Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

MEDŽUGORIE, stále aktuálne : Kráľovná Pokoja sa prihovára k svojim deťom

31
reakcií
6978
prečítaní
Tému 2. januára 2010, 01:16 založil rodinamvn.

podobné témy:1.
označiť príspevok

rodinamvn muž
   2. 1. 2010, 01:16 avatar
Vážení a ctení - Drahé Božie Deti - bratia a sestry v Rodine Kráľovnej Pokoja. Pokoj Vám, nie ako svet dáva, ale aby sa vaše SRDCE nestrachovalo. Nech pokoj Kristovej lásky a Kráľovnej Pokoja prebýva v nás skrze Ducha Svätého na väčšiu česť a slávu nášho nebeského Otca - pôvodcu všetkého života.

KRÁĽOVNÁ POKOJA - PANNA MÁRIA - MATKA VŚETKÝCH NÁRODOV

V LORETÁNSKYCH LITÁNIÁCH vzývame - najmä v mesiaci MÁJ - našu nebeskú Matku, Máriu ako KRÁĽOVNÚ POKOJA a vtedy si môžeme ako aj spomíname (mnohí) na MEDŽUGORIE, kde milóny pútnikov (už viac ako 25 rokov)prichádzajú na zjavenia Panny Márie, ktorá sa predstavila ako Kráľovná Pokoja a v tomto mesiaci sa k nám opäť prihovorila ( 2.DECEMBRA 2009) prostredníctvom Mirjany :

"Drahé deti! V tento čas prípravy a radostného očakávania vás chcem ako Matka upozorniť na to, čo je najdôležitejšie, pre vašu dušu. Môže sa v nej narodiť môj Syn? Je láskou očistená od klamstva, pýchy, nenávisti a zloby? Miluje vaša duša predovšetkým Boha ako Otca a brata človeka v Kristovi? Ukazujem vám cestu, ktorá pozdvihne vašu dušu k úplnému zjednoteniu s mojím Synom. Prajem si, aby sa vo vás narodil môj Syn. Aká radosť je to pre mňa ako matku! Ďakujem vám. "
Milované Deti Božie - bratia a sestry - naozaj aj my môžeme byť vďační za posolstvo KráľovnejPokoja, keď nás vyzýva k láske ako Ježiš v Evanjeliu, cirkevní predstavení a ako aj naši rodičia a priatelia. Keďže boli a sú aj takí, ktorí neprijímajú zjavenia za pravé - ako sa to stáva pri všetkých zjaveniach - a očakávajú vyjadrenia pápeža, aby sa vyjadril k týmto zjaveniam, prečítajte si aspoň niekoľko vyjadrení pápeža Jána Pavla II.:

1. Keď sa chiavarský arcibiskup Mons. Cavallero vrátil z Medžugoria, rozprával o tom svätému otcovi. Pápež sa ho opýtal: "Medžugorie, vy tomu veríte?" Biskup odpovedal: "Áno, A vy, svätý otče, tomu veríte?" Svätý otec odpovedal: "CI CREDO, ci credo, ci credo!" (VERÍM TOMU,...)

2. Arcibiskup Benitz z Paraguaja nevedel, ako sa má zachovať pri návšteve pátra Barbariča z Medžugoria do Paraguaja. V októbri 1994 sa na to opýtal svätého otca (pápeža). Dostal túto odpoveď: "POVOĽ VŠETKO, ČO SA TÝKA MEDŽUGORIA."

3. Pri stretnutí kórejských biskupov s pápežom Mons. Kim povedal sv. otcovi: "Prostredníctvom vás sa mohlo Poľsko oslobodiť od komunizmu." Pápež oponoval: "To nie je moja zásluha. To je DIELO MATKY BOŹEJ, ako nás ubezpečuje vo FATIME a v MEDŽUGORÍ."

4. Biskup Mons. Pavol Mária Hnilica SJ (tento biskup bol pápežom povolaný za apoštola východnej Európy, kde jeho diecéza bola od Berlína až po Moskvu) : "Raz mi svätý otec čítal z knihy o Medžugorí a povedal toto: "MEDŽUGORIE JE POKRAČOVANIE FATIMY, za obrátenie Ruska! Tam Panna Mária hľadá vojakov, misionárov pre Rusko!"

Drahý bratia a sestry, vyjadrenia biskupa Pavla M.H. sú pre mňa dôveryhodné, pretože som sa s ním rozprával osobne (ešte za jeho života) a čo sa týka vyjadrení ostatných, treba brať do úvahy, že PÁPEŹ JE NEOMYLNÝ v týchto veciach, AJ KEĎ NEHOVORÍ SLÁVNOSTNE ako sa o tom píše v dokumentoch II. Vatikánskeho koncilu, ktoré sú schválené pápežom: Pavol VI a odobrené jeho nástupcami :

"Túto nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však zvlášť prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu RÍMSKEHO PÁPEŹA, aj keď nehovorí SLÁVNOSTNE (ex cathedra); a to tak, že sa jeho najväčší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho VÝROKY sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vysvitajú najmä z povahy dokumentov (encykliky, dekréty, ustanovenia ...), alebo z častého predkladania z toho istého UČENIA, prípadne zo spôsobu VYJADROVANIA ... Preto jeho definície sa právom označujú za nepozmeniteľné samy o sebe, a NIE SO ZRETEĽOM NA SÚHLAS CIRKVI, keďže pápež ich vynáša pomocou Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe blaženého Petra, a preto NEPOTREBUJÚ POTVRDENIE OD NIKOHO iného, ani nepripúšťajú odvolanie na inú inštanciu." (II.Vatikánsky Koncil / LG 25)

PRE TÝCH, KTORÍ NEPRIJÍMAJÚ UČENIE PÁPEŽOV ZA NEOMYLNÉ, ALE VERIA JEŽIŠOVI A MÁRII

"Najpevnejším základom nášho ospravedlnenia a počiatkom všetkej svätosti u ľudí je viera v tie pravdy,ktoré Boh zjavil vo svojej svätej Cirkvi. ... Cirkev Evanjelia je nepremožiteľne založená ako jedine pravá, RÍMSKO-KATOLÍCKA CIRKEV...." (PannaMária-Márii z Agredy/ III.zv.9.kap.96)

"Sviatosť svätenia kňazstva: ...Aj keď všetci dostávajú všetku svoju moc - dostávajú ju odo mňa - predsa si prajem, aby im prichádzala skrze jedného z ich počtu, ktorý bude mojim ZÁSTUPCOM a hlavou, ktorý bude zastupovať moju Osobu a jednať ako môj NAJVäČŠÍ KŇAZ. Jemu zverím kľúče od neba a všetci na zemi ho budú POSLÚCHAŤ." (Ježiš Kristus Márii z Agredy / III.zv. 476)

"Dnes vám potvrdzujem, že toto je pápež môjho tajomstva (Fatimské tajomstvo), pápež, o ktorom som hovorila s deťmi pri zjaveniach, pápež môjho Srdca a mojej bolesti."... "...spĺňa svoju apoštolskú službu nástupcu Petrovho, zástupcu Krista a univerzálneho Pastiera svätej a katolíckej Cirkvi, založenej na skale mojim Synom Ježišom." ... "Preto vás pozývam poslúchať pápeža a nasledovať ho, lebo má Ježišom prisľúbenú NEOMYLNOSŤ." ... "Jeho ENCYKLIKY (dokumenty-listy) sú pravými majákmi svetla, zostupujúceho z nebies do hlbokej tmy, ktorá zahaľuje celý svet. (Matka Ježiša Krista - Panna Mária / Don Gobbi)

OFICIÁLNE STANOVISKO CIRKVI, voči zjaveniam v Medžugorí (miestnych biskupov a pápeža)

Už z názvu môžeme poznať, že sa tu jedná o konečné vyjadrenie, ktoré dostáva formu ustanovenia. Takéto ustanovenie sa pri zjaveniach vydáva aj počas zjavení, ale aj po ukončení zjavení. A to aj dekrétom, ktorým ustanovuje pápež za pravdivé alebo falošné. POČAS ZJAVENÍ, keď po preskúmaní sa dokázalo, že zjavenia sú falošné a pápež toto vyjadrenie ustanovil dekrétom. Ustanovenia miestnych biskupov, konferencie biskupov daného štátu ako aj biskupov v iných krajinách, alebo kongregácie pre náuku viery nie sú oficiálnym stanoviskom Cirkvi. Iba v mimoriadnych prípadoch, kedy by pápež poveril iných biskupov na uskutočnenie takéhoto vyjadrenia.

Keďže zjavenia v Medžugorí ešte stále sú aktuálne a o ich neprávosti sa nepreukázalo, PÁPEŽ SA VYJADRÍ OFICIÁLNE AŽ PO UKONČENÍ ZJAVENÍ (DEKRÉTOM). To sú riadné postupy, ktoré sa momentálne uskutočňujú. Takisto v prípade zjavení v Dechticiach (pri Trnave). Počas týchto zjavení ako aj iných, treba mať na vedomí, že PÁPEŽOVÉ DOKUMENTY (apoštolské listy, posolstvá, encykliky...) NIE SÚ VŽDY A VŠADE SVETU OZNÁMENÉ alebo preložené a preto je nevyhnutné počítať s tým, že pápež sa k týmto zjaveniam mohol vyjadriť aj takýmto spôsobom. Čo by bolo pre veriacich katolíkov neomylným učením FORMOU DOKUMENTOV, kdežto v prípade nepoznaných dokumentov ale poznaných vyjadrení FORMOU VÝROKOV.

Nie, že by ľudia hlásajúc sa k iným cirkvám, náboženstvám alebo ateistom nemali túto zodpovednosť, či právo spoznať a veriť učeniu pápeža, ale oni sa budú zodpovedať individuálne. Výroky a ustanovenia pápežov sú záväzné nie len preto, že sa topíše v Koncilových dokumentoch, ale hlavne pre lásku v poslušnosti, ktorú prejavujeme voči Ježišovi a jeho zástupcu na zemi. Ak milujeme niekoho a jeho žiadosti sú správne a pravdivé, tak poslušnosť a uskutočnenie jeho žiadosti naberá hodnotu lásky a nie "slepej poslušnosti" , ale ako detská poslušnosť voči svojim rodičom.

SVEDECTVÁ Z MEDŹUGORIA :

1. Známy brat v Kristovi - navštívil Medžugorie včase zjavení Panny Márie a vedy bolo oznámené Kráľovnou Pokoja, že príde vojna, ak sa ľudia neobrátia (ako vo Fatime). Neveril tomu,že by to mohla byť pravda, ale po návrate z Medžugoria vypukla vojna v bývalej Juhoslávii, ktorou bolo Medžugorie súčasťou.

2. Ľudia slovenskej národnosti (žijúci v Medžugorí) svedčili o tom ako to bolo v Medžugorí počas týchto udalostí: Keď v Juhoslávii (po r.1981) prebiehali vojenské útoky na okolité mestá, Meďžugorie bolo súčasťou ich bombardovania, ale na príhovor Kráľovnej Pokoja, Boh(Ježiš Kristus) uchránil Medžugorie od vojny. Na oblohe sa zhrnuli mraky a pre zlú viditeľnosť nemohli bombardovať mestečko. Len jedna bomba padla na zem a aj tá nevybuchla.

Aj keď vizionári neboli uchránení od prenasledovania, predsa ako neplnoletí vo veku okolo 12 rokov nikdy nezapreli zjavenie Panny Márie a dodnes s jej pomocou veria zjaveniu Kráľovnej Pokoja. Okrem nich miestnému farárovi fra. Zovko (vtedajší) sa tiež zjavila Panna Mária, po tom čo nechcel uveriť v pravosť zjavení.

Ja osobne som nechcel veriť žiadnym zjaveniam, lebo som si namýšľal, že mi stačí zjavenie Svätého Písma (Biblia) takže nepotrebujem iné zjavenia. Po dlhšom čase, som začal mať výčitky a tak som sa išiel presvedčiť na vlastné oči (ako sa hovorí). Po skúmaní miestnej kultúry a náboženstva som nespozoroval nič také, čo by preukazovalo pôsobenie diabla a nepravých zjavení. Avšak úplnú istotu som nadobudol až počas zjavení Mirjane, keď som vnímal prítomnosť Panny Márie. Bolo to ako v tom čase, keď sa mi "zjavil" Boh - pri mojom prvom a najväčšom obrátení. Nie, že by som Ho videl, ale v jeho prítomnosti som dostal silu a vieru zmeniť život a podobne sa to stalo aj pri zjavení Panny Márie. Odvtedy som si uvedomil, že moja úcta k Panne Márii a k Ježišovi prítomnému v Eucharistii je slabá a potrebujem viac úprimnosti a odhodlania žiť sviatostným spôsobom života.

Drahé Božie Deti - bratia a sestry - v Rodine Kráľovnej Pokoja. Ježiš a Mária nás milujú a pozývajú do Medžugoria ako aj na zjavenie. Ak prijímate pozvanie Panny Márie, neprijímate len pozvanie ľudí, ale aj Božie pozvanie, pretože Boh zvestuje svoje Plány, prostredníctvom Kráľovnej Pokoja: "Drahé deti ! Dnes vás prosím, aby ste prestali s ohováraním a modlili sa za jednotu vo farnosti. Veď JA a MôJ SYN (Ježiš Kristus) máme s touto farnosťou zvláštny PLÁN. Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie." (12.4.1984 / Kráľovná Pokoja / Medžugorie)

"Opäť vám chcem povedať: Keby ste vedeli, ako veľmi vás milujem, plakali by ste od radosti. Ďakujem. "
(Kráľovná Pokoja v Medžugorí)


8.
označiť príspevok

fajer
   2. 1. 2010, 08:59 avatar
rodinamvn-po prečítaní tvojho príspevku,som prišiel k presvedčenie ,že by si mal apsolvovať,detoksikačný pobyt na psychiatriji,ver mi pomôžeš sebe aj svojej rodine..
Súhlasí Ónya


24.
označiť príspevok

david lane muž
   2. 1. 2010, 16:08 avatar
...bych odporucil skvor toksikacny pobyt...


9.
označiť príspevok

nickto muž
   2. 1. 2010, 11:36 avatar
Tu aspon vidno dosledok toho , ako dokazu nabozenske dristy , vsetpovane detom od malicka , zdegenerovat niekoho tak , ze uplne strati vlastny usudok.
Súhlasí Ónya


10.
označiť príspevok

Nadja žena
   2. 1. 2010, 11:43 avatar
Nie, nickto, nemáš pravdu.
Nestráca vlastný úsudok, ten vždy vychádza z dostupných informácií, u každého. Aj u teba - a ver, že keby si sa narodil o 500 rokov neskôr, tvoj úsudok by bol odlišný od toho, aký máš dnes... znamená to, že nemáš vlastný úsudok? ))


12.
označiť príspevok

nickto muž
   2. 1. 2010, 11:51 avatar
Logicke uvazovanie nie je zavisle od dostupnych informacii
Súhlasí Mojka


13.
označiť príspevok

Nadja žena
   2. 1. 2010, 11:54 avatar
Spôsob uvažovania nie. Výsledok uvažovania áno.
Súhlasí clear1


14.
označiť príspevok

nickto muž
   2. 1. 2010, 12:00 avatar
Suhlasim.
Ak sa zamyslis, nad vsemohucnostou a vseveducnostou a vseneviem este co boha, tak automaticky dojdes k logickemu sporu.


15.
označiť príspevok

Nadja žena
   2. 1. 2010, 12:06 avatar
Problém je, že k rovnakému logickému sporu môžeš dôjsť, ak rátaš s neprítomnosťou vyššej inteligencie...  


16.
označiť príspevok

Vlado muž
   2. 1. 2010, 12:12 avatar
K akému sporu? Skús toto nejako bližšie vysvetliť.


18.
označiť príspevok

Nadja žena
   2. 1. 2010, 12:24 avatar
Vladuško, minimálne ním je vznik vesmíru a vznik života, zmysel života, ale necítim sa byť povolaná vysvetlovať tento druh sporu, radšej sa opýtaj fotona alebo rodinamvn
Odkaz na to, že ešte nevieme všetko, má rovnakú hodnotu, ako odkaz na všemohúceho Boha...


19.
označiť príspevok

Style muž
   2. 1. 2010, 12:27 avatar
keď je áno tak nemôže byť nie a spoôsob ako uvažujem je niekde medzi tým, striedame názory astriedame spôsoby podľa toho kde som a čo zrovna zažívam.


20.
označiť príspevok

Nadja žena
   2. 1. 2010, 12:44 avatar
Style, spôsoby uvažovania meníme, ale je reč o logickom uvažovaní, kde uvažujeme o tom, čo nepoznáme, na základe toho, čo poznáme... čiže je jasné, že to, čo poznáme, musí ovplyvniť výsledok.

Ešte som myslím prišla na lepší príklad - ako je možné, že v každom človeku je primárne zakotvené "dobro", ak "zlo" ho vedie kratšou cestou k okamžitému prospechu? To by v evolučnom procese malo zavážiť, nie?
Súhlasí clear1


21.
označiť príspevok

Style muž
   2. 1. 2010, 13:02 avatar
Nadjenka, ja mám aj tak lepší príklad, ako je možné že v každom človeku je potlačené dobro vlastnou obavou že by oň prišiel alebo že by bol na posmech.


22.
označiť príspevok

Nadja žena
   2. 1. 2010, 13:06 avatar
Píšeš o strachu... ano, nechávame sa ním ovládať na základe zlých skúseností. V tom nijaký spor nevidím
Súhlasí clear1


11.
označiť príspevok

Ónya žena
   2. 1. 2010, 11:47 avatar
takto vedené deti, v dnešnom svete s týmto zmýšľaním, sú vedené k vlastnej tŕnistej ceste .. ťažký to osud človeka ..))
Súhlasí Style


23.
označiť príspevok

dnes_flamujem muž
   2. 1. 2010, 15:59 avatar
ónya, mám s teba chaos ,raz píšeš ,že si veriaca a teraz sa javíš ako fajer 2 . Tak ako si/nie si veriaca ??


25.
označiť príspevok

Ónya žena
   2. 1. 2010, 16:19 avatar
flamo, som z katolíckej rodiny, od mala som bola vedená k viere, ..odrazu prišiel rýchly koniec.., keď som mala čosi okolo 20 rokov, farári v spovedelnici sa ma pýtali vždy na nehorázne intímnosti, čo ma akosi miatlo a totál koniec bol, keď raz ma jeden farár držal v spovedelnici asi hodinu, skúšal ma , urážal ma a nedal mi rozhrešenie , ..vyhodil ma ako psa a za nič, dodnes neviem za čo ..aha, keď mi povedal že nie som požehnaná od boha, tak som sa ho opýtala ako to spoznám či som alebo nie som - na to mi začal nadávať ..vypočula som si všelijaké prívlastky. Vyšla som s plačom presvedčená že to bolo posledný raz v živote čo som bola na spovedi . Ľudia pozerali na mňa ako na najväčšiu hriešnicu, lebo som tam bol príliš dlho - bol veľký piatok či čo, tak veľa ľudí. ,,na spovedi som z povinnosti bola iba keď som sa vydávala a keď deti mali sv. prijímanie..ale to bola fraška .nič mi to nehovorilo. Stratila som všetko to presvedčenie ktoré bolo do mňa od mala vštepované. Našla som si svoj zmysel viery a nevidím význam chodiť do kostola a na spovede. Tým nepopieram že niečo neexistuje a že v niečo neverím.. len nechodím do kostola. Ale to som spomínala už v iných náboženských témach.


26.
označiť príspevok

Ónya žena
   2. 1. 2010, 16:28 avatar
jo , ešte aby som nezabudla, čo ma dojalo bolo, že na spovedi okrem tých intimností trapných čo sa vypytovali, mi jeden farár zakázal chodiť do školy, pretože sa tam učím kresliť akty !! Tak flamo, o čom to celé je ? Deti vychovávam v normálnom duchu slobodného uvažovania a slobodomysle na základe vlastného rozumu.
Súhlasí fajer


27.
označiť príspevok

dnes_flamujem muž
   2. 1. 2010, 18:20 avatar
Ak ja niekedy deti mať budem ,tak nebudem vychovávať deti v radikálnej viere do kostola NIKOHO NÚTIŤ NEBUDEM! nie som veriaci rkc a ani som nikdy nebol už od 16 rokov hovorím ,že je to najfalošnejšia cirkev . Ten tvoj kňaz bol naozaj zlý,drzý a hlavne porušil pravidlá spovede. byť ja na tvojom mieste ,tak mu tak vynadám ,že ešte o týždeň by s toho bol vedľa. Som za totálny baptizmus bez sviatosti a spovedania , len sa mi nepáči ich bohoslužba. Sú to také lacné drby s ich strany. Ónya súhlasím s tebou v tom ,že väčšina kňazov je čudných. Ja zastávam názor,že veľa kňazov je kňazom len preto ,že si nemohli nájsť ženu. Skús nejaký rehoľný kostol príp. baptistov .
Súhlasí Ónya


28.
označiť príspevok

Ónya žena
   2. 1. 2010, 18:47 avatar
Flamo, nemám potrebu chodiť do kostola, pozriem si v ňom akurát tak umenie , aj to som raz vyšla zo spovedi tiež bez rozhrešenia lebo som sa vraj nemodlila a kukala som na strop . Ešte som raz aj odpadla v kostole, ( to čo som v tom stave letela kamsi za svetlom patrí do inej témy) tak na čo to je dobré. Kázne sú dokola tie isté -o ničom. Môj nebohý otec sa raz špeciálne pýtal farára či existuje Boh a rozprávali sa dve hodiny a farár sa nevedel konkrétne vyjadriť . Otec sa ho opýtal tak na čo študoval teológiu a farár mu nevedel odpovedať. Viem že sa kedysi takto za farárov "schovávali " aby prežili, veľa ich spolupracovalo s ŠTB.


29.
označiť príspevok

Ónya žena
   2. 1. 2010, 18:53 avatar
Flamo.. tá posledná tvoja veta 27. ma desí ..moje deti sú si vedomé že majú katolícku vieru, a v prípade nátlaku jehovistov a pod,.vedia povedať že dovidenia , my máme svoje a vy svoje .


30.
označiť príspevok

dnes_flamujem muž
   2. 1. 2010, 19:14 avatar
Čo ťa desí ?? rehoľný kostol ?? napr. jezuiti ,sú veľmi dobrí , milý ,priateľský a hlavne inteligentný !!


2.
označiť príspevok

Ónya žena
   2. 1. 2010, 01:24 avatar
Medžugorie je kde ?


17.
označiť príspevok

Style muž
   2. 1. 2010, 12:21 avatar
Onyjka, poď so mmnou ja ti Medžugorie ukážem´, nájdeme ho spolu  


3.
označiť príspevok

Natalia žena
   2. 1. 2010, 01:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

ranexil muž
   2. 1. 2010, 01:35 avatar
Natalia tazky den, ako kazdy den , ze ? 


4.
označiť príspevok

rodinamvn muž
   2. 1. 2010, 01:27 avatar
Medžugorie je v bývalej Juhoslávii. V súčasnosti Bosna i Hercegovina. Pod Maďarskom a blízko mora pri Taliansku.
Súhlasí Ónya


6.
označiť príspevok

david lane muž
   2. 1. 2010, 01:37 avatar
...sodoma gomora....


7.
označiť príspevok

david lane muž
   2. 1. 2010, 01:41 avatar
...vraj aj LaVey sa tam zjavi....


31.
označiť príspevok

rodinamvn muž
   2. 1. 2010, 20:36 avatar
Drahí bratia a sestry... vidím, že máme niečo spoločné, keď čítam o tom ako Vám ublížili ľudia a najmä (klerici). Aj mne sa stalo v živote, že som sa sklamal vo viacerých "veriacich" a mal so 100 chutí zo všetkým "praštiť".

Od detstva som bol ako aj iní vychovávaný v RKC, ale viac z povinnosti voči rodičom ako z vlastného presvedčenia. Keď mi povedali, že už nemusím (okolo 12 rokov) prestal som chodiť do kostola a neuaujímal som sa o Cirkev. Čo sa týka Boha, tak pre mňa bol akousi energiou, ktorá to všetko stvorila, ale v podstate sa o mňa nezaujímal. Aspoň tak som to videl. Keďže som nemal zábrany ani zo strany rodičov, začal som sa zaujímať o rôzne spoločenstvá a zmýšľania ľudí, kde som mohol slobodne si užívať a prejaviť svoje názory. Opíjal som sa, mariška a metalové koncerty, flirtovanie s dievčatami a tak som si myslel, že si užívam život naplno.

Lenže v 17 ma začali bolieť pľúca (proste som to prehnal), bolesti boli neznesiteľné, na zvracanie, k doktorovi som nechcel ísť, pretože som vedel, že mi odporúča (alebo zakáže) fajčiť , piť... a aj keď som s tým chcel prestať, nevedel som . Odporúčali my modliť sa, ale pre mňa to bolo trápne. Veď ako mám prosiť niekoho, koho nepočujem, nevidím...
Keď už to bolo najhoršie a bol som sám, vtedy zo mňa vyšli slová akoby som to ani ja nebol. Povedal som: "Bože, ak tam si, tak mi pomôž!" A vtedy sa to stalo. Nie hneď, ale ráno ako som vstal v tom sa mi stalo niečo, čo nikdy v živote. Zrazu som vnímal Boha ako osobu, ktorú síce nevidím na vlastné oči, ale cítil som Jeho prítomnosť a vedel som, že je Spravodlivý. Že za všetko to dobré alebo zlé,raz príde odmena (odplata). Na jednej strane som bol v bázni pred Jeho Osobnosťou a na druhej strane, keď som si uvedomil všetky najhoršie chyby v mojom živote, vtedy som sa zhrozil nad samým sebou. Ale hneď v tom okamihu som dostal takú silu všetko zmeniť,že to ako som sa snažil dlší čas zmeniť na sebe, bolo oproti tomu okamihu ničím. Zrazu som nemal problém si nekupiť cigarety a nefajčil som odvtedy asi mesiac. Po mesiaci bez cigarety a opíjania som raz zafajčil-zhnusilo sa mi to a odvtedy už 12 rokov som slobodní od závislosti.

Bratia, sestry... Boh je všemohúci, a to mi dokázal aj pri iných problémov (ale o tom neskôr). Ak máte aj vy nejaké skúsenosti, napíšte. Boh Vás miluje a počúva naše prosby, len aby boli vzhode s Jeho plánom. Ďakujem za vašu otvorenosť a prajem ju Vám i naďalej, okrem vulgarizmov. BOH Vám žehnaj. br.Milan


32.
označiť príspevok

Ónya žena
   2. 1. 2010, 20:46 avatar
toto je za trest pre tých čo nechodia do kostola ako ja ?? 
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 23:21,  Bez pokory a milých slov nikdy nebude človek človekom.
dnes, 23:19,  Zlato za niečími očami; diaľka ľudí nerozdelí, no mlčanie áno, vraví sa.
dnes, 23:14,  Mlčanie je niekedy nad zlato.
dnes, 23:13,  Slová majú silu meča, ľahkosť pierka, nehu ženy, je to škoda, keď v každom nie sa...
dnes, 23:11,  Prepáč ondrej, ale o tomto naozaj nevieš nič.
dnes, 23:10,  A ubúda aj čarovných slovíčok ako prosím, ďakujem, poprosím, dobrý deň, pohladenie,...
dnes, 23:06,  Ubúda celistvosť charakteru, je to realita - dnešného sveta.
dnes, 23:01,  Poďakovanie je pre dnešným mladých neznámy pojem a pokrmov ubúda.
dnes, 22:59,  Zem je odpoveďou nášho konania, kedy človeka zabúda poďakovať za pokrmy.
dnes, 22:53,  Myslenie človeka je jeho vizitkou v krajine zvanej Zem.
dnes, 22:51,  Človek je vizitkou svojho myslenia.
dnes, 22:49,  Zrkadlo je odrazom človeka.
dnes, 22:47,  Psychika je potravou zrkadla.
dnes, 22:41,  Duša je potravou psychiky.
dnes, 22:39,  Sny sú potravou duše. *
dnes, 22:38,  Ahoj Zuz:-) áno, dala som si pred chvíľkou.
dnes, 22:30,  Presne tak pani ninka, lepšie by som to nepovedal.
dnes, 22:29,  Ak môžem, ja sa v politike nevyznám, ale čo som sledovala, tak pán Harabin ide až...
dnes, 22:27,  Ja som to vedel era už davno, že si mimo evanjelia, len sa šrtáš v duchovne....Stajner a...
dnes, 22:21,  takých pošukov ako ty Unia nepotrebuje....*10*10*10*10*10
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Nadmerné upieranie sa o ideály brzdí vlastný intelektuálny rast!
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(113 248 bytes in 0,351 seconds)