Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Modlitba za mŕtvych, pohansky kult ?

8
reakcií
206
prečítaní
Tému 15. júna 2020, 02:42 založil tomas12345.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
29. 01. 2019
9
23. 12. 2015
9
02. 05. 2013
12
25. 02. 2018
90
 
 


1.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   15. 6. 2020, 02:42 avatar
Odporučiť
Čítať neskôr
Blog
14. jún 2020
Modlitba za mŕtvych, pohanský kult ?
Tomáš Haruštiak
Tomáš Haruštiak
Modlitba za mŕtvych, pohanský kult ?
Veľmi častým tvrdením je dnes to, že mŕtvym už nemožeme na druhom svete nijako pomôcť a že modlitba za mŕtvych je protibiblický pohanský kult. Čo na to však hovorí Biblia ?

1)

1. list Korinťanom 15:29

Ale čo potom robia tí, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú, načo sa dávajú krstiť za nich?
Korinťania sa dávali krstiť za mŕtvych, v snahe pomôcť im tak na druhom svete. Pavol túto ich praktiku neodsudzuje, len dodáva, že ak neexistuje zmŕtvychstanie, táto praktika by nemala zmysel. Niektorí však budú tvrdiť, že hoci Pavol danú praktiku neodsúdil, ani ju neodsúhlasil a preto ide skôr o niečo, čo kresťaň môže konať, no v konečnom dôsledku to nebude mať aj tak žiaden zmysel. Osobne si však myslím, že neišlo len o nejakú bezvýznamnú praktiku. Však Korinťania tomu pripisovali určitý význam, a pokiaľ táto praktika bola zbytočná, prečo by ich Pavol na to neupozornil, a nechal by ich robiť niečo, čo nedávalo zmysel ?

Spomeňme si na farizejov. Farizeji v priebehu dejín povymýšlali rôzne náboženské úkony, od umývania rúk až po zápästie, umývanie čiaš, džbánov, medeníc a postelí (Mk 7:3). Tieto praktiky síce neboli protibiblické, ale ani nemohli človeku nijako pomôcť na ceste ku spáse, a napriek tomu farizeji tieto praktiky od veriacich vyžadovali a tým na nich zbytočne dávali ďaľšie bremeno (Mk 7:5). Podobná situácia sa črtala aj u Korinťanov. Korinťania si vypočuli evanjelium a pochopili z neho, že osoží krstiť sa za mŕtvych. Ak sa Korinťania krstili za mŕtvych, hrozilo by, že toto krstenie za mŕtvych budú časom vnucovať aj svojim ďaľším potomkom aby tak činili, a tým by sa pripodobnili k farizejom, ktorí tiež vyžadovali od svojich potomkov zachovávať rôzne náboženské úkony, ktoré v skutočnosti neosožili, no farizeji si mysleli že osožia - Ježiš takéto správanie odsúdil. Pavol ale určite vedel ako dopadli farizeji, a vedel že podobná situácia sa črtala aj u Korinťanov, a preto by im v rámci prevencie túto nebiblickú praktiku o ktorej si mysleli že je biblická a časom by ju vyžadovali zachovávať aj od svojich potomkov zatrhol. Ak však daná praktika bola biblická, potom dáva logiku, prečo im Pavol ich praktiku nezatrhol.

Koniec koncov stále platí nasledovný verš :

Evanjelium podľa Matúša 17:20

On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: »Prejdi odtiaľto ta!« - prejde. A nič vám nebude nemožné.“
Nepochybne sa Korinťania krstili za mŕtvych, preto lebo verili, že im tak môžu pomocť. Ich viera teda bola silná, a kto má silnú vieru tomu nie je nič nemožné. A teda pokiaľ sa Korinťania krstili so silnou vierou, a prosili Boha o niečo, čo nie je v rozpore s Písmom (Nikde v Písme sa nepíše, že by krstenie za mŕtvych bolo protibiblické) mohlo sa im tak stať. A podobne to môže byť aj s modlitbou za mŕtvych. Pokiaľ modlitba za mŕtvych nie je protibiblická (čo nie je ) potom ak niekto so silnou vierou prosí Boha za mŕtvych (v očistci) môže im tak pomôcť.

2) O modlitbe za mŕtvych hovorí aj kniha Machabejcov :

2. kniha Machabejcov 12:44

Veď keby sa nebol nádejal, že padlí raz budú vzkriesení, bolo by bývalo zbytočné a nerozumné modliť sa za mŕtvych.
Hoci je kniha Machabejcov u niektorých považovaná za apokryf, predsa len má svoju výpovednú hodnotu a totiž že z nej môžeme zistiť, že istá skupina židov verila v modlitbu za mŕtvych. Kniha bola napísaná okolo roku 130-100 pred Kristom a teda krátko pred vznikom Nového Zákona. Určitá skupina židov teda krátko pred vznikom Nového Zákonu verila že modliť sa za mŕtvych má biblické podklady. Ak by ale išlo o nezmysel, prečo Nový Zákon nikde túto myšlienku neodsúdil ?


3.
označiť príspevok

Lemmy muž
   15. 6. 2020, 05:10 avatar
V piatok som bol na pohrebe. Zomrela mi priateľa vo veku 50 rokov. Mala len 30 kg, kosť, vychudnutá úplne. A pracovník pohrebnej služby povedal: Pomodlime sa. Bol pohan?


5.
označiť príspevok

Krištof
   15. 6. 2020, 10:35 avatar
Podľa cirkevného učenia sa to týka iba pokrstených kresťanov: Logicky sa Cirkev nemodlí za zosnulých hinduistov, judaistov etc. Niekoľko článkov z Katechizmu KC k tomu:

366 Cirkev učí, že každú duchovnú dušu stvoril bezprostredne Boh – „nevytvorili“ ju rodičia – a že je nesmrteľná; nezaniká, keď sa pri smrti odlúči od tela, a znova sa spojí s telom pri konečnom vzkriesení.

997 Čo znamená „vstať z mŕtvych“? Pri smrti, teda pri oddelení duše od tela, telo človeka podlieha rozkladu, kým jeho duša ide v ústrety Bohu, i keď ešte očakáva, že sa spojí so svojím osláveným telom. Boh vo svojej všemohúcnosti definitívne dá nášmu telu neporušiteľný život, keď ho mocou Ježišovho zmŕtvychvstania spojí s našou dušou.

1005 Aby sme s Kristom vstali z mŕtvych, musíme s Kristom umrieť, musíme sa „vzdialiť z tela a bývať u Pána“ (2Kor 5,8). Pri odchode, ktorým je smrť, sa duša oddelí od tela. Opäť sa spojí so svojím telom v deň vzkriesenia mŕtvych.

954 Trojaký stav Cirkvi. „Kým teda nepríde Pán vo svojej velebnosti a s ním všetci anjeli a kým nebude zničená smrť a nebude mu všetko podrobené, niektorí z jeho učeníkov putujú na zemi, iní skončili tento život a sa očisťujú, iní zasa sú už oslávení a vidia jasne samého trojjediného Boha takého, aký je:“
„Všetci však máme, i keď v rozličnom stupni a rôznym spôsobom, účasť na tej istej láske k Bohu a blížnemu a spievame nášmu Bohu ten istý chválospev slávy. Všetci totiž, ktorí sú Kristovi a majú jeho Ducha, zlučujú sa do jednej Cirkvi a sú v ňom [v Kristovi] navzájom spojení.“

958 Spoločenstvo so zosnulými. „Putujúca Cirkev veľmi dobre pochopila toto spoločenstvo celého tajomného tela Ježiša Krista, a preto si už od prvotných čias kresťanstva veľmi nábožne uctievala pamiatku zosnulých; a keďže je svätá a spasiteľná myšlienka modliť sa za mŕtvych, aby boli zbavení hriechov, obetovala za nich aj prosby.“ Naša modlitba za nich im môže nielen pomáhať, ale môže urobiť účinným aj ich orodovanie za nás.

1023 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom a sú dokonale očistení, žijú naveky s Kristom. Sú navždy podobní Bohu, lebo ho vidia „takého, aký je“ (1Jn 3,2), „z tváre do tváre“ (1Kor 13,12):
„Apoštolskou autoritou definujeme, že podľa všeobecného Božieho rozhodnutia duše všetkých svätých, ktorí zomreli pred umučením nášho Pána Ježiša Krista… a ostatných veriacich, ktorí zomreli po prijatí Kristovho svätého krstu, v ktorých nebolo nič, čo by bolo treba očistiť, keď zomreli… alebo v ktorých, ak vtedy bolo alebo bude treba niečo očistiť, keď [raz] boli [alebo budú] po svojej smrti očistené…, a to aj pred vzkriesením svojho tela a pred všeobecným súdom, po nanebovstúpení Spasiteľa, nášho Pána Ježiša Krista, boli, sú a budú v nebi, v nebeskom kráľovstve a v nebeskom raji s Kristom, pridružení k spoločenstvu svätých anjelov, a že po utrpení a smrti Pána Ježiša Krista uvideli a vidia Božiu podstatu intuitívnym videním a aj z tváre do tváre bez sprostredkovania akéhokoľvek stvorenia.“

1030 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti.
1031 Toto konečné očisťovanie vyvolených, ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených, nazýva Cirkev očistcom. Učenie viery o očistci formulovala Cirkev najmä na Florentskom a Tridentskom koncile. Tradícia Cirkvi, odvolávajúc sa na niektoré texty Svätého písma, hovorí o očistnom ohni:
„Treba veriť, že pred [posledným] súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože [ten, ktorý je] Pravda hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom (Mt 12,31). Z tohto výroku sa dá pochopiť že niektoré viny môžu byť odpustené v tomto veku, kým niektoré v budúcom.“
1032 Toto učenie sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých, o ktorej hovorí už Sväté písmo: „Preto [Júda Machabejský] nariadil… zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu“ (2Mach 12,46). Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj almužny, odpustky a kajúcne skutky.
„Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Veď ak Jóbových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu?… Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby.“

1371 Eucharistická obeta sa prináša aj za zosnulých veriacich, „za zosnulých v Kristovi ešte nie celkom očistených“, aby mohli vojsť do Kristovho svetla a pokoja:
„Toto telo pochovajte hocikde. Nech vás starosť oň netrápi. Len o to vás prosím, aby ste na mňa pamätali pri Pánovom oltári, kdekoľvek budete.“
„Potom [sa v anafore modlíme] za zosnulých svätých otcov a biskupov a vôbec za všetkých našich zosnulých, lebo veríme, že to bude na veľmi veľký úžitok tým dušiam, za ktoré sa prednáša modlitba, kým je prítomná svätá a nesmierna obeť… Keď predkladáme Bohu prosby za zosnulých, hoci boli hriešnikmi…, obetujeme Krista zabitého za naše hriechy, a tak uprosujeme Boha, priateľa ľudí, za nich i za nás.“

1479 Keďže aj zosnulí veriaci, ktorí sa očisťujú, sú členmi toho istého spoločenstva svätých, môžeme im okrem iného pomáhať tým, že pre nich získavame odpustky, aby tak boli oslobodení od časných trestov, ktoré si zaslúžili za svoje hriechy.

1689 Eucharistická obeta. Ak sa slávenie pohrebu koná v kostole, Eucharistia je srdcom veľkonočnej skutočnosti kresťanskej smrti. Vtedy Cirkev vyjadruje svoje účinné spoločenstvo so zosnulým: prináša Otcovi v Duchu Svätom obetu Kristovej smrti a zmŕtvychvstania a prosí ho, aby jeho dieťa bolo očistené od svojich hriechov a ich následkov a bolo pripustené k veľkonočnej plnosti hostiny Kráľovstva. Takto slávenou Eucharistiou sa spoločenstvo veriacich a osobitne rodina zosnulého učí žiť v spoločenstve s tým, „ktorý usnul v Pánovi“, a to tak, že prijíma Kristovo telo, ktorého je on živým údom, a potom sa za neho a s ním modlí.


2.
označiť príspevok

gabriel pb
   15. 6. 2020, 03:18 avatar
hovorím Vám amen
Phoebe Cates - How Do I Let You Know


4.
označiť príspevok

Myslitel
   15. 6. 2020, 09:50 avatar
Tomas si jeden zvrateny clovek, prevracias Pismo hore nohami. Zda sa, robis to naozaj z presvedcenia.
Tych co to robia pre zabavu sa da lahko prehliadnut.
Ti co prevracaju Pismo z presvedcenia, ti robia Bohu a jeho Synovi najvacsiu hanbu.

1 Kor. 15:29 predsa nepise nic o tom co sa tu snazis povedat, ze treba sa modlit za mrtvych.
To si naozaj tak zaslepeny ze nevies pochopit co Pavol pisal?
Predsa pisal v kontexte ze NA CO SA DAVAT KRSTIT V MENE zomretych KED KRESTAN VERI VO VZKRIESENIE, v VZKRIESENEHO KRISTA.
O tom to je, o sile vzkriesenia Krista. Ved samotny krst, krstenie, je symbolom vzkriesenia!!!!!!!
O tom Pavol vravel, nie o modleni sa k akymsi mrtvym ktori podla Pisma po smrti neziju, nemyslia, necitia nic, ani dobro a necitia ani zlo, jednoducho neziju. Akoby odpocivali, spali. Nepise sa nadarmo na nahrobnych kamenoch - Tu Odpociva...
Preto VZKRIESENIE dava zmysel, nie ta vasa pohanska viera v posmrtny zivot. Viera v ludsky vymysel.
Boh vo svojej milosti dal trest za hriech - smrt, pre cloveka akoby spal.
Ale ludia si vymysleli ako mucit ludi este aj po smrti. Tym vlastne mucia skor tych pozostalych.
Dokonca cirkvi vymysleli ako na tom pohanskom klamstve zarabat peniaze.

Och Boze moj, aky su ludia pomyleni.
Zaslepeni tradiciami pohanov - tradicie vymyslene ludmi o posmrtnom zivote, o mrtvych a ich orodovanie za nas zivych, o akomsi ocistci, a ktovie co este. Nezmysly, klamstva. Ludske tradicie ktore idu naprosto proti uceniu Biblie a Krista.
Tradicie ktore tu ty, pomateny Tomas, v snahe vtesnat ich do Pisma, obracias cele Pismo hore nohami.

ANO, MODLENIE SA ZA MRTVYCH A TAK ISTO MODLENIE SA K MRTVYM JE KULTOM, OKULTIZMOM.

Totizto, Krestan ma nadej na vzkriesenie, nie v posmrtny zmatok a neistotu.


6.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   15. 6. 2020, 17:39 avatar
4)

"Predsa pisal v kontexte ze NA CO SA DAVAT KRSTIT V MENE zomretych KED KRESTAN VERI VO VZKRIESENIE, v VZKRIESENEHO KRISTA."

Takto to vobec nepovedal. Povedal len že krstenie za mrtvych nemá zmysel pokial neexistuje zmrtvychstanie, respektíve ak neexistuje vzkriesenie videl v krstení za mrtvych zbytočnosť.

Dalej na to Pavol pokračuje :

"A prečo sa aj my vystavujeme nebezpečenstvu v každú hodinu?Každý deň zomieram, tak ako ste mojou slávou, bratia, ktorú mám v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Čo mi to osoží, ak som sa v Efeze iba ako človek boril so šelmami?"

Pavol dáva krstenie za mrtvych do kontrastu s jeho vystavovaním sa nebezpečenstvu a boreniu sa so šelmami. A vieme že oboje osožilo.


7.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 6. 2020, 01:58 avatar
1, ..... Tomáš, takto ....... ak nepochopíme kontext Písma, tak si môžme obhájiť Písmom všetko, každú nebiblickú náuku, dogmu, prax !!!   

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Čo teda znamená, že sa niektorí dávajú krstiť za mŕtvych?

Keď apoštol Pavol písal o nebeskom vzkriesení, napísal aj jednu veľmi zaujímavú pasáž. V Katolíckom preklade znie nasledovne: ...... „Ale čo potom robia tí, čo sa dávajú krstiť za mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nevstávajú, načo sa dávajú krstiť za nich?“
A v Evanjelickom preklade je táto pasáž preložená takto: ...... „Ináč čo robia tí, ktorí sa dávajú krstiť miesto mŕtvych? Ak mŕtvi vôbec nie sú kriesení, načo sa dávajú krstiť miesto nich?“ — 1. Korinťanom 15:29.

Naznačoval tu Pavol, že žijúci ľudia boli krstení namiesto tých, ktorí zomreli nepokrstení?
Z citovaných i z niektorých ďalších biblických prekladov sa to môže tak javiť, ak teda obídeme celkový biblický kontext. No hlbšie skúmanie Biblie i pôvodnej gréčtiny, ktorú Pavol použil, poukazuje na iný záver.
Pavol tým myslel, že pomazaní kresťania sú pokrstení, ...... čiže akoby ponorení, do spôsobu života, ktorý povedie k smrti v rýdzosti, podobne ako to bolo v prípade Ježiša Krista. Potom budú pomazaní kresťania vzkriesení k duchovnému životu tak, ako bol vzkriesený Ježiš.

Biblia potvrdzuje toto vysvetlenie. Pavol v liste Rimanom napísal: ...... „Či neviete, že my všetci, ktorí sme boli pokrstení v Krista Ježiša, boli sme pokrstení v jeho smrť?“ ?(Rimanom 6:3)
V liste Filipanom hovoril o sebe ako o tom, ktorý mal ‚podiel na Kristových utrpeniach a podrobuje sa smrti podobnej jeho, aby azda dosiahol, ak je to možné, skoršie vzkriesenie z mŕtvych‘. (Filipanom 3:10, 11)
Pavol poukázal na to, že život pomazaného nasledovníka Krista znamená taký spôsob života, pri ktorom si človek zachováva rýdzosť v každodenných skúškach, aj keď čelí hrozbám smrti, nakoniec zomrie v rýdzosti a je vzkriesený do nebies.

Je dobré všimnúť si, že tieto, ako aj ďalšie biblické verše, ktoré sa priamo zmieňujú o smrti v súvislosti s pokrstenými, sa vzťahujú na žijúcich ľudí, ktorí boli pokrstení, ....... a nie na tých, ktorí už zomreli.
Okrem toho Pavol pomazaným spolukresťanom povedal: ...... „Boli [ste] s ním pochovaní v jeho krste, a pre vzťah k nemu ste boli aj spoločne vzkriesení prostredníctvom svojej viery v pôsobenie Boha, ktorý ho vzkriesil z mŕtvych.“ — Kolosanom 2:12.
Aj táto pasáž naznačuje to, ako sa má chápať ten text, ktorý si ty Tomáš veľmi nesprávne použil na dokázovanie toho, že "modlitba za mŕtvych nie je pohanský kult"!
--------------------------------------------------------------
Ale to je výsostne POHANSKÝ KULT, nakoľko táto prax vychádza z inej nebiblickej náuky o nesmrteľnej duši, a aj z iných nebiblických predstáv./očistec, atď/
Kresťania sa modlia len za živých, a nie za mŕtvych
-----------------------------------------------------------------------

New Catholic Encyclopedia uvádza: ..... „S konečnou platnosťou môžeme povedať, že katolícka dogma o očistci je založená na tradíciách, nie na Svätom Písme.“!

„Cirkev sa pri podpore medzistupňa medzi nebom a peklom opiera o tradíciu.“ — U.S. Catholic, marec 1981, s. 7.
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

Niekto sa zas nechal oklamať tým zlým! 

                               


9.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   18. 6. 2020, 01:50 avatar
1)Nikde sa tam žiadne pomazanie ani s krstom a už vôbec nie s krstom za mŕtvych nespomína, ani v žiadnom z tych veršov ktoré si uviedol. Snazis sa obyčajný priamy verš, skomplikovať do neuveriteľných rozmerov, a takýto výklad ktorý si ty dal neobhajuje snáď nikto, a korintski obyčajný kresťania by určite ani nemali ako z Pavlovho výroku pochopiť, že krstom za mŕtvych myslí nejaké pomazanie.

Hovorí sa tam o krste za mŕtvych, tak prečo máš tu potrebu komplikovať tento verš ?

Ty si totiž špecialista v prekrucani Pisma. Ak sa v Písme píše Ježiš je Boh - tak keďže ty to nevyhovuje, označíš to za symbolický verš. Ale kebyže sa tam písalo Ježiš nie je Boh, odrazu by si ten verš začal brať doslovne a žiadnu symboliku by si tam nevidel.

A rovnako je to aj s tým krstom za mrtvych. Keďže ty ten verš nevyhovoval, mal si zapotrebu ho označiť len ako symbolicky, hoci bol verš napísaný jasné. Ale kebyže ti ten verš vyhovuje, tak by si ho bral doslovne a odmietal by si akúkoľvek symboliku.

Ale teraz ti ukážem ako ty prekrucas verse, ktoré ti nevyhovujú, tak napríklad :

"Prečo sa dávate krstiť za mrtvych?"

Tvoj výklad : ide o symbolický verš a skutočný zmysel je takýto, krst je inde v písme označený aj ako vodný kúpeľ, a teda krstenie za mŕtvych je umývanie mŕtvych vo vani...

Približne takto nejako prekrucas jasné verše ktoré ti nevthovuju. Samozrejme, v Biblii kto chce dokáže prekrútiť úplne všetko, aj ten najjasnejši verš sa dá prekrutit....


8.
označiť príspevok

elemír muž
   18. 6. 2020, 00:52 avatar
Žiadna komplikácie nie je dokončená a dokonaná. Akokolvek si myslíme, že komplikácia už nemôže byť viacej skomplikovaná,
stači ju znova vrátiť ľuďom a tí ju tak znova skomplikujú, že už viacej komplikovaná nemôže byť,
KeĎ ježiš po smrti na kríži zostúpil do podsvetia, tak každý, kto bol dobrý a spravodlivý počul jeho hlas, čo si myslím, že ježiš týmto spasil všetky dobré a spravodlivé duše od počiatku sveta.
Každý, kto pokosí hektár lúky dostane od EU 333 eur, ale seno aj tak zahodí, nechá tam, lebo nemožno použiť každé seno na krmenie dobytka, ale ježiš nenechal ani jedného v podsvetí, kto bol dobrý a spravodlivý, A teda buďte dobrí a spravodliví a vyhľadávajte medzi ľuďmi priateľov, lebo on chce milosrdenstvo najprv, ako obetu.
Ak nesieš na oltár obetu a spomenieš si , že máš s niekým nevyriešený problém vráť sa vysporiadaj sa s dotyčným, aby si mohol obetovať, lebo ak budeme všetci dobrí , nebude treba obetu ?????
len mi tu zase nepíšte, že ježiš už za nás všetko zaplatil a my už len sedíme na kufroch na letisku a čakáme, kedy nás odvezie air bus do raja ??
Vlastne na zemi sa to aj môže stať, ak sme si zaplatili dovolenku v niektorom z mnohých pozemských rajov, pretože raj, kde sa chystáme a nádejame my, nie je raj o zarezaných dentálnych nitiach v ženských zadkoch ale je to raj predovšetkým a vyššej inteligencii, teda raj kde nemusia žiť inteligenti s idiotmi, ak teda v predpokladám, že ja sám nie som idiot. A niektorým z nás by možno aj stačilo, že sme si nemuseli drať vrecká s klúčami. Každý by dôveroval každému a spávali by sme v lete pri otvorených oknách a dverách a nemali by sme strach, A samozrejme aj mnoho iných vecí, ktoré vyplývajú z toho, že ľudia bY si navzájom boli sympatickí, teda ako málo stačí na to, aby sme to nebo mali už tu na zemi. Ako míálo stačí na to, aby sme mohli povedať: že už sa priblížilo nebeské kráľovstvo, ako málo stačí na to, aby sme to nebo mali už tu na zemi. A ako málo stačí na to aby sme tu mali tento humus, ktorý nám nanútil zlí a my musíme v tom žiť.

A ako, málo stačí sa trochu pomodliť ,,,,,,
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 12:45,  (8) Dosvietený, tých Tvojich súkmeňovcov je násobne viac - čo ich neprihlásiš...?!
dnes, 12:42,  Ved minule si písal že covid 19 je vymyslený a nie je . Španielska chrípka (január 1918...
dnes, 12:27,  Kvôli komu/čomu sa vlastne zastavila svetová i naša ekonomika? Zrejme len a len kvôli...
dnes, 12:22,  Zatknutí sú bojovníci ruskej súkromnej vojenskej spoločnosti, tzv. vagnerovci, oznámil...
dnes, 12:22,  Zato ty si sa nezmohol ani na to. :-))))))))))))) Trtko z Nemanic. Mati na teba neprepisala ani...
dnes, 12:20,  Režim prezidenta Alexandra Lukašenka obvinil tri desiatky ruských žoldnierov z prípravy...
dnes, 12:17,  Ty si, prakokot, perfektne kydal hnoj a lestil naftou traktor na JRD. :-))))))))))))))
dnes, 12:16,  Nieco podobne, akoze ty si nebol sadit stromky v Reichu a zberat sparglu. :-))))))))))))))...
dnes, 12:15,  Havran prečo si myslíš , že američania lietali na ISS naposledy pred 30 rokmi keď je to lož ?
dnes, 12:13,  bicykel je zbraň pre rodákov lebo za 46 rokov sa zmohol len na odratý kradnutý bicykel
dnes, 12:12,  No co, prakokot, uz mas dost? Alebo este trosku pomasirujeme tvoje ego? :-))))))))))))))
dnes, 12:12,  stefan 5 tiež si myslím že američania iba kopírujú od Ruska . Nemajú vývoj a na tom...
dnes, 12:09,  Ale, ale......opät ojebujes. Len nedavno si sa opieral o lopatu v nedalekej dedine pri stavbe...
dnes, 12:09,  automobil a bicykel je zbraň
dnes, 12:07,  pozdrav do neba https://i.ytimg.com/vi/IMDb_EzFI48/maxresdefault.jpg
dnes, 12:07,  Teda, ak nas dovtedy opät nehospitalizuju. Ale tentoraz uz nie na neurologii, ale rovno na...
dnes, 12:06,  pokoj zbraniam v nedelu, v pondelok, v stredu, a v piatok
dnes, 12:05,  havran dokonca i nekomunisti robili svoju prácu perfektne preto sme sa za 40 rokov dostali na...
dnes, 12:04,  len vojna vedie k mieru susedia
dnes, 12:04,  ďakujeme Suvereno - ĎAKUJEM (prod. David Rockery)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
I v pekle dobre, keď máš strýca diabla.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(85 931 bytes in 0,331 seconds)