Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ján 17:3 a jediný Boh!

86
reakcií
968
prečítaní
Tému 17. apríla 2017, 11:26 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 11:26 avatar
Citujem Jána 17:3.....:
"To znamená večný život, že prijímajú poznanie o tebe, jedinom pravom Bohu , a o tom, ktorého si vyslal, o Ježišovi Kristovi".
Je to veľmi veľavravný text , a tento pôvodný Ježišov výrok nepotrebuje žiadne objasňovanie. Je priamy a jasný! Ježiš je tu zvláštnou osobou odlišnou od svojho Otca-"jediného Boha"!
"Jediný"=z gréckeho monos/jediný,sám,osamelý/
"pravý"=z gréckeho alethinos/pravý,opravdivý,skutočný/
A tak tieto slová bezpochyby opisujú Otca Ježiša Krista ako "skutočného,pravého a jediného/v osobe Otca/ Všemohúceho Boha. Slovo "jediný" tu opisuje vo svojej triede niečo unikátne a jedinečné,nadradené nad všetko iné! Týmto slovom sa vylučuje niečo,čo by bolo súčasťou tohto "jediného Boha". Lebo pokiaľ je niečo jediné,tak platí,že nič iného mimo toho nie je! To nepochybne je faktom ak ide o pravého Boha.
Augustín a iní si uvedomovali ,že mnohé texty Písma popierajú trojicu, a tiež videl ,že táto dogma si ťažko hľadala svoje miesto u bežných veriacich,ktorí v piatom storočí boli prevažne stále unitári,veriaci v jednoosobného Boha.
Augustín nevedel uviesť do súladu aj tento verš s trinitárskou dogmou a tak sa o to pokúsil násilne.
On ,vo svojej Homilis on John odvážne a drzo tvrdí,že Ján 17:3 znamená:...."A to je život večný ,ked poznajú teba a Ježiša Krista ,ktorého si poslal ako jediného ,pravého Boha".
Samozrejme,tu ide o veľmi hrubý a necitlivý zásah do Božieho slova ,ktorý kritizujú aj niektorí trinitári. Napríklad H.A.W.Mayer/Commentary on John, 462/ priznáva, že ..."keď Augustín,Beda,Ambrós,Hilary,Thomas,Aretius a niekoľko ďalších vyložilo Jána 17:3 obdobným spôsobom ako Augustín, že prekrútili danú pasáž a postavili sa do protikladu k prísnemu ,Jánovmu monoteizmu. Iba jeden Otec môže byť absolútne nazvaný-jediný ,pravý Boh a nie zároveň aj Kristus". Mayer dalej dodáva postavenie Ježiša ako-"splnomocnenca, a Božieho predstaviteľa".
Určite ani jemu/trinitárovi Mayerovi/ neuniklo,že Otec Ježiša nie je len "pravým Bohom",ale aj "jediným pravým Bohom".
Už len z tejto správy je zrejme,že takýchto pokusov,kamufláži,prekrútení právd Písma,výkladov bolo neúrekom a postupne naberali na intenzite,tak ako sa násilne vytláčali odporcovia tejto pohanskej/kresťanstvu vnútenej/ dogmy o trojjedinom Bohu. Kto pozná podrobne práce cirkevných otcov,teológov,teofilozofov od 2 storočia až podnes,môže pekne vidieť tento násilný akt na Božom slove. A to nielen v súvislosti s trojicou,ale i inými prvkami prevzatými z gréckej filozofie.


2.
označiť príspevok

veriaci-4
   17. 4. 2017, 11:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 11:55 avatar
2,.....áno,Ježiš je "Slovo" a hovorca Všemohúceho Boha. A povedzme ,že aj Boh ,ale nikdy nie Všemohúci Boh!
A tak s tebou súhlasím.


6.
označiť príspevok

veriaci-4
   17. 4. 2017, 12:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 12:23 avatar
6,....Ježiš je Boh!  Nembojím , 


8.
označiť príspevok

teóma muž
   17. 4. 2017, 12:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 14:46 avatar
8,......Žalmista 82 1 píše..."Boh zaujíma miesto v zhromaždení Božského ;
súdi uprostred bohov"......ako to chápeš? koľko je tých bohov?
Alebo ......Pavol povedal:..... „Je mnoho ‚bohov‘ a mnoho ‚pánov‘.“ Vysvetlil však: .....„Pre nás je skutočne jeden Boh, Otec,“ a „je jeden Pán, Ježiš Kristus“. — 1. Korinťanom 8:5, 6.
Je to také ťažké pochopiť?
Preto iba nerozumný človek,ak vidí prívlastok,titul -"Boh,boh" automatický priraďuje k danej osobe,že to je Všemohúci Boh.
Tento titul,sám o sebe nič neznamená, ale opisuje niekoho mocného,nejakú autoritu. A tak aj satan,ľudia sú bohovia.
A to platí aj na Všemohúceho Boha/kde ON je Najvyšším Bohom,Všemohúcim,Pantokrátor,El šaddaj/...Žalm 83:18......a potom sú podriadení "bohovia",anjeli,teda Boží synovia,a i ľudské autority/príklad-.sudcovia Izraela-prvý verš/
A tak je zrejme,že Ježiš je boh/Boh/ ale podriadený Otcovi!


9.
označiť príspevok

veriaci-4
   17. 4. 2017, 12:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

Momo91 muž
   17. 4. 2017, 12:54 avatar
Zj 19,12 Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám.

Aké meno? Meno JHVH a Ježiš poznáme. Ježiš je pozemské meno Krista. Veľa krát tu uvádzate, že mal Ježiš napísané na kríži slová, ktorých začiatočné písmená poukazujú na JHVH.


11.
označiť príspevok

Momo91 muž
   17. 4. 2017, 12:58 avatar
Takže máme vyzdvihovať meno Ježiš, JHVH, alebo aké? Vravíte, že Ježiš je nad všetky mená. No veľa ľudí má meno Ježiš.
No je napísané.
Flp 2,10 aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí


12.
označiť príspevok

Momo91 muž
   17. 4. 2017, 13:03 avatar
Iz 42,8 "Ja som Jahve, to je moje meno a svoju slávu inému nedám, ani svoju chválu modlám.
Flp 2,10 aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí
Mt 28,18 Ježiš pristúpil k nim a povedal im: "Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi.

Predsa len asi Ježiš je zároveň JHVH


29.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 14:53 avatar
12,.....a kto dal danú moc Ježišovi? Nie Všemohúci Boh,jeho otec? Dal JHVH niekto/trebárs Ježiš / niečo,čo by ON nemal?
A kto mu ju vezme po skončení tisíc-ročného kráľovstva? Nie jeho Otec,Všemohúci Boh a "potom sa aj Kristus podriadi Otcovi,aby on bol všetkému a všetkým Boh"?
"Koleno kresťania skláňali" aj pred kráľom a patričnou autoritou, ale tým neuctievali danú osobu!
A ak je Ježiš "syn Najvyššieho",môže byť zároveň aj tým Najvyšším? Ak on bol splodený Otcom, tak tu išlo o samosplodenie seba? 
Máš pozoruhodnú logiku. 


44.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   17. 4. 2017, 15:14 avatar
A vieš momo,že ma to neprekvapuje?
Že ty "hľadač" pravdy si tu pravdu napísal a v4 JE V BLUDNOM KRUHU?
Vyvýšený je Boží Syn.
To ,že Pán Ježiš nôže byť vzývaný aj cez pozemské meno je v poriadku.Ale vyvyšovaním ľudského mena Ježiš som si nie istý.Ale možno sa mýlim.
KRISTUS sa v SZ cez prorokov priamo prihovára,ako JHVH.Takže logické vyústenie je,že ON je JHVH tak,ako OTEC.


49.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:20 avatar
44,...Kristus sa nikdy nezjavuje v SZ pod menom JHVH. Ukáž jeden text!
Anjeli sa zjavovali pod týmto menom,ale určite len ty by si povedal,že Všemohúci Boh je anjel. Teda,ani to,že niekto v SZ vystupuje pod menom "JHVH" a "pravý Boh" ,neznamená ,že je Všemohúci Boh. Tie rovnítka sú nesprávne.


53.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:25 avatar
10,.....Ježiš nemal na kríži/kole/ žiadne JHVH. Ak áno,nech to niekto dokáže niečim.
A ten opis zo zjavenia a ďalšie ,opisujú na inom mieste Zjavenia "silného anjela",....a tým je Ježiš nespochybniteľne.


55.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   17. 4. 2017, 15:26 avatar
na akom kole?


51.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:22 avatar
9,...držím sa toho,čo povedal pán ježiš,že "máme uctievať iba pravého Boha". On nepovedal ale ,že jeho,ale jeho Otca: A v tom je rozdiel.


86.
označiť príspevok

elemír muž
   18. 4. 2017, 08:57 avatar
To slovo bolo u boha a to slovo je boh. To slovo bolo u bohaotca ježiša krista a to slovo je boh, teda otec ježiša krista. Tu sa jasne jedná o boha stvoriteľa, lebo , treba čítať ďalej,všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič,čo povstalo, Teda ježiš nebol svoriteľ, ako jediný boh, jeho otec. Otec ježiša definoval jehostatus ustami petra apoštola, že je syn boží, mesiaš, teda spasiteľ a nie stvoriteľ. ježišuzdravoval ľudí na tele a aj na duši, ale technické zázraky nerobil, a to s výnimokou premenenia vody na víno ako predobraz premenenia vína na jeho krv.
Tento jánov prolog je ako velký matematický vzorec, stačí urobiť maličku chybu na začiatku a už sa nám stratí správny výsledok.
nakoniec všetko je potvrdené v závere viacerými vetami. Napríklad: Boha nikrto nikdy nevidel, ak by bol ježiš boh, jedno z toho musí byť nezmysel.
jednorodený boh, ktorý je v lone otca, ten o ňom priniesol zvesť.
Jednorodený boh v lone otca je je otec ježiša krista, ktorý priniesol o ježišovi zvesť. To znamená, že z lona boha nikdy nič nevyšlo a preto ježiš bol stvorený a zostal v lone svojho otca tiež. Preto boh nemôže svojho syna splodiť, ale stvoriť a tým sa vysvetluje aj pôvod boha otca ježiša krista, že bol tiež stvorený a nie splodený, lebo z lona boha nikdy nič nevyšlo.
Je to silná a krutá reč a väčšina radšej prijme ľahšiu lož ako skutočnú pravdu. Toto sa dá chápať oveľa jednoduchšie pomocou teorie štvrtého rozmeru.
Takže Ježiš nie je to slovo. možno sa tieto veci chápu ťažšie a dlhšie, ale dá sa, je len otázka, cez aké okuliare sa na to pozeráme.
Ostavec 14 Je tiež o ježišovi, lebo slovo sa stalo telom, ale teraz slovo jeho otca, a aby sme neboli na pochybách, nasleduje veta.A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. A teda my sme ho neuvideli ako boha, a niektorí neuvideli dokonca ani tuto jeho slávu dodnes, iba tí, čo v neho uverili.
ktovie, možmno práve toto sú tie veci, o ktorých ježiš hovorí, že by ich vtedy za jeho života nikto nepochopil.
Teda, čo sa konkretne tejto veci týka, je shagara podstane bližšie k tomu, ako to ja chápem, ako veriaci.
Shagara je ale veľký antirinitár. A v tom s ním absolútne nesúhlasím, pretožč svätá trojica bola založená pri jordáne, kde bolo aj jánom krstiteľom ukázané, ako to budú praktizovať takí iastí ľudia , ako ján, ktorí prídu po ňom.
Bez trojice nemôže byť nikto ani pred jánom a ani oo jánovi spasený, on je jediný, čo pozná cestu z neba na zem a zo zeme do neba a on jediný to aj osobne vyskúšal. Teda svätá trojica nefunguje ako nepochopiteľné tajomstvo, to je teoria pre tých druhých, kresťania majú napísané v evanjeliu podobenstvo o vínnom kmeni, kde tým kmeňom, čo berie z temnoty hmoty ľudí, čo vyznávajú boha v duchu a v pravde a dáva do otcovej vinice, kde až otec konečne rozhodne o tom, ktorá vetvička prináša ovocie a ktorá nie.
Každá veta v evanjeliu sadá otočiť ako Roentgenová snímka chrupu, al v keždej vete je vždy niečo, čosi treba všumnúť a o to,oprieť svoj názor. Lekárovi môžete ten snímok chrupu otočiť, koľko krát chcete, ale on sa na to pozrie a musí mu byť jasné, kde je tam sever.
Teda svätá trojica je a je podľa evanjelia, ale nie je ako nepochopiteľné tajomstvo.

Sjhagara drž sa svojho pôvodného, nie je to to, čo si ja myslím, ale oveľa bližšie ako to, k čomu si sa dal dohnať.


3.
označiť príspevok

stefan 5 muž
   17. 4. 2017, 11:41 avatar
Šagarek,kopes do otvorených dverí.
Už v nasledujúcom versi hovorí Pán Ježiš,aby ho Otec oslávil slávou,ktorú mal už u neho.
V sz je jasne písané,že Boh svoju slávu nikomu nedá,že všetka sláva patrí jemu.
Rozumies?všetka.
Takže Božiu slávu môže mať iba Boh.


13.
označiť príspevok

Fotooon muž
   17. 4. 2017, 13:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 11:53 avatar
3,....Ježiš mal svoju "slávu" ako vodca anjelov a to je proti "dokonalému človeku"/čo bol na zemi/ naozaj viac.
A súhlasím..." Božiu slávu môže mať iba Boh",...ale dodávam ,jediný Boh Jehova.
Ježiš sám povedal ,že jeho sláva je v porovnaní s Otcom-"malá"!
Ján 8:54: .....„Ježiš odpovedal [Židom]: ,Ak oslavujem sám seba, moja sláva nie je ničím. Je to môj Otec, ktorý ma oslavuje, ten, o ktorom hovoríte, že je vaším Bohom.‘“............píše sa tam -"ničím"....rozumieš tomu slovu?
Aj tú slávu čo má ježiš, dostal od svojho Otca,Všemohúceho Boha.


15.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 14:07 avatar
Ak niekto nikdy nepočul o Otcovi a ani nevie kto to je, no v pravde uveril Ježišovi jeho Slovu, tak bude spasený? Samozrejme že bude! V Kristu spozná Otca a už bude vedieť kde patrí a čoho je súčasťou.
Ján 12:44 A Ježiš zvolal a povedal: Ten, kto verí vo mňa, neverí vo mňa, ale v toho, ktorý ma poslal;

Ak teda niekto uverí v Ježiša no nikdy nepočul o Otcovi, tak v skutočnosti neverím v Ježiša, ale v Otca. Taká je jednota Otca a Syna.

Ján 12:45 a kto mňa vidí, vidí toho, ktorý ma poslal.


16.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 14:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 14:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 14:38 avatar
Ak nebudem veriť Kristovi , tak ako môžem tvrdiť, že Otec je ten jediný pravý Boh, ak práve Otec hovorí a činí v Kristu.


39.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:09 avatar
21,...ale tomuto veríme. A skutočne,Otec koná skrze syna. Ale dospieť k tomu,že syn je Otec ,je nerozumné!
Už si sa zaplietol Realita,...pomaly.....


47.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 15:16 avatar
Absolútna jednota ti nič nehovorí?


19.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 14:28 avatar
Ako vyzná predtým ako uverí? Ak pochybuje, tak neverí. Ak uverí, tak až vtedy vyzná! No a jedine Otec priťahuje srdce človeka ku Kristu, aby skrz Krista ho mohol poznať a uvidieť Otca v jeho slove a skutkoch.

Ako sa dá vyznať Otca bez toho, aby som uveril v Krista. Kristus je to Otcove Slovo.

Ak odmeňujú dielo nejakého autora, tak koho odmeňujú? No predsa autora tohoto diela.

Ak oslavuješ Slovo Božie - Krista, tak koho oslavuješ? No predsa toho, od koho to Slovo vyšlo - Otca.

Ťažko to prijať, že.


20.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 14:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 14:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 14:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 14:51 avatar
Ta vyznávaš spolu s Ježišom toho pravého Otca, že Otec je jediný pravý Boh? Ty ho môžeš vyznávať, len skrz Ježiša a v Ježišovi, teda skrz vieru v Ježiša a to je obrovský rozdiel.


28.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 14:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 14:57 avatar
Vy Otca spochybňujete tým, že nevyznávate jeho Slovo - Syna v Pravde a oddeľujete Otca od jeho Slova - Syna. Nevyznávate absolútnu jednotu Otca a Syna a to je ten jediný pravý Boh. A tak blúdite a týmto neznáte ani Syna ani Otca.
Súhlasí veriaci-4


33.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 15:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

veriaci-4
   17. 4. 2017, 15:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.52.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 15:22 avatar
Syn to povedal jasne - ja a Otec sme jedno, no vy to neprijímate a oddeľujete Syna od Otca. To ale nie je možné a tak blúdite. Preto neznáte Syna ani Otca v pravde. To poznanie vám nie je dané z hora - z Boha.


57.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 15:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

veriaci-4
   17. 4. 2017, 15:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:05 avatar
32,...ale to slovo je Otcovo,nie ježišovo! Ak by bola pravda o trojici a v tom,že Ježiš je aj Otec,tak by Otcovo slovo bolo aj jeho,....ale tomu tak nieje! Prečo?
Klameš až sa práši. Ježiš to hovoril opakovane ,že to nie je "jeho slovo", a že to "dostal od Otca", ten ho to "naučil", a "prikázal čo má hovoriť".


54.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 15:26 avatar
Ježiš je to Otcove Slovo. Otec sa identifikuje vo svojom Slove , ktoré sa stalo telom - Kristom! Je to absolútna jednota, ktorá sa nedá oddeliť!


69.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:53 avatar
54,...OK, ja tam čítam niečo iné. Ty len opakuješ trinitárske frázy. Realita, to naozaj si viac vážiš pohanskú,katolícku trojicu ako atribút Všemohúceho,jediného Boha Biblie?
Opakujem sa.....vieš dobre,že túto náuku prijala RKC ,keď už úplne bolo kresťanstvo mimo,a predsa tomu veríš?
Si zbabelec,....lebo sa bojíš postaviť za pravdu Božieho slova.


71.
označiť príspevok

veriaci-4
   17. 4. 2017, 15:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 14:44 avatar
Ak niekto začne oddeľovať Otcove Slovo - Krista, od toho z koho to Slovo vyšlo - od Otca a súčasne tvrdiť, že vyznáva Otca, tak si protirečí a blúdi. Oddeliť sa to nedá. Kto to urobí nevyznáva v pravde ani Syna ani Otca.


25.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 14:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.37.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 15:06 avatar
Hovoríte, že Ježiš je Mesiáš, Boží syn OK, no súčasne spochybníte absolútnu jednotu Otca a Syna, ako jedného Boha a začnete ich oddeľovať a tak blúdite. Ak neuznávate túto absolútnu jednotu, tak neznáte ani Syna ani Otca.

A tak nepriamo popierate Syna aj Otca.
Súhlasí veriaci-4


38.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 15:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.40.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 15:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:14 avatar
40,...lebo nemá úctu k Božiemu slovu,ani ku Kristovi a pre neho sú viac katolícke dogmy,ako tvrdenia Boha.
Asi chce byť zničení,lebo nezostáva "v Kristovom slove"?!
Súhlasí Ludwig


58.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 15:30 avatar
Syn povedal, že ja som v Otcovi a Otec vo mne. Ak ich oddeľujete, tak blúdite a neveríte Slovu Otca - Kristu, ináč by ste ich neoddeľovali.
Súhlasí stefan 5


60.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 15:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.63.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 15:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.75.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 16:16 avatar
58,.....a aj ja som Boh, ...lebo aj v kresťanoch "prebýva Boh svojim duchom",....."v našom srdi",.....,...."majú Božiu myseľ",......"je v nás Boh",...."sme s ním spojení",...."sme chrámom ducha svätého",....a podobne,presne tak ako aj Ježiš.
...."že Boh je svetlo a v spojení s ním niet žiadnej tmy."......Efezanom 5:8
"8 Kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v spojitosti s Pánom. Choďte ďalej ako deti svetla"
Sme spojení aj s Kristom...."pre tých, [ktorí sú] v spojení s Kristom Ježišom, niet žiadneho odsúdenia."
Máme rovnakú neporovnateľnú výsadu byť v spojení, čiže v jednote s týmito dvoma najvyššími Osobami v celom vesmíre. Ježiš sa za svojich nasledovníkov modlil: .....„[Prosím za nich,] aby boli všetci jedno, tak ako si ty, Otče, v spojení so mnou a ja v spojení s tebou, aby boli aj oni v spojení s nami.“ (Ján 17:20, 21)
Rozumieš tomu.....aj mi sme v jednote v tej istej ako Boh so synom. Ale za to nie sme trojicou!


76.
označiť príspevok

veriaci-4
   17. 4. 2017, 16:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.77.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 16:24 avatar
76,...rozoberali sme jednotu syna s Otcom,....a tam to máš čierne na bielom,že taká presná jednota je aj medzi kresťanmi. Tak to preboha nespájajte s trojicou.
Ale ak odstavíš myseľ,tak si prístupný všetkým temným silám, a nerozumným tvrdeniam.


82.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 19:56 avatar
Zabudol si, že Ježiš bol Božskej podstaty - Boží syn, bol bez hriechu a my všetci do jedného sme zhrešili.

No a Boh túto jednotu aj dosiahol skrz Svoje Slovo - Krista a teda v jednote Ducha Svätého. Aby sme všetci jedno boli -
Otec, Syn aj my v zjednocujúcom Svätom Duch s nimi. No vždy je to ten istý Boh Otec Boh Syn a Boh Duch Svätý ako jeden Boh, ktorý v láske utvoril túto jednotu aj s nami.

Hovorí ti niečo telo Kristove - cirkev Kristova, ku ktorej sa ani nehlásiš? V duchovnom obraze tela Kristovho všetci z Božieho pohľadu vykúpení v Kristu, tvoria telo Krista a to Otcove Slovo - Kristus je hlavou, aby sme všetci jedno boli v zjednocujúcom Svätom Duchu.

A to je dielo Otca, Syna a Ducha Svätého, teda dielo jedného Boha


41.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:12 avatar
37,...nikto nespochybňuje ani jednotu Otca so synom,.....ale spájať tým dve osoby v jednu osobu,podstatu je vážna diagnóza.
Takú "jednotu" má aj ženatý muž s manželkou,...majú byť "jedno",/jedno telo/...zjednotený. Ale opakujem sa,...muž sa tým nestáva ženou! 


45.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 4. 2017, 15:14 avatar
41. na tom príklade ma pobavilo, že jednotu Otca so synom si nedal do úvodzoviek, ale "jednotu" muža so ženou áno. Asi tiež cítiš, že to nie je úplne vhodný príklad, že? :-)


62.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:32 avatar
45,...budem preto zatratený? Chytáš sa pavučiniek era. A podstata ti uniká! Dal som opäť výkričník!


68.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 4. 2017, 15:47 avatar
62. Ja ťa neodsudzujem. :-) Z tvojej výkričníkovej sebakontroly sa veľmi radujem
Súhlasí Shagara


64.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 15:36 avatar
To je jedno ako to zdôvodňuješ. Máš prijať do srdca to Otcove Slovo - Krista, ktoré hovorilo o tejto absolútnej jednote - Ja a Otec sme jedno. To povedalo to Otcove Slovo - Kristus a ty to neprijímaš a hľadáš dôvody prečo to neprijať, aby si nestratil vlastnú exkluzivitu SJ. Ak to neprijímaš, tak ti to nie je dané z hora - z Boha.


66.
označiť príspevok

veriaci-4
   17. 4. 2017, 15:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.72.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:57 avatar
64,.....ak sa budeš držať Božieho slova ,tak nebudeš mať pred svetom žiadnu "exkluzivitu",lebo práve ten verí tejto anomálií.
Raní kresťania neverili v trojicu a to je fakt.


34.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:02 avatar
24,....a bol aj Ježiš bludár?
Lebo on povedal.....: "Kto ma nemiluje, nezachováva moje slová; a slovo ktoré počujete, nie je moje, ale je Otcovo, ktorý ma poslal".......„alebo povedal aj........"Čo učím, nie je moje, ale patrí tomu, kto ma poslal.“ (Ján 7:16) Pri inej príležitosti zas povedal:..... „Nerobím nič sám od seba, ale práve tak, ako ma naučil Otec, tak hovorím.“ (Ján 8:28) A povedal tiež: ....„To, čo vám hovorím, nehovorím sám od seba, ale Otec, ktorý zostáva v spojení so mnou, koná svoje skutky.“ (Ján 14:10)
Teda, inak....ani syn ježíš nemá syna,teda seba? Lebo on oddeľuje slovo ktoré hovoril a pripisoval ho Otcovi?!
Realita,....kam ty ešte zájdeš v tých svojich nelogických tvrdeniach?


42.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 15:12 avatar
Povedal som vám to, že neznáte ani Syna ani Otca. A je to ta! Nie je vám to dané z hora - z Boha, ináč by ste už dávno uverili. No vy v plnosti neveríte v Slovo Otca - v Syna a teda odmietate absolútnu jednotu Otca a Syna.
Súhlasí -era-


46.
označiť príspevok

Ludwig muž
   17. 4. 2017, 15:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.50.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 4. 2017, 15:21 avatar
46. Ludwig, myslím, že si trochu nespravodlivý. 42 pre mňa vyjadruje veľmi výstižne práve Písmo - pre mňa konkrétne tú záležitosť, kedy Ježiš Kristus hovorí, aby sa pozreli na neho a uvidia Otca. To je jedna z tých zlomových udalostí - pozrieť sa na Ježiša a byť si istý, že vidím Otca.
Súhlasí veriaci-4


59.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:31 avatar
50,...to "zlomové" aj dnes vnímame v bežnom svete,a mnohí keď sa pozrú na syna niekoho, tak povedia:"Aký otec ,taký syn",...alebo...." celý otec ,ako keby som jeho videl".
Ale verím,že ty nie si zlomový,jednoveršový vykladač ako Veriaci?


67.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 4. 2017, 15:42 avatar
59. Shagara. OK, ale rozdiel je práve v tom "ako keby som videl" resp. "vidím". :-)


74.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 16:03 avatar
67,...ale to je úplne samozrejme,ved Ježiš sa milióny rokov učil od svojho Otca.
Tak potom musia byť takto vnímaní,v jednote, a v hodnotách. Ale Ježiš sa v každej časti Písma radikálne svojimi slovami,skutkami oddeľuje od svojho Otca a jemu pripisuje Zvrchovanosť,nikdy nie sebe.
Aj iní anjeli,Boží synovia dokonale napodobňovali svojho Otca,ale predsa len Ježiš ako prvorodený syn vynikal.
Tí dokonca vystupovali ako -"JHVH",..."pravý Boh".
To nespochybňujem,....ale za to nepoviem ,že sú všetci Všemohúci Bohovia.


48.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:17 avatar
19,......nerealita,....aj tu nemáme problém. Je jasné,že prostriedkom k zmiereniu s Otcom je Kristus a tak naprv musíme uveriť v neho,respektíve sú to spojené nádoby a nedá sa to oddeliť.
A tak plne súhlasím s výrokom....:
"Ak oslavuješ Slovo Božie - Krista, tak koho oslavuješ? No predsa toho, od koho to Slovo vyšlo - Otca."
Naozaj,Ježiš robil tiež všetko na "slávu svojho Otca a Boha".


56.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:29 avatar
15,....v poriadku, ale o tom to je,že syn prišiel "zjaviť Otca". Ale nemôžem si ho pliesť s pohanskou trojicou. Ak ľno, nebudem určite spasený,lebo "modlári nevôjdu do Božieho kráľovstva".
Nechápem,....ako môže niekto povedať ,že miluje syna a bude obhajovať katolícku náuku a zároveň verí,že RKC je antikristom?


65.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 15:40 avatar
Vy hovoríte o pohanskej trojici a tak znesväcujete jednotu Otca, Syna a Ducha Svätého.


70.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 15:55 avatar
65,...a aká to je náuka,ak ju prijal pohan Konštantín? Mohol pôsobiť duch svätý v mocenskej cirkvi 4 storočia?
A to hovoria učebnice histórie a hovorí o tom Písmo,že po smrti apoštolov nastalo predpovedané odpadnutie.
Ja si nebudem dávať "burinu" do svojej "záhrady"!


79.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 19:00 avatar
Teraz mnohí hovoria, že prijali Krista, že poznajú Krista. No dôležité je, či pozná Kristus ich. No a jednota Otca, Syna a Ducha Svätého je podstatou zvrchovaného Boha Biblie. Kto túto jednotu spochybňuje niet v ňom pravdy.


14.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 13:43 avatar
Sláva, alebo chvála? No a Otec je v Kristu. Aký máš problém? Otec v Synovi chváli Syna.


17.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 14:16 avatar
Tak ako sa nedá oddeliť slovo od autora slova, lebo autor slova sa identifikuje vo svojom slove, tak sa nedá oddeliť Otca od Syna.


30.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 14:54 avatar
17,...ak je to tak,tak aj mi sme Bohovia.  .......ďakujem ,že si nás povýšil.


31.
označiť príspevok

veriaci-4
   17. 4. 2017, 14:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 16:01 avatar
No tak mi povedz, akým spôsobom oddelíš slovo od autora slova, ktorý sa v tom slove identifikuje, aby si zrušil ich absolútnu jednotu? Aby si teda osobitne uctieval slovo a osobitne autora toho slova. Veď je to absurdné!


78.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 16:27 avatar
73,....pozri 75
Máš to márne,.....a ja nikoho neoddeľujem. Ako si na to prišiel. Ak bol Ježiš hovorcom Otca,tak nutne boli spojení,zjednotení,....ale nie v osobách,ale v myslení a skutkoch.
Súhlasí Ludwig


80.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 19:20 avatar
Pokloníš sa hovorcovi? No a Kristu sa skloní každé koleno. Ako rozdelíš úctu medzi Otcove Slovo - Krista a Otca ak sú jedno? Ak to robíš, tak popieraš ich absolútnu jednotu. Ježiš bol stelesnené Otcove Slovo, ktoré sa stalo telom a prebývalo medzi nami. Preto ak sa pokloníš tomuto Slovu - Kristu, tak sa pokloníš Otcu z ktorého to Slovo vyšlo.

No a osoba je duchovnej podstaty a preto v duchovnom svete je to možné, aby mohla byť jednota Otca Syna a Ducha Svätého ako jeden Boh. Ak si to predstavuješ rozumom - telesne, tak je jasne, že to nikdy nepochopíš. Je potrebné to duchovne posudzovať, lebo sú to duchovné podstaty.


81.
označiť príspevok

panoramix muž
   17. 4. 2017, 19:46 avatar
Veriaci si boha vytvárajú na obraz svoj.....preto existuje toľko náboženstiev a sekt.
Biblia je niečo ako obláčiky na oblohe. Každý v nich vidí iný obraz. Ked zapracuje fantázia, jeden vidí koňa, druhý žraloka a tretí slona.


83.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 20:07 avatar
1Kor 2:10 Ale nám Bôh zjavil skrze svojho Ducha. Lebo Duch zpytuje všetko, aj hlbiny Božie. 11Lebo kto z ľudí vie, čo je v človekovi krome ducha človeka, ktorý je v ňom? Tak ani vecí Božích nepoznal a nezná nikto, iba Duch Boží. 12A my sme nedostali ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha, 13čo aj hovoríme, no, nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha, s duchovnými vecmi duchovné porovnávajúc.


84.
označiť príspevok

Shagara muž
   17. 4. 2017, 20:30 avatar
83,...a ak pozná ten tvoj duch "hlbiny Božie",ako to že nevie kedy bude čas konca/ani syn to nevie/ a vie to len Otec?
Skontroluj Realita toho ducha,lebo mám dojem ,že to je "duch tohto sveta".


85.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   17. 4. 2017, 23:05 avatar
Môj duch vie čo je vo mne. No Duch od Boha, ktorého som prijal vierou mi zvestuje čo je od Boha.

Duch tohto sveta sa protiví Božiemu Duchu - jeho Slovu. No a to Otcove Slovo - Syn hovorí že sú jedno. Boli vždy jedno a budú s nimi jedno aj tí, ktorí ho prijali.


87.
označiť príspevok

elemír muž
   18. 4. 2017, 10:55 avatar
To slovo bolo u boha a to slovo je boh. To slovo bolo u bohaotca ježiša krista a to slovo je boh, teda otec ježiša krista. Tu sa jasne jedná o boha stvoriteľa, lebo , treba čítať ďalej,všetko povstalo skrze neho a bez neho nepovstalo nič,čo povstalo, Teda ježiš nebol svoriteľ, ako jediný boh, jeho otec. Otec ježiša definoval jehostatus ustami petra apoštola, že je syn boží, mesiaš, teda spasiteľ a nie stvoriteľ. ježišuzdravoval ľudí na tele a aj na duši, ale technické zázraky nerobil, a to s výnimokou premenenia vody na víno ako predobraz premenenia vína na jeho krv.
Tento jánov prolog je ako velký matematický vzorec, stačí urobiť maličku chybu na začiatku a už sa nám stratí správny výsledok.
nakoniec všetko je potvrdené v závere viacerými vetami. Napríklad: Boha nikrto nikdy nevidel, ak by bol ježiš boh, jedno z toho musí byť nezmysel.
jednorodený boh, ktorý je v lone otca, ten o ňom priniesol zvesť.
Jednorodený boh v lone otca je je otec ježiša krista, ktorý priniesol o ježišovi zvesť. To znamená, že z lona boha nikdy nič nevyšlo a preto ježiš bol stvorený a zostal v lone svojho otca tiež. Preto boh nemôže svojho syna splodiť, ale stvoriť a tým sa vysvetluje aj pôvod boha otca ježiša krista, že bol tiež stvorený a nie splodený, lebo z lona boha nikdy nič nevyšlo.
Je to silná a krutá reč a väčšina radšej prijme ľahšiu lož ako skutočnú pravdu. Toto sa dá chápať oveľa jednoduchšie pomocou teorie štvrtého rozmeru.
Takže Ježiš nie je to slovo. možno sa tieto veci chápu ťažšie a dlhšie, ale dá sa, je len otázka, cez aké okuliare sa na to pozeráme.
Ostavec 14 Je tiež o ježišovi, lebo slovo sa stalo telom, ale teraz slovo jeho otca, a aby sme neboli na pochybách, nasleduje veta.A my sme uvideli jeho slávu, slávu, akú má od otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. A teda my sme ho neuvideli ako boha, a niektorí neuvideli dokonca ani tuto jeho slávu dodnes, iba tí, čo v neho uverili.
ktovie, možmno práve toto sú tie veci, o ktorých ježiš hovorí, že by ich vtedy za jeho života nikto nepochopil.
Teda, čo sa konkretne tejto veci týka, je shagara podstane bližšie k tomu, ako to ja chápem, ako veriaci.
Shagara je ale veľký antirinitár. A v tom s ním absolútne nesúhlasím, pretožč svätá trojica bola založená pri jordáne, kde bolo aj jánom krstiteľom ukázané, ako to budú praktizovať takí iastí ľudia , ako ján, ktorí prídu po ňom.
Bez trojice nemôže byť nikto ani pred jánom a ani oo jánovi spasený, on je jediný, čo pozná cestu z neba na zem a zo zeme do neba a on jediný to aj osobne vyskúšal. Teda svätá trojica nefunguje ako nepochopiteľné tajomstvo, to je teoria pre tých druhých, kresťania majú napísané v evanjeliu podobenstvo o vínnom kmeni, kde tým kmeňom, čo berie z temnoty hmoty ľudí, čo vyznávajú boha v duchu a v pravde a dáva do otcovej vinice, kde až otec konečne rozhodne o tom, ktorá vetvička prináša ovocie a ktorá nie.
Každá veta v evanjeliu sadá otočiť ako Roentgenová snímka chrupu, al v keždej vete je vždy niečo, čosi treba všumnúť a o to,oprieť svoj názor. Lekárovi môžete ten snímok chrupu otočiť, koľko krát chcete, ale on sa na to pozrie a musí mu byť jasné, kde je tam sever.
Teda svätá trojica je a je podľa evanjelia, ale nie je ako nepochopiteľné tajomstvo.

Sjhagara drž sa svojho pôvodného, nie je to to, čo si ja myslím, ale oveľa bližšie ako to, k čomu si sa dal dohnať.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 15:01,  Oxymoron (z gréckeho oxys = ostrý, inteligentný + moros = tupý, pomalý, hlúpy) je spojenie...
dnes, 15:00,  Odkedy je deň nebiely ?
dnes, 14:59,  Národná garda povolaná do Minneapolisu kvôli černošským extrémistom. v Louisville...
dnes, 14:59,  najnovšie príspevky od tohto účastníka SSEDo zasa píše o sebe tento úbohý mega...
dnes, 14:58,  To je tým že z vtipov si vytváraš svoju realitu
dnes, 14:55,  Môj odhad je že pod 5 rokov nepôjde odhadujem , že dostane 1488 dní čo mu zo srdca prajem...
dnes, 14:51,  SSEDo zasa píše o sebe tento úbohý mega trol.
dnes, 14:51,  Elfí trole ty si mega trol čo tu dokazuješ dlhodobo
dnes, 14:50,  SSEdo tebe z toho Ruska poriadne hrablo :)
dnes, 14:50,  Skupiny placených trollů manipulují internetové diskuze až stovkami příspěvků denně, ve...
dnes, 14:49,  Skupiny placených trollů manipulují internetové diskuze až stovkami příspěvků denně, ve...
dnes, 14:48,  Zuzka8 rozdiel medzi trollom a elfom je ten že je v protiklade čiže ako keby niekto písal...
dnes, 14:47,  Tak to znemožňovanie diskusie tu je.
dnes, 14:46,  Mimo takých správ, myslím emočne. Dívam sa na to z nadhľadu.
dnes, 14:46,  19/ Iveco je jeho a uctuje si 50 centov za kilometer!!!!:)))
dnes, 14:45,  súdruh názi hakovýSS v Rusku je 23 000 000 moslimov a 6 000 000 židov . Informuj nás...
dnes, 14:45,  Prácou elfích trolov je šíriť protiruskú a prozápadnú propagandu, zahlcovať témy...
dnes, 14:43,  Akože každý troll píše takto?
dnes, 14:43,  Z čoho si mimo z klamstiev elfieho trola ?
dnes, 14:42,  Tvoj brácho má na páske 600 hrubeho . Kedže je debil myslí si že diety sú plat a mesiac...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Keď sa budeš cítiť najhoršie, tak si spomeň, že aj tá najhoršia hodina má iba 60 minút.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(210 616 bytes in 0,399 seconds)