.
Takže ak ježiš povedal zločincovi, ešte dnes budeš soi mnou v raji, to znamená že nie v nebi, v jeho královstve, ale v raji tu na zemi. Ja som zažil na vlastnej koži dvakrát, že ak zomrie telo, respektíve v momente ako klesne tlak krvi v mozgu, duša, alebo inak povedané, vedomie človeka opúšťa telo, príde na druhú stranu, ale nášho pozemského života a ak je veriací, , je automatický vedení k tým dveram,pred ktorými som aj ja stál a čakal,až som prišiel na rad a keď som sa trepal dovnútra, ako tí predomnou, vytlačila ma z dverí nazad jedna pani v tmavom oblečení, že ty tu ešte nepatríš.
Tieto záížitky takmer navlas podobne opisujkú aj iní, ktorí sa uýmodtial vrátili.
A z tohoto ja predpokladám, prípadne dedukuijem, žepo smrti som prišiel do nejakého priestoru, ktorý tu existuje duchovne na zemi a že na zemi je paralelný svet živých a mrtvych.
Ale ježiš je niekto iný než ja, resp.my, a pozrime sa čo všetko musel stihnúť za taký krátky čas.Po smrti zostúpil do podsvetia, kto bol dobrý a spravodlívý počul jeho hlas, ostatní spali, resp,ich duše boli v stave podobnom spánku. Potom vtáva z mrtvych asi po... piatok večer a nedeľu ráno .. 36 hodinách sa ukazuje marii magdalene. Ale jeho telo je v stave v momente mreti, je zašpinený od krvi a prachu a špinavý, ako záhradník,a hovorí márii magdalene podľša Jánovho evanjelia:Už ma nedrž, veď som ešt nevysúpil k otcovi, ale choď k mojim bratom a povedz im :Vystupujem k môjmu otcovi a k vášmu otcovi k môjmu bohu a vášmu bohu.Mimochodom táto veta tiež dokazuje, že nie je boh. Ale učenníko sa zjavil: Večer v ten istý prvý deň v týždni., čo by malo byť v ten istý de), ako sa ukázal marii magdalene, vstúpil k učenníkom zatvorenými dverami,.
Dobre, ale vráťme sa ešte k ježišovej smrti.
Ja som mal preborenú pánev pri auto nehode a ležal som na nejakom drôtenom vozíku, neviem aký dlhý ča v akejsi letargii, alebo bezvedomí, lebo pred vyberaním z auta mi určite niečo pichli., Neviem nai ako ma púreložili z vozíka na nejaký operačný stôl, či postel. Vteda oni ešte nevedeli, že mám preborenú pánev do vnútra a posalili ma.pri tom som sa prebral v opbrovskej bolesti a zrazu som videl a počul, ale já som bol bolesťou tak paralyzovaný, že som nemohol ani okom mrknúť, aby som im dal najavo, že prežívam ukrutné bolesti,potom bolesť ďalej stúpala zatmelo sa mi zse všetko pred očami a znova vyšia a vyššia bolesť, až prišla čierna tmavá tma a bolesť akoby uťal, hneď na to som sa videl na posteli.nad ktorou bolo veľa prístrojov. počul som ešte, ako začali kričať: odišiel nám, atď a ja som vošiel doakejsi hustej tmaveh hmly za postelou a zrazu som sa objavil na zelenej lúke.
Teraz som si otvoril,jánovo evanjlelium, lebo ten tam priamo bol,
Potom ježiš vo vedomí, že všetko je už dokonané, povedal žíznim, dali mu k ústam špongiu a povedal je dokonané, naklonil hlavu a odovzdal ducha.
Teda takto to videl ján a takto sa to aj určite stalo.
Ale ježiš vovedomi, že už je koniec, je možné, že v tom momente sa mu zvýšili bolesti vyschlo mu vhrdlea keď povedal, že je dokonané a kvicla mu hlava, dole a toto kvicnutie mohlo spôsobiž práve ten stav, keď si všetci mysleli, že je mrtvy, ale on vlastne bol iba paralyzovaný bolesťou, ako ja na tom ÁRE, teda bol vysoko na kríži, hlavu mal dole, nemohol od bolesti ani mrknúť okom a pravdepodobne videl, ako mu vojak s kopijou prepichuje srdce.
Tento obraz jeho smrti a teda jeho prebodnutia stále takto vidím. Neviem prečo, ale ako by mi on sám vnukol, že takto to vlastne bolo. Zrejme asi aj preto ta poznámka: Uvidia, koho prebodli.
A čo sa týka života po smrti, mslím,,že tam bolo dosť času aj na to aj na to, ak teda povedal, že idem k svojmu otcovi a išiel do pozemského raja,teda paralelného sveta k tomu nážmi a na nebesia vystúpil až na ten 40 deň po smrti.

teraz sa iba domnievame,ale všetko sa dozvieme vo chvíli,ktorá je na to vopred určená.


130.
označiť príspevok

ardzun muž
   12. 1. 2019, 11:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Tvoj úsmev je tvoje logo, tvoja osobnosť je tvoja vizitka, aké pocity zanecháš v druhých po tom, čo mali s tebou skúsenosť je tvoja obchodná značka.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(280 101 bytes in 0,199 seconds)