Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ježiš Kristus, Boh v ĺudskom tele

191
reakcií
856
prečítaní
Tému 25. decembra 2022, 08:09 založil qwert.

podobné témy:1.
označiť príspevok

qwert
   25. 12. 2022, 08:09 avatar
Pán Ježiš Kristus je v živote veriacich tou najdôležitejšou osobou. Pravdu povediac, malo by to platiť o každom človeku. A keď sme Ježiša prijali za Pána, vôbec nie je jedno, čomu ohľadom Jeho osoby veríme.

Pavol sa modlil, aby sme Boha poznali pravým poznaním, a keď sa Jób dohadoval so svojimi priateľmi o Božej spravodlivosti, Všemohúci ich rozhovor pozorne počúval. Na Jóbových priateľov sa rozhneval, že o Ňom nehovorili tak správne ako Jób. Je zarážajúce, koľko je o osobe Ježiša Krista mylných názorov a zdá sa, že to nikomu neprekáža. Problém spočíva v tom, že ohľadom Božej osoby nevyhnutne musíme veriť správne. Keď sa naše predstavy odchýlia od Božieho slova, keď dôjde k odchýlke, Pán Ježiš sa prestane prejavovať v našom živote a toto miesto radi zaujmú zlí duchovia. Pavol to vyjadruje nasledovne: „Keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Ježiša, než sme vám hlásali my, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než ste dostali, vy to pokojne znášate.“ (2Kor 11,4) Ak ľudia zmenia evanjelium (dobrú správu, Božie slovo), pozmenia sa tvrdenia o Ježišovi a už nehovoria o tom, ktorý skutočne žije. Nutným dôsledkom toho je, že sa zmení duch, ktorý pôsobí v životoch ľudí. Prestane pôsobiť Svätý Duch, Duch pravdy, a namiesto Neho pôsobí v ľuďoch duch klamu. Preto je užitočné, keď pri vyučovaniach o Ježišovi neustále čerpáme z Božieho slova. Teraz sa pozrieme na tri oblasti osoby Mesiáša z biblického hľadiska. Po prvé, Biblia tvrdí, že Ježiš je dokonalý Boh, po druhé, že je dokonalý človek, a potom sa pozrieme, ako Boží Syn v tele fungoval počas svojho života na tejto zemi.
Súhlasí khaan, Shagara


2.
označiť príspevok

qwert
   25. 12. 2022, 08:12 avatar
Ježiš Kristus – dokonalý Boh
Samozrejme, v Božom slove nájdeme veľa pasáží, ktorými môžeme dokázať fakt, že Ježiš je dokonalý Boh, ale teraz sa pozrieme na 1. kapitolu Listu Židom, kde nájdeme výroky, ktoré úplne postačujú na to, aby sme dokázali, že Ježiš je Boh.

1. „Mnoho razy a rozličným spôsobom hovoril Boh voľakedy otcom skrze prorokov, na sklonku týchto dní prehovoril k nám v Synovi, ktorého ustanovil za dediča všetkého a Ním stvoril aj veky.“ (Žd 1,1–2a) V samotnom úvode tohto listu nám jeho pisateľ pripomína skutočnosť, že v minulosti Boh hovoril cez ľudí, ktorých si vyvolil, ale teraz sa k nám prihovoril v Synovi. Ďalej čítame, že tento Syn sa stal dedičom všetkého (úplne všetkého). Keďže sa Ježiš stal dedičom všetkého, my sa stávame spoludedičmi. Keby nebolo dediča, nie sú ani spoludediči.

2. „Ním stvoril veky…“ (verš 2b) Ešte pred začiatkom jestvovania všetkého tu bol Boží Syn. Korešponduje to s 1. kapitolou Evanjelia podľa Jána, kde je napísané nasledovné: „Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.“ (Jn 1,3)

3. „Tento (Syn) ako odblesk slávy Boha a obraz Jeho podstaty…“ (verš 3a) Ježiš v plnej miere odráža podobu Boha. Áno, aj človek je stvorený na Božiu podobu, ale rozdiel je v tom, že Boží Syn má život sám v sebe, zatiaľ čo veriaci ho majú vďaka tomu, že veria v Syna Božieho. Ak neveria, život strácajú a Boží obraz mizne.

4. „… udržuje všetko svojím mocným slovom…“ (verš 3a) Ak niekto pochybuje o veľkosti a sláve Syna Božieho, Pána Ježiša Krista, nech sa chvíľu pozerá na vesmír s pripomienkou toho, že všetko, čo vidí, je udržované Jeho slovom.

5. „… posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov;“ (verš 3b) Žiadny obyčajný človek nemôže spôsobiť očistenie od hriechov, a to dokonca ani od tých svojich. Iba svätý Boh v tele, bez dedičného hriechu, môže spôsobiť očistenie od hriechu.

6. „… toľko je dôstojnejší ako anjeli,“ Verše 4–7 hovoria o rozdiele medzi Synom Božím a anjelmi. Niektoré kruhy, ktoré sa mylne považujú za kresťanské, tvrdia, že Pán pred tým, ako sa zjavil v tele, bol archanjelom Michaelom. Nielenže je to teologická hlúposť a heréza, ale je to i urážka Všemohúceho, keď Ježiša dávajú na úroveň anjelov. Anjeli, samozrejme, majú svoju dôstojnosť, ale sú to služobné bytosti, ktoré vykonávajú príkazy a Pán ich vysoko prevyšuje, lebo aj anjeli boli stvorení skrze Neho.

7. „On robí svojich anjelov vetrami a svojich služobníkov plamenným ohňom,“ (verš 7) A títo služobníci sa klaňajú Synovi Božiemu. „A nech sa mu klaňajú všetci anjeli Boží!“ (verš 6b)

8. „Tvoj trón, ó, Bože, je na veky vekov a žezlo spravodlivosti je žezlom jeho kráľovstva.“ (verš 8) O kom sa tu hovorí? Stále o Božom Synovi – Jeho trón je naveky a v Jeho kráľovstve vládne spravodlivosť.

9. „Miloval si spravodlivosť a nenávidel si neprávosť;“ (verš 9a) Možno sa vám bude zdať, že tento výrok nejako zvlášť nepotvrdzuje, že ide o Božské vlastnosti, ale je tomu tak. Kto z nás môže povedať, že vždy nenávidí hriech? Niekedy sa nám zdá veľmi atraktívny a nespáchame ho iba preto, lebo sa bojíme Boha. Taktiež niekedy konáme spravodlivo nie preto, že sa s tým úplne stotožňujeme, ale preto, že vieme, že pred Pánom je to správne (napr. odpustenie). Na rozdiel od nás Pán skutočne nenávidí hriech – pokúšať Ho na hriech je zbytočné.

10. „… preto ťa pomazal, ó, Bože, tvoj Boh olejom plesania nad tvojich účastníkov.“ (verš 9b) Aj tu môže niekto namietnuť, že to nijako nepotvrdzuje Boží charakter, a opäť môžeme povedať: Ale áno, potvrdzuje. Duša človeka musí znášať toľko tlakov, že sa nám život často zdá neradostný. To je dôvod, prečo nás Biblia povzbudzuje, aby sme v spáse našej duše našli potešenie a radosť. Buďte si istí, že Ježiš nebojoval s depresiou (okrem času v Getsemane) a bol úplne šťastnou bytosťou. Bol a je najradostnejší zo všetkých.

logos-2020-12-depositphotos-78354924.jpg© depositphoto.com / jankovoy

11. „Ty, Pane, založil si zem na počiatku, a nebesá sú dielom Tvojich rúk;“ (verš 10) Tento verš predsa nemôže nechať nikoho na pochybách, že ide o Božskú osobu. Pripomínam, že stále sa hovorí o Synovi Božom, o Mesiášovi. Človek nevie stvoriť vôbec nič. V stvorení môžeme vidieť nielen obrovskú stvoriteľskú moc, ale aj inteligenciu a tiež autorov zmysel pre harmóniu a krásu.

12. „… Ty zostávaš, (…) Ty si vždy ten istý a Tvoje roky sa nikdy neminú.“ (verše 11b–12) Áno, iba Boh sa nemení, nestarne, neslabne ani sa nevyvíja, lebo je dokonalý. My starneme, svet starne a speje k úplnému koncu. To, že Biblia na viacerých miestach tvrdí, že všetko zmizne, roztaví sa, bude zvinuté ako plášť a miesto tomu nebude nájdené, je podľa môjho názoru dôkazom, že Biblia je inšpirované Božie slovo. Ľudia si väčšinou nechcú priznať, že všetko speje ku koncu a myslia si, že keď niečo skončí (ľudský život, rastlina, hviezda), automaticky vznikne niečo nové. Áno, je to pravda, ale iba sčiastky, v skutočnosti všetko speje k svojmu koncu. A ten, kto zem i nebesia zvinie ako plášť, je Mesiáš.

13. „A kedy ktorému anjelovi povedal: Posaď sa mi na pravici, dokiaľ Ti nepriateľov nepoložím za podnož? Či nie sú všetci služobnými duchmi, posielanými slúžiť tým, čo majú zdediť spásu?“ (verše 13–14) Znovu je tu zvýraznený rozdiel medzi Synom Božím a anjelmi. Syn sedí po Otcovej pravici.
Súhlasí khaan


40.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 08:11 avatar
2, ...... Ani jedno tvrdenie nedokazuje trojicu podľa celej, jej definície.
A ak Hermas (biskup) veril, že Ježiš je Michael, bol aj on heretik?
Alebo ak "Ježiš príde s hlasom archanjela", tak to bude mať so sebou len hlasovú nahrávku nejakého anjela?
.......
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


41.
označiť príspevok

qwert
   27. 12. 2022, 08:19 avatar
Každy kto tvrdi, že Ježiš je Michael, je heretik....darmo sa vzpriečaš


45.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 08:42 avatar
45, ..... A ktorý anjel si môže tvrdiť o sebe ..."Kto je ako Boh"?
Iba Ježiš!
A to čo tvrdíš ty, je bezpredmetné, ak to nevieš obhájiť Písmom.
A aj pisateľ z 2 storočia Hermas v Pastierovi opisuje Ježiša ako anjela, a Michaela!
Citujem: ...... „Všetci totiž boli ospravedlnení najsvätejším anjelom“.
Kto iný by mohol všetkých ospravedlniť, ak nie Ježiš Kristus?
V 12. kapitole je nazvaný Synom Božím a je postavený pred ostatné tvorstvo: „Syn Boží sa narodil pred všetkým jeho stvorením, takže sa stal Otcovi radcom pri jeho stvorení“(Her. 9. podob. 12:2)
V 8. podobenstve potom anjel Hermasovi odhaľuje, aké má meno ten najsvätejší anjel: „Ten veľký a vznešený anjel je Michael, ktorý má moc nad týmto ľudom a riadi ho. Je totiž ustanovený, aby Boží zákon vložil do sŕdc veriacich“(Her. 8. podob. 3:3)
Vo fragmente Murartoryho z 2. stor. je veľavravná zmienka ..... "Pastiera, v Ríme napísal Hermas, keď na katedre mesta Ríma sedel biskup Pius, jeho brat.“
Pozri aj: What is the origin of the idea that Michael is Jesus?
......
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk.
    


47.
označiť príspevok

qwert
   27. 12. 2022, 08:49 avatar
už Pavel vystríhal, že pridu draví vci a budu trhat stado.....


49.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 08:57 avatar
51, ....ale tí sa objavili už po smrti apoštolov: ..... "Deti, nastala posledná hodina. A ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa teraz objavili mnohí antikristovia, z čoho poznávame, že je tu posledná hodina. 19 Vyšli spomedzi nás, ale neboli z nás. Veď keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami, ale malo sa ukázať, že nie všetci sú z nás".
1 Jánov 2,18-19.
Vieš čoho to bola "posledná hodina"?
A kto to "vyšiel z prvotnej cirkvi, ale už nebol ako oni"?
Kto boli tí .... "antikristovia"?      


51.
označiť príspevok

qwert
   27. 12. 2022, 09:03 avatar
5. „… posadil sa na pravici Velebnosti na výsostiach, keď (prv) spôsobil očistenie od hriechov;“ (verš 3b) Žiadny obyčajný človek nemôže spôsobiť očistenie od hriechov, a to dokonca ani od tých svojich. Iba svätý Boh v tele, bez dedičného hriechu, môže spôsobiť očistenie od hriechu.

6. „… toľko je dôstojnejší ako anjeli,“ Verše 4–7 hovoria o rozdiele medzi Synom Božím a anjelmi. Niektoré kruhy, ktoré sa mylne považujú za kresťanské, tvrdia, že Pán pred tým, ako sa zjavil v tele, bol archanjelom Michaelom. Nielenže je to teologická hlúposť a heréza, ale je to i urážka Všemohúceho, keď Ježiša dávajú na úroveň anjelov. Anjeli, samozrejme, majú svoju dôstojnosť, ale sú to služobné bytosti, ktoré vykonávajú príkazy a Pán ich vysoko prevyšuje, lebo aj anjeli boli stvorení skrze Neho.


52.
označiť príspevok

qwert
   27. 12. 2022, 09:09 avatar
Pán ich vysoko prevyšuje, lebo aj anjeli boli stvorení skrze Neho.


59.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 15:23 avatar
56, ....prevyšuje ich, lebo je ich vodca a je prvorodený celého stvorenia, a aj preto, že nás vykúpil.
Ale aj on bol stvorený!
A nakoniec sa aj on podriadi svojmu Otcovi!
.....
"A keď mu bude všetko podrobené, vtedy aj sám Syn sa podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil, aby Boh bol všetko vo všetkom". 1.Kor. 15,28-29.

? 


60.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   27. 12. 2022, 15:33 avatar
A prečo potom Písmo píše aby sme Ježiša uctievali ? Nemal by sa uctievať iba Boh ?


64.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 15:40 avatar
64, ..... lenže také tvrdenie v Biblii nenájdeš!
Ježiš povedal Satanovi: "Boha uctievaj"!
A Ježiš hovorí o svojom Otcovi ...."ako o svojom a našom Bohu".
 


85.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 01:28 avatar
51, ..... A už sú aj tu , na DF, tí "draví vlci".
Preto sa nedajme oklamať nejakými nepochopitelnými tajomstvami, triádami božstiev.????????


182.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 1. 2023, 23:24 avatar
45, ..... Ako povedal aj Hermas z 2 storočia: "Ježiš je Michael"!
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Hermas bol bratom pápeža Pia I. Jeho meno má grécky pôvod a znamená "pevný“.
Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias.
Origenes identifikuje autora spisu Pastier s Hermasom, spomenutom v liste Rimanom. Klement Alexandrijský, Irenej a Tertulián priraďujú Hermasovo dielo, objavené v Kumráne, ku kánonickým spisom."
Vysielané Rádiom Lumen
Podľa LThK a VHL spracoval Ján Sabol .
A samozrejme, ako som už spomenul, aj Hermas z 2 storočia vnímal Ježiša ako "najsvätejšieho anjela".
Citujem: .... "V 3. videní spomína 6 anjelov, ktorí vynikajú nad ostatnými: „To sú svätí anjeli, ktorí boli stvorení prví“(Her. 3. viď. 4:1b ). V 5. videní 1:2b spomína anjela, ktorý je nazvaný „najvznešenejší“ a v 5. prikázaní 1:7b je o ňom napísané: „Všetci totiž boli ospravedlnení najsvätejším anjelom“.
A Hermas pokračuje: .... „Syn Boží sa narodil pred všetkým jeho stvorením, takže sa stal Otcovi radcom pri jeho stvorení“(Her. 9. podob. 12:2)
Aj Justín Mučeník, v dialógu s Tryfónom vysvetľuje: ....... „Existuje... ďalší boh a Pán, ktorý je podriadený Tvorcovi všetkého, ktorý je tiež nazvaný Anjel, pretože on oznamuje ľuďom to, čo si Tvorca všetkého – nad ktorým niet žiadneho iného Boha – želá oznámiť im..."
A . Butterworth, Cruden a Taylor tiež zhodne tvrdia, že Michael a Angel sú obe mená Krista.
Guyse vo svojej Parafráze k Novom zákonu, Zjavenie 12: 7, uznáva, že mnoho dobrých vykladačov si myslí, že Kristus je Michal; a Guyse súhlasí s týmto názorom.
Rovnakú doktrínu učí aj doktor Watts vo svojich slávach o Kristovi,..... str. 200-202, 218, 223 a 224.
Thomas Scott vo svojich poznámkach k Biblii ... tvrdí, že Michal Archanjel je Ježiš Kristus.
Samozrejme, podľa teba sú heretici, lebo ty veríš v nebiblického, tajomného a nepochopiteľného Boha!
     


3.
označiť príspevok

qwert
   25. 12. 2022, 08:14 avatar
Ježiš Kristus – dokonalý človek
Na základe 1. kapitoly Listu Židom sme nespochybniteľným spôsobom preukázali, že Ježiš Kristus je dokonalý Boh so všetkými vlastnosťami a schopnosťami, ktoré Božskej osobe prislúchajú, a z 2. kapitoly tohto listu budeme dokumentovať, že Ježiš Kristus je dokonalý človek a taktiež, prečo to tak musí byť. Začneme jednou veľmi zaujímavou výpoveďou Božieho slova: „Lebo nie anjelom Boh podriadil budúci svet.“ (verš 5) Vyplýva z toho, že súčasný svet (vek) je poddaný anjelom. Žiaľ, ide o anjelov padlých. Ježiš nazýva satana kniežaťom tohto sveta. Národy ovládli tieto padlé bytosti, a preto všetky náboženské systémy národov nutne skončia v uctievaní falošných bohov. Výnimkou je Izrael, ktorý si Boh ponechal ako svoje vlastníctvo, ale aj tu, žiaľ, dochádzalo k tomu, že sa národ odchyľoval a slúžil modlám a falošným bohom. Avšak vek, ktorý prichádza – 1000-ročné kráľovstvo – nebude poddaný anjelom. Komu teda bude poddaný, kto mu bude vládnuť? Odpoveď je jednoznačná: človek.

Text, ktorý preberáme, ďalej pokračuje: „A ktosi osvedčil kdesi a povedal: Čo je človek, že pamätáš na neho, alebo syn človeka, že ho navštevuješ?! učinil si ho čosi málo menším od anjelov, slávou a cťou si ho korunoval a ustanovil si ho nad dielami svojich rúk. Všetko si poddal pod jeho nohy. Lebo tým, že mu poddal všetko, nenechal ničoho jemu nepoddaného. No, teraz ešte nevidíme, že by mu bolo všetko poddané.“ (verše 6–8) Je tu citovaný 8. žalm. Keď tento žalm čítame, tak sa naša hruď začne nadýmať pýchou, aké sme my významné tvory – veď predsa Boh nás urobil strážcami všetkého. Musíme trochu spomaliť a uvedomiť si, že táto pasáž sa predovšetkým vzťahuje na Ježiša Krista. Bez Neho by sa žiadna vláda nad stvorenstvom nekonala. Veď ďalej Písmo hovorí: „Ale vidíme, že Ježiš, ktorého Boh načas urobil menším, ako sú anjeli, pretože pretrpel smrť, bol ovenčený slávou a cťou.“ (verš 9a) Čítame, že Ježiš bol učinený menším od anjelov a predtým v 1. kapitole sme vo veršoch 4–7 čítali, že Pán je väčší, dôstojnejší ako anjeli. Toto zdanlivé protirečenie sa dá veľmi jednoducho vysvetliť, a to tým, že Ježiš bol učinený menším od anjelov nakrátko, na málo, na čas, aby okúsil smrť. Anjeli nezomierajú, človek áno. Keďže anjeli nezomierajú, nemôžu sa ani znovuzrodiť, preto sa na nich nevzťahuje spasenie. Ježiš okúsil smrť, a preto sa stal ešte vyvýšenejší, ovenčil svoje meno slávou, keďže vstal z mŕtvych. Stále hovoríme o tom, že Ježiš je skutočne dokonalý človek, a ako človek musel okúsiť smrť pre záchranu mnohých „preto, aby mnohých synov priviedol do slávy“ (verš 10).

V ďalšom verši je uvedené, že Pán sa stal človekom natoľko, že veriacich nazýva svojimi bratmi: „Lebo ako posväcujúci, tak i posväcovaní, všetci sú z jedného, pre ktorú príčinu nehanbí sa volať ich bratmi, keď hovorí: Zvestovať budem tvoje meno svojim bratom, prostred zhromaždenia ti budem spievať chvály.“ (verš 11–12). Pán Ježiš je posväcujúci, ostatní sa stávajú bratmi preto, lebo sa posväcujú. Na to, aby sa Mesiáš stal bratom, musel prijať ľudské telo. Svojou smrťou a vzkriesením potom oslobodil svojich súrodencov od strachu zo smrti, ktorý zviera každého človeka. Sláva Bohu!

Život Pána Ježiša Krista v tele
V predchádzajúcom texte sme dokladovali, že Mesiáš Pán Ježiš Kristus je dokonalý Boh a zároveň je v plnej miere človekom. Položme si otázku, ako vlastne prebiehal Pánov život tu na tejto zemi od počatia po nanebovstúpenie. Je dôležité zdôrazniť, že Pán, hoci je rovný Bohu, sám seba obmedzil a na zemi pôsobil ako človek.

POČATIE – Samozrejme, že veríme v nepoškvrnené počatie. (Keď používame tento termín, máme na mysli počatie Pána Ježiša Krista, a nie počatie Márie, čo je teologický nezmysel, ktorý šíri tradícia.) Keď Máriu zatienil Svätý Duch a uverila Božiemu slovu, počatie začalo. Preto Pán nebol, ani nemohol byť zaťažený tzv. dedičným hriechom.

SV?TÁ KRV JEŽIŠOVA – Jedno z najdôležitejších vyhlásení Biblie je, že život je v krvi. V obyčajnej ľudskej krvi je život biologický, nie večný. A tu sa dostávame k ďalšiemu rozdielu medzi človekom ako potomkom Adama a človekom – Nazaretským Ježišom. Mimochodom, pre Neho Biblia používa termín druhý človek: „Prvý človek je zo zeme, pozemský, druhý človek je z neba.“ (1Kor 15,47) Pán Ježiš Kristus mal v sebe večný život. Tento večný život, zoe, bol v Jeho krvi. Pripomínam, že túto kvalitu nemala krv Adamova ani pred pádom do hriechu. Je pravda, že na začiatku sa v Adamovej krvi nenachádzal hriech, ale nebol tam ani večný život, preto musel Adam chodiť v raji k stromu života. (Prirodzene, týmto stromom je Mesiáš.)

JEŽIŠ BOL OBMEDZENÝ TELOM – Samozrejme, že o dieťa – Ježiša muselo byť postarané, ako o každé iné dieťa. Keď sa učil chodiť, veľakrát spadol a pri svojej tesárskej práci niekedy zaťal aj vedľa. Hoci bol obmedzený ako každý iný človek, môžeme povedať, že žil dokonalý život.

NIKDY NEZHREŠIL – Keď povieme, že nezhrešil, nemyslíme tým iba hriešne skutky, ale Pán bol dokonalý i vo svojich myšlienkach, vo svojej komunikácii, reakciách, vo všetkom. Keď Ho učeníci prosili, aby im ukázal Otca, jasne odpovedal, že kto videl Jeho, videl tiež Otca. Keď vyučoval, hovoril to, čo Mu hovoril Otec. Jeho vyučovanie bolo dokonalé, nikdy nepovedal nič, za čo by sa musel ospravedlniť. Preto musíme Božie slovo milovať a brať ho ako dokonalé aj vtedy, keď mu nerozumieme alebo sa nám zdá tvrdé.

JEŽIŠ NEBOL CHORÝ – Keďže tvrdíme, že Ježiš bol bez hriechu, rovnako tak musíme tvrdiť, že Ježiš nebol chorý. Prečo? Lebo choroba je kliatbou zákona, ktorá sa prejaví, keď človek zhreší. Ak by bol Ježiš chorý, znamenalo by to, že bola na Neho uvalená kliatba zákona, teda, že zhrešil. Keďže nezhrešil, mohol zobrať na seba hriech sveta a keďže nebol chorý, mohol na seba zobrať choroby, ktoré sú kliatbami zákona. „Kristus nás vykúpil spod kliatby Zákona tým, že sám sa stal kliatbou za nás, lebo je napísané: Prekliaty je každý, kto visí na dreve, aby v Kristovi Ježišovi prišlo Abrahámovo požehnanie na pohanov, aby sme skrze vieru dostali prisľúbenie Ducha.“ (Ga 3,13–14) Ak veríte, že Pán nikdy nezhrešil, verte, že nebol ani chorý.

JEŽIŠ BOL POSLUŠNÝ – V 2. kapitole Evanjelia Lukáša môžeme čítať, že sa Ježiš rodičom stratil. Našli Ho v chráme, ako debatuje s učencami. Svojej matke vysvetľuje, že Jeho skutok nevychádzal z neposlušnosti, ale z toho, že Jeho najvyššou prioritou je poslušnosť Nebeskému Otcovi. „A on im povedal: Čo to, že ste ma hľadali? Či ste nevedeli, že musím byť vo veciach svojho Otca? Ale oni nerozumeli slovu, ktoré im hovoril. A odišiel s nimi dolu a prišiel do Nazareta a poddával sa im.“ (Lk 2,49–51a)

JEŽIŠ AKO DIEŤA NEROBIL ZÁZRAKY – Týmto tvrdením Pána nijako nedehonestujeme. Práve naopak, môžeme v tom vidieť Jeho pokoru a úplnú odovzdanosť Otcovi. Prvé zázraky začal robiť, až keď na Neho zostúpil Svätý Duch. Nerobil svojvoľné zázraky, ani keď Ho k tomu vyzval Herodes. Robil iba to, k čomu Ho Duch viedol. Ešte môžeme pripomenúť, že Pán bol v plnej miere vedený Svätým Duchom. Naozaj by ma zaujímal život Ježiša ako dieťaťa, ale musíme sa uspokojiť s tým, že Písmo nám o tom nehovorí.

JEŽIŠ ROBIL IBA TO, ČO MU UKAZOVAL OTEC – Dokonca ani zázraky nerobil z vlastného rozhodnutia: „Ježiš im povedal: Amen, amen, hovorím vám: Syn nemôže nič robiť sám od seba, len to, čo vidí robiť Otca. Lebo čo robí Otec, to podobne robí aj Syn.“ (Jn 5,19)

PÁN SA STAL OBEŤOU – Tento dokonalý Boží Syn a Syn človeka, ktorý viedol dokonalý život podľa Božej vôle, sa stal obeťou za nás. Preto je táto obeť dokonalá a jedinečná, nemôžeme ju opakovať – je úplne dostatočná na to, aby zdokonalila každého, kto verí. „Jednou obetou totiž navždy zdokonalil tých, čo sa posväcujú.“ (Žd 10,14)

Keď Ježiš zomrel, potom nasleduje časový úsek, ktorý nie je predmetom dnešného článku, keďže sa zaoberáme tým, ako Mesiáš pôsobil v tele na tejto zemi.

VZKRIESENIE – Aj o tomto okamihu hovoria úvodné kapitoly Listu Židom: „Veď komu kedy z anjelov Boh povedal: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil? A opäť: Ja budem jeho otcom a on mi bude synom?“ (Žd 1,5) Toto je citát z 2. žalmu. Pavol tiež cituje tento text a nedáva ho do súvislosti s narodením Ježiša, ale so vzkriesením: „My vám zvestujeme, že prisľúbenie, ktoré dostali naši otcovia, Boh splnil nám, ich deťom, keď vzkriesil Ježiša, ako je napísané v druhom žalme: Ty si môj syn, ja som ťa dnes splodil. To, že ho vzkriesil z mŕtvych, a že sa už nikdy nevráti do porušenia, oznámil takto: Splním vám sväté a verné prísľuby dané Dávidovi.“ (Sk 13,32–34) Keď Pán vystúpil do neba, tak sa tam vracia nielen ako Syn Boží, ale aj ako Syn človeka. Víťazstvo je dokonané, Kristus už nikdy nezomiera. Aj tí, ktorí v Neho veria, prešli zo smrti do večného života. „Amen, amen, hovorím vám: Kto počúva moje slovo a verí tomu, ktorý ma poslal, má večný život a nejde na súd, ale prešiel zo smrti do života.“ (Jn 5,24)
Súhlasí khaan


42.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 08:22 avatar
Prečo židia a aj prví kresťania neverili v trojicu?
A ak bol Ježiš nesmrteľný Boh, tak prečo zomrel?
A čo je to za všemohúceho Boha, čo nemôže sám robiť rozhodnutia, zázraky? Ale musí robiť len to, čo chce jeho Otec?
Ak bol Ježiš Boh, prečo sa o ňom píše, že ..... "sa naučil poslušnosti zboží, čo vytrpel?"
Musí sa 100% Boh učiť poslušnosti?
Pretože, trinitári tvrdia, že na zemi bol Ježiš aj človek, aj Boh. Tak ako sa "obmedzil"?
..........
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

  


43.
označiť príspevok

qwert
   27. 12. 2022, 08:25 avatar
tieto otázky si davaju tí, čo sa utvrdili, že Boh nemože býť trojedinný


46.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 08:47 avatar
47, .... Teda, my máme veriť tomu, čo vzišlo až v 4 storočí?
Aj keď sa tým preneveríme Kristovi?
Ak židia neverili v trojicu a "Boh sa nemôže zmeniť ", ...... tak ako tú metamorfózu Boha vysvetlíš? 
..........
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk  


54.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   27. 12. 2022, 12:45 avatar
Shagara to je nezmysel čo píšeš.. taká moja otázka na teba, študoval si všetky ranno krestanske spisy do 4 storočia ? No zrejme, nie, ja som ich študoval/študujem a vo viacerých z nich som našiel narážky na to že Ježiš je Boh. Pozri stránku

www.earlychristianwritings.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Máš tu všetky ranno krestanské spisy do roku 380 ! Spisy sa dajú preložiť pravým klikom myši do slovenčiny.
____________________

Ignác Antiochijský, Rímanom (r. 105-115) :
...... Náš Boh Ježiš Kristus sa skutočne zjavil jasnejšie tým, že sa vrátil k Otcovi.......
www.orderofstignatius.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Str 1

Závet 12 patriarchov (r.70-200)
"Potom tiež povstaneme, každý nad svojim kmeňom, budeme uctievať nebeského kráľa, ktorý sa ukázal na zemi v podobe muža pokory. A všetci, ktorí mu veria na zemi, budú sa s ním radovať; a vtedy povstanú všetci ľudia, niektorí na slávu a niektorí na hanbu. A Pán bude najskôr súdiť Izrael, aj za to, že mu urobili zle; lebo keď sa ukázal ako vysloboditeľ, Boh v tele, neverili mu. A potom bude súdiť všetkých pohanov, toľko, ktorí mu neverili, keď sa ukázal na zemi."
www.earlychristianwritings.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Str 10

Sybiline proroctvá (r.80-240)
"Ale v posledných časoch prešiel Zem, a prišiel do lona panny Márie 610 Vyšlo nové svetlo a vyšlo z neba oblečené smrteľnou formou. Potom Gabriel ukázal svoju silnú čistú formu; a prinášajúc svoje vlastné správy, ďalej oslovil pannu svojim hlasom: "Ó, panna, vo svojom lone nepoškvrnená 615 Prijmi, Boha. Takto hovoril, že na sladkú pannu vdýchol Božiu milosť; a hneď sa jej zmocnil alarm a úžas, keď počula, a triasla sa; a jej myseľ bola divoká S chvením vzrušenia, zatiaľ čo v srdci 620 Triasla sa nad tým, čo nepočula, čo počula....... A Slovo letelo do lona a postupom času sa stalo telom a stalo sa životom, stalo sa ľudskou formou a stalo sa"
www.sacred-texts.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk p183
_____________

To len zopár príkladov,
Súhlasí qwert


61.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 15:34 avatar
58, ..... študoval som ich.
Ale rád doložím tvrdenia trinitárskych teológov, učencov čo ich ešte lepšie poznajú ako ja, a tí tvrdia to, čo som napísal.
......
V. P. C. Hanson,( Hľadanie kresťanskej náuky o Bohu, strana-64) poukazuje: ..... "Pred vypuknutím ariánskeho sporu [v štvrtom storočí] nenachádzame ani vo Východnej ani v Západnej cirkvi žiadneho teológa, ktorý by v istom zmysle nepovažoval Syna za podriadeného Otcovi."
Pred Niceou bola kresťanská teológia takmer všeobecne subordinacionistická. To tvrdia mnohí , čo veria v trojicu.
             


63.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   27. 12. 2022, 15:38 avatar
V textoch ktoré som ti dal, sa Ježiš označuje za Boha, a to som dal len zopár z nich... čiže je zrejmé, že Ježiša za Boha považovali, minimálne niektorí krestania....

Teologov je dnes veľa, a sú názorovo roztrieštení. Na nich sa spoliehať nemožeš. Musíš si urobiť sám výskum, sám preštudovať historické spisy, a hladať či sa v nich Ježišovo Božstvo spomína alebo nie.


66.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 15:52 avatar
67, .... Kde si to citoval, nič nevidím!
Ale povedz, .... ak Ježiša súdili pred sanhedrinom a hľadali na neho obvinenia, ...."tak na neho nič nenašli", ..... prečo?
Ak Ježiš učil trojicu, tak to židov muselo pobúriť, ..... aj to ak by sa robil rovný Bohu, ..... alebo na seba vzťahoval Božie meno - "Ja som".
........
Prečo nikde toto židia , náboženskí vodcovia nevyčítali Ježišovi ?
Stratí pamäť všetci do jedného?
Prečo to na neho nepoužili na súde?
Pretože, to nikdy netvrdil!
Alebo bol už Alzheimer už v 1 storočí? 
Prečo museli si najať falošných svedkov, aby ho obvinili?
Už chápeš ako zavádzate ľudí?
.......
Je jasné, že správa u Mk 14,55 hovorí úplne jasne: ..... „Veľkňazi a celá rada hľadali svedectvo proti Ježišovi, aby Ho usmrtili, ale nič nenašli“.

Zázrak nad zázraky!
     


73.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   27. 12. 2022, 16:16 avatar
"67, .... Kde si to citoval, nič nevidím!"

Príspevok 58


94.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 03:32 avatar
77, ...... Ale to by si musel citovať všetko od toho ktorého, cirkevného otca, aby to nebolo vytrhnuté z kontextu.
V knihe Gods and the One God (Bohovia a jeden Boh) hovorí R.M. Grant o apologétoch toto:

„Kristológia apologétov, podobne ako kristológia Nového Zákona, je v podstate subordinacionistická. Syn je vždy subordinovaný Otcovi, ktorý je jediným Bohom Starého Zákona... Teda to, čo nachádzame u týchto raných autorov, nie je náukou o trojici... Pred Niceou bola kresťanská teológia takmer všeobecne subordinacionistická."
(strany 109, 156, 160.)

........
Poviem to tak, ....... že, samotní učenci veriaci v trojicu, tvrdia po skúmaní spisov všetkých cirkevných otcov, že do konca 3 storočia, nebola trojica známa , a že Kristus bol podriadený (subordinovaný) svojmu Otcovi.
A oni tie spisy skúmali poctivo!
........
K tomu - Ignácovi. To, čo cituješ, je vytrhnuté z kontextu. To je presne ako Ján 1,1.
Tam to druhé slovo je .... boh s malým "b", už som o tom písal a uvádzal aj trinitárske preklady, kde sa to tak píše.
Pretože, pred druhým slovom - boh, nie je určitý člen!
Citujem Ignáca .... Ignácova mučeníctvo 2
"Mýliš sa, keď démonov národov nazývaš bohmi. Lebo je len jeden Boh, ktorý stvoril nebo a zem, more a všetko, čo je v nich; a jedného Ježiša Krista, jednosplodeného Syna Božieho, z ktorého kráľovstva sa môžem tešiť."

Toto vyhlásenie je exkluzívne. Identifikuje jediného Boha ako niekoho iného ako jediného Ježiša Krista (Jn 17,3).
A môžeš tam vidieť aj to, že aj oni mali už pokrivenú vieru, že ak je niekto v Biblii označený ako "boh,Boh", .... tak už musí být všemohúci Boh. A pritom anjeli (aj izraelskí sudcovia) sú v Biblii označení ako "bohovia", aj satan, démoni.
              


107.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   29. 12. 2022, 14:41 avatar
Co by tam malo byť vytrhnuté z kontextu ? ... Je tam písané "Náš BOH Ježiš Kristus sa skutočne zjavil jasnejšie tým, že sa vrátil k Otcovi.!"

Prečo by tam malo byť malé "b". Na základe čoho tvrdíš, že autor slovo Boh, chcel napísať s malým "b". Aký člen ? A prečo by vlastne používaš výraz "boh" ? Ved výraz "boh" aj keby to malo byť s malým "b", tak v biblii sa tak označujú rozni iní bohovia namiesto Jahveho, a teda ostatné národy týchto "bohov" považovali za bohov s veľkým "B".


118.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 01:49 avatar
111, ..... Pozri tú stránku čo som dal, pochopíš
Alebo si naštuduj daných cirkevných otcov.
Aj tam sa prekrúcalo, tak ako to robia milovníci KJV.
Doloží sa pred slovíčko "Boh", meno Ježiš, a je to.


124.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   30. 12. 2022, 12:08 avatar
Chceš teda povedať že tie preklady sú nesprávne, a sú tam vsuvky, ktoré sa v origináloch nevyskytovali ???
Stránku som pozeral


129.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 17:45 avatar
128, ...... Poviem príklad: Vieme, že Kristus je v Písme s istotou nazvaný ako "boh", trikrát.
A pozri sa do prekladu KJV, a zistíš koľko je tam Ježiš pomenovaný ako "Boh", s veľkým "B".
Tiež som už písal, že slovo ehjeh sa prekladá v KJV ako - "Som"(Som, ktorý som) , v texte, je opis Božieho mena, ale všade inde sa prekladá ako - "budem".
Prečo?
A takýchto príkladov tu môžem uviesť aj stovku.
Za každú cenu chcete presadiť tú nebiblickú trojicu.  


141.
označiť príspevok

khaan muž
   30. 12. 2022, 18:51 avatar
Kristus na seba poukázal, ako na Otca. Normálnemu človeku tento fakt stačí. Nenormálny človek (čiže Jehovista), bude tento fakt do nemoty prekrúcať. J 14:8-9
Súhlasí qwert


153.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 19:38 avatar
145, ..... tak prečo ak je Ježiš Otcom, ....... povedal, že "jeho Otec je väčší ako je on"?
A , .... "že nikto nie je dobrý, iba jeden Otec"?
To by potom znamenalo, že "nakoniec sa Ježiš podriadi sám sebe"? 1.Kor.15,28.
A vieš čo hovorí definícia trojice, ....???
To, že syn nie je Otec, .... Otec nie je syn, ..... Otec nie je duch svätý, ....... duch svätý nie je Otec, ...... atď.
Tak co to tu splietaš?
Ty ideš sám proti sebe!  


161.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   31. 12. 2022, 13:07 avatar
133 : Shagara, stále si nevysvetlil prečo by mal byť výraz "boh" v Písme s malým "b" a nie s veľkým "B".


184.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 1. 2023, 18:58 avatar
165, ...... Pretože, rozhoduje o tom kontext správy a nie želanie trinitárskeho subjektu, prekladateľa!
Príklad: .... Ján 1,1 ...... kontext vylučuje aby bolo druhé slovo boh s veľkým "B"!
A navyše pred druhým slovom "boh" nie je určitý člen!
A Ježiš aj potvrdil skutočnosť, že je iba jeden "Boh" s veľkým "B", a že tí ostatní sú bohovia, aj on sám. ( anjeli, ľudia, atď)   


185.
označiť príspevok

khaan muž
   19. 1. 2023, 19:04 avatar
Žiadne veľké B či malé b v originále biblie neexistuje.

Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. Matúš 28,18. To hovorí za všetko. Normálnemu človeku, ktorý číta tento text viac netreba.


187.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 1. 2023, 22:11 avatar
189, ..... Samozrejme, ty expert na koiné!
Pretože pôvodná gréčtina (koiné,) nerozlišovala malé a veľké písmená! Koiné bola vlastne zjednodušená forma klasickej gréčtiny. A neskôr sa vyvinula moderná forma gréčtiny. (cca 15 storočie)
Aj mal? dieťa keď sa pozrie na tie pôvodné spisy(3-5 storočie) tak to tam vidí. (Unciálne písmo)
Napríklad na Rosetskú dosku, atď. Alebo na preklady Biblie, Vatikánsky kódex, Sinajský, atď.
Pôvodne gréčtina nemala veľké a malé písmená. Staroveká gréčtina bola písaná len tým, čo by sme považovali za veľké písmená. Avšak v prvej polovici stredoveku (približne 9./10. storočie) bolo vynájdené minuskulové písanie, pravdepodobne ako vývoj od kurzívových štýlov. Tento štýl písania využívajúci upravenú sadu znakov, ktorá mala zaberať málo miesta pri rýchlom písaní, sa stal základom formálneho písania „malými písmenami“ v neskorších storočiach, keď bola vynájdená tlačiareň.
Pôvodné grécke rukopisy boli písané veľkými písmenami. Minuskulné písmo (ktoré sa vyvinulo do gréckej minuskuly) sa vyvinulo ako som už písal, až v priebehu 9. – 10. storočia. Teda, na počiatku si nemohol vedieť, čo je malé písmeno a čo velké!
Pôvodne bola Biblia písaná veľkými písmenami bez interpunkcie, diakritických znamienok alebo medzier medzi slovami. Ján 1:1 začal, ?????????????? . Veľké písmená alebo „majuskuly“ sa používali až do šiesteho storočia nášho letopočtu („Unciála“ je forma veľkých písmen.) „Kurzívne“ písmo je ako náš rukopis, kde sú písmená spojené a nazýva sa aj „minuskuly“. Kurzívne písmo bolo vytvorené ešte pred Kristom, ale stalo sa populárnym v deviatom storočí nášho letopočtu. V dnešných gréckych textoch sa Ján 1:1 začína ??? ???? ?? ? ????? . A keď chceš, dám ti sem celý text Jana 1,1 - v unciálnom písme.
A vieš čo je to nomina sacra, alebo erasmovský systém?
Ale tu na DF asi neukáže grécke písmená, (budú to len otázniky) ale na in?ch stránkách to používám.
       


191.
označiť príspevok

khaan muž
   20. 1. 2023, 09:49 avatar
Blá, blá, blá. Žiadne veľké B či malé b v originále biblie neexistuje. Bodka. A ešte Daná mi je každá moc na nebi aj na zemi. Matúš 28,18. Čiže Ježiš Kristus je Boh - v Slovenskom jazyku s veľkým B.


108.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   29. 12. 2022, 14:52 avatar
Co sa týka tej podriadenosti, to už tu Foton viac krát vysvetloval. Ano, Ježiš je podriadený Otcovi, lenže to máš presne tak isto, ako sú ruky podriadené hlave, teda mozgu. Hlava je viac než ruky, lenže aj ruky, patria teľu. Tak isto, Boh má ako keby telo, a to telo sa skladá z hlavy - z Otca, a z rúk - Ježiša. Tie ruky sú teda časťou Boha, takže sú časťou Boha a teda musia byť Bohom, hoci menšou časťou Božej časti.
___________________________________

"64, ..... lenže také tvrdenie v Biblii nenájdeš!"

1. Petrov list 3:15
ale UCTIEVAJTE sväto Krista, Pána, vo svojich srdciach, stále pripravení obhájiť sa pred každým, kto vás vyzýva zdôvodniť nádej, ktorá je vo vás.
Súhlasí khaan


122.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 02:23 avatar
112, .... Citujem daný text, ktorí trinitári upravili aby si podporili svoju fotku;

English Standard Version .... "vo svojich srdciach ctite Krista Pána ako svätého, ...."
Kresťanská štandardná biblia , ..... "ale vo svojich srdciach pokladajte Krista Pána za svätého ......"
Holman Christian Standard Bible .... " ale ctite Mesiáša ako Pána vo svojich srdciach. ...."
, Contemporary English Version ..... "Cti Krista a dovoľte mu, aby bol Pánom vášho života, ..... "
Preklad dobrej správy ..... "Ale majte vo svojich srdciach úctu ku Kristovi a ctite ho ako Pána, ...."
.Verzia pre katolícku verejnosť .... "Ale posväťte Krista Pána vo svojich srdciach, ..."
Americká štandardná verzia , .... "ale posväťte vo svojich srdciach Krista ako Pána, ...."
.............
Samozrejme, niektoré trinitárske preklady (hlavne tendenčný -KJV) hrubo prekrúcajú daný text - slovami: Boh a uctievanie!
A to je niečo nehorázne!

     


125.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   30. 12. 2022, 12:10 avatar
Ježkovi oči, na svete existujú stovky prekladov ! Používaj teda len jeden dva preklady, ktoré považuješ za najpresvedčivejšie. A nie že používaš všetky preklady na svete, pričom vždy si vyberáš len ten preklad ktorý ti aktuálne pasuje...
Súhlasí khaan


126.
označiť príspevok

khaan muž
   30. 12. 2022, 13:14 avatar
Jehovisti majú aj svoj vlastný preklad. Viac zmanipulovaný preklad som ešte nevidel. To Jozef Roháček sa snažil aspoň prekladať čo najviac doslovne. Jeho nevýhodou je len to, že ako predlohu k Novej Zmluve použil Textus Receptus, ktorý je dnes už zastaraný. Bol opravený z mnohých ďalších rukopisov, ktoré boli v priebehu času objavené. Vznikol tak revidovaný grécky text. Hlavne kniha Zjavenie Jána trpela v Textus Receptus mnohými nepresnosťami, nakoľko pri jej zostavovaní nebol k dispozícii dostatočný počet rukopisov, museli si pomôcť na mnohých miestach Vulgátou. Textus Receptus bol predlohou aj pri preklade slávnej Biblie Kralickej zo 16 storočia. V 18 a 19 storočí sa však roztrhlo vrece s objavom nových rukopisov, ktoré pomohli opraviť nepresnosti. Napríklad v Textus receptus sa píše:

Zj 22:19: a keby niekto odňal zo slov knihy tohoto proroctva, tomu odníme Boh jeho diel z knihy života obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Správne má byť:

ak niekto uberie zo slov proroctva tejto knihy, tomu Boh odníme jeho podiel zo stromu života obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


127.
označiť príspevok

khaan muž
   30. 12. 2022, 13:30 avatar
Miesto slova strom, bolo nesprávne použité slovo kniha. Nie je to síce tak hrozná nepresnosť, pretože ten, kto by odňal niečo z knihy Zjavenia (grécky sa tá kniha volá Apokalypsis), nebude mať svoje meno samozrejme napísané ani v knihe života. Ale predsa.... Keď chceme byť presní, bolo nutné to opraviť, aby sme mali grécky text NZ čo najviac zhodný s originálom z 1 storočia.


131.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 18:07 avatar
130, ..... Prečo každému dávaš najavo, aký si nerozumný?
Pozri sa do viacerých prekladov, a je to tam rôzne, ..... ale stále je to to isté!
Tento strom skôr jednoducho predstavoval Božiu záruku večného života, .......a kniha života predstavuje to isté.
Ak nebudeš v tej knihe, tak nebudeš vzkriesený sa nebudeš žiť.
...........
Ja už som sa pýtal mnohých, aby našli čo len jeden text z Písma, čo JS prekrútili.
A ty píšeš holé nezmysly a nechápeš ani čo tvrdíš.
Pritom JS to majú tak preložené, ako tvrdíš, že je správne.
Ale aj tí druhí to majú správne, len ty nevieš ani o čom je reč a reaguješ.
                   


135.
označiť príspevok

khaan muž
   30. 12. 2022, 18:19 avatar
Zaujímajú niekoho tvoje trepanice? Nezaujímajú. Po Grécky nevieš. Preto nedokážeš posúdiť, že vás vaši pleláti pri jehovistickom preklade oklamali. Váš preklad ste prekladali z angličtiny. Lebo centrálna totalita vo vašej sekte nepustí. Úplne stačí, že ste tetragramatón preložili nesprávne, ako Jehova. To už nespomínam mnoho ďalších lží, ako je u vás zvykom pri prekladoch.


138.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 18:33 avatar
139, ...... Ale ak si daný text(slovo) vyhladám trebárs na Bible hub, tak mi to uvedie aj v pôvodných jazykoch.
V mojich blogoch často uvádzam texty práve pôvodných jazykoch z Bible hub.
A to meno - Jehova, sme len prebrali od protestantov a katolíkov, ktorí ho dávno pred JS používali.
Nie ty, si citoval stránku - obohu.cz?
Aj tam sa tvrdí, že toto je vhodnejšie meno ako Jahve! 


174.
označiť príspevok

khaan muž
   31. 12. 2022, 20:34 avatar
Áno, bez internetového prekladača by si nevedel vysloviť ani slovo po grécky. Ja som však narozdiel od tebe čítal grécky originál už v roku 1998, kedy som internet ešte nemal


175.
označiť príspevok

khaan muž
   31. 12. 2022, 20:55 avatar
Tu sú moje prvé učebnice, z ktorých som sa v 90 rokoch učil Koiné. Keď si bol ešte v plienkach:

i84.servimg.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Aj s mojimi prvými poznámkami učením sa jazyka:
i84.servimg.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

i84.servimg.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


186.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 1. 2023, 20:31 avatar
179, ..... ,ale je to to nanič, keď to nevieš využiť v praxi!
Príklad - Ján 1,1.
Ako koiné rozlišuje rozdielnosť dvoch slov : "boh, Boh" ???
K čomu ona používa ...... určitý člen?
V akých súvislostiach? A to nielen v tom prípade Jána?


139.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 12. 2022, 18:38 avatar
A ty písmená JHWH alebo JHVH ako prekladáš?


143.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 18:54 avatar
143, ..... To je bezpredmetné!
Dnes je každému (čo pozná danú problematiku) jasné, že presné samohlásky dnes nevie nikto, ani židia, ani kresťania.
Dôležité je používať Bożie meno, v tej ktorej forme.
Ak niekto povie trebárs formu mena - Jahve, tak každý by mal vedieť, že ide o Boha Biblie.
A to presne platí aj na formu - Jehova. 


149.
označiť príspevok

khaan muž
   30. 12. 2022, 19:15 avatar
Naštuduj si, ako sa má prekladať. Načo by som ti to mal vysvetľovať?


151.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 19:18 avatar
153, .....to nijako nenaštuduje, lebo dnes sa to presne nedá zistiť!
Tak netliachaj! 


164.
označiť príspevok

khaan muž
   31. 12. 2022, 19:51 avatar
Si jehovista, a nevieš ako sa má prekladať. Komédia.  


152.
označiť príspevok

Lemmy muž
   30. 12. 2022, 19:27 avatar
Lebo sa tu robíš "mudrým", tak ukáž čo vieš.


165.
označiť príspevok

khaan muž
   31. 12. 2022, 19:52 avatar
Kto by čo už mal len zrovna tebe ukazovať. Aj tak nevieš, o čo sa jedná. Veď si ateista.


176.
označiť príspevok

khaan muž
   31. 12. 2022, 21:03 avatar
Načo sa ma pýtaš na veci, ktoré si môžeš ľahko dnes zistiť aj bez mojej pomoci? Samozrejme nie u sekty Svedkov Jehovových. Tam pravdu nezistíš.


190.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 1. 2023, 00:10 avatar
143, .... Pozri si môj blog, a myslím že tam to nájdeš?!
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
......
(jod, he, vav, he)
.........
jCitujem: .... Netreba sa zaoberať jalovým bojom o pravosť prepisu Božieho mena. Je to nezmyselný boj fanatických polovzdelancov, ktorí stoja slepo len na jednej nohe – buď na nohe teologickej, alebo na nohe lingvistickej. Výsledkom ich zápolenia je nasledovná paleta anglických tvarov Božieho mena:

Jehovah, Jehova, Jehowah, Jehowa, Jahveh, Jahve, Jahweh, Jahwe, Jahú, Yehovah, Yehova, Yehowah, Yehowa, Yahveh, Yahvah, Yahve, Yahweh, Yah-weh, Iehova, Iaove, IEHOVA, IAHVAH, IABÉ, JEHOVAH, JEHOVA, JAHVE, JHVH, JHWH, JAHweh, YAHVEH, YAHWEH, YAHVAH, YHVH, YHWH, Y-H-W-H, YAHU, YAHweh.
............
Či už si vyberieš tú, alebo onú formu, aj tak výslovnosť Božieho mena v rôznych krajinách je rôzna. Jedno je isté, ak použiješ hociktoré meno, tak v danom národe, jazyku budú presne vedieť o koho ide?!
         


146.
označiť príspevok

khaan muž
   30. 12. 2022, 19:11 avatar
Mne úplne stačí, že som sa dobre naučil jazyk Koiné a preklady teda nepotrebujem. Ty však potrebuješ zrejme kvalitného doktora. Poznám dobre aj Westcott Hortov text, z ktorého ste si vytvorili svoj prekrútený preklad. Najlepší originál je však tento i84.servimg.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Je zložený z najväčšieho počtu najstarších rukopisov. O tom ty ale nemôžeš mať ani šajnu.


154.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 19:41 avatar
150, .... Ale to my všetci dobre vieme, že ovladaš - jazyk koňa.    

Ak ty ovladaš koiné, tak ja som čínsky kozmonaut! 
Ty nevieš dobře ani po slovensky!   


166.
označiť príspevok

khaan muž
   31. 12. 2022, 19:56 avatar
Ty nie si žiadny kozmonaut, ale swahilský baník. A to som ťa zrejme ešte precenil. Veď si sprostý ako tágo....Ani nevieš, čo je to Koiné.


188.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 1. 2023, 22:20 avatar
130, ....... Za cca 30 rokov mi nikto neukázal ani jeden text, ktorý by JS prekrútili!
Na druhej strane, ja v tvojom preklade ich nájdem veľa. Poď, skúsme to porovnať, lebo ako obyčajne zavadzaš a nenájdeš pre potvrdenie svojich slov ani jediný text!
Vieš ako sa takým ľuďom hovorí?
O čom to ty vlastne rozprávaš? Sám seba obviňuješ, lebo to vy prekrúcať Písma a snažíte sa tam dostať prvky gréckej filozofie.(trojica,peklo, nesmrtelná duša, atď)
 m      
Nikdy z vás nikto na nič nepoukázal. Ak aj, tak napísal taký nezmysel, že má to skoro položilo! 


134.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 18:13 avatar
129, ........ prečo? Lebo to ty hovoríš?
Použivam mnohé preklady a porovnávam tie texty a aj s pôvodnými rukopismi.
Aby som tak odhalil tých, čo prekrúcajú Písma.
Opakujem sa, .....ty nenájdeš ani jeden taký prekrútený text u JS!
Ale je v tvojom preklade ich nájdem desiatky. Môžme vyskúšať. 


147.
označiť príspevok

khaan muž
   30. 12. 2022, 19:13 avatar
Ty neporovnávaš nič. Jediné porovnanie ktoré poznáš, či tvoje prekrútenie písma súhlasí s učením tvojej sekty. To je prvá a posledná vec, ktorá Ťa zaujíma a ty to dobre vieš.


150.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 19:16 avatar
151, ..... Ešte si neuviedol nič, čo by potvrdilo to tvoje konštatovanie, že JS niečo prekrúcajú!

A to poukazuje na fakt, že klamete a máte predsudky! 


167.
označiť príspevok

khaan muž
   31. 12. 2022, 19:57 avatar
Lebo si slepý ako vždy. To robí tá páska cez oči, ktorú ti tvoja sekta nalepila..  


155.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 19:44 avatar
151, ..... súhlasím, ....s učením sekty Nazaretských?!
Tak hovorili prvým kresťanom.
Pohanské triády prišli až neskôr! 


168.
označiť príspevok

khaan muž
   31. 12. 2022, 19:59 avatar
Všade vidíš triády vždy, keď si opitý. Asi vždy na nejaké tie sviatky. Trojica nie je triáda.


162.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   31. 12. 2022, 13:15 avatar
"Použivam mnohé preklady a porovnávam tie texty a aj s pôvodnými rukopismi."

Ty nevieš tak dobre po grécky ako prekladatelia. Preto by si mal dopredu určiť aspon zo 3 najlepších prekladatelov, a u nich porovnávať tie preklady. Vo všeobecnosti je v krestanskom svete známe, že najpresnejší prekladatelia sú Roháček, Králicka Biblia, KJV, čIže by si sa mal držať týchto prekladov a porovnávať tam jednotlivé slová.....

Ty to však robíš tak, že používaš stovky prekladov, a vyberáš si vždy len z toho prekladu ktorý tebe aktuálne vyhovuje, respektíve ktorý potvrdzuje učenie tvojho zboru.... to je však pokrytecké a nespravodlivé bádanie....

O preklade JS ani nevieme kto je jeho autorom... jednotliví autori sa ani neuviedli menom... zrejme to boli nejakí ľudia bez Vysokoškolského vzdelania v oblasti teologia a jazykov.... to by dávalo zmysel prečo sa neuviedli menom, nemajú sa totiž čím chváliť.... takémuto prekladu má potom človek veriť ???

Mimochodom vo vašom preklade JS sa uvádza :

"Majte v srdci posvätnú úctu ku* Kristovi ako Pánovi a vždy buďte pripravení obhájiť svoju nádej pred každým, kto sa vás na ňu opýta, ale robte to s miernosťou+ a hlbokou úctou.+"

Vieš ako je to posvätná úcta ? Výraz svätiť znamená uctievať, čiže by sa to dalo preložiť aj ako uctievačská úcta a to je uctievanie.


169.
označiť príspevok

khaan muž
   31. 12. 2022, 20:18 avatar
Nevieš ani slovo po grécky. Nevieš ani čo je to Koiné. Legei autó Filippos, Kyrie, deikson hémin ton patera, kai arkei hémin. Legei autó ho Ijésús, Tosúton chronon meth hymón eimi, kai úk egnókas me Filippe? ho heórakós eme, heórake ton patera kai pós sy legeis, Deikson hémin ton patera? Nerozumieš z toho ani slovo. Ale nauč sa to naspamäť, lebo to ti pomôže, aby si sa dostal aspoň o pár krokov ďalej od tvojej nebezpečnej sekty.


97.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 03:57 avatar
67, ..... Je tam spomínaný ako - boh, Boh, ..... ale nie v zmysle tom, ako to chápete vy.
Vy radi prehliadate tie texty, kde cirkevní otcovia hovoria o podriadenosti Ježiša Otcovi, alebo tie texty, kde sa Ježiš oddeľuje od všemohúceho Boha Otca.
Presne tak ako v Biblii, .... Ježiš je v Písme nazvaný 3 krát ako - boh, a už z neho robíte všemohúceho Boha.
A úplne ignorujete kontext Písma! 
Posol je v zmysle Písma vždy menší od toho , kto ho posiela, od neviditeľného, duchovného Boha!
          Takto sa to nemôže robiť!  


111.
označiť príspevok

khaan muž
   29. 12. 2022, 16:54 avatar
Koho iného bolo dovolené v Židovskej kultúre uctievať, než Boha?  

Žiť v sebaklame ťa tvoja sekta naučila dobre.


128.
označiť príspevok

khaan muž
   30. 12. 2022, 13:44 avatar
Podriadenosť Ježiša Otcovi ničím nevyvracia trojicu.


130.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 17:48 avatar
132, ..... Vyvracia trojicu, lebo jej definícia je tá, "že všetci v rámci trojice sú si rovní"!
Podľa teba je teda Boh Otec, len o niečo rovnejší od svojho syna? 


132.
označiť príspevok

khaan muž
   30. 12. 2022, 18:08 avatar
Jehovistické definície nikoho nezaujímajú.


133.
označiť príspevok

khaan muž
   30. 12. 2022, 18:10 avatar
Už len výrazy ako Syn a Otec napovedajú normálnemu človeku postavenie oboch božských osôb vo vzťahu k sebe. Jehovista má ale pásku cez oči už z princípu. Byť členom sekty nie je žiadna výhra, že?


144.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 19:01 avatar
137, ...... Súhlasím. Pretože, Otec je vždy viac a bol prvý (pŕv) ako jeho syn.
To platí aj na pozemský vzťah, aj na nebeský!
Teda, už aj tu sa ukazuje trojica ako nezmyselná dogma, ktorá neakceptuje to, čo spomínaš.
A sekta Nazaretských mala navrch ako v minulosti, ..... tak tomu bude de aj v dnešných časoch.
          


170.
označiť príspevok

khaan muž
   31. 12. 2022, 20:20 avatar
To ale samozrejme nevylučuje, že sú jedno. Preto mohol Syn o sebe prehlásiť: JA SOM Otec.


145.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 19:04 avatar
137, ..... ešte k tomu Otcovi a synovi:
...........
Tá, ......náuka/trojica/ a proklamovaná rovnosť Ježiša s Otcom, nesedela aj samotným trinitárskym učencom,akým bol aj Adam Clark. Tento učenec o Lukášovi 1,35 poznamenal:

„Môžeme tu jasne pochopiť,že anjel nenazýva Synom Božím Ježišovu božskú prirodzenosť, ale svätú osobu,či vec,hagion,ktorá sa mala z panny narodiť energiou ducha svätého….
Tu sa spolieham na to, že mi bude dovolené povedať s náležitým rešpektom k tým, ktorí so mnou nesúhlasia,že doktrína večného synovstva Krista je podla môjho názoru proti Písmu a veľmi nebezpečná. Zamietam túto doktrínu z nasledujúcich dôvodov:
1,Nemôžem o nej nájsť v Písme žiadne výslovne prehlásenie.
2,Pokiaľ Kristus je Synom Božím vzhľadom k jeho božskej prirodzenosti,potom nemôže byť večný, lebo syn si vyžaduje Otca a z otca vyplýva myšlienka splodenia, a zo splodenia vyplýva čas, kedy sa to uskutočnilo,rovnako tak ako čas,ktorý pred tým splodením ubehol.
3,Pokiaľ Kristus je Synom Božím vzhľadom k jeho božskej prirodzenosti,potom nutne ho musí Otec predchádzať, a preto je potom jeho nadriadený.
4,Keby táto božská povaha bola Otcom splodená,potom to musí byť v určitej dobe,to jest, bolo obdobie ,keď to neexistovalo,a obdobie ,kedy to začalo existovať. To ničí večnosť našeho požehnaného Pána a okamžite ho okráda o jeho postavenie Boha.
Povedať, že bol splodený z večnosti,je podla môjho názoru nezmysel,a fráza
večný syn je pozitívny protiklad. Večnosť nemá začiatok, ani ju nemožno zrovnávať k času. Syn si vyžaduje čas,splodenie a Otca, a tiež čas ktorý tomu splodeniu predchádzal. Preto spojenie týchto dvoch výrazov „Syn“ a „večnosť“ je absolútne nemožné!
Pretože z nich vyplývajú v podstate odlišné a protikladné myšlienky“.
Toľko citácia……… z Clárke´ Commentary.
...............
Teda, aj trinitári zisťujú, že tu voľačo nesedí!  
               n    


171.
označiť príspevok

khaan muž
   31. 12. 2022, 20:20 avatar
Koho už len zaujíma nejaký Adam Clark


137.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 18:22 avatar
136, ...... To je ale vaša definícia trojice, ktorú ty nepoznáš! 


142.
označiť príspevok

khaan muž
   30. 12. 2022, 18:54 avatar
Povedal jehovista.

Vyvracia fakt, že tvoje ruky a nohy sú menej, než tvoja hlava niečo o celistvosti tvojho organizmu? Potom navštív psychiatra.


148.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 19:13 avatar
146, ..... ahá,   , tak všetci sme veľkou trojicou, nepochopitelným tajomstvom?   
OK, ...... tak to povedz svojmu šéfovi v práci, posaď sa do jeho kancelárie, ..... a on nech ide upratovať miesto teba halu. 
Som zvedavý, čo ti na to povie?
A ak je naozaj jedno telo(čo aj je), .... prečo je kresťanský, trinitársky svet rozdelený?
Dnes po celom svete sú "jedným telom", ..... JEDNOTNÍ, ......... iba Jehovovi svedkovia. 


172.
označiť príspevok

khaan muž
   31. 12. 2022, 20:22 avatar
Nefabuluj. Radšej si už konečne prečítaj aspoň raz bibliu.


95.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 03:34 avatar
58, ..... to, čo si uviedol je nezmysel(nič tam nie je), a niečo je vytrhnuté z kontextu. Tak to robíte vždy. 


96.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 03:49 avatar
58, ..... Ešte k tomu Ignácovi: .... Ignác Efezanom 7,22 (Dlhá recenzia)
"Ale náš Lekár je jediný pravý Boh, nesplodený a neprístupný, Pán všetkých, Otec a Sploditeľ jednorodeného Syna . Máme tiež za lekára Pána, nášho Boha, Ježiša Krista, jednorodeného Syna a Slovo, skôr ako sa začal čas, ale ktorý sa potom stal aj človekom, z Márie Panny."
Alexander Roberts a James Donaldson, eds., The ante-Nicene Fathers, Grand Rapids: Eerdmans, 1975 rpt., Vol. 1, s. 52, Ephesians 7.)
Kontrast nemôže byť jasnejší. Otec je v kategórii sám osebe ako „jediný pravý Boh, nesplodený a neprístupný, Pán všetkého, Otec a Sploditeľ“ – všetky označenia sa tu nevzťahujú na Syna. Ešte raz, nemáme nič o Trojici, nič o rovnosti, podstate alebo večnosti. Ak niečo, tak tento text zdôrazňuje rozdiely medzi Otcom a Synom. To je tiež citácia učenca, čo skúmal Ignáca a iných cirkevných otcov.
Tu sa aj uvádza, ako sa falšovali a upravovali tvrdenia cirkevných otcov, aby to potvrdilo nebiblickú trojicu.
Ježiš sa často označoval za - boha,Boha, ...... ale nie s významom - všemohúci!
...........
Irenej (115-190)
„Cirkev, hoci je roztrúsená po celom svete až do končín zeme, prijala od apoštolov a ich učeníkov túto vieru: . . . jeden Boh, Otec všemohúci, Stvoriteľ neba a zeme a mora a všetkého, čo je v nich; a v jedného Krista Ježiša, Božieho Syna, ktorý sa vtelil pre našu spásu; a v Duchu Svätom, ktorý prostredníctvom prorokov zvestoval Božie oslobodenia a príchody, narodenie z panny, umučenie a vzkriesenie z mŕtvych a nanebovstúpenie v tele milovaného Krista Ježiš, náš Pán, a Jeho zjavenie sa z neba v sláve Otca „zhromaždiť všetko v jedno“ a nanovo vzkriesiť všetko telo z celého ľudského pokolenia, aby sa Kristus Ježiš, náš Pán a Boh a Spasiteľ a Kráľ, podľa vôle neviditeľného Otca sa má zohnúť každé koleno vecí na nebi, na zemi a pod zemou a aby každý jazyk vyznával; k nemu a aby vykonal spravodlivý rozsudok voči všetkým. . . “ (Proti Heresies Xl)[12]
Učenec k tomu dodává: "Kde je tu niečo o Trojici? V skutočnosti ide o jedno z najsilnejších Ireneových unitárskych vyhlásení! Identifikuje jediného Boha ako Otca a potom hovorí o Ježišovi v samostatnej kategórii. Otec je všemohúci Stvoriteľ, zatiaľ čo Syn sa (pasívne) vtelil pre našu spásu. Áno, Irenej nazýva Ježiša Bohom, ale nie je ani zďaleka jasné, čo tým myslí. K nejednoznačnosti pojmu „Boh“ sa vrátim neskôr".
.........
A sú tu ďalej spomínaní ďalší otcovia z 2-4 storočia.
Viac na stránke: www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
                 


55.
označiť príspevok

khaan muž
   27. 12. 2022, 15:09 avatar
Shagara, stačí keď budeš študovať bibliu. Viac ti netreba. A pri tom zahoď od seba tie jehovistické sr**ky


56.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 15:14 avatar
59, ..... Ešte sa nenarodil človek na svete, čo by Bibliou, históriou, logikou dokázal trojicu!
 


57.
označiť príspevok

khaan muž
   27. 12. 2022, 15:16 avatar
Ešte sa nenarodil jehovista, ktorý by z biblie vyvrátil trojicu.


62.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 15:37 avatar
61, ..... Tak mi ukáž z Biblie jediný text, kde sa píše o trojici.

Kresťania sú monoteisti, a neveria v mnohobožstvo!
A rátať do troch hádam vieš? 


80.
označiť príspevok

khaan muž
   27. 12. 2022, 20:14 avatar
Zdá sa, že si bibliu nikdy nečítal: Ján 14,9


81.
označiť príspevok

khaan muž
   28. 12. 2022, 09:15 avatar
Len drobné citovanie textu:

Na to mu povedal Filip: Pane, ukáž nám Otca, a bude nám dosť.

Ježiš mu povedal: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe? Kto mňa videl, videl Otca, a ako ty hovoríš: Ukáž nám Otca?

Tento text je pre jehovistov evidentne zabiják. Pokiaľ sa teda nepokúsia ako obvykle prekrútiť jeho zmysel.


92.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 02:48 avatar
85, ....... Pobavil si, ako vždy.  

Ako som už písal, Ježiš tak dokonale odzrkadľuje osobnosť svojho Otca, že žiť s ním a pozorovať ho ...... znamená akoby priamo vidieť Otca. Napriek tomu Otec je nadradený Synovi a Ježiš to uznáva: „To, čo vám hovorím, nehovorím sám od seba.“
V tej kapitole, čo cituješ, Ježiš aj v závere(28 verš) hovorí ..... "Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja."
                  
Ale podľa vás asi Ježiš klamal?
Samozrejme, viem ako všetky slová Ježiša viete otočiť o 180 stupňov!
Darmo, ak je raz niekto - "Hlavou", a je jediným , všemohúcim Bohom, ...... tak musí byť väčší od svojho stvoreného syna. 
milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ........ O tom, ako niekto prekrúca
Písma!  


105.
označiť príspevok

khaan muž
   29. 12. 2022, 12:38 avatar
Fakty ťa bavia. Ale zbytočne:

Filip: Pane, ukáž nám Otca
Ježiš: Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma Filipe?

Čiže žiadne odzrkadľovanie osobnosti, ale sám Otec v osobe Ježiša. Chceš vidieť Otca? Taký dlhý čas som s vami, a nepoznal si ma? (Hovorí Ježiš) Nič na tom Jehovista nezmeníš. Klamať môžeš tak sám seba. Ale Božie Slovo neoklameš....


93.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 02:57 avatar
84, ..... A ty si čítal tú 14 kapitolu až do konca? Lebo Ján to upresňuje v 28 verši: ...... "Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja."
.................
Samozrejme, viem presne, že aj tu otočíte Ježišove slová naopak. Ale odmena sa dostaví, pretože prekrúcať sa nemá!
.......      
Citujem Jána 13,16-17( úryvok je z knihy Markoviča - Jedenáste prikázanie)....:„Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, čo ho poslal. Keď to viete, budete šťastní, ak podľa toho budete aj konať.“

Autor poukazuje na daný text, ktorý je úplne jasný, a zmysel hlavnej myšlienky daného textu by preto nemal nikomu uniknúť. Nakoľko Ježiš tu naozaj priam „polopatisticky“ vysvetľuje týmto podobenstvom, aký je vzťah medzi ním a Otcom?!
Určite nikto nemôže povedať, že „sluha je väčší ako Pán“. A ani „posol, ako ten ,kto ho poslal.“ To je predsa vopred stanovené spoločenským postavením jednotlivých aktérov. Aj menej chápaví, a i deti vedia, že sluha,otrok,posol je menej ako Pán, Vládca, kráľ. Už aj z rozprávok. A to platí aj na to – kto tu koho posiela a poslúcha?!
A predsa, autor knihy dodáva: „Šokujúce však je ,že cirkev sa neriadi týmto podobenstvom.“ A dodáva: „Prečo je ale pre cirkev viac posol ako ten,čo ho poslal….ak vidíme ako máme konať z daných slov Ježiša?“
Hlavne ak v danom texte je podmienka, že „budeme šťastní ak budeme v zmysle daného podobenstva konať“.
„Cirkev preto nemôže byť šťastná /blahoslavená/ lebo to nedodržiava“./str.99/
Potrebuje to komentár?
Naozaj, "odmena" bude velká, prekrúcači!
         


123.
označiť príspevok

khaan muž
   30. 12. 2022, 10:55 avatar
Keď treba tárať a odvádzať pozornosť, si vždy poruke. Ale to by si nesmel byť jehovista, že.  

Ešte raz. Ježiš bol požiadaný, ukáž nám Otca. Odpovedal tak dlho SOM s vami. To neznamená nič iné, než jednotu Syna s Otcom.
Je úplne jedno, že v Božej trojici je hlava nadriadná rukám. Otec Synovi.) Stále sa jedná o jedno telo. O jednu osobu. Viac okolo toho netreba poskakovať. Prekrúcať biblické texty, ako je u teba obvyklé.   


136.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 18:19 avatar
127, ..... Lenže, má to ten háčik, "že Boha nikto nikdy nevidel",......... alebo klame Biblia?
Teda, ak sme Ježiša videli, tak on určite nemôže byť všemohúci Boh!
"Lebo kto by videl Boha, zomrel by"!
       
Opäť ste zas len niečo prekrútili! 
A "Nesmrteľný Boh nezomiera"!  


98.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 04:02 avatar
47, ...... trojjediné bytosti sú len v rozprávkach, a to sú obvykle - draci!
Ledaže, satan, drak vymyslel toto nepochopiteľné tajomstvo, aby oklamal dôverčivých, a ktorí preferujú nejakú čudnú matematiku. 1+1+1=1 ????????
Asi niekto nebol v škole, keď sa učila malá nasobilka?! 
Ale všetko sa dá napraviť! 


99.
označiť príspevok

qwert
   29. 12. 2022, 04:56 avatar
Shagara, prečitaj so poriadne aj niekolko krát prispevok 1 2 3. totonie je o ludskej logike ale o Bohu......Temer vzdy koncis ako taký somarik s počítaním....


100.
označiť príspevok

qwert
   29. 12. 2022, 05:12 avatar
Shagara, ak by si naozaj uchopil toto Bozie tajomstvo, v podstate by sa nič nezmenilo...bolo by akurát o jedneho jehovistu menej...ty nemožeš inač, inák by si bol aj v ocčach svojich nejbližších bláznom....
to iste plati aj o katolikoch mariánských šialencov trebárs....stacilo by ak zarytý mariansky fanatik čo len slovkom siahol na Mariu a jej božstvo...v tej chvili sa stáva z neho vyvrhel aj v ociach svojich blízkých....
ale sami si za to možete jehovisti aj marianskí fanatici....namiesto toho aby ste sa uprimne pýtali Boha....a prosili o zjavenie, tak sa len nezmyselne utvrdzujete vo svojom klame....


117.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 01:45 avatar
104, ..... Teda, ty tvrdíš, že Ježiš zlyhal vo svojom poslaní?
Lebo on nám prišiel zjaviť svojho poznatelného Boha, a Otca, lebo on povedal, že " židia uctievajú to, čo poznajú , ..... A nie nejakého nepochopiteľného Boha.
Symbol trojice, triquetra, je symbolom aj pre čarodejnice, satana, ..... pozri na nete dôkazy vizuálne. Rád doložím.

   


121.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 02:03 avatar
104, ..... Myslíš tých katolíkov, od ktorých ste prebrali ich nebiblickú, nepochopiteľnú náuku? 
Teda, tebe Boh povedal, že je trojjediný?
 
A kedy to bolo, na Silvestra? 
Ok, .... verím ti.  


140.
označiť príspevok

khaan muž
   30. 12. 2022, 18:47 avatar
Katolíci sú na tom lepšie, než Jehovisti. Na rovnakej úrovni s vami sú však Islamisti.
Súhlasí qwert


156.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 19:51 avatar
144, ..... samozrejme, preto vás mnohí pokladajú za "človeka neprávosti" a za neviestku - "Velký Babylón"?!
Teda aj samotná Biblia, Boh.
Celé vaše dejiny sú o neznášanlivosti, násilí, neláske, skazenosti, o vojnách v mene Božom, o zlyhavajúcej morálke, o miešaní sa do politiky, o prenasledovaní inak zmýšľajúcich , o bigotnosti, formalizme, atď.

                    


173.
označiť príspevok

khaan muž
   31. 12. 2022, 20:29 avatar
To, za koho akási sekta považuje niekoho, zaujíma maximálne tvojho susedovho koňa.


157.
označiť príspevok

qwert
   30. 12. 2022, 22:11 avatar
Ano katolici su na tom lepsie, to som chcel aj napísať....vsetci čo nepovazuju Ježisa za Boha v ludskom tele su na tom velmi špatne......islamisti sa aspoň nehraju na krestanov,,jehovisti sa odpisuju totalne z kresťanstva.....tam je velmi tažko nejaký pokrok....katolikom stači ak si uvedomie modlarstvo a budu sa kajat z prehnaneho uctievania Marie.....


163.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   31. 12. 2022, 13:32 avatar
Určite nie sú... a určite katolíkom nestačí k spáse len prestať uctievať Máriu....

Katolíci totiž neuctievajú len Máriu, ale aj roznych svatých..... Dokonca uctievajú aj obyčajný chleba eucharistiu, či rozne kosti ich svatých, anjelov..... Další problém je v tom, že prikazujú celibát, čo je podla Písma učenie démonov a tých čo budú nespasení... Znázornujú si Ježiša skrze sošky a uctievajú ho skrze sošky, obrazy, čo je modloslužba.... Nesnažia sa šíriť evanjelium, ale hlásajú rovnosť všetkých náboženstiev ! Zobrazujú Ježiša v ponižujúcich polohách ! Sú proti pacifizmu, a chcú odpovedať na násilie násilím ! Podporujú a súhlasia s Vatikánom ktorý žije v extrémnom bohatstve ! Dávajú moc odpuštania knazom ! Povolujú kremáciu ! Ciže ono je zhruba 9 veľmi ťažkých previnení ktoré bránia katolíkovi ku spásu....

Na druhej strane JS, keby považovali Ježiša za Boha, dovolili jesť jedlá s obsahom krvi, verili v peklo a zakazovali kremáciu tak by boli na ceste spásy..... K dobru sa im však počíta ich húževnatosť. JS sú jediná cirkev, ktorá najlepšie splnila Kristove "chodte a učte ostatných". Síce ich evanjelium je zdeformované, ale sú aspon horliví kresťania, ktorí sa snažia šíriť evanjelium všade možne.


177.
označiť príspevok

qwert
   2. 1. 2023, 13:59 avatar
Ale ano u katolikov je toho viacej....ale zaklad je, že Ježiša považuju za Boha......a odstranit modlarstvo nie je až taký problem si myslím.....ale ak je pre niekoho je Ježiš len nejaký boží výtvor...tak to je horsie....a na zaklade toho, toho potom musia poprekrucat polovicu biblie....len aby im to sedelo.....to že stoja na ulici s vytrcenou knihou, ma daleko od šírenia evanjelia....to je lepsie neširit ziadne evanjelium, ako falošne....pretože sa dostavaju do prekliatia....


178.
označiť príspevok

Nadja žena
   2. 1. 2023, 20:37 avatar
Jasne že to nie je problém, berte si príklad z Boha pri Kanaáncoch :D


181.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 1. 2023, 23:09 avatar
181, ..... Lenže, trojica je ľudský výtvor!
"Prijatie nebiblickej frázy v Niceji sa stalo medzníkom vo vzraste dogmy. Trojica je pravdou ,pretože cirkev-univerzálna cirkev hovoriaca ústami biskupov-tak hovorí, i ked Biblia tak nehovorí!.....Máme formulu,ale čo tá formula obsahuje? Žiadne dieťa cirkvi sa neodvažuje hladať odpoved".
"Dogma,Dogmatic Theology", Encyklopédia Britanica, 7:501.502
-----------------------------------------------------
 
A viera v troch Bohov je práve modlárstvo. Ak ja verím, že Ježiš je Boží syn, ..... čo tvrdil opakovane sám Ježiš a celá Biblia, ..... tak konám v súlade s P?smom!
Na druhej strane, Ježiš sám nikdy netvrdil že je Boh a ani nikto iný z pisateľov Biblie.
Ak áno (3 krát v celom Písme), tak "boh" s malým "b"!
V pôvodných jazykoch ani hebrejčina, ani gréčtina nerozlišovala malé a veľké písmená!
To iba trinitárski prekladatelia tam dali na tri miesta veľké "B", ignorujúc kontext a gramatiku Písma!
  


120.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 01:59 avatar
103, ..... Ty logika! 
Nepíše vari Biblia, že "máme používať silu rozumu?"
Iba satan potrebuje takých, čo nemyslia!
Povie: "Je to tajomstvo, tomu musíte len slepo veriť". 


44.
označiť príspevok

qwert
   27. 12. 2022, 08:27 avatar
Ním stvoril veky…“ (verš 2b) Ešte pred začiatkom jestvovania všetkého tu bol Boží Syn. Korešponduje to s 1. kapitolou Evanjelia podľa Jána, kde je napísané nasledovné: „Ním povstalo všetko a bez Neho nepovstalo nič, čo povstalo.“ (Jn 1,3)


48.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 08:52 avatar
48, ...... To nikto nespochybňuje, to je fakt.
Ale až keď bol Ježiš stvorený, potom skrze neho bol stvorený svet a všetko. 
Tertulián píše, .... "že, bol čas, keď syn neexistoval".
Iný cirkevný otec zas píše, že "bol vzatý z Božieho rozumu". 


53.
označiť príspevok

qwert
   27. 12. 2022, 12:39 avatar
Tertulián[1] (iné názvy: Tertullián, Tertullianus; lat. Quintus Septimius Florens Tertullianus; * asi 155 – † asi 222) bol rímsky právnik, cirkevný otec a spisovateľ.

Vystupoval v Ríme ako rečník na súdoch. Po prijatí kresťanstva sa okolo roku 195 vrátil späť do Kartága. Neskôr sa zblížil s montanistami a dostal sa do rozporu s cirkvou. Zdá sa, že na konci života založil zvláštnu sektu tertulliáncov.

Tertuliánovo myslenie sa vyznačovalo tendenciou k paradoxom. Opovrhoval všetkým „pohanským“, osobitne pri svojej prenikavej kritike gréckej filozofie. Podľa Tertuliána je všetko skutočné telesné, aj Boh. Z taktických dôvodov obhajoval náboženskú slobodu.

Tertulián odmieta filozofiu (Načo sú Jeruzalemu Atény?). S istou dávkou provokácie však zdôrazňuje absurdnosť kresťanskej viery, ak ju posudzujeme z hľadiska pojmového myslenia. Výrok Verím, pretože je to nezmyselné sa síce Tertuliánovi len pripisuje, ale výstižne vyjadruje jeho základný postoj.


58.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 15:17 avatar
57, .... Lenže, všetci kresťania, cirkevní otcovia, apologéti do konca 3. storočia verili, že Ježiš je podriadený svojmu Otcovi! A vnímali ho ako "najsvätejšieho anjela". 


65.
označiť príspevok

qwert
   27. 12. 2022, 15:44 avatar
ano už len pochopiť, že podriadenie nie je menej cenne,,,, Bohu je hierarchia.....poriadok. ježiš jasne povedal...že ja a Otec sme jedno....kto poznal Otca poznal aj mna....nepoznal si ma Filipe?


67.
označiť príspevok

qwert
   27. 12. 2022, 15:53 avatar
Aj žena je podriadena mužovi...ALE NIE MENEJCENNA!!


70.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 16:05 avatar
71, .... aj muž je podriadený Kristovi, .... ale nie je menejcenný!!!
Lenže, ak je niekto "hlavou", ..... tak je tomu druhému nadriadený!
Alebo je hlava štátu rovná radovému občanovi?
Alebo je hlava katolíckej cirkvi rovná bežnému kresťanovi?
Hlava=nadriadený!
Teda, žiadna rovnosť v trojici nemôže byť!
A tu nejde o "menejcennosť", .... ale o postavenie. Každá organická jednotka musí mať svoju hlavu!
(Fabrika, mesto, štát, škola, armáda, športový klub, rodina, atď.)
   


72.
označiť príspevok

qwert
   27. 12. 2022, 16:15 avatar
MANZELKA JE TEDA MENEJCENNA?....LEBO JE PODRIADENA MUZOVI......Nie nie je menejcenna, aj ked je podriadena mužovi...chapes to je ten sulad a harmonia....proste pravidla v rodine, ktore splna jak muž tak žena...obaja by mali vediet co je ich povinnost a uloha v rodine.....ak je takato harmonia v rodine....je to požehnanie.....


78.
označiť príspevok

khaan muž
   27. 12. 2022, 20:02 avatar
Ten človek to nikdy nepochopí. Musí sa držať pravidiel svojej sekty. A základné pravidlo jeho sekty je NEMYSLIEŤ.
Súhlasí qwert


90.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 02:25 avatar
82, ...... Lenže, tá sekta Nazaretských vytlačila zo spr?vcovstva aj vyvolených židov v 1 storočí!
A dnes sa len história presne opakuje!
    


91.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 02:32 avatar
76, .... To iba v tvojej rodine môže tak byť!
Ak je pápež hlavou cirkvi, tak ostatní sú menejcenní?
Ak je prezident hlavou štátu, tak občania sú menejcenní?
Ak je hlavou Krista Boh, jeho Otec, ....... tak Kristus je menejcenný?
..............
Akú logiku to používaš? Aké prirovnania? Premýšľaš aj vôbec? 
Byť hlavou neznamená byť vládcom, despotom, ...... alebo, žeby sa tým narúšala harmónia, práve naopak.

        


101.
označiť príspevok

qwert
   29. 12. 2022, 11:25 avatar
To len dokazuje, že myslením si pod iným duchom....76 ti vysvětluje ako to je s tou podriadenostou....


102.
označiť príspevok

khaan muž
   29. 12. 2022, 12:05 avatar
Jehovisti majú prikázané mať pásku cez oči.
Súhlasí qwert


116.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 01:37 avatar
106, ..... Ale do troch vieme rátať. 
Schválne, koľko je 1+1+1 = ?
  
Súhlasí qwert


159.
označiť príspevok

qwert
   31. 12. 2022, 09:52 avatar
Ano to je ta sila tvojho rozumu


119.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 01:54 avatar
105, .... To ty si pod iným duchom, ak to, že "hlavou Krista je Boh", vnímaš ako menejcennosť Krista.
A aj malé deti vedia, čo je to podriadenosť, keď poslúchajú učiteľku v materskej škôlke. 


68.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 15:58 avatar
69, ....potom ale nemôžu si byť rovní, ako učíte!

A aj manžel a manželka "sú jedno". Sú aj oni trojjediným Bohom?
Aj kresťania "sú jedno", .... aj oni sú Bohovia?
Aj apoštoli "sú jedno,", .... aj oni sú trojjediným Bohom?
Aj "muž ktorý sa spolčí s prostitútkou", .... "sú jedno", .... nebodaj aj oni sú trojjediným Bohom?
Neblaznite súdruhovia?
   


69.
označiť príspevok

qwert
   27. 12. 2022, 16:05 avatar
už len taraš...zjavne nechapeš hierarchiu a harmoniu v Bohu....
Súhlasí kntsz


71.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 16:09 avatar
73, ..... Tak neučte o rovnosti troch Bohov, ak hovoríte o hierarchii!
A prečo je potom Otec .... Zvrchovaný Boh, .... a Najvyšší Boh?
Ježiš je " synom Najvyššieho". 


75.
označiť príspevok

qwert
   27. 12. 2022, 16:37 avatar
ak nepochopíš tu harmoniu v Bohu , nepochopíš nikdy ani trojedinost.....
Boh je model duchovnej rodiny.../Otec, Syn a DS
Model telesnej rodiný je Otec, matka, dieta.....


89.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 02:22 avatar
79, .... a to je kde v Biblii?
.............
A keď má niekto päť detí, ...... tak Boh je sedem jediný? 


158.
označiť príspevok

qwert
   30. 12. 2022, 22:56 avatar
ano Boh bude mnoho jedinný....bude nespočet dcer a synov Božích....každý je prijimaný do Božej rodiny a stava sa dieťatom božím,,,,to si nevedel ?


160.
označiť príspevok

Myslitel
   31. 12. 2022, 10:48 avatar
Konečne správny názor. Boh je Rodina. Otec a jeho milovaný Syn a my ich deti. Preto na svoj obraz stvoril dvoch ľudí ktorí mali svoje deti, nie troch ich stvoril. Trinita ten koncept od základu rúca. Nemáme podľa nej vlastne ani Boha Otca a jeho naozajstného Syna, ale akúsi stvoru ľudského myslenia, trojjedinú bytosť.


74.
označiť príspevok

qwert
   27. 12. 2022, 16:23 avatar
typicke vytrhnutie z kontextu....ono to pokračuje.....kto poznal Otca poznal aj mna....nepoznal si ma Filipe?
?


88.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 02:21 avatar
78, .... To platí aj dnes, .... "aký otec, taký syn".
Alebo .... "aká matka, taká Katka".
Ale to ešte neznamená, že Katka je mamou, dvojjedinú bytosťou!
Alebo , že syn je aj otcom, dvojjediná bytosť.
Biblia definuje to, čo si uviedol, ..... že to znamená, že ...... "Ježiš verne odzrkadloval osobnosť svojho Otca "!
Ježiš bol obrazom svojho Otca, .... "odleskom jeho slávy ". On, ktorý tvrdil, že "jeho sláva v porovnaní s Otcovou je ničím "!
Prečo dávate istým slovám svoj , nebiblický, ľudský výklad, ..... a ignorujete kontext Písma?
                   
 


79.
označiť príspevok

khaan muž
   27. 12. 2022, 20:08 avatar
Tomu veríš len ty. Nikde v biblii sa to nepíše.


76.
označiť príspevok

khaan muž
   27. 12. 2022, 19:54 avatar
To, že ty neveríš v trojicu ešte neznamená, že v ňu neverili aj prví kresťania.


87.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 02:11 avatar
80, ..... lenže história to vylučuje! Aj samotná Biblia! Prví kresťania neverili v trojicu, lebo do 4. storočia ju nepoznali!
,.............................
Uvažuj, ak by tomu bolo tak, prečo sa židia nebúrili?
Prečo nikde v Písme neoponovali Ježišovi, kresťanom, že im (vyvolenému národu) sa Boh zjavil ako jediný, jeden Boh Otec, JHVH?
V celej Biblii by boli o tom polemiky, hádky s kresťanmi, Ježišom, apoštolmi.
Aj keď Ježiša súdili pred sanhedrinom, "nič nemohli nájsť na Ježiša, z čoho by ho obvinili".
Prečo?
Však, .... ak sa robil rovný Bohu, ..... ak tvrdil, že je trojjediný Boh, a že on je druhá božská osoba trojice sa ..... alebo z toho, že si osvojoval Božie meno- "Ja som", ...... prečo ho z toho neobvinili?
...................
            
Stratili zrazu všetci židia, náboženskí vodcovia, znalci Písma, farizeji - pamäť?
Židia nikdy neverili v trojjediného Boha! A "Boh sa nemení", ako tvrdí Písmo!
V Biblii je veľa polemík, hádok o menej podstatné veci(obriezka, sabat, vzkriesenie, zákon Mojžiša, atď.), prečo nikto ani nemukol o takej (najdôležitejšej) náuke, ako bola údajná trojica, ktorá nahradila jediného Boha židov?!
Hlavne ak na správnom posúdení vzťahu syna a Otca závisí náš život?! Ján 17,3, ... atď.
Opakujem sa, .... prečo to TICHO ???
.................................................................

                 
                 
Toto je jednoznačný dôkaz, že ........ ani židia, ani kresťania nemohli poznať trojjediného Boha !!!
Viete si predstaviť situáciu, žeby do rána zomrel pápež, a žiadne médiá, tlačové agentúry, ľudia(proste všetci) by mlčali? Nikto by nič nenapísal, nikto by na to nereagoval? To by bol nonsens, niečo nepredstaviteľné!
A to presne plat? aj na zmenu Boha na trojicu, .... čo si ale nikto nevšimol a nereagoval.   
...........
Už chápete ako ste sa nechali oklamať?    


103.
označiť príspevok

khaan muž
   29. 12. 2022, 12:07 avatar
Nie, nie... História to nevylučuje. Vylučuje to len vaša sekta a teda aj ty.

Židia zabili Krista. To ti nestačí? Z rovnakýh dôvodov by ho zabila aj vaša islamská sekta.
Súhlasí kntsz


115.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 01:35 avatar
107, ...... Prečo neodpovieš, ako to, že vtedy židia, sanhedrin, ani kresťania nepolemizovali o trojici, a ani z toho neobvinili Ježiša. Prečo? Prečo to ticho?
Nuž preto, lebo vtedy trojica nebola a až neskôr prišla zakázka od Božieho odporcu, tak sa trojica začala postupne vyrábať. Stavba tohto mystéria bola dokončená v 4 storočí!   


104.
označiť príspevok

khaan muž
   29. 12. 2022, 12:11 avatar
Ján 5,17-18
A Ježiš im odpovedal: Môj Otec pracuje až doteraz, i ja pracujem. Preto ho Židia ešte viacej hľadali zabiť, že nie len že rušil sobotu, ale že aj Boha volal svojím Otcom robiac sa rovným Bohu.

Jehovista premýšľaj.....


114.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 12. 2022, 01:29 avatar
108, ..... Ty teda veríš tým, čo zabili mesiáša?
Oni tvrdili o Ježišovi, že je Belzebub, .... falošný mesiáš, atď. Aj to im veríš?
Ale vôbec nesleduješ kontext tej správy v danej kapitole.
To povedali preto, že tvrdil, že je Boží syn, a Boha nazýval Otcom. 


39.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 08:05 avatar
Súhlasím, musíme presne poznať ako Boha Otca, tak aj jeho syna.
Od toho závisí náš život. Ján 17,3.
Ale pán Ježiš nás učil, že tou najdôležitejšou osobou je jeho Otec, všemohúci Boh Jahve.
On sám povedal, že ..... "neprišiel oslavovať seba, ale svojho Otca".
Teda, musíme byť presný!


179.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 1. 2023, 21:50 avatar
1, ...... Biblia nikde nehovorí, že Ježiš je všemohúci Boh!
Uveď čo len jeden text! Ale taký v Biblii nenájdeš!
Ježiš stále tvrdil presný opak!
On povedal: ..... "idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja.". Ján 14,28.
Ten istý Ján tvrdí aj všeplatnú zásadu: "posol je menší od toho kto ho posiela". (a naopak) .... "Ten kto posiela je väčší od posla, sluhu, otroka". Ján 13,16 !
Je veľkým nešťastím, že niekto nechápe ani tieto jednoduché texty!
A opakujem, ..... keď Ježiša súdil sanhedrin, nič na a neho nenašli, z čoho by ho obvinili.
PREČO ???
Ak bol, alebo sa robil všemohúcim Bohom, .... prisvojoval si Božie meno (Ja som), ..... alebo ak bol Bohočlovekom, ..... alebo druhou božskou osobou trojice, .... prečo ho z toho neobvinili?
Prečo museli hľadať falošných svedkov?
Stratili náboženskí vodcovia pamäť, že si na nič nevedeli spomenúť?
Mali všetci zainteresovaní židia Alzheimera?

           


183.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   19. 1. 2023, 10:17 avatar
Shagara, :
""idem k Otcovi, pretože Otec je väčší ako ja.". Ján 14,28."
"Ten istý Ján tvrdí aj všeplatnú zásadu: "posol je menší od toho kto ho posiela"

Toto ti už bolo predsa vysvetlené s analogiou hlavy a rúk v jednom tele....


180.
označiť príspevok

Shagara muž
   18. 1. 2023, 22:47 avatar
1, ..... Ten súhlas bol daný omylom. Pretože, s trojicou nemám a nebudem mať nikdy nič spoločné! 
Ja verím v jediného Boha, nedelitelného a Zvrchovaného!!! 


189.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 1. 2023, 23:10 avatar
1, .... Kto chce vedieť viac o unciálnych prekladoch pôvodných spisov. Je to v angl.
(Greek Uncial (Majuscule) Manuscripts of the New Testament)
'.........
www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
.........
A niečo podobné , (textus receptus, ) List of New Testament uncials

www.google.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

khaan muž
   25. 12. 2022, 09:14 avatar
A koho si na Vianoce pripomína taký Lemmy? Asi iba Marxa a Lenina.  


5.
označiť príspevok

qwert
   25. 12. 2022, 11:19 avatar
myslim, že si spomenul na Rastislava Škodu


50.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2022, 08:58 avatar
5, ....... Alebo zimný slnovratu?


77.
označiť príspevok

khaan muž
   27. 12. 2022, 19:55 avatar
Ktovie kto všetko sú jeho bohovia.


6.
označiť príspevok

Myslitel
   25. 12. 2022, 12:13 avatar
Prečo sa obúvaš do lemmyho, ty smiešny človeče? Radšej sa pozri sám na seba.
Ale nech je ako je, keď už, Boh je jeden, má svoje meno.
Ježiš je jeden, aj on má svoje meno. Preto mi povedz, aké meno má svätý duch.
V trinite je to predsa tretí Boh, ale jemu chýba meno. Svätý duch nie je meno. Povedz ako sa volá ten tretí Boh trojice.
Myslím že viem. Je to nezmysel.
Trinitársky zamotaný blud.
Boh bez mena.


7.
označiť príspevok

khaan muž
   25. 12. 2022, 12:14 avatar
Veď sa pozri na seba do zrkadla. Vyzeráš rovnako, ako on. Trhan a žobrák.  


8.
označiť príspevok

khaan muž
   25. 12. 2022, 12:21 avatar
Skrátka ateista


9.
označiť príspevok

Myslitel
   25. 12. 2022, 12:23 avatar
Teba ani vidieť netreba, tvoje vyjadrovanie sa je dobrým zrkadlom tvojho charakteru.


10.
označiť príspevok

khaan muž
   25. 12. 2022, 12:26 avatar
Tvoj charakter bol vidno už dávno. Černosi sú podľudia podľa teba. Preto si zaslúžiš basu na doživotie. Inak viem kto si. Tvoja IP je už nahlásená.


11.
označiť príspevok

Myslitel
   25. 12. 2022, 12:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   25. 12. 2022, 12:38 avatar
Myslitel, to si naozaj toho názoru že černoši sú podludia ? Ved sa k tomu vyjadri či to je pravda, čo tu u tebe píše


13.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   25. 12. 2022, 13:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   25. 12. 2022, 13:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

qwert
   25. 12. 2022, 13:19 avatar
viera je podstatou toho, čoho sa nádejame a dovodom toho, čo nevidíme.......skus to vysvetliť opici


16.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   25. 12. 2022, 13:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

qwert
   25. 12. 2022, 13:22 avatar
nadej nezahanbuje....skus to vysvetliť pyšnému


18.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   25. 12. 2022, 13:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

qwert
   25. 12. 2022, 13:25 avatar
nadejam sa že dostaneš raz rozum


20.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   25. 12. 2022, 13:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

qwert
   25. 12. 2022, 13:35 avatar
nič nie je zbytočne...nadej umiera posledná....je mudre sa zmieriť s Bohom


23.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   25. 12. 2022, 13:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   25. 12. 2022, 13:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

Znuvuzrodený kresťan1 muž
   25. 12. 2022, 13:58 avatar
Aj ty si bol dakedy veriacim... prestal si ním byť len kvoli tomu že ti žena dala košom a obrala o dcéru.... a túto neštastnú udalosť zvaluješ na Boha


26.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   25. 12. 2022, 14:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   25. 12. 2022, 14:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

khaan muž
   25. 12. 2022, 21:13 avatar
Ty nedokážeš mať žiaden názor. Kde by si na to nabral popolník.


21.
označiť príspevok

Myslitel
   25. 12. 2022, 13:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

khaan muž
   25. 12. 2022, 21:15 avatar
Daj si bacha, aby som ťa odtiaľto nezmazal kotleb-hitler. Ešte jeden priestupok a letíš.


106.
označiť príspevok

Myslitel
   29. 12. 2022, 14:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.109.
označiť príspevok

qwert
   29. 12. 2022, 16:18 avatar
tu nikto nikoho nezatvara, len nedovoli tu širiť rusku propagandu a názory, ktore podporuju rusku agresiu....
Súhlasí khaan


112.
označiť príspevok

Myslitel
   29. 12. 2022, 17:14 avatar
113. a čo toto:
10.
25. 12. 2022, 12:26
Tvoj charakter bol vidno už dávno. Černosi sú podľudia podľa teba. Preto si zaslúžiš basu na doživotie. Inak viem kto si. Tvoja IP je už nahlásená.

=====================
Ten jeho boľševicko-nacisstický prístup malého diktátora cenzúristu ku diskusií je trápny.
Vraj diskusné fórum. Maže názor iných len preto lebo sa mu nepáči.


110.
označiť príspevok

khaan muž
   29. 12. 2022, 16:23 avatar
Áno, na tomto fóre nie je demokracia. Mažem len hlupákov. Niektorí sami odišli, lebo boli do tých hlupákov zamilovaní. Ak tu budeš prezentovať rasizmus i naďalej, to si píš, že budeš zmazaný. Ani sám tvoj kámoš Hitler ťa nezachráni.


30.
označiť príspevok

khaan muž
   25. 12. 2022, 21:28 avatar
Len aby bolo jasno: černosi sú rovnakí ľudia ako my, bieli. Sú medzi nimi aj vedci, ktorí učinili mnohé objavy vo svete fyziky, matematiky, etc. Viem o tom, že tzv "Mysliteľ" je rasista. Mám ho v hľadáčiku už niekoľko rokov. Už to tu má na mále. Ešte jedna chyba tohto druhu a bude KO.


113.
označiť príspevok

Myslitel
   29. 12. 2022, 17:40 avatar
Samozrejme že sú ľudia, ale určite nie sú rovnaký ako belosi. Sú iný, a nie len vo farbe pleti. Musíš byť riadne slepý keď ten rozdiel nevidíš.
Keď vieš, tak si pozri toto video a vypočuj tohoto múdreho černocha ktorý ma kázeň ku svojím ľuďom, černochom, o neschopnosti a lenivosti svojej rasy, a to si píš, on vie o svojej rase a jej charaktere Ďaleko Viac ako ty, a vravím ti, ja s ním plne súhlasím, a čo je podstatné, história tiež.
http://www.youtube.com/watch?v=5-pOIcMBM2U Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


Tvoja definícia rasizmu je asi nie v súlade s mojou lebo moja je v súlade s touto,
Definície rasizmu v Britskom slovníku angl. Jazyka:
podstatné meno
1. presvedčenie, že rasy majú charakteristické kultúrne charakteristiky určené dedičnými faktormi a že to dáva niektorým rasám vnútornú nadradenosť nad ostatnými


31.
označiť príspevok

khaan muž
   25. 12. 2022, 21:33 avatar
Upozorňujem takisto tzv akéhosi E^X^Y. Ešte jeden krát budeš zosmiešňovať veriacich, v tej chvíli si tu bol naposledy.


32.
označiť príspevok

Lemmy muž
   26. 12. 2022, 00:21 avatar
Nie je akýsi, ale rovnako majiteľ fóra ako ty, len meno toho fóra nesmiem napísať. Ako toho u Harryho Pottera.


33.
označiť príspevok

khaan muž
   26. 12. 2022, 09:08 avatar
Keď budeš dodržovať pravidlá, nič sa s tvojim nickom nestane. Snáď to nie je až také ťažké.


34.
označiť príspevok

khaan muž
   26. 12. 2022, 09:24 avatar
Harryho Pottera nesledujem, nečítam - preto neviem, na čo tam narážaš. Také rozprávky sú dobré pre teba. My kresťania sa držíme reality.


35.
označiť príspevok

khaan muž
   26. 12. 2022, 10:32 avatar
Našťastie to fórum EXY nie je pre neprihlásených dostupné, lebo si tam nevie so zúčastnenými spraviť poriadok. Preto sa musí skrývať. Ale to je každého vec....


36.
označiť príspevok

khaan muž
   26. 12. 2022, 10:40 avatar
Na tomto fóre je zakázané obhajovať Ruskú agresiu na Ukrajine, šíriť Petrohradskú hoax-propagandu, zosmiešňovať veriacich akéhokoľvek vierovyznania a podporovať rasizmus, nacizmus, fašizmus. Dávať odkazy na konkurenčné fóra. Všetko ostatné je dovolené.
Súhlasí qwert


37.
označiť príspevok

Nadja žena
   26. 12. 2022, 10:50 avatar
Aj pastafariánov?


38.
označiť príspevok

khaan muž
   26. 12. 2022, 10:53 avatar
Pastafariáni nie sú náboženstvo, ale pokus o zosmiešňovanie náboženstiev.


82.
označiť príspevok

rarasko68 muž
   28. 12. 2022, 20:37 avatar
khaan: Odpovedz mi prosím na jednoduchú otázku.
Môžu byť podľa teba aj ľudia, ktorí neveria v inštitúcie ako sú tie rôzne cirkevné dobrími ľuďmi? Ak veria v dobro a konajú dobro?
Ja nie som veriaci v žiadnu cirkev, či už kresťanskú alebo iných náboženstiev. Myslím však, že nejaká vyššia moc existuje. Ale taktiež verím, že by sme sa k sebe mali správať ok. A ak sa tak správať budem a nebudem kresťan, budem zatratený?
Rád si prečítam tvoj názor


86.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2022, 01:44 avatar
86, ...... A prečo si to nezistíš v Biblii?
................
Za 1, ..... Záchrana nie je plat za naše skutky, ale vďaka viere v Krista!
Za 2, ..... Musíš "výjsť z Veľkého Babylónu", aby si s ním nebol zničený! Teda, z falošných náboženstiev!
Za 3, ..... Tvoju vieru musíš dokazovať aj svojimi skutkami, konaním Božej vôle.
Za 4, ...... Musíš, či chceš alebo nechceš, hlásať evanjelium, aby si nemal "krvnú vinu".
Za 5, ...... Musíš uveriť v Krista na základe presného poznania, nakoľko tu máme stovky denominácií , ktoré si navzájom protirečia výkladom Biblie.
Za 6, ..... Musíš v tom "vytrvať až do konca", (v čistom uctievaní) aj v časoch ťažkých skúšok.
........
Musíš si uvedomiť, že ak nemáš vieru a biblické, pravé poznanie, ..... tak nemôžeš byť nikdy v pravom zmysle - dobrý!
Zmiernenie s Bohom, skrze vieru je nevyhnutné, ..... lebo inak sme "pod rozsudkom smrti, .... v nepriateľstve s Bohom", ako tvrdí Biblia.
A potrebné "ovocie svätého ducha ", môžme získať len skrze pravú vieru.
Pochop, večný život v dokonalých podmienkach nie je zadarmo! ????????


83.
označiť príspevok

rarasko68 muž
   28. 12. 2022, 20:41 avatar
ospravedlňujem sa za jednu hrubku (i-y)...dobrými... 


84.
označiť príspevok

qwert
   29. 12. 2022, 00:20 avatar
rarasko...do kuta a hanbí sa   


192.
označiť príspevok

elemír muž
   dnes, 20:28 avatar
Nádherná téma, nádherní ľudia a nádherný zážitok, a aj keď sú tu aj veľké rozpory. Veľmi by som si prial, aby tá láska, ktorou všetci milujete ježiša, a ktorá z vás žiari, aby jeziš odmenil svojim spôsobom, aby nám vyplnil všetko, čo nám prisľúbil vrátane hojného milosrdenstva..
Väčšina starých diskutérov a hlavne najväčší Shagara, sa tu snažia obhajovať svoju pravdu, svoje presvedčenie a ja tiež nesúhlasím s mnohými vecami SJ, ale ma fascinuje to, že je to robené od každého z vás z lásky k nemu. Nikde nikto sa v tejto téme nevyjadril zle o ježišovi. Držíme si ho v úcte a v zbožnosti nad nami a aj keď sa občas pustíme do vlasov kvôli nemu, stále je pre nás tá najväčšia opora a nádej, ba dokonca niektorí už pocítili, že ten , čo sa spoľahol na neho, že sa mu neskrivil ani vlas na hlave.
Ja som cesta, pravda a život a kto je moje telo a pije moju krv, má večný život. A práve pre toto nám prisľúbil ducha pravdy a tie rozpory, ktoré sú tu medzi nami , kresťanmi, budú vysvetlené a zavládne pokoj a dobro. Krava sa sa bude pásť z levicou a dieťa strčí ruku do hniezda vretenice a nič sa mu nestane.
Väčšina z nás si už myslí, že tu pravdu už má, Aj ja si to myslím vo veľkej nádejí z ktorej ja uznávam len čisté evanjelium a nič iné len evanjelium, ale to už väčšina z vas vie.
Uveril som, že ježiš nie je boh, lebo to nie je v evanjeliu, je to, čo o ňom povedal jeho otec ústami petra apoštola, že je syn boží, mesiáš. Aby sme mohli byť , potrebujeme na to tri božské osoby: syna ježiša, boha otca a ducha svätého, ale nie vo zväzku svätej trojice poľa nikodéma , ale ale podľa podobenstva v evanjeliu o ježišovi ako vínnom kmeni, na ktorom rastú ratolesti, ktoré jeho otec ošetruje a tie čo neprinášajú úrodu olamuje a hádže do ohňa, A je to ešte mnoho iných vecí, ktoré sú mimo evanjelia, ale cirkev a nielen katolícka, sa nás snaží presvedčiť o týchto pravdách ako svätých a často im pripisuje väčší význam, ako je samotné evanjelium a priznám sa, mám preto aj ja z toho obavy, ale spolieham sa na evanjelium a na samotného ježiša, že nezostanem zahanbený,
Tú istotu ježišovej pravdy zatiaľ nemá nikto na sto percent a preto som sa potešil medzi vami, medi tými, čo tu pravdu neustále hľadajú a hľadajte aj vy a ak si môžem dovoliť vám poradiť a znesiete poradiť, že najväčšia šanca, kde tu pravdu nájsť, je E V A N J E L I U M,
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 05:11,  O ničom nevieš a absolutne nie som plný zloby.....to len tak vypada a hrajem sa s nou,...
dnes, 00:49,  10. ale spomenula *21 zial mu zasa neadekvatne regulerne preplo
včera, 23:43,  Akej presile ? Co to zas trepeš odveci ? UA vyhlásili celkovú mobilizáciu, kým Rusi na UA...
včera, 23:41,  V čom úžasný ????
včera, 23:19,  asi mám už troch v hlave - treba ísť spať. Veta o liberalizme mala byť na konci príspevku.
včera, 23:15,  havrane, zase si nahodil tému s otázkou, ale aby si dal aj svoju riadnu odpoveď to nie....
včera, 23:05,  rarasko68 tak to asi nefunguje , že niečo príliš zjednodušíš, tak už to nie je pravda ,...
včera, 22:56,  Pozri akú úlohu v histórii zohrávali liberáli k socialnej stránke spoločnosti. Často...
včera, 22:49,  rarasko68 keď máš hodnotu pojmov D a L na rovnakej úrovni , tak to je problém. Je to...
včera, 22:43,  pardon, nepriamo spomenula, keď si reagoval na Nadju.....
včera, 22:31,  ....nespomenula.....
včera, 22:30,  pozrel som si cez 10 posledných príspevkov Scerlette a nikde ťa ani nespomrnula. Priznaj, že...
včera, 22:24,  ondrej, to snáď nemyslíš vážne...... Veď ty si plný zloby...... Je najvyšší čas,...
včera, 21:22,  Fico je blázon.
včera, 21:10,  Putin velmi dobre vie čo robí....a mal jasný plan s UK.....akurat sa prepočítal.....mala to...
včera, 20:44,  ja ta lubim krasna vila.....bohužial si sa premenila na ježibabu z rajchu.....a tie...
včera, 20:42,  uz zase forum zaspammovane cholerickymi vylevami *21
včera, 20:29,  utiekla nam ježibaba z rajchu*24*24*24
včera, 20:28,  zabrdaš , tak zabrdaj tu ježibabo z rajchu*58*58*58
včera, 20:24,  tu prispej ježibabo z rajchu*58*58*58
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Nevadí mi názor iných ľudí, ale to, že mi ho chcú nanútiť.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(458 710 bytes in 0,347 seconds)