Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

KAUZA - "Zjavenie v Dechticiach" - Kráľovná Pomoci

7
reakcií
6376
prečítaní
Tému 15. decembra 2009, 11:44 založil rodinamvn.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
04. 01. 2018
6
30. 09. 2013
69
30. 09. 2013
39
04. 05. 2016
72
 
 


1.
označiť príspevok

rodinamvn muž
   15. 12. 2009, 11:44 avatar
Vážení a ctení,... Drahé Božie Deti - bratia sestry - v Rodine Matky všetkých národov. Pokoj Vám, nech na príhovor Kráľovnej Pomoci prebýva medzi nami pokoj Kristovej lásky. Prichádza čas, ktorý je už tu, aby sme mali účasť na spoluvykupiteľskom diele , ktorý nám zjavuje pravdu o svete náboženstva a politiky.

JE TO KAUZA ALEBO SPOR ?!

POZVANIE KRÁĽOVNEJ POMOCI (NAŠEJ NEBESKEJ MATKY-PANNY MÁRIE) NA MIESTO ZJAVENIA :

"Moje drahé deti! Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli. Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci. Želala by som si, aby prišlo viac ľudí. Deti, prosím vás, obráťte sa, obráťte sa, prosím, obráťte sa. Zmeňte sa úplne od základu, prosím, prosím. Milujem vás!"

Každú 1. nedeľu po 1. piatku v mesiaci o 12:00 hod. (sa z námestia) začína púť modlitieb na horu Boričky, kde sa zjavuje Panna Mária (so svätými) ... okolo 14 hod.

DECHTICE POKRAČOVANIE FATIMY A MEDŽUGORIA

Drahí a milovaní....tak ako sa kedysi Boh zjavoval so svojimi svätými anjelmi - o čom sa píše v Biblii (Sväté Písmo) - tak sa naďalej zjavujú aj v súčasnosti: Medžugorie a Dechtice, atď... V minulosti bolo veľa sporov o tom,či sú zjavenia pravé alebo nie, ale to ľudia zistili skôr, či neskôr, čo im bolo na škodu alebo na posilnenie.

MEDŽUGORIE : Už od 1981 sa zjavuje naša nebeská Matka a na jej príhovor Boh ochránil veriacich od vojny, nešťastia a skazy. Zo začiatku boli proti zjaveniam komunisti a potom aj niektorí cirkevní predstavitelia ako miestny biskup a iní... Ježiš a Mária so svojimi svätými nie len že sa zjavovali a chránili toto miesto (a ľudí počas vojny v bývalej Juhoslávii), ale dávali najavo, že zjavenia sú pre všetky národy. Dávali to najavo aj prostredníctvom posolstiev a taktiež biskupov ako aj pápeža: Jána Pavla II:

Arcibiskup Benitz z Paraguaja nevedel, ako sa má zachovať pri návšteve pátra Barbariča z Medžugoria do Paraguaja. V októbri 1994 sa na to opýtal svätého otca (pápeža). Dostal túto odpoveď: "Povoľ všetko, čo sa týka Medžugoria." Keď sa chiavarský arcibiskup Mons. Cavallero vrátil z Medžugoria, rozprával o tom svätému otcovi. Pápež sa ho opýtal: "Medžugorie, vy tomu veríte?" Biskup odpovedal: "Áno, A vy, svätý otče, tomu veríte?" Svätý otec odpovedal: "Ci credo, ci credo, ci credo!" (Verím tomu ...) Pri stretnutí kórejských biskupov s pápežom Mons. Kim povedal sv. otcovi: "Prostredníctvom vás sa mohlo Poľsko oslobodiť od komunizmu." Pápež oponoval: "To nie je moja zásluha. To je dielo Matky Božej, ako nás ubezpečuje vo Fatime a v Medžugorí." Biskup P.Hnilica: "Raz mi svätý otec čítal z knihy o Medžugorí a povedal toto: "Medžugorie je pokračovanie Fatimy, za obrátenie Ruska! Tam Panna Mária hľadá vojakov, misionárov pre Rusko!"

Bohom milovaní v Rodine Matky všetkých národov. Tak ako zjavenia v Medžugorí boli niektorými ľuďmi prijaté a inými odmietnuté, aj keď o pravosti svedčili nie len ľudia, skutky, ovocie (výsledky-obrátenia) ale i pápež svojimi výrokmi (neomylnými vo veci viery), tak môžeme vidieť aj ovocie požehnania, ktoré vyplyvajú zo zjavení Kráľovnej Pomoci v Dechticiach. Nie len že vonkajšie prejavy (miesto, vizionári) nasvedčujú o súvislosti a pokračovaní medzi Medžugorím a Dechticami, ale aj samotné posolstvá sa navzájom zhodujú ako s učením Katolíckej Cirkvi, tak aj s učením Svätého Písma (Biblia).

FATIMA A DECHTICE

Keď sa zjavila Matka Ježiša Krista (naša Matka) s Ježišom Kristom vo Fatime (Portugalsko 1917), počas zjavení - upozornila svet prostredníctvom vizionárov - na šíriaci sa komunizmus, ktorý prináša zo sebou vojny a aby bolo toto zastavené, žiadala zasvätiť Rusko jej Nepoškvrnenému Srdcu a modliť sa sv.ruženec. Ľudia podobne ako v súčasnosti (voči Dechticiam) prichádzali na zjavenia, ale aj odmietali, pretože boli alebo neboli presvedčení o pravosti zjavení. Nie že by nemali možnosť (sa o tom presvedčiť), ale mali svoje priority.

Keď ľudia odmietali chodiť na zjavenia, prestali poznávať obsah posolstiev a tak ani nežili podľa nich. Lenže tak, ako ich varovala pred komunizmom, vojnou a ľudia nato nedbali, tak aj v súčasnosti v Dechticiach varuje pred ďalšou vojnou. Niektorí ľudia nie len že nedbajú na zjavenia, posolstvá, ale ani na znamenia, ktoré poukazujú na možnu hrozbu ďalšej vojny. Ak nebudeme žiť podľa posolstievKráľovnej Pomoci, urobíme rovnakú chybu ako naši predkovia počas zjavenia Mojžišovi, Abrahámovi... pri účinkovaní Ježiša Krista a po jeho zmŕtvychvstalom zjavení učeníkom ako aj počas Fatimy a Medžugoria.

STANOVISKO CIRKVI (PÁPEŽA)

Pápeži počas zjavení Fatimy, Garabandal, Medžugorie a Dechtíc, nikdy nezakázali pútnikom prichádzať na tieto miesta zjavenia, ale naopak povzbudzovali ich, aby prichádzali na tieto miesta a žili sviatostným životom. Tak ako za komunizmu na Levočskú horu, tak aj v súčasnosti na tieto miesta.

"Túto nábožnú ochotu vôle a rozumu treba však zvlášť prejavovať voči autentickému učiteľskému úradu RÍMSKEHO PÁPEŽA, aj keď nehovorí slávnostne (EX CATHEDRA); a to tak, že sa jeho najväčší učiteľský úrad s úctou uznáva a jeho výroky sa úprimne prijímajú, podľa jeho vôle a úmyslov, ktoré prejavil a ktoré vysvitajú najmä z povahy DOKUMENTOV (encykliky, dekréty, ustanovenia ...), alebo z častého predkladania z toho istého učenia, prípadne zo spôsobu vyjadrovania ... Preto jeho definície sa právom označujú za nepozmeniteľné samy o sebe, a NIE SO ZRETEĽOM NA SÚHLAS Cirkvi, keďže pápež ich vynáša pomocou Ducha Svätého, ktorý mu bol prisľúbený v osobe blaženého Petra, a preto nepotrebujú potvrdenie od nikoho iného, ani nepripúšťajú odvolanie na inú inštanciu." (II.Vatikánsky Koncil / LG 25)

ENCYKLIKY (pápežské dokumenty) "Kde sú Encykliky ? Poznáš vôbec svoju moc ? Poznáš vôbec svoje učenie ? ... uveď ich do praxe... !" (15.8.1950 / Matka všetkých národov / Amsterdam)

"Hoci JEDNOTLIVÍ BISKUPI NEMAJÚ VÝSADU NEOMYLNOSTI, predsa - i keď sú roztrúsení po svete, ale spojení zväzkom spoločenstva medzi sebou a nástupcom Petrovým - ak sa pri podávaní svojho autentického výkladu dohodnú vo veciach viera a mravov na nejakom výroku ako definitívne záväznom, neomylne predkladajú učenie Kristovo." (LG 25)

Prečo ľudia sa neriadia pápežovými nariadeniami ?

Pretože ho vnímajú len ako predstaviteľa cirkevnej organizácie, ale nie ako zástupcu Ježiša Krista (na zemi), prostredníctvom ktorého Boh (Ježiš Kristus) vedie ľudí k pravde a spáse! Odvolávajú sa na pochybné vyjadrenia ľudí ako aj na stanovisko cirkevných miestnych predstaviteľov, ktoré nie sú nariadené pápežom. Ak niekto tvrdí, že pápež zakázal ľuďom putovať na miesta zjavení ako sú hore spomenuté, tak sa odvoláva na falošné vyjadrenia. PÁPEŽ NEVYDAL ANI NESCHVÁLIL žiaden dekrét ktorý by tomu nasvedčoval a tak ostáva platné to, čouž bolo povedané, že ľudia majú plné právo pristupovať na miesta zjavení, pokiaľ to pápež (spolu s Cirkvou) nezakáže, ak by sa dokázalo, že sú to falošné zjavenia.

"Každý človek (bez rozdielu) sa môže nazývať ako chce a môže zastávať hociakú funkciu, ale ak neriadi svoj život podľa našich nebeských Rodičov, Ježiša a jeho zástupcu (pápeža), potom sa stáva slepým vodcom, ktorý vedie ľudí do priepasti. "

Drahé Božie Deti - bratia a sestry- v Rodine Matky všetkých národov, všetci sme pozvaní prijímať pozvania našich nebeských Rodičov, nie preto že patríme do akejkoľvek organizácii, ale predovšetkým preto, lebo sme Božie Deti a to bez rozdielu. Sme pozvaní, aby sa stretli so živými Osobami Ježiša, Márie ako aj anjelov a svätých, ktorí nás predišli do Nebeského Kráľovstva. Všetci spolu tvoríme jednú veľkú Rodinu: duše na zemi, duše v otčistci, v nebi a pamätajte aj na to, že niektorí sa rozhodli pre večné zatratenie. Tak ako má niekto zatvrdilé srdce pre odpustenie blížnym - a nikto ho do toho nenúti - tak isto je to s rozhodnutím človeka pre večné zatratenie (peklo). Nie, že by Boh chcel, ale sám človek svojou pýchou a namyslenosťou.

Už tu na zemi môžeme prežívať kus Neba i pekla.

Kto prijal pozvanie do Dechtíc na zjavenie (alebo na hore spomenuté miesta) zakúsil Božiu lásku, či už si to uvedomuje alebo nie. Tak ako mnohí na tomtomieste sú posilnení v boji proti hriechu a iní zmenili svoj život k lepšiemu, tak aj Kráľovná Pomoci vyprosila istej žene, aby počala a porodila dievčatko na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Boh dáva život a nie záhubu. Nech Vám Boh žehná na príhovor Kráľovnej Pomoci a daruje ovocie Ducha Svätého: pokoj , radosť, lásku.... v mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.


2.
označiť príspevok

Linda žena
   15. 12. 2009, 11:51 avatar
pokoj tebe sestra..aj od teba pokoj  
Súhlasí Vlado


3.
označiť príspevok

Dolnozemčan muž
   15. 12. 2009, 19:20 avatar
Deti do 10 rokov maju vchod zdarma?


4.
označiť príspevok

Ónya žena
   15. 12. 2009, 20:58 avatar
a máme tu nedeľnú kázeń ..""( ty budeš nádejný študent teológie, ak už nie si )


5.
označiť príspevok

Natalia žena
   15. 12. 2009, 23:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

Natalia žena
   15. 12. 2009, 23:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Natalia žena
   15. 12. 2009, 23:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

monula
   23. 3. 2015, 18:29 avatar
DOTAZNIK - Dechtice a púť v tejto obci
Chcela by som poprosiť všetkých, ktorí počuli alebo sa aj zúčastnili púte v Dechticiach, aby vyplnili krátky dotaznik. Budem Vám veľmi vďačná.
docs.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 23:16,  Ale tým dávajú hlasy Kotlebovi a ani o tom netušia, sú to šPIČKOví chlapci, treba im za...
dnes, 23:14,  Sú smiešni.. *13 Skôr pomrú veky, ako my. Naša generácia sa ešte dožije toho, že...
dnes, 23:13,  a po filme nezabudni na svoju pochúťku napr. oriešky, aby si to nespamovala 3 krát za...
dnes, 23:13,  Je to pravá Slovanská láska, také niečo amíci nepoznajú, sú ako roboti ktorí bažia po...
dnes, 23:12,  Určite, budeš inzultovaný !!
dnes, 23:12,  https://www.facebook.com/roissya24/videos/158164408819377/
dnes, 23:11,  nedal som súhlas, cenzúrujú ma
dnes, 23:09,  Lživé sú tie tvoje, už si otvor oči do piči !!!!! *15*15*15
dnes, 23:09,  Nerozumieť reči tvojho kmeňa...
dnes, 23:08,  nezrej lebo si už prezrel ako vred
dnes, 23:08,  Presne o tom je demokracia, ale tým fašistom to nie je po chuti, ale my tu budeme naveky, až...
dnes, 23:07,  A ešte si provýchodne su ako dezinformačne a lživé ??? *13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13*13
dnes, 23:05,  (52) Mil@níčko, asi nie - on bol zrejme sionista chazarského pôvodu...
dnes, 23:05,  Ak tu máme západniarmi vlastnené a prozápadné médiá, nevidím jediný dôvod, prečo by tu...
dnes, 23:03,  Zopár špekov z tejto ruskej žumpy...
dnes, 23:01,  (43) Osvietený, ako opäť čítam tie Tvoje opakované a stále neodstránené hlúposti z...
dnes, 23:01,  založenie napalete v Nitre Nitra.Tibor Roštáš vyzýva na vytvorenie ďalšieho...
dnes, 22:58,  Ale to je iné Milan, ona prešla výberovým konaním. Ako Kotlebov brat na miesto vrátnika,...
dnes, 22:52,  Chyba je v tvojom malom mozočku, bez wiki si f piči !!!!!!!!!!!!!!
dnes, 22:51,  Veď počkaj Gabo, dal si súhlas, tak sa teš, pôjdeme blázon s bláznom na pivo a potom sa...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Muži počas choroby sú tak telesne a duševne vyčerpaní, že uzdraviť ich dokáže jedine žena.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(65 999 bytes in 0,662 seconds)