Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Nerozumnosť pri výklade Písma!

18
reakcií
777
prečítaní
Tému 28. februára 2018, 11:41 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 2. 2018, 11:41 avatar
Toto je problém,hlavne trinitáských cirkví a samozrejme,exceluje tu hlavne katolícka cirkev! 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Problém spočíva v tom,že ak nemá niekto svätého ducha, nemá ani zdravý úsudok a mýli sa na celej čiare pri výklade aj tých najdjednoduchejších vecí v Písme!
Príklad........V Písme je viac zmienok o "ohni,síre,škrípaní zubov,mučení",.....ale z kontextu vyplýva ,že tu naozaj ide iba o obraznú reč Písma! A to sa tu,na DF už dokumentovalo mnohými príkladmi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iný príklad:.......Niekto si povedal,že slová Krista "jedzte moje telo a pite moju krv" máme brať doslovne! A pritom Ježiš tým myslel len to,že máme prejavovať vieru v jeho obeť tela a preliatu krv.
A tak sa zrazu ,vďaka nesprávnemu výkladu ,stali z kresťanov kanibali,čo jedia doslovne svojho boha!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iný príklad: Ježil často "lámal chlieb" a RKC z tohto bežného zvyku v Palestíne urobili sväté príjimanie!
Samozrejme,neuvedomili si,že keď Ježiš nasýtil 5000-tisíc ľudí z Izraela, a "lámal im chlieb",že to nemohlo byť prijímanie,lebo väčšina v neho ešte neuverila,bola hriešna a mnohí nasledovali Krista len preto,že sa chceli nasýtiť!
A tak potom Ježiš bol prvým kresťanom ,čo podával svätokrádežné prijímanie!
Až k takýmto absurditám vedie to,keď si nesprávne vysvetľujeme texty z Písma. Hlavne ak ide o niekoho,komu nebola daná moc "otvárať Písma"!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samozrejme,tie absurdity pokračujú,....ak si mnohé pasáže vysvetľujeme doslovne,tak potom takí učia ,že "zem a nebesia" zhoria a podobne. Samozrejme,Písmom a zdravým rozumom to nevedia zdôvodniť,pretože Písmo na mnohých miestach tvrdí opak! A to,že "zem bude navždy",...."naveky",....tak ako i "striedanie ročných období a siatie"!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zrejme potom aj tie divé zvieratá" zo Zjavenia/šelma/ musia byť nejaké netvory ,ktoré budú páchať zlo a požierať ľudí v závere sveta!  Alebo kobylky zo Zjavenia budú niečo ako kolosálne,obrovské Zombie,a tiež budú terorizovať svet v čase konca!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Na týchto ludoch sa splňujú slová z listu Efezanom 2:18- že " sú myšlienkovo v tme a odcudzení životu, ktorý patrí Bohu, pre nevedomosť , ktorá je v nich, pre necitlivosť svojho srdca."


2.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   28. 2. 2018, 12:24 avatar
1

Lenže niekde sa to myslí obrazne a niekde nie. No a to je dané Bohom toto rozlišovať.

No a tu je to vidieť, že SJ a katolíci neviete rozlišovať, lebo to vám nie je dané

Luk 21:33 Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

Tak mi teda povedz čo z toho je myslené obrazne a čo doslovne?

- Nebo a zem pominú, alebo nepominú?

-Alebo moje slová nikdy nepominú, alebo pominú?

Alebo je to myslené celé obrazne?

Alebo je to myslené doslovne.

No a SJ s týmto manipulujú, ako im to vyhovuje do ich učenia, bez toho aby rozlišovali čo je doslovné a čo obrazne..


3.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 2. 2018, 15:14 avatar
2,...."Bohu patria výklady" v tom zmysle,že on dáva svojim služobníkom svojho ducha,a tí to potom správne vykladajú!
Teda,...áno,je potrebná rozlišovacia schopnosť. Ale niekto to robí úplne naopak! Tak ,kde ide o doslovné tvrdenia,tak to chápe ako obrazné vyjadrenie,....a kde ide naozaj o obrazné vyjadrenie,tam to chápe doslova! A RKC je v tomto unikátna. Takmer všetko chápe úplne naopak!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Všimni si tieto slová:....."lebo pravdivo vám hovorím, že skôr by sa pominulo nebo a zem,+ ako by sa pominulo najmenšie písmeno alebo časť písmena zo Zákona a nestalo sa všetko." Mat.5:17

Alebo ten text,čo cituješ aj ty:....."17 Skutočne je ľahšie, aby sa pominuli nebo a zem, než aby sa nesplnila jedna časť+ písmena zo Zákona." Luk,16:17
...........................................................................................................................................................
Ak Biblia hovorí na mnohých miestach ,že "zem bude navždy",...."naveky",.....tak čo tu poriešiš?
Nemôžeš stáť na jednom,dvoch textoch/možno aj nesprávne preložených/alebo aj správnych/lebo je jeden-dva také texty/,....ale musíš vnímať celkový kontext a zdravý rozum,rozlišovaciu schopnosť!
A treba aj zohľadniť,že verní židia vždy očakávalo pozemský raj a nie nebo!

Žalm 78:69,......"Postavil svätyňu pevne ako nebesia, ako zem, ktorú založil naveky."
Žalm 37:29,......" Spravodliví ľudia budú dedičmi zeme a budú na nej bývať natrvalo."

Teda,už vieš ako to chápať?

A použi aj logiku! Koľko Boh tvoril asi vesmír,zem? Boli to milióny rokov,.....a ľudstvo býva na nej veľmi krátko. Malo by to význam,keby po takej práci so stvorením zeme a vesmíru po pár tisíc rokov Boh zničil zem,nebesia/atmosféru,vesmír/?
No asi nie! A to len preto,že Augustín zrušil milénium!?
Uznaj,že celý Starý zákon je o pozemskom raji a nie o nebi! A s tým sa nič nezmenilo. NZ bola uzatvorená len s malou skupinou znovuzrodených a iba tí máju nárok na nebeské dedičstvo,aby daní "vládcovia",...."kúpení zo zeme" mali pochopenie pre ľudí,lebo sami to zažili/pobyt na zemi/ a máju ľudskú skúsenosť!

Povedz, čo tu namanipuluješ? Ak sa niekto drží zdravého rozumu a stovky biblických textov,....alebo ten ,kto nepoužíva zdravý úsudok a odvoláva sa len na zopár textov a tú väčšinu ignoruje!?

Ježiš povedal-"Mierni zdedia zem",....ale manipulátori povedia,..."nie pane Ježišu, ty manipuluješ s nami,....ľudia zdedia všetci nebo"!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tu to máš obsiahlejšie-Na zemi,alebo v nebi?....Večný život v nebi,alebo na zemi?#post2


4.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   28. 2. 2018, 15:40 avatar
3

Shagara

Nezahováraj

Čo z toho je obrazne a čo doslovne: Luk 21:33 Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.

Ježiš povie - nebo a zem pominú a SJ si to vyložia že nepominú?
Ježiš povie - moje slová nikdy nepominú a SJ si to vyložia ako? Nepominú, alebo pominú?

Veď mi to povedz, aby bolo vidieť ako manipulujete s Ježišovými slovami

Predsa ak by táto zem pominula, tak kde by ste mali svoje vlastné kráľovstvo SJ, že. Učíte blud a potom k tomu prispôsobíte výklad.


15.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 2. 2018, 23:15 avatar
4,......ak by ten text znel tak ako si napísal,tak by tu nešlo o zveličenie, čo Ježiš často používal!
Citujem z vášho prekladu/ktoré nechcú pozemský raj/..."Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú."
Ak tam dáš slovo-"skôr",tak dostaneš pravú hyperbolu,zveličenie a kontrast!
Teda....."Skôr na zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú."
Rozumieš danému detailu? Samozrejme,...na viacerých miestach je napísané to tak,ako cituješ,....ale všimni si ,že ten istý Lukáš 16:17 to na inom mieste prekladá takto:...."Snázeť jest zajisté nebi a zemi pominouti, nežli v Zákoně jednomu tytlíku zahynouti." Biblia Kralická/tak ako aj u JS/
Citujem?....Lukáš 16:17
"17 Skutočne je ľahšie, aby sa pominuli nebo a zem, než aby sa nesplnila jedna časť písmena zo ".
Musíš vnímať celkový kontext a nie len niečo! Samozrejme,celkový kontext zahrňa stovku textov,ktoré sa dotýkajú večnéj existencie zeme!


17.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   1. 3. 2018, 07:17 avatar
15

Shagara

Ale takto dokážeš zmeniť význam akéhokoľvek textu v Biblii

2Pet 310Ale prijde deň Pánov ako zlodej vnoci, v ktorý pominú nebesia s rachotom, a živly, rozpálené ohňom, sa rozplynú, a zem i diela, ktoré sú na nej, zhoria. 11Keď sa to teda všetko tak rozplýva, jakí musíte vy byť v svätom obcovaní a v pobožnosti, 12ktorí očakávate a náhlite príchod Božieho dňa, pre ktorý nebesia horiac rozplynú sa, a živly, rozpálené ohňom, potečú! 13A nové nebesia a novú zem podľa jeho zasľúbenia čakáme, v ktorých prebýva spravedlivosť.

A ešte dodáva, keď sa to teda tak roplýva - vidíš to?

Zj 20:11 A videl som veľký trón biely i sediaceho na ňom, pred ktorého tvárou utiekla zem i nebo, a miesto im nebolo najdené.

Tak kde je tejto zemi miesto, keď jej miesto nebolo už nájdené?


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 3. 2018, 22:10 avatar
17,....OK,....ale čo urobíme s tvrdeniami Biblie ,že "zem bude naveky",....tam určite nešlo o obraznú reč,ako v danom prípade čo cituješ!?
Alebo zrušíme celý Starý Zákon ,lebo ten hovorí len o pozemskom raji?

A ako chápeš slová Ježiša ,že "mierni zdedia zem"?
Alebo v tej novej /mojej/ téme,ako vnímaš slová "o budúcej obývanej zemi"?

A čo je "nová zem"? Nebo?


7.
označiť príspevok

teóma muž
   28. 2. 2018, 18:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   1. 3. 2018, 07:11 avatar
7

Je to dar od Boha toto rozlišovať a rozumieť. Zákonníci a farizeji sa pohoršovali nad jeho slovami, lebo im to nebolo dané tomu rozumieť. Boh ich nechcel.

Luk 8:10 A on povedal: Vám je dané poznať tajomstvá kráľovstva Božieho, ale ostatným sa hovorí v podobenstvách, aby hľadiac nevideli a čujúc nerozumeli.

Ježiš často hovorí - kto má uši na to, aby počul nech počuje. No a to je dané od Otca v nebesiach. Ako povedal, že nikto nepríde k Ježišovi ak by mu to nebolo dané od Otca v nebesiach.

Mat 11:15 Kto má uši, aby počul, nech počuje!
Mat 13:9 Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!
Mat 13:16 Ale vaše oči sú blahoslavené, že vidia, a vaše uši, že čujú.
Mat 13:43 Vtedy sa budú spravedliví skvieť ako slnce v kráľovstve svojho Otca. Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!
Mar 4:9 A hovoril im: Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!
Luk 8:8 A opät iné padlo na dobrú zem a keď vzišlo, donieslo stonásobný užitok. A keď to hovoril, zavolal: Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!
Luk 14:35 Ani do zeme ani do hnoja sa nehodí; von ju vyhadzujú. Kto má uši nato, aby počul, nech počuje!
Zj 2:7 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám jesť z dreva života, ktoré je prostred raja Božieho.
Zj 2:11 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom. Tomu, kto víťazí, neuškodí druhá smrť.
Zj 2:17 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom! Tomu, kto víťazí, dám mu jesť zo skrytej manny a dám mu biely kamienok a na kamienku napísané nové meno, ktorého nevie nikto, iba ten, kto ho berie.
Zj 2:29 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!
Zj 3:6 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!
Zj 3:13 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!
Zj 3:22 Kto má uši, nech počuje, čo Duch hovorí sborom!
Zj 13:9 Ak má niekto uši, nech počuje!


19.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 3. 2018, 22:14 avatar
16,....tak prečo nerozlišuješ,....ale píšeš o ľudských,katolíckych dogmách?
Pôvodne sa verilo v pozemský raj,....a nie Boh ho zrušil,ale katolícka cirkev.
A tiež veríš dogmám,ktoré priniesla tá cirkev,ktorú tiež považuješ za odpadlícku!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teda, na tebe sa splňujú slová Krista,....máš síce uši ale nepočuješ,nerozlišuješ!


5.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 2. 2018, 16:11 avatar
4,.....Ok,prispôsobím sa tvojej nerozumnosti!
A vôbec nerozumiem tvojím ,slovám,....pretože som to jasne vysvetlil. Ale ja som predpokladal,že keď Písmo napríklad ,povie,že Ježiš je "brána do ovčinca",že chápeš ako je to myslené?
A verím,že ak Ježiš povie ,že on je "cesta",....tak si to nepletieš so šesťprúdovou diaľnicou?

Čo je obrazné a čo doslovné! "Mierni zdedia zem".....? Ježiš povie ,že zdedíme zem, a nebíčkari tvrdia opak,že pôjdu všetci do neba!
Boh povie že "zem bude naveky" a nebíčkari povedia ,že nebude,ale zhorí! A je úplne zrejme z kontextu,že tu ide o obraznú reč! Tak kto manipuluje?
Ježiš povie,...."že skôr prejde ťava uchom ihly ako bohatý do kráľovstva Božieho",....ale z Písma je zrejme,že aj bohatí ľudia budú v nebi,a i na zemi! Znemená to,že "aj ťava prejde uchom ihly"?
Alebo klamal Ježiš?
Vieš čo je to hyperbola,zveličenie,....alebo čo vieš o obraznej reči,podobenstvách? Naštuduj si to a rhlúpe otázky!
Hlavne ,keď som už na ne odpovedal!/pozri Mat.5:17/! A nezamieňaj si doslovné slová,reč,priamu reč.......s obraznou,zveličenou rečou?! potom budeš v obraze!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uráža ma Realita vaša nerozumnosť,zaslepenosť! Môže vám človek napísať hocičo,....váš rozum to nie je schopní prijať,absorbovať lebo ste zaslepený vašou bludnou cestou a trojicou!
Ateisti ,inoverci veci lepšie chápu ako vy!


6.
označiť príspevok

Ludwig muž
   28. 2. 2018, 16:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

teóma muž
   28. 2. 2018, 18:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 2. 2018, 22:47 avatar
8,....čítal si rozbor knihy Zjavenia od iných a od JS? Aj tu hneď spoznáš,aké nerozumnosti mnohí vidia v knihe Zjavenie!
Pre nich je kniha Zjavenie zapečatená,...a RKC to otvorene priznáva!
Nie, Boh si nerobí srandu,....len vždy tomu tak je a bolo,že tí,ktorí boli Bohom vyvolení ,....tak vždy boli zatracovaní a očierňovaní!


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 2. 2018, 22:44 avatar
6,.....s tým úplne súhlasím! Napríklad ,Boh isté proroctvá a veci z Písma odkryje až v čase ,keď to on uzná, a hlavne keď sa začnú splať isté veci,podla Božieho harmonogramu! On vtedy odkryje svojmu "správcovi" význam daného proroctva,správy a podobne!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ale to ,čo sme rozoberali s Realitou sú detinské veci,....jednoduché a ľahké!
O tom "pominutí neba a zeme",.....je to len nadsázka/ako si spomenul aj to- vylúpnutie oka,odťatie ruky/,hyperbola/zveličenie,.......a poukazuje to len na to, že spoľahlivosť Božieho slova a jeho presného naplnenia je tak istá, že skôr by sa nebo a zem pominuli,ako by sa nemalo niečo splniť z Biblie!
Teda,...daný text sa vôbec nezameriava na "nebo a zem" ,ale na spoľahlivosť Božieho slova!
Preto som citoval aj toho Matúša 5:18,......""lebo pravdivo vám hovorím, že skôr by sa pominulo nebo a zem, ako by sa pominulo najmenšie písmeno alebo časť písmena zo Zákona a nestalo sa všetko."
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
To,že celý Starý Zákon hovorí o pozemskom raji,nemôže nikto spochybniť. Ale aj NZ o ňom hovorí, a aj o "nebeských príbytkoch".
Ak by tá správa z listu Petra o "zhorení zeme a nebies" bola pravdivá,...tak ako aj slová ,že "mora už niet",...tak by sme museli veriť ,že ak bude "nová zem",tak ľudia tam budú žiť večne,....ale to RKC odmieta!
Reformátori aj tvrdia ,že nejaká zem bude/ale zrejme len na čas/ ale tvrdia aj tak že idú do neba! Opýtaj sa Realitu,že kde bude? Či v nebi,alebo v pozemskom raji?
Tiež slová ,že "mora už niet" poukazujú na pochabosť takého to zmýšľania. Hádam neveríš,že ak by bola nová zem,že by tu nebolo krásne more,moria,oceány? Čo by to bolo za raj?!
Teda, dané slová z Lukáša a aj Matúša 5:18 sú jednoduché,a tam netreba nejakej rozlišovacej schopnosti!


9.
označiť príspevok

Klein muž
   28. 2. 2018, 20:52 avatar
Opakujem.
Ježiš Prikázal krstiť v mene Otca Syna a Ducha Svätého.
Apoštol Peter neodporúča, on prikazuje : Nech sa pokrstí každý z vás na meno Ježiša Krista.

Ak sa budem riadiť len jednou z možností krstu na jednej strane budem odporovať Biblií, na druhej strane sa jej budem držať ale prakticky jej stále budem odporovať, lebo nikto nedodržiava príkaz aby všetci hovorili to isté a mali rovnaký úsudok.

PRETO TVRDÍM, ŽE JEŽIŠ POVEDAL PETROVI:
Tebe dávam kľúče od nebeského kráľovstva. Čo zviažeš na zemi, bude zviazané i v nebi a čo rozviažeš na zemi bude rozviazané i v nebi. Pas moje ovce!

A Peter s vedomím plnej moci, ktorú má od Ježiša, pri vedomí Kristovho pôvodného príkazu s plnou autoritou toto prikázanie pozmenil. A prikazoval ďalšie veci, o ktorých sa Ježiš nikdy nezmienil, napríklad ustanovenie úradu diakonov.

Mne zostáva jediná možnosť, buď budem katolíkom alebo budem odporovať Biblií. Potom by som ale musel dospieť k vedomiu, že Biblia je nedokonalá kniha, káže neuskutočniteľné a tým pádom je to celé výmysel.

Pravda môže byť len jedna. A bez pápežstva som nútený tvrdiť, že apoštoli konali v rozpore s Ježišovou vôľou a všetky ich listy, celý nový zákon písali ľudia, ktorí nerešpektovali Ježišove slová.


10.
označiť príspevok

teóma muž
   28. 2. 2018, 22:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 2. 2018, 23:01 avatar
9,....to,že zmýšlaš úplne diletantsky, dokážem na tom,že ani RKC netvrdí ,to čo ty!
Pretože tvoje nelogické a nerozumné úvahy o tom,v koho mene krstiť je len tvoj problém!
Kresťanstvo všeobecne a aj JS v tom nemajú problém!
Katechizmus RKC....:

"189 Prvé „vyznanie viery“ sa robí pri krste.(1237) „Vyznanie viery“ je predovšetkým krstným vyznaním viery.(232) Pretože sa krst udeľuje „v mene Otca i Syna i Ducha Svätého“ (Mt 28,19), pravdy viery vyznávané pri krste sa členia podľa ich vzťahu k trom osobám Najsvätejšej Trojice. "

Protestantizmus,reformovaní a i JS tiež krstia v mene Otca,syna a ducha svätého!

Založ si vlastnú cirkev a môžeš šíriť svoje bludy! Hľadáš problém tam kde nie je,....a to len preto,že nechápeš ani elementárne veci!

A to ,že Ježiš dal kľúče Petrovi,nemá s RKC nič spoločné! Odpadnutie prišlo už v 2 storočí!


13.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 2. 2018, 22:50 avatar
10,.....prečo bolo potrebné pápežstvo? Nechápem ťa!? práve RKC zahatala cestu k pravde a bránila ludom porozumieť Písmu: A oni dobre vedeli prečo?!
Hovorím za seba. Ako katolík som nevedel pochybiť katolícke učenie,lebo bolo nepravdivé,nekonzistentné a navzájom si odporujúce. Teraz,nemám ani v maličkej veci problém. Všetko chápem vďaka presnému poznaniu a všetko presne do seba zapadá!
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 05:56,  331. to je velmi smutné. súcitim s tebou .
dnes, 05:52,  329. psychicky zdraví ludia nepáchajú samovrazdy . len často o tom nevedia ani ich...
dnes, 05:49,  Celú noc som plakal.
dnes, 05:47,  327. ale to nie je tvoja slabost, to je nemoc . ty si nič nevyčítaj a netyraj sa zbytočne.
dnes, 05:44,  Môj syn zomrel bez uvedenia dôvodu, nepozná nikto dôvod.
dnes, 05:39,  323. tvoj syn sa nezabil pretoze si ty zlyhal, to nie je tvoja vina . na vine je nemoc . na...
dnes, 05:32,  Scarlett, veď ja som nešťastný, ako žijem. Idem sa naučiť, ako žiť pokorne.
dnes, 05:26,  Nejdem prvý raz do nemocnice, len teraz sa mi to značne zhoršilo, stratil som pamäť. Robím...
dnes, 05:23,  Nespal som celú noc, už som zažil, že som nespal 48 hodín.
dnes, 05:21,  Osvietený to preháňa vytváraním množstva balastu.
dnes, 05:21,  “Čo sa týka prítomnosti nášho Pána Ježiša Krista a času, keď k nemu budeme...
dnes, 05:18,  Môj milovaný syn Miško spáchal samovraždu. Ja s tým denne bojujem.
dnes, 05:18,  Nikomu neprajem počúvať cudzie hlasy, ktoré sa robia v mozgu.
dnes, 05:17,  Trpím silnou depresiou, porucha osobnosti, schizofrénia vážneho poškodenia.
dnes, 05:16,  Veď aj tu píšem svoje pocity, aj tie invektívy sú moje pocity, myšlienky, ktorých sa chcem...
dnes, 05:14,  Som psychicky úplne na dne. Ambulantne sa to nedá liečiť. Oni ma potrebujú sledovať 24...
dnes, 05:14,  314. Lemmy, ak sa potrebuješ niekedy vyrozprávat/ vypísat. tak to normálne napíš . namiesto...
dnes, 05:13,  Mobily: 0948 255 355 a 0907 550 790.
dnes, 05:13,  Budem v nemocnici celé 2 mesiace, možno viac, záleží od poisťovne Dôvera.
dnes, 05:10,  313. sme dohodnutí, ty sa dáš dokopy a ja ti pomozem s tvojou zbierkou .
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Priatelia sú príbuzní, ktorých si ľudia vyberajú sami.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(93 287 bytes in 0,178 seconds)