Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Jeho majetok je zahalený rúškom tajomstva a pretkaný množstvom kontroverzií. Je Vladimír Putin najbohatším človekom na svete?

54
reakcií
710
prečítaní
Tému 1. novembra 2018, 15:30 založil Scarllete.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Scarllete žena
   1. 11. 2018, 15:30 avatar
Ruský pre­zi­dent Vla­di­mir Pu­tin patrí nie­len k naj­moc­nej­ším, ale prav­de­po­dobne aj naj­bo­hat­ším mu­žom sveta
V pr­vej de­siatke naj­bo­hat­ších ľudí by sa podľa nie­kto­rých od­bor­ní­kov do­konca umiest­nil na pr­vom mieste
Vlastní to­tiž jachty, lu­xusné ho­dinky, mnohé ne­hnu­teľ­nosti a do­konca pa­lác v hod­note mi­liardy do­lá­rov
o jeho ma­jetku nie je do­sta­tok in­for­má­cií. V po­rov­naní s inými pre­zi­dentmi však prav­de­po­dobne nemá kon­ku­ren­ciu, čo sa bo­hat­stva týka. Od­kiaľ ho vzal je otázne, pre­tože presné čísla nie je možné vy­pát­rať.
Ofi­ciálne však ročne za­robí 133 000 do­lá­rov a žije v ma­lom apart­máne s ga­rá­žou. Tieto in­for­má­cie však vô­bec ne­zod­po­ve­dajú ži­vot­nému štýlu, ktorý Pu­tin ve­die. Jeho ob­rov­ský kri­tik Bill Bro­wder tvrdí, že Pu­tin má ma­je­tok v hod­note viac ako 200 mi­liárd do­lá­rov. Na­sle­du­júce in­dí­cie to po­tvr­dzujú.
Ofi­ciálne sídlo Vla­di­mira Pu­tina je Krem­lin. Tu však trávi po­merne málo času. Jeho ob­ľú­be­ným mies­tom je vládna re­zi­den­cia Novo-Oga­ry­ovo. Ok­rem toho má prí­stup do množ­stva víl a pa­lá­cov. Z 20-tky re­zi­den­cií bolo rov­ných 9 vy­bu­do­va­ných za jeho vlády. Je­den pa­lác budí ná­le­žitú po­zor­nosť. Jedná sa o takz­vaný „ta­jomný pa­lác“, ktorý bol podľa unik­nu­tých in­for­má­cií po­sta­vený špe­ciálne pre Pu­tina. Na tomto by ne­bolo nič zlé, keby pe­niaze na vý­stavbu prav­de­po­dobne ne­po­chá­dzali z ne­le­gál­nych zdro­jov. A ne­bola to vô­bec malá suma.

Stavba pa­láca stála pri­bližne mi­liardu do­lá­rov. Na­chá­dza sa tu kino, miesto pre tri he­li­kop­téry a pri­stá­va­cia plo­cha. In­te­riér je la­dený do his­to­ric­kej po­doby. Na zá­klade unik­nu­tých ob­ráz­kov vieme, že sa tu na­chá­dza priam krá­ľov­ská spálňa a steny po­tia­hnuté fan­tas­tic­kými maľ­bami.
www.startitup.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Step7


2.
označiť príspevok

Osvietený muž
   1. 11. 2018, 16:12 avatar
samozrejme že bohatstvo putina je ine ako janukoviča . len idiotom to nedochádza.
Súhlasí Scarllete


3.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 11. 2018, 16:18 avatar
1/ Bohactvo saudskoarabského krala ti nevadi....
bohactvo krala emirátov ti nevadi....atd atd..
Teba jebe len ten Putin!!!)))


10.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 17:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 17:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 17:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 17:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 17:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 17:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 17:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 18:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 17:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 17:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 17:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 17:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 11. 2018, 18:02 avatar
41/ Fotoncek hovori ti nieco sukromne vlastnictvo vyrobnych prostriedkov????)))


18.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 11. 2018, 17:33 avatar
10/hahah Vies aky je Rusky statny rozpocet????hahahah


25.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 17:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 11. 2018, 16:19 avatar
1/ Preco prezident Ruskej federácie musi byt chudobny ako kostolna mys???))


6.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 16:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 17:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 17:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 17:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.33.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 11. 2018, 17:48 avatar
ardzun, no predsa tých 200 mi­liárd do­lá­rov, ktoré pravdepodobne, podľa Jeho ob­rov­ského kri­tika Billa Bro­wdera, vlastní.


34.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 17:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 11. 2018, 17:50 avatar
34, Pravdepodobne vas nechapem vobec uz 


38.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 17:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 11. 2018, 17:58 avatar
38 Bill Browder? Nepoznám, ale internet píše, že tam mali s ním v Rusku nejaké nedorozumenia


50.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 18:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 11. 2018, 17:55 avatar
34. Vieš, ale pri -era- neexistujú tie indície:

- Jeho ob­ľú­be­ným mies­tom je vládna re­zi­den­cia Novo-Oga­ry­ovo.
- má prí­stup do množ­stva víl a pa­lá­cov.
- rov­ných 9 re­zi­den­cií bolo vy­bu­do­va­ných za jeho vlády.
- Je­den pa­lác ...takz­vaný „ta­jomný pa­lác“, ... bol ... vraj ... po­sta­vený špe­ciálne pre Pu­tina.
- pe­niaze na jeho vý­stavbu ....prav­de­po­dobne .... ­po­chá­dzali z ne­le­gál­nych zdro­jov.

- ... sa tu na­chá­dza priam krá­ľov­ská spálňa a steny po­tia­hnuté fan­tas­tic­kými maľ­bami40.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 17:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

Nadja žena
   1. 11. 2018, 17:36 avatar
Sneh neviem, ale ľadovce by sa vraj predávať dali...


23.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 11. 2018, 17:37 avatar
19/ Rocny predaj ropy Ruska 12bilionov rublov...)))


28.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 17:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 11. 2018, 17:45 avatar
28/ Rusi dostavaju za ropu dolare cize cim silnejsi dolar tym viac rublov...im to maximalne vyhovuje!!!!))


45.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 18:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 18:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 18:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 18:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.53.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 18:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 18:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 17:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

Step7 muž
   1. 11. 2018, 17:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.37.
označiť príspevok

ardzun muž
   1. 11. 2018, 17:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

Nadja žena
   1. 11. 2018, 16:23 avatar
Rozhodne nepatrím k obdivovatelom Putina, ale tento článok obsahuje veľa chýb a rozporov.
Patrí vraj k najbohatším ľuďom sveta, prečo sú spomínané akokolvek luxusné hodinky? Alebo, " Od­kiaľ ho vzal je otázne, pre­tože presné čísla nie je možné vy­pát­rať... " Komu ide o PRESNE čísla? A kvoli tomu to nie je možné vypátrať?
Dalšie - vládny palác predsa nie je majetok Putina... prečo je spomínaný v tejto súvislosti? Síce neviem, na čo mu sú, isto len údržba stojí celý majetok, ale stále to patrí Rusku, nie Putinovi, či?


7.
označiť príspevok

Scarllete žena
   1. 11. 2018, 17:10 avatar
to nie je topic . ale pretoze len hodinky stoja pol miliona dolarov ? kde na to vzal z desat tisicoveho mesacneho platu v rubloch ?


8.
označiť príspevok

Nadja žena
   1. 11. 2018, 17:17 avatar
No, pozri:

" V roce 2005 novináři zjistili, že prezidentovy hodinky stojí stejně jako roční plat hlavy státu. V srpnu 2009 nejprve obdaroval svými hodinkami syna sibiřského pastevce, aby v září při návštěvě továrny v Tule si o stejné hodinky řekl místní zámečník – a Putinovi nezbylo, než je stáhnout ze zápěstí. "

Tak čo tu budeme debatovať o nejakých hodinkách


9.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 11. 2018, 17:19 avatar
o com chces debatovat,,,,, 


17.
označiť príspevok

Nadja žena
   1. 11. 2018, 17:32 avatar
Napríklad, človek vraj za čas svojej existencie vykántril 60% druhov živočíchov... budeme v tom pokračovať tak, aby sme tu zostali sami?


30.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 11. 2018, 17:40 avatar
Sami nezostaneme,,,,,
Niekto sa stale najde 


31.
označiť príspevok

Grofik šrobik muž
   1. 11. 2018, 17:41 avatar
1/ Bill Gates ze vymyslel okna na pocitaci zasluzi si 50miliard dolarov...
Kolko si potom zasluzi vynalezca tranzistoru ci striedavého prudu? 5000miliard???))


36.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 11. 2018, 17:51 avatar
Bill vraj povedal, že on neobchoduje so softwarom, ale so štandartmi


52.
označiť príspevok

Kasafran
   1. 11. 2018, 18:34 avatar
Scarlet,
žiaľ, skutočne s veľkým poľutovaním musím konštatovať, že ani Ty so svojimi súkmeňovcami na tomto DF, ani vaše informačno-deformačné zdroje, už nemáte v úcte ani svetoznámy odborný časopis Forbes, ktorý vychádza aj v slovenskom jazyku a ktorý za rok 2017 uvádza takýto rebríček100 najbohatších ľudí sveta:

Najbohatší ľudia sveta | Inšpirujte sa úspechom | forbes.sk?

najbohatsi.forbes.sk/Najbohatsi/Ludia-sveta?


54.
označiť príspevok

Scarllete žena
   1. 11. 2018, 19:27 avatar
kasafran, neviem potom co sa ohanas rothschildom a rockefellerom, lebo ani oni a ich rodiny neboli nikdy vo forbes


55.
označiť príspevok

Kasafran
   1. 11. 2018, 20:44 avatar
Scarlet,
máš pravdu - a teraz si polož otázku, prečo nielen ich mená, ale aj iných bankárskych klanov, neboli v takom zozname Forbesu ešte uvedené...?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:16,  volajako si sa nam nasral....čím to asi bude?
dnes, 00:56,  spolocne mame akurát to, že mnohí bludime spolu s nimi....akurat za upplne iných podmienok......
dnes, 00:52,  lebo je verejný a každa transakcia je verejná......
dnes, 00:05,  (9) Ninka,, odporúčam Ti nezabúdať ani na to, aby fungoval aj otáznik...
včera, 23:58,  (4) Zuzka8, dobre uvažuješ - pretože s tými počtami "výšok" nás smerujú do...
včera, 23:52,  Nech žije Slovinsko aj Slovensko nielen v našich krásnych piesňach......
včera, 23:39,  https://lh3.googleusercontent.com/proxy/FYpRdxJuasd5_AdPtESZnYLIBr5p2WwUYSwV_TVR9v82tDRylj5cDYETz...
včera, 23:36,  0svetení pospi niečo. *29 *29
včera, 23:35,  Vonku prší. *14 Bola som vybehnúť na ulicu pred dom. .. Prvý jesenný dážď. *11 *38...
včera, 23:15,  Tutok v Mt poprijímajú vždycky 'stovky' študentov na ošetrovateľstvo, a potom v druháku...
včera, 23:14,  Tak aj niektoré štyridsiatníčky dokážu byť také, ale asi skôr staršie, no. .. Ale s...
včera, 23:10,  Dobrý večer, panko danko. *43
včera, 23:10,  (2) Zuzka8, ja si myslím, že nie permanentne, ale najviac 30 rokov. Čo si myslíš, mám...
včera, 23:07,  Hmm, chcem si začať čítať knižky, čo tu mám. .. teraz už nemôžem, lebo mám moc ostré...
včera, 23:04,  ešte treba kadečo poopravovať, aby fungoval, výkričník
včera, 23:00,  Ninka nespí. . . a ty, Zuzka, ako si na tom?
včera, 22:59,  Akože nebudú môcť rozdávať letáky v uliciach? *26
včera, 22:57,  Chi-chi, zaspal. .. A ty, ninka?
včera, 22:57,  To tá pedagožka musí byť permanentne nahnevaná na celý svet, keď vidí toľko chýb. *04
včera, 22:52,  Spíš, nulasvietení?
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Buď samouk, nečakaj, kým ťa naučí život.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(139 042 bytes in 0,195 seconds)