Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Je cirkev zbytočná? Sám Pán Ježiš Kristus ju ustanovil, preto nie je zbytočná, ale nutne potrebná.

49
reakcií
1123
prečítaní
Tému 23. novembra 2016, 17:28 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   23. 11. 2016, 17:28 avatar
874 Sám Kristus je pôvodcom služby v Cirkvi.(1544) On túto službu ustanovil a dal jej moc a poslanie, zameranie a cieľ:
„Na spravovanie a stály vzrast Božieho ľudu Kristus Pán ustanovil vo svojej Cirkvi rozličné služby, ktoré sú zamerané na dobro celého tela. Lebo služobníci, ktorí majú posvätnú moc, slúžia svojim bratom, aby všetci, čo patria do Božieho ľudu,… dosiahli spásu.“
www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 17:35 avatar
1691 „Kresťan, poznaj svoju dôstojnosť, a keďže si dostal účasť na Božej prirodzenosti, nevracaj sa nízkymi skutkami k starému potupnému životu. Pamätaj, akej Hlavy a akého tela si údom.(790) Spomeň si, že si bol vytrhnutý z moci temnôt a prenesený do Božieho svetla a kráľovstva.“

1692 Vyznanie viery vyjadrilo veľkosť darov, ktoré Boh udelil človekovi v diele stvorenia a ešte viac vykúpením a posvätením. Čo viera vyznáva, to sviatosti udeľujú: kresťania sa sviatosťami, ktoré spôsobujú ich znovuzrodenie, stávajú „Božími deťmi“ (1Jn 3,1), „účastnými na Božej prirodzenosti“ (2Pt 1,4). Poznajúc vierou svoju novú dôstojnosť, sú povolaní žiť odteraz tak, „aby to zodpovedalo Kristovmu evanjeliu“ (Flp 1,27). Sviatosťami a modlitbou dostávajú Kristovu milosť a dary jeho Ducha, ktoré ich na to uschopňujú.

1693 Ježiš Kristus robil vždy to, čo sa páčilo Otcovi. Stále žil v dokonalom spoločenstve s ním. Takisto aj jeho učeníci sú povolaní, aby žili pred tvárou Otca, „ktorý vidí aj v skrytosti“ (Mt 6,6), a boli „dokonalí, ako je dokonalý… nebeský Otec“ (Mt 5,48).

1694 Kresťania, včlenení krstom do Krista, (1267) sú „mŕtvi hriechu“ a žijú „Bohu v Kristovi Ježišovi“ (Rim 6,11); tak majú účasť na živote Zmŕtvychvstalého. Nasledujúc Krista a spojení s ním, môžu napodobňovať „Boha ako milované deti“ a žiť „v láske“ (Ef 5,1-2) tým, že prispôsobia svoje myšlienky, slová a skutky zmýšľaniu „Krista Ježiša“ (Flp 2,5) a budú nasledovať jeho príklad.

1695 „Ospravodlivení v mene Pána Ježiša Krista a v Duchu nášho Boha“ (1Kor 6,11), „posvätení“ a „povolaní k svätosti“ (1Kor 1,2) sa kresťania stali „chrámom Ducha Svätého“ (1Kor 6,19). Tento „Duch Syna“ ich učí modliť sa k Otcovi, a keďže sa stal ich životom, pobáda ich konať tak, aby činorodou láskou prinášali „ovocie Ducha“ (Gal 5,22). Duch Svätý lieči rany hriechu a tým nás duchovne obnovuje „premenou zmýšľania“ (Ef 4,23). Osvecuje nás a posilňuje, aby sme žili ako „synovia svetla“ (Ef 5,8) v „dobrote, spravodlivosti a pravde“ (Ef 5,9) vo všetkom.

1696 Kristova cesta „vedie do života“(1970) (Mt 7,14), opačná cesta „vedie do zatratenia“ (Mt 7,13). Evanjeliové podobenstvo o dvoch cestách má stále miesto v katechéze Cirkvi. Poukazuje na dôležitosť morálnych rozhodnutí pre našu spásu. „Sú dve cesty: jedna je cestou života, druhá cestou smrti; medzi nimi je však veľký rozdiel.“

1697 Pri katechéze je dôležité veľmi jasne vysvetliť, aká radostná je Kristova cesta a aké požiadavky kladie. Katechéza o „novom živote“ (Rim 6,4) v Kristovi má byť:
— katechézou o Duchu Svätom,(737) vnútornom Učiteľovi života podľa Krista, milom hosťovi a priateľovi, ktorý tento život podnecuje, riadi, napráva a posilňuje;
— katechézou o milosti,(1938) lebo milosťou sme spasení a len s pomocou milosti môžu naše skutky prinášať ovocie pre večný život;
— katechézou o blahoslavenstvách,(1716) lebo Kristova cesta je zhrnutá v blahoslavenstvách; ony sú jedinou cestou k večnému šťastiu, po ktorom túži srdce človeka;
— katechézou o hriechu a odpustení,(1846) lebo keď človek neuzná, že je hriešnikom, nemôže poznať pravdu o sebe, ktorá je podmienkou správneho konania, a keby sa mu neponúklo odpustenie, nemohol by túto pravdu zniesť;
— katechézou o ľudských čnostiach,(1803) ktorá umožňuje pochopiť krásu a príťažlivosť správnych dispozícií konať dobro;
— katechézou o kresťanských čnostiach viery,(1812) nádeje a lásky, ktorá sa veľkodušne inšpiruje príkladom svätých;
— katechézou o dvojitom prikázaní lásky(2067) rozvinutom v Desatore;
— katechézou ekleziálnou,(946) lebo kresťanský život môže rásť, rozvíjať sa a dávať sa len v mnohonásobnej výmene „duchovných dobier“ v „spoločenstve svätých“.

1698 Východiskom a cieľom tejto katechézy(426) má byť vždy Ježiš Kristus, ktorý je „cesta, pravda a život“ (Jn 14,6). S pohľadom upretým vo viere na neho môžu veriaci v Krista dúfať, že on v nich uskutoční svoje prisľúbenia a že keď ho budú milovať láskou, akou ich miloval on, budú konať skutky, ktoré zodpovedajú ich dôstojnosti:
„Prosím ťa, uvažuj o tom, že náš Pán Ježiš Kristus je tvojou ozajstnou Hlavou a ty si jedným z jeho údov. On je pre teba to, čím je hlava pre údy. Všetko, čo je jeho, je tvoje: jeho duch, srdce, telo, duša a všetky schopnosti, ktoré máš používať, akoby boli tvoje vlastné, aby si slúžil Bohu, chválil ho, miloval a oslavoval. Ty si pre neho to, čím je úd pre hlavu. Preto on veľmi túži používať všetky tvoje schopnosti, akoby boli jeho, na službu a slávu svojmu Otcovi.“
„Pre mňa žiť je Kristus“ (Flp 1,21).


31.
označiť príspevok

gabriel pb
   23. 11. 2016, 19:47 avatar
je krásne, ak sa človek na základe svojich hriechov snaží písať o katolíckej cirkvi ale je to v doslovnom preklade z núdze povinnosť


30.
označiť príspevok

gabriel pb
   23. 11. 2016, 19:45 avatar
neviem


32.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 19:49 avatar
Fiop?


2.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 11. 2016, 17:34 avatar
Ja si myslím že je zbytočná......Okrem individuálnej viery je všetko iba manipulácia....


4.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 17:38 avatar
Aj ja som makal v pakárni ako manipulátor, som manipuloval s tovarom a aj s kolegyňami.  


5.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 11. 2016, 17:59 avatar
Si bol skladník kolegýň ?????   


6.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 18:03 avatar
Skôr som bol expedicient semena a osiva.  


7.
označiť príspevok

Klein muž
   23. 11. 2016, 18:05 avatar
Matúš 18:17
Ak by ani ich neposlúchol, povedz to cirkvi. Ak by neposlúchol ani cirkev, nech ti je ako pohan alebo mýtnik.

1Tim 3, 14-15
Milovaný, toto ti píšem, …aby si vedel, ako si máš počínať v Božom dome, ktorým je Cirkev živého Boha, stĺp a opora pravdy,

List Hebrejom - kapitola 13
Poslúchajte svojich predstavených a podriaďujte sa im, lebo oni bdejú nad vašimi dušami a budú sa za ne zodpovedať...

Cirkev pekelne brany nepremozu.... Apostoli zakladali jednotlive miestne spolocenstva a vzdy urcili jedneho predstaveneho - biskupa.... Vsetky tieto spolocenstva boli jednotne vo viere a vzdy ked doslo k nedorozumeniu, stretli sa aby problem vyriesili... Mnoho raz sa stalo ze sa biskupi medzi sebou hadali a vtedy vzdy rozhodol biskup rimsky- nastupca apostola Petra, ktory niesol titul prvy medzi rovnymi... Ked on rozhodol vsetci sa mu podriadili a cirkev zostala jednotna....

To ze je taketo pocinanie spravne dosvedcuje biblicky pribeh o nastupcovi za Judáša. Peter vyzval apostolov aby podla losu rozhodli kto bude nastupcom. A po rozhodnuti Peter povedal ze Duch Svätý tak rozhodol....
Súhlasí lea_pragmaticka1


8.
označiť príspevok

Klein muž
   23. 11. 2016, 18:08 avatar
Sv. Irenej (biskup, učiteľ Cirkvi) - /130-202/, Lyon. Bol žiakom sv. Polykarpa, ktorý bol žiakom sv. Jána apoštola :

"Podanie apoštolské je zjavné na celom svete. Stačí ho pozorovať v každej cirkvi tomu, kto chce poznať pravdu... My môžeme vymenovať biskupov, ktorých ustanovili apoštoli, ale aj ich nástupcov až po nás... Ale keďže by dlho trvalo vymenovať nástupcov apoštolov po všetkých cirkvách, budeme sa zaoberať len tou najväčšou a najstaršou, ktorú všetci poznajú, čiže cirkvou založenou a zriadenou v Ríme dvomi veľkými slávnymi apoštolmi Petrom a Pavlom. Ukážeme, že podanie, ktoré ona má od apoštolov a vieru, ktorú ohlasovala ľuďom, prešli až k nám pravidelným nástupníctvom biskupov... Lebo s touto cirkvou pre jej vyššiu prednosť sa má zhodovať každá cirkev, čiže veriaci v celom svete...

Sv. Cyprián (biskup, mučeník) - /200-258/, Kartágo :

"Ktokoľvek sa odlučuje od cirkvi a pripája sa k cudzoložnici, odtrhuje sa od sľubov daných cirkvi. Nepríde ku Kristovej odmene ten, kto zanechal cirkev Kristovu. Taký je cudzincom, je svetákom, je nepriateľom. Nemôže mať Boha za Otca, kto nemá cirkev za matku. Primát bol prepožičaný Petrovi. Ako sa môže niekto domnievať, že je v cirkvi, keď sa odlučuje od Petrovho stolca, na ktorom je cirkev založená?"
Súhlasí lea_pragmaticka1


9.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 11. 2016, 18:08 avatar
Viera je niečo čo vychádza z nášho vnútra, teda je to niečo individuálne, niečo intímne a preto žiadne exhibicionistické prejavy nie sú na mieste a sú morálne neprijatelné......


10.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 18:13 avatar
Viera je vlastne semeno ?   


14.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 11. 2016, 18:30 avatar
Semeno nie je exhibicionistické, či :
?  


17.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 18:32 avatar
Moje je...............  


11.
označiť príspevok

Klein muž
   23. 11. 2016, 18:13 avatar
Viera... Kazdy si moze vymysliet a verit tomu comu chce a ako chce...
Avsak pravda moze byt len jedna... A pretoze len cirkev je stlp a opora pravdy, kto tuzi po pravde bude nasledovat cirkev... Jednoduche....
Súhlasí lea_pragmaticka1


12.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 11. 2016, 18:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

Luther muž
   23. 11. 2016, 18:40 avatar
Kto túži po ceste pravde a živote, bude nasledoať Krista.
Katolícka cirkev hovorí o sebe, že je jedinou cestou ku spáse.
Jedinou cestou ku spáse je Ježiš Kristus, nie cirkev!
Vierou v Ježiša Krista sa stávaš členom Kristovej Cirkvi, údom Kristovho tela, spaseným človekom.


28.
označiť príspevok

Fotooon muž
   23. 11. 2016, 18:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 11. 2016, 18:29 avatar
Cirkev nie je opora, cirkev je manipulátor....cirkev potrebujú len ovce , indivíduum h ju nepotrebuje....


15.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 18:31 avatar
Ja som obetný baránok...............  


16.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 11. 2016, 18:31 avatar
Ty si už starý baran......    


18.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 18:32 avatar
Ale trtkám ako býk................   


19.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 11. 2016, 18:35 avatar
2x za rok ???????   


20.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 18:35 avatar
2x za päť hodín.   


23.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 11. 2016, 18:36 avatar
Skús niečo uveritelnejšie.......   


25.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 18:37 avatar
2x za týždeň.  
Súhlasí majko1


21.
označiť príspevok

Fotooon muž
   23. 11. 2016, 18:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 18:36 avatar
Noú, nie som plemenný, len obyčajný.............  


24.
označiť príspevok

Fotooon muž
   23. 11. 2016, 18:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 18:41 avatar


29.
označiť príspevok

Korund
   23. 11. 2016, 19:10 avatar
Cirkev je nielen zbytočná, ale aj škodlivá. Cirkev svojimi manipuláciami degraduje vieru v Boha. Veriaci má vieru hlboko v svojom vnútri. To je chrám boží. K rozhovorom s ním, ku vzťahu s ním nepotrebuje žiadneho prostredníka. A už vôbec nie pre svoj život podľa svoho najlepšieho svedomia a vedomia.


33.
označiť príspevok

Fotooon muž
   23. 11. 2016, 21:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

Korund
   23. 11. 2016, 21:28 avatar
Premňa, zamňa môžeš ísť hoc aj s Ludwigom vycengávať od branky, ku branke, sektár. U mňa sa s tebou porozpráva môj hafa. :-) :-) :-)


36.
označiť príspevok

Ludwig muž
   23. 11. 2016, 21:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

Fotooon muž
   23. 11. 2016, 21:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

Korund
   23. 11. 2016, 21:51 avatar
Tak sa na mňa nelep ako sopeľ na rukáv. :-) :-) :-)


44.
označiť príspevok

Fotooon muž
   23. 11. 2016, 21:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Petting muž
   23. 11. 2016, 21:10 avatar
Keby nebola cirkev, neboli by ani ateisti a nebolo by o čom hovovoriť, ľudia by sa znudili 


37.
označiť príspevok

Korund
   23. 11. 2016, 21:31 avatar
Veriaci, aj ateisti boli dávno pred tým, ako vychcaní príživníci začali zliepať cirkev. :-)


38.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 21:35 avatar
Už vtedy poznali lepidlo ?


45.
označiť príspevok

Korund
   23. 11. 2016, 21:54 avatar
Poznali . Lepidlom bola dobromyselná viera a nevedomosť pospolitého ľudu, premiešaná so sopľami mocichtivých, nádejných čiernoprdeľníkov. :-)


46.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   23. 11. 2016, 21:55 avatar
Zlepence zaslepence..............


41.
označiť príspevok

Fotooon muž
   23. 11. 2016, 21:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

Fotooon muž
   23. 11. 2016, 21:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

Korund
   23. 11. 2016, 21:55 avatar
Preto sa krčmy stavali hneď vedľa kostolov. :-) :-) :-) :-) :-)


48.
označiť príspevok

Fotooon muž
   23. 11. 2016, 22:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 11. 2016, 22:16 avatar
Hlúposť. Je toľko vecí v živote, že keby neboli náboženstvá, tak akurát by život išiel inakšie, ale nenudili by sme sa. Ľudia by viac času venovali zdraviu, zábave, zlepšeniu pracovných činností…


50.
označiť príspevok

Fotooon muž
   24. 11. 2016, 10:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Petting muž
   23. 11. 2016, 21:44 avatar
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 16:34,  Ešte mám v dobrej pamäti Bukovského a jeho prvú vlnu kde vypočítal , že v USA nemôže na...
dnes, 16:30,  Kasafran že mu nie je zo samého seba zle. Má silný žalúdok
dnes, 16:29,  edo SS do USA niečo pašovali ? Oceány sú územím USA ? :)
dnes, 16:29,  (25) Hokjis, a nie hocijakých, ale tých najzvratkovitejších...
dnes, 16:28,  HakovýSS USA zadržali pašerákov a zhabali im kontrabant. To je celý príbeh. Že...
dnes, 16:25,  Druhá vlna? Prosím: Prestaňte nás strašiť a zanedbávať naše zdravie... MUDr. Igor...
dnes, 16:25,  Známy eštébák a a hovnológ Edo v akcii :)
dnes, 16:24,  USA páchajú další Majdan :)
dnes, 16:22,  najnovšie príspevky od tohto účastníka Milovníci zvratkov to možno čítajú (pred...
dnes, 16:18,  havran máš pred sebou ťažkú až nemožnú ulohu v trio eštebakov na DF HakovySS , Havran a...
dnes, 16:18,  Odkiaľ presne si citoval "Myslenie je mimo subjektu a objektu" ? Neviem to nájsť.
dnes, 16:17,  havran samozrejme že nejde o Lukašenka lebo tie volby dali sfalšovať USA...
dnes, 16:16,  Milovníci zvratkov to možno čítajú
dnes, 16:16,  havran to nie je nič pre tvoje slabikovanie . Čítal by si to príliš dlho . Kamarati a...
dnes, 16:08,  To vážne máme čítať? Potom už budeme taký ako ty? Veď sa vyser na to. Ty naozaj nevieš...
dnes, 16:07,  djjaro, teraz som si všimol tento Tvoj príspevok... takže existuje rozbor i záver, len záver...
dnes, 16:07,  kesha je schopný dať aj najvyšší level - ruský prezident černoch a transexuál :)
dnes, 16:05,  Vlastizradcovia ala Edo škodia Slovensku
dnes, 16:05,  kesha1- nie je to dosť úbohé? Daj vyšší level.
dnes, 16:03,  Osvietený tá tvoja úvaha je v skutku "geniálna" , keď niekomu ty nerozumieš tak...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Musíš sa veľa učiť, aby si vedel, ako málo vieš.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(141 361 bytes in 0,220 seconds)