Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

Liberalizmus ako paradigma/vzor moci

23
reakcií
2014
prečítaní
Tému 18. februára 2013, 14:41 založil Kasafran.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
04. 04. 2018
55
 
 


1.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 2. 2013, 14:41 avatar
Liberalizmus ako paradigma moci
Peter Pogády
Literárny (dvoj)týždenník, 13.2.2013, Roč. 26, Č: 5-6, S: 1, 3,

Komunizmus sa zrútil na princípe masovej, kolektívnej emócie – pocitu neslobody a obmedzovania. Kolektivistický duch zabudol v presadzovaní záujmov „celku" na individualitu, na jednotlivca, ale hlavne na človeka...
Zabezpečil perspektívu len pre presadzovateľov tejto ideologickej bázy - zakázal snívať. Túžby sú však produktom individuálneho, vnútorného sveta slobody. Tento svet prirodzene naráža na svet reálny, ktorý ideologizáciou, kultúrou spoločenstva a zákonom zabezpečuje uniformitu hodnôt.
Vnútorný svet, ak je vôbec vedome prežívaný, dokáže byť napriek týmto vplyvom nepreniknuteľný. Práve zákaz snívania, ale hlavne strata nádeje na realizáciu snov je zdrojom novej paradigmy moci.
Po prevrate v roku 1989 sa stal liberalizmus paradigmou moci. Ten rešpektuje celé politické spektrum bez výnimiek. V ekonomickej rovine je to pojmový a ideologický konstrukt na presadenie individuálnej vôle prostredníctvom vlastníctva. V praxi ovládnutie nemajetných majetnými.
Podľa potreby aj s väčšou či menšou možnosťou obmedzovania občianskych práv. Liberalizmus vedie automaticky k diktatúre. Súčasná demokracia - zástavník liberalizmu - zákonite vytvorila politickú klímu bezprávia, korupcie, prehnitosti a hlavne beznádeje. Nádej sa pokúšajú ponúkať v nových voľbách vždy len tie isté tváre. V malom štáte typu Slovenska je to extrémne viditeľné. Prezentácia bezalternatívnosti režimu opodstatňuje obmedzovanie občianskych práv. Bezalternatívnosť automaticky rešpektuje systémové chyby. Zdrojom problémov sú potom len „individuálne" morálne zlyhania...
V teoretickej rovine sa priraďuje liberalizmus spoločenskému systému, zabezpečujúcemu individuálnu slobodu jedincovi. Nielen slobodu myšlienky, ale aj činu. V praxi však liberalizmus nadobúda skupinovo záujmový charakter, ktorý je vzdialený individuálnej predstave o slobode definovanej zákonom. Ten predsa formuluje mocenská skupina. V rovine teoreticko-právnej sa liberalizmus uplatňuje zákonmi v záujme individuálnej slobody. Liberalizmus v praxi je však priraďovaný aj k pojmom jedinec, ľud, národ, štát, trieda, vlastník, podnikateľ, bezdomovec... Pretože každý je zaradený najmenej v jednej skupine... a nezaradený byť nemôže - stáva sa liberalizmus nezmyslom. Zaradenosť je spojená s rôznym stupňom nádeje na zmenu skupinovej príslušnosti. Príslušnosť v určitých skupinách je takmer definitívna, ak sa aj niekomu, občas podarí iba potvrdzuje výnimku . Ak sa stratí aj ilúzia nádeje zmeny skupinovej príslušnosti, zákonite vzniká konflikt. Proroci liberalizmu nás spoľahlivo oslobodia od slobody. Skupiny mafiánov súťažia o ovládnutie štátu. Zašlo to už príliš ďaleko, aby bolo možné zísť z polcesty mierovou cestou... Vstupujeme postupne do fázy, keď na bojisko vstúpia aj staronové technológie - známe z frontových línií.
Na Slovensku mala nedávno premiéru pancierová päsť. Netreba byť prekvapený, ak z garáže vyjde obrnené vozidlo, alebo ak sa bude za bieleho dňa strieľať na konkurenta rovno z dela uloženého na ložnej plochy kamióna
Technické možnosti sú síce ešte aj iné, ale taká demonštrácia sily robí dobrý dojem, najmä budí rešpekt a prezentuje sa postavenie a možnosti. Liberalizmus na takýto spôsob vedie len k politike despocie a k strate osobnej slobody. Legalizácia morálne ilegálneho vlastníctva si spôsoby nevyberá. Každému predsa musí byť jasné, kto je tu pánom... Je absurdné, že za spoločný stôl zasadne k rokovaniam vládny minister hospodárstva s osobou, ktorej ekonomická sila je taká veľká, že chce odkúpiť štátny strategický podnik. Táto osoba pritom nadobudla svoju ekonomickú moc len v dôsledku prevodov majetku z toho istého štátu... Vlastníctvo strategického podniku automaticky vytvára predpoklady pre subordináciu občana a pre diktát. Režim to jednoducho umožnil... Tento princíp je garantovaný veľmocensky, a nielen na úrovni americkej sféry vplyvu. Ochraňovaný je aj za cenu humanitárneho bombardovania, prípadne vnútornej násilnej destabilizácie štátu. Jedine takáto moc potláča strach z hnevu ľudu a odobratia majetkov, ktoré boli nečestne nadobudnuté aj po roku 1989. Je absurdné, že ekonomická sila jednotlivca prevýšila ekonomickú silu štátu. V malom štáte slovenských dimenzií je to proces vedúci zákonite do otroctva.
Rozpor medzi záujmami jednotlivca a spoločnosti je nepopierateľný, ale redukovane interpretovaný len ako rozpor pravo-ľavosti. Tento rozpor však nie je totožný s rozporom medzi jednotlivcom a štátom, pretože štát ani štatisticky nevyjadruje záujmy spoločnosti.
Zmätočná interpretácia rozporu medzi jednotlivcom a štátom tiež prispieva k prežívaniu liberalizmu, ktorého ohrozenie sa spája s predstavou o strate slobody. Podmienky pre dezinterpretácie sa vytvorili na podklade vzniku ekonomických elít ovládajúcich celý štát. Dve - tri desiatky rodín ekonomicky nepriamo ovládajú celé Slovensko. Nie však na princípe volieb, vyjadrujúcich reálny záujem štatistického občana. Malí a chudobní si liberalizmus dovoliť nemôžu. Voľnosť pohybu kapitálu v súčasnej podobe je zdrojom vzniku banánových republík. Keď vytvorený zisk opustí krajinu, ignoruje svojich tvorcov. Ak sa takýto kapitál neinvestuje do ďalších konkrétnych investícií v štáte, kde sa zisk realizoval, mal by byť extrémne zdanený. Tento systém je princípom vydierania, pretože ak nechceš pracovať spoly zadarmo - nebudeš pracovať vôbec. U susedov to urobia ochotne i lacnejšie. Tento princíp je dehumanizujúci, ľudsky nedôstojný a nie je rešpektovaný ani v rámci Európskej únie. Takto sú v globalizovanom ekonomickom systéme vydierané v rámci EÚ aj chudobnejšie krajiny. Európu ovládajú elity, ktorých záujem prekračuje hranice Európy. Proeurópsky záujem dokáže definovať však len populácia s európskou identitou. Jej absencia je zdrojom moci týchto elít. Identita definovaná len individuálnym vlastníctvom v Európe, nie je ešte európska.
Ruská identita spoločne s atómovým arzenálom z komunistických čias zatiaľ ochraňuje suverenitu Ruska ako národného štátu. Liberalizmus však ovládol Rusko rovnako, ako ostatné postkomunistické štáty. Štát bol rozkradnutý, obrovský kapitál vyvezený. V samotnom Rusku je viac ako 50% národného bohatstva sústredeného v rukách maličkej skupiny oligarchov. Z obrovského prírodného bohatstva má drvivá väčšina občanov nulový profit. Ruský občan sa zákonite dostane do dilemy medzi Ruskom - ako krajinou, ktorá patrí ruským občanom, a ruským oligarchom. Vratkú ruskú identitu oligarchov ochraňuje v súčasnosti len konkurenčný záujem nadnárodných, nerusky mysliacich jastrabov. Mediálne prijateľní oligarchovia s národnou rétorikou sú zatiaľ vnímaní ako ochrancovia ruskej identity. Ich vernosť ruskej identite je však v globálnom svete veľmi neistá.
Spolupráca volebne zdecimovanej slovenskej „pravice" s „ľavicou" zabezpečuje vzájomne kolegiálne dožiť torzu poprevratovej politicky liberálnej generácie. Sú predsa jedna politická rodina. Obsah pravicovej politiky sa jednoducho vyparil. Teraz ide aspoň o jej formálnu prezentáciu. Svoje obsahy si už skrátka prešustrovali. Na strane „ľavice" zostala už len rétorika bez reálnych ekonomických možností... jednotne s pravicou a s bruselskou nomenklatúrou intenzívne pracuje pod zástavou „spoločných" demokratických hodnôt na „budovaní" liberálneho sveta. Volebný systém zatiaľ spoľahlivo legitimizuje koloniálnu administratívu. Politika sa postupne odfarbuje, pretože ide o prežitie politickej nomenklatúry ako celku. Vždy sa našla moc, ktorá umožňovala znárodňovať, arizovať, normalizovať a privatizovať. Výsledky týchto procesov majú však vždy svoju dohru...
Politický vývoj po roku 1989 sa stal frustrujúcim nielen v štátoch „východnej" Európy. Nadšenie z kolonizácie bývalých, nedobrovoľne komunistických štátov vyprcháva. Tieto územia sú už v súčasnosti jednoducho dobyté. Potrebné je v nich - podľa lokálnej strategickej významnosti a prípadného možného odporu – stačí osadiť už len légie (a „tretí“ sektor)...
Komunizmus sa však stal semenom alternatívnosti. Z myšlienky vyrástlo síce semeno zlé, jeho plod bol odvrhnutý, ale potreba alternatívnosti mohutnie. Existencia systému postaveného na princípe nevyhnutnosti trvalého kvantitatívneho rastu nevyhnutne potrebuje nové objekty kolonizácie.
V tomto procese podľa starého princípu nevoľníci síce nezvíťazia, no zúčastnia sa. Občan - ako produkt francúzskej revolúcie - v nej síce nezvíťazil, ale zmenila sa paradigma moci, spochybnil sa feudálny princíp. Ten prežil dodnes už len ako sentiment. Narušila sa však jeho základná hodnotová štruktúra. K vojnám viedol vždy skôr imperializmus ako nacionalizmus. Imperializmus ako mechanizmus tvorby veľkých imperiálnych celkov pod nacionalistickou zástavou sa historicky znemožnil zatiaľ najviac. Pod inými zástavami zostáva však rovnako krvavý a zotročujúci. Kolonizácia môže centrálu z vonkajších či vnútorných príčin likvidovať. Najväčším nepriateľom systému trvalej expanzie sú vlastní občania expandujúcej veľmoci. Vtedy, keď cena za expanziu bude väčšia, ako z nej vyplývajúce výhody. Keď začne veľmoc sťahovať svoje légie z provincií proti vlastným občanom, možno očakávať nástup zmeny aj v maličkých slovenských pomeroch. Dovtedy budeme tvoriť a mať rozličné odrody slovenských prisluhujúcich politikov...
Nahradiť ich bude možné až na základe zmeny vlastných občianskych nárokov, schopnosti definovať ich a vôli presadiť ich. To je problém nielen slovenský, ale celej Európy, ktorá práve tvorí vlastnú politickú identitu.
Vznik nesplatiteľných dlhov a virtuálny kriminálny finančný systém, vedú cielene k likvidácii národných štátov. Je to metóda ich tunelovania. Sociálne dôsledky tohto systému podnietia zákonite sociálne pohyby. Kartel centrálnych bánk tak nevyhnutne potrebuje vojnu. Politicky destabilizovaný a energeticky atraktívny arabský svet sa stal nateraz víziou riešenia. Cieľovou stanicou je opätovne Rusko. Vojnové bubny sa už rozozvučali. Vojna redukuje masy „menejcenných životov" a oživuje hospodárstvo. Biologicky redukuje masy otravujúce sociálnymi nepokojmi a dožadujúce sa práce a šance na prežitie. Vojna likviduje dlhy a ochromuje konkurenčné prostredie. Pre organizované a systematické vyvražďovanie obyvateľstva je nevyhnutné vytvoriť radikalizovanú klímu. Od počítačových hier sa prechádza na manipulované dokumenty reálneho vyvražďovania, na internete kolujú verejné popravy... Filmový priemysel produkuje hrdinov high-tech armád, neustále sa vysielajú vojnové filmové dokumenty.
Súčasný liberalizmus, ako ideologická základňa ochrany individuálnych záujmov dosluhuje. Za súčasného vývoja prekračuje hranicu vlastnej existenčnej opodstatnenosti a prijateľnosti. Zmenili sa totiž normy a podmienky pre jedinca aj pre spoločenstvo. Ako dinosaurus, ktorý stratil v novom prostredí adaptačné mechanizmy. Konzumuje príliš veľa na to, aby ako druh prežil. Nový systém nádeje bude však až výslednicou tragických dôsledkov násilnej bankovo-korporátnej diktatúry, ku ktorej, žiaľ, nezvratne spejeme. Táto diktatúra prichádza vo výsostne „humanistickom šate", pod vlajkou demokracie a slobody. Hájiť sa budú len „posvätné" vlastnícke práva, ktoré v súčasnom systéme prerozdeľovania spoločenského produktu zákonite ohrozia existenciu spoločenstva ako celku. Organizátori sú apokalyptické bytosti, veriace vo vlastné zmysluplné prežitie apokalypsy. Súčasné liberálne vlastnícke práva majú, žiaľ, vyššiu hodnotu ako život. Bolesť v prírode je prirodzený obranný mechanizmus. Strata pocitu bolesti môže viesť napríklad k popáleninám alebo dokonca k smrti. Jedna z teórií hovorí, že bolesť je prebytok ktorejkoľvek podnetovej modality (tlak, teplota). Potlačenie autoregulačných mechanizmov v prírode vedie k autodeštrukcii. V spoločnosti to vedie k priepasti medzi ústavnosťou a politickou praxou. Zavedenie socializmu pre bankárov je len jedným z príkladom vyradenia autoregulačných mechanizmov.
V politike vyjde slnko len občas, lebo „zastupujúci" zastupitelia už nezastupujú. V živote však slnko vychádza každé ráno. Toto vedomie dáva životu zmysel...
Súhlasí Boris_I.


2.
označiť príspevok

havran
   18. 2. 2013, 15:24 avatar
Toto je celkom zaujímavá analýza podstaty moci v podmienkach súčasného vývoja moci kapitálu a dobre naznačuje východiska rozpadu moci kapitálu a jeho dekadentného vplyvu na spoločnosť. No ak to porovnáme v kontexte tisícročí , spoločnosť doteraz vždy bola ovládaná úzkou hŕstkou oligarchov spolu s cca 15 percentnou skupinou parazitov , ktorý za svoju spoluprácu sa stávajú "prvotriednými" občanmi spoločnosti.Veľmi to dobre vidno na tom našom malom Slovensku. Doteraz pozunáme "nezabudnuteľné " osobnosti budovateľov komunizmu a práve tak ich strieda nová štruktúra "slobodného" kapitálu. Práve na Slovensku je tento proces výrazne badateľný. No prejde pár desiatok rokov a sklamaný a od válova odvrhnutý národ prejaví svoju nespokojnosť , že sa nesplnili jeho sny a očakávania. Tento proces sa vlastne už začal a je výrazne umocňovaný celosvetovou krízou kapitálu.
Súhlasí Kasafran


7.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 2. 2013, 16:08 avatar
Havran,
pravo-ľavými elitami odvrhnutý, zaznávaný a reálne zotročený bezprávny slovenský národ/občan sa už/až po dvoch desaťročiach začal prebúdzať zo svojho blúznenia o svetlých kapitalistických zajtrajškoch. Kým však precitne až natoľko, že si uvedomí príčinu svojej "liberálnej opice" a začne o svoje skutočné nescudziteľné práva cieľavedome bojovať, zrejme pretečie/uplynie ešte dosť vody/času...
Súhlasí havran


8.
označiť príspevok

havran
   18. 2. 2013, 16:14 avatar
Kasafran - Slováci sú malý národ a ťažko vykročí z kontextu spoločenského pohybu , však práve jeho "malosť" lepšie signalizuje
vplyvy vývoja. V malom národe sa odohrávajú zmeny rýchlejšie , čo však môže byť pre ten národ nebezpečné. Veľmi dobrý je príklad Slovenska v2. svetovej vojne a tesne po nej.


3.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   18. 2. 2013, 15:26 avatar
Absolutne a tlieskam autorovi.
Tito ludia sa zial este prebudia, ale to uz bude velmi skaredy svet zmietany vo vojne, hlade, utrpeni.
Nikdy to nebolo inac, len ako uz klasik povedal, clovek rychlo a rad zabuda.
Potom sa tu vedu premudrele reci hlupakov, ktori si namyslaju, ze ich nazor vazi viac, ako pravda sama.
Ovsem najsmutnejsie je, ze za tychto blbych blbcov budu trpiet aj slusni a rozumni ludia.
Súhlasí havran, Kasafran


9.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 2. 2013, 16:19 avatar
Boris,
autorovi som zatlieskal tiež, a to aj napriek tomu, že v príspevku sa dopustil niekoľkých nepresností...


4.
označiť príspevok

Petrana žena
   18. 2. 2013, 15:58 avatar
"Vnútorný svet, ak je vôbec vedome prežívaný, dokáže byť napriek týmto vplyvom nepreniknuteľný. Práve zákaz snívania, ale hlavne strata nádeje na realizáciu snov, je zdrojom novej paradigmy moci." - toto mi pripadá ako nezmysel.

Viac na: Liberalizmus ako paradigma/vzor moci#r926108#ixzz2LGMJAOhO
Súhlasí Kasafran


5.
označiť príspevok

havran
   18. 2. 2013, 16:03 avatar
Petrana - stratiť schopnosť snívať znamená stratiť aj vieru v seba samého a človek bez viery nemá silu žiť.


6.
označiť príspevok

Petrana žena
   18. 2. 2013, 16:05 avatar
...ty si stratil schopnosť snívať? Ja nie...


11.
označiť príspevok

havran
   18. 2. 2013, 16:21 avatar
Petrana - čo ťa vedie k tejto otázke?


14.
označiť príspevok

Petrana žena
   18. 2. 2013, 16:26 avatar
...no, lebo ja si myslím, že každý sníva, bez ohľadu na realitu. Je to niečo, na čo máme nielen právo, ale s tým ani nevieme prestať.  Proste snívam, teda som!


15.
označiť príspevok

Petrana žena
   18. 2. 2013, 16:27 avatar
...alebo aj som a teda snívam...dokonca aj keď spíme snívame...mozog nevypneš! Ale dá sa naladiť na tú správnu frekvenciu...a tak snívaním ho vlastne ladíme.


10.
označiť príspevok

dorota
   18. 2. 2013, 16:21 avatar
ach boze,...zase raz to iste, tenmt raz je to kriza liberalizmu, bola tu uz kriza demokracie, kriza kapitalizmu, kriza socializmi, kriza komunizmu ale stale za nou stala TA skupinka oligarchov. kedy uz konecne pochopia autori takychto dlhych zbytocnych clankou ze problem nie je v izmoch ale moralke skupiniek pri moci. ani moc nie je az taka kakane, lebo su ludia ktr mali moc nezneuzili ju, pouzili ju na dobre čačane veci. ale tie sa z nejakeho dovodu nehodia spominat lebo nas tak nevytocia do mdlob
Súhlasí Petrana


12.
označiť príspevok

trin i ty muž
   18. 2. 2013, 16:22 avatar
10.

kwo kwoo kwooo kwooooooook
Súhlasí Boris_I.


21.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 2. 2013, 16:53 avatar
(10) Dorota,
chcem sa Ťa opýtať, akým spôsobom dokážeš zmeniť morálku skupiniek pri moci v prospech ovládaných?


24.
označiť príspevok

dorota
   19. 2. 2013, 13:52 avatar
nijako. ak nemaju kvality tak ich proste nemaju.


13.
označiť príspevok

havran
   18. 2. 2013, 16:23 avatar
... tí ľudia sa volali Dávid a Šalamún 


16.
označiť príspevok

Kasafran
   18. 2. 2013, 16:30 avatar
Petrana,
súhlasím s Tvojou výhradou - zákaz snívania nebol, nie je a ani nikdy nebude realizovateľný... Sen bol, je a ostane atribútom individuálnej, skupinovej, triednej, národnej i všeľudskej túžby po kvalitatívnej zmene existujúcich podmienok k vyššej forme bytia...
Súhlasí Petrana


17.
označiť príspevok

Petrana žena
   18. 2. 2013, 16:35 avatar
...a tá vyššia forma bytia je láska a krása vo všetkých podobách...


18.
označiť príspevok

Petrana žena
   18. 2. 2013, 16:37 avatar
...alebo jednoducho súlad.


19.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   18. 2. 2013, 16:44 avatar
Skoda ze taki, ako ty v sebe nemaju stipku lasky, stipku sucitu, stipku empatie.. nic. ste studeni ako lad.......


20.
označiť príspevok

Petrana žena
   18. 2. 2013, 16:51 avatar
...ako skala...moje meno je skalopevná...a sme doma Boris!   Nie si jediný na svete, čo sa sklamal v láske! Všetci, čo sme tu, sme si prešli svojim peklom...


22.
označiť príspevok

Boris_I. muž
   18. 2. 2013, 16:53 avatar
Je zbytocne si domyslat zase picoviny Petrana, ale chapem, ze mas teraz potrebu udriet na slabe miesto.
Zial to s tym nema nic spolocne ty vykradnuta hlavka debilna. Sa skus aspon obcas trosku zamysliet..


23.
označiť príspevok

Petrana žena
   18. 2. 2013, 18:14 avatar
...venuj sa téme!
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 09:12,  nemôžu lebo india projekt na vždy opustila
dnes, 09:10,  Počul som že súdruhovia obchadzali tuzex na kilometer, bo smrdel za západom*03*03*03*03.....
dnes, 09:05,  sudruh vyhoda. ja som z usa poberal tvrdu menu za ktoru som dostaval papieriky platne pol roka v...
dnes, 08:59,  všetky zdroje su na wiki uvedene na rozdiel od ruskej žumpy.
dnes, 08:56,  Veru bolo výhodne byť červeným eštebáckym udavačským prasaťom.....ty parazit....sa...
dnes, 08:49,  Toto jedno nech vám je, milovaní, zjavné: že u Pána je jeden deň ako tisíc rokov a tisíc...
dnes, 08:33,  Salviši s takými táraninami obťažovali svet v roku 1914, potom viackrát, ešte aj v roku...
dnes, 08:28,  Prečo przníš slovenský jazyk? Vieš, aký význam má slovo skoro? Nemýliš si ho s...
dnes, 08:10,  Choré bludy parazita, ktorý dostával prachy od otecka z Ameriky a priživoval sa na výhodách...
dnes, 07:58,  "Aktivity zahŕňajú okrem dezinformačnej činnosti aj vystúpenia a besedy po rôznych...
dnes, 07:53,  Píšeš bludy. *21
dnes, 04:06,  “A videl som nové nebo a novú zem, lebo predošlé nebo a predošlá zem sa pominuli...
dnes, 00:59,  Pridám ešte : 11. Ľuft 12. Frištik Neviem, či je toto slovo u nemčiny, ale je...
dnes, 00:50,  Aj ho fajčíš, alebo iba riť mu nastavuješ????
dnes, 00:47,  Ty *46 hnusná!!!!! Ako sa to vyjadruješ o Ondrejovi????
včera, 23:52,  (3) Humanitárny bombardér, upokoj sa, ten výraz "nechtiac" je určite správny a...
včera, 23:45,  (15) Edo, Ty už dokonca dokážeš zaprieť nielen svoj nos medzi očami, ale aj otcovo a svoje...
včera, 23:26,  to "nechtiac" tam asi nema byt
včera, 23:25,  Sankcie amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Iránu a Venezuele nechtiac zvýšili dopyt...
včera, 23:20,  (52) Havran, to si už možno povieme podobne ako Psohlavci Lomikarovi - "do roka a do...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Ak chceš nájsť tú pravú ženu, naprv buď tým pravým mužom.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(98 847 bytes in 0,672 seconds)