Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Na počiatku Boh stvoril nebo a zem - 1. Mo.1:1

12
reakcií
925
prečítaní
Tému 29. mája 2020, 06:58 založil teolog.

podobné témy:1.
označiť príspevok

teolog
   29. 5. 2020, 06:58 avatar
Pozorný čitateľ sa môže opýtať, že čo znamená nebo alebo nebesia a čo znamená zem? Alebo čoho symbolom sú nebo a zem, z hľadiska, že Biblia ako Božie Slovo je primárne duchovná Kniha plná symbolov a symbolických výrazov? Inými slovami môžeme povedať, že Biblia je plná predobrazov a protiobrazov alebo typov a antitypov?

Na pomoc nám prichádzajú inšpirované slová proroka Izaiáša o sľube Jehovu Boha: 'Veď tvorím nové nebesia a novú zem…’ - Izaiáš 65:17. Tieto nové nebesia a nová zem sa vzťahujú na novú nebeskú vládu nad novou ľudskou spoločnosťou. Inými slovami, nové nebesia reprezentujú Božie nebeské kráľovstvo Ježiša s jeho 144 000 bratmi!


3.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   29. 5. 2020, 08:20 avatar
1 Milovaní, toto je už druhý list, čo vám píšem, a v oboch som napomínaním prebúdzal vaše čisté myslenie, 2 aby ste pamätali na slová, ktoré predpovedali svätí proroci, a na to, čo prikázal Pán a Spasiteľ a čo vám odovzdali apoštoli. 3 Vedzte predovšetkým, že v posledných dňoch prídu posmievači, ktorí žijú, ako sa im zachce, 4 a budú sa posmievať: „Kdeže je sľub o jeho príchode? Veď odkedy zosnuli otcovia, všetko ostáva tak, ako bolo na začiatku stvorenia!“ 5 Zámerne pritom ignorujú to, že nebesia boli oddávna a zem povstala z vody a skrze vodu Božím slovom. 6 Vodou bol niekdajší svet zatopený a zničený. 7 To isté slovo zachováva terajšie nebo i zem pre oheň a deň súdu a záhuby bezbožných ľudí. 8 To jedno však nech vám nezostáva skryté, milovaní, že jeden deň je u Pána ako tisíc rokov a tisíc rokov ako jeden deň. 9 Pán nemešká so svojím prisľúbením, ako sa niektorí nazdávajú, že mešká, ale je zhovievavý, lebo nechce, aby niekto zahynul, ale chce, aby sa všetci dali na pokánie. 10 Pánov deň príde ako zlodej. Vtedy sa nebesia s rachotom pominú, živly sa rozplynú v ohni a zem i jej diela budú súdené. 11 Keď sa toto všetko má rozplynúť, akí musíte byť svätí a nábožní vo svojom správaní vy, 12 čo túžobne očakávate príchod Božieho dňa, keď sa nebesia rozplynú v ohni a živly roztopia v páľave?! 13 Podľa jeho prisľúbenia očakávame nové nebo a novú zem, v ktorých prebýva spravodlivosť. 14 Preto, milovaní, keďže očakávate takéto veci, usilujte sa, aby vás Pán našiel v pokoji, nepoškvrnených a bezúhonných. 15 A zhovievavosť nášho Pána pokladajte za spásu, ako vám napísal aj náš milovaný brat Pavol podľa múdrosti, ktorá mu bola daná. 16 Tak hovorí o týchto veciach aj vo všetkých svojich listoch. V nich sú isté veci ťažko pochopiteľné, takže ich, ako aj ostatné Písma, neučení a neutvrdení ľudia prekrúcajú na vlastnú záhubu. 17 Vy teda, milovaní, keď to už vopred viete, chráňte sa, aby ste sa nedali zviesť bludom nemravníkov a nepadli zo svojho pevného postavenia, 18 ale vzrastajte v milosti a poznávaní nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Jemu sláva i teraz, až do dňa večnosti. Amen.


5.
označiť príspevok

J.Tull
   29. 5. 2020, 12:49 avatar
teolog, kto sú tí 144 000...? Ježiš predsa nemal toľkých bratov 
 


6.
označiť príspevok

J.Tull
   29. 5. 2020, 12:52 avatar
teolog, a čo ostatní, ktorí nie sú medzi tými 144 000...? 
 


8.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 5. 2020, 23:37 avatar
8, .... Biblia desiatkami textov opisuje rozdielnosť medzi dvoma skupinami Božích ctiteľov, Jednu skupinu tvoria kresťania tvoria ctitelia Boha s pozemskou nádejou. Napríklad , celý Starý zákon hovorí len o pozemskom raji, .... o premene zeme na raj , ..... a to bola aj viera verných židov v staroveku, čo je nespochybniteľný fakt. Ak napríklad čítame Žalm 37,29 tak zrejme každý vie že ten text /ako aj mnoho iných/ sa nedá inak chápať!
Citujem: ..... "Lež spravodliví zdedia zem, budú ju obývať na veky vekov." /katolícky preklad/ Teda, žiadne nebo!
A to bolo aj pôvodné a nemenné Božie predsavzatie s ľudmi a so zemou. Opäť je to niečo, čo nemôže nikto spochybniť.
Adam s Evou keby nezhrešili, tak večne by žili v pozemskom raji! A nie v nebi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Samozrejme s hriechom nastala istá zmena. Boh na opravu toho, čo Adam neposlušnosťou pokazil, ..... ustanovil opatrenie v podobe "Kristovho , tisícročného kráľovstva", ktoré mali priviesť hriešne ľudstvo k dokonalosti, a aj zem. Teda niečo ako výnimočný stav , ..... na opravu toho, čo Adam pokazil! Preto Boh pristúpil k tomu aby "kúpil zo zeme" istú malú skupinu ľudí, čo budú s Kristom "vládnuť nad zemou" počas tohto milénia/tisíc rokov/ aby ľudstvu prinavrátili pôvodný stav. Táto nebeská vláda tak ako aj samotný ježiš, musela mať "ľudskú skúsenosť", aby boli dobrými vládcami a sudcami! Zjav.14,3-!!!
---------------------------------------------------------------
Za dalšie .... Biblia mnohými spôsobmi rozlišuje medzi týmito dvoma skupinami. Napríklad: 1, "malé stádo" a 2, "veľký zástup"!
Alebo: 1., nad jednou skupinou druhá smrť má moc", .... 2., a nad druhou skupinou "nemá moc druhá smrť".
Tiež Biblia hovorí o "prvom ovocí Bohu" a nad istým "druhým ovocím /žatva/".
Tie dve skupiny predobrazujú aj tri židovské sviatky: 1, Pesach=Ježiš ..... 2, Letnice=prvé ovocie Bohu a baránkovi./na Letnice boli tí s nebeskou nádejou pomazaní svätým duchom/ A za 3,. .... sviatok stánkov/prístreškov/= žatva, zber ostatnej úrody./tých s pozemskou nádejou/
Tiež treba vedieť, že židia boli "vyvolení" aj v tom zmysle, že práve oni mali zaplniť tie "kráľovské a kňazské posty v nebi", aj preto ježiš nedovolil spočiatku zvestovať ani samaritánom, a ani pohanom. Až potom to dovolil, keď židia odmietli mesiáša a nenaplnili zo svojho radu dané posty "vládcov v nebi".
Tiež by malo byť študentovi Písma jasné z Biblie, že židia sú opísaní ako ..." vyvolený rod, kráľovské kňazstvo, svätý národ, ľud, určený byť Božím vlastníctvom". Citujem 5 Mojž.7,6 .... " Lebo ty si svätý ľud Hospodinovi, svojmu Bohu. Teba si vyvolil Hospodin, tvoj Bôh, aby si mu bol ľudom zvláštneho vlastníctva nad všetky národy, ktoré sú na tvári zeme."
A to "zvláštne vlastníctvo" spočívalo v tom, že práve oni mali byť nebeskými vládcami. NZ o tejto skupine tiež pojednáva:
1 Petra 2,9. Zjavenie o týchto nebeských vládcoch píše: ... "Urobil si ich kráľovstvom kňazov nášmu Bohu, aby kraľovali nad zemou." /5,10/
Tú výnimočnosť tejto nebeskej triedy/144000/ potvrdzujú ak slová Zjavenia 20,6: ...."Blahoslavený a svätý, kto má diel na prvom vzkriesení. Nad tými druhá smrť nemá moci. Ale budú kňazmi Boha a Krista a budú s ním kraľovať tisíc rokov."
A nad kým budú kraľovať? Vari nad Bohom, alebo Ježišom, anjelmi? Nie, ale "nad zemou". Lebo na zemi bude pozemský raj a tí, čo ho zdedia. Ježiš povedal: .... "tichí zdedia zem" /Mat.5,5/ .... teda nie nebo!
Roháčkov preklad ďalej uvádza: .... "Neboj sa, malé stádečko! Lebo sa zaľúbilo vášmu Otcovi dať vám kráľovstvo!" Luk.12,32
Prečo "malé stádečko". Nuž preto, že 144000 vyvolených, nebeských vládcov bude relatívne malý počet voči niekoľko miliónom ľudí, čo budú žiť na zemi! Pozri aj Lukáš 22,30.
Samozrejme, je veľa ďalších textov ktoré poukazujú na rozdielnosť týchto dvoch skupín. Ak by mali všetci byť v nebi, tak nechápem načo ježiš niekoho miatol počtom - 144000 ???
A tiež ak by mali isť všetci ľudia naozaj do neba, tak načo Boh tvoril zem a mrhal svojim časom? Ak majú aj tak všetci skončiť v nebi, tak danou skúškou rýdzosti mohli prejsť aj v nebi! Tak ako aj anjeli!
Máš ešte pochybnosti, že sú dve skupiny s rôznymi nádejami?
A ešte jeden príklad: Celý Starý zákon hovorí o pozemskom raji a časť Nového zákona. Teda, nejakých 75% Písma! A len menšia časť /cca 25%/ pojednáva o "nebeských príbytkoch" a "kraľovaní nad zemou"!
Milton, Newton a ďalší čo písali o pozemskom raji/miléniu/ dobre vedeli o čom píšu. A prvotní kresťania tiež tomu verili: Pozri napríklad - "Dejiny kresťanstva a apokryfy" a podobne.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Aj tu sa ukazuje, že aj v tomto iba Jehovovi svedkovia majú pravdu!
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
---------------------------------

                           


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 5. 2020, 23:50 avatar
7 , ....ale mal. Pomazaných duchom, .... tých "kúpených zo zeme" nazýva Ježiš "svojimi bratmi"!
Botekov preklad - Rim 8,29 ..... " Lebo tých, čo predpoznal, tých aj predurčil, aby boli podobnými obrazu jeho Syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi;"
Tiež: ..... "Lebo jako posväcujúci, tak i posväcovaní, všetci sú z jedného, pre ktorú príčinu nehanbí sa volať ich bratmi, 12 keď hovorí: Zvestovať budem tvoje meno svojim bratom, prostred shromaždenia ti budem spievať chvály. " Hebr.2,11., Zjavenie 14:1, 4; 20:6.
------------------------------
Samozrejme, slovo - "bratia" sa používa aj v kontexte celého spoločenstva, ako je tomu dnes. Teda, aj o tých, čo majú pozemskú nádej. Ale my sme bratmi vo vzťahu k iným bratom. A nie ku Kristovi! V 1 storočí bola iba "nebeská nádej", a pozemská časť triedy sa začala napĺňať až v minulom storočí! Pozri Ef.1,9-10-
Nová zmluva bola zameraná na nebeskú triedu, a s ňou bola spečatená. Aj keď zákon/zásady NZ/ sa týka všetkých.


11.
označiť príspevok

J.Tull
   30. 5. 2020, 11:26 avatar
Shagara, vidno, že nečítaš pozorne. V 7. kapitole Zjavenie apoštola Jána máš predsa napísané odkiaľ je tých 144 000:
„4 A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc označených zo všetkých kmeňov synov Izraela: 5 z Júdovho kmeňa dvanásťtisíc označených, z Rubenovho kmeňa dvanásťtisíc, z Gádovho kmeňa dvanásťtisíc, 6 z Aserovho kmeňa dvanásťtisíc, z Neftaliho kmeňa dvanásťtisíc, z Manassesovho kmeňa dvanásťtisíc, 7 zo Simeonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Léviho kmeňa dvanásťtisíc, z Issacharovho kmeňa dvanásťtisíc, 8 zo Zabulonovho kmeňa dvanásťtisíc, z Jozefovho kmeňa dvanásťtisíc, z Benjamínovho kmeňa dvanásťtisíc označených.“
Okrem toho neboli jedinými, ktorí boli vzkriesení už pri prvom vzkriesení:
„9 Potom som videl; a hľa, veľký zástup, ktorý nik nemohol spočítať zo všetkých národov, kmeňov, plemien a jazykov. Stáli pred trónom a pred Baránkom, oblečení do bieleho rúcha, v rukách mali palmy 10 a mohutným hlasom volali: „Spása nášmu Bohu, ktorý sedí na tróne, a Baránkovi!“
„Kto sú títo oblečení do bieleho rúcha a odkiaľ prišli?“ /13/
„To sú tí, čo prichádzajú z veľkého súženia: oprali si rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi./14/ 15 Preto sú pred Božím trónom a dňom i nocou mu slúžia v jeho chráme. A ten, čo sedí na tróne, bude prebývať nad nimi. 16 Už nebudú hladovať ani žízniť; nebude na nich dorážať ani slnko, ani iná horúčosť, 17 lebo Baránok, čo je v strede pred trónom, bude ich pásť a privedie ich k prameňom vôd života. A Boh im zotrie z očí každú slzu.“
Sú medzi nimi i tí, o ktorých píše kapitla 20:
Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov./4/
Pričom, keď prídu nové nebesia a nová zem, pribudnú k týmto prvým vzkrieseným ďalší:
„1 Videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet...
...24 V jeho svetle budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu. 25 Jeho brány sa cez deň nezavrú a noci tam nebude. 26 A budú doň prinášať slávu a bohatstvo národov.“
 


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 5. 2020, 23:28 avatar
13, .... ale čítam, a ver tomu. Opak je pravdou, že to ty nečítaš pozorne!
Pozri si aké kmene boli v doslovnom Izraeli a potom to porovnaj! Samozrejme, yu by som musel opäť citovať viac textov aby si pochopil, ako to ? A hlavne kto je dnes ten "Boží Izrael"? Pavol to rozoberá a poukazuje, že tu ide o "duchových židov" - wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

/podla ducha/ a nie podla tela! wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ak nepoznáš kontext Písma a vôbec celé Písmo, tak samozrejme máš potom v tom zmätok.
A písal som, že ten "veľký zástup" sú ľudia s pozemskou nádejou./oblečení do bieleho rúcha=spravodlivosť/ Ale títo nemajú účasť na prvom vzkriesení! Už aj z iných častí je to zrejme. Napríklad aj tie tri židovské sviatky to predobrazujú! Viac na:wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
A tí, čo "kraľovali s Kristom" sú práve tí pomazaní! /počas milénia/ budú z neba viesť ľudstvo k dokonalosti!
A "nové nebesia" = nová vláda/nebeská/
A "nová zem" = nová, ľudská spoločnosť v pozemskom raji /tí, čo vyšli z daného súženia a vybielili si dané rúcha/
To isté sa udialo za čias Izaiáša, ked sa židia vrátili zo zajatia v babylone. Pozri: Izaiáš 65,17
wol.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
O tých s nebeskou nádejou /"malé stádečko, malé stádo"/ sa píše, že "budú vládnuť nad zemou". Teda, musí byť každému jasné, že na zemi musí byť nejaká skupina ľudí! Mat.5,5
Ak si čítal niekedy Starý zákon, tak stovka textov opisujú nové pomery na očistenej, rajskej zemi! "Nikto sa nebude učiť vojne", .... "oštepy a meče sa prekujú na záhradnícke nožnice, pluhy", .... "sedem rokov sa budú likvidovať zbrane", .... "sedem mesiacov všetci čo prežijú, budú pochovávať zbytky zničených ľudí v armagedone", .... "budú sadiť, stavať a bývať v pokoji", .... "nikto nebude chorý",/to sa netýka neba-tam chorý nikto nikdy nebol/, .... "zvieratá budú pokojne a nebudú škodiť", .... "nebudú ľudia zomierať", ..... "nikdy nepominú ročné obdobia", ...atď. Tých textov je nesmierne veľa, a museli by sme zrušiť väčšiu časť Biblie aby sme to prehliadli! Už chápeš, aké je nerozumné učenie tých, čo sa všetci tlačia do neba?
Kazateľ 1,4 uvádza že zem bude večne, .... aj keď ju teológovia RKC už vidia "spálenú"! 


13.
označiť príspevok

J.Tull
   31. 5. 2020, 11:44 avatar
Shagara, čítam čo je tam čierne na bielom:
„A počul som počet označených: stoštyridsaťštyritisíc OZNAČENÝCH ZO VŠETKÝCH KMEŇOV SYNOV IZRAELA .... Uniká Ti, že v Biblii je mnoho symbolou, týka sa to hlavne čísiel. „12“ znamená úplnosť... preto sa traduje, že izraelských kmeňov bolo 12, hoci ich počet nie je známy, ako aj pomenovania sa rôznia a to i v Biblii cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk . Podstatné je, že tých 144 000 /12 x 12/ sú Židia a z ďalšieho kontextu vyplýva, že ide o tých, ktorí budú súdiť, ktorí si sadnú na tróny:
Ďalej som videl tróny; sadli si na ne tí, čo dostali moc súdiť.
Tí čo si oprali rúcha a zbielili ich v Baránkovej krvi sú tí, o ktorých sa ďalej píše:
„Videl som aj duše tých, čo boli sťatí pre Ježišovo svedectvo a pre Božie slovo, aj tých, čo sa neklaňali šelme ani jej obrazu a neprijali jej znak na čelo a na ruky. Tí ožili a kraľovali s Kristom tisíc rokov. Ostatní mŕtvi neožili, kým sa nedovŕšilo tisíc rokov. To je prvé vzkriesenie.“
Pri druhom vzkriesení:
„A mŕtvi boli súdení z toho, čo bolo zapísané v knihách podľa ich skutkov. More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť, aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov. Potom boli smrť a podsvetie zvrhnuté do ohnivého jazera. Toto je druhá smrť: ohnivé jazero. A koho nenašli zapísaného v knihe života, bol zvrhnutý do ohnivého jazera.“
Koho však našli, tí budú kráčať do svätého mesta – nového Jeruzalema a budú ich národy /nielen 144 000 a ďalších, ktorí ožili pri prvom vzkriesení.../:
„budú kráčať národy a králi zeme doň prinesú svoju slávu“
 


2.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   29. 5. 2020, 07:46 avatar
a kedy stvoril jehovisticku sektu ? az o 2000 rokov po jeho zmrtvychvstani ???? to 2000 rokov ste kde boli ? diabol vas skolil ? asi ano, ked ste z Biblie urobili hajzlovy papier....este aj meno ste mu prekrutili....nechcel by som byt vo vasej kozi, ked vam budu ocicka zatlacat......


4.
označiť príspevok

ondrej61 muž
   29. 5. 2020, 12:15 avatar
mne je jehovistov ľuto, ved oni su uplne mimo....nepoznaju Boha, jeho majestatnosť v osobe Otca ,Syna i Ducha Sveteho....človeka prirovnavaju ku zvieraťu.....tužia žiť na tejto prekliatej zemi samotným Bohom....ktora sa pominie tak ako vsetko viditeľné.....vo vela veciach maju pravdu čo sa týka kritizovania RKC.....je to satanove dielo, ktorému nevadí, že trebars nezoberu do ruk zbraň.....satanovi staci že sa odkopli od spasenia.....neprijatim Krista ako Boha a spasitela.....


7.
označiť príspevok

Nehádžte perly sviniam
   29. 5. 2020, 14:13 avatar
ondrej, ved ty si v takej istej sekte ako jehovisti, mozno milost, slovo zivota...alebo podobny odpad....si odpadlik.....satan ta dostal :(

,,Vtedy mnohí odpadnú a budú sa navzájom udávať a nenávidieť."
uplne do pismena a bodky sa to na sektaroch naplna....ako je mozne, ze to nevidite.......


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 5. 2020, 23:53 avatar
9, ..... tvoja rétorika "nehádžte perly sviniam" nemôže nikdy korešpondovať s kresťanstvom. Ty si presnou ukážkou, ako môže niekto zohyzdiť kresťanstvo založené na láske!
A vieš , že svojho času aj Ježiš a prvotní kresťania, apoštoli boli "sektári"?
Robíš rovnakú chybu ako náboženskí pokrytci z 1 storočia!
A tak to meno ťa presne vystihuje!   
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 20:05,  Ja ta inak rád čitam mila hašterivá dámo....V politike sa skoro zhodneme...v krestanstve...
dnes, 19:53,  nešprtaj sa, ked som tvrdši na bolševikov....fotonovi to nevadi a ty si to jednoducho...
dnes, 19:50,  31. no ak si psychopat tak hej *38
dnes, 19:49,  30. na teba doma pouzivali lopatu ked stale vytahujes fyzicke nasilie?
dnes, 19:44,  ja ťa naserem kedy scem, mila hasterivá dámo....*14*14*14
dnes, 19:37,  Mila hašteriva damo, fšeto je v naprostom poriadku.....už len treba doladiť tvoje pokrivene...
dnes, 19:33,  28. zacinam si mysliet ze je to unho diagnoza *19 alebo sa potrebuje vygrcat a vyventilovat a...
dnes, 19:27,  Ondriško prestaň ZABRDAT (teraz sa tu hašteríš hlavne ty), a čo sa ti páčia aj rovné...
dnes, 19:25,  Ehm... no, to hej, a ateisti, budhisti, moslimovia a zarahustristi a tď... tiež... *39
dnes, 19:23,  26. ak s tebou nespravi poriadok , nebudem tu diskutovat . *19
dnes, 19:22,  21. no TvojOponent tu nieco splietal ze krestania musia byt dobri *21
dnes, 19:19,  potrebuješ s lopatou po zadku....hašterivá dámo*01*01*01
dnes, 19:16,  Hm, Kristus a pomsta, podivné...
dnes, 19:15,  Ale myslím, že páchať zlo nie je u nich viac amorálne ako u ateistov... Teda skôr...
dnes, 19:11,  19. zakony platia pre oba svetonazory *04 ale veriaci tvrdia ze su lepsi pretoze su...
dnes, 19:07,  Lebo bol povolaný trpieť za naše hriechy. Ten istý Kristus však povedal: keď uvidíte...
dnes, 19:03,  Plochá zem je pre deti. V rozprávkach. Dospelý človek vie, že zem je guľatá. Z každej...
dnes, 19:02,  Kristus nezutekal :)
dnes, 19:00,  Múdry utečie kým je čas a skryje sa pred zlom. To je pre mňa novinka. Musím si o nej...
dnes, 19:00,  Práveže plochú ohrozuje viac :D 17:30 hod. EDT (21:30 UTC): Živý prenos z kozmickej lode...
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Som vegetarián, ale na mäso sa pozerať môžem.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(85 548 bytes in 0,426 seconds)