Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Hriech

96
reakcií
9066
prečítaní
Tému 10. decembra 2008, 17:36 založil Rexana.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
25. 09. 2009
119
10. 10. 2016
38
14. 05. 2015
67
19. 12. 2013
44
22. 12. 2012
12
13. 02. 2012
100
 
 


1.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 17:36 avatar
Smrteľný hriech je vážnym prestúpením Božieho zákona, ničí v ľudskom srdci lásku. Odvracia človeka od konečného cieľa a blaženosti, ktorou je Boh, a to tým spôsobom, že človek dá prednosť nejakému nižšiemu dobru pred Bohom. Nemiluje Boha nadovšetko. Keďže smrteľný hriech napáda v nás životný princíp, ktorým je láska, je potrebná nová iniciatíva Božieho milosrdenstva a obrátenie srdca, ktoré sa normálne uskutočňuje v rámci sviatosti zmierenia. Smrteľný je každý hriech, ktorého predmetom vážna vec a okrem toho je spáchaný s plným vedomím a uváženým súhlasom. Vážna vec je spresnená v Božích prikázaniach podlá Ježišovej odpovede bohatému mládencovi: „Nezabiješ! Nezcudzoložíš! Nepokradneš! Nebudeš krivo svedčiť! Nebudeš podvádzať! Cti svojho otca i matku!" Závažnosť hriechov môže byť väčšia alebo menšia: vražda je závažnejšia ako krádež. Treba brať do úvahy aj to, aké osoby hriech postihuje: násilie spáchané na rodičoch je samo o sebe závažnejšie ako násilie spáchané na cudzom človekovi. Smrteľný hriech predpokladá plné vedomie a plný súhlas. Predpokladá poznanie, že čin je hriešny, že je v rozpore s Božím zákonom. Zahŕňa v sebe aj dostatočne uvážený súhlas, aby to bola osobná voľba. Predstieraná nevedomosť a zatvrdnutosť srdca nezmenšujú, ale naopak zväčšujú dobrovoľný ráz hriechu. Nedobrovoľná nevedomosť môže znížiť, ba aj zrušiť pričítateľnosť ťažkého previnenia. Ale o nikom sa nepredpokladá, že by nepoznal zásady prirodzeného mravného zákona, ktoré sú vpísané do svedomia každého človeka. Citové popudy, vášne môžu oslabiť dobrovoľný a slobodný ráz priestupku: podobne ako vonkajší nátlak alebo patologické poruchy. Najťažší je hriech spáchaný zo zlomyseľnosti, z uváženej voľby zla. Smrteľný hriech je radikálna možnosť ľudskej slobody, podobne ako láska. Má za následok stratu Božieho priateľstva, „lebo všetko, čo je, miluješ a nič nemáš v nenávisti z toho, čo si urobil; lebo keby si bol nenávidel niečo, nebol by si to utvoril. Akože by mohlo obstáť niečo, keby si to nechcel Ty? Ako by sa bolo zachovalo niečo, keby si to nebol Ty k jestvote povolal? Lež ty šetríš všetko, lebo je to tvoje, Pane, priateľ života. Boh miluje všetko, čo je a nemá v nenávisti nič z toho, čo učinil. Veď akoby mohlo niečo existovať, keby to On nechcel. A jeho chcenie sa nedá oddeliť od Lásky. Dôsledkom smrteľného hriechu je strata lásky a posväcujúcej milosti totiž stavu milosti. Ak nieje hriech napravený ľútosťou a Božím odpustením, spôsobí vylúčenie z Kristovho kráľovstva a večnú smrť v pekle. Naša sloboda má vskutku moc urobiť definitívne nezvratné rozhodnutie. Napriek tomu musíme úsudok o ľuďoch ponechať Božej spravodlivosti a milosrdenstvu, i keď môžeme usúdiť, že nejaký skutok je sám o sebe ťažkým hriechom.
Všedný hriech ponecháva v človekovi lásku nažive, hoci ju uráža a zraňuje. Všedný hriech spácha človek vtedy, keď v nezávažnej veci nezachová mieru predpísanú morálnym zákonom alebo keď neposlúchne morálny zákon vo vážnej veci, ale bez plného poznania a úplného súhlasu. Všedný hriech oslabuje lásku: Prezrádza nezriadenú náklonnosť ku stvoreným dobrám. Prekáža duši v pokroku pri raste v čnostiach a pri konaní mravného dobra a zasluhuje časné tresty. Vedomý a dobrovoľný všedný hriech, ak ho neoľutujeme, nás pozvoľne disponuje na spáchanie smrteľného hriechu. Napriek tomu všedný hriech neruší zmluvu s Bohom. S pomocou Božej milosti ho možno napraviť: „Nepozbavuje posväcujúcej milosti, priateľstva s Bohom ani lásky, a teda ani večnej blaženosti." A napriek tomu platí to, čo hovorí Sv. Augustín: „Kým človek žije v tele, nemôže nemať aspoň ľahké hriechy. Ale neber naľahko hriechy, ktoré tak voláme. Ak ich berieš naľahko, keď ich vážiš, maj strach, keď ich počítaš. Mnoho ľahkých vecí vytvára jednu veľkú vec. Mnoho kvapiek naplní rieku. Mnoho zŕn vytvára hromadu. Aká nádej teda ostáva? Predovšetkým spoveď..."
„Keď....vôľa ide za niečím, čo samo o sebe odporuje láske, ktorou je človek zameraný na posledný cieľ, je hriech vzhľadom na svoj predmet smrteľný, ...či už je proti Božej láske, ako je rúhanie, krivá prísaha, alebo proti láske k blížnemu, ako napr. vražda, cudzoložstvo. Niekedy však vôľa hriešnika ide za niečím, čo v sebe obsahuje určitú nezriadenosť, ale nieje v rozpore s láskou k Bohu a k blížnemu, ako napr. prázdne reči, zbytočný smiech a podobne. To sú hriechy všedné."
„Kto by sa však rúhal proti Duchu svätému, nedôjde odpustenia naveky, ale bude vinný večným hriechom" . Božie milosrdenstvo nemá hraníc, ale kto vedome a dobrovoľne odmieta prijať ľútosťou Božie milosrdenstvo, odmieta odpustenie svojich hriechov a Spásu, ktorú mu ponúka Duch Sv. Takáto zátvrdlivosť môže priviesť ku konečnej nekajúcnosti a do večného zatratenia.


2.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 17:43 avatar
Ak niekoho prepadneš, okradneš, zraníš alebo zabiješ, vieš, že si ho poškodil a budeš vystavený pozemskému trestu. Pritom však ani nepomyslíš, že si sa tým zároveň zaplietol aj do nitiek zvratného pôsobenia. Toto pôsobenie nepodlieha žiadnej ľubovôli, ale spravodlivo pôsobí už pri najmenšom záchveve duše, ktorý ty bezstarostne prehliadaš a pre ktorý si stratil cit!

Spätné pôsobenie viny nemá žiadnu súvislosť s pozemským trestom, ale pracuje úplne nezávisle, neodvratne a ticho pre seba. V celom stvorení sa nenájde miesto, kde by sa mohol človek skryť pred plodmi svojich činov.

Keď niekde počujete o nejakom surovom čine, ste rozhorčení. Ak boli prepadnutí alebo násilne zranení vám blízky ľudia, ste vyľakaní a zhrození. Málo vám však prekáža, keď nejakého človeka v jeho neprítomnosti ohovárajú a lživými slovami stavajú do zlého svetla. Častokrát používané veľavravné gestá dávajú tušiť viac, než je možné vyjadriť slovami.

Ale zapamätajte si: hrubohmotný útok možno napraviť ľahšie než útok na dušu, ktorá trpí podkopaním povesti. Vyhýbajte sa preto ohováračom tak, ako sa vyhýbate vrahom, lebo sú rovnako vinní, ak nie mnohokrát ešte horší. Tak ako oni nemajú súcit s dušami, ktoré ohovárajú, tak ani im nebude ponúknutá pomocná ruka na onom svete, keď o to budú prosiť! Chladné a nemilosrdné je ich nutkanie zhadzovať iných, im mnohokrát cudzích ľudí; chlad a nemilosrdnosť sa im preto vráti na mieste, ktoré ich očakáva, ak raz budú musieť opustiť svoje pozemské telo. Ostanú na onom svete opovrhnutí a odvrhnutí dokonca viac než zbojníci a zlodeji; pretože takisto veľká, ak nie väčšia, je zlomyseľnosť ľudí, ktorí ubližujú svojimi slovami - počnúc klebetnicou až po skazené stvorenia, ktoré sa neštítia pod prísahou vydať krivé svedectvo proti blížnemu, ktorému dokonca majú dôvod byť za mnohé veci povďační!

Pretože celému ľudstvu úplne chýba jednotný vysoký cieľ dospieť do ríše Božej, nemajú si väčšinou dvaja alebo traja pri stretnutí čo povedať, a tak sa ohováranie stalo obľúbeným zvykom. Úbohosť tohto zvyku si už mnohí ľudia ani nie sú schopní uvedomiť, lebo vďaka neustálemu praktizovaniu ho pokladajú za normálny.

Tak aj na onom svete budú aj naďalej sedieť pospolu a holdovať svojím obľúbeným témam, až pokiaľ im neuplynie čas, poskytnutý ako posledná možnosť k vzostupu. Čas, ktorý by im snáď mohol priniesť záchranu. Takto ale budú vtiahnutí do rozkladu, slúžiacemu k očiste hmotného i záhrobného sveta od každého jedu, ktorý do neho vniesli ľudskí duchovia, nehodní zachovania ich mena!


3.
označiť príspevok

ether muž
   10. 12. 2008, 17:48 avatar
Na veľký hriech treba veľkosť ducha...


62.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 12. 2008, 19:50 avatar
ether na velky hriech treba aj velku kuraž.   


4.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 17:53 avatar
—Prečo zlé bolo dovolené.
—Právo a neprávost jako princip.
—Morálný cit.
—Boh dovolil zlé, a prekazi ho no vždy.
—Boh neni póvodca hriechu.
—Skúška Adama neni komdia.
—Jeho pokušenie mocné.
—On zhrešil dobrovolne.
—Trest za hriech neni neprávaný ani ostrý.
—Múdrost, láska a spravedlnost preukázaná
v zatracenim všetkých v Adamovi.
—Zákon Boži je všeobecný

Zl’é je to, čo pripravi neštatnost; všetko to, čo zrovna alebo vzdialene zapričinuje bárs jaké trpenie. (Webster.)

Táto vec, preto, nezkusuje len ohladom ludských nemoci, smútku, bolesti, slabosti a smrti, ale vnikne v úzadie všetkých týchto a skúmá jejich prvú pričinu—hriech—a jeho liek. Poneváč hriech je pričinou zlého, jediný liek je, odstránit hriech na vždy.
Žiadná tažkost, možno, sa nepredloži častejšie skúmajúcému duchu, jako tie otázky. Prečo Boh dovolil pritomné panuvánie zlého?

Prečo on dovolil, že Satan uviedol do pokúšenia našich prvých rodičov, ked jich on stvoril dokonalými a pravými?

Alebo, prečo on dovolil, aby ten zakázaný strom mal miesto medzi tima dobrýma?

A bars jako sa oháname, natiskne sa nám otázka—Či by Boh nebol mohol všetkú možnost úpadu človeka?


5.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 17:57 avatar
Hriech má dnes lepší imidž.

Zdá sa, že súčasný človek sa už hriechu nebojí. Má strach zo znečistenia ovzdušia, z cholesterolu, zo zákerných chorôb tela, z teroristov, z vojen, ale hriech preňho stratil niekdajšie nebezpečenstvo. Prieskum verejnej mienky o tom, čo ľudia považujú za hriech, by nás asi vydesil, pretože dnes je relatívne všetko, teda aj hriech.

Argumentácia „a čo je na tom zlé?“ má magickú silu rozptýliť akékoľvek výčitky svedomia. A keď už predsa len pripustí nejaké zlyhanie, radšej sa hovorí o chybe, lebo „mýliť sa je ľudské“. Všetky sily sa namiesto oslobodenia od hriechu sústreďujú na oslobodenie od výčitiek z hriechu. Ako keď sa snažíme znížiť horúčku, ale nehľadáme jej príčinu – chorobu, ktorú táto horúčka signalizuje. Mnohí kresťania už nepoznajú svojho pravého nepriateľa, a to len preto, že klietku, do ktorej ich zavrel, lákavo pozlátil.


6.
označiť príspevok

ether muž
   10. 12. 2008, 18:00 avatar
Ja hriech milujem  


7.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 18:02 avatar
Deväť „cudzích“ hriechov

1. Dávať iným radu na hriech.

2. Povzbudzovať iných na hriech.

3. Iným kázať hrešiť.

4. Súhlasiť s hriechom iných.

5. Pomáhať pri hriechu iných.

6. Mlčať pri hriechu iných.

7. Zastávať hriechy iných.

8. Netrestať hriechy iných.

9. Chváliť hriechy iných.


26.
označiť príspevok

Mojka žena
   10. 12. 2008, 19:08 avatar
8. Netrestať hriechy iných - uveď zdroj ! Zbytočné je potom celé súdnictvo, na čele s Ministertvom spravodlivosti a čo ja viem ešte čoho  


81.
označiť príspevok

dorota
   10. 12. 2008, 21:50 avatar
tak ale tu sa vedie debata o hriechu ako prestupenie Bozieho prikazania ...  


8.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 18:10 avatar
Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

Prví ľudia boli vyhnaní z raja potom, čo jedli zo stromu poznania.

Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou. Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si zem.

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami "zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu, spojenú s dorábaním chleba. Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom.

Boh však zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa.

Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho - čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista "posledným Adamom" a jeho matky Márie "druhou Evou". Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.


49.
označiť príspevok

Poroslav muž
   10. 12. 2008, 19:31 avatar
Prosim Ta ak citujes z nejakeho zdroja tak ho uved (slusi sa to   ). Ak mozes dat linky na zdroj tak ich radsej daj miesto dlheho "floodu".


9.
označiť príspevok

.....
   10. 12. 2008, 18:12 avatar
zase dlhá copypasta...zrodil sa nový kasafran  


13.
označiť príspevok

.....
   10. 12. 2008, 18:25 avatar
nie...kasafran aspoň uviedol zdroje, toto je len plagiátorstvo


51.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 19:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

Mortiis
   10. 12. 2008, 18:27 avatar
No radšej nech dáva copypaste, než by to písala z kníh. Veď ona to nepíše pre naše dobro, ale potrebuje si pomáhať v ťažkých situáciach. Pokiaľ cíti, že niečo robí a mozog premýšľa, neupadá do stavov zúfalstva.
Kráľovná, držím ti palce, nech sa ti opäť darí, nech je to už pravda či klamstvo, čo o sebe prezentuješ. Ja mám ľudí rád, a poznám iných, ktorí sú na tom horšie (a nie len čo sa týka materiálneho nedostatku).


17.
označiť príspevok

.....
   10. 12. 2008, 18:40 avatar
no jo, nech si píše...aspoň nenadáva iným vtedy  


19.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 18:44 avatar
nehreš ! ja nikomu nenadávam, ale zato mne áno, tak neklam !  


22.
označiť príspevok

Mojka žena
   10. 12. 2008, 18:59 avatar
..pst Rexana,aspoň nekrič na celé df Každý vieme svoje. Kto nezdiela tvoj názor, tak nadavať vieš poriadne  


24.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:07 avatar
väčšej klamárky od teba niet - živíš sa len provokáciou - chudera Moja  


28.
označiť príspevok

Mojka žena
   10. 12. 2008, 19:12 avatar
..vidíš Rexana teraz si sa dopustila hriechu. Nič o mne nevieš, ani ma napoznáš. Pritom ma verejne vyhlasuješ za najväčšiu klamárku. Choď sa vyspovedať, lebo tam patríš. Vodu kážeš a víno piješ  


29.
označiť príspevok

.....
   10. 12. 2008, 19:14 avatar
sa nehádajte...nemal som provokovať...


32.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 19:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Mojka žena
   10. 12. 2008, 19:20 avatar
..Naty čo naopak ? Nieže sa zase seknem, ako u Borisa a jeho 911-ky  


35.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:19 avatar
hriechu si sa dopustila ty, lebo ma tak isto nepoznáš a klameš, že ja nadávam - na nadávky sú tu iní, tebe podobní  


40.
označiť príspevok

ether muž
   10. 12. 2008, 19:23 avatar
Rexana, ja sa netakticky zapojím a dám zapravdu Mojke...


44.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:26 avatar
akoby aj nie, veď si jej krvná skupina - živíte sa provokáciou a primitivizmom  


45.
označiť príspevok

ether muž
   10. 12. 2008, 19:27 avatar
 smútim s tebou 


47.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:29 avatar
memento mori !  


68.
označiť príspevok

Mortiis
   10. 12. 2008, 20:08 avatar
Rexana a môžem sa ťa spýtať, ak dovolíš? Prečo iba odpovedáš na provokáciu a primitivizmy, a málokedy odpíšeš na pozitívne reakcie? Prestaň sa tiež kŕmiť "zlom", a podaj ľuďom pomocnú ruku, aj keď oni ťa ťahajú so sebou do priepasti...


69.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 20:13 avatar
teraz sľubujem, že už nebudem reagovať na príspevky primitívnych osôb prítomných na tejto diskusii   menovať ich nechcem, ale bude to poznať, že koho budem ignorovať  


70.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 20:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.75.
označiť príspevok

Mojka žena
   10. 12. 2008, 20:30 avatar
..nesmej sa Naty. Ja to celkom vážne beriem a opäť s radosťou prídem na df  


71.
označiť príspevok

nikto muž
   10. 12. 2008, 20:24 avatar
dievča dievča ! na jednej strane tu pol dňa moralizuješ o hriechu /teda hlavne kopíruješ/ a potom tu ideš rozhodovať o tom kto je primitív ?!?! a čo tak skúsiť doma nájsť zrkadlo ??? je mi z Teba smutno


76.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 20:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

salbea žena
   10. 12. 2008, 19:15 avatar
nuž Rexanka na toto df som už žiaľ pristará..príjemný večer


85.
označiť príspevok

Rexana žena
   14. 2. 2009, 09:03 avatar
ale gombička, aj ja viem svoje  


86.
označiť príspevok

gombička žena
   14. 2. 2009, 11:14 avatar
..Rexana každá vieme svoje. Verím, že po tvojom odblokovaní Martinom bude medzi nami dobrá komunikacia a diskusia. Čo sme si, to sme si odpuťme si  


87.
označiť príspevok

Boris muž
   14. 2. 2009, 11:27 avatar
takyto svet sa mi paci  


88.
označiť príspevok

Renata žena
   14. 2. 2009, 11:29 avatar
hm vy ste tu dobré masky


89.
označiť príspevok

clear1 muž
   14. 2. 2009, 11:29 avatar
Ahoj Renatka. Tak ako, už v pohode ? ..po včerajšku... 


90.
označiť príspevok

Renata žena
   14. 2. 2009, 11:32 avatar
ahoj clear1 vcera so si v tvojej posteli zabudla skrabosku..vrat mi ju prosim ta


91.
označiť príspevok

clear1 muž
   14. 2. 2009, 11:35 avatar
Nezabudla, máš ju v...aaale veď ju nájdeš...  


93.
označiť príspevok

Renata žena
   14. 2. 2009, 11:41 avatar
aha nasla som ju u seba..v koši..
aspon ti uz nemusim volat


94.
označiť príspevok

clear1 muž
   14. 2. 2009, 11:47 avatar
V koši ?? Ja som ju zabudol inde...  


95.
označiť príspevok

Renata žena
   14. 2. 2009, 11:51 avatar
ty cune,tak ty si vcera stacil mi este aj uhnut?  
hm si dobry 


96.
označiť príspevok

clear1 muž
   14. 2. 2009, 11:54 avatar
  No nič, ja idem spať. Po takej noci... 


97.
označiť príspevok

Renata žena
   14. 2. 2009, 11:56 avatar
O,prajte mi ticha.zicte pokoja 
ahoj


92.
označiť príspevok

gombička žena
   14. 2. 2009, 11:38 avatar
..Renata z mojej strany žiadna maska. Myslím to úprimne a pravdivo. Keď chceš uveríš, keď nechceš, ničím ťa nedokážem presvedčiť  


21.
označiť príspevok

Mojka žena
   10. 12. 2008, 18:54 avatar
..ako napríklad mne, že 5bodkový ?  


10.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 18:13 avatar
Otče náš, ktorý si na nebesiach,
posväť sa meno tvoje,
príď kráľovstvo tvoje,
buď vôľa tvoja,
ako v nebi, tak i na zemi.
Chlieb náš každodenný daj nám dnes
a odpusť nám naše viny,
ako i my odpúšťame svojim vinníkom.
A neuveď nás do pokušenia,
ale zbav nás zlého.
Amen.


11.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 18:20 avatar
Ježiš mohol Sám Seba zachrániť od tej bolestnej smrti na kríži. Mohol zničiť všetkých Svojich nepriateľov s veľkou ľahkosťou, ale neurobil to. Vidíte, Ježiš prišiel na zem, aby sme mohli byť spasení od hriechu, pekla a diabla. Keď Ježiša ukrižovali na kríži, vzal na Seba hriech všetkých, ktorí v Neho uveria.

Ježišova Krv je ako špeciálne mydlo, ktoré zmýva náš hriech a robí nás čistými. Predstav si, že tvoj učiteľ zistil, že si klamal. Predstav si, že by ťa nepotrestal, ale namiesto toho by ti povedal, že si ospravedlnený, lebo tvoj najlepší priateľ vzal na seba tvoju vinu a trest. Nebol by si prekvapený a šťastný, keby si zistil, že máš priateľa, ktorý ťa má tak rád, že vzal na seba tvoju vinu za to, že si robil zle?

No, deti, to je presne to, čo Ježiš urobil na kríži pre vás. On vzal na Seba vinu za všetky vaše hriechy. Vidíte, ako veľmi vás Ježiš miluje? Poviem vám ešte viac dobrých správ. Keď Ježiš zomrel, Jeho telo uložili do hrobu. Nasledovníci Ježiša boli veľmi smutní, ale na tretí deň, keď ženy išli k hrobu, zistili, že tie obrovské dvere sú odvalené a hrob je prázdny. Anjel im povedal nádhernú novinu, že Ježiš vstal a žije.

Ježiš sa ukazoval učeníkom a mnohým ďalším ľuďom. Chcel, aby každý vedel, že On vstal a žije na veky. Navštevoval ich ešte 40 dní a potom, pred očami svojich nasledovníkov, vzniesol sa do neba v oblaku. Odišiel pripraviť nádherné miesto v nebi pre každého z nás, ktorí Mu veríme a nasledujeme Ho.


12.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 18:24 avatar
Kde sú tie sľúbené anjelské hlasy
prečo tu namiesto nich len ja spievam.
K zemi hriech tlačí
som žena bezcenná.
Chcem tvoje nohy poutierať vlasmi.
Vo vlastnom ohni chcem hriechy tie spáliť
v pokornej modlitbe daj prosím zaznieť.

Prosím ťa odpusť mi, že život môj ťa bolí,
prosím ťa odpusť mi, že otváram ti rany,
prosím ťa odpusť mi, môj Pane utýraný.

Zatiaľ len slabosť živí všetky tieto hriechy
a ty tak chceš žiť vo mne vierou novou.
Zapíjam vlastnou žlčou neúspechy,
že nečujem, že nevládzem počuť Slovo
Zmením raz cestu, ktorou kráčam, Pane,
k tebe už priblížiť ak smiem sa chystám.
Príjmem chlieb poslušne v chudobe čistá.


15.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 18:28 avatar
Problém hriechu je iný v kresťanstve a v buddhizme. V kresťanstve je prvotný, pôvodný hriech. Adam, Eva, jablko a had. V budhizme má každá existencia prirodzenosť Buddhu alebo Boha. To je veľmi odlišná koncepcia a je veľmi ťažko to vysvetliť. Všetky existencie, dokonca i kameň, všetko materiálne, zviera, rastlina, všetko má v svojom prazáklade buddhovskú podstatu.

V orientálnej filozofii sú dve myšlienkové školy. Jedna verí, že zlo je pôvodnou prirodzenosťou človeka. Ale tá početnejšia verí, že to čo existuje v prvopočiatku vedomia, všetkého a každého, je dobré. Toto je čiastočne pravda buddhizmu. Každý má Buddhovu podstatu, ale mení ju okolie a karma. Niekto by mohol povedať, že karma je niečo ako hriech, je to na nás prenášané rodičmi a predkami a mení našu pôvodne čistú myseľ. To je to, čo umožňuje zlu existovať. Ak už nie je karma, môžete sa vrátiť k normálnemu, pôvodnému stavu. Ak praktikujete zazen, karma končí a hriech zmizne. Bolo by veľmi komplikované vysvetľovať viac.

Napríklad dieťa v matkinom lone je bez hriechu, ale už nesie v krvi karmu všetkých predkov. Predošlej noci tu bol chlapec, ktorý praktikoval zazen po prvý krát a povedal: „Až teraz som pochopil, čo je to naozajstné ticho. Ešte nikdy v živote som nestrávil celú hodinu v tichu. Ticho som jedine keď som v posteli a niekedy dokonca hovorím zo spánku. Ale zazen, to je skutočné ticho.“. Povedal som mu: „Bol si ticho aj v matkinom lone, to bolo tiež ticho.“ Ale on odvetil: „Moja mama stále rozpráva, mám zlú karmu. Stále by som hovoril a je pre mňa ťažké vydržať to dokonca aj počas zazenu.“ Ale pravdivá podstata každého je ticho, toto musíte pochopiť.

Iba ticho je skutočnou podstatou. Najprv ticho, potom neustále rozprávanie. Dvadsať, tridsať, štyridsať alebo šesťdesiat rokov ste rozprávali nostop. Takže potom sa celkom vyčerpáte a vrátite sa späť k úplnému tichu opäť v truhle. Takže ticho pokračuje večne. To, čo máte večné, je vaše uvedomenie si ticha, normálny stav mysle. To je ku, nirvana. Skutočná podstata. V zene hovoríme, že musíme ísť k pôvodnému tichu, tak ako kresťania hovoria, že musíme ísť späť k stavu pred hriechom. Ak praktikujete zazen, vraciate sa do stavu pred hriechom.


16.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 18:32 avatar
Psychológovia nazývajú posledné decénium dvadsiateho storočia desaťročím strachu. Podľa štatistík trpí v súčasnosti každý druhý človek nejakou psychickou poruchou, depresiou, rôznymi formami neuróz a fóbií.
V týchto dňoch ešte narastá percento takto trpiacich ľudí. Ako paradoxne vyznieva táto skutočnosť. Na svet sa zrodila Láska a ľudí ovládajú opačné pocity – strachu a úzkosti.
„V láske niet strachu a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske” . Je zrejmé, že kde v srdci človeka sídli strach a iné negatívne pocity, tam s najväčšou pravdepodobnosťou nastalo prerušenie kontaktu s Bohom, teda človek nežije v stave milosti, ale žije v hriechu.


18.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 18:41 avatar
Prvotný alebo dedičný hriech...

Adam s Evou nám to všetkým pokašľali. Nezvaľujme to však všetko na nich. Pravdepodobne by sme sa zachovali rovnako. Človek totiž vždy túži prekračovať hranice. Často sme ako malé deti, ktoré najradšej robia práve to, čo majú zakázané

Boh nestvoril smrť, ani sa neteší zo záhuby žijúcich. Závisťou diabla, prišla na svet smrť.

Čo sa vlastne stalo? Boh stvoril človeka na svoj obraz a urobil ho svojím priateľom. V priateľstve s Bohom však človek môže žiť iba tak, že sa mu slobodne podriadi. Strom "poznania dobra a zla" je neprekročiteľná hranica, ktorú mal človek uznať a rešpektovať. Podliehame zákonom, ktoré riadia používanie slobody. Ak slobodu zameníme za svojvoľnosť, stávame sa neslobodnými.

O podstate slobody sme viedli dlhé nočné dialógy v Bratislave. Zatiaľ nás nenapadlo nič múdrejšie, ale absolútnu slobodu sme charakterizovali ako absolútnu závislosť na lepšom dobre. Uvažovali sme nad tým, či môže byť slobodný človek v nebi, kde už neurobí nijaké zlo, lebo sám nechce. Nebudem to tu rozpisovať, bolo by to na niekoľkosto strán. Pre mňa je rozhodujúce, že najväčšiu slobodu pociťujem najviac vtedy, keď sa najviac priblížim k tomu, čo odo mňa chce Boh a zároveň to neobmedzuje slobodu nikoho iného. Priznám sa bez mučenia, nedarí sa mi to často, ale je fajn zažiť to.

Človek je taký, že skúša svojho Boha, čo mu odpustí a čo mu ešte dovolí. Prví ľudia sa rozhodli neuposlúchnuť. Chceli byť ako Boh, ale bez Boha. Diabol im závidel ich priateľstvo s Bohom. Nechali sa prehovoriť najväčšiemu klamárovi a nedopadli dobre.

Začali sa báť Boha o ktorom si urobili falošné predstavy. Začali si ho predstavovať ako takého, ktorý je žiarlivý na svoje výsady. Spoločenstvo muža a ženy začína podliehať napätiam, ich vzťahy sú poznačené žiadostivosťou a panovačnosťou. Viditeľné stvorenie sa človeku odcudzilo a stalo sa mu nepriateľským. Do dejín ľudstva vstupuje smrť, predpovedaný následok neposlušnosti.

Svet zaplavuje invázia hriechu. Bratovražda Kina na Ábelovi, všeobecná skazenosť, ktorá sa nevyliečila ani potopou. Hriech sa tiahne dejinami Izraela aj dejinami Cirkvi pod mnohými spôsobmi. Človek začína byť náchylný na zlé. Odmieta uznať Boha za svojho pôvodcu, nespráva sa dobre sám k sebe, k ľuďom, k svetu.

Nedokážeme úplne pochopiť, ako sa prenáša prvotný hriech. Vieme však, že Adam dostal prvotnú svätosť a spravodlivosť nielen pre seba, ale pre celú ľudskú prirodzenosť. Keď ich diabol oklame a páchajú osobný hriech, tento hriech zasahuje ľudskú prirodzenosť, ktorá sa odvtedy prenáša v padlom stave. Je to "hriech" zdedený, nie spáchaný, je to stav, nie čin. Tento stav je "smrťou duše". Pre túto istotu viery Cirkev uďeľuje krst na odpustenie hriechov aj malým deťom, ktoré sa nedopustili osobného hriechu.

Neuznávať, že človek má zranenú prirodzenosť náchylnú na zlé, je príčinou veľkých omylov v oblasti výchovy, politiky, sociálnej činnosti a mravov. Každý z nás to pozná, že zlo ho priťahuje ako magnet železné piliny. Chceme robiť dobro a robíme zlo, ktoré robiť nechceme. Bolo by chybou nepočítať s touto vlastnosťou tak u seba ako aj u iných.

Hovorí sa, že človek je ako žralok, ktorý vraj nemá vzduchový vankúš ako ryby. Ak sa prestane hýbať, ide ku dnu. Ak sa človek prestane hýbať smerom k dobru, je skoro isté, že zlo ho pritiahne. Tvrdiť opak je podľa mňa klamanie si pred zrkadlom do očí. Pre mňa osobne je to výzva, aby som sa neprestal hýbať smerom k šíreniu dobra.

Dejinami sveta sa tiahne boj s mocnosťami temnosti, ktorý bude trvať až do posledného dňa. Človek musí zápasiť, aby si dokázal vybrať dobro. Nie je to ľahké. Vyžaduje to veľa síl a my veríme, že to dokážeme iba s pomocou Božej milosti. Iba takto človek dokáže dosiahnuť svoju vnútornú jednotu.

Prví ľudia nám to teda pokašľali. Hneď vtedy im však Boh predpovedá Vykupiteľa, ktorý zvíťazí nad zlom a pozdvihne človeka z pádu. Je predpovedaný boj medzi hadom a ženou. Potomok ženy hada premôže. Táto žena, táto nová Eva je pre nás matka Ježiša, Mária. Veríme, že Boh ju uchránil od dedičného hriechu a že vďaka osobitnej Božej milosti sa počas svojho života nedopustila nijakého hriechu.

Prečo Boh nezabránil prvému človeku zhrešiť? Adamovým hriechom sme stratili veľa, ale Ježišovou smrťou na kríži sme získali viac. Svätý Tomáš Akvinský hovorí, že Boh dopustil, aby sa stalo zlo, aby z neho vyvodil niečo lepšie. V liste Rimanom sa píše, že kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. Pri požehnaní veľkonočnej sviece sa spieva: "Ó šťastná vina, pre ktorú k nám prišiel taký vznešený Vykupiteľ!"

Všetko sa pokašľalo na strome v raji. Všetko a ešte viac sa opravilo na strome kríža. Ježiš nás tam vyslobodil, keď zlomil moc Zlého. Odvtedy diabol začal prehrávať na plnej čiare, odvtedy človek mohol začať na plnej čiare vyhrávať. Ak chce. Človek však nezvíťazí svojou silou...


20.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 18:48 avatar
Už je to raz tak, bežného smrteľníka priťahuje hriech rovnako ako petrolejka nočného motýľ  


23.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:05 avatar
Interrupcia z pohľadu hlbších súvislostí

Témy, týkajúce sa ľudského života boli už i v minulosti predmetom prvoradého záujmu verejnosti. Jednou z nich je aj problematika Interrupcie, i keď je nesporné, že je všeobecne chápaná dosť kontroverzne, vyvolávajúc ostrú spoločenskú polemiku. Existujú totiž početné skupiny ľudí, ktorí jej uplatňovanie horlivo zastávajú, odvolávajúc sa na sociálne výhody rodiny, ale tiež skupiny, ktoré ju jednoznačne odmietajú, prevažne z náboženských dôvodov. Spoločnosť však nie je čierno-biela. Medzi týmito dvomi skupinami je ešte nezanedbateľný počet tých, čo s interrupciou súhlasia, ale len za určitých okolností a okrem nich ešte mnoho pasívnych ľudí, ktorí sú voči väčšine spoločenských problémov úplne ľahostajní.
Poslanie ženy na Zemi

Žena! V možnostiach citových schopností ďaleko prevyšujúca muža!
Práve pre túto vrodenú schopnosť a pre tento veľký dar od Stvoriteľa bude mať vždy o stupienok bližšie k hlbšiemu chápaniu všetkého, čo z výšin Svetla prichádza. Lebo Boh je Láska. A láska sa prejavuje prostredníctvom čistého citu. Jemnosťou cítenia je práve žene umožnené vyšvihnúť sa v dobrom chcení do takých výšok, ktoré zostávajú mužskej časti ľudstva navždy neprístupné.


25.
označiť príspevok

ether muž
   10. 12. 2008, 19:07 avatar
Dobre, už mi je skutočne zle...


27.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 19:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

ether muž
   10. 12. 2008, 19:16 avatar
no veď v pohode, ale nemôže to hádzať niekam sebe do počítača?


37.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:21 avatar
nikto ti nekáže to čítať - máš na výber tém dosť !  


43.
označiť príspevok

ether muž
   10. 12. 2008, 19:24 avatar
Rexana, čo si dnes obedovala? 


34.
označiť príspevok

Mojka žena
   10. 12. 2008, 19:17 avatar
..ja si ozaj málo všímam, čo za chrbtom mi Rexana píše. Ignoráciu považujem za ponižujúcu, ale nič iné mi Naty neostáva. Je zaujímavý jej myšlienkový pochod. Ty ju priam provokuješ, ale máš od nej pokoj. Joj, zabudla som na protekciu    


38.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 19:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:24 avatar
len si ponadávaj, veď puberta ti to káže  


39.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:23 avatar
chudera Moja, ako mi je ťa ľúto    


41.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 19:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:27 avatar
ty sa ani tým kravám nemôžeš rovnať  


48.
označiť príspevok

Mojka žena
   10. 12. 2008, 19:29 avatar
..pozri Naty a žiadná odozva. Jesumpepi, však z toho ma môže picnúť  


50.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 19:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.52.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 12. 2008, 19:34 avatar
Natalia ty aj žiješ?


56.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 19:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:45 avatar
pri tebe dievča mám pocit, ako keby si nebola kompletná  


65.
označiť príspevok

ranexil muž
   10. 12. 2008, 19:52 avatar
Naty videla si rozpravku asterix a obelix?Bola tam nejaka Falbala a tu Obelixovi naklonovali ,A ked uz sa jej dotkol tak praskla ako mydlova bublina.To take klony si myslela?


67.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 19:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.53.
označiť príspevok

Mojka žena
   10. 12. 2008, 19:35 avatar
..tak začni Naty, lebo tak sa mi zdá, že salbea už kvôli Rexane radšej PC vypla. Aj ja si idem vonku zapáliť, však ju to prejde a bude pokoj !  


55.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:37 avatar
dúfam, že ťa z tej cigarety raz šľak trafí  


58.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 19:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.60.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:47 avatar
pekne si sa nazvala - vraj dement     ja by som ešte pridala imbecil a kretén    


63.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 19:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.64.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:52 avatar
čo, ani svoju rodinu si nepoznáš ? to už je naozaj ťažký stupeň demencie    


66.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 19:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:50 avatar
prečo si nedáš naspäť ten svoj idiotský smiešny ksicht ?  


72.
označiť príspevok

nikto muž
   10. 12. 2008, 20:25 avatar
aj toto je plné kresťanskej lásky !


73.
označiť príspevok

Mojka žena
   10. 12. 2008, 20:28 avatar
..asi tak ako hovoríš. Škoda, že tu nie je janyjany, neviem čo by mal k tomu ešte dodať  


57.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:44 avatar
Moja, mala si sa salbee venovať a nie mňa provokovať - nebola by šla preč  
tak sa starká nad sebou zamysli  


33.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:16 avatar
Zločinec

Mladý muž silného tela, oslabený hladom, sedel na čiastke ulice pre chodcov a napínal ruku ku všetkým, ktorí ho míňali, žobral a opakoval smutnú pieseň jeho prehry v živote, zatiaľ čo trpel hladom a ponížením.

Keď nadišla noc, jeho pery a jazyk vyprahli a jeho ruka bola stále prázdna, tak ako jeho žalúdok. Zodvihol sa a vyšiel von z mesta, kde si sadol pod strom a horko zaplakal. Potom zdvihol zmätené oči k nebu a kým hlad pohlcoval jeho vnútro, povedal: „Ó Pane, išiel som k bohatému mužovi a žiadal o zamestnanie, ale on sa od mňa odvrátil kvôli mojej úbohosti; klopal som na dvere školy, ale bolo mi zabránené útechy, pretože mám prázdne ruky; hľadal som akékoľvek povolanie, ktoré by mi dalo chlieb, ale všetko bez osohu. V zúfalstve som prosil o almužny, avšak Tvoji ctitelia ma uvideli a povedali: „Je silný a lenivý, nemal by žobrať.“

„Ó Pane, je Tvojou vôľou, že som sa zrodil svojej matke a teraz ma zem núka k Tebe späť, ešte pred ozajstným koncom.“

Jeho výraz sa potom zmenil. Vstal a oči sa mu v tej chvíli leskli rozhodnosťou. Z konára stromu zhotovil hrubú a ťažkú palicu a kričiac ju namieril smerom k mestu: „Prosil som o chlieb všetkou silou svojho hlasu a bol som odmietnutý. Teraz ho nadobudnem silou svojich rúk! Prosil som o chlieb v mene milosrdenstva a lásky, ale ľudia o mňa nedbali. Vezmem si ho teraz v mene zla!“

Míňajúce roky urobili z mladíka zlodeja, vraha a ničiteľa duší; odstránil všetkých, ktorí sa mu postavili, nazhromaždil bájne bohatstvo, s ktorým zvíťazil nad tými, čo majú moc. Bol obdivovaný spoločníkmi, nenávidený inými zlodejmi a obávaný pre dav.

Jeho bohatstvo a falošné postavenie prevládlo nad Emirom, aby ho ustanovilo námestníkom v tom meste – žalostné dianie, vykonané nemúdrymi guvernérmi. Zlodeji boli potom legalizovaní; útlak bol podporovaný autoritou; potlačovanie biednych sa stalo samozrejmosťou; zástupy sa podlizovali a velebili.

Takto prvý dotyk ľudského sebectva robí zločincov z prostých, vrahov, so synov mieru; takto ranný žiaľ ľudského pokolenia rastie a udiera späť na ľudstvo tisícnásobne!


54.
označiť príspevok

Rexana žena
   10. 12. 2008, 19:35 avatar
Dedičný hriech

Nesprávny výklad týchto slov napáchal väčšiu škodu, než aký mohol byť úžitok z ich správneho pochopenia. U dedičného hriechu sa hovorí o Adamovi a Eve, ktorí zhrešili a boli vyhnaní z raja. My všetci sme vraj tiež počatí v hriechu, (čím je asi nazvané sexuálne spojenie muža a ženy pri plodení), a tým sa hriech prenáša dokonca aj na deti! To však porušuje Božiu Spravodlivosť, keď nevinný majú trpieť za hriechy iných. Okrem toho, potláčaním prirozeného v domnení, že je to hriech, vznikla neprirodzene vybudená sexualita a úchylnosti rôznych druhov. Sexuálna energia, ktorá nám mala svojou transformáciou umožniť duchovný vývoj, nám tak neslúži, ale škodí. Namiesto láskyplného splynutia muža a ženy v telesnej rovine dochádza k sexuálnej zvrhlosti v rovine rozumových predstáv a k rôznym úchylkám.

Dedičný hriech, ktorým trpia všetci ľudia, je však niečo úplne iné. Je to život vo svete myšlienok a predstáv rozumu, do ktorého sa človek nasťahoval. Nemýľte sa však; nie je zlé, ak človek zdokonaľuje rozum. Chybou je jeho jednostranné rozvíjanie na úkor ducha. Deti disponujú z generácie na generáciu viac nafúknutou hlavičkou a objemnejším predným mozgom, pričom zadný mozog, ktorý umožňuje prejaviť sa duchu, zakrpatieva.

Normálne by ľudské konanie malo prebiehať tak, že cit, ktorým sa duch prejavuje, by mal určovať, čo robiť. Rozum ako nástroj ducha by mal slúžiť iba k nájdeniu spôsobu, ako činnosť vykonať. Človek však na prvé miesto postavil rozum, ktorého sa stal otrokom. Pôvodne to tak ani nechcel, ale akosi sa mu to časom vymklo spod kontroly. Vám nie? Tak skúste aspoň na pár minút prestať používať nástroj zvaný rozum. Podarilo sa? Ak ste pánom svojho rozumu, malo by sa... Skôr sa to však asi nepodarilo, nemám pravdu? Tak sa teda veci majú...

Pre človeka je prirodzené, aby nebol pod neustálym tlakom myšlienok, ale aby využíval rozum iba vtedy, keď je to potrebné. Teda nie aby žil podľa toho, čo od neho myšlienky práve požadujú.

Naše zmysly - zrak, sluch, hmat, chuť, čuch, ktoré predstavujú jediný zdroj informácií rozumu, sú schopné vnímať iba hmotné (to čo sa dá vidieť, počuť, chytiť...). Preto sa rozum nikdy nemôže dotknúť sveta ducha, lebo poznanie, ktoré nám sprostredkováva, je OBMEDZENÉ na hmotný svet. A to je kameň úrazu. Svoje obmedzené rozumové poznanie učíme deti ako jedinú možnú skutočnosť, a tým ich meníme na svoj obraz. Lepšie povedané na obraz predkov, ku ktorému pridávame svoj vlastný diel. Naše obmedzenia, zvyky a zlozvyky tak z generácie na generáciu narastajú. Pribúdajú pomaly, ako špina na utierke, o ktorej časom nikto nevie, že kedysi bola biela. A za dlhé storočia sme z Božej záhrady, v ktorej sme mohli šťastne žiť, urobili väzenie. Samých seba väzníme vo svete myšlienok, predstáv a spomienok a vytvárame si tento uponáhľaný svet, v ktorom je tak veľa nešťastných ľudí. A pri našej rozumovej obmedzenosti nás ani nezaujíma, že spolu s planétou bezcitne zabíjame aj samých seba.

Možno je chybou, že sme si zvykli preberať hotové pravdy bez toho, aby sme si dali námahu pozrieť sa na vec sami. Potom trpíme v živote tým, čo sme si spôsobili mylnými informáciami, ktoré sme v slepej dôvere prijali. Keď každá generácia k chybám predkov pridá svoj diel, celková chyba (alebo hriech) narastá. A toto zdedené poznanie, ktorému učíme aj svoje deti, je vlastne dedičným hriechom, ktorým trpíme.

Dobrý strom nesie dobré ovocie, zlý strom zlé. Ak sa teda úprimne pozriete na to, čo prinesú vaše rozhodnutia a činy, ľahko rozoznáte, čo pochádza z ducha a čo z rozumu.


74.
označiť príspevok

nikto muž
   10. 12. 2008, 20:28 avatar
a o čo Ti vlastne ide kopírovaním týchto múdrostí - aj my ostatný máme net a vieme si to "vy-googliť" - tu by mali ľudia písať asi viac menej svoj vlastný názor / ak ho majú/


77.
označiť príspevok

harrybka žena
   10. 12. 2008, 21:21 avatar
Podla mňa nech je už hriech je aký kolvek tak nesmieme zabudnúť, že pokial to lutujeme tak nám to Boh dopustí.Dôležité je to čo je v človeku a nie ako sa správa.


78.
označiť príspevok

kráska
   10. 12. 2008, 21:25 avatar
podľa toho, čo je v človeku, sa aj správa  


79.
označiť príspevok

milenia žena
   10. 12. 2008, 21:45 avatar
Pravda svätá....


80.
označiť príspevok

Natalia žena
   10. 12. 2008, 21:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.82.
označiť príspevok

dorota
   10. 12. 2008, 21:53 avatar
..je to dlhe a nudne


83.
označiť príspevok

Kaies muž
   11. 12. 2008, 11:56 avatar
Od čoho závisí veľkosť hriechu?


84.
označiť príspevok

ranexil muž
   12. 12. 2008, 08:59 avatar
Velkost hriechu zavisí len od sudcu a to bezohladu nato,kto sudi.(rpvnaky hriešny čin ,nie je rovnako "hriešny "u kazdeho-samotny hriech nerozhoduje o svojej velkosti)
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:55,  V pondelok idem zbierať do potoka odpadky. .. *60
dnes, 00:54,  Ono je to hlúpe, že 10 susedov Ťa nechá na ulici. .. brrrrrrrrrrrrrrr. ..
dnes, 00:52,  Keď už sa tá téma otvárala. .....
dnes, 00:29,  79, .... OK, ..... si to nemá zmysel! Dobrú noc.*40
dnes, 00:28,  80, .... už sme to preberali citoval som celú pasáž a aj daný list a podobne. Nemáš...
dnes, 00:19,  75, ..... "Podali mu/Ježišovi/ zvitok proroka Izaiáša. Rozvinul ho a našiel miesto, kde...
dnes, 00:03,  Aka to bola neutralitau JS, ked sa nemecki biblisti, este v tridsiatych rokoch min. storocia...
včera, 23:55,  Škandalózne odhalenie? Korumpoval šéf Penty Igora Matoviča? Ľuboš Blaha...
včera, 23:52,  Shagara, take sprostosti mozes "zvestovat" akurat tak v Sieni kralovstva. *13*13*13*13*13
včera, 23:51,  To je tvoja viera v boha ktorý zlých zabije :) Verím v spravodlivého Boha, ktorý umožňuje...
včera, 23:51,  Takze ziaden....lebo Jakub 4,4 *13*13*13*13*13*13*13*13*13
včera, 23:48,  72, .... ale zlí len zomrú a nikdy už nebudú existovať a môcť prejavovať nejaké...
včera, 23:48,  Kde Ježiš hovorí o Jahvem ?
včera, 23:46,  68, .... Ježiš to sám hovorí! On cituje aj SZ a tvrdí to opakovane!
včera, 23:44,  70., ..... neutralita JS je tak dôležitá u JS, že spolupráca so svetom, STB je v tomto...
včera, 23:43,  Shagara súhlasím :) Preto je spravodlivé keď každý pôjde medzi takých ako je on sám....
včera, 23:40,  63, ..... ale aj rodičia káznia svoje deti, ako to robí aj Boh! Ale je to podstatný rozdiel,...
včera, 23:39,  Stb rado pouzivalo jehovistov ako agentov proti katolickej cirkvi. A mnohi z nich na to radi...
včera, 23:38,  Grofik šrobik, stále mi vŕta hlavou otázka, kde na tie pravdy chodíš...?
včera, 23:32,  Ale bol. :-) A nebol na Peknej ceste sam, ako som napisal v 56.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Žena krásna a verná je tak ojedinelý prípad ako
dokonalý preklad poézie. Preklad obvykle nie je pekný, keď je verný, a nie je verný, keď je pekný.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(237 416 bytes in 0,195 seconds)