Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ježiš Boh Alfa i Omega

425
reakcií
4572
prečítaní
Tému 17. októbra 2016, 20:50 založil Luther.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 20:50 avatar
Zj 1,8 Ja som Alfa i Omega, hovorí Pán, Boh, ktorý je, ktorý bol a ktorý príde, Všemohúci.

5 A ten, čo sedel na tróne, povedal: "Hľa, všetko robím nové." A hovoril: "Píš: Tieto slová sú verné a pravdivé." 6 A povedal mi: "Stalo sa! Ja som Alfa a Omega, Počiatok i Koniec. Smädnému dám zadarmo z prameňa živej vody. 7 Kto zvíťazí, zdedí toto; a ja budem jeho Bohom a on bude mojím synom.

12 Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou; odmením každého podľa jeho skutkov. 13 Ja som Alfa a Omega, Prvý a Posledný, Počiatok a Koniec. 14 Blahoslavení sú tí, čo si vypierajú rúcha: budú mať moc nad stromom života a budú môcť vstúpiť bránami mesta. 15 Vonku zostanú psi, traviči, nemravníci, vrahovia, modloslužobníci a každý, kto miluje lož a dopúšťa sa jej. 16 Ja, Ježiš, poslal som svojho anjela, aby vám toto dosvedčil o cirkvách. Ja som Koreň a Rod Dávidov, Žiarivá ranná hviezda."

Ináč Ďalšie verše, ktoré potvrdzujú že Ježiš je Boh. Alfa i Omega.


2.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 21:08 avatar
Cele je to humbuk lebo ak definicia je zalozena na tom co sa este len ma stat tak sa to nemoze vyplnit lebo by prestala platit definicia a preto nikdy nepride


3.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 21:11 avatar
Ja som ten ktory prisiel je o buducnosti povedal si co sa stalo v buducnosti


4.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 21:11 avatar
Jn 1,1 Na počiatku bolo Slovo a Slovo bolo u Boha a to Slovo bolo Boh.
Ján 1:14 hovorí, že “to Slovo sa stalo telom.” Z tohto jasne vyplýva, že Ježiš je vtelením Boha.
Jn 20,28 Tomáš mu odpovedal: "Pán môj a Boh môj!" A Ježiš ho neopravuje.
2Pt 1,1 Šimon Peter, služobník a apoštol Ježiša Krista, tým, čo dostali tú istú vzácnu vieru ako my v spravodlivosti nášho Boha a Spasiteľa Ježiša Krista:
Lk 1,47 a môj duch jasá v Bohu, mojom spasiteľovi,
Tít 3,4 Ale keď sa zjavila dobrota Boha, nášho Spasiteľa, a jeho láska k ľuďom,
Tít 1,4 - Títovi, pravému synovi podľa spoločnej viery: Milosť a pokoj od Boha Otca i od Krista Ježiša, nášho Spasiteľa.
Tít 2,10 neokrádajú, ale nech vo všetkom preukážu skutočnú vernosť, aby vo všetkom robili česť učeniu nášho Spasiteľa, Boha.

Z toho jasne vyplíva, že Otec a Syn sú jeden Boh.

Iz 9,5 Lebo chlapček sa nám narodil, daný nám je syn, na jeho pleci bude kniežatstvo a bude nazvaný: zázračný Radca, mocný Boh, večný Otec, Knieža pokoja.

Zj 1,5 a od Ježiša Krista, verného svedka, prvorodeného z mŕtvych a vládcu nad kráľmi zeme. Jemu, ktorý nás miluje a svojou krvou nás oslobodil od hriechov
Sk 20,28 Dávajte pozor na seba a na celé stádo, v ktorom vás Duch Svätý ustanovil za biskupov, aby ste pásli Božiu Cirkev, ktorú si získal vlastnou krvou.

Akou krvou?


5.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 21:13 avatar
To slovo ktore sa telom stalo je vesmir


6.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 21:14 avatar
Vesmir je telom boha


27.
označiť príspevok

Lemmy muž
   17. 10. 2016, 23:22 avatar
Čo ak ide len o chybný prepis?

Možno tam má byť: Ježiš je Elf.


28.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 10. 2016, 01:39 avatar
Chjo, Lea 2


7.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 21:18 avatar
Zj 22,9 Ale on mi povedal: "Pozor, nerob to! Som spoluslužobník tvoj a tvojich bratov prorokov a tých, čo zachovávajú slová tejto knihy. Bohu sa klaňaj!"

11 Vošli do domu a uvideli dieťa s Máriou, jeho matkou, padli na zem a klaňali sa mu. Potom otvorili svoje pokladnice a dali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu.
32 A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. 33 Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: "Naozaj si Boží Syn!"
9 A hľa, Ježiš im išiel v ústrety a oslovil ich: "Pozdravujem vás!" Ony pristúpili, objali mu nohy a klaňali sa mu.
52 Oni sa mu klaňali a s veľkou radosťou sa vrátili do Jeruzalema.
38 On povedal: "Verím, Pane," a klaňal sa mu.
Nikdy nekarhá ľudí, že Ho uctievajú. Keby Ježiš nebol Bohom, povedal by ľuďom, aby Ho neuctievali, tak ako to povedal aj anjel v Zjavení.


8.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 21:19 avatar
Jezis bol selma


9.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 21:21 avatar
Viem to lebo aj ja som selma poznam jeho pohnutky a bolo by zaujimave vstat z mrtvych a zit naveky ako on

Ale myslim ze sa mu to uz vypomstilo tym ze nema ani na vecnosti pokoj


10.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 21:30 avatar
Ze akakolvek zberba berie do huby jeho meno tak mu treba


11.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 21:32 avatar
Lebo niet nad to mat pokoj a tym co spravil si zabezpecil ze nikdy pokoj mat nebude


12.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 21:35 avatar
Boh je len jeden
1 Toto sú prikázania, rozkazy a nariadenia, ktoré mi Pán, váš Boh, prikázal naučiť vás, aby ste ich zachovávali v krajine, do ktorej prichádzate, aby ste ju zaujali,
4 O jedení mäsa obetovaného modlám teda vieme, že na svete niet nijakej modly a nijakého boha, iba Jeden.
20 Ale niet prostredníka tam, kde ide o jedného; a Boh je jeden.
5 Lebo jeden je Boh a jeden prostredník medzi Bohom a ľuďmi - človek Kristus Ježiš,

Trojica pozostáva z troch osôb:
1 Na počiatku stvoril Boh nebo a zem.
26 Nato Boh povedal: "Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!"
Gn 3,22 Potom im Pán, Boh, povedal: "Hľa, človek sa stal ako jeden z nás! Poznal dobro i zlo. Len aby teraz nenačiahol svoju ruku po strome života a nejedol a nežil naveky!"
7 Poďme, zostúpme a pomäťme tam ich jazyk, aby nik nerozumel reči druhého!
IZ 6:8 Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: "Koho mám poslať, kto nám pôjde?" I povedal som: "Hľa, tu som, pošli
mňa!"
IZ 48:16 Poďte ku mne, čujte toto: Od počiatku som nehovoril skryte, od času, čo sa to deje, som prítomný." Teraz však Pán, Jahve, poslal mňa a svojho Ducha.
IZ 61:1 1 Duch Pána, Jahveho, je na mne, pretože ma Pán pomazal, poslal ma hlásať radosť ubitým, obviazať zlomených srdcom, zajatcom ohlásiť slobodu a spútaným oslobodenie.
Mt 3:16,17 16 Keď bol Ježiš pokrstený, hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho. 17 A z neba zaznel hlas: "Toto je môj milovaný Syn, v ktorom mám zaľúbenie."
Mt 28:19 Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého

Pre starozmluvné pasáže je výhodné mať poznatky z hebrejčiny. V Genesis 1:1 je použitý plurál mena "Elohim". V Genesis 1:26; 3:22; 11:7 a Izaiášovi 6:8 je použité zámeno v množnom čísle "nás". Že sa toto "Elohim" a "nás" vzťahuje na viac ako dvoch je MIMO akýchkoľvek pochybností. My poznáme len dve možnosti – jednotné alebo množné číslo. V hebrejčine existujú tri možnosti: jednotné číslo, množné číslo a pomnožné – tzv. duál. Duál je LEN pre číslo dva. V hebrejčine sa duál používa pre všetko, čo existuje v pároch ako oči, uši, ruky. Názov "Elohim" a zámeno "nás" sú množným číslom – určite označujú počet vyšší ako dva – a musí sa vzťahovať k počtu tri a viac (Otec, Syn, Svätý Duch).

V Izaiášovi 48:16 a 61:1 hovorí Syn a spomína Otca a Svätého Ducha. Porovnajte Izaiáša 61:1 s Lukášom 4:14-19 a uvidíte, že hovorí Syn. Matúš 3:16-17 opisuje udalosť Ježišovho krstu. V tomto možno vidieť Boha Svätého Ducha ako zostupuje na Boha Syna, kým Boh Otec vyslovuje svoje zaľúbenie v Synovi. Matúš 28:19 a 2 Korintským 13:14 sú príkladmi 3 osobitných osôb v Trojici.

3) Osoby Trojice sú od seba navzájom odlíšené v rôznych pasážach: V Starej zmluve je "HOSPODIN" odlíšený od "Pána" (Genesis 19:24; Hozeáš 1:4). "HOSPODIN" má "Syna" (Žalm 2:7, 12; Príslovia 30:2-4). Duch je odlíšený od "HOSPODINA" (Numeri 27:18) a od "Boha" (Žalm 51:10-12). Boh Syn je odlíšený od Boha Otca (Žalm 45:6-7; Židom 1:8-9). V Novej zmluve v Jánovi 14:16-17 Ježiš hovorí s Otcom, aby poslal Pomocníka, Svätého Ducha. Toto ukazuje, že Ježiš sa nepovažoval za Otca alebo Svätého Ducha. Zvážte aj ostatné miesta v evanjeliach, kde Ježiš hovorí s Otcom. Hovoril k sebe samému? Nie. Hovoril s inou osobou v Trojici – s Otcom.

4) Každá osoba v Trojici je Boh: Otec je Boh: Ján 6:27; Rímskym 1:7; 1 Petra 1:2. Syn je Boh: Ján 1:1, 14; Rímskym 9:5; Kolosenským 2:9; Židom 1:8; 1 Jána 5:20. Svätý Duch je Boh: Skutky 5:3-4; 1 Korintským 3:16 (Ten, ktorý prebýva je Svätý Duch - Rímskym 8:9; Ján 14:16-17; Skutky 2:1-4).

5) Podriadenosť v rámci Trojice: Písmo ukazuje, že Svätý Duch je podriadený Otcovi a Synovi, Syn je podriadený Otcovi. Toto je vnútorný vzťah a nepopiera božskosť žiadnej z osôb v Trojici. Toto je jednoducho oblasť, ktorú naše obmedzené mysle nemôžu pochopiť, keďže ide o nekonečného Boha. V súvislosti so Synom viď: Lukáš 22:42; Ján 5:36; Ján 20:21; 1 Jána 4:14. V súvislosti so Svätým Duchom viď: Ján 14:16; 14:26; 15:26; 16:7 a zvlášť Ján 16:13-14.

6) Úlohy jednotlivých osôb v Trojici: Otec je prvotným zdrojom alebo príčinou: 1) vesmíru (1 Korintským 8:6; Zjavenie 4:11); 2) božského zjavenia (Zjavenie 1:1); 3) spasenia (Ján 3:16-17); a 4) Ježišovho diela ako človeka (Ján 5:17; 14:10). Otec je pôvodcom všetkých týchto vecí.

Syn je prostredníkom, skrze ktorého Otec vykonal nasledovné: 1) stvorenie a udržiavanie vesmíru (1 Korintským 8:6; Ján 1:3; Kolosenským 1:16-17); 2) božské zjavenie (Ján 1:1; Matúš 11:27; Ján 16:12-15; Zjavenie 1:1); a 3) spasenie (2 Korintským 5:19; Matúš 1:21; Ján 4:42). Otec činí všetky tieto veci skrze Syna, ktorý je sprostredkovateľom Jeho diela.

Svätý Duch je prostriedkom, skrze ktorý Otec činí nasledovné: 1) stvorenie a udržiavanie vesmíru (Genesis 1:2; Jób 26:13; Žalm 104:30); 2) božské zjavenie (Ján 16:12-15; Efezským 3:5; 2 Petra 1:21); 3) spasenie (Ján 3:6; Títovi 3:5; 1 Petra 1:2); a 4) Ježišove dielo (Izaiáš 61:1; Skutky 10:38). Takto Otec koná všetky tieto veci v moci Svätého Ducha.


13.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 21:38 avatar
Žiadna z populárnych ilustrácií nedokáže úplne zobraziť Trojicu. Vajce (alebo jablko) sú nedostatočné, keďže škrupinka, bielok a žĺtok sú súčasťou vajíčka, nie vajíčko samo. Otec, Syn a Svätý Duch nie sú časťami Boha, každý z nich je Boh. Ilustrácia vody je o čosi lepšia, ale stále adekvátne nepopisuje Trojicu. Tekutina, para a ľad sú formami vody. Otec, Syn a Svätý Duch nie sú formami Boha, každý z nich je Boh. Tieto ilustrácie poskytujú čiastočný obraz Trojice, nie sú však dokonalým zobrazením. Nekonečný Boh nemôže byť dostatočne ilustrovaný nejakým konečným obrazom. Namiesto sústredenia sa na Trojicu, pokúsme sa sústrediť na Božiu veľkosť a nekonečne vyššiu podstatu ako je tá naša. "Ó hlbokosť bohatstva a známosti a múdrosti Božej! Aké nevyspytateľné sú Jeho súdy a nepochopiteľné cesty Jeho! Veď kto poznal myseľ Pánovu, alebo kto Mu bol radcom?" (Rímskym 11:33-34).


14.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 21:40 avatar
Som otec lebo mam dceru, som syn lebo mam rodicov a moj duch je svaty lebo som sa okupal v ohnivom jazere a ohen ocistil mojho ducha


15.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 21:46 avatar
35 Kto nás odlúči od Kristovej lásky? Azda súženie, úzkosť alebo prenasledovanie, hlad alebo nahota, nebezpečenstvo alebo meč? 36 Ako je napísané: "Pre teba nás usmrcujú deň čo deň, pokladajú nás za ovce na zabitie." 37 Ale v tomto všetkom slávne víťazíme skrze toho, ktorý nás miluje. 38 A som si istý, že ani smrť, ani život, ani anjeli, ani kniežatstvá, ani prítomnosť, ani budúcnosť, ani mocnosti, 39 ani výška, ani hĺbka, ani nijaké iné stvorenie nás nebude môcť odlúčiť od Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.

Akej lásky? Kristovej, Božej lásky.


16.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 21:48 avatar
Lepsie by bolo keby ste sami zacali milovat


17.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 21:50 avatar
Nie len ocakavat lasku od druhych


18.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 21:56 avatar
To jedine som po vas chcel aby ste sa naucili milovat


19.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 21:56 avatar
Vzor ste dostali


20.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 21:59 avatar
Kto je Svätý Duch?

Odpoveď: Je mnoho nesprávnych názorov na totožnosť Svätého Ducha. Niektorí vnímajú Svätého Ducha ako mystickú silu. Iní chápu Svätého Ducha ako neosobnú moc, ktorú Boh dáva k dispozícii nasledovníkom Krista. Čo hovorí Biblia o totožnosti Svätého Ducha? Jednoducho povedané – Biblia hovorí, že Svätý Duch je Boh. Biblia tiež hovorí, že Svätý Duch je Osoba, Bytosť s myslením, citmi a vôľou.

Skutočnosť, že Svätý Duch je Boh je jasne ukázaná na mnohých miestach v Písme vrátane Skutkov 5:3-4. V tomto verši Peter vyčíta Ananiášovi, prečo klamal Svätému Duchu a hovorí mu, že “neklamal ľuďom, ale Bohu.” Je to jasné vyhlásenie, že klamstvo Svätému Duchu je klamstvom Bohu. Tiež môžeme vedieť, že Svätý Duch je Boh, lebo tiež má vlastnosti Boha. Napríklad v Žalme 139:7-8 je napísané, že Svätý Duch je všadeprítomný “Kam by som mohol zájsť od Tvojho Ducha? Pred Tvojou tvárou kamže utekať? Keby som vstúpil na nebesá, tam si Ty; a keby som si ustlal v záhrobí, aj tam si Ty.” Potom v 1 Korintským 2:10 vidíme, že Svätý Duch je aj vševedúci. “Boh totiž zjavil nám to Duchom. Lebo Duch skúma všetko, aj hlbokosti Božie. Veď kto z ľudí vie, čo je v človeku, ak nie duch človeka, ktorý je v ňom? Tak ani veci Božie nepoznal nikto, iba Duch Boží.”

Môžeme vedieť, že Svätý Duch je skutočne Osoba, pretože má myseľ, city a vôľu. Svätý Duch myslí a pozná (1 Korintským 2:10). Svätý Duch môže byť zarmútený (Efezským 4:30). Duch sa za nás prihovára (Rímskym 8:26-27). Svätý Duch robí rozhodnutia podľa Jeho vôle (1 Korintským 12:7-11). Svätý Duch je Boh, tretia “Osoba” trojice. Ako Boh, Svätý Duch pôsobí ako Utešiteľ a Radca, ktorého Ježiš zasľúbil (Ján 14:16,26; 15:26).


21.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 22:01 avatar
Ak duch svaty je vsadepritomny, potom je aj vo mne


22.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 22:05 avatar
Skutky, ktoré môže konať jedine Boh sú pripisované Ježišovi. Ježiš nielen kriesil zmŕtvych (Ján 5:21; 11:38–44), a odpúšťal hriechy (Skutky 5:31; 13:38), On stvoril a udržiava vesmír (Ján 1:2; Kolosenským 1:16-17)! Tento bod je ešte umocnený, keď si uvedomíme, že Jahve hovorí, že počas stvorenia bol sám (Izaiáš 44:24). Ďalej Kristus má vlastnosti, ktoré môže mať jedine Boh: večnosť (Ján 8:58), všadeprítomnosť (Matúš 18:20, 28:20), vševedúcnosť (Matúš 16:21), všemohúcnosť (Ján 11:38-44).

Ježišovi sa tiež pripisujú mená, ktoré patria výlučne Jahvemu (formálny názov pre Boha) v Starej zmluve. Starozmluvné meno “vykupiteľ” (Žalm 130:7; Hozeáš 13:14) je daný aj Ježišovi v Novej zmluve (Títovi 2:13; Zjavenie 5:9). Ježiš je nazývaný Emanuelom ("Boh s nami v Matúšovi 1). V Zachariášovi 12:10, Jahve hovorí: “A uvidia mňa, toho, ktorého prebodli.” Ale Nová zmluva toto vzťahuje na Ježišovo ukrižovanie (Ján 19:37; Zjavenie 1:7). Ak Jahve bol prebodnutý a Jeho uvidia a Ježiš bol tiež prebodnutý a uvideli Ho, potom Ježiš je Jahve. Pavol vykladá Izaiáša 45:22–23 a vzťahuje to na Ježiša vo Filipským 2:10–11. Ďalej je Ježišovo meno použité spolu s Jahvem v modlitbe “Milosť a pokoj vám od Boha nášho Otca a Pána Ježiša Krista” (Galatským 1:3; Efezským 1:2). Toto by bolo rúhaním, ak by Kristus nebol Bohom. Meno Ježiš sa objavuje spolu s Jahvem v Ježišovom príkaze krstiť “v mene [jed. číslo] Otca a Syna a Svätého Ducha” (Matúš 28:19; viď tiež 2 Korintským 13:14. V Zjavení Ján hovorí, že celé stvorenie chválilo Krista (Baránka) – takže Ježiš nie je súčasťou stvorenia (5:13).

gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


23.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 22:06 avatar
Jezis sa sem vtelil z nadradeneho vesmiru


24.
označiť príspevok

Luther muž
   17. 10. 2016, 22:09 avatar
Navyše Kristus sám vstal zmŕtvych.


25.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 22:11 avatar
Niekto kto sa nachadza v nadradenom vesmire a ma dosah na nas vesmir v nom moze uskutocnit cokolvek


26.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   17. 10. 2016, 22:13 avatar
Dokonca aj tak ze nikto z nas nebude vediet ze sa nieco udialo


29.
označiť príspevok

Peťo muž
   18. 10. 2016, 07:44 avatar
"Hľa, prídem čoskoro a moja odplata so mnou ..."
To je obyčajné vyhrážanie sa !
Nič viac ani menej !
A kde je ten tvoj milujúci boh ?
Z veršov čo si napísal čítam iba o pomstychtivom monštre !


33.
označiť príspevok

-era- muž
   18. 10. 2016, 10:49 avatar
Peťo, to vôbec nie je vyhrážanie sa. To je len informácia, ako keď ty povieš - "pozri, tam je závora pri vchode"


30.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 10:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

veriaci-4
   18. 10. 2016, 10:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 10:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.37.
označiť príspevok

veriaci-4
   18. 10. 2016, 14:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 14:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

veriaci-4
   18. 10. 2016, 14:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 10. 2016, 13:28 avatar
Ani ty nemas na diskusiu, tak rychlo piedestalujes fotoona, akoby to bol nejaky krestansky guru..
Súhlasí Ludwig


35.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 13:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 10. 2016, 14:17 avatar
"Litera ťa zabíja ludwig, musíš sa znovuzrodiť, potom pochopíš." >> to je klasika... a takto mne on nieco vysvetloval, ked som bol neveriaci..

Ale hlavne ze do hallelujah pise o tom ako sa mi snazil nieco vysvetlil..
Akurat prekopirovaval svoje..
Musis uverit
Musis vyznat Jezisa ako svojho spasitela
a uz ani neviem co..

Vtipne je, ze som uveril a on tresne sice si uveril, ale ... bla bla bla


42.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 14:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

veriaci-4
   18. 10. 2016, 14:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.84.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 04:07 avatar
Prosim ta, ved veriaci-4 je smiesny.. on ani nechape zmysel krestanstva..


89.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 10. 2016, 05:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.91.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 09:38 avatar
Myslis, ze zmyslom krestanstva je chodit do zboru?

Zmyslom krestanstva je milovat Boha a ludi..
Súhlasí Ludwig


92.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 09:41 avatar
Inak ked si vsimnes, tak tiez davas na koniec vety otazku a mne vycitas, ak napisem nieco sarkasticke ako otazku tak to uz vadi..

Lenze niekto ako ty nerozozna ked je nieco sarkazmus a kritika a ked je otazka uprimna a potom to miesas dokopy a mas z toho gulas..


52.
označiť príspevok

veriaci-4
   18. 10. 2016, 14:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

veriaci-4
   18. 10. 2016, 14:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

veriaci-4
   18. 10. 2016, 14:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

veriaci-4
   18. 10. 2016, 14:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.83.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 04:06 avatar
No jo fotoon najlepsie rozumie boziemu slovu z celeho fora, dal si aj temu - kto najlepsie rozumie boziemu slovu aj si si sam napisal, ze kto  

Zavidiet mu fakt nemam co


204.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 10. 2016, 00:34 avatar
31,.....verím ,že by mohlo byť strašné peklo aj v nebi,keby tam boli takí veriaci,kresťania ako Veriaci 4.
Trojjediná je iba trojkolka.


44.
označiť príspevok

Korund
   18. 10. 2016, 14:38 avatar
Ešte stále "halabušíš", že nie si jehovista?  


45.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 14:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

Korund
   18. 10. 2016, 14:47 avatar
Typická reakcia jehovistu, ktorý sa rád odvoláva na "starých kresťanov". Ty máš svoj prvopočiatok u kurevníka, ochlastu a defraudanta Russella. Devätnáste storočie, kamarát, to ti oblastný dozorca nevysvetlil?  


49.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 14:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.53.
označiť príspevok

Korund
   18. 10. 2016, 14:58 avatar
Ani jeden z nich nebol jehovista, lebo táto pomýlená sekta vznikla, až niekedy v druhej polovici devätnásteho storočia, keša po opici zobudill odpadlik od protestantov Russell a založil Strážnu vežu.
Čo ty vôbec robíš v sieni kráľovstva, keď toto nevieš? Špáraš sa v nose? Alebo sa chváliš Jánskeho plaketou? 


54.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 15:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 15:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.60.
označiť príspevok

veriaci-4
   18. 10. 2016, 15:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.62.
označiť príspevok

Korund
   18. 10. 2016, 15:21 avatar
Svojou primitivnou aroganciou nikoho nepresvedčíš. Práve naopak. Stále viac a viac sa ponáraš do klamstva. Musíš viacej čítať brooklynský manuál. 


59.
označiť príspevok

Korund
   18. 10. 2016, 15:10 avatar
Ty si asi nečítal, čo som napísal. Snaž sa viacej, lebo ťa rada starších nepochváli. 


85.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 04:23 avatar
Ak by bol Ludwig jjehovista, tak by to predsa nezapieral.
Svedkovia Jehovovi su predsa hrdi, ze su ti vyvoleni.

Ale tebe je to jedno, ty si proste provokater, ty v Boha neveris vobec, ide ti len o to niekoho trollovat..


47.
označiť príspevok

Korund
   18. 10. 2016, 14:50 avatar
Takže jeden charakteristický znak jehovistu, "netrojičnosť", máme za sebou. A teraz daj niečo o krvi. A potom o transfúziach. Kvôli odporu jehovistov k nim, doplatili životom mnohe ich deti.


50.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 14:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 14:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.57.
označiť príspevok

Korund
   18. 10. 2016, 15:08 avatar
Russell určil prvý rok konca sveta na rok 1914. Keďže tento rok nevyšiel (v súčasnosti je označovaný rok, kedy Ježiš zasadol na nebeský trón), boli určené postupne roky 1918, 1925 a 1975. Ani jeden z nich nevyšiel. Po týchto omyloch potom Svedkovia Jehovovi upravili svoje učenia a už sa nesnažia učiť o presnom príchode Krista.


75.
označiť príspevok

Fotooon muž
   18. 10. 2016, 20:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.76.
označiť príspevok

fajer
   18. 10. 2016, 20:28 avatar
Máš pravdu, biblia s humanizmom nemá nič spoločné, tú knihu treba hodiť na hnoj...


113.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 15:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.202.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 10. 2016, 00:29 avatar
47,....blbosť. Rád sa poukazuje koľko detí JS zomrelo ak neprijali krv,ale v skutočnosti išlo len o jednotlivcov. Samozrejme ,aj jeden ľudský život je cenný,ale porušením Božieho prikázania ho určite nezískame,ledaže iba na krátko predĺžime. Deti formálnych kresťanov zomierajú,ateistov,atď,....zomierajú rádovo vo väčších číslach pre porušenia mnohých prikázaní/alkoholizmus,drogy,podvýživa,násilie v rodinách,hemolitické reakcie,vojny,potraty,...atď. Tieto životy nemajú cenu?
Ale povedz oko ty chápeš výslovný príkaz ducha svätého zo skutkov apoštolských ?


205.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 00:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.207.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 10. 2016, 01:41 avatar
205,......tento príkaz nemá spoločné len len s jedením,ale všeobecne neprijímať nijakú krv,ktorá sa mala vyliať na zem na znamenie ,že Boh je darcom života,a že nie "ľudská krv zachraňuje život",ale viera v preliatú krv,obeť ježiša Krista. Aj preto Lukáš 2 krát použil slovo "zdržiavať sa"/všeobecný zákaz prijímania krvi akokoľvek cestou/, miesto slova "jesť". A to aj preto,že transfúzia nebola problémom u predkresťanských ctiteľov boha,ale až neskôr pre kresťanov v dnešných časoch,čo Kristus vedel dopredu,a preto je to aj tak zaznamenané.
Sú aj iní teológovia/okrem JS/ ktorí poukazujú na tento nadčasový zákon daný už Noachovy,Abrahámovi.
Táto skutočnosť ale vyplýva z porozumenia SZ a jeho postoja ku krvi, Ak by šlo len o jedenie,tak by sa sotva prestúpenie tohto zákona vždy trestalo smrťou. Pravý ctiteľ Boha v minulosti i dnes radšej volí i smrť ako by volil porušiť prikázanie Boha a tým aj zničenie./tých príkladov je v Biblii je dosť/.
A tak "zdržiavať sa krvi",nie je "názor JS" ,ale stanovisko,prikázanie Boha. Ani ja nezdieľam názory ľudí,ak sa ukážu chybné.
O krvi to ale neplatí.
Ak správa zo skutkov hovorí,že je to "nevyhnutná vec",..."že je to príkaz ducha svätého",.....a že "iba potom sa nám bude dariť a budeme zdraví", tak to evokuje,že tu nejde len o "jedenie krvi",.....čo sa aj tak vo väčšej časti kresťanstva porušuje.
A to je ako keby sme si robili z príkazu ducha svätého dobrý deň. Tvrdíme: "Ano,tu ide iba o jedenie,ale aj to porušujeme"
Poslušnosť Božím prikázaniam inak vyzerá.!
A to ,že niekto ma iný názor,to aj ja akceptujem. Isté je,že ak sa niekto mýli,tak to bude mať značný dosah na jeho život,budúcnosť ale i prítomnosť.
A prízvukujem,....tento zákaz nevymysleli JS, ......v histórií kresťanstva sa viackrát na to mnohými poukazovalo.


231.
označiť príspevok

Wolfe muž
   20. 10. 2016, 08:29 avatar
Mam taky dojem, ze ked zil Lukas, tak infuzia este nebola, a on viac menej zvyrazil prikaz zo starej zmluvy.
Obycajne islo o krv niecoho, alebo nebochran niekoho kto bol zabity..

Ale nie kusok krvi niekoho, co mohlo niekomu zachranit zivot..
V krvi je dusa, kedze dusa = zivot, myslis si, ze ked sa niekto porani a vyleje sa mu kusok duse?
Mimochodom to este nevedeli, ze ako sa vyraba krv.
Mysleli si, proste ze je to tekutina, ktora je stale rovnaka.. ze jej neubuda ani sa nevytvara nova...

Mimochodom, ked sa mala nechat krv vytiect na zem, tak sa asi nemyslelo to, ked sa clovek poranil, tak ze mal nechat tiect krv na zem, ale pri zabijacke, ked sa zabila ovca atd..

Zivot nedava krv, ale Boh..
Aj zdravie dava Boh a nie lieky, znamena to, ze by sme nemali ani brat lieky?


241.
označiť príspevok

Korund
   20. 10. 2016, 12:36 avatar
Ešte, keby si tak vedel, aký je rozdiel medzi infúziou a transfúziou /krvi/. :-) :-) :-) :-)


314.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 10. 2016, 00:26 avatar
dobre, tak sekol som sa a vymenil som slovicko..
Neboj sa viem aky je rozdiel.. a zazil som infuziu (az prilis vela i.share.pho.to Tento odkaz smeruje mimo DF.sk mal som aj fotku kde mi viseli 4 infuzky, aj fotku s transfuzkou ale neviem kde to mam, a uz som to na toto forum raz postoval) aj transfuziu


346.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 17:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.206.
označiť príspevok

Wolfe muž
   20. 10. 2016, 00:46 avatar
Prepac ale tento typ argumentu sa mi moc nepozdava.. pride mi to v style ako... "vy zabijate ovela viac"


56.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 10. 2016, 15:07 avatar
Ludwig, v Biblii máš viaceré verše, z ktorých môžeš vychádzať pri tvrdení, že Kristus je Boh... nie je vôbec pravda, že tvrdenie o Kristovi ako Bohu vzniklo až 4.storočí. Pre jednoduchosť len pricapím:
Sama kresťanská cirkev (dá sa povedať už od svojich počiatkov... ) však bola nejednotná. Bola už síce vysporiadaná s gnosticizmom, určila si „pravovernosť“, predsa sa viedli ostré spory najmä o tom ako chápať Ježišov božský pôvod (na ktorom sa všetci zhodovali... ) v súvislosti s tým, že bol aj človekom a ako mohol aj Ježiš byť Bohom, keď je Boh len jeden. V 2. storočí kresťania považovali Ježiša za natoľko ľudského, že nemohol byť božským. Bol však spravodlivým, spravodlivejším než ostatní, tak si ho Boh vybral, adoptoval (adoptianisti... ) za svojho „Syna“ v momente, keď ho Ján pokrstil... Podľa neskorších kresťanov je tomu opačne. Ježiš je natoľko božským, že nemohol byť človekom. Tvrdili, že Ježiš ním nebol, iba sa tak javil (grécky dokeo – doketisti... ). Je Bohom. To, že mal ľudské telo, city, schopnosť trpieť... je len zdanie. Väčšina kresťanov odmietala adoptianistické, ale i doketistické názory, považovala ich za kacírske. Všeobecne sa tvrdilo, že Ježiš je tak človekom ako aj Bohom. Lenže ako môže byť jedným i druhým naraz? Jedni zastávali názor, že Ježiš je sám Boh Otec, ktorý sa stal človekom. Tak je Ježiš Boh i človek a ešte vždy je len jeden Boh, pretože obaja, Boh i Ježiš, sú tým istým. Tento názor bol však tiež považovaný za kacírsky a jeho odporcovia ho posmešne nazvali „patripassianizmom“ („Otec trpí“). Boh je predsa povýšený nad všetko i nad smrť a nemohol ani trpieť. Rímsky kňaz Sabellius hovoril o Bohu, ktorý je síce nedeliteľný, ale možno mu priznať tri „módi“ – spôsoby: stvoriteľ, vykupiteľ a darca milosti. Jeho učenie bolo odsúdené ako heréza...
Alexandrijský kňaz Arius (Areios) tvrdil, že na začiatku bol len Boh Otec, ktorý v určitom bode večnosti stvoril svojho Syna a skrze neho všetko na svete. Kristus je teda božskou bytosťou, je však podriadený Bohu Otcovi. V roku 318 sa rozprúdila búrlivá diskusia. Alexandrijský biskup Alexander, ktorý Ariusa vysvätil, sa mu spočiatku snažil priateľsky dohovoriť, ale neskôr zvolal synodu, ktorá Aria odsúdila ako bludára a ten zas na oplátku označoval Alexandra za sabelianistu. Nicejský koncil-zrada kresťanského učenia a monoteizmu Biblie


58.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 10. 2016, 15:10 avatar
Ludwig, ...ešte citát z listu pápeža Dionýza († 26. december 268), ktorý žil ďaleko pred zvolaním Nicejského koncilu:
„...Tí totiž vedia presne, že Sväté písmo ohlasuje Trojicu, ale že ani Starý, ani Novy zákon neučí, že sú traja Bohovia...
...neslobodno obdivuhodnú a Božiu jednotu deliť na tri božstvá a ani zmenšovať dôstojnosť a zvrchovanú veľkosť Pána výrazom stvorenie, ale treba veriť v Boha Otca všemohúceho i v Ježiša Krista, jeho Syna a v Ducha Svätého, že Slovo (Logos) je spojené s Bohom všetkých vecí. Lebo ono povedalo: „Ja a Otec sme jedno“ (Jn 10, 30) a „Ja som v Otcovi a Otec vo mne“ (Jn 14,10). Takto sa totiž zachová jednak Božská Trojica, ako aj sväté ohlasovanie o monarchii celistvé.“ Nicejský koncil-zrada kresťanského učenia a monoteizmu Biblie


63.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 15:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.71.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 10. 2016, 19:18 avatar
Ludwig, nie som si vedomý toho, žeby som Ťa urazil... ale ak áno, ospravedlňujem sa, rozhodne nie je mojím cieľom niekoho urážať... nie celkom rozumiem ani Tvojmu tvrdeniu: „Krista považuješ v podstate za klamára“... to preto, že neverím zmŕtvychvstanie?... v Boha? Nepovažujem za klamárov ani pisateľov NZ. Predpokladám, že písali v presvedčení v pravdivosť svojich názorov... nebudem to rozvádzať... už som o tom viackrát písal... za podstatnejšie považujem vysvetliť to, čo chcem povedať, to čo nechápeš, ako si písal: „nechápem čo chceš povedať Tull“
Nie všetko spochybňujem a relativizujem. Tiež som o tom už viackrát písal. Nespochybňujem Ježišove prikázania lásky k blížnemu, nespochybňujem Jeho prikázania, ktoré sa týkajú vzťahov človeka k človeku... Tvrdím, že ešte i „Milovať budeš Pána, svojho Boha, z celého svojho srdca, z celej svojej duše, z celej svojej mysle a z celej svojej sily!" je prikázaním milovať človeka; pretože ako máš milovať Boha? ... modlitbami, klaňaním, veľkonočným baránkom, chodením do kostola, bozkávaním kríža, prevolávaním hosana, hovorením jazykmi, dodržovaním rituálov... alebo sa máš riadiť „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." Myslím si, že to je uholným kameňom Písma a jeho základom je milovať blížneho svojho ako seba samého a že Boh z lásky k človeku obetoval svojho Syna (z tohto základu, kameňa hodnotím /berúc v úvahu široký historický, časopriestorový kontext... / verše Biblie... ) rozumiem tomu, že pre veriacich je ich viera tým najdôležitejším, lenže bez tohto základu, uholného kameňa, je viera prázdnou vierou...
Mnohí kresťania sa vadia, jeden druhého uráža, dokazuje svoju predstavu o tom, akej podstaty je Boh a dehonestuje druhého len preto, že jeho predstava je odlišná ... v Písme sa dajú nájsť verše pre jednu či druhú špekuláciu... ale nenájdeš ani jeden o tom, že máš pátrať po Božej podstate, práve naopak, možno nájsť verše o tom, že Boh je ľudským rozumom neuchopiteľný, že nemáš týmto smerom pátrať... nie je podstatné ako si kto Boha predstavuje, za oveľa podstatnejšie považujem Jeho prikázania lásky, milosrdenstva... a tých máš nadostač, ale o tom, že máš pátrať po Jeho podstate ani jeden...


72.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 10. 2016, 19:22 avatar
Múj Bože
Lidi co ste to udělali
že jste Ho zamkli do Jeho zlaté klece
že jste Ho přiměli, aby se klaněl vašemu náboženství
Jeho, který byl vzkřísen z hrobu
Je bohem ničeho
Když neumíte vidět nic víc
Zato vy ste bohy všeho
Ale on je částí vás i mne
Mluvte na něj potichoučku
ale nevolejte na něj , aby vás zachránil
od milých společenských povinností
a z hříchú, kterých chcete zanechat
Krvavá Církev Anglikánská
v řeťezech historie
si žádá vaši světskou přítomnost
při čaji na faře
A ta modla, však vy víte kdo
Mu určila pevné místo
na krucifixu z umělé hmoty
a já nevím kdo, a kde a proč
a jak Mu zasadili ty rány
Přiznáváme se ke svým nekonečným hříchúm
Nekonečný proud kňouravých zvukú
Budete se modlit až do příštího čtvrtka
ke všem bohúm, které ani nemúžete spočitat

http://www.youtube.com/watch?v=THZOIMOhF_4 Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


74.
označiť príspevok

veriaci-4
   18. 10. 2016, 20:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.78.
označiť príspevok

fajer
   18. 10. 2016, 20:29 avatar
Ja len neviem, s akej riti to ty môžeš vedieť, to ti stará mať vraveli, že neprišiel...


127.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 17:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.87.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 04:31 avatar
"ak by sa nam mali pačit len prikazania, ohladom správania blizneho k bliznemu, netrebalo by nam Boha....." >> Tvoj problem je, ze ty druhe Jezisovo prikazanie uplne odignorujes...


90.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 07:54 avatar
"Ak neuveríš v Ježisa ako nasho spasitela, tvoje akekolvek "dobre spravanie" je k ničomu.......Na vecnosti si zatratený....tvoje spravanie je len naoko dobre pred Bohom.....potrebuješ od Boha anmestiu"

Vidis, tu je presne to, co vela ludi vidi ako problem s Tvojim nabozenstvom. Akekolvek hriechy spravis, velky vodca na nebesiach Ti ich odpusti. Akokolvek sa snazis o dobrocinnost voci svojim kolegom ludskym primatom, to je mu ukradnute. Co ho zaujima? Chvala a oslavovanie, ak toho nie si schopny, zazijes vecnost v pekle.
Tvoj Boh je stvoritel, ktory nam dal rozum a slobodnu volu (podla Teba) ale potresta ich pouzivanie. To co "odmeni" vecnym zivotom je naivita a slepa oddanost.
Skusil by som Ti tu polozit otazku: Predstav si, ze sa v dospelosti s Tebou Tvoje deti nechcu bavit. Protivia sa im Tvoje nazory a maju dojem, ze im nikdy nepomohol. Mas chut ich zavrazdit? Mas nutkanie ich zviazat v pivnici a mucit az kym sam neumries?
Ak si si aspon na jednu z otazok odpovedal nie, si moralnejsi, ako samotna dokonala spravodlivost - Velky Brat na nebesiach, Jahve


93.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 09:50 avatar
90 wolfwood Toto nie je problem s Bohom, toto je problem s ludmi

Problem je v tom, ze veriaci-4 nabozenstvo ani nechape.
Jezis povedal 2 prikazania
1. Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou! Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!
2. Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!

2jku uplne potom odignoruje a zial mnohi a mozno vacsina z nas sa k 2jke nedostali
Lenze, ked nemilujeme svojich bliznych, ktorych pozname, ako by sme mohli milovat Boha, ktoreho nepozname?

Je ironia, ze na stranke z ktorej som kopiroval tie Jezisove zakony, aby som ich dal presne je napisane:

Kedy milujem blížneho ako seba samého? Doznajme si, že často doslova šliapeme po Ježišových slovách: Nové prikázanie vám dávam, aby ste sa milovali navzájom. Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás. Podľa toho spoznajú všetci, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať. Z Ježišových slov plynie poučenie, že blížnemu mám preukázať takú lásku, úctu, milosrdenstvo, aké preukazujem sebe samému. Ak to dokážem, slúžim samotnému Kristovi, pretože náš blížny je aj jeho blížnym. Doznajme si však, že často tak nekonáme. Kde je príčina? Je v nás, lebo v blížnych nevidíme bratov a sestry, nepozeráme sa na nich láskavými očami Ježiša Krista a nedokážeme sa vžiť do ich položenia.

Zial my krestania tak moc casto nekoname... ale to nie je chyba Boha, ci jJezisa, to je chyba v nas...


94.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 10:19 avatar
No, o tom ze veriaci 4 chape ucenie Biblie horsie ako ostatni sa ani nemusime bavit, kedze nabozenstvo pouziva ako zamienku pre nenavist.
Skor ma zaujimalo ako si veriaci ospravedlnuju krutost a neskryvany despotizmu Boha.
Miluj bliznych ako seba sameho je pekne, nie je to vsak v ludskych silach, aspon nie pre ludi ktori nie su rodina. Kazdy z hriechov je pasca, Boh nam zazlieva, ze nedodrzujeme nedodrzatelne prikazania a neverime neuveritelnym veciam a v podobe Jezisa nam za to sluvuje vecny trest.
Chcel by som teda vediet, ci ma alebo nema veriaci pravdu, ked tvrdi, ze jedine na com Bohu zalezi je, aby sme v neho verili, kedze nevieru nedokaze odpustit


95.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 10. 2016, 10:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.96.
označiť príspevok

Ludwig muž
   19. 10. 2016, 11:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.97.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 11:11 avatar
"Ježiš ti dal podla tvojich slov amnestiu" >> Vies on si mysli, ze je to permanentna amnestia, proste uveril a moze robit cokolvek, aj zlo..


99.
označiť príspevok

Ludwig muž
   19. 10. 2016, 11:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.100.
označiť príspevok

Ludwig muž
   19. 10. 2016, 11:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.106.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 10. 2016, 14:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.107.
označiť príspevok

Ludwig muž
   19. 10. 2016, 14:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.108.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 10. 2016, 14:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.130.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 17:29 avatar
Nastav si zrkadlo..
Co ty robis nam?
Ty mudrujes, ani nemoralizujes, proste len utocis..

A s tym hnitim za pocitacom, to je fakt trapne...


128.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 17:27 avatar
No keby si mal tolko utokov na seba a neustale, aj keby si bol ten najmilsi clovek na svete, neviem co by to s tebou spravilo  

"čo ty vieš preco to robim?.....vidíš do môjho srdca?......vidiš motív môjho spravania farizeu?" >> Asi nepoznas moc dobre bibliu, ale Jezis povedal..

10 Potom zavolal k sebe zástup a povedal im: "Počúvajte a pochopte:
11 Človeka nepoškvrňuje to, čo vchádza do úst, ale čo vychádza z úst, to poškvrňuje človeka."
.
.
.
17 Nerozumiete, že všetko, čo vchádza do úst, ide do brucha a vylučuje sa do stoky?
18 Ale to, čo vychádza z úst, pochádza zo srdca a poškvrňuje človeka.
19 Lebo zo srdca vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstvá, smilstvá, krádeže, krivé svedectvá, rúhanie.

Takze ak z teba vychadzaju utoky, tak urcite to nemyslis v dobrom...
To uz je len alibizmus pre ostatnych..Este to nazves vychovou a neviem ako este

"mna štve ,ked vidim ako ludia hniju za pocitacom a kračaju nenapadne do zatratenia......budem tvrdo poukazovat na hnijuce mrtvoly za obrazovkou, z jedneho dovodu" >> Si uz nudny, otrepany, pretoze sa opakujes ako pokazena platna, daj nieco nove..
Chodis do zboru, naplnuje ta to a zbor beries asi tak ako katolici svoju jedine pravu cirkev, to je vsetko...


103.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 12:54 avatar
Takze mi vlastne hovoris, ze ano, Bohu zalezi hlavne na tom, ci ho chvalis a oslavujes. Je to neuveritelne narcisticky Boh, mozno by sa aj jemu zisla taka amnestia.
Co je ten zalobny upis a ako sa prejavuje? Ak je to prvotny hriech, tak to znova dokazuje ako velmi nemoralny je Boh.
Ja samozrejme bez hriechu zit dokazem, kedze nezdielam s Tvojou 2000 rokov starou a zaostalou skripturou nazory na to, co je hriesne (nemoralne). Ziadnu amnestiu teda nepotrebujem a rozhodne mi pride nemiestne, aby si mi rozkazoval utekat za prastarym zidovskym zombie a prosikat o odpustenie hriechov, ktore mi nezazlieva nikto, len on.


110.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 10. 2016, 14:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.116.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 16:16 avatar
Nepovedal som, ze som bez hriechu, len ze sa moja definicia moralky nezhoduje s Bozou moralkou (mam rad morske plody, nemyslim si, ze homosexuali su zli).
Navyse Ty uznavas, ze Tvoj boh je malicherny narcisticky despota, tak preco by som mal uznavat jeho tvrdenia, ze veci ktore mi zazlieva su prirodzene zle?
Preco by som sa mal chciet priblizit k Bohu, ktory ma stvoril chybneho a potom mi pod hrozbou nekonciaceho utrpenia prikazal, aby som sa napravil?


98.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 11:12 avatar
oprava z "Problem je v tom, ze veriaci-4 nabozenstvo ani nechape."
na "Problem je v tom, ze veriaci-4 KRESTANSTVO ani nechape."


104.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 13:01 avatar
Wolfe, tu sa ale vobec nestavias celom voci velmi zjavnemu problemu. Boh odpusta vsetky hriechy, okrem neviery. Ta je prenho teda,nevyhnutne horsia ako vrazdy, kradeze, znasilnenia. Cize velmi tazko sa da hovorit o spravodlivosti, ak slubuje peklo za velmi trivialne previnenie, obzvlast ak uvazime, ze spravil vsetko, aby jeho existencia ostala skryta.
Co je este horsie, je celkom v poriadku tvrdit, ze viera musi byt doplnena skutlami, aby sa clovek dopracoval k vykupeniu zo smrti (o ktorom ani nevieme ci by bolo lepsie ako smrt), ale ak to otocime, ze mam mimoriadne dobre skutky, ale som ateista, tak sa skutkom nepriklada ziadny doraz, skripanie zubami sa vstahuje na mna. Je to teda Boh, ktory nehladi na moralku a odmenuje naivitu, to bola pointa mojej kritiky.


117.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 16:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.119.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 16:53 avatar
Dovolim si oponovat. Jediny hriech o ktorom vies, ze som sa ho dopustil je neviera. A to je trivialnost, v porovnani s tym, aky hriech chce spachat podla veriacich Jahve, za to ze pouzivam rozum.


120.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 16:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.121.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 17:01 avatar
Povedal si, ze moje hriechy nie su trivialne. Tym implikujes, ze o nejakych vies a jediny o ktorom mozes byt presvedceny, ze som sa ho dopustil je neviera


123.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 17:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.125.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 17:08 avatar
Povedal som to? Povedal som len, ze nemas podla coho sudit ake hriechy mam


126.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 17:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.129.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 17:29 avatar
Ak pre mna definujes hriech, tak rad odpoviem
Ty si ale tiez neodpovedal. Kedze tvrdis ze moje hriechy nie su trivialne, chcem vediet ako si sa k tomu dopracoval, kedze logicky vies iba o jednom


134.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 20:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.160.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 21:29 avatar
Tak v tom prípade som bez hriechu. A mýliš sa, keďže Ty tvrdíš, že vieš niečo o mojich hriechoc (že nie sú triviálne), tak je logické sa spýtať odkiaľ to vieš.


165.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 21:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.168.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 21:44 avatar
Výborne. Až na to, že Tvoja definícia hriechu je humanistická, Biblia definuje hriech trochu inak a napríklad otroctvo hriech nie je (za určitých okoľností ani znásilnenie), kdežto požívanie morských plodov je "neprirodzené" a protiví sa Bohu


172.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 21:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.176.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 22:05 avatar
To je časť nového zákona a samotný text je prebraný a nie je ani náhodou výnimočný pre Tvoje náboženstvo.
Nádherný morálny relativizmus: otroctvo za určitých podmienok môže byť v poriadku. Ak aj náhodou áno, otroctvo v Biblii také určite nie je (môžeš židovského otroka mlátiť nasmrť, pokiaľ vydrží ešte pár dní nažive, vlastníš aj jeho ženu a deti)
Znásilnenie je podľa Biblie hriech iba ak znásilníš vydatú ženu, ak je slobodná a panna, musíš si ju vziať a všetko je ok.
Kde je konkrétny zákon, ktorý ruší doktrínu o krevetách a ako je možné, že nemenný a vševedúci Boh zmenil názor?


182.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 22:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.185.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 22:46 avatar
Nazývaš to pekne, ale ak pre niekoho robíš "aktivačné práce" a on Ťa náhodou umláti nasmrť, je to pre Boha úplne v poriadku, ak neumrieš okamžite, ale budeš ešte pár dní trpieť.
Splácanie dlhov je tiež krása, hlavne keď Ti Tvoj veriteľ povolí sobáš a potom vlastní Teba, Tvoju ženu aj deti, krásny morálny relativizmus.
www.biblegateway.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Dt22/28

Takže nie je tam povedané, že sa môžu jesť krevety.Co je ale hlavné, Boh zmenil názor, za jedenie týchto tvorov bolo kameňovanie a teraz všetkým tým umláteným milovníkom morských plodov Boh povedal: Sorry, rozmyslel som si to.


193.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 23:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.210.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 04:39 avatar
To je uz podruhe, co si ma obvinil, ze som niekto iny, pis teda tomu o kom si myslis ze som, rozhodne nevidim dovod zakladat si novy nick, ak uz tu jeden mam.
Cize zmenil nazor, vsetko to kamenovanie ma platit len kym sa Boh zosle na Zem v podobe prehnane pacifickeho hipika.
Nehocorim, ze tam musi stat a bicovat Ta, ale ze to ma povolene a moze Ta zmlatit aj nasmrt, tym ze sa tak platili dlhy sa z toho nevykrutis, je to skratka nemoralne.


220.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 06:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.223.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 07:51 avatar
Ak povies, zacinam mat dojem, ze si zavrazdil svoju zenu, nejde o obvinenie?

Neplet sem peklo, hovorime o starom zakone a s peklom prisla az new age inkarnacia Jahveho. Co by to ale malo byt za docasne riesenie, ktore v zaujme spasenia vyzaduje brutalne zabijanie ludi za uplne nahodne a vymyslene zlociny?

Povedal som niekde, ze bitka a otroctvo su jedna vec? Ty si otroctvo postavil na rovnaku uroven ako aktiacne prace, preto sa logicky pytam, ci Ta zamestnavatel pri aktivacnych pracach moze (ma statom povolene) umlatit palicou na smrt, pretoze si jeho majetok. Pre Boha to totiz bolo a este stale je v poriadku.
Nesnaz sa mi tvrdit, ze otroctvo v tej dobe bolo nieci ine ako v 19.storoci, ak Ta moze Tvoj majitel umlatit na smrt a vlastni aj Tvoje deti, jedna sa o kompletne nemoralny koncept.
A keby si chcel znova zamavat cervenym sledom co mas po ruke, tak Ti pripominam, ze otroctvo nestotoznujem s bitkou, len poukazujem, ze Tvoj majitel ma pravo Ti nalozit par ran a nie je problem ak umries, len to nesmie byt hned.
Dnes Ta moze ktokolvek zmlatit, aby Ta k niecomu donutil, okrem nebeskeho Stalina vsak nikto netvrdi, ze ma na to pravo.


256.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 15:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.268.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 16:40 avatar
Ja to ako obvinenie beriem, kedze to implikuje, ze si myslis, ze som vinny.

Ad hominem uz som zvyknuty od Teba cakat, nic nove.
Co teda melem? Len to, ze v starom zakone peklo nie je, len Sheol, co je urcita verzia posmrtneho zivota pre vsetkych ako hades.
Mna stale obvinujes zo straw manov, a pritom sam bojujes proti argumentom, ktore som nespravil. Napisal som niekde, ze sa nasilie na pracovisku nemoze dnes stat? Pisal som o tom, ze Biblia Ti dovoluje "aktivacnych pracovnikov" umlatit na smrt a nespachal si ziadny zlocin.
Docasne riesenie je hlupost ak je Boh vsemocny. Trest smrti udeleny nepravom je vrazda.
Znova straw man, netvrdim, ze Biblia mala vplyv na otroctvo v 19 storoci, len ze krutost majitelov otrokov v amerike a v starom zakone bola podobna a tie doby spolu suviseju cez otroctvo.


273.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.330.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   21. 10. 2016, 09:34 avatar
Ak povies ze meliem alebo trepem, je to ad hominem a len tym ze povies, ze nie to nenapravis, aj ked som si uz od Teba zvykol ze bez vysvetlenia asertujes logicke chyby u mna a bez vysvetlenia ich popieras u seba.
cs.m.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Peklo tam je ako sheol, posmrtna existencia, nie je definovane ako nekonecne utrpenie.

Straw man, nehovorim ze je to otroctvo ak Ta mozu mlatit, ale ak Ta zamestnavatek VLASTNI (ako aj Tvoju rodinu)
Otroctvo o ktorom pise Biblia je ohavne a Tvojim jedinym ospravedlnenim je, ze nevidim jeho vyhody.
Nie je pochopitelne pre vsemocneho a milostiveho Boha, ak je vsemocny, mohol najst lepsie riesenie (ako napriklad nehlasat trest smrti za 613 priestupkov, medzi nimi aj nevieru, krevety a pracu v sobotu)

A znova atakujes argument, ktory som nespravil, nehovorim, ze Ta museli mlatit, hovorim ze to mali dovolene od dobrotiveho Boha.
Ak su teda ajtivacne prace tak humanne, asi by si nemal problem so mnou podpisat pracovnu zmluvu, v ktorej Ta zbavim ludskych prav a dovoluje mi vlastbit Tvoje deti a mozem kohokolvek z vas beztrestne zabit, ak neumriete hned v ten den, ale budete este chvilu trpiet.


361.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 19:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.390.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   24. 10. 2016, 12:39 avatar
Vysvetlenie si nepodal, len vysvetlivky k tomu, čo je pseudoskepticizmus a ja si ich mám asi nejak na seba aplikovať, prepáč, ale to za Teba robiť nebudem.
Ad hominem si neodpustíš snáď v žiadnom bode a ešte sa to snažíš zvaliť na moje nepochopenie konceptu, pokladám to za smiešne, ale neznížim sa natoľko, aby sa výmena zmenila z výmeny názorov na výmenu zábavných označení jedného pre druhého. Budem na to ale poukazovať stále.
Všimni si ale, čoho sa dopúšťaš Ty: Tvrdeniam bez dôkazov veríš bez výhrad, pretože sú nevyvrátiteľné. Akonáhle sa ale objavia dôkazy, podrobuješ ich neuveriteľnej skrupuli, ako bolo to natáčanie a meranie guľového blesku. Je jednoduché vidieť prečo, kým dôkazy nemáš, nemáš ani čo podriadiť akémukoľvek skeptizmu. Je ale logická chyba si myslieť, že ak žiadne dôkazy nemáš, robí to Tvoje tvrdenie silnejším, práve naopak. Ak neexistuje dôkaz Tvojho tvrdenia a neexistuje ani možnosť, ako tvrdenie vyvrátiť, jedná sa o tvrdenie tak slabé, že je možné ho ignorovať do času, kým sa neobjavia dôkazy.
Ty sa ale v tomto dopúšťaš kompletnej inverzie, tvrdenia bez dôkazov sú pre Teba kompletne pravdivé práve pre tieto slabosti a dôkazy sú veľmi slabé, práve kvôli tomu, že máš možnosť ich odmietnuť.

Biblia nie je kniha definícií, takže definícia šeolu cez oheň a síru nie je definícia, zaujímavé. Zaujímavé je tiež, že nový zákon práve často peklo definuje ako miesto večného utrpenia a tým veľmi odlišne od starého zákona.

Zamestnávateľ Ťa nevlastní, to je falošná ekvifikácia. Môžeš odísť a ešte máš aj skúžobnú dobu, kedy môžeš odísť bez dôvodu. Ukáž mi pasáž, ktorá hovorí, že môžeš kedykoľvek odísť od pána, ak si otrok.

Nie, nebudem strácať čas na Tvoj povel, vďaka. Samozrejme, že za všetky priestupky trest smrti nie je, len za väčšinu z nich, čo Ty budeš asi pokladať za nejaké božské dobro, ja v tom vidím primitívnosť času v ktorej bol starý zákon zostavený a že má nový zákon viac humanistických pasáží je dokladom toho, že Biblia opisuje morálku svojich čias, nediktuje ju.

Takže ak za prácu v sobotu umierali len židia je to nejak v poriadku? Nevidím tu argument, ľudia sú kameňovaní za hlúpe a nahodilé zločiny, to nie je obraz všemohúceho a dobrotivého stvoriteľa, ak má byť skutočne autorom týchto pravidiel.

www.biblegateway.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Všimni si hlavne 20, prekvapuje ma, že si to nečítal. Všimni si tiež, že tak ako takmer všetky pravidlá Biblie sa aj tieto vsťahujú len na židov, nežidovskí otroci nemali takúto zákonnú (aj keď chabú) ochranu pred pánmi.

Aj bezdomovec má svoju slobodu a má možnosť pracovať a dostať sa z mizernej situácie, nestáva sa vecou, ktorú môže jej majiteľ zničiť ak si zmyslí. Čo je ešte dôležitejšie, ja netvrdím, že súčasný systém je dokonalým dielom všemocného stvoriteľa, nie je argumentom proti mne, keď existujú bezdomovci.
Na druhú stranu Ti asi príde morálne, ak by bezdomovci boli nútený pracovať pre bohatších pánov a zriecť sa na čas svojich ľudských práv, než sa splatia ich dlhy (ak by teda 7 rokov otroctva prežili)

Neodpovedal si mi ale na otázku, či by si bol ochotný podpísať so mnou starozákonnú pracovnú zmluvu, keď to teda nie je klasické otroctvo, ale akýsi odvar s mačiatkami, zajačikmi a nepotrestateľnou vraždou svojho ľudského majetku.


392.
označiť príspevok

Fotooon muž
   24. 10. 2016, 13:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.409.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   26. 10. 2016, 09:33 avatar
Stále si ideš svoje, mlátiš slamených panákov hlava-nehlava. Povedal som, že si presne vysvetlil čo je pseudoskepticizmus a nijak si to neaplikoval na mňa a Ty znova len povieš, že si to vysvetlil a dal si mi dôkazy, aj keď to tak nie je.

Absolútne bezvýpovedný argument, radšej budeš tvrdiť, že sa ad hominem nedopúšťaš a tvrdiť, že neviem čo to je, ako by si priznal, že príklady ktoré tu na mňa aplikuješ sú síce slabšie, ale stále učebnicové ad hominem

Dôkazy vlastného pseudoskepticizmu som nedostal, iba si mi ukázal, že si ochotný veriť aj mimoriadne zlým dôkazom, ak potvrdzujú Tvoju doterajšiu vieru a čakáš to aj odomňa.

Ak máš taký dojem, nikto Ti to neberie, akurát znova ukazuješ, že nerozumieš racionálnej argumentácii. Podľa Teba nie je rozdiel medzi pozorovaním a tvrdením, že som pozorovanie vykonal. Ak by som povedal, že guľový blesk bol pozorovaný a pritom by neexistovala jediná fotografia ani meranie, tak by v skutočnosti nešlo o pozorovanie ale o osobné svedectvo. To sa dá brať ako dôkaz iba ak je to niečo, čo sa pozoruje často a iba ak osoba nemá dôvod klamať (mne alebo sama sebe). Pri svedkoch, ktorí hovoria o všetkých Bohoch na svete (neviem prečo si si vybral vieru iba v jedného) si nič overiť nemôžem a tak ich výpovede nemusím brať v úvahu, kým sa nevyskytnú rozumné dôkazy.
Z Tvojho pohľadu je ale osobná výpoeď cennejšia ako materiálne dôkazy a preto táto žena jednala správne
en.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Používaš to zbytočne, len preto že niekto nespĺňa Tvoje kritériá pre uvažovanie neznamená že nemyslí. Ak ma tým osobne napadneš, docieliš len to, že uvidím ako málo zmyslu má diskusia s Tebou, keďže sa k týmto útokom uchyľuješ na každom kroku. Navyše Ti neverím, že ide o spôsob ako sa "uvidím" skôr mi to pripadá ako mimoriadne detinský spôsob znižovania hodnoty súperovej argumentácie, kedy sa sám pre seba uchechtneš nad nelogickosťou argumentov a dúfaš, že ostatní si zoberú Tvoj názor na ne skôr než ich pravý význam.

To je slovíčkárenie, potom aj v novom zákone je to popis a ten sa drasticky odlišuje od starozákonného.

Kde máš tú pasáž, ktorá otrokovi v Izraeli dovoľuje kedykoľvek opustiť službu? Môže ju opustiť aj v prípade, že ho majiteľ umlátil na smrť? Môže odísť so svojou ženou, ak sa oženil počas služby?

Prepáč, ale toto už s ad hominem preháňaš, človek Ti na to poukáže a miesto toho aby si to s kľudom napravil to začneš stupňovať.
Tvorca má právo ma rozobrať a zničiť a všetko, ale ak ho využije, ťažko ho ešte možno nazývať dobrým, stane sa z neho despota a etnický čistič, akým Jahve nepochybne je.

Myslím, že si sa vo zvyšku toho čo si písal kompletne odtrhol z reťaze, čo sa týka ad hominem aj divokých špekulácií o tom ako boli všetci nežidovskí otroci zlí a skazení. Nemám potrebu si s Tebou naďalej vypisovať, keďže mi nie si schopný alebo ochotný preukázať ani minimum rešpektu ako oponentovi. Maj sa dobre


410.
označiť príspevok

Fotooon muž
   26. 10. 2016, 11:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.295.
označiť príspevok

Luther muž
   20. 10. 2016, 17:44 avatar
Ľudia sa dnes zväčša pozerajú na otroctvo ako na niečo, čo sa týka minulosti. No odhaduje sa, že je dnes cez 12 miliónov ľudí na svete, ktorí sa nachádzajú v otroctve: nútené práce, obchod so sexom, zdedený majetok, atď. Ako tí, ktorí boli vykúpení z otroctva hriechu, by mali byť nasledovníci Ježiša Krista tými prvými, ktorých cieľom by malo byť ukončenie otroctva v dnešnom svete. No vzniká otázka, že prečo Biblia nehovorí priamo proti otroctvu? Prečo sa v skutočnosti zdá, že Biblia podporuje ľudské otroctvo?

Biblia nikde neodsudzuje praktizovanie otroctvo. Dáva inštrukcie na to, ako by sme sa mali ku otrokom správať (Deuteronomium 15:12-15; Efezským 6:9; Kolosenským 4:1), no vôbec otroctvo nezakazuje. Mnohí toto vnímajú tak, že Biblia dovoľuje všetky formy otroctva. No títo ľudia často nerozumejú tomu, že otroctvo v časoch Biblie bolo omnoho iné ako je to, ktoré sa dialo v niekoľkých posledných storočiach v mnohých častiach sveta. Otroctvo v Biblii nebolo založené exkluzívne na rase. Ľudia neboli otrokmi kvôli svojej národnosti, alebo kvôli farbe pleti. V časoch Biblie bolo otroctvo skôr otázkou sociálneho postavenia. Ľudia sa predali do otroctva, keď neboli schopní zaplatiť svoje dlhy, alebo keď sa nedokázali postarať o svoje rodiny. V Novozákonnej dobe boli niekedy doktori, právnici a dokonca aj politici niekoho otrokom. Niektorí ľudia sa dokonca rozhodli pre otroctvo, pretože vedeli, že sa o nich ich pán postará.

Otroctvo z niekoľkých minulých storočí bolo priam založené na farbe pleti. V Spojených Štátoch bolo mnoho čiernych ľudí považovaných za otrokov kvôli svojmu pôvodu; mnoho otrokárov skutočne verilo tomu, že čierny ľudia boli podradení ostatným ľuďom. Biblia rozhodne odsudzuje otroctvo, ktoré je založené na rase. Môžeme to vidieť napríklad v otroctve, ktoré zažívali Židia, keď boli v Egypte. Židia boli otrokmi nie preto, lebo by si to vybrali, ale preto, lebo boli Židmi (Exodus 13:14). Ranami, ktorými Boh udrel na Egypt chcel Boh ukázať, aký je Jeho názor na rasové otroctvo (Exodus 7-11). Takže áno, Biblia odsudzuje niektoré formy otroctva. No zároveň sa zdá, že Biblia dovoľuje existovať niektorým iným formám. Ale podstatnou vecou je to, že otroctvo, ktoré Biblia dovoľuje nemá v žiadnom prípade nič spoločné s rasovým otroctvom, ktoré zachvátilo svet v minulých storočiach.

Naviac, aj Starý zákon aj Nový zákon odsudzujú praktizovanie „kradnutia ľudí“, ktoré nastalo v Afrike v 19. storočí. Lovci otrokov zhromaždili Afričanov a potom ich predali predavačom otrokov, ktorých ich zobrali do Nového Sveta, aby tam pracovali na plantážach a farmách. Táto forma otroctva je Bohu odpudzujúca. V skutočnosti, trestom za takýto zločin je podľa Mojžišovho Zákona trest smrti: „Kto ukradne človeka - predá ho, alebo sa nájde v jeho moci, prepadne smrti.“ Podobne hovorí aj Nový zákon, keď sú predavači otrokov v zozname medzi tými, ktorí sú „bezbožníci a hriešnici“ a sú v tej istej kategórii, ako sú tí, čo vraždia svojich otcov alebo matky, vrahovia, smilníci, muži súložiaci s mužmi, klamári a krivoprísažníci (1 Timoteovi 1:8-10).

Ďalšou podstatnou vecou je to, že zámerom Biblie je poukázať na spásu, nie reformovať spoločnosť. Biblia často pristupuje k veciam z vnútra. Ak nejaká osoba zažije lásku, milosrdenstvo a milosť Boha tým, že prijme Jeho spásu, tak Boh premení jej dušu a zmení spôsob jej zmýšľania a žitia. Osoba, ktorá zažila Boží dar spásy a slobody z otroctva hriechu si nakoniec uvedomí, že zotročovať inú osobu nie je správne. Osoba, ktorá skutočne zažila Božiu milosť začne preukazovať milosť voči iným. Taký by bol recept Biblie na ukončenie otroctva.

gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


118.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 16:51 avatar
Sorry, ale neverim v peklo tak ako ho opisuju mnohi, neberiem Boha ako nejakeho mucitela.
Verim, len vo vecny zivot, alebo vecnu smrt.

Okrem toho nie je to take jednoduche s tym "Boh odpusta vsetky hriechy okrem neviery"
Kto veri, by sa mal tak aj chovat... A nie alibisticky... verim tak uz mam zaistene spasenie, tak ako to ucia napr. v letnicnych cirkvach, kde uz dopredu im tlacia do hlav, ze uz v tom momente su dopredu spaseni a ine cirkvi to sice netlacia, ale tak nejak sa to uz vseobecne berie..

Hodim ti par citatov z biblie
Mt 7
21 Nie každý, kto mi hovorí: "Pane, Pane," vojde do nebeského kráľovstva, ale iba ten, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach.
22 Mnohí mi v onen deň povedia: "Pane, Pane, či sme neprorokovali v tvojom mene? Nevyháňali sme, v tvojom mene zlých duchov a neurobili sme v tvojom mene veľa zázrakov?"
23 Vtedy im vyhlásim: Nikdy som vás nepoznal; odíďte odo mňa vy, čo páchate neprávosť!

A hlavne si precitaj Mt 25
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
je to 16 versov

A to ci niekto prejde cez trat, ked zaznie signal na zeleznicnom priecesti, aj ked este nevidi vlak, je kazdeho vec..
Ja by som veril, ze sa ten vlak moze dohrnut dost rychlo...
Súhlasí Scarlet666


122.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 17:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.131.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 17:36 avatar
Ja som nehovoril o vecnosti pekla a vecnosti zivota..
Ale o vecnosti smrti ako vecnosti smrti..
Ale ako si sa ty vyjadril, pre teba je smrt akasi osoba, aj ked akosi nechapem kde z biblie si to presne vytiahol


135.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 20:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.137.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 10. 2016, 20:13 avatar
135: sa ti snívalo


139.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 20:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.140.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 10. 2016, 20:22 avatar
No vidíš fotón, že to ide, len treba chcieť. Škoda len pre teba, že sa tam nič nehovorí o osobe. Uvrhnúť alebo zničiť smrť z nej ešte nerobí osobu.


141.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 20:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.143.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 10. 2016, 20:32 avatar
Áno, aj moja lenivosť je môj nepriateľ a je to osoba? Aj pýcha je môj nepriateľ a je to osoba?

Slovo Thánatos nepoznám, slovo Hádés poznám, ale ako si prišiel nato, že sú to osoby / démoni?


145.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 20:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.146.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 10. 2016, 20:43 avatar
Zaujímavé, že tu:
*****Ukáž mi kde sa píše, že lenivosť a pýcha je nepriateľ. (Nevymýšľaj somariny)****
sa striktne držíš Písma / textu Písma

ale napr. tu: obohu.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
si domýšlaš osoby / bytosti, tu sa už nemusíš držať striktne Písma.

Tomu sa hovorí "konzistentný" prístup.

A samozrejme lenivosť a pýcha nie je môj nepriateľ, veď nemusím robiť pokánie zo skutkov lenivosti a pýchy. A nekomplikujú mi život. Áno máš pravdu, ako vždy.

ODMENOU ZA HRIECH JE SMRŤ. Tak to stojí v Písme. Takže odmenou za hriech dostanem démona? Dostanem presne toho, ktorý ma zviedol na hriech alebo nejakého iného? Trochu vtipná otázka, ale vyplýva z tvojich tvrdení o osobe ...


147.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 20:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.150.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 10. 2016, 21:01 avatar
A čo spôsobuje peklo / hádes? Akú činnosť vykonáva pán peklo?


152.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 21:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.154.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 10. 2016, 21:08 avatar
Ako to môže robiť, keď peklo bude zničené? Viď Písmo.

1. Korint 15:
55: Smrť, kde je tvoj osteň? Kde, peklo, tvoje víťazstvo?
26: Ako posledný nepriateľ bude zničená smrť. (peklo bude zničené skôr)


156.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 21:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.157.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 21:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.159.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 10. 2016, 21:27 avatar
Čo potom pán peklo už nebude hriankovať? To je akože konečné peklo?


164.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 21:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.244.
označiť príspevok

milky945 muž
   20. 10. 2016, 12:52 avatar
zaujímavé veci dávaš fotón 164, len dve veci mám k tomu:
1. kam pôjdu mučený ľudia z pekla, keď peklo zatvoria?
2. mám dojem, že sa jedná o posun v tvojej viere, ty si predsa veril na večné katolícke peklo, či?


245.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 12:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.269.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.267.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.289.
označiť príspevok

milky945 muž
   20. 10. 2016, 17:32 avatar
fotón 267, ľudia z pekla pôjdu do ohnivého jazera. No dobre a čo tam budú robiť a dokedy? Bud? ďalej žiť a trpieť? V čom bude ohnivé jazero iné / horšie / lepšie od pekelného ohňa?


294.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 17:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.308.
označiť príspevok

milky945 muž
   20. 10. 2016, 19:01 avatar
vidím fotón, že uhýbaš, ale chápem ťa, radšej neodpovedať, ako byť nachytaný na niečom
Súhlasí Ludwig, Wolfe


343.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 17:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.158.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 21:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.161.
označiť príspevok

milky945 muž
   19. 10. 2016, 21:30 avatar
Tebe je zbytočné čítať grécky originál, ty aj tak zo slov

"zničit; zrušit; zbavit moci, zahubit, být odstraněn / zrušen; zaniknout, ztratit moc"

spravíš "žiaden zánik", asi v zmysle "iba prestávka".


166.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 21:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.203.
označiť príspevok

Wolfe muž
   20. 10. 2016, 00:34 avatar
156
Precitaj si, co si napisal:

Keď si pozrieš originál (na ktorý si dostal odkaz) zistíš, že je tam použité slovo "katargeó" - čiže: "1. vyřadit, učinit neúčinným, zničit; zrušit; zbavit moci, zahubit; odložit; (zbytečně) zabírat, vysávat (půdu) 2. (pas.) být odstraněn / zrušen; ___ZANIKNOUT___, ztratit moc, přestat; přerušit spojení, nemít nic společného"

....čiže žiaden zánik.

Navyse ak je nieco zahubene, tak to nezanikne?


218.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 06:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.199.
označiť príspevok

Wolfe muž
   20. 10. 2016, 00:25 avatar
Zial grecke znaky budu domrsene a budu z nich otazniky

biblehub.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
1 Corinthians 15:26. More precise definition of the ????? ??, by specification of the enemy who is last of all to be brought to nought. As last enemy (whose removal is dealt with after all the others, so that then none is left remaining) is death done away (by Christ), inasmuch, namely, as after completion of the raising of the dead (of the non-Christians also, see on 1 Corinthians 15:22) the might of death shall be taken away, and now there occurs no more any ___state of death___, or any dying. The present sets it before us as realized. Olshausen imports arbitrarily the idea that in ??????? there lies a reference not simply to the time of the victory, but also to the greatness of the resistance. To understand Satan (Hebrews 2:14) to be meant by ??????? (Tanatos), with Usteri, Lehrbegr. p. 373, and others, following Pelagius, is without warrant from linguistic usage, and without ground from the context. As regards the personification of the death, which is done away, comp. Revelation 20:14; Isaiah 25:8.

Revelation 20:14 > More vydalo mŕtvych, čo boli v ňom, aj smrť aj podsvetie vydali mŕtvych, čo boli v nich, a každý bol súdený podľa svojich skutkov.


200.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 00:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.216.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 06:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.215.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 06:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.183.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 10. 2016, 22:37 avatar
122,....ale znamená. Dané obrazy/oheň,mučenie,síra,atď/ poukazujú na večný údel v spánku smrti,neexistencii.
Komické je to,že niekto hovorí o poznaní Boha,Biblie ,....ale ak verí v peklo/miesto večných múk/ ,tak taký človek nemá ani len elementárne poznanie Boha, a svojim tvrdením a vierou v peklo uráža Boha. A miesto toho aby ľudí priťahoval k Bohu,tak od neho touto morbídnou náukou odháňa.


190.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 22:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.133.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 19:12 avatar
To ze Ty osobne v doktrinu pekla neveris je irelevantne, je to totiz oficialna doktrina a je nadovsetky pochybnosti, cize dovod ju spochybnit je asi taky ako vsetko ohladom Biblie.
Problem je v tom, ako uz pisem potretie, ze ak nemas vieru, ale konas dobre skutky, Boha to nezaujima, zasluzis si vecny trest. Ak ale mas vieru, dostanes vecnu odmenu aj ked si nekonal vylucne dobro.
Analogia s vlakom nefunguje, musel by si to zmenit, ze tam nie je ani signalizacia, ani kolaje, len velmi prestrojeny technik, ktory vehementne tvrdi, ze tade chodia vlaky a ak mu uveris, urcite uvidis aj tu signalizaciu.


136.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 20:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.142.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 20:32 avatar
Ak existujú. tak ich uveď. Dopredu hovorím, že očité svedectvá sa ani neunúvaj sem linkovať, ja tiež nedokazujem evolúciu tvrdenim podla osobnych zazitkov Dawkinsa alebo Goulda.
To že evolúciu nazývaš rozprávkou celkom vypovedá, ako si si svojím tvrdením neistý, inak by si nepotreboval nakláňať argument na svoju stranu ešte než ho vyslovíš


149.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 21:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.167.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 21:42 avatar
Nazývaj si to rozprávkou koľko chceš, bolo by to tak, ak by neexistovali žiadne rukolapné dôkazy (fodílie, DNA, mutácie), tak ako pre peklo, ktoré tu vehementne predkladáš ako fakt. Ide o čistú inverziu, fantáziu o ktorej chceš aby bola pravdivá predkladáš ako fakt a fakty pokladáš za rozprávky, lebo nesedia do Tvojho svetonázoru.
Očité svedectvá sa používajú pri dokazovaní na súde a za pomerne prísnych podmienok na dôveryhodnosť svedka. Ak svedok pri súde povie, že videl ako niekoho zavraždil diabol, nebude braný ako dôveryhodný, svedectvá o nadprirodzene sú automaticky brané ako diskvalifikujúce.
Odhliadnuc od toho, vo vede sa očité svedectvo od vynálezu kamery nepoužíva, a už som tu veľakrát napísal, že keď by vedci dokazovali napríklad aerodynamiku lietadla tým, že by hovorili koľko majú "očiťých" svedkov, ktorí mali intímne zážitky s lietadlom v hlavách, nikto by si veľmi nezalietal.


171.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 21:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.173.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 21:59 avatar
Odpusti si prosím poznámky typu "to kde si nabral", nepatrí to do diskusie.
Fosílie ukazujú prechody medzi druhmi, DNA poukazuje na spoločný pôvod, mutácie dokazujú. že DNA sa časom mení.
Ty si práve použil argument, že očité svedectvá pri súde sú prípustné, takže schvaľuješ ich používanie, ale okamžite ho označíš za nesprávne, ak podotknem, že sa nadprirodzené svedectvá neprijímajú.
Že sa očité svedectvo dá použiť inde samozrejme nepopieram, akurát to "inde" nie je veda.
Ja našťastie myslím, tým že budeš implikovať že nie sa vzdávaš priskoro. Ak ištitúcie nepoužívajú nadprirodzené svedectvá ako dôkaz možno má dôvod a možno je ten dôvod taký, že sa nikdy neukázalo, že by príčina skutočne bola nadprirodzená.
Pády meteoritov sú podložené aj materiálom ktorý dopadne a záznamom z kamier a fotoaparátov, taktiež guľové blesky.
Pri vede sa očité svedectvá ako konkluzívny dôkaz nepoužívajú.
Mimo to, zhodné svedectvá tým pádom vypovedajú o všetkých bohoch, lochnesske, mimozemšťanoch a yetim.


174.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 10. 2016, 22:00 avatar
To kde si nabral ?


180.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 22:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.184.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 22:38 avatar
Prišiel som na to tak, že evolučná teória robí predikcie, ktoré sú uvedenými príkladmi potvrdené: DNA je spoločná medzi jednotlivými druhmi a čím viac spoločných génov, tým viac spoločných znakov. Mutácie potvrdzujú predikciu, že vzniká náhodná variácia, ktorá potom prechádza "sitom" - prirodzeným výberom. Fosílie zase potvrdzujú predikciu, že ak je teória platná, nebudú sa určité fosílie v určitých vrstvách vyskytovať a po ich prvotnom výskyte sa už nájdu aj v iných vrstvách.
Plne funkčný fenotyp podporuje evolúciu, ak by bol organizmus nefunkčný, odporovalo by to evolučnej teórii.
Evolúcia je bežiaci program, nevidím problém. Akurát je to program, ktorý nie je nastavený ku konkrétnemu cieľu.
DNA by boli zapísané dáta, ak by sa samovoľne nemenila, to že sa mení je celkom dobrý dôkaz toho, že to tak bolo aj v minulosti a bude aj v budúcnosti. DNA obsahuje "informácie" ako postaviť organizmus, ale organizmy so spoločnou DNA majú spoločný fenotyp, čo celkom jasne poukazuje na príbuzenstvo.

Trend v neprijímaní nadprirodzených svedectiev je, že sa tieto vždy ukážu ako nesprávne.

Ak veríš svojim kamarátom je to v poriadku, ide o bežné tvrdenie, postačia veľmi bežné dôkazy. Ak by k Tebe ale kamoš prišiel a tvrdil, že predávajú v Lidli vrtuľník za 1euro, asi by si nebol tak naklonený mu veriť.

Meteority aj guľové blesky sú zachytené na fotografiách a videonahrávkach, už som to spomínal. Potom sú tu ešte merania pomocou prístrojov, ktoré zaznamenávajú jonizáciu v ovzduší a iné javy spojené s bleskami ako takými, očité svedectvo je veľmi nevýpovedný dôkaz pre vedu.

Takže vlastne existujú podľa Teba všetci bohovia a všetky javy, ktoré si schizotypálni ľudia vyhalucinovali, prečo nie, je to Tvoj názor, akurát ho nezdieľam a nezakladá sa na racionálnom myslení.


191.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 10. 2016, 22:57 avatar
184,....ak si odborník na DNA prečítaj si tento príspevok. DNA je špeciálny jazyk,informácia,kód a to nadovšetko poukazuje na inteligentného Projektanta. Vid prvý príspevok.
Stvorenie,alebo evolúcia?

Náhoda,alebo inteligentný Projektant?


192.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 23:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.232.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 08:50 avatar
Cize ak mas s rodicmi spolocne znaky/DNA, neznamena to, ze si ich pribuzny, co sa len nedozviem.

Nahoda nie je schopna generovat program tak ako ho pozname. Dna je ale zalozena na chemickych vazbach, ktore my si prekladame ako informacie a ich nasledkom je stavba organizmu. Navyse evolucia nie je nahodny proces, takze s Tebou suhlasim, aspon scasti.

Fosilie nedavaju predikcie, su mrtve a da sa predpokladat, ze nepoznali vedrcku metodu. Evolucna teoria predikcie ale ma a to take, ze urcite druhy sa budu vyskytovat v urcitych vrstvach (casoch) a skor nie.

Daj dokaz tohto tvrdenia. Myslim dokaz v DNA, ze sa to deje, nie pokusy, ktore chces aby som robil ja na dojazanue Tvojej pointy.
Ty vidis DNA ako neuveritelne krehku skladacku, z ktorej ak zmenis par dielov, prestane fungovat uplne. Kdezto v skutocnosti sa jedna o strukturu schopnu zmeny a zmena znanena len tolko, ze bude fungovat inak. Tvrdenie, ze mutacia vedie k destrukcii je nepodlozene, pozri experimenty s E.coli, ktore boli ponechane roky volne sa mnozit a mutovat a neprislo k destrukcii ich genov, prisli nove vlastnosti.

en.m.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk aspon tolko, v skutocnosti uz je nadprirodzeno pri sude ignorovane tak dlho, ze sucasnych pripadov je malo

Hej, nieco na tom bude, pojdes tam a presvedcis sa, ze tam taku akciu nemaju a 1000 ocitych svedkov Ti nadakej tvrdi, ze tam stale je a Ty im zrejme stale veris.

Nemam vlastne fotografie (ktore som spravil) guloveho blesku, mozes si najst na nete a Ty nemas vlastne fotografie duchov, tie si najdem na nete zas ja, neunuvaj sa.

Hovorime tu o vahe dokazov, teraz som si o gulovom blesku viac precital a dokazov je primalo, merany nebol, takze nemam merania, ospravedlnujem sa za misinformaciu
www.newscientist.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Tu sa ukazujes presne. Halucinacie su oravda, ide o celosvetovu konspiraciu s umyslom zdiskreditovat psychicky chrych ludi.
Takisto je evolucia celosvetovou konspiraciou a ma zdiskreditovat Boha.
Skoda len, ze ako pri vsetkych konspiracnych teoriach, aj Tvoji konspiratori postradaju motiv, ktory by ich pevne spojil aby stali zajedno a klamali vehementne cely svet.
Cize podla Tvojho mienenia, v spanku sa nam deju vsetky tie veci, mimozemstania, bohovia, umrtia a obcas aj smolkovia a vsetko je to skutocne aj v snoch alebo len ak mam sny v bdelosti - halucinacie?


233.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 10. 2016, 09:27 avatar
Wolfwood - túto vetu si ako poskladal? "Cize ak mas s rodicmi spolocne znaky/DNA, neznamena to, ze si ich pribuzny".

Hľadal som u Fotoona k nej pôvod, ale nie je tam.

Rozdeľ to na dve a budeš v realite diskusie:
1: Cize ak mas (s inými ľuďmi) spolocne znaky, neznamena to, ze si ich pribuzny = pravda.
2: Cize ak mas s rodicmi spolocne DNA, neznamena to, ze si ich pribuzny,= toto tu nikto netvrdí.


234.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 10:14 avatar
Reagujem na to, ze znaky a DNA su odpovedajuce entity (rovnaka DNA tvori rovnake znaky) ako aj na fak, ze Foton odignoroval, moju argumentaciu, ze spolocna DNA znaci pribuzenstvo a spolocne znaky zas spolocnu DNA.
Ak chces teda byt ferovy, precitaj si aj to, na co foton reaguje a uvidis, ze vyjadruje k pointe, ktoru som nepodal.


237.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 10. 2016, 10:36 avatar
Wolfwood - "znaky a DNA su odpovedajuce entity (rovnaka DNA tvori rovnake znaky) ako aj na fak, ze Foton odignoroval, moju argumentaciu, ze spolocna DNA znaci pribuzenstvo a spolocne znaky zas spolocnu DNA."

Nie som odborník, ale toto mi príde ako prostý predsudok. Pokiaľ viem, prvá naklonovaná ovca Dolly vôbec nebola identickou kópiou originálu. A teda neplatí že rovnaká DNA tvorí všetky rovnaké znaky.

A ak teda netvorí všetky, tak kto určí, ktoré áno, ktoré nie, do akej miery áno a do akej miery nie? Je to všetko v neurčitosti, dostáva sa to možno do oblasti výpočtov pravdepodobnosti - Čiže mimo priamej dokázateľnosti.


235.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 10:17 avatar
To rozdelenie tiez nema zmysel, musel by si predpokladat, ze genotyp a fenotyp spolu nesuvisia a to snad nehovori ziadny kreacionista.


238.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 10. 2016, 10:37 avatar
Nik netvrdí, že nesúvisia, ale problém je presne dokázať AKO súvisia.
Súhlasí Wolfe


240.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 11:11 avatar
To problem nie je
cs.m.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
V skratke, DNA obsahuje informaciu ako stavat organizmus za pomoci zakladnych prvkov. Ta sa prepisuje na jednoduchsiu kodovaciu RNA a ta uz potom tvori proteiny so zlozenim odpovedajucim zakladnemu genu. Proteiny sa potom ohybaju a skladaju do struktur a z tychto struktur sa sklada organizmus. DNA teda priamo nesie v sebe zakodovane znaky, ktorych sa nam stale viac dari identifikovat, cize DNA a znaky nielenze urcite suvisia, ale jch suvis je uz davno presne vymedzeny - DNA podava informacie pre RNA, ako postavat organizmus a zatial sa nenasiel
znak, ktory by vznikol samovolne a jeho vznik by nebol mapovany v DNA.
Cize nemas pravdu


242.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 10. 2016, 12:41 avatar
Tak mi teda vysvetli, prečo Dolly nebola presnou kópiou tej ovce, z ktorej bol vzatý genetický materiál.

Alebo dokáž :D, že bola presnou kópiou.


243.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 12:45 avatar
Pre to iste, preco jednovajecne dvojicky nie su 100% zhodne, DNA sa skratka nekopiruje presne, je tam sanca na chybu a to je mutacia. Dolly bola vyklonovana od vajicka a to uz sa potom delilo same.
Ja ale o nej nemam nijake tvrdenie, Ty tu asertujes, ze nebola presnou kopiou a to Ti bez dokazov nemusim verit.
Navyse mi to pripada, ze chces tvrdit, ze medzi genotypon a fenitypom nie je spojenie a to si vyzaduje taktiez nejake ozrejmenie alebo dokazy


247.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 10. 2016, 13:06 avatar
Wolfwood,
keď chceš antipipovať, že čo druhý diskutujúci asi tak sleduje, tak pri mne nemusíš hádať (nesprávne), ale len prosto uvážiť rozdiel medzi tebou ako materialistom a mnou ako idealistom. Ja nebudem nikdy tvrdiť, že súvislosti neexistujú. Ja len napádam príčiny, ktoré materialisti predpokladajú. Ty tvrdíš, že informácia, obsiahnutá vovnútri bunky určuje výsledný zmyslovo vnímatený produkt. Ja tvrdím, že ako výsledný produkt, tak i informácia vo vnútri bunky sú následkom pôsobenia duchovných (mimo-zmyslových) príčin. Vonkajší vzhľad teda pre mňa nevzniká ako mechanicko-chemický následok programu vo vnútri buniek, ale vznikajú súčasne ako hmotný priemet duchovných praobrazov, princípov.

Toto moje sa nedá prírodovedou vyvrátiť, iba ak ignorovať či dehonestovať.

Čiže záver: vzťahy existujú a sú zákonité. Ale čisto z DNA nedokáže nikto určiť presný budúci tvar. Iba ak naopak - Z poznania presného tvaru a súčesného poznania DNA je možné nájsť aktuálne vzťahy. Ale to nie je žiaden dôkaz.


254.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 14:55 avatar
Mas pravdu, Tvoje tvrdenie, ze fenotyp ma nejaky metafyzicky zaklad nie je mozne vyvratit.
Nastastie ja nemam nijaku povinnost toto tvrdenie vyvracat, Ty mas povinnost predniest dokazy, aby si niekoho presvedcil. Navyse, kedze Tvoja hypoteza nema nijaky sposob falsifikacie, je pokladana za mimoriadne slabu.
Vo finale sa jedna o chybny argument, ak poviem ze si zlodej, je mojou ulohou priniest dokazy, nie Tvojou lohouvpredlozit dokazy, ze si nikdy nekradol.
Z poznania DNA vieme predpovedat denotypalne rozdiely, na tom funguju GMO.
Spatny proces nie je kobkluzivny dokaz, ale je to silny dokaz.
Ja mam na svoje tvrdenia dokazy, Ty nie, asercie bez dokazov sa daju bez dokazov vyvratit


255.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 10. 2016, 15:26 avatar
Wolfwood - mal by si pravdu, ale nemáš - proste preto, lebo toto nie je vedecké fórum, ale diskusné. Tu pre nikoho neplatí povinnosť prinášať dôkaz, pretože tu nie sme evidovaní ako odborníci na tú či onú oblasť.

Čiže žiadne dôkazy nie sú ani nutné, ani povinné, na druhú stranu, nie je nutná ani akceptácia dôkazov. Tu sa apeluje len a iba na všeobecnú ľudskosť, na všeobecnú schopnosť myslenia, cítenia, vnímania.

Tu možno spochybniť aj všetko, o čom je niekto presvedčný, že sú to dôkazy - a neplynie z toho žiaden postih.

Toľko k dôkazom.

Moje tvrdenia nie sú samozrejme len mojimi. Je relatívne dosť ľudí, ktorí presne vedia, o čom hovorím, niektorí to dokonca vnímajú oveľa jasnejšie než ja. Keď spolu hovoríme, rozumieme si navzájom.

A je nám tiež jasné, že takí ako ty, neustále pri nových pokusoch uplatniť meterialistický názor na svet neustále narážate na nové a nové fakty, ktoré plodia nové a nové otázky. A na každú z otázok sa snažíte nájsť odpoveď z oblasti materiálnych javov, snažíte sa prosto našróbovať všetky odpovede na niečo, čo je možné vnímať zmyslami. Niekedy sú tie odpovede z tohto dôvodu krkolomné, ale stále veríte, že ste na pevnej pôde. Dokonca používate argumentáciu: "to a to sa stalo - máme na to faktické dôkazy - a keďže neveríme na nič nadzmyslové, tak to, čo sa stalo je dôkazom našej teórie, že je možné, aby sa to stalo čisto z materiálnych dôvodov".

Ja len naďalej verím, že tí, ktorí sú naozaj vedcami, majú k problematike oveľa čistejší vzťah než tuná fórumoví popularizátori


259.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 16:12 avatar
V poriadku, netusil som, ze na diskusnom fore neplatia pravidla diskusie. Ak si nieco vymyslis bez toho, ze by si k tomu mal nejaky podklad, je to ekvivalentne s klamstvom.
Navyse ak nemas zaujem ma presvedcit, nevidim k diskusii dovod.
Nikto materialisticky nazor nikam nesrobuje. Materialny svet je jediny, ktory dojaze vedecka metoda zatial skumat a vedecka metoda je skonstruovana tak, aby vylucila moznost, ze si sa sam oklamal. Tuto moznlst Tvoja metoda vylucuje tym, ze si ju skratka nepripusti (aspon taky mam dojem).
Ak su ludia, ktori tieto asercie beru bez dokazov a bez otazok, navrhujem, aby si sa s nimi obratil prave na nich.
Myslim ze prave Tebe som predlozil problem neviditelneho nehmotneho medveda v mojom byte. Ma zmysel sa nim zaoberat, ak ho nemozem vystopovat a on sa ma nedokaze dotknut? Pre mna nie, pre Teba mozno ano, ja sa nim ale zaoberat nemienim.

Co myslis tym, ze vedci maju cistejsi nazor? Samozrejme ze vedci mozu byt povercivi, aj nabozni a vela z nich aj je, ale pri pokusoch a zostavovani hypotez sa s metafyzikou skratka nepocita, nie je to nutne a Occamova britva sa nepotrebnych konceptov zbavi za nas.


265.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 10. 2016, 16:35 avatar
Wolfwood, netušil som, že pravidlá diskusie určuješ ty

Miesto prísažne vyhlasujem, že nemám záujem presvedčiť ani teba ani nikoho iného o mojej pravde. Som toho názoru, že moja pravda je natoľko zjavná, že človek bez predsudkov by nemal mať problém ju prijať, minimálne ako alternatívu.

Neviditeľný nehmotný medveď je dovtedy bezpečný, kým nezistíš, že ti je z niečoho zle - potom ho začneš hľadať. Ty samozrejme v nejakých hmotných útvaroch - čo nie je úplne zlé, pretože duchovno sa vždy realizuje skrze hmotné prostriedky, ak k tomu má možnosť. A tak nakoniec nájdeš príčinu v hmote. (Prípadne vyhlásiš, že ten neviditeľný nehmotný medveď bol iba blud a že síce sa stalo to, čo tvrdili tí, čo ho vraj videli , ale nebol to medveď, ale nejaké atómy či elektro-magneticko-gravitačné pôsobenie
Iní ľudia sa pustia po inej ceste a naučia sa vnímať nehmotné neviditeľné medvede...
Toľko k vtipu o medveďovi.

Čistejší názor vedcov - mám na mysli korektnejší. Asi že - nevnímame, teda nespadá to do našej oblasti. Nemôžeme to poprieť a nebudeme sa k tomu ani vyjadrovať.


329.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   21. 10. 2016, 09:22 avatar
Nie, pravidla urcuje moderator diskusie, kedze ziadneho nemame, predpokladal som ze sa budeme drzat tych najzauzivanejsich.

Na jednej strane teda tvrdis, ze ma nechces presvedcit, na druhej hovoris, ze Tvoje tvrdenie je natolko evidentne, ze moja neviera poukazuje na predsudky.
Mojim predsudkom je, ze pozadujem rozumne dokazy tvrdeni. Cize ak mi povies, ze v tescu je akcia na banany, je to velmi bezne tvrdenie, mozem mu verit bez problemov. Ak mi povies, ze maju akciu na banany u BATU, budem chciet aspon letak (moze ist o nejaku prazvlastnu kampan).
Ak mi ale povies, ze akciu na banany maju na kupalisku v antarktitde, budem logicky chciet vediet, ako si prisiel na to, ze tam vobec je kupalisko, nie to este ze tam predavaju cerstve ovocie.
S tym medvedom to nie je vtip, len analogia.
Ty povies, ze sa jedneho dna zacne prejavovat (bude mi zle) a ak nenajdem inu pricinu, mozem prilozit urcitu hodnotu Tvojmu tvrdeniu. S tymi genmi sa to ale ma tak, ze mi zecalo byt zle, zacal som hladat medveda a nasiel som unik plynu. Odstranil som ho, uz mi nie je zle, ale Ty trvas na tom, ze za to moze medved a ja to len nechcem uznat.
Occamova britva sa da v tomto pripade zobrazit aj matematicky: 2x=3y , ja poviem, ze ide o platny vysledok, ale Ty tvrdis, ze platne je to iba ak to prepisem na 4x/2=6y/2, pridal si skratka zbytocny vypocet, rovnica funguje aj bez neho.

To je platny nazor a vedci skutocne nepopieraju moznost nadprirodzena. Kedze ale nemaju moznost dokazat ze existuje alebo neexistuje a nemozu ho ani skumat ani merat efekty, nebudu sa nim zaoberat, pre oblast vedy skratka neexistuje.


331.
označiť príspevok

-era- muž
   21. 10. 2016, 10:55 avatar
Wolfwood - keď hlbšie pozrieš na to, čo si napísal o tých banánoch v Tescu, u Baťu a v antarktíde, tak ti musí byť jasné, že tvoje rozličné postoje k daným tvrdeniam vyplývajú z tvojej skúsenosti. Naskočia ti súvislosti, ktoré si zažil, primerané myšlienky a podľa toho reaguješ. Iný človek - bez tvojich životných skúseností - by reagoval inak.

Takže ak nemáš žiadne skúsenosti s nadzmyslovou realitou - ani len skúsenosť s tým, ako sa idey o takýchto veciach môžu potvrdzovať jedna druhou, tak potom reaguješ primerane tejto "neskúsenosti".
Tí, ktorí majú s tým nejakú skúsenosť, reagujú podľa nej.

Ten medveď je pre mňa vtip, pretože už keď si ho zadal, tak to bolo s tým, že pri plnom vedomí si vedel, že to nie je pravda.
Ale ľudia s reálnymi mimozmyslovými schopnosťami ti budú hovoriť o tom, čo ty nevidíš, ale pre nich je to napriek tomu pravda. Nebudú ťa len tak klamať pre zábavu. - Teda, ak to myslia vážne. (Čo nemusí byť vždy pravda.)

Proste skúsenosť je niečo, čo sa nedá vyvrátiť. To jediné, čo je správne, je hľadať primerané a správne vysvetlenie.

S tou britvou - ty to nepoužívaš v správnom zmysle. Nevyjde ti výsledok, ktorý umožňuje použite britvy, ale dopredu predpokladáš, že to tak musí vyjsť a natlačíš čokoľvek do stavu occamovej britvy, aj keby sa to v skutočnosti vôbec nadalo. Ale tvoje presvedčenie, že všetka nadzmyslovosť je blud, je tak silné a neochvejné, že si si úplne istý, že všetko to sa dá odrezať britvou ako nepotrebné. No čo už, aj takí ľudia zrejme musia byť, azda najmä na to, aby si tí druhí naozaj overovali veci poriadne a do hĺbky.


332.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   21. 10. 2016, 11:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.333.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   21. 10. 2016, 11:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.334.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   21. 10. 2016, 11:23 avatar
Tu som, čo sa deje ?


335.
označiť príspevok

-era- muž
   21. 10. 2016, 11:31 avatar
Načo, aby ste si ho tu rozobrali na drobné?

Ale z tohto fóra možno ranexil... Preco vidiet auru?


339.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   21. 10. 2016, 15:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.341.
označiť príspevok

-era- muž
   21. 10. 2016, 17:45 avatar
Scarlet666, nemôže mi byť trápne to, čo tvrdíš, pretože nič takého nerobím. Možno, keby som robil to, čo mi prisudzuješ, aj trápne by mi bolo     


378.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   21. 10. 2016, 23:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.380.
označiť príspevok

-era- muž
   22. 10. 2016, 12:09 avatar
Dávam ti teba. 


337.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   21. 10. 2016, 13:32 avatar
No, tie banany a tesco malo hlavne apelovat na Teba, takze som tym predpokladal Tvoje skusenosti.
Popravde k analogiam tu pristupujem, pretoze metafyzika je klzka ako uhor a rada sa obklopuje nejasnymi tvrdeniami a nedorozumenia maju potom za nasledok mrhanie casom
Skusenosti s metafyzikou mam, bol som na new age zhromazdeniach a bolo tam vsetko, od vykladu kariet az po chakry. Isiel som tam s otvorenou myslou, ale vlastny zazitok sa nedostavil, len som mal moznost otestovat si, ze vsetky tieto nadzmyslove schopnosti su v parametroch studeneho citania, empatie alebo nahody.
Idey mozu potvrdzovat jedna druhu ale iba ak je zakladna premisa pravdiva.
Napriklad: mas hlinene prasiatko plne minci, povies, ze je ich tam neparny pocet. Teda ked zoberies 1 prec, bude pocet parny. Je ktorakolvek z tychto myslienok pravdiva? Mozno, ale nemame to ako vediet, kym neotestujeme aspon jednu.
Moje skusenosti s nadzmyslovymi schopnostami su take, ze ludia tvrdia, ze ich mozu demonstrovat, no v dobre stavanom pokuse to nevyjde, preto som si vybral skepticizmus voci tymto tvrdeniam ako vhodnu poziciu.

Osobna skusenost je hlavne nieco, co sa neda potvrdit. Ako maly som si myslel, ze som videl ducha, keby som nesiel nakoniec blizsie a nevidel ze je to plachta hybajuca sa vo vanku, mohol som si to mysliet cely zivot. Je to moja skusenost, nikto by nebol schopny ju vyvratit, znamenalo by to teda, ze to bol skutocne duch?
Co je horsie, ak by sme mali brat osobne skusenosti ako fakt, ktoremu je nutne verit nez ho vyvratime, museli by sme verit vsetkemu a nevyhnutne by sme sa dostali k protichodnym tvrdeniam (napr.metafyzicka podstata DNA je sposobovana mesiacom/slnkom) a kedze ide o nespochybnitelne vyjadrenia, museli by sme verit obom, aj ked vieme, ze jedno je nespravne.
S medvedom sa mylis, vobec nemam ako vediet, ze to nie je pravda, mohol som si to vymysliet a trafit sa do cierneho, aj ked som myslel ze si to vymyslam. Moj postoj voci medvedovi v byte je taky, ze skratka neviem a nemam ako vediet ci tam je, netvrdim teda ze neexistuje, len ze si nemyslim, ze existuje -teda ze to neviem, aj to je totiz platny postoj.

Taky je aj moj postoj k metafyzickym tvrdeniam, neviem ci maju pravdu a nemam to ako vediet a to plati o vsetkych ludoch, ktori su ochotni si priznat, ze ludsky mozog ma myriady mechanizmov na oklamanie a ovplyvnenie vedomia.

Occamovu britvu myslim pouzivam spravne, ak mam korelaciu 1:1 medzi genotypom a fenotypom, pridavat medzi ne metafyziku, ktora neovplyvni vysledok je skratka prebytocne a mozeme sa toho zbavit aj ked to nemozeme vyvratit.
To ze ja tvrdim ze nadzmyslovost je blud je Tvoja asercia, moja pozicia je, ze o nadzmyslovosti neviem a nemam ako vediet, presne ako vsetci ostatni. Ak by sa ukazali nejake dokazy, nemal by som problem tomu verit, ved aj gravitacia byvala zahadou.
Do hlbky si veci overujem, prave preto nemam doveru v metafyzicke tvrdenia.


340.
označiť príspevok

-era- muž
   21. 10. 2016, 17:40 avatar
OK, každý z nás máme svoj postoj ku svetu, nič sa nedeje.
Mne môj vyhovuje a nebráni mi žiť môj život k mojej spokojnosti. A tak verím, že aj tvoj tebe.


276.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   20. 10. 2016, 16:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.304.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 10. 2016, 18:12 avatar
Scarlet 666 - Čiže diskusie sú bojom? No, často to tak naozaj vyzerá, to je fakt... Ale ja už tak nejako z princípu neuznávam škatulky a škatulkovanie. Takže sa budem do diskusií zapájať svojim spôsobom.

Áno, uznávam, že aj na strane kreacionistov sú ľudia, ktorí chcú všetkých "spasiť" násilím a vnútiť každému "jediný a sprvny názor". Ale to neznamená, že na strane materialistických ateistov by takí neboli. To sú všetko "mantinelisti", krajné extrémy.

- Ale ja sa nehnevám, to naozaj nie.

Ja viem, že javy nadzmyslové nie sú zistiteľné žiadnou fyzikálnou metódou (práve preto, lebo nie sú fyzikálne). A viem, že neexistujú žiadne relevantné dôkazy podľa v súčasnosti platnej vedeckej paradigmy. Aj to viem, že mám "smolu". Ale to vôbec neznamená, že nemám pravdu.

Keby si vážne tvrdila, že sa nad tebou vznášajú ružoví jednorožci a ja by som ich nevidel, tak by som sa ťa pýtal - aký majú vplyv na tento svet, na okolie, aké sú ich následky... a ak by si mi ukázala jasné logické súvislosti - trebárs aj cez celú zložitú náuku toho, ako veci do seba zapadajú a prečo fungujú, tak verím, že by som vedel posúdiť pravdivosť tých ružových jednorožcov - možno po čase, ale všetko proste na základe logických súvislostí - dá sa chápať veci, ktoré nie sú vidieť - prosto z ich následkov.
 


306.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   20. 10. 2016, 18:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.307.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 10. 2016, 18:43 avatar
Scarlet666 - nejde o to, veriť, ale hľadať a nachádzať. Ani ja nechcem veriť ezoterickým drístom.

A tá aura je hmotná? Z atómov? .... Všakže nie?


309.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   20. 10. 2016, 19:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.310.
označiť príspevok

-era- muž
   20. 10. 2016, 19:27 avatar
Ól rajt.


266.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.323.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   21. 10. 2016, 07:42 avatar
Priznal som len tolko, ze veda nema presnu predstavu o tom, ako vznikol zivot, teda ako sa informacia do DNA dostala. To nijak nepodporuje aserciu, ze informacie pochadzaju len z inteligencie, kedze inteligencia je to co ich rozpozna, nie nevyhnutne vytvori.


351.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 18:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.353.
označiť príspevok

J.Tull
   21. 10. 2016, 18:14 avatar
Fotooon, Nikto nikdy nepozoroval vznik psa z vlka - pes neexistuje... Nikto nikdy nepozoroval vznik černocha z belocha ergo černoch neexistuje (prípadne naopak)...   


354.
označiť príspevok

J.Tull
   21. 10. 2016, 18:16 avatar
Fotooon, vlastne je tu jedna možnosť - psa, černocha stvoril Boh... 


365.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 19:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.364.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 19:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.371.
označiť príspevok

J.Tull
   21. 10. 2016, 20:14 avatar
Fotooon, Sfingu niekto „stvoril“... i psa, černocha, keďže nikto nikdy nepozoroval vznik užitočnej informácie metódou náhoda-výber musel niekto stvoriť... predsa, použijúc analógiu, môžeš zobrať svoj audio zosilňovač (auto, bicykel, ručný šľahač... dielo ľudských rúk... ) na strechu, či do pivnice, ak chceš i do Afriky, či na Island... nechať ho tam x rokov, nezmení sa na ňom ani len farba z jednej na inú... časom sa akurát tak rozpadne... pritom je jedno, kde sa bude nachádzať... z toho mi vyplýva, že psa, černocha... musel stvoriť Boh, že žiadna mikroevolúcia neexistuje - všetky druhy psov, medveďov, piniek, holubov... rasy ľudí... stvoril Boh  


381.
označiť príspevok

Fotooon muž
   22. 10. 2016, 15:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.385.
označiť príspevok

J.Tull
   22. 10. 2016, 15:28 avatar
Fotooon, budem Ťa parafrázovať: To že niekto musel stvoriť psa, černocha... odvodzujeme z toho psa, černocha... 
ergo každé plemeno psa, (druh medveďa, holuba, pinky...) každú ľudskú rasu... stvoril Boh zvlášť 


386.
označiť príspevok

J.Tull
   22. 10. 2016, 15:30 avatar
Fotooon, podobne ako Egypťania stvorili zvlášť sfingu, stupňovitú, lomenú i nelomenú pyramídu... 


389.
označiť príspevok

Fotooon muž
   22. 10. 2016, 18:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.388.
označiť príspevok

Fotooon muž
   22. 10. 2016, 17:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.264.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.328.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   21. 10. 2016, 08:43 avatar
V skratke, vsetko. Znaky dedime po rodicoch ale nie dokonale a to spolu s prirodzenou variaciou v ramci druhu a postupnou segregaciou populacii vedie k novym druhom.
Pokial viem i7 sa nevie sama replikovat takze?

Nie, nove vlastnosti vznikaju mutaciou. Ludsky mozog je velky vdaka genom, ktore mame spolocne s gorilami (uz to by mohlo nieco napovedat), ale u nas nefunguju, takze sa nam nevyvinie celust a zuvacie svalstvo a to dovolilo vacsi mozog. Potom este nefunkcny gen, ktory inhibituje mozgove nadory ale znova aj rast mozgu.
Ak Ti to nestaci, mame aj ludi s extremne silnymi kostami, u ktorych je to priamo vysledok novej mutacie.
Predkladas programovu teoriu z informatiky, na evoluciu to aplikovat nemozes, nejde o nahodny proces.

Ze zakon ignoruje nadprirodzeno mi nahovara,ze mozno je k tomu dovod. Mozno je to v tom, ze astrologicky horoskop je natolko vagny, ze sa s nim stotozni 90% ludi, mozno je problem, ze vzdy pri testovani nadprirodzene tvrdenia zlyhaju, mozno je to v tom, ze modlitba ma statisticky zhodny vysledok s nahodou.
Nechces mi radsej povedat, aby som prestal mlatit svoju zenu? Ja ad hominem nepouzivam, dokazuje to len slabost Tvojich tvrdeni.

Zas ad hominem a nie. Totiz ak by 1000 svedkov videlo tu istu udalost, mozno by sa dalo uvazovat o pravdivosti. Ty mas ale 1000 svedkov, ktori vypovedaju o svojej vlastnej udalosti s vlastnym Bohom v ich vlastnej hlave. Ak Ti zozeniem 1000 ludi, ktori povedia ze videli aka je Zem plocha, zacnes to brat ako fakt?

Halucinacie vysvetluju preco psychicky chori ludia vidia veci, ktore nie su. Sny SU halucinacie, akurat sa deju v case ked spis.
Mozog mam zapojeny, inak by som bol mrtvy, Ty radsej zacni argumentovat inak ako ad hominem.

Evolucia je fakt, teoria evolucie tento fakt vysvetluje. Nazvi si ich ako chces, z reality fikciu nespravis. Ak by Ti skutocne slo o pravdu, vystaval by si konkurencnu teoriu s lepsimi dokazmi nez ms evolucia. Tebe ale ide iba o to, aby si si potvrdil to, comu uz veris a tak chces odmietat dokazy, ktore tomu odporuju.

O pozorovani toho viem dost na to aby som vedel, ze nadprirodzeno nikdy pozorovane nebolo. Niekde som tu uz vysvetloval ze pozorovanie a svedectvo je iny proces a vela nadprirodzenych "pozorovani" nesplna vobec ziadne kriteria, kedze ich svedok nepozoruje zmyslami.


359.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 19:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.362.
označiť príspevok

J.Tull
   21. 10. 2016, 19:50 avatar
Fotooon, Znaky ktoré dedíme po rodičoch sú už hotové programy, ktoré sa len kombinujú. Evolučná lož však učí o Samo-vzniku nových programov. Napríklad tu sú niektoré znaky kombinácie hotových programov:
io9.gizmodo.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
  


368.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 20:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.372.
označiť príspevok

J.Tull
   21. 10. 2016, 20:16 avatar
Fotooon, tak mi odpovedz, zopakujem:
ktorá informácia ma vyššiu entropiu:
...podaril sa mu kritický PRELET...
alebo
...podaril sa mu kritický PREMET...
prípadne
...0101 0010 1001...
či
...0101 0010 1011... ?
Nemám na mysli informácie, akými by boli povedzme ...podaril sa mu kritický PRE1ET...; ...0101 0010 10M1...


374.
označiť príspevok

J.Tull
   21. 10. 2016, 20:24 avatar
Fotooon, ako dochádza k poškodeniu "informácie"? ...je naprogramovaná? ...alebo "náhodným samo-vznikom"?  


382.
označiť príspevok

Fotooon muž
   22. 10. 2016, 15:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.384.
označiť príspevok

J.Tull
   22. 10. 2016, 15:23 avatar
Fotooon, kde sa nachádza ten program a akým spôsobom kontroluje... ? DNA je deoxyribonukleová kyselina, sú to v podstate uhlíkové väzby, vodíkové "mostíky"... a k "chybám" dochádza pri jej replikácii... čo však tvorí program, aká kyselina, či iný zránik...?


387.
označiť príspevok

Fotooon muž
   22. 10. 2016, 17:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.391.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   24. 10. 2016, 13:03 avatar
V poriadku, genetický program tak môžeš analogizovať, ale keďže kopírovanie nie je dokonalé, nemôžeš povedať, že sa nedokáže meniť. Dokáže to k horšiemu aj k lepšiemu.
Evolúcia nehovorí nič o vzniku genómu ani života, to je straw man, ktorého sa chytáš zakaždým. Evolúcia hovorí len o tom, ako sa menia organizmy v závislosti na prostredí. Je tu aj určitá homogenizácia v rámci veľkých populácií v stabilnejšom prostredí a tú by sme mali vidieť všade, ak by genetická štruktúra nemala tendenciu sa meniť. Malé populácie ale vykazujú oveľa väčšiu divergenciu a to presne koreluje s prirodzeným výberom. Pre samostatné stvorenie nehovorí nič, keďže napríklad všetky stavovce zdieľajú veľmi podobnú DNA, podobné súčiastky aj ich usporiadanie a tým aj spoločného predka, ktorého nájdenie Ty stále zapieraš.

Ty si použil i7 a to je ten problém, dizajn vytvorený ľuďmi sa sám nereplikuje. PC vírusy sú založené na informáciách, tie sa replikovať dajú. ale replikujú sa dokonale, nová kópia je rovnaká ako predošlá. DNA nefunguje ako PC programy a vírusy, aj malá chyba v programe môže mať katastrofálne následky, ale v ľudskej DNA je len málo génov, ktoré zohrávajú dôležitú funkciu a ich fungovanie nie je závislé na jedinom zapojení.

Nie, nedám Ti sem žiadne výpisy, dám Ti kľudne článok.
www.the-scientist.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
A všimni si, že to robíš zas, snažíš sa mi vnútiť svoje kritériá, že ak som pozorovanie nespravil sám, nemá žiadnu cenu, ale na druhú stranu Ti nezáleží na tom, či mám ako ukázať, že som pozorovanie robil, ako dôkaz Ti postačí samotné tvrdenie alebo početnosť ľudí, ktorí ho podporujú.

Teória informatiky sa dá použiť pri náhodných systémoch, evolúcia je ale nenáhodný systém, takže nie.

Halucinácia je vnímanie bez reálneho stimulu. Vieme, že to mozog dokáže (vymaže nos zo zorného poľa, pridáva obraz do slepej škvrny) na dennej báze a vieme. že ten proces môže pochybiť alebo môže byť chybné mozgové spojenie, ktoré potom spôsobuje halucinácie častejšie.
Ty tu obviňuješ ateistov z toho, že niečo chcú dokázať len na základe vysvetlenia a pritom sám asertuješ démonov ako pôvodcov halucinácií, pričom si existenciu démonov (alebo Boha) nijak nepodložil.

Všetky principiálne položky evolúcie boli pozorované a opakovane. Na druhú stranu, samostatné a špeciálne stvorenie od Boha (alebo Boh samotný) nikdy pozorované neboli. Neexistuje lepšia teória a nemá to vplyv na fakt, či je evolúcia pravdivá, tá stojí na vlastných dôkazoch a tak by mala stáť aj Tvoja alternatíva, nech už je akákoľvek. Tým že budeš donekonečna vyhlasovať, ako je evolúcia rozprávka pre dospelých nepomôžeš nijakej alternatíve.

Tie tvrdenia za lži nevyhlasujem. Jediné čo hovorím je, že nemám dôvod im veriť a to je moja pozícia, kým nebudú dostatočné dôkazy. Pozorovanie a osobné svedectvo sú skutočne odlišné činnosti a že sa v tom snažíš hľadať pseudoskepticizmus mi hovorí, že by si ho najprv mal hľadať u seba.


396.
označiť príspevok

Fotooon muž
   24. 10. 2016, 13:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.400.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   24. 10. 2016, 14:46 avatar
Vieš nejak v rámci DNA definovať informáciu? Nová môže byť aj chybná a už som Ti ukazoval aj ako máme s gorilou spoločnú DNA, ktorá tvorí čeľuste, naša je však nefunkčná a dovolila vznik veľkého mozgu. To že tam tá informácia je dokazuje spoločný pôvod, spoločného stvoriteľa ale veľmi nie, keďže všemocný stvoriteľ nemá dôvod, aby si jeho výtvory boli tak veľmi podobné.

Evolúcia nehovorí nič na tému vzniku prvej bunky, hovorí len ako tá bunka ďalej pokračovala. Tie expresívne výrazy sú síce pekné, to sa však dá aplikovať aj na celú Bibliu.

Pri zrodení nového jedinca pozorujeme vznik plne funkčného fenotypu. Jedná sa teda o stvorenie? Nič totiž nenaznačuje tomu, že by nový jedinec vznikol inak ako na základe funkcií, ktoré mal predošlý jedinec.
Fakt, že niečomu veria malé deti nehovorí vôbec o pravdivosti tvrdenia aj malé deti, ktoré si vysvetľujú veci po svojom veria v Boha, podľa Tvojej logiky je to preto hovadina.
Nič z faktov, ktoré podľa Teba hovoria pre stvorenie nenaznačuje, že sa jedná o stvorenie od vyššej bytosti a veľa vestigiálnych štruktúr hovorí proti tomu.

PC vírusy sa replikujú dokonale, teda keď zmeníš prostredie (antivírus) vyhynú, pretože u nich nedošlo k zmene a u prostredia áno. Nevznikli samé, pretože každodenne vidíme ako vznikajú, vieme kto ich tvorí. Pri Bohu to nevidíme, nikdy nebol pozorovaný vznik hotového organizmu bez toho, aby pochádzal z iného organizmu, takže stvorenie nie je založené na nijakých faktoch, snaží sa len interpretovať a vysvetliť jednu záhadu oveľa väčšou záhadou a tak nemá nijakú vysvetľujúcu hodnotu.

Už som Ti proces mutácie opakoval xkrát a už bol veľakrát pozorovaný. Pri kopírovaní DNA dochádza k chybám, tie majú veľmi náhodný charakter aj rozsah, transpozícia napríklad prekopíruje hneď niekoľko génov. Nefunkčné mutácie majú za následok hrošie prežitie organizmu v prostredí, tie ktoré sa do prostredia viac hodia, majú lepšiu šancu na prežitie.

Náhodné chyby určite zvyšujú chaotickosť systému, s tým sa nehádam. Ak máš ale mechanizmus, ktorý vyberá len tie chyby, ktoré fungujú v novom systéme, bude fungovať aj naďalej. Skús si to predstaviť takto: máš rad číslic 100, 101, 104, 110. Máš algorytmus, ktorý Ti má v každom kroku pridať 3 čísla na jedno náhodné miesto. Ak to ponecháš takto, celkom určite sa nedopracuješ k tomu, aby si mal čísla zoradené od najmenšieho. Ak ale pridáš algorytmus, ktorý vymaže ktorýkoľvek rad, ktorý obsahuje trojčíslie nezapadajúce do stúpajúceho radu (101 100 105), dopracuješ sa zakaždým k výslednému radu so stúpaním. Tomu sa hovorí sito, vysledky ktoré sa nehodia sú odfiltrované, fenotypy ktoré nefungujú su vylúčené z genofondu, často ešte než sa narodia.
Neviem ako si to predstavuješ, ale akákoľvek zmena v genetickej štruktúre s ktorou môže organizmus ďalej žiť je novou informáciou a výber ju buď vyberie alebo nevyberie. Ide stále len o sito, to vyberá na určitých kritériách, bez zjavného cieľa ale s presnými kritériami.

Všetka pozorovaná realita samozrejme môže byť halucinácia a do určitej miery aj je. Napríklad materiály, ktoré vnímame ako pevné su z drvivej väčšiny tvorené prázdnym priestorom, ale pre nás je výhodnejšie ich vidieť ako pevné. Ak by aj celý svet bol nereálna halucinácia alebo Matrix, nemá to na mňa žiadny vplyv, pokiaľ nemôžem zistiť, že sa jedná o halucináciu. Je to solypsistická hypotéza a nedá sa vyvrátiť ani potvrdiť, musím pracovať s realitou ktorú mám, nie s tou o ktorej mám dojem, že by mohla existovať.
Zase ad hominem, baví Ťa to ešte? Pripadáš si, že máš navrch ak môžeš nepodložene tvrdiť, že veciam nerozumiem a ja sa Ti neoplácam osobnými útokmi? Sny sú tiež halucinácie, vidíš v nich hotové, často aj hovoriace postavy, ktoré sú čisto produktom Tvojho mozgu. Ak mi 1000 ľudí povie, že po Bratislave behal dinosaurus, ale nikto nemá žiadne stopy, trus ani fotky, ktoré by neboli upravované, nemám dôvod im veriť.

Definuj najprv druh, potom si môžeme hovoriť, či tie položky máme alebo nemáme.
Pozorujeme tvorenie objektov TVORCAMI, nie že sa tie objekty tvoria samé. Vidíme ako ľudia stavajú domy, nie že z jedného domu sú zrazu dva veľmi podobné. Objekty, ktoré tvoria ľudia sa nereprodukujú samé, organizmy ale áno a tak je tam určitý predpoklad, že sa vždy tvorili samé. Ty im ale chceš pripísať iný typ stvoriteľa, ktorého nikdy nikto nepozoroval pri práci a ani výsledky jeho údajnej práce nezodpovedajú predpokladom inteligentného dizajnéra, napriek tomu ale má byť rovnako samozrejmý ako ľudskí inteligentní dizajnéry, to je skrátka a jasne falošná ekvifikácia.
Prebratý som, je to nejaký druh mantry, že to opakuješ pri každej jednej debate so mnou?

Neignorujem pozorovania, dal som Ti celkom jasnú definíciu toho, čo je pozorovanie a čo osobná skúsenosť. Osobné skúsenosti sa nedajú dokázať ani vyvrátiť, kým nie sú demonštrované v experimente a vtedy sa stávajú pozorovaním. Ak mi niekto povie, že pre neho osobne veľmi dobre funguje homeopatia, nemám dôvod mu veriť, kým sa to nepreukáže pri dvojitom slepom experimente a takto pristupujem ku všetkým dôkazom. Tie ktoré sú prislabé nemusím brať v úvahu, Ty ale chceš aby tie slabé boli pre mňa výpovednejšie ako silné, to činí pseudoskeptika z Teba
Cesta na mesiac sa neopiera len o osobné svedectvá, existujú videá, merania, vzorky, stroje, výpočty. Nič také pri "pozorovaniach" - osobných svedectvách neexistuje.


402.
označiť príspevok

Fotooon muž
   24. 10. 2016, 23:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.360.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 19:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.188.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 10. 2016, 22:49 avatar
173,....absolutná neznalosť základných pojmov. Fosílie aj z pohľadu evolucionistov poukazujú na všetko ,len nie na postupný vývoj. To vnímajú aj čestní evolucionisti. A už tobôž tu nemožno hovoriť o "prechodoch na iné druhy".
O DNA asi tiež asi toho moc nevieš. Všeobecná téza,že s opicami máme mnoho spoločného/génom,Dna/ ,sa tiež ukázala ako nepravdivá. Aj malé percento odlišnosti poukazuje na priepastný rozdiel medzi človekom a opicami.
A mutácie v istých opakovaniach vždy vedú k anomáliám a nikdy nemôžu prekročiť medzidruhovú bariéru a vytvoriť niečo nové! Iba v rámci druhu môžu prirodzeným spôsobom napomáhať istému druhu,prispôsobiť sa meniacim podmienkam.
A veda sa vo svojich hlavných tézach pridŕža úplne nevedeckých postupov a fantázie. Vznik živého z neživého,počiatok tvorenia, alebo keď veda náhodu povýšila na tvorivý princíp. To nemá nič spoločné s vedou a raciom/samo sa to urobilo nejak/.
Súhlasí Wolfe


209.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 04:32 avatar
Ak mas na mysli, ze nie je jasne ake velke boli evolucne kroky, tak mas pravdu, ale na evoluciu fosilie jasne ukazuju, chcel by som vidiet vyjadrenia evolucnych vedcov, ktori hovoria ze nie.
O prechodoch na ine druhy sa s kreacionistami hovorit neda, kedze nie su ochotni definovat ani akceptovat hranice druhu na ktore chcu sami poukazovat.
Odpusti si prosim vyjadrenia k tomu co viem alebo neviem, je to osobny utok a nepatri do diskusie.
So simpanzami mame viac spolocnej DNA ako kon so somarom, rozdiel nie je ani zdaleka priepastny ani geneticky, ani fenotypalne.
Ak teda mutacie neprekrocia fenotypalnu barieru, vies nejak urcit kde je a preco ju neprekrocia? Mutaci samozrejme mozu vist k chybam, tie vsak nebudu pokracovat cez sito prirodzeneho vyberu, kdezto pozitivne mutacie sa vdaka nemu rozsiria viac.
Ze mutacie tvoria nove vlastnosti bolo mnohokrat dokazane. Prisposobenie podmienkam je presne ta vec, ktora je vysledkom prirodzeneho vyberu a cim dlhsie trva, tym viac sa prisposobi.
Ake su tie nevedecke postupy a fantazie?
Vznik ziveho z neziveho nie je sucastou evolucie, je to samostatna teoria, ktora zatial skor len hypotezou, teda viacerymi hypotezami, mdzi ktore mozeme zaradit aj stvorenie, ale vedci skratka nepriraduju prve miesto vysvetleniu jednej zahady inou (ako vznikol Boh?)
Súhlasí fajer


219.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 06:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.230.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 08:19 avatar
Vyroky kreacionistickych vedcov nie su dokaz.


263.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.138.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 20:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.144.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 20:34 avatar
To už tu čítam 4x. Prečo nikto neodpovedá na otázku, ktorú pokladám? Je pre Boha dôležitá iba chvála a poklonkovanie? Pretože ak veríš, nemusíš byť dokonalý, aby si dostal odmenu, ale ak neveríš, patríš automaticky do pekla. Čiže je mu v podstate ukradnuté ako sa chováš k ostatným príbuzným a primátom, stačí ak slepo veríš.
Ešte raz, je váš Boh tvor, ktorý odmeňuje naivitu a trestá používanie rozumu, ktorý nám dal?


148.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 20:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.153.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 21:05 avatar
A teraz uz 5x
A stale ostava to iste, ze skutky mozes mat akekolvek ale nevieru stihne trest. Cize ak ma Boh potresta, bude to za hriech neviery, ktory ako jediny nedokaze odpustit, kdezto kebyze mam vieru, dokaze odpustit vsetky hriechy. Odmenuje naivitu, tresta rozum a slobodnu volu.


155.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 21:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.163.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 21:34 avatar
Čiže ak by som niekoho zabil v sebaobrane, nepomôže mi už od zatratenia nič?
Takže ak je Kristus amnestia z pekla, priznávaš tým, že odpustí akékoľvek hriechy. Ja sa tu ale bavím o ateizme, neviere v Boha, za ktorú je peklo zaručene. Čiže je to nemorálnejší čin ako vražda. K ateizmu ale prídeš tak, že kladieš otázky a používaš mozog, ktorý je údajne darom od Boha. Čiže Ťa potrestá za jeho používanie, kdežto za slepú vieru a naivitu je odmena v podobe odpustenia hriechov. Ani 1x si mi neodpovedal na otázku, či je toto nekonečne spravodlivý Boh, ak Ti odpustí nemorálnu činnosť na základe toho, že v neho veríš a klaniaš sa jeho alter-egu.


169.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 21:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.170.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 21:50 avatar
Napísal si, že ma pred sudcom nič nezachráni ak sa jedná o vraždu, ja som to redefinoval na zabitie, keďže Biblia káža veľmi všeobecne len o zabíjaní (a potom káže vyložene zabíjať a plieniť).
Áno, čiže ak uverím a budem sa heavy-metalovému židovskému zombie klaňať, odpustí mi hriechy, bez viery mi ale neodpustí, takže nechápem ako môžeš tvrdiť, že viera tu nie je to o čo mu predovšetkým ide.
Boh trestá ateizmus, ide o myšlienkové pochody, ktoré možno pokladáš za nesprávne, ale stále sa odohrávajú v mozgu. Jedine, že by si mal nejakú hypotézu o samostatnom orgáne, ktorý je zodpovedný za ateizmus.


175.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 22:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.177.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   19. 10. 2016, 22:05 avatar
To kde si nabral ?


178.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 22:08 avatar
K ateizmu sa dostaneš iba premýšľaním a tým že aplikuješ skepticizmus, ktorý aplikuješ bežne v každom momente svojho života (neveríš reklamám, neveríš ak Ti niekto povie, že videl Allaha ako mu okopáva záhradu) - ak sa to na Teba nevztahuje, tak pardon
Nijak si teda nedokázal, že ateizmus nie je dôsledkom používania mozgu (nazbúdaj, pre túto chvíľu je irelevantné, či ho považuješ za rozumný názor)


186.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 22:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.187.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 22:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.212.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 05:10 avatar
Co si kompenzujes tym ze ma oznacis za pseudoskeptika? Ty vidis niekde hypotezu o tom ze je v plasti voda a okamzite po nej skocis ako po dokaze Tvojej prekoncepcie. Ja som hladal odpovede v Bibliia vyslo mi, ze Boh je ukrutny diktator a produkt fantazie primitivnych ludi, tak ako vsetci bohovia historie. Ze v nich vsetkych veris je obrazom Tvojej vlastnej indukcie, v ktorej si si musel obratit, ze veris vsetkym ocitym vypovediam, aby si mal moznost verit tym o ktore mas zaujem.
Fotky z mesiaca a vystavene vesmirne lode a lunarne moduly existuju. Ak by som si precital, ze sme boli na mesiaci pred 5000 rokmi a nemame ani fotky ani kamene ani vesmirne lode, bol by som voci tomu skeptickejsi.
Ani v jednom pripadi si neukazal samostatny system mimo mozgu zodpovedny za ateizmus a Tvoja racionalizacia, ze ateizmus nie je vysledkom cinnosti mozgu je neopodstatnena.


222.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 06:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.224.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 08:02 avatar
Na ten pseudoskepticizmus potrebujem od Teba trochu viac. Ze Ty si pseudoskeptik si mi dokazal, ked vyzadujes od vedcov stale viac dokazov a ak neuspokoja kazdy neduh alebo nepresnost, je cela teoria nanic, ale ked sa jedna o ocitych svedkov, maju pravdu, nech tvrdia cokolvek.
Pseudoskeptik znamena, ze neaplikujem rovnake dokazovacie standarty na vsetko. Cize ak mi niekto povie, ze Zem ma miliony rokov, pozadujem rozumne dokazy, ak mi niekto povie, ze ho uniesli mimozemstania, pozadujem dokazy. Ak to niekto povie Tebe, pozadujes dokazy len v prvom pripade, v druhom je samotne tvrdenie dokazom.
Ukaz mi teda, kde sa aplikuje moj pseudoskepticizmus, nemozem sa branit proti tak vseobecnemu obvineniu.
Fotky duchov existuju, presne ako fotky lochnessky, su to podvrhy alebo svetelne chyby na filme, gulove blesky su na druhu stranu celkom konkretne zachytene fotkou, kamerou aj meranim.
Nikde sa to nedocitam, ide o modelovu situaciu a vies to, nestracaj cas tym, ze sa tvaris ze nie.
"K ateizmu sa da dospiet emociami" to je jediny sposob?
Emocie su chybne fungovanie mozgu??? Poprosim k tomu studiu, to si si vymyslel teraz


257.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.324.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   21. 10. 2016, 08:06 avatar
Dostatocne si ukazal, ze si to o mne myslis, neukazal si vobec nijak, ze nim som. Ak sa Tvoj vyrok rovna faktu len preto, ze si to povedal, mozem ja povedat, ze si klamar a dostatocne som Ti ukazal ze nim si.

Takze tvrdenia vedco o fyzickom svete, ktore boli testovane nad rozumne pochybnosti su pre Teba vynimocne tvrdenia. Dokazy pre evoluciu sa mne zdaju viac nez len uspokojive. To neznamena, ze ide o kompletny obraz sveta, ani ze sa v buducnosti nezmeni, len tolko ze je to najpresnejsi obraz o povode komplexity a "zjavneho dizajnu" v prirode, ktory mame.
Co sa tyka potom ocitych svedectiev, jedna sa o mimoriadne, az neuveritelne tvrdenia a dokazy su ohromne obycajne. Takze bud povazujes tvrdenia o vskrieseniach, mimozemstanoch, macacich bohyniach a demonoch za bezne tvrdenia alebo povazujes ocite svedectva za neobycajne dokazy. A Ty hovoris mne nieco o pseudoskepticizme.
Robis chybu, ked povies, ze vypovede o mimozemstanoch su pozorovania. Su to svedectva, pozorovanie je vedecka cinnost velmi vzdialena svedectvu. Pri pozorovani totiz prikladame dokazy, ze sme pozorovanie spravili (kamera, fotka, meranie).
Ak by si chcel vypovediam prikladat taku hodnotu, mozes sa rovno pridat na stranu spolocnosti plochej Zeme, ktora tvrdi ze vsetky pozorovania dokladaju plochu Zem a vedci celosvetovo konspiruju, aby nas drzali v nevedomost, celkom povedome, nie?
en.m.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Nahoda-vyber je nezvycajne tvrdenie len v biologii, kedze ma tak dlhu casovu skalu. V ekonomike a sociologii je tento jav nadherne funkcny a pozorovatelny.

Cize ak veris vo vecny zivot, nie je to preto, ze Ti to vyhovuje?
Ateizmus pre Teba asi znamena nieco ine nez pre mna. Je to odmietnutie tvrdeni o nadprirodzene, pre ktore nie su dostatocne dokazy. Ja som neprisiel nejak emocne k zaveru, ze som z myslienky Boha smutny a tak neexistuje. Neprisiel som ani k zaveru, ze mame dokazy, jtore by hovorili ze neexistuje.
Jediny zaver ktory mam je, ze dokazy pre Boha nie su dostatocne, aby som mohol mat vieru v jeho existenciu a tym padom nemozem prijimat argumenty, ktore beru jeho existenciu ako fakt.
Pytam sa znova, ak som na tento zaver nepouzil svoj rozum (mozog) co som teda pouzil?
www.dailymail.co.uk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


355.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 18:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.225.
označiť príspevok

fajer
   20. 10. 2016, 08:04 avatar
Boh síce je ukrutný, ale iba proti hriechu a hriešnikom, ktorý sa hriechu nechce vzdať. To je vporiadku. (Ostatní bohovia jednajú väčšinou nespravodlivo, lebo sú to vlastne padlí anjeli, pretvarujúci sa za bohov)..A prečo je ukrutný, k milionom detí, ktoré trpia vo vojnách umierajú od hladu...To je v poriadku....si debil Fotoon, nič viac....


258.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.227.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 08:11 avatar
K ukrutnosti:
Takze sme sa konecne k niecomu dostali, Boh nie je nekonecne dobry, ma velku zlost na krevety, kozie maso v marinade, znasilnene zeny, miliony deti umierajucich na choroby, ktore on osobne dokonale a jednotlivo vytvoril.
Tvoj Boh je teda krutovladca, mame sa mu klanat, aby nas jeho zelezne topanky nerozdupali. V tom pripade dava Biblia zmysel, ak Boh nie je dobry, vysvetlilo sa tym takmer vsetko, vdaka.


261.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.325.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   21. 10. 2016, 08:09 avatar
www.godhatesshrimp.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Ad hominem, pekne, minuli sa Ti argumenty? Obycajne s tym zacnes neskor.


356.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 18:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.395.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   24. 10. 2016, 13:29 avatar
Takže ak Boh diktuje prorokom, že určité živočíchy mora (medzi nimy aj krevety) sú "zvrátenosť", chce tým vyjadriť svoj pozitívny alebo negatívny vzťah k daným živočíchom? Ak je to len negatívny vzťah, prečo tak silné slová?
Ak Boh povie, že homosexualita je zvrátenosť, značí to, že mu homosexuáli nevadia?
To na čom sa smeješ je nezmyselnosť Biblie, fakt, že "mám dosť" s tým nemá čo robiť, Tvoje ad hominem mi nič nerobia, len Ty vďaka nim vyzeráš kompletne bez argumentov


399.
označiť príspevok

Fotooon muž
   24. 10. 2016, 14:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.401.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   24. 10. 2016, 14:55 avatar
Ak mu povieš, nepi kávu, si ešte mladý, znamená to, že nechceš aby pil kávu. Ak mu povieš, "Nepribližuj sa ku káve, je to zvrátenosť a tak k nej budeš pristupovať!" opýta sa Ťa čo je na káve také hrozné. Zvláštna logika, veru, nechcel by som byť Tvojim dieťaťom, že mu budeš vysvetľovať, že všetko čo nemá jesť je zvrátenosť a protiví sa prirodzenosti

Nemáš jediný dôkaz že Boh stvoril čokoľvek, ale skúsim to teraz nechať tak. Namiesto toho pôjdem podľa Tvojej logiky. Boh stvoril muža a ženu a všetko živé a všetko živé má DNA. DNA nikdy nemutuje, sú to všetko len programové odchylky, ktoré tam stvoriteľ dal. Homosexualita je geneticky založená u iných druhov rovnako ako u ľudí. Jedná sa teda o programovú variáciu, ktorú tam všemohúci dal, ale požaduje za ňu smrť. Nech to zoberieš akokoľvek, v Tvojom pohľade je homosexualita výsledkom Božej práce a napriek tomu ju nenávidí.
Sústavne všetkým oznamujem ,že Ty odmietaš civilizovane diskutovať a napadáš ma osobne s tým že trepem, meliem, mám dosť, nemyslím, spím, neuvažujem, bolí ma premýšľanie... To že nevieš čo je ad hominem teda ukazuješ len Ty a to hlavne tým, že ich používaš bez prestávky odkedy sa Ti minuli argumenty a už sa len snažíš nafukovať medzery v evolučnej teórii.
Prestanem na to poukazovať, ak ich prestaneš používať, v jednoduchosti je krása.


403.
označiť príspevok

Fotooon muž
   25. 10. 2016, 00:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.404.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   25. 10. 2016, 02:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.179.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   19. 10. 2016, 22:09 avatar
O zabití píše Biblia (a potom káže zabíjať a plieniť), čiže nepokladám svoju transformáciu Tvojho výrazu za neopodstatnenú, práve naopak.


189.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 22:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.211.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 04:42 avatar
Ja hovorim o vybojnych vojnach, myslim ze to je 9 v druhych desatoro (tie co skoncili v arche).


221.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 06:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.226.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 08:06 avatar
Hovorime o Biblii, a o prikazani nezabijes, traktory miesas len Ty.
www.godlessgeeks.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Jasne vidis, ze nezabijes je mimoriadne vagne prikazanie a smrt kamenovanim je trest za porusenie ktorehokolvek z prikazani, takze tolko k nezabijes.


260.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.326.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   21. 10. 2016, 08:13 avatar
Ak by moslim Tvoju zenu popravil za to, ze nema burku, je to trest alebo vrazda?
Ja som vychadzal z anglickeho prekladu, Bibliu som cital, ale nie v hebrejcine, hovorit ale ze som si zamerne vybral tento vyznam, aj ked som vedel o pravom je trochu nekorektne, zvlast ked som na fore novy a Tvoj predosly prispevok som zarucene necital.


357.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 18:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.394.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   24. 10. 2016, 13:25 avatar
Vidíš, tu sa rozchádzame v morálke (opäť). Podľa mňa totiž nikto nemá právo trestať na základe náboženstva niekoho, kto nie je súčasťou nábožensva.
Navyše som nešpecifikoval krajinu, mohlo by to byť kľudne v Nemecku, stačila by nejaká početnejšia moslimská komunita. Oni si svoju kultúru a teokraciu prinesú so sebou, je v poriadku ak za to popravia Tvoju ženu?

Nie, nemám povinnosť ísť do štúdia hebrejčiny, ak chcem pochopiť moralitu Biblie. Ak tam skutočne je, malo by to byť úlohou prekladateľov. Pre svoju osobnú potrebu som to mal overené akurát, viacero jazykov ktorým rozumiem to slovo prekladalo ako "zabiť"
Nič také ako evolucionista neexistuje, nie je to náboženstv ani ideológia, to je len projekcia ľudí, ktorí sa snažia odvrátiť pozornosť od toho, ako slabý je ich argument.


398.
označiť príspevok

Fotooon muž
   24. 10. 2016, 14:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.228.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 08:15 avatar
Europska unia s Tebou nesuhlasi a Boh za zlocincov poklada ludi, ktori pracuju v sobotu alebo ludi, ktori varia kozlata v mlieku. Taktiez homosexualov, cudzoloznikov a este aj kudi co zavidia druhym dobytok (zeny), zasluhuju si podla Teba vsetci smrt? Ved je scestna moralka


262.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.327.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   21. 10. 2016, 08:19 avatar
Porovnavat moralnost vladnych systemov (teokracia a demokracia) mi pride ovela logickejsie ako porovnavat odobrovanie kruteho otroctva s nemoralnym (a nezakonnym) chovanim azijskych zamestnavatelov.
Ak su to zvratenosti, zasluzia si za to ludia umriet? Odkial beries istotu, ze sa jedna o nemoralne chovanie?
Straw man, nepovedal som, ze niekto umrel za zavist, len ze ju Biblia stavia do roviny s vrazdou a trestom za zavist je smrt.
Je to jedno z prikazani a ich porusenie znamena(lo) kamenovanie
Ak das ad hominem do zatvorky, stale je to ad hominem, bud sa nauc ich nepouzivat alebo nedebatuj.


358.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 19:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.393.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   24. 10. 2016, 13:20 avatar
A Ty chceš povedať, že je to v poriadku len tým ,že sa to aplikovalo len na židov? Že vyvolený Boží národ umiera vlastnou rukou vďaka nezmyselným prikázaniam má byť nejak v poriadku?
Je v poriadku, keď chcú moslimi niekoho za plavky v supermarkete kameňovať? Tvoje morálne cítenie je snáď na bode mrazu ak tieto veci schvaľuješ. Môžem sa sťažovať, ak ma chce potrestať náboženstvo, ktorému neverím na základe ich zvyklostí. Som tiež morálne dostatočne zdatný, aby som povedal, že kamňovať znásilnené ženy nie je dobrý nápad.

Skúšaj to ako chceš, je to vlastnenie inej bytosti a všetky zákony a obmedzenia pre otrokárov platili len pre hebrejských otrokov, takže k ostatným sa mohli správať ešte horšie.
Aký druh morálneho relativizmu to je, keď povieš, že ak uvidím otroctvo v kontexte, pochopím, že je dobré? Otrokári mali od Boha povolené zabíjať bezdôvodne aj hebrejských otrokov
www.the-scientist.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Či to robili? Zrejme nie veľmi často, prečo by som si ničil vlastné auto alebo pálil topánky? Ak ale odmietnu topánky poslušnosť a rozlepia sa mi podrážky, veľmi rýchlo poletia do koša a toto bola motivácia pre otrokov v izraeli, nesnaž sa tvrdiť, že nie.

Nedokázal si existenciu stvoriteľa, ale považuješ za dobrý nápad vraždiť členov rodiny za to, že sa narodili orientovaní inak ako Ty alebo scudzoložili, čím ďalej tým viac sa mi zdá, že Tvoje názory nemajú nič s morálkou, dôležité je len, čo si myslí Boh. Ak by Ti prikázal zabiť svoje dieťa alebo manželku, spravil by si aj to?

V prikázaniach, jedine, že by teda boli zoradené podľa morálnej hodnoty, čo nedáva zmysel, keďže cti otca a matku je pred vraždou a teda radšej by som urazil matku, než zavraždil neznámeho človeka.

Označ ma za luhára keď chceš, to by si ale musel nejak dokázať. Implikácia je pomerne silná, keďže sa tam píše, že závistlivec prinesie Božiu kliatbu na svoj národ.
Môžem ale pripustiť, že sa mýlim, nikdy som netvrdil svoju neomylnosť


397.
označiť príspevok

Fotooon muž
   24. 10. 2016, 14:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.208.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 10. 2016, 01:48 avatar
163....Wolfwood....sebeobrana je v Písme jasne definovaná a aj to ,kedy je človek ospravedlnený ak v sebeobrane niekoho zabije a kedy nie. Už som o tom písal. Bolo to zapísané a rozobraté v Mojžišových zákonoch,z ktorých sa dajú odvodiť zásady pre kresťanov dnes.


229.
označiť príspevok

Wolfwood muž
   20. 10. 2016, 08:17 avatar
Potrebujem citaty.
Ak sa aj da dnes nieco pouzit z Biblie, dokazuje to maximalne to, ze nieco zo starej moralky prezilo, rozhodne nie to, ze ma Boh vzdy pravdu.


194.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 23:51 avatar
133
Je zaujimave, ze je tuto oficialnu doktrinu si predstavuje kazdy inak..
Niekto ako plamene a siru, niekto ako smolnu jamu, niekto ako odlucenie od Boha..
Jedna vec je doktrina a druha vec je co hovori biblia.

A biblia hovori, ze trestom za hriech je SMRT, nie peklo


213.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 06:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.80.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 21:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.105.
označiť príspevok

J.Tull
   19. 10. 2016, 13:16 avatar
Ludwig, som rád, že nepovažuješ moje príspevky voči sebe za urážlivé... čo sa týka "tebe tvoj ateizmus na tomto fóre prejde" tak vedz, že neprejde, ani moja obhajoba náboženstiev nie vždy "prechádza" bez urážok... hádam niet diskutéra, ktorí by tu nebol iným pourážaný... naučil som sa byť splachovací - keď ma nase.. spláchnem, alebo inak (naučil ma to môj kamarát kresťan; už som to písal... ). Keď ťa niekto nahnevá, preglgni keď ťa nahnevá druhý, či tretí raz, opäť len preglgni a keď ťa znovu nahnevá, choď von a vypľuj...  


124.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 17:05 avatar
problem je, ze na neho sa vrhli ako supy na mrcinu..
Veriaci-4, tomii, ti do neho utocili nazyvali ho satanovym poskokom a asi desiatimi dalsimi moznymi nadavkami, potom povysenecky foton, ktory sa zacne vysmievat, stefan, a dalsi..
A to sa snazi kazdemu s kludom vysvetlit svoj postoj..

Potom scarlett ktora v Boha vobec neveri, ale Leine dlhe kopirovacie posty odsuhlasuje ako keby bola katolicka fanaticka..
Z nicoho nic zacne ho urazat a nadavat mu, aj vulgarne..
Teraz sa vratil po case dalsi ateista... zacal sa mu vysmievat a tlacit ho do svedkov jehovovych aj ked Ludwig JS nie je, len ma niekolko podobnych nazorov, ale to tu ma viac ludi..

Potom pridu dalsi ktori nie su tak utocni alebo nie su vobec utocni, ako Luther, neskor Astax a Kolega, a nechapu, preco sa mu nechce opakovat (po tolkych utokoch, ktori oni nezazili na vlastnej kozi) jeho argumenty..

To len tak na vysvetlenie okolnosti..

Poznal som to aj na vlastnej kozi koze, takze ho uplne chapem

Ale ja som nastastie pochopil, ze je zbytocne sa dlho s niekym hadat.. ked niekto nema sancu byt normalny, tak je to skoda casu a energie.. Takze ked nieco zacnem, po chvili mi dojde, ze to nikam nedojde
Súhlasí Ludwig


151.
označiť príspevok

Fotooon muž
   19. 10. 2016, 21:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.196.
označiť príspevok

Ludwig muž
   19. 10. 2016, 23:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.197.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 00:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.214.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 06:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.201.
označiť príspevok

Wolfe muž
   20. 10. 2016, 00:29 avatar
Kde presne?
A kto si ty, alebo veriaci, ze mate na take nieco pravo?


217.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 06:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 15:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.64.
označiť príspevok

Korund
   18. 10. 2016, 15:26 avatar
A teraz nás ešte "dovzdelaj" o „jedno splodenom synovi“. 


65.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 15:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.66.
označiť príspevok

Korund
   18. 10. 2016, 15:33 avatar
Na otazku odpovedať otázkou, to je typicka obrana jehovistu. 


67.
označiť príspevok

Korund
   18. 10. 2016, 15:35 avatar
Mimochodom, protestantov by si si mal vážiť. Aj tvoj otec zakladateľ Russell bol protestant. Dokonca kazateľ. 


68.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 15:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

Korund
   18. 10. 2016, 15:41 avatar
...pravoverní, množné číslo...píše sa mäkké i....nezmysly....píše sa y. Menej bifľuj Bibliu a douč sa gramatiku.  
P.S.: neznalosť gramatiky u jehovistov je dôsledok činnosti ich kazateľov, ktorí presviedčajú mladých, že nemakú čo v školách hľadať, radšej nech sa venujú "štúdiu" Biblie.


70.
označiť príspevok

fajer
   18. 10. 2016, 16:06 avatar


86.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 10. 2016, 04:25 avatar
Je to ateista a troll..
Byt trollom je na df moderne..


88.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   19. 10. 2016, 05:10 avatar
Korund je protestant. Protestuje proti JS, katolíkom, evanjelikom, čiže veriacim. 
Súhlasí Wolfe


101.
označiť príspevok

Korund
   19. 10. 2016, 11:56 avatar
Si slušný človek, tak ti odpoviem.:-) Ako úsmevný, tvoj príspeveok beriem. Vo vážnejšej rovine je to "trochu" inak.
Môj názor na hocijakú cirkev, či sektu je vyhranený a odmietavý. Považujem ich za inštitúcie, prísne hierarchicky usporiadané, zneužívajúce vieru človeka v Boha, pre ich vlastné ekonomické záujmy a mocenské ciele. Vyslovujem iba svoj názor, nie je to protest. Som dostatočne samostatný, slobodný a v konaní autonómny, aby ma mohli ovplyvňovať, rovnako ako moje blízke okolie, na ktorom mi záleží. Preto protestovať nemudím.
Akékoľvek zasahovanie cirkví, siekt, či náboženských skupín, /v rámci akéjsi difúznej religiozity/ do rozhodovania štátu odmietam.
Stále hovoríme o cirkvách a sektách, nie o viere v Boha. Viera v Boha je veľmi osobnou, veľmi intímnou, sférou človeka na to, aby sa o ňu handrkovalo na nejakom fóre, aby sa s ňou kupčilo, aby bola predmetom nenávisti a tárajstva rôznych tunajších "zaručene"správnych vykladačov.
Človek buď túto vieru má, alebo nemá. Nemožno mu ju vnútiť, ale ani vziať.
Hodnota človeka, v jeho podstste a univerze, je omnoho váčia, aby sme ju mohli posudzovať iba podľa viery v Boha.
Pekný deň. :-)


102.
označiť príspevok

Ludwig muž
   19. 10. 2016, 12:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.248.
označiť príspevok

Korund
   20. 10. 2016, 13:53 avatar
Astalavista, jehovista.  
Človeče, teba musí strašne srať, že som ťa odhalil ako agenta jehovistov.Ostatní na to prídu čo nevidieť. Taktika jehovistov, aj tu na fóre je jednoduchá. Rozprúdiť debatu o biblii, v čo najširšom merítku, aby diskutujúci hľadali stále viac a viac v biblii odpovede na provokujúce príspevky jehovistov. Urobia si rešerš a vyberú adeptov, ktorých oslovia k mimoverejnej komunikácii, napr. cez mail. A pokračujú omnoho intenzívnejšie... Takým súčasným adeptom, dostatočne naivným a prostoduchým je zrejme wolfík.


249.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 13:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.251.
označiť príspevok

Korund
   20. 10. 2016, 14:12 avatar
CHlape, ty si nedovidíš ani na špičky svojich topánok. Prekáža ti veľká aktovka so strážnou vežou. 


270.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.271.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.272.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 16:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.274.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 16:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.275.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 16:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.277.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 16:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.280.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 17:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.282.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 17:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.318.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 10. 2016, 00:37 avatar
Skoda ze si tento citat nehodil, ked jednal so suladom svojej viery v jedineho a nie trojjedineho Boha  


349.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 18:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.375.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 10. 2016, 20:39 avatar
si netvrdil, ze nejednal
takze si tvrdil, ze jednal so suladom svojej viery?

Takze ten citat bol logicky na mieste


383.
označiť príspevok

Fotooon muž
   22. 10. 2016, 15:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.316.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 10. 2016, 00:34 avatar
Ty rypes do ludi aj ked netroluju priamo do teba..
A Korund ocividne trolluje..
Je dost blbe, ze nie je dolezite pridat sa za pravdu, ale proti spravnemu nepriatelovi..


348.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 18:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.278.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   20. 10. 2016, 17:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.279.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 17:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.281.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 17:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.283.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 17:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.284.
označiť príspevok

veriaci-4
   20. 10. 2016, 17:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.285.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 17:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.286.
označiť príspevok

veriaci-4
   20. 10. 2016, 17:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.287.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 17:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.288.
označiť príspevok

veriaci-4
   20. 10. 2016, 17:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.290.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 17:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.292.
označiť príspevok

veriaci-4
   20. 10. 2016, 17:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.291.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   20. 10. 2016, 17:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.297.
označiť príspevok

veriaci-4
   20. 10. 2016, 17:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.298.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 17:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.299.
označiť príspevok

veriaci-4
   20. 10. 2016, 17:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.302.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   20. 10. 2016, 18:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.303.
označiť príspevok

veriaci-4
   20. 10. 2016, 18:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.320.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 10. 2016, 00:42 avatar
Ale to len vtedy, pokial ta veriaci nevola mrocha


350.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 18:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.352.
označiť príspevok

Ludwig muž
   21. 10. 2016, 18:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.363.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 19:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.376.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 10. 2016, 20:45 avatar
Existuje take motto: Nepriatel mojho nepriatela je moj priatel..
Na df plati nepriatel A mojho nepriatela B je moj priatel v pripade ze nepriatel A je mensi nepriatel, ako nepriatel B..

Veriaci jej nadaval do mrocht, ty do alkoholiciek, ale pokial sa na scene objavi vacsi "nepriatel" (B) tak ste zrazu velki priatelia...


377.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   21. 10. 2016, 23:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.300.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   20. 10. 2016, 18:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.311.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 19:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.312.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   20. 10. 2016, 21:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.313.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 21:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.344.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 17:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.345.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 17:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.347.
označiť príspevok

Ludwig muž
   21. 10. 2016, 18:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.379.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   21. 10. 2016, 23:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.293.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   20. 10. 2016, 17:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.296.
označiť príspevok

Fotooon muž
   20. 10. 2016, 17:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.301.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   20. 10. 2016, 18:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.319.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 10. 2016, 00:41 avatar
"Na slovne prestrelky s trollami nemam dnes fakt naladu." >>> Este ze netrpis samomluvou  


305.
označiť príspevok

fajer
   20. 10. 2016, 18:25 avatar
ty si ožratý stále, náboženstvo je droga, dosť ťažká závislosť, na bludoch...


342.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 17:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.338.
označiť príspevok

J.Tull
   21. 10. 2016, 13:43 avatar
Fotooon, nereagujem na Tvoj príspevok „296“... píšem podeň len preto, aby si si ho všimol (hoci neviem ako dokážeš zistiť, že niekto reagoval práve na ten Tvoj... ). Moja reakcia sa týka diskusie, ktorú máš s Wolfwood (najmä „192“)... zopakujem svoje otázky:
...ktorá informácia ma vyššiu entropiu:
...podaril sa mu kritický PRELET...
alebo
...podaril sa mu kritický PREMET...
prípadne
...0101 0010 1001...
či
...0101 0010 1011... ?
Nemám na mysli informácie, akými by boli povedzme ...podaril sa mu kritický PRE1ET...; ...0101 0010 10M1...

...predkovia Eskimákov, černochov, belochov boli osve stvorenými Bohom, prípadne, ak chceš, či Boh nejako upravoval, zasahoval do génómu potomkov Adama a Evy, aby "vznikli" predkovia Eskimákov, černochov, belochov...?
  


317.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 10. 2016, 00:35 avatar
Polemizuju tu snad uplne vsetci...
Nie len ten co podla teba pricuchol k naukam SJ


321.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   21. 10. 2016, 01:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.322.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 10. 2016, 01:32 avatar
Najprv si napisala "im pricuchol" akoze k jehovistom, a potom si dala mnozne cislo, tam bolo dost neiste, ci myslis df ludi alebo jehovistov

Keby sa odstranili vsetky zbytocne reakcie z tohoto fora, tak by forum zivalo prazdnotou  


315.
označiť príspevok

Wolfe muž
   21. 10. 2016, 00:30 avatar
Ty neveris ani v katolicke ucenie, ani v protestanstske, ani v ucenie svedkov jehovovych..
Nie je ti jedno nech je kto cokolvek...

Ja som adeptom, pretoze vidim, ze ti nejde o nic ine len o trollovanie..
Nie si vobec veriaci, o co ti ide, je spravit medzi veriacimi spor..
Keby sa tu hadali katolici a protestanti, tak by si sa pridal na jednu stranu, aby si prilial oleja..
Odhalil som o tebe pravdu, preto som adeptom


181.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 10. 2016, 22:30 avatar
101,.....nesúhlasím. Je to iba nelogická a nebiblická a filozofická rétorika toho,kto vyznáva nejaké "súkromné náboženstvo".
Ale Biblia nič také nepodporuje! Ježiš sám ustanovil istých ľudí a zoorganizoval prvotný kresťanský zbor. Na druhej starane varoval svojich nasledovníkov aby sa "neoddeľovali"/sám vojak v poli/, a aby "neopúšťali svoje zhromaždenia",....atd.
To tvoje "univerzum" je niečo ,čo už zaváňa úplne jasne hnutiu "New age". A to je ešte horšie ako byť neveriaci.


250.
označiť príspevok

Korund
   20. 10. 2016, 14:07 avatar
A vieš ty, brooklynský holúbok, ktoré náboženstvá sú súkromné? To sú tie, ktoré ukradli ľudom Boha, ukradli im jeho transcendentalny rozmer. Jednoducho si Boha sprivatizovali a vieru ľudí sa snažia deformovať v prospech svojich ekonomických a mocenských záujmov. Už vieš ktoré sú to? Každá cirkev, každá sekta medzi ne patrí. Rovnako RKC, ako jehovisti.
Tu je prapríčina všetkých vojen. Islam, proti islamu,teda šiiti ptoti sunnitom...Islam proti všetkým, ako nevercom....teror, teror, teror. RKC proti Islamu...krížiacke vojny. RKC proti protestantom, tridsaťročná vojna...RKC proti domorodým Američanom...milióńy povraždených. Novodobé pochlebovanie jehovistov Hitlerovi, pochlebovanie štb, v ich boji proti RKC.

A ten jehovistický odpor voči filozofii, napokon, rovnako ako proti vzdelanosti všeobecne? Nuž, ako hovoria vaši kazatelia, vyháňajúci vlastné deti zo škôl, odhovárajúc ich aj od štúdia na školách vysokých, je to strata času. lebo treba všetok čas venovať šíreniu vašich hlúpostí. Hnus!


252.
označiť príspevok

Ludwig muž
   20. 10. 2016, 14:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.253.
označiť príspevok

havran
   20. 10. 2016, 14:22 avatar
Ludwig-zabudol si, že na svete sú aj chytráci, ktorí používajú hlupákov ako kladivo. Samozrejme títo nikdy neurobia také zákony, ktoré by zneužívanie hlupákov klasifikovali ako trestný čin. Ta ako to riešiť? Vyubiť chytrákov, alebo hlupákov?


109.
označiť príspevok

veriaci-4
   19. 10. 2016, 14:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.77.
označiť príspevok

Astax1 muž
   18. 10. 2016, 20:29 avatar
Pri čítaní a vysvetlovaní sv.písma musíš brať do úvahy tri "princípy".
1. Ponajprv treba venovať veľkú pozornosť „obsahu a jednote celého Písma“.
2. Ďalej treba Písmo čítať „so zreteľom na živú Tradíciu celej Církvi“.
3. Napokon treba brať do úvahy analógiu fidei. Pod „analógiou fidei“ rozumieme spojitosť právd viery navzájom a v celom pláne Zjavenia.

Verše, ktoré ty považuješ za protiklady v súvislosti s Božstvom Ježiša Krista, ak sú čítané a vysvetlované podľa týchto troch princípov, tak sa v skutočnosti nejavia ako protikladné. "Ja a Otec sme jedno" --- " Otec je väčší ako ja"

Celé sväté písmo je písane v hlbokých analógiách a musí byť vysvetlované v tom istom Duchu v akom bolo napísané.


79.
označiť príspevok

Ludwig muž
   18. 10. 2016, 20:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.114.
označiť príspevok

J.Tull
   19. 10. 2016, 15:40 avatar
Ludwig, je toho nápadne viac, čo sa podobá Písmu, nielen učenie o logu, s ktorým asi prvý prišiel Hérakleitos z Efezu (možno 540 pred Kr. – † asi 480 pred Kr.). Pre zaujímavosť len pricapením zopakujem:
„... Keď sa Zarathuštra „narodil a vyrastal, voda a rastliny rástli“ ... „odteraz sa bude dobré náboženstvo mazdaizmu šíriť po všetkých siedmych kontinentoch“
Zarathuštra sprvoti žil v nebi. Až neskôr sa narodil k pozemskému životu. Narodil sa „uprostred dejín“ a v „Strede Sveta“. Keď Zarathuštrova matka dostala jeho chvarenah /tajomné fluidum, ohnivé svietivé, oživujúce a spermatické zároveň/, obklopilo ju veľké svetlo. „Po tri noci bočné steny domu vyzerali, akoby boli v plameňoch“ Pokiaľ ide o jeho telesnú podstatu, ktorá bola stvorená v nebi, spadla z dažďom a narástli od nej rastliny, ktoré spásli dve jalovice, čo patrili rodičom Proroka: podstata prešla do mlieka, ktoré zmiešané s haomou /nápoj nesmrteľnosti/ vypili jeho rodičia; prvý raz spolu uľahli a splodili Zarathuštru. Ahriman a dévovia sa ho ešte pred narodením márne pokúšali zahubiť. Tri dni pred tým ako prišiel na svet, dedina tak žiarila, že Spitamidi /kmeň, ku ktorému patril; „skvelí útočníci“/ opustili dedinu v domnienke, že je v plameňoch. Pri návrate našli dieťa vyžarujúce okolo seba svetlo. Podľa tradície sa Zarathuštra pri príchode na svet smial. Len čo sa narodil napadli ho dévovia, ale on ich zapudil vyslovením posvätnej mazdajskej formulky. Vyšiel víťazne zo štyroch skúšok /hodili ho na horiacu hranicu, do vlčieho dúpäťa .../.
Keď sa Ahura Mazda priblížil k Zarathuštrovi „ako Dobré zmýšľanie“ a spýtal sa ho: „Komu chceš zasvätiť svoj kult?“, Prorok odpovedal: „Tvojmu ohňu!“ a dodal „Pokiaľ budem môcť chcem pomýšľať na dar tvojmu ohňu z úcty k Poriadku, ktorý je v ňom!““ Anjeli-pôvod a hierarchia?hl=detska+rec
Zdôrazním podobu (nielen) s predstavami JS. Zarathuštra je prvým človekom, ktorý konal len dobro... Ahriman (diabol... ) sa ho viackrát pokúšal zahubiť a keď neuspel, sľuboval mu, ak sa zriekne jediného Boha, Ahura Mazdu, pozemskú slávu panovníka nad panovníkmi. Ako som vyššie uviedol, Zarathuštra bol splodený nadprirodzeným spôsobom. Jeho duchovné telo stvoril Boh mnoho tisíc rokov pred stvorením sveta. Bol predpovedaným Prorokom, je z rodu najväčších dávnovekých iránskych kráľov, ktorí odvodzujú svoj pôvod až od prvého človeka Gajómarta (Adam) Pre Shagaru a všetkých členov JS


82.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 10. 2016, 00:35 avatar
77,....."žvá tradícia cirkvi´" = ľudské náuky,nebiblické tradície.
Hádaj na koho možno uplatniť dnes dané slová?.....:"Nadarmo ma však uctievajú, lebo ako náuky vyučujú ľudské príkazy.‘ 8 Opustili ste Božie prikázanie a pridržiavate sa ľudskej tradície.“ Marek 7 kap.


198.
označiť príspevok

Shagara muž
   20. 10. 2016, 00:18 avatar
77,....už aj mnohí trinitári nepoužívajú toto primitívne obhajovanie trojice. To v súvislosti s pojmom "jedno".
Ty dávaš do pozornosti to,ako by sme mali vykladať Písmo a sám to hrubo porušuješ.
Slovo "jedno"/byť jedno/ podľa kontextu poukazuje úplne jasne na spoločenskú jednotu,tak ako aj kresťania majú byť v spoločenstve "jedno". Teda určite nie jednotu osôb v podstate,osobách. Niečo také vo vesmíre nemôže existovať. To iba v rozprávkach o drakovi s troma hlavami a z mýtov pohanstva/trojhlavý pes Kerberos/.
Teda, v tom čo píšeš,tie dva texty nie sú rozporuplné. Iba vtedy,ak ich nesprávne chápeš.


73.
označiť príspevok

Astax1 muž
   18. 10. 2016, 19:54 avatar
Ludwig
Neviem odkiaľ máš informáciu, že prvotní kresťania neprijímali náuku o Božstve Ježiša Krista. Práve naopak môžem spomenúť len niektorých sv.Ignác Antiochisjky, Sv.Polykapr, sv.Dionýz Areopagita a mnoho ďalších.

Zaujalo ma toto "On sa nikdy nenazval Bohom, naopak vyznával že jediným Bohom je Jeho Otec, nik iný. " Odhliadnuc od veršov kde sa hovorí, že On a Otec sú jedno.

V Ex 3, 13-15 sa píše o Mojžišovi, ktorý dostal od Boha úlohu ísť za Izraelitmi. No Mojžiš sa pýtal Boha: " Mojžiš povedal Bohu: "Ja pôjdem k Izraelitom a poviem im: "Boh vašich otcov ma poslal k vám." Oni sa budú pýtať: "Aké je jeho meno?" A čo im odpoviem?"
Boh povedal Mojžišovi: "Ja som, ktorý som!" - a dodal: "Toto povieš Izraelitom: "Ja-som" ma poslal k vám!"
To je meno Boha "Ja som"

Jn 8, 52-59 "Židia mu povedali: "Teraz už vieme, že si posadnutý zlým duchom. Abrahám zomrel aj proroci, a ty hovoríš: "Kto zachová moje slovo, neokúsi smrť naveky." 53 Si azda väčší ako náš otec Abrahám, ktorý zomrel? Aj proroci pomreli. Kýmže sa robíš?" 54 Ježiš odpovedal: "Ak sa oslavujem ja sám, moja sláva nestojí za nič. Ale oslavuje ma môj Otec, o ktorom vy hovoríte: "On je náš Boh," 55 a nepoznáte ho. Ale ja ho poznám. A keby som povedal: Nepoznám ho, bol by som luhár ako vy. Ale ja ho poznám a jeho slovo zachovávam. 56 Váš otec Abrahám zaplesal, že uvidí môj deň; i videl a zaradoval sa." 57 Židia mu vraveli: "Ešte nemáš ani päťdesiat rokov a videl si Abraháma?"

Podstatný je verš 58 "Ježiš im povedal: "Veru, veru, hovorím vám: Prv ako bol Abrahám, Ja Som." Či sa Ježiš Kristus nenazval tým istým menom, akým sa nazval Boh keď hovoril s Mojžišom? "Ja Som"

Židia veľmi dobre rozumeli jeho vyhláseniu, že sa vyhlasuje rovným Bohu a preto "59 Na to zdvihli kamene a chceli ich hádzať do neho, ale Ježiš sa skryl a vyšiel z chrámu. "

Taktiež je mi jasné, že pre človeka, ktorý je zatvrdilý vo "svojej pravde" nebude stačiť žiadny argument. Preto sa nepúšťam ani do žiadnych ďalších diskusií napríklad ohľadom prvenstva Rímskeho biskupa nad celou Cirkvou, pretože jednoducho viem, že by to bola iba strata času.


111.
označiť príspevok

J.Tull
   19. 10. 2016, 14:55 avatar
Astax1, budem zlý... Ty už nie si zatvrdilý vo "svojej pravde"? ... Teba už presvedčí nejaký argument? ...prestávaš reagovať, podľa mňa, keď tie Tvoje došli, keď už nedokážeš relevantne oponovať... použiť vlastný rozum...   
Preto Ti budem zbytočne písať, že prví kresťania sa moc nezamýšľali nad podstatou Krista, ale čakali predovšetkým na Jeho skorý príchod... až neskôr cirkevní otcovia, ktorí sa však museli najprv vysporiadať s gnostickými smermi, ako napríklad predstavovali Markión, Mání a pod.


112.
označiť príspevok

Astax1 muž
   19. 10. 2016, 15:30 avatar
J.Tull

Veru mňa nepresvedčí argument od ľudí, ktorí neprijímajú, že je len jedna pravda. A sv.Pavol hovorí, že len Cirkev je oporou pravdy. Ja nezahadzujem tradíciu Cirkvi, ktorá tu je 2000 rokov. Ja nezahadzujem učenie Cirkevných otcov a svätých ľudí, ktorí žili obdivuhodne svätým životom a skrze ktorých Boh konal zázraky len na základe toho, že som do danej pravdy neprenikol a "neuchopil" som ju intelektom. Lebo každý dostáva v miere, aká mu prináleží. Ak je teda niekto nižšie čo do milosti a nechápe zjavené pravdy má sa pokoriť pred tým, ktorý stojí vyššie v poriadku milosti a danú pravdu obsiahol. Ale keď ja tak neurobím, tak sa previňujem pýchou.

Načo sa mám s ním baviť keď ani nevie čo znamená Cirkevná Tradícia?

"prestávaš reagovať, podľa mňa, keď tie Tvoje došli" Nedaj sa pomýliť. Prestávam reagovať, keď viem, že by to bola len strata času pokračovať v danej diskusii.
Môj otec mi povedal: "Povedz raz, potom dva krát ale tretí krát nehovor. Lebo nik nemôže pochopiť to, čo mu nie je dané pochopiť. Preto to nechaj na Boha, nech to On zariadi podľa svojej vôle."

Vedz, že ani ja všetko neviem. Ale Cirkev áno. Preto, ak by som chcel silou mocou diskutovať, čerpám zo spisov Cirkvi.

"Preto Ti budem zbytočne písať, že prví kresťania sa moc nezamýšľali nad podstatou Krista" Ani to nebolo treba, pretože sami apoštoli verili, že Ježiš bol Boh. Vid Jána prvá kapitola. Táto otázka sa stala naliehavou len vtedy, ked sa začali vynárať rôzne bludy ohľadom prirodzenosti Krista.
Súhlasí lea_pragmaticka1


115.
označiť príspevok

J.Tull
   19. 10. 2016, 15:53 avatar
Astax1, škoda, že som nezbadal Tvoju reakciu skôr... už nestihnem, len krátko narýchlo... ako vieš, že apoštoli verili, že Ježiš bol Boh? Nikde v Písme to takto priamo napísané nie je a sú tam i verše, ktoré dávajú skôr za pravdu Ariusovi... okrem toho Písmo nie je Božie (Pánove) Slovo, ako o tom klamú katolíci  


132.
označiť príspevok

J.Tull
   19. 10. 2016, 17:57 avatar
Astax1, je len jedna pravda? ... a samozrejme tá katolícka  ... pokúsim sa trocha z inej strany a pricapím (som zvedavý na Tvoj názor):
4.5. Příčiny moderního ateismu.
První znamení vzniku ateismu múžeme nalézt již v období schizmatu v 16. století. Konflikty uvnitř církve - její rozdíly, náboženský fanatizmus a války, nemožnost náboženské svobody a tolerance - zrušili věrohodnost křesťanské víry. A to jednak uvnitř církve, tak v jejím chování vúči jiným náboženstvím. Touha po vláde, po dominanci nad jinými náboženstvími, pýcha atd. ovlinili spúsob chování křesťanství vúči jiným náboženstvím. Místo pravého ducha misionářské práce a touhy po spáse všech lidí, nastalo pohrdání jinými lidmi. Přesvedčení o tom, že křesťanství je nejdokonalejším náboženstvím, bylo zneužíváno a vedlo k tomu, že se na věřící z jiných náboženství pohlíželo s nadřazeností. Byl to blud, který na jedné straně vedl často k neuspěchu misijní práce, a na druhé vedl k tomu, že přitahoval kritiku náboženství. Kritici chápali, že pokud jejich útok úspěšně zdúvodní nepravdivost křesťanství, automaticky budou jako nepravdivé „demaskována" všechna ostatní náboženství ...  


162.
označiť príspevok

Astax1 muž
   19. 10. 2016, 21:32 avatar
Odpoviem zajtra.


239.
označiť príspevok

Astax1 muž
   20. 10. 2016, 11:05 avatar
J.Tull

Nejdem sa púšťať do dlhej diskusie nakoľko už diskutovanie ohľadom Božstva Ježiša Krista s Ludwig-om, Milky-m a so Shagar-om mi zaberá dosť času.

" ako vieš, že apoštoli verili, že Ježiš bol Boh? "
Podľa starokresťanskej tradície evanjelium podľa Sv.Jána napísal apoštol „učeník, ktorého Ježiš milova“ – ako sa on sám v nom označuje – v Malej Ázii na konci prvého storočia. Svedčí o tom sv.Irenej (zomrel r .202), Muratoriho zlomok (spred r.200), Tertulián, Klement Alexandríjský, Origenes. Po r.70 po zbúraní Jeruzalema, sv.ján preniesol svoje pôsobisko do Malej Azie, zvlašť do Efezu – kde kedysi pôsobil sv.Pavol a po ňom Timotej – a tam aj zomrel.
Práve v tomto prostredí Malej Ázie, ako už vysvitá z posledných listov sv.Pavla (Ef-Kol, 1,2 Tim), sa začali rodiť židovskokresťanskom prostredí prvé gnostické špekulácie, ktoré si žiadali priamy zásah apoštolov a Cirkevnej vrchnosti. Zaoberá sa nimi viacero apoštolských listov, ako sme videli vyššie a neskoršie sa nimi musel zaoberať aj sv.Ján, ako vidno z jeho 1. a 2.listu zo Zjav 2,3. Títo gnostickí bludári hlásali, že človek Ježiš nebol skutočným Mesiášom ani Synom Božím, ale len načas bol spojený s Mesiášom (por. 1 Jn 2,22; 4,2n; 5,1.5). Podľa sv.Ireneja hlavný z týchto bludárov sa volal Kerint a práve aj proti nemu a aj proti podobným bludárov sv.Ján napísal svoje listy i Svoje Evanjelium ( Adversus haereses I, 26,1 a III, 11,1).Sv.Jan, ako už sv.Pavol v listoch z väzenia (Kol a Ef) sa usiluje jednoducho vyzdvihnúť a dokázať, že človek Ježiš nie je iný ako vtelené Slovo Božie, Syn Boží – Boh, a Mesiáš ( Jn 20,31; 1, 14-18, 1, 1 -18, 1Jn 1, 1-3) Pre tento cieľ pozbieral zo svojich apoštolských pamätí všetky dôležité reči a skutky Ježišove, z ktorých vysvitá jeho Božstvo, a tak zostavil nové „kristologické“ Evanjelium.
Sv.ján zachoval pôvodnú osnovu Evanjelií no na rozdiel od iných kánonických evanjelistov, v strednej čiastke Evanjelia Ján neuverejňuje ešte raz, čo už iní uverejnili o Kristovej verejnej činnosti, ale zachovajúc všeobecnú schému, podáva len nový kristologický materiál. Z druhej strany sa zasa samo sebou rozumie, že Ján nemohol nájsť vyšši materiál o Ježišovom Božstve a pod, aký potreboval pre svoj cieľ, v Ježišových rečiach na vidieku v Galilei, ale skôr, ak nie výlučne, v Jeruzaleme, v debatách s tamojšími učenými bohoslovcami. No do Jeruzalema chodil Ježiš na veľké sviatky, preto je pochopiteľné, že u Jána máme väčšinou zachytené to, čo Ježiš učil a konal cez veľké židovské sviatky v Jeruzaleme. A vlastne práve svojím kristologickým obsahom ( o Božstve Kristovom a pod.) , sústredeným okolo veľkých židovských sviatok v Jeruzaleme, sa Jánovo Evanjelium zásadne nelíši od ostatných troch tzv. synoptických Evanjelií. Nie je v tom žiadne tajomstvo dôvod som práve vysvetlil. Nie je pravda, že by Jánovo Evanjelium bolo akousi bohosloveckou špekuláciou. On sám ho určuje ako „svedectvo“, martyria ( Jn 21 ,21; 20,31; 19,35; 1,7n,15, 19n atd), teda ako dokumentáciu o Božstve a plnej mesiášskej hodnosti človeka Ježiša. A za také ho musíme považovať aj my.

" je len jedna pravda? ... a samozrejme tá katolícka" To nejdem znovu rozoberať, pretože o tom som popísal hodne.
"Příčiny moderního ateismu." k tomu sa možno vyjadrím neskôr nakoľko mi už nezvýšil čas.


246.
označiť príspevok

J.Tull
   20. 10. 2016, 13:00 avatar
Astax1, počkám si na Tvoje vyjadrenie k "Příčiny moderního ateismu.", potom sa pokúsim oponovať i voči "239"... 


336.
označiť príspevok

J.Tull
   21. 10. 2016, 11:37 avatar
Astax1, „4.5. Příčiny moderního ateismu“ som opísal z "Th. Dr. Bogdan Pelc „Fundamentální teologie“ Je „Skriptom pro prezenční studium", ktorý mi daroval môj priateľ, v tom čase študent katolíckej teologickej fakulty v Prahe... chcel som tým naznačiť, že i o zlách (nielen spomenutých, zlách, ktoré si RKC priznáva... ) možno povedať, že sú v tradícii kresťanov...
... keďže nevieš, či sa vyjadríš (nie je nijako povinné vôbec reagovať... ). Vedel by si zodpovedať aspoň otázku: Kto natrel Ježišove telo vonnými masťami?  
 


195.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 10. 2016, 23:52 avatar
73 ,....Bohapustá lož. Teológovia takmer jednotne poukazujú,že "do konca 4 storočia nikto neveril v trojicu".
Samozrejme bol tu už istý odklon od pravdy a verilo sa mnohému nebiblickému,ale nikto určite do konca 3 storočia nepovažoval Ježiša za rovného Bohu Otcu. - Dokonca ani Nicejský koncil "nestvoril" trojicu, ešte sa potom dlho polemizovalo o božstve ducha svätého. Trojica uzrela svetlo sveta až v storočiach po Nicejskom a Carihradskom koncile.
Spomenul si Teofila.
Theofilos z?Antiochie, ktorý prvý krát použil v?gréčtine slovo trias – trojica (okolo roku 180). To však neznamenalo, že by vyučoval trojosobného Boha, ale práve naopak veril v?jediného pravého Boha, ktorý je ako bytosť jedinečný. V?Rozhovore s?pohanom Autolykom o Bohu uviedol: „Je však Pánom, lebo On panuje nad vesmírom, Otcom, lebo bol skôr ako všetko, Tvorcom a?Učiniteľom, lebo On je Stvoriteľ a?Učiniteľ vesmíru. Najvyšším, lebo je nad všetkým a?Všemohúcim, lebo jedine On obsiahne a?obopne všetko.“ Theofilos hovorí, že Otec bol skôr, ako všetko, z?čoho potom jasne vyplýva, že bol skôr, ako jeho Syn. Theofilos teda veril, že okrem Otca má všetko svoj počiatok. Ďalej vyznáva, že Otec je Najvyšším nad všetkým, teda aj nad Synom. Záverečné slová, že jedine on je Všemohúcim, už len podporujú, že Boh Otec je skutočne jedinečný. Teda Astax hrubo zavádzaš-
Další príklad Justín Martýr (žil asi 110 – 165...takmer súčasník Teofila), ktorý o?trojici nič ani len nenaznačil, ale práve naopak vo svojom diele Dialóg s?Tryfónomo?Kristovi napísal: .......„Písma vyhlasujú, že tento Potomok bol splodený Otcom predtým, ako boli stvorené všetky veci; a?každý pripustí, že to, čo je splodené, sa svojou totožnosťou odlišuje od toho, čo plodí“. Justín vyjadruje veľmi jasný rozdiel medzi Otcom a?Synom. Nie sú ani tie najmenšie pochybnosti o?tom, že by považoval Syna za večného, alebo rovného s?Otcom. Aj keď Justín už vo svojej Prvej apológii nazval Syna bohom: „Otec vesmíru má Syna, ktorý, keďže je prvorodeným slovom Boha, je tiež bohom“, nemyslel tým, že by bol Syn Bohom Všemohúcim. V?Dialógu s?Tryfónom vysvetľuje: „Existuje... ďalší boh a?Pán, ktorý je podriadený Tvorcovi všetkého, ktorý je tiež nazvaný Anjel, pretože on oznamuje ľuďom to, čo si Tvorca všetkého – nad ktorým niet žiadného iného Boha – želá oznámiť im.....atď.
Ďalší spomínaný Polykarp nebol nijaký trinitár a?jasne rozlišoval medzi Všemohúcim Bohom a?jeho Synom. Bohom nazýva na 1 mieste aj Ježiša Krista, no v?tej istej vete nazýva Otca Kristovým Bohom. Viem,že ťa mýli ,že Ježiša nazýval bohom/Bohom/ ,ale to neznamenalo ,že veril v trojicu. O tej nemal on a jeho súčasníci ani potuchy.
Citujem z jedného diela: "Ježíš je v tomto pojetí zbaven jak své stránky božské tak lidské. Kristus je prohlášen za totožného s postavou archanděla Michaela a toto učení kolovalo mezi římskými křesťany ve 2.století n.l.[32]
[32] .........Mircea Eliade, Dějiny náboženského myšlení II., Praha, OIKOYMENH 1996, s. 361n.
A tak aj areopagita určite nebol trinitár. Ja niekde mám tému kde citujem takmer väčšinu cirkevných otcov a apologétov a ich vyjadrenia ktoré jasne popierajú trojicu.
Zober si fakt z Tertuliána.,ktorý žil omnoho neskoršie od prvších spomínaných. Až on už hlavne spomínal troch bohov,ale určite neverol ani on v dnešnú trojicu.
Rozdiel medzi Bohom Otcom a?jeho Synom opísal Tertulián mnohými slovami, ale?s?tým istým výsledkom. Syna chápal ako podriadeného Bohu a?postavením nižšieho. Ako bytosť, ktorá je bez počiatku označil iba Otca.

Ako však vysvetliť, že Tertulián veril vo večné Slovo? Dr. Alvan Lamson v?knihe The Church of the First three Centuries (Cirkev v?prvých 3 stor.) o?tom hovorí: „Tento rozum čiže Logos, ako ho nazvali Gréci, bol potom – ako veril Tertulián – pretvorený na Slovo čiže Syna, to znamená skutočnú bytosť, jestvujúc tak od večnosti iba ako Otcova vlastnosť.“ Tertulián teda v?trojicu väčšiny dnešných cirkví neveril a?už vôbec nie v?rovnosť Boha Otca s?jeho Synom.

Ducha svätého Tertulián spočiatku nepovažoval za osobu, no potom keď odišiel k?Montanistom, zmenil názor v?tejto veci. A?tak sa stal Duch svätý treťou osobou jeho neskoršieho myslenia (zdroj: Michael F. Blume Historical Development of Trinity).
A židia nikdy neverili že mesiáš má byť Všemohúci Boh. To je úplný nonsens. A ak aj farizeji niečo tvrdili/že sa rovná bohu-svojimi tvrdeniami/,tak to treba chápať v kontexte správy. Určite sa ale zaňho nevydával Ježiš.
A slovné spojenia "ja som" sú tiež hrubé podvrhy trinitárov.
Spomínal som už ,že toto slovné spojenie nemá nič spoločné s Božím menom. Ego eimi je len bežné vyjadrenie. Ak si spomínal Jána/8 kap./ a text kde trinitári upravili daný text aby podporili božstvo Ježiša,tak potom len o niečo dalej o pár veršov aj Ježišom uzdravený slepý človek musí byť Všemohúci Boh,lebo aj naňho je tu uplatnený tento výrazový prostriedok-"ego eimi"./ja som/
Takto narábať s Božím slovom môže len kto má v neúcte Boha a jeho Slovo.


236.
označiť príspevok

Astax1 muž
   20. 10. 2016, 10:23 avatar
Neprenášaj predošlú diskusiu do ďalšej diskusnej témy. O Trojici sa s tebou bavím v tvojej téme "Nebiblická trojica".
No ani v tomto komentári si neprišiel so žiadnymi novými argumentmi, naopak zopakoval si už povedané, čo bolo ale vyvrátené. Preto, ak chceš diskutovať diskutuj v tej téme, ktorú si vytvoril.

Dal si mi tam zopár otázok. Napr. ohľadom vzkrieseného tela. Ja som ti na ne odpovedal, teraz čakám, že odpovieš ty mne, dotýkajúc sa mojich argumentov.

"Bohapustá lož. Teológovia takmer jednotne poukazujú,že "do konca 4 storočia nikto neveril v trojicu".
Neviem odkiaľ berieš tieto bludy. Asi nevieš, prečo sa apoštol Ján rozhodol spísať evanjelium. Môžeš si to prečítať o niečo neskôr, lebo v tomto zmysle budem odpovedať aj Tull-ovi.

Pre začiatok sa obmedzím iba na toto, apoštol Ján vo svojom liste píše:
"A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov."..." Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás boli by zostali s nami. No malo sa ukázať že tí všetci nie sú z nás."..."Kto je luhár, ak nie ten, kto popiera, že Ježiš je Kristus!? To je antikrist, kto popiera Otca i Syna"..."Kto popiera Syna, nemá ani Otca. Kto vyznáva Syna, má aj Otca."..."Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi."
<<"Toto som vám napísal o tých, čo vás zvádzajú.">>
Ján hovorí o tých, čo popierajú Syna, že je Bohom tak ako Otec. Že je tej istej podstaty, jednosplodený Syn. Je to reakcia na rodenie sa prvých gnostických špekulácii zo židovskokresťanského prostredia.

Ján nazýva tých, čo popierajú božstvo Ježiša Krista ako antikristi. A sám hovorí, že vyšli spomedzi nich, no neboli z nich, lebo, ak by boli z nich, zostali by s nimi t.j. neopustili by náuku o božstve Krista. To sú tí tvoji "cirkevní otcovia".
"Nech zostáva vo vás, čo ste počuli od začiatku. Ak vo vás zostane to, čo ste počuli od začiatku, aj vy ostanete v Synovi aj v Otcovi." Čo je tým myslené, ak nie to, že nech v nich ostane to, čo počuli od samotného Krista. A to je jeho samotný pôvod, že aj On je Bohom.

"„Je však Pánom, lebo On panuje nad vesmírom, Otcom, lebo bol skôr ako všetko, Tvorcom a?Učiniteľom, lebo On je Stvoriteľ a?Učiniteľ vesmíru. Najvyšším, lebo je nad všetkým a?Všemohúcim, lebo jedine On obsiahne a?obopne všetko.“

Ak má Kristus tú istú podstatu ako Otec, tak potom to, čo platí pre Otca, platí aj pre syna. Atribúty Krista a atribúty Boha som menoval v téme, kde som ti odpovedal. Pozri si komentár, ktorý som napísal milky-mu.
Ak teda ty hovoríš, že Kristus nie je tej istej podstaty ako Otec, ako môže mať rovnaké atribúty? Či len Boh neodpúšťa hriechy? A predsa Kristus odpúšťal. Či len Boh Otec nie je Alfou a Omegou? A predsa sa tak tituluje aj Syn. Či len nekriesi mŕtvych? "Lebo ako Otec kriesi mŕtvych a oživuje, tak aj Syn oživuje, koho chce"
Ak sme teda, čo do prirodzenosti obsiahli rovnaké synovstvo ako Jednorodený Syn, prečo my nenadobúdame rovnaké atribúty?

A ešte pre porovnanie napíšem dva verše.
"Zachovávajte moje príkazy a plňte ich; ja som Pán, ktorý vás posväcuje." Lv 20,8
"Preto i Ježiš, aby svojou vlastnou krvou posvätil ľud, trpel vonku za bránou" Žid 13, 12
Ako teda môže Kristus posväcovať, keď iba Boh Otec posväcuje? Či nie tak, že aj Ježiš je božej podstaty?

"Theofilos hovorí, že Otec bol skôr, ako všetko, z?čoho potom jasne vyplýva, že bol skôr, ako jeho Syn. "
Ak teda tvrdíte, že Kristus má božstvo od Otca t.j. že v Kristovi prebýva božstvo Otca, tak zároveň tvrdíte, že Syn má tú istú prirodzenosť ako Otec. Čo aj má. No problem je so samotnou časovosťou splodenia Syna. Už som preukázal, že Synovstvo Krista je z iného dôvodu Synovstvom ako to naše.
Sväté písmo to už v Starom zákone naznačuje, keď o budúcom Mesiášovi hovorí Boh - Otec: „Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil.“ (Ž 2, 7).
Nový zákon však tohto Mesiáša, Ježiša Krista, výslovne nazýva milovaným Božím Synom (Lk 3, 22), jednorodeným od Otca (Jn 1, 14; 3, 16), vlastným (Rim 8, 32), prvorodeným (Hebr 1, 6).
Teda druhá božská osoba sa vo Svätom písme nazýva najčastejšie „Syn“ Boha Otca. Preto tento názov treba chápať nie v metaforickom zmysle: za Syna prijatý, adoptovaný, ale Syn vo vlastnom zmysle:
„Keď on vlastného Syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých...“ (Rim 8, 32).
Druhá božská osoba je nazývaná „splodená“, čo je to isté vychádzajúce plodenie, zrodenie:
„A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn...“ (Jn 1, 14).
„Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna...“ (Jn 3, 16).
„Ty si môj syn. Ja som ťa dnes splodil.“ (Sk 13, 33; porov. Ž 2, 7).

<<Splodenie je totiž pôvod živej bytosti z inej živej bytosti, ktorá je s ňou spojená k tomu, aby jej zdelila rovnakú prirodzenosť.>>

Vo svätom písme čítame, že Kristus bol pred svetom t.j. bol vo večnosti. Ako teda mohol mať počiatok? Počiatok vymedzuje začiatok v čase. Ako teda počiatok môže spadať na niekoho, kto nebol v čase? On bol vo večnosti - pred stvorením sveta - lebo iba od stvorenia sveta sa začal počítať čas. Ako teda mohol mať počiatok Ten, čo bol vo večnej prítomnosti, kde neexistuje ani počiatok ani koniec? Toto tvrdenie nejde proti Theofilovi ale proti vašej interpretácii jeho slov.

Výraz „pochádzanie“ alebo „vychádzanie“ pochádza zo Svätého písma, kde u sv. Jána čítame: „Ja som z Boha vyšiel a od neho prichádzam“ (Jn 8, 42). A tiež: „Duch pravdy, ktorý vychádza od Otca“ (Jn 15, 26).
Náuka o dvoch pochádzaniach v Bohu nám udáva dôvod a vysvetľuje:
Prečo a ako je to, - že jeden jediný Boh nie je iba jediná božská osoba, ale tri rozdielne božské osoby.
Z týchto dvoch pochádzaní totiž vyplýva, že božská podstata jestvuje až trojitým rozdielnym spôsobom:
V Otcovi tak, - že je bez pôvodu;
V Synovi tak, - že je splodený od Otca;
V Duchu Svätom tak, - že vychádza od Otca i Syna.

Pochádzať znamená: mať pôvod od iného.
Pri pochádzaní sa teda rozoznáva:
a/ pôvodca (princíp), t. j. ten, ktorý dáva pôvod inému;
b/ pochádzajúci (principiát), t. j. ten, ktorý má pôvod od iného.
Tu teda má byť jasné, že medzi pôvodcom a pochádzajúcim musí byť skutočný rozdiel, lebo nik nedáva pôvod sebe samému.
2. Trojičné pochádzania sú večné, teda neznamenajú v Bohu nijakú zmenu, t. j. bez začiatku, bez konca a bez akejkoľvek postupnosti. Otec večne plodí Syna, taktiež Otec a Syn večne dávajú pôvod Svätému Duchu.
3. Trojičné pochádzania sú imanentné, teda týkajúce sa vnútornej stránky, vnútornej súvislosti. To znamená, že Syn ostáva v Otcovi (napr. ako myšlienka zostáva v rozume mysliaceho) a Svätý Duch ostáva v Otcovi a Synovi (napr. ako náklonnosť lásky zostáva v milujúcom).
4. Trojičné pochádzania sú substanciálne, teda podstatné. To znamená, že pochádzajúci Syn a Svätý Duch nie sú nejakými náhodnými, prechodnými (akcidentami), ale aj Syn je totožný s božskou podstatou, aj Svätý Duch je totožný s božskou podstatou a samozrejme aj Otec jej totožný s božskou podstatou (substanciou).

"Ďalší spomínaný Polykarp nebol nijaký trinitár a?jasne rozlišoval medzi Všemohúcim Bohom a?jeho Synom. " My tak isto rozlišujeme medzi Otcom a Synom.
Ani Božia podstata (ako taká), ani Otec nepochádza od nikoho.
Ako už bolo vyššie povedané, medzi pôvodcom a medzi pochádzajúcim musí byť skutočný rozdiel. Z dôvodu, že nik (a nič) nedáva pôvod sebe samému. Keby teda božská podstata ako taká pochádzala, bola by rozdielna od tej podstaty, od ktorej by mala pôvod, teda by boli dve božské podstaty. Otec nepochádza ani od seba samého - lebo nik nepochádza od seba samého, - ani nepochádza od ostatných dvoch božských osôb, lebo tie majú pôvod od neho, ani nepochádza od božskej podstaty, lebo tak by bol od nej rozdielny, nebol by s ňou totožný, teda by nebol Bohom.
Florentský koncil (1438-45) o tom hovorí: „Čokoľvek Otec je alebo má, nemá od iného, ale zo seba. Je teda pôvod bez pôvodu.“

"Citujem z jedného diela: "Ježíš je v tomto pojetí zbaven jak své stránky božské tak lidské. Kristus je prohlášen za totožného s postavou archanděla Michaela a toto učení kolovalo mezi římskými křesťany ve 2.století n.l.[32]"

Dám ti otázku. Ako môže byť Kristus prehlásený za totožného s postavou archaniela Michala, keď vtedy ako Boh tvoril svet skrze Slovo ešte neboli stvorení anjeli? Lebo oni boli stvorení skrze Slovo.

"A židia nikdy neverili že mesiáš má byť Všemohúci Boh. To je úplný nonsens."
Nie je napísané "hľa, váš Boh...sám príde a spasí vás"?
A inde je zasa Kristus nazvaný ako "Emanuel" čo v preklade znamená "Boh s nami"

"Ak si spomínal Jána/8 kap./ a text kde trinitári upravili daný text aby podporili božstvo Ježiša" Takto môžem poprieť celé sv.písmo!

No ak hovoríš o slepcovi a o Kristovi a porovnávaš "Ja som" ja sem skopírujem tie verše v kontexte.
"Ježiš im teda povedal: "Keď vyzdvihnete Syna človeka, poznáte, že Ja Som a že nič nerobím sám od seba, ale hovorím tak, ako ma naučil Otec."

A o slepcovi sa hovorí: "Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: "Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?" Jedni tvrdili: "Je to on." Iní zasa: "Nie je, len sa mu podobá." On vravel: "Ja som to."

Ak teda namietate, že sa Ježiš modlil sám k sebe.

"To ako keby si tvrdil,žer Ježiš vystúpil sám ku sebe. Alebo ako som už spomínal,že ked sa Ježiš modlil ,tak sa modlil sám ku sebe,....keď na dreve skonával tak "opúšťal sám seba",

Odpoviem proti otázkou.

Môže Boh pomazať samého seba?

"Tvoj trón, Bože, trvá naveky
a žezlo tvojho kráľovstva je žezlo spravodlivosti.
Miluješ spravodlivosť a nenávidíš neprávosť,
preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal
olejom radosti viac ako tvojich druhov"

"Tvoj trón, Bože, trvá naveky...preto ťa Boh, tvoj Boh, pomazal olejom radosti viac ako tvojich druhov" Ako môže Boh pomazať Boha, ak nie tak, že Otec pomazal Syna?

Ak teda platí predchádzajúce nemôže platiť aj to, že " Vystupujem k môjmu Otcovi a k vášmu Otcovi, <<k môjmu Bohu>> a k vášmu Bohu"?

A Dávid hovorí : " "Pán povedal môjmu Pánovi: Seď po mojej pravici, kým ti nepoložím tvojich nepriateľov pod nohy"? Nazval by Dávid Pána t.j. Boha Otca tým istým titulom aj Syna, ak by bol syn menší? Neprevinil by sa potom Dávid rúhaním?

Chcem upriamiť tvoju pozornosť aj na komentár 89 v tvojej téme, kde jasne poukazujem na rozdiel v plodení Syna a plodení božích synov v Ježišovi Kristovi.


81.
označiť príspevok

Shagara muž
   19. 10. 2016, 00:30 avatar
Alfa a Omega: Komu prináleží tento titul? 1. Podľa Zjavenia 1:8 patrí Bohu, Všemohúcemu. V 11. verši je tento titul použitý na niekoho, koho neskorší opis odhalí ako Ježiša Krista. No učenci uznávajú, že zmienka o Alfe a Omege v 11. verši je nepravá, a tak sa nevyskytuje v prekladoch NV, AH, EP, SEP, ZŠ.
Mnohé preklady Zjavenia do hebrejčiny uznávajú, že 8. verš opisuje Jehovu, a preto tam vracajú Božie osobné meno.
Zjavenie 21:6, 7 poukazuje na to, že kresťania, ktorí duchovne zvíťazia, sa stanú ‚synmi‘ toho, ktorý je známy ako Alfa a Omega. O vzťahu medzi kresťanmi pomazanými duchom a Ježišom Kristom sa takto nikde nepíše. Ježiš o nich hovoril ako o svojich ‚bratoch‘. (Hebr. 2:11; Mat. 12:50; 25:40) Ale o týchto Ježišových ‚bratoch‘ sa píše ako o ‚Božích synoch‘. (Gal. 3:26; 4:6) 4. TEV vsunul do textu v Zjavení 22:12 meno Ježiš, čo vzbudzuje dojem, že zmienka o Alfe a Omege v 13. verši sa vzťahuje na Ježiša. No v gréčtine sa tam meno Ježiš nevyskytuje a iné preklady ho tam ani nevkladajú. 5. V Zjavení 22:13 sa tiež hovorí, že Alfa a Omega je „prvý a posledný“, čo je vyjadrenie, ktoré je v Zjavení 1:17, 18 uplatnené na Ježiša. Podobne slovo „apoštol“ bolo použité na Ježiša Krista, ako aj na niektorých z jeho nasledovníkov. Dokazuje to však, že sú tou istou osobou alebo že majú rovnaké postavenie? (Hebr. 3:1) Všetky doklady teda vedú k záveru, že titul „Alfa a Omega“ sa vzťahuje na Všemohúceho Boha, Otca, a nie na Syna.
Záverom.....ak je nejaký titul.označenie použité na Všemohúceho Boha i na jeho syna,nikdy by sme si nemali myslieť,že sú si rovný a že aj Ježiš je Všemohúci Boh.
Potom by sme mohli takýmto dokazovaní v Písme obhájiť hocičo.
Spomeniem príklad......Písma sa opakovane zmieňujú o Bohu ako o Spasiteľovi. V Izaiášovi 43:11 sa dokonca píše: .......„Niet spasiteľa krome mňa.“ Keďže o Ježišovi sa tiež píše, že je Spasiteľ, znamená to, že Boh a Ježiš sú totožní? Vôbec nie. V Títovi 1:3, 4 sa píše o ‚našom Spasiteľovi Bohu‘ a potom o ‚Bohu Otcovi a Pánu Ježišovi Kristovi, našom Spasiteľovi‘. To znamená, že obaja sú spasiteľmi. Júda 25 podľa ZŠ ukazuje tento vzťah, keď píše: „... Bohu, ktorý nás spasil v Kristu Ježišovi Pánovi našom.“ (Pozri aj Skutky 13:23.) Keď je v knihe Sudcovia 3:9 na Otniela, sudcu v Izraeli, uplatnené to isté slovo (móšia?, prekladané ako „spasiteľ“ alebo „vysloboditeľ“), ktoré je použité v Izaiášovi 43:11, určite to neznamená, že Otniel je Všemohúci Boh Jehova, však?
Alebo ak sú v Písme nazvaní ľudia ako "boh,Boh,elohim" tak by sme museli takýmto sôsobom/akým sa narába so slovami alfa a omega/považovať za Všemohúcich Bohov aj Nabuchonodozóra,sudcov Izraela,anjelov a démonov. A to je zcestný výklad.
Tiež nikde v Písme nečítame že by bol Ježiš pomenovaný ako "Všemohúci". Tento titul je v Písme uplatnený iba na Otca.
----------------------------------------------------------------
„Slovo bolo u?Boha“. ..........U?akého Boha? No predsa u?jediného pravého Boha. Veriaci v?trojicu ale tvrdia, že aj Slovo je tým istým Bohom a?že má spolu s?Bohom jedno bytie. Usudzujú tak podľa tretej časti tohto verša: „...a?to Slovo bolo boh.“ Podľa ich verzie „Boh“. Ich záver však nedáva zmysel, pretože Slovo bolo u?Boha a?keď je niekto u?niekoho iného, tak nemôže byť zároveň aj tou istou bytosťou. Musí byť logicky niekým iným. Alebo by nám chcel Boh prostredníctvom Jána zjaviť, že bol sám u?seba? To by predsa nedávalo žiadny zmysel. Správny výklad musí byť v?súlade aj s?inými veršami a?tiež s tým, ako sa modlil Pán Ježiš: „A teraz, Otče, osláv ma ty pri sebe slávou, ktorú som mal pri tebe skôr ako vznikol svet.“ (Ján 17:5). On mal slávu u?niekoho, alebo pri niekom inom. Tak ako sa podieľal pri Bohu na stvorení všetkého, tak mal pri ňom aj slávu. Nebola to však sláva akú mal Boh Otec. Ten má slávu, akú nemôže mať nijaká iná bytosť, inak by to bolo v?rozpore s Izaiášom 42:8. Bola to sláva jedinečného Božieho Syna, ktorý je svojho druhu naozaj jediný. Túto slávu mal Boží Syn už v?nebi predtým, ako sa stal človekom. Čo nám má potom povedať tretia časť verša Ján 1:1? Všimnime si najskôr gramatickú stavbu celej vety v?gréckom texte. Je tam dva krát „theos“ (prvý raz v?tvare „theon“) no týmto výrazom nie je označená jedna bytosť, ale dve. Ak by boli obe bytosti v?rovnakom zmysle Bohom, bolo by to v jasnom rozpore s?inými textami, ktoré hovoria, že Boh je jeden (5. Moj. 6:4; Rim. 3:30; Mar. 12:29,32). Keďže koiné gréčtina nepoužívala malé a?veľké písmená na rozlíšenie výrazov, odlíšil apoštol Ján prvé „theos“ (je v?tvare „theon“ „Boha“) od druhého tým, že dal pred prvý výraz určitý člen „ton“. A?tak „ton theon“ ukazuje, že sa jedná o?toho pravého Boha. Neobstojí ani námietka zástancov trojice, že na viacerých miestach Novej zmluvy je „theos“ vzťahujúce sa na Otca?bez člena. Záleží hlavne na tom, aká je štruktúra vety. V?tomto prípade určitý člen odlišuje toho, ktorý je tým pravým Bohom od toho, kto je bohom v?zmysle mocnej autority od pravého Boha ustanovenej (Prísl. 8:23). Ak by sme mali chápať, že Slovo bolo Boh, odporovalo by to predchádzajúcim slovám, ktoré hovoria, že „Slovo bolo u?Boha“. Odborníci na koiné gréčtinu tvrdia, že vety s?bezčlenným prísudkom pred slovesom, majú význam predovšetkým kvalitatívny. To znamená, že Slovo malo skôr povahu podobnú Bohu a?nie, že by bolo tým samým Bohom. Joseph Henry Thayer, teológ, ktorý pracoval na americkom štandardnom preklade sa vyjadril veľmi jednoducho: „Logos bol božský a?nie sama božská Bytosť“.
A tak Ježiš Je bohom v?zmysle veľkej autority, ktorú mu jeho Boh a Otec dáva. Nie je však Bohom v?absolútnom zmysle, pretože má svojho Boha (Ján 20:17; Zj. 3:12; Žalm 45:8, Žid. 1:9). Jeho sláva je „ako jednorodeného od Otca...“(Ján 1:14), teda svojho druhu jediného. Nie je to však sláva, akú má Otec – Najvyšší Boh, ktorý je nesplodený a?bez počiatku. Veď Najvyšší Boh povedal, že ju nikomu nedá: „Ja som Jahveh, to je moje meno a?nedám inému svojej slávy...“(Iz. 42:8; 48:11). To znamená, že v?tomto ohľade sa mu nikto nebude môcť rovnať.
Celá Biblia je svedectvom o tom,že Bohom splodený/stvorený/Ježiš je oddelenou a podriadenou bytosťou vo vzťahu ku "svojmu Bohu",svojmu Otcovi.


366.
označiť príspevok

Drobček1
   21. 10. 2016, 20:03 avatar
chlapci sa tu zas naťahujú kto ďalej doští...


367.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   21. 10. 2016, 20:05 avatar
A popritom sa slovne doštípu.............


369.
označiť príspevok

Fotooon muž
   21. 10. 2016, 20:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.370.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   21. 10. 2016, 20:11 avatar
Ja som už síce starý chuj, ale mám ešte tiež pomerne silný cikáčik a aj po desiatom chmeli.  


373.
označiť príspevok

Drobček1
   21. 10. 2016, 20:23 avatar
pokiaľ si neocikáš topánky tak je to OK


405.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 10. 2016, 14:16 avatar
Fotooon, nereagoval som, lebo mi robí problém nájsť v spleti príspevkov našu diskusiu, prípadné Tvoje reakcie... dal som si síce tému medzi obľúbené, upozorňuje ma však na akýkoľvek príspevok, nielen na moje a neuľahčuje mi nájsť aktuálne reakcie... preto väčšinou reagujem tak, že píšem na konci témy ... ako i teraz, hoci si ma požiadal, aby som reagoval priamo na Tvoj príspevok...
Napísal si:
„Ešte raz: bunka obsahuje veľké množstvo špeciickej informácie. Z toho sa dá odvodiť potreba jej tvorcu“

Asi Ti uniklo, hoci som to viackrát písal (na tomto fóre... ), nespochybňujem „Tvorcu“. Tvrdím, že evolúcia nie je dôkazom Jeho neexistencie (na rozdiel od niektorých ateistov... ). Nielen podľa mňa, evolúcia nie je v rozpore s existenciou Tvorcu... Vilkovu britvu nemusím... pointa mojich príspevkov, na ktoré si reagoval, je v kritike Tvojich analógií... ak existuje sfinga, potom ju musel niekto stvoriť, ak existuje stupňovitá pyramída, potom ju tiež musel niekto stvoriť, podobne lomenú, či nelomenú... a to každú osve... klasická pyramída predsa nevznikla spontánne z lomenej, ale navrhli a postavili ju každú zvlášť... týmto som dokázal, že ani černosi, Škandinávci, indiáni... plemená psov, rôzne druhy medveďov, piniek, holubov... nevznikli spontánne jedna rasa, „plemeno“ (druh... ) z inej rasy, „plemena“ (druhu)... ergo žiadna evolúcia neexistuje a to ani mikroevolúcia...  


407.
označiť príspevok

Fotooon muž
   25. 10. 2016, 15:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.411.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 10. 2016, 15:11 avatar
Fotooon, ...ak sa pyramídy, audio zosilňovače, bicykle, autá... diela ľudských rúk nedokážu množiť, oplodňovať, zmeniť svoj dizajn, imidž, čo i len farbu svojho korpusu... vyrásť zo semiačka, vajíčka, či maternice... potom je akákoľvek analógia s evolúciou (stvorením ... ) minimálne zvláštnou logikou. Vyvodzovať, dokonca dokazovať, z toho - že sfingu stvorili Egypťania, že človek vytvoril audio zosilňovač, programy, počítače... že sa nám zdajú, že nachádzame podobnosti, podobné príčiny ako v prírode... - že makroevolúcia neexistuje, je nelogické. Pôsobenie jedného malinkého dielika prírody - človeka, na iný dielik - na neživú hmotu, ktorá sa nachádza v jeho dosahu, nemôže byť merítkom, podľa ktorého sa posudzuje živá príroda. Porovnávajú sa totiž veci tak neporovnateľné, takou istou „mierou“. Ak by sme, napriek všetkému túto ne/logiku prijali, potom musí rovnako dobre platiť i pre neexistenciu mikroevolúcie...

Zopakujem, že je za tým všetkým nejakým spôsobom Boh, nespochybňujem... dokonca chápem, že je možné z fungovania prírody vyvodzovať, domnievať sa, že je za tým všetkým Stvoriteľ... ktorý však mohol tvoriť evolúciou, mohol vytvoriť hmotu tak, a takú, aby sa evolučne dokázala vyvíjať... nepotreboval pre ňu zvlášť vytvárať program; stačilo stvoriť takú hmotu, ktorá vzájomne reaguje „kváziprogramovo“ tým, akou je, akou bola stvorená...


413.
označiť príspevok

Fotooon muž
   26. 10. 2016, 15:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.415.
označiť príspevok

J.Tull
   29. 10. 2016, 14:10 avatar
Fotooon, ospravedlňujem sa, že reagujem až teraz (nevyšiel mi krok... ) a dopredu sa ospravedlňujem za to, že najprv budem reagovať trochu sarkasticky...  
1. Uhlík je grafit. Diamant je uhlík.
2. Inuiti lovia tulene a veľryby.
3. V noci mrzlo, včera a predvčerom tiež. V lete budú kúpaliská zatvorené.
Čo majú tieto „body“ spoločné s (makro/mikro/) evolúciou? Nič. Respektíve presne toľko, čo má s ňou spoločné „413“...Z toho, že sa PC vírusy dokážu množiť, však vyplýva, že množiť sa dokážu i audio zosilňovače, bicykle, autá... veď je ich z roka na rok, dokonca zo dňa na deň, viac a viac... aj sfingy, pyramídy, sa množili, lenže už sa stávajú vyhynutým druhom. Nemnožia sa. Nemajú vhodné podmienky... 
Množiť sa nedajú len PC vírusy, ale i programy (aj vírus je vlastne program... ). Nielenže sa dokážu množiť, ale i samo-zdokonaľovať, prípadne vytvárať virtuálne objekty, simulovať vývin plodu, simulovať evolúciu... tvoriť virtuálne objekty, ktoré sa dokážu množiť, zväčšovať, meniť svoj tvar, vyvíjať podľa podmienok, ktoré program stanovuje, mení trebárs i náhodne... čím je PC dokonalejšie, dokáže pojať, spracovať, viac informácií a čím je rýchlejší, tým sú i simulácie dokonalejšie. Vie vytvárať celé fungujúce virtuálne svety - z toho jednoznačne vyplýva, že skutočnosť neexistuje... všetko, celý vesmír, svet, včítane bohov/Boha, je len virtuálnosť, sebestačný nekonečný program... 


421.
označiť príspevok

Fotooon muž
   31. 10. 2016, 19:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.424.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 11. 2016, 11:09 avatar
Fotooon, nedokazoval som evolúciu, ale snažil som sa poukázať na to, že analógie „stvorenstva“ s PC, porovnávanie akýchkoľvek diel ľudských rúk s prírodou, s božím dielom, je neadekvátne... ale v poriadku pokúsim sa ešte chvíľu porovnávať.
Autá sa vyrábajú v továrňach na výrobu áut, v automobilkách, ktoré sa objavili systémom hop a je tu ľudoop, spadli z neba i s programovateľnými bežiacimi pásmi i s príslušenstvom... Ak majú z automobiliek vychádzať inovované, iné typy áut, potom stačí zmeniť program... továrňami pre výrobu ľudí sú pôrodnice. Ak je potrebné zmeniť typ človeka, potom Boh zakaždým zmení program bežiaceho pásu, na ktorom sa vyrábajú... tak vylezie buď beloch, alebo černoch, prípadne indián... len neviem kde sú vo voľnej prírode pôrodnice zvierat...   

Sfinga vznikla podobne ako prvá bunka, iba raz a bola by sa delila, keby jej Napoleon nedal odstreliť nos... aj belocha, stvoril Boh zvlášť a iba raz, ale na rozdiel od sfingy sa množiť môže... podobne sólo stvoril černocha (indiána...). Jednoznačne to vyplýva z analógií...  

Bohom, tvorcom všetkého, je nestvorený, samobežiaci, nadčasový, večný program... ktorý nepotrebuje žiadneho programátora... všetko čo vnímaš je len virtualita...   


417.
označiť príspevok

J.Tull
   29. 10. 2016, 15:15 avatar
Fotooon, PC nevznikli náhodne, ani hotové nepadli z neba. Najprv človek skrotil oheň, objavil pazúrik... ... meď, bronz, železo... ...mechanické automaty, počítače... ...prvky ako kremík... ...potom elektriku, magnetizmus... ...elektrónku, diódu, tranzistor, integrovaný obvod... až po všetkých týchto veciach (z ktorých som, ako príklad, vybral len máčny máčik... ) sa časom vyvinuli PC (podobne audio zosilňovače, bicykle, autá... ). Je to analogické s makroevolúciou, čím som Ti ju jednojednoznačne dokázal...
Myslím si, že si nerozumieme. Dokazuješ, z fungovania sveta - z toho, že v prírode, v Božom diele, ak chceš... vidíš analógie, podobnosti, s dielom ľudských rúk – vyvodzuješ existenciu Boha. Je to Tvojim, povedal by som, sebauistením vo vieru v Boha... aj keď Tvoje argumenty nepovažujem za objektívny dôkaz existencie „vesmírneho programátora“ v tejto našej diskusii ho nespochybňujem... neviem koľkokrát mám písať:
„Zopakujem, že je za tým všetkým nejakým spôsobom Boh, nespochybňujem... dokonca chápem, že je možné z fungovania prírody vyvodzovať, domnievať sa, že je za tým všetkým Stvoriteľ... ktorý však mohol tvoriť evolúciou, mohol vytvoriť hmotu tak, a takú, aby sa evolučne dokázala vyvíjať... nepotreboval pre ňu zvlášť vytvárať program; stačilo stvoriť takú hmotu, ktorá vzájomne reaguje „kváziprogramovo“ tým, akou je, akou bola stvorená...“


422.
označiť príspevok

Fotooon muž
   31. 10. 2016, 19:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.406.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 10. 2016, 14:16 avatar
Fotooon, k Tvojmu príspevku:
„DNA to samozrejme nie je. V nej sú zapísané len inštrukcie. Sú to rôzne enzýmy (napr rekombinázy), regulačné gény, ktorých produkty kontrolujú génovú expresiu, atď, atď...“

Programom nie sú ani rôzne enzýmy (napr rekombinázy), regulačné gény... tak ako napríklad srdce nie je čerpadlo, pumpa... sú to všetko „pripodobeniny“ („analogickosti“... ), ktoré sa používajú pre lepšie pochopenie... nebudem to viac rozoberať a tiež ich pre jednoduchosť použijem...
Nerozumiem prečo sú regulačné gény programom a DNA už nie... regulačné gény sú predsa súčasťou DNA, dokonca tvoria jej prevažnú časť... mimochodom, nemožno nazvať inštrukcie programom? ...ale máš pravdu. DNA nie je program, je nosičom inštrukcií. Pokúsim sa laicky stručne a preto zjednodušujúc. Úlohou DNA je poskytovať inštrukcie na tvorbu bielkovín, inštrukcií na stavbu tela... pri transkripcii sa vlákna DNA oddelia, roztvoria a prepíšu na mRNA, ktorá sa tak stáva nosičom informácie. Pozdĺž vlákna mRNA, po trojici báz (dôležité je ich poradie v triplete... ), sa pohybuje ribozóm, ktorý pripája aminokyseliny v stanovenom poradí v triplete mRNA. Z uvedeného vyplýva, že základným programom ako vybudovať organizmus, ako má telo vyzerať, fungovať... sú inštrukcie v DNA... z hľadiska našej problematiky o ktorej diskutujeme, považujem za dôležité delenie pohlavných buniek (meióza) a replikáciu DNA. Pohlavné bunky sú redukované – obsahujú polovičný počet chromozómov. Pri splynutí vajíčka so spermiou, potom vznikne úplný súbor génov, ktorý je v tomto prípade kombináciou rodičovských génov...
Replikácia DNA prebieha pozdĺžnym roztvorením „závitnice“, čím vzniknú dve jednoduché vlákna. Každé z nich slúži ako matrica. Voľné bázy sa pripájajú na bázy roztvoreného vlákna a pri tomto procese môže dôjsť k tomu, napriek opravným mechanizmom, že sa na niektorú z báz nepripojí rovnaká báza, aká bola pôvodne pripojená... napríklad guanín sa miesto cytozínu, s ktorým sa pôvodne viazal, spojí s tymínom... Takáto zmena je väčšinou neutrálna – nemusí mať žiadny význam, často škodlivá, ale môže mať i pozitívny účinok... čo však „programy“ nijako nevedia odlíšiť. Nedokážu zistiť, aký konečný dopad bude takáto zmena mať na celkový organizmus ...


408.
označiť príspevok

Fotooon muž
   25. 10. 2016, 15:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.412.
označiť príspevok

J.Tull
   26. 10. 2016, 15:13 avatar
Fotooon, súhlasím, len nikde som nepostrehol, nevyčítal z „Tvojej“ tabuľky nič o tom, ktoré zmeny sú neutrálne a ktoré vedú k zámene aminokyseliny... mimochodom som rád, že si zmenil názor - „Celá DNA je program“ (nie ako si tvrdil predtým...), hoci pokladám sa výstižnejšie, keď sa povie, že je „nosičom inštrukcií“. Podobne mRNA (m- messenger) poslíčkom a ribozóm vykonávateľom... nie ja však podstatné aké názvy použijeme...
Za podstatnú (v našej diskusii... ) považujem úlohu DNA poskytovať inštrukcie na tvorbu bielkovín. Zmena v jej štruktúre totiž môže vyvolať zmenu, zapríčiniť odlišný znak, v organizme, ktorý sa dedí... je nositeľkou genetickej informácie... Je ti iste známe, že ide o makromolekulu deoxyribonukleovej kyseliny medziiným tvorenú i nukleovými bázami - G: guanín, A: adenín, T: tymín, C: cytozín. Ich poradie v triplete (kodóne, ak chceš) zopakujem, cez mRNA určuje, čo má ribozóm vytvoriť, v konečnom dôsledku určuje konkrétny znak organizmu... nejde však o program. Toto označenie je „pripodobenina“. Lepší opis ako to všetko funguje nám poskytuje chémia (hoci určite sú tu „programové podobnosti“... ). Je známe, že atóm sa všeobecne, „snaží“ dosiahnuť zaplnenie svojich orbitálov. Dôležitou pre vytváranie chemických väzieb je valenčná (posledná) sféra, ktorú majú zaplnenú len inertné plyny. Možno povedať, že atómy jednotlivých prvkov sa snažia dosiahnuť ich konfiguráciu. Viažu sa s inými atómami tak, že buď poskytujú svoje, z tohto pohľadu, prebytočné elektróny, alebo svoj orbitál doplnia počtom elektrónov atómu prvku, z ktorým sa viažu. Uhlík je v tomto smere najvariabilnejší a vytvára v deoxyribonukleovej kyseline rôzne chemické väzby, ktoré určujú na rovnakých princípoch i vodíkové „mostíky“ medzi nukleovými bázami. Na základe uvedeného sa pyrimidíny - cytozín, tymín, viažu s purínmi - adenín a guanín. Pri replikácii môže dôjsť k zámene, ktorú „opravné mechanizmy“ obídu. Napríklad v jednom s tripletov sa guanín zamení za adenín, povedzme GCU sa zmení ACU. Potom sa však miesto alaninu vytvorí treonín. Z hľadiska celého organizmu to nemusí mať veľký, až žiadny, význam. Môže to však viesť i chorobám, ale aj k získaniu pozitívneho znaku. Povedzme vyblednutiu pokožky, ako je tomu u Škandinávcov...
 


414.
označiť príspevok

Fotooon muž
   26. 10. 2016, 15:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.416.
označiť príspevok

J.Tull
   29. 10. 2016, 14:34 avatar
Fotooon, len krátko.
„Tak napríklad mutácia z CCU na CCC kóduje v oboch prípadoch Prolín, čiže rovnakú aminokyselinu. (čiže výsledný proteín nezmenil svoju funkciu)“
Je to tak. Ak sa však, napríklad CCU mutáciou zmení na GCU, potom nevznikne prolín, ale alanin... ak sa zmení na CAU histidin... nemusí to mať veľký význam, možno dokonca žiadny, ale môže byť i fatálny... ale aj pozitívny... ak je výhodou, výhodnosť takejto zmeny sa u daného druhu uchytí a geneticky presadí naprieč celým druhom v konkrétnom prostredí, v ktorom by inak bol „v boji o prežitie“ znevýhodneným...

DNA - deoxyribonukleová kyselina, nie je predsa program. Je „nosičom programu“, ktorého kódy „nesie“ vo svojich tripletoch (gény... ) a odovzdáva (nielen mRNA... ) z generácie na generáciu...


419.
označiť príspevok

Fotooon muž
   31. 10. 2016, 19:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.420.
označiť príspevok

gabriel pb
   31. 10. 2016, 19:25 avatar


425.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 11. 2016, 11:10 avatar
Fotooon, tak napríklad mutácia z CCU na CCC, ktorá kóduje v oboch prípadoch Prolín, je poruchou, alebo nie je poruchou? CCU je užitočné, ale CCC nie? Môže sa preniesť, rozmnožiť... ale pre daný organizmus bude poruchou?


418.
označiť príspevok

J.Tull
   29. 10. 2016, 16:00 avatar
Fotooon, zle sa mi s Tebou diskutuje. Dám jeden príklad – na moju otázku:
„čo však tvorí program, aká kyselina, či iný zránik...?“ („384“)
si odpovedal:
„DNA to samozrejme nie je. V nej sú zapísané len inštrukcie.“
Keď som napísal:
„Nerozumiem prečo sú regulačné gény programom a DNA už nie... regulačné gény sú predsa súčasťou DNA, dokonca tvoria jej prevažnú časť... mimochodom, nemožno nazvať inštrukcie programom? ...ale máš pravdu. DNA nie je program, je nosičom inštrukcií.“ („406“)
Potom odrazu už:
„Celá DNA je program, ktorý sa vakonáva na kópii (čiže RNA), keď je prítomný enzým ribozóm.“ „408“
ako i
„Program sú inštrukcie. V tomto prípade ide o synonymá. Nosič je niečo iné.“
  


423.
označiť príspevok

Fotooon muž
   31. 10. 2016, 20:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.426.
označiť príspevok

J.Tull
   1. 11. 2016, 11:11 avatar
Fotooon, v podstate súhlasím. Až na ten program, aby som použil Tvoje slová: „DNA to samozrejme nie je. V nej sú zapísané len inštrukcie.“ Keď sme už pri tých analógiách, použijem ju. Podľa Teba je pevný disk programom, ktorý je v ňom zakódovaný... ale inak súhlasím (s „423“). Nikde som ani netvrdil nič čoby protirečilo, práve naopak...
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 18:56,  Djjaro, prečo tu ešte reaguješ keď dobre vieš, že iba debili sa budú vyjadrovať k obsahu...
dnes, 18:55,  Part ty poznas Stvoritela?
dnes, 18:54,  čo ty vieš o tom, čo si ja predstavujem za tvojimi príspevkami. *29
dnes, 18:53,  Hlavne že sa tvoje farebné koliesko točí s naliehavou rýchlosťou. :)
dnes, 18:51,  Možno ani nejde o to, čo človek cituje, ale čo si za tým vie predstaviť.
dnes, 18:49,  Ach tie tvoje srandičky :) Ale hlavne, že sa bavíš. Dobrá nálada je fajn vec :)
dnes, 18:48,  Tým zarobíš už nie 10, ale 20 centov na hodinu. Idééééš.... :)
dnes, 18:47,  Bol to citát nie mojich slov.
dnes, 18:47,  A ešte by som pridal: Pjosim kojunku, pjosim... :)
dnes, 18:47,  Part ... Azda by som si nedovolil pisat ani len zo srandy ze poznam Stvoritela...
dnes, 18:46,  Tvoj smajlík hovorí za všetko. Len klameš ako vždy. :)
dnes, 18:46,  Ale ak si reálne predstavíš, že sa niekto dotýka zrenice tvojho oka, tak to skutočne tak...
dnes, 18:45,  Keby si sa narodil ako cigáň, robil by si rovnaký bordel. Teraz si sa narodil ako Rus. Preto...
dnes, 18:44,  Neklamem v tom, že ti verím, že ti je to jedno a že plníš iba príkaz svojho majstra....
dnes, 18:43,  Boh vidí vždy dokonale.
dnes, 18:42,  Dobre, už si povedal svoje. ...Nepáli sa ti niečo v kuchyni? :)
dnes, 18:42,  Keďže to nebolo tvrdenie, nemohlo byť nepravdivé. *05
dnes, 18:41,  To nebolo tvrdenie. *05
dnes, 18:40,  Preto skončíš vo vonkajšej tme. *05
dnes, 18:39,  Tvoja chyba. *05
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Kľud je najlepší spôsob prevencie proti chorobe.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(918 378 bytes in 0,443 seconds)