Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Moje protiargumenty ku katolíckym argumentom Astax.

15
reakcií
582
prečítaní
Tému 20. júna 2019, 22:44 založil tomas12345.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
12. 11. 2016
9
08. 09. 2018
81
03. 09. 2019
39
08. 10. 2016
35
 
 


1.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   20. 6. 2019, 22:44 avatar
1) "Ježiš Kristus vychádzal zo židovskej tradície. Sám zachovával zvyky a obyčaje otcov. Ako dvanásť ročný putoval do Jeruzalema, na sviatok stánkov zjavuje apoštolom svoje božstvo, na sviatok paschy prechádza zo smrti do života."

Každý Žid od 12. roku bol povinný na Veľkú noc, Turíce a sviatok Stánkov putovať do jeruzalemského chrámu Ex 23:17 . Nešlo teda len o nejakú tradíciu, ale išlo o priamo príkaz z Písma. Sviatok stánkov je tiež povinnosť z Písma Ezd 3:4. Rovnako tak pascha je príkaz z Písma Ex 12:48.

1 a) "ale tradíciou sa rozumie všetko, čo Cirkev sama v milosti Božej je, všetko, čo verí."

To čomu verí RKC je irelevantné., rovnako tak ako je irelevantné aj to čomu veria Svedkovia Jehovovi či iné Cirkvi. Nie je dôležitý názor človeka ale Boha.
...................................................................................................................
2) "Sväté Písmo kanonizovala Katolícka Cirkev."

RKC si len vytvorila svoj vlastný kanon. Nespravila tým nič výnimočné, to čo spravila RKC robia dnes všetky Cirkvi ked si sami pre seba vytváraju biblický kanon. Neexistuje len jeden kanon, ale každá cirkev má svoj vlastný kanon. Iný kanon maju protestanti, iní Jehovisti, a iní zas RKC.

2a)"Rozhodnutie o tom, ktoré knihy sa majú zaradiť do Biblie a ktoré nie, urobila Katolícka cirkev na konciloch v Hippo (393) a v Kartágu (397 a 419). Tieto rozhodnutia neskôr schválili a slávnostne vyhlásili ekumenické koncily v Nicei (787), Florencii (1440) a Tridente (1525-1546)."

To RKC trvalo až 360 rokov kým spravila svoj celistvý neoficiálny kanon, a 15 storočí dokial tento neoficiálny kanon i oficiálne schválila ? Len pre porovnanie, apoštoli v priebehu 50 rokov rozšírili evanjelium do velkej časti Europy, napísali biblické knihy, vykonali Jeruzalemský snem, ustanovilaorganizačnú štruktúru cirkví. Inak povedané, apoštoli spravili v priebehu 50 rokov niekolkonásobné viac než RKC za 360 rokov!

2b)"Samo stanovenie, ktoré knihy sú od Boha vnuknuté, je možné iba na základe živej Tradície, veď nijaká kniha sama v sebe bezprostredne nenesie znaky Božieho vnuknutia."

No ja neviem.... Z Muratoriho kanona z 2 storočia vyplýva že me
dzi kanonom NZ kníh bola i apokalypsa Petrova. Bud je teda chybná tradícia ktorá sem túto knihu dala, alebo sa Boh ktorý sa nachádza v RKC mýli ? Boh sa však nemýli a preto musí byť chyba v tradícii. A aj dneska sa v RKC kanone nachádza napríklad List Júdov ktorý cituje apokryfnú knihu Henochovu a nanebovzatie Mojžiša. Ak sa teda v súčasnosti v kanone RKC nachádza kniha ktorá v kanone byť nemôže, o akom Božom vnuknutí tu môže byť ešte reči ? A to nespomínam ešte apokryfné knihy Starého zákona ako sú knihy Machabejcov, Sirachovcova, Judita, Tobias, ktoré sa nachádzajú v kanone RKC, pričom RKC si zmyslela až na začiatku 5 storočia že ich do svojho kanona zaradí. Nehovoriac o tom že tieto knihy obsahujú teologické a historické rozpory a židia (nerátajúc egyptských židov - aj tí ich prijali len na určitý čas) ich do kanona nikdy neprijali.

2c)"Predovšetkým však sám obsah Svätého písma, potrebuje, normu pre výklad a pre stále novú aktualizáciu. Inak by totiž napísané slovo buď bolo ponechané slobodnému vysvetľovaniu jednotlivca, a tento výklad by sa pri premenách času a chápania, stále menil, alebo by sa Boh musel zaručiť, že každý jednotlivý veriaci bude pri rozvíjaní a aktualizovaní obsahov Písma stále chápať správny zmysel Božieho slova, a tak skutočne podľa, neho normovať svoj akt viery."

Písmo sa nemení, a rovnako sa nemôže meniť ani jeho výklad v priebehu času. Pokial si si ale nevšimla je to práve RKC ktorá v priebehu času mení Písmo. Tak napríklad kým v minulosti neuznávala evolúciu, teraz možnosť evolúcie pripúšta. Rovnako tak kým v minulosti považovalo biblicku potopu a opis stvorenia sveta v Genezis za doslovnú pravdu, teraz to pozmenila a označuje to len za obrazné pomenovanie.

2d)"Boh takúto záruku jednotlivcovi nedal. A tak sa Cirkev oproti reformovaným cirkvám stále pridržiavala, toho, že iba litera Svätého písma sama osebe nemôže byť výlučnou normou viery."

Zidia pri Exoduse nemali medzi sebou žiadnu organizačnú inštitúciu ktorá by im vykladala to čo im Boh na hore Sinaj povedal, a predsa tie príkazy od Boha pochopili a zachovávali ich po dalšie storočia. Takto isto je tomu aj v Novom zákone. Cirkev v Novom zákone nie je žiadna inštitúcia, je to zhromaždenie ľudu a v tomto zhromaždení ľudu si sám ľud medzi sebou zvolí zopár "starších". ktorí budú vykladači Písma a ktorí budú čítať z Písma.
..................................................................................
3)"To je správne. Ale táto služba a úrad v Cirkvi nezanikli smrťou apoštolov. Oni vymenovali svojich nástupcov. Títo prijímali dar Ducha Svätého prostredníctvom "vkladania rúk", a tak boli povolaní do služby. "V antiochijskej cirkvi boli prorokmi a učiteľmi Barnabáš, Simeon, ktorého volali Niger, Lucius z Cyrény, Manaen, ktorý bol vychovaný s tetrarchom Herodesom, a Šavol." Sk 13, 1"

Všetci títo slúžili v antiochijskej cirkvi ešte počas účinkovania apoštolov, nejde teda o ich nasledovníkov a z veršu ani nevyplýva že by ich apoštoli menovali za svojich nasledovníkov. Navyše funkcia apoštalátu bola daná len tí ktorí boli s Ježišom počas jeho života, teda ho videli naživo. Z tohto teda vyplýva že apoštoli nemôžu svoj apoštolát dávať dalej ludom ktorí Ježiša nikdy nevideli. Dalšia vec je tá že apoštolát bol typický tým že ho sprevádzali zázraky a apoštoli dostali moc uzdravovať. Takéto zázraky robili len apoštoli, nikde nečítame že by takéto zázraky robili aj ich nasledovníci a ani to v súčasnosti nevidíme že by dnešný knaz dokázal uzdravovať. A nakoniec, ak by sa apoštolát odovzdával z pokolenia na pokolenie, Písmo by to zdôraznilo. Ak sa nejaká funkcia mala odovzdávať dalším generáciam Písmo sa o tom zmienilo v zmysle "odovzdávajte to medzi sebou z pokolenia na pokolenie" alebo " na večné veky". Pri apoštoláte sa nehovorí nič takéto že by sa to malo odovzdávať z pokolenia na pokolenie.

3a)"Taktiež im a ich nástucom pripadla služba ohlasovania viery, vysvetľovania Sv.Písma atď. "A v Cirkvi Boh niektorých ustanovil po prvé za apoštolov, po druhé za prorokov, po tretie za učiteľov, potom sú zázraky, ďalej dary uzdravovať, pomáhať, viesť, dar rozličných jazykov." 1 Kor 12, 28 Cirkev má teda vyditeľnú štruktúru."

Toto všetko sa vyskytovalo už za čias apoštolov. Tieto "dary" sa teda netýkajú iba nejakých nástupcov apoštolov ale všetkých v Cirkvi.

3b)"Písmo je nemenné", no existuje pokrok v chápaní tradovaných slov a vecí. Napríklad už v prvotnej Cirkvi sa opustilo od nejakych obyčajov, ktoré sa týkali židovskej viery, a kresťania už neboli ďalej povinní tieto obyčaje zachovávať. Tradícia sa môže meniť, ale iba tradícia vonkajšieho druhu (obrady, pôsty atď), pričom vieroučná tradícia sa nikdy nemôže meniť a ani sa nemení."

Tu by bolo dobré pripomenúť si aký názor mal Ježiš na tradíciu - obyčaje. Ježiš kritizoval rušenie Písma skrze obyčaje.
A rušíte Božie slovo pre svoje obyčaje, ktoré si odovzdávate. A mnoho iných podobných vecí robíte.“ Mk 7:13
A hovoril im: „Šikovne viete zrušiť Božie prikázanie, aby ste si zachovali svoje obyčaje. Mk 7:9
Ježiš označoval tradíciu len ako "ludské náuky".
Evanjelium podľa Marka 7:7
No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.«
Ježiš vždy pri dokazovaní biblických právd citoval Písmo, nikdy nepovedal " je tradované".
...................................................................................................................................

K druhej časti sa ti vyjadrím neskôr.


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 6. 2019, 14:09 avatar
1,.....rozprávaš úplne od veci. Sám sa pasuješ za zástancu Božieho slova, ale robíš presný opak. Už som ti to viackrát pripomenul.
K tomu "kánonu",.........je iba jeden biblický kánon, a toho sa držia všetci kresťania. Ak ide o SZ, /Hebrejské Písma/ tak pokračujeme v tej línií ako židia. Veríme tým istým knihám. Samozrejme, RKC je tu výnimka, nakoľko k pôvodnému kánonu pridala ešte deuterokanonické knihy/apokryfy/, ktoré ale ostatní /protestanti, JS/ neuznávajú.
Teda, tvoje tvrdenia , že "JS majú svoj kánon" sú hrubou lžou. Ak ťa vyzvem aby si obhájil svoje tvrdenie, tak hneď prídeme na to, kto tu zavádza?
------------------------------------------------
Tiež nie je pravda to, že cirkev nemala svoju organizačnú štruktúru. To iba slepý jedinec môže z Písma prehliadnuť.
Ak V Matúšovi čítame: "Kto je ten verný správca, ktorého Kristus ustanovil...",....tak o kom sa tu píše?
Tiež neexistuje cirkev ktorá by od samého začiatku poznala pravdu tak, že by ju nemusela meniť. Ak to niekto tvrdí, tak opäť klame. Ani v prvotnej cirkvi tak nebolo. Treba povedať o ktorú cirkev ide a ľahko si to opäť dokážeme. Alebo možno existuje taká cirkev, ale tá musí byť na hony ďaleko od pravdy!
Teda, verím že povieš k akým kresťanom patríš? Len nepovedz, že k tej "bez IČA", lebo to by som už neuniesol. Tento druh cirkvi "vlkov samotárov" je najďalej od pravdy a Krista! Tvoje slová sú mi povedomé a už tuším o koho tu ide?!


2.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   20. 6. 2019, 23:03 avatar
3c)"Ako som napísal vyššie, Písmo si vyžaduje normu pre výklad. Pretože Boh vo Svätom písme prehovoril prostredníctvom ľudí a ľudským spôsobom, vysvetľovateľ Svätého písma musí pozorne skúmať, čo vlastne mali svätopisci v úmysle vyjadriť a čo Boh uznal za dobré zjaviť ich slovami; len tak môže dobre pochopiť, čo nám Boh chcel povedať. Aby sme zistili úmysel svätopisca, treba si okrem iného všímať aj literárne druhy, lebo z istého hľadiska iným spôsobom sa pravda podáva a vyjadruje v historických textoch a ináč v prorockých alebo básnických textoch alebo v iných formách literárneho prejavu. Vysvetľovateľ musí hľadať zmysel, ktorý svätopisec chcel vyjadriť v daných okolnostiach, a to podľa podmienok svojej doby a kultúr)', a ktorý aj skutočne vyjadril pomocou vtedy používaných literárnych druhov. Na správne pochopenie toho, čo posvätný autor chcel povedať tým, čo napísal, treba totiž venovať náležitú pozornosť jednak zvyčajným vtedajším spôsobom myslenia, vyjadrovania sa a rozprávania, ktoré boli v dobe svätopisca bežné, a jednak spôsobom, ktoré sa v tom čase používali vo vzájomných ľudských stykoch. Keďže však Sväté písmo treba čítať a vysvetľovať v tom istom duchu, v ktorom bolo napísané, ak sa má zistiť pravý zmysel posvätných textov, nemenšiu pozornosť treba venovať i obsahu a jednote celého Písma a brať zreteľ na živú Tradíciu celej Cirkvi a na analógiu viery. Navyše Božie slovo vo Svätom Písme je zverené Cirkvi, ktorá pomocou autentického magistéria vysvetľuje zmysel Písma, a robí to s pomocou prisľúbeného Ducha Svätého predovšetkým vo svojom ohlasovaní viery. Magistérium. nie je normou pre Písmo, ale normou pre chápanie Písma jednotlivcom v Cirkvi."

RKC má medzi sebou veľa historikov a aj biblistov či cirkevných predstavených a aj napriek tomu jej učenie je chybné, v jej učení sa nachádza množstvo rozporov. Vidíme teda že nepomôže mať ani v zásobe armádu biblistov, pokiaľ stoja na prvom mieste mocenské záujmy silou mocou poprekrúcať Písmo vo svoj prospech. A naopak, človek ako jednotlivec ktorí úprimne bez predsudkov skúma Písmo tak ako je napísané a nie tak ako ho chce čítať, takýto človek oveľa lepšie pochopí Písmo než hocijaká iná organizovaná inštitúcia.

3d)"Tvoj model chápania Písma nemôže fungovať, a my vieme prečo je to tak. Hovorí nám to aj skúsenosť, veď predsa aj tu na tomto fóre nájdeme takých, ktorí nemajú nič spoločné s Katolíckou Cirkvou (napr. Veľký Kocúr), a predsa chápu inak zmysel Písma ako ty, alebo napríklad elemír. No v spoločenstve Cirkvi nemôže existovať viac vier, iba jedna pravá, a tak akási duchovná neviditeľná cirkev, nemôže existovať."

V prvom rade si musíme uvedomiť že existuje stovka krestanskych cirkví, každá s iným učením a názormi. RKC nie je mimo týchto cirkví, ona je len súčastou jednej z týchto stoviek cirkví. Tak ako Svedkovia Jehovovi o sebe prehlasujú že sú tá pravá Cirkev so správnym učením, tak isto to o sebe prehlasuje i RKC. Ako som už povedal, kto sa pozerá na Písmo tak ako je napísané a nie tak ako ho chce vidieť, ten pochopí správne učenie Písma. Napríklad moje názory na Písmo sa zhodujú s Fotonovými, ktorý to Písmo vykladá správne, tak ako je napísané a nie tak ako ho chce mať napísané. Velkému Kocúrovi som tu už písal niekolko argumentov a rovnako tak aj Teomovi, lebo som nesuhlasil s ich názormi na určité biblické verše. Nemám problém vyzvať Teomu aj Velkého Kocura na debatu kde môžu ostatní rozhodnúť kto má na základe Písma pravdu.

3e)" Apoštoli zakladli rôzne cirkvi, no v súčasnom chápaní Písma to boli skôr diecézy. Ak by si sa chceli striktne pridržiavať danej formulácie, tak môžme povedať, že aj Katolícka Cirkev nie je jednou cirkvou ale spoločenstvom mnohých cirkví. Katolícka cirkev je tvorená cirkvami sui iuris. Aktuálne je to 24 cirkví sui iuris – 23 východných (východné katolícke cirkvi) a jedna západná (tzv. latinská cirkev). Preto aj Katolícka znamená Všeobecná. Spoločným znakom týchto cirkví je jednotná viera, v spojení s rímskym biskupom."

Na počiatku tomu ale tak nebolo. Rímska Cirkev v čase apoštolov bola len jedna z mnohých Cirkví. Až o mnoho storočí neskôr ked vplyvom sily Rímskej ríši vzrástla i moc rímskej cirkvi si rímska cirkev podmanila mocensky ostatné cirkvi.

3f)"Ale keďže by dlho trvalo vymenovať nástupcov apoštolov po všetkých cirkvách, budeme sa zaoberať len tou najväčšou a najstaršou, ktorú všetci poznajú, čiže cirkvou založenou a zriadenou v Ríme dvomi veľkými slávnymi apoštolmi Petrom a Pavlom. Ukážeme, že podanie, ktoré ona má od apoštolov a vieru, ktorú ohlasovala ľuďom, prešli až k nám pravidelným nástupníctvom biskupov... Lebo s touto cirkvou pre jej vyššiu prednosť sa má zhodovať každá cirkev, čiže veriaci v celom svete... Toto sú dôkazy, že sme v pravde....“

Najstaršou asi ťažko, to je znovu pekné zavádzanie. Najstaršia Cirkev je Jeruzalemská cirkev ktorá bola vytvorená ako hned prvá, a tým sa jej udelilo aj určité prednostné právo "prvorodenstvo". O tom že by bola rímska Cirkev založená Pavlom a Petrom neexistujé žiadny dôkaz z Písma. Pavlom určite založená byť ani nemohla, pretože v 57 roku v prvom liste Rimanom ked Pavol prvý krát písal rímskej cirkvi, rímska cirkev už bola značne rozrastená. Rovnako tak ani o tom že by Peter vôbec niekedy bol v Ríme a rovnako tak sa nikdy v Písme nepíše že by rímska cirkev mala nejaké mocenské právo.
....................................................................................................

K tretej časti sa vyjadrím neskôr.


3.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   21. 6. 2019, 01:06 avatar
3g)Pán povedal iba Petrovi: „Pas moje ovce!" (Jn 21, 17) „Moje", povedal, a to všeobecne, a nie jednotlivo, tieto alebo tamtie. To sa chápe tak, že mu zveril všetky."

No tak po prvé, hovorí sa tu len o Petrovi, nespomínajú sa tu nejaký jeho nasledovníci. Aký zmysel má domýšlať si niečo čo nie je v Písme napísané, nijak to nevyplýva a ani to k fungovaniu Cirkvi nie je potrebné ?

Po druhé, podme sa pozrieť na názor Petra ohladne pasenia Božieho stáda, aký ma na to Peter názor ? :

"Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne" 1Pt 5: 1-2

Peter zveruje spravovanie Božieho stáda "starším" maloázijských cirkví. Inak povedané, Peter hovorí, že každú cirkev má spravovať starší danej cirkvi. Odvolávate sa na Petra, prečo ho teda nepočúvate ? Ak sa neustále odvolávate na Petra, tak ho aj počúvajte a riadte sa jeho pokynmi, a uznajte že pasenie Stáda nepatrí len Petrovi, ale patrí každému jednotlivému staršiemu svojej cirkvi, tak ako to povedal Peter. Peter mohol vo svojom liste prevziať na sebe plnú moc a sám seba vyhlasit za jediného pastiera stáda, no nestalo sa tak a Peter urobil presný opak.
.............................................................................................................................................................................
3h)"Keď teda Gréci alebo iní hovoria, že oni neboli zverení Petrovi a jeho nástupcom, musia priznať, že nie sú z oviec Kristových, keďže Pán u Jána povedal: Je len „jedno stádo a jeden pastier" (Jn 10, 16)."

Prečítaj si ešte raz 1Pt 5: 1-2 a uvidíš to tam že Peter sa nikde nevyhlasuje za jediného pastiera stáda a namiesto toho vyhlásil opačný názor. Taktiež sa z Písma nedá dokázať že by existovali nejakí nastupcovia, rovnako ako sa nedá dokázať to že Peter bol v Ríme a bol tam biskupom - Písmo v tomto tvrdí znova niečo iné.
........................................................................................................................................................
"Peter dostáva najvyššiu autoritu v Cirkvi, keď mu Pán hovorí: „Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi." Mt 16, 19 Kľúče sú znakom najvyššej autority. "Nebeské kráľovstvo" tu znamená Cirkev, preto sa Kristus modlil za Petrovu vieru, aby nezakolísala."

Túto právomoc dostali aj ostatní apoštoli. Kľúče su v v Písme popisované viacerými charakteristikami, napríklad v tomto verši znázornuju "poznanie".

Evanjelium podľa Lukáša 11:52
Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“
.....................................................................................................................................................
"Lk 22, 32. Pán prisľubuje aj pomoc Ducha Svätého, ktorý ostane s Cirkvou až naveky, preto ju pekelné brány nepremôžu. Moc zviazať a rozviazať odstávajú aj apoštoli, ak sú zjednotení s Petrom."

Moc dostávaju aj ostatní apoštoli, ale nikde sa tam nepíše že len v prípade že sú zjednotení s Petrom !

"Peter si vedomý svojho úradu, ho aj vykonáva, ale nie diktátorsky, ale ako prvý medzi bratmi t.j. ako rímsky biskup. Je to zrejmé zo Svätého Písma, keď je Peter zakaždým menovaný ako prvý z apoštolov, hoci jeho meno nebolo prvé podľa abecedy, Peter nebol ani prvý z apoštolov, ktorí prišli za Kristom. On riadil voľbu Judášovho nástupcu, vyniesol rozsudok nad Ananiášom a Zafirou, otvoril cirkev pre pohanov, keď dal pokrstiť Kornélia bez obriezky, a na zasadaní cirkevného zboru v Jeruzaleme, ktorí historici pokladajú za prvý cirkevný snem, (v roku 49 alebo 50) presadil nepovinnosť obriezky pre kresťanov, ktorí pochádzali z nežidovstva."

Ano, Petrovi v Písme bola daná určitá výsada, no ide skor o duchovnú výsadu než o mocenskú výsadu. To dokazuje aj Lk 22: 32.
Evanjelium podľa Lukáša 22:32
Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj (duchovne )svojich bratov.“
Dokazuje to aj to že Peter nikde v Písme nedáva najavo svoju moc, robí presný opak 1Pt 5: 1-2.

A znova :

Mk 10 : 42 - 44
"Ježiš si ich zavolal a povedal im: „Viete, že tí, ktorých pokladajú za vládcov národov, panujú nad nimi a ich veľmoži majú nad nimi moc.Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa bude chcieť stať medzi vami veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude sluhom všetkých."
Týmto veršom je jasné že mocensky nebude mať prednosť žiaden z apoštolov pred ostatnými.

A znova :

1. Petrov list 5:1
Starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť:
Perer si nielenže nerobí moceský vplyv na pasenie Božieho stáda ale ešte k tomu sa ani nenazýva najvyššou cirkevnou funkciou ktorou bolo biskupstvo, ale nazýva sa "len" ako jeden zo "starších".
..........................................................................................................................
"ale ako prvý medzi bratmi t.j. ako rímsky biskup."

Tejto legende fakt veríš ? Ked už bol Peter nejakým biskupom tak skor antiochijským, pretože o Antiochii vieme z Písma naisto že sa tam Peter zdržiaval a súčasne bola Antiochia druhou najvplyvnejšou cirkvou po Jeruzaleme a tiež aj to že antiochijská tradícia (hoci je nedoverná rovmako ako tá rímska ) spája Petra ako prvého biskupa v Antiochii. Každopádne však z Písma nevyplýva že bu Peter bol biskupom. Peter sám seba označuje len ako jeden zo spolustarších 1Pt 5:1 a nie ako biskup. Máme si teda myslieť že Peter bol biskupom ale sám seba označoval len za staršieho ?
................................................................................................................................
"A ten čo žil s Kristom je Cirkev, ktorá vieru od Krista prijala, v tradícii uchovávala, zveľadovala, určila kanón. A svojou neporaziteľnosťou, podľa slov Gamaliela, dokázala, že toto dielo je od Boha."

Ak si myslíš že je od Boha tradícia, v ktorej sa značná časť tradície nezakladá na pravde..........
Na toto by sa zišlo trebárs napísať i samostatnú diskusiu pretože tých neprávd tradície na ktoré sa už prišlo je mnoho. Sám teda uznaj či sa Boh mýli a používa klamlivú tradíciu navzájom odporujúcu si, alebo nie.
Ak si myslíš že od Boha je kanon ktorý sa utváral storočia a medzitým sa v nom vystriedalo niekolko apokryfov a v súčasnosti v nom pretrvavaju apokryfy...................


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   21. 6. 2019, 14:15 avatar
3,....a apoštolskú postupnosť už netreba riešiť,.....RKC sa jej aj tak nevzdá! A za druhé, takmer každý vie /okrem RKC/ že primát Rímskeho biskupa je cirkevné nariadenie z neskorších rokov a nemá nič spoločné s biblickým Zjavením! Apoštolská postupnosť nemá podporu ani v Písme a nedokazujú ani historické dôkazy! RKC to dobre vie.
Museli byť urobené dodatočné "úpravy" aby sa táto cirkevná dogma ako tak - "legitimizovala".


4.
označiť príspevok

Osvietený muž
   21. 6. 2019, 01:11 avatar
Pán ho oslovoval familiarne Peťo


5.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   21. 6. 2019, 02:03 avatar
Ale figu Jesis kristus keby dnes zil tak by vam vynadal jak svini do hranta roztrhal vam vase modly a naucil vas ako sa spojit s duchom svatym.


6.
označiť príspevok

Osvietený muž
   21. 6. 2019, 02:09 avatar
To máš pravdu ty a vynadanie môžeš uskutočniť len v hrante , Mysliac si že kristus je takých chuj ako ty feťačik


7.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   21. 6. 2019, 09:21 avatar
Dementny sa ozval kckctko sfetovany je tvoj vypatlany foter buzeransky


8.
označiť príspevok

PartOFgod muž
   21. 6. 2019, 09:23 avatar
Odteraz sa budem s vami vy hovna buzeranske bavit tak ako si zasluzite


9.
označiť príspevok

-era- muž
   21. 6. 2019, 10:41 avatar
Halleluja


12.
označiť príspevok

Krištof
   1. 7. 2019, 20:35 avatar
Tomas12345
Ohľadom niektorých tém, čo sme preberali, o význame Písma (najmä Nového zákona), cirkevnej Tradície, samotnej Cirkvi a pod., tu je pomerne zaujímavý text (pôvodne ešte z r. 1953):

1. Napsal Pán Ježíš byť jen část Nového zákona, případně jej nařídil sepsat svým apoštolům?
Náš Pán nenapsal ani jednu řádku Nového zákona; nemáme rovněž zaznamenáno, že by apoštolům přikázal cokoli sepsat – přikázal jim pouze učit a obracet lidi. Ten, jemuž byla dána veškerá moc na nebi i na zemi [Mt 28, 18], přislíbil svým apoštolům, že jim Otec v jeho jménu sešle Ducha Svatého [Jan 14, 26] a on sám s nimi bude po všechny dni až do konce světa [Mt 28, 20].
Komentář: Kdyby byla četba Písma sv. nutná pro spásu, Pán Ježíš by to zcela jistě řekl, a zajistil by k tomu svým vyznavačům nutné prostředky.

2. Kolik apoštolů nebo učedníků napsalo knihy, které nyní tvoří obsah Nového zákona?
Pouze několik apoštolů sepsalo část učení Pána Ježíše (což sami také uvádějí). Jsou to svatí: Petr, Pavel, Jakub, Jan, Juda, Matouš, jakož i Marek a Lukáš. Ostatní, pokud známo, nic nenapsali.
Komentář: Pokud by měl být soukromý výklad Písma sv. pravidlem víry, přikázaným samotným Bohem, pak by to znamenalo, že apoštolové nedostáli svým povinnostem, neboť část z nich se věnovala toliko ústnímu hlásání dobré zvěsti.

3. Založil Kristus Církev učící nebo Církev, jež přikazuje číst Písmo sv.?
I v protestantských překladech bible čteme, že Kristus založil Církev učící, která existovala ještě dříve, než byla napsána jakákoli z knih Nového zákona.
Řím 10, 17: „Tedy víra z slyšení, a slyšení skrze slovo Boží.“
Mt 28, 19: „Protož jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého.“
Mk 16, 15: „A řekl jim: Jdouce po všem světě, kažte evangelium všemu stvoření.“
Mk 16 20: „A oni šedše, kázali všudy, a Pán jim pomáhal, a slov jejich potvrzoval činěním divů.“
Komentář: Tím padá teorie sola scriptura ["iba samotné Písmo"].

4. Obsahuje Nový zákon vše, co Pán Ježíš apoštolům přikázal, aby hlásali národům?
Kristus Pán přikázal svým apoštolům, aby učili všemu, co hlásal [Mt 28, 20]; jeho Církev musí nutně učit všemu [Jan 14, 26]; avšak i samotná protestantská bible uvádí, že v ní není obsaženo veškeré učení Ježíše Krista.
Jan 20, 30: „Mnohé zajisté i jiné divy činil Ježíš před obličejem učedlníků svých, kteréž nejsou psány v knize této.“
Jan 21, 25: „Jestiť pak i jiných mnoho věcí, kteréž činil Ježíš, kteréž kdyby měly všecky, každá obzvláštně, psány býti, mám za to, že by ten svět nemohl přijíti těch knih, kteréž by napsány byly.“
Komentář: Jak mohli křesťané druhého století přijímat a vyznávat víru, pokud by k tomu byl nutný soukromý výklad Písma sv., které bylo tehdy nedostupné a navíc obsahuje pouze část Spasitelova učení?

5. Odvolává se přímo Nový zákon na „nepsaná slova“ Pána Ježíše?
Nový zákon učí, že neuvádí vše, co náš Pán vykonal a, v důsledku toho, vše, čemu učil.
Jan 20, 30: „Mnohé zajisté i jiné divy činil Ježíš před obličejem učedlníků svých, kteréž nejsou psány v knize této.“
Jan 21, 25: „Jestiť pak i jiných mnoho věcí, kteréž činil Ježíš, kteréž kdyby měly všecky, každá obzvláštně, psány býti, mám za to, že by ten svět nemohl přijíti těch knih, kteréž by napsány byly.“
Komentář: Poněvadž je Písmo sv. v tomto ohledu neúplné, vyžaduje něco, co by jej doplnilo, tzn. ústní nebo písemné odkazy, které nazýváme tradicí.

6. Co se stalo s nesepsaným učením Pána Ježíše a apoštolů?
Církev pečlivě přechovávala toto učení (jež je „slovem z úst“) v dějinném odkazu zvaném tradice. Dokonce i protestantský překlad bible učí, že mnoho Božích pravd bylo překázáno ústně.
2 Tes 2, 15: „A protož, bratří, stůjtež a držtež se učení vydaného, jemuž jste se naučili, buďto skrze řeč, buďto i skrze list náš.“
2 Tim 2, 2: „A což jsi slyšel ode mne před mnohými svědky, svěřujž to lidem věrným, kteříž by způsobní byli i jiné učiti.“
Komentář: Je tudíž nutno brát zřetel nejen na Písmo sv., ale i na jiné prameny podání, abychom dosáhli plnosti Kristovy pravdy. Vyznání založená „pouze na bibli“ jsou tedy nutně neúplná.

7. Kolik let uplynulo mezi sepsáním první a poslední knihy Nového zákona?
První kniha, evangelium sv. Matouše, byla sepsána nejdříve deset let po nanebevstoupení Pána Ježíše Krista. Evangelium sv. Jana a Apokalypsa spatřily světlo světa na konci prvního století.
Komentář: Těžko si představit, jak by současný protestantský přístup, který hlásá zásadu soukromého výkladu Písma sv., vypadal v dobách, kdy nejenže nebyly knihy Nového zákona dostupné, ale většina z nich nebyla dokonce ještě napsána! ...

20. Jakou roli má Písmo sv. v plánu Pána Ježíše?
Písmo sv. je spolu s ústním podáním (tradicí) a neustálou přítomností Ducha Svatého jedním z drahocenných pramenů zjevené pravdy.
Komentář: Tyto tři prvky jsou třemi základy, na nichž stojí pravá Církev – církev katolická.

21. Je-li Nový zákon již nyní úplný, jaké nevyřešené otázky ještě zbývají?
Písmo sv. nemůže zcela vykládat sebe samo, o čemž svědčí řada omylů, do nichž upadají ti, kteří vyznávají teorii soukromého výkladu. Je tedy nepopiratelné, že zde musí existovat jeho právoplatný vykladač.
2 Petr 1, 20: „To především poznávejte, že žádné proroctví Písma se neřídí soukromým výkladem.“[3]
2 Petr 3, 16: „[Milý bratr náš Pavel psal vám…] jako i ve všech epištolách svých, mluvě v nich o těch věcech. Mezi nimiž některé jsou nesnadné k vyrozumění, kterýchžto neučení a neutvrzení natahují, jako i jiných Písem, k svému vlastnímu zatracení.“
Skut 8, 30–31: „A přiběh Filip, slyšel jej, an čte Izaiáše proroka. I řekl: Rozumíš-liž, co čteš? A on řekl: Kterakž bych mohl rozuměti, leč by mi kdo vyložil?“
Komentář: Teorii sola scriptura lze hájit pouze za předpokladu, že Bůh může přijmout omyl jako pravdu.

22. Komu přísluší autorita vykládat Písmo sv.?
Jenom Duch Svatý, působící skrze Církev a v Církvi, kterou před dvěma tisíci lety založil Pán Ježíš. Říkám nám to i Písmo sv.:
Lk 10, 16: „Kdož vás slyší, mne slyší; a kdo vámi pohrdá, mnou pohrdá; kdož pak mnou pohrdá, pohrdáť tím, kdož mne poslal.“
Mt 16, 18: „I jáť pravím tobě, že jsi ty Petr [Skála], a na téť skále vzdělám církev svou, a brány pekelné nepřemohou jí.“

Mal 2, 7: „Nebo rtové kněze mají ostříhati umění, a na zákon doptávati se z úst jeho; posel zajisté Hospodina zástupů jest.“
Komentář: Někteří se domnívají, že když někdo čte bibli pozorně a zbožně, vede jej Duch Svatý k poznání pravdy. To ale katolická církev netvrdí ani o samotném papeži! Svatý Otec jen zřídka, a teprve po důkladné poradě a rozvažování, jakož i horoucích modlitbách, slavnostně vynáší své dogmatické rozhodnutí.

23. Jaké jsou plody katolického přístupu k Písmu sv.?
Ať už máme ke katolické církvi vztah jakýkoli, musíme uznat, že zajišťuje jednotu vedení a jednotu víry. Jinými slovy: jedna víra, jeden ovčinec, jeden Pastýř.
Komentář: Inteligentní člověk my mohl brát teorii sola scriptura vážně v případě, kdyby miliony nekatolíků ze všech národů pozornou a zbožnou četbou Písma sv. došly ke stejným závěrům a měly stejnou víru.

Viac: www.euportal.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


13.
označiť príspevok

elemír muž
   1. 7. 2019, 22:04 avatar
Na konci minulého storočia sa našli niekde na strednom východe zvitky evanjeli steré 2 000 rokov, koré sú totožné s dnešnými evanjlieami a to považujem za poztvrdenie z neba, že toto vám musí stačiť na spasenie a nič viac.


14.
označiť príspevok

humanitárny bombardér muž
   1. 7. 2019, 22:06 avatar
Nestaci, treba poznat aj Stary zakon, inak skoncis ako "slnieckar".


15.
označiť príspevok

elemír muž
   1. 7. 2019, 23:17 avatar
Kolko zákonov sa denne schvaluje v parlamentoch kôli idiotom a aj tak to nepomôže a keby aj evenjeliom dané ježišom platilo ako zákon, stále by sa našli tí, čo ho porušujú a preto nenávidia.
Hlavný rozdiel strarého a nového zákona je ten, že v starom neexistovalo odpustenie hriechov a v novom zákone toto zobral ježiš na seba, a dokonca po smrti na kríži zostúpil do podsvetia a kto bol dobrý a spravodlivý počul jeho hlas.
ježiš je jediný spasiteľ tohoto sveta.
Môžete veriť, čo chcete a mať všelijaké teorie, aké chcete, ale ak neveríte na ježiša a jeho spasenie, robíte všetko márne.


16.
označiť príspevok

elemír muž
   2. 7. 2019, 07:32 avatar
Krištof 12

1.Ja osobne si to vysvetlujem, že ježiš bol profesor na vysokéj škole , učenníci jeho študenti a diplomové práce týchto študentov mali byť evanjelia.

2.Viď bod 1., ale aj ešte, stále tu pripomínam, že nie je možné hodnotiť nič z cirkvi a evanjelia, ak do tohoto nezamiešame satana, čo s tým, čo malo pôvodne výsostný boží zámer, mohol satan prekrútiť, aby oklamal tých, čo to správne pochopia.

Krištof, práve bez satana tomu chýba tá hlavná pointa, vlastne dolnenie celej situácie, ktorú sa snažíme hodnotiť a všetko potom vyzeraá, ako ten tvoj pajcnutý príspevok.
Ak sa bavíme o začiatkoch cirkvi a berieme iba písmo a ježiša a neberieme satana a to všetko, čo hneď páchal cez najsvätejších v cirkvi, sme od pravdy na opačnej strane na akomsi neslanom a memastnom pokrme, ktorý sa nedá jesť, len vypľuť. čo robil peter ako pápež, prečo povolal ježiš pavla, spory o obrieuzke a iné, koré sa dozvieme len na druhej strane a podobne.
Ak chce byť niekto spasený ide za tým a stačí mu pár viet evanjelia. Pár viet na to, aby sa v jeho vnútre urobila premena na duchovného človeka, ktorý je schopný komunikovať so svetmi v iných časopriestoroch a to už potom nemôže záležať na takých detailoch , akých spomínaš v príspevku 12, lebo to práve my ťažko rozlišujeme od toho, čo je ježišovo a čo satanovo, čo nám ako ježišovo pomôže a čo nám ako satanove zatratí, ale ak sa nám podarí otvoriť novú dimensiu duchovného sveta v iných časopriestoroch, potom tieto veci sú dávno pod nami človek už dávno neuvažuje, že či je boh, alebo nie je, to máme dávno za sebou a pod sebou, aj keď dole sa vraciame vždy, ak sa vyskytne problém a potrebjeme istotu základu a preto každý sa musí ďalej vyvíjať, ísť dopredu a , ako hovorí ježiš: Ak sa držíš pluha neobzeraj sa do zadu.
Musíme priznať, že sa nám stále stáva, že padnemem dole, ale tie výšky, ktoré sme už raz dosiahli, to je tá vyšia level veriaceho. Pri každom páde to strašne bolí a driapať sa naspäť do výšok znervozňuje ako zbytočná robota ale stále jak lvové bijem do mříže, jak lvové láskou jatí...........
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:28,  132. tak ako ty si váziš a si rád ze som darovala bezdákovi prachy . lebo tebe ide o pomoc...
dnes, 01:21,  2, ...... https://upload.emefka.sk/posts/new/img1/61/12/86112.png *39*13...
dnes, 01:09,  2, .... Potom Pán, Boh, povedal: "Nie je dobre byť človeku samému. Urobím mu pomoc,...
dnes, 01:05,  Myslím si, že až moc konkrétne, jak kretén. *13*13
dnes, 01:03,  69. tak ti napíšem konkrétne . keby ti šlo naozaj o dobrú vec ( v tomto prip. o bezdomovcov)...
dnes, 00:57,  Myslíš so snobmi, so spamermi, s buržujmi? Áno, mám.
dnes, 00:56,  Nekonkrétna veta je veta bez významu.
dnes, 00:53,  2, ..... niekto by ale mohol povedať, že to Bibliou predpovedané "odpadnutie" a...
dnes, 00:48,  66. Lemmy, tu je názorná ukázka ako ti zálezí na bezdomovcoch . okydavat ludí ktorí pomohli
dnes, 00:47,  53. Lemmy, ty máš nejaky mentálny problém?
dnes, 00:45,  Nesťažujem sa, ale ani neklamem ako Bižutéria alebo Zuzka. Žobráci nemajú radi falošnice.
dnes, 00:44,  Vyhrážaš sa mu ?
dnes, 00:43,  Na čo sa sťažuješ. .. môžeš sa mať aj horšie. ..
dnes, 00:42,  Veď to aj je bižutéria a si myslela, že ju neodhalíme.
dnes, 00:42,  Zarátal som aj prvé odvody.
dnes, 00:41,  Zuzka, nehnevaj sa, ale prejavuješ sa tu ako falošnica Bižutéria.
dnes, 00:40,  Ja za dva litre by som zamestnal dvoch, ale bižutéria ojebuje, to je zjavné.
dnes, 00:40,  Nenadávaj tu toľko, dobre?
dnes, 00:39,  Ja za 2 000 € by som žobráka zamestnal natrvalo, aj keby len pásol kravy.
dnes, 00:38,  No jemu mu ako mu sa musí ak byť sa musí.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Elegantné šaty plnia u ženy rovnakú funkciu ako plot na záhrade. Musia ju chrániť, ale netieniť ju.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(108 708 bytes in 0,344 seconds)