Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Kto uverí, bude spasený - a ďalšie pasáže, ktoré do evanjelií nepatria

23
reakcií
1821
prečítaní
Tému 18. marca 2017, 19:40 založil Momo91.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 19:40 avatar
Evanjeliá sa prezentujú ako záznam života a slov Ježiša. No nenapísali ich očití svedkovia, ale anonymní autori celkom odlišní od bezprostredných nasledovateľov Ježiša - vzdelaní a hovoriaci po grécky. Aj keby boli tieto prvotné rukopisy - mimochodom, spísané desiatky rokov po Ježišovej smrti - presné, netušíme, čo skutočne obsahovali.

„Nielenže nemáme originály, nemáme ani kópie originálov, alebo kópie kopií originálov. Čo máme, sú oveľa neskoršie kópie, spravidla napísané mnoho storočí neskôr. A tie sa od seba odlišujú v tisíckach pasáží...“ zdôrazňuje expert na rané kresťanstvo Bart Ehrman. „Rozdielov medzi našimi rukopismi je viac ako slov v Novej Zmluve!“

Ehrman upozorňuje na pozoruhodnú skutočnosť. Čím staršie rukopisy porovnávame, tým viac rozdielov nachádzame. Zdá sa, že v najranejšom období kopírovania zároveň dochádzalo k najväčšiemu počtu chýb. Najstaršie zachované rukopisy sú preto plné rozdielov. Nemáme najmenšieho tušenia, k akým zmenám dochádzalo počas prvého storočia existencie evanjelií a iných novozákonných textov. „Tridsať rokov pracujem na tomto probléme, a neviem, ako to zistiť. Nikdy som nevidel dobré vysvetlenie,“ zalamuje rukami Ehrman.

Mimochodom, nespoľahlivosť evanjelií nie je názor nejakej extrémnej názorovej menšiny historikov. „Je to názor každého bádateľa, ktorý pracuje v tejto oblasti,“ upozorňuje historik Severokarolínskej univerzity.

Nielenže najstarší vývoj týchto starovekých textov nepoznáme, no máme dôvod predpokladať, že dochádzalo k výrazným zmenám. To, čo sa nám z vývoja evanjelií podarilo rekonštruovať, odhalilo, že aj mnohé často citované pasáže v skutočnosti nie sú pôvodné, ale neskôr doplnené.

Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň!

Príbeh o cudzoložnici, ktorú Ježiš zachráni od ukameňovania, nachádzame v 8. kapitole Evanjelia podľa Jána (8,1-12). Patrí medzi najpopulárnejšie biblické príbehy. Dokonca sa dostal do Gibsonovho Pokušenia Krista napriek tomu, že film pojednáva predovšetkým o Ježišových posledných hodinách. Takto znie celá pasáž:
Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone prikázal takéto ženy ukameňovať. Čo teda povieš ty? Týmito slovami ho pokúšali, aby ho mohli obžalovať. Ježiš sa však zohol a písal prstom po zemi. Keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň! A znova sa zohol a písal po zemi. Keď to počuli, po jednom — počnúc najstaršími — odchádzali. A tak zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Odpovedala: Nikto, Pane! Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš!

Príbeh zachytáva len Evanjelium podľa Jána, žiadne iné evanjelium, čo je z hľadiska historicity podozrivé*. Ale to nie je všetko. „Ukazuje sa, že pôvodne nebola súčasťou evanjelia podľa Jána, ani žiadneho iného evanjelia,“ varuje Bart Ehrman. „Bádatelia, ktorí skúmajú tradície rukopisov, o tom nemajú žiadne pochybnosti.“ Ako to môžu vedieť?

Ehrman hovorí, že príbeh chýba v našich najstarších rukopisoch Evanjelia podľa Jána, pričom štylisticky sa od zvyšku líši – a to dokonca aj od príbehov, ktoré mu bezprostredne predchádzajú alebo nasledujú bezprostredne po ňom. Okrem toho, príbeh obsahuje výber slov a konštrukcie viet, aké sú pre zvyšok evanjelia celkom cudzie.

Mimochodom, je zaujímavé, že prvé zachované rukopisy s týmto príbehom ho neobsahujú vložený do rovnakých pasáží.

invivomagazin.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 19:41 avatar
Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. (Mark 16,9-20)

Vplyvných posledných dvanásť veršov Evanjelia podľa Marka hovorí o Ježišovom zjavení jeho učeníkom. Ježiš im vysvetľuje, čo musia urobiť, aby boli spasení, sľubuje im taktiež moc liečiť. Takto znie celá pasáž.

Keď v prvý deň po sobote včasráno vstal, zjavil sa najprv Márii Magdaléne, z ktorej kedysi vyhnal sedem zlých duchov. Ona to bežala oznámiť tým, čo bývali s ním, ktorí teraz trúchlili a plakali. Keď počuli, že žije a že ho videla, neverili tomu. Potom sa dvom z nich zjavil v inej podobe na ceste, keď išli na vidiek. Vrátili sa a oznámili to ostatným. Ani im neverili. Napokon sa zjavil Jedenástim, keď stolovali. Vyčítal im nevieru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného. Povedal im: Choďte do celého sveta a ohlasujte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Kto však neuverí, bude odsúdený. Tých, čo veria, budú sprevádzať tieto znamenia: V mojom mene budú vyháňať zlých duchov a hovoriť novými jazykmi. Budú brať do rúk hadov a keď vypijú aj niečo smrtonosné, neuškodí im. Na chorých budú klásť ruky a oni ozdravejú. Keď im to Pán Ježiš povedal, bol vzatý do neba a zasadol po Božej pravici. Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a slovo potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali. [Všetko, čo im bolo prikázané, bezodkladne oznámili tým, čo boli s Petrom. Cez nich sám Ježiš vyslal od východu až na západ svätú a nehynúcu zvesť o večnej spáse. Amen.]

Ani táto pasáž nie je pôvodná, bola k evanjeliu pripojená neskôr. Potvrdzujú to rovnaké dôkazy ako v predchádzajúcom príklade – najstaršie zachované rukopisy ju neobsahujú, od zvyšku sa odlišujuje po stránke lexiky, štylistiky aj po stránke vetných konštrukcií.

Podobná argumentácia poukazuje na mnohé ďalšie verše, ktoré sa v rukopisoch v niektorých prípadoch objavujú až v stredoveku a napriek tomu zostávajú súčasťou našich Biblií. Napríklad:

Keď ich žehnal, vzdialil sa od nich a vznášal sa do neba. (Luk 24,51)

A čo je pre mnohých ortodoxných kresťanov značne problematické, neskorším, nepôvodným variantom je aj jediný verš, ktorý v Biblii priamo hovorí o svätej trojici, teda dogme, podľa ktorej sú Boh Otec, Syn a Duch svätý jedinou bytosťou:

Traja sú, ktorí svedčia: Duch, voda a krv; a tí traja sú jedno. (1 Ján, 5, 7-8)

Potom vzal kalich, dobrorečil a povedal: Vezmite a rozdeľte si ho medzi sebou, lebo hovorím vám: Odteraz už nebudem piť z plodu viniča, kým nepríde Božie kráľovstvo. Potom vzal chlieb, dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: Toto je moje telo, ktoré sa vydáva za vás. Toto robte na moju pamiatku. (Luk 22, 17-19)

A podobne po večeri vzal kalich a hovoril: Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás. (Luk 22,20)

Dôvody, prečo k doplňovaniu a úpravám biblických textov dochádzalo, sú rôzne. Niekedy išlo o obyčajné chyby pri prepisovaní, inokedy o výrazné zásahy do povahy celých pasáží. Takto sa napríklad odstraňovali rozpory medzi jednotlivými textami (alebo rozpory v rámci nich). Prípadne sa upravovali pasáže, ktoré nepodporovali (alebo sa dali interpretovať tak, že nepodporujú) ortodoxný názor cirkvi, ktorý medzičasom prevládol.

A tak sa do Nového zákona dostala zmienka o svätej trojici alebo sa pozmenili pasáže, ktoré naznačovali, že Ježiš nie je rovnocenný bohu otcu a odjakživa existujúci, ale mu podriadený a bohom takpovediac prisvojený. Posledné dva príklady boli pre zmenu pridané na demonštráciu Ježišovej "telesnosti". A to z toho dôvodu, že niektoré rané kresťanské skupiny verili, že bol výlučne duchovnou, a nie telesnou bytosťou.

Inými slovami, ak niekto argumentuje ohľadom akéhokoľvek problému - od postavenia žien po práva homosexuálov - novozákonnými veršami preto, že Nový zákon je slovo božie, má smolu. Aj keby mal pravdu, a originály novozákonných textov boli skutočne inšpirované bohom, netušíme, čo sa v nich písalo.

invivomagazin.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   18. 3. 2017, 21:19 avatar
Ty musíš mať strašne nudný život, keď takéto somariny musíš riešiť na internete
Súhlasí Shagara, Scarlet666,  ×


4.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   18. 3. 2017, 21:21 avatar
alebo skôr smutný
Súhlasí Scarlet666, -era-


5.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 21:36 avatar
A čo riešite vy na tomto fóre? Samé sračky a nekecám vám do toho.


6.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 21:37 avatar
Ináč ty musíš mať potom tiež nudný život keď v kuse si na tomto fóre rovnako ako Scarlet.


7.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   18. 3. 2017, 21:43 avatar
ja tu nie som stále práve naopak, ja tu skoro vôbec nie som a nezakladám už ani témy a seriózne sa ku žiadnej nevyjadrujem. A keď tu niekedy som, tak len preto, aby som sa pousmial a odreagoval od školských povinností :P A myslím si, že ľudí, ktori sa sem chodia len zabaviť a nemusia tu riešiť svoje komplexy, je tu viac
Čiže opak je pravdou, náš život je trochu moc vyťažený a potrebujeme takúto žumpu na odreagovanie
Súhlasí Scarlet666


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 3. 2017, 23:19 avatar
7,...chceš vari povedať,že v škole nemáš dosť dôvodov na to aby si sa "pousmial a odreagoval"?
Ved keď preberáte katechizmus a jeho hlboké pravdy,,alebo ak vám niekto vysvetľuje trojicu ,....poprípade ak vojenský kaplán vám vysvetľuje ako sa prezentuje láska k blížnemu vo vojne,.....tak to musí byť viac ako zábavné!
Čím to je,že dvaja ľudia majú taký odlišný názor?
Samozrejme,....DF má svoje "mútne a zapáchajúce vody",......ale nesprávna biblické poznanie implantované v praxi niekomu viac ublíži,ako poväčšinou nezmyselné úvahy,ktorým väčšina ľudí nevenuje pozornosť!


14.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   19. 3. 2017, 08:03 avatar
Casto tu máme aj humorné situácie, napríklad keď si robíme srandu z jehovových svedkov, ako si po svojom prekrúcajú bibliu :D nechápeme, ako môže byť niekto taký pribrzdený :D ale na druhej strane, aspoň sa učíme, ako proti tejto sekte bojovať


16.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   19. 3. 2017, 08:47 avatar
No ukáž ako. Aby som sa to aj ja naučil. 


8.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   18. 3. 2017, 21:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 21:53 avatar
Píše ženská, čo roky je v kuse na tomto fóre.


10.
označiť príspevok

Momo91 muž
   18. 3. 2017, 21:54 avatar
A už neotravuj. Nestojím o tvoju pozornosť. Rýp do niekoho iného.


11.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   18. 3. 2017, 22:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

panoramix muž
   19. 3. 2017, 05:14 avatar
Náboženských fundamentalistov treba vylúčiť z tejto stránky.....Každá druhá téma o tom.....Nech si idú na náboženské fora písať o panenke Márii a Ježiškovi.....Toto by trebalo nejak korigovať.
Súhlasí Patrick91


15.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   19. 3. 2017, 08:09 avatar
Panoramix. Ale však tu píšu v oddieli náboženstvo. Však tie témy nenavštevuj a budeš mať pokoj.


17.
označiť príspevok

havran
   19. 3. 2017, 08:51 avatar
Slušný človek- ako sa môže pokojne prizerať človek na tento svet ktorý žije obklopený bludom a osídlami náboženských intrigánov?


18.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   19. 3. 2017, 08:58 avatar
Sú ľudia, ktorí si z toho nerobia ťažkú hlavu. Stačí im dobre sa najesť a napiť a dobre si pospať.  


20.
označiť príspevok

havran
   19. 3. 2017, 09:07 avatar
Slušný človek- a ktorých ľudí takto klasifikuješ? Že sa pýtam, však?To isto budú nejakí ateisti, bezduchí a primitívní, ktorí nevedia čítať Bibliu?


21.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   19. 3. 2017, 09:13 avatar
To som nepovedal. Takýto postoj je rozšírený "naprieč ideologickým spektrom" 


22.
označiť príspevok

-era- muž
   19. 3. 2017, 09:33 avatar
havran - to práve patrí k sile osobnosti.

Tento svet nie je obklopený iba intrigánmi náboženského typu. Tento svet je obklopený intrigánmi všetkých možných typov.
Náboženských, agnostických, materialistických, novo-svetovo-poriadkových, new-age-ových, vystrašených...

A na to všetko je potrebné sa pozerať s pokojom a konať nie v afekte a nie v zlobe, ale jasne a múdro - to sa dá len pri zachovaní vnútorného pokoja a nadhľadu.
Súhlasí Slušný človek


19.
označiť príspevok

havran
   19. 3. 2017, 09:02 avatar
Cirkev v mene pravdy božej preliala viac krvi,, ako pretečie riekami sveta.Kvôli viere sa ľudia klbčia už tisícročia. Podstatou je však boj o vládu a bohatstvo.Ľudia sú však taký nepoučiteľný, že to čo sa deje okolo nich v prítomnosti nevidia, práve preto, lebo klapky na očiach im drží viera. Raz v historii kresťanstva bola ich viera progresívna, keď viedla k zrušeniu otroctva, no nezrušila otroctvo ducha .


23.
označiť príspevok

toman
   21. 3. 2017, 07:44 avatar
Momo91 (1):

Tým si ohúril jedine ateistov. Potľapkali sa po pleciach, že Boh neexistuje a vec je vybavená.

Veci znalí kresťania o konci Mk 16 a cudzoložnici z Jn 8 vedia.

Rukopisy
---

Čo sa týka rukopisov, máme 5800 gréckych rukopisov, ktoré sú si na 99,5% podobné a potom máme ďalších 18000 negréckych rukopisov. Spolu máme teda cca 24000 dokumentov, na základe ktorých vieme s obrovskou (blížiacou sa 100%) presnosťou povedať, čo bol obsah originálov.

A to hovorím iba o Novom Zákone.

Pre porovnanie, iné antické rukopisy sa počítajú v desiatkach, občas v stovkách, nie v tisícoch alebo v desaťtisícoch (maximum je Homér 1000ks, www.lib.uchicago.edu Tento odkaz smeruje mimo DF.sk. Teda až taký veľký je nepomer medzi Novým Zákonom a čímkoľvek iným.

Nový zákon bol dopísaný na konci prvého storočia. To znamená v tom istom storočí ako žil Ježiš. Pre porovnanie prvý korán je spísaný až dve storočia po smrti Mohameda a o tom, že Mohamed je posledný prorok hovorí iba Mohamed sám (iba sám sebe vydáva svedectvo). Nie je X iných autorov a prorokov, ktorý jeho príchod predpovedajú tak ako je to v prípade Ježiša.

Prvé knihy Nového Zákona boli napísané 20 rokov potom ako bol Ježiš ukrižovaný, zomrel, vstal z mŕtvych a vystúpil na nebesia.

Keby to bolo celé podvod, ako s radosťou tvrdia ateisti, lokálni ľudia, žijúci svedkovia by dosvedčili opak. Sú tam totiž použité konkrétne mená, konkrétnych ľudí. Ktokoľvek, kto neveril, ich mohol vyhľadať a popýtať sa priamo ich.

Navyše, klamať (hlásať, že Ježiš je Syn Boží, keby nebol) nedávalo ani žiadny materiálny prospech. Veriaci boli prenasledovaní, zabíjaní a mučení.

Môj príbeh
---

Čo sa týka mňa, ja som neuveril na základe toho, že som si to štatisticky vyhodnotil a porovnal. Tak sa nedá uveriť (porov 1 Kor 1,21). Logicky sa k Ježišovi nedá dopracovať.

Jediná cesta je viera. Nie slepá ako sa to tiež s radosťou omieľa v ateistických kruhoch. Viera, ktorú mám, je založená na objektívno-subjektívnom dôkaze. Ten dôkaz je neprenositeľný.

Podobne ako keď má rodič dôkaz, že piecka je horúca. Dieťa nijako nepresvedčí rečami ani logickými argumentami. Dôkaz, ktorý má, je neprenositeľný.

Ja som uznal, že som hriešny (to je dnes nemoderné, lebo veď človek je vo svojej podstate dobrý tak ako nás to učí New Age), uznal som, že som porušil Boží zákon a prosil som o záchranu. A Boh sa zmiloval a zachránil ma.

Zažil som oslobodenie od otroctva hriechu, od ktorého som bol predtým závislý. Narodil som sa znova.

Narodiť sa znova
---

To sa nedá popísať, táto záchrana.

Alkoholik, ktorý si včera nevedel odoprieť poldeci, dnes odmietne. Cudzoložník a smilník zrazu nemá chuť smilniť, feťák vstane a už nikdy nechce drogy. Zázrak, ktorý Biblia popisuje ako znovuzrodenie sa deje každý deň.

Ľudia sú oslobodzovaní od hriechu, dostávajú Ducha Svätého a zaplavuje ich Boží pokoj. Otvoria Bibliu a tá Biblia je zrazu živá, ten Duch, čo je v nich, im dosvedčuje pravdu, ktorá tam je a oni majú subjektívno-objektívny dôkaz.

Majú nielen subjektívny zážitok, ale kniha stará 2000 a viac rokov rozpráva o tom, čo sa im stalo, všetko do seba zapadá a všetko dáva zmysel. Vďaka Duchu, ktorého dostali, majú poznanie za hranicami mŕtveho cirkevníctva, mechanickej biblistiky alebo štatistického vyhodnocovania.

Háčik
---

Má to však celé háčik. Pokým človek nevidí svoj hriech (nechce uznať, že je zlý a hriešny) a teda pokým neexistuje potreba, dovtedy Ježiš nemá, čo urobiť. A ani neurobí.

Spása je človeku tak blízko a predsa tak ďaleko. Boh je všade a na prosbu o záchranu odpovedá hneď, ale uvedomiť si, že mám alebo že môžem prosiť, je vo vnútri človeka zakryté takou vrstvou satanovej lži, že už len to, že človek prosí, je zázrak sám o sebe.

Nečudujem sa ateistom, že neveria. Satan je inteligentnejší ako ateisti.

Výzva
---

Avšak ja vyzývam každého, aby sa pozrel do svojho vnútra a skúmal, či je naozaj dobrý človek. Či si to len tak nenahovára.

Porovnať sa môže s čímkoľvek, ale keď chce "otestovať" Boha a jeho slovo, nech sa porovná s 10 prikázaniami. Ak ich nespĺňa, ak podľa týchto 10 prikázaní človek pochopí, že nie je pred Bohom dobrý človek, niekde tam začína cesta oslobodenia a záchrany.


24.
označiť príspevok

-era- muž
   21. 3. 2017, 08:16 avatar
Toman ja som zlý človek. A okrem iného nerozumiem, prečo musíš písať také dlhé príspevky. Chceš dosiahnuť, aby to nikto nečítal?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 06:12,  Takže neplatí potom ?----------Levitikus 20:8; Ezechiel 37:28)----------*10*10*10*10 Ćo si...
dnes, 05:51,  Ulohu dravych vlkov teraz vykonava ucenie jehovistov. Tym ucenim si žozratý aj ty Shagara*07*07*07
dnes, 00:30,  2, ..... Lenže ten istý Boh tvrdí vo svojom Slove ( zákone) niečo iné. Boh nepríde sem na...
dnes, 00:16,  Čo by ste urobili, keby k vám do vašeho domu prišiel niekto, a ponúkal by vám váš...
dnes, 00:03,  7, ..... tak prečo si sa nechal nimi zožrať?*39 Slabo si dával pozor. *10 Nuž, čo už,...
včera, 23:59,  6, ..... Lebo ak budem citovať JS, tak to odmietneš. A na tom videu sú rukolapné, aj...
včera, 17:46,  Kľudne vytvor novú verziu a zdieľaj ;)
včera, 17:45,  no nie su tam všetké ale zaujimave ja mam tiež zaujimavý postreh...
včera, 17:40,  Je to možné, nehádam sa ;)
včera, 17:37,  YAHWEH-M'KADDESH: „Pán, ktorý posväcuje, robí svätým" (Levitikus 20:8; Ezechiel...
včera, 17:23,  Hľa, čo SOM objavil na pintereste ;)...
včera, 17:20,  Každý má priority ináč nastavené ;)
včera, 17:20,  BOH je všadeprítomný ;) Ide len o to, či sa ti ozve, keď ho zavoláš ;)
včera, 17:06,  Clovek by si mal položiť otazku, čo je pre neho najdôležitejsie v živote.Podla mňa je pre...
včera, 17:01,  Boh sa neskrýva v človeku, ktorý ho nehlada. On príde až ked človek suhlasí
včera, 16:59,  To už JA neriešim, každý nech si rieši sám ;)
včera, 16:57,  ale treba vysvetlit naliehavosť, nič dôležitejšie nie je pre človeka
včera, 16:54,  Však aj na lipke nediskutuje poriadne, prihlási sa sem tam, šplechne nejakú hovadinu a zas je...
včera, 16:53,  No vypada, že si tu nespokojný akurát ty, ostatným zrejme diskutovanie nechýba
včera, 16:51,  12. Zmyslom života je nájsť BOHA. Toho, ktorý sa skrýva v nás ;)
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Je dobré, keď ľudia dokážu tolerovať tých netolerantných.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(99 360 bytes in 0,217 seconds)