Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Ľudia majú strach

14
reakcií
15350
prečítaní
Tému 10. januára 2008, 04:49 založil cingelova zuzana.

podobné témy:1.
označiť príspevok

cingelova zuzana
   10. 1. 2008, 04:49 avatar
NA SLOVENSKU ĽUDIA MAJÚ STRACH

Dlhodobo sa zaoberám s problémami občanov Slovenskej republiky.

Ľudia začali sami seba zaraďovať do rôznych skupín.

Nebolo to pred rokom 1989 tak.

Od roku 1989 si mysleli, že demokracia je o tom že majú byť mocní a bezbranní ľudia.

Žiaľ, je to na Slovensku tak.

Nie je pravda ,že zákony to povoľujú. Pravda je taká, že zákony neplatia na každého občana rovnako.

Mám s týmto fenoménom osobné skúsenosti. Pokúsim to v krátkosti napísať.

Pracovala som v spoločnosti U.S.Steel Košice ,ako žeriavnička. Neverila som vrcholovému manažmentu, že ma právo mučiť zamestnancov. Zákony Slovenskej republiky jednoznačne to vylučujú. No pravda je taká, že zákony na Slovensku neplatia. Podala som trestné oznámenie, že boli zmanipulované merania o zdraviu škodlivých faktorov na úkor zamestnancov tejto spoločnosti. Moje podanie sa potvrdilo. No na základe vyjadrenia štátnych organov, je to podľa zákona Slovenskej republiky. Spoločnosť U.S.Steel, neporušil zákon.

Vedome vypúšťanie amoniaku na zamestnancov je takisto podľa vyjadrenia štátnych organov v súlade so zákonom Slovenska. Ja som tomu nechcela veriť. Po podaní trestného oznámenia som bola fyzicky napadnutá . Ležala som na ARE v nemocnici Košice-Šaca.Napriek tejto skutočnosti, som bola evidovaná, ako prítomná v zamestnaní. To znamená, že som bola na dvoch miestach súčasne. Spoločnosť U.S.Steel nič neporušil. To ja som zodpovedná za tento právny stav. Následne o 40.dní PN následkom tomto útoku na moju osobu, som opätovne nastúpila do zamestnania.

Vtedy už verejne prenasledovali aj môjho brata, Juraja Méroho. Mňa začali prenasledovať takisto verejne. Ako príklad ,vypínali mi klimatiku, musela som pracovať v kabíne žeriava, kde bolo50-60 stupňov tepla. Údajne podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky.

Majster Danko Gabriel mi oznámil, že ma môžu kedykoľvek zabiť. Neverila som tomu. Písala som na Generálnu prokuratúru Slovenskej republiky ako aj na všetky štátne organy . Prosila som pomoc.

Štátne organy sa na mňa vykašlali. Všetci sám seba zbavili od zodpovednosti a posúvali moje oznámenie po úradoch. Ja som čakala na pomoc ,no zákon Slovenskej republiky údajne v takejto situácii nemá právo vstúpiť do diania o zastavenie násilia.

Bála som sa. Veľmi. Ešte ten strašný pocit bezmocnosti ,v rukách pánov do dnes dobre pamätám.

Po písomnej odpovedí PETA SCOTA /manažment U.S.Steel/,ktorý mi oficiálne oznámil, že tak jednajú v tejto spoločnosti s každým jedným zamestnancom, som nevedela ako ďalej. Vedela som, že ma nikto neochráni. Zlíhali všetky moje pokusy zastaviť násilie. Vedela som, že právo zabiť majú v tejto spoločnosti. Všetko sa ututlá pomocou štátnych organov.

Tak som vymyslela, že na zastavenie tohto právneho stavu, vyhlásim HLADOVKU.

Počas tejto hladovky, páni verejne ma začali mučiť.

Pred súdom Slovenskej republiky o týchto svojich aktivitách svedkovia rozprávali ako o zahrane môjho života a majetku spoločnosti.

Každý sa bál.

Súd potvrdil, že takéto právo ma spoločnosť U.S.Steel -jasne podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky. Tento príbeh nekončíl do dneska. Nikto do dnešného dňa nezastavil násilie voči zamestnancom.
prikladam niektore moje podania ako aj odpovede
-----Povodna sprava-----
Od: cingelova222 <cingelova222@azet.sk>
Prijata: 01.10.2007 18:03
Pre: ipbb@ipbb.sk <ipbb@ipbb.sk>
Predmet: žiafdosť o podanie informácie

Cingeľová Zuzana Tehelná 9. 045 01 Moldava nad Bodvou

Dňa 13.9.2007 sa zúčastnili dvaja vaší pracovnici na jednaní s
mojou osobou v Košiciach. Dohodli sme sa , že podozrenie z vraždy p.
Švaba Júliusa z dňa 12.01.2006 bude prešetríte.

Bolo to následkom tej skutočnosti, že p. Šváb dňa 11. 1. 2006
spísal záznam o tom, že je ochotný vypovedať v kauze korupcie.
Tento dokument som Váším zamestnancom poskytla aj s osobnými údajmi
svedkov, ktorí svedkovia boli pri odovzdaní tohto dokumenzu p. Švaba
Júliusa dňa 12. 1. 2006 .Trestné oznámenie bolo podané dňa 11.
1.2006. Následne p. Švab Júliu zomrel násilnou smrťou v
spoločnosti U.S.Steel Faktické listinné dôkazy boli predložené
vaším inšpektorom.

Násílnú smrť p. Miroslava Šilera z dňa 16. 12. 2006 v spoločnosti
U.S.Steel, ktorí mal byť svedkom v kauze môjho brata Juraja Méroa ,
úraz elektrickou energiov- takysto s spoločnosti U.S.Steel.

Vedomé ublíženie na zdraví p. Jozefine Šušlovej v spoločnosti
U.S.Steel z pomsti, že mi podala salvátorku a jej rodina sa
zúčastnila protestného pešieho pochodu.

Nepripustenie p. Čejku k lekarskej starostlivosti, v spoločnosti
U.S.Steel, po policajnej pomoci hospitalizovaný, prepustený počas PN.

Ako aj vedome vypúštanie čpavku na zamestnacou v spoločnosti
U.S.Steel, o čom som takysto vašim zamestnancom poskytla faktický
listinný dôkaz A ďalšie právne veci, čo bolo predmetom jednania
dňa 13. 9. 2007. Vaši dvaja zamestnaci sa mali so mnou skontaktovať a
dohodnuť termín dalších , ako aj postup v prešetraní týchto
faktov , ako aj na doplnenie podania na čo sa vaším inšpektorom
nezostal čas. žiadám o urýchlené vyjadrenie.

Cingeľová Zuzana

Vec : Odpoveď na žiadosť podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám

Dňa 01.10.2007 Národný inšpektorát práce (ďalej len NIP) zaevidoval Vašu elektronicky doručenú žiadosť, ktorou na základe zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov (ďalej len zák.č. 211/2000 Z.z.) žiadate sprístupniť informácie, týkajúce sa pokračovania prešetrovania Vašej sťažnosti. Odbor riadenia inšpekcie práce preto požiadal interným oznamom Odbor kontroly vo veci sprístupnenia informácií, týkajúcich sa Vašej žiadosti a obdržal nasledujúcu odpoveď na Vaše otázky:

1. Žiadosť o opätovné prešetrenie konkrétnych skutočností vybavuje pracovná skupina inšpektorov práce v zložení:

Ing. Marián Lovič – Inšpektorát práce Banská Bystrica, vedúci pracovnej skupiny,

Ing. Nataša Bardelčíková – Inšpektorát práce Banská Bystrica,

Ing. Anton Hartel – Inšpektorát práce Žilina

Ing. Miroslav Duračinský – Inšpektorát práce Žilina

2. Pracovná skupina zasadala za Vašej účasti dňa 13.09.2007 a zasadnutie pokračovalo aj dňa 18.09.2007. Zo zasadnutí bola vypracovaná zápisnica, kde v bode 3. členovia pracovnej skupiny predkladajú k jednotlivým faktom vyplývajúcim z podania svoje odporúčania. Oddelenie kontroly Národného inšpektorátu práce k oficiálnemu dôvodu prerušenia jednania jednak nevie a jednak nie je kompetentné zaujať úradné stanovisko. Národný inšpektorát práce teda informáciou prečo bolo jednanie prerušené bez spísania zápisnice dňa 13.09.2007 nedisponuje.

3. Viď bod 2.

4. Nakoľko Národný inšpektorát práce nerealizuje predmetnú inšpekciu práce, oddelenie kontroly nevie k tejto otázke zaujať objektívne stanovisko a túto informáciu nemá k dispozícii. Ďalší postup bol však navrhnutý. Po určení jednotlivých inšpektorov za príslušné inšpektoráty práce v rámci gescie bude zvolaná komisia, zriadená Národným inšpektorátom práce a jednotlivých inšpektorov príslušných Inšpektorátov práce. Po vykonaní inšpekcie práce za jednotlivé gescie sa bude pokračovať v spísaní protokolov.

S pozdravom

Ing. Habina Karol

riaditeľ

Odboru riadenia inšpekcie práce

S pozdravom

Ing. Vorobelová Slavěna
Národný inšpektorát práce
Odbor riadenia inšpekcie práce
Masarykova 10, 040 01 Košice
tel.č./fax: 055/7979921
email: slavena.vorobelova@ip.gov.sk ================================================ Upozornenie od Antiviroveho programu (NIP Kosice) ================================================
Na základe dokumentu z dňa 19.2.2007 Úrad vlády Slovenskej republiky-Sekcia ľudských práv 712/2007/OĽPM do dnešného dňa nikto nemá právo zastaviť násilie voči mne a mne blízkých občanou.Dokumenty sa presúvajú ,alebo sa strácaju na štátných úradoch.V mene Slovenskej republiky nikto neporušuje zákon.

Otvorený list k VLADE SLOVENSKEJ REPUBLIKY som zaslala dňa 8.1.2008 v Moldave nad Bodvou

Vážený členovia VLADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY,Vážená pani Tomanová,

Nakoľko do dnešného dňa mi nie je známe, kto je zodpovední za
vedome nasilnosti a násilnéj smrti svedov v kauze CINGEĽOVA, v
spoločnosti U.S.Steel,Vás žiadám o podanie záväznej informácie.

Za pochopenie a spoluprácu pri odhladaní nasilníkov a zastavenia
násilia Vám dopredu ďakuje.

Postupujem Vám žiadosť z dňa 1.10.2007, v plnom znení.Od tej doby
sme boli vypočuty,ale nie je do dnešného dňa známy záver podanéj
sťažnosti

Občan Slovenskej republiky

Cingeľová Zuzana

Neviem ,ako moje podania od roku 2001 sa budú vybavovať.
Napriem všetkým krutostiam,som do dneska presvedčena o tom,že som konala správne.
Tento príbeh pokračuje ......................Kto zastaví nasilie?
Som zvedava na Váš nazor
Ďakujem
Cingeľova Zuzana


2.
označiť príspevok

cingelova zuzana
   10. 1. 2008, 05:08 avatar
POKRAČOVANIE ODPOVEDE

a jednak nie je kompetentné zaujať úradné stanovisko. Národný inšpektorát práce teda informáciou prečo bolo jednanie prerušené bez spísania zápisnice dňa 13.09.2007 nedisponuje.

3. Viď bod 2.

4. Nakoľko Národný inšpektorát práce nerealizuje predmetnú inšpekciu práce, oddelenie kontroly nevie k tejto otázke zaujať objektívne stanovisko a túto informáciu nemá k dispozícii. Ďalší postup bol však navrhnutý. Po určení jednotlivých inšpektorov za príslušné inšpektoráty práce v rámci gescie bude zvolaná komisia, zriadená Národným inšpektorátom práce a jednotlivých inšpektorov príslušných Inšpektorátov práce. Po vykonaní inšpekcie práce za jednotlivé gescie sa bude pokračovať v spísaní protokolov.

S pozdravom

Ing. Habina Karol

riaditeľ

Odboru riadenia inšpekcie práce

S pozdravom

Ing. Vorobelová Slavěna
Národný inšpektorát práce
Odbor riadenia inšpekcie práce
Masarykova 10, 040 01 Košice
tel.č./fax: 055/7979921
email: slavena.vorobelova@ip.gov.sk


3.
označiť príspevok

Boris muž
   10. 1. 2008, 06:56 avatar
poznam tento pribeh a verim, ze su takehoto spravania schopni. Pracoval som tiez v americkej spolocnosti DELL kde ludi na stastie nemucili, ale podmienky a spravanie sa k zamestnancom bolo viac ako otazne. Hold mame co sme chceli. Makame pre najvacsiu pakaz tejto planety a trend tuzemskych spolocnosti ide tiez pomali tym smerom.


4.
označiť príspevok

Boris muž
   10. 1. 2008, 06:58 avatar
aby som nebol uplne negativisticky musim dodat, ze momentalne pracujem pre spolocnost HP ktora ma tiez americke korene, ale v tejto spolocnosti sa citim naopak velmi dobre a zatial som sa nestretol so ziadnou aroganciou !  


5.
označiť príspevok

cingelova zuzana
   10. 1. 2008, 09:11 avatar
Rozhodlasom sa,že priložim aj dalšiu poštu a toz pošty,čo mi zaslala P.Šušlova Jozefina,do dnešného dňa je takysto držana v strahu :
Povodna sprava-----
Od: suslova1111 <suslova1111@azet.sk>
Prijata: 16.11.2007 11:07
Pre: peter.vernarsky@ip.gov.sk <peter.vernarsky@ip.gov.sk>
Predmet: RE: odpoveď na e-mail zo dňa 13. 11. 2007

Pekný deň Vám prajem .

Vašú správu som pozorne prečítala.Ďakujem Vám. Som poučená.Napiek tomu nerozumiem tomu,prečo podnet podaný z dňa 7.6.2007 sa vybavuje až teraz.

Nie som právník.Som obyčajná žena.Ale čítať aj ja viem.A podľa zákona nie je dodržaný termín.Napriek tomu sa nesťažujem kvôli tomu.Som znechutená z iných veci.P.Cingeľová ma presvedčila,že nie Vy ste zodpovedný za tento právný stav.Ja pani Cingeľovej verím.Ona mi už dokázala,že nie je ovplivnitelná.Verim jej,a tak aj Vám.

Práve z týchto dôvodov Vás prosím,nebagatelizujte ani môj pracovný úraz.Ja som úraz elektrickou enrgiov z dňa 21.12.2004 prežila.Ale ak sa tak môže správať zamestnávatel len tak,nie je ničím zaručené,že prestane takto si vybavovať účty voči zamestnancom,ktorí sa zamestnávateľovi nepáčia.

S úctov Jozefina Šušlová

-----Povodna sprava-----
Od: peter.vernarsky@ip.gov.sk <peter.vernarsky@ip.gov.sk>
Prijata: 16.11.2007 10:40
Pre: suslova1111@azet.sk <suslova1111@azet.sk>
Predmet: odpoveď na e-mail zo dňa 13. 11. 2007

Dobrý deň pani Šušlová,

prostredníctvom e-mailu zo dňa 08. 11. 2007 sme Vás informovali o odstúpení Vášho e-mailu zo dňa 05. 11. 2007, a to orgánu štátnej správy, ktorý je v súlade s legislatívou platnou pre výkon štátnej správy v oblasti inšpekcie práce kompetentný konať vo veci šetrenia podania p. Zuzany Cingeľovej zo dňa 07. 06. 2007, vrátane jeho časti týkajúcej sa prešetrenia Vášho pracovného úrazu zo dňa 21. 12. 2004.

Následne sme Vám v rámci hore dotknutého e-mailu poskytli aj informáciu o tom, že Inšpektorát práce Košice vypracuje o stave prešetrovania predmetnej veci písomnú informáciu, ktorá Vám bude zaslaná. Obojstranná písomna komunikácia medzi občanom a orgánom štátnej správy konajúcim vo veci, ktorá je pri výkone štátnej správy nevyhnutná, je však potrebná najmä vtedy ak zúčastnené strany z hľadiska reálneho, resp. právneho potrebujú niečo predložiť, potvrdiť, oznámiť, atď. V e-maili zo dňa 13. 11. 2007 konštatujete skutočnosť, že Inšpektorát práce Košice s Vami elektronickou formou komunikuje.

Vzhľadom na uvedené fakty nevidíme (právny) rozpor medzi našou elektronickou správou zo dňa 08. 11. 2007 a e-mailom zo dňa 07. 11. 2007, ktorým Vás Inšpektorát práce oslovil vo veci upresnenia určitých skutočností potrebných pre vybavenie podania.

V kontexte s danými skutočnosťami a v záujme o efektívnejší a účelnejší postup vo veci šetrenia Vášho pracovného úrazu predpokladáme, že by bolo vhodnejšie z Vašej strany písomnú komunikáciu smerovať voči Inšpektorátu práce v Košiciach, ktorý má kompetencie ku konaniu v danej veci.

S pozdravom

Ing. Vernarský
Nepochopila som,prečo Košicky IP sa opätovne zaobera s mojim podaním z juna 2006


6.
označiť príspevok

cingelova zuzana
   12. 1. 2008, 12:11 avatar
takto sa vybavuju podania
-----Povodna sprava-----
Od: cingelova222 <cingelova222@azet.sk>
Prijata: 24.10.2007 17:55
Pre: generalna <prokuratura@gov.sk>
Predmet: Rozkaz splním zaplatím 500-Sk,

Dnes, to je dňa 24.10.2007 som prevzala dokument od OBVODNÉHO ÚRADU
ODBOR VŠEOBECNEJ VNÚTORNEJ SPRÁVY podpísaný JUDr. Eugen Longauer
vedúci odboru všeobecnej vnútornej správy pod Č Pr
07951/2007/1347/Ku z dňa 15.10.2007

ROZKAZ

Obvinená : Zuzana Cingeľová nar. 18.07.1953 je vinná, že dňa
19.07.2007 okolo 9.10 hod.v budove Vojenskej obvodnej prokuratúry v
Prešove sa hrubo a vuľgarne vyjadrila na adresu prokurátora obodnej
prokurátúry - mjr.JUDr. Adriana Kandrača a to tak, že ho označila
za skorumpovaného čuráka.

Ďalej sa uvádza v Rozkaze, že som povinná zaplatiť 500-Sk na účet
Mestkého úradu v Prešove ,č.ú. 10022-44260/4900 do 15 dní odo dňa
nadobudnutia právoplatnosti rozkazu.

Na záver je napísané

Rozkaz dostane:

- Zuzana Cingeľová

-MsÚ Prešov-po právoplatnosti

-spis

Ja som nikdy nebola zamestnaná u vojska.Dokonca mám také informácie,
že už ani nie je povinná vojenská služba. Ja sa obávam, že žijem
vo vojenskom štáte, keď aj starej žene zasielajú Rozkaz a to OÚ OVVS.
Zuzana Cingeľova

VUC-Prešov- Predstaviteľia štátnej správy

Mesto Prešov-Predstavitelia štátnej správy

Vec:

Odpoveď na ROZKAZ -vydané Obvodným úradom v Prešove ,Odbor
všeobecnej vnútornej správy. pod Č.j. Pr.07951/2007/1347/Ku
vzbavuje :Bc R.Kunrík z dňa 15.10.2007

Vážený páni.

Zaslala som Vám niekoľko dokumentov o tej skuťočnosti. že som
skúsila všetko za to,aby som zastavila násile spáchané na občanou
Slovenskej republiky. Ja som občanom Slovenskej republiky bez
kompetencie riešiť danú situáciu. Som presvečená o tom, že nie ja
som zodpovedná za smrť občanov,ani za vedomé oblížovanie na
zdraví. Ja som iba splniľa moju zákonom danú povinnosť. Je pravdou,
že som na vojenskej prokuratúre v Prešove dňa 19.07.2007 okolo
9.10hod. hovorola veci, ktoré boli vyprovokované práve organom
činným v trestnom konaní. Je možné,že ak by sa neignorovalo
všetko, čo som oznámovala,ľudia teraz už mrtví, by mohli byť
medzi namí. Vyčítam sebe iba to, že som nebola ešte vulgarnejšia.
Možné je, že by ma začali počúvať. Možno aj Vy. Bez toho,aby ste
mi dali priestor,ste mi zaslali ROZKAZ, v tom znení,že som vinná. Tak
nech. Ale som presvedčená o tej skutočnosti, že som skúsila
všetko,aby sa nepodpálilo obydlie v Kysuckom Novom Meste a aby ľudia
neboli spálení za živá.

Dúfam že mesto Prešov tých 500.Sk čo som zaplatila dňa
28.10.2007,chneď ako som si peniaze zohnala od kamarátov z Čiech
použije na podporenie základných ľudckých práv občanou Slovenskej
republiky.

Dňa 30.10.2007 V MOldave nad Bodvou

Cingeľová Zuzana


7.
označiť príspevok

Degon
   21. 1. 2008, 17:20 avatar
Takéto praktiky uplatňovali koloniálne impériá vo svojich koloniách v minulosti. V Afrike a Indii ich vyhnali a tak si svoje kolónie vybudovali v postkomunistických krajinách východnej Európy. Ako tomu čeliť? Priznám sa, že neviem.


8.
označiť príspevok

zigova
   23. 1. 2008, 07:41 avatar
Žigová Perla Moldava nad Bodvou bytom Moldava nad Bodvou ČSA 5

Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach

Úrad justičnej a kriminálnej polície

Odbor justičnej polície

ČVS:ORP-2452/1-OJP-KE-2007 21.01.2008

SŤAŽNOSŤ proti uznesenie ČVS:ORP-2452/1-OJP-KE-2007

Dneska ,t.j. 21.01.2008 som prevzala UZNESENIE pod ČVS:ORP-2452/1OJP-KE-2007 z dňa 08.11.2007 o tom, že policajt odstránenie maternice a časť hrubého čreva len za to, že som podpísala dokument p. Cingeľovej a p. ŠVABOVI nepovažuj za trestný čin a nie je dôvod na začatie trestného konania.

Teraz som sa dozvedela aj to hysterectómia( odstránenie maternice) a vykonané resekciu 20-25 cm z hrubého čreva počas narkózy len za to, že som sa nebála ako svedok podpísať dokument dňa 12.1.2006 .Dňa 29.12.2007 tieto úkony boli vykonané v nemocnici Košice Šaca 1.súkromná nemocnica.

Podpísala som dokument ako svedok dokument tohto znenia.

Bol som svedkom udalosti nasvedčujúce tomu, že došlo ku korupcii a to za účelom ututlania trestných činov spáchaných voči Cingeľovej v U.S.Steel v Košiciach. Tejto udalosti sme sa zúčastnili spolu s Ing. Bartolomejom Dorovom Inšpektor inšpektorátu prace Košice a obaja sme ochotný o tejto skutočnosti podať svedecké výpovede. Jedná sa o korupciu prokuratúry a sudcov. Žiadam o utajenie môjho mena

O tomto zázname budem informovať Cingeľovú.

Jedná sa o korupciu prokuratúry a sudcov. V Košiciach dňa 11.1.2006.

Na potvrdenie tohto záznamu ako svedok podpísaný Ing. Bartolomej Dorov

Július Švab ,nar.23.04.1955, bytom Čečejovce ul. Dúhova č. 36 Dal toto vyhlásenie .

Ja som svojim podpisom potvrdila, že som bola ako svedok prítomna ako p. Cingeľová preberá originál tohto vyhlásenia od p. Švaba dňa 12. 01..2006 v Moldave nad Bodvou.

Dňa 12. 01.2006 zomrel násilnou smrťou p. Július Švab v spoločnosti U.S.Steel.

Mne dňa 29.12.2006 v nemocnici Košice -Šaca 1.súkromna nemocnica predložili pred narkózou fotokópiu

tohto v dokumentu. Ja som potvrdila pravdivosť toho, že som ja bola prítomna pri odovzdaní tohto dokumentu .

Počas narkózy mi vybrali maternicu a zarezali do hrubého čreva.

Bolo to oznámené v prítomnosti svedka. Tak po operácii dňa 29.12.2006,ako aj dňa 30.07.2007,ked som sa mala dať opätovne operovať.

Vyšetrovateľ sa nezaoberal podaným trestným oznámením tak, ako som to ja podala.

Ignoroval skutočnosti ,nevypočul svedkov, ktorí môžu potvrdiť pravdivosť mojich tvrdení svedkovia: Cingeľovú Zuzanu, Horvátha Mareka Moju matku ako aj pán Pípa.

Nepreveril údaje oznámené v trestnom oznámení .Na základe tvrdení lekárov, ktoré tvrdenia sú polopravdy a nepravdy ,ku ktorým vyjadreniam som ja nemala možnosť sa vyjadriť a vyvrátiť tieto tvrdenia, odmietol vo veci trestného oznámenia z dňa 30. 7.2007 dňa 08.11.2007 konať.

Trvám na mojom trestnom oznámení v plnom znení ,tak ako som to podávala opakovane a do dnešného dňa sa ututláva.

Na základe hore uvedených skutočnosti trvám na začatí trestného stíhania.

Žigová Perla


9.
označiť príspevok

cingelova zuzana
   24. 1. 2008, 10:06 avatar
Kurdská aktivistka za ľudské práva Leyla Zanová na rokovaní GUE/NGL
Pridané: 19.10.2004
Stanislav SUJA

Sjednocená evropská levice/Zelená severská levice v Evropském parlamentu (GUE/NGL),
kde aktivne pusobí i poslanci za KSCM, si vyslechla tento týden kurdskou aktivistku za lidská práva Leylu Zanovou.

V souvislosti s obdržením Sacharovovy ceny Zanová, která strávila 10 let v tureckém vezení, rekla, že ani po tolika príkorích necítí nenávist a uvedomuje si mimorádný význam bratrství národu, jazyku a kultur. Násilí vede vždy jen k dalšímu násilí a k žádnému rešení. Musíme mu ríci rozhodné NE. Prohlásila dále, že je nutno už jednou provždy skoncovat s násilím i proti Kurdum, protože mír v Turecku znamená mír na Stredním východe a slovy V. Huga dodala, že mír je štestí, které zachvacuje vše . V Turecku dochází k postupné demokratizaci a jen napr. zmena v ženské otázce znamená podle ní témer sociální revoluci. Vyzvala prítomné poslance, aby se aktivne zasazovali i o sociální mír v Turecku, o práva menšin, o to, aby Kurdové mohli definitivne složit zbrane a vrátit se do svých domovu.
Plénum Evropského parlamentu, které tento týden probíhalo v Bruselu místo ve Štrasburku, na prvním míste zhodnotilo dosavadní pusobení cinnosti Evropské komise (EK) za predsednictví Romana Prodiho. Ten v odkazu svému nástupci José M. Barrosovi poukázal na duležitost reforem institucí EU, zvlášte EK, a na novou vizi evropské sousedské politiky, na jejímž základe by se melo pokracovat ve speciálních vztazích s mnoha zememi - od Ruska až po Maroko. Predseda GUE/NGL Francis Wurtz kriticky hodnotil to, že jeden z hlavních cílu tzv. lisabonské strategie - plná zamestnanost - nebyl za Prodiho pusobení zdaleka naplnen, protože bylo zniceno více pracovních míst, než se vytvorilo . Více než 17 % mladých lidí v EU má problémy se ctením, psaním a matematikou, což nazval skokem do tmy . Prohlásil též, že evropská solidarita s USA v souvislosti s událostmi 11. zárí 2001 by nemela v žádném prípade znamenat, že EU prijímá americkou koncepci bezpecnosti.
Jednání se aktivne zúcastnili i poslanci za KSCM. Napr. Jaromír Kohlícek navrhl v rámci GUE/NGL rezoluci ke Gruzii, která apeluje ve stejné míre na ruskou i gruzínskou stranu, aby dodržovaly dohody prijaté letos v únoru, zatímco podobná rezoluce vzešlá z jiných frakcí klade duraz na plnení závazku Ruskem. Ve stredu jednal Miloslav Ransdorf jako první místopredseda výboru pro prumysl, výzkum a energetiku s generálním tajemníkem svazu 25 evropských výrobcu elektrické energie Eurelectric Paulem Bulteelem, který jej informoval o strategii svazu. Spocívá zejména v podpore všech zdroju elektriny vcetne jaderných, dále v liberalizaci trhu s elektrinou a ve stabilizaci právního rámce, a to jak pro výrobce, tak i spotrebitele, aby nedocházelo k castým zmenám na strane EU i v jednotlivých zemích. Ransdorf zduraznil pripravenost posuzovat nové iniciativy v této oblasti, avšak za predpokladu, že nebudou poškozovány zájmy spotrebitelu, zejména sociálne slabých skupin, ani životního prostredí.
Predseda tohoto výboru Anglican Giles B. Chichester spolecne s Ransdorfem prijali zde ve ctvrtek devíticlennou delegaci Svazu chemického prumyslu CR v cele s jeho prezidentem a generálním reditelem Unipetrol Group Pavlem Švarcem. Byli v ní dále generální reditel Chemopetrolu Petr Cingr, Kaucuku Radomír Vek, Spolany Miroslav Kuliha, Lovochemie Ludek Peleška a další vedoucí pracovníci oboru, který u nás zamestnává více než sto tisíc lidí a vytvárí 12 % HDP CR. Upozornili na to, že zavedení programu EU Reach znamená, že se u nás bude proverovat kolem tisíce z celkem 30 000 testovaných chemických substancí v rámci EU. Pokud však k tomu dojde bez ohledu na naše konkrétní podmínky, zvýší se príslušné náklady od trí do sedmi miliard Kc v CR a v celé EU od trí až do sedmi miliard euro pri predpokládaném snížení HDP v EU o 3 % a snížení výroby o 25 %. Chichester vysoce ocenil prednesené informace a prognózy jako duležité námety pro další práci výboru.
Ve ctvrtek zde usporádala tiskovou konferenci o potrebe rešit otázky chudoby predsedkyne výboru pro práva žen a rovnost pohlaví, slovenská poslankyne Anna Záborská. Na moji otázku jménem Haló novin, zda je ochotna vyslechnout pred svým výborem bývalou jerábnici z U.S. Steel Košice Zuzanu Cingelovou, které poslanci KSCM pomohli, aby vystoupila v úterý ve skupine GUE/NGL se svou stížností na sociální pomery a pracovní podmínky ve svém regionu, Záborská odpovedela, že ano, pokud o to Z. Cingelová požádá. Opomnela však dodat, že Cingelová takovou žádost již prednesla. Petici na její podporu tady podepsalo už pres 30 levicových poslancu. Nyní je Z. Cingelová se svými práteli na Sociálním fóru v Londýne, kde vystoupí a vyzve k podpore i jeho úcastníky.
16. ríjna 2004, Stanislav SUJA


10.
označiť príspevok

ivan.i
   3. 2. 2008, 20:30 avatar
To je pravda, ludia maju strach. Vzdy ho mali, casto vladnu silnejsi, vzdy ho budu mat a casto budu vladnut mocnejsi.
A ked im do toho niekto bude hovorit, tak ho zavrazdia, nie je sanca s tym niekomu nieco urobit. Keby aj, zomrie a zas bude po starom.
Jedina moznost pre cloveka je: obratit sa na Boha. Je vsemohuci!
Staci slovo - a cele U.S.Steel je pod zemou.
Staci slovo - a cele USA je pod vodou.
Slovo - a cela Zem a Vesmir sa rozpadne.


11.
označiť príspevok

Degon
   8. 2. 2008, 11:34 avatar
Kamarát, iba jediná otázka: Prečo to jediné slovo Všemohúci nevysloví?


13.
označiť príspevok

Mojka žena
   31. 5. 2008, 13:13 avatar
..Všemohujúcim to vyhovuje, že ludia sa boja a Boh sa o to nestará, ako si život zariadime ..


14.
označiť príspevok

anata
   31. 5. 2008, 13:52 avatar
to Boh píše osudy nás všetkých  


12.
označiť príspevok

cingelova zuzana
   19. 2. 2008, 09:15 avatar
Vážený poslanci a poslankyne Národnej rady Slovenskej republiky .
Dňa 3.2.2008 so požiadala predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o možnosť predloženia faktických dôkazov na pôde Národnej rady Slovenskej republiky elektronickou poštou , znenie zasielam v celom znení.

Dňa 18.02.2008 som obdŕžala odpoveď na daný list v znení

Národná rada Slovenskej republiky

Vážený predseda Národnej rady Slovenskej republiky.
Dlhodobo sa pokúšam poukazovať na porušovanie základných ľudských práv občanov Slovenskej republiky ,.

Dlhodobo som sa pokúšala o možnosť predniesť skutočnosti o ignorancii základných ľudských práv štátnymi orgánmi SR ,občanom Slovenskej republiky na Slovensku . Žiaľ všetky moje pokusy o zastavenia násilia voči občanom Slovenskej republiky vedomím štátnych organov je ignorované. Navyše v násilnostiach sa dlhodobo pokračuje. Na základe faktických dôkazov, ktoré sa ignorujú dlhodobo štátnymi organmi Slovenskej republiky, považujem za povinnosťou z mojej strany, Vás ako predsedu Národnej rady Slovenskej republiky požiadať o možnosť predloženia faktických dôkazov o týchto skutočnostiach na verejnom zasadnutí národnej rady Slovenskej republiky.
Verím tomu, že neodmietnete túto možnosť o moje vystúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky ,čim môžeme predísť ďalším násilnostiam ,spáchaných na občanov Slovenskej republiky.
S úctou k demokracií a k dodržiavaniu základných ľudských práv.

V Moldave nad Bodvou dňa 3.2.2008

Cingeľová Zuzana

Výbor Národnej rady Slovenskej
Pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien

László Nagy
Predseda

Bratislava 13.februára 2008
k.č. SP-150/08

Vážená pani Cingeľová,

Listom zaslanom elektronickou poštou ste požiadala predsedu Národnej rady
Slovenskej republiky o možnosť vystúpiť na schôdzi Národnej rady. Váš list bol postúpený Výboru pre ľudské práva ,národnosti a postavenie žien.
Podmienky účasti iných osôb Národnej rady stanovuje § 21 ods. 1 zákona
Č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov , ktorý znie: „ Významné osobnosti hospodárskeho a spoločenského života a predstavitelia iných štátov alebo medzinárodných organizácii pozvaný národnou radou alebo jej predsedom môžu so súhlasom národnej rady vystúpiť na jej schôdzi.“
Z faktu , že pán predseda Pavol Paška Váš list postúpil na vybavenie , vyplýva, že sám neplánuje Vaše vystúpenie iniciovať . Jeho postup je vzhľadom na znenie citovaného ustanovenia logický , nakoľko je málo pravdepodobné, že by s vystúpením vyjadrila súhlas nadpolovičná väčšina poslancov Národnej rady.
Dovoľte mi preto odporučiť Vám, aby ste svoje postrehy o porušovaní ľudských práv zaslali písomne vecne príslušným výborom, resp. jednotlivým poslancom.

S pozdravom
Podpis

Na základe odpovede Lásló Nagya , ktorý elegantne chce ututlať moje podanie odstúpené na priame vybavenie od predsedu národnej rady , sa obraciam k Vám, ako poslednú možnosť a Vás prosím o pomoc vo veci zastavenia porušovania základných ľudských práv a o zastavenie násilnosti spáchaných na občanov Slovenskej republiky s vedomým štátnych organov.

V Moldave nad Bodvou dňa 18.02.2008

Cingeľová Zuzana.

Všemohúci zabudli na čarovné slovo, a BOH ma zrejme dovolenku.


15.
označiť príspevok

cingelova zuzana
   8. 7. 2008, 07:30 avatar
Sila moci a vyvolávania bezmocnosti sa straca,človek si uvedomuje, že prichádza čas, ked si môže vybrať. Slúžiť, alebo žiť
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 20:13,  No vidíš, to je kompromis, ty ideš pozrieť Kotleby v piatok a v sobotu budú osobne u teba,...
dnes, 20:13,  53. jáj deti demokracie sedia pri pc a hrajú hry . a myslím ze Diesel si zahraje , tak ako 40%...
dnes, 20:12,  Pozor pán teóma, nehádž nás s tým kokotom do jedného vreca, dík. *04
dnes, 20:11,  v piatok o 16.00 som v Trnave idem pozrieť Kotleby
dnes, 20:11,  Ako sa hovorí. Opicu z džungle vyženieš, ale džungľu z opice nie. Presne toto platí u teba...
dnes, 20:11,  v sobotu budem dosť potichu som na polovačke *13*13*13 Keď si KKT nebudeš lastovička
dnes, 20:10,  Kto je mukel 4? Čo ti zas jebe v tej lebeni? *21 Iba zaprdený komunista ako ty posudzuje...
dnes, 20:09,  Bohatý duchom...
dnes, 20:09,  Šetri si slová na sobotu. *04
dnes, 20:08,  ty už mrzak si a vôbec ťa to nemrzí
dnes, 20:07,  Načo tu dávaš fotku svojho fotra ?
dnes, 20:06,  A toto bohatstvo ducha https://a-static.projektn.sk/2020/01/Blaha-soc%C3%ADk.jpg
dnes, 20:06,  V sobotu pokecáme. *05
dnes, 20:04,  Navštív lekara ešte ja čas aby si s antabusom začal
dnes, 20:03,  Toto čo si popísal nie je chudoba, ale chudoba na duchu !!!!!!!!!!! *15*15*15
dnes, 20:02,  Nevysmievam je to tvoj mentalny svet ktorý sa ti zastavil v 12 rokoch a škoda že už nie si...
dnes, 20:01,  No a nie ? Veď pred Laugom v Trenčíne a hypermarketoch sa čelami zražaju čo vozia tie 500...
dnes, 20:01,  Čo trepeš? Osvietený sa zo mňa vysmieva že hrám počítačové hry.
dnes, 19:59,  Nechcem ťa sklamať, ale na vozíčku už nebudeš môcť užívať svoje koníčky, ale zase na...
dnes, 19:57,  Chleba soli bude dosť ako i diviny . V sobotu som na polovačke a v nedelu podobne na Orave...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Mimoriadne situácie neexistujú.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(98 149 bytes in 0,495 seconds)