Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

KATOLÍCKA CIRKEV NEMÁ SVOJ PÔVOD V JEŽIŠOVOM UČENÍ, ANI UČENÍ JEHO APOŠTOLOV.

18
reakcií
1185
prečítaní
Tému 30. augusta 2016, 20:24 založil sluha.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
29. 12. 2019
7
05. 05. 2008
10
 
 


1.
označiť príspevok

sluha muž
   30. 8. 2016, 20:24 avatar
KATOLÍCKA CIRKEV NEMÁ SVOJ PÔVOD V JEŽIŠOVOM UČENÍ, ANI UČENÍ JEHO APOŠTOLOV.

Napriek tomu, že sa Katolícka cirkev odvoláva na Božie slovo, nekoná podľa Božieho slova. Všetku hlavnú náuku, na ktorú sa odvoláva Katolícka cirkev, že ustanovil Ježiš, alebo apoštoli, vznikala počas histórie RKC, to znamená, že bola vymyslená ľuďmi a nie stanovená Bohom, teda nie je biblická, Božia:

750 – biskup Ríma získava moc nad celým svetom. Dovtedy bol len biskupom v Rímskej ríši

1079 – vznik celibátu. Hlavný dôvod: aby ženy kňazov nemohli dediť cirkevné majetky.

1190 – predaj odpustkov. V dnešnej dobe pokračujú v zmenenej forme (za určitý náboženský úkon, na veľké sviatky, vykupovanie duší z očistca formou omší…)

1215 – transubstanciácia – od tohto roku je Ježiš skutočne prítomný telom a dušou v oplátke. Dovtedy to bola Pamiatka Pánovej večere – teda bez premieňania.

1215 – spovedanie sa z hriechov kňazom.

1220 – uctievanie hostie

1229 – laikom je zakázané čítať Bibliu

1274 – vymyslený je očistec

1545 – Tradícia dostala autoritu rovnakú s Písmom. Napriek tomu že učenie RKC stále tvrdí že Tradícia je rovná s Písmom, v mnohých prípadoch je povýšená nad Písmo

1546 – pridanie apokryfných kníh do katolíckej Biblie (Tob, Jdt, Múdr, Sir, Bar, 1,2Mach)

1854 – Nepoškvrnené počatie Panny Márie (čo Biblia nikde ani len nenaznačuje)

1870 – Neomylnosť pápeža v tom čo ustanoví. Je šéfom Učiteľského úradu cirkvi. Mnoho zákonov, dogmy povýšil nad Božie slovo. To znamená, že Božie slovo je nedostatočné pre pápeža, pápežove slovo je viac ako Božie. (Neomylný v učení môže byť len Boh a neomylné sú pravdy čo Boh zjavil v Biblii. Nemôže to byť človek, teda ani náuka pápežov.)

1922 – Mária je spoluvykupiteľka spolu s Kristom (na dogmu sa ešte len čaká)

1950 – Nanebovzatie Panny Márie

Najhlavnejší dôvod, prečo som vystúpil z RKC je ten, že v nej a skrze ňu by som nikdy nedosiahol spásu. A to platí pre všetkých katolíkov – v Katolíckej cirkvi niet spásy, cez ňu a jej učenie sa nedostanete do večného života. Ak chcete prísť do večného života, musíte uveriť Božím podmienkam spásy napísaným v Biblii, nie Katolíckym. Toto nie je sranda, tu ide o život, o večný život.

Toto sú najhlavnejšie Božie – Biblické podmienky spásnej viery:

Skrze Ježišovu krv som bol vykúpený z rúk satana (nie skrze katolícky krst) -

Skrze Ježišovu krv sú všetky moje hriechy odpustené (nie skrze spovede kňazovi)

Ježišova krv ma očisťuje od všetkých mojich hriechov. (očisťuje veriaceho. Veriaci má uverením odpustené všetky hriechy minulé prítomné a budúce. Zhrešením po uverení a ľútosťou sme už len očisťovaní)

Skrze Ježišovu krv som ospravedlnený, učinený spravodlivý tak, ako keby som nikdy nezhrešil

Skrze Ježišovu krv som posvätený, učinený svätým, oddelený pre Boha. Už nie som v satanovom teritóriu. - Toto bolo vykonané jedinou dokonalou obetou Ježiša Krista. Už niet žiadnej obete, Ježišova bola posledná. Veriaci nejde do pekla. (Tobôž nie do vymysleného očistca) Niet žiadnej obete, teda ani omše, prijímania…)

Pre spásu je potrebné ďalej uveriť celý balíček toho, čo je v Biblii o Ježišovi Kristovi, Bohu Otcovi a Duchu Svätom, nie to čo nám o nich až na niektoré výnimky predkladá učenie RKC.

Katolícka omša a katolícka eucharistia je modlárstvo. Modlári nevojdú do Božieho kráľovstva. (Ef 5,5) Eucharistia vždy bolo vďakyvzdávanie, nie premenený chlieb. (až do roku 1215, napriek tomu sa katolícka náuka odvoláva, že to ustanovil Ježiš Kristus. Pozri katechizmus, článok 1345)

Modlárstvo znamená: kňaz koná obeť, neživá vec sa stáva živou, neživej veci sa klaňajú a uctievajú ju ako Boha.

Vysvetlenie: Kristus vykonal poslednú dokonalú obeť, tá obeť je úplne dostatočná, niet už inej obete za hriech. (Hebr 10,18) Kristus bol posledný Veľkňaz (katolíci majú pápeža veľkňaza) (Hebr 7, 27-28). Kristus je jediný, posledný kňaz Nového zákona. Nový Zákon už nemá kňazov, chrámy. Človek, ktorý uveril v biblického Ježiša Krista je Božím chrámom, patrí do Kristovho tela – Cirkvi. Klania sa Bohu v Duchu a pravde…

Tak ako Starý Zákon má vyše 300 proroctiev o Mesiášovi, ktoré sa vyplnili, tak aj Nový Zákon má množstvo proroctiev o posledných časoch, ktoré sú už mnohé vyplnené a mnohé z nich sa vzťahujú na Katolícku cirkev. (preto aj náuka RKC nevysvetľuje nikde vo svojom učení proroctvá o posledných časoch) Tak ako mnohí židia čítali Písmo a nespoznali príchod Mesiáša, tak aj mnohí dnešní ľudia majú Písmo a nespoznávajú pravého Ježiša Krista a vyplnenie novozákonných proroctiev.

Každému, kto číta tento list, a chce dôjsť do večného života, vážne odporúčam začať čítať Bibliu a vážne ju brať ako Božie slovo a jedinú autoritu v náuke. Boh základné pravdy Biblie zjavil tak, aby ich pochopili aj tí najjednoduchší ľudia. Ja sa priznávam, že som slepo veril všetkému, čo mi predložila Katolícka cirkev. Bez akéhokoľvek skúmania som im veril. Ale viera nie je slepo a bez skúmania veriť nejakému ľudskému učeniu pomiešanému s učením Biblie, ktorému je nadradený človek – pápež. Viera je veriť všetkému, čo je v Biblii pre našu spásu zjavené. Nič navyše. A toto je úplne dostatočné pre náš večný život. Prečo čítať Bibliu? Lebo tam Boh zjavil všetko potrebné čo by sme mali o ňom vedieť a všetko potrebné, aby sme sa k nemu dostali.

Ako čítať a vykladať Bibliu -

Biblia sa vykladá sama sebou – najlepší komentár k niečomu v Biblii nájdeme jedine v Biblii. Ježiš a apoštoli tiež vykladali podľa Biblie. Napr. Mt 19,3-6; Gal 3,16

Biblia si nikde neprotirečí. Výklad Biblie nesmie byť v rozpore s inými miestami Biblie. Napríklad Večera Pánova, spása, odpustenie hriechov, odčinenie hriechov…

Učenie o niečom konkrétnom sa nesmie odvodzovať z jednej vety, alebo z jedného verša, ale z celku Biblie.

Bez Starej zmluvy zostanú mnohé časti Novej zmluvy nezrozumiteľné, nepochopené.

Nesmie byť hlásané, kázané viac, než je napísané. (1Kor 4,6) -

Biblická pravda má vždy prednosť pred všetkými ostatnými poznatkami. (Kol 2,8) - Treba čítať rôzne preklady, katolícky je nedokonalý. (najlepší je Roháčkov) Pri nezrovnalostiach katolíckeho a iného prekladu treba vždy pozrieť Starý zákon do hebrejského prekladu a Nový zákon do Gréckeho prekladu.

Prečo vziať vážne čítanie a poznanie Biblie:

Lebo v Biblii Boh zjavil seba samého a ON (nie pozemská akákoľvek cirkev) dal podmienky k spáse

Aby sme poznali Boha tak ako sa nám predstavil v Biblii, nie ako nám ho cirkev predkladá.

Aby sme mali vieru, lebo viera je iba z počutia Božieho slova. Rim 10,17 -

Aby sme rástli vo viere

Aby sme mali istotu spasenia (ktorú RKC nikdy nezaručí, ale Boh v Biblii áno) -

Kvôli pravej náuke (Tít 1,9) Sektári používajú Bibliu ako doplnok. Teda žiadna Tradícia a učiteľský úrad cirkvi, jedine Biblia. - Aby Biblia bola našou jedinou autoritou, nie človek (pápež)

Aby sme bezpečne prešli životom (Ž 119,105) - Kvôli výchove detí (Dt 11,18-19)

Kvôli ochrane pred falošnými cestami: Blúdite, pretože nepoznáte Písmo ani Božiu moc (Mt 22,29)

Kvôli poznaniu hriechu

Kvôli pochopeniu budúcich časov, atď. Biblia je Božia kniha, ktorá je meradlom všetkého. (napríklad falošných znamení, zjavení…)


2.
označiť príspevok

sluha muž
   30. 8. 2016, 20:39 avatar
Katolícka omša a katolícka eucharistia je modlárstvo. Modlári nevojdú do Božieho kráľovstva. (Ef 5,5) Eucharistia vždy bolo vďakyvzdávanie, nie premenený chlieb. (až do roku 1215, napriek tomu sa katolícka náuka odvoláva, že to ustanovil Ježiš Kristus. Pozri katechizmus, článok 1345)

Modlárstvo znamená: kňaz koná obeť, neživá vec sa stáva živou, neživej veci sa klaňajú a uctievajú ju ako Boha.

Nesmie byť hlásané, kázané viac, než je napísané. (1Kor 4,6) -

Biblická pravda má vždy prednosť pred všetkými ostatnými poznatkami. (Kol 2,8) - Treba čítať rôzne preklady, katolícky je nedokonalý. (najlepší je Roháčkov) Pri nezrovnalostiach katolíckeho a iného prekladu treba vždy pozrieť Starý zákon do hebrejského prekladu a Nový zákon do Gréckeho prekladu.

Biblia sa vykladá sama sebou – najlepší komentár k niečomu v Biblii nájdeme jedine v Biblii. Ježiš a apoštoli tiež vykladali podľa Biblie. Napr. Mt 19,3-6; Gal 3,16

Vysvetlenie: Kristus vykonal poslednú dokonalú obeť, tá obeť je úplne dostatočná, niet už inej obete za hriech. (Hebr 10,18) Kristus bol posledný Veľkňaz (katolíci majú pápeža veľkňaza) (Hebr 7, 27-28). Kristus je jediný, posledný kňaz Nového zákona. Nový Zákon už nemá kňazov, chrámy. Človek, ktorý uveril v biblického Ježiša Krista je Božím chrámom, patrí do Kristovho tela – Cirkvi. Klania sa Bohu v Duchu a pravde…

Tak ako Starý Zákon má vyše 300 proroctiev o Mesiášovi, ktoré sa vyplnili, tak aj Nový Zákon má množstvo proroctiev o posledných časoch, ktoré sú už mnohé vyplnené a mnohé z nich sa vzťahujú na Katolícku cirkev. (preto aj náuka RKC nevysvetľuje nikde vo svojom učení proroctvá o posledných časoch) Tak ako mnohí židia čítali Písmo a nespoznali príchod Mesiáša, tak aj mnohí dnešní ľudia majú Písmo a nespoznávajú pravého Ježiša Krista a vyplnenie novozákonných proroctiev.

Navrátil som sa k viere otcov: Abraháma, Izáka, Jakuba, Mojžiša…Ježiša Krista, apoštolov. Toto je moja viera a nepridám k nej žiadnu ľudskú náuku, tradíciu a autoritu. Božie slovo je dostatočná autorita. Ak by ste nevedeli, kam ma zaradiť, tak som kresťan, presnejšie povedané biblický kresťan.
Súhlasí stefan 5


3.
označiť príspevok

kntsz muž
   30. 8. 2016, 21:14 avatar
"sluha"
chlope o čo ti ide ?
Keď už všetko vieš ako to bolo, tak vydaj knihu a budeš slávny.
Samozrejme všetci ti budú musieť dať za pravdu, veď si prorok , ktorý otvoril konečne všetkým katolíkom oči.
Veľká škoda len, že keď prepnem na iné vlákno už si nespomeniem aké drísty si tu na svoj obraz popísal.


4.
označiť príspevok

Holy Bible muž
   30. 8. 2016, 21:17 avatar


5.
označiť príspevok

veriaci-4
   30. 8. 2016, 21:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

Holy Bible muž
   30. 8. 2016, 21:19 avatar
Z tej stranky to je
Súhlasí veriaci-4


7.
označiť príspevok

tomii muž
   30. 8. 2016, 21:42 avatar
pozri pozri na kntza jak s nim metá


8.
označiť príspevok

tomii muž
   30. 8. 2016, 21:51 avatar
ale udivuje ma ze aj po tom ked za tu poslednu dobu toto vsetko co tu bolo odprezentovane citaju katolici, tak nieze aspon by sa zamysleli nad tym ze to je pravda ale oni ziju v akomsi vaaku kde su uplne zmagoretí bez vlastneho zmyslania, oni su jak chodiaci naprogramovaní roboti a ked im napises pravdu, tak ich program nie zeby to vyhodnotil ze vazne ma pravdu podla argumentov ale zacne pipat pip pip pip to je proti uceniu katechizmu pip.katolikovy vysvetlis a podlozis to pismom svätym a oni zas v tom svojom programe pip pip to je proti katechizmu. Katolici preberte sa. ste jak roboti bez myslenia. .


9.
označiť príspevok

tomii muž
   30. 8. 2016, 21:53 avatar
keby papez teraz oznacil slamenneho kona zas sväteho tak katolici bez mihnutia oka by sa zacali k nemu modlit. cudujem sa ze sa nemodlia k Mariinej prababičke veď to je Bohorodičkyna prababka
Súhlasí Wolfe


10.
označiť príspevok

tomii muž
   30. 8. 2016, 21:56 avatar
Z evanjelia jasne vypliva " teste sa bungalov uz je postaveny" v katolickom katechizme, "tešte sa bytovka sa zacala stavat."


11.
označiť príspevok

panoramix muž
   30. 8. 2016, 22:12 avatar
Už len to, že cirkev je napojená na štát a je zisková o niečom svedčí.


12.
označiť príspevok

omega
   30. 8. 2016, 22:18 avatar
Ako vravi Patrick, zas proticirkevny zachvat


13.
označiť príspevok

Luther muž
   30. 8. 2016, 22:30 avatar
(Mt 15:8 [SSV])

»Tento ľud ma uctieva perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa.

No darmo si ma ctia, lebo náuky, čo učia, sú iba ľudské príkazy.«“


14.
označiť príspevok

omega
   30. 8. 2016, 22:54 avatar
To bolo adresovane zidom


15.
označiť príspevok

Ludwig muž
   30. 8. 2016, 23:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

Luther muž
   30. 8. 2016, 23:21 avatar
(Kol 2:20 -22 [SSV])
Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, akoby ste ešte žili vo svete, podriaďujete nariadeniam: „Nechytaj, ani neokús, ani sa nedotýkaj!“? Veď to všetko sa má použiť, a tým zničiť – sú to ľudské príkazy a náuky.


17.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   2. 9. 2016, 15:36 avatar
Aký je rozdiel medzi pápezom a kristom?
JK - bol chudobný
P - miluje obchod bohatstvo
JK - mal trnovu korunu
P - ma zlatu korunu
JK - miloval deti


18.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   2. 9. 2016, 15:37 avatar
P- chráni tych co ublizuju detom
JK - kazal mier
P- pozehnava zbrane
JK- jazdil na oslovi
P-na obrdenom drahom aute
JK-trpel za iných
P- on len za seba


19.
označiť príspevok

Klein muž
   2. 9. 2016, 16:22 avatar
Dogma (pravda viery) bola oficialne definovana vzdy po tom ako doslo k jej napadnutiu alebo spochybnovaniu... Ucenie o eucharistii, ocistci, neposkvrnenom pocati ci nanebovzati Panny Marie, spovedanie a podobne je ucenie celeho nerozdeleneho krestanskeho sveta z prvych storoci, a nie ziadnou novotou po roku tisic... Okrem toho katolicka a ani pravoslavna cirkev spolu s nastupcami apostolov prvych storoci nikdy netvrdili ze písmo je jediny zdroj poznania viery, ale krestanska viera je ucenie cirkvi pretoze len cirkev je stlp a opora pravdy... („Milovaný, toto ti píšem, …aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy,“ )

Sv. Irenej (biskup, učiteľ Cirkvi) - /130-202/, Lyon.  Bol žiakom sv. Polykarpa, ktorý zasa poznal sv. Jána apoštola.
"Podanie apoštolské je zjavné na celom svete. Stačí ho pozorovať v každej cirkvi tomu, kto chce poznať pravdu... My môžeme vymenovať biskupov, ktorých ustanovili apoštoli, ale aj ich nástupcov až po nás... Ale keďže by dlho trvalo vymenovať nástupcov apoštolov po všetkých cirkvách, budeme sa zaoberať len tou najväčšou a najstaršou, ktorú všetci poznajú, čiže cirkvou založenou a zriadenou v Ríme dvomi veľkými slávnymi apoštolmi Petrom a Pavlom. Ukážeme, že podanie, ktoré ona má od apoštolov a vieru, ktorú ohlasovala ľuďom, prešli až k nám pravidelným nástupníctvom biskupov... Lebo s touto cirkvou pre jej vyššiu prednosť sa má zhodovať každá cirkev, čiže veriaci v celom svete... Toto sú dôkazy, že sme v pravde...

"Apoštoli vzali jej telo na máry a umiestnili ho do hrobky; a strážili ho, očakávajúc príchod Pána.
A hľa, opäť Pán stál pri nich; a toto sväté telo bolo prijaté, On nariadil, že bude vzaté v oblaku do
raja: kde teraz, znovuzjednotená s dušou, [Mária] sa raduje s Pánovými vyvolenými..." Gregor z
Tours, (A.D. 575-593).

"Priatelia Kristovi, netolerujte správy, že Matka Božia niekedy prestala byť pannou" Basil,
Homília v Sanctum Christi generationem, 5 (ante A.D. 379).

"Táto Panenská Matka je jediná pravá manželka Božia, menuje sa Mária,
nepoškvrnená z nepoškvrneného, jediná z jediného." Origenes, Homília 1(A.D. 244).

"Len Ty a Tvoja Matka ste vo všetkom spravodliví, nie je žiadna chyba v Tebe a žiadna poškvrna
v Tvojej Matke." Efraim, Nisibenove Hymny, (A.D. 370).

"Mária, Panna, nielen bez poškvrny, ale Panna, ktorú milosť urobila neporušenou, slobodná od
každej poškvrny hriechu." Ambróz, Kázeň 22:30 (A.D. 388).

Sv. Justín (mučeník)- /100-165/.
Sv. Justín poučuje Rimanov o tajomstve Eucharistie, pretože pohania ich ohovárali, že jedia malé deti:
"Tento pokrm sa volá u nás Eucharistia, na ktorom smie byť účastný iba ten, čo verí, že je pravda, čo učíme a čo bol obmytý vodou na odpustenie hriechov a znovuzrodený, ako aj ten, čo žije tak, ako to kázal Kristus. A toto nepožívame ako obyčajný chlieb  alebo obyčajný nápoj. Ale tak ako veríme, že Ježiš Kristus, náš Spasiteľ, Slovo Božie sa stalo telom a pre našu spásu, mal aj telo aj krv, tak sme boli aj poučení, že tento pokrm, v ktorom sa vzdávali vďaky modlitbou obsahujúcou jeho slová a z ktorého sa naša krv a telo premenou živí, je telo a krv tohto Ježiša."
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 05:37,  Poďakuj svojmu parťákovi, ktorý tu z toho spravil svoju propagandistickú centrálu... ty...
dnes, 01:19,  ...pamatajte na 0chranu... https://imgur.com/zxC5hwJ
dnes, 00:54,  takže Kočner je nevinný?.....no daj ty astronaut*03*03*03
dnes, 00:52,  Necelých tridsať rokov stačilo ponovembrovým zločincom z vysokej politiky národnosti...
dnes, 00:50,  nešaškuj tu zmetek....
dnes, 00:49,  a naš momentalne triezvy kamzík, zdupkal s nim......*21*21*21
dnes, 00:48,  MAFIA, OLIGARCHIA A VSETCI POLITICI ROZKLADAJU STAT Po viacerych pojednaniach sa vec...
dnes, 00:34,  a už jarabak nema argument......*21*21*21
dnes, 00:27,  ano aj Kiska je byvalý komunista, ale on nerozkradol to čo bolo vybudované!!!!....On je...
dnes, 00:25,  ondrej61- tak nam povez prečo sa veci manu tak ako sa majú a budú mať? Toto už asi...
dnes, 00:23,  Takže tvoj príspevok č. 26 neplatí ? *15*15*15*15
dnes, 00:23,  ondrej61- len si odriekaj túmantru ktorú ťa učí Kiska s Turbanom a nech ti dá šňupnúť....
dnes, 00:22,  sa ti to pomotalo kamziku.....su tu ludia, ktorí poukazuju na priciny, preco sa veci maju tak...
dnes, 00:21,  Fašistom neznášam a nieto aby som im rozkazoval, nechcem skončiť na šibenici do rici !!!!!!!
dnes, 00:19,  velmi hlboko si klesol jarabaku a uplne hlupo drukuješ kamzikovi....ale ako vidím, tak to ťa...
dnes, 00:19,  No a sme pri merite veci, takže ty a tvoji synovia, plus Eduard Ž. a vami podobní sú tu...
dnes, 00:17,  Kacír - tak mu to potvrď nech ide dríchmať
dnes, 00:17,  no stale šarapatia kamziku....v našom štate je mafia, ktora siaha do najvyšších...
dnes, 00:15,  Kacír - to vieš len si potvrdzuj, bláznom nepomôžeš, keď im odporuješ, jasne to na tebe...
dnes, 00:14,  A nepochroníme ho ešte kúščok ? *13*13
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Na to, aby ste na sebe začali pracovať nie je nikdy neskoro. Prestať s tým je však vždy príliš skoro.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(99 267 bytes in 1,044 seconds)