Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

"Mimo katolíckej cirkvi nieto spásy"!

29
reakcií
698
prečítaní
Tému 22. mája 2019, 13:36 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 5. 2019, 13:36 avatar
Pápež Eugeň IV, Koncil z florencie, Bulla Cantate Domino, 1442, ex cathedra:...... „svätá Rímska Cirkev, založená na slovách nášho Pána a Spasiteľa, pevne verí, vyznáva a káže jedného pravého Boha – všemohúceho, nemenného a večného. – Otca, Syna, Ducha Svätého… Preto ona (Svätá Rímska Cirkev) odsudzuje, zavrhuje/odmieta, vyhlasuje anatemu, tomu kto je mimo Tela Krisového, ktoré je Cirkev, každému čo zaznáva opačné, alebo kontradiktujúce presvedčenie.“

Cantate Domino, 1442, ex cathedra (latinsky):

“Quoscunque ergo adversa et contraria sentientes damnat, reprobat et anathematizat et a Christi corpore, quod est ecclesia, alienos esse denuntiat.”

Ale časy sa menia, ....ako aj hlavné články RKC,....ktoré sa ale podla niekoho nemenia. Hlavne nie tie , ktoré boli vraj vyslovené ex cathedra. Alebo to nebol výrok ex cathedra? Neučila tak cirkev? A prečo tá radikálna zmena, že aj samotní katolíci sa búria?
Viac na:sedevacentista.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
sedevacentista.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

A čo na to veriaci katolíci?


5.
označiť príspevok

Lemmy muž
   22. 5. 2019, 17:36 avatar
Katolíkom je to fuk.
Súhlasí Shagara, -era-


6.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   22. 5. 2019, 17:37 avatar
To si len "šľachetní humanisti" myslia ale tí sú pomýlení


8.
označiť príspevok

Lemmy muž
   22. 5. 2019, 17:39 avatar
To je holý fakt. Nepodarí sa ti medzi 3 miliónmi katolíkov nájsť takých, ktorých to trápi.
Súhlasí Shagara


9.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   22. 5. 2019, 17:40 avatar
Keď to povieš ty tak to nič neznamená


17.
označiť príspevok

Krištof
   23. 5. 2019, 09:03 avatar
Pozri napr. text:

2. 3. Nevyhnutnosť Cirkvi
57. Katolícka tradícia neprestajne tvrdila, že Cirkev je nevyhnutná pre spásu ako sprostredkovateľka spásneho činu Ježiša Krista v dejinách. Toto presvedčenie našlo svoje klasické vyjadrenie vo výroku sv. Cypriána: „Salus extra Ecclesiam non est“ (87). Druhý vatikánsky koncil zdôraznil toto tvrdenie viery: „A opierajúc sa o Sväté písmo a Tradíciu [koncil] učí, že táto putujúca Cirkev je potrebná na spasenie. Jedine Kristus, prítomný pre nás vo svojom tele, t.j. v Cirkvi, je totiž Prostredníkom a cestou k spáse. On sám výslovne prízvukoval nutnosť viery a krstu (porov. Mk 16,16; Jn 3,5) a zároveň potvrdil nevyhnutnosť Cirkvi, do ktorej ľudia vstupujú krstom akoby bránou. Preto by sa nemohli spasiť ľudia, čo by nechceli vstúpiť do Katolíckej cirkvi, alebo by v nej nechceli vytrvať napriek tomu, že dobre vedia, že ju Boh založil prostredníctvom Ježiša Krista ako potrebnú (na spasenie)“ (Lumen gentium 14). Koncil sa viackrát zaoberal tajomstvom Cirkvi: „Cirkev je v Kristovi akoby sviatosťou čiže znakom a prostriedkom dôverného spojenia s Bohom a jednoty celého ľudského pokolenia“ (Lumen gentium 1); „Lenže ako Kristus uskutočnil dielo vykúpenia v chudobe a prenasledovaní, tak aj Cirkev je povolaná kráčať po tej istej ceste, aby sprostredkovala ľuďom ovocie spásy“ (Lumen gentium 8). „Po svojom zmŕtvychvstaní (porov. Rim 6, 9) zoslal na učeníkov svojho živototvorného Ducha a skrze neho ustanovil Cirkev, svoje telo, ako univerzálnu sviatosť spásy“ (Lumen gentium 48). To, čo nám v týchto citátoch udiera do očí – „jednota celého ľudského pokolenia“, „spása [všetkých] ľudí“, „univerzálna sviatosť spásy“ – je univerzálny význam sprostredkujúcej úlohy, ktorú plní Cirkev pri poskytovaní Božej spásy.

58. Vzhľadom na nové problémy a situáciu i na vyhranenú interpretáciu výroku: „salus extra Ecclesiam non est“ (88), vyjadrilo magistérium v nedávnej dobe menej vyhranené chápanie spôsobu, akým môže byť uskutočnený spásny vzťah s Cirkvou. Pápež Pius IX. v prejave Singulari quadam (1854) zaujal k tejto téme jasné stanovisko: „Z dôvodov viery sa vskutku treba pevne pridŕžať toho, že mimo apoštolskej rímskej Cirkvi nikto nemôže byť spasený, pretože ona je jedinou archou spásy; kto do nej nevstúpi, zahynie v potope; predsa však zároveň treba považovať za nepochybné, že tí, ktorí zahynú v dôsledku nedostatočného poznania pravého náboženstva, ak toto nemožno odstrániť, nebudú v Pánových očiach za toto niesť žiadnu vinu“ (89).

59. Posledné objasnenia pochádzajú z Listu Posvätného ofícia bostonskému arcibiskupovi (1949): „Na získanie večnej spásy sa vždy nevyžaduje, aby bola osoba skutočne inkorporovaná medzi členov Cirkvi, ale je nutné, aby sa k nej pripojila aspoň svojou túžbou a prianím (voto et desiderio). Nie je nutné ani to, aby táto túžba bola explicitne vyjadrená navonok, ako je to v prípade katechumenov, no pokiaľ človek nemôže odstrániť svoju neznalosť, Boh akceptuje aj implicitnú túžbu, ktorá sa takto nazýva, pretože je obsiahnutá v pozitívnej dispozícii ducha, ktorou chce človek pripodobniť svoju vôľu Božej vôli“ (90).

60. Božia univerzálna spásna vôľa, ktorá sa uskutočnila prostredníctvom Ježiša Krista v Duchu Svätom a ktorá zahŕňa Cirkev ako univerzálnu sviatosť spásy, bola na Druhom vatikánskom koncile definovaná takto: „K tejto katolíckej jednote Božieho ľudu, ktorá je predzvesťou a hybnou silou všeobecného pokoja, sú povolaní všetci ľudia. Majú na nej účasť, alebo k nej smerujú rozličným spôsobom tak katolícki veriaci, ak aj ostatní kresťania, a napokon vo všeobecnosti všetci ľudia, ktorí Božou milosťou majú byť spasení“ (Lumen gentium 13). To, že sa jedinečné a univerzálne prostredníctvo Ježiša Krista uskutočňuje v kontexte vzťahu s Cirkvou, dodatočne potvrdilo aj pokoncilové učenie pápežov. Ohľadom tých, ktorí nemali možnosť dospieť k poznaniu alebo prijatiu evanjeliového zjavenia, sa dokonca v encyklike Redemptoris missio hovorí: „Im je spása v Kristovi prístupná skrze milosť, ktorá ich formálne nezačleňuje do Cirkvi – hoci sú tajomným spôsobom s ňou spojení“.
www.kbs.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


18.
označiť príspevok

Krištof
   23. 5. 2019, 09:07 avatar
1. Katolíci sa búria, alebo sedevacentista, na ktorého sú aj tie odkazy z blogu pravda sk, je snáď katolík v súlade s reálnou oficiálnou Katolíckou cirkvou? Sedevakantisti, lef?bvristi, Kňazské bratstvo sv. Pia X. - neuznávajú reálnu oficiálnu Katolícku cirkev, sú to akýsi odštiepenci od nej, neuznávajú Druhý vatikánsky koncil, neuznávajú žiadnych pápežov od čias toho koncilu, sú v rozpore s Vatikánom, nie sú riadnou súčasťou Katolíckej cirkvi. Podľa toho aj treba chápať ich názory a prístupy.

"Pápež František prijal generálneho predstaveného Kňazského bratstva sv. Pia X. Bernarda Fellaya. Ide o odštiepeneckú skupinu tradicionalistických kňazov a veriacich, ktorí sú známejší pod názvom lef?bvristi. ...
Napriek snahe Benedikta XVI. o obnovenie plného spoločenstva medzi Svätou stolicou a lef?bvristami rozbehnutý dialóg pred niekoľkými rokmi zamrzol. K zlepšeniu vzťahov nedošlo ani po nástupe pápeža Františka. Práve naopak. Lef?bvristi na ňom nenechali suchú ani nitku. Prekážajú im nielen medzináboženské a ekumenické aktivity, ale aj dvojitá synoda o rodine či nedávno vydaná apoštolská exhortácia Amoris laetitie. ...
Snahy o zmier zatiaľ neúspešné
Kňazské bratstvo sv. Pia X. vzniklo ešte v roku 1988, keď francúzsky arcibiskup Marcel Lef?bvre bez súhlasu pápeža Jána Pavla II. vysvätil štyroch biskupov, čím všetci upadli do exkomunikácie. Jedným z nich bol aj Fellay. Benedikt XVI. v roku 2009 síce sňal tento cirkevný trest, ale zároveň zdôraznil, že lef?bvristickí kňazi naďalej „nevykonávajú zákonne nijakú službu v cirkvi“. ...
V septembri 2011 Kongregácia pre náuku viery predložila tzv. Vieroučnú preambulu, ktorej prijatie bolo podmienkou včlenenia bratstva do cirkvi. ... je známe, že obsahoval tri hlavné požiadavky: uznať, že Učiteľský úrad cirkvi je skutočným interpretátorom cirkevnej tradície; uznať a rešpektovať Druhý vatikánsky koncil ako súčasť tradície a uznať platnosť pokoncilovej liturgie." ...
„Veci sú zablokované, vrátili sme sa k počiatočnému bodu, sme presne tam, kde bol monsignor Lef?bvre v roku 1974. Takto pokračujeme v našom boji,“ povedal arcibiskup Fellay koncom roka 2012. Krátko nato bratstvo zverejnilo vyhlásenie, v ktorom verejne odmietlo ďalšie rokovania so Svätou stolicou."
svetkrestanstva.postoj.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


19.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 5. 2019, 21:54 avatar
18,.....nie je to presne tak. Uvedomujem si, že vždy existovali isté prúdy v rámci RKC/Lefebristi a podobne/, ale dnes sa búria aj tí formálni katolíci, a aj tí druhí a vidia jasne , že RKC ustupuje zo svojich pozícií, nielen z pozície "jednej pravej cirkvi",.....ale vôbec z pozície kresťanstva. To, čo sa dnes predstavuje a čo prebieha v RKC už nemá nič spoločné s kresťanstvom a biblickou pravdou. To je otvorená, nezastieraná apostáza.
Samozrejme, na tento trend som ja a aj iní už poukazovali desaťročie dozadu. Možno už aj Assisi bol taký otvorený míľnik tohto odpadnutia, kde tiež sa nezakryte preferovala syntéza/synkretizmus/ kresťanstva s pohanstvom, pod pláštikom nejakého ekumenizmu, zjednotenia.
Teda , Krištof,....nie je to o Lefébrovcoch,....ale o zániku trinitárskeho kresťanstva. lebo , to čo ponúka svätá stolica, je všetko možné, len nie pôvodné kresťanstvo! Ono RKC nikdy nebola "kresťanská", /to skončilo v 4 storočí/ale sa aspoň tak javila nevedomím ovečkám. Ale dnes otvorene už sa stavia proti Bohu a pravde Písma.


23.
označiť príspevok

gabriel pb
   26. 5. 2019, 22:15 avatar
ahoj shagara ako sa má matka Zem a otec vesmír


26.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 5. 2019, 23:04 avatar
23,....Ahoj,......veľmi zle Gabi.

www.interez.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.setri.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
veve54.webnode.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.fottik.eu Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.napalete.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk.-fotografie-ako-dokaz&usg=AOvVaw1qdc9bRos60juaMIktZ7a5
www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   22. 5. 2019, 13:47 avatar
Môžete vy jehovisti bojovať proti cirkvi koľko chcete

Nepodarí sa vám ju zničiť
Súhlasí Patrick91


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 5. 2019, 22:43 avatar
2,....problém je v tom, že JS proti cirkvi nebojujú žiadnej,....ale len odhaľujú nepravdu. A som presvedčený o tom, že RKC sa ničí sama. Ale to už je tak vidieť, že iba slepý to nevidí!


13.
označiť príspevok

Osvietený muž
   22. 5. 2019, 22:49 avatar
Shagara a čo je najnovšie pravda u jehovistov ?

Protichodná zmena výkladu Biblie a rôznych zákazov a príkazov počas existencie organizácie:

zakazujú očkovania, ktoré považujú za požívanie krvi a prirovnávajú ho k smilstvu (Zlatý vek, 4. 2. 1931)
povoľujú očkovania (Strážna veža, 15. 12. 1952)
vyzdvihujú prednosti očkovania (Prebuďte sa!, 22. 8. 1965)
odsudzujú transplantácie ako kanibalizmus (Strážna veža, 15. 11. 1967)
povoľujú transplantácie (Strážna veža, 15. 3. 1980)
vyzdvihujú prednosti transplantácie (Strážna veža, 15. 5. 1984)
zakazujú krvné transfúzie ako „pohanské a Boha znesväcujúce" (Strážna veža, 1945)
povoľujú niektoré zložky krvi v liekoch na hemofíliu, Faktor VIII, imunoglobíny a albumín (Prebuďte sa!, 22. 7. 1982)


16.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   22. 5. 2019, 22:53 avatar
Nič sa neboj

My prežijeme aj ten váš armagedon


21.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 5. 2019, 22:08 avatar
16,....toho sa ani najmenej nebojím! Samozrejme, budeš pokračovať aj ďalej,...ale možno už len v inej forme. Tak ako som spomínal už,....možno bude z tvojich "živín" kapusta , alebo kaleráb. A nebudeš mi mať za zlé, ak si z tej kapusty spravím "vepro,knedlo ,zelo"?  


22.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   23. 5. 2019, 22:10 avatar
Vieš, my katolíci veríme na šťastné konce


27.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 5. 2019, 21:20 avatar
22,...rozumiem, teda môže byť aj to "knedlo,vepro,zelo". A ver mi, budem to mať šťastný koniec, ak sa s chuťou nabumbám.
A urobím to na ex. Teda, nič nezostane.


28.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   29. 5. 2019, 10:18 avatar
A ty si sa odkedy stal katolíkom ?


29.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   29. 5. 2019, 12:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

havran
   29. 5. 2019, 12:54 avatar
EnaXnaY - veriť môžeš, ale vieš kedy je koniec šťaastný? 


3.
označiť príspevok

Havranie muž
   22. 5. 2019, 13:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Lemmy muž
   22. 5. 2019, 17:38 avatar
Tomu sa hovorí, že sú trendy.

Alebo: Kam vietor, tam plášť.


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 5. 2019, 22:50 avatar
7,...myslel si "trenky"?  Kade vietor, tade trenky! A ja tie "trenky" vidím všade, v každej oblasti života,...v každej ideológií!
Ono všade fúka ten vietor.


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   22. 5. 2019, 22:48 avatar
3,.... to je fakt, že mnohí to-čo vyčítajú JS. Ale to je len samozrejme, vždy tomu tak bolo, že pravda nikdy nemala ustlané na ružiach. A zmena je život. A zmena by mala vždy smerovať k lepšiemu,....nie k horšiemu,....ako je to inde.
A keby som mal písať o "schizofrénií ateistov",....čo myslíš, koľko tých zmien bolo? 


15.
označiť príspevok

Osvietený muž
   22. 5. 2019, 22:50 avatar
Shagara

toto nie je schizofrenia ???

Podľa čoho tie bludy meníte ?

zakazujú očkovania, ktoré považujú za požívanie krvi a prirovnávajú ho k smilstvu (Zlatý vek, 4. 2. 1931)
povoľujú očkovania (Strážna veža, 15. 12. 1952)
vyzdvihujú prednosti očkovania (Prebuďte sa!, 22. 8. 1965)
odsudzujú transplantácie ako kanibalizmus (Strážna veža, 15. 11. 1967)
povoľujú transplantácie (Strážna veža, 15. 3. 1980)
vyzdvihujú prednosti transplantácie (Strážna veža, 15. 5. 1984)
zakazujú krvné transfúzie ako „pohanské a Boha znesväcujúce" (Strážna veža, 1945)
povoľujú niektoré zložky krvi v liekoch na hemofíliu, Faktor VIII, imunoglobíny a albumín (Prebuďte sa!, 22. 7. 1982)


20.
označiť príspevok

Shagara muž
   23. 5. 2019, 22:05 avatar
15,.....uvedomujem si dané zmeny, ale nevidím v tom až taký problém ako ty. Tie veci sa len nepriamo dotýkajú biblickej pravdy, a sú skôr vecou istých obáv niekoho, kto vnímal tieto veci spočiatku negatívne. A to neboli len JS , ale aj iní, dokonca aj v rámci medicíny boli rôzne názory, a oponentúry. To, že to niekto zveličuje, je jedna vec.....a to, že JS upravili svoje zmýšľanie je druhá vec. Ak by som ale bol zástancom druhej strany a vnímal to inak, tak potom musíme brať v potaz aj iných, ktorí robili radikálnejšie zmeny v porozumení rôznych otázkach uctievania. A nielen tu, ale aj v rámci vedy. A čo, teraz zrušíme vedu, katolicizmus a iných, pretože aj oni robili ešte väčšie úpravy ako JS ? Jeden meter hádam platí na všetkých, alebo nie? Opakujem sa: Niet na svete organizácie, náboženstva, ktoré by nerobili značné úpravy vo svojom učení, názoroch a podobne. Zmeny JS sú v protiklade so svetom a inými, ďaleko pozadu. Ale to by si musel poznať mnohé fakty. Ak ich nevieš, rád ti ich ozrejmím. lebo také "očkovanie" v súvislosti s Bibliou je ničím, ak to porovnám s tým, čo sa deje dnes v RKC. Je to ako keby si porovnával blchu so slonom.


24.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   26. 5. 2019, 22:24 avatar
Shagara. Z biblie je jasné, že kto nepravdivo prorokuje tak s ním nie je Boh.


4.
označiť príspevok

Havranie muž
   22. 5. 2019, 13:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

salbea žena
   22. 5. 2019, 19:08 avatar
starsi ako cas, akykolvek priestor, dimenzia ci ludska mysel, starsi ako akykolvek boh je Satan alias Lucifer


25.
označiť príspevok

Shagara muž
   26. 5. 2019, 22:31 avatar
24,....OK,....len si definuj čo je "falošné prorokovanie" a čo ľudská nedokonalosť, ktorá sa prejavila pri rozbore biblickej chronológie?! Alebo teda,.....ak máš pravdu ty, tak RKC a protestanti tiež nie sú pravou cirkvou?
A vieš kedy RKC "prorokovala" prvý koniec sveta? Teda, RKC v skutočnosti nikdy nebola vyvolenou cirkvou, lebo sa tak stalo už na počiatku jej vzniku. Alebo iní sa môžu mýliť v biblickej chronológií, a JS nie? Tu na DF mám tému o "koncoch sveta",....preskúmaj si ich. www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:59,  Existuje niekoľko spôsobov zistiť ako sa to dnes splňuje a kto je ten zlý otrok!
dnes, 01:56,  “Všetci tvoji synovia budú vyučovaní Jehovom a pokoj tvojich synov bude hojný.” -...
dnes, 01:29,  Čítal si vôbec môj príspevok ? Jezisova cirkev sa sama nenazyvala sektou, to ju tak...
dnes, 01:23,  ano aj nazorejska sekta mala problem.....to boli uplne iní a novi zastancovia zmrtvýchvstaleho...
dnes, 01:09,  Význam slova sekta je zrejmý : je to denominacia ktorá sa oddelila od hlavného nabozenskeho...
dnes, 00:58,  otazka čo je vlastne sekta......žeby to nefalšovane krestanstvo v prvom storočí?....alebo...
dnes, 00:49,  no na jeho zabery(osvieteného) asi nedosiahneš....ale nič sa nedeje....Ja ti Milan naozaj...
dnes, 00:34,  Osvietený tu dal neuveriteľne zabery a zjavne su jeho.....ja si myslím, že aj ty maš čosi...
dnes, 00:27,  Davaj svoje fota , ktore su tvoje a budeme ich hodnotiť....Ja si myslím že vieš urobiť...
dnes, 00:15,  zbytočne sa čapuríš....najdi si miesto niekde na pokecu....tam si myslím zapadneš.....
dnes, 00:13,  az na jeden detail.....Osvietený dava seriozne odpovede a zdroje....vy telata len skučíte a...
dnes, 00:09,  A ty si vhodný akurát tak do sekty, lebo normálni kresťania by ťa prisámbohu tou lopatou...
dnes, 00:08,  klameš, kecaš, kradneš foto.....chvališ sa inými snímkami....a nie si absolutne vhodny na...
dnes, 00:07,  To ste nás naučili Vy, vyjebaní slniečkári, podsúvať niečo čo nie je pravda , my len...
dnes, 00:06,  už si ako zahorák.....snažíš sa podsuvať a klamať a zjavne sa ti to zapacilo.....Povim...
dnes, 00:03,  A prečo si to robil ? Pre prachy, pre seba, pre nich ? *10*10*10*10*10*10
dnes, 00:02,  Ja som férový, ja píšem pravdu o sebe na rozdiel od jeho výmyslov a bludov, už to konečne...
dnes, 00:02,  to asi ťažko chorý kamzíku.....nevedel by som nikdy udavať a žalovať........
dnes, 00:00,  Osvietený ti dal svoj životopis v skratke.........čo to tu zas skučíš?......ved bud ferový...
včera, 23:59,  A prečo si bol jedným z nich ? *46*23*46*23*46
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Aj múdry sa stane hlúpym, keď na sebe prestane pracovať.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(116 651 bytes in 0,248 seconds)