Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Miluje naozaj BOH hriešnikov?

133
reakcií
10700
prečítaní
Tému 29. apríla 2017, 09:12 založil stefan 5.

podobné témy:1.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 09:12 avatar
Vrátim sa ešte späť k téme,ktorá tu chvíľu rezonovala.
Videli sme tu množstvo pohľadov plných samoospravedlnenia,ktoré tvrdia,že BOH hriešnika bezhranične miluje.
Kedže nereflektovali na zmysel toho,čo som písal,našiel som tu jedno krátke video,ktoré interpretuje KRESŤANSKÝ pohľad na tento problém.
David Platt to vysvetľuje :

http://www.youtube.com/watch?v=Vk6vM5zyUdA Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


37.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   29. 4. 2017, 13:35 avatar
Ak by Boh nemiloval hriešnikov, potom by neposlala svojho Syna Pána Ježiša na Zem, aby tu pôsobil a hlavne bol ukrižovaný za naše hriechy a na 3. deň vstal zmŕtvych. Väčší dôkaz lásky k hriešnikom neexistuje. Nie je o čom debatovať.


38.
označiť príspevok

Nadja žena
   29. 4. 2017, 13:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   29. 4. 2017, 13:43 avatar
O potope sa dozvedáme zo Starej zmluvy. Ale je potrebné chápať v kontexte Novej zmluvy. Viac tu:

POTOPA - predobraz krstu

1094 Práve na tejto harmónii dvoch Zákonov sa rozvíja Pánova veľkonočná katechéza a potom aj katechéza apoštolov a cirkevných Otcov. Táto katechéza odhaľuje, čo zostávalo skryté v litere Starého zákona – Kristovo tajomstvo. Volá sa „typologická“, lebo zjavuje Kristovu novosť, vychádzajúc z „predobrazov“ (typov), ktoré ju zvestovali skutkami, slovami a symbolmi prvej Zmluvy. Týmto „novým čítaním“, čiže chápaním v Duchu pravdy, vychádzajúc od Krista, sa predobrazy objasňujú. Tak potopa a Noemov koráb boli predobrazmi spásy prostredníctvom krstu; takisto nimi boli aj oblak a prechod cez Červené more; voda zo skaly bola predobrazom Kristových duchovných darov; manna na púšti bola predobrazom Eucharistie, ktorá je „pravý chlieb z neba“ (Jn 6,32).

1219 Cirkev vidí v Noemovom korábe predobraz spásy(701, 845) prostredníctvom krstu. A naozaj v korábe „sa zachránili skrze vodu len niekoľkí, celkove osem ľudí“ (1Pt 3,20):
„Potopou sveta si vopred naznačil [naše] znovuzrodenie, keď v hlbinách jedného a toho istého živlu bol koniec nerestí a začiatok čností.“

www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


41.
označiť príspevok

Nadja žena
   29. 4. 2017, 13:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   29. 4. 2017, 13:50 avatar
Nadja každá tvoja otázka je v poriadku a dáva si ju každý. Ale každá potrebuje kopec vysvetľovania a to ja už robiť nemôžem.


43.
označiť príspevok

Nadja žena
   29. 4. 2017, 13:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   29. 4. 2017, 13:59 avatar
Nadja ja som dcéra rímskotalíckej cirkvi, vďaka Pánu Ježišovi a Panne Márií ako aj rodičom, aj keď oni by nepostačili, keby som ja nehľadala dlho a úprimne, Boh sa skôr či neskôr dá nájsť človeku. Ja vychádzam z náboženstva katolíkov. Preto ti môžem odporúčať, ak katechizmus, životopisy svatých, sv. omše, sv. príjmanie a sv. spovede a návštevu kostola. Môžem povedať, že Pán Ježiš skrz sviatosti, hlavne cez sv. spoveď a sv. prijímanie(Eucharistiu) udeľuje veľké milosti ako aj trošku poodhaľuje veci, ktoré by človek svojím rozumom ani z kníh nevyčítal.


45.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   29. 4. 2017, 14:00 avatar
Čnosti ako dar udelený pokrsteným

1266 Najsvätejšia Trojica dáva pokrstenému posväcujúcu milosť, milosť ospravodlivenia:(1992)
— ktorá ho pomocou teologálnych (božských) čností(1812) robí schopným veriť v Boha, dúfať v neho a milovať ho;
— ktorá mu pomocou darov Ducha Svätého(1831) umožňuje žiť a konať pod vplyvom Ducha Svätého;
— ktorá mu pomocou morálnych čností(1810) umožňuje rásť v dobrom.
Celý organizmus nadprirodzeného života kresťana má teda svoje korene vo svätom krste.

www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


46.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   29. 4. 2017, 14:03 avatar
všetko o obete Pána Ježiša a dôvody a dôsledky tu:
www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


47.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   29. 4. 2017, 14:05 avatar
Prečo a načo sa vlastne musel Pán Ježiš Kristus obetovať na kríži a byť ukrižovaný, aby potom slávnostne vstal z mŕtvych:

Význam Kristovej obety vlastného života

545 Ježiš pozýva hriešnikov k stolu Kráľovstva:(1443) „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mk 2,17). (588) Vyzýva ich, aby sa obrátili, lebo bez toho nie je možné vojsť do Kráľovstva;(1846) slovom i skutkom im však ukazuje bezhraničné milosrdenstvo svojho Otca voči nim (1439) a nesmiernu radosť v nebi… nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie“ (Lk 15,7). Vrcholným dôkazom tejto lásky bude obeta jeho vlastného života „na odpustenie hriechov“ (Mt 26,28).

606 Boží Syn, ktorý „nezostúpil z neba, aby… plnil svoju vôľu, ale vôľu“(517) Otca, ktorý ho „poslal“ (Jn 6,38), „keď prichádza na svet, hovorí: ,… Hľa, prichádzam… aby som plnil tvoju vôľu, Bože.‘… V tejto vôli sme posvätení obetou tela Krista Ježiša raz navždy“ (Hebr 10,5-10). Syn si od prvej chvíle svojho vtelenia osvojuje Boží plán spásy vo svojom vykupiteľskom poslaní: „Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, ktorý ma poslal, a dokonať jeho dielo“ (Jn 4,34). Ježišova obeta „za hriechy celého sveta“(536) (1Jn 2,2) je výrazom jeho spoločenstva lásky s Otcom: „Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život“ (Jn 10,17). „Svet má poznať, že milujem Otca a robím, ako mi prikázal Otec“ (Jn 14,31).

www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


48.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   29. 4. 2017, 14:12 avatar
Poviem ti tak Nadja, ja som roky fičala na Starej zmluve, a kto stále číta riadi sa Starou zmluvou - potom bude vidieť Boha aj ľudí ako zlých a okrem toho sa bude človek cítiť zúfalý a bude ľutovať, že sa narodil. Pre nás ľudí je smerodajná a definitívna Nová Zmluva a Pán Ježiš Kristus. Kto sa hrabe ešte v Starej zmluve nepohne sa vpred a nepochopí, aký je Boh a prečo je jedine Pán Ježiš Kristus cesta, pravda a život. V Starej zmluve ho nenájdeš.


49.
označiť príspevok

Nadja žena
   29. 4. 2017, 14:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.50.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   29. 4. 2017, 14:20 avatar
Dobrá otázka. Aj ja som sa tým trápila. Nemôže byť zrušená, lebo bola ustanovená Bohom, ale správne a definitívne vysvetlenie Starej zmluve je v Novej zmluve. Kto verí v jediného Spasiteľa Pána Ježiša Krista áno musí sa riadiť Bibliou, ale tou Novou zmluvou - tam to je už po lopate vysvetlené ako aj sa riadiť životom a umučením nášho Pána Ježiša Krista, keď Boh ho raz v dejinách ľudstva poslal ako pravého Boha a pravého človek na Zem a on tu pôsobil cca 33rokov.


51.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   29. 4. 2017, 14:22 avatar
Nie je v rozpore Starý a Nový zákon. Lebo Nový zákon je len správnym výkladom Starého.


83.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 4. 2017, 20:28 avatar
164,....nemôžu platiť dve zmluvy naraz. Pre kresťanov je záväzná Nová zmluva, a Písmo opakovane tvrdí,že SZ bola zrušená,"naplnená v NZ". Dokonca Pavol varuje,že kto sa "pridŕža SZ,tak sa odlúčil od Krista". A to je vážne.....teda SZ /rozumej -Mojšišovský zákon/ neplatí, ani desatoro,ani ostatné. To všetko tvorí súčasť tejto Mojžišovskej zmluvy.
Rim. 7:6, 7: ......„Teraz sme boli oslobodení od Zákona, lebo sme zomreli tomu, čím sme boli pevne držaní....."...atď.
2. Kor. 3:7–11: ......„Ak zákonník, ktorý slúži smrti a ktorý bol vyrytý písmenami do kameňov, vznikol v sláve, takže synovia Izraela nemohli priamo hľadieť na Mojžišovu tvár pre slávu jeho tváre, slávu, ktorá mala byť odstránená, prečo by služba ducha nemala byť oveľa slávnejšia?... Lebo keď to, čo malo byť odstránené, bolo uvedené so slávou, tak to, čo zostáva, bude v oveľa väčšej sláve.“


96.
označiť príspevok

Nadja žena
   1. 5. 2017, 13:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.125.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 5. 2017, 01:11 avatar
436,...a ešte keď to spojíš s inými textami Písma,že ak "budeme stavať na SZ a skutkoch zákona,že sme odlúčený od Krista", a podobne......tak prídeš na to,že SZ sa naplnil v Novom zákone ,a jeho "právne záväzky" budú platiť ,naozaj večne. ak ako píšeš. Pavol to detailne vysvetľuje,ako to je , a tak v tomto duchu to musíš chápať. SZ bol pre židov a na tú dobu bol dobrý,ale s príchodom Ježiša sa zmenili podmienky a preto musela prísť Nová zmluva. A tá vystriedala prvú!


82.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 4. 2017, 20:16 avatar
113,.....ale je,treba to rozviesť. Boh naozaj miluje hriešnikov , a skutočne aj preto obetoval svojho syna.
Na druhej strane,ak vedome odmietame sa s ním zmieriť,tak sme "pod rozsudkom smrti",...a "jeho nepriateľmi". To hovorí Písmo. A tieto veci si vôbec neodporujú. Otázka je,...na čo sa konkrétne Stefan pýtal?


39.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   29. 4. 2017, 13:39 avatar
Život nášho Pána Ježiša Krista na Zemi bol aj o tom, že usvedčil zákonníkov a farizejov (ktorí sa považovali a aj boli znalcami Starého zákona) - žiaľ ako oni tak aj v súčasnosti samovykladači zle chápu Bibliu. Pán Ježiš navzdory Starému zákonu robil presne opačne ako si zákonníci a farizeji vykladali. Po zmrtvýchvstaní sa zjavil bývalej cudzoložnej žene Márie Magdaléne a podobne.


52.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   29. 4. 2017, 14:25 avatar
Ježiš volá hriešnikov

545 Ježiš pozýva hriešnikov k stolu Kráľovstva:(1443) „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov“ (Mk 2,17). (588) Vyzýva ich, aby sa obrátili, lebo bez toho nie je možné vojsť do Kráľovstva;(1846) slovom i skutkom im však ukazuje bezhraničné milosrdenstvo svojho Otca voči nim (1439) a nesmiernu radosť v nebi… nad jedným hriešnikom, ktorý robí pokánie“ (Lk 15,7). Vrcholným dôkazom tejto lásky bude obeta jeho vlastného života „na odpustenie hriechov“ (Mt 26,28).

588 Ježiš pohoršoval farizejov, keď jedol s mýtnikmi a hriešnikmi takisto priateľsky ako s nimi. Proti tým spomedzi nich, „čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali“(545) (Lk 18,9), Ježiš povedal: „Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov, aby sa kajali“ (Lk 5,32). Ba išiel ešte ďalej a pred farizejmi vyhlásil, že hriech je univerzálny, a preto tí, čo tvrdia, že nepotrebujú spásu, zaslepujú seba samých.

www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


81.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 4. 2017, 20:12 avatar
1,....to bol 13 apoštol?


84.
označiť príspevok

gastro žena
   30. 4. 2017, 22:14 avatar
Ako sa to vezme. Síce som neprečítal celú bibliu ale starí zákon dosť si protirečia ohľadne boha. Niekedy ho vikresluje ako pomáha človeku. I to ako mu dáva šancu. Dokonca sa nad človekom aj zlutuje. Lenže sú aj také pasáže kde je Boh vykreslenie ako prísny a neľútostný. Dokonca vznetlivi k hriechu a k hriešnikom. Takže si môžeš vybrať čo ti vihovuje


124.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 5. 2017, 01:05 avatar
424,.....ale ak by si tomu aj porozumel,nielen prečítal,....tak potom by si mal iný názor. Samozrejme,že aj ja som mal podobný názor na začiatku,ale som nesúdil,ale som dalej skúmal a pýtal sa tých ,čo rozumejú Písmu.


2.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   29. 4. 2017, 09:38 avatar
Keď sa sem pridávajú takéto videá zo siekt, tak aspoň dávam dislike hentakých pomätencov počúvať, to je hrozné  


3.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 10:01 avatar
Patrick...možno si ešte priveľmi mladý,aby si tie veci chápal.
Definíciu sekty som tu už dal mnohokrát....Je na wiki.Ak niečomu z toho nerozumieš,ohlás sa.

Minule mi známy povedal vtip,pri ktorom mi skoro vyhrkli slzy.
Malý clapec zachránil katolíckemu farárovi život.Ako?
Našiel mu hrčku na vajciach.

To je realita za múrmi fár,Patrick.Navonok pekné rečičky,gestá a vnútri špina,pedofília,smilstvo atd.


4.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   29. 4. 2017, 10:10 avatar
choď si do svojej sekty zháňať ovečky inde ja sa k vám nepridám a nebudem vašim otrokom Možno ty si príliš slepý, aby si videl fanatického šialenca v tom video, čo si sem dal :P
Možno že aj ty raz skončíš ako títo úbožiaci, ktorí vydávajú svedectvo o tom, aké je to byť v sekte
http://www.youtube.com/watch?v=_3O627Uzx2c Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


20.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   29. 4. 2017, 11:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 10:25 avatar
Ja som už v sekte bol Vyše 40 rokov.
Volá sa RKC. Poznáš?Ludia tam bezmyšlienkovite poslúchajú akéhosi pomatenca,ktorého navliekli do rúcha plného okultných symbolov a na hlavu mu dali rybaciu hlavu.
Tento chlapík vyhlasuje o sebe ,že je zástupcom boha a jeho poskokovia odpúštajú hriechy v kostoloch a v každom okultnom rituali obetujú a jedia svojho boha,ktorého majú zamknutého v skrinke.
Súhlasí Ludwig, milky945


6.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 4. 2017, 11:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 4. 2017, 11:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 4. 2017, 11:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 4. 2017, 11:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 4. 2017, 11:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 4. 2017, 11:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 11:24 avatar
ludvo...pre teba je peklo absurdné-logicky si si to pre seba odôvodnil,aj ked je o nom písané mnoho ráz v Písme.
Pre ateistov je absurdná predstava boha-tiež si to logicky odôvodnili,aj ked ho môžu spoznať v jeho diele.

Aký je madzi tebou a nimi rozdiel?Myslíš si,že si inteligentnejší?


13.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 4. 2017, 11:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 11:36 avatar
Z vás progresívnych mi nikto nechce odopovedať na toto:
Jakubovi synovia doniesli domov zakrvavenú handru z Jozefovho odevu a Jakubpovedal:

---Je isté, že sostúpim k svojmu synovi smutný do hrobu----

Ako si to vysvetľuješ?Myslíš si,že medzitým sa už hrob našiel?


16.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 4. 2017, 11:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 11:39 avatar
Takže veríš v posmrtný život v duchovnej forme?


18.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 4. 2017, 11:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 4. 2017, 11:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 11:48 avatar
A ako bol chápaný?Tak to vysvetli.


22.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 4. 2017, 11:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 11:56 avatar
Verše poznám.
Ty si ale povedal,že šeol bol nejako židmi chápaný.Takže ako?
Bol to len vykopaný hrob,ako hovorí šagi?Lebo telo je v nom.


26.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 4. 2017, 11:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 4. 2017, 12:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 12:09 avatar
Šeol tu je preložený ako doslovný HROB a to vo všetkých prekladoch.V hrobe asi nikto nechvaáli BOHA.
To slovo totiž neznamená vždy len podsvetie,ale aj fyzický hrob.
Súhlasí  ×


29.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 4. 2017, 12:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 4. 2017, 12:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 12:29 avatar
ludvo...ako vidím už začínajú klasické šagarove finty s Kazateľom.Neuvedomuješ si,čo Salamun touto knihou chce povedať.

Šeol je prekladané ako podsvetie,peklo,hrob...s čím je problém?


32.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 4. 2017, 12:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

teóma muž
   29. 4. 2017, 12:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Ludwig muž
   29. 4. 2017, 12:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 12:39 avatar
Nechápeš to.Jakub zomrel a bol pripojený k svojmu ľudu.
Ak tomu rozumieš,tak povedz kedy.

Dal som ti tu verše kde teda pôjde Jakub.Samozrejme nevieš.Nevieš asi ani to,čo sa pýtam teraz.
Hlavne ,že tomu rozumieš.


36.
označiť príspevok

Wolfe muž
   29. 4. 2017, 13:26 avatar
Ak dovolis, tak pridam
Kaz 9,4-5
4 Lebo kto môže mať nádej? (Iba) ten, kto je pripojený ku všetkým, čo žijú. Veď živý pes je na tom lepšie ako lev, čo už dokonal.
5 Lebo živí aspoň vedia, že zomrú, kým mŕtvi už o ničom nevedia


15.
označiť príspevok

-era- muž
   29. 4. 2017, 11:36 avatar
A tento poznáte?:

Koho boh miluje, toho krížom navštevuje.
 
Súhlasí J.Tull


24.
označiť príspevok

J.Tull
   29. 4. 2017, 11:54 avatar
... aj tento je dobrý vtip :
" Doteraz totiž vidíme len hmlisté obrazy, akoby v zrkadle, ale potom tvárou v tvár. Doteraz poznávam čiastočne, ale potom poznám tak, ako aj mňa poznal (Boh). Teraz však zostáva viera, nádej, láska, to troje, ale najväčšia z nich je láska. "


23.
označiť príspevok

J.Tull
   29. 4. 2017, 11:51 avatar
stefan 5, si hriešny?


53.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 15:10 avatar
Taká je ľudská prirodzenosť.


60.
označiť príspevok

J.Tull
   29. 4. 2017, 17:46 avatar
stefan 5, nepýtal som sa aká je ľudská prirodzenosť, ale či si hriešny (možno máš "inú prirodzenosť...   )? Pýtam sa, či si Ty, stefan 5, hriešny...


61.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 18:23 avatar
Je to bežná konverzácia.Netušil som,že treba odpovedať,ako na zds.
Áno,som hriesny,s tým,že mám hriechy odpustené.
Môžeš sa niečo viac o tom dozvedieť na stránkach obratenykatolik,nkz,alebo iných kresťanských stránkach.
Krestanovi boli odpustene hriechy a každý kresťan to vie.
Súhlasí  ×


62.
označiť príspevok

J.Tull
   29. 4. 2017, 19:11 avatar
stefan 5, ak si hriešny, potom si hriešnik a napriek tomu, že máš odpustené hriechy, Ťa Boh nenávidí, lebo nenávidí hriešnikov... aspoň podľa Davida Platta...
...môže konkrétny človek za svoju prirodzenosť? Ježiš nebol hriešnikom, keďže sa vzdal svoje prirodzenosti? ... dokáže sa jej vzdať i človek?


63.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 19:42 avatar
Tull...mozno by si si to video mal pozrieť viackrát.
Ak niečomu nerozumies,rád poradím.David hovori aj o odpovedi a tou je kríž.Je to kresťan,takže z jeho prednášok sa dozvies to isté,čo odo mňa.


64.
označiť príspevok

J.Tull
   29. 4. 2017, 19:58 avatar
stefan 5, nerozumiem ako môže byť konkrétny človek zodpovedný za svoju prirodzenosť? ... môže vôbec za to, že sa narodí... nieto ešte za to, akým, komu, kde, v akej kultúre... ako bude vychovávaný... kto určuje tieto "náležitosti", kto o nich vie, kto ich môže zmeniť... je to na rozhodnutí človeka...? kde o tom hovorí David Platt?


66.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   29. 4. 2017, 22:24 avatar
Tull...ty a Nadja ste mi urobili radosť tým,že ty možno ako jediný sa pýtaš na veci súvisiace stémou a Nadja sa trafila do čierneho v 397.
Vyzerá to tak,že všetci ostatní v tom majú jasno a s čisto katolíckou mantru prevzatou ostatnými náboženstvami nemajú problém.
Pán Ježiš hlásal lásku.Komu?
Židom.
V NZ Pavol hlása lásku a činenie dobra.Komu?
NAJPRV domácim viery a potom ostatným.
Je to veľmi dôležité.Tak,ako boli židia Božím ľudom v SZ,v NZ sú ním kresťania.
David vo videu hovorí jednu dôležitú vec.Populárny je verš Jn 3,16 o Božej láske a najviac zaznávaný verš z celej biblie je verš Jn 3,36 o Božom hneve.
KRISTUS trpel za hriechy celého sveta,ale nezomrel za všetkých,ale za MNOHYCH.
Takže kto uverí v KRISTA a v to,že samotný BOH trpel za jeho hriechy,že KRISTUS bol potrestaný namiesto kresťana,je vo viere poslušný Synovi a PRESIEL zo smrti do života.
Kto neuveril,Boží hnev na ňom ZOSTAVA.Boh jasne hovorí,že na každom takomto hriešnikovi zostáva Boží hnev a nikdy daný hriešnik nebol ani sekundu bez Božieho hnevu.
Tento hnev je popísaný v Zjavení. sv.Jána.Alebo si niekto myslí,že BOH nepríde v hneve?Že ide zase len o nejakú metaforu?

Miluje teda BOH hriešnika ?
Áno.
Toho,ktorý v neho uveril.


68.
označiť príspevok

kntsz muž
   30. 4. 2017, 11:59 avatar
Je veľmi ťažké sa nejako vecne zapojiť do takejto debaty, v ktorej:
- Fotooon 155 príspevkov
- Teóma 75 príspevkov
- Immanuel 41
Spolu 271 príspevkov z cca 400 čo je bez mála 68% traja – či dvaja, nebodaj jeden – immanuel, čo sa snaží likvidovať konkurečné diskusné fórum ? Neviem, ale komunikácia týchto troch mi poväčšine pripadá ako blabotanie medzi sebou navzájom – z 10 viet 9 len, aby reč nestála.

Pritom nahodená téma je naozaj zaujímavá.
Ak mám prispieť svojim názorom, tak nemám pocit, že by David Platt niečo vyhranene tvrdil a už vôbec nemám pocit, že by útočil na inak veriacich, či zmýšľajúcich. Je baptistom t.j. evanjelík – protestant, čo sú prakticky najbližšie ku katolíkom.
A tiež som si nie istý , že by tvrdil: Boh nenávidí hriech a miluje hriešnikov. Rozoberá problematiku veľmi vecne a argumentačne so snahou mravnosti.
Toto je jeho hlavný prínos. Následne nahodený link na prednášku o tom či neznalosť evanjelia má vplyv na spasenie tiež svedčí o jeho snahe o mravnú argumentáciu.
V jeho logických vývodoch nenachádzam chybu. Je na každom z nás ako konáme a čo s tým, čo vykonáme.
Ako príklad ako to myslím uvediem:
- Ak ublížim, či inak spácham hriech a následne ma to trápi a hľadám cestu ako to napraviť a odčiniť, čo záleží z môjho pohľadu na tom či Boh takýto môj hriech miluje alebo nenávidí? – keď ja sám s tým mám problém, trápi ma to, a hľadám spôsob ako to odčiniť?
- Ak ublížim, či inak spácham hriech a cítim vnútorné zadosťučinenie – ale som mu dal, dobre mu tak, ale som ich pekne okradol a už sa zastrájam na viacej..... Tak tuná je pozícia Boha ešte jasnejšia.
Prečo by Boh mal vôbec niečo – niekoho nenávidieť? Boh a nenávisť – ako to vôbec ide k sebe? Veď sa koná jeho dielo, koná sa v pravidlách ktoré On nastavil a hriech sa so svojim dielom vysporiada veľmi elegantne sám – „Tak váš vlastný hriech bude vašim trestom.“


70.
označiť príspevok

J.Tull
   30. 4. 2017, 17:58 avatar
kntsz, pozri video, na ktoré je odkaz v „1“ (2:42 – 2:50) ... David Platt tam jednoznačne tvrdí, že Boh nenávidí hriešnikov... v ďalšom v podstate tvrdí, ak to zostručním, že nenávidí hriešnikov až tak, že sa vyzúril na nich pri umučení Ježiša, čo je zároveň prejavom Jeho lásky... neverím síce v Boha, nevylučujem pritom, že existuje... ale ako môže všemocný Boh, Stvoriteľ všetkých vecí, mať „nízke pudy“- ako môže nenávidieť, mať temer až „Kainov syndróm“:
„Kain, keď videl, že ich „Otec“ je láskavejším voči Ábelovi, než voči nemu, vzplanula v ňom zlosť voči svojmu bratovi, hoci ten bol v tom „nevinne“. Nevyčítal Bohu nespravodlivosť, ktorú cítil, ale znenávidel svojho brata ... Tento „Kainov súrodenecký syndróm“ dedíme. Žiarlime na svojich súrodencov, keď im naši rodičia prejavujú svoju lásku a to i vtedy, keď sa jej dostáva i nám a táto žiarlivosť sa obracia hlavne voči nášmu bratovi, či sestre /všimni si to najmä u malých detí, ako sa správajú, keď napr. matka prejaví svoju náklonnosť voči iným osobám. Nielenže sa hneď začne dožadovať jej materinského citu, ale odstrkuje, zazerá, začne sa hnevať na svojho „rivala“ .../. Tento „Kainov syndróm“ sa však netýka len súrodencov, ale má ďaleko širšiu platnosť v rámci rôznorodých medziľudských vzťahov, ktoré nebudem rozoberať /iste sám nájdeš dosť príkladov a súvisí i so zaliečaním - preto je v tom Ábel „nevinne“ v úvodzovkách ... nemuselo však v jeho prípade ísť o zaliečanie, ale o dar z úprimného srdca. Takýchto ľudí, ktorí dokážu dať zo svojho to najlepšie druhým, tiež „nenávidíme“, lebo sami to nedokážeme .../, ale napíšem svoju myšlienku, ktorej sa to týka okrajovo. Sme nedokonalí, omylní a tomu zodpovedá i naše správanie, myslenie. Ak nás však niekto upozorní na naše nevhodné správanie, naše omyly, prvou našou reakciou je väčšinou hnev voči „kritikovi“ /nie „hnev voči vlastným chybám/ a často i vtedy, keď to myslí s nami úprimne a zotrvávame naďalej vo svojich omyloch ... Ludská a Božia spravodlivosť
Mnohí si prispôsobujú Boha na svoj obraz, pritom je to opačne, my sme stvorení na boží obraz, ktorý je však nedokonalým, nielen preto, že je z prachu zeme (napríklad aj preto, lebo darovaná dokonalosť stvorenstva by znemožnila akýkoľvek vývoj, slobodu rozhodovania a predovšetkým by bola ničím, nevážili by sme si ju, nedokázali oceniť, tak ako si neceníme nezaslúžené cennosti...) sme natoľko vzdialenými Bohu, že rozdiely medzi človekom a človekom, berúc do úvahy túto vzdialenosť, prakticky ani neexistujú... sme síce nedokonalými, ale je v našich silách meniť sa, vyvíjať sa smerom k Bohu... ak by však Boh bol schopný nenávisti – čo je pre mňa nepredstaviteľné - potom by sme sa vyvíjali k nedokonalosti...


71.
označiť príspevok

Veličenstvo
   30. 4. 2017, 18:05 avatar
Dnes som stretol kamarátku s dcérkou. Keď som sa chcel s kamarátkou rozprávať, jej dcéra ju ťahala preč a potom na mňa vyplazila jazyk. Je to kainov syndróm?


73.
označiť príspevok

J.Tull
   30. 4. 2017, 18:38 avatar
Veličenstvo, to nemôžem vedieť... predpokladám že ak, potom len z časti... skôr si myslím, že si ju zdržoval, že prejavila svoju netrpezlivosť, nechcela znášať chvíle, ktoré ju nezaujali... vyplazila jazyk, lebo z jej hľadiska to bolo jej "víťazstvo" tým, že matka dala prednosť jej...
...ale nie som psychológ... je to len názor laika (rovnako akým je i "Kainov syndróm"... )


72.
označiť príspevok

darija žena
   30. 4. 2017, 18:34 avatar
to neni nenávisť Boha k ľuďom, keď ich vyhnal z raja a dal im trapenie a dokonca nas strašia peklom, to neni nenavist Boha že ak nerobis co vravi, skoncis v pekle? a ze dokonca na celú večnosť, ako aj kristus že umrel na kríži ak bol Boží syn, to bolo z lasky že mu vybral takú smrt? tak ja neviem naozaj teda Boh vyzerá divne, žiada si smrť, aj od abrahama aby zabil jedineho syna, tak ak je Boh laska, tak je to brutalna laska.


74.
označiť príspevok

J.Tull
   30. 4. 2017, 18:41 avatar
darija, pozri "401"; "403" 


75.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   30. 4. 2017, 18:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.120.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 5. 2017, 23:57 avatar
406,....ešte tak tomu porozumieť, a možno by sme mali iný názor?!
Študent medecíny si vzal do ruky učebnicu jadrovej fyziky a strašne sa čudoval,aké nezmysli sa píšu v danej učebnici.
"Ak odpovedá niekto na vec skôr, ako [ju] vypočuje, je to od neho pochabosť a poníženie" Príslovie 18:13


77.
označiť príspevok

milky945 muž
   30. 4. 2017, 18:48 avatar
J.Tull 404: súhlasím s tvojou prvou vetou, prepáč ďalšie som nečítal. Tým pádom súhlasím so Štefanom v 1. Lenže treba dodať jednu podstatnú vec, že Boh je zároveň milosrdný. Teda svetlo svieti aj pre hriešnika aj pre Jeho deti, prší pre hriešnika aj pre jeho deti. Musím si pozrieť tie videá od Davida Platta, vyzerajú zaujímavo. Inak som sa tejto téme nevenoval, len teraz som sem nazrel.


88.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 5. 2017, 09:55 avatar
milky945, nie je v tom protirečenie (snáď v pojme „všetko“... ). Vysvetlím na analógii. Hriešnosť je v istom zmysle zdedená choroba, povedzme rakovina. Predstav si lekára, ktorú ju nenávidí a bojuje proti nej. Vari z toho vyplýva, že nenávidí aj ľudí, ktorí majú rakovinu?
Rakovina síce môže byť v našich génoch, ale to neznamená, že musí aj prepuknúť. Sú to „len“ „predispozície“. Pri správnej životospráve, v zdravom prostredí... nemusí prepuknúť a naopak, pri nesprávnej životospráve, účinkami škodlivého prostredia... môže prepuknúť aj u človeka, ktorý ju v génoch nemá...
Behaviorálna genetika nám dokladuje, že i naše správanie je zakódované v našich génoch (dedičný hriech... ), ale to neznamená, že nie je ovplyvniteľné výchovou, „duchovným“ prostredím... analogicky ako pri nemociach...
Podľa mojej predstavy Boh, ktorý je večný, ktorý je nad všetkým stvorenstvom, nad celým materiálnym svetom... taký Boh je aj nad všetkým „duchovným svetom“... preto je i nad hriechom, z toho mi vyplýva, že nemôže mať nenávisť ani voči hriechu, to však neznamená, že nie je pre Neho zlom...


91.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 5. 2017, 10:01 avatar
milky945, ospravedlňujem sa. Príspevok "428" je reakciou na "412"...  


95.
označiť príspevok

milky945 muž
   1. 5. 2017, 13:36 avatar
J.Tull 428, snažíš sa oddeliť rakovinu od človeka ako by to boli dve rôzne veci. Neviem, či je to dobrá analógia. Veď predsa rakovina bez človeka / živočícha nie je možná / neexistuje. Rakovina je súčasťou človeka a nemôže byť mimo neho. A presne na to som sa snažil poukázať v 412. To čo nás privádza k hriechu je v nás, sme to my. Pokušenie môže prísť aj z vonku, ale samotný skutok / hriech je naše dielo / naša slabosť. Takže keď veriaci-4 tvrdil:
... Boh nenavidí vsetko to čo nas privadza k hriechu ...
čo tým myslel? Myslel tým, že Boh nenávidí len pokušenie / prvotný činiteľ alebo celý reťazec činiteľov, ktoré viedli k hriechu?


97.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 5. 2017, 15:26 avatar
milky945, rakovina a človek sú tie isté veci? ... vôbec akákoľvek ľudská nemoc je človekom, ktorý ju má? ...podobne je to aj s vlastnosťami, povahou človeka...
Neviem ako veriaci myslel:
Boh nenavidí vsetko to čo nas privadza k hriechu ...
Ťažko mi je odpovedať, pretože podľa mňa, Boh nemá nič v nenávisti... a na dôvažok, k hriechu nás zvádzajú neskutočne mnohé veci i keď sa budeme baviť len o jednom konkrétnom hriechu... povedzme, ako si môžeš ctiť svojho otca a svoju matku, keď si "odložené dieťa"... keď si týrané dieťa...nepokradni, keď si z takejto rodiny... keď Ťa spoločnosť nenávidí pre Tvoju farbu pleti, vystrnadila na svoj okraj a živíš sa z kontajnerov, v ktorých nachádzaš množstvo vyhodených potravín, ktoré sú prebytkom tých, ktorí Ťa nenávidia... ...neoklameš a si klamstvom obklopený... samozrejme, že za tým čo som uviedol je človek nie neúcta, krádež, klamstvo... lenže náprava nie je vtom, že budeme nenávidieť človeka, ale v zistení, analyzovaní príčin, pre ktoré činí hriech... to je síce oveľa ťažšie, ako sú jednoduché riešenia, ktoré však nič neriešia... nenávisť plodí len nenávisť... ničí nielen toho kto je nenávidený, ale aj nenávidiaceho...
Neviem ako Ti to mám vysvetliť... pozri napr. „Kainov syndróm“ v "404"... mohol by som uviesť príklad zo svojej skúsenosti, ale radšej použijem literárny. Neviem, či si čítal "Hugových Bedárov"; bývalý galejník Jean Valjean okradne starého kňaza, ktorý ho prichýlil a pohostil... keď ho žandári chytia, kňaz sa za neho zaručí a daruje mu svoje ďalšie cennosti... kňaz neznenávidel zlodeja a proti krádeži bojoval svojou láskou...


118.
označiť príspevok

milky945 muž
   2. 5. 2017, 23:21 avatar
J.Tull 437, som až teraz pochopil, že si proti tvrdeniu v 1 a proti David Plattovi. Myslím, že sme urobili chybu. Hovoríme tu všetci o tom, či Boh nenávidí hriešnikov, ale každý chápe toto slovo inak a v inom kontexte. Ty to berieš fatálne, ako konečnú, ako definitívu bez nádeje sa z toho dostať. Ja to beriem inak, ja to beriem len ako začiatok. Boh stvoril svet / ľudí a vedel do čoho ide, vedel koho tvorí, kde to začne, ale aj ako to skončí. Svet je podľa Písma teraz v pôrodných bolestiach, čo naznačuje proces rastu / rodenia.

To že Boh neznáša hriešnikov mi dáva zmysel. Určite väčší ako to, že Boh miluje hriešnikov a potom skončia všetci v pekle. To je logika tohto sveta / mnohých kresťanských cirkví.
Dáva mi to zmysel aj vtedy, keď čítam v Písme, že viera je dar a iba pravá viera vedie ku spáse / je istota spásy. No lebo ak je Bohu odporné uvažovanie hriešnika, potom mu bude odporné asi aj to, že takýto hriešnik sa svojim vlastnými silami snaží o spásu / spravodlivosť. Pritom Boh vie, že sa mu to nikdy nepodarí bez Jeho pomoci / bez viery.

No a v Písme čítam aj to, že všetko živé žije vďaka Bohu, že my žijeme v Bohu, že stačí aby Boh zobral dych života a všetko živé padne mŕtve na zem, t.j. tuším Kazateľ a inde. Ja verím aj tomu, že celý vesmír je riadený Bohom, že Boh sa aktívne podieľa na jeho chode*. To všetko napriek nenávisti voči hriešnikom. Za tým vidím veľkú dávku milosrdenstva a istý zámer.

* Iste všetko má svoje prírodné zákony (fyzikálne, chemické, biologické...). Otázne je len to, ako sa tieto zákony udržujú. Sami od seba alebo im k tomu niekto pomáha? To je mimo tému.


132.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 5. 2017, 18:03 avatar
milky945, až teraz som si všimol Tvoj príspevok... len v stručnosti, neberiem to fatálne... podľa mňa to fatálne berú niektorí veriaci - ako je David Platt, vyznávači takejto, či podobnej viery... v tomto ich kritizujem, kritizujem práve ich "fatálnosť" a idem vo svojej kritika ešte ďalej, respektíve tvrdím, že ak existuje Boh, podľa môjho presvedčenia nemôže cítiť nenávisť voči nikomu, ničomu... nedokážem si predstaviť Boha, ktorý by mal vo svojom srdci tak nízke pudy, akými sú žiarlivosť, hnev, nenávisť... to neznamená, že nemôže trestať, ale určite nie trestať z hnevu, či dokonca z nenávisti... hriešnik sa svojou hriešnosťou trestá sám... a možno tomu bude tak i pri poslednom zúčtovaní...


105.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 5. 2017, 10:33 avatar
402,....s tým úvodom súhlasím. Niektorí len míňajú slová a nepovedia nič užitočné, a zrejme je im dlhá chvíľa. Naozaj, slovami:"bľabotanie" si to vystihol.
K tomu hnevu,hriechu len toľko,.....že dnes Boh zhovieva,lebo je ešte čas na nápravu,ale nebude tak stále. Biblia hovorí ,že "Boh je pomalý do hnevu",.....ale dodáva aj to,že "nekajúcni hriešnici budú spravodlivo potrestaní". Aj preto sa v Písme vyskytuje slovné spojenie:..."prichádzajúci hnev Boží". Teda,nemali by sme si myslieť,že Boh je plný hnevu a dusí to v sebe,pretože on sám hnev odsudzuje a hovorí,že človek ktorý prechováva hnev ubližuje sám sebe. A to mnohými spôsobmi. Stefanova rétorika je jednostranná a nevníma širší kontext Písma. Ty si to tiež naznačil v závere.
Samozrejme, skutkami,akokoľvek dobrými neodstránime svoj hriech,a ani samotné nevedú k zmiereniu s Bohom,.....na to je potrebná viera v obeť Ježiša Krista. Potom môžme mať istotu,že Boží hnev na konci časov sa nás nedotkne. 1 Sol.1:10,. 2 Sol.1:6-9
Tiež je potrebné povedať ,že ..... „Boží hnev sa zjavuje z neba proti každej bezbožnosti“. (Rim. 1:18–20) Teda,ak niekto dnes zle koná a ubližuje niekomu/trebárs jeho služobníkom/ ,tak Boh sa naozaj hnevá. Čo je úplne prirodzené.
Inak platí Ján 3:36......je to memento pre každého ,kto dnes neprejavuje pravú vieru.


86.
označiť príspevok

Wolfe muž
   1. 5. 2017, 01:28 avatar
"Miluje teda BOH hriešnika ?
Áno.
Toho,ktorý v neho uveril."

Evanjelium podľa Marka - kapitola 2
15 Keď potom Ježiš sedel v jeho dome za stolom, stolovali s ním a s jeho učeníkmi aj mnohí mýtnici a hriešnici, lebo ich bolo mnoho a nasledovali ho.
16 Keď ho zákonníci zo skupiny farizejov videli jesť s hriešnikmi a mýtnikmi, hovorili jeho učeníkom: "Prečo jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?"
17 Ježiš to začul a povedal im: "Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov."


99.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   1. 5. 2017, 16:31 avatar
ááá wolf...mne tiež podobne,ako tebe veľa vecí nedochádza,preto čítam Roháčkov preklad.Je to písané celkom polopate.
Dozvieš sa ,že Pán Ježiš neprišiel volať hriešnikov na obed,ani na dva deci,ale KU POKÁNIU.
Je to jeden z klúčových bodov Sv.Písma
Žiaden človek,ktorý nečiní pokánie zo svojich skutkov a neprosí BOHA o milosť,nie je ospravedlnený
Tí,ktorí sa ospravedlnia sami činením "dobrých"skutkov,sú sami pred sebou spravodliví,čiže jeho obeta pre nich nie je potrebná.


100.
označiť príspevok

Wolfe muž
   1. 5. 2017, 21:09 avatar
Rec nebola o tom, ci hriesnik je, alebo nie je ospravedlneny, ale ci ho Boh miluje.
Keby ho nemiloval tak by kaslal na nejake pokusy o obratenie na spravnu stranu..

Samozrejme to s Jezisom atd. co si pisal suhlasim.


101.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   1. 5. 2017, 22:51 avatar
wolf...len z čisto pragmatického hľadiska...
Ako sa vo videu hovorí,len v prvých 50 žalmoch je 14x opísaná Božia nenávisť k hriešnikom,Jn 3,36 hovorí o Božom hneve,Pavol píše o Božom hneve,Zjavenie celé hovorí o Božom hneve.
Tebe z toho vyšla láska.Čo ti mám na to povedať?

Ž 5,6---Blázni neobstoja pred tvojimi očima; nenávidíš VŠETKÝCH, ktorí robia neprávosť---
ON nepotrestal hriech,ale svojho milovaného Syna a na konci časov nepotrestá hriech,ale hriešnikov.Alebo sa BOH zmenil a žalm už neplatí?


104.
označiť príspevok

Wolfe muž
   2. 5. 2017, 03:09 avatar
pišta.. Pokial viem to boli casy zakona, teraz je cas milosrdenstva...


114.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 5. 2017, 11:47 avatar
494,...to je pravda,ale Boh stále "nenávidí nezákonnosť a nekajúcnych odporcov",....ale teraz im ešte dáva čas na obrátenie,čo je prejavom jeho lásky a milosrdenstva. Teda...jeho lásku a nenávisť musíme vnímať v širšom biblickom kontexte. Dominujucou vlastnosťou Boha je láska,.......a jeho hnev ,nenávisť je len dôsledkom ľudských ,zlých postojov a je vždy spravodlivý a oprávnený! A aj preto sa píše v Písme, že je "pomalý do hnevu".


126.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   3. 5. 2017, 09:20 avatar
Lubeno...Boh je milosrdny,preto dá ľuďom dar viery a tí následne uveria.okamžite.To je to milosrdenstvo.
Nikde sa nepíše,že zákon je neplatný.Práve naopak.


130.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 5. 2017, 03:01 avatar
Heh, Lubeno mi hovoril jeden vratnik

Preco, teda niektorym dar viery dava a niektorym nedava (prosim nehovor tu o odmietani daru) a preco ked dava, tak nedava dar uverit SPRAVNE?

Takze podla tvojej predstavy vyberie si komu da dar viery, tych, ktori dar odmietli + ti ktorym dar nedal sa budu skvarit v pekle?


131.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   4. 5. 2017, 08:48 avatar
Ja viem len toľko,že sa stále deje jeho vôľa.
Asi vie o nás viac,ako my sami.
Rozmýšľal si niekedy nad tým,že nenašiel Abrahám Boha,ale naopak?Ani Pavol,ani ucenici?
Povieme,že je to nespravodlivé?


133.
označiť príspevok

Wolfe muž
   5. 5. 2017, 05:21 avatar
534 Mam taky pocit, ako keby si zacal sklzavat do kalvinskeho ucenia o predurceni..


134.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   5. 5. 2017, 10:32 avatar
Nepoznám úplne do podrobnosti kalvinske učenie.
Luther hlásal vyvolenie dávno pred Kalvinom.Je to v biblii toľkokrát napísané,že sa to nedá prehliadnuť.
Človek sám Boha ani nenájde,ani sa sám nespasi.

11Lebo ešte keď sa neboli narodili ani neboli vykonali ničoho dobrého alebo zlého - aby zostávalo preduloženie Božie podľa vyvolenia, nie zo skutkov, ale z toho, ktorý povoláva .
Súhlasí milky945


65.
označiť príspevok

veriaci-4
   29. 4. 2017, 20:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.78.
označiť príspevok

milky945 muž
   30. 4. 2017, 19:03 avatar
Veriaci 394: trochu si protirečíš v dvoch vetách.
... V1: tvrdenie , že Boh nenavidí hriešnikov je scestné
... V2: Boh nenavidí vsetko to čo nas privadza k hriechu....čo nas od neho oddeluje ...
Vo vete V2 vlastne hovoríš o človeku ako takom. V2 sa vzťahuje na človeka / na celého človeka. My sami sme to, čo nás privádza k hriechu, je to v nás, nie mimo nás. A to je v rozpore s tvojou prvou vetou.
Súhlasí stefan 5


54.
označiť príspevok

havran
   29. 4. 2017, 15:20 avatar
To sa tu už nedá naozaj baviť so zdravým rozumom? Už začali kvitnúť margarétky. Tak si jednu odtrhnite a trhajte z nej ovetné lístky, Zistíte či Boh existuje keď budete trhať je, alebo nieje. Ak výjde, že nieje, tak začnite najprv že nieje. Na to nie je treba čítať celú Bibliu.


55.
označiť príspevok

havran
   29. 4. 2017, 15:24 avatar
Je mi ľúto, že čím ďalej, tým tu na DF sa už nedokážete baviť o zmysluplných veciach a medzi tým, vás vládcovia sveta vedú ako ovce na ostrihanie vlny, či porážku. Taj čo? Ktorí ste ktorí?
Súhlasí darija


56.
označiť príspevok

havran
   29. 4. 2017, 15:44 avatar
Immanuel- nepatríš náhodou medzi tých, čo si myslia že sú dažďovka a boja sa sliepok?  


57.
označiť príspevok

havran
   29. 4. 2017, 16:05 avatar
Je to tu úbphosť. To naozaj sa tu už nedokážeme baviť o konkrítnych a reálnych veciach. Ak je toto vizitka budúcej generácie tak sme hlboko v ....... . Skutočným pánom sveta sa vzdávate bez boja a ten kto sa vzdáva nikdy nikdy nezvíťazi.Tak len pokorne zopnite rúčky a pozdravte svojho Boha.


58.
označiť príspevok

havran
   29. 4. 2017, 16:11 avatar
Immanuel- tak to si mi trafil na dobrú tému. Aký máš názor na to, keď ti poviem,že vedomie sa nedá programovať? To môžeš vykonávať len s podvedomím, ktoré je poslušným vykonávateľom tvojho vedomia.
Súhlasí  ×


59.
označiť príspevok

havran
   29. 4. 2017, 16:15 avatar
Najväčšie zo všetkých tajomstiev, známe ľuďom vo všetkých dobách, spočíva v schopnosti sa dohovoriť so svojím podvedomím a uvoľniť jeho sily. Toto môžete dokázať aj vy.


67.
označiť príspevok

J.Tull
   30. 4. 2017, 11:04 avatar
Nadja, k „397“ veď vieš, že som neveriaci pes... neverím, že Boh existuje (netvrdím však a už vôbec nedokazujem, že neexistuje).... Bibliu nenapísal Boh, napísali ju ľudia vo svojom jazyku, v historických pojmoch (slovách... ) svoje reči, rečou svojej doby (myslené i v širšom význame) na základe svojich schopností, vedomostí... na základe svojho citu a rozumu... v kontexte danej doby – možností dobového poznania, ako i v kontexte dobovej etiky, morálky... to je fakt, že je za tým Boh, je viera (čo však nie je dôkazom toho, že to tak nemôže byť... ) ... možno Boh použil človeka ako „nástroj“, ktorým vyjadril svoje Slovo, ktoré je však týmto „nástrojom“ deformované... ak by bolo Jeho priamym Slovom, nepotrebovalo by výklad, nebolo by toľko kresťanských i vzájomne si odporujúcich, vysvetlení... a už vôbec by jeho výklad nemohol vyvolávať vzájomné hádky... nebolo by toľko, svárov až nevraživosti, nenávisti, nielen voči inovercom, ale aj voči sebe navzájom... lenže ak by sa nám zjavil vo svojom Slove priamo, potom by nás obmedzil v našej slobode ... a podľa mňa, ak existuje Boh, Stvoriteľ všetkých vecí... obrazne povedané - Jeho Slovo nie je možné vyjadriť priamo („od slova do slova“) ľudskou rečou, vyjadriť slovami, vyjadriť v ľudských pojmoch... - je tu istá podoba z fyzikou, ktorú nie je dostatočne možné vyjadriť slovami; rečou fyziky (ktorou i medzi sebou komunikujú fyzici) je matematika... - ... je však možnosť vyjadriť to, čo považoval za potrebné, básňou, analógiami, obraznými vyjadreniami...
Človek k tomu, aby rozumel, si potrebuje vytvoriť „obraznú predstavu“... takto existuje strom života, strom poznania dobra a zla, raj i peklo... preto bol spočiatku Boh bradatým deduškom na obláčiku, pre niektorých milosrdným, prekypujúcim láskou... a pre iných zlostným žiarlivcom, prekypujúcim hnevom (vyzerá to tak, že pre niektorých je takým dodnes...) vkladali do Neho svoje vlastnosti – vlastnú nenávisť, žiarlivosť, ale i lásku... svoje činy prisudzovali činom Boha... to platí všeobecne pre „všetky“ nielen staré náboženstvá... uvedené vôbec, ale vôbec, neznamená, že Biblia je klamstvo – tak ako to nemožno povedať o umení, ktoré práve tým, že nie je prísnym opisom (povedzme vedeckým... ) reality, vyjadruje hlbšie pravdy...


94.
označiť príspevok

Nadja žena
   1. 5. 2017, 13:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

J.Tull
   30. 4. 2017, 13:51 avatar
stefan 5, k „400“, neodpovedal si na moje otázky v 371. príspevku - samozrejme, že netreba odpovedať, ako na ZDŠ... nemusíš odpovedať vôbec – hoci reaguješ naň. Tvoja reakcia je vzhľadom k nim, „mimo misu“...
Pre nedostatok času... narýchlo len pár myšlienok...
Podľa Teba Boh, ktorý tak miloval svet (nielen „vyvolený“ národ, ľudstvo... ale svet... ) že dal svojho jednorodeného Syna, potom začal nenávidieť? Kristus, ktorý sa vzdal svojej podoby (rovnosti, prirodzenosti... ) a vzal na seba podobu, prirodzenosť človeka, stal sa Synom človeka, aby svojim utrpením, potupnou smrťou, podstúpil smrť posledného z posledných... nie pre seba samého, ale preto, že miloval, začal odrazu nenávidieť ľudí... Ježiš, ktorý hlásal milosrdenstvo, lásku... učil milovať blížneho svojho i nepriateľov, zrazu začal nenávidieť? ...kto má v srdci lásku, toho sa nenávisť nechytá...
Chceš mi tu navravieť, že Kristus nenávidel Pavla až do chvíle, kým ho „nezhodil z koňa“? Nenávidel Tomáša, kým mu nedovolil vložiť prsty do svojich rán, nenávidel apoštolov, pokiaľ ich „neosvietil“ Duch svätý? Veď všetci uverili až potom... teraz nenávidí tých, ktorí neuverili, hoci nielenže nemali tie vymoženosti, ktoré preukázal svojim učeníkom, Židom, ktorí mali možnosť Ho vidieť, počuť... tých ktorí o ňom nemajú ani šajnu...
Pán Ježiš hlásal lásku Židom, Pavol aj ostatným, ktorí sa nachádzali v jeho dosahu... avšak „miliardy miliárd“ túto možnosť nemali ... sú za to nenávidení...? ak by mali všetci rovnakú možnosť, aj v tom prípade, musí byť nenávisť „zakódovaná v srdci“... ...inak by nemohla prepuknúť... je viera darom, alebo nie je? ...komu sa dostane takáto milosť a prijme ju, bude milovaní a ten kto nemá dar viery, ten bude nenávidený? V poriadku, nech sú blahoslavení tí, ktorí nevideli, nepočuli a uverili, ale na základe akej morálky majú byť nenávidení ostatní?... lebo sa narodili? ...vari si človek môže vybrať či sa narodí, alebo nenarodí? ...môže si vybrať inú prirodzenosť, než je prirodzenosť človeka? Narodil si sa so „špatnými génmi“, dostalo sa Ti „zlej“ výchovy, narodil si sa na „špatnom“ mieste, v „zlej“ kultúre... nedostalo sa Ti predpokladov pre to, aby si uveril... tak sa Ti dostalo nenávisti a šup s tebou na večné muky do pekla ...
Otec dal svoj diel dedičstva svojmu márnotratnému, ktorý potom odišiel z rodičovského domu... vari ho otec prestal milovať a začal ho nenávidieť? ...alebo s nádejou v srdci vyzeral a keď ho zbadal už z diaľky, premknutý súcitom mu vybehol oproti, objal ho a vybozkával, ešte predtým, než by syn čokoľvek povedal...? Vari by tak urobil, keby ho prestal milovať?
Súhlasí kntsz


76.
označiť príspevok

darija žena
   30. 4. 2017, 18:46 avatar
existuje peklo podla Teba? lebo ten otec prijal marnotratneho syna a neprestal ho milovat, a neprestal by ho milovat ani keby ostal marnotratny ..ale Boh takých posiela ževraj do pekla. a to je potom tajomstvo, lebo ktorá Láska by poslala do pekla živú dušu.
Súhlasí J.Tull


79.
označiť príspevok

J.Tull
   30. 4. 2017, 19:18 avatar
darija, neverím, že existuje Boh, nieto ešte v existenciu pekla... viac k tomu v "401"... 


80.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   30. 4. 2017, 20:03 avatar
Boh prijal márnotratného syna, lebo sa k nemu vrátil a robil pokánie.


87.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 5. 2017, 09:31 avatar
Slušný človek, nájdi si príslušný príbeh verše a napíš mi z ktorých veršov v tom príbehu vyplýva Tvoje tvrdenie... 
Otec zbadal syna už z diaľky - z uvedeného je dosť pravdepodobné, že ho vyzeral a potvrdzuje to i pokračovanie - a premknutý súcitom mu vybehol oproti, objal ho a vybozkával. Až potom syn prehovoril. Otec objal a vybozkával ho, ešte predtým, než sa syn začal pred ním kajať.... mne z celého príbehu vyplýva, že otec svojho syna nikdy neprestal milovať... niet v ňom nič, čoby nasvedčovali o jeho nenávisti voči nemu... zato o tom, že ho vždy miloval, sú viac než len indície...


89.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   1. 5. 2017, 09:59 avatar
Tull. Ja som nepísal, že ho prestal milovať. Ale dobre. Ty si myslíš, že kreby prišiel domov s dvoma prostitútkami, napitý alkoholom a povedal by, že fotre, už nemá prachy, už sa mi minuli a potrebujem u teba bývať aj s týmito dvomi, tak by ho otec prijal s otvorenou náručou?
Súhlasí Shagara


90.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   1. 5. 2017, 10:00 avatar
To, že ho vyhliadal zdiaľky ukazuje, ako Boh čaká na každého syna, ktorý sa od neho odvráti.
Súhlasí J.Tull


93.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 5. 2017, 10:15 avatar
Slušný človek, a zároveň to ukazuje, že nie je v ňom nenávisť voči žiadnemu človeku... toho koho nenávidíme, toho nevyzeráme, nečakáme... ale vyzeráme, nevieme sa dočkať milovanej osoby...


113.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 5. 2017, 11:36 avatar
433,.....Tull,uviedol som niekoľko citátov z Písma,kde Boh naozaj hovorí,že niekoho,niečo nenávidí,....to ako chápeš?
Samozrejme,...Boh kajúcnym odpúšťa a prijíma ich,o tom je aj znázornenie o "márnotratnom synovi".
Ale nejaká "všeláska" ako ju prezentuješ je nerozumné a nebiblické. Ak má Boh lásku všeobecne k ľudstvu,tak ju zjavil tým,že obetoval svojho syna,ale má to svoje podmienky/zmierenie s ním/ a aj čas/keď Boh čaká a zhovieva/,aby nakoniec odstránil zo zeme každé zlo,a svojich odporcov,a aj tých čo v neho nesprávne veria, na základe nesprávneho poznania/burina-falošní kresťania/.
„Je to od Boha spravodlivé, aby odplatil súžením tým, čo vám spôsobujú súženie, ale vám, ktorí znášate súženie, úľavu spolu s nami pri zjavení Pána Ježiša z neba s jeho mocnými anjelmi v planúcom ohni, keď uvedie pomstu na tých, čo nepoznajú Boha a na tých, ktorí neposlúchajú dobré posolstvo o našom Pánu Ježišovi.“ 2 Solúnčanom


116.
označiť príspevok

J.Tull
   2. 5. 2017, 15:46 avatar
Shagara, len stručne v rýchlosti... myslím si, že naskrze nemôžeme vedieť temer nič o Božích vlastnostiach, lebo nášmu pohľadu je natoľko vzdialeným, ako mravencovi vesmírne galaxie... môžme si však (na rozdiel od mravca) "predstavovať"... veriť... predovšetkým píšem o tom, že Boh nemôže nenávidieť... z láskou je to inak... neviem si predstaviť, žeby Boh stvoril vesmír z nenávisti, alebo len tak pre svoju zábavku, či niečo podobné... láska je pre mňa najprijateľnejšie vysvetlenie... Boh miluje každého človeka, ale to neznamená, že "hriešnikov" netrestá... trestá však "výchovne"... trestá i "(skryte... " vychováva tak, aby ho neobmedzoval v jeho slobode (ktorá je i beztak značne obmedzenou... )... aj rozumný človek, ktorý úprimne miluje, robí všetko preto (pokiaľ nie je zaslepeným... ), aby sa milovaná osoba "zdokonaľovala"... snaží sa jej predať všetky svoje dobré vlastnosti, ktoré má, bez toho, aby nútil... to sa týka nielen detí... na rozdiel od Boha, sa pritom zdokonaľuje s ňou...


123.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 5. 2017, 01:00 avatar
519,....prečo ale ja nemám ten pocit,ako ty? A ani žiadny JS? Myslíš si,že Biblia nám bola daná nadarmo? Priznávam,....neveriaci a tí,čo nemajú presné poznanie Písma a nevedie ich Boží duch ,tak tí nechápu ani len základy Písma,.....ale to neplatí na všetkých.
A nikto nikdy netvrdil,"že Boh stvoril vesmír z nenávisti",....ako si na to došiel,keď je Boh láska?
tebe sa len vytýka to,čo tvrdíš zo svojej pozície neverca,......niečo na spôsob nejakej Božej všelásky,sentimentality a podobne. Uvedom si, tak ako vesmír drží pohromade vďaka presnému nastaveniu,....tak aj život ľudí môže fungovať len vtedy,ak všetci sa budú držať Božích noriem. Už len malý odklon by viedol ku morálnej a inej katastrofe.
A je pravdou ,dnes Boh koná ešte stále progresívne,....ale ak začne "veľké súženie" ,už to bude len regresívne konanie,voči jeho odporcom.
„Je to od Boha spravodlivé, aby odplatil súžením tým, čo vám spôsobujú súženie, ale vám, ktorí znášate súženie, úľavu spolu s nami pri zjavení Pána Ježiša z neba s jeho mocnými anjelmi v planúcom ohni, keď uvedie pomstu na tých, čo nepoznajú Boha a na tých, ktorí neposlúchajú dobré posolstvo o našom Pánu Ježišovi.“ (2. Tesaloničanom 1:6–8)


127.
označiť príspevok

J.Tull
   3. 5. 2017, 10:02 avatar
Shagara, prečítaj si ešte raz "519" a pokiaľ možno bez predsudkov (ak to dokážeš  ... )


128.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   3. 5. 2017, 10:52 avatar
Ale čo šagarek...už prípušťaš Boží hnev?Ešte nedávno si bol tým kazateľom všelásky ty.
Ked BOH odvrhol židov,ako Pavol píše,vtedy konal ako ....progresívne,či už degresívne?

Sám si to po sebe prečítaj a tie nezmysly si oprav.
BOH koná stále rovnako,lebo je nemenný.Jeho hnev na tých,ktorí nie sú poslušní Pánovi Ježišovi ZOSTÁVA!!!Jn 3,36.
Ked zostáva,to znamená,že vždy ten hnev BOL.
Mnohým ľudom chýbajú schopnosi porozumieť vlastnému jazyku.


129.
označiť príspevok

Ludwig muž
   3. 5. 2017, 12:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.92.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 5. 2017, 10:11 avatar
Slušný človek, je pravda, že neprišiel domov s dvoma prostitútkami, napitý alkoholom... je celkom dobre možné, že bolo na ňom vidieť, v akom duševnom rozpoložení sa nachádza... lenže z diaľky je to len ťažko poznať a otca premkol súcit hneď ako ho zbadal... sotva mohol z určitosťou vedieť, čo vlastne bude požadovať... myslím si, že na to ani nemyslel, pretože ho miloval a tou najpodstatnejšou vecou bolo pre neho to, že sa vracia domov...


85.
označiť príspevok

kntsz muž
   30. 4. 2017, 23:49 avatar
Nie, že by som sa so všetkým ztotožnil, ale pomerne jasne a logicky argumentuješ.
Tiež si preto myslím, že Boh a nenávisť nejdú k sebe. Nie preto, že by som ho chcel idealizovať, ale pre jeho činy, ktoré s nenávisťou nemajú nič spoločné. Opakom je pravda.
Cieľom Boha vždy bolo, aby človek spel k láske a k dobru.
Ak sa v Starom a Novom zákone objavujú "tresty Božie", určite to nie je Boží čin z nenávisti.
Treba si nám zrejme uvedomiť, že náš život v časopriestore je limitovaný a táto limita sa blíži k nule v porovnaní so životom vo večnosti. Vyzneje to možno až tmársky, ale vôbec nevylučujem, že utrpenie aj nevinného, môže mať práve pre toho nevinného nepredstaviteľné plusy vo večnosti.
Nakoniec ukrižovanie Krista tiež bolo obrovským utrpením pre neho a to hlavne v duchovnej oblasti, nie v telesnej, keď zomieral ako absolútne nevinný a snažiaci sa o dobro všetkých na kríži ako človek a to až tak, že zapochyboval, či ho Boh neopustil.
Pritom opakom bola pravda. Boh bol neskonale pri ňom.


98.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   1. 5. 2017, 16:18 avatar
kntsz...to ,že sa s tullom so všetkým nestotožnuješ,len dobre.
Ked si bližšie rozoberieš jeho príspevky,nestotožníš sa s ničím a urobíš ešte lepšie.

Tull je tu hlásateľom akejsi všelásky,ktorú Boh podľa neho ku všetkým má.Ved peklo boh stvoril asi tiež kvôli takejto láske.Nedaj sa oklamať šarlatánmi,ktorí do ničnehovoriacich fráz zabaľujú lož.Je to poslanie filozofie--žvásty o ničom.

Milosrdný otec prijal syna a bol pohnutý milosrdenstvom ešte predtým,ako sa začal kajať.tullovi sa to nezdá kompatibilné s tým,čo píšem.
Nuž samozrejme,že predtým.Ved ho videl ísť v biednych handrách a bez služobníctvaTým,v akom stave ho už zdialky videl,okamžite vedel,ako syn dopadol.
Tull píše:
Chceš mi tu navravieť, že Kristus nenávidel Pavla až do chvíle, kým ho „nezhodil z koňa“?
To je presne to,o čom stále hovorím.Na vine je nedôsledné čítanie.Keby ho totiž čítal dôsledne,vedel by ,že Pavla si BOH vyvolil dávno predtým,ako ho zhodil z koňa.
---Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna---
Pavol nepíše,že BOH má lásku k niekomu inému,ako ku svojim deťom.
---Ale Boh dokazuje svoju lásku k NÁM tým, že Kristus zomrel za NÁS, keď sme boli ešte hriešnici.

SZ nie je iný,ako NZ.V oboch prikazuje BOH milovať jeho samotného a svojich blížnych.
Vysvetlené je to v NZ.---Keby ste milovali len tých, čo vás milujú, akú vďaku si zaslúžite?---
Tu je zdôraznené,že ----A tak keď je hladný tvoj nepriateľ, nakŕm ho; keď je smädný, napoj ho; lebo to robiac shrnieš žeravé uhlie na jeho hlavu. 21Nedaj sa premáhať zlému, ale premáhaj dobrým zlé.----

My nemáme nenávidieť-pomsta patrí BOHU,on odplatí.Nehovorí,že hriešnikov láskavo napomenie.Hovorí o pomste.
V jánovi je písané,že kto neuveril,Boží hnev na ňom zostáva.Pavol píše to isté.Ja by som to na ľahkú váhu nebral.Boží hnev narastá a existencia pekla je toho dôkazom.Ved aj na Pána Ježiša bol vyliaty Boží hnev.
Ver Sv.Písmu a nie tullovi,ktorý tu už neraz ukázal,že v záujme potvrdenia svojej" pravdy" neváha nikdy ani sekundu použiť rôzne klamné analogie,alebo hádzať sledov.
To už nevravím o jeho múdrostiach "narýchlo z hlavy",ktoré sa neskôr ukážu ako narýchlo z wikipedie . 


102.
označiť príspevok

kntsz muž
   1. 5. 2017, 22:58 avatar
438-
neboj stefan. S Tullom už zvádzame debaty dlhšie. Žiaľ obyčajne sa zasekneme v určitom štádiu a to najmä z dvoch dôvodov.
- Ja som antikomunista a odporca vlády komunistov (aj keď som si vedomý, že nám vládnu sic sofistikovanejšie , ale aj teraz a Tul bol zrejme komunistom a je skorej zástancom minulého režimu.
- Tull, nakoniec to sám priznáva, je ateista. Jeho logické myslenie s dávkou mravnosti ho však nepustí a necháva si "zadné dvierka". Problém je však v tom, že vychádza z pozície ateistu a inú možnosť iba pripúšťa a ja som veriaci a inú možnosť nepripúšťam, aj keď moja choroba z povolania - technické a logické myslenie, ma núti aj vo viere - v Starom aj Novom zákone hľadať logiku trochu hlbšiu, čím dochádzam do názorových rozdielov s inými veriacimi. Konfliktom sa snažím vyhýbať lebo konečnú pravdu neviem tak isto, ako ju nevie nik, pokiaľ nie je Bohom vyvolený prorok.
K diskutovanej téme:
Snažím sa vychádzať z axióm, ktoré mi vyplynuli najmä z evanjelií.
Boh, ako ho vnímam ja, nemôže nenávidieť.
Nemôže min z jedného dôvodu - stvoril nás. Sme všetci jeho "deti" (úvodzovky preto, lebo zrejme nebudeme deťmi v pojmovom význame ako sú naše deti k nám rodičom). Každý normálny pozemský otec má svoje deti rád, nech sú akékoľvek. O to viacej musí mať rád svoje "deti" Boh.
Zo života vieme, že deti sú rôzne. Deti sú aj zlé, dajú sa na zlú cestu, sú z nich zlodeji, lumpy a aj vrahovia.
Avšak ak sa ja ako otec vžijem do situácie, že moje dieťa by sa takto zvrhlo, začal by som ho nenávidieť? Nie, nezačal. Bol by som z toho smutný, nešťastný. Hľadal by som cesty ako tento zlý stav zmeniť a ak by som si už nevedel rady, do smrti by som len čakal. Vedz, že ak by sa mi po rokoch dieťa vrátilo aj keby som nevedel či zmenené, určite by som sa tešil a tešil z ďaleka ako by som ho uvidel. Nakoniec syn, ktorý sa v Kristovom podobenstve vrátil, dal otcovi hneď najavo, že bol poblúdený. Potom až otec povedal .... môj syn bol mŕtvy a znovu ožil...
Podľa mňa je toto Božia pozícia ku každému z nás. Aj k hriešnikom. Ak Boh vidí, ako hriešnik smeruje k náprave, určite sa teší, lebo tým sa napĺňa jeho stvoriteľské dielo. A ak nakoniec, pri poslednom súde nepríjme hriešnika, tak nie z nenávisti, určite je z toho nešťastný, lebo Boh okrem iného je a aj musí byť spravodlivý. Už som tuná v minulosti použil prirovnanie, že Boh si nemôže nechať zavíriť svoj mimohmotný svet vírmi. (dušami zlých ľudí)
Naviac Boh vytvoril pre hriešnikov ešte očistec, kde je určitá a pre určité hriechy možná náprava (ak sa nemýlim).  
Súhlasí J.Tull


106.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 5. 2017, 10:48 avatar
492,......"Kto zomrel je oslobodený od hriechu",....takže netreba nič naprávať,dočisťovať v ľudskej inštitúcií. Ježišova obeť bola dokonalá a "dokonale nás očisťuje od každého hriechu"!
Jedno je isté,....väčšina ľudí/idúci po širokej ceste/ neunikne Božiemu hnevu,lebo sa s Bohom nezmierili.
Aj preto bude človek po zásahu trestajúceho Boha/jeho Krista s anjelmi/ ..."vzácnejši ako zlato".
„Smrteľného človeka urobím vzácnejším ako prečistené zlato a pozemského človeka vzácnejším ako zlato z Ofira.“ (Izaiáš 13:12) Ale isto iste, na konci bude Boh prechovávať oprávnený hnev k nekajúcnym hriešnikom,akokoľvek to boli "jeho deti". Aj preto Písmo opakovanie poukazuje na "zúrivý hnev Boha Všemohúceho",keď odplatí tým,ktorí odmietali jeho varovné posolstvá a ubližovali jeho "vyvoleným". Samotné skutky bez viery nebudú brané v potaz,lebo by to znamenalo,že Ježišová obeť je zbytočná. A to je rúhanie Bohu,ktorý zaplatil vysokú cenu za hriech.


117.
označiť príspevok

kntsz muž
   2. 5. 2017, 17:41 avatar
499-
Je mnoho svedectiev ľudí, ktorí prešli posledným súdom a to nielen v prípade klinickej smrti, ale aj z iných, možno Bohom vyvolených dôvodov.
Vôbec to nie je také jednoduché ako si predstavuješ.
Tvoje nazeranie inklinuje k New age, kde sú aj názory, že aj Hitler je v Nebi, lebo veď robil iba to, čo predurčil Boh.
Myslím, že už si sa dostal aj mimo teórie SJ.
Tvoje citáty sú opäť účelovo (iba na potvrdenie tvojho názoru) vytrhnuté z textu Biblie.
Mám pocit, že práve si ochočuješ vlastné svedomie.


122.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 5. 2017, 00:51 avatar
520........teraz neviem na čo reaguješ a o čom to píšeš? Tvrdil som presný opak,a ty tvrdíš niečo o "Hitlerovi,atď".
Ale zrejme je to tým,že nechápeš ani len jednoduché texty Písma? Daný text.."Kto zomrel je oslobodený od hriechu",je z Písma, a hovorí len toľko,že smrťou sa všetko končí, a človek ,ak mal Božie schválenie bude vzkriesený,alebo ak ho nemal,tak proste bude stále mŕtvy a nebude teda vzkriesený.
Teda,..."nie účelové,alebo mimo teórie JS", ale biblický fakt,ktorý si ani trochu nepochopil. A pritom som tvrdil ,iným textom,že iba málo ľudí prežije armagedon, aj preto budú potom ľudia "vzácnejší ako zlato".
A ten text z Rimanom z úvodu je všeobecne prijímaný a chápe sa ako niečo,čo bolo zaplatené krvou ježiša. Tak netreba nič dočisťovať, v nejakej ľudskej ustanovizni. Pozri si bežné,biblické slovníky.


103.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 5. 2017, 23:21 avatar
438....PERLY DUCHA !!!
-----------------------------
Cituješ:...."Ved aj na Pána Ježiša bol vyliaty Boží hnev.". Chcel si tým povedať,že Boh sa hneval sám na seba, a tak vylial na seba svoj hnev?   
Panenko Mária trojičná,prečo mi to robíš?
Ale zaujímalo by nás,prečo sa Ježiš na seba hneval?
A píšeš...."že Pavla si BOH vyvolil dávno predtým,ako ho zhodil z koňa.".........ako dávno? A ako si na to prišiel?
Súhlasí Wolfe


110.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 5. 2017, 11:11 avatar
438,.....Stefan,venuj sa záhradke, alebo rob niečo z plastelíny ale nepíš o biblických pravdách,lebo prekrútiš aj Boha naopak,ako to aj robíš s trojicou.
Píšeš....."Lebo ktorých predpoznal, tých aj predurčil, že sa stanú podobnými obrazu jeho Syna-"...a to v súvislosti s Pavlom.
A to je zavrhnuté Kalvínovske predurčenie,/predestinácia/ktoré narúša slobodnú vôľu človeka,a tak je to nezmysel.
Podľa nej vraj Boh rozhodol, že niekoľko málo vyvolených bude prostredníctvom Krista privedených k spáse, kým všetci ostatní budú zatratení. Táto skupina verila, že o tom, kto bude zachránený, rozhodol Boh vopred/tak ako píšeš aj ty/a že všetci ľudia nie sú pred Bohom v rovnakom postavení. Samozrejme,toto je hrubé nepochopenie Písiem a ignorancia iných častí Písma ,ktoré ty prehliadaš. A tak potom Pavlov duchovný boj a jeho zápas o to,aby si udržal vieru a "mal schválenie Boha",vyznievajú viac ako smiešne. Načo sa vôbec snažil a zažíval vnútorné a vonkajšie boje", keď to mal isté? A on ako vedený duchom Boha si to neuvedomoval,že to má "v suchu"?
Stefan,.......táraš dve na tri. Toto už bolo dávno prekonané/predestinácia/,len tebe jedinému to zabudli povedať. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O aké predurčenie tu ide?


112.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 5. 2017, 11:28 avatar
425,.....Boh "opustil " Ježiša v tom zmysle,že "bol vyskúšaný až do krajnosti". Ale v prípade trojjediného Boha mi to príde komické,....opustil sám seba? Sám seba skúšal?
A Boh naozaj "nenávidí",ako zlých ľudí,ktorí ho nerešpektujú a urážajú a aj zle veci, a nespravodlivosť. /Ža 11:5,.Prí 6:16–19,.Mal 2:16,.atď/
Ale jeho hnev,nenávisť je oprávnená,a je len vyústením ,keď niekto nekoná podla jeho pokynov. A tu možno s tebou súhlasiť v tom,že tu ide o "tresty Božie",ktoré sú spravodlivé. Ale ,nehrajme sa so slovíčkami....spomína sa tu aj "nenávisť" na mnohých miestach , a aj kresťan má nenávidieť zlo,zlé veci./nie ľudí/


119.
označiť príspevok

kntsz muž
   2. 5. 2017, 23:57 avatar
511-
zase si to prispôsobuješ a snažíš sa tvrdiť to, čo z princípu nemôžeš vedieť. Ale opäť. To nie je to najdôležitejšie - to je tvoj problém, lenže ty znovu napádaš trojicu, v ktorú veria katolíci. Čo to máš za vieru, keď potrebuješ napádať vieru iných?
Potom mi pripadá, že tvoja viera nestojí ani za fajku močky.
Prečo by mal byť Ježiš skúšaný Bohom do krajnosti? Ježiš nikdy nebol Bohom skúšaný.
Veď Ježiš neprišiel na Zem kvôli sebe. Ježiš prišiel vykonať určené dielo - naplniť svoje poslanie s najväčším vplyvom na zmenu človeka k dobru a láske. A veľa krát dal najavo, že o tom vie.
Všetko čo sa dialo s Ježišom - aj na kríži, sa dialo kvôli nám, aj to, že ešte pred posledným vydýchnutím nám dal najavo svojim človečenským zapochybovaním, či skorej svojou otázkou, že cíti ako človek, rozumie nám a je s nami.
Ešte mám potrebu uviesť svoju úvahu:
Aj zástupcovia cirkví často zdôrazňujú telesné utrpenie Krista pri bičovaní, pri ukrižovávaní. No to bude prinajmenšom nedorozumenie. Toto nemôže byť to hlavné utrpenie. Čo je to za utrpenie - fyzická bolesť....., nech je akákoľvek, keď človek vie, že toto má rýchly koniec a je to len vecou samotného človeka.
Najväčším utrpením človeka je, keď vidí, že jeho dieťa je ťažko choré a nevie mu pomôcť. Toto videl aj Ježiš na ľuďoch, ktorí ho dali ukrižovať a ukrižovali ako najnevinnejšieho z nevinných a ktorých mal ako svoje deti a videl, že sú chorí na duši a nie je im pomoci. Preto aj medzi jeho poslednými slovami bola prosba Boha - odpusť im, lebo nevedia čo činia.....
Súhlasí J.Tull


121.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 5. 2017, 00:20 avatar
522,...nenapadám ľudí,ale nerozumnú náuku,ktorá zabíja milióny ľudí. Práve ty si to neuvedomuješ, že toto modlárstvo má svoje početné obete, za predpokladu,že nezmenia svoj pohľad na zvrchovanosť Boha a to,že je jediným Bohom a nie tretím bohom trojice. A stále zabúdaš,že Ježiš nebol v prvom rade na zemi človek,ale Boh,a to ho nutne muselo prevyšovať. Ak by ovšem bol Bohom.
A ak by som dal na DF ,všetky texty,ktoré hovoria o tom,čo Boh nenávidí a prečo,tak by si pochopil,že verzia RKC,nemá nič s realitou. Samozrejme ,Boh vždy koná spravodlivo,a všetko vyvažuje svojou dominantnou vlastnosťou-láskou. Teda, "z princípu" môžeš vedieť veľa,ale musíš skúmať Písma,nie katechizmus.
Ale čičíkať ľudí tým,že stačí oľutovať na smrteľnej posteli a spása je istá,.....je návod na samovraždu.
Súhlasí Ludwig


107.
označiť príspevok

havran
   2. 5. 2017, 10:52 avatar
Čo vypovedá fakt, že niekto má viac nikov?


108.
označiť príspevok

havran
   2. 5. 2017, 10:57 avatar
Vnímam to tak, že niektorí si vytvárajú krovie a z neho útočia.Môj názor je taký, že svoje postoje a vyjadrenia nepotrebujem meniť a keď niekomu ublížim,nemám problém sa i ospravedlniť. To nepovažujem za slabosť,ani znižovanie osobnosti.


115.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   2. 5. 2017, 11:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.109.
označiť príspevok

havran
   2. 5. 2017, 11:08 avatar
Bolo by zaujímave ak by sa niekto , kto má prehľad o účastníkch DF , dal tu zoznam nikov ktoré patria k jednej a tej istej osobe.


111.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 5. 2017, 11:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 06:12,  Takže neplatí potom ?----------Levitikus 20:8; Ezechiel 37:28)----------*10*10*10*10 Ćo si...
dnes, 05:51,  Ulohu dravych vlkov teraz vykonava ucenie jehovistov. Tym ucenim si žozratý aj ty Shagara*07*07*07
dnes, 00:30,  2, ..... Lenže ten istý Boh tvrdí vo svojom Slove ( zákone) niečo iné. Boh nepríde sem na...
dnes, 00:16,  Čo by ste urobili, keby k vám do vašeho domu prišiel niekto, a ponúkal by vám váš...
dnes, 00:03,  7, ..... tak prečo si sa nechal nimi zožrať?*39 Slabo si dával pozor. *10 Nuž, čo už,...
včera, 23:59,  6, ..... Lebo ak budem citovať JS, tak to odmietneš. A na tom videu sú rukolapné, aj...
včera, 17:46,  Kľudne vytvor novú verziu a zdieľaj ;)
včera, 17:45,  no nie su tam všetké ale zaujimave ja mam tiež zaujimavý postreh...
včera, 17:40,  Je to možné, nehádam sa ;)
včera, 17:37,  YAHWEH-M'KADDESH: „Pán, ktorý posväcuje, robí svätým" (Levitikus 20:8; Ezechiel...
včera, 17:23,  Hľa, čo SOM objavil na pintereste ;)...
včera, 17:20,  Každý má priority ináč nastavené ;)
včera, 17:20,  BOH je všadeprítomný ;) Ide len o to, či sa ti ozve, keď ho zavoláš ;)
včera, 17:06,  Clovek by si mal položiť otazku, čo je pre neho najdôležitejsie v živote.Podla mňa je pre...
včera, 17:01,  Boh sa neskrýva v človeku, ktorý ho nehlada. On príde až ked človek suhlasí
včera, 16:59,  To už JA neriešim, každý nech si rieši sám ;)
včera, 16:57,  ale treba vysvetlit naliehavosť, nič dôležitejšie nie je pre človeka
včera, 16:54,  Však aj na lipke nediskutuje poriadne, prihlási sa sem tam, šplechne nejakú hovadinu a zas je...
včera, 16:53,  No vypada, že si tu nespokojný akurát ty, ostatným zrejme diskutovanie nechýba
včera, 16:51,  12. Zmyslom života je nájsť BOHA. Toho, ktorý sa skrýva v nás ;)
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Prečo majú niektorí ľudia čisté svedomie? Pretože ho nikdy nepoužili.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(318 702 bytes in 0,253 seconds)