Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ježiš je Boh

326
reakcií
1519
prečítaní
Tému 2. marca 2019, 19:36 založil t-e-ó-m-a.

podobné témy:1.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   2. 3. 2019, 19:36 avatar
Jn 14,8
Filip sa ozval: "Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí."
Jn 14,9
Ježiš mu vravel: "Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: “Ukáž nám Otca?!”

V písme sú isté verše, z ktorých by sme si mohli myslieť, že unitári majú pravdu. Ale keď si prečítate tieto verše, je jasné aká je vlastne pravda. Potom aj tie "unitárske" verše zhačnete chápať inač.
Súhlasí Kreacionista, ondrej


151.
označiť príspevok

J.Tull
   3. 3. 2019, 18:32 avatar
t-e-ó-m-a, /podobné otázky položím aj Veľkému Kocúrovi/ Je hriechom, keď kresťan neverí v "trojjedinosť" ? Robí to z neho horšieho človeka? ... či už voči ľuďom, alebo pred Bohom? 
 


205.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 3. 2019, 14:36 avatar
J.Tull

Touto schémou by sme mohli relativizovať celé kresťanské náboženstvo. V tvojom ponímaní by bola pravda iba akýsi ideál, ktorý ale nie je dosiahnuteľný pre človeka, a preto sa stačí obmedziť iba na to "ľudské" dobro. No Boh neponechal pravdu v relatívnej rovine tak, žeby každý dosiahol iba taký stupeň pravdy, aký by bol sám schopný obsiahnuť. Veď tak by sa aj Sv.Písmo a jeho výklad menili s premenamy času, kultúr, slova atď... Ale Boh sa zaručil za pravdu. Sám prišiel aby zjavil seba, ktorý je Pravda. A toto zjavenia sa uchováva tak v hovorenom, ako aj napísanom slove. A toto slovo prechádza od Krista, k jeho nástupcom až k nám. Boh chce, aby všetci dosiahli spásu poznaním pravdy. Spása je v pravde (1 Tim 2, 4). Tí, čo poslúchajú hnutia Ducha pravdy, sú už na ceste spásy.

Ak sa teda pýtaš, či je to hriechom, odpoveďou je, že to záleží od každého človeka jednotlivo. Lebo my nepoznáme božie súdy. Cirkev vždy horlivo pracovala, aby priblížila pravdu každému jednotlivcovi, a tak spĺňa Kristov príkaz "Chodte do celého sveta a hlásajte evanjelium". Ale v histórii Cirkvi a ľudstva sa vždy našli a aj nájdu takí, až do skončenia sveta, ktorí neprijímu hlásanú pravdu. Dôvody na takéto konanie sú rôzne a najlepšie ich vidí Boh. Existuje aj neprekonateľná nevedomosť ohľadom pravého náboženstva, ktorá ospravedlňuje túto vinu. Na nás je, aby sme dostatočne zrozumiteľne, s láskou poukázali na dôvody, ktoré vedú k prijatiu pravdy. Je už potom na konkrétnom človeku a na Bohu, či predloženú pravdu, ktorá je milosťou prijíme alebo odmietne. A súd prináleží jedine Bohu, pretože pred jeho tvárou nič nie je skryté a on vidí do srdca človeka.


240.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2019, 18:03 avatar
Astax1, "Boh neponechal pravdu v relatívnej rovine tak, žeby každý dosiahol iba taký stupeň pravdy, aký by bol sám schopný obsiahnuť. Veď tak by sa aj Sv.Písmo a jeho výklad menili s premenamy času, kultúr, slova atď... "
Ako to, že nie? 
Veď boh Genezis, prechádzajúci sa za príjemného vánku rajskou záhradou, boh potopy, Sodomy Gomory, boh pastierov, je iným bohom, ako boh desatora, boh horiaceho kríka, boh po Babylone a boh NZ ... opäť iným bohom... trvalo dlhé storočia, kým sa dospelo k dnešným výkladom Písma /Boha/... nemusel sa však meniť Boh, ale menili sa predstavy premenami času, kultúr, slova... či vari tiež veríš v Boha, ktorý tvoril tak ako to je doslova napísané, napríklad, že ženu stvoril z Adamovho rebra... že pre Evinu neposlušnosť všetky samice rodia v bolestiach, vo svojom hneve utopil /temer/ všetko, vinný, nevinný... že prikazoval /ako i sám zabíjal/ národy a to včítane tehotných žien, ktorým kázal prebodávať bruchá... pretože v takého boha verili v daných dobách... vari je ten ich Boh, tým istým bohom akým je Boh RKC?

Zopakujem, čo znamená byť, podľa mňa, neveriaceho psa byť kresťanom
"... kresťanstvo sa neodvíja od toho, či niekto verí, alebo neverí v trojjedinnosť, ale podľa toho, či uveril:
"„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. 40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“"
a koná podľa toho...


243.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 3. 2019, 18:18 avatar
Lenže keď chceš milovať Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou, tak by bolo vhodné vedieť kto to je a či je, alebo nie je trojjediný. Ako ho chceš milovať celou svojou dušou a celou svojou mysľou, keď o ňom nemáš poznanie? Veď je napísané..

2Kor 11,4
Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali.

Myslím si, že je zásadné vedieť Kto je Kristus a ši je Boh.

Je napísané...
Jn 4,24
Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde."

Ako sa mu chceš klaňať v duchu a pravde, keď o ňom nemáš poznanie?
 


245.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 3. 2019, 18:56 avatar
J.Tull
Aj samotný človek od čias Adama až po Krista prechádzal istými zmenami náboženského myslenia. To je pravda. Aj samotný zákon sa menil, tak ako napr. povedal Kristus "Mojžiš vám pre tvrdosť vášho srdca dovolil prepustiť vaše manželky; ale od počiatku to nebolo tak." Preto Boh skrze celý Starý zákon pripravuje človeka na vrchol viery - zjavenie sa Boha v človekovi. Aj dieťaťu sa najskôr podáva tekutá strava a až neskôr tuhá. Tak Boh Izraelitov je aj naším Bohom, aj keď človek skrze nový zákon nadobudol iný rozmer. V Bohu niet premeny, tak ako to čítame vo Sv.Písme, len človek dostal "iný pokrm".

Čo som chcel ale skutočne povedať bolo, že Sv.Písmo hlavne Nový zákon potrebuje, normu pre výklad a pre stále novú aktualizáciu. Inak by totiž napísané slovo buď bolo ponechané slobodnému vysvetľovaniu jednotlivca, a tento výklad by sa pri premenách času a chápania, stále menil, alebo by sa Boh musel zaručiť, že každý jednotlivý veriaci bude pri rozvíjaní a aktualizovaní obsahov Písma stále chápať správny zmysel Božieho slova a tak skutočne podľa, neho normovať svoj akt viery. Boh takúto záruku jednotlivcovi nedal. Preto výklad Svätého Písma bol zverený autentickému magistériu, ktorý vysvetľuje zmysel Písma a robí to s prisľúbením pomoci Ducha Svätého predovšetkým vo svojom ohlasovaní viery.

Samozrejme že existuje aj pokrok v chápaní tradovaných slov a vecí a Cirkev čerpá, zo živej Tradície istotu o všetkom tom, čo je zjavené. Tým som chcel povedať, že Boh neponechal pravdu v relatívnej rovine tak, žeby každý človek nachádzal v Písme niečo iné, ale že naopak ustanovil Cirkev, aby ona verne hlása evanjelium a jeho obsah. A ten čo nechce blúdiť v tmách sa má pridŕžať pravdy, ktorú hlása Cirkev, a tak dosiahnuť jednotu viery, o ktorej hovorí Sv.Písmo.

Ak by teda nebolo poctatné veriť v plnosť pravdy, nebolo by treba ani Kristovho učenia. Tak ako povedal teóma, že je napísané: "Jn 4,24 Boh je duch a tí, čo sa mu klaňajú, musia sa mu klaňať v Duchu a pravde."

Čo robíš ty J.Tull, je že presadzuješ indiferentizmus. Toto sa v Cirkvi začalo riešiť v 19. storočí. No vždy sa zdôrazňuje, potreba Cirkvi, na spásu (Extra Ecclesiam nulla salus).


257.
označiť príspevok

J.Tull
   5. 3. 2019, 14:05 avatar
Astax1, súhlasím, že výklad Písma si vyžaduje odbornosť... že laik sotva dokáže porozumieť... Pre pochopenie Písma /netýka sa to však len Písma, náboženstiev... ale všeobecne/ je potrebné, medziiným kontextuálne myslenie, poznanie histórie, konkrétnej doby v kontexte konkrétnych častí Biblie... ako aj byť zdatným v religionistike... netvrdím, že v RKC nie sú odborníci, lenže aj oni sú svojim poznaním, už inými, ako boli počas histórie kresťanstva a hlavne na rozdiel od "ateistických odborníkov" stavajú nie na objektívnych faktoch, ale na "faktoch z viery"... nechcem presviedčať v nevieru, preto len táto poznámka, ohľadne "ateizmu"...
RKC pri presadzovaní:
"Boh neponechal pravdu v relatívnej rovine tak, žeby každý človek nachádzal v Písme niečo iné, ale že naopak ustanovil Cirkev, aby ona verne hlása evanjelium a jeho obsah. A ten čo nechce blúdiť v tmách sa má pridŕžať pravdy, ktorú hlása Cirkev"
nejde ani tak o to, že pri výklade o ustanovení Cirkvi zabúda na to, že prvým "pápežom" nebol Peter, ale Jakub mladší, pod ktorého "úrad" patril aj Peter... ale akosi zabúda na omyly, ktoré ju sprevádzali, hoci tvrdí, že sa z nej poučila... uznávam, do určitej miery poučila, napríklad v tom, že uznala potrebu komunikácie z inými denomináciami, náboženstvami, "inovercami"... aj vďaka kritike sa RKC posunula, nezostávala vo svojich mnohých omyloch...

Nepresadzujem indiferentizmus... je však v tejto našej diskusii irelevantné, čo presadzujem a čo nie...


207.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 3. 2019, 15:00 avatar
151 J. Tull
Ťažko povedať.
Ale píše sa,

2Kor 11,4
Lebo vy spokojne znesiete, keď niekto príde a hlása iného Krista, akého sme my nehlásali, alebo prijímate iného Ducha, akého ste nedostali, alebo iné evanjelium, aké ste neprijali.

Najskôr možno ide o poznanie. Nemyslím si, že zločinec ktorý bol ukrižovaný s Ježišom mal to poznanie trojjedinosti. Skôr to že je Boží Syn. Ale či vedel že je to Boh? Mal to poznanie? Alebo vtedy úplné poznanie netrebalo? Až neskôr? Nestačí veriť že je Boží Syn? A ak verím že je Boží Syn, verím správne? Dá sa pojem Boží Syn chápať inač?


210.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 3. 2019, 15:14 avatar
Zatiaľ mi nikto nevyvrátil verše z evanjelia podľa Jána.


242.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2019, 18:16 avatar
t-e-ó-m-a, len stručne. 2Kor 11,4 je možné vyložiť aj tak, že ten hlása iného Krista, prijíma iného Ducha, kto neprijíma Ježišove prikázania, kto neguje Jeho učenie...

V tom poslednom odseku si to trafil... sotva človek, ktorý si v ťažkých chvíľach uvedomí svoje hriechy, svoj hriešny život, kajá sa nie formálne, farizejsky... ale zo srdca a prijíma Krista, sotva rieši, či je Boh trojjediný, alebo ako to vlastne je... keď veríme, že takýto človek sa stal kresťanom, potom by sme mali tiež uznať, že viera v trojjedinosť nie je podmienkou... nehladiac od toho, že bežne človek nie je teológom, nemôže byť fundovaným v takýchto otázkach...

Ak cheš poznať moju odpoveď prečítaj si posledný odsek v "240"...


244.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 3. 2019, 18:27 avatar
Tak či je, alebo nie je podmienkou. Kristus je Boží Syn. V to máme veriť. Ale tu ide o to, ako to je vlastne s Božím Synom. Či je taký, ako o ňom píšu unitári, alebo trinitári. Lebo ak majú pravdu unitári, trinitári sa dopúšťajú modloslužby. Ak majú pravdu trinitári, unitári nedali Kristovi patrišnú úctu, degradovali ho a neuctievali ho rovnako ako Otca. A teda neuverili v Božieho Syna.


246.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   4. 3. 2019, 20:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.260.
označiť príspevok

J.Tull
   5. 3. 2019, 14:30 avatar
t-e-ó-m-a, nechce sa mi hľadať... v Písme sú verše, z ktorých vyplýva, že ľudský rozum nemôže obsiahnuť Boha... človek však potrebuje poznať, mať predstavu o Bohu, v ktorého verí... potrebuje sa vyhraniť voči iným vieram, ako aj nie v poslednom rade mať predstavu o Bohu, v ktorého verí...
Sú mnohé názory o tom, že Boh je len jeden, len náboženstiev je viacero, pričom nech aj majú bohovia viacero mien, klaňajú sa tomu istému... o čo skôr sa kresťania, ktorí si ctia prikázania, veria v Boha SZ,Boha Stvoriteľa, veria vzkrieseného Krista... či už sú unitármi, alebo trinitármi, prípadne v tejto otázka nerozhodní... klaňajú tomu istému... neviem o žiadnom verši, ktorý by hovoril o tom, že Boh bude súdiť na základe toho, ako si kto predstavuje Jeho podstatu...

Mimochodom, zabudol som, hoci to mali byť hneď na začiatku príspevkov  - ďakujem za odpoveď.
 


247.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   4. 3. 2019, 20:11 avatar
1. Čo to potom hovoril Ježiš na kríži pribitý?
Bože, prečo si ma opustil?
Ako mohol opustiť sám seba?? Týmito slovami poprel že je Bohom, lebo opustiť sám seba sa nedá.


248.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   4. 3. 2019, 20:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.249.
označiť príspevok

gabriel pb
   4. 3. 2019, 20:15 avatar
lebo keby Ježiš netrpel anjeli by sa postarali o všetko ostatné, predstavte si svet ako 640 gombíkov, každý gombík sa stratí, lenže na každý gombík niekto myslí, preto sa enaxnay vyhlasuje za boka lebo pochopil zdroj vesmíru lenže to neznamená že bude mať vždy ľahký život


250.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   4. 3. 2019, 20:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.258.
označiť príspevok

Myslitel
   5. 3. 2019, 14:11 avatar
@1 - Problem s tvojim tvrdenim je, ze Biblia nikde neuci trojicu, 3 samostatne osoby reprezentovane jednym Bohom.
Hovoris ze je par versov ktore by mohli odporovat dogme o Trojici, ale ja mozem s istotou povedat, ze pravy opak je pravdou.
Je v nej drviva vacsina textov ktore trojici odporuju, a je len zopar versov ktore by snad mohli naznacovat trojicu.
Biblia si nemoze odporovat, iba nase vysvetlenia maju tu snahu. A trojica je jednym z nich.
Zamysli sa, nie je toto recept na chaos? Zmatok?
Boh nie je Bohom zmatku a nepokoja. 2Kor. 1:12 1.Kor. 14:33
A pravda o Bohu a Kristovi je zjavena aj malickym, kym mudrci bludia v zmatku. Mat. 11:25
Dogmu o trojici vynasli grecki a egyptski filozofi az 200 -300 rokov po Kristovi. Katolickej cirkvi trvalo dalsich vyse 400 rokov vychytat a vyriesit spustu problemov ktore ta dogma so sebou priniesla.
Ty mudrci priniesli len rozbroje, exkomunikacie, prenasledovania, nepokoje.
Pritom pravda je jednoducha:

"1Kor. 8:6 my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho."

Duch nie je dalsia osoba, ale duchom Otca. (1.Kor.8:6)
Boh dava svojho ducha Kristovi, (Jana 3:34-35)
Boh dava zivot Kristovi (Jan 5:26)
Jezis dava ducha od svojho Otca nam veriacim. (Jana 20:22)
V jednom duchu, SKRZ Krista, mame pristup k Otcovi. Nie SKRZ ducha, ale v duchu. (Efez. 2:18)

Takze Jezis je tym Duchom, nik iny. (1. Kor. 15:45, Gal 4:6, 2.Kor.3:17)

Podme naspat k Janovi 14:8-9
Pri citani a studiu Biblie plati jedno pravidlo, citat kontext a pamatat na to, ze k akemukolvek zaveru dojdes, musi to suhlasit s celym zvyskom Biblie.
Jan 14:10 tvrdi ze Jezis je v Otcovi a Otec v Jezisovi.
Pravda,ale znamena to ze su jednou a tou istou osobou?
Potom by vers 20 nedaval zmysel:

Jan 14:20 V ten deň spoznáte, že ja som vo svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás.

Cize Jezis cely cas rozprava o duchovnej jednote, nie telesnej.
Cize jeho ucenici videli Boha Otca skrz Krista duchovne, nie telesne.

Je potom Kristus Bohom skutocne, alebo len symbolicky?
SAMOZREJME ZE JE BOHOM.
Boh Otec moze pocat len Boha.
Tak isto ako clovek len cloveka, zviera len zviera a pod.

Cize Kristus ako Bozi Syn je Bohom po Otcovi, ale ako Syn je podriadeny Otcovi.

Jan 14:24 .... A slovo, ktoré počujete, nie je moje, ale Otcovo, toho, ktorý ma poslal.
14:28 Počuli ste, že som vám povedal: Odchádzam - a prídem k vám. Keby ste ma milovali, radovali by ste sa, že idem k Otcovi, lebo Otec je väčší ako ja.

Pravda o Bohu Otcovi a jeho naozajstnom Synovi, pocatom Bohom davno pred stvorenim celeho vesmiru je tou uzasnou pravdou. Cele posolstvo z Biblie nou nabera vacsi zmysel pochopitelny kazdemu cloveku, vratane malych deti.
Nie akasi teoria o trojjedinom bohu ktorej malokto, ked vobec niekto plne rozumie.


266.
označiť príspevok

elemír muž
   6. 3. 2019, 00:29 avatar
Vitaj v klube, kde si bol doteraz ?

Ako keby tu zasvietilo nové svetlo vyššej inteligencie.-

Ale, :
Je potom Kristus Bohom skutocne, alebo len symbolicky?
SAMOZREJME ZE JE BOHOM.
Boh Otec moze pocat len Boha.
Tak isto ako clovek len cloveka, zviera len zviera a pod.

Samozrejme, že nie je bohom, lebo to čo,si perfekne napísal by urobilo z neho poloboha. A to by bolo možno ešte niečo horšie. Ježiš je niečo medzi človekom a bohom, jeho otcom, je spojnica časopriestoru neba a zeme. Nebo je k násobne väčšie ako zem a čas v nebi je k násobne dlhší ako na zemi, teda pre nás večnosti, lebo aj nám hovorí, že ideme do večnosti.
Pred tým než bol tento svet, já som bol. Teda pre neboi je náš časopriesor ako niečo mizerné ako atom v hmote, ktorá nás obklopuje. Čas a púriestor v atome, v rozmeri mínus jeden na osi štvrtého rozmeru, ak nulou na tejto osi je náš časopriestor v ktorom žijeme je zanedbateľný okamžik, ako jeden obeh elektronu okolo jadra atomu. A poreto vyšší rozmer plus jeden, v ktorom je nebo,sa skladá z nekonečného množstva takýchto vesmírikov, ako je náš a stále ich tam, alebo tu kvantá zanikajú a kvantá vznikajú.
Ale medzi týmito časopriestorami nemôže prechádzať žiadna hmota, teda z nášho vesmíru do neba neprejde nič hmotné, jedine čo môže tieto priestory spájať, sú mašlienky ako nehmotný súbor. Tu súnaše modlitby a odozvy na modlitby a to súbory naších duší a väčšina duší zomrelých zo zeme, tento priestor nediosiahne, lebo je to tiež priestor dobra aj zla a preto prišiel ježiš z toho priestoru dosial ako jediný k nám, ako prvorodený z mrtvych a zase sa vrátil ako jediný a teda ako jediný pozná cestu,ako sa dostať do neba, a ako sa vrátiť. Akokolvek by existovali na svete cirkve a bohovia a všeličo iné, čo má ducha, nedostane sa od tialto iba prostredníctvom ježiša, ktorý jediný pozná cestu, alebo povedzme spôsob, ako sa to vôbec dá. Ja som cesta, pravda a život. Kto sa teda chce dostať do života večného, teda iného časopriestoru +1, musí pochopiť pravdu, že ježiš je jediná cesta do života v nebi. Aj to samozrejme môže presť iba naša duša, teda akýsi súbor myšlienok, kde je zapísaný celý náš život a ten tiež musí podliehať určitým kvalitatívnym podmienkam,aby mohol vôbec sa zúčastniť na tomto tranferi do neba.
Ježiš môže urobiť veľa a veľa opraviť na našej duši, aby bola schopná tohoto transferu, ale ani jemu sa nie všetko dá. A pripraviť na túto cestu trvalo niekolko dní aj samotnému ježišovi. Aj márii magdaléne hovorí: Nedotýkaj sa ma ešte som nebol u svojho otca lebo mária ho nepoznla, iba po hlase, myslela som, že si záhradník, to asi preto, že bol pokrytý prachom zmiešaným s jeho krvou pred ukrižovaním.
Ja si tiež maslím, že boh stvoril život na zeim akoby na vznikanie nových energetických duševných objektov, ale na každú čaká aj ten zlý a bez ježiša by na tejto ceste zahynula takmer každá duša. Je to akos malými korytnačkami, koľko sa ich vyliahne, ale aké malé množstvo sa dostane do mora a dosiahne dospelosť.
Teda ježiš, ako prvorodený z mrtvych sa dostáva do NášHO života cez materské vaJíčKO SVOJíM DUCHOM A PREžIJE žIVOT V TELE,,KTORé vyrastie ako iné ľudské bytosti a do neba sa môže zase vrátiť iba duša, teda nehmotná myšlienka.
Ja napríklad bny som sa vôbec nedivil, ak by sa nejaké pozostatky ježiša našli, ale zase ježiš je niečo iné, ako my, ale zákony tela a duše ????? Ježiš prichádza medi učenníkov v tele, ktoré prechádz zatvorenými dverami , ale tomáš vkladá ruky do jeho rán na cíti hmotu. Ježiš si pýta jesť a jje rybu.

A potom ešte niekoré veciako, že nemôže byť podriadený jeden boh druhému a ježiš je jediný spasiteľ ľudí pod zákonom a aj pod evanjeliom. Teda nie je tu od začiatku stvorenstva tohoto sveta, aj keď už bol pred tým , ako tento svet. Akoby sa boh najprv sám chcel presvedči či a kedy zoslať spasiteľa na našu zem.
To ale stále diskutujeme v rozmedzí boh otec a jeho syn, lebo toto je ukol vrámci trojice záchrany hriešnika z tejto zemi.
Preto ja si myslím, že najdôležitejším úkolom, ktorý si zaumienil boh je záchrana dobrých ľudí, teda dobrých duší z nášho času priestoru. A tak nastáva okamih záchrany človeka, korý určil otec ježiša krista na jeden de) pri joredáne a tam bola stanovená trojica na záchranu hriešnikov z toho sveta a samouzrejmeb aj systém, ako sa to porevedie.
A tak nástáva jeden jediný deň v niekolko miliardovom živote tejto zeme, kedy určitým spôsobom boli záčastnené všetky tri mocnosti plusového sveta, aby určili, ako bude zachránený človek z tejto zeme, pred tým, než celá sústava tejto časti vesmíru sa znova dostane do kolobehu čiernej diery a znova sa pretaví na vytvorenie nového sveta, ale nové nebo a nová zem. A na túto chvíľu bude všetko dobré odložené na inom svete, možno niekde v nebi,aby sa potom postupne duše týchto dobrých vracali do, nového života na novej zemi. Možno podobne,ako prišiel k nám ježiš.
A ešte: Boh môže počať len boha. Boh nemôže nič počať, lebo z lona boha nikdy nič nevyšlo. Prvotinou stvorenstva nášho buoha bol jeho syn a jemu stvoril tento svet a preto on je ten, čo jediný pozná cesu tam aj nazad, aj keď prišiel do svojho a svoji ho nepoznali.
A tak sa dostávam k poslednému odseku jánovho prológu, teda ján 16 - 18
Lebo ak zákon bol daný skrze mojžiša, milosť a pravda prišli skrze ježiša krista. Takže boh dáva zákon cez mojžiša židom aby sa mu podriadili podľa tohoto zákona, ale milosť a pravda skrze ježiša. teda aj preto nemohol byť nikto zo zákona spasený, pokial neprišiel ježiš a dal milosť odpustenie hriechov a evanjelium, podľa ktorého vieme presne, čo je hriech,a ako sa ho zbaviť
Boha nikto nikdy nevidel. Teda ani učenníci, ktorým ježiš hovorí:kolkí, čo prídu po vás by si želeli viedieť to, čo vy vidíte a ni filip, ktorému povrdal: tolký čas na mňa pozeráš a pýtaš sa ako vyzerá môj otec,lebo ani filip a anu učenníci vtedy nehľadeli na boha. Ale na Ježiša,ktorý je mesiáš a jeho syn.

Jednorodený boh, ktorý je v lone otca,ten o ňom priniesol zvesť, A toto zase ja vidím ako potvrdenie, že ježiš bol svojím otcom stvorený a nie splodený a zároveň aj dôkaz, že prvopočiatok človeka nie je spermia a materské vajíčko, ale duch. Lebo splodenie z vajíčka a spermie je z vôle človeka, ale to čo je splodené z vole boha, to je práve tento duch, alebo by som povedal aj zákla duše človeka. A tak sa narodí znova duch spojený s telom, ale na to, aby mohol previesť transformáiu človeka do neba sa musí znova oddeliť hmota od ducha a to je krst človeka.

A tak v jordáne bol pokrstený ježiš priamo svojím ortcom aj s duchom svätým nie preto, že by bol hriešny, ale preto aby pre tranfer zem a nebo bol ešte čistejší,ako bežný človek, aj u neho sa muselo oddeliť telo od ducha ,


2.
označiť príspevok

salbea žena
   2. 3. 2019, 21:21 avatar
civilizacia odkial je jeshua disponuje fatimskou politikou
pokial human nebude tvorit pre biznis dostatocnu energiu, odstrani sa z planety Zem ako predosle vyhynute zvery a bude human nahradeny zverom, ktory bude pre biznis ktory tiez disponuje ehm evoluciou, kvalitnejsim prinosom
zbytocna snaha ktora neprinesie dopyt pre nich bude pre human konecnou apokalypsou


3.
označiť príspevok

salbea žena
   2. 3. 2019, 21:23 avatar
nikto ma neoklame kecami o tom, preco je tu human a uz vobec nie krestanskymi, moslimskymi ci judaistickymi zvastami
jediny dovod je biznis a politika


4.
označiť príspevok

gabriel pb
   2. 3. 2019, 22:04 avatar


5.
označiť príspevok

gabriel pb
   2. 3. 2019, 22:09 avatar


6.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 08:04 avatar
Ako vidím, démoni sa už nasáčkovali do tejto témy. 
Súhlasí Kreacionista


27.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 11:42 avatar
6 S tým musíš počítať pri každej téme. Sme na verejnom, takmer nekorigovanom fóre.


32.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   3. 3. 2019, 12:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.212.
označiť príspevok

salbea žena
   4. 3. 2019, 15:29 avatar
byt na df medzi fanatickymi psychopatmi za demona, povazujem osobne za obrovsky kompliment, pre mna to znamena, ze som psychicky zdrava a normalna


213.
označiť príspevok

salbea žena
   4. 3. 2019, 15:30 avatar
vsetkych psychopatov na df mam total v pazi a v reale sa im vyhybam na totalku


7.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 08:19 avatar
Kto su demoni?


8.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 08:21 avatar
Padlí anjeli. 
Súhlasí Kreacionista


9.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 08:22 avatar
A ktori su ti padli?


10.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 08:26 avatar
Tak satan a jeho družina. 
Súhlasí Kreacionista


11.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 08:27 avatar
Akde su ?


12.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 08:28 avatar
Na tomto svete. 
Súhlasí Kreacionista


13.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 08:29 avatar
Ako vies?


14.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 08:39 avatar
Ci nevies?


15.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 08:44 avatar
Viem. Písmo o nich píše.
Súhlasí Kreacionista


16.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 08:47 avatar
Len z casti sa pise o Hokejistoch
Ale v pisme sa pise ze mame milovat aj svojich nepriatelov,


17.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 09:11 avatar
Nezahováraj. V písme sa jasne píše kto sú démoni. A to nám stačí na to, aby sme si mohli o nich utvoriť obraz.
Súhlasí Kreacionista


20.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 09:33 avatar
Ten obraz ktory si utvori clovek sam je o koze co sa rozumie do zeleza,
Obraz musis mat zjaveny a potvredny,
Tak mozno rozlisovat obraz,


33.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   3. 3. 2019, 12:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 13:46 avatar
33, Ved bojuj nik ti nekaze nebojovat,


18.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   3. 3. 2019, 09:15 avatar
17/ Demoni? Ako katolik v spovedelnici" to nie ja to satan!!!" Esteze sa mate na koho vyhovorit...))


21.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 09:35 avatar
Staci ked vidim obraz temy
vedie k hadke ,
Trinitar vs unitar ,vs koza v zeleze,


22.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 09:47 avatar
A potom si myslis ze sa zastavam nejakych demonov , ci hokejistov,,,
Ako pises ze zahovaram,,,
Nezahovaram ,
Len som ti chcel ukazat ,,,
Ze ked je napr100 000 padlych hokejistov,,, demonov ,,
Ako je mozne ze je to v kazdom cloveku 6 miliard ludi ,


23.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 09:48 avatar
Stretol si sa s tymto obrazom?


19.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 09:18 avatar
Obraz?
No a aky obraz mas o tom?


24.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 10:14 avatar
A napisem ti este jeden obraz ,
Tema pjekna ,
Len v 6 si vytrhal hned kukol,
Mohol si nechat oboje rast az do zatvy
A potom zhromazdit obile ,


26.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 11:40 avatar
Démoni nie sú kúkoľ, ani ľudia.Nie sú pšenica.


35.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 12:59 avatar
Vazne?


36.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 13:29 avatar
Skús niekedy čítať bibliu.


37.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 13:30 avatar
Skús niekedy čítať bibliu.


38.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 13:30 avatar
No ved potom skus necitat ze kralovstvo Bozie sa podoba horcicnemu zrnku ,


39.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 13:38 avatar
Aked vyrastie je z neho velky strom a aj vtaci prilietaju a hniezdia na jeho ratolestiach ,


41.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 13:49 avatar
Skús si prečítať ako dopadnú démoni.


42.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 13:53 avatar
Napisem ti to uprimne
Mam ich pod hakom , lebo keby som ich mal na haku tak by mi to vadilo lebo neviem kolko vazia kg,,, vies vaha ,,,
Neriesim demonov ako ty a kreacionista pise ,,,,,,, proti nim je nas boj,,,,,
Spravodlivy boj je ked zachovas vieru , dokocis beh,
A nie zaoberat sa demonmi,,,


43.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 13:54 avatar
Lebo demon je demon a clovek je clovek ,


44.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 13:56 avatar
To ze niekto bojuje proti nim cely zivot je otrokom ,,,tomu skym vedie boj ,
Ja nebojujem proti nikomu
Lebo viem ze ked mam alebo ,,,,,,,, alebo,,,,,,, budem spaseny ,,,,,,
Tak nie skrze boj ,,,,
Ale skrze to zeON BOH to tak chce ,,,,


45.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 13:57 avatar
Len viem ze mas snich strach ,,,,
Chcel som ti poradit ako byt rychlejsi nez oni,,
Ale ked inac nedas tak ok,


46.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 13:59 avatar
44. K nálade boja: Raz som dostal ponuku zahrať si šach po mailoch. Že si budeme jednotlivé ťahy posielať mailami - úprimne, zhrozil som sa pri tej predstave, žiť dlhodobo v nálade "poraziť súpera". Toho človeka mám úprimne rád a myslieť dennodenne na to, ako ho poraziť, by bolo pre mňa neznesiteľné.
Súhlasí djjaro


50.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:07 avatar
No ale dat mu v hre aspon raz na frak myslim nieje zle ,,,
   46


53.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 14:11 avatar
50. Nuž, v prípade krátkej partie zoči voči, môže byť. ..
Súhlasí djjaro


56.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:16 avatar
No a ako je to vidiet zoci voci?


47.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 14:02 avatar
Lenže démonmi sa máš zaoberať a poukazovať na nich. Démoni nie sú len nejaké rozprávkové postavičky. Sú reálna hrozba ľudí. Pretože človek, ktorý nie je duchovne zbudovaný a pod "krídlami Boha" démonom môže podľahnúť.Áno. Spravodlivý boj je keď zachováš vieru, dokončíš beh, ale taktiež ti nemajú byť ľahostajní iní ľudia. Máš hlásať evanielium a samozrejme k tomu patrí aj pomenovať zlo zlom.


48.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:06 avatar
Hlasat eva aniel eli um?
No myslim si ze by som mal v prvom rade milovat ,,,
A od toho sa budu alebo sa odvijaju dalsie veci,,,
ALe ak chces radu ako byt rychlejsi v tvojej mysli proti nim tak ti mozem poradit ,,,
Pretoze sa mi zda ze nejak sa tym moc zaoberas ,,,
No ak niesi lapac demonov,,,,, 


52.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 14:11 avatar
Jasné milovať, ale nezanedbávať hlásanie evanjelia. 


54.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:13 avatar
Tym sa tvoje vnutro nevylieci
Hlasanim urcite nie , no v pripade ze niesi Posol ktory zvestuje evanielium ,
Treba tak prisposobit k tomu aj svoju mysel ,, k tomu evanieliu,


49.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 14:06 avatar
A kresťania podľa písma majú vyháňať démonov.


51.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:09 avatar
Ja som hriesnik
Nenazyvam sa krestanom aj napriek viery V KRISTA,


55.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 14:14 avatar
Si taký istý hriešnik ako pred vierou?


58.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:18 avatar
No v podstate som sa moc nezmenil ,
Abstinujem ako sa da , tiez sa podknem ,,,podlahnem ,,,
Obcas sa sNIM povadim a podobne ,
Ale mozno som tak svoreny neviem ,


66.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 14:32 avatar
No tak to sme na tom potom podobne. 
Súhlasí djjaro


68.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:34 avatar
66No vidis ze niesi jediny na planete,,,
Kazdy mame musky
To ale neznamena Hnevat sa navzdy Na Boha len preto ze som nieco zle pochopil ,,,


69.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 14:35 avatar
Problém bude v tom, že ešte nie sme znovuzrodení kresťania.


71.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:36 avatar
Ja uz mam svoj koniec sveta za sebou,


25.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 11:40 avatar
Ježiš je boh a Ježiš je človek. Z toho vyplýva, že ľudské telo môže byť božím telom, že ľudská bytosť môže byť božskou bytosťou.

Super


28.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 11:42 avatar
Teda môžeme byť bohovia?


29.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 11:43 avatar
Je napísané: Bohovia ste!


30.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 11:46 avatar
Áno, je to napísané. Bez správnej interpretácie sa dá z toho vyvodiť kdečo...


31.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 11:47 avatar
30. Presne tak, naprostý súhlas.


34.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   3. 3. 2019, 12:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.57.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 14:16 avatar
Áno, Biblia nám upresňuje akým bohom je Ježiš. Takým, čo potrebuje aby mu niekto udelil všetku moc, inak by ju nemal. To si správne napísal.
Súhlasí milky945


137.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   3. 3. 2019, 15:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:20 avatar
On Ju ma ,
Nemusi ju dostat od ludi,,,


60.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 14:21 avatar
Ale musel ju dostať od Otca.


61.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:23 avatar
Kto je OTEC,


62.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 14:27 avatar
Djjaro, vyjadruješ sa sústavne tak scestne, že ti normálny človek vôbec nerozumie. Je mi ľúto, ale za takých okolností s Tebou komunikovať nebudem.


63.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 14:31 avatar
Otec je ten, kto splodil svojho milovaného syna.
Súhlasí milky945


73.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 14:37 avatar
Má len jedného syna?


75.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 14:39 avatar
Božích synov je habadej


85.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 14:47 avatar
Ale jedine Kristus je jenorodený Boží Syn.


87.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 14:47 avatar
Čo presne znamená jednorodený?


90.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 14:50 avatar
No že je jednorodený. Je jeho jediný Syn.


93.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 14:52 avatar
To ja ako možné, že Božích synov je veľa ale Ježiš je jediný Boží syn?


94.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 14:55 avatar
No je to možné. Už som to tu minimálne raz vysvetľoval. 


96.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 14:56 avatar
95. Budem ti veriť


104.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 3. 2019, 15:08 avatar
95. Budem ti variť  


95.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 14:56 avatar
"Boží synovia videli, že ľudské dcéry sú pekné, a brali si z nich za ženy, koľko len chceli." Gn 6:2
"V tom čase boli na zemi obri - ba aj neskôr -, a keď Boží synovia obcovali s ľudskými dcérami, ony im rodili obrov. To sú hrdinovia dávnych čias, slávni mužovia." Gn 6:4
"Nebesia, plesajte s ním, a nech sa mu klaňajú Boží synovia! Národy, plesajte s jeho ľudom a všetci Boží poslovia nech potvrdia jeho moc!" Dt 42:33
"A stalo sa jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan." Job 1:6
"A zase sa stalo jedného dňa, keď prišli synovia Boží, aby sa postavili pred Hospodinom, že prišiel medzi nimi aj Satan, aby sa postavil pred Hospodinom." Job 2:1
"Do čoho jej stĺpy zapustené sú a kto položil jej kameň uholný, 7 keď si ranné hviezdy zborom spievali a Boží synovia všetci plesali?" Job 38:6-7
"Lebo všetci, ktorých Duch Boží vedie, sú synovia Boží" Rim 8:14
"A myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodny porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. 19 Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia." Rim 8:18-19


99.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 14:59 avatar
Treba ale rozdeľovať Boží Syn a Boží synovia. Ježiš je v niečom výnimočný. Preto je aj jednorodený. Ježiš nie je stvorený, ale splodený. Ježiš vychádza priamo z Otca. Boží synovia sú stvorení. Skrze Krista Otcom.
Súhlasí Kreacionista


100.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:01 avatar
Od Boha Otca je všetko. A skrze Krista je stvorené všetko. A teda aj Boží synovia.


102.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:03 avatar
Preto je prvorodený z tvorstva? Keď je niekto z tvorstva, tak k nemu neprináleží? A podla Písma boli splodené aj vrchy a zem bola roditeľsky stvárnená (žalm 90:2) Tak ako je to? Je splodenie skutočne niečo iné ako stvorenie?


106.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:12 avatar
U Ježiša to nie je tak že bol splodený v nejaký čas. To nie je také plodenie ako u ľudí. On z Boha Otca priamo vychádza. Od večnosti. A to že je prvorodený? On je prý vo všetkom. Ale je jednorodený. To znamená, že Boh v podstate iného Syna už nemá. Ktorí by priamo z neho vychádzali.

1Kor 8,6
my máme iba jedného Boha, Otca, od ktorého je všetko a my sme pre neho, a jedného Pána, Ježiša Krista, skrze ktorého je všetko, aj my sme skrze neho.

Jn 1,3
Všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič z toho, čo povstalo.

Kristus je jediný Boží Syn. Ostatní Boží Synovia sú stvorenia, ktoré Boh Otec stvoril skrze Krista.

Nevychádzajú priamo z Boha.
A Boh Krista plodí večne. Nie je to tak že ho splodil. Kristus pochádza z Boha večne. Nebol čas keby z neho nepochádzal.
Súhlasí Kreacionista


110.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:18 avatar
Ale je prvorodený Z TVORSTVA. Tak sa pýtam, ako môže byť niekto z tvorstva a popritom nebyť stvorenou bytosťou...
To čo cituješ sa nevylučuje s tým, že bol Kristus stvorený Bohom. Znamená to len toľko, že bol jediný stvorený priamo Bohom, kdežto pri stvorení ostatných bytostí už bol prostredníkom stvorenia.
Súhlasí t-e-ó-m-a


131.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:47 avatar
Je pravda že sa to dá aj takto chápať. 


133.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:48 avatar
Ale čo potom verše?
Jn 14,8
Filip sa ozval: "Pane, ukáž nám Otca a to nám postačí."
Jn 14,9
Ježiš mu vravel: "Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: “Ukáž nám Otca?!”


134.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:52 avatar
Dajú sa vysvetliť tak, že Boží syn je pre svoju dokonalú poslušnosť Bohu jeho verným obrazom. Veď kto plní vo všetkom Božiu vôlu tak ako Kristus, tak vlastne vo všetko koná ako Boh, myslí ako Boh, teda Ho odzrkadluje.


135.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:54 avatar
Lenže on povedal Priamo.
"Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?! Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: “Ukáž nám Otca?!”
Akoby to hovoril priamo Otec. Lebo keby že Kristus nie je s Otcom jedno v zmysle trojice, nebolo by toto rúhanie? Odpovedal ako sám Otec.


139.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:59 avatar
On v podstate odpovedal najprv ako
Otec - "Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?!
A hneď na to ako Syn - Kto vidí mňa, vidí Otca. Ako môžeš hovoriť: “Ukáž nám Otca?!”

Ako môžeš hovoriť ukáž nám Otca? Keby že priamo Kristus nie je Otcom, prečo by toto hovoril?

Kebyže nie je jedno s Otcom, tak by najskôr napísal niečo v zmysle. Vidíš mňa, ako keby si Otca videl, lebo ja som jeho kópia. Lenže on odpovedal štýlom že to hovorí priamo Otec.


141.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 16:01 avatar
Nie napísal ale povedal.  
A on odpovedal štýlom že to hovorí sám Otec a hneď nato Kristus. Sú jedno.


142.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 16:05 avatar
A ako povedal, ako môžeš hovoriť ukáž nám Otca? To jednoznačne hovorí, že vidí Otca. Teda ako môže hovoriť ukáž nám Otca, keď ho vidí. Prítomného Otca v Kristovi.
Súhlasí Kreacionista


144.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 16:17 avatar
"Filip, toľký čas som s vami a nepoznáš ma?!

To hovorí priamo Otec.
Súhlasí Kreacionista


145.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 16:17 avatar
Ktorý je v Kristovi.
Súhlasí Kreacionista


147.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 16:24 avatar
A ešte na záver.
Jn 14,7
Ak poznáte mňa, budete poznať aj môjho Otca. Už teraz ho poznáte a videli ste ho."


148.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 16:27 avatar
n 8,24
Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch."


155.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   3. 3. 2019, 23:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.154.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   3. 3. 2019, 23:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.103.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:07 avatar
Ďalšia vec. Boh je Večný. Ako môže byť večný niekto kto bol splodený? Ak je niekto splodený, musí mať svoj počiatok, istý bod kedy bol zrodený a ožil. To sa však vylučuje s večnosťou...


107.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:13 avatar
To plodenie je večné. 


116.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:25 avatar
Čas neplynie.


121.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:27 avatar
Nič sa nemusí. Len ty si myslíš že musí.


123.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:28 avatar
Presne tak. Čas neplynie, lebo mi to nevyhovuje. len ostatní si myslia že musí...


88.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 14:48 avatar
A tiež prvorodený medzi mnohými bratmi. Rim 8:29
Súhlasí t-e-ó-m-a


105.
označiť príspevok

J.Tull
   3. 3. 2019, 15:12 avatar
Veľký Kocúr, nerozumiem prečo dookola vyťahuješ tento argument, keď dobre vieš, že odpoveďou naň je tvrdenie, že Ježiš je prvorodený syn, prvorodený Syn človeka, ale nie je splodeným "večný Kristus", ktorý sa sprítomnil v človeku Ježišovi... 


108.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:14 avatar
To bude možno tým Tull, že splodený a večný sa vzájomne vylučujú, ako som o tom písal v prísp.103. Preto je pre mňa podobný argument irelevantný...


109.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:18 avatar
To sa nevylučuje. Pozeráš na to ale ľudskými svetskými očami.


113.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:21 avatar
A duchovný pohľad je ten, že keď sa rozhodnem niečomu veriť, tak mi zapadá do seba aj to čo do seba v skutočnosti vôbec nezapadá? To nie je duchovný pohľad, to je slepota. Katolíci takto isto jednoznačne vidia, že Kristus ustanovil Petra za pápeža a rímskych biskupov za jeho následovníkov...Napríklad...


119.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:26 avatar
Ako teda že je jednorodený keď sú aj iní Boží synovia? Žeby rozpor v písme?


122.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:27 avatar
Ako teda že je mnoho Božích synov a Kristus je prvorodený z nich, keď je jediným synom? Žeby rozpor v Písme?


125.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:32 avatar
Už som to vysvetľoval.
A prvorodený z Božích Synov. Prvorodení zo vzkriesených. 


127.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:34 avatar
V tom texte ale nie je uvedené že je prvorodený zo vzkriesených. Pavol to formuluje všeobecne, prvorodených z tvorstva, teda poradím prvý zo stvorených bytostí.


130.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:42 avatar
15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. 16 Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 17 A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom.
Súhlasí ondrej


132.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:47 avatar
Ten verš nám hovorí, že Kristus jestvoval pred všetkým tvorstvom, že je jeho prvotinou a že bol prostredníkom Božieho stvorenia. Ty tam vidíš niečo iné?


126.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:34 avatar
Kristus je jednorodený Boží Syn. Teda keby bol prvorodený v zmysle akým myslíš ty, tak by to bol rozpor. Lebo to by už nebol jednorodený. Vieš čo to znamená slovo jednorodený?  
Súhlasí ondrej


128.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:38 avatar
Grécky monogenes, t.j jediný takého rodu, druhu. To sa ale nevylučuje s tým, že je stvorenou bytosťou. Len to znamená, že bol jediný stvorený PRIAMO Bohom, bez pričinenia niekoho iného, kdežto ostatné tvorstvo už povstalo skrze Krista. Práveže takto je medzi tými veršami súlad. Tak môže Kristus prináležať k tvorstvu a súčasne byť "monogenes"...


120.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 15:27 avatar
113. Vždy, keď nastupuje viera namiesto poznania, sú spoluprítomné nejaké dogmy, ktorých je treba sa držať a nespochybňovať.

Na jednej strane, viera dokáže uzdravovať. Na druhej strane iba poznanie oslobodzuje.


111.
označiť príspevok

J.Tull
   3. 3. 2019, 15:18 avatar
Veľký Kocúr, samozrejme, že splodený a večný sa vzájomne vylučujú... lenže Kristu je nesplodený... večný nesplodený Kristus sa stal človekom tak, že sa ako človek Ježiš sa narodil zo ženy...
ergo večný je Kristus a nie Ježiš, v ktorom sa stal človekom...  


112.
označiť príspevok

J.Tull
   3. 3. 2019, 15:21 avatar
Veľký Kocúr, aby nedošlo k omylu... uvedené nie je môj názor... píšem ako som pochopil argumenty predovšetkým katolíkov...


114.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:22 avatar
Ale veď trinitári sa sústavne odvolávajú na to že je SPLODENÝ. A ty teraz píšeš že je nesplodený...


136.
označiť príspevok

J.Tull
   3. 3. 2019, 15:57 avatar
Veľký Kocúr, neviem o tom, žeby sa, dokonca sústavne, odvolávali na to, že je SPLODENÝ...
Píšem na základe názorov katolíkov nie z tohto fóra, či internetu všeobecne, ale z rôznych dokumentov, relácií a pod. na túto problematiku...  


129.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:39 avatar
Zas nemôžeš oddeľovať Krista od Ježiša. Kristus je Bohom a + sa stal človekom Ježišom. Keď sa stal človekom, je to ten istý Kristus. A teda je večný, ale ako človek sa narodil neskôr.


138.
označiť príspevok

J.Tull
   3. 3. 2019, 15:59 avatar
t-e-ó-m-a, v podstate som napísal to isté... 


140.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   3. 3. 2019, 16:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.143.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   3. 3. 2019, 16:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.156.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   3. 3. 2019, 23:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.115.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:24 avatar
15 On je obraz neviditeľného Boha, prvorodený všetkého tvorstva. 16 Veď v ňom bolo stvorené všetko na nebi i na zemi, viditeľné i neviditeľné, tróny i panstvá, kniežatstvá a mocnosti, všetko je stvorené skrze neho a pre neho. 17 A on je pred všetkým a všetko pretrváva v ňom. 18 On je hlavou tela, Cirkvi. On je počiatok, prvorodený z mŕtvych, aby tak mal vo všetkom prvenstvo.

A netreba zabúdať že je jednorodený. Teda je jednorodený a aj prvorodený. Jednorodený ako jediný Boží Syn, prorodený ako prvý z Božích Synov. oni boli stvorený skrze neho
Súhlasí Kreacionista, ondrej


117.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:25 avatar
Prvorodený všetkého tvorstva neznamená že je stvorenie. verš 16 to vysvetľuje.


118.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 15:26 avatar
Nie, keď o niekom poviem že je z armády, myslím tým samozrejme že je civil...


124.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   3. 3. 2019, 15:30 avatar
Lenže on nie je prvorodený v zmysle, že bol prvý stvorený. Ale v zmysle že v ňom bolo stvorené všetko. Teda on je ten prvý. Kedže z neho bolo všetko stvorené. Aj Boží synovia.

Ale on je jednorodený Boží Syn, ktorí vychádza priamo z Boha. Je splodený Otcom.
Súhlasí ondrej


146.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   3. 3. 2019, 16:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.159.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 07:23 avatar
Vidím že chápeme inak zmyslu slov. Prvorodený z tvorstva je podla mňa jednoduché slovné spojenie s jednoznačným významom, a sotva ma presvedčíte že znamená niečo iné, než prvá bytosť zo stvorenia. Inak v Izaiášovi je napísané, že Mesiáša Boh utvoril, ale je to zbytočné uvádzať, lebo to zase poviete že sa to vzťahuje na Ježiša človeka. Ja vaše myslenie vôbec nechápem. Neuvedomujete si ani to, že ak je niekto večný, už nemôže byť nikoho synom, ani synom Boha. Veď večnosť vylučuje synovstvo. Tiež považujem za absurdné, ak si myslíte, že vždy Dokonalý Boh sa môže zdokonalovať a učiť. Ale o Kristovi je písané (list Hebrejom) že sa naučil poslušnosti a dosiahol dokonalosť. Absurdné je myslieť si, že Satan mohol Všemohúcemu Bohu ukázať kráľovstvá zeme a povedať mu, nech sa mu klania, že mu ich potom dá. Vaše predstavy o Bohu sú skrátka úplné odlišné od mojich a od toho čo je o Ňom napísané v Biblii. Nikdy nenájdeme spoločnú reč a je zbytočné ohadzovať sa citátmi a vypisovať ich stokrát po sebe...


182.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2019, 09:21 avatar
Veľký Kocúr, súhlasím s:
"Vaše predstavy o Bohu sú skrátka úplné odlišné od mojich"
ale to vôbec neznamená, že práve tie Tvoje sú vo všetkom zhodné s tým čo je o Ňom napísané v Biblii.

Práve takáto domýšľavosť, či už z jednej alebo z druhej strany, je nielenže nebiblická, ale odporujúca Písmu... 


183.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 09:24 avatar
J. Tull,
Ak sa mozes spytat aku mas predstavu ty o Bohu?


184.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 09:25 avatar
Mozem ,, logika         


186.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 09:25 avatar
To klavesnica        


191.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2019, 09:55 avatar
djjaro, už som to písal, neverím v žiadneho Boha, bohov... uprednostňujem "prirodzené" vysvetlenia pred "nadprirodzenými"... lenže sú isté, povedal by som, "indície", ktoré hovoria v prospech "Božej" /"čohosi nadprirodzeného"/ existencie ... Zároveň však, ak dnes ešte nemáme "prirodzené vysvetlenie", to neznamená, že také nie je a to ani vtedy, keď ho nenájdeme... ako aj, za každým prirodzeným vysvetlením, môže byť nejakým spôsobom "nadprirodzeno" /Vilkova britva v tomto prípade neplatí.../
Aj keď neverím v kresťanského Boha, verím prikázaniam, ktoré sa týkajú vzťahov človeka k človeku... trochu ma aj udivuje, koľko súhlasného nachádzam v mnohých "náboženstvách", nielen v kresťanských /kde ich je "požehnane"... /
 


192.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 10:00 avatar
Chapem ta ,,,


194.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 10:02 avatar
Viera a spravanie sa k sebe je obcas daleko od seba ,,,,,,,
Súhlasí J.Tull


187.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 09:27 avatar
Zaisté Tull, žiadna biblická postava nevydávala svoje chápanie za pravdu, všetci hovorili, "možno je to tak, ale môžem sa aj mýliť..."Myslím to samozrejme nanajvýš ironicky. Podla Tvojich kritérií by bol najdomýšľavejším človekom na svete sám Ježiš...


188.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 09:31 avatar
A najviac ma dojíma keď toto začneš adresovať mne, pričom sú tu ľudia čo si počínajú podstatne "sektárskejšie" než ja.


189.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 09:34 avatar
Aj mna ze nereagujes na to co som ti napisal napr170,


197.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 10:16 avatar
S tým čo si napísal v 169. by som aj súhlasil, o tej jednote.


198.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 10:21 avatar
Vsetko sa to toci okolo Boha vody a lasky
Voda ocistuje
Laska zjednocuje , 197
Boh zmieruje ,,,


193.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2019, 10:01 avatar
Veľký Kocúr, prečo si opäť vzťahovačný... ?  ...opäť Ti mám vyhľadať príspevky, ktoré som adresoval "sektárom"? 
Asi uniklo Tvojej pozornosti, že otázku /hoci som to uviedol... /, od ktorej sa odvíja táto naša diskusia som adresoval aj t-e-ó-m-ovi /"151"/... ten však zatiaľ nereagoval...
 


196.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 10:13 avatar
Tull, Tvoje vstupy do tém o trinitársko-unitárskych sporoch sa vždy nesú v duchu zaujatosti proti popieračom "trojice", napriek tomu že to popieraš. Spomínam si na dosť dlhú debatu v časoch keď tu bol ešte Wolfe a pomer Tvojich pokarhaní bol rozhodne v náš neprospech, hoci si nemyslím, že sme horší ako druhá strana. Asi preto som trochu precitlivelý keď začneš toto písať...


201.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2019, 13:29 avatar
Veľký Kocúr, nikde som netvrdil, že nie som zaujatý... aj v tej spomínanej téme som sa vyjadril, že "trinitárstvo" mi je bližšie, že podľa môjho názoru lepšie odpovedá "tvrdeniam" Biblie... a to aj na základe historickej "genézy trojjedinosti"... pritom, pokiaľ si dobre pamätám, už v tej téme som uviedol príspevky, v ktorých som bol kritickým aj voči "trinitárstvu"... tak ako teraz /"151".../ asi unikli Tvojej pozornosti, aspoň si na ne nereagoval... 


202.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 13:53 avatar
Ja viem že Ti viac pasuje trojičná náuka, ako Boh v ktorého neveríš a ktorý je zlý, prišiel na svet ako človek...Ale to nie je dôvod aby si nebol objektívny, ako napr. v 180. Postoj trinitárov je jasný. Považujú unitárov za nekresťanov hlásajúcich falošného Krista. Ešte aj to spochybňuješ. Odkaz som ti dal a môžem dať ďalšie.


204.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2019, 14:34 avatar
Veľký Kocúr, nepasuje mi trojičná náuka, prijímam však argumenty, respektíve, ako som už písal, genézu jej vzniku - argumenty, ktorými riešila polemiku osoby Krista človeka a Krista Boha... to neznamená, že im musím veriť, uznávam však, že sú logickejšími, než argumenty druhej strany... 
Zopakujem neviem o tom, žeby "RKC oficiálne" považovala unitárov za nekresťanov hlásajúcich falošného Krista... ak si dal odkaz, mohol by si uviesť č. príspevku, lebo mi akosi unikol... 


190.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2019, 09:44 avatar
Veľký Kocúr, nemal som na mysli biblické postavy, ale verše, ktoré hovoria o pokore i pred pravdou, o pýche, vyvyšovaní sa... o uvedomení si nedokonalosti ľudského rozumu, pred ktorým ostávajú "Božie tajomstvá" ukrytými... 
Súhlasí djjaro


195.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 10:07 avatar
Vidíš v mojej 159. nejakú veľkú pýchu? To, že považujem predstavu o zdokonalujúcom sa Bohu, čo sa učí poslušnosti, za absurdnú neznamená, že sa vyvyšujem. Ja nebudem kvôli Tebe písať ako univerzalista, čo všetko prijíma a zároveň neprijíma, všetko pripúšťa aj nepripúšťa, nič nevylučuje a všetko teoreticky aj vylučuje...Mám právo písať s istotou o veciach, v ktorých som si istý. Nakoniec, jasne som to formuloval tak, že sa jedná o MOJE chápanie. A nikoho som nepreklial ani neposlal do pekla za chápanie odlišné. Ak si to nepostrehol...
Súhlasí J.Tull


203.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2019, 14:22 avatar
Veľký Kocúr, nie je pýcha v tom, že máš istotu*, ale v tom, že odmietaš, že aj tí druhí môžu mať rovnakú istotu, že tá Tvoja nemôže platiť pre všetkých...
Čo sa týka predstavy o zdokonaľujúcom sa Bohu, čo sa učí poslušnosti... jej vysvetlenie môže spočívať v tom, že Kristus sa stal človekom Ježišom a to so všetkým čo k človečenstvu patrí, aby ako človek ukázal cestu ...
A hoci bol Božím Synom, naučil sa poslušnosti v utrpení, ktoré podstúpil. Tak dosiahol dokonalosť a tak, svojim životom učil ako sa približovať k dokonalosti... keby to urobil ako Boh, nemalo by to taký silný význam...
Rovnako ako bol Božím synom bol aj Synom človeka... protirečenie ohľadne Ježiša Krista ako človeka a zároveň Boha oddávna bolo témou prvých kresťanských teológov a vykryštalizovalo v "katolícku" dogmu... a dogmatizmus všeobecne je to, čo kritizujem u trinitárov, najmä ak sú tu snahy o to, aby dogmy prijali "bez reptania všetci"...
*Tiež som /nielen Tebe/ už písal, že pokiaľ trinitári majú aspoň akú takú teóriu, jeho odporcovia, podľa mňa, nemajú žiadnu, respektíve kamuflujú "dvojbožstvo", ktoré z nej plynie ...
Nerozumiem prečo by si mal kvôli mne písať ako univerzalista, čo všetko prijíma a zároveň neprijíma, všetko pripúšťa aj nepripúšťa, nič nevylučuje a všetko teoreticky aj vylučuje...  
Nie som univerzalista... je na "malý milión" vecí, ktoré neprijímam, nepripúšťam, vylučujem... tiež mám svoju istotu, z ktorej vychádzam a ktorej "teória" odmieta "bazírovanie", či už na trojjedinosti, alebo jeho kritike...

Tvoje "vyhol som sa odpovedi" zároveň s citátom JS, tiež o niečom vypovedá... podľa môjho názoru kresťanstvo sa neodvíja od toho, či niekto verí, alebo neverí v trojjedinnosť, ale podľa toho, či uveril:
"„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. 40 Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“"
a koná podľa toho...
 


206.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 14:48 avatar
Tak už len čo najstručnejšie.

Neodmietam že aj druhí môžu mať "istotu", teda pevné presvedčenie o pravdivosti svojej viery.

Tvoje vysvetlenie prečo sa mohol Boh učiť a zdokonalovať nie je však trinitárske. Trinitári trvajú na tom, že Ježiš bol na zemi aj PLNE Bohom.

"Odporcovia" nepotrebujú vymýšľať žiadne podobné teórie. Nemajú totižto dvoch bohov. To trinitári potrebovali teóriu aby nevyzerali ako uctievači "dvojbožstva", ak uctievajú ako Boha otca aj syna.

Nútiš ma písať takým spôsobom, lebo citlivo reaguješ na akékoľvek pevné presvedčenie vo viere a vydávaš ho za netoleranciu. Človek aby sa bál mať v niečom jasno, mať v niečom pevné presvedčenie. Hneď ho dávaš do pozície neznášanlivého sektára, čo koná v rozpore s Kristovým učením...

Ja som to predsa písal sarkasticky, že kresťanom nemôže byť ten kto neverí v trojjedinosť, pričom som to mieril na tých, čo to tvrdia, t.j. drvivá väčšina trinitárov.

Vyhol som sa odpovedi najmä preto, lebo si myslím, že na to majú ako prví odpovedať tí čo sú "v ofenzíve", to je protistrana.


254.
označiť príspevok

J.Tull
   5. 3. 2019, 13:20 avatar
Veľký Kocúr, najprv ospravedlnenie. Z nedostatku času som „185“ neprečítal poriadne... celkom hlúpo som si myslel, že cituješ JS v odmietaní RKC a nepozrel som ani odkaz... /vyjadrím sa neskôr/
a pripomienka - som neveriacim psom, ktorý sa snaží porozumieť /k tomuto postoju – „porozumieť viere“, som dospel skúsenosťou.../, pričom som len laikom, ktorého koníčkom je filozofia a nie teológom, religionistom...

„Neodmietam že aj druhí môžu mať "istotu", teda pevné presvedčenie o pravdivosti svojej viery.“
Potom, pokiaľ ich nepovažuješ za bludárov, za tých, ktorí sú ovplyvnení satanom... horších kresťanov... a pod., potom neštekám, ale dávam súhlas...

„Tvoje vysvetlenie prečo sa mohol Boh učiť a zdokonalovať nie je však trinitárske. Trinitári trvajú na tom, že Ježiš bol na zemi aj PLNE Bohom.“
Máš pravdu v tom, že väčšina katolíkov, lepšie povedané „RKC“ ako taká vyhlasuje „že Ježiš bol na zemi aj PLNE Bohom“... Neviem však, či sa to týka všetkých trinitárov... rozhodne, podľa mňa, to trojjedinosti neodporuje... nemohol byť plne bohom a zároveň smrteľným človekom:
„On, hoci mal Božiu podobu, svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec, ale zriekol sa jej, keď vzal na seba podobu služobníka a stal sa jedným z ľudí, ponížil sa a stal sa poslušným až na smrť, a to smrť na kríži.“
Moja špekulácia: keď sa aj stal Synom človeka, stal smrteľným, trpiacim človekom – učil sa rozprávať, písať... vzdelával sa... - neprestal byť Bohom v tom zmysle, že spoznával a vedel, bez vnuknutia, bez „potreby Ducha svätého“ veci, ktoré boli pred zrakmi človeka ukrytými ...

"Odporcovia" nepotrebujú vymýšľať žiadne podobné teórie.“
Kým je potom pre nich Kristus? Je anjel stotožňovaný s archanjelom Michalom.../doktrína zo začiatku 2. storočia/? A čo arianizmus - Boh je nestvorený a osamotený. Svojho Ducha a Syna stvoril neskôr Otec, takže sú mu podriadený /sú druhotným božstvom/? To nie sú teórie?

„Nútiš ma písať takým spôsobom, lebo citlivo reaguješ na akékoľvek pevné presvedčenie vo viere a vydávaš ho za netoleranciu.“
K ničomu Ťa /nikoho/ nenútim. Argumentujem, keď mám na veci iný názor... argumentujem najmä vtedy, keď sa mi vidí, že ide o nepochopenie, keď sa mi vidí, že to môže viesť k netolerancii... nič Ti nebráni v tom, aby si mi svojimi argumentmi vyvrátil, že trvanie na tej ktorej istote /v tomto prípade odpor voči trojjedinosti.../, nevedie /ako samozrejme ani nemusí viesť/ k netolerancii... som len rád, keď sa v tomto bode mýlim... ako to vyplýva s:
„Ja som to predsa písal sarkasticky, že kresťanom nemôže byť ten kto neverí v trojjedinosť, pričom som to mieril na tých, čo to tvrdia, t.j. drvivá väčšina trinitárov.“


209.
označiť príspevok

Scarllete žena
   4. 3. 2019, 15:09 avatar
195. zaujimave, este nikdy - nikdy! som nezazila aby sa podakoval bohu, alebo aby si oslavoval boha . ukazal radost z bozej pritomnosti v tvojom zivote atp. vzdy sira a jed. handrkovanie sa o trojici , proti trinitarstvo . staze z pisma. ale neukazujes ze by si mal okrem toho s bohom nejake puto. a predsa o to ide, aby krestan sprostredkovaval inym svoj zazitok s bohom. podla mna vobec nie si veriaci clovek. ano davas si nalepku veriaci v boha , ale inak nic, ziadna radost nic . len hadky


215.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 15:41 avatar
Toto fórum rozhodne nie je miesto kde môže človek dôstojne velebiť Boha. Keby som to robil, ty mi napíšeš že som kripel čo potrebuje imaginárneho kamoša, Fotón že ja predsa v žiadneho Boha neverím, veriaci začne že nemám ani syna ani Otca a Lemmy napíše že si boha vymysleli ľudia... Proste toto nie je vhodné miesto. Toto je skôr frontová línia, duchovnom zmysle, a na fronte sa bojuje...


216.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 16:02 avatar
Ja som sem neprišiel medzi spoluveriacich, aby sme sa mohli potešiť spoločnou vierou. Prišiel som sem aby som napísal svoj názor na učenie ktoré rozoberáme aj teraz, a vedel som že to vyvolá nepriateľské reakcie. Veriaci ma okamžite považoval za Svedka a hoci som svoj názor sformuloval slušne, odpísal mi "odkiaľ sa beriete čerti satanské", alebo niečo také... Ty si zase napísala, že som úbohý, lebo už som na df-ku bol a skrývam sa za cudzí nick, čo však nebola pravda. Keď som ťa slušne pýtal za koho ma máš, neodpovedala si a začala si rýpať stále viac a viac...Naozaj si myslíš, že takým ľuďom ako ste vy budem písať o mojom vzťahu k Bohu, o radosti čo mám z Božieho diela, o milosrdenstvách, čo boli mne nehodnému prejavené? Všetko by ste to akurát opľuli...


149.
označiť príspevok

J.Tull
   3. 3. 2019, 16:44 avatar
pridám:
Ajhľa, prídem skoro a moja odplata je so mnou, aby som odplatil každému podľa jeho skutkov! Ja som Alfa i Omega, Prvý i Posledný, Počiatok i Koniec.
 
Súhlasí Kreacionista, ondrej


200.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 3. 2019, 13:03 avatar
149 Ono, existuje istá možnosť sa na všetky tie vety, kde je použité Ja Som, pozrieť z iného uhla pohľadu - ak by sme vzali ako hypotézu, že Kristus je praobraz božského prvku "Ja som" ("som, ktorý som", ktorý existuje v Bohu od večnosti do večnosti, tak by to v istom zmysle mohlo vyznieť aj úplne pochopiteľne:

JA je alfa aj Omega, JA je to prvé aj to posledné, JA je počiatok i koniec.
JA je pravý pastier
JA sú pravé dvere
JA je pravda, cesta i život
JA bolo skôr, než bol Abrahám... atď.

Tým nechcem povedať, že Biblia je zle. Iba to, že ak inak chápeme bytosť Krista, ukážu sa nám i slová Písma v inom svetle.


252.
označiť príspevok

J.Tull
   5. 3. 2019, 11:16 avatar
-era-, -era-, z uhla pohľadu kresťanskej pravovernosti /určenej tuším už v 2. storočí/ verše:
„Lebo keď príde niekto a zvestuje iného Krista, ktorého sme my nezvestovali, alebo keď prijímate iného ducha, ktorého ste nevzali, to dobre znášate.“
sedia ako riť na šerbel, voči tvrdeniam, ktoré vyplývajú z „200“...

Z Tvojho uhla pohľadu nemusí tom u tak byť...  
 


253.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 3. 2019, 12:32 avatar
252 Tull, priznávam, že nechápem celkom tvoj príspevok.
Čítam tu mnoho ľudí, ako píšu o tom, že "ja som" je božie meno, a že skôr, ako bol Abrahám, bolo Ja som. takže fakt neviem, či si myslíš, že hlásam iného Krista a iné evanjelium, než ktoré hlásal Pavol z Tarzu.


255.
označiť príspevok

J.Tull
   5. 3. 2019, 13:28 avatar
-era-, z Tvojho príspevku "cítiť " gnosticizmus - predexistencia duše v lone pôvodného Jedna, hypostazovanie Ja... - voči ktorému, na základe jeho kritiky, sa určila kresťanská pravovernosť...
 


256.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 3. 2019, 13:31 avatar
255. Sorry, ak také niečo cítiť.

V celom tom príspevku 200 hovorím iba o Božskom Ja, nie ľudskom.


259.
označiť príspevok

J.Tull
   5. 3. 2019, 14:13 avatar
-era-, potom sa ospravedlňujem... napriek tomu, i v prípade "hovorím iba o Božskom Ja" to odporuje kresťanskej pravovernosti, ktorá poznáva Boha v troch osobách - Otca Stvoriteľa, Pána Ježiša Krista, Vzkrieseného a Ducha svätého s mocou obnoviť život...
 


263.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 3. 2019, 15:36 avatar
259. Som presvedčený, že tomuto to neodporuje.


264.
označiť príspevok

J.Tull
   5. 3. 2019, 17:39 avatar
-era-, potom ako si myslel:
"inak chápeme bytosť Krista"? 


265.
označiť príspevok

-era- muž
   5. 3. 2019, 17:44 avatar
264. hlbšie, nie povrchne


267.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 3. 2019, 13:37 avatar
-era-, ďakujem za hlbokú odpoveď ... chcel som vedieť viac, napríklad, či je podľa Teba, aj Ja Ducha svätého praobraz božského prvku "Ja som", ale i tak by som svojim povrchným, plytkým myslením nepochopil 
 


268.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 3. 2019, 14:00 avatar
267. Moc sa v tom pitveš. Samozrejme, že keby sme rozoberali celý môj svetonázor, dospejeme k niečomu, s čím by Biblisti nemohli nikdy súhlasiť. Tu ale ide iba o to, čo je napísané v 200. A to je napísané tak, že by s tým nemusel mať problém nikto.

Išlo mi iba o to, priblížiť ľudské predstavy viac k možnému porozumeniu týchto vecí.
Ale keď nie, tak nič


270.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 3. 2019, 16:52 avatar
-era-, mám mnohé výhrady... ale nech je po Tvojom 
Súhlasí -era-


64.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:31 avatar
Si myslis ze si normalny?
Ved som sa len pytal kto je Otec ,,,
Preco za tym hladas nieco ine ,,,,,


65.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 14:32 avatar
Čítal som aj všetky Tvoje príspevky v tejto téme...


67.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:33 avatar
Necitaj ,,,
Litera zabija ,


70.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 14:35 avatar
Presne o tomto hovorím. Scestná reakcia...


74.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 14:37 avatar
64. Nemá rád myšlienkovú prácu, ktorá by ho mohla potenciálne zneistiť


77.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:41 avatar
To ja neviem ,,,potvrdit,,,


72.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:37 avatar
No tak mi teda vysvetli
Ak mozes ,, preco pises slova ktore sa mi zdaju akoby bojom proti jezisovi,,


76.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 14:40 avatar
Lebo ti chce ukázať, že Ježiš nie je osobou najvyššieho trojjediného božstva ale bohom podriadeným


78.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 14:41 avatar
A to je boj proti Ježišovi?


79.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 14:42 avatar
Ja neviem, možno djjaro vie, prečo sa mu to tak vidí.


80.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:42 avatar
Lenze Ho poznam prisiel ku mne ,
Videl som ho A je to Boh
Pytal som sa ho ako sa volas pane ktosi?
ON mi odpovedal nevies kto som?
A stali pri nom Hokejisti zo siene slavy,
Takto mi prisiel do sna ,


81.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   3. 3. 2019, 14:43 avatar
Ďakujem za Tvoje svedectvo. Je nanajvýš zaujímavé...


84.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:45 avatar
Kocur na mna kasli niesom podstatny ,
Skus hladat duchovne pri citani
Slovo obcas tazko vidiet


86.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 14:47 avatar
84. D-J - myslím, že v tomto náboženskom spolku niet človeka, ktorý by neskúšal duchovne hľadať. Radiť inému, aby to skúšal, je nosením dreva do lesa.


91.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:50 avatar
Obcas sa aj mne stava ze pri citani zabudnem duchovne hladiet a vnimat ,,
Neviem ci sa to uz niekomu stalo
Vtedy litera zabija je zbytocna ,


82.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 14:43 avatar
Ty budeš asi vyvolený


83.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:44 avatar
Alebo zatrateny 
Pocitam aj s tym ,


89.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 14:48 avatar
Matematika je fajn vec, ale má svoje obmedzenia


101.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 3. 2019, 15:02 avatar
I reálne čísla sú obmedzené?


92.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:52 avatar
Matematika je Logicke myslenie,,,
Mne isla skor chemia a fyzika ,


97.
označiť príspevok

-era- muž
   3. 3. 2019, 14:57 avatar
oops ...94    


98.
označiť príspevok

djjaro muž
   3. 3. 2019, 14:59 avatar
Logika nepusti ,, 


150.
označiť príspevok

Scarllete žena
   3. 3. 2019, 18:13 avatar
sedi ako ritka na šerblik m.youtube.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


152.
označiť príspevok

J.Tull
   3. 3. 2019, 18:34 avatar
Veľký Kocúr /podobné otázky som písal pre t-e-ó-m-u/ Je hriechom, keď kresťan verí v "trojjedinosť" ? Robí to z neho horšieho človeka? ... či už voči ľuďom, alebo pred Bohom? 
 


158.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 07:14 avatar
Tull, ty nevieš že kto neverí v trojjedinosť nie je kresťanom? Takže Tvoja otázka je adresovaná nesprávnemu človeku...


160.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 07:42 avatar
Preco by nemal byt krestanom ,,
Len pre to ze neveri v trojjedinost? 158


161.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 07:43 avatar
Byt krestanom neznamena musiet verit v trojjedinost ,,
Ci sa mylim?


162.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 07:44 avatar
Podla mňa sa nemýliš. Ale tí čo v trojjedinosť veria tvrdia niečo iné.


163.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 07:47 avatar
No ak za nad tym zamyslim ,,,,
Trojjedinost ,,,
Otec , syn a duch svaty?


164.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 07:48 avatar
Trojjedinosť je učenie, že Otec , syn a duch svätý sú dohromady jedným Bohom. V jednoduchosti...


165.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 07:58 avatar
No ja to nevylucujem ,,,,
Mne to skor pripomina toto,
Otec = Majitel,
Syn = Konatel,
Duch svaty ,,Rucitel


166.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 08:04 avatar
To vsak neznamena ze niesu jedno
Lebo ak ja budem mat moznost poslat svojho ducha k tebe aby k tebe prehovoril nezavisle ze ja budem niekde doma
V kralovstve ,,, Tak je to jedno ,,,,ci Pridem osobne alebo pridem Duchovne ,,,,
Súhlasí Kreacionista


167.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 08:07 avatar
Ale mozem sa aj mylit ,,,,,
Tym vsak nechcem povedat ze to vylucujem ako spravne ,


168.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 08:13 avatar
Ale myslim si vsak ze ked tomu chce clovek spravne porozumiet ,
Mal by to mat zjavene ,,,
A dalej upravit svoje myslenie k tomu chapaniu trojjedinosti,
Lebo nieje to jednoduche,
A letrojduche ,


169.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 08:20 avatar
Alebo kusticek inak ako Debil,,,,pre teba kocurik moj,,,
Tymto ta nechcem presviedcat ani evanielizovat je to len moj phlad ,,, nechce sa mi ist do hlbky lebo spadnem 
Takto ,,,
Otec svedci s duchom svatym,
Syn svedci o otcovi a v duchu svatom hovori o Nom,
A duch svaty sveci tiez o otcovi a synovi v Slove Bozom,
Takze su jedno ,


170.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 08:22 avatar
No budem Rad ak by si na to reagoval ,
Mozno mas lepsi prehlad ,,,
Ako ja ,,


171.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 08:43 avatar
A co sa tyka toto krestana,,,,,,
Moj nazor na to je taky ze byt krestanom neznamena verit ci neverit v trojjedinost, aj ked je to ucenie ktore tazko chapat,,,, a hlavne overit si to,,,
Ale byt krestanom znamena spravat sa tak ako sa to nazyva,,
Lebo slovo krestan nieje o trojjedinosti,
Je to o pokore, laske ucte , ku vsetkym a k vsetkemu,


172.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 3. 2019, 08:45 avatar
164. Ja to skôr vidím naopak - Pre každého, nezávisle na Biblii duchovne poznávajúceho, sa skôr či neskôr ukáže trojitosť / trojnosť duchovného sveta. Ale cirkev následne dochádza k problému, ako to, čo je duchovnou realitou, spojiť s Bibliou, kde sa píše, že Boh je iba jeden. Tak sa musí skonštruovať troj-jedinosť, aby to bolo aj v súlade so skutočnosťou a aby sa to aspoň zdalo byť v súlade s Bibliou


173.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 08:54 avatar
Je pravda ze Bo je Jeden ,,,,


174.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 08:55 avatar
To vsak nevylucuje ze ma rozne funcie ktorymi sa prihovara


176.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 3. 2019, 09:00 avatar
174. To nie sú iba funkcie, to sú aj formy, v ktorých sa zjavuje, stavy vedomia, ktorými sa s tým dá spojiť, atp atp.
Súhlasí djjaro


178.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 09:03 avatar
Stavy su rozne ,
U kazdeho ine alebo rovnake alebo podobne,,


175.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 3. 2019, 08:59 avatar
173. Je pravda, že duchovná podstata celého nášho sveta je jedna
Súhlasí djjaro


177.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 09:01 avatar
To ano, ale moze byt rozdelena do roznych struktur podla vedomia cloveka
A podla toho sa odvija nase myslenie


179.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 09:13 avatar
Ci mas na to iny pohlad?
Nejaky zaujimavejsi?


181.
označiť príspevok

djjaro muž
   4. 3. 2019, 09:18 avatar
Bol by som rad ak by si dal nejaky priklad ,,
Lebo mne sa zda ze cim som starsi tym viac som Debil ,, Vazne ,,
Kamarat mi raz povedal ,,, ze po 30 dke zacina ludom J ,,,,,,, AT,
tYm vsak nechcem urazit okoloiducich,,,,


211.
označiť príspevok

-era- muž
   4. 3. 2019, 15:27 avatar
181 - jednota duchovného sveta sa ukazuje už i v tom, že my ľudia sme si istí, že všetko na tomto svete sme schopní spoznať našou schopnosťou myslenia. - To jest, že naše myslenie preniká všetkým, čo existuje a je schopné sa k tomu vyjadrovať.


251.
označiť príspevok

djjaro muž
   5. 3. 2019, 05:22 avatar
211, dik za odpoved,


241.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 3. 2019, 18:03 avatar
Čím viac sa učím, tým viac viem. Čím viac viem, tým viac zabudnem. A teda čím viac sa učím, tým menej viem.  


180.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 3. 2019, 09:14 avatar
Veľký Kocúr, nie neviem... a dovolím si tvrdiť, že ani RKC nič také nehovorí... ba práve naopak... tým nechcem povedať, že sa nenájdu medzi nimi katolíci s inými názormi... 
Tvoja reakcia je však len obyčajným vyhnutím sa odpovedi...  
 


185.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 09:25 avatar
Jeden príklad.

"Jsou Svědkové Jehovovi křesťané? Jak se k nim staví katolíci?
Pokud budeme za určující „poznávací znamení“ křesťanů pokládat jejich vztah k Ježíši, tedy jejich odpověď na jeho otázku „Za koho mě pokládáte vy?“, kladenou nejen apoštolům, ale nám všem, pak Svědky Jehovovy za křesťany považovat nelze."

www.katyd.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Inak máš pravdu, vyhol som sa odpovedi...
Súhlasí J.Tull


261.
označiť príspevok

J.Tull
   5. 3. 2019, 14:35 avatar
Veľký Kocúr, súhlasím... v Tvojom citáte však zvýrazním veľkými písmenami, čo považujem za dôležité:
- POKUD - budeme za určující „poznávací znamení“ křesťanů pokládat jejich vztah k Ježíši, tedy jejich odpověď na jeho otázku „Za koho mě pokládáte vy?“, kladenou nejen apoštolům, ale nám všem, - PAK - Svědky Jehovovy za křesťany považovat nelze.


208.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 3. 2019, 15:05 avatar
Katechizmus Katolíckej Cirkvi o tom hovorí: "Tých, čo sa v súčasnosti rodia v spoločenstvách, ktoré vznikli z takýchto rozštiepení, „a sú poučení vo viere v Krista, nemožno obviniť z hriechu oddelenia a Katolícka cirkev ich objíma s bratskou úctou a láskou… V krste sú ospravodlivení vierou,(1271) včlenení do Krista, a preto sú právom poctení menom kresťan a synovia Katolíckej cirkvi ich oprávnene uznávajú za bratov v Pánovi.“

Samotným spoločným znakom všetkých kresťanov je totožná viera v Boha Otca, Syna a Ducha Svätého. Toto je spoločný znak viery každého kresťana. Ťažko možno preto nazývať kresťanmi tých, ktorí v toto tajomstvo neveria.
Už pápež Damaz I v roku 382 vo svojej téze o tom hovorí: "Kto hovorí, že Otec je Boh a jeho Syn je Boh a Duch Svätý je Boh a tým ich rozdeľuje a volá ich Bohmi, a kto ich v dôsledku jedného božstva a jednej sily, ktorá podľa toho, ako veríme a vieme, patrí Otcovi a Synovi a Duchu Svätému, nevolá Bohom; kto vyníma Syna alebo Ducha Svätého a domnieva sa, že Bohom treba volať iba Otca, a kto takto verí v jedného Boha, je heretik vo všetkom, ba je židom. Meno "bohovia" je od Boha dané a darované aj anjelom a všetkým svätým; ohľadom Otca a Syna a Ducha Svätého v dôsledku jedného a toho istého božstva je nám ako predmet viery ukázané a naznačené nie meno "Bohovia", ale "Boh", pretože sme pokrstení iba v Otca a Syna a Ducha Svätého, a nie v mená archanjelov alebo anjelov, ako blúznia heretici, židia alebo aj pohania. Toto je teda spása kresťanov, že veríme v Trojicu, t.j. v Otca a Syna a Ducha Svätého, a pokrstení v ňu bez pochybovania veríme, že jej patrí pravé jedno božstvo a sila, vznešenosť a podstata."

Sväté Písmo nám o tom hovorí: "Ale tým, čo Ho prijali, dal moc stať sa deťmi Božími, tým, čo veria v Jeho meno" Jn 1, 12
Ježiš Kristus v diskusii so židmi, potom čo sa ho pýtali na jeho meno - "Kto si ty?" - odpovedá "Od počiatku to, čo vám hovorím. Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som..." Jn 8, 25-28 Ježiš Kristus sa dáva poznať pod tým istým menom, pod akým sa dal poznať Boh Izrealitom. Ex 3, 14, čím si nárokuje večnú existenciu "prv ako bol Abrahám Ja Som" a božstvo.


214.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 15:34 avatar
To vyhlásenie pápeža nepoznám. Najviac ma zaujala veta,"a domnieva sa, že Bohom treba volať iba Otca, a kto takto verí v jedného Boha, je heretik vo všetkom, ba je židom." Pekná ukážka antisemitizmu v RKC. Byť židom bolo zjavne ešte horšie než "len" heretikom...


218.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 3. 2019, 16:07 avatar
Tak ale židia verili správne. Mne to tiež príde divné. Žeby Mojžiš veril zle v Boha?  
Súhlasí Veľký Kocúr


220.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 16:16 avatar
No práve. Židia vždy verili v jednosobného Boha a veria v Neho dodnes. Boží národ, ktorému boli zverené Božie slová, národ z ktorého vyšiel Mesiáš, veril a doteraz verí nesprávne? Až grécki a rímski učenci, bývalí pohania a filozofi, v 3-4. storočí začali veriť správne? To je naozaj veľmi nezmyselné.


227.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 3. 2019, 16:26 avatar
A nezamýšľal si sa nad tým, že čo keď Kristus a Otec sú jedna osoba, teda Kristus je sám Otec a Otec je sám Kristus? Teda Otec a Syn sú tá istá osoba ako para a ľad je to tá istá voda, len iné skupenstvo.


237.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 3. 2019, 17:41 avatar
Veľký Kocúr.

Ježiš Kristus prišiel na svet najskôr kvôli židom a potom kvôli pohanom. Mt 15, 24
Preto previnenie židov bolo väčšie ako previnenie pohanov, ktorí nemali vedomosť o Bohu tak, ako židia. Hoc oni poznali a videli toho, ktorý prišiel na svet, predsa ho neprijali.
Hovoríš tu o antisemitizme, ale nehovoríš o tom, že najväčšie prenasledovania kresťanov vychádzali práve zo synagóg.

"Židia vždy verili v jednosobného Boha a veria v Neho dodnes"
To si povedal ty. Židia verili v jedného Boha. Existuje iba jeden Boh, Boh Abraháma, Izáka a Jákoba. Neexistuje mnoho bohov, ako tomu verili okolité národy a kmene. Z tohto pohľadu bola viera starovekého Izraela jedinečná. Skutočnosť, že Boh je jeden, sa v Písme zdôrazňuje na mnohých miestach. Základným textom vierovyznania Izraela je text v 5 Moj 6,4. Nazýva sa aj „Šema“ – podľa úvodného slova, ktoré znamená „počuj“. Tento výrok je jednou z veľkých právd o Bohu, ktorú mali Židia vierou prijať a mali ju učiť svoje deti. (5 Moj 6,6.7) Rovnaké hebrejské slovo „echad“, po slovensky „jeden“, sa používa nielen na označenie jedného Boha v „Šema“ v 5 Moj 6,4, ale aj v 1 Moj 2,24: „Preto muž opustí svojho otca a svoju matku a prilipne k svojej žene a budú jedno telo.“ Slovo echad (jeden) nevyjadruje matematický súčet, ale jednotu celku. Tento text naznačuje čosi o jednote odlišných častí. Muž a žena majú byť podľa 1 Moj 2,24 „jedno“ (echad) telo, práve tak, ako aj Boh je „jeden“. (5 Moj 6,4)

Židia teda nikde nemali napísané, že majú veriť iba Boha v jednej osobe, ale že majú veriť v jedného Boha. Božie zjavenie si nemôže protirečiť a aj na iných miestach starého zákonna sa môžme dočítať o náznakoch Trojice.

"Až grécki a rímski učenci, bývalí pohania a filozofi, v 3-4. storočí začali veriť správne? "
To si zasa povedal ty. Učenie o Trojici, ktoré bolo definované v 4.storočí nebolo žiadnou novotou. Akoby sa táto viera predtým neuchovávala vo veriacom ľude. Opak je pravdou, že už prví Cirkevní Otcovia hovoria o božej Trojici, hoci táto pravda ešte nebola v tom čase definovaná.

"Tak som to aj ja vždy chápal, nie ako odkaz na Božie meno"
Ešte raz si prečítaj Jn 8, 25-28 v kontexte. Židia sa otvorene pýtali na samotnú osobu Ježiša Krista. "Kto si ty?" A Kristus im odpovedá "Ja Som". On v kontexte hovorí, "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som" Čo znamená vyzdvihnúť Syna človeka? Na inom mieste Kristus hovorí: " Ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život.“ Jn 3, 13- 17 Mojžiš urobil na púšti medeného hada a zavesil ho na kôl, aby každý, kto s vierou naň pozrie, sa uzdravil. Čiže ústredným prvkom je viera.

Keď teda Kristus na otázku židov "Kto si ty?" odpovedá "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som", hovorí, že musia uveriť - "vyzdvihnúť Syna človeka" a nasleduje samotný predmet viery, teda že on je Bohom - "Ja Som".

"Tak som to aj ja vždy chápal, nie ako odkaz na Božie meno, ale že ak neuveria že Ježiš je skutočne tým za koho sa vydáva, ak neuveria v neho ako v Božieho syna a Mesiáša, tak zomrú vo svojich hriechoch"

Aj druhý odkaz Kristovho mena v sebe nesie ukryté potvrdenie, že Ježiš je Bohom. On vtedy keď hovorí "Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch." hovorí, že na ňom závisí odpustenie hriechov - od viery v neho. A na kom inom závisí odpustenie hriechov ak nie na Bohu? Iba Boh môže odpúšťať hriechy Mk 2,7 a predsa vieme, že Ježiš ich odpúšťal.

Tretí odkaz Kristovho mena sa nachádza v diskusii so židmi, keď Kristus hovorí "Prv ako bol Abhrahám, Ja Som". V reči Krista nešlo iba o potvrdenie reality, že on bol skôr ako Abrahám, lebo to by povedal "Prv ako bol Abrahám, ja som bol", takto by ho mohli židia spokojne odpísať ako pomätenca, veď kto by veril človekovi, o ktorom vedeli odkial pochádza, kto je jeho "otec", matka, ak by vyhlasoval, že hoci sa narodil pred 30. rokmi, predsa je skôr ako Abrahám. Židia veľmi dobre rozumeli jeho reči "Ja Som", lebo sa píše: "Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu."
Súhlasí t-e-ó-m-a


239.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 3. 2019, 17:58 avatar
Môže byť. Len to že oni zdvíhali kamene skoro pri každej príležitosti.


223.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 3. 2019, 16:22 avatar
Ludwig. V podstate je Kristus samotný "Otec". Je to sám Otec. Ako voda a para. Ako voda a ľad. Proste iné skupenstvo, ale je to tá istá voda.


228.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 16:27 avatar
Na to by sa dalo namietnuť, ale nechcem ťa už zneisťovať. Ak ti to takto dáva zmysel, tak sa toho teda drž.
Súhlasí J.Tull


230.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 3. 2019, 16:28 avatar
V kľude namietaj. Ja nemám rád šteklenie uší. Tak namietaj.


231.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 16:31 avatar
Ako potom môže byť Otec väčší ako syn? Ak by bol syn len iná podoba Boha, ako môžno vysvetliť tú hierarchiu? Keď použijem tvoj príklad, prečo by mala byť para "nadriadená" vode?


232.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   4. 3. 2019, 16:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.234.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   4. 3. 2019, 16:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.235.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 3. 2019, 16:36 avatar
Ako napísal fotón v 232. ruky poslúchajú hlavu.


236.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 16:38 avatar
Ako som napísal v 233., už to nechám nateraz tak. Môžeme sa k tomu vrátiť inokedy. Všetko má mať svoju mieru. Častokrát "tlačím na pílu" a je to chyba.
Súhlasí t-e-ó-m-a


238.
označiť príspevok

Astax1 muž
   4. 3. 2019, 17:44 avatar
Apoštol nás poučuje, ako sa má rozumieť tomu, keď Pán hovorí: „Otec je väčší ako som ja“ (Jn 14, 28). Pokiaľ sa totiž väčší vzťahuje k menšiemu, máme tomu rozumieť tak, že je to povedané o Synovi, pokiaľ je umenšený. Avšak Apoštol preukazuje, že on je umenšený tým, že na seba vzal služobný tvar, zatiaľ čo po stránke božského tvaru existuje rovný Bohu Otcovi; hovorí sa totiž: „On, hoci má božskú prirodzenosť, nepridŕžal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom; a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka.“ (Flp 2, 6). A nie je podivné, že sa označuje Otec väčším než on, pretože Apoštol hovorí, že on je taktiež ponížený od anjelov: „Toho“, hovorí: „ktorý bol nakrátko ponížený pod anjelov, na Ježiša, ktorý pre utrpenie a svoju smrť bol ovenčený slávou a cťou“ (Hebr 2, 9). Z toho je tiež jasné, že podľa rovnakého charakteru hovorí, že Syn je podrobený Otcovi, totiž podľa ľudskej prirodzenosti; to sa objavuje tiež zo samotných okolností Písma. Apoštol predsa predostrel: „Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie.“ (1 Kor 15, 21); a preto pripojil, že každý povstane vo svojom poriadku, prvý Kristus, potom tí, ktorí sú Kristovi; a potom dodáva: „A potom bude koniec, keď odovzdá Bohu a Otcovi kráľovstvo“ (1 Kor 15, 24); a na preukázanie, aké je toto kráľovstvo, že totiž je potrebné, aby mu bolo všetko podrobené, dôsledne pripojuje: „A keď mu bude všetko podrobené, vtedy sa aj sám Syn podrobí tomu, ktorý mu všetko podrobil“ (1 Kor 15, 28). Teda samotná súvislosť Písma preukazuje, že sa to má rozumieť o Kristovi, pokiaľ je človekom; takto totiž zomrel a vstal z mŕtvych; pretože, ak Syn čo do božstva koná všetko, čo koná Otec, ako bolo preukázané, taktiež si všetko sám podrobuje; preto Apoštol hovorí: „Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista. On mocou, ktorou si môže podmaniť všetko“ (Flp 3, 20).


233.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 16:34 avatar
Nejde o "šteklenie uší", nechcem v Tebe vyvolať zmätok. Už som napísal myslím dosť. Ak v tom "mojom" nenachádzaš pravdu a nachádzaš ju vo "svojom", tak je nateraz lepšie nechať to tak.


217.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 3. 2019, 16:05 avatar
To prv ako bol Abrahám ja som, je myslené že bol skôr ako Abrahám. Samozrejme že Bol skôr ako Abrahám, keď skrze Krista Otec stvoril Abraháma.


219.
označiť príspevok

t-e-ó-m-a muž
   4. 3. 2019, 16:13 avatar
"Od počiatku to, čo vám hovorím. Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som..." Jn 8, 25-28 Ježiš Kristus sa dáva poznať pod tým istým menom, pod akým sa dal poznať Boh Izrealitom

To áno. Je divné chápať to zmyslom že ak vyzdvihnete Syna človeka, spoznáte že ja som. To nedáva zmysel ak by to nebolo meno Ja Som, pod akým sa dal poznať Boh.

Alebo verš. J
n 8,24
Preto som vám povedal, že zomriete vo svojich hriechoch. Lebo ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch."

Znova to meno. Nemôže to byť ak neuveríte že ja som v zmysle že ja som, že existujem. Kedže videli že je to on a že existuje. 


221.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   4. 3. 2019, 16:21 avatar
Tak som to aj ja vždy chápal, nie ako odkaz na Božie meno, ale že ak neuveria že Ježiš je skutočne tým za koho sa vydáva, ak neuveria v neho ako v Božieho syna a Mesiáša, tak zomrú vo svojich hriechoch, lebo odmietli Božiu milosť ktorá je v Kristovi.
Súhlasí J.Tull


222.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   4. 3. 2019, 16:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.224.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   4. 3. 2019, 16:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.225.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   4. 3. 2019, 16:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.226.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   4. 3. 2019, 16:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.229.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   4. 3. 2019, 16:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.262.
označiť príspevok

J.Tull
   5. 3. 2019, 14:44 avatar
Astax1, prvý odstavec súhlas... 

Z viacerých "dokumentov RKC" pre laickú verejnosť, ako napríklad Můj Bůh a Walter www.tvnoe.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk vyplýva, že Boh je pre nás v podstate neuchopiteľným tajomstvom...
Trojjedinosť nevyplynula z Božieho vnuknutia, ale vykryštalizovala zo "stáročných" polemík na túto tému...


153.
označiť príspevok

elemír muž
   3. 3. 2019, 22:45 avatar
Nikde v evajeliu to nie je napísané a naopak, treba si prečítať odpoveď na otázku, ktorú položil učenníkom, :Za koho ma pokladajú ľudia a za koho ma pokladáte vy ?
Pre spasenie človeka nie je dôležité, kto je ježiš, ale kto som ja a ak si uvedomím svoje hriechy, ako mi môže ježiš pomôcť.
Tu nejde o to, či je hriech veriť, alebo neveriť, či je ježiš vboh, alebo nie je,pre nás je dôležité, či sme si vedomí svojich hriechov a ako nám s tým môže ježiš pomôcť. Debaty o ježišovom božstve majú za účel odvádzať pozornosť od naších hriechov a možno aby sme aj v tejto horlivej debate na ne vôbec zabudli. A to slúži určite tomu druhému a on sa nezastaví pred ničím, aby nás oklamal, ak zabudneme, že ježiš o ňom hovorí, že je majster lži a klamu.
Je to dôsledok tridentského prekliatia a ja nechápem, ako sa môže niekto domáhať ježišovej ochrany ak sa podriadil ochrane prekliatia.
Nech je požehnaný ten, čo ťa požehnáva a prekliaty ten kto ťa preklína,až takto sa môže niekto dať oklamať, že zverí svoju dušu prekliatemu ???Môže ježiš takéhoto človbeka ZACHRáNIť, ALEBO MU NEJAKO,POMôCť, AK HľADá OCHRANU POD KLIATBOU A NIE PRIAMO U JEžIšA ????
nemožno slúžiť dvom sluhom !!!!!!


157.
označiť príspevok

elemír muž
   4. 3. 2019, 01:20 avatar
Samotný ježiš hovorí,prv než bol tento svet, jasom bol, teda status ježiša bol stanovený dávno pred tým, neź existoval tento sveta kde sa hrabeš človeče vôbec diskutovať o takejto veci,ak svojim životom obsiahneš tak mizivé percento tvojho pobytu na zemi.
Ježiš sa pýta svojich učenníkov, za koho ma pokladáte vy a za koho ma pokladajú ľudia. Odpovedal predsa otec ježiša krista ústami petra apoštola: Ty si syn boží mesiáš.
Ak n iekto tvrdí niečo iné, ako povedal oitec ježiša krista, myslím, že znamená, že neuveril bohu otcu. Ak si niekto rozdelí evanjelium na viac a menej podstatné, viac dôležité a menej dôležité, stáva sa ľahkou korisťou statana, ktorý takto nasáčkoval do cirkvi mnoho vecí, ktoré buď nesúvisia s evanjleiiom, alebo sú dokonca proti.
A navyše je tu veliké podozrenie na hriech proti duchu svätému. necháípem, prečo niekto riskuje takéto nebezpečenstvo zatratenia. Navyše je to ešte aj márnenie času, lebo pre náís nie je dô§ležité,kto je ježiš,kto aké je jho matka, či jeho otec,pre nás je dôležité,akí sme my sami. a hlavne, čo môže pre nás urobiť ježiš so,svojim otcom, ak teda sa priblíži náš čas. A to nám jasne opisuje ježiš v evanjeliu. A všetko je napísané tak.,že tu vôbec nie je podstastné a dôležité urobiť z neho vedca, aby pochopil napísané, tak jak je napísané.. Ak teda by bol ježiš boh, určite by to nechal v evanjeliu napísané, ale takto iba tápame a tápa a neuvedomujeme, či vlasne v takýchto situaciach sa nevystavujeme hriechu proti duchu svätému.
Súhlasí Veľký Kocúr


199.
označiť príspevok

elemír muž
   4. 3. 2019, 12:38 avatar
Práve teraz je na zozname článok, kde nejaký nmecký historik študoval dokumenty o jeišovi z druáhého storoči a jednoznačne došiel k záveru, že ježiš je boh. Já to beriem ako účelovú propagandu, lebo ak ráz povedal jeho optec o ňom ustami petra apoštola, že je syn boží a mesiáš, tak komu inémum mámveriť ak nie samotnému bohu,otca, ježiša krista. Tu nie je o čom diskuitovať, tu sa nedá z ničím laborovať, to je kameň uholný s ktorým nemožno pohnúť.
Kolko času satu premárnilo na diskusiách o ježišovi, či je boh, alebo nie a kolko času sa tu venovalo tomu, či sme, alebo nie sme hriešní.
Uvecomte si prekliatie tridentským koncilom do dôsledkov a musíte príésť na to, prečo cirkev neuznala fatimu, , dechtice qa mnoho iných zjaveníLebo práve tieto zjaveniam bojujú proti tým, čo sa nechali pod klitbouz a dokonca horlivo dbajú nato, že vraj sa s tým nesmie poohnúť.

Dobre skúsme ešte takto: Čo ak by všetkých pod klaitbou niekto obnvinil, že kto je pod kliatbou, je satanov a kto sa viacej zastáva týchto vecí , je viacej a väčší satanov. Skúšajte a hľadajte možnosti sami v sebe,neuznávajte vyhlásenia cirkvi, že vás vedie k bohu, akú vám môže dať záruku, ak sa drží pod kliatbou, ak ochranu kliatbou považuje za dôležtejšiu ako ochranu ježišom ??
Ježiš je prvorodený z mrtvych, môže boh zomrieť a vstať z mrtvych. Prečo nechcete pripustiť, že je tu ešt veľa nepoznaných vecí, ako napríklad štvrtý rozmer hmoty,.

Le poďme napríklad :svätá trojica.A nie rojica typu, Traja bohovia v jednom bohu a prečo iba traja ak sme si nevšmli v evanjeliu, ako funguje spasenie človeka, teda hriešnika.
Ježiš najprv musí vyhľadať tých, čo vyznavajú bohy v duchu a v pravde. To je jeho záíkladná úloha. Tieto duše odovzdáva bohu a ten ich Ďalej ošetruje ako vetvičku strome, ktoré je ježišobe telio Ažmkám nezarodáí a tých ktorímu prinášajú úrodu aj na vínnom kmeni,čo je vlstne ježišovo telo, tých vynáša z vinie a vetvičky, čo nzarodili, láme a hádže do nevyhasiteľného ohňa.. Teda svätá trojica je trojica, Otec syn a duch svätý, ale nie ako traja bohoviá v jednom.
Každý z trojice ma na záchranu hriešnika svoj jedinečný úkol
Nenechajte si odvádzať poornosť od vlastných hriechov, ježiš bol určený, čo vlastne je, ešte pred tým, než existoval tento svet a tento svet na to nemôžýe absolútne nič meniť. môže iba zastrieť pravdu pred veriacími, aby ich bolo o najmnejm spasených. Je to satanova pasca a tridenstký koncil to jasne dokazje prekliatím.
Jedine čo preklial ježiš je figovník, ktorý do jedného dňa vyschol, tým dokázal, že má moc nad životom, ale nie preto, že bybol boh, lebo túto moc môže mať aj človek, aj peter apoštol zabil manželov, čo neodovzdali všetko do spoločného a nbol boh.
Ježiš je boží syn, teda niečo na polovici cesty bohom otcom a človekom.. človek nemôže to čo ježiš a ježiš nemôže to čo jeho otec, len ak mu to dovolí, to výslovne zdôrazňuje na mnohých miestach evenjelia.

Nedajte sa oklamať, koľko času ste venovali čítaniu tohoto príspevku a kolko krát ste si pri tom spomenuli na svoje hriechy.??
Nehovrte, že hriechov máme veľa a tie aj tak počkajú, nemajú kde utiecť.??? Je to pravda, ale samovražedná, lebo neviete ani času ani dňa a ani hodiny, keď už bude neskoro, Očisťujte sa , v katolíckej cirkvi je na to príležitosť ako v žiadnej inej, verte ježišovi nech je aj to, čomu nerozumiete, lebo on od vás chce , aby ste v prvom rade pochopili svoju hriešnosť a potom až nikde neskôr jeho božskosť.
Modlite sa knemu denno denne, aj keď cez jeho matku a čítajte a hľadajte odozvu na svoje prosby a modlitby. Vy sami sa musíte presvedčiť, ako bude vyslyšaná vaša modlitby, ak sa k nemu budete modliť pod ochranou kliatby, alebo pod jeho ochranou. Určite ochranu pred zlým a zlý, ak pocítia jeho ochranu pred nimi skorej uveria ako vy, že kliatba nie je ježišova.
Kolko máme náhrerných svätýách ľudí a o čo by sa zväčšila sila každého z nás a cirkvi, ak by sa zosypalo nazad do pekiel to satanové, čo visí na vešiaku nad cirkvou.

DFokážme sa zbaviť otrockých okov zla, lebo fatima a medžugoorie a dechtice dokazujú, že sú neporvnateľné silnejšie, ako cirkev.

Ale cirkev Ž I J E !!!! v tomto humuse zla a náslia, žije a stále existuje na svete zákon všetkých svetov evanjelium, zákon ktorý dokazuje , že ježiš nemá nič spoločné so zlom na tomto svete a tí, čo zúrivo toto dobro prenasledujú a snažia sa ho utopiť, raz prídu všetci na to, akí boli idioti a aké to bolo jednoduché a ako málo dnes stačilo zhodiť zo seba okovy klamu a zla a oddať sa poéd ježišovu ochranu.

Alebo ešte, skúsme sa dohodnúť ajtakto, že nechajme diskusiu o ježišovom božstve na chvíľu tak a venujme sa vyslobodeniu z otroctva okov zla a práve, ak sa nám podarí zhodiť tieto okovy, práve vtedy sa nám otvoria oči a padneme na kolená, ako biskupi v guadalupe pred máriou a odprosovali je, aby im odpustila, že jej neverili.
Takto zachránila ježišova matka cirkev pre južnú ameriku, ale prosím vás, nečakajte, že padne na kolená pred každýmn z vás.

Hľadá tu ešte niekto dôkazy o tom, či existuje boh ?????


269.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 3. 2019, 16:50 avatar
Astax, napíšem niečo „indiferentistické“    Napíšem svoju špekuláciu. Podľa môjho názoru, základným kameňom Písma, na ktorom treba stavať, „budovať“ výklady, je /zopakujem/:

„Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je veľké a prvé prikázanie. Druhé je mu podobné: Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého. Na týchto dvoch prikázaniach spočíva celý Zákon i Proroci.“

Voči tomu prvému – v ktorom je zakomponovaná viera v Boha, viera v zmŕtvychvstalého Ježiša Krista... – som vlažný. Nie však voči druhému, bez ktorého nemožno urobiť zadosť ani prvému. Tieto dve prikázania sú podstatou a nie trojjedinosť, či „unitárnosť“; o nich priamo, jednoznačne, nie je napísané nič, len verše, z ktorých je možné špekulovať... pričom nie je prikázané špekulovať a už vôbec nie, že na odpovedi, takej či onakej „spočíva čo len jeden Zákon či Prorok“

V súlade s druhým prikázaní sú napríklad verše:

„Vy sa nedávajte volať Rabbi, lebo len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia. Ani Otcom nevolajte nikoho na zemi, lebo len jeden je váš Otec, ten nebeský. Ani sa nedávajte volať Učiteľmi, lebo len jediný je váš Učiteľ, Kristus. Kto je medzi vami najväčší, bude vaším služobníkom.“

Ak teda niektorí hovoria, že vedia viac ako iní, pasujú sa do role učiteľov iných, potom sa svojou vierou v jedine pravé poznanie povyšujú a „Kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

"Viete, že vládcovia národov panujú nad nimi a mocnári im dávajú cítiť svoju moc. Medzi vami to tak nebude. Ale kto sa medzi vami bude chcieť stať veľkým, bude vaším služobníkom. A kto bude chcieť byť medzi vami prvý, bude vaším sluhom. Ako ani Syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položiť svoj život ako výkupné za mnohých."
...Vy ma oslovujete: “Učiteľ” a: “Pane” a dobre hovoríte, lebo to som. Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. Veru, veru, hovorím vám: Sluha nie je väčší ako jeho pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal.“

Pokiaľ si „cirkev“, nezáleží na tom, či katolícka, evanjelická... JS, spoločenstvo Milosť... uzurpuje právo na neomylnosť, Pravdu... potom sa vyvyšuje nad iné a podľa mňa, koná proti uvedenému druhému prikázaniu. To neznamená, že nemôže veriť, v tomto prípade trojjedinosti, či „unitárstvu“, lenže táto „osobná“ „pravda“ nemá rozdeľovať... nie je tou pravdou, ktorá by mala byť tmelom kresťanov; podľa mňa, neveriaceho psa, tým tmelom je „Milovať budeš človeka* ako seba samého“ a tento tmel by nás mal všetkých spájať, pretože inej cesty, ako približovať sa, keď už nie milovať /asi nie je v silách človeka, aby miloval každého... / tak snažiť sa porozumieť, vedieť vcítiť sa do „kože blížneho svojho“... nie v poslednom rade, byť schopný komunikovať /v komunikácii je ukrytá pravda.../ ako rovný s rovným... pre človečenstvo niet ...


272.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 3. 2019, 17:08 avatar
Tull, pekne sa to číta.

Mňa osobne ohromne prekvapuje, ako moc niektorí dnešní kresťania ľpejú na veršoch starého zákona.


273.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   6. 3. 2019, 17:19 avatar
Niektorí kresťania dokonca lipnú na veršoch Starého Zákona podobne ako Ježiš. To je vskutku pohoršujúce....


288.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 3. 2019, 17:57 avatar
Kocúr - keby podobne, tak by zvážili aj iné zmeny, podľa tohto vzoru:

Počuli ste, že bolo povedané: »Oko za oko a zub za zub!«
No ja vám hovorím: Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé.

Počuli ste, že bolo povedané: »Milovať budeš svojho blížneho a nenávidieť svojho nepriateľa.«
Ale ja vám hovorím: Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú...

Keby toto Ježiš nepovedal a evanjelisti to nezaznamenali, dnes by niektorí asi natvrdo trvali na znení starého zákona.
Súhlasí J.Tull


289.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   6. 3. 2019, 18:00 avatar
Zvážili len tie zmeny, ktoré uviedol Ježiš. Iné, podla svojej svojvôle nie...Kde má byť v tom chyba?


290.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   6. 3. 2019, 18:03 avatar
Zrejme zabúdate na Ježišové slová, že neprišiel Zákon a Prorokov zrušiť, ale naplniť. Ježiš nič z toho čo bolo napísané v starozákonných knihách nespochybňoval, narozdiel od vás...


292.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 3. 2019, 18:11 avatar
290. Yes, nespochybňoval, akurát Ho za jeho slová chceli ukameňovať, zhodiť do priepasti až nakoniec ho cirkevná vrchnosť, veľmi dobre znalá Starého Zákona, dala pribiť na kríž... Ono totiž zrejme nič iného z dôsledného uplatňovania slov a písmen Starého Zákona ani neplynie.
Súhlasí J.Tull


301.
označiť príspevok

Veľký Kocúr
   7. 3. 2019, 10:32 avatar
A skutočne viedol farizejov k tomuto jednaniu Starý Zákon? Nie skôr jeho nepochopenie a obchádzanie? Ježiš im predsa vyčítal, že Tóru obchádzajú a prekrúcajú, čiže sotva sa dá na tých čo Ježiša prenasledovali pozerať ako na prísnych zachovávateľov Starého Zákona, keď si ho zjavne prekrúcali k svojim potrebám...Navyše Ježiš konal znamenia, ktoré dosvedčovali, že je s ním Boh. A mali aj dosť iných indícií aby v ňom spoznali práve toho Mesiáša, ktorého príchod predpovedali starozákonné knihy. Tvrdosť ich srdca ich viedla k tomu čo robili, nie Písmo, ktoré aj Ježiš považoval za Božie slovo a často z neho citoval.
Súhlasí Slušný človek


291.
označiť príspevok

-era- muž
   6. 3. 2019, 18:07 avatar
289. Chyba? Ja nehovorím o chybe, iba že ma to prekvapuje.

Ježiš dokázal svojimi slovami aj činmi, že je možné silne "vyčnievať" zo Starého Zákona a zostať v Božom Slove. A to nehovorím, čo všetko pridali ku Starému Zákonu Pavol, Peter, Ján... Dnes by to bola zrejme heréza - tak, ako predpokladám, že je to pre pravoverných Židov.
Súhlasí J.Tull


293.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 3. 2019, 18:45 avatar
Veľký Kocúr, chyba je v tom, že mnohé, pokiaľ sa pridŕža doslovnému zneniu, odporuje "Neodporujte zlému. Ak ťa niekto udrie po pravom líci, nadstav mu aj druhé... Milujte svojich nepriateľov a modlite sa za tých, čo vás prenasledujú..." odporuje "duchu evanjelií" ... ako aj odporuje dnešnému poznaniu...


274.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   6. 3. 2019, 17:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.287.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2019, 17:54 avatar
A ty si jeho hovorca ?


297.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 3. 2019, 22:23 avatar
J.Tull

Len v krátkosti, lebo si toho uviedol viacej, čo by si zasluhovalo osobitnú pozornosť. Ťažko s tebou diskutovať ohľadom náboženských tém, keďže ty v otázkach viery a zjavenia stojíš prakticky na opačnej strane. Pre teba je ústredným prvkom rozum. No rozumové poznanie v náboženstve je limitovanejšie, ako náboženská viera. Skutočné poznanie musí byť pravdivé, čo predpokladá celkové pravdivé pochopenie súvislostí. Na dosiahnutie takéhoto uceleného chápania v náboženstve je potrebné pravdivé poznanie Božieho zjavenia. To však predpokladá náboženskú vieru, ktorá má svoj základ a istotu v Božej autorite a nie len v presvedčení o pravdivosti zjavenia. Čírym rozumom zo skúsenosti nemôžeme dospieť k poznaniu, či doktrína o Trojici alebo inkarnácií je pravdivá, pretože presahuje náš rozum a skúsenosť, ale zato môžeme rozumom poukázať na niektoré veci, ktoré nám pomôžu tieto zjavené doktríny pochopiť a prijať.
Náboženská viera je teda fenomén, ktorý nie je z tohto sveta, a preto rozumové poznanie v náboženstve je nedostačujúce.

Hovoríš, že si vlažný vo viere v zmŕtvychvstalého Krista. Ale práve toto tajomstvo je ústredným prvkom kresťanstva. Apoštol Pavol o tom hovorí: "Lebo ak mŕtvi nevstávajú, nevstal ani Kristus. A keď Kristus nevstal, vaša viera je márna a ešte stále ste vo svojich hriechoch. Potom aj tí, čo zosnuli v Kristovi, sú stratení." 1 Kor 15, 16-18
A inde zasa hovorí: "Ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a pime, lebo zajtra umrieme."

Ako som napísal vyššie. Sväté Písmo potrebuje normu pre výklad, pretože samo je napísané v analogíi fidei. Na jednom mieste sa niečo akoby uvádza, a na inom mieste sa to vyvracia.
Veď ako si uviedol "Ak teda niektorí hovoria, že vedia viac ako iní, pasujú sa do role učiteľov iných, potom sa svojou vierou v jedine pravé poznanie povyšujú" a na to, aby si potvrdil svoje tvrdenie odvolávaš sa na samotné Písmo. Zaiste v kresťanstve nie je miesto na povyšovanie, ale samotná hierarchia v Cirkvi vyplýva zo samotného ustanovenia apoštolov Kristom, a taktiež zo samotného Písma. Veď v Písme sa píše, že jedny sú napľňovaní milosťou viacej a druhí menej. Rim 12, 3. A zasa, že sú ustanovení jedny za učiteľov, iní za prorokov, iní za vodcov Jak 3, 1; Sk 13, 1 atď...
Apoštol Pavol to ešte zreteľnejšie vysvetlil vo svojom liste Efezanom 4, 11-13 "On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku". Apoštol tu hovorí o JEDNOTE VIERY, ale ako môže byť jednota viery v spoločenstve, ktoré nemá tých, skrze ktorých by sa táto jednota ustanovila? Ak by nebolo jednej Cirkvi, ktorá by vyučovala, bolo by toľko "právd" koľko je ľudí. A v praxi naozaj vieme, že je to tak. Teda nemožno dospieť k jednote viery, o ktorej sa toľko krát zmieňuje Písmo, ak nebude jednota v interpretovaní právd viery. Sám Kristus si želal takúto jednotu, o čo prosil vo svojej veľkňazskej modlitbe, a preto ustanovuje JEDNU CIRKEV, ktorá dostala prísľub neomylnosti, aby dosiahol jednotu viery ten, kto uverí tejto Cirkvi. "Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst" Ef 4,5

Ústredným prvkom kresťanstva je viera v Krista ako božieho Syna, rovného Otcovi. "Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom a celou svojou dušou a celou svojou mysľou" je prvé prikázanie. Ale ako môžeme milovať toho, koho nepoznáme? Hoci nikdy nebudeme poznať Boha na tomto svete tak, "ako sme my poznaní", predsa je Božie želanie, aby sme si ho ctili v pravde. "V Duchu a pravde" je napísané. Veď samotný apoštol vyslovuje tvrdé slová, proti tým, ktorí neveria v božstvo Krista, že sú antikristami. A ako môžu byť takýmto odpustené hriechy, keď samotný Kristus hovorí : "Ak neuveríte, že Ja Som, zomriete vo svojich hriechoch". Nebagatelizujme teda náboženskú vieru, na niečo ľudské, akoby sme hovorili, že ani vieru nepotrebujeme, lebo nám samotná ľudskosť káže milovať svojich blížnych.

Aj ďalšie verše, ktoré si uviedol na podporu svojho názoru, sa vysvetľujú v kontexte celého Písma. Veď keď sa apoštol Pavol dostal do sporu s Helenistami, pretože tak horlivo kázal po svojom obrátení, sa ho Cirkev rozhodla poslať do Tarzu, do jeho rodného mesta. A on poslúchol Cirkev a odišiel na to miesto a Cirkev žila v pokoji po celom Judsku. Niektorí biblisti uvádzajú, že v Tarze ostal až 3 roky. Až učeník Barnabáš, ktorý sa ujal Pavla po tom, čo prvý krát prišiel do Jeruzalema z Damašku po svojom obrátení, presvedčil Cirkev, aby Pavlovi dali "druhú šancu". A "Preto odišiel do Tarzu vyhľadať Šavla." Sk 11, 25 Hoci Pavol na inom mieste karhá Petra, a hovorí, že z ustanovenia Božieho je apoštolom, predsa aj on poslúchol Cirkev. A taktiež Pavol píše Korinťanom z moci úradu, keď im hovorí: "Ale prídem k vám čoskoro, ak to bude chcieť Pán, a posúdim namyslencov nie podľa ich reči, ale podľa ich moci, lebo Božie kráľovstvo nespočíva v reči, ale v moci."

A konečnú záväznosť rozhodnutí dáva Kristus Cirkvi, keď učeníkom hovorí: " (...) priber si ešte jedného alebo dvoch, aby bola každá výpoveď potvrdená ústami dvoch alebo troch svedkov. Keby ani ich nepočúvol, povedz to cirkvi. A keby ani cirkev nechcel poslúchnuť, nech ti je ako pohan a mýtnik. Veru, hovorím vám: Čo zviažete na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažete na zemi, bude rozviazané v nebi." Mt 18, 16-18
Na základe týchto veršov je formulovaný výrok: "Roma locuta, causa finita!"

Teda opakujem, samotný Kristus sa zaručil za pravdu tým, že ustanovil zo svojho prebodnutého boku JEDNU CIRKEV, ako je len jedna viera, a kto by nechcel poslúchať túto Cirkev, je ponechaný Božiemu súdu!


302.
označiť príspevok

J.Tull
   7. 3. 2019, 16:03 avatar
Astax1, dotkol si sa „klišé veriacich“, používanú väčšinou vtedy, keď dochádzajú argumenty, podľa ktorého, stručne vyjadrené - neveriaci nemôžu porozumieť tvrdeniam viery, lebo neveria.
Tiež sa mi ťažko reaguje a to práve preto, že porozumenie mám – dokážem sa do istej* miery „vcítiť“ do „kože veriaceho“ /* nikdy to nie je rovnaké, ako keby som veril sám.../. Z toho vyplýva ťažkosť diskusie, pretože nechcem uvádzať argumenty pre „nevieru“...
Chápem, že pre veriaceho človeka je viera v zmŕtvychvstalého Krista tým najpodstatnejším, že bez nej mu nedáva zmysel, že to je tá „radostná správa“, že „toto tajomstvo je ústredným prvkom kresťanstva“. Aj keď neverím, nevidím v tom nič zlé... Pavol sa mýlil, keď písal:
„Ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a pime, lebo zajtra umrieme.“
Tento omyl, viera v neho, už zlom je, pretože implikuje, že bez viery v Krista je všetko dovolené. Nielenže to nezodpovedá skutočnosti, ale stavia inovercov do zlého, pritom nepravdivého, svetla...
Pre mňa nie je ústredným prvkom „číry rozum“. Rozum bez srdca je zlom, rovnako ako keď sa rozum opúšťa z akéhokoľvek dôvodu /napríklad pri spomínanom omyle/... človek potrebuje nielen rozum, ale aj svoje city...
Tvrdíš, že „rozumom zo skúsenosti nemôžeme dospieť k poznaniu, či doktrína o Trojici alebo inkarnácií je pravdivá“. Lenže ako sa k doktríne o Trojici dospelo, keď nie rozumom a to v polemikách...? Stručne: od vzniku cirkvi kresťania poznali Boha v troch osobách: Otca /Boha SZ.../; Pána Ježiša Krista a Ducha svätého. Medzi prvé polemiky patrila otázka ako chápať Ježišov božský pôvod (na ktorom sa všetci zhodovali... ) v súvislosti s tým, že bol aj človekom... Všeobecne /nie však jednoznačne/ sa dospelo k názoru, že Ježiš je tak človekom ako aj Bohom. Ako však môžu byť traja bohovia, keď je Boh len jeden? K trojici sa neprišlo Božím vnuknutím, ale pri teologických dišputách logickým vyústením v trojičnú teológiu...


303.
označiť príspevok

J.Tull
   7. 3. 2019, 16:04 avatar
Astax1, samozrejme, že nie všetci majú na to, aby boli učiteľmi. Skutočne dobrý učiteľ je nielen odborne zdatným, ale má pre toto povolanie „od boha“ nadanie. Nielen učí svojich žiakov /učí rozumieť, učí myslieť a nie memorovať... učí mať vzťah k danému predmetu.../, ale sám sa učí od nich, ako aj od svojich kolegov, nevynímajúc tých, ktorí s ním nesúhlasia, ale práve naopak... RKC sa nenaučila od protestantov /inovercov/ nič?
Čo učili apoštoli popri zvestovaniu zmŕtvychvstalého Ježiša Krista? Použijem „vytrhnuto“ „Tvoj“ list Rimanom:
„Kto teda dáva, nech dáva nezištne, kto je predstavený, nech je starostlivý, kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí radostne. Láska nech je bez pretvárky. Nenáviďte zlo, lipnite k dobru. Milujte sa navzájom bratskou láskou, predbiehajte sa vzájomne v úctivosti Žehnajte tých, čo vás prenasledujú - žehnajte a nepreklínajte! Radujte sa s radujúcimi, plačte s plačúcimi! Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa k nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba. Nikomu sa neodplácajte zlým za zlé; usilujte sa robiť dobre pred všetkými ľuďmi. Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. Nedaj sa premôcť zlu, ale dobrom premáhaj zlo.“
Ako aj „Tvoj“ list Efezanom 4. kapitola:
„...odložte lož a hovorte pravdu každý so svojím blížnym, veď sme si navzájom údmi. Hnevajte sa, ale nehrešte! Slnko nech nezapadá nad vaším hnevom.. Kto kradol, nech už nekradne, ale radšej nech pracuje a vlastnými rukami zarába, aby mal z čoho dať núdznemu. Z vašich úst nech nevyjde nijaké zlé slovo, ale iba dobré, na potrebné budovanie, aby prinášalo milosť tým, čo počúvajú. Akákoľvek zatrpknutosť, hnev, rozhorčenie, krik a rúhanie aj každá iná zloba nech sú ďaleko od vás. Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi!“
Učili láske, milosrdenstvu, učili v súlade s „Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého“.
Notoricky známym je Prvý list Korinťanom 13. kapitola preto ho nebudem pricapovať, pripomeniem len:
„Všetci, čo hrešili bez zákona, bez zákona aj zahynú, a tí, čo hrešili pod zákonom, budú súdení podľa zákona. Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, čo zákon počúvajú, ale tí, čo zákon plnia, budú ospravedlnení. A keď pohania, ktorí nemajú zákon, od prírody robia, čo zákon požaduje, hoci taký zákon nemajú, sami sebe sú zákonom. Tým ukazujú, že majú požiadavky zákona vpísané vo svojich srdciach, čo im dosvedčuje zároveň aj ich svedomie, aj ich myšlienky, ktoré sa navzájom obviňujú alebo i bránia“
Konala vždy podľa týchto učení - z ktorých, podľa mňa vyplýva: „tým tmelom je „Milovať budeš človeka* ako seba samého“ a tento tmel by nás mal všetkých spájať“ – RKC? Ponaučila sa zo svojich omylov /ktoré ju diskvalifikujú ako jednoznačného učiteľa všetkých/ dostatočne? Ako čítam z Tvojich príspevkov ani veľmi nie /netvrdím, že sa pápežom Františkom nečrtá na lepšie časy.../

Zopakujem:
„trojjedinosť, či „unitárnosť“; o nich priamo, jednoznačne, nie je napísané nič, len verše, z ktorých je možné špekulovať... pričom nie je prikázané špekulovať a už vôbec nie, že na odpovedi, takej či onakej „spočíva čo len jeden Zákon či Prorok““


306.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 3. 2019, 19:45 avatar
J.Tull

Nejde o "klišé" ale o obyčajné konštatovanie. Bez viery nemôžeš nadobudnúť ucelené chápanie Božieho zjavenia. Viera posilňuje a osvecuje rozum. Nemožno teda prenikať do tajomstva viery iba čisto rozumom, alebo pocitmy, ale vyžaduje sa konkrétna skúsenosť. Hoci, ako hovoríš, sa dokážeš "vcítiť do kože veriaceho", predsa ti chýba skúsenosť. Viera je darom Boha, pretože pôsobí skrze milosť, ktorá nemá pôvod v hmotných veciach. Človek nedokáže "nájsť" vieru sám od seba. Ale je to Boh, ktorý dáva vieru ako milosť tomu, komu on chce. Lk 10, 22

Pavol sa nemýlil, keď povedal „Ak mŕtvi nevstávajú, tak jedzme a pime, lebo zajtra umrieme.“ Lebo ak človek nevstáva z mŕtvych, nie je ani víťazstva nad smrťou a ani nad hriechom, a všetci sme už predom udsúdení. Alebo ak človek nevstáva z mŕtvych a celé jeho bytie je zhľukou náhod, potom tu nie je ani nikto, kto by nás odsúdil. Sami sme si potom bohmi, a je len na nás, aký smer nastavýme našim životom ale tak, že žiadny smer nebude považovaný za zlý, pretože my sami sme si ho určili.

"Lenže ako sa k doktríne o Trojici dospelo, keď nie rozumom a to v polemikách"
Hoci ľudský rozum, jednoducho povedané, naozaj môže svojimi prirodzenými silami a svojím prirodzeným svetlom dospieť k pravému a istému poznaniu jediného osobného Boha, ktorý svojou prozreteľnosťou chráni a riadi svet, ako aj prirodzeného zákona, ktorý Stvoriteľ vložil do našich duší, predsa je veľa vecí, ktoré bránia, aby ľudský rozum používal túto svoju vrodenú schopnosť účinne a s úžitkom. Lebo pravdy o Bohu a o vzťahoch, ktoré sú medzi ľuďmi a Bohom, úplne presahujú poriadok zmyslových vecí. Keďže tajomstvo Svätej Trojice presahuje našu skúsenosť, a samotný poriadok zmyslových vecí, nemožno tvrdiť, že toto tajomstvo sa vyvinulo len skrze polemiku teológov, tak, že nebolo k tomu potrebné Božie vnuknutie. Ak je samotný rozum nedostatočný, na obsiahnutie transcendentných tajomstiev, tak sa potom vyžaduje aj úkon viery. V úkone viery ľudský rozum a ľudská vôľa spolupracujú s Božou milosťou: „Veriť je úkon rozumu, ktorý súhlasí s Božou pravdou na príkaz vôle, ktorú pohol Boh milosťou.“ Preto nemožno len čisto rozumom zo skúsenosti dospieť k poznaniu, či doktrína o Trojici alebo inkarnácii je pravdiva.

Ďalej som nechcel klásť dôraz na kvalitu učiteľov, ale na pravdu, ktorá vyplýva zo Svätého Písma, že Ježiš Kristus ustanovil iba JEDNU Cirkev, a nie mnohé cirkvi, tak žeby sa ony samé navzájom lýšili vo svojom učení, ohľadom viery. Ja priznávam, že sa aj Katolícka Cirkev učila, aj zo svojich chýb, čo ale tvrdím, a dokazuje to aj Písmo, že Katolícka Cirkev sa nemôže mýliť v otázkach viery. Katolícku Cirkev nemožno odsúdiť na základe konkrétnych členov, pretože do Katolíckej Cirkvi nepatríme na základe tela ale ducha. Ten, čo nevyznáva rovnakú vieru, akú vyznáva Katolícka Cirkev nie je katolíkom. Hoci by aj pápež, či kardinál, biskup alebo kňaz páchali najťažšie hriechy, predsa to Cirkev "nediskvalifikuje" z jej učiteľského a jedinečného primátu. Katolícka Cirkev by bola diskvalifikovaná jedine vtedy, ak by hlásala a vyučovala bludy, ktoré by boli v rozpore s Božím zjavením a to formou riadneho magistéria - skrze dogmy. Preto, ak by aj samotný pápež vydal nejakú encykliku alebo exhortáciu, ktorá by bola v rozpore s Božím zjavením, predsa by sa nejednalo o "diskvalifikáciu", pretože takéto dielo alebo učenie nie je oficiálnym učením Cirkvi. Ani katolícki veriaci nemajú povinnosť veriť takýmto dielam, ale majú ich prijímať prinajmenšom ako inšpiráciu. To sa ale nikdy nestane, žeby Cirkev upadla v otázkach viery do bludov, pretože tak by bola premožená. Namiesto toho, sa samotný Kristus zaručil za jej neomylnosť, keď povedal "Ani pekelné brány ju nepremôžu"

Nie je teda mnoho učiteľov (cirkví) ale je len jedna Cirkev Bohom ustanovená, aby ona verne ohlasovala pravdu. Veď my všetci sa máme zjednoniť v tejto Cirkvi a vyznávať jednu pravdu. Lebo je len "jedna viera, jeden krst, ako je len jeden Pán". Katolícka Cirkev uznáva aj iné kresťanské cirkvi tak, že aj oni majú časť pravdy, a že aj v nich môže pôsobiť Duch Svätý. Ale zároveň si vždy uvedomovala, že len ona je nositeľkou plnej pravdy, a len v nej sa náchadza plnosť Ducha Svätého (sviatosti), hoci so zreteľom na chyby, ktorých sa dopustila. Túto charizmu nemá sama od seba ale od svojho zakladateľa, ktorý chel "aby boli všetci ľudia spasení, a poznali pravdu", "lebo spása je v pravde".

"„trojjedinosť, či „unitárnosť“; o nich priamo, jednoznačne, nie je napísané nič, len verše, z ktorých je možné špekulovať"
Ak by sme aj pripustili to, čo tvrdíš, predsa vieme, že Sväté Písmo nie je jediným prameňom zjavenia ale aj tradícia a autentické magistérium. Ježiš Kristus predtým, ako odišiel k Otcovi povedal apoštolom: "Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli, keď príde On, Duch Pravdy, uvedie vás do plnej pravdy...lebo z môjho zoberie a zvestuje vám".

A tak nemožno kresťanské náboženstvo bagatelizovať ani obmedzovať na niečo ľudské, kde by postačovalo milovať svojich blížnych, veď tak konajú aj ateisti, pretože im tak káže robiť prirodzený zákon, vpísaný do ích sŕdc. Tak by nebolo potrebné ani Kristovej obety, ani kríža, ba nebolo by potrebné ani poznať pravdu...


307.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 3. 2019, 12:29 avatar
Astax1, to Tvoje konštatovanie je bežné nielen u kresťanov - je to klišé... používané väčšinou vtedy, keď nemožno nájsť protiargumenty...
Nechcem písať o intímnostiach... napíšem len jeden príklad bez podrobností. Aj keď sa mi nedostalo Božej milosti, ktorá dáva vieru, mal som to šťastie, že z dôverných rozhovorov „poznám“ „dotyk Boha“... Dúfam, že dôvody, pre ktoré nechcem o tom bližšie hovoriť sú pochopiteľné... zopakujem, nechcem uvádzať ani argumenty proti viere ako takej...
Pretože je to výstižnejšie, než moje výpotky, pricapím /zopakujem/:
"Na počátku stvořil Búh zemi a pak se na ni ve svém kosmickém osamění zamyšleně zahleděl.
A Búh řekl: „Stvořměž z bláta živé tvory, ať to bláto uvidí, co jsme dokázali.“ A Búh stvořil všechny živoucí tvory, kteří se dnes pohybují po zemi, a jedním z nich byl člověk. Jedině bláto v podobě člověka mohlo mluvit. Když se bláto v podobě člověka posadilo, rozhlédlo a promluvilo, Búh se mu naklonil blíže. Člověk zamrkal. „Jaký to má všechno smysl?“ zeptal se zdvořile.
„Musí mít všechno nějaký smysl?“ zeptal se Búh.
„Samosebou,“ řekl člověk.
Pak tedy nechávam na tobě, abys pro tohle všechno nějaký vymyslel,“ řekl Búh. A odešel."
Kurt Vonnegut Kolíbka
Zmysel života je v človeku. Len on dokáže dať zmysel veciam a to aj vtedy, keby táto schopnosť pochádzala od Boha. Len človek môže Boha pokladať za zmysel svojho života (čo je asi ľahšie, jednoduchšie, ale to neznamená, že i objektívne pravdivejšie...) aj vtedy – bez „blížneho svojho“, „len v Bohu“ - však stráca svoj význam, je bezobsažným...
Viera posilňuje a osvecuje rozum... rovnako dobre možno povedať - viera zatemňuje rozum a podoprieť príkladmi, dokonca v prípade „Tvojho“ druhého odseku aj cit. K tomu, aby človek pochopil, že obžerstvo, opilstvo je zlom, nepotrebuje Boha... dokonca dokáže víťaziť nad smrťou, nad strachom z nej, bez viery v Neho. Poznám prípady, keď viera pomohla človeku prekonať neduhy, zlo, ktoré v sebe mal... dokázala z neho urobiť lepšieho, spokojnejšieho, šťastnejšieho človeka... väčšinou platí „podľa seba súdim teba“. Pokiaľ som však ja bol odroň, schopný „zabiť si otca, mater“ a moc viery ma osvietila, pochopil som svoju hriešnosť, urobila so mňa lepšieho človeka... to vôbec neznamená, že bez viery v Boha je každý schopný „zabiť si otca, mater“... oddáva sa obžerstvu, opilstvu...
Či už chceme, alebo nie, sme bohmi, ktorí dokážu znivočiť túto zem dokonalejšie, ako to urobil Boh, keď /až na malinké výnimky/ utopil všetko živé... sme však schopný aj zveľaďovať ju, naprávať chyby, ktoré sme postvárali, pochopiť, že ten druhý je nevyhnutný pre moju existenciu, že človek bez druhého človeka je ničím... pochopiť, že ak nivočí svet, potom nivočí aj seba samého... a nepotrebuje pritom veriť v Boha.
Ani Ježiš neprišiel, ohľadne „morálky medziľudských vzťahov“, s ničím novým, čoby už človek nepoznal dávno pred Ním, dal im však silu svojej osobnosti, svojho života... dal im silu Boha.


308.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   8. 3. 2019, 13:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.309.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 3. 2019, 14:12 avatar
Astax1, k „objavu“ Trojjedinosti, nebolo potrebné Božie vnuknutie. Ak sú tri rôzne veci, pritom môže byť len jedna, netreba nejakých mimoriadnych schopností, aby sa dospelo k záveru, že ide o „tri v jednom“, zároveň „vymýšľať“ ako sú tieto tri v jednom a nakoniec uznať, že i tak je to rozumom neuchopiteľné tajomstvo... Ale ako môžeme milovať toho, kto je tajomstvom?. Boha môžeš milovať v Ježišovi Kristovi, v ktorom sa Boh zjavil v podobe človeka. A k tomu potrebuješ vieru...
Už som to uvádzal, dokonca aj Tebe, zopakujem:
„Konflikty uvnitř církve - její rozdíly, náboženský fanatizmus a války, nemožnost náboženské svobody a tolerance - zrušili věrohodnost křesťanské víry. A to jednak uvnitř církve, tak v jejím chování vúči jiným náboženstvím. Touha po vláde, po dominanci nad jinými náboženstvími, pýcha atd. ovlinili spúsob chování křesťanství vúči jiným náboženstvím. Místo pravého ducha misionářské práce a touhy po spáse všech lidí, nastalo pohrdání jinými lidmi. Přesvedčení o tom, že křesťanství je nejdokonalejším náboženstvím, bylo zneužíváno a vedlo k tomu, že se na věřící z jiných náboženství pohlíželo s nadřazeností. Byl to blud, který na jedné straně vedl často k neuspěchu misijní práce, a na druhé vedl k tomu, že přitahoval kritiku náboženství.“
Th. Dr. Bogdan Pelc „Fundamentální teologie“ „Skript pro prezenční studium"

Poučila sa RKC zo svojej histórie dostatočne? Vidím, že mnohí, medzi nimi, podľa Tvojich názorov, asi aj Ty, pravdepodobne moc nie...
Na základe jedného verša si RKC uzurpuje právo byť nadradenou všetkým. Pričom je napísané:
„Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev“
A nie:
„Ty si Peter a na Tebe postavím svoju Cirkev“
Tou skalou je:
"Ty si Mesiáš, Syn živého Boha."
A keďže Šimon bol prvý, ktorý to vyriekol, stal sa Petrom - skalou, čo však nemusí znamenať, že na ňom má stáť Cirkev /ako ani nestála, pretože on ešte nezaložil Cirkev /možno jedno z viacerých spoločenstiev kresťanov/, ale podliehal Cirkvi, ktorej hlavou bol Jakub... až neskôr sa stala rímska Cirkev dominantnou, viac menej uznávanou ostatnými... svoju moc si vybudovala aj pomocou „ohňa a meča“, svetskou mocou. Viac menej všeobecne dospela k poznaniu:
„katolícki veriaci nemajú povinnosť veriť takýmto dielam, ale majú ich prijímať prinajmenšom ako inšpiráciu.“
„uznáva aj iné kresťanské cirkvi tak, že aj oni majú časť pravdy, a že aj v nich môže pôsobiť Duch Svätý“
až potom, čo túto moc stratila...
Unitári môžu podobne tvrdiť, že Sväté Písmo nie je jediným prameňom zjavenia, ale aj tradícia a autentické magistérium, ktoré zažili oni, len boli „umlčaní“ presilou katolíkov...


310.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 3. 2019, 14:13 avatar
Astax1, nie všetko čo som tu popísal je podstatou... pokúsim sa ju stručne zhrnúť. Zjednocujúcim tmelom všetkých kresťanov nie je otázka Božej podstaty, ktorá tak či tak ostáva rozumom neuchopiteľným tajomstvom Boha... Prvým tmelom kresťanov je:
viera v zmŕtvychvstalého Krista ako božieho Syna, ktorý zomrel pre naše hriechy a Ním človek môže byť spaseným...
Druhým tmelom, bez ktorého kresťanská viera sa stáva bezobsažnou je viera v prikázanie:
„Milovať budeš blížneho svojho ako seba samého!“
Tak je to priamo napísané. Možno to prijať bez potreby akýchkoľvek špekulácii, zvláštnych magistérií...
Uvedené prikázanie je možné pozmeniť na:
„Snaž sa milovať človeka ako seba samého, lebo ten druhý je rovnako človekom ako si ním aj ty sám!“
Čo by mohlo byť tmelom pre všetkých...


271.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2019, 16:55 avatar
269, Nechcem vam zasahovat ,, teda tebe Tull, a astaxovi ,,,,
Vo vasej diskusii,,
Ale na neveriaceho ako sam pises,,,Tulll sa o to dost zaujimas ,,,
Mam pocit ze to ako ty vnimas Pismo Je dost zaujimave ,,, 


275.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   6. 3. 2019, 17:23 avatar
Tull už dávno nie je neveriaci pes, len si to ešte nechce priznať. Alebo to skúma čisto technicky.
Súhlasí Osvietený


277.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2019, 17:27 avatar
275,,, Caw slusny ,,,
No neviem ako je na tom skutocne


285.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   6. 3. 2019, 17:47 avatar
Ani ja neviem, len si myslím.


286.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2019, 17:53 avatar
Cital som jeho prispevky v tejto teme ,
A zda sa mi ze poukazuje na nieco
Len neviem presne na co mozno len tusim ,,,
Mozno sa mylim ,,,


295.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 3. 2019, 19:15 avatar
djjaro, "neustále" poukazujem na to isté... len stručne - sme "stádovité tvory", sme odkázanými žiť v "ľudskom stáde"... je pritom jedno, či nás takými stvoril Boh, alebo "matka príroda". Sme odkázaní, ako každý jeden "stádovitý tvor", žiť v spoločenstve s inými, mať s nimi vzťahy; vytvárame množstvo sociálnych vzťahov... jeden bez druhého sme ničím... môžeme sa nenávidieť, robiť si prieky, zabíjať sa navzájom... ale vo svojom vienku máme aj schopnosť dohodnúť sa, spolupracovať, schopnosť vcítiť sa do druhého, schopnosť byť empatickým... nezáleží na tom, kde sa tieto schopnosti vzali, podstatné je, že bez nich pre človečenstvo cesty niet. Nestačí však mať tieto schopnosti len ako človek voči človeku, ale aj voči svetu... pretože bez tohto vzťahu nám hrozí neblahý koniec tiež...
K tejto viere je možné dospieť "prirodzene", bez "zásahu z hora"... čítam ju však aj v Písme, v učení Ježiša Krista...
 


298.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 3. 2019, 06:09 avatar
Tull, mas dobry rozhlad
len nechcem tymto prispevkom stekat,
aj ked to tak bude zniet
ale nieje to tak pretoze to tak citim
no nehnevaj sa na mna budem opovazlivy
ale mozem sa aj mylit
Nemas pocit J ,Tull ze uz si zasiahnurty?
aj napriek tomuked si k viere dospel bez zasahu zhora?
lebo myslim si vsak ze pismo je tiez zasah z hora,


299.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 3. 2019, 06:24 avatar
na ak sa ti podarilo dospiet bez zasahu z hora
co vies len ty,,,,, a podotykam ze moze to byt mozne,,,,bez zasahu,,,,
tak mas na to dobry nos,,,,
nie kazdy ma na to nos,,,,
potom to je aloby som povedal
ze viera a veci s nou spolocne
ma kazdy z nas v sebe od narodenia
a kto hlada , najde?
lebo kamarat mi raz povedal,,,,
myslis si debil ze ked Boh chce tak si nenajde aj nejakeho domorodca ked mu bude chciet nieco zjavit?
tym vylucil aj pismo ale potvrdil bozie zamery,


300.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 3. 2019, 06:27 avatar
aj ked v pisme sa niedke pise myslim ze palo s tarsu
ze bohu sa nemozno pacit bed toho aby clovek veril e


304.
označiť príspevok

J.Tull
   7. 3. 2019, 16:20 avatar
djjaro, nemám žiadny dôvod hnevať sa. Človeka zasahuje všetko s čím sa dotýka... v mojom prípade to však nie je len Biblia, ale aj iné "Písma", nielen náboženské... keď som si prvýkrát prečítal Bibliu, už som základ svojej viery* mal a v nej som našiel viac menej utvrdenie sa v nej... nie je však jedinou, v ktorej nielen "čítam svoje myšlienky" /len sú vyjadrené oveľa, oveľa lepšie, než ich viem vyjadriť sám/, ale mi v neposlednom rade posúvajú, rozširujú moje vedomosti, skúsenosť /čo je ešte dôležitejšie.../
*Zdedil som lásku k umeniu, k filozofii, k prírode... som už "dopredu nastavený" k takémuto vzťahu, nie je mojou zásluhou... neverím však, že je za tým Boh...


305.
označiť príspevok

djjaro muž
   7. 3. 2019, 16:58 avatar
304, Tull, dakujem za odozvu
Súhlasí J.Tull


311.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 3. 2019, 16:18 avatar
djjaro, nemáš za čo... 
Prosím teraz to neber ako výtku... neobľubujem diskusie, ktoré sú smerované k osobe, nielen ku mne... radšej som, keď sa vyjadruje k argumentom, názorom... ktoré nie sú o osobách diskutérov, nie sú k osobe diskutéra... mám radšej tie argumenty, ktoré sú smerované k tomu, čo hovorí...
 


312.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   8. 3. 2019, 16:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.314.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   8. 3. 2019, 16:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.315.
označiť príspevok

djjaro muž
   8. 3. 2019, 16:37 avatar
314 Moja vina
 


313.
označiť príspevok

djjaro muž
   8. 3. 2019, 16:29 avatar
Tull, budem sa snazit to nejak dat do poriadku,,,
Len vies ako to byva,,,, kazdy argument ,,,,,, sa chtiac ci nechtiac nezavisle ze reagujeme na argumenty a nazory,,,dotyka aj osoby ,,,
Súhlasí J.Tull


316.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 3. 2019, 16:40 avatar
djjaro, v niektorých prípadoch sa tomu sa tomu nedá vždy vyhnúť... a ani netvrdím, že nemožno diskutovať aj o osobách diskutérov hlavne, keď nejde o "útok na človeka (argumentum ad hominem)", argument, ktorým sa diskutér snaží odviesť pozornosť od merita veci poukazovaním na osobu oponenta... 


317.
označiť príspevok

djjaro muž
   8. 3. 2019, 16:45 avatar
316 ,Tull, mne sa zda ze sa neda vyhnut,,,
Aj ked obcas sa mi zda ze ked je clovek dost vnutorne dospely,,,,,,,
Tak by aj mohol pochopit ze argumentaciou nejde o poukazovanie na osobu ,,
Ale ide skor o poukazovanie na argument ,,,
Ale na druhej strane sa mi to stale premieta v hlave ze niet uniku ,,,,, aj tak sa to dotkne ,,,,
Ide len potom o ten vnutorny postoj k tomu ako to berieme , ci?
Stale sa mozem aj mylit , 
Súhlasí J.Tull


319.
označiť príspevok

J.Tull
   8. 3. 2019, 16:58 avatar
djjaro, samozrejme, že sa oponentúra voči názoru, argumentu, ktorý druhá strana zastáva dotýka aj osoby /o čom ma už dávnejšie presvedčil, lepšie povedané pripomenul -era-.../ a dotkne sa tým viac, čím viac je na daný názor, argument... človek citovo naviazaný... mne nevadí ani ostrejšia i menej slušná diskusia, pokiaľ sa diskutuje k meritu veci a nepoužívajú sa logické klamy... nie vždy si uvedomujem, že nie každý je splachovacím, preto sa mi stáva, že niekedy reagujem nepatrične...
 
... a už sme opäť pri osobách
 


320.
označiť príspevok

djjaro muž
   8. 3. 2019, 16:59 avatar
No ved hovorim je to nezastavitelne,,,,,         
Súhlasí J.Tull


322.
označiť príspevok

djjaro muž
   8. 3. 2019, 17:02 avatar
mozno je to preto ze chcem sa vcitit do cloveka ,,, teda pochopit to,,,, alebo pochopit jeho,,,
mozno je to preto ze inej cesty niet,,,
mozno pre egoizmus,,
mozno je to tak poprepletane ze neviem ako to je ,,,,


321.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   8. 3. 2019, 17:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.323.
označiť príspevok

djjaro muž
   8. 3. 2019, 17:04 avatar
kde,,,


324.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   8. 3. 2019, 17:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.325.
označiť príspevok

djjaro muž
   8. 3. 2019, 17:07 avatar
ja viem ze niesi az tak zly
obcas si tvrdy
ale ty si obcas nechces pripustit cloveka k telu ,,,


318.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   8. 3. 2019, 16:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.294.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 3. 2019, 18:53 avatar
Slušný človek, som neveriacim psom... naučil som sa však, že sa nemá "bojovať" proti viere ako takej... z vlastnej skúsenosti viem, že strata viery bolí, ako aj to, že pomáha žiť. Štekám vtedy, keď si myslím, že je viera proti človeku... na to, čo je v nej proti človeku... 


276.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   6. 3. 2019, 17:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.278.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2019, 17:30 avatar
Preco si prisiel do zhromazdenia?


279.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   6. 3. 2019, 17:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.280.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2019, 17:39 avatar
nabuduce premyslaj co napises aby som ti to pripomenul pozajtra


281.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   6. 3. 2019, 17:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.282.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2019, 17:42 avatar
zhromazdenia maju aj v parlamente
aj v cirkvach ich maju?


283.
označiť príspevok

Kreacionista muž
   6. 3. 2019, 17:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.284.
označiť príspevok

djjaro muž
   6. 3. 2019, 17:45 avatar
ale mozes ma to naucit nezabudat


296.
označiť príspevok

J.Tull
   6. 3. 2019, 19:23 avatar
Slušný človek; djjaro, ešte dôležitá poznámka... vôbec nezáleží na tom, kto som; vôbec nie je podstatná moja osoba, ale nakoľko je to, čo píšem pravdivé, či nepravdivé... alebo skôr, či je uvedené správnou cestou, alebo aspoň vedie cca smerom, ktorým máme kráčať...
 
Súhlasí -era-, djjaro


326.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 3. 2019, 23:03 avatar
Tull, si bezpochyby osobnosť tohoto fora a jedine, čo ti neverím je, že si neveriaci.
Ale ani veriací nemusí byť výhra, lebo niektoirí tu diskutujú štýlom, ako napríklad, za socialiozmu,ak stálo na ulici auto americké a vedľa neho socialistické, my sme museli automaticky vymyslieť mnoho dôvodov, prečo je to socialitické lepšie, ako to americké.
A to je ta úlistnoisť a slizkosť, ktorú ty nemáš.
Napríklad čé rokov po vojne, tí čo boli pod bagandžou mali 20 násobne vyššie platy ako tí, čo boli pod čižmou, ale dneska všetci, že am,eričani sú zločinci a tí druhí svätí. Tiež logika, ale ..... Jto hrozné pomyslenie, kolko percent ľudí si takto nechá vykradnúť mzgy a nehá si tam nasáčkovať kraviny bez rozmyslu, len aby sme sa nazad vrátili do tej papule, z ktorej sme ledva vyšli.
Keď som v 88 robil v západnom nemecku, boli samozrejme s nami aj komunisti a keď letela ponad stavbu F16 pomaličky ako sa len dalo, aso nejakých 100 metrov išiel som na nej nechať oči, vzadu tie dve smerovky, doslova som to hltal a vtedy pristúpil ku mne jeden z tých červených a hovorí, teraz sa ho opýtaj, čo tu títo robia ? Keď som sa ho to opýtal po nemecky , nemec sa iba pusmial, keby tu neboli, tak máme také platy ako vy.
Nechápem, ako je možné, že tam idú ľudia automatický za dobrým a u náís má v sebe 90% ľuidí rebríšek týchto hodnút otočený naopak, doslova naopak. Stačí sa pozrieť po tejto prezidentskej kampani, ešte AJ V CIRKVI JE TO PODOBNE.
Za SOCIALIZMU SOM BOL AJ V RUSKU A AJ V NEMECKU A KEĎ SOM ROZPRáVAL, čOíM VIDEL AJ TAM A AJ TAM, KAžDý ma mal za blázna, ešte aj dnes.Každému hovorím, veď ja som tam bol a vy nie, Tak prečo neveríte mne, ale niekomu inúmu, alebo komu a prečo vlastne veríte ????
Normálne začínam veriť tomu, že sa cez vysielania cez internet vysielajú nejaké vlnenia,ktoré majú za úkol vymiesť mdgky nárou a urobiť z nás totálnych otrokov. Nie som žiaden vedec , ale ten vývoj vedy ide takým tempom, že tajné zbrane ani netušíme, že to už vôbec nie sú puška, delá lietadlá bomby. To už je vlastne tretia svetová vojna vymývaním mozgov a zotročiť ich myslenie pre pár jedincov ? Ako sa proti tomuto brániť 5??????
Kde je vyššia inteligencia, a toi nielen na slovensku ??? Oni vôbec necítia nebezpečenstvo, veď práve oni budú prví, ako to vždy aj bolo,. čo budú kopať knály a nad nimi bude stáť ani nevyučený robotník so samopalom ??? Im je zatial stále dobre, lenžo to bolo aj v nemecku a aj v rusku, ale prišla jedna noc a keď potom nezaslal sused na suseda oznámenie, že je podvratný živel, tak sa stal podozrivým. Zase do toho ideme ?
V televízii som videl, ako mladý človek, neviem, čo 20 ročný povedal, že najlepší slovák je Husák, lebo bol prvým prezidentom na pražskom hrade. Ja som myslel že aso odpadnem, Ale odkial majú mladí vedieť ktorý politik je dobrý a ktorý zlý, ak nevedeli, že kolko ludí po normalizácii prišlo o zamestanie, majetky , boli vo väzení prenasledovaní, za dvadsať rokov jeho vlády nám padla životná úroveň 20 krát, v 89 nemci zarábalo 3 000mariek,my 3 000 korún, ale ak som si chcel niečo v nemecku kúpiť, tak som musel zaplatiť za marku 20 korún.
Stále sú v škole dejiny o povstaní a slovenskom štáte v komunistickej retorike, stále sú pri moci absolventi vulma, vie vôbec niekto z mladých, čo je to za universita, ? Je to universita otáčania rebríkov hodnôt v mysliach normálnych ľudí.+
Ja už naozaj neviem, či to je svinstvo pozemšťanov, alebo mimozemšťanov ???

Čo sa to tu na nás valí a odkiaľ vlasne, ani nevieme, či z vesmíru a či spoza rohu ?
Kolkí tu na tomto fóre napríklad ako astax, hodí evanjelium do mlynčekas a potom z toho tvaruje , čo sa mu hodí, alebo obhajuje na cirkvi to, čo už svet niekolko krát vysmial. Na máriu, jwžišovu matku povymýšľaki veci, akoby už nexistovala, ako keby sa s ňou už nikdy nechceli stretnúť. Ja nechápem, ako môže niekto zobrať do ruky všetky dogmy o nej a ísť s tým ku nej ????Ako keby tu vôbec nebola a sama všetko zabudla, čo a ako to všetko prežila ???
Takže tull, si taký vzdelaný v týchto veciach, ja som si prečíétal tu disskusiu medzi vami, nie je to náhodou predsa len to prekliatie z tridentského koncilu ? Nechcem ťa tým zaskočiť,to sa pýátam naozaj úprimne.
Je tu niečo vo vzduchu, čo tu ženie ľudstvo do záhuby ????
Som z toho naozauj nešťastný, veď evNJELIUM JE NAPíSANé tak jednoducho pre každého, ale on to zoberie a všetko zmelie, a vymaslí a naskladí z toho vecáí, ktorým nikto nerozumie ???
Dnes si napísal peknú vec od pavla, ako majú kreťania navzájom žiť a okrem iného tam je aj veta: a nepreklínajte sa ! ale oni naopak.??
Kedysi sme sa báli atomových uzbraní a dnes ??? Čo je horšie ??


327.
označiť príspevok

J.Tull
   9. 3. 2019, 14:47 avatar
elemír, ďakujem za príspevok  Napísal si však v ňom toľko tém, že ani neviem reagovať. Som „vzdelaný technik“, nie odborník na religionistiku, nie som „vzdelaným v otázkach náboženstiev“. Moje názory sú názormi laika - som len laikom, technikom, ktorý ma obľubu vo filozofii, nepovažujem sa však ani za „Filozofa“ ...
Nesúhlasím celkom s tvrdením, že „evanjelium je napísané tak jednoducho pre každého“. Keby tomu tak bolo, nemali by sme tu také množstvo rôznych kresťanských cirkví, denominácii, spoločenstiev... nebolo by toľko výkladov, špekulácií... to však neznamená, že sa nedajú nájsť v nich jednoznačné verše, ktoré nepotrebujú „špeciálny výklad“, hoci aj tie je možné vykladať si po svojom...
Čo sa týka tridentského koncilu, myslím si, že od tých čias sa RKC zmenila k lepšiemu... vážim si snahu, odvahu dnešného pápeža Františka, ktorý je toho jasným dôkazom /hoci má i v RKC dosť – podľa mňa, „spiatočníckych“ – odporcov/.
 
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 21:37,  Plus iní členovia fanklube zeme na veku.
dnes, 21:37,  Aškenázski Židia, ku ktorým patrí prezident, premiér a politická i ekonomická elita tzv....
dnes, 21:36,  Odhaluj nech DF padne na zadok *39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39*39
dnes, 21:34,  Havran ja som žiadnu konštruktívnu kritiku od teba nikdy nedostal . To asi nevieš
dnes, 21:34,  Som to dočítal, takže si si to prstoval sám?
dnes, 21:33,  To si píš že nie si sám *13*13*13 Tvoj psychiater je s tebou
dnes, 21:31,  Ale as takto? https://www.youtube.com/watch?v=OXsfvorwBgE Ja nie som sám, to ty si SÁM.
dnes, 21:30,  Čeka - si pribrzdený a pre teba je zložité aj to čo je na prvú. Toto že USA, a Nemecko...
dnes, 21:28,  havran tvoj problem bude v pernamentne nasratej osobe . Možno za to môže chronicky...
dnes, 21:27,  To nemá s dôkazmi ktoré ty požaduješ nič. Existuje X ďalších vysvetlení prečo ľudia...
dnes, 21:23,  ufffffffffffffffffffffff*13*13*13Kaso ideeeeeeš
dnes, 21:21,  Čeka- myslíš, že si schopný nejakú kritiku prijať? Skús sebakritikou. Teraz som ťa asi...
dnes, 21:21,  afinabul aby si zase nemusel nick menit *13*13*13*13*13*13*13*13 Ste priemerný až...
dnes, 21:20,  (11,13) Afinabul, si presvedčený, že Chazar Bibi, ktorý už dlhodobo čelí trestnému...
dnes, 21:18,  Tak sme sa dozvedeli že havran si nejako na špičku nosa nedovidí *13*13*13*13*13 Bijjou...
dnes, 21:15,  Marcus Revolta - Nepřestávej věřit
dnes, 21:12,  predávaš konzervy nepotrebné, nie je to trestné
dnes, 21:09,  Marcus Revolta - Vítej v duchovním světě
dnes, 21:08,  (14) Scarlet, zopár áno, ale ž toľko určite nie...! Nevšimla si si, že ten jas...
dnes, 21:08,  EGO ft. LARIS DIAM - LÁSKA / prod. MAIKY BEATZ
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Keď vás práca začína naozaj baviť, znamená to, že ju pravdepodobne robíte zle.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(697 615 bytes in 0,498 seconds)