Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Mystická verzia niektorých kresťanských tém

17
reakcií
1668
prečítaní
Tému 22. apríla 2016, 11:24 založil Krištof.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Krištof
   22. 4. 2016, 11:24 avatar
Text o možnosti interpretácie niektorých kresťanských náuk. Nejde o hlásanie tejto interpretácie ako pravdy, len o jej "predstavenie" ako možnosti. Som katolík, podlieham učeniu Katolíckej cirkvi a verím mu najmä v základných veciach: napr. Šesť hlavných právd, sviatosti, morálka, modlitby... Aj na Apoštolské vyznanie viery verím, hoci je možná i trochu iná interpretácia niektorých vecí, napr. pokiaľ ide o vzkriesenie ľudí. (Podľa W. L. Craiga viera je spoľahnutie sa na to, čo považujete za pravdivé. Podľa katechizmu KC 26 je viera odpoveď človeka Bohu, ktorý sa mu zjavuje a dáva a súčasne mu prináša hojné svetlo pri hľadaní posledného zmyslu jeho života.) Je možné, že napr. so vzkriesením ľudí je to trochu "inak", než si vo všeobecnosti myslíme. Dávam to sem ako diskusný príspevok a možnosť, netvrdím teda, že to tak skutočne je. Nazvime to trebárs mystická (tajomná, spirituálna) interpretácia. Keďže netvrdím, že je to takto a nehlásam to ako pravdy viery, nejde zrejme o kacírstvo či herézu voči KC. Napokon čiastočne, hoci nie celkom niečo podobné hovorí aj učenie Katolíckej cirkvi (viď nižšie články z jej katechizmu).

Najprv Katechizmus Katolíckej cirkvi, čo ma zaujalo k danej téme:

646 Kristovo zmŕtvychvstanie nebolo návratom do pozemského života. ... Kristovo zmŕtvychvstanie je podstatne odlišné. On vo svojom vzkriesenom tele prechádza zo stavu smrti do iného života mimo času a priestoru. Ježišovo telo je pri vzkriesení naplnené mocou Ducha Svätého. Má účasť na Božom živote v stave svojej slávy, takže svätý Pavol môže o Kristovi povedať, že je „nebeským človekom“.

654 Vo veľkonočnom tajomstve sú dva aspekty: Kristus nás svojou smrťou oslobodzuje od hriechu a svojím zmŕtvychvstaním nám otvára prístup k novému životu. Tento nový život je predovšetkým ospravodlivením, ktoré nás znovu uvádza do Božej milosti, „aby sme tak, ako bol Kristus vzkriesený z mŕtvych…, aj my žili novým životom“ (Rim 6,4). Je víťazstvom nad smrťou pre hriech a novou účasťou na milosti.

640 ... Učeník, „ktorého mal Ježiš rád“ (Jn 20,2), tvrdí, že keď nazrel do prázdneho hrobu, „videl tam položené plachty“ (Jn 20,5), a keď vošiel, „videl i uveril“ (Jn 20,8). To predpokladá, že na základe stavu, v akom bol prázdny hrob, konštatoval, že neprítomnosť Ježišovho tela nemohla byť ľudským dielom a že Ježiš sa jednoducho nevrátil do pozemského života, ako to bolo v Lazárovom prípade.

645 ... Ale toto pravé a skutočné telo má zároveň aj nové vlastnosti osláveného tela: už sa nenachádza v priestore a čase, ale sa môže stať prítomným, kde Ježiš chce a kedy chce, lebo jeho ľudská prirodzenosť už nemôže byť zadržaná na zemi, ale patrí iba do božskej sféry Otca. preto je vzkriesený Ježiš aj zvrchovane slobodný zjaviť sa tak, ako chce: v podobe záhradníka alebo „v inej podobe“ (Mk 16,12), ako je tá, na ktorú boli učeníci zvyknutí, a to práve preto, aby vzbudil ich vieru.

647 ... A vskutku, nik nebol očitým svedkom samej udalosti zmŕtvychvstania a ani jeden evanjelista ju neopisuje. Nikto nemohol povedať, ako sa zmŕtvychvstanie uskutočnilo fyzicky. Tým menej sa dala zmyslami postrehnúť jeho najvnútornejšia podstata, prechod do iného života. Hoci je zmŕtvychvstanie historická udalosť, zistiteľná na základe znaku, ktorým bol prázdny hrob, a na základe skutočnosti, ktorou boli stretnutia apoštolov so vzkrieseným Kristom, predsa v tom, v čom presahuje a prevyšuje dejiny, zostáva v samom srdci tajomstva viery. Preto sa vzkriesený Kristus nezjavuje svetu, ale svojim učeníkom, „tým, čo s ním prišli z Galiley do Jeruzalema a teraz sú jeho svedkami pred ľudom“ (Sk 13,31).

364 Telo človeka má účasť na dôstojnosti „Božieho obrazu“; je ľudským telom práve preto, že ho oživuje duchovná duša, a celá ľudská osoba je určená na to, aby sa v Kristovom (tajomnom) tele stala chrámom Ducha.
„Človek, jeden z tela a z duše, svojou telesnou stránkou zahŕňa v sebe prvky hmotného sveta, takže prostredníctvom neho dosahujú svoj vrchol a pozdvihujú hlas na slobodnú oslavu Stvoriteľa. Človek teda nesmie pohŕdať telesným životom, ale naopak, musí považovať svoje telo za dobré a hodné úcty, lebo ho stvoril Boh a má byť vzkriesené v posledný deň.“

366 Cirkev učí, že každú duchovnú dušu stvoril bezprostredne Boh – „nevytvorili“ ju rodičia – a že je nesmrteľná; nezaniká, keď sa pri smrti odlúči od tela, a znova sa spojí s telom pri konečnom vzkriesení.

997 Čo znamená „vstať z mŕtvych“? Pri smrti, teda pri oddelení duše od tela, telo človeka podlieha rozkladu, kým jeho duša ide v ústrety Bohu, i keď ešte očakáva, že sa spojí so svojím osláveným telom. Boh vo svojej všemohúcnosti definitívne dá nášmu telu neporušiteľný život, keď ho mocou Ježišovho zmŕtvychvstania spojí s našou dušou.

999 Ako [vstal z mŕtvych]? Kristus vstal z mŕtvych so svojím vlastným telom... (Lk 24,39). Nevrátil sa však do pozemského života. Takisto v ňom „všetci vstanú z mŕtvych so svojím vlastným telom, ktoré majú teraz“, ale toto telo bude pretvorené na oslávené telo, na „telo duchovné“ (1Kor 15,44)...

1000 Toto „ako“ (spôsob, akým sa odohrá vzkriesenie) prevyšuje našu predstavu a naše chápanie. Je prístupné iba vo viere. Ale naša účasť na Eucharistii je už predzvesťou premenenia nášho tela Kristom.
„Ako chlieb, ktorý pochádza zo zeme, keď prijal vzývanie Boha, už nie je obyčajným chlebom, ale Eucharistiou, ktorá sa skladá z dvoch skutočností: pozemskej a nebeskej, aj naše telá, keď prijímajú Eucharistiu, už nie sú porušiteľné, lebo majú nádej na vzkriesenie.“

1002 Ak je pravda, že nás Kristus vzkriesi „v posledný deň“, je pravda aj to, že sme už určitým spôsobom vzkriesení s Kristom. Veď vďaka Duchu Svätému je kresťanský život už tu na zemi účasťou na Kristovej smrti a na jeho zmŕtvychvstaní:
„S ním ste boli pochovaní v krste a v ňom ste boli s ním aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych… Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha“ (Kol 2,12;3,1).

1003 Veriaci, krstom zjednotení s Kristom, majú už skutočne účasť na nebeskom živote vzkrieseného Krista, ale tento život zostáva „s Kristom ukrytý v Bohu“ (Kol 3,3). „S ním nás [Boh] vzkriesil a daroval nám miesto v nebi v Kristovi Ježišovi“ (Ef 2,6). Keďže sa v Eucharistii živíme jeho telom, už patríme ku Kristovmu telu. A keď v posledný deň vstaneme z mŕtvych, zjavíme sa aj my „s ním v sláve“ (Kol 3,4).


2.
označiť príspevok

Krištof
   22. 4. 2016, 11:27 avatar
Podľa tejto "mystickej" verzie alebo interpretácie veriaci kresťania na zemi vlastne už sú vzkriesení - vnútorne, duchovne, celkovo, na základe Kristovho diela, mocou Božieho Ducha, ktorého prijali. (1Kor 2, 12; 3, 16)

Biblia, List Kolosanom 2, 6, 12, 13; 3, 1-2:
"Ako ste teda prijali Ježiša Krista, Pána, tak v ňom žite... Spolu s ním ste boli aj vzkriesení vierou v moc Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi v hriechoch a neobriezke svojho tela, oživil spolu s ním, keď nám odpustil všetky hriechy... Ak ste teda boli spolu s Kristom vzkriesení, hľadajte to, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha. Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi."

List Efezským 2, 1-6:
"Aj vy ste boli mŕtvi vo svojich prestúpeniach a hriechoch... Ale Boh... oživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v hriechoch - veď milosťou ste spasení! - a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristu Ježišovi."

Prvý list Korinťanom 15:
"Čo ty seješ, neožije, ak neodumrie. ... Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: čo sa seje porušené, vstáva neporušené; čo je zasiate potupené, vstáva v sláve; čo je siate bezvládne, vstáva v moci. Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje prirodzené telo, jestvuje i duchovné... Nie je však skôr duchovné, ale prirodzené, až potom duchovné. No toto vyhlasujem, bratia, že telo a krv nemôžu zdediť Božie kráľovstvo, ani porušiteľnosť nezdedí neporušiteľnosť."

Je možné, že tu je naznačený duchovný rast človeka, aj rast jeho duchovného tela počas pozemského života. Teda podľa tohto - nie že človek "dostane" akoby zvonku duchovné telo, ale "dostane" ho svojím duchovným rastom, rozvojom. Napr. vtedy, keď človek žije obetavo, s láskou, so skutkami, "seje porušené, vstáva neporušené; čo je zasiate potupené, vstáva v sláve; čo je siate bezvládne, vstáva v moci. Seje sa telo prirodzené, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje prirodzené telo, jestvuje i duchovné".

Napokon človek môže dosiahnuť duchovnú dospelosť. Prvý list Korinťanom 3, 1-3 naznačuje o duchovnej dospelosti a nedospelosti:
"Ani ja, bratia, nemohol som vám hovoriť ako duchovným, ale ako telesným, ako nedospelým v Kristovi. Mliekom som vás kŕmil, nie pevným pokrmom, lebo by ste ho neboli mohli zniesť, ba ešte ani teraz nemôžete, lebo ste ešte telesní, keď sú žiarlivosť a sváry medzi vami."

Teda ide aj o to, aby človek duchovne rástol a aby rástol v Kristovi, List Efezanom 4, 13-15 (hoci tu sa to týka spoločenstva ľudí):
"...až pokým všetci nedospejeme k jednote vo viere a poznaní Syna Božieho, v človeka dospelého, k miere veku plnosti Kristovej; aby sme neboli viac nedospelými... Buďme pravdiví v láske, aby sme vo všetkom dorastali v Krista."

Druhý list Korinťanom 4, 16-18:
"Preto neochabujeme, ale aj keď náš vonkajší človek hynie, náš vnútorný sa obnovuje zo dňa na deň. Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné.
Viditeľné je totiž dočasné, ale neviditeľné je večné."

Prvý Petrov list 2, 1-3:
"Zhoďte teda zo seba všetku zlobu i všetku faloš a pokrytectvo, závisť a všetky ohovárania a ako práve narodené deti túžte po čistom duchovnom mlieku, aby ste od neho rástli na spásu, keď ste už okúsili, že Pán je dobrý."

Deje sa to i mocou Božieho Ducha v ľuďoch. List Efezanom 3, 16:
"...nech vám dá podľa bohatstva svojej slávy, aby skrze jeho Ducha mocne zosilnel váš vnútorný človek".

Prvý Petrov list 1, 23:
"veď ste znovuzrodení nie z porušiteľného, ale z neporušiteľného semena: živým a večným Božím slovom."


3.
označiť príspevok

Krištof
   22. 4. 2016, 11:31 avatar
Ohľadom toho, že Ježiš (Syn Boží) naozaj duchovne existoval v nebi predtým, ako sa stal človekom:
Kol. 1, 15-17: "On [Ježiš] je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého stvorenia... Všetko je stvorené skrze neho a pre neho. A on je pred všetkým."
Ján 17, 5: "[V modlitbe Ježiš povedal:] Otče, osláv ma u seba slávou, ktorú som mal pri tebe skôr, ako povstal svet!"
Ján 16, 28: "Vyšiel som od Otca a prišiel som na svet, a znovu opúšťam svet a idem k Otcovi."

Ohľadom toho, či Ježiš vstal z mŕtvych fyzicky alebo duchovne a aké má v nebi telo, pomerne výstižne píšu i Svedkovia Jehovovi. Naznačujú, že Ježiš má v nebi duchovné telo, nie hmotné (je to čiastočne odlišné a sčasti podobné k učeniu KC). K tejto verzii sa mi hodí takto spracované ich ponímanie, citujem:

"Má Ježiš v nebi svoje hmotné telo?
1. Kor. 15:42-50: "Tak je to aj so zmŕtvychvstaním. Seje sa v stave porušiteľnosti, kriesené je v stave neporušiteľnosti... seje sa telo prírodného života, kriesené je telo duchovné... Tak je aj napísané: Prvý človek, Adam, stal sa živou bytosťou, posledný Adam [Ježiš Kristus, ktorý bol dokonalým človekom ako Adam na začiatku] oživujúcim Duchom... To však tvrdím, bratia, že telo a krv nemôže zdediť kráľovstvo Božie, ani porušiteľnosť nededí neporušiteľnosť."
1. Petra 3:18: "Aj Kristus trpel raz za hriechy... Bol usmrtený v tele, ale oživený v Duchu.“
Znázornenie: Ak niekto zaplatí za svojho priateľa dlh, ale vzápätí si vezme peniaze späť, dlh, samozrejme, zostane. Podobne keby si Ježiš pri vzkriesení vzal späť svoje ľudské telo z mäsa a krvi, ktoré bolo dané ako obeť na zaplatenie ceny výkupného, aký účinok by to malo na opatrenie, ktoré urobil, aby oslobodil verných ľudí od dlhu v podobe hriechu?
Je pravda, že Ježiš sa po vzkriesení zjavil svojim učeníkom v telesnej podobe. Ale prečo ho v určitých situáciách spočiatku nespoznali? (Luk. 24:15–32; Ján 20:14–16) Raz sa kvôli Tomášovi zjavil Ježiš s telesnými dokladmi stôp po klincoch na rukách a s ranou od kopije v boku. Ale ako bolo možné, že sa vtedy zrazu zjavil v ich strede, hoci dvere boli zamknuté? (Ján 20:26, 27) Ježiš pri týchto príležitostiach zjavne zhmotňoval telá, tak ako to robili anjeli v minulosti, keď sa zjavovali ľuďom. Odstránenie Ježišovho hmotného tela v čase jeho vzkriesenia neznamenalo pre Boha žiaden problém. Je zaujímavé, že hoci Boh nenechal v hrobke hmotné telo (zrejme aby posilnil presvedčenie učeníkov, že Ježiš bol skutočne vzkriesený), plátno, v ktorom bol Ježiš zabalený, tam zostalo; no vzkriesený Ježiš sa vždy zjavil úplne oblečený. — Ján 20:6, 7."

Aký je však rozdiel medzi tým Kristovým (Synovým) Duchom, ktorý bol u Otca predtým ako prišiel na svet, a tým Kristom, ktorý je u Otca a s veriacimi teraz po absolvovaní pozemského života? Pozemským životom vykonal pre ľudí dielo spásy, vykúpenia. To predtým nebolo. Nadobudol svoju vlastnú ľudskú skúsenosť. Tú predtým nemal. Mal by mať aj inú podobu, dalo by sa povedať ľudskú. Katechizmus KC 663: "Teraz už Kristus sedí po pravici Otca: „Výrazom pravica Otca označujeme Božiu česť a slávu, v ktorej Boží Syn jestvoval pred všetkými vekmi ako Boh a jednej podstaty s Otcom a v ktorej, keď sa v posledných časoch stal človekom, sedí aj s telom po tom, ako jeho telo bolo skutočne prijaté do tej istej slávy.“

Podobne aj duch človeka v nebi bude mať pozemskú skúsenosť. Človek bude mať v nebi aj duchovné telo, pretože to je - aspoň potenciálne súčasť ľudského ducha (duši), ktorý dorástol. Je to normálnou súčasťou ľudského ducha, duchovnej bytosti, ktorá dorástla a s tým opustí tento svet a fyzické telo. Podobne ako aj pozemské telo nie je len jedna časť, napr. hlava, lež má i telo, aj ľudský duch má aj duchovné telo. Omyl môže niekedy vzniknúť preto, že človek má fyzické telo a ducha (dušu), takže keď sa povie telo, myslí sa tým väčšinou fyzické telo.

Čo by mohlo znamenať to, že Ježiš vstal z mŕtvych? Duchovne i to, že v ľuďoch a spolu s nimi bol mocou Boha vzkriesený, že človek bol vnútorne vzkriesený spolu s Ježišom. (Ef 2, 1-6; Kol 2, 6, 12, 13; 3, 1-2)

Čo by mohol znamenať prázdny hrob? Skutočnosť, že Pán Ježiš duchovne žije a že človek, ktorý sa následne stal veriacim, duchovne ožil pre Boha. Duchovná smrť - odlúčenie od Boha - je tým porazená.

Ježiš na tomto svete by mal žiť aj vo veriacich. Druhý Korinťanom 5, 14-15: “Spája nás totiž láska Kristova, keď takto súdime: jeden zomrel za všetkých, teda všetci zomreli; a za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený.”
Galaťanom 2, 19-20: “S Kristom som ukrižovaný. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A to, čo teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna...”

A čo Druhý príchod (parúzia) Krista? Možná je aj taká verzia, ako je uvedené nižšie. Najprv Matúš 16, 27-28:
"Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odmení každého podľa jeho skutkov. Amen, hovorím vám, že niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka prichádzať v jeho kráľovstve."

Nastal už teda tento príchod Syna človeka - Ježiša dovtedy a skôr, než pomreli niektorí z tých, čo tam vtedy stáli? Ján v 14. kapitole naznačuje, že Ježiš tak znova resp. druhý raz príde a mohol prísť už vtedy k veriacim, duchovne:

"A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého... Ježiš mu odpovedal: "Kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok."

Vzkriesený Ježiš hovorí učeníkom, Matúš 28, 20:
"A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta."

Alebo Matúš 18, 20:
"Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi."

Je to Jeho Druhý príchod? Prinajmenej jedna verzia áno. O niečom podobnom hovoril i katolícky kňaz v kostole (!). A k tomu Jeho "druhý príchod" (alebo skôr prítomnosť) v Eucharistii, vo Svätom Písme, plus príchod Ducha Svätého k veriacim a pod. V tomto zmysle teda už Druhý príchod bol a ešte bude - postupne podľa toho, ako to bude prebiehať u tých ktorých veriacich, u ľudí, ktorí kedy vo viere prijmú Pána Ježiša Krista.

Čo posledný - všeobecný súd? Podľa KC existuje osobitný (keď odíde ten ktorý človek) a aj všeobecný (posledný) súd. "Mysticky" má význam najmä ten osobitný, ale nedá sa vylúčiť, že bude raz aj iný.

Koniec sveta či posledný deň by tu mohol znamenať aj koniec pozemského života určitého človeka. Alebo koniec jeho dovtedajšieho života bez Krista, pred vykúpením, znovuzrodením.
Druhý Korintským 5, 17:
"Preto ak je niekto v Kristovi, je nové stvorenie. Staré veci sa pominuli, a hľa, nastali nové."

Apoštol Peter po Kristovom vzkriesení a zoslaní Ducha Svätého v Skutkoch apoštolov 2, 15-21 tieto udalosti alebo počnúc nimi vysvetľuje už ako posledné dni, o predpovedá v Starom zákone prorok Joel:
„Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate; veď je iba tretia denná hodina. Ale toto je to, čo povedal prorok Joel: V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. V tých dňoch vylejem svojho Ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoly dymu. Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a slávny. Vtedy bude spasený každý, kto bude vzývať Pánovo meno.“

Čo je to Božie kráľovstvo v súvise s týmto svetom? Lukáš 17, 20-21:
"Keď sa ho farizeji pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo, odpovedal im: Príchod Božieho kráľovstva sa nedá spozorovať. Ani nepovedia: Hľa, tu je!, alebo: Tamto je! Lebo Božie kráľovstvo je medzi vami."

Pôvodné znenie sa dá preložiť aj takto: "Kráľovstvo Božie je vo vás" a: "Kráľovstvo Božie je uprostred vás". To korešponduje s tým, čo napísal apoštol Pavol, že "kráľovstvo Božie je spravodlivosť, pokoj a radosť v Duchu Svätom." (Porov. Rimanom 14, 17) Dalo by sa povedať, že Božie kráľovstvo na tomto svete je v ľuďoch vedených Božím Duchom, kde kraľuje Ježiš, nie ľudské ego. Ide o spoluúčinkovanie Boha ako kráľa a človeka ako "princa".


4.
označiť príspevok

Krištof
   22. 4. 2016, 11:34 avatar
Prvotný a dedičný hriech. Katechizmus KC sa zaoberá pádom a týmto hriechom od článku 386 po 421.
388: "S postupujúcim Zjavením sa objasňovala aj skutočnosť hriechu. Hoci Boží ľud Starého Zákona už narážal na súženie ľudského položenia vo svetle dejín pádu, ako o tom hovorí Genezis, predsa nemohol dospieť k poslednému vysvetleniu tejto udalosti, ktoré sa objavuje iba vo svetle smrti a Zmŕtvychvstania Ježiša Krista. Treba poznať Krista ako prameň milosti, aby sme poznali Adama, ako zdroj hriechu. Je to Duch - Paraclytus (Obranca), ktorého zoslal zmŕtvychvstalý Kristus a ktorý prišiel "ukázať svetu, čo je hriech" (Jn 16, 8), keď zjavil Toho, ktorý je Vykupiteľom z hriechu.

389: Učenie o prvotnom hriechu je takrečeno "reverzom - opakom" Dobrej Zvesti, že Ježiš je Spasiteľom všetkých ľudí, že všetci potrebujú spásu a spása sa ponúka všetkým vďaka Kristovi.

390: Rozprávanie o páde (Gn 3) používa obraznú reč, ale potvrdzuje prvotnú udalosť, skutočnosť, ktorá sa udiala na začiatku ľudských dejín."

Známy spisovateľ a kresťanský mysliteľ C. S. Lewis k tej udalosti z Gn 3 uvádza:
"Dlhé storočia Boh zdokonaľoval živočíšne telo, ktoré sa malo stať domovom človeka a jeho obrazu. Dal mu ruky, ktorých palec sa mohol dotýkať ktoréhokoľvek prsta, čeľuste, zuby a hrdlo schopné vyslovovať a mozog dostatočne zložitý na vykonávanie všetkých telesných pohybov, kam sa mala vteliť rozumná myseľ. Toto stvorenie mohlo jestvovať veky v takomto stave, predtým, ako sa stalo človekom: mohlo byť dokonca dostatočne chytré na to, aby vytváralo predmety, ktoré by súčasní archeológovia považovali za dôkaz jeho ľudskosti. No bolo len zvieraťom, pretože všetky jeho telesné a psychické pohnútky boli namierené na čisto hmotné a prirodzené ciele. Potom, v plnosti času, Boh na tento organizmus, na jeho psychológiu a fyziológiu, dal zostúpiť novému druhu vedomia, ktoré mohlo povedať „ja“, ktoré mohlo na seba pozerať ako na osobu, ktoré poznalo Boha, ktoré mohlo robiť závery o pravde, kráse a dobre, a ktoré bolo natoľko povznesené nad časom, že ho mohlo cítiť plynúť smerom do minulosti... Nevieme, koľko takých stvorení Boh vytvoril, ani ako dlho zotrvali v rajskom stave. No skôr či neskôr padli. Niekto alebo niečo im pošepkalo, že sa môžu stať bohmi... Chceli kúsok vesmíru, o ktorom by mohli Bohu povedať: „Toto je naša vec, nie tvoja.“ Ale takéto miesto neexistuje. Chceli byt podstatnými menami, ale boli a naveky musia zostať iba prídavnými menami. Nemáme potuchy, v ktorom konkrétnom čine alebo v skupine činov sa stalo skutočnosťou toto sebe-protirečivé a nemožné želanie."

Či sa tie udalosti kdesi na úsvite ľudských dejín stali alebo nie, niečo je isté. Sú tu prejavy akoby sa to stalo. 405: "I keď ho každý vlastní, prvotný hriech nemá v žiadnom Adamovom potomstve charakter osobného hriechu. Je stratou svätosti a pôvodnej spravodlivosti, ale ľudská prirodzenosť nie je načisto skazená: je poranená vo svojich vlastných prirodzených silách, podrobená nevedomosti, naklonená k hriechu (táto náchylnosť k zlu sa nazýva "žiadostivosťou". Krst, ktorý dáva život Kristovej milosti, zotiera prvotný hriech a navracia človeka Bohu, lenže následky pre prirodzenosť, oslabenú a náchylnú k hriechu, v človekovi pretrvávajú a vyzývajú ho k duchovnému zápasu."

Ježiš v tejto súvislosti hovoril o potrebe "narodiť sa znovu, z Ducha" (Ján 3, 3-6). A tiež o potrebe veriť v neho (napr. Ján 3, 14-18). Takže či už sa stali alebo nestali udalosti, o ktorých hovorí Genezis 3 obraznou rečou, skutočnosťou je, že človek sa rodí na tento svet s hriechom - totiž bez onej Božej milosti; preto sa počas života potrebuje narodiť znova, zhora, z Božieho Ducha, duchovne sa obnoviť, aby dostal túto milosť a ten hriech bol odstránený.

Zároveň však celkovo ide o neukončený proces, ktorý stále prebieha, ide o prehlbovanie a obnovovanie vzťahu s Pánom Ježišom a Svätou Trojicou, o očakávanie nových skúseností, o sebazdokonaľovanie resp. posväcovanie sa a pod. Nemôžeme si myslieť, že sme už všetko dosiahli, máme ďalej pracovať na vzťahu s Bohom atď. List Filipanom 2, 12-13:
"Bratia... s bázňou a chvením pracujte na svojej spáse. Veď to Boh pôsobí vo vás, že aj chcete, aj konáte, čo sa jemu páči."
A čo sa skončí na tomto svete, má pokračovanie v nebi. Druhý Korinťanom 5, 1:
"Vieme totiž, že aj keď stánok nášho pozemského príbytku bude zborený, máme príbytok od Boha, dom nie rukami zhotovený, ale večný v nebesiach."

Zhoduje sa to s niečím, čo poznáte? Nejde čisto o moje veci, čiastočne to pochádza z iných zdrojov.


8.
označiť príspevok

fajer
   22. 4. 2016, 15:56 avatar
Krištof...šíriš tu klamstvá a nezmysli....daj sa liečiť....Známy spisovateľ a kresťanský mysliteľ C. S. Lewis....a čo vymyslel, okrem kresťanských sprostostí....


17.
označiť príspevok

Krištof
   4. 10. 2018, 09:50 avatar
2. Ale teraz si myslím, že pravdu má predsa len skôr učenie RKC, že po smrti hmotného tela ide do neba (resp. očistca či pekla) iba duša človeka a neskôr pri vzkriesení tela sa s týmto spojí (KKC 997). To telo by potom malo byť oslávené, duchovné (z nadprirodzenej látky). Podobne ako je to u Ježiša Krista (KKC 999).
1Kor 15, 40-49: "Sú telá nebeské a telá pozemské, ale iná je sláva nebeských a iná pozemských... Tak je to aj so zmŕtvychvstaním: ...seje sa [telo] potupené, vstáva slávne... seje sa telo živočíšne, vstáva telo duchovné. Ak jestvuje živočíšne telo, jestvuje aj duchovné... Ale nie je prv duchovné, lež živočíšne, až potom duchovné. Prvý človek zo zeme je pozemský, druhý človek je z neba. Aký je ten pozemský, takí sú aj ostatní pozemskí; a aký je nebeský, takí sú aj ostatní nebeskí. A ako sme nosili obraz pozemského [Adama], tak budeme nosiť aj obraz nebeského [Ježiša]."

Duša je proste duchovný základ človeka: vedomie, myseľ, (po)city, vnemy (vnímanie) atď., pričom má aj nejakú formu. Písmo hovorí o "vnútornom človeku srdca" ("skrytý človek srdca, to jest neporušiteľný a pred Bohom veľmi vzácny duch" - 1Pt 3,4). Ježiš tiež hovoril o (duchovnom) srdci v súvise s duševným základom človeka, napr.: "V nebi si zhromažďujte poklady... Lebo kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce." (Mt 6, 20-21) Táto duchovná duša je zrejme jemnejšia a "menšia" než telo, ktoré "obýva" resp. bude "obývať". Hoci dá sa povedať, že duša sa "rozprestiera" v celom tele.

Pozri tiež  Tento odkaz smeruje mimo DF.sk href="http://www.diskusneforum.sk/tema/o-tom-ze-ludska-dusa-je-nesmrtelna">O tom, že ľudská duša je nesmrteľná
www.milujtesa.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


18.
označiť príspevok

Krištof
   4. 10. 2018, 09:53 avatar


7.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 4. 2016, 15:46 avatar
"366 Cirkev učí, že každú duchovnú dušu stvoril bezprostredne Boh – „nevytvorili“ ju rodičia – a že je nesmrteľná; nezaniká, keď sa pri smrti odlúči od tela, a znova sa spojí s telom pri konečnom vzkriesení." >> Kde nabrala Cirkev tuto informaciu?

To o tom ako duchovnu dusu stvoril bezprostredne Boh (co vieme, tak Boh stvoril na pociatku telo Adama)
Aj to o spajani duse s telom..

Este jednu otazku mam... Ako je mozne, ze Jezisovo nove oslavene telo, ktore mohlo prechadzat cez steny, zjavovat sa atd, malo rany po ukrizovani?


11.
označiť príspevok

Krištof
   22. 4. 2016, 16:34 avatar
Katechizmus KC:
"362 Ľudská osoba, stvorená na Boží obraz, je bytosť zároveň telesná i duchovná. Biblický opis vyjadruje túto skutočnosť symbolickou rečou, keď tvrdí: „Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak sa stal človek živou bytosťou“ (Gn 2,7). Teda Boh chcel celého človeka.

363 Vo Svätom písme výraz duša často označuje ľudský život alebo celú ľudskú osobu. Ale označuje aj to, čo je v človeku najvnútornejšie a najcennejšie, čím je osobitnejšie Božím obrazom: „duša“ znamená duchovný princíp v človeku.

Zachariáš 12, 1: "Slovo Hospodinovo o Izraeli - znie výrok Hospodinov, ktorý rozvinul nebesá, založil zem a utvoril ducha v človeku."

Podobne to vidia aj títo kresťania:
"Genesis 2:7 A Hospodin Bôh utvoril Adama, človeka, vezmúc prach zo zeme a vdýchnul do jeho nozdier dych života, a človek sa stal živou dušou.
Za prvé, Boh utvoril človeka z prachu zeme. To je tá hmotná podstata. Leží tu, dokonale hotová, fungujúca, ale chladná. Doposiaľ nemá svedomie, cit, vedomie, nemá život. Jeho centrálna jednotka nemá potrebné informácie. Nie je tu ani inteligencia, pretože chýba duša – život. Je to iba telo, sformované z prachu zeme. Telo dokonalé, kompletne pripravené k činnosti, prototyp bez života. Za druhé, Boh vdýchol do jeho nozdier dych života. Človek sa takto stal „živou dušou“. A tak dal Boh človeku duchovnú podstatu. Pred tým to bolo telo, a teraz sa stal človekom so živou dušou."
www.krestan.info Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Antropológ Arthur C. Custance povedal: "Čo sa týka Biblie, obe jej časti, Starý aj Nový zákon, súhlasne učia, že ľudské bytosti sú „prepojené tvory, dichotómia ducha a tela... Biblia veľmi jasne učí, že keď duša či duch opúšťa telo, telo zostáva mŕtve, no ak sa duch nejakým spôsobom navráti do tela, celá osob­nosť človeka sa navráti k životu. V Biblii sa táto dualita objavuje na mnohých miestach. Vlastne už sformovanie Adama ako prvej ľud­skej bytosti, je doslova popísané ako oživenie tela duchom, čím je pre­hlásený za žijúcu dušu."

To s tými ranami po ukrižovaní na duchovnom tele neviem nejako presnejšie vysvetliť.


13.
označiť príspevok

Krištof
   22. 4. 2016, 16:45 avatar
Drobná oprava: Antropológ Arthur C. Custance povedal, že čo sa týka Biblie, obe jej časti, Starý aj Nový zákon súhlasne učia, že ľudské bytosti sú "prepojené tvory, dichotómia ducha a tela... Biblia veľmi jasne učí, že keď duša či duch opúšťa telo, telo zostáva mŕtve, no ak sa duch nejakým spôsobom navráti do tela, celá osob­nosť človeka sa navráti k životu. V Biblii sa táto dualita objavuje na mnohých miestach. Vlastne už sformovanie Adama ako prvej ľud­skej bytosti, je doslova popísané ako oživenie tela duchom, čím je pre­hlásený za žijúcu dušu."


16.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 4. 2016, 16:58 avatar
"Drobná oprava: Antropológ Arthur C. Custance povedal," >> Argumentum ad verecundiam


15.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 4. 2016, 16:58 avatar
"utvoril ducha v človeku" >> ducha = zivot, nie dusu  

Naco by Abrahamovi sluboval mnozstvo deti a majetku, ked to suveci materialisticke a mohol mu ponuknut nieco ovela cennejsieho.. vecny zivot???

Ad Adam... LEn telo, je len telo...prave dusa, je zivot iskra v tom tele, ale takato ziva dusa znamena zivot...

Pozor ozivenie tela dychom, nie duchom... len dych sa potom premenoval na ducha.. tak ako pneuma... tiez hovorime pneumatiky... ako nafukane, ale pneuma ako duch..


5.
označiť príspevok

salbea žena
   22. 4. 2016, 11:41 avatar
je to tvoje vierovyznanie
v mojej viere neexistuje prvotny hriech a clovek pri pocati nededi ziadny hriech, zakazdym sa narodi uplne bez viny a bez hriechu
ucenie ktore je iba moje a iba pre mna nema nic spolocne s krestanskym poznanim, pretoze v mojej viere neexistuje nebo a peklo, existuje iba jedno jedine miesto, kde je vsetko uplne ale uplne nevinne a proste, inteligentne a stastne
nezavidim ti, ale ty si si vybral cestu a ja po tej tvojej Kristof nechcem ist v ziadnom pozemskom sne a nie este v realite
je tam nenavist, zlo, brutalita a vrazdy, tak ako aj v tych dalsich pre mna absolutne neprijatelnych vierovyznani, mojim vedomim a svedomim
Súhlasí gabriel pb


6.
označiť príspevok

Krištof
   22. 4. 2016, 12:43 avatar
Tvoje učenie ti neberiem. Len citát z Katechizmu KC 405, keď si spomenula tú vinu:
"Hoci je dedičný hriech každému vlastný, ani u jedného Adamovho potomka nemá povahu osobnej viny."
Súhlasí Scarlet666


9.
označiť príspevok

salbea žena
   22. 4. 2016, 16:21 avatar
nepaci sa mi krestanstvo, judaizmus a ani islamizmus
v nich je zena za spinu a nieco odporne co treba od narodenia psychosikanovat, pretoze nema ziadnu hodnotu
a co sa tyka toho hriechu, ako zena nemam ani moznost sa v horeuvedenych vierovyznaniach branit
budhizmus je pre mna cestou, tam som clovekom a bytostou, ktora moze na sebe usilovne pracovat aj po stranke duchovnej
budem sa obrovskym oblukom vyhybat vierovyznaniam, kde by som mohla byt menejcennou bytostou na urovni zvierata bez inteligentneho mozgu
tolko k vasim hriechom cez toho vasho Adama
nemam ziadny dedicny hriech a toho som si vedoma do spiku kosti, pretoze krestanstvo mi nie je vlastne


10.
označiť príspevok

Wolfe muž
   22. 4. 2016, 16:24 avatar
Kazdy tyzden vyznavas ine nabozenstvo?

Ako krestanstvo presne psychosikanuje zenu?

Mam ten dojem, ze sa psychosikanujes sama..


12.
označiť príspevok

salbea žena
   22. 4. 2016, 16:42 avatar
vyhovuje mi Budhizmus, tam neexistuje Satan a nehrozi mi peklo a nemoze ma ziadne z horeuvedenych nabozenstiev terorizovat aka mam byt, aby som bola pre ludi normalna
mozem tam byt sama a zit si sama pre seba a nemusim nikomu nic dokazovat a nikto ma tam nenuti k nicomu a k nikomu
pretoze ja uz nechcem nikomu patrit, iba tomu iestu odkial som prisla pred narodenim
nepaci sa mi ludska rasa a aj napriek tomu si volim cestu budhizmu kvoli tej brane, ktora sa mi otvorila hypnozou
http://www.youtube.com/watch?v=aifSjuyeE5M Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


14.
označiť príspevok

salbea žena
   22. 4. 2016, 16:47 avatar
a jediny krestansky chlap, ktory ma pe mna hodnotu a ktoreho rady a slova su pre mna cenne a ktoreho si vazim je Chriss Powell
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 23:04,  Tohto roku ich tam bude požehnane, sami Slovaci
dnes, 23:03,  Oni sú omnoho vyspelejší než my. .. *03 ..
dnes, 23:03,  Ale oni nemaju Matoviča, sú v Pečku
dnes, 23:02,  114, .... ak by si vedel niečo o základoch výkupného už zo Starého zákona /predobraz...
dnes, 23:02,  Do teho popradského plesa chodí slovenský zväz potápačov pravideľne vyberať odpadky. ..
dnes, 23:01,  No je... ale Grygar tam už preistory súkromne vyhradil Bohu
dnes, 23:00,  Veď aj máme, oni majú eurá, aj my máme eurá.
dnes, 22:59,  Keby sme mali peniaze čo majú v Rakúsku. .. *21
dnes, 22:59,  Veď je to zrozumiteľný názov.
dnes, 22:58,  Nie. Vtedajší svedkovia nemôžu za to, že po tisícoch rokoch si niekto dal do názvu Svedkovia.
dnes, 22:57,  Okna vesmiru boli dokorán... *39
dnes, 22:54,  Milý Jožko, toho roku k tebe smieme prísť len online…...
dnes, 22:52,  Biden nie je ľavičiar.
dnes, 22:51,  Čo zasa táraš za sprostosti?
dnes, 22:50,  (3) Mil@níčko, a to si sa nedopočul, že náš známy astronóm Jiří Grygar ich už dávno...
dnes, 22:50,  Takže milénium ešte nenastalo. Kedy podľa salvišov nastane?
dnes, 22:50,  Farizeji boli samozvaní vodcovia, nikto ich do vodca stáda neustanovil, leviti a...
dnes, 22:48,  "Tým sa myslelo Jehovovimi svedkami! " - Už len Russelovo meno tam chýba a...
dnes, 22:48,  Blud, klamstvo, ohováranie. Kasafran nevie nič, len šíriť klamstvá.
dnes, 22:47,  6, .... v katolicizme, protestantizme existuje rýchlo-výroba "kresťanov". Ale takto...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Niekomu ide práca od ruky a niekomu zasa ruky od práce.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(109 827 bytes in 0,885 seconds)