Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Je úcta k Márií biblická?

89
reakcií
2438
prečítaní
Tému 13. mája 2016, 05:55 založil Klein.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Klein muž
   13. 5. 2016, 05:55 avatar
Keďže je dnes pre katolíkov veľký sviatok, 99. výročie prvého zjavenia Panny Márie vo Fatime rád by som sa pokúsil z biblického pohľadu objasniť zmysel úcty k nej, konkrétne z biblického hľadiska, zvlášť pre tých ktorí si ju neustále zle vysvetľujú a považujú ju za modlárstvo. Verím, že všetci kresťania milujú Božie slovo ale žiaľ, každý si ho vykladáme ináč.

Keby nám Ježiš nezaslúžil spásu, ani ten najsvätejší život Márie a všetkých ľudí na zemi by nikomu nepomohol. Ale pokiaľ sme už vykúpení a krstom ponorení do Ježiša Krista, v ňom naše skutky získavajú záslužnú hodnotu pred Bohom. Na mnohých miestach v biblií sa píše, že Boh odplatí každému podľa jeho skutkov.
V biblí sa píše, aby sme si v nebi zhromažďovali poklady, ktoré budú nevyčerpateľné a kde sa ich zlodeji nedobíjajú.
Pokiaľ platí, že tí čo sú v nebi majú nevyčerpateľný poklad zásluh, čím skôr ho môže mať Mária, verná Božia služobnica, od počiatku vyvolená na uskutočnenie najväčšieho zázraku v dejinách ľudstva, a o čo skôr môže ona prideľovať z tohto pokladu iným.

Čo sa týka modlitby k Márií alebo cez ňu, či je rúhaním by som sa opýtal takto. Môžeme sa modliť jeden za druhého tu na zemi? Poviete mi áno. A je to správne, sám apoštol Pavol napísal modlite sa aj za nás. Jakub povzbudzoval modlite sa jeden za druhého aby ste ozdraveli a veľkú moc má modlitba spravodlivého. Mnoho ráz poprosíme o modlitbu práve tých, ktorí sú zbožní pred Bohom, na ktorých prímluvu akoby Boh skôr vykonal svoje milosrdenstvo ako napr. keď sa modlil Mojžiš alebo iní proroci v starom zákone. Avšak môžu sa modliť tí ktorí sú v nebi? Ján v zjavení písal : štyri bytosti a dvadsiati štyria starci padli pred Baránkom. Každý mal citaru a zlatú čašu plnú kadidla, čo sú modlitby svätých. Teda tí v nebi môžu obetovať Bohu naše modlitby a prednášať mu ich. Pod svätými sa v tej dobe mysleli žijúci ľudia na zemi.

Niekto by ale mohol namietnuť, že Boh v starom zákone zakázal vyvolávať mŕtvych. To je pravda ale my sa pri modlitbe neusilujeme aby s nami mŕtvi prehovorili. A nakoniec ani nevzývame mŕtvych. V písme som sa dočítal že Boh nie je Bohom mŕtvych ale živých. Abrahám žije, Mojžíš žije... Ten kto dostal život a opustil telo v Božej milosti už viac nemôže zomrieť. Mária nezomrela ale odišla k Synovi. Lotrovi z pravej strany Ježíš povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji.

Väčšina kresťanských cirkví sa vo vyznaní viery modlí, verím v spoločenstvo svätých. Ale svätí nie sú len na zemi. Sú predovšetkým v nebi lebo už sú dokonale očistení Božou milosťou, už sú nepremožiteľní, diabol nad nimi nemá žiadnu moc, už vidia Boha z tváre do tváre... Pokiaľ mám mať s niekym spoločenstvo, musm s ním v prvom rade komunikovať a to sa vzťahuje aj na prosby o prímluvu.

Mária naplnená Duchom Svätým zvolala : Hľa od tejto chvíle, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. Toto slovo zahrňuje nie len úctu v srdci ale aj vyjadrené velebenie Ježisovej matky, čo je v podstate modlitbou. Samozrejme nesmeruje to k Márií ako k poslednému cieľu ale k Bohu, ktorý v nej vykonal veľké veci.
A ako mocné sú Máriine slová? Lukáš napísal že len čo Alžbeta započula Máriin pozdrav, dieťa v jej love sa zachvelo, Alžbetu naplnil Duch Sväý a ona zvolala mocným hlasom: požehnaná si medzi ženami... Ježiš vyhovel Máriinym slovám keď mu povedala že svadobčania nemajú vína aj keď ešte neprišla jeho hodina. Na Máriine slová učinil výnimku a vykonal prvý zázrak. Je to niečo úžasné a preto kresťania od prvých storočí nachádzajú odvahu poprosiť ju o prímluvu u Syna.

Keď v starozákonných časoch chcel Boh potrestať Izraelitov, prosil Mojžiša aby mu nebránil potrestať ich. Povedal mu Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti nim.... Avšak Mojžiš ho veľmi prosil aby sa nad nimi zmiloval. A Boh olutoval nešťastie, ktorým chcel postihnúť ľud, ktorý vyslobodil z Egyptského otroctva. Na Mojžišovu prosbu, vykonal výnimku vo svojich zámeroch. Mária robí presne to isté. Prosí Boha aby zadržal svoj spravodlivý hnev pre hriechy a nevernosť svojich ľudí a dokázala to v histórií cirkvi mnohokrát.

Evanjelici a iní nasledovníci reformácie Martina Luthera by mali vedieť aký mal on na Mariánsku úctu názor. Vo svojej kázni raz povedal: Mária si nepraje aby sme z nej robili modlu. Nie ona koná, ale Boh uskutočňuje všetko. Pokiaľ vzývame Máriu, robíme to preto, aby nám Boh s hľadom na ňu dal to o čo prosíme. S rovnakým vedomím vzývame všetkých ostatných svätých s vedomím, že všetko sa deje prostredníctvom Boha. Luther dokonale vystihol katolícku vieru. Až v 19. storočí začali reformátori pre kresťanov prirodzenú úctu k Márií nazývať modlárstvom a väčšina protestantských cirkví ju zavrhla.

Panna Maria, podobne ako všetci ľudia potrebovala byť spasená. Sama to priznala v magnifikáte: môj duch jasá v Bohu mojom spasiteľovi. Avšak cirkev od počiatku verí, že pre zásluhy svojho Syna bola už pri počastí uchránená od dedičného hriechu a ani nikdy žiaden nespáchala. Sv. Písmo ani tradícia nehovoria o tom, že by Mária niekedy prijala krst na očistenie hriechov. Dávno predtým než apoštoli začali krstiť anjel povedal Márií, Zdravas milosti plná. Po grécky: Chair, kecharitoméne, ho Kyrios meta jsou. doslovne: Raduj sa plná milosti lebo Pán je uprostred teba. Kde je hriech, nemôže byť plnosť milosti. Anjel to vyslovil vo chvíli, keď v Márií telesným spôsobom ešte neprebýval Ježiš a o ktorom Božie slovo vraví že je jednorodený Syn plný milosti a pravdy. Nikomu inému okrem Ježiša a Márie tento titul v písme nie je priznaný. Aj keď sa v dnešných prekladoch dočítame aj inde o milostiplných v pôvodných prekladov kecharitoméne nie je okrem týchto dvoch spomenuté u nikoho iného. Aj preto je tradícia tak nesmierne dôležitá, cez ňu vieme čomu prví kresťania verili lebo písmo v priebehu storočí a prekladov mení svoj zmysel avšak viera aj napriek rozporu s písmom zostáva tá istá. O Márií ako o nepoškvrnenej písali už v 3. storočí, skôr ako bol ustanovená kánon biblie. Istotne si nikto niečo tak závažné z ničoho nič nevymyslel.

Čo sa týka pomenovania Márie ako Bohorodičky je to jednoduché. Pokiaľ je Ježiš Bohom, potom je Ježišova matka Božia matka. Nepovyšujeme stvorenie nad Boha ani ho nezožšťujeme ale tvrdíme že Boh udelil jednému zo svojich stvorení výnimočné postavenie a toto postavenie jej patrí naveky. A pre toto postavenie jej patrí zvláštna úcta spomedzi ostatných stvorení lebo komu Boh udelí viac milosti, zaslúži si aj väčšiu úctu. Apoštolov si novoobrátenci nesmierne ctili práve preto ž e osobne poznali Ježiša a žili s ním. O čo viac si ľudia ctili jeho matku, ktorá s ním bola od jeho prvého dňa až po posledný.

Je nesprávne nazvať Máriu matka cirkvi a matka kresťanov?
Keď sa narodil Ježiš, hlava ľudí, vyplýva z toho, že veriaci ktorí sú údy tejto hlavy sa taktiež musia zrodiť z tej istej matky. Matka nerodí hlavu bez údov a ani údy bez hlavy.V poriadku miosti sa hlava aj údy rodia z tej istej matky. Ježiš je aj naďalej plodom Panny Márie ako ho nazval Duch Svätý skrze Alžbetu. Skrze neho a v nom sme sme aj my Máriine deti v nej sa pripodobńujeme Kristovi. Vzpomente si čo napísal Pavol: Deti moje znovu vás v bolestiach rodím dokiaľ sa vo vás nesformuje Kristus. O čo skôr to možno povedať o Márií, ktorá Krista porodila, do ktorého sme sme boli v krste ponorení alebo ako písal Pavol: Kto bol v Kristovi ponorení, ten si Krista obliekol. Keď Ježiš zomieral Márií povedal. žena hľa tvoj syn. A jánovi milovanému učeníkovi: hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe. V tomto milovanom učeníkovi ako učili cirkvení otcovia prvých storočí dal Ježiš Máriu za matku všetkým jeho učeníkom ktorí sú mu verní a neopustili ho. V knihe zjavenia Ján píše o Márií: Drak sa na ženu nahneval a odišiel bojovať s ostatnými z jej potomstva, ktorí zachovávajú Božie prikázania a majú Ježišovo svedectvo teda krst. Sú to kresťania, je to cirkev. A tá žena je Mária. Tak to učia a tak tomu verili vždy všetci kresťania či už katolíci, pravoslávni alebo staroveké orientálne cirkvi.

Aj napriek tomu čo som napísal tvrdím s celou cirkvou, že prejavy úcty ku Kristovej matke v cirkvi nie sú v poriadku. Jedni ju preháňajú až to hraničí s modlárstvom a iní ju naopak absolútne odmietajú ako hrozbu pravej viery. Zbožnosť a úcta ku Kristovej Matke v priebehu storočí nadobudla rôzne formy podľa časových a miestnych okolností a podľa rozmanitej kultúry a tradícií národov. To má za následok že niektoré prejavy sa časom opotrebujú a zastaralé prejavy treba nahradiť aktuálnymi podľa doby v ktorej žijeme. Napr. v minulosti si poddaní pred svojho šlachtica v jeho prítomnosti vždy kľakli, ako aj pred biskupa či kráľa ako prejav úcty. Nepovažovali to za porušenie Božieho prikázania ale ako prejav úcty a tak isto úctu prejavovali aj svätým. Dnes v demokratickej spoločnosti sa na to pozeráme úplne inak. Nikto si pred biskupom a ani prezidentom nepokĺakne. Dnes už nevykáme svojim rodičom tako ako naši predkovia. Keby to dnes niekto urobil ľudia by to nechápali tak ako nechápu prečo si niekto pred svätými dnes poklakne pricom sa im neklania ako Bohu ale ako prejav ucty ku svojim bratom a sestram v nebi. V tej dobe si aj deti klakli pred svojich rodicov ked ich chceli poprosit o odpustenie. Ja ako katolík si poklaknem len pred Boha, pred nikoho ineho. V minulosti na zaklade inej mentality, noriem spolocnosti atd by som mozno rozmyslal inak.

Môj osobný názor na úctu k Márií je nasledovný. Myslím si že nikto si o Ježisovi nevytvorí pravý obraz pokiaľ v ňom nebude aj Mária. Myslím, že Ježiša veľmi zraňuje keď ju kresťania odmietajú prijať za svoju matku a večne sa kvôli nej hádajú. pretože si myslia že by mohla zaujať Kristovo miesto. Ako môže niekoho takáto hlúposť napadnúť? Veď to bol Ježiš, ktorý nám ju dal za mamu. V tom okamihu na kalvárií sa stala matkou všetkých kresťanov. Ježiš nám ju dal ako dar. Myslím že darcu uráža keď si jeho darček obdarovaní ani neotvoria ani ho nepouzivaju ale rovno ho odmietnu a opovrhuju nim. Myslím, že ten kto miluje Krista ako svojho brata a príjme Máriu za svoju mamu, urobí Ježišovi nesmiernu radosť.
Súhlasí lea_pragmaticka1


2.
označiť príspevok

veriaci-4
   13. 5. 2016, 07:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

veriaci-4
   13. 5. 2016, 07:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

Klein muž
   13. 5. 2016, 08:17 avatar
Plnosť milosti znamená že jej žiadna milosť nechýba. Pri prítomnosti hriechu už o plnosti nemožno hovoriť. Ja verím celým srdcom, že Mária bola počatá bez dedičného hriechu. Možno nevidíš spojitosť medzi tým keď v starom zákone vstúpil Boh do archy zmluvy a v novom zákone keď sa Kristus v Márií stal človekom ale ja áno. Archa bola vyrobená z najvzácnejších materiálov tej doby, z najčistejšieho zlata aby bola dôstojním svätostánkom Boha a pri vstupe sa nad archou objavil oblak Božej slávy. Verím že Máriu Boh podobne pripravil, keď ju vyvolil aby sa stala svätostánkom Božieho Syna keď ju rovnako ako archu zmluvy zatienila moc Najvyšieho. V prvých storočiach si nástupci apoštolov nepovymýšlali bárz jaké blbosti ale hlásali vieru, ktorú prijali od svojich predchodcov.

Cirkevný Otec Atanáz napísal: "Ó vznešená Panna, skutočne ty si väčšia ako akákoľvek iná veľkosť. Lebo ktoré stvorenie ti je rovné v tvojej veľkosti, Ó príbytok Božieho Slova? Ku komu medzi všetkými stvoreniami ťa mám
porovnať ? Si väčšia než oni všetci, Ó Zmluva, odetá čistotou miesto zlata! Ty si tá
Archa, v ktorej sa nachádza zlatá nádoba obsahujúca skutočnú mannu, ktorou je to telo, v ktorom
božstvo prebýva."

Naštuduj si akú nesmiernu úctu mali židia k arche zmluvy a potom pochopíš, prečo majú kresťania takú veľkú úctu k Márií.
Súhlasí lea_pragmaticka1


6.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2016, 10:55 avatar
"Naštuduj si akú nesmiernu úctu mali židia k arche zmluvy a potom pochopíš, prečo majú kresťania takú veľkú úctu k Márií."

1. Za predpokladu, ze archa zmluvy bol predobraz Marie, lenze to je jeden zo sporov, ktory vedieme, takze ho nemozes pouzit ako argument  
2. prečo majú kresťania takú veľkú úctu k Márií >>> krestania = katolici a pravoslavni...

Takze vravis ostatni krestania nie su preto, ze nie su katolici/pravoslavni, alebo preto, ze nemaju TAKU VELKU UCTU k Marii?
Súhlasí anonymný_koník


11.
označiť príspevok

veriaci-4
   14. 5. 2016, 11:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.20.
označiť príspevok

Fotooon muž
   15. 5. 2016, 07:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2016, 10:47 avatar
V podstate si vystihol co som chcel vyjadrit aj ja, ale to by som nebol ja, aby som to este viac nerozmazol, takze
este pridam nieco pre Kleina

Problem, katolikov o.i. taky, ze milosti a zasluhy vidia ako nejaku truhlicu pokladov.
("Pokiaľ platí, že tí čo sú v nebi majú nevyčerpateľný poklad zásluh" )
A Maria, ci nejaky svaty , ked chce dat nejaku milost, vyberie zo svojej truhlice..
Akoby milost bola nejaka vec..

Milost je od Boha!
Nie je to ze.. Boh dal niekomu truhlicu milosti tu mas, na, a podla tvoje voli rozdavaj...
Je to omilostenie tych ludi u Boha (TO je, ze maju milost od Boha), nie ze ti ludia mozu omilostnit niekoho...
------------------
"Čo sa týka modlitby k Márií alebo cez ňu, či je rúhaním by som sa opýtal takto. Môžeme sa modliť jeden za druhého tu na zemi?" >> Spravne, mozeme sa modlit jeden za druheho (ZIVEHO)..
Ked pytame modlitbu od ludi, co zomreli, tak to uz hranici so spiritizmom... to si uzrovno mozem vytiahnut OUIJA tabulku..

A Klein, nechod na mna s "a som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jákoba? Veď on nie je Bohom mŕtvych, ale živých".
Tym sa myslelo, ze ti budu vzkrieseni.
Pretoze cim sa potom precinil Saul, ked chcel komunikovat so "zivym" Samuelom?

Aha, az teraz som si vsimol, co si pisal v dalsom odseku. Vzdy kusok precitam a potom reagujem, takze som nevedel, ze si pisal...
Najdi mi prosim v biblii kde sa mame modlit k tym, co uz zosnuli..
Preco Pavol nepovedal, ze sa mame modlit k Marii, alebo preco ju mame prosit o modlitby/milosti a neviem co este..
NIKDE V BIBLII TO NIE JE!
Vravis, ze nechceme vyvolavat mrtvych...
Nie je modlitba formou komunikacie?
"To je pravda ale my sa pri modlitbe neusilujeme aby s nami mŕtvi prehovorili."
Nie, vy nechcete, aby s vami mrtvi prehovorili, vy chcete dokonca aby sa za vas modlili.
Mozno nechcete aby prehovorili k vam, ale prehovarate k nim!

"Mária nezomrela ale odišla k Synovi. " >> to je len vas dohad...

"Lotrovi z pravej strany Ježíš povedal, ešte dnes budeš so mnou v raji. " >> S tym by som si nebol tak isty...
Zavisi, ci to bolo "Hovorim ti, dnes budes so mnou v raji" alebo "Hovorim ti dnes, budes so mnou v raji"

----
"Väčšina kresťanských cirkví sa vo vyznaní viery modlí, verím v spoločenstvo svätých. Ale svätí nie sú len na zemi. Sú predovšetkým v nebi" >> spolocenstvo svatych, ale nie spolocenstvo svatych, nastavenych cirkvou

Prosim ta vysvetli mi, aky ma zmysel posledny sud, ked uz su svati (v dobrom zmysle slova povedane) su uz sudeni hned a hned su v nebi?

31 Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy.
32 Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov.
33 Ovce si postaví sprava a capov zľava.
34 Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta.
Je ti to dost jasne? Precitaj si hlavne 31 a 34

24 Predniesol im aj iné podobenstvo: "Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno.
25 Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.
26 Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ .
27 K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: "Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?
28 On im vravel: "To urobil nepriateľ." Sluhovia mu povedali: "Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?"
29 On odpovedal: "Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu.
30 Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: Pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly."

Ci vravis, naco vytrhavat kukol, ked si proste sem tam odtrheme nejaky ten klások pšenky, hej?
Naco cakat na zatvu??

Mimochodom, Boh vie ktori su svati, to ze si z niekoho katolicka cirkev spravi svateho este neznamena, ze bude svaty aj pred Bohom..
Nehovoriac, ze taketo praktiky robila nielen so svatymi ale aj vo vnutri cirkvi (nepotizmus atd)..
-----------------------

"Mária naplnená Duchom Svätým zvolala : Hľa od tejto chvíle, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia. "

1. Alzbeta bola naplnena Duchom Svatym, ked zvolala "Požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod tvojho života.", nie Maria, ked povedala "Hľa od tejto chvíle, blahoslaviť ma budú všetky pokolenia."

2. slovnik.azet.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

"Ježiš vyhovel Máriinym slovám keď mu povedala že svadobčania nemajú vína aj keď ešte neprišla jeho hodina. " >> ale reptal  
Takze ked poprosime Mariu aby Jezis spasil aj samotneho Satana, tak on jej vyhovie, hej?  
Nechapem, ako si katolici z jedneho pripadu na Zemi extrapoluju, ze Ludia sa maju modlit k Marii, aby pre nich prosila u Jezisa...
"Na Máriine slová učinil výnimku" >> chapes vyznam slova vynimka? Vy ste otocili polaritu toho slova a z vynimky spravili pravidlo  

"Keď v starozákonných časoch chcel Boh potrestať Izraelitov, prosil Mojžiša aby mu nebránil potrestať ich. Povedal mu Teraz ma nechaj, nech zahorí môj hnev proti nim.... Avšak Mojžiš ho veľmi prosil aby sa nad nimi zmiloval. A Boh olutoval nešťastie, ktorým chcel postihnúť ľud, ktorý vyslobodil z Egyptského otroctva. Na Mojžišovu prosbu, vykonal výnimku vo svojich zámeroch. Mária robí presne to isté. " >>>> On niekto poprosil Mojzisa, aby poprosil Boha? Mimochodom tych vynimiek nebolo mnoho a aj tie vynimky mali svoje pravidla (Ninive)

------------
"Evanjelici a iní nasledovníci reformácie Martina Luthera by mali vedieť aký mal on na Mariánsku úctu názor. Vo svojej kázni raz povedal: Mária si nepraje aby sme z nej robili modlu." >> Absolutne suhlasim "Mária si nepraje aby sme z nej robili modlu".

Samozrejme Luther bol indoktrinovany katolik a este k tomu ovplyvneny mnich. Ved ked sa bal bleskov, tak sluboval Sv. Anne, ze sa stane mnichom. Sv. Anna je o.i. patronkou banikov a Luther pochadzal z banickej rodiny...

Holt pravda sa odkryva postupne...
-------------

"Avšak cirkev od počiatku verí, že pre zásluhy svojho Syna bola už pri počastí uchránená od dedičného hriechu a ani nikdy žiaden nespáchala." >> zaujimave, ak v to veri cirkev tak moc od pociatku, preco sa na kazdom rohu v biblii pise, ze NIKTO okrem Jezisa nie je bez hriechov...

"Dávno predtým než apoštoli začali krstiť anjel povedal Márií, Zdravas milosti plná. Po grécky: Chair, kecharitoméne, ho Kyrios meta jsou. doslovne: Raduj sa plná milosti lebo Pán je uprostred teba." >> Trosku ta opravim. nie plna milosti, ale "najoblubenejsia / vyvolena / omilostena"...
Pretoze "kecharitomene" nie je "pleres (plny/a) charitos"

"Nikomu inému okrem Ježiša a Márie tento titul v písme nie je priznaný. " >> Tak sa na to pozrime zblizka..

Plna/y milosti je "pleres charitos"
Tymito slovami boli oznaceni len dvaja ludia v biblii.
A to Jezis a Stefan (nie Jezis a Maria)

"Kai ho Logos sarx egeneto kai eskenosen en hemin, kai etheasametha ten doxan autou, doxan hos monogenous para Patros, >>>pleres charitos<<< kai aletheias."
"A Slovo sa telom stalo a prebývalo medzi nami. A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený Syn, >>>plný milosti<<< a pravdy."

"Stephanos, de >>>pleres charitos<<< kai dunameos epoiei terata kai semeia megala en to lao."
"Stefan >>>plny milosti<<< a sily robil velke divy a znamenia medzi ludom."

Ale to sa uz opakujem, uz som to pisal minuly rok tu
Kto si, Mária? prispevok 19

Prosim ta, mozes mi dat suradnice, kde je o jezisovi

-----------------------------

"Čo sa týka pomenovania Márie ako Bohorodičky je to jednoduché. Pokiaľ je Ježiš Bohom, potom je Ježišova matka Božia matka. Nepovyšujeme stvorenie nad Boha ani ho nezožšťujeme ale tvrdíme že Boh udelil jednému zo svojich stvorení výnimočné postavenie a toto postavenie jej patrí naveky." >> Katolicka cirkev slovom bohorodicka zvyraznuje akoby Boh pochadzal z Marie a nie len fyzicke telo Jezisa.

RKC ma rada taketo psychologicke hracky so slovickami.
To je ako: nevadilo jej ked, vyznavala v apostolskom vyznani viery - verim "vo svatu cirkev vseobecnu", ale musela to zmenit na verim "vo svatu cirkev katolicku". Sice katolicka znamena vseobecna, ale tu ide o to, aby kazdemu bolo jasne, ze sa jedna katolicka ako od Rimsko >>Katolicka<< Cirkev.

Presne tak povysuje Mariu, aby bolo jasne kazdemu, ze porodila Boha..
A kto je prvy Matka ci syn? (nemyslim teraz v patriarchalnom ponimani)
Katolikom nestaci pojem christotokos, nie musia z nej spravit theotokos...
----------------------------------------

"Keď Ježiš zomieral Márií povedal. žena hľa tvoj syn. A jánovi milovanému učeníkovi: hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe." >> Poviem ti to kratsou vetou: "Postarajte sa o seba navzajom"
Zas dalsia katolicka extrapolacia z jednej vety...

" Myslím si že nikto si o Ježisovi nevytvorí pravý obraz pokiaľ v ňom nebude aj Mária."

A nikto si o Marii nevytvori pravy obraz, pokial v nom nebude aj Anna a nikto si nevytvori pravy obraz o Anne, pokial v nom nebude (asi?) Ismeria atd... hej?  

" odmietajú prijať za svoju matku a večne sa kvôli nej hádajú. pretože si myslia že by mohla zaujať Kristovo miesto. Ako môže niekoho takáto hlúposť napadnúť?" >> Napriklad tak, ze katolicka cirkev, z nej UZ SPRAVILA spoluucastnicku (spolu s Jezisom) nasho mozneho spasenia...

" Ježiš nám ju dal ako dar. " >> To este stale vychadza z tej extrapolacie s Janom?
Súhlasí veriaci-4


8.
označiť príspevok

Wolfe muž
   13. 5. 2016, 11:36 avatar
"Napr. v minulosti si poddaní pred svojho šlachtica v jeho prítomnosti vždy kľakli, ako aj pred biskupa či kráľa ako prejav úcty. Nepovažovali to za porušenie Božieho prikázania ale ako prejav úcty a tak isto úctu prejavovali aj svätým. Dnes v demokratickej spoločnosti sa na to pozeráme úplne inak. Nikto si pred biskupom a ani prezidentom nepokĺakne. Dnes už nevykáme svojim rodičom tako ako naši predkovia. Keby to dnes niekto urobil ľudia by to nechápali tak ako nechápu prečo si niekto pred svätými dnes poklakne pricom sa im neklania ako Bohu ale ako prejav ucty ku svojim bratom a sestram v nebi." >>>

Co povies na Mardocheja (Esterin stryko)?

Est 13,12-14
12 Ty poznáš všetko, a tak vieš, že som to neurobil z pýchy, ani aby som potupil iných, ani z ctibažnosti, keď som odoprel klaňať sa pyšnému Amanovi.
13 Lebo s radosťou by som pobozkal aj šľapaje jeho nôh, aby som zachránil Izrael.
14 Ale bál som sa mu klaňať, aby som tak nepreniesol úctu, ktorá patrí iba môjmu Bohu, na človeka, a tak som sa nechcel klaňať nikomu inému okrem svojho Boha.


9.
označiť príspevok

Klein muž
   13. 5. 2016, 17:03 avatar
Wolfe prepáč musím ísť za chvílu do práce, odpoviem ti len na niečo.

Ohľadom klaňania:
Jóab predstúpil pred kráľa a oznámil mu to. Kráľ si predvolal Absolóna. Ten prišiel ku kráľovi, poklonil sa mu tvárou po zem a kráľ Absolóna pobozkal. (Joáb si nebol vedomý že porušil zákon a urazil Boha.)

Ohľadom súdu:
Ježiš hovoril, že tí čo počúvajú jeho slovo majú večný život a nejdú na súd ale prešli zo smrti do života. Cirkev učila že po smrti ma takmer kazdy svoj sukromny sud pred Bohom a na zaklade toho je bud spaseny alebo nie. Aj o Lazarovi a bohacovi sa pise v biblii ze jeden isiel do neba a druhy do pekla a bolo to prv ako na konci sveta ked Jezis oddeli pšenicu a kúkol. Posledny sud je verejny, slavny a zaroven hrozny pred ocami vsetkych anjelov, demonov i ludi... Co sa tyka toho sukromneho sudu hned po smrti potvrdzuju to neespocetne pripady ludi v klinickej smrti ktori videli cel svoj zivot a vsetko dobre a zle co vykonali.

Co sa tyka milosti napísal si :
Milost je od Boha!
Nie je to ze.. Boh dal niekomu truhlicu milosti tu mas, na, a podla tvoje voli rozdavaj...

Ano spravne milost je od Boha ale tvrdis ze Boh svoju milost nevklada do ruk ludom aby nou disponovali na spasu dusi? Milost odpusat hriechy vlozil Jezis so svojej neobmedzenej moci do ruk apostolov. A je len na nich ci niekomu odpustia alebo nie, lebo komu odpustia bude mu odpustene a komu hriechy zadrzia budu zadrzane. Apostoli s milosti Bozej maju moc vyhanat zlych duchov a tuto moc maju len oni. Ked sa o to v pisme pokusal niekto iny kto nebol povereny od Krista dopadol velmi zle. Všetka milosť je od Boha ale nezostava vzdy v jeho rukach, on z tohto nekonecneho pokladu dava ludom na zemi aby viedli ostatne duse k nemu. A o co viac svati v nebi u ktorych uz nevychadza modlitba z hriesneho srdca ale su dokonale ocisteni a ich vola je totozna s Bozou.

"Keď Ježiš zomieral Márií povedal. žena hľa tvoj syn. A jánovi milovanému učeníkovi: hľa tvoja matka. A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe." >> Poviem ti to kratsou vetou: "Postarajte sa o seba navzajom"

Ak mala podla teba Maria dalsie deti preco by ju daval do opatery inemu cloveku? Kde boli jeho bratia? Prikaz cti otca svojho a matku svoju im nic nehovoril? Nevidis v tom vyssi zmysel? Ze ju dal zrovna milovanemu ucenikovi. Jan o sebe v pyche pise ze jeho mal Jezis najradsej? Alebo tak nazyva vsetkych Kristovych ucenikov ktori su mu milovani... Ucenik si ju od tej hodiny vzal k sebe ale coskoro na to zotrvavali vsetci apostoli s Mariu na modlitbach. Aj oni ju istotne prijali za matku a zili ako rodina az do prichodu Ducha Svateho.

(Mimochodom, Boh vie ktori su svati, to ze si z niekoho katolicka cirkev spravi svateho este neznamena, ze bude svaty aj pred Bohom..) Na toto ti cirkev odpovie ze svati su vsetci spaseni v nebi a raz do roka slavi sviatok vsetkych svatych, teda aj tych ktori nie su kanonizovani. Len niektorych hrdinov viery dava cirkev za vzor hodny nasledovania o ktorych je presvedcena ze su v nebi. Hned po smti apostolov sa prvi krestania stretavali na hroboch tychto mucenikov, nad nimi sluzili omsu, uctievali Boha a prosili tychto mucenikov o prihovor u Boha. Boli si isti ze su v nebi lebo Jezis povedal ze kto strati svoj zivot prenho najde. O prenasledovanych Kristus povedal : radujte sa a jasajte lebo mate hojnu odmenu v nebi...
Neskor si cirkev zacala ctit nie len mucenikov ale aj velkych ohlasovatelov evanjelia ci reholnikov. Ked mali ludia v ucte svateho Benedikta tak pre jeho zivot a to co zanechal.
Súhlasí lea_pragmaticka1


7.
označiť príspevok

fajer
   13. 5. 2016, 11:36 avatar
Vy ste fakt na hlavu, ako si myslíte, že tie kraviny niekto číta....


10.
označiť príspevok

Astax1 muž
   14. 5. 2016, 09:59 avatar
Wolfe
Nejdem sa zapájať lebo viem, že to nemá cenu. Keď sa na to tak pozerám, tak stále je to dokola to isté. "Kto môže pochopiť, nech pochopí".

Len, pýtaš sa Kleina niečo poslednom súde. Ja som s tebou o tomto diskutoval. O individuálnom súde a o všeobecnom súde. A zdalo sa mi, že si to aj pochopil a teraz znova táto istá poznámka. Podobne som si to všimol aj pri diskusii o nevyhnutnosti uverenia osoby Ježiša Krista ako Boha pre spásu človeka. Kde milky argumentoval, že človek nikdy nemôže byť spasený ak neuverí v Ježiša Krista. Ja som tvrdil, že to tak nie je. Taktiež sa mi zdalo, že si prijal ten názor, že človek môže byť spasený aj keď vo svojom živote neuveril v osobu Ježiša Krista. A neskôr som čítal, že máš na to názor ako milky. Neviem či sa mi to len zdalo ale...


12.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 5. 2016, 11:46 avatar
Ja viem, ze sme o tom diskutovali, ale uvedomujem si, ze diskusne forum je len na diskutovanie..
Ja nepresvedcim teba alebo kleina a vy nepresvedcite mna.. aspon v otazkach v ktorych sme si isti (nehovorim, ze som si isty vo vsetkom, ale Mariansky kult je podla mna napriklad nespravny)..

Vidim ake je uctievanie Marie nafuknute a nespravne...
By ma zaujimalo, ze ci robi niekto pute len tak z miesta A do miesta B, pre Boha, pretoze Boh je vsade, a teda nemozno navstivit nejake putnicke miesto, ale mozno spravit trebars to, ze clovek zo seba vyda trochu energie, a pojde do kostola na cojaviem omsu niekede o par sto kilometrov dalej atd..

Nieee robia sa dlhokanske pute miliony a miliony ludi, kde sa udajne zjavila Maria.... cele je to tak nafuknute, predava sa plno roznych medajlonkov Marie (a svatych atd), ze Boh je splasnuty niekde hlboko pod Mariou....

Vies uctit si Mariu a tesit sa, ze nam dala nasho spasitela. SUPER!!!!!!!!!!!
Ale uctievat ju, modlit sa k mrtvym, brat veci okolo Boha az ezoterickym sposobom (tvoje casove prelinanie)

Mno uverit v Jezisa Krista je potrebne ... budem uprimny, tu balancujem (takych bodov je velmi vela v ktorych som si nie isty), pretoze sa u mna prekryva logika s empatiou.. takze v tom som na vazkach...
Logika mi hovori, ze v Jezisa Krista je potrebne verit "Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.", ale empatia, viem ze je mnoho mnoho ludi OVELA lepsich nez su krestania, ktori by mali ist vzorom...

Vsimol som si v Novom Zakone, ze sa to berie tak,ze ti co su neveriaci su zli, cudzoloznici, zlodeji atd atd..


13.
označiť príspevok

Klein muž
   14. 5. 2016, 17:11 avatar
Co sa tyka puti, krestania sa od pociatku kazdorocne stretavali na miestach kde posobil, narodil sa ci zomrel Kristus. Taktiez putovali na miesta kde boli pochovani apostoli aby si ich uctili. A neskor putovali aj na miesta ktorych sa dotkol tzv. Bozi prst.. Mojzisovi Boh povedal aby sa vyzul lebo zem na ktorej stoji je posvatna. Tak isto vnimaju katolici miesto zjaveni.
Peniaze a cvilizacia sli vzdy ruka v ruke. Kazdy si hlada sposob ako zarobit. To ze su ludia ktori predavaju a ktori kupuju je normalne. Ale dolezite je ze sa na puti aspon na chvilu zastavia a premyslaju nad zmyslom svojho zivota, nad Bohom.


14.
označiť príspevok

Wolfe muž
   14. 5. 2016, 18:06 avatar
Uz v starom zakone bolo zakazane uctievanie mrtvych, ale zda sa, ze mnohi si z toho velku hlavu nerobia...

Ked idu na nejake marianske putnicke miesto, tak asi Boh nebude to havne nad cim premyslaju... pretoze to je MARIANSKE miesto..


15.
označiť príspevok

elemír muž
   14. 5. 2016, 23:28 avatar
Aj židia hľadali v písmach state o príchode mesiáša a nakoniec, keď bol medzi nimi, tak ho nepoznali pre svoju nafúkanosť a nadradenosť.
podobne aj s Máriou, nehľadajte už viac, to je márnenie času, zopnite ruky na ruženec a ona vám dá o sebe vedieť.
Súhlasí lea_pragmaticka1


16.
označiť príspevok

Wolfe muž
   15. 5. 2016, 00:23 avatar
Sorry Elemir, Mariu nikto necaka...

Jezis je jediny spasitel, ziadna spoluucastnicka Maria..
O ruzenci a jeho efekte na mna som ti uz hovoril (aj ked vtedy si to tiez pochopil uuuuuplne inak a nalepil si sa na krabicku), takze asi sa nemusim opakovat...


17.
označiť príspevok

Wolfe muž
   15. 5. 2016, 00:25 avatar
Ale pre istotu ti to vysvetlim este raz.
Keby som sa aj chcel modlit ruzenec, nieco vo mne sa zatne "Je to modlarstvo, je to proti Bohu" a proste nemozem....
Takze by som si to nemohol ani tak vychutnat (asi to znie divne)...


18.
označiť príspevok

Klein muž
   15. 5. 2016, 05:42 avatar
Uplne ta chapem Wolfe, presne uplne presne ten isty pocit som mal v sebe aj ja. ked som pocul v kostole modlit sa babky ruzenec... Nieco sa vo mne burilo citil som velky nepokoj. Pripadalo mi to ako modlarstvo az dokym som nepochopil ze je to skutocne modlitba zoslana z neba ktora ma nesmiernu moc...

Moja maminka mala najtazsie stadium schizofrenie, ziadne lieky jej nepomahali, len lezala v posteli bola uplne mimo. Doktori povedali ze jej stav sa moze zlepsovat zhorsovat ale ze je to chronicke a celkove vyliecenie nemozem ocakavat... Modlil som sa k Bohu den co den za jej uzdravenie a nedialo sa absolutne nic. Moja babka ked este zila ma zavolala aby som s nou siel do Lurd. Vobec som sa dovtedy ruzenec nemodlil, cele mi to naozaj pripadalo ako modlarstvo a od katolickej cirkvi a jej viery som bol na kilometre vzdialeny ale citil som v srdci zvlastnu nadej, akoby poslednu moznost ako mojej mame pomoct. Ked vies ze ti neostava uz nic ine si schopny pre uzdravenie milovanej osoby spravit naozaj vsetko... Ked som prisiel do Lurd vo svojej dusi som zacitil taky nesmierny pokoj a lasku ktora sa prisaham neda nijakym sposobom opisat. Citil som ze Boh je pri mne nesmierne blizko a vtedy moja viera zacala naozaj ozivat. Rozhodol som sa prijal Mariu za svoju matku z lasky ku Kristovi lebo som citil ze toto je naozaj Kristova vôla. Nesmierne som sa modlil za moju mamu ruzenec cely tyzden veril som, naozaj som veril ze Boh moju mamu ak nie pre moje slova tak pre slova Kristovej svatej matky naozaj uzdravi. Ver, never, mojej mame sa kazdym dnom zacal jej stav zlepsovat a po mesiaci jej uplne vsetky priznaky zmizli. Odvtedy su tomu 4 roky a od tej doby z mojej mamy kazdy den ziari taky usmev a pokoj ako este nikdy. Taka chut zit aku zaziva teraz nemala nikdy predtym a nikdy predtym si zivot tak neuzivala a nevazila ako teraz. Prave pre uzdravenie mojej mamy som sa stal nie len matrikovym ale skutocnym katolikom a o svojej viere som z hlbky svojej duse presvedceny...

Do dnesnych dni mi znie tato piesen z Lurd v usiach a vzdy ked ju pocujem spomeniem si na ten zvlastny pokoj ktory som tam prvy raz v zivote zazil. Piesen zacina po 50 sekunde...

http://www.youtube.com/watch?v=i7WCfqOU8MA Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


19.
označiť príspevok

Klein muž
   15. 5. 2016, 06:20 avatar
Ver mi ze zidia citili rovnaky odpor Ked Jezis povedal prv ako Abraham bol ja Som. V zivote nezazili aby sa niekto takto ruhal, Bolo to pre nich nieco ovela horsie ako modlarstvo, clovek narodeny zo zeny sa robil Bohom... Ked vyhnal demonov obvinili ho ze tieto znamenia koná mocou kniežaťa zlých duchov...

Ver mi že pokial odmietas ruzenec mas nespravny pohlad na Krista, cirkev, evanjelium aj Mariu... Pri ruzenci vyznavas svoju vieru, velebis Otca, Syna a Ducha Svateho, spolu s Mariou ako svojou a Kristovou matkou sa modlis v Kristovi na daný úmysel a zaroven rozjimas nad evanjeliom. Neustale opakovanie slov sa ti pevne zaryje do srdca a zaroven naplnis pismo ktore vyzyva aby sme sa neustale modlili. Ak zacnes narazat na Kristove slova aby sme neboli ako pohania ktori si myslia ze budu vypocuti pre svoju mnohovravnost tak sa mylis. Ja si nemyslim ze cim viac krat nieco vyslovim tak tym skor ma Boh vypocuje. Ak chces mat svaly musis neustale opakovat daný cvik. Ak sa chces nieco naucit naspamat musis si ten text viac krat opakovat. Opakovana modlitba sa ti pevne zaryje do srdca, ocistuje ta, vyprazdnuje z teba svetsky zivot a naplna ta tym duchovnym. Utisi tvojho ducha a dovoli ti pocuvat Ducha Svateho ktory prichadza v tichosti a pokoji a nie v hluku pri zhone a mnozstve myslienok.... Vsetci svatci, ucitelia cirkvi aj papezi neustale vyzyvali krestanov pocas storoci k modlitbe ruzenca. Tato neustala vyzva nebola vymyslom ludi ktori nemali co na robote ale vedeli preco konaju tak ako konaju...


21.
označiť príspevok

veriaci-4
   15. 5. 2016, 09:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

Astax1 muž
   15. 5. 2016, 10:27 avatar
veriaci
Prečítaj si môj komentár 22.
Ďalej by si mi mohol objasniť čo je nebiblické na modlitbe ruženca?
Pavol sa dožaduje sprostredkovania od iných okrem Krista, naliehaním, aby " sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí " (1 Tim 2:1). Ako môže Pavol žiadať o sprostredkovanie od iných, ak Ježiš je náš jediný prostredník? Pretože, ako Sv. Pavol odpovedá, " Toto je dobré a milé pred Bohom, našim Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu." (1 Tim 2:3-4). Preto, hoci Ježiš je náš jediný prostredník, On nás poveril ,aby sme boli orodovníkmi, alebo podriadenými prostredníkmi s Ním. Keď sa niekto modlí za nás, naznačujú protestanti, že on nie je prostredník? Ak nie je, kým potom je? Protestantský výklad 1 Tim. 2:5 vylučuje prostredníctvo kohokoľvek iného. Akokoľvek, predtým ako Pavol volá Ježiša “jediný prostredník," žiada od nás všetkých ponúknuť “prosby, modlitby a orodovania a vzdávať vďaky za všetkých ľudí " Bohu. Inými slovami, žiada o sprostredkovanie od iných okrem Ježiša, po celý čas uznávajúc, že Ježiš je jediný prostredník.

Preto Pavol môže povedať " Na vlastnom tele dopĺňam to, čo chýba Kristovmu utrpeniu pre jeho telo, ktorým je Cirkev. (Kol 1:24). Chýbalo niečo na Kristovom utrpení? Samozrejme, že nie. Pavol nás učí, že Boh nás pozýva zúčastniť sa na diele Ježiša Krista, či to má byť skrze orodovanie, utrpenie, skutky milosrdenstva a tak ďalej. Boh nie je ohrozený , keď dáva zo svojej veľkej slávy a zodpovednosti svojim deťom. Vskutku, ten Boh, ktorého uctievame v Katolíckej Cirkvi je milujúci Otec, ktorý sa hlboko zaujíma o svoje deti a ktorý ich pozýva k účasti na tom, čo robí, tak ako pozemskí otcovia robia so svojimi deťmi.
Námietka protestantov : Ježiš učil svojich učeníkov modliť sa k Bohu “v mojom mene" (Jn 14:13 14). Ježiš vyhlásil, „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa." (Jn 14:6).
Peter hlásal „A v nikom inom niet spásy, lebo niet pod nebom iného mena, daného ľuďom, v ktorom by sme mali byť spasení" (Acts 4:12). Hovoril tu o Ježišovi, nie o Márii. Tu však nemáme nič, na čom sa nezhodneme. Mária nie je náš Spasiteľ. Ježiš Kristus je náš Spasiteľ. Horeuvedené úryvky z Písma sa netýkajú Márie, ale ani neuberajú jej jedinečnosti ako Matky Božej, Archy Zmluvy a ženy "milosti plnej."

Ak Boh žiada o sprostredkovanie iných okrem Ježiša uznávajúc, že Ježiš je jediný prostredník prečo by sme nemali žiadať o spostredkovanie práve Pannu Máriu, ktorá je naša Matka a najbližšie ku svojmu synovi?
Sv.Ľudovít hovorí: "Ľahšie oddelíme svetlo od slnka ako Máriu od Ježiša" a inde zasa "Kto nepozná Máriu, nepozná Krista"

Svätý ruženec sa skladá z vyznania viery, modlitby Pána, zdravasu (ktoré je napísané v písme), modlitby: "Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen", modlitby Sláva Otcu. Ak teda platí to čo je písané vyššia, tak potom, ktorá časť modlitby ruženca je nebiblická?
Súhlasí lea_pragmaticka1


39.
označiť príspevok

Wolfe muž
   15. 5. 2016, 17:05 avatar
Je mi luto tvojej mami a zaroven som uprimne rad, ze sa jej polepsilo..
Uz som to tu raz priznaval, ze som si pred par mesiacmi (este v tomto roku) kupil ruzenec (este aj krabicku som si kupil s obrazkom Jezisa a nie Marie, aby som ulahcil svojmu svedomiu :D), chcel som ho pouzit ako druh meditacnej techniky na skludnenie sameho seba, aj som sa ho niekolkokrat modlil (cely) (a kazdy)...
Kupoval som si ho aj kvoli psychike (ktoru som mal kvoli zdravi, pretoze som po oboch strankach na tom nebol dobre, nie ze by som na tom bol lepsie)..
A teraz, ja proste nedokazem, uplne ma to zatne, len si ho otvorim pohladim aj krizik na nom a znova zatvorim a odlozim naspat do skrine..
A to mame v byte 4 ruzence (jeden co som dostal od svagrin, este na vianoce ked som bol par mesiacov predtym v nemocnici - vlastne je to mizerikordin - korunka Bozieho milosrdenstva, a manzelka (ktora je skor uzateistkou, niekedy bola katolickou) ma jeden stary co dostala v nemocnici, aby sa tam mohla modlit a jede od nejakej znamej z Medzugoria..

A ako elemir povedal, modlit sa da aj bez ruzenca na prstoch, ale akosi to je proti mne...

Co sa tyka o tom co si pisal v 19 o "Ak zacnes narazat na Kristove slova aby sme neboli ako pohania ktori si myslia ze budu vypocuti pre svoju mnohovravnost tak sa mylis." >> ono sa moze zdat, ze vzdy rozmyslam a pripustam len svoju verziu, ale rozmyslal som nad tym uz aj inak, aj som chcel raz zalozit temu, len ked som bol uz vo svojich dvoch bombardovany, tak som to nechal tak...

Jedna sa o toto:
40 Keď sa vrátil k učeníkom, našiel ich spať. I povedal Petrovi: "To ste nemohli ani hodinu bdieť so mnou?
41 Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé."

kedze sa mali modlit, tak sa asi nemali len pomodlit Otce nas a koniec

a

16 Ustavične sa radujte!
>>17 Bez prestania sa modlite,<<
18 pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás! 19 Ducha neuhášajte,

18 Vo všetkých modlitbách a prosbách sa modlite v každom čase v Duchu! A v ňom vytrvalo bdejte a proste za všetkých svätých!


62.
označiť príspevok

Fotooon muž
   18. 5. 2016, 03:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   15. 5. 2016, 11:09 avatar
Elemír napísal si veľkú pravdu. Ozaj každý aj neveriaci aj ten čo nenávidí Pannu Máriu, stačí, ak len hoci len skúsi raz dvakrát sa pomodliť ruženec. Bude mať veľké problémy, lebo bude sa mu zívať, nebude sa mu chcieť dokončiť, niekto ho vyruší, presne tak to býva u ľudí, ktorí to chcú robiť prvýkrát. Nech si každý vyskúša a nech vydrží dokonca sa pomodliť ruženec, odporúčam na kolenách a potom nech niečo hovorí. Sám Boh bude konať a nato si používa Pannu Máriu, ktorá z Božej vôle a rozkazu rozdáva milosti a vedie ľudí k Pánu Ježišovi. Tak dobrý vynález vymyslel Boh a tak prístupný pre každého - aj toho najhoršieho hriešnika, aj toho čo nenávidí celú cirkev aj Boha aj pre vraha, zlodeja, cudzoložníka aj pre každého. To je skutočne veľká milosť a šanca pre každého.
Súhlasí Astax1


40.
označiť príspevok

Wolfe muž
   15. 5. 2016, 17:21 avatar
Uz som to skusal, sice pravda nie na kolenach, modlil som sa ruzenec niekolkokrat cely (hovorim o tomto roku), nieze by sa mi to nepacilo
Ale mal som zasek, prislo mi to nespravne a viac som nemohol.

Milost je len od Boha, tu nemoze dat nikto, len boh.. a nie je to vec ktora sa rozdava , milost = odpustenie


61.
označiť príspevok

Fotooon muž
   18. 5. 2016, 03:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Astax1 muž
   15. 5. 2016, 10:15 avatar
Wolfe
Svätí v nebi sa podieľajú na kraľovaní s Ježišom. Keď teda vzdávame úctu svätým, chválime Boha za to čo v nich vykoval.
Je napísané "Veď všetci, ktorých vedie Boží Duch, sú Božími synmi. Lebo ste nedostali ducha otroctva, aby ste sa museli zasa báť, ale dostali ste Ducha adoptívneho synovstva, v ktorom voláme: „Abba, Otče!“ Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; pravda, ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení."
" ...ak s ním trpíme, aby sme s ním boli aj oslávení." Svätí v nebi s ním trpeli a už sú oslávení teda sú Boží dedičia a Kristovi spoludedičia. Keď teda chválime svätých, chválime Boha. Keď prosíme o pomoc svätých prosíme skrze nich o božiu pomoc.

Boh koná v nás a skrze nás mocou Ducha Svätého. Takto, my všetci tvoríme “kanál" milosti, nesúc svedectvo Kristovo a prinášajúc ľuďom pravdu. Toto je dôvod, prečo nás Pavol nazýva “Božími spolupracovníkmi" (1 Kor. 3:9). Výraz “spolupracovníci" (gr. sunergoi) doslovne znamená “synergisti" – spolupracovníci. To znamená, že my, ako kanály milosti spolupracujeme s Bohom v budovaní jeho kráľovstva.
Rovnako, keď voláme Máriu “zástankyňa" a “prostrednica." Mária je “spolupracovník" Boha v jej úlohe zástankyne a orodovníčky, pretože ona sa modlí za nás a naše blaho, tak ako ostatní svätí . Robí to v podriadenej úlohe Ježišovej obhajoby a prostredníctva. Písmo je plné príkladov zbožného prostredníctva. Odkedy Mária ma jedinečnú úlohu v Božom pláne spásy prinesením Božieho Slova na svet, môže byt tiež nazvaná “schodmi do raja," a “bránou nebeskou." Ona nie je zdrojom raja alebo neba, ona je prostriedok, skrze ktorý Boh urobil nebo prístupným nám skrze Krista nášho Pána.

Katolícka Cirkev nikdy nevyvyšuje Máriu na úroveň božstva. Medzi mocou Ježiša a mocou Márie je nekonečná vzdialenosť. Ježiš je Stvoriteľ , Mária je stvorenie. Bez Ježišovej moci by Mária nemala žiadnu moc. Ale protestanti chcú zachádzať s Máriou ako s ničím iným, len ako s nádobou na jedno použitie. Aké smutné.

Mária je “spolupomocníčka" na vykúpení. Ona priniesla Vykupiteľa na svet. Ak sa niekto so štipkou úprimnosti nad tým zamyslí, musí priznať, že Mária "pomohla" v Božom pláne vykúpenia. V skutočnosti, Boh musel požiadať Máriu o dovolenie pre túto pomoc! (Lk 1:38). Mária je tiež “co-redemptrix." V latinčine, “co-redemptrix" znamená “s vykupiteľom“. Čo je z latinského slova cum, ktoré znamená "spolu" a redemptrix znamená “spasiteľ." Takto toto slovo znamená, že Mária je žena “s vykupiteľom" (por. Gal. 4:4) , pretože bola s Ježišom od chvíle jeho počatia až do jeho Nanebovstúpenia a je s Ním teraz až po celú večnosť.
Súhlasí lea_pragmaticka1


23.
označiť príspevok

veriaci-4
   15. 5. 2016, 10:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

Astax1 muž
   15. 5. 2016, 10:38 avatar
Každý potrebuje obrátenie. No ja som bol znovuzrodený Katolíckym krstom, kde som bol vytrhnutý z moci satana a bol som započítaný k Božiemu zástupu.
Všetko robím v podriadenosti Cirkvi. Neopakujem pyšnú výzvu diabla. Keď teda uznávam, že je len jedno stádo a jeden pastier a uznávam ako hovorí sv.Pavol, že "Cirkev je stĺpom pravdy" tak sa jej v podriadenosti držím.
Pokora je najväčšia čnosť.
Súhlasí lea_pragmaticka1


26.
označiť príspevok

veriaci-4
   15. 5. 2016, 10:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

Astax1 muž
   15. 5. 2016, 10:53 avatar
Pokorím a budem prosiť Máriu, aby mi v tom pomohla lebo ona bola najpokornejšia zo všetkých.
Ale učiť tak i ty. Je napísané " rástol a mocnel, plný múdrosti, a milosť Božia spočívala na ňom". Keď teda Cirkev je mystické telo Krista v analógii tento text môžme preniesť aj na Cirkev teda " rástla a mocnela plná múdrosti". Cirkev rástla do plnosti pravdy.
Do vysvetľovania Sv.písma prenikol racionalizmus. Mnohí sa snažia len rozumom vysvetliť sv.písmo. No sv.písmo nie je svetskou knihou a treba na to milosť aby sme mu porozumeli. Na to Kristus ustanovuje učiteľský úrad Cirkvi aby ho vysvetlovala a učila vo svetle pravdy. A Cirkev taktiež neobsiahla celú pravdu odrazu ale "rástla" tak ako Kristus. A tak ako Kristus raz zomrie.
Keď teda neprijímam učenie Cirkvi nie je to pýcha? Keď si myslím, že som múdrejší ako Cirkev vo svojej celej tradícii a histórii nie je to pýcha?
Súhlasí lea_pragmaticka1


28.
označiť príspevok

veriaci-4
   15. 5. 2016, 10:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

veriaci-4
   15. 5. 2016, 11:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

Astax1 muž
   15. 5. 2016, 11:28 avatar
veriaci
Ešte si nepochopil veľkosť Márie. Keď ja poviem Mária ona povie Boh. Keď chválim Máriu, chválim Boha. Ale tá chvála je väčšia ako by bola priamo odomňa, pretože to Mária chváli Boha v mojom mene. A ktorá chvála sa bude Bohu páčiť viac tvoja alebo Máriina? Samozrejme, že Máriina. Pretože Boh ju ustanovil aby sme skrze ňu prichádzali k jej Synovi.
Ja netvrdím, že vo vašom spoločenstve nepôsobí Duch Svätý ale nikdy tam nebude pôsobiť tak, ako pôsobí v Katolíckej Cirkvi. My sa modlíme "Príď o Bože Duchu Svätý na mocný príhovor Panny Márii tvojej milovanej nevesty". Kde skôr príde Duch Svätý tam kde ho volá jeho nevesta, alebo tam kde ho volajú len samy ľudia?
Vyššie som písal čo povedal sv.Ľudovít "Ľahšie oddelíme svetlo od slnka ako Máriu od Ježiša". A Ježiš je druhá osoba najsvätejšej trojice, kde je Syn tam je Otec a Duch Svätý. A Syn je vždy s Máriou. Teda keď bude s nami Mária bude s nami Boh.


33.
označiť príspevok

Astax1 muž
   15. 5. 2016, 11:20 avatar
veriaci
Aj v Katolíckej Cirkvi sa robia chvály. Taktiež sa hovorí v jazykoch atď.
Ale najväčšia obeta a chvála pre Boha je tá, keď mu prinášame dar z jeho darov a obetu z jeho obiet. To znamená eucharistia. Živý Kristus, ten čo kráčal po tejto zemi pred 2000 rokmi s telom, krvou, dušou i božstvom sa obetuje za nás ako zmierna obeta.
Taktiež vám chýbajú sviatosti, ktoré sú len v Katolíckej Cirkvi. Sviatosti sú zbrane, ktoré nám dáva Boh, a ktoré sú udeľované skrze Cirkev.
Je to veľká škoda, že si opustil Cirkev len preto, že si ju nespoznal a namiesto toho si sa pridružil k niečomu nižšiemu čo do milosti.
Súhlasí lea_pragmaticka1


37.
označiť príspevok

veriaci-4
   15. 5. 2016, 11:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.44.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   15. 5. 2016, 20:12 avatar
V Katolíckej Cirkvi sa dejú divy - mnoho ľudí je Bohom obdarenými obrátenia, aj darmi Ducha Svätého, ktoré kedysi Boh viac menej prideľoval len kňazov, rehoľníkom, mníchom a Bohu zasväteným osobám. V Katolíckej Cirkvi už roky beží čo som nevedela charizmatická obnova - a hovorenie v jazykoch a mystické zážitky. Nehovoriac o zázrakoch, predovšetkým vyliečenia z nevyliečiteľných chorôb dodnes sa to deje. Boh koná a je živý. Nehovoriac o Eucharistických zázrakoch - hostie, ktorá sa premenila na pravú krv zo ľudského srdca. Telá svätcov, ktoré boli pochované v bežných podmienkach v hline - po desiatkach až stovkach rokoch sú vykopané a neporušené, tečie z nich liečivé myro, alebo dotknutie sa ich relekvií - prináša zázračné uzdravenia, obrátenia, vyriešenie ťažkých situácií...


45.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   15. 5. 2016, 20:19 avatar
Kresťanstvo resp. katolicizmus nestojí na zázrakoch, aj keď ich Boh dopúšťa na potvrdenie, že naša viera je pravá, živá a jediná správna. Ale stojí na neodlučiteľných a naveky spojených Sŕdc lásky - a to Najsvätejšie Srdce Ježišovo a Nepoškvrnené Srdce Panny Márie , Pán Ježiš Kristus je jediný Spasiteľ a Panna Mária má nerozlučiteľnú úlohu v dejinách spásy spolu s jej Synom.

Svätá spoveď, sväté prijímanie a správne prežívaní svätá omša je základ. A ich cenu spoznáme, až keď budeme v nebeskej vlasti. Tvrdenia v Boha verím cirkev nepotrebujem - sú veľmi časté. Ale nie je možné veriť v pravého Boha v Pána Ježiša Krista a ignorovať alebo bojovať proti jeho tajomnom telu, ktorým je jednotná svätá Cirkev Katolícka.


46.
označiť príspevok

Wolfe muž
   15. 5. 2016, 21:05 avatar
Ale clovek nebojuje proti telu, telo je fajn... len proti rakovine, co ho zasiahla...


30.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   15. 5. 2016, 11:12 avatar
Elemír to napísal dobre, hoci aj trošku tvrdo. Netreba kecať, ale skúsiť sa pomodliť ruženec a skúšať to dovtedy, kým sa nepodarí celý ruženec domodliť. Ja osobne som mala obrovské problémy, vyrušovali práve návštevy, neverila som v ruženec, videl sa mi byť nudný a dlhý, taká modlitba o ničom a podobné myšlienky, tých, ktorí to neskúsili. Veď skúste,urobte taký experiment - ak nefunguje môžete byť kľudný a vykašlite sa na vieru a buďte vo svojej neviere či nenávisti, ale ak funguje dajte o tom vedieť aj druhým.


31.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   15. 5. 2016, 11:14 avatar
Je to neuveriteľné, ale nato aby som zvládla správne a dokonca jeden ruženec, t.j. päť desiatkov - nepreháňam
, ak poviem, že to bolo možno na taký 6 až 7 pokus, aj to so sebazaprením, ledva som to vydržala a dokončila. Ale stálo to za to aj stojí.


34.
označiť príspevok

veriaci-4
   15. 5. 2016, 11:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Astax1 muž
   15. 5. 2016, 11:33 avatar
veriaci
Prosím odpovedz mi na to, čo na sv.ruženci je nebiblické viď môj komentár 22 a 24.
To, že ty si svojím rozumom niečo neobsiahol neznamená, že to v písme nie je. To je tá pýcha.
"Cirkev je stĺpom pravdy!"


38.
označiť príspevok

veriaci-4
   15. 5. 2016, 11:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.87.
označiť príspevok

veriaci-4
   17. 6. 2016, 20:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.88.
označiť príspevok

Astax1 muž
   18. 6. 2016, 12:31 avatar
veriaci
Cirkev nikdy nevyvyšuje Máriu na úroveň Boha. To ste si vymysleli vy, aby ste mali ako napadnúť úctu k Márii. Či samotným katolíkom chceš hovoriť ako si ctia Pannu Máriu? Skrze modlitbu k Márii prosíme aby práve ona sa za nás prihovorila u Boha. Takto prosba vyslovená Máriou má väčšiu silu u Boha ako by bola bezprostredne od nás.
" je Bohom nevypočutá" znova a zas sa staviaš do role Boha. Nie je to pýcha?
Nemám chuť sa s tebou ďalej baviť na túto tému lebo buď nevieš čítať alebo si tak zatvrdilý, že to nechceš vidieť. V mojich komentároch som ti písal, kde som sa odvolával na sv.písmo, že prosba o príhovor svätých nie je nebiblická.
Už v 3. storočí prvotní kresťania zložili modlitbu k Márii. Modlí sa takto: "Pod tvoju ochranu sa utiekame, svätá Božia rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb, pomôž nám v núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Či sa prvotní kresťania už vtedy previnili modloslužbou? Vtedy ešte nebolo sv.písmo a viera sa šírila ústne teda tradíciou, ktorá trvá dodnes. Tradícia od prvotných čias Cirkvi nás učí, že máme vzdávať úctu k Márii a že sa máme k nej utiekať.
A poviem ti to ešte raz poriadne si prečítaj moje komentáre číslo 22, 24, 53. Lebo mne to príde, že ja napíšem niečo, ty to absolutne odignoruješ a ideš znova to isté.
Preto sa naša diskusia stáva bezpredmetnou. A za týchto okolností v nej nebudem ďalej pokračovať.


89.
označiť príspevok

veriaci-4
   18. 6. 2016, 14:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.90.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 6. 2016, 16:40 avatar
To sa tak rovnako mozete prihovarat aj k Jezisove babke..


41.
označiť príspevok

elemír muž
   15. 5. 2016, 19:07 avatar
Spomente si napríklad na to, keď ježiš povedal Petrovi,: odíď odo mňa satan, lebo myslíš len na veci svetské. Totižpred chvíľou Peter ako jedný vyznal pred ježišom, že je syn boží, mesiáš. a nič viac, žiadny boh a na to mu hovorí ježiš, Nepovedal by si to, keby ti to nezjavil môj otec.
Týmto by som chcel ale poukázať na to, že Peter v tesnej živej Ježišovej blízkosti nevedel, kedy z neho hovorí otec Ježiša a hneď na to satan. A ak tuto istotu nemal Peter pri živom Ježišovi, ako môžeme mať my túto istotu dnes. Nikto z nás túto istotu nemôže mať a predsa , niektorí sú presvedčení a presne vedia, čo je Kristovo a čo satanove , na beton. Ja som tu istotu nemal a ani nechcem, lebo ako si Ježiš nenechá vytrhnúť z ruky svoje ovečky, tak isto ani satan si nenechá vtrhnúť z ruky svojich. Ale Ježiš a nebo nám dávajú živú vodu, o ktorej Ježiš hovorí pri Jakubovej studni so samaritánkou. Ale iby pri pozdvihovaní som prvý krát zažil tento dar a keď som pochopil, že to nie je náhoda, potom som týmto pocitom hľadal aj inde a nebolo treba hľadať veľa, ak sa človek spoľahne na veriacích, ktorý to hľadali pred nami v cirkvi pred mnohými storočiami, teda hľadal a našli a my, ktorí sme tiež zažili tento dar z neba, sme utvrdení v istote, že sme správne, že sme v tom, o čom nám Ježiš nechal správu v evanjeliu a čo nám prikázal robiť tak, ako to on robil pri poslednej večeri.
A preto my už viacej neuvažujeme, že či boh je, alebo nie je, aj keď by sa dalo povedať, že hmatateľný dôkaz o jeho existencii je vlastne evanjelium, ale evanjelium nepochopíš, pokial nepopchopíš boha duchovne.
A to je vlastne tak trochu aj rozdiel medzi Ježišom a satanom, Ježiš nám dáva evanjelium a potvrdzuje nám to darom, ktorý prichádza z neba ako ježišova živá voda, Ale satan nám iba zablokuje naše myslenie nenecháva nám slobodne sa rozhodnúť pre iné riešenia, a to nielen ateisti, ktorých mysli ovláda takým spôsobom, že cirkev nenávidia a zúria pri pomyslení na nebo, ale často aj u veriacich, ak už sa upli na Ježiša akýmkolvek spôsobom, v akejkolvek cirkvi, aj vtedy sa snaží o akési čiastočné chápanie celej božej logiky, tak isto aj vo veriacích ľuďoch blokuje v mysliach ich presvedčenie, aby sa nedostali k prameňu živej vody.
Kto z tých dvoch je vám sympatisckejší, ten čo zmučeného človeka pribije na kríž a vyvýši nad všetkých, alebo ten, čo je na tom kríži a vy viete, že to nemusel urobiť, že kedykolvek mohol zísť dole a ukázať mu nad ním svoju moc, ale akú moc by mu tým Ježiš ukázal, zase len tú svetskú, aj petrovi hovorí už vedy: Myslíš,len na veci svetské. Teda svetská moc je ochrániť sa od zla tohoto sveta, od biedy umučenia, zločinu. lebo tento svet je moc zločinu, moc zla a moc dobra je neporovnateľne ťažšia na pochopenie. Dobro bolo, ak sa Ježiš vydal satanovi, ale kolkí ľudia na svete pochopia, Prečo sa nechal umučiť, ak nemusel? Dobro jezarobiť na svoj chlieb v potu tváre, ale všetci dennodenne rozmýšľame, ako chlieb získať a nepotiť sa !!!!
Nástrojom sú peniaze. Aj Ježišovi vyčítali prečo neplatí chrámovú daň. Možno si on pomyslel, že predsa nebudem platiť, ak budem vstupovať do dom,u svojho otca, ale napriek tomu poslal Petra pre mincu z rybej papule a tú im tam hodil, možno bola aj velká, ale aj smradlavá rybacinou.
Je to okolo nás všetko ako akýsi guláš, a ako sa v tom máme vyznať ???? Bez peňazí sa nepohneme, aj Ježiš sa pýta učeníkov, kolko máme peňazí, aby sme nakrmili týchto hladných?
Bez peňazí to nejde, ale ako ľahko peniaze vykreslia aj tie najzamaskovanejšie charektery, ako ľahko zlomia tých nAJSVätejších, kolkí biskupi sa stali biskupmi z chudobných kňazov a zrazu kvantá peňazí a majetku o ktorom museli rozhodovať, predsa zlomili ich charakter. A to nehovorím o pápežoch, veľmi sa modlím za Františka, aby mu to satan nevytrhol z ruky, a my sa tu bavíme o tom, či ruženec ano, či nie ?????

Ruženec je sila, a túto silu môže poznať a pocítiť len ten, komu to bolo dané a nemá to zablokované tým druhým, lebo ak sa o nejakú silu chcem oprieť, musím cítiť jej účinok, a pred tým musím mať v sebe nástroje, ktoré mi umožnia túto silu pocítiť. Je to asi ako magnet, ktorý neustále rozširuje do svojho blízkeho okolia magnetickú silu a je veľa predmetov v jeho blízkosti, čo jeho silu necítia a je len niekolko druhov ocelí, čo ak sa raz nechajú pritiahnúť, už ich nikto neodtrhne.

Tak je to aj s nami, kolkí to necítia a vyčítajú iným, že ak to oni necítia, je to blbosť a nemôže to byť, ale tí, čo sú už pritiahnutí, cítia silu tiaž a nenechajú sa viacej klamať.


43.
označiť príspevok

Wolfe muž
   15. 5. 2016, 20:03 avatar
"Ruženec je sila, a túto silu môže poznať a pocítiť len ten, komu to bolo dané a nemá to zablokované tým druhým, " >> Chces povedat, ze mne to blokuje satan?  


51.
označiť príspevok

Wolfe muž
   16. 5. 2016, 10:15 avatar
"Ruženec je sila, a túto silu môže poznať a pocítiť len ten, komu to bolo dané a nemá to zablokované tým druhým, lebo ak sa o nejakú silu chcem oprieť, musím cítiť jej účinok, a pred tým musím mať v sebe nástroje, ktoré mi umožnia túto silu pocítiť." >> A naopak, ako vies, ze ti to dobro pri modleni ruzenca nesposobuje ten druhy, aby ta oklamal a odviedol od Boha k modlosluzbe?

Vzdy to aplikujes len jednostranne, ale z druhej strany sa na to nepozries...


42.
označiť príspevok

elemír muž
   15. 5. 2016, 20:01 avatar
Velmi pekná téma, ale hlavne tiež kvôli vĺčkovi,ktorý neustále inšpiruje na nové hľadania.
Takto nejako, by som si predstavoval kolonku náboženstvo.


52.
označiť príspevok

veriaci-4
   16. 5. 2016, 12:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

elemír muž
   15. 5. 2016, 23:18 avatar
A chceš tvrdiť na beton, že určite nie ???????? Ani Peter nevedel, kedy je v ňom duch svatý a kedy satan, ale ty máš v tom na beton jasno ???? Ani ja nemôžem tvrdiť o sebe.kedy je kto vo mne, ale keby som sa nemodlil ruženec, tak to sakramensský poznám vo svojom živote, to si naozaj myslíš, že ma to ani raz neomrzelo, a že vždy som bol v takej pohode, že to bez problémov šlo ????
veď tu nechce nikto nič nanucovať a vešiať na teba nejakú povinnosť navyše, to jem tvoj osobný problém, ako problém ateistu, ktorí nenávidia cirkev len preto, že by museli niečo navyše preto urobiť ????
jednoducho treba vyskúšať a zvážiť investíciu do modlitby a porovnať s tým, čo za to sa vráti, to je celé, ale nie taký pokus, do ktorého sa silíš,len aby si dokázal, že tebe to nefunguje. To je detinské, rozumieš, detinské. Ja ti tu píšem čo já cítim a iní tiež, ak ak nechceš tak to je tvoj problém, nechaj to tak a ani o tom nediskutuj.
Ak si presvedený, že máš naisto, v čom satana vidíš s kde nie, tak je na tom postavená ajtvoja viera, ale ak to nevieč vidieť na sebe, skús pozorovať aspom iných ľudí, kam ich to doviedlo ???
To sú iba jednoducho veci, ktorý každý môže popšliapať na zemi, alebo sa zohnúť, zdvihnúť ich zo sebe a využiť vo svoj prospech.
Miliony ľudí na svete to využívajú a funguje im to, určite by nerobili niečo, čo nemá zmysel.

jediný problém a to aj vo viere v Boha je to, skúšať inestovať a čakať kolko sa vráti. kolkí nechávajú peniaze v stávkových kanceláriach aj napriek tomu, že skúsili a nevyšlo, Znova investujú v nádeji ne šťastie bez záruky, ale to záruka je a netreba ani moc vymýšľať.


48.
označiť príspevok

veriaci-4
   15. 5. 2016, 23:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

Wolfe muž
   16. 5. 2016, 08:41 avatar
Elemir, nemyslis, ze keby to bol satan, tak by mi blokoval aj moje modlenie sa k Bohu?

"le keby som sa nemodlil ruženec, tak to sakramensský poznám vo svojom živote, to si naozaj myslíš, že ma to ani raz neomrzelo, a že vždy som bol v takej pohode, že to bez problémov šlo ????" >> Hej, len ja nie som indoktrinovany katolik, takze moj mozog nie je nauceny rozmyslat takymto sposobom...
Ty si, teba to ucili mozno od malicka, a ak ta to aj hned nechytilo, tak latentne sa to v tebe usadilo...

"jednoducho treba vyskúšať a zvážiť investíciu do modlitby" >> Pozri ty to nechapes, mna by ruzenec aj bavil (co myslis, ze som si ho kupil len tak na paradu?) , dokonca mam pocit, ze by ma urcitym sposobom aj naplnal a ukludnoval ako ista forma meditacia .. to je jedna miska vah..
Druha miska vah je, ze mi svedomie hovori,ze je to NESPRAVNE...
Nedostali sme svedomie od Boha?

Takze to nie je pokus do ktoreho som sa silil aby som dokazal, ze nefunguje. Keby som sa do neho silil, asi by ma to nebavilo a neukludnovalo...

A bez toho robim PLNO inych hriechov, preco by som mal robit dalsi velky naschval?

"Miliony ľudí na svete to využívajú a funguje im to, určite by nerobili niečo, čo nemá zmysel." >> Miliony ludi pouzivaju aj budhisticke modlitebne zvonceky a rozne tie tocidla, alebo hinduisticke ruzence japa mala...

Ak mi bude psychicky pomahat, ked budem kazdy den nadavat na Boha, tak by som to mal robit, pretoze mi to pomaha? (podla tvojej logiky.... ved to pomaha, preco by to potom muselo byt zle?)

Elemir, co takto sa modlit k Bohu namiesto k Marii?


50.
označiť príspevok

gabriel pb
   16. 5. 2016, 08:53 avatar
to nie je pravda že to platí na každého človeka ruženec, pretože to funguje iba na hriešnych ľudí, ktorí sú pozemskými bytosťami, mne osobne ruženec uzatvára dušu aj keď je to cesta k väčšej odvahe a viere..


53.
označiť príspevok

Astax1 muž
   16. 5. 2016, 19:55 avatar
Veriaci
Skôr ako prejdem k tvojej otázky, by som ťa ešte raz poprosil, aby si mi vysvetlil z akého dôvodu je modlitba ruženca nebiblická.
Ty píšeš "nebiblicke je prihovaranie sa k Marii!"
Na tento argument ti napíšem to, že asi si nečítal môj komentár 22 a následne 24, lebo inak by si toto nenapísal.
V nich sa píše "Pavol sa dožaduje sprostredkovania od iných okrem Krista, naliehaním, aby " sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí " (1 Tim 2:1) Toto je dobré a milé pred Bohom, našim Spasiteľom, ktorý chce, aby boli všetci ľudia spasení a poznali pravdu." (1 Tim 2:3-4). Preto, hoci Ježiš je náš jediný prostredník, On nás poveril ,aby sme boli orodovníkmi, alebo podriadenými prostredníkmi s Ním. A ďalej zasa "Sám Duch spolu s naším duchom dosvedčuje, že sme Božie deti. Ale ak sme deti, sme aj dedičia: Boží dedičia a Kristovi spoludedičia; "My všetci tvoríme “kanál" milosti, nesúc svedectvo Kristovo a prinášajúc ľuďom pravdu. Toto je dôvod, prečo nás Pavol nazýva “Božími spolupracovníkmi" (1 Kor. 3:9). Výraz “spolupracovníci" (gr. sunergoi) doslovne znamená “synergisti" – spolupracovníci. To znamená, že my, ako kanály milosti spolupracujeme s Bohom v budovaní jeho kráľovstva.

Je teda nebiblické sa prihovárať k "spoludedičom", "spolupracovníkom", "orodovníkom", k "spolupomocníčke" a k "žene s vykupiteľom" po celý čas uznávajúc, že Ježiš je jediný prostredník?

Svätý ruženec sa skladá z vyznania viery, modlitby Pána, zdravasu (ktoré je napísané v písme), modlitby: "Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen", modlitby Sláva Otcu. Ak teda platí to čo je písané vyššia, tak potom, ktorá časť modlitby ruženca je nebiblická?

Teda ako náš učí biblia modlitba ružence nie je nebiblická práve naopak.

A teraz k tvojej otázke ohľadom eucharistie.
Ako svedčí apoštol Pavol v Starom zákone v dôsledku slabosti levitického kňažstva zdokonalenia nebolo, musel (z. nariadenia Boha, milosrdného Otca) povstať iný kňaz podľa rádu Melchizedecha, náš Pán Ježiš Kristus,ktorý mohol všetkých, čo mali byť posvätení, zdokonaliť a priviesť k svätosti (pórov. Hebr 10,14). Tento náš Boh a Pán
sa síce chcel raz na oltári kríža v smrti priniesť ako obeta Bohu Otcovi, aby im zaistil večné vykúpenie. Keďže však
jeho kňažstvo smrťou nemalo zaniknúť, chcel pri Poslednej večeri, v tú noc, keď bol zradený, svojej milovanej neveste
Cirkvi zanechať viditeľnú obetu, ako to vyžaduje prirodzenosť ľudí; v tejto obete sa predstavuje tá krvavá obeta, ktorá mala byť raz prinesená na kríži, aby jej pamiatka zostala zachovaná až clo konca sveta a aby jej spásna sila bola aplikovaná na odpustenie hriechov, ktorých sa denne dopúšťame. Vyhlásil o sebe, že bol ustanovený za kňaza naveky podľa rádu Melchizedecha (pórov. Z 109,4); priniesol Bohu Otcovi svoje telo a svoju krv pod podobami chleba a vína, podal ich apoštolom (ktorí boli vtedy ustanovení za kňazov Nového zákona) pod tými istými znakmi, aby ich požili, a im a ich nástupcom v kňažstve rozkázal, aby túto obetu priná­šali, keď povedal: „Toto robte na moju pamiatku..." Lk22,19; 1 Kor 11,24). Katolícka Cirkev to vždy takto chápala a učila. Po slávení starej paschy, ktorú zástup synov Izraela obetoval na pamiatku východu z Egypta, ustanovil novú paschu, seba samého, aby bol Cirkvou prostredníctvom kňazov obetovaný pod viditeľnými znakmi na pamiatku svojho prechodu z tohto sveta k Otcovi, keď nás vyliatím svojej krvi vykúpil a vytrhol z moci tmy a preniesol do svojho krá­ľovstva (Kol 1,13). Toto je tá čistá obeta, ktorá nemôže byť nijakou nehodnostou alebo zlobou tých, čo ju prinášajú, poškvrnená, o ktorej Pán skrze Malachiáša predpovedal, že bude prinášaná jeho menu, ktoré bude veľké medzi pohanskými národmi, na každom mieste ako čistá obeta; na ňu apoštol Pavol v Prvom liste Korinťanom nie nejasne naráža, keď hovorí, že tí, čo sa poškvrnili účasťou na stole démonov, nemôžu mať účasť na stole Pánovom (1 Kor 10,21), pričom pod pojmom „stôl" chápe v obidvoch prípadoch oltár. J e to ďalej tá obeta, ktorej rozličné žertvy v čase prirodzeného zákona a zjaveného Zákona boli predobrazom, pretože ona všetky dobrá, ktoré boli nimi naznačené, zatvára v sebe ako ich naplnenie a zdokonalenie.
Súhlasí Klein


54.
označiť príspevok

Wolfe muž
   16. 5. 2016, 22:10 avatar
"V nich sa píše "Pavol sa dožaduje sprostredkovania od iných okrem Krista, naliehaním, aby " sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí " (1 Tim 2:1) " >> Tym sa myslelo zijucich ludi na zemi...

Modlite sa jeden za druheho... Takze mali by sme sa modlit aj za Mariu?
 


67.
označiť príspevok

Astax1 muž
   18. 5. 2016, 08:47 avatar
"Tym sa myslelo zijucich ludi na zemi..."
Píše sa " ...sa konali prosby, modlitby a orodovania a vzdávali sa vďaky za všetkých ľudí " (1 Tim 2:1). Nie je tam napísané len za živých ľudí. Teda tento text môžme interpretovať aj pre duše v očistci ale aj pre svätých v nebi. Pretože duše v očistci potrebujú naše "prosby, modlitby" aby boli čím skôr vyslobodení z očistca. Ale tak isto môžme prinášať "vďaky" za svätých v nebi. Ja môžem Bohu ďakovať za každého svätého, v ktorom on vykonal svoje dielo.

No je rozdiel v tom, čo si ty napísal. "Takze mali by sme sa modlit aj za Mariu?"
My sa nemodlíme za Máriu. Ona už má svoju odmenu, ktorá jej nebude nikdy odňatá. My môžme za ňu Bohu vzdávať "vďaky". No my sa modlíme aby práve ona orodovala za nás u Boha "Svätá Mária, matka Božia, pros za nás hriešnych, teraz i v hodinu smrti našej. Amen". Pretože ona je najbližšie k Bohu a najviac sa podieľala na vykupiteľskom diele Krista má najväčšiu "moc" spomedzi všetkého stvorenstva. A preto je najväčšou orodovníčkou za nás v nebi, tak ako sme to mohli vidieť na svadbe v Káne.


55.
označiť príspevok

Klein muž
   16. 5. 2016, 22:32 avatar
Litanie sanctorum - jedna z najstarších starovekých modlitieb cirkvi počas ktorej sa spája nebo so zemou...

http://www.youtube.com/watch?v=uOBfXncaDbY Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


56.
označiť príspevok

elemír muž
   16. 5. 2016, 22:32 avatar
Wolfe 49
Elemir, co takto sa modlit k Bohu namiesto k Marii?

Neviem, prečo si položil,túto otázku zrovna ty, ktorý o sebe tvrdíš, že si sa ruženec modlil.
Astax tu tiež rozoberá, z čoho sa skladá ruženec,takže ak začínaš vierovyznaním, komu sa vyznávaš, že veríš v boha , v prvom rade samotnému bohu.
Modlitba otčenáš to snáď ťa netreb PRESVIEDčAť, žE JE K BOHU.
nO A zDRAVAS MáRIA, MILOSTI PLNá, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho, Ježiš,...
kto si môže, alebo mohol dovoliť požehnávať Ježiša, ak niesamotný DFuch Svätý, ktorý bol v lone alžbety v tom momente, teda samotná alžbeta vyslovila niečo, čo jej vnukol duch svätý. A teda zdravas mária, nie je iba marianska modlitba, sú to slová samotného Ducha svätého a ja napriek tomu, že som katolík uznávam ducha svätého vyššie, ako Otca so synom, lebo syn povedal, že môžu odpustiť všetky hriechy, okrem hriechu proti Duchu svätému a mne to naznačuje, že sa mu tým otec so synom podriadili , ako sa neustále syn podriaďoval svojmu otcovi Takže nielen modlitba k bohu otcovi a jeho synovi, ale ešte aj modlitby k duchu svätému, ktorý je nad nimi, lebo oni žijú v jeho časopriestore a obaja sa mu podriadili a preto jedine oni, otec a syn, môžu nám dopriať Ducha svätého len cez nich. Ak chceme dostať niečo od ducha svätého, musíme to žiadať od ježiša a jeho otca, lebo oni sú medzi nami a duchom svätým spojovací časopriestor.

Takže ruženec sa tiež stáva vecou názoru a teda diskusi ????

Ja osobne pre toto vidím v ruženci Ježišovu matku, potom samotného Ježiša a jeho otca, ale aj Ducha svätého a nie kadejaké satanské nezmysly, čo vy tu trúsite o ruženci. Ja nikdy netvrdím a ani nemôžem tvrdiť o sebe, že som neustále napúlnený duchopm svätým, ako si to myslíte vy, ak bezpečne rozlišujete, čo je ježišove a čo satanove. Nespoliehajte sa radšej na to, lebo čo ak je toto presne satanova pozícia a on je majster lží a klamu a práve takto vás môže ovládať a držať v šachu. Hovorím, môže, ale tak ako mate vy istotu a satanizme, tak ja mam istotu o svätosti ruženca, lenže ako vy to máte podloženeé, já to mám podložené, aby šlo o podklady, evanjeliom.
Súhlasí Klein


57.
označiť príspevok

Wolfe muž
   16. 5. 2016, 23:59 avatar
Elemir, spocitaj si kolkokrat je tam Otce nas (tusim 6) a spocitaj kolkokrat je tam Zdravas Maria 53 tak si porovnaj komu je ta modlitba urcena..

Nikto nehovori o satanskom ruzenci.. ale o modlosluzobnictve..
To si asi mylis so zjaveniami..

"ak bezpečne rozlišujete, čo je ježišove a čo satanove. " >> Ak je v biblii napisane, ze modly a modlosluzobnictvo je zakazane, tak na t o nepotrebujes vysoku skolu, ked vidis, ako si niekto kupuje devocionalie, medajly, skapuliare atd...


58.
označiť príspevok

elemír muž
   17. 5. 2016, 21:42 avatar
Wolfe, to je debata na dlhé trate, ale ja radšej menej debatujem a viacej skúšam a historia ukazuje, že ľudia už majú dávno vyskúšané, čo funguje a čo nie, takže netzreba ani moc hľadať.
Čo sa týka modloslužobníctva, skús si prečítať nový zákon, čo je tam písané o modlách. V listoch apoštolov sa určite niečo nájde, ale v evanjeliu ??????
Čo sa týka posvätných vecí, ak kňaz určitým obradom a modlitbou požiada boha v ježišovom mene, aby napríklad vo svätenej vode bol duch nebeských mocností, ja myslím, že ten duch tam je, podobne ako pri premenení chleba a vína, ak to robí kňaz na spôsob Ježiša krista pri poslednej večeri, je to na jeho príkaz potom sa chleba a víno duchovne obohacuje na to, čo nám Ježiš hovorí, pokiaľ mu to veríme, respektíve nedovolíme si niektoré jeho vyjadrenia posudzovať a pokladať za menej významné a iné s väčším významom, potom takl isto, ako telo krv, tak aj ducha, či duchov nebeských mocností môžeme vkldať do rôznych sošiek, amuletov a teda predmetov, lebo vkladať ducha do živých vecí , čo dobrého, či zlého, nie je problém, napríklad demoni, korých ježiš vyhnal z jedneho posadnuitého a bola ich rímska legia, teda asi 1 500 duší, prosili Ježiša aby ich vohnal do svíň a oni sa v tých sviniach zabili. Skončila sa ich určita etapa trápenia, na koniec ktorej by čakali až do smrti posadnutého. Čo potom je ďalej s týmito zlými duchmi to neriešim teraz, asi by sa bezprízorne tulali po tomto svete až do súdneho dňa a stále by nemali istotu, čo s nimi bude.
Takže demoni v podstate chcú, aby ich Ježiš nemučil, ak ich vyháňa z posadnutého a my nevieme oKé MUčENIE IDE.
Podstat je ale v tom, že ducha mrtveho človeka je možné dať do ducha živého tvora, teda aj človeka, ale pôodľa premenenia chleba a vľna je možné toto robiť s vecami, ale potom akoby bolo pravidlo, že zlý duchovi len do živého a dobrí do predmetov ????
Takže, ak veríme ne premnenie tela a krvi na chlieb a víno, potom by malo fungovať aj vkladanie duchov do predmetov.
Je tu viacero možností, ak by sme sa tomu začali hlbšie menovať a teda vysvätenie a posvätenie má obrovský význam.
Raz som ležal v nemocnici s jedným evanjelickým farárom a ten mi rozprával príbeh, že prišiel za ním jeden pán, ktorý mal doma lebku, ani nevedli kde sa to vzalo, ale tvrdil, že vždy keď ide okolo tej lebky, cíti niečo zvláštne a vôbec v dome sa diali všelijaké podozrivé veci. Potom mi hovoril tento farár, že zobrali lebku a išli na osamelé miesto, on ako kňaz sa pri nej pomodlil potrebné veci a lebku pochovali a odvtedy nastal v dome božský pokoj.
Teda ani ten evenjeôickákňaz nemal tu lebkum za modlu, alebo nejaký predmet, ku ktorému by sa modlil, ale sa modlil k bohu za toho ducha, ktorý v tej lebke, ako veci prebýval a nebol spokojný, pokiaľ jeho lebka nebude v zemi pochovaná.
A toto ničo je aj so svätými veciami a napríklad aj s relikviami, že v každom tom kúsku je aj duch, alebo povedzme modernou dobou: kontakt na toho, komu ta časť tela patrí.
ASlebo ešte jeden príklad , keď americká armáda bojovala proti indianom. Pred najdôležitejšou bitkou indiani vyvolali svojho ducha a s ním sa radilim, ako vyhrať túto najdôležitejšiu bitku. A on im povedal, že im pomôžu vyhraťtu bitklu a že ju aj vyhrajú, ale potom musia dôstojne pochovať mrtvych vojakov, lebo táto víťazstvo sa premení na prach a ako ťažko bolo vybojované, stratí svoj význam. Výhra nad touto armádou ich však vrhla do takej euforie, že nielenže zabudli na daný sľub, ale ešte aj okradali mrtvoly týchto vojakov. No a naplnilo sa a dodnes sa plní proroctvo duchov, ktorí im pomohli poraziť americkú armádu.
Teda ty si blokovaný stále akýmisi modlami a modloslužobníctvom a pri tom ak by si pochopil , čo to vlastne duch človeka dobrého, či zlého je a ako funguje duchovenstvo, teda paralelný život mimo nás v tomto spoločnom priestore, pochopil by si, že v tých relikviach, či vysvätených predmetoch sú určitý duchovia a my komunikujeme s týmito duchmi, ktorí sú v predmetoch, ktoré ich možno aj zobrazujú.
Alebo napríklad, ak by si matka dala vysvätiť kočík dieťaťa , nemusela by tam vbiazať červené stužky a určite by aj ona cítila, či je v tom kočíku dobro, alebo zlo.
Napríklad môj dedo, ktorého som nevidel, lebo zomrel, keď mal otec 11 rokov, vraj vždy ak prišiel na rolu, tak si klakol pomodlil sa a urobil kríž nad roľou.
Na toto práve my stále zabúdame, že si nepožehnávame sami veci a priestory, kde žijeme a ak si nie sme istý svojou svätosťou, poprosme niekoho, ak nie je kňaz na blízku, aby nám tieto veci požehnal a posvätil.
Napríklad v poslednej dobe som mal zmiešané pocity ak farár Srholec vyhláísil o arcibiskupovi Bezákovi, že ak nevie čo má robiť, aby išiel robiť smetiara a zo smetiarského auta požehnával mesto. A práve aj toto, potom čo som sa takto zamyslel nad týmito veciami takým to spôsobom vidím inak a vidím inak aj samotného Srholca. Lebo v Srholcovi som uvidel človeka, ktorý ku všetkému mal takmer iný názor, niečo nové, ale vždy niečo správnym smerom, až tio išlo niekomu na nervy a ak sa zamyslíte nad Ježišom, nebol aj on taký istý, mal nové názory na všetky veci a to tento svet nezniesol.
Nedávno bola fotografia Bezáka na titulke a dosť som zosmutnel, keď som tú fotku videl prvý krát, ako by sa z jeho tváre vytratila svätosť, uvidel som v ňom usmiateho spokojného muža, ale ........ Veď napríklad, ak sa pozriete aj na tvár ateistického vedca, vysoko inteligentného človeka a j tam vidíte to pozadie jeho myslenia, že sa to odzrkadluje na jeho tvári, že má viac ako my a vyzerá preto trošku inak, ako my, obyčajní ľudia.
A preto si myslím, že tento systém duchovenstva v katolíckej cirkvi je správne pochopený podľa evanjelia, modly a služenie modlám to je viac vec starého zákona, ale tu ide o duchovnú stránku veci, ktorá je tiež stáročia vyskúšaná a pre toho, kto rozumie, ten aj využíva .
Teda pri pozdvihovaní a odlení by sme mali čerpať živú vodu z neba a požehnávaním ju ju vylievať na ľudí a predmety, ktoré žehnáme. A mali by sme to robiť viac a všetci, lebo to je tá najväčšia sila Ježiša nad zlými mocnosťami tohoto sveta. A preto aj Ježiš premieňa meč na ruženec, aby porazenie zla nebolo jeho zbraňami, ale zbraňami ježišovými a to nie je iba ruženec.
Ijnak diskutujeme tu o ruženci, ale ruženec nie je podstata veci, Ruženec je síce sila, ktorá nám pomáha , ale je len jedna z možností, ako môžeme pocítiť božie královstvo už tu na zemi.

Takže wolfe , nerátaj kolko tam je zdravasov a kolko otčenášov, hľadaj spôsob, ako sa ho modliť, aby si aj ty mohol čerpať z tejto sily, alebo rozober si samotný zdravas, kolko tam je k márii a kolko je o Ježišovi a to nehovorím o duchu svätom.


60.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 5. 2016, 00:07 avatar
"ale ja radšej menej debatujem a viacej skúšam">>> Skusat mozes aj vyvolavat duchov, alebo satanizmus, satan by nebol taky blby aby ti to -nespravne- robilo zle a odputal ta od nespravneho..

Pater Pio tvrdil, ze ked sa mu zjavil Jezis alebo Maria, a neboli to falosne zjavenia, tak citil neprijemny pocit, neistotu, ked zmizol/zmizla tak citil ulavu..
Prave naopak, ked sa mu zjavil satan ako Jezis alebo Mal velky pocit stastia...
Neviem, ci mam verit patrovi Piovi, ale ty veris, tak nad tym porozmyslaj...

"Čo sa týka modloslužobníctva, skús si prečítať nový zákon, čo je tam písané o modlách. V listoch apoštolov sa určite niečo nájde, ale v evanjeliu ??????" >> modly a modlosluzobnictvo bolo zakazane uz v starom zakone, dokonca v desatore, ktore plati absolutne pre vsetky krestanske denominacie..
Boh je ziarlivy Boh, ked budes pouzivat nevedomky modly, tak Boh z toho najstastnejsi nebude, o co vsak je horsie, ak tie modly pouzivas vedome, s ospravedlnenim pred samym sebou, ved o tom nie je v evanjeliu nie je nic napisane.. (Aj ked kdekolvek inde ano..

"pokiaľ mu to veríme, respektíve nedovolíme si niektoré jeho vyjadrenia posudzovať a pokladať za menej významné a iné s väčším významom, potom takl isto, ako telo krv, tak aj ducha, či duchov nebeských mocností môžeme vkldať do rôznych sošiek, amuletov a teda predmetov" >> Ja ZASNEM... ani neviem co ti mam na to povedat, akoze ostal som bez slova..
TO MYSLIS AKOZE VAZNE???

"Podstat je ale v tom, že ducha mrtveho človeka je možné dať do ducha živého tvora, teda aj človeka" >> Moje sanky nestihaju zdvihat celust..
Z ktorej si to ty denominacie? Pretoze z katolickej asi nie...
"Takže, ak veríme ne premnenie tela a krvi na chlieb a víno, potom by malo fungovať aj vkladanie duchov do predmetov."
Nestiham
i246.photobucket.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

" Potom mi hovoril tento farár, že zobrali lebku a išli na osamelé miesto, on ako kňaz sa pri nej pomodlil potrebné veci" >> myslim, ze islo o takzvany exorcizmus a nepomodlil sa k lebke ale pri lebke...
Keby ju ten farar proste vyhodil von, mal by pokoj tak ci tak...

"Teda ty si blokovaný stále akýmisi modlami a modloslužobníctvom" >> No Elemir, Elemir, neviem kto z nas dvoch je tu zablokovany, ked tu takto citam tvoje prispevky..
Niekedy je to zaujimave, da sa to citat, aj ked je to roztodivne, ale roztomile, ale toto si uz zabrdol do BIZARDNOSTI..

"ak nie je kňaz na blízku, aby nám tieto veci požehnal a posvätil" >> Ano vsimol som si, ze katolici vsetko posvecuju, amulety, bahniatka atd...

Ako..., aj u evanjelikov bol tiez zvyk napriklad urobit nozom krizik na chleba, predtym nez sa z neho odkroji, ale tym sa nerobilo nieco s duchmi, ale vzdala vdaka Bohu.. alebo nieco na ten styl..

" A preto aj Ježiš premieňa meč na ruženec," >> katolicke floskule..

Modlit sa mame k Bohu a nic k tomu nepotrebujeme.. ziadne predmety, ani sviecku, nic..
Jezis a apostoli tiez nepouzivali ziadne blbosti..
A punktum!


59.
označiť príspevok

jackherer muž
   17. 5. 2016, 21:49 avatar
Pred niekoľkými týždňami som mal návštevu zo Slovenska. Bolo to už veľmi dávno, kedy boli naposledy v zahraničí. Na ulici, keď sme časom streli prvé dve ženy v nikáboch, len ticho zaznelo: " - šak vyzerajú ako panenky marie" , pod čo sa podpísal ešte tichší smiech.. A to len potvrdzuje odlišnosť kultúry rovnako aj symbolu Panny Márie pre Slovanov i Velesovej knihy, jediného Písma Slovanov.


63.
označiť príspevok

elemír muž
   18. 5. 2016, 03:41 avatar
59 jackher chýba mi tam umiestnenie v čase a v priestore.

60 vlčko:
Skúsim teraz niekolko kontrolných otázok:
Nenášaš v ľudoch okolo seba a v predmetoch svätých teda dobrých duchov,nie je ti to divné ? Čo ak je to preto ,že tam už su duchovia toho druhého ?

Veríš na premenenie, tak ako nám to prikázal ježiš pri poslednej večeri ? Lebo toto všetko o posvätených predmetoch vychádza práve z toho.

Potom mi hovoril tento farár, že zobrali lebku a išli na osamelé miesto, on ako kňaz sa pri nej pomodlil potrebné veci a lebku pochovali a odvtedy nastal v dome božský pokoj.
Túto vetu si dokonca prekrútil: Ja som napísal , že sa pri nej modlil a ty si doplnil,že sa k nej modlil a dokonca ešte exorcizmus ??????
Ak su ti takéto veci bizardné,na čom potom je založená tvoja viera ?
Napríklad,vedľa ježiša boli ukrižovaní dvaja zločinci,ak by sa ľudia dožadovali spasenia preto,že ich hriešnosť nie je zďaleka tak velká,ako hriešnosť zločinca,bolo by spasených 99,99% ľudí,beztoho,že by verili v boha,ale vedľa neho bol taký istý zločinca ten nebol spasený a prečo ???? Lebo zosmiešnil sväté veci,lebo na ne neveril. Teda rovnakí hriešnici a jeden bol vzatý a druhý zostal. Jeden uveril a druhý nie.
A teraz sa zamyslí nad tým , že ty považuješ sväté veci za nezmysly a vysmievaš sa im ako modlám. Premenenie. Sviatosť oltárna,ruženec.
Teraz si predstav,že živá ježišova voda,o ktorej hovorí ježiš pri jákubovej studni, ty toto potom nemôžeš poznať,nemôžeš poznať, aký je to pocit prijať do seba Pána,tak,ako nám to prikázal pri poslednej večeri. Lebo posvätnosť týchto vecí ti je bizardnosťou a na smiech.
Veď teda nakoniec,nebuďme idioti a predsa neuverime na premenenie iba vtedy,ak by sa chleba premenil na kus mäsa z Ježišovho tela. On takisto premieňa pri poslednej večeri chleba na svoje telo a učeníci jedia premenené jeho telo aj tak,ako chleba. Keď Ježiš kázal, aby jedli chlieb z neba, teda jeho telo,kolkí učenníci vtedy od neho odišli zo slovaMI, tomuto už načisto šibe,ako nám môže tento dať jesť svoje telo, a hovorili potom presne to,čo vy dnes a odišľli od Ježiša !!!
Necítite sa aj vy takíto odídenci a to nielen obrazne,ale aj doslova tým,že ste odišli od katolíckej cirkvi ??
Lebo premenenie, to sú slová večného života, to potom povedal Peter, a kam by sme išli pane ?


68.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 5. 2016, 12:24 avatar
Moja viera je zalozena na Bohu a na Jezisovi kristovi a evanjeliu..
Urcite nie na dobrych a zlych duchoch v predmeoch..
Na com tvoja?

Ty dokonca nechapes ani katolicku transubstanciaciu... toboz aby si chapal konsubstanciaciu..
Katolici veria, ze sa premeni na maso a krv Jezisa krista (aj ked tu krv akosi vynechavaju... ved co cirkev nie je tak bohata, aby mohla dat kazdemu za dusok vina  )
Ale ti veris, ze do tej oplatky vstupia akisi duchovia...

"Teda ani ten evenjeôickákňaz nemal tu lebkum za modlu, alebo nejaký predmet, ku ktorému by sa modlil, ale sa modlil k bohu za toho ducha, ktorý v tej lebke, ako veci prebýval a nebol spokojný, pokiaľ jeho lebka nebude v zemi pochovaná." >> Predtym sme hovorili o katolickych modlach, tak potom bud skaces nejak mimo kontext, alebo neviem co..

Ten clovek, mal proste zobrat tu lebku a niekde ju vyhodit.
Naco ju uschovaval doma?

Modly su tie vase medajly, devocionalie, skapuliare atd...
Preto nechapem preco spajas lebku s tymito predmetmi..
(Asi nechapes suvislosti... je rozdiel modlit sa pri predmete ktoreho sa chces zbavit a pouzivat predmet NA modlenie... ten knaz asi nepouzival lebku na modlenie sa k nejakym svatym, ci Bohu, ci?)

"Teraz si predstav,že živá ježišova voda,o ktorej hovorí ježiš" >> Mas v tom nejaky chaos.. predmety na uctievanie su modly, nie ziva voda. Zivou vodou je duch svaty..

"Keď Ježiš kázal, aby jedli chlieb z neba, teda jeho telo,kolkí učenníci vtedy od neho odišli zo slovaMI, tomuto už načisto šibe,ako nám môže tento dať jesť svoje telo, " >> Teofagia nebola az takou ojedinelou a Jezis povedal, "Toto cinte na moju pamiatku"

"Necítite sa aj vy takíto odídenci a to nielen obrazne,ale aj doslova tým,že ste odišli od katolíckej cirkvi ??" >> Nie myslim, ze odidenci sa citia, ze odisli od niecoho zhniteho..


64.
označiť príspevok

Fotooon muž
   18. 5. 2016, 04:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.65.
označiť príspevok

Fotooon muž
   18. 5. 2016, 04:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.66.
označiť príspevok

elemír muž
   18. 5. 2016, 04:55 avatar
Je možné všeličo, ale všetko treba preskúmať najlepšie cez evanjelium, beonová istota tu nebude nikdy, alebo preosiať, cez Ježišovú živú vodu,


69.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 5. 2016, 12:25 avatar
Este raz: Jezisova ziva voda je duch svaty...


70.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   18. 5. 2016, 12:36 avatar
Komunikujes s nim? :-)


71.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 5. 2016, 13:19 avatar
1. neveris
2. nemas kontext

takze to je zbytocne  


72.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   18. 5. 2016, 13:27 avatar
Ja s nim komunikujem :-)

Teda nie som si isty ze to je on, ale verim tomu :-)


73.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   18. 5. 2016, 13:30 avatar
Mozno je to satan, ktory sa pretvaruje :-)


74.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   18. 5. 2016, 13:34 avatar
Ale s niecim komunikujem :-)

Mam to odvtedy co som nadaval bohu :-)


75.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 5. 2016, 13:48 avatar
Nekomunikuje s ním, len tomu verí.


76.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   18. 5. 2016, 13:50 avatar
Doktori tomu hovoria schizoafektivna porucha :-)


77.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 5. 2016, 13:51 avatar
Dobre, ale veriaci si to ošetrili v Ústave.

Každý má právo veriť alebo neveriť.


78.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 5. 2016, 13:52 avatar
Ak jeden človek trpí falošnými predstavami, hovoríme o duševnej chorobe. Ak falošnými predstavami trpí veľa ľudí, hovoríme o náboženstve. (Pirsig)


79.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 5. 2016, 15:07 avatar
Ako som povedal, ste mimo kontext


80.
označiť príspevok

Lemmy muž
   18. 5. 2016, 15:08 avatar
Mimo kontext je ten, kto verí: Jezisova ziva voda je duch svaty...


81.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 5. 2016, 15:18 avatar
Hovorim o kontexte o com bola rec... ale ty mas zrejme problem s pojmami..
Kaslat na to, naco reagovat na rypacieho trolla....


82.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   18. 5. 2016, 15:19 avatar
Rec bola o duchu svatom, ci? :-)


83.
označiť príspevok

Wolfe muž
   18. 5. 2016, 15:21 avatar
Precitaj si co pisal Elemir...


84.
označiť príspevok

elemír muž
   19. 5. 2016, 10:17 avatar
Nie je to duch svätý,lebo duch svätý je duch svätý, je to to, čo povedal o tom samotný ježiš pri tej studni.
Ale Wolfe, ak si to naozaj nezažil, naozaj nemôžeš vedieť o čom píšem. Ak by si to zažil, tak si v tom a sme v tom obaja, lebo by si pochopil, ako ja. Lebo žiješ, alebo sa, pohybuješ ďaleko od toho, lebo nikto z tých, čo sa nezúčastňujú premenenia, to nemôžu zažiť, a kolkí tam prídu a chodia pravidelne a tiež nezažijú. A tak isto ani nie v každom kostole a pri každej omši to zažiješ. niektorí tomu veria a niektorí nie, ak kňaz sklonený nad oltárom s hostiou v ruke tesne pred pozdvihovaním sa ticho modlí, aby to nebolo, tak to nebude. A keď to čaká, tak to príde vtedy, ak mu akoby nachvílinku zaseklo hlas, on jediný je on line so svojím hlasom, všetci ostatní majú hlavy sklonené a nevnímajú nič iné len to, ako to prúdi do človeka v hornej časti hrude o chvíľu sa tým naplní plný kostol a človek akoby sa cítil v bezváhovom stave a ten týždeň, či deň je iný a lepší.
To je potom v nás ta živá vodfa, ktorou sa požehnáva. Ale kto sa napije z vody, korú mu já dám, nebude žízniť naveky. A voda, ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. Mojím pokrmom je plniť vôľu toho, čo ma poslal a dokonať jeho dielo.
Hľa hovorím vám, zdvihnite oči a pozrite sa na polia, že sú už biele na žatvu .... .... ja som vás poslal žať to, na čom ste nepracovali, pracovali iní a vy ste vstúpili do ich práce.
A potom samarijci povedali tej žene, čo sa s ňou rozprával: Už veríme, nielen pre tvoje slovo, ale sami sme počuli a vieme, že toto je naozaj spasiteľ sveta.

Preto každý musí najprv počuť slovo od niekoho iného a potom to musí dlho sám v sebe spracovať, aby pochopil, kto je tu naozajstný spasiteľ sveta.

Lebo aby spasiteľ sveta mohol spasiť človeka, musí mať istotu, že ten človek uveril a nielen pre slovo, ale hlavne preto, čo to slovo potom urobilo sním v jeho vnútri.
ALE MY Už SME TAKí, NAJPRV SA OBRNíME ZDRAVýM ROZUMOM A RACINáLNYM úSUDKOM A potom sa k nám nemôže dostať ani Ježiš. Aj samritánky mu najprv povedala: Ako si možeš ty žid pýtať vodu od samaritánky ??

Teda to nie je duch svätý, to je Ježišova živá voda.


85.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   19. 5. 2016, 10:19 avatar
Spasitel spasi koho chce


86.
označiť príspevok

Wolfe muž
   19. 5. 2016, 13:02 avatar
Ziva voda je duch svaty! Nie tvoje ezotericke vymysly z kostola..
OK Elemir, ty si mozes ponechat svoje fantazie, ja si necham bibliu

37 V posledný, veľký deň sviatkov Ježiš vstal a zvolal: ">>>Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije.<<<
38 Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody."
39 >>>To povedal o Duchu<<<, ktorého mali dostať tí, čo v neho uverili. Lebo ešte nebolo Ducha, pretože Ježiš ešte nebol oslávený.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 10:23,  -era-, a čo s nespokojnými... väčšinou s vážnejšími ochoreniami. Jeden príklad. Hovorí...
dnes, 10:19,  nehnevaj sa veď si chlap, žena ťa má veľmi rada, kúp jej pukance
dnes, 10:16,  https://www.invia.sk/hotel/grecko/kreta/porto-platanias-beach-resort-spa/inv-245540902/?tourId=15...
dnes, 10:14,  Staraj sa o seba ty haraburda nedonosena hned z rana vytoceny po obmedzovac . Ja ti dam takej...
dnes, 09:56,  chceli sme nakúpiť v obchodnom dome chrumkavé pagáče, lenže ich nemali upečené !!!!!
dnes, 09:55,  v obchodnom dome a v potravinách nemali predavačky vyložený tovar, chýbal nám na obchodnom...
dnes, 09:53,  v obchodnom dome a potravinách nemali predavačky vyložený tovar, chýbal nám v regále...
dnes, 09:40,  druhá svetová vojna bola krutá časť života občanov planéty
dnes, 09:37,  https://www.bioland.sk/rybie-maso/obalovane-rybie-prsty-bez-lepku-180g-wild-ocean/
dnes, 09:37,  dobrú chuť pan lekár gay
dnes, 09:34,  Ale ešte budete mať aj deti maličké, že? Pôjdeme spolu na vlak, všetko Vám ukážem,...
dnes, 09:32,  Panebože, gabko, tak ale obed stihneme, sadneme si za ceľký prestretý stôl s bielym obrusom,...
dnes, 09:31,  kolotoče sú hrdzavé aj pre vaše veľké deti
dnes, 09:30,  už je neskoro, už sme zjedli šesť bielych rožkov
dnes, 09:28,  Gabko, treba zvýšiť prísun vitamíbu Cé, jasňačka? Do emailu sa píše zavináč, a vždy...
dnes, 09:27,  výborné a voňavé mydlo si kúpime
dnes, 09:27,  https://www.drogeria-vmd.sk/minus-417-ul-d-matifying-cleans-mud-soap-125g-9970/
dnes, 09:16,  pri objednávke by ste mali nastaviť príbuzný jazyk a zmeniť menu na dolárovú !!!
dnes, 09:16,  https://www.iherb.com/pr/Natural-Factors-Hi-Potency-B-Complex-90-Capsules/2578
dnes, 09:11,  u lekára sme dostali namiešanú dávku liekov a na ceste som videl auditóra veľkých...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Snažte sa naozaj žiť, nielen existovať.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(282 860 bytes in 0,203 seconds)