Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

KS Milosť (kresťanské spoločenstvo)

245
reakcií
438
prečítaní
Tému 1. januára 2019, 21:04 založil timeja.

podobné témy:1.
označiť príspevok

timeja žena
   1. 1. 2019, 21:04 avatar
Do kresťanského spoločenstva Milosť chodím už nejaký ten čas. No obrátila som sa približne pred rokom. Mnoho ľudí si myslí,že sme nejaká sekta.Chcela by som sa k tomuto názoru vyjadriť.KS Milosť žije podľa Biblie.Nasledujú živého Boha a narozdiel od katolíkov neuctievame Máriu.Teraz si možno myslíte že je jasné že nežijeme podľa Biblie ,keď neuctirvame Máriu,ale je to práve tak trochu naopak.Dalo by sa o tom rozprávať veľa,ale stručne.Keďže žijeme podľa Biblie,tak sa riadime každým jedným slovom v nej.A prečo teda neuctievame Máriu?Lebo v Novom zákone nie je žiadna zmienka o uctievaní Márie(nepoškvrnenom počatí Márie,trvalom panenstve Márie,nanebovstúpenie Márie či Márii ako spoluvykupetiľke atd.) Jednoducho žijeme podľa Biblie.Takisto neuznávame ani krst bábätiek,keďže to je tiež v rozpore s písmom.......čo ma ale najviac zaráža,je to,že ľudia ktorý tvrdia že sme sekta nikdy v našom zbore ani neboli.Sú to jednoducho predsudky dané dobov. Chladné nudné kostoly sú v poriadku ,ale akonáhle niekomu poviete o zbore,kdesa smejeme ,kde sa nás Boh dotýka takmer stále,kde nepadne ani jediná zmienka o nude...je to niečo iné,než naačo sú ľudia zvyknutý a preto si hneď myslia ,že sme sekta.Celkom detinské ,nie? ..Jednoducho,každého koho toto zaujíma trochu viac,nech mi pokojne napíše,alebo nech príde do KS Milosť a urobí si názor sám.Ale hovorím vám.My žijeme úplne podľa Biblie.Poznáme pravého živého Boha a milujeme ho nadovšetko.Veď už len pri predstave,čo všetko Ježiš pre mňa spravil,sa mi chce smiať,plakať,radovať sa ........Určite ak vás to zaujíma viac,tak mi napíšte
Súhlasí Evanjelista, Scarllete


3.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   1. 1. 2019, 21:18 avatar
Môžeš živému Bohu niečo odkázať?


6.
označiť príspevok

timeja žena
   1. 1. 2019, 21:22 avatar
ach.....a opäť ďaľšie srandy z Boha .......ale tak zoberem to serióznejšie.Keď chceš Bohu niečo odkázať,povedz mu to sám


10.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   1. 1. 2019, 21:24 avatar
Si písala, že poznáte živého boha

Ja ho nepoznám, preto mu neviem nič povedať


16.
označiť príspevok

timeja žena
   1. 1. 2019, 21:29 avatar
áno poznáme a milujeme ho.....a nenapadne vás sa tak pomodliť?


18.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   1. 1. 2019, 21:30 avatar
Ja som myslel že k vám osobne chodí


23.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 1. 2019, 21:33 avatar
Prečo píšeš podobne ako náš práve "zosnulý" drahý veriaci?
Už som myslel, že sa znovuzrodil. To máte jednotný kurz písaného slova?


17.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 21:30 avatar
Mŕtvy nemôže poznaž živého Boha.  


7.
označiť príspevok

kolac
   1. 1. 2019, 21:22 avatar
a na čo?


14.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   1. 1. 2019, 21:28 avatar
Potrebujem mu doručiť odkaz


72.
označiť príspevok

Krištof
   2. 1. 2019, 16:21 avatar
Asi každý by mal veriť podľa toho, ako dokáže v danom čase, lebo nedá sa nikomu nanucovať niečo iné. Avšak v rámci tejto diskusie: Na adresu Panny Márie hovorí Nová zmluva napr. toto: "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života. ... Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán. ... Hľa, od tejto chvíle blahoslaviť ma budú všetky pokolenia" (Lukáš 1,42-48). To sa aj udialo a deje, že ju ľudia blahoslavili a blahoslavia. Odborný slovník vysvetľuje, čo slovo blahoslaviť znamená: "Blahoslaviť: chváliť, velebiť... vzdávať chválu, slávu, úctu; oslavovať..."

Biblia je základ, podobne Apoštolské vyznanie viery je spoločný základ pre katolíkov a mnohých protestantov. Na druhej strane aj keď už bola Biblia dopísaná a prví apoštoli zomreli, Duch Svätý nezomrel, nástupcovia apoštolov tiež nezomreli, cirkev pokračovala ďalej. Takže to, čo bolo v Biblii ako základ sa mohlo neskôr primerane rozvinúť, vyložiť, doplniť (tzv. Tradícia).

K tomu krstu detí. Skutky apoštolov 16,33: "V tú nočnú hodinu ich vzal, vymyl im rany a hneď sa dal pokrstiť on i všetci jeho domáci." - Všetci jeho domáci môže znamenať aj malé deti. Podobne 1. Korinťanom 1, 16: "Ba pokrstil som aj Stefanasov dom. Inak neviem, či by som bol ešte niekoho pokrstil." Stafanasov dom (domácnosť) - mohli by tam byť okrem dospelých aj malé deti. To sú iba náznaky.

"Krstiť dieťa v perinke alebo ponechať voľbu na jeho rozhodnutie v dospelosti? Väčšina rodičov sa rozhodne pre to prvé. Je to nezodpovedné voči dieťaťu? Cirkev krstila deti od počiatku. Prevaha pokrstených dospelých v prvých storočiach nie je dôkazom odmietania krstu detí, ale svedectvom, že kresťanstvo vtedy nebolo masovou záležitosťou. Rozumieť krstu detí znamená položiť si otázku, čo je krst a aké sú jeho účinky. Potom sledovať v procese tradície cirkevnú prax.
Krst oslobodzuje od dedičného hriechu, je bránou k nadprirodzenému životu s Ježišom Kristom a začleňuje pokrstených do Cirkvi - Kristovho mystického tela. Cirkev vždy učila, že krst detí je nevyhnutný. Na africkej synode v Kartágu roku 418 bol odsúdený Pelágius za tvrdenie, že deti sa pri narodení nachádzajú v stave, v akom sa nachádzal Adam pred hriechom. Z toho vyplýva, že každé dieťa sa narodí v dedičnom hriechu a ten môže byť zmytý jedine krstom. Dedičný hriech nemôže byť odstránený ľudskou silou, ale iba prostredníctvom jediného sprostredkovateľa Ježiša Krista. Tak čítame aj v Skutkoch apoštolov: „Niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení (4, 12).“ Dôvodov pre krst detí je niekoľko. Boh prejavil vôľu spasiť všetkých ľudí a krst je bránou ku spáse. Sú dva druhy hriechu: dedičný a osobný. Dedičného hriechu sa človek dopúšťa bez vlastného súhlasu, osobný hriech sa pácha so súhlasom vôle. U dieťaťa, ktoré ešte nie je schopné spáchať osobný hriech, sa dedičný hriech odpúšťa aj bez jeho súhlasu. Boh totiž odpúšťa buď všetko alebo nič. V prípade dospelých je to ináč. Ak dospelý nedá súhlas (napr. krst v spánku), neodpúšťa sa mu ani dedičný, ani osobný hriech. Ďalším motívom pre krst detí je sprostredkovanie Božej priazne. Dieťa sa rodí na svet, kde všetci zápasíme so zlom v rôznych podobách (fyzické, morálne...), preto ho krstom disponujeme k nadprirodzenému životu, v ktorom má blízko k Bohu, a teda aj dostatok síl na prekonávanie prekážok. Krst detí je jedinečným dôkazom, že spásu si nikto nemôže zaslúžiť, Skôr, ako by si dieťa mohlo od Pána niečo pýtať, On sa k nemu v krste skláňa a prejavuje priazeň. Krst detí je svedectvom, že deti sú v Božích očiach veľmi dôležité. Dieťa si krst neuvedomuje, ale vďaka nemu sa v ňom začína rozvíjať nadprirodzený život. Láska sa síce nedá nanútiť, ale nie je možné si ju nevšimnúť. Nemluvňa nevie, že má milovať rodičov. Nepozná ich a predsa nemôžeme tvrdiť, že rodičia ho nútia, aby ich milovalo. Rodičia dieťa milujú, prejavujú mu lásku na každom kroku. Za normálnych okolností dieťa nikdy nebude robiť „osobné rozhodnutie“, v ktorom príjme rodičov a rozhodne sa ich milovať. V istom zmysle (nie však úplne) to funguje aj vo vzťahu k Bohu. Dieťa bolo pokrstené a vstúpilo do nadprirodzeného spoločenstva s Pánom. To je začiatok spásy a jej zavŕšením bude nazeranie na Boha vo večnosti. Božiu prítomnosť vníma cez rodičov. Ak ho vedú k modlitbe (všetci sa spolu pred spaním modlievajú), ak idú spoločne na bohoslužbu, modlievajú sa pred jedlom atď., dieťa bude intenzívnejšie vtiahnuté do láskyplného vzťahu s Pánom. Láska Boha mu bude zjavná cez lásku rodičov. Veriaci rodičia majú nielen právo, ale aj povinnosť dieťa čím skôr pokrstiť. Nielen kvôli dedičnému hriechu a začleneniu sa do Kristovej Cirkvi. Rodičia chcú pre dieťa to najlepšie. Je prirodzené, že chcú mu odovzdať hodnoty, ktoré považujú za dôležité. Nie je to narušením jeho osobnej slobody. Dieťa si veľa vecí nemôže vybrať. Niektoré z nich ho pritom ovplyvňujú celý život, napr. stravovacie návyky. Prvými vychovávateľmi dieťaťa sú jeho rodičia, preto ich rozhodnutie pokrstiť ho nemožno nijako spochybňovať. Nedostatok osobného rozhodnutia u dieťaťa nahrádza podľa cirkevnej tradície tzv. „zástupná viera“ na dvoch úrovniach: 1. Prvou úrovňou je Cirkev, v ktorej sa slávi krst. Krst nie je len subjektívnou záležitosťou jednotlivca, ktorý dáva odpoveď na Božie volanie. Subjektom viery je v tomto prípade celý Boží ľud, ktorý berie na seba záväzok sprostredkovať mu vieru. Preto sa veľmi odporúča, aby sa slávenie sviatosti krstu konalo počas svätej omše. 2. Druhou úrovňou je viera iného človeka. Viera Cirkvi musí byť nahradená vierou konkrétnych osôb. V Katolíckej cirkvi to musia byť katolíci, najčastejšie rodičia, alebo krstní rodičia. Okamžite sa vnucuje otázka, na základe čoho tak Cirkev koná. Správna interpretácia Písma je možná len pri rešpektovaní celej cirkevnej tradície, uprostred ktorej Písmo vzniklo. Medzi Cirkvou a Písmom je úzky vzťah. Cirkev síce nie je nad Písmom, ale ona jediná (presnejšie biskupi na čele s pápežom) má právo ho autenticky interpretovať. Už v Prvom liste Korinťanom (1, 16) hovorí sv. Pavol, že pokrstil „Stefanasov dom“, čo naznačuje krst všetkých jeho obyvateľov, vrátane detí."
ziolkovsky.blog.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí timeja


74.
označiť príspevok

Krištof
   2. 1. 2019, 16:30 avatar
Ešte k tej Panne Márii, ako ju chápe Cirkev, čo som prednedávnom dával na df. sk - video prednáška: Prof. ThDr. Anton Adam, PhD., téma: Mariológia v kontexte dokumentov Druhého vatikánskeho koncilu, kde sa hovorí o tom, aké je primerané miesto Panny Márie, pravej mariánskej úcty, že Mária nesústredí pozornosť predovšetkým na seba, lež privádza ľudí k Synovi Ježišovi Kristovi
www.tvlux.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


77.
označiť príspevok

timeja žena
   2. 1. 2019, 16:53 avatar
Mária, matka Ježiša, bola žena, ktorú Boh popisuje ako „obdarenú milosťou” (Lukáš 1:28). Fráza „obdarenú milosťou” pochádza z jediného gréckeho slova, ktoré v podstate znamená „mnoho milosti”. Mária získala Božiu milosť. Milosť je „nezaslúžená láskavosť”, čo znamená, že je to niečo, čo získame napriek skutočnosti, že si to nezaslúžime. Mária potrebovala milosť od Boha, rovnako ako ktokoľvek z nás. Sama Mária rozumela tejto skutočnosti, keďže v Lukášovi 1:47 povedala, „…a môj duch plesá nad Bohom, mojím spasiteľom…” Mária spoznala, že potrebuje byť spasená, že potrebuje Boha ako svojho Spasiteľa. Biblia nikdy netvrdí, že Mária je ktokoľvek iný ako normálna ľudská žena, ktorú si Boh vyvolil, že ju použije výnimočným spôsobom. Áno, Mária bola čestnou ženou a Boh jej prejavil priazeň (milosť) (Lukáš 1:27-28). Zároveň bola Mária hriešna ľudská bytosť rovnako ako ktokoľvek iný – ktorá potrebovala Ježiša Krista ako svojho Spasiteľa, rovnako ako ktokoľvek iný (Kazateľ 7:20; Rimanom 3:23; 6:23 1 Jánova 1:8).

Mária nemala „nepoškvrnené počatie” – neexistuje žiadny biblický dôvod veriť, že narodenie Márie bolo čokoľvek iné ako narodenie normálneho človeka. Mária bola panna, keď porodila Ježiša (Lukáš 1:34-38), ale predstava o trvalom panenstve Márie je nebiblické. Matúš 1:25, ktorý hovorí o Jozefovi, tvrdí, „Ale jej nepoznal DOKIAĽ neporodila svojho prvorodeného syna a nazvala jeho meno Ježiš”. Slovo „dokiaľ” jasne naznačuje, že Jozef a Mária nemali sexuálny styk až do narodenia Ježiša. Jozef a Mária mali spolu po narodení Ježiša niekoľko detí. Ježiš mal štyroch polovičných bratov: Jakuba, Jozefa, Šimona a Judáša (Matúš 13:55). Ježiš mal aj polovičné sestry, ale tie nie sú vymenované ani nie je uvedený ich počet (Matúš 13:55-56). Boh požehnal a omilostil Máriu tým, že jej dal niekoľko detí, ktoré v danej kultúre boli najzjavnejším prejavom Božieho požehnania pre ženu.

Raz, keď Ježiš hovoril, nejaká žena zo zástupu povedala, „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval” (Lukáš 11:27). Pre Ježiša hádam neexistovala lepšia príležitosť ako vyhlásiť, že Mária bola skutočne hodná chvály a uctievania. Aká bola Ježišova reakcia? „Ale on povedal: Ba pravda, blahoslavení, ktorí čujú slovo Božie a zachovávajú ho” (Lukáš 11:28). Pre Ježiša bola poslušnosť voči Božiemu Slovu DÔLEŽITEJŠIA ako byť ženou, ktorá Ho porodila. Nikde v Písme Ježiš ani nikto iný nevedie ku chvále, oslave či uctievaniu Márie. Alžbeta, Máriina príbuzná, vzdala česť Márii v Lukášovi 1:42-44, ale jej chvála vyplývala zo skutočnosti, že Mária mala porodiť Ježiša. Nevyplývala zo žiadnej vlastnej slávy Márie.

Mária bola pri kríži, keď Ježiš zomieral (Ján 19:25). Mária bola s apoštolmi na Letnice (Skutky 1:14). Mária sa však po Skutkoch kapitola 1 už nikdy viac nespomína. Apoštoli nikde neprideľujú Márii žiadnu výnimočnú úlohu. Smrť Márie nie je v Biblii zaznamenaná. Nič sa nehovorí o nanebovstúpení Márie ani o tom, že by mala nejakú dôležitú úlohu v Nebi. Mária sa má rešpektovať ako pozemská matka Ježiša, nie je však hodná našeho uctievania či zbožňovania. Biblia nikde nenaznačuje, že Mária dokáže vypočuť naše modlitby, alebo že dokáže orodovať za nás u Boha. Ježiš je náš jediný obhajca a prostredník v Nebi (1 Timotejovi 2:5). Ak by Márii za jej života niekto prejavil uctievanie, zbožňovanie alebo vyslovil k nej modlitby, zrejme by povedala to isté ako anjeli: „Bohu sa klaňaj!” (Zjavenie 19:10; 22:9). Samotná Mária je pre nás príkladom, keď smeruje svoje uctievanie, chválu či oslavu samotnému Bohu, „Moja duša zvelebuje Pána a môj duch plesá nad Bohom mojím Spasiteľom, pretože pohliadol na poníženie svojej dievky. Lebo hľa, odteraz ma budú blahoslaviť všetky pokolenia, pretože mi učinil veľké veci ten Mocný — a sväté je Jeho meno” (Lukáš 1:46-49).

-www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Voloďa


103.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   2. 1. 2019, 21:57 avatar
To čo sem pridávaš tu už bolo "milion krát" obmieľané.  
Strata času. 


84.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   2. 1. 2019, 17:24 avatar
72

Krištof

Čo sa so mnou stane ak sa nemodlím k Márii ani k nikomu inému, ale jedine vyznávam a modlím sa ku Kristu - Bohu?


85.
označiť príspevok

Lemmy muž
   2. 1. 2019, 17:38 avatar
Zrejme skončíš v pekle.


91.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   2. 1. 2019, 18:09 avatar
85

Humanisti predsa neveria v peklo.


2.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 1. 2019, 21:14 avatar
Škoda, preškoda. Práve dnes sa dal zmazať, skvelý to predstaviteľ tvojej sekty-veriaci. Boli zmazané aj všetky jeho príspevky, takže jeho svieže a všeobjímajúce myšlienky už nemôžeš sledovať, večná škoda.
Ak ťa smiem povzbudiť ostal tu jeden zo Slova Života- veriaceho -zbožňovaný Boží muž, duchovný brat a neomylný učiteľ.
Vystupoval tu pod rôznymi menami, teraz je......, ale to okamžite zistíš, podľa jeho láskavého a kresťanského prístupu ku všetkým.
Vítam ťa a prajem skvelú evanjelizačnú činnosť a samozrejme šťastný Nový rok.
Súhlasí Veľký Kocúr


4.
označiť príspevok

timeja žena
   1. 1. 2019, 21:21 avatar
Temnýmyseľ..........je mi jasné ,že si z celej cirkvi robíte len srandu.No nechápem prečo 


8.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   1. 1. 2019, 21:22 avatar
Lebo tvoj spolubrat nás tu evanjelizoval lopatou po chrbáte


9.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 1. 2019, 21:24 avatar
timea. Vydrž a uvidíš, všetci veríme, že sa veriaci vráti, ako tuctový, ale vráti. Potom hoďte reč, vyhodnoť. Nedaj sa odradiť ani takým galganom ako som ja a pozor na ZBielychKarpatov!!! 


13.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 21:27 avatar
Timeja. Tunajších sašov si netreba všímať. Síce nie som z vášho spoločenstva, ale máte moju podporu. Osobne poznám Dana Drápala, poznal som i Gabriela Minárika. Poznám tiež osobne pastora Jaroslava Kříža a mnohých ďalších. ...Neveriaci proste nechápu. A ani pochopiť nemôžu.
Súhlasí timeja


15.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   1. 1. 2019, 21:28 avatar
Svätý muž dorazil...


19.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 1. 2019, 21:31 avatar
timeja. Už ho tu máš!! Oporu vo viere. Toho, čo súloží cez pôst pred Veľkou Nocou. Toho sa drž!!


22.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 21:33 avatar
Všetko je vysvetlené v príspevku 21


5.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   1. 1. 2019, 21:22 avatar
Všetky nie Peter. Tu sa niečo zachovalo.
diskusneforum.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Temnýmyseľ


11.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   1. 1. 2019, 21:24 avatar
Vypichnem najláskavejší komentár toho znovuzrodeného brata Timejiného:
"krestan moze byť len ten čo uznava trojicu.....smradlavy farizej!!!......Ked sa jehovistu opytaš co si?.....odpovie ti kresťan?....nie on ti povie ze je svedok Jehovov, a to je rozdiel!!!smradlavy farizej!!!.....Ja som krestan radikalny ale krestan, rozumieš ty smradlavy farizej, co to chcem dobre aby si sa dal pokrstiť ale nevieš kde ty smrad?......pokrsti sa u svedkov Jehovových a tvojim bohom bude jehiva a nie otec!!!!tfuj tajbl satane!!!
Súhlasí Temnýmyseľ


20.
označiť príspevok

timeja žena
   1. 1. 2019, 21:31 avatar
Môžem sa opýtať,kde ste toto zase zobrali?


24.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   1. 1. 2019, 21:34 avatar
No tu na df-ku. Toto sú slová člena KS Milosť. Dnes sa dal zmazať a toto je jeden z jeho posledných komentárov.
Súhlasí Temnýmyseľ, panoramix


26.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 21:37 avatar
To sú tvoje slová.


29.
označiť príspevok

timeja žena
   1. 1. 2019, 21:42 avatar
Nie sú to moje slová
Súhlasí Evanjelista


32.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 21:44 avatar
Kocúr z toho bude plznúť.  


27.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 1. 2019, 21:40 avatar
Drahý priateľ, prorokuj svojim okolnostiam, prorokuj svojej duši, hovor slovo Božie nad svojím životom, nad svojou rodinou. Nech Duch Boží veje, nech všetko čo je pobité ožije.

Boh má záľubu v „Shalome“ svojho služobníka. Žalm 35:27


30.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 21:43 avatar
Obávam, že po tom, čo si mu vyviedol, tvoj skútrik už nikdy neožije.


31.
označiť príspevok

timeja žena
   1. 1. 2019, 21:44 avatar
chcela by som ešte podotknúť ,že to ,že nejaký člen mojej cirkvy povie niečo ,čo je v rozpore s písmom ,neznamená to ,to,že aj ja s tým budem súhlasiť
Súhlasí Evanjelista


33.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   1. 1. 2019, 21:48 avatar
Ty tvrdíš, že veriaci niečo písal proti Písmu??
Nasrdíš týmto tvrdením Božieho muža. Tak nečin!! Lebo:
„... Naše kosti uschli a zahynula naša nádej, už je po nás!“


36.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   1. 1. 2019, 21:49 avatar
Zaiste. Ale mala by si si položiť otázku, ako je možné, že sa člen vašeho spoločenstva môže takto správať. Ak tvrdíš že sa riadite len Bibliou, tak si uvedom, že biblické texty kladú požiadavku vylúčiť zo zboru brata čo tvrdošijne a dlhodobo jedná v rozpore s Kristovým učením.
Súhlasí RealitaABC


40.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   1. 1. 2019, 21:54 avatar
Napríklad: "Ale teraz som vám napísal, aby ste sa nestýkali s tým, kto sa volá bratom, a je smilník, chamtivec, modloslužobník, utŕhač, opilec alebo lupič; s takým ani nejedzte. Veď prečo by som mal súdiť tých, čo sú mimo?! Vari nesúdite aj vy tých, čo sú vnútri?! Lebo tých, čo sú mimo, bude súdiť Boh. Vylúčte zlého spomedzi seba!" 1Kor 5:11-13

Myslíš že vulgárny hulvát nepatrí do tejto kategórie?


41.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 21:56 avatar
Preto buď rád, že sa ešte niekto z veriacich s tebou baví. Kristus vynadal pokrytcom a zákerným ľuďom ako ty dostatočne zaujímavým slovníkom. Utŕhač je niečo celkom iné. Pletieš si (ako vždy) pojmy.  
Súhlasí timeja


38.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 21:51 avatar
Gramatického kotrmelca tým ale nepresvedčíš. Rozum neveriacich tak ďaleko nedospel, aby toto pochopil.  
Súhlasí timeja


25.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 1. 2019, 21:36 avatar
Veď sa nehanbi a klikni na ten odkaz od Veľkého Kocúra. Máš to tam.  


104.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   2. 1. 2019, 22:06 avatar
Asi mu preskočilo.  


230.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 1. 2019, 15:40 avatar
V tom prípade mu preskakuje už cez dva roky. Keď som sem prišiel, tak práve vtedy rovnako "tfujtajbloval" a "špinoval" na adresu SJ. Nechcem tu ale viesť nejakú osobnú vojnu proti veriacemu. Ako som muaj napísal, odpustil som mu ten komentár. Tu je dôležité niečo iné. Že ten človek, rovnako ako Timeja tvrdí, že ho v KS Milosť naplnil Svätý Duch a že hovoril jazykmi. A toto je na zamyslenie. Aký duch to v skutočnosti pôsobí v tomto zbore, ak sa ich "Božím duchom pokrstení" členovia správajú takto?


231.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 1. 2019, 15:50 avatar
A tiež je na zamyslenie, prečo sa pod údajným vplyvom Božieho ducha správajú letničiari vyslovene odpudivo a naháňajú v ľuďoch skôr strach, než pocit že medzi nimi je Boh. Vo svojich vytrženiach sa protivne sa "hurónsky" rehocú, váľajú sa po zemi, vydávajú zvuky ako zvieratá (čo je predsa nehodné človeka stvoreného k obrazu Boh( a, pazvukom čo vydávajú nerozumejú ani oni sami... Skutočne má takto pôsobiť na človeka Boží duch? Nachádzame v Biblii niečo také? Ale je zjavné, že na ich stretnutiach sa deje niečo nadprirodzeného, že tam pôsobí nejaká sila čo tých ľudí takýmto spôsobom ovplyvňuje. Ak to však nie je Božia sila, kto to potom robí?


233.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   4. 1. 2019, 18:12 avatar
Práve som si písal mailom s veriacim a sám je udivený tomu, že hneď len čo odišiel sem prišla timea - tiež z KS Milosť. ...Ty sa pod tým kožuchom čosi navymýšľaš blbovín.  


12.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   1. 1. 2019, 21:26 avatar
timea. Klikni na odkaz č 5 od VK. Máš tam skvelú slovnú ekvilibristiku nášho kamaráta veriaceho. Ver, že nám bude za ním smutno a privítame ho búrlivým potleskom, teda aspoň ja.


21.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 21:32 avatar
Timea, klikni sem a bude ti o gramatickom kotrmelci "Temnýmyseľ" všetko jasné Môj prvý sex so skútrikom.


28.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   1. 1. 2019, 21:41 avatar
Ešte iný pohľad:
sekty.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Vyberám z textu:

"Podľa mojich poznatkov sa psychická manipulácia v KS prejavuje opakovane takým správaním, ktoré uvádza labilnejších účastníkov do tranzu, čím sa vypína kritické myslenie a následne spôsobuje možnosť ľahšieho sugestívneho ovplyvňovania pri prejavoch vyznania viery a úkone „liečenia". V prejave pastorov sa často vyskytoval biblický fundamentalizmus, silný tlak na emócie človeka, pestovanie pocitu výlučnosti, odmietanie iných kresťanských cirkví a spoločenských organizácií. KS totiž ostatné spoločenstvá spochybňujú, považujú ich za nehodné, bez „pravej" viery, pričom ľudia stojaci mimo KS sú podľa nich „svetskí" a budú zatratení.

Výhrady umocňujú i osobné skúsenosti našich klientov, niektorí z nich sú bývalí členovia KS. Celkove ich za posledné dva roky bolo 16 (najviac z Banskej Bystrice, Bratislavy, Vrútok, Považskej Bystrice a Liptovského Mikuláša). Dôsledkom dlhoročného členstva sa u nich prejavovali príznaky závislosti od spoločenstva, ale zaznamenali sme tiež prepuknutie psychickej choroby, rozvody, odcudzenie detí, rodičov a manželov a rôzne formy partnerskej krízy. Uvedomujem si, že v každom príbehu našich klientov sa spolupodieľali aj iné príčiny, avšak vstup do KS bol u nich jednou z hlavných príčin masívneho prepuknutia spomenutých problémov. U všetkých členov došlo k takej výraznej zmene osobnosti, že tá znemožnila akékoľvek konštruktívne riešenie konkrétneho problému, okrem pristúpenia aj ostatných členov rodiny na členstvo v tomto spoločenstve.Zmenu správania u členov KS - manželov, rodičov, ale i detí - vnímali mnohí naši klienti ako veľmi negatívnu..."


34.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 21:48 avatar
Podľa katolíkov sú všetci protestanti sekty. Stačí len pohľadať: majawelt.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk (Vidíš, ako "rozmýšľaš"  
Súhlasí timeja


35.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 21:49 avatar
(...a hlavne čím rozmýšľaš....)
Súhlasí timeja


37.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   1. 1. 2019, 21:50 avatar
„Ak chceš byť dokonalý, choď, predaj svoj majetok, rozdaj chudobným a budeš mať poklad v nebi. Potom príď a nasleduj ma!“


39.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 21:53 avatar
Povedal Kristus človeku, ktorému bol jeho majetok bohom. (=nepovedal to všetkým, ale iba tomu boháčovi). ...Viem, že niektorým ľuďom je utrpením používať rozum, lebo to hodne bolí.  
Súhlasí timeja, Voloďa


42.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   1. 1. 2019, 22:01 avatar
timeja.
Nič si z nás nerob. Teš sa na salbeu, pokecáte si.
Súhlasí timeja


43.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 22:02 avatar
Ty s gabrielom pb si lepšie rozumiete.
Súhlasí timeja


44.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   1. 1. 2019, 22:09 avatar
Vidím že dáva súhlasy aj na čo by nemala. Nováčik a pozná salbeu? No nič to, idem robiť niečo zmysluplného. Idem spať. Dobrú noc všetkým.


45.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   1. 1. 2019, 22:11 avatar
Dobrú noc.


47.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 22:12 avatar
Zlatá obrúčka na...


46.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 22:11 avatar
Domýšľavosť ako vždy. Kde pozná salbeu?


48.
označiť príspevok

timeja žena
   1. 1. 2019, 22:20 avatar
ľudia ,naozaj som nečakala,žetoľko ľudí si tu z toho bude robiť srandu.Dávala som to tu pre ľudí ktorý váhajú či KS Milosť navštíviť ,alebo nie,Nechápem prečo tu máte také negatívne emócie.Silne pochybujem ,že keby stojím pred vami,tak mi toto poviete.Zamyslite sa nad sebou.Buďte dobrý ľudia.Ste strašne detinský a to som os ľudí ktorým je 18+ naozaj nečakala.Nie je táto téma pre vás? tak to zbytočne nekomentujte.Chápem,zase ide o tie predsudky pri kresťanských zboroch ,ale predsa len .Máte za sebou minimálne základnú školu a podľa toho by ste sa mohli aj chovať.Príde mi,že tu vediem diskusiu s deťmi ,ktorím je maximálne 10 rokov.


49.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 22:25 avatar
Väčšina z tých, čo sem chodia je 12-. Telesne majú už svoje roky, ale mentálne sú nedospelí. To sa chce ešte hrať, šaškovať, blbnúť. Poznám ich tu všetkých. Len asi 5% sú normálni. Zvyšok sú puberťáci (mentálne).
Súhlasí timeja, Osvietený


50.
označiť príspevok

Scarllete žena
   1. 1. 2019, 22:30 avatar
49. dufam ze patrim tiez do tych 5% , inak by som bola silno urazena
Súhlasí Evanjelista, Osvietený


52.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 22:32 avatar
Vitaj Scarlett, ty si kde bola?


56.
označiť príspevok

Scarllete žena
   1. 1. 2019, 22:42 avatar
52. uz som s5 a predomnou a lot of work
Súhlasí Evanjelista, Osvietený


57.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 22:46 avatar
Práve som zjedol z chuti celý pohár jalapeňos, tak ospravedlň moje prípadné výpadky pripojenia.
Súhlasí Osvietený


51.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 22:31 avatar
Preto si z nich robím väčšinou srandu.
Súhlasí timeja, Osvietený


53.
označiť príspevok

timeja žena
   1. 1. 2019, 22:33 avatar
súhlasím ,ale predsa len so nečakala ,že si z toho budú ľudia robiť srandu.Ale v podstate mi je to aj jedno,ide mi hlavne o tých ľudí,čo majú predsudky ohľadne kresťanských zborov.No na takéto reakcie okolia ,som už ako tak zvyknutá,ale prekvapilo ma ,že si toto budú čítať aj ľudia,ktorým je to absolútne jedno.
Súhlasí Evanjelista


54.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 22:37 avatar
Oni si robia srandu zo všetkého - aj iného, čo sem veriaci dávajú. Viď napr. naposledy som sem dával tému:

 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk href="http://www.diskusneforum.sk/tema/otazka-pre-diskutujucich">Otázka pre diskutujúcich:

Potom som ju duploval, lebo ju jeden puberťák zaprasil. A výsledok? Prečítaj si sama:

 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk href="http://www.diskusneforum.sk/tema/je-toto-z-kopca-alebo-do-kopca">Je toto z kopca alebo do kopca?
Súhlasí timeja


55.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   1. 1. 2019, 22:38 avatar
Súhlasí timeja


58.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   2. 1. 2019, 04:57 avatar
A čím si nás chcela presvedčiť že KS nie je sektou? Argumentáciou, že tebe je tam fajn, že sa ti páčia ich diskotéky, vydávané za bohoslužby? To má presvedčiť ľudí vo veku 18+? Ja mám na pravosť kresťanského spoločenstva trochu iné kritériá, biblické. A v každej sekte je ľuďom fajn, aspoň spočiatku, inak by žiadne sekty neexistovali. Sugestívnou hudbou a silnými emotívnymi prejavmi radosti vo vás vyvolávajú umelú atmosféru pohody, to však môže byť sotva zrelým dôvodom prečo byť v nejakej náboženskej spoločnosti. Nechala si sa nalákať na pozlátko. Myslíš si že v kresťanskom Zbor v prvom storočí organizovali apoštoli diskotéky a koncerty, a tak presviedčali ľudí o pravosti svojej viery? Apoštoli a ich nasledovníci nič také nerobili. Hlásali Evanjelium, hlásali Ježiša Krista, hlásali Božiu milosť a príchod Božieho kráľovstva. A ľudia sa stávali kresťanmi na základe toho, že týmto slovám uverili, nie preto že v Zbore je "fajn" a "dobrá atmoška"...
Súhlasí RealitaABC, Voloďa


60.
označiť príspevok

timeja žena
   2. 1. 2019, 10:39 avatar
58. aké diskotéky?zrejme máte na mysli chváy.A chvály sú úplne podľa Biblie,veď si len prečítaj žalmy ,takmer každý žalm je o chválení Boha a my ho chválime ,uctievame ho ako nášho spasiteľa a nesúhlasím s tvojím názorom ,že je to sekta,opäť sa dostávame k tým predsudkom ohľadne kresťanských zborov.Prečítali ste si tak 2,3 články o tom,ako ľudia tvrdia ,že sme sekta a hneď ste tomu uverili,nikdy ste v žiadnom kresťanskom zbore neboli,ale aj tak tomu veríte.Mne ide len o to ,aby sa ľudia takýchto predsudkov zbavili a neverili všetkému,preto vás aj pozývam do kresťanských zborov(či už aj Milosť),aby ste si utvorili názor sami,snažila som sa tu ako tak vysvetliť aké je približne učenie v KS Milosť ,ale ako vidím,každý si to zobral po svojom ,no opäť ma zaráža ,že ku kostolom.ktoré nemajú učenie podľa Binlie nič nepoviete,no ako hovorím kresťanské zbory sú niečo iné,niečo nové než načo sú ľudia zvyknutý a preto si hneď myslia ,že je to zlé......


61.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   2. 1. 2019, 10:58 avatar
Nie som proti chváleniu Boha na zhromaždeniach, nie som proti spevu. Ale spôsob akým to robíte vy mi príde byť nevhodný, je divoký, nespútaný, niet v ňom posvätnej bázne. Odvolávaš sa na žalmy. Ja myslím, že starí Židia by boli zhrození, ak by sa v Božom chráme začali veriaci správať tak ako vy. Boží Zákon ich vychovával k nesmiernej úcte k Bohu, k bázni a chveniu pred Ním. Dávid sa preto vrhal na tvár v Božom dome, k tomu ho viedla jeho viera. Sotva si teda možno predstaviť tohoto nábožného muža, ako namiesto poklony hopsá, natriasa rukami, kvíli na elektrickú gitaru a tak oslavuje Pána. Lenže moje výhrady voči spoločenstvám ako KS Milosť vôbec nestoja na tomto. Mám výhrady voči nebiblickým učeniam týchto spoločenstiev a mám výhrady voči zjavne manipulatívnym praktikám, ktorými sa v týchto zboroch pôsobí na členov. V tomto prípad som ťa len upozornil, aby si neposudzovala svoje spoločenstvo na základe niečoho tak povrchného ako sú tvoje subjektívne pocity pri "chválach."


63.
označiť príspevok

Scarllete žena
   2. 1. 2019, 12:35 avatar
61. JK by bol tiez zhrozeny ako sa tu podjebavate vypisovanim na internete namiesto svätej bazne si zaspal dobu, ci ? alebo si vyberas len hrozienka ?


65.
označiť príspevok

ardzun muž
   2. 1. 2019, 12:57 avatar
63
tak tak foton či veriaci tu len podjebá... a chýba im svätá bázeň


67.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   2. 1. 2019, 14:33 avatar
Niektoré veci sa dobou nemenia. Ak by letničiari na oslavu Boha tancovali tance staré hoc aj tri tisícročia, ale boli by divoké, mal by som k nim rovnaké výhrady ako k ich "moderne". A pokiaľ ide o naše vypisovanie cez internet, dôležitý je skôr obsah, než že k písaniu využívame techniku...


106.
označiť príspevok

Scarllete žena
   2. 1. 2019, 22:31 avatar
67. mne je to fuck, ale 99% casu a energie venujete handrkovanim sa o bohu. a na boha uz nemate cas
Súhlasí Osvietený, timeja


70.
označiť príspevok

timeja žena
   2. 1. 2019, 16:09 avatar
63 ale Scarllete ..takéto nadávky?


111.
označiť príspevok

Scarllete žena
   2. 1. 2019, 22:50 avatar
70. ale tvoja gramatika je na vrazdu
Súhlasí ZBielychKarpatov


171.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   3. 1. 2019, 16:18 avatar
Pamätaj však na desatoro!!! Hlavne na piate.  


69.
označiť príspevok

timeja žena
   2. 1. 2019, 16:08 avatar
61. rozhodne neposudyujem KS Milosť podľa chvál.My chválime Boha spôsobom,ktorý je úplne normálny,hráme na hud. nástrojoch ,spievame a dvíhame ruky starí židia by boli v ohrození? zaujímavé keďže sme ,,prepojený" s Izraelom a židmi žijeme podľa Biblie ,takže aj na bohoslužbách sa káže Božie slovo.No opäť sú to tie predsudky A manipulácia?Ako vážne? Samozrejme že je to blbosť no sú to zas a znova tie predsudky Jednoducho keď človek vidí ,ako padáme na zem,plačeme a smejeme sa zároveň, dvíhame ruky ,jasne že im to príde jednoducho veľmi divné a myslia sio nás že sme čisto zmanipulovaný blázni ,no to sú opäť a opäť tie predsudky ohľadne kresťanských zborov.No opäť ma prekvapuje,že píšete že KS Milosť má nebiblické učenie a zrejme ste tu nikdy neboli.Píšete ,že máme nebiblické učenie ,ale nepozriete sa na katolícke kostoly


71.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   2. 1. 2019, 16:20 avatar
Timejka, vidím že nie si vôbec schopná reagovať k meritu veci a odpovedáš len parafrázami. V tomto mi nápadne pripomínaš Tvojho brata vo viere - "veriaceho". Je mi ťa síce ľúto, ale nemôžem pokračovať v diskusii vzhľadom k tomu, že u Teba absentuje schopnosť mať vlastný úsudok...


113.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 07:46 avatar
Videl si niekedy tie chvály? Alebo len ako obvykle čerpáš zo svojej domýšľavosti? Najprv si pozriem, potom odsudzujem. (Oplznutý kocúr robí všetko naopak.)
Súhlasí timeja


62.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   2. 1. 2019, 11:40 avatar
58. Ešte si dovolím pripísať jednu poznámku. Udivuje ťa, že sa nevyjadrujeme kriticky ku katolíckej cirkvi. Ale prečo by som mal teraz rozvádzať svoj názor na RKC, keď je reč o vašom spoločenstve? Veď si nezaložila tému o katolíkoch a o ich cirkvi. Tak prečo skrúcaš reč na nich?


64.
označiť príspevok

ardzun muž
   2. 1. 2019, 12:56 avatar
prekrúcanie, odvádzanie pozornosti sú praktiky trolov


116.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 1. 2019, 07:53 avatar
64. Je to typický red harring...Pekným praktikám ich učia...


66.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   2. 1. 2019, 13:53 avatar
60

Timeja

Ak si niekto myslí, že ak je úkonom - správne pokrstený vodou a nad ním nejaký kazateľ vyhlási, že je týmto už znovuzrodený a že práve takýmto krstom vodou prijal Ducha Svätého, že sa to aj naozaj aj stalo?

Je to sebaklam a ak človek tomu uverí, tak o to je to horšie! Nemá to nič spoločné so skutočným znovuzrodením v Kristu. Nemôžem predsa vyhlásiť z vlastnej vôle, no tak dneska sa idem narodiť znova – krstom vodou. Je to ako výroba katolíkov katolíckou cirkvou. Taktiež veria, že z moci kňaza sa premieňa oplátka na telo Kristove a víno na jeho krv a sú presvedčení, že naozaj požívajú telo Kristove a pijú jeho krv a týmto vraj plnia jeho slová. No zmysel Ježišových slov nerozumejú, ani nechcú rozumieť, lebo im to tak vyhovuje.

Takto sa nevyrábajú znovuzrodení ako na bežiacom páse , lebo narodenie znova – z Ducha je aktom Božej vôle a nie ľudskej vôle. To, čo sa stane v srdci človeka z Božej milosti a moci sa vždy prejavuje aj navonok a to novým životom v Kristu. Nie je možné, aby sa to neprejavilo, lebo je to už nový človek s novým srdcom.

Ak je ale vidieť, že sa nič neprejavuje, ale práve naopak, človek sa stáva ešte horší ako bol, tak k žiadnemu znovuzrodeniu v Kristu týmto úkonom nedošlo, lebo ani nemôže dôjsť. Ignoruje sa Božia moc a nahradilo sa to ľudskou vôľou a úkonmi .

Znovuzrodení, sme jedine skrz vieru, ktorou prijímame do srdca semeno Ducha - Slovo Božie. Ak padne to semeno na úrodnú pôdu v srdci toho ktorého človeka, ktorú Boh, ako dobrý hospodár pred sejbou vopred pripravil, tak zakorení a vyrastie tam dobrý strom, lebo semeno je dobré. Takýto strom zákonite bude donášať dobré ovocie – skutky viery a ovocie Ducha Svätého.

Nemá to nič spoločné s vyhlásením nejakého kazateľa, že je už znovuzrodený. Je to vždy osobná záležitosť medzi Bohom a človekom. Znovuzrodený sám v sebe vie, že je spasený skrz vieru v Božie Slovo a nie skrz vyhlásenie nejakého kazateľa a skrz nejaký úkon – krst vodou.

Vyzerá to, že rôzne charizmatické hnutia, nehovorím že všetky sú nebezpečne, čo sa týka zvodu a to využila aj KC. V charizmatických spoločenstvách sa schádzajú ľudia z rôznych denominácii, cirkví, zborov a nezaujímajú ich doktrinálne rozdiely. Zanedbávajú totiž pravdu Božieho Slova a zjednocuje ich preferovanie zábavy, zážitkov, vyhľadávanie „zázrakov“, hovorenie “jazykmi“ atd. Často sa káže evanjelium prosperity a je to populárne najme u mladých ľudí vyznávajúcich kultúru zábavy.

No a je im vlastné povýšenectvo ,opovrhovanie ostatnými, ktorí sa nezúčastňujú týchto charizmatických aktivít.
Súhlasí timeja


73.
označiť príspevok

timeja žena
   2. 1. 2019, 16:26 avatar
66. Súhlasím s vami ,no idem sa k tomu aj vyjadriť.Krst vodou v našej cirkvi. Kazatelia nehovori že-teraz si znovuzrodený....pre nás je dôležitý najmä krst Duchom Svätým a to jedine skrze Krista.V našej cirkvi sa však nachádzajú aj taký ľudia .čo si povedia-dobre dám sa pokrstiť vodou a stačí.....no takýto názor rozhodne nemá každý človek v našej cirkvi.ľudia ktorý majú takéto presvedčenie zo zborov aj postupne odchádzajú ,lebo nie je na nich žiadna zmena. Takýto ľudia žijú v sebaklame ,že stačí krst vodou.No ako som už písala ,pre nás je dôležitejší krst Duchom Svätým Potom ste až skutočne znovuzrodený kresťan.Je to jednoducho osobná áležitosť s Bohom.S tý s vami súhlasím.A v našej cirkvi to aj tak je
čo sa týka hovorenia v jazykoch.Nechápem moc ako ste to tam popisovali ,no hovoriť v jazykoch dokáže len ten,kto skutočne našiel vieru v Ježišovi a zažil krst Duchom Svätým.Samozrejme ,sú aj taký fanatici,ktorý hovoria náhodné slabiky a veria tomu že je to hovorenie v jazykoch .Oni žijú v sebaklame a vidno to .
čo sa týka toho opovrhovania ostatnými ľuďmi.súhlasím ,že v niektorých charizmatických hnutiach to tak môže byť ,ale nie je to tak v našej cirkvy .My naopak organizujeme rôzne evanjelizácie v okolitých mestách a hlásame ľuďo evanjelium.Nie veľa ľudí to zaujme ,ale aj tak oslovíme zopár ľudí,nech začnú čítať Bibliu a modliť sa k Bohu.


86.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   2. 1. 2019, 17:39 avatar
73

Timeja napísala: Takýto ľudia žijú v sebaklame ,že stačí krst vodou.No ako som už písala ,pre nás je dôležitejší krst Duchom Svätým
-------------------------------
Súhlasím, krst Duchom Svätým je podstatný. Teraz mi povedz, čo si pod tým prestavuješ a ako sa to stane, že srdce človeka je ponorené do Svätého ducha a teda, že človek je pokrstený Svätým Duchom, aby sme v tom mali jasno.
Súhlasí Lemmy, timeja


108.
označiť príspevok

timeja žena
   2. 1. 2019, 22:35 avatar
87.
Chceš ho definovať ? prečo to chceš odo mňa,máš ruky tak otvor Bibliu,máš oči,tak si ju prečítaj ,ale ako chceš

-Jediný spôsob ako spoznať Boha, je cez Ježiša Krista a Ježiš Kristus je Boh.Ježiš zomrel za naše hriechy a to dopredu predpovedali proroci,Ježiš Kristus prišiel na svet,aby nás spasil,aby sme skrze neho mali večný život.Ježiš sa vráti v posledných časoch sveta(tie už nastali) ako náš Pán a sudca.Ježiš Kristus je živý Boh ,živý spasiteľ,náš priateľ,otec,brat,on je všetko a je všade ...
Krista máme prosiť o odpustenie našich hriechov,máme ho prosiť o to ,aby sme s ním boli 100% zmierený a aby sa v ňom deň čo deň posilňovala naša viera a náš vzťah s ním.


109.
označiť príspevok

timeja žena
   2. 1. 2019, 22:37 avatar
86. Krst Duchom Svätým,to je jednoducho najsilnejší zážitok v živote,keď sa to stalo mne ,tak som cítila neskutočnú milosť lásku,.....bola som jednoducho veľmi šťastná ,vtedy som padla na zem a začala sa modliť,neviem čo som sa modlila,jednoducho som sa modlila,potom som začala aj hovoriť v jazykoch,krst Duchom Svätým je veľmi silný dotyk Boha ,nedá sa to popísať ,lebo Boh je nepopísateľný ,je to jednoducho.....úžasné


112.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   2. 1. 2019, 22:52 avatar
",neviem čo som sa modlila,jednoducho som sa modlila,"

Pripomínaš mi tie charizmatické katolíčky, čo cestovali za svätým gorazdom.
 
Súhlasí Veľký Kocúr, Voloďa


114.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 07:51 avatar
Tie tvoje "pripomínania"... Vymyslieť sa dá čokoľvek. Napr. ty mi pripomínaš toho satanistu, čo cestoval do kresťanského zhromaždenia, aby sa tam vydával za veriaceho. (A zrejme to asi nebude ďaleko od pravdy.)
Súhlasí timeja


198.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 1. 2019, 18:18 avatar
114.
Ty si zlý človek od kostí a sám seba si presvedčil že si pravý znovuzrodený kresťan. To z teba ešte kresťana nerobí. že si o tom presvedčený. nemáš absolútne žiadne atribúty kresťana. Píšeš síce o Bohu a biblii, ale tvoje správanie ukazuje čo máš vo svojom srdci a že si od Krista vzdialený na kilometre. Máš príliš veľké ego aby si to na sebe spozoroval. Chýba ti pokora a pravá láska.
 
Súhlasí Veľký Kocúr


203.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 1. 2019, 18:22 avatar
A svojim vystupovaním len odháňaš ľudí od toho, čomu veríš ty. Ak veríš nesprávne nevadí. Ak veríš správne, Boh ti to všetko spočíta.
Súhlasí Veľký Kocúr


117.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 1. 2019, 07:54 avatar
Teóma, položím ti takú intímnu otázku. Istotne máš doma nejakú rohožku. Komunikuješ sa s ňou?


118.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 1. 2019, 07:55 avatar
oprava: komunikuješ s ňou?


175.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 1. 2019, 16:34 avatar
Nie prečo? 


179.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 1. 2019, 17:23 avatar
Ja tiež nie (kto normálny áno?). Ale fotón to nechce stále pochopiť...


181.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 1. 2019, 17:46 avatar
On azda komunikuje s rohožkou čo má doma?  


182.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 1. 2019, 17:49 avatar
Ktovie, možno aj áno.   Ale ja narážam na niečo iné a on vie na čo...


183.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 17:52 avatar
Fotón doma chová hovoriaceho hada


184.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   3. 1. 2019, 17:58 avatar
Ba práve naopak. On chová doma sviňu, ktorej navliekol na rypák obrúčku.
Tým hadom je on sám.  


185.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 17:59 avatar
Nie som priateľ hovoriaceho hada.  


186.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 18:00 avatar
Ty nemáš rád svoje domáce zvieratko?


187.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 18:01 avatar
Prenechal som ho tebe.  


188.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 18:04 avatar
A ja som ti ho vrátil


189.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 18:05 avatar
Nič som neprijal.  


190.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 18:07 avatar
Pozri pod stôl


191.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 18:09 avatar
Nie je tam.  


192.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 18:10 avatar
Pozri lepšie


193.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 18:13 avatar
Už som pozrel všade.  


194.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 18:14 avatar
Slabo si pozeral


195.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 18:15 avatar
Pozeral som dobre.  


196.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 18:17 avatar
Očití svedkovia tvrdia že hovoriaci had bol videný u fotónovcov


197.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 18:18 avatar
Neexistujú takí svedkovia, lebo nikto u mňa nebol aby pozrel.  


199.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 18:19 avatar
Viem prečo zapieraš, je hanba slúžiť hovoriacemu hadovi


200.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 18:20 avatar
Ja, očitý svedok vravím, nie je u mňa hovoriaci had.  


201.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 18:21 avatar
Klamári vravia kdečo


202.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 18:22 avatar
Vravím iba to, čo som nevidel.  


204.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 18:24 avatar
Služobník hovoriaceho hada je vychýrený klamár


205.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 18:40 avatar
Všetko čo hovorí klamár je klamstvo?  


206.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 18:42 avatar
Takže priznávaš, že si klamár?


207.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 18:43 avatar
Až odpovieš na otázku.  


208.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 18:45 avatar
Neviem na ňu odpovedať


209.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 18:46 avatar
Takže ani ja ti nepoviem.  


210.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 18:55 avatar
Ja ti poviem

Príbeh o hovoriacom hadovi je klamstvo


211.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 19:10 avatar
Klamári vravia kdečo.  


212.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 19:10 avatar
Napríklad, že had hovoril


214.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 19:12 avatar
Alebo, že je to klamstvo.  


215.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   3. 1. 2019, 19:13 avatar
No veď je to klamstvo, dobre hovoríš

Žiaden hovoriaci had nebol


220.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 19:25 avatar
On je, nie bol.  


177.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 1. 2019, 16:39 avatar
"potom som začala aj hovoriť v jazykoch,"

Čo si hovorila v jazykoch? Niekto to aj prekladal? Či si len bľabotala a nikto ti nerozumel dokonca ani ty sama si nerozumela čo si hovorila?
Súhlasí Voloďa


213.
označiť príspevok

timeja žena
   3. 1. 2019, 19:11 avatar
Zrejme nevieš ,čo je to Biblický pojem hovorenie v jazykoch


216.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 19:17 avatar
teóma koketuje so Svedkami Jehovovými, ktorí za väčšinou biblických faktov vidia symboly. Preto nečakaj, že to vie.


217.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 1. 2019, 19:19 avatar
Tak mu vysvetli čo sa v Biblii píše o hovorení jazykmi. Ukáž nám slepcom, že vaše blabotanie, často spojené s váľaním sa po zemi, je biblické hovorenie jazykmi..
Súhlasí Voloďa


218.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 19:22 avatar
1Kor 14:2
Lebo ten, kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu, lebo NIKTO nerozumie, ale duchom hovorí tajomstvá.
Súhlasí timeja


223.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 1. 2019, 05:29 avatar
6 Veď čo by som vám pomohol, bratia, keby som k vám prišiel a hovoril jazykmi, ak by som vám nehovoril zo zjavenia, poznania, proroctva alebo náuky? 7 Veď keby aj bezduché nástroje, či už flauta alebo citara, nevydávali rozdielny zvuk, ako by sa vedelo, čo sa hrá na flaute a čo na citare? 8 A keby poľnica vydávala neurčitý zvuk, kto by sa strojil do boja? 9 Tak aj vy: ak hovoríte jazykmi, a nevydáte zrozumiteľné slová, ako sa bude vedieť, čo sa hovorí? Budete hovoriť do vetra. 10 Veď je na svete toľko rozličných jazykov, a ani jeden nie je bez slov. 11 Ale ak nespoznám význam slov, budem pre toho, kto sa mi prihovára, cudzincom, a ten, kto sa mi prihovára, bude cudzincom mne. 12 Tak aj vy, keďže sa horlivo usilujete o duchovné dary, usilujte sa mať ich v hojnosti na budovanie Cirkvi. 13 A preto ten, kto hovorí jazykmi, nech sa modlí, aby vedel aj vysvetľovať. 14 Lebo ak sa modlím darom jazykov, modlí sa môj duch, ale moja myseľ ostáva bez úžitku. 15 Čo teda? Budem sa modliť duchom, budem sa modliť aj mysľou. Budem spievať duchom, budem spievať aj mysľou. 16 Veď ak budeš dobrorečiť v duchu, ako potom jednoduchý človek povie na tvoje dobrorečenie: "Amen," keď nevie, čo hovoríš? 17 Lebo ty iste správne vzdávaš vďaky, ale druhý sa tým nebuduje. 18 Ďakujem Bohu, že hovorím jazykmi viac ako vy všetci; 19 ale na zhromaždení radšej chcem povedať päť zrozumiteľných slov, aby som aj iných poučil, než desaťtisíc slov darom jazykov.


227.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   4. 1. 2019, 11:32 avatar
Mal si to citovať celé. Pavol to adresoval tým, ktorí robili v jazykoch verejný prednes. Taký nech sa modlí, aby dostal aj dar vykladania. Tých, čo hovoria v jazykoch iba sebe a Bohu, sa to netýka. 1Kor 14:2 platí. Veď ako inak, že? Pavol predsa nebude klamať.
Súhlasí timeja


228.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   4. 1. 2019, 11:36 avatar
1 Kor 14,28
A keby nebolo vykladača, nech mlčí v sbore, a nech hovorí sám sebe a Bohu.

Nie je tam napísané:
A keby nebolo vykladača, nech mlčí a nehovorí nič.
Súhlasí timeja


219.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 1. 2019, 19:23 avatar
Poprosím timeja o Tvoju odpoveď. Rohožka síce odpovedá za Teba, ale ako som už písal, ja s rohožkami nekomunikujem. Nie som blázon...


221.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 19:29 avatar
Apoštol Pavol je rohožka? ...Ale si dopadol.  
Súhlasí timeja


222.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 1. 2019, 05:13 avatar
To mi nevieš ani odpovedať na moje otázky? Pýtal som sa ťa jasne.
Čo si hovorila v jazykoch? Niekto to aj prekladal? Či si len bľabotala a nikto ti nerozumel dokonca ani ty sama si nerozumela čo si hovorila?
To mi nevieš na to odpovedať?
Súhlasí Voloďa


226.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   4. 1. 2019, 11:05 avatar
222
teoma

To čo Pavol opisuje , to nebolo to, čo teraz predvádzajú charizmatici. Pavol hovorí o cudzom jazyku, ktorý sa samozrejme dá aj preložiť. Vtedy niektorí v zbore hovorili v rôznych jazykoch no neprekladali to a tak nikto nevedel čo hovoria. Potom logicky na to Pavol odpovedá, že ak niekto rozpráva v cudzom jazyku, tak nech to aj prekladá, alebo nech niekto iný prekladá. To sa deje aj u nás v zbore, ak príde nejaký kazateľ zo zahraničia.

No pri charizmatických stretnutiach dochádza k niečomu úplne inému. Oni vydávajú nejaké náhodné zvuky, pazvuky, štekajú atd. A to samozrejme sa ani nedá preložiť a tak nikto z nich to neprekladá a ani o to neprosia, aby to prekladali.
Súhlasí Voloďa


229.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   4. 1. 2019, 11:46 avatar
Ako vidím, vytváraš si vlastnú verziu biblie.. Pavol povedal, že ak nie je vykladača v zbore, nech dotyčný hovorí v jazykoch sám sebe a Bohu. Nie, nech mlčí a nehovorí v jazykoch vôbec. Dôvodom prečo napísal 14 kapitolu bol ten, že niektorí robili v zbore v jazykoch verejný prednes a nikto tomu nerozumel. Takým adresoval odporučenie, nech sa modlí za dar vykladania. Dar vykladania je dar od Boha a nie nejaká prirodzená schopnosť prekladu. "Lebo ten, kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu, lebo NIKTO nerozumie, ale duchom hovorí tajomstvá." (1Kor 14:2) "Pre tú príčinu ten, kto hovorí jazykom, nech sa modlí, že by vykladal." (1 Kor 14,13) "A keby nebolo vykladača, nech mlčí v zbore, a nech hovorí sám sebe a Bohu." (1 Kor 14,28)
Súhlasí timeja


235.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   5. 1. 2019, 09:31 avatar
229

Tak prečo to Pavol nepreferuje hovorenie v zbore jazykom? A čo tým myslí, ak toto píše?

1kor14 19ale v sbore by som chcel prehovoriť radšej päť slov svojou mysľou, srozumiteľne, aby som aj iných poučil, než desať tisíc slov jazykom

Tak prečo to charizmatici tak preferujú?? Ďalšia vec je tá, že charimatici nehovoria jazykom, ale len to nazývajú hovorenie jazykom.
Súhlasí Voloďa


236.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   5. 1. 2019, 10:24 avatar
Pretože verejný prednes by mal byť všetkým zrozumiteľný. Preto preferoval prorokovanie (s čím máte tiež problémy. takže je to pre vás ako z blata do kaluže). ....Hovorenie jazykmi postavil na úroveň prorokovania iba za toho predpokladu, že je i vykladač. Inak nemajú pre verejný prednes význam (iba pre súkromnú rozpravu s Bohom).

Áno, sú niektorí, ktorí tak môžu jednať. Ja keď som sa modlil k Bohu za krst Duchom Svätým rozhodol som sa, že nebudem nič napodobňovať. Možno niektorí to len hrajú (povedal som si). Tiež som sa pýtal Ježiša, aká je záruka, že neprijmem niečo od Zlého. Počas tejto modlitby mi prišla do mysle silná myšlienka - tento text z biblie:
Luk 11,11-13
"Alebo či je medzi vami otec, ktorý by podal synovi kameň, keď si pýta chleba? A keď rybu, či mu podá hada miesto ryby? Alebo keď si pýta vajce, či mu podá škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá Otec nebeský Ducha Svätého tým, ktorí Ho prosia?"
......Mal som istotu. Keď budem o to prosiť Otca, nedostanem kameň o diabla. Za pár dní na mňa zostúpil Duch Svätý a hovorenie v jazykoch zo mňa doslova vystrelilo (na letnej biblickej škole v roku 1992), Počas hovorenia som vnímal tak obrovskú Božiu prítomnosť, že som jazykmi bez prestania hovoril až do večera a na druhý deň znovu. Od toho okamžiku som mal obrovskú radosť. Dovtedy som vnímal Ježiša ako niekoho, kto je kdesi tam. Od chvíle krstu Duchom Sv. som vnímal (a do dnes vnímam) ako niekoho, kto je tu pri mne. ....Do tej doby som sa snažil ľudí presviedčať aby sa obrátili svojim úsilím a argumentmi. Po tomto okamžiku krstu prichádzali do môjho života "náhodné stretnutia" s ľuďmi, ktorým som povedal len samotné evanjelium, nebolo treba ničím presviedčať a bez váhania zareagovali pozitívne na výzvu, či chcú odovzdať svoj život Ježišovi Kristovi. Hneď tam v Poprade prvý: bol som sa prejsť, stretol ma akýsi muž a pýtal sa, kde je tu autobusové nástupište. Tak som išiel s ním kúsok, aby som mu to ukázal. Popri tom som mu rozprával, že Ježiš zomrel za jeho hriechy a vstal zmŕtvych. Jeho krv je teraz k dispozícii aj tebe, aby ťa očistila od každého hriechu a ty si získal večný život. Chceš prijať Ježiša? Reagoval okamžite a s nadšením ÁNO. Tam na lavičke pred nástupišťom sme sa modlili a on odovzdal Ježišovi svoj život. Potom sa ma s údivom pýtal, kto mu to lial akúsi tekutinu na hlavu, ktorá prešla do celého jeho tela. Boh jeho odovzdanie života teda potvrdil i takýmto nadprirodzeným zážitkom. Ten samozrejme nie je podstatný. Nevyhľadávame zázraky. Ale keď konáme Božiu vôľu, Boh sa často prizná k tomu nadprirodzenom. ....A toto sa stalo deň po krste D.Sv.. Predtým som mohol o takomto čosi len snívať. Nikto sa mi predtým neobrátil. Keď som prišiel domov, podobné "náhodné " strtnutia pokračovali a ľudia odovzdávali svoje životy Kristovi. Tak vznikla u nás cirkev. Nikam sme nepatrili. Bola to nezávislá cirkev znovuzrodených ľudí, plná radosti a nadšenia. Stretávali sme sa každý deň. Hlavne na modlitby za mesto, za politiku, za obrátenie ďalších. Vždy keď sme sa stretli, Božia prítomnosť, radosť. ...Ak nie si pokrstený Duchom Svätým, slúžiš Bohu len vlastnými silami, vlastnými nástrojmi. Po krste D.Sv. prijmeš od Boha zmocnenie. Jeho nástroje, ktorými mu budeš slúžiť. Človek je poškvrnený hriechom a nemôže Bohu slúžiť svojimi silami, svojimi zámermi a plánmi. Preto je podmienkou v službe vedenie Duchom Svätým a jeho zmocnenie.


243.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   6. 1. 2019, 12:17 avatar
236

evanjelista

Neberiem ti tvoju skúsenosť. Ty vieš aj Boh vie čo sa stalo. Ja osobu človeka nesúdim. Posudzujem učenia a to, ktoré nie je v súlade s Písmom, tak na to poukážem. Ty vieš, čo ma znepokojuje v charizmatických hnutiach. Ja nehádžem všetkých do jedného vreca. No varujem, antikrist našiel uličku, ako sa dostať tam, kde je to ešte zdravé a ako iste vieš využila toho vo veľkom KC na čele s terajším pápežom. Čítal som ich politiku a viem, čo tým sledujú, ak podporujú charizmatické hnutia vo vlastných radoch, aby sa tým maskovali a prenikali do zhromaždení kresťanov. Ani sa týmto netaja.

To, čo masy ľudí láka sa zúčastňovať na charizmatických akciách nie je Slovo evanjelia, ale vonkajší dojem – zážitky, hudba, zábava, pokrytecké pozitívne myslenie, túžba byť úspešný, bohatý a zdravý. No za tým stojí úmysel a zvod antikrista. Táto túžba je tak silná, že vyvoláva dojem pôsobenia Ducha Svätého . Týmto sa radi maskujú a umlčujú všetkých oponentov, ktorí majú podozrenie, že to nie je z Ducha Svätého a to tým, že vraj sa mu rúhajú. Týmto sa potupuje a znesväcuje pôsobenie Svätého Ducha, lebo Svätý duch nevyvoláva tieto túžby.

Podstata Ježišovho učenia je v jeho Slove života, ktoré je Duch a je život. Ako určite vieš, tak podľa toho, čo je zapísané v DNA semene rastliny, tak podľa toho vyrastie aj rastlina. A to je podstatné – informácia evanjelia a Slovo je nosičom. Slovo Božie je teda semenom Ducha Božieho. Táto informácia musí byť zachovaná presne taká, ako ju vyriekol Boh, aby z tohto semena vyrástla pšenica. Ak je zmenená, tak z toho nevyrastie pšenica. A práve táto autentická informácia v evanjeliu sa u charizmatických hnutí zanedbáva, alebo chýba a preferuje sa vonkajší zážitkový dojem. Ak sa v nejakom spoločenstve Slovo Božie odsúva nabok v ktorom sa jednoznačne identifikuje Svätý Duch a namiesto toho sa preferujú samé zážitky - hudba, spev, tanec, zábava atd. tak niečo nie je v poriadku. Tam nie je Kristus! Vládnutie a prejavy Svätého Ducha bez Slova pravdy evanjelia je nemysliteľné.

Všetko čo by chcelo nahradiť pravdu Božieho Slova a to formou hudby, vyhľadávanie zázrakov, zážitkov, zbytočné hovorenie akože jazykmi, ktoré jazykmi nie sú a pod. rázne odmietam, ako odbočenie od Krista! Pretože Kristove Slová sú duch a sú život


244.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   6. 1. 2019, 17:03 avatar
Bol Korintský zbor teda od antikrista? (bolo tam zneužívanie darov, dokonca krvismilstvo)

Neviem, čo lákalo teba na charizmatických hnutiach, ale väčšina rozhodne nie sú ako ty, čo vyhľadávali len zázraky, bohatstvo, zdravie. Podľa seba súdim teba však?

Opäť opakuješ svoje skreslené predstavy o charizmatickom hnutí. Niečo si si niekde prečítal - prípadne videl odstrašujúci príklad, a teraz sú pre teba všetci charizmatici takí. Si mimo. ...Chvály a uctievanie nie sú zábava. Podľa teba bol asi aj kráľ Dávid len šoumen. čítal si vôbec niekedy Starú Zmluvu? Skutky Apoštolov? -Asi nie..... Slovo Božie sa odsúva nabok opäť len v tvojej fantázii. Jednoducho niečo si si o charizmatikoch vymyslel, a teraz sa svoje mylné dojmy snažíš vyvrátiť. Niekoho takéto pseudohry bavia. Vidí, že si jeden z nich....

A zas... tvoje fantázie o vyhľadávaní zázrakov, zážitkov s cieľom nahradiť Božie Slovo. Vidím, že sa svojich strašiakov nehodláš vzdať.


224.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   4. 1. 2019, 06:35 avatar
109
Timeja

Stalo sa ti to po krste vodou ponorením, alebo pred tým krstom?


234.
označiť príspevok

timeja žena
   4. 1. 2019, 18:26 avatar
pred krstom vodou


59.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   2. 1. 2019, 10:05 avatar
Toľko ľudí si robí srandu? Ak dobre rátam, tak až dvaja? A zrejme tie negatívne emócie vzbudili aj dvaja tunajší "znovuzrodení", s ich správaním...


115.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 07:52 avatar
Odkedy je tunajší Ander znovuzrodený?


68.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   2. 1. 2019, 14:39 avatar
Timeja

Ak tvrdíš, že si obrátena a odkazuješ na KS Milosť, tak nám oznám,čo učia a teda napíš nám, čo je to evajelium Ježiša Krista, ktoré je jadrom každého zdravého kresťanského spoločenstva.

Tak čo je to evanjelium Ježiša Krista? Definuj!


75.
označiť príspevok

timeja žena
   2. 1. 2019, 16:45 avatar
68.Naše učenie vychádza samozrejme z evanjelií, či už je to Mare,Matúš Lukáš alebo Ján.......Naše učenie je o tom že v Kristovi máme večný život,že on je jediná cesta,pravda i život(Ján 14:6)
Učíme o tom ,aký je Boh úžasný ,láskavý,dobrý a ako miluje každého z nás.Učíme o tom ,že Kristus je náš JEDINÝ spasiteľ.
Ako hovorím naše učenia vychádzajú z Biblie,Boha uctievame a vzdávame mu chválu.Učíme o tom,že ústa majú hlásať pravdu a pravda je jedine Ježiš Kristus.Učíme o tom ,ako má Boh napniť naše srdcia .Učíme o tom,ako máme Bohu odovzdať náš život.Učíme o tom ,že nech už robíme akékoľvek dobré skutky ,ale nepoznáme Boha ,tak nebudeme mať večný život. Učíme o tom ,že jedine skrze Krista máme večný život.
Naše učenie ,vychádza jednoducho z Biblie


76.
označiť príspevok

Lemmy muž
   2. 1. 2019, 16:53 avatar
Timeja: Učíme o tom ,aký je Boh úžasný ,láskavý,dobrý a ako miluje každého z nás.

Ignoruješ božie príkazy, ako boh prikazoval Izraelitom vykynožiť rôzne národy. Aj Mojžiš sa hneval na to, ako boli židovskí vrahovia nedôslední, a nezavraždili panny.


80.
označiť príspevok

timeja žena
   2. 1. 2019, 16:59 avatar
76. Ignorujem božie príkazy??...som si istá ,že mi to vysvetlíte Lemmy


82.
označiť príspevok

Lemmy muž
   2. 1. 2019, 17:05 avatar
Pri pochode z Egypta do Kanaánu museli izraeliti podľa biblie prejsť cez územia osídlené pôvodnými obyvateľmi, často usadlými roľníkmi, ktorí boli na tie časy na pomerne vyspelej kultúrnej úrovni. Tieto národy neboli ochotné bez odporu prepúšťať cez svoje majetky divoké hordy kočovníkov, ktoré zvyčajne lúpili a páchali násilie. Keď mali izraeliti pred silou určitého národa rešpekt, našli si inú cestu, ako to bolo v prípade s Edómom. A ak národ, ktorý sa bránil proti vpádu, nemal dosť síl, horda zaútočila a ak zvíťazila… Napokon, dajme slovo biblii.

Keď Židia porazili bášanského kráľa Oga,

„zabili ho teda i jeho synov a všetko jeho vojsko, takže mu neostal nikto, čo by bol utiekol. Jeho zem však zaujali.“ (Nm, 21:35)

Takéto vysporiadanie sa s protivníkom sa stalo pravidlom. Národ, s ktorým si Izrael dokázal poradiť, vyhubil, no nie z vlastnej iniciatívy, ale na žiadosť boha Jahveho. Jasným príkladom je história vojny s Madiánčanmi.

Madiánčania sa previnili tým, že zvádzali izraelitov, aby uctievali boha Bélfegora, a tak zrádzali boha Jahveho. Okrem toho madiánske ženy boli také príťažlivé, že mnohí izraeliti nedokázali odolať ich čaru a hrešili s nimi, pričom ich hlavný hriech spočíval v tom, že sa spolu s nimi klaňali zlorečenému Bélfegorovi. Vtedy izraeliti na rozkaz Jahveho vyhlásili Madiánčanom vojnu a porazili ich.

„A pobili všetkých mužských… odviedli madiánske ženy a deti do zajatia, so sebou vzali ako korisť všetok ich dobytok, všetky ich stáda a všetko ich imanie.“ (Nm, 31:7 – 9)

Keď sa však o tom dozvedel Mojžiš, nebol spokojný:

„Mojžiš sa však rozhneval na veliteľov vojsk, na vodcov, na tisícnikov a stotníkov, ktorí sa vracali z bojovej výpravy.“ (Nm, 31:34)

Žeby sa Mojžiš prejavil humánnejšie než celý národ, na čele ktorého stál, a nahneval sa naň za hromadnú masakru?

Kdežeby, naopak, považoval pomstu za málo radikálnu.

„Mojžiš im vyčítal: »Prečo ste nechali nažive všetky ženské osoby? … Pobite všetkých chlapcov a povraždite aj všetky ženy, ktoré už obcovali s mužom. Ale všetky mladé devy, ktoré ešte neobcovali s mužským, nechajte si nažive pre seba!«“ (Nm, 31:15, 17 – 18)

Takýto bol teda učiteľ a vodca izraelitov Mojžiš, ktorý je podľa biblie

„tichší ako všetci ostatní ľudia na svete“. (Nm, 12:3)


90.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   2. 1. 2019, 17:58 avatar
82

Lemmy

Pletieš si Božiu spravodlivosť a súd so zlom. Či snáď ako hriešnik budeš súdiť Boha za spravodlivý súd? Aj keby Boh vyhubil všetkých ľudí na zemi, aj tak by bol spravodlivý, lebo všetci sme zhrešili a sme hodní odsúdenia. No a Boh je absolútne spravodlivý a nemôže nechať hriech nepotrestaný. A preto nad kým sa zmiluje, nad tým sa zmiluje. Preto aj poslal svojho syna aby uspokojil svojú spravodlivosť a vykúpil nás svojou nevinnou krvou. Ako môže hriešny človek súdiť spravodlivého Boha?


119.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 07:55 avatar
Kedysi som toto už Lemmymu vysvetľoval. Lenže gramofónová platňa hraje dál.  


105.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 22:22 avatar
Lemmy ty maš dobre naštudovane tie rozprávkové knižky . Nejebe ti z nich ?


87.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   2. 1. 2019, 17:46 avatar
75

Timeja napísala: Naše učenie vychádza samozrejme z evanjelií, či už je to Mare,Matúš Lukáš alebo Ján.......
-------------------------------------
Možno sa nerozumieme. To čo si napísala nie sú štyri evanjelia, ale evanjelium podľa ...Pýtam sa na evanjelium Ježiša Krista. To evanjelium je len jedno. Tak ho definuj, lebo práve o to ide.


107.
označiť príspevok

timeja žena
   2. 1. 2019, 22:34 avatar
87.
Chceš ho definovať ? prečo to chceš odo mňa,máš ruky tak otvor Bibliu,máš oči,tak si ju prečítaj ,ale ako chceš

-Jediný spôsob ako spoznať Boha, je cez Ježiša Krista a Ježiš Kristus je Boh.Ježiš zomrel za naše hriechy a to dopredu predpovedali proroci,Ježiš Kristus prišiel na svet,aby nás spasil,aby sme skrze neho mali večný život.Ježiš sa vráti v posledných časoch sveta(tie už nastali) ako náš Pán a sudca.Ježiš Kristus je živý Boh ,živý spasiteľ,náš priateľ,otec,brat,on je všetko a je všade ...
Krista máme prosiť o odpustenie našich hriechov,máme ho prosiť o to ,aby sme s ním boli 100% zmierený a aby sa v ňom deň čo deň posilňovala naša viera a náš vzťah s ním.


123.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   3. 1. 2019, 09:36 avatar
107
Timeja

Píšem ti to preto, lebo som zistil, že niektorí charizmatici nevedia definovať, čo je to evanjelium Ježiša Krista. Môžeš sa ich na to opýtať a sama uvidíš.

Evanjelium Ježiša Krista je radostná správa od Boha. Teda, čo všetko Boh urobil pre našu spásu a dokončil to dokonalé dielo milosti. Je to radostná správa, že sme spasení jedine z milosti, skrze vieru v toho, ktorý sa obetoval za naše hriechy na kríži a to bez zásluh a zdarma.

Prečo je radostná? Lebo je bez zásluh a zdarma ako dar, lebo nikto si nezaslúži spásu. Uvedomenie si toho všetkého skrze vieru až následne vyspôsobí nový život v Kristu na slávu Boha a nie vlastnú. Týmto je vylúčená sebachvála človeka, lebo spása je jedine z milosti a všetka vďaka a chvála za našu spásu je týmto nasmerovaná jedine k Bohu.

Len niečo zo všeobecného pohľadu na to, na čom sa potkýnajú charizmatici

- Preferovanie zážitkov na úkor Slova Božieho a týmto ignorujú doktrinálne rozdiely vo vlastných radoch
- elitárstvo charizmatikov zaváňa pýchou a namyslenosťou, že sú niečo viac, ako ostatní kresťania, lebo vraj žijú zážitkovými akciami a ostatní čo sa toho nezúčastňujú sú u nich preto iba pasívni – formálni kresťania.
- Zastávanie Arminianizmu, čo je vážne odbočenie od pravdy evanjelia Ježiša Krista
- Preferovanie hovorenia jazykmi, ktoré jazykmi nie sú ,ale pazvukmi . Grécke slovo "glossa" znamená cudziu reč. Ak cudzia, mal by ju niekto prekladať, čo sa ale nedeje. Dar jazykov je dar skutočných cudzích jazykov a nie pazvukov.
- Tvrdia, že hovorenie jazykmi, ktoré jazykmi nie sú, ale pazvukmi je znakom prítomnosť Ducha Svätého, čo je absurdné. Svätý Duch nedáva nezmyselné dary.
- Predvádzanie sa navzájom
- Dovliekli zábavu do svojho spoločenstva, aby boli populárni a pritiahli viacej ľudí
- Ich učenie zaváňa evanjeliom prosperity
- Vyhľadávajú zázraky
- Krst vodou ponorením stotožňujú za krst Duchom Svätým , akoby znovuzrodenie nastalo aktom ľudskej vôle, čo je absurdné. Naopak, znovuzrodenie je to aktom Božej vôle, lebo jedine Boh dáva život. Namýšľať si znovuzrodenie nie je to isté, ako skutočné znovuzrodenie, ktoré sa vždy prejaví na novom živote, ktorý je zbavený hriešneho spôsobu života.
- Sklon k zvláštnej podobe skutkárstva v zážitkových akciách
Súhlasí Voloďa


124.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 09:58 avatar
To, čo píšeš v druhej polovici je klasická ukážka logického klamu "nereprezentatívna vzorka". sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Poznám viaceré charizmatické cirkvi a u väčšine z nich som si nevšimol preferovanie zážitkov či predvádzanie. Krst vodou nestotožňujú za krst Duchom Svätým. Evanjelium prosperity - definuj, čo tým máš na mysli. Keď totiž charizmatik rozpráva alebo vydáva svedectvo o tom, ako sa Boh o neho postaral, je automaticky odporcami charizmatického hnutia označený za propagátora "evanjelia prosperity". ...Vyhľadávanie zázrakov - nevšimol som si, že by k tomu pastori niekoho viedli. Hľadajte zázraky, či čosi podobné. Zázraky prirodzene prichádzajú, keď konáš Božiu vôľu. A nemusia to byť zrovna nejaké bombastické veci. Jednoducho vedenie od Boha. ...Strawman je ďalší klam, ktorý je cítiť z tvojho príspevku. Vymyslíš si argumenty, ktoré zstáva protistrana a potom sa ich pokúšaš kritizovať. ...Možno kedysi, keď Charizmatické hnutie na Slovensku začínalo, existovali také nálady z nadšenia, že vyhľadávali zázraky. Lenže vtedy som chodil do Kresťanských Zborov. Tam som zažil absolútne nezdravú kritiku charizmatikov. Sám som bol kritik. Keď som však začal navštevovať charizmatické spoločenstvá zistil som, že to bola lož. Práve to preferovanie zázrakov napríklad a kladenie nad evanjelium. Moja prvá skúsenosť s hnutím bola návšteva Rainharda Bonkeho v Ostrave. Zažil som tam presný opak týchto tvojich predsudkov. Evanjelium, ktoré šíria sa zhoduje s tým, čo píšeš v prvej polovici. Mal by si si dávať pozor na kritiku založenú na klamstvách a neoverených predsudkoch. Toho istého sa totiž dopúšťali aj farizeji v kritike naproti Kristovi. ....Polož si úprimne sám sebe otázku: Keby si žil v prvom storočí s týmto postojom, neoznačil by si aj ty Krista za toho, kto preferuje zázraky nad čítaním Tóry a návštev chrámových bohoslužieb?
Súhlasí timeja


125.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 1. 2019, 10:04 avatar
Evanjelista, lenže problém je so vzorkou. Ktorá je reprezentatívna? Podľa sčítania ľudu je na Slovensku vyše 70 % teistov. Ale kňazi si myslia svoje, že len tak okolo 10 % sú skutoční teisti. Ostatní sú len podľa nich matrikoví kresťania. Akože na náboženstvo si spomenú väčšinou pri krste, pri svadbe a pri pohrebe. Inak, nemajú medzi tým problém navštíviť vešticu…


127.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:10 avatar
Papier znesie všetko. Nejde o to, čo vzorka hovorí, ale ako žije. Aké sú jej priority v živote. Väčšina tzv. "kresťanov" si vo svojom bežnom živote na Boha ani nespomenie.


130.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 1. 2019, 10:13 avatar
Práve preto má tvoj argument o vzorke nulovú výpovednú hodnotu. Cenia sa konkrétne prejavy, nie nejaké všeobecné informácie., ktoré sú navyše neoveriteľné.


133.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:23 avatar
Pre teba má nulovú hodnotu, lebo si tam nebol. Lenže ja sa v charizmatických kruhoch pohybujem už 27 a píšem to, čo som zažil a videl


134.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:23 avatar
...27 rokov...


137.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:25 avatar
Niektoré charizmatické cirkvi dokonca prenášajú svoje bohoslužby on-line. Niektoré z bodov v príspevku 123 sa dajú vyvrátiť aj touto cestou.
Súhlasí timeja


225.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   4. 1. 2019, 08:03 avatar
124

Evanjelista napísal: Krst vodou nestotožňujú za krst Duchom Svätým.
--------------------------------------------
Myslel som to ináč. Učia, že správnym krstom vodou - ponorením, človek prijíma aj Ducha Svätého. Z toho vychádza, že ak chcem prijať Ducha Svätého, tak sa mám správne pokrstiť vodou? Nakoniec im nahovoria, že prítomnosť Ducha Svätého majú dokázať tým, že začnú “hovoriť“ pazvukmi, ktoré nazývajú hovorenie jazykmi. No a mnohí sa takto začnú predvádzať – hrať divadielko, že aj oni hovoria jazykmi, aby dali najavo ostatným, že aj oni majú Ducha Svätého. Týmto zavádzajú aj ostatných a vyzerá to, ako keby to bola pravda.

Evanjelista napísal: Evanjelium prosperity - definuj, čo tým máš na mysli. Keď totiž charizmatik rozpráva alebo vydáva svedectvo o tom, ako sa Boh o neho postaral, je automaticky odporcami charizmatického hnutia označený za propagátora "evanjelia prosperity"
--------------------------------------
Takto ospravedlňuješ mamon? Boh sa predsa nestará o svoje deti tak, že im dá bohatstvo. Absurdné! Boh svoje deti karhá, napomína, tresce aj švihá, aby nezahynulo ani jedno z nich. Ako iste vieš, tak nemôžeme slúžiť dvom pánom. Buď jedného budeme milovať a druhého nenávidieť. Nemôžeme slúžiť súčasne Bohu aj mamonu. Tak prečo by Boh chcel, aby sme boli bohatí? Ako bohatý vojde do kráľovstva pokoja a radosti, ak má plnú hlavu starosti a nepokoja o svoje bohatstvo? Ako povedal Ježiš, to skôr prejde ťava uchom ihly, ako bohatý do kráľovstva Božieho.
Boh sa o nás už dávno postaral a to tým, že poslal svojho syna, aby spasil to, čo bolo zahynulo.

Je totiž rozdiel čo chceme a čo naozaj potrebujeme. Boh vie, čo skutočne potrebujeme a to je pokrm srdca – Slovo Božie. Všetko ostatné, čo sa týka tela nám bude dodané v rozumnej miere.

Zapretie samého seba neznamená honbu za úspechom a mamonom, že. No mnohí kazatelia, ktorí kážu evanjelium prosperity, tak to zakrývajú tým, že je to požehnanie od Boha, lebo vraj uverili a sú znovuzrodení. Takto mnohí s vidinou úspechu, zdravia a bohatstva napĺňajú charizmatické spoločenstvá. Kazatelia sa chvália miliónmi znovuzrodených, no aká je realita a aký motív týchto takzv. veriacich? Takto ľudí vedu k milovaniu mamonu, k pokryteckému pozitívnemu mysleniu, honbou za úspechom, zábavou, zážitkami a tak dovliekli zábavu do zhromaždení, aby prilákali mladých ľudí, ktorí nič iné ako zábavu ani nevidia.

Počul som týchto kazateľov ako k tomu vyzývajú ľudí, aby dávali čo najviac peňazí a je to katastrofa.

To nie je nová reformácia, ale odpadnutie a zjavuje sa tu človek hriechu – syn zatratenia v takej miere v akej ešte nebol zjavený. Charizmatické hnutia uvrhli kresťanské spoločenstvá v chaos a rozklad. Ak to Boh dopustil, tak to tak má byť a je to druh triedenia. Boh má vždy svoje zostatky, ktoré nebudú zvedené týmto bludom.

Dal si raz odkaz na video a tam to bolo nadmieru jasné, čo títo takzv. kazatelia učia. Neznesiem ich ani počúvať, týchto falošných zatateľov.

Evanjelista napísal: Lenže vtedy som chodil do Kresťanských Zborov. Tam som zažil absolútne nezdravú kritiku charizmatikov. Sám som bol kritik. Keď som však začal navštevovať charizmatické spoločenstvá zistil som, že to bola lož. Práve to preferovanie zázrakov napríklad a kladenie nad evanjelium.
------------------------------------------------
Počuť na charizmatických stretnutiach, čo je to evanjelium Ježiša Krista? To by bol skôr zázrak.
Ale vyhľadávajú zázraky a nehovor že nie. Týmto sa totiž neidentifikujú praví kresťania!

Lebo ako je napísané: Mat 7:22 Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!

Ako vidíš, čo všetko činili v Ježišovom mene a on ich nezná! Tak mal by si sa zamyslieť nad tým, čo je podstatné a to slovo evanjelia.

Evanjelista napísal: Moja prvá skúsenosť s hnutím bola návšteva Rainharda Bonkeho v Ostrave. Zažil som tam presný opak týchto tvojich predsudkov.
-------------------------------------------
Duch Svätý nie je sluhom človeka, lebo Duch Svätý je osobou Boha. Cirkev nepokladá nepriateľov k svojím nohám, ale Kristus. Takúto cirkev, čo pokladala svojich nepriateľov k svojím nohám sme už mali v podobe KC a vieme ako ich pokladala.

Na viere človeka nezáleží, či Boh bude, alebo nebude jednať. Mnohí sme boli bez viery a aj tak Boh jednal a mnohí uverili. Boh jedná predtým, ako človek uverí a jedine Boh oživuje duchovné mŕtve srdce, aby porozumelo a uverilo a nie ľudská vôľa. Duchovná mŕtvola nevníma svetlo Božej Pravdy tak, ako telesná mŕtvola nevníma svetlo slnka.

Bonke? Arminian ako vyšitý. Boh nie je džin podriadený ľudskej vôli.

Evanjelista napísal: Evanjelium, ktoré šíria sa zhoduje s tým, čo píšeš v prvej polovici.
----------------------------------------------
Nie je to to isté, lebo zamlčuješ fakt, že charizmatické hnutia vyznávajú Arminianizmus.

Evanjelista napísal: Mal by si si dávať pozor na kritiku založenú na klamstvách a neoverených predsudkoch. Toho istého sa totiž dopúšťali aj farizeji v kritike naproti Kristovi. ....Polož si úprimne sám sebe otázku: Keby si žil v prvom storočí s týmto postojom, neoznačil by si aj ty Krista za toho, kto preferuje zázraky nad čítaním Tóry a návštev chrámových bohoslužieb?
-------------------------------------------
Charizmatici ma často strašia, aby zakryli svoju faloš. Čo si to vraj dovoľujem, lebo sa týmto rúham Duchu Svätému, ktorý to všetko činí. Lenže ja nie som z tých, ktorí sa dajú takto zastrašiť, lebo ja viem čo Píšem.

Ako to, že Ježiš nezná tých, ktorí robili zázraky, prorokovali, vyháňali démonov a to v jeho mene?: Mat 7:22 Mnohí mi povedia tamtoho dňa: Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene a v tvojom mene démonov vyháňali a v tvojom mene mnoho divov nečinili? 23A vtedy im vyznám: Nikdy som vás neznal. Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!

Tak mali Ducha Svätého, alebo nemali, ak to všetko činili v jeho mene? Nemali, lebo ak by mali Ducha Svätého a on by to činil, tak by ich Ježiš znal. A na tie ich zázraky, proroctvá, vyháňanie démonov v jeho mene im odpovedá: Odídite odo mňa, páchatelia neprávosti!


232.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   4. 1. 2019, 18:05 avatar
Ja som bol pokrstený vodou v Kresťanských Zboroch a nikto z charizmatikov s tým nikdy nemal problém. Neviem čo vlastne riešiš.

Kto tu hovoril o bohatstve? Ja píšem o naplnení potrieb. To sa u nás učí. Lebo to učí aj biblia. ...A samozrejme tiež sa učí i o tom, že Boh môže skúšať človeka dopustiac nedostatok, ako na Pavla. ...To o čom ty píšeš, služba mamonu, je láska k peniazom. Mať peniaze a milovať peniaze sú 2 celkom odlišné veci. (Miešaš hruška a jablká.) ...Zase len unáhlené zovšeobecňovanie. Vezmeš zlý príklad nejakého ujetého zboru a aplikuješ to na všetkých. 2 logické klamy, ktoré permanentne opakuješ. Naštuduj si ich: sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Neviem kde si ty bol, ale na našich stretnutiach sa šíri evanjelium o tom, že Kristus zomrel za naše hriechy, vstal zmŕtvych pre naše ospravedlnenie (položil obeť za hriechy), jeho krv nás očisťuje od každého hriechu a je možné toto prijať výhradne zdarma vierou. Je to z milosti. Vymyslel si si strašiaka ktorého mlátiš. Vo svojej fantázii si pripísal charizmatikom niečo čo nerobia a teraz sa to snažíš vyvracať. Fakty ťa nezaujímajú. Ako vidím, hodláš v tom dokonca pokračovať. ....Charizmatici v tvojej fantázii vyhľadávajú zázraky, ktorých dôležitosť kladú pred evanjelium. Samozrejme, že môžeme očakávať i zázraky, keď konáme Božiu vôľu. Čítal si vôbec niekedy Skutky Apoštolov? Asi nikdy. A ak áno, tak im neveríš. Cirkev má vyzerať tak, ako vidíš v Skutkoch. Ak tak nevyzerá, niečo nie je v poriadku. .....Áno, sú aj takí, čo konajú zázraky v Ježišovom mene a on im povie, že ich nepozná. Prvý z nich bol Judáš. Znamená to teda, že zázraky sú zlé? Alebo, že každý kto koná v Kristovom mene zázraky bude odvrhnutý? Samozrejme, že nie. Zas tu pracuje len tvoje staré známe unáhlené zovšeobecňovanie a nereprezentatívna vzorka. Tvoje myslenie je týmito klamami poviazané.

Neviem ani spočítať, koľko krát naši pastori v kázňach povedali, že nie sme tu na to, aby Boh slúžil nám, ale my Bohu. Opäť len mlátiš slameného strašiaka. Svoje argumenty, ktoré si si vymyslel a vkladáš ich charizmatikom do úst. (Poznám to z Kresťanských Zborov. Aj tú tvrdohlavosť a neschopnosť pozrieť sa objektívne na to, aká je skutočnosť. Fakty ťa už nezaujímajú. Máš svoj názor a hotovo.)

Ak tvrdíš, že na viere nezáleží, vytváraš si svoju vlastnú verziu Biblie a nezaujíma ťa, čo Kristus povedal. (Aj to poznám z Kresťanských Zborov. Veď sam som bol vďaka nim taký.) Bez viery nie je možné ľubiť sa Bohu. Bez viery ako majú deti sa nik nedostane do Božieho kráľovstva, atď, atď.... (Rozprávam sa tu vôbec s kresťanom?)

Preto ma neprekvapuje, že, aj o Bonke si si vymyslel veci, ktoré nie sú v zhode so skutočnosťou (=lži).

Evanjelium, ktoré šírime my je celkom v zhode s bibliou. Všetko, čo učím som shopný bez akéhokoľvek dodatočného výkladu podložiť písmom. Začínam však rozumieť tomu, že to čo šíriš ty je akási ABC biblia, ktorú si si vytvoril buď ty alebo tam kde chodíš - nejaký váš "duchovný". Proste ujeté....

Ešte raz opakujem: to, že niekto bude zavrhnutý, lebo robil zázraky v Kristovom mene neznamená, že zázraky sú zlé a dopadnú tak všetci. Veď mysli... Položím ti otázku: Keď Ježiš posielal učeníkov po dvoch po mestách a dedinách, aby uzdravovali a vyháňali démonov, bolo zlé, že aj Judáš ich robil? (Veď dnes je v pekle.)


110.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 22:38 avatar
Mare to bol ten Jean ? Nepíše sa to Jean Marais ?


78.
označiť príspevok

Lemmy muž
   2. 1. 2019, 16:55 avatar
Poznáš tento vtip?

Chcela by som sa s vami podeliť o zážitok z môjho obrátenia.

Raz som sa uprostred noci prebudila a mala som taký zvláštny pocit; cítila som prázdnotu svojho života bez viery…
…tak som sa obrátila…

…na druhý bok a spala ďalej. (Morphee)

adam.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Scarllete


79.
označiť príspevok

timeja žena
   2. 1. 2019, 16:58 avatar
Ha Ha ...veľmi vtipné Lemmy
Súhlasí Lemmy


120.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 07:58 avatar
Keď človek zavrhne Boha a stane sa ateistom, vymýšľa takéto povedačky. Nič iné mu už totiž nezostáva.  
Súhlasí timeja


140.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 1. 2019, 10:29 avatar
Lenže my nezavrhujeme nejakého boha, len sa smejeme z naivity nábožných.


151.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:41 avatar
Smejete sa tým vlastne zo seba, ako naivne ste naivne odignorovali dôkazy a svedectvá.
Súhlasí timeja


81.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 17:01 avatar
Sny o vyvolených národoch a čistých rasách mali vždy jeden a ten istý koniec . Keď tu vidím súdruhov blabotajúcich a vyvolenom slovanskom národe či rase je to rovnako do plaču ako keď sa hovorí o akomkoľvek inom národe či rase . Aj Adolf pod perníkovým tlakom prepadol bludom fantazie kde si arijskú rasu prerobil podla svojich halucinácií .
Treba rešpektovať každú rasu nad žiadnu sa nepovyšovať ani neponižovať lebo čistá rasa neexistuje je len multikulturna čo sa dnes už i pomocou DNA vie a to dokazateľne .


83.
označiť príspevok

Lemmy muž
   2. 1. 2019, 17:07 avatar
Osvietený: Aj Adolf pod perníkovým tlakom prepadol bludom

Aký si len trápny debil. Podsúvaš nezmysly, že perník…


121.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 08:01 avatar
To sa s Adolfom nedá porovnávať. V staroveku sa viedli vojny. Bolo to bežné. Keď jeden národ ohrozoval iný, riešením bola vojna. Nikde v biblii nie je opis, že židia ako čistá rasa musia vyhubiť iné, podradné rasy. Dôvovdy vojen v biblickej dobe boli iné. Ateista Lemmy je známy tým, že klame, prekrúca a podvádza, pokiaľ ide o bibliu.


122.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 08:03 avatar
(Lebo ju nikdy nečítal. Len sa o nej dočítal v svojej ideologickej literatúre.)


88.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 17:49 avatar
Tak možno len debilom nie je známa skutočnosť že Adolf šlapal na perníku / pervitíne /

ako vyfantazíroval svoju čistú rasu v bludoch ťažkých drôg

Árijská rasa bola podľa rasovej terminológie z obdobia sklonku 19. storočia až do polovice 20. storočia rasová skupina, ktorá zahŕňala ľudí indoeurópskeho eurázijského pôvodu. Tento koncept vychádza z presvedčenia, že pôvodné skupiny, rozprávajúce indoeurópskymi jazykmi a ich potomkovia, do dnešných dní tvoria osobitnú rasovú skupinu, resp. podskupinu kaukazskej rasy. uvádza sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Árijstvo sa vyvinulo ako rasová ideológia, ktorá prisudzovala práve árijskej rase nadradenosť, prezentuje ju ako panskú rasu. Pôvodne bol celý koncept árijskej rasy len neutrálnou etnolingvistickou klasifikáciou, ale od sklonku 19. storočia bol používaný predstaviteľmi ideologicky motivovaného rasizmu a konceptu bielej nadradenosti, ako napríklad nacizmu a neonacizmu.

Tieto teórie, módne na prelome 19. a 20. storočia, neskôr tvorili základ nacistickej ideológie. Prarodinou árijcov (Indoeurópanov) je podľa nich severná Európa, kde sa uchoval čistý árijský rasový typ, pričom obyvatelia ostatných krajín sú potomkami zmiešaných zväzkov medzi árijcami a domorodcami. Na základe toho sa odvodil záver o nadradenosti obyvateľov severnej Európy, ktorí sa javia najčistejšími a najdokonalejšími nositeľmi árijského ducha (ktorému pripisovali všetky úspechy európskej civilizácie).

Árijská rasa predstavovala protipól semitskej rase, najmä Židom, z čoho pochádza aj termín antisemitizmus. Semitskej rase boli pripisované árijskými teoretikmi nanajvýš záporné vlastnosti, čím v ich ponímaní predstavovali priamy opak árijskej rasy. sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Metamfetamín (iné názvy: (R,S)-N-metyl-1-fenyl-propán-2-amín, (S)-metamfetamín hydrochlorid, slangovo: pervitín, péčko, piko, pikénko, perník, pedro, parno, yayo, meth a ďalšie) je syntetická stimulačná droga, ktorá sa vyrába z efedrínu, resp. v súčasnosti z pseudoefedrínu redukciou jodovodíkom v prítomnosti fosforu.

Metamfetamín sa rozšíril počas druhej svetovej vojny. Nacisti široko distribuovali metamfetamín svojim vojakom, hlavne príslušníkom SS a vojakom Wehrmachtu na východnom fronte. Adolf Hitler sám pravidelne brával dávky metamfetamínu od svojho osobného lekára Theodora Morella. sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


89.
označiť príspevok

Lemmy muž
   2. 1. 2019, 17:53 avatar
Klameš, a dôkazy o tom, že Hitler bol závislý na drogách, nemáš.


92.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 18:13 avatar
HUaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

ty si chuj ani ty nemáš že zem nie je plochá                

Nie len Hitler ale kompletná armáda brala pervitín    

Nacistický vodca Adolf Hitler bol hypochonder s deformovanými genitáliami, ktorý bol drogovo závislý. Denne skonzumoval veľké množstvo drog, medzi ktorými nechýbal amfetamín, býčie semená či jed na potkany!

Televízny kanál National Gegraphic najnovšie odvysielal dokument, v ktorom sa odvoláva na novoobjavené dokumenty a listy medzi ním jeho osobným lekárom Theodorom Morellom. Hitler mal napríklad denne užiť viac než 80 rôznych liekov, píše britský Daily Mail. Niektorí historici dokonca tvrdia, že práve mix liekov a drog z neho spravili sadistického maniaka trpiaceho depresiami.

www.aktuality.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


93.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 18:15 avatar
Tajomná tvár Adolfa Hitlera. Drogy, pretvárka a Židia

Nové zistenia historikov odhaľujú tajomstvá prvého muža Tretej ríše.

history.hnonline.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


94.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 18:16 avatar


95.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 18:17 avatar


96.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 18:20 avatar
Nadľudské výkony nacistických vojakov: Pervitín ich menil na stroje

Nacistický vodca bol závislý od drogy, ktorá prechádzala dnešnému heroínu. Jeho vojaci zasa uskutočnili „blitzkreig“ vďaka tomu, že užívali pervitín.

Len človek so zdravým životným štýlom a čistou hlavou je schopný ujať sa svetovej nadvlády. Tabak a alkohol nie sú hodné árijskej rasy. Bolo to jedno z dôležitých hesiel nacistickej propagandy. Riadili sa tým však aj samotní nacisti? Sotva.

Už dlhšie je známym faktom, že Hitlerovo vojsko nefungovalo na askéze, čaji a pšeničných klíčkoch, ale na tvrdých drogách. Inak by zrejme nemohli podávať výkony, aké si nemecká armáda zaknihovala na začiatku druhej svetovej vojny.

Vrchné veliteľstvo nechalo ozbrojené sily štedro zásobovať narkotikom zvaným pervitín, ktoré bolo predchodcom dnešného metamfetamínu vyrábaného synteticky. Samotný Adolf Hitler bol závislý na istej forme heroínu a desiatkach ďalších preparátov.

plus7dni.pluska.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


97.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 18:21 avatar
tn.nova.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Zdrogovaní náckové: němečtí vojáci brali Pervitin po hrstech

Němečtí vojáci za II. světové války sezobali 200 milionů povzbuzujících pilulek. Byl mezi nimi kokain, amfetamin i další hrůzy.

Hitlerova propaganda za války tvrdila, že německý lid musí dbát o své zdraví a měl by se zbavit závislosti na drogách jako alkohol nebo drogy. Samotný Adolf Hitler jim šel vzorem – alkoholu se vyhýbal a cigarety vysloveně nesnášel. Ale když šlo o válku, musely všechny zásady stranou. A vojáci pak brali drogy jako největší smažky.
Reklama

"Blesková válka byla poháněna drogami,“ tvrdí nová studie, která zkoumala drogovou politiku Třetí říše. Nacisté nejvíc využívali pervitin – látku dobře známou i českým feťákům. Poprvé ho vyzkoušeli už při bojích v Nizozemí a Polsku na začátku války, ale pořádně se drogová mašinérie Třetí říše rozjela až pří útoku na Sovětský svaz.

Superdroga pro elitu

Kromě všeobecně rozšířeného pervitinu pracovali němečtí lékaři také na ještě silnějších drogách – po těch měl Wehrmacht bojovat i několik dní zcela bez odpočinku. Jeho základ tvořil kokain; tuto látku měli dostávat jen bojovníci v první bojové linii, kteří byli nejvíc vystaveni stresu a únavě. Všechny tyto drogy byly nejprve zkoušené na vězních v koncentračních táborech.

Podle německého chemika Wolfa Koempera byl kokain poslední Hitlerovou tajnou zbraní. Droga se jmenovala D-IX a testovala se v koncentračním táboře Sachsenhausen. Podvyživení vězni, kterým byla aplikována, byli schopní ujít 130 kilometrů s třicetikilovým batohem – a to bez odpočinku. Testy probíhaly na začátku roku 1944 a německá generalita plánovala, že superdrogu dostanou všichni vojáci. Překazila to spojenecká invaze do Normandie, která přerušila dodávky potřebných přísad.

Autorem drogové taktiky německé armády byl berlínský lékař Otto Ranke. Při svých výzkumech zjistil, že drogy dávají vojákům sebedůvěru a více odvahy, často až sebevražedné. Právě pervitin tedy umožnil postupovat německým divizím při Blitzkriegu tak rychle. Zejména na východní frontě dělal pervitin zázraky. Němečtí vojáci tam měli nedostatek teplého oblečení, takže na zahřátí měli opravdu jen a pouze tuto drogu…


98.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 18:22 avatar
Nacisti na drogách: Odhalili tajomstvo sily Hitlerovej armády!

LONDÝN - Rýchlosť bleskovej invázie Nemecka za druhej svetovej vojny, s ktorou si podrobovalo krajinu po krajine, vydesila Európu. Ale ako dokazuje list nacistického vojaka, nebola to len Hitlerova ohnivá rétorika, ktorá poháňala jeho armádu vpred. Vojenskí lekári rozdávali milióny tabletiek s látkou známou ako pervitín.

Štítok na balení uvádzal, že ide o liek, ktorý pomáha udržiavať človeka v bdelom stave. Viac ako 200 miliónov tabliet pervitínu rozdali v rokoch 1939 až 1945 členom Wehrmachtu a Luftwaffe. Nemeckí vojaci ich prezývali "Panzerschokolade".

Noviny v Británii hlásali, že nepriateľ užíva "zázračné pilulky" a sám Hitler si nechal metamfetamín intravenózne pichať svojím doktorom Theodorom Morellom. Ale realita pre mnoho nacistických vojakov a pilotov znamenala nočnú moru z hroznej drogovej závislosti.

Hoci stimulant dokázal vojakov udržať dlhý čas pri sile, vedľajšie účinky boli závažné. Išlo o závraty, potenie, depresie a halucinácie. Niektorí vojaci zomreli na zlyhanie srdca, iní sa zastrelili počas psychotickej fázy. Tieto prípady lekárov veľmi znepokojili.

Hlavný zdravotnícky úradník Tretej ríše Leonardo Conti bol jedným z tých, ktorí chceli obmedziť používanie pervitínu, ale jeho snaha vyšla navnivoč.

V máji 1940 mladý vojak menom Heinrich Böll napísal list z frontu svojej rodine, v ktorom uviedol, že je vyčerpaný vojnou. Prezradil, že sa stal "chladným a apatickým, úplne bez záujmu". Svojich najbližších požiadal: "Možno by ste mohli získať viac pervitínu pre moje potreby?"

Böll vysvetlil, že len jedna tabletka je rovnako účinná ako litre silnej kávy. Okrem toho po jej užití zrazu na pár hodín zmizli všetky obavy a cítil sa šťastný. Böll sa neskôr stal jedným z najslávnejších nemeckých povojnových spisovateľov a v roku 1972 získal Nobelovu cenu za literatúru.

Nacisti tiež experimentovali s radom iných liekov, ktoré zostávajú stále populárnymi medzi rekreačnými užívateľmi. Výskum nemeckého zväzu doktorov ukázal, že pre frontových bojovníkov vyvinuli stimulant na báze kokaínu, ktorý testovali na väzňoch koncentračných táborov.

"Bola to posledná Hitlerova tajná zbraň, ako vyhrať vojnu, ktorú už dávno predtým prehral," povedal kriminalista Wolf Kemper, autor nemeckých kníh o uživaní drog v Tretej ríši.

Liek s kódovým označením D-IX testovali v koncentračnom tábore Sachsenhausen severne od Berlína, kde väzni s 20-kilovými batohmi pochodovali vyše 110 km bez odpočinku. V pláne bolo, aby drogu dostali všetci vojaci rozpadávajúcej sa ríše, ale zmarila ho invázia do Normandie v júni 1944 spolu s ochromujúcim spojeneckým bombardovaním. Informoval portál dailymail.co.uk.

www.topky.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk-


99.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 18:26 avatar
Roku 1937 a na německý trh uvedla přípravek Pervitin Tabletten (tablety po 3 mg (S)-metamfetaminium chloridu) v roce 1938; později přibyla injekční galenika a ampule po 2 ml/15 mg účinné látky. Preparát Temmlerových závodů Pervitin byl prvním komerčním preparátem dextrometamfetaminu na Západě. Podávání pervitinových tablet vojákům praktikovala během druhé světové války i německá armáda. Tato „zázračná pilulka“ je mimo jiné odpovědná za rychlý postup a „mimořádnou odvahu“ německých vojáků (poprvé v masovém měřítku při napadení Francie).[6] V Japonsku byl MA vyráběn pod názvem Philopon, jenž byl podáván i továrním dělníkům. Po válce se rekreační užívání Philoponu v rodném Japonsku velice rozšířilo. Přes Havaj, kde se poprvé začal inhalovat led, se obliba metamfetaminu rozšířila až do Spojených států.

V Československu se pervitin nelegálně v improvizovaných podmínkách vyrábí od 70. let. Užíván byl hlavně nitrožilně, přičemž v dnešní době je oblíbená aplikace šňupáním.

cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


126.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 1. 2019, 10:07 avatar
Ale žiaden dôkaz o Hitlerovi.


128.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:11 avatar


129.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:12 avatar


131.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 1. 2019, 10:14 avatar
Z ktorej vety vyplýva dôkaz, že Hitler bral drogy?
Súhlasí Temnýmyseľ


132.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:20 avatar
"Dále archivy dokládají, že doktor Morell předepsal Hitlerovi (1889–1945) léky na bakteriální bázi, které úspěšně vyřešily jeho střevní potíže, čímž začal jejich úzký vztah trvající déle než devět let. Během svého působení lékař Hitlerovi injekčně podával různé léky včetně amfetaminů, barbiturátů (deriváty mající vysoký účinek na centrální nervovou soustavu) a opiátů. Hitler se tak od vitamínů C postupně dopracoval k tvrdé závislosti na drogách.

„Hitlerův lékař Theodor Morell byl známý pro léčbu nemocí, které neexistovaly.“

Osobní lékař podal Hitlerovi asi 800 injekcí, mezi nimiž byly nejčastěji silné dávky Eukodalu, což je německý název pro první narkotický lék proti bolesti z některých složek opia. Hitlerovy dávky se postupně navyšovaly, v konečné fázi dostával průměrně jednu až dvě denně. V červenci 1943, kdy se válka pro Německou stranu nevyvíjela zrovna dobře, Morell podal Hitlerovi Eukadol poprvé před důležitým setkáním s italským vůdcem Benitem Mussolinim. Hitler ostatně neudělal bez svého „drogového dealera“ ani krok, zřídkakdy mu dovolil někam odejít, dokonce byla Morellovi zakázána účast na pohřbu jeho bratra. „Co budu dělat, když budeš tři dny pryč a já nedostanu své injekce,“ řekl Morellovi Hitler, který si Hitlerova slova zapsal. Morellovi se úzké spojení s Hitlerem vyplatilo, protože na svůj lékařský seznam mimo diktátora získal významné klienty z vysoce postavených řad nacistů.

Pečlivě a detailně vedené osobní poznámky Theodora Morella nám tedy prozradily, že byl Hitler drogově závislý. Kdoví, kdyby nebylo drog a injekční léčby, mohlo se Německo vzdát o několik roků dřív a miliony matek by se dočkaly návratu svých synů, které po jejich odchodu na frontu už nikdy nespatřily. Hitler ale nechtěl o kapitulaci nikdy ani slyšet."

zoommagazin.iprima.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


136.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 1. 2019, 10:25 avatar
Svedectvá sú zaujímavé, ale osobne pochybujem, že Hitler užíval pervitín. Nebol na to odkázaný.


139.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:28 avatar
Pokiaľ je pre teba lekársky záznam svedectvo, tak to ti už nepomôže asi nič.


142.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 1. 2019, 10:31 avatar
Neber to osobne, ja vidím len kópiu, a neviem, či je pravá. Beriem to ako záznam i internetu.


144.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:33 avatar
Archívy sú ale už prístupné verejnosti: www.its-arolsen.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


148.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   3. 1. 2019, 10:38 avatar
139. Oprav sa, lebo to nedáva zmysel tá tvoja veta.
Všetko, čo napíšete bude použité proti vám. 


161.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 11:01 avatar
Čítať si sa mal naučiť, keď si chodil do prvej na ZŠ. Teraz to už na staré kolená ťažko dobehneš.  


172.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   3. 1. 2019, 16:21 avatar
Pokiaľ je pre teba lekársky záznam svedectvo, tak to ti už nepomôže asi nič.


176.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 16:34 avatar
Požiadaj susedku, aby ti vysvetlila význam vety, keď máš s tým problém.  


141.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:31 avatar
A ozaj: aj o tom, že bol holokaust máme len svedectvá. Plynové komory majú totiž aj iné vysvetlenie: cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk  


143.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 1. 2019, 10:32 avatar
Viem, niektoré svedectvá sú presvedčivé, o iných je možné diskutovať.


145.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:35 avatar
Podľa čoho sa rozhoduješ o presvedčivosti svedectva?


147.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 1. 2019, 10:37 avatar
Podľa toho, čo čítam, koľko čítam, a či to má hlavu a pätu.


152.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   3. 1. 2019, 10:41 avatar
Kde si vyčítal, že kulaci spôsobili hladomor na Ukrajine a s. Stalin bol v tom nevinne?


157.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 1. 2019, 10:51 avatar
Úlohou Stalina bolo zachovať poriadok v štáte. Ale Stalin nemal priamy nástroj na to, aby na Ukrajine kulaci nekolaborovali so snahou o zrušenie sovietov. Kulaci odmietli poskytnúť pomoc. Situácia nebola jednoduchá, pretože od kulákov sa nedarilo získať ľahko tovar.


153.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:44 avatar
Čiže spoliehaš sa subjektívne domy. Tie sú však nespoľahlivé. Nič exaktné.


154.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:46 avatar
...spoliehaš sa na.......


135.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   3. 1. 2019, 10:25 avatar
Presne Lemmy. To že Hitler bral drogy je presne taký istý výmysel, ako že Stalin spôsobil hladomor na Ukrajine v tridsiatych rokoch minulého storočia. 


138.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 1. 2019, 10:27 avatar
Lenže Stalin nespôsobil hladomor. Hladomor spôsobili kulaci, ľudia, ktorí síce mali nadbytok úrody, ale nemali záujem ho odovzdať štátu.


146.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   3. 1. 2019, 10:36 avatar
Tebe sa čo stalo?
Prečo umierali kulaci od hladu na Ukrajine? Lebo boli takí lakomí, že ani nejedli? Hoci im Stalin plné vagóny obilia posielal?
Potom musel byť Stalin prvým ozajstným humanistom.


149.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 1. 2019, 10:38 avatar
Táraš nezmysly. Nič nevieš o biede v tom čase.


150.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   3. 1. 2019, 10:39 avatar
Od Boha šťastie, že ty si to všetko zažil a pamätáš.


100.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 18:27 avatar


101.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 18:29 avatar


102.
označiť príspevok

Osvietený muž
   2. 1. 2019, 18:30 avatar


155.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 1. 2019, 10:48 avatar
preco sa na df furt propaguje ks milost


156.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   3. 1. 2019, 10:49 avatar
Nepredajné máva vždy najmasívnejšiu reklamu.


158.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 1. 2019, 10:53 avatar
Lebo majú agilných členov.

Salbea, ty si tiež na tom biedne, keď v avatare propaguješ kresťanstvo.


160.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 10:59 avatar
Ona je na tom biedne, lebo propaguje niečo iné.


162.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 1. 2019, 11:03 avatar
Evan urcite nepropagujem sasov v tvojej sekte a vymahacov penazi


163.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 11:09 avatar
Stačí že propaguješ svoje choré predstavy, z ktorých jednu si už napísala v 162.
Súhlasí timeja


164.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 1. 2019, 11:12 avatar
ty si nejaky uchylny keket a nie chlap
Súhlasí Boris


165.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 11:31 avatar
Zase si to spravila.
Súhlasí timeja


166.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 1. 2019, 11:45 avatar
evan tvoje nazory ma nezaujimaju, pretoze ty si arogantny debil, chvastun a fanaticky debil
nicim ma nevies obohatit, iba mi sprotivit teizmus a udrziavat si odstup od fanatikov, nepremyslas v medziach zdraveho usudku
mas vela spolocnych rysov s hitlerom


167.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 1. 2019, 11:51 avatar
na df su chlapi iba Boris, Kasafran, Ardzun, Osvieteny
to su chlapi
ostatni su nieco medzi hysterickymi zenami, prihriatymi teplosmi a fararmi nie z tohto sveta


168.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 1. 2019, 11:52 avatar
na svete je uz tak malo naozajstnych muzov, az je to horor


170.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 13:11 avatar
na df sa nenachádza ani jeden príspevok od teba, ktorý by nebol plný chorých výlevov nepríčetnej zakomplexovanej ženy. A diabol ťa vedie ešte, aby si touto chorobou spamovala všetky témy, kde diskutujú veriaci. Nehnusíš sa ráno tomu človeku, čo vidíš v zrkadle?
Súhlasí timeja


169.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   3. 1. 2019, 13:08 avatar
Zase škriekaš ako nepríčetná. Ty musíš mať ponurý život.


173.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   3. 1. 2019, 16:22 avatar
Pokiaľ je pre teba lekársky záznam svedectvo, tak to ti už nepomôže asi nič.


178.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 1. 2019, 17:22 avatar
manipulovat s kliestami na sektarske pazure je po case tak odporna cinnost, ze sa normalne sprotivi aj v reale nabozenska kultura


180.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 1. 2019, 17:24 avatar
sektarske pazure roztrhaju psychicke zdravie cloveka, rodinne zazemie a zdrave vnimanie realneho sveta
zatvorit sektarov do chladku ako pocas komunizmu


174.
označiť príspevok

ZBielychKarpatov
   3. 1. 2019, 16:22 avatar
Pokiaľ je pre teba lekársky záznam svedectvo, tak to ti už nepomôže asi nič.


159.
označiť príspevok

salbea žena
   3. 1. 2019, 10:56 avatar
nepropagujem krestanstvo, propagujem nieco viac


237.
označiť príspevok

milky945 muž
   5. 1. 2019, 13:24 avatar
Takže čo znamená “hovorenie v jazykoch“? Stretli sa tu dva názory:
1. blabotanie hatlaninou, t.j. hovorenie jazykom ktorý neexistuje
2. hovorenie cuzdím jazykom, ktorý existuje
Osobne sa prikláňam k druhému (cudzí jazyk), no posunul by som to ešte ďalej.

Pre mňa “hovorenie v jazykoch“ je kázanie, prednáška, Písmo, proste všetko čo mohli počuť v prvej cirkvi na kázni od apoštolov alebo neskôr čítať v Písme / Biblii. Je to proste nejaká správa vnuknutá Bohom, ktorá má svojich poslucháčov / čitateľov, ktorú ale treba správne vyložiť / interpretovať. Lebo hoci je správa podaná v rodnom jazyku poslucháča / čitateľa, môže byť podaná v podobenstvách (ktoré treba pochopiť) alebo môže byť podaná s odkazom a s ohľadom na iné spravy / časti Písma. Preto Pavol v 1. korint 14 hovorí o “hovorení v jazykoch“ a o prorokovaní / vykladaní.

Má to súvis aj so známym „litera zabíja a duch oživuje“. Litera je “hovorenie v jazykoch“, teda to čo je napísané v Písme, čo vnukol duch svätý. Duch oživuje lebo prorokuje pravdu, vykladá “hovorenie v jazykoch“.

Toto je moje chápanie, ktoré sedí skoro s celým 1. korint 14, až na pár veršov.


238.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   5. 1. 2019, 13:41 avatar
Milky, ale ak by aj Tvoj názor bol bližší k pravde, nemyslíš si žeby ľudia "hovoriaci jazykmi" mali aspoň "v srdci" poznať obsah toho čo hovoria? Podla mňa áno. Letničiari však sami uvádzajú, že nevedia čo "v jazykoch" hovorili. To je na zamyslenie...


239.
označiť príspevok

milky945 muž
   5. 1. 2019, 13:52 avatar
Myslím, že samotný text v 1. korint 14 je "hovorenie v jazykoch", lebo napr. nikto tomu nerozumie (verš 2). Ale zase neviem ako "vzdeláva sám seba" (verš 4). Ak vzdeláva sám seba, mal by tomu rozumieť, lenže keď nie je prorok / vykladač (Pavol ich rozlišuje), tak nerozumie.


240.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   5. 1. 2019, 13:56 avatar
Presne tento kontrast vnímam aj ja. Ak človek hovorením v jazykoch "buduje sám seba" (ako mám uvedené v katolíckom preklade čo čítam), tak by predsa mal rozumieť obsahu toho čo hovorí, aj keď nemá výrečnosť aby to v zrozumiteľnej reči sprostredkoval druhým. Veď ako sa môže človek "budovať" hovorením niečoho čomu sám nerozumie?


241.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   5. 1. 2019, 14:00 avatar
Preto si myslím, že človek čo má dar hovoriť jazykmi síce hovorí rečou nezrozumiteľnou ostatným, ale sám chápe o čom hovorí, v srdci chápe tým "tajomstvám" (1Kor 14:2) o ktorých hovorí.
Súhlasí milky945


242.
označiť príspevok

milky945 muž
   5. 1. 2019, 14:03 avatar
áno tak potom samotné "hovorenie v jazykoch" musí byť spojené s chápaním významu, teda dotyčný vie, čo hovorí. Ale prorokovanie a výklad (to druhé v 1. koint 14) ide ešte ďalej, je ešte niečo viac. Alebo možno jedno a druhé je jedno a to isté, len každé s iným adresátom. Hovorím v jazykoch pre seba, prorokujem pre cirkev / druhých. Ups. ale to som sa už posunul trocha mimo 237.


245.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   6. 1. 2019, 17:07 avatar
Pre teba mám len jeden odkaz:

1Kor 2:14:
"Ale telesný človek nechápe vecí Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať."

Čo ti mám povedať? Prečítaj si Novú Zmluvu. (Kocúra neriešim, ten je celkom mimo.)


246.
označiť príspevok

Evanjelista muž
   6. 1. 2019, 17:10 avatar
...keby totiž nevedomý Kocúr chcel, má tu mnoho odkazov, ktoré priamo vyvracajú jeho domnenky. Lenže on ich nikdy nebude brať do úvahy, lebo má svoj vlastný názor na kresťanstvo a tým to zhaslo. Takým ľuďom sa neoplatí nič z biblie citovať, lebo aj tak to prekrútia na obraz svoji pokrivených názorov.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 20:14,  A tá babka im pomáhala a hovorili danke šen ale to boli nemci z NDR
dnes, 20:13,  Svit a Kanada
dnes, 20:13,  Na severu Čech vyroste luxusní tábor pro syrské uprchlíky Jelikož většina syrských...
dnes, 20:08,  scarlet zbožňuje mňa :)
dnes, 20:07,  Lemmy a prečo by nemohol taký pojem použiť ? ked niekto použije slovo -...
dnes, 20:06,  Lemmy označuje ťa za sionistu nie ? Nie za žida. fanaticky ti vadí kritika židov s to vadí...
dnes, 20:05,  Lemmy označuje ťa za sionistu nie ? Nie za žida. a kedže tak fanaticky ti vadí kritika...
dnes, 20:02,  moja najvecsia zaluba je zboznovat EnaXnay - a *03
dnes, 19:57,  Ardzun, ak nechceš ostať fašistom, skús obhájiť, prečo sa fašista z KSS Kasafran takto...
dnes, 19:54,  Nevadí mi kritika židov. Vadí mi, ak ma nejaký idiot považuje za žida. A fašista z KSS,...
dnes, 19:51,  Ardzun, rozumiem tomu, že ako fašistovi ti príde ťažko kritika ľudí, ktorí bezdôvodne...
dnes, 19:50,  scarlet vy konšpirátori len si v konšpirácie verte :)
dnes, 19:49,  Lemmy nevadí ti kritika židov ? ved stále peníš ked niekto židov kritizuje. ked...
dnes, 19:48,  Lemmy si veľký sionistický fanatik. tie drísty o fašizme to čo ty tu vyvádzaš to je...
dnes, 19:47,  Klameš o mne! Nič, len klameš.
dnes, 19:46,  Lemmy ked ti fanaticky vadí kritika židov tak si sionista. nerob to a nebudem ťa označovať...
dnes, 19:46,  To je tvoj problém s Osvieteným. Doposiaľ som riešil len fašistu z KSS, Kasafrana, lebo to s...
dnes, 19:45,  fanaticky ti vadí kritika židov a to vadí sionistom. nerob to a nebudem ťa označovať za...
dnes, 19:45,  Na ženu máš zvláštne záľuby, to sa mi až neľúbi !!!!!!!!! *11*11*13*14
dnes, 19:44,  https://m.youtube.com/watch?v=Hh7tIm0lepo :)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Život je ako diamant - tvrdý, ale krásny.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(538 469 bytes in 0,729 seconds)