Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Evolučná teoria a Darwinizmus je podvod !

245
reakcií
8599
prečítaní
Tému 14. júla 2010, 22:32 založil 2Pac - Viko.

podobné témy:1.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   14. 7. 2010, 22:32 avatar
Mutácie a prírodný výber.
Keďže pre evolučnú teóriu, tak ako ju sformuloval Darwin, je zúfalo málo dôkazov, moderní evolucionisti začali hovoriť o možnosti vzniku nových druhov skokovito, tzv. mutáciami. Tomuto prúdu evolucionistov sa hovorí neodarwinizmus. Na prvý pohľad to vyzerá podstatne logickejšie ako klasická evolučná rozprávka. Mutácie vieme simulovať v laboratóriach, všetci sme už videli mutáciami postihnuté živočíchy aj ľudí. Je možné, aby mutácie spôsobovali po malých krokoch kvalitatívny posun organizmov a prirodzeným výberom vznikol nový druh ? Tu si musíme povedať, čo je Darwinova teória prirodzeného výberu.
Túto vec odpozoroval Darwin veľmi dobre a správne, je to overiteľné a viditeľné všade v prírode. V rámci druhu sa pária najlepšie jedince, aby sa rodilo potomstvo s čo najlepším genetickým kódom. Preto vodcom svorky býva najsilnejší jedinec a môže si vyberať na párenie samice a vyberá si tie najlepšie. Je to vynikajúci a prirodzený mechanizmus, aby druh nemohol degenerovať a v podstate tomu účinne zabraňuje.
K mutáciam. Čo môže spôsobiť mutácie, teda zmenu kódu DNA ? Napríklad rádioaktívne žiarenie. Aké majú mutácie dôsledky, môžu spôsobiť zdokonalenie druhu ? Našťastie túto otázku vieme zodpovedať, pretože v laboratórnych podmienkach je možné robiť pokusy a vyhodnocovať ich. Vďačným objektom sú vínne mušky. Holandský biogenetik Dr. Willem J. Ouweneel, študujúci mutácie na vínnych muškách hovorí.
"Pre evolucionistov je veľmi dôležité dokázať, že mutácie hrajú dôležitú úlohu pri vzniku nového druhu. Čo je na tom pravdy z pohľadu genetiky ? Všetky mušky, ktoré sa narodili zmutované by v prírode zomreli, lebo mutácie ich poškodili. Sú veľmi škodlivé, obmedzujú ich variabilitu a často sú priamo smrteľné. Podľa mňa sú mutácie pre živý organizmus vždy veľmi škodlivé."
Prof. A.E.Wilder-Smith,Ph.D.,Dr.Sc hovorí, že mutácie v prírode poškodzujú a oslabujú druh. Nemohol by však prirodzený výber pomôcť tomu, že by uprednostňoval malé pozitívne mutácie a pomáhal tak, aby sa vyvinul nový a silnejší druh ? Aj keď sa nikdy nepodarilo pri pokusoch získať mutáciami nejakú novú pozitívnu vlastnosť, alebo orgán, predpokladajme, že isté percento mutácii by mohlo byť pozitívnych. Čo však spraví prirodzený výber ? V prvom rade sa postará o živočíchy, ktoré boli mutáciami poškodené a prirodzeným spôsobom uhynú, bez toho, aby mohli svoju poškodenú DNA predať potomstvu, lebo automaticky by boli zmutované jedince zdravými a silnými považované za zlé. Takže tu máme prostriedok, ktorý ochraňuje populáciu a druh, aby nedochádzalo k jeho zhoršovaniu. Zabraňuje možnosti degenerácie. Predpokladajme teraz, že iný organizmus zmutoval, tak, že mu to dáva nejakú výhodu. Napríklad, že sa mu začne vyvíjať oko. Zoberme si napríklad dážďovku. Ak sa vplyvom pozitívnej mutácie začne vyvíjať oko dážďovke, bude to pre ňu prekážkou, pokiaľ nový orgán nebude funkčný a dokonalý. Keďže žiadne mutácie nie sú schopné vytvoriť naraz nový, dokonalý, fungujúci orgán, aj živočích, ktorý by čisto teoreticky mohol byť poznačený pozitívnou mutáciou, bude prirodzeným výberom odstránený, lebo nedokonalý orgán nie je nikdy výhodou, naopak, je hendikepom. Preto môžeme konštatovať, že prirodzený výber a mutácie nedovolia degenerovať druhu, ale naisto zabránia aj smerom nahor, vývinu k vyšším druhom. Prirodzený výber sa postará o to, aby vznikli povedzme lepšie dážďovky, ale určite nie napoly dážďovky a napoly hadi. Takéto živočíchy by mali vlastne podľa Darwinovej teórie prirodzeného výberu nevýhodu.
Darwin sa domnieval, že prirodzený výber, boj o život a prežitie najschopnejších vedú k pomalej a neodvratnej evolúcie jedného druhu k druhému. Darwin sa však celkom určite mýlil. Sám prirodzený výber tomu bráni. Celá tá teória závisí na predstave, že na základe náhody nezískame kompletný nový orgán ihneď, tzv. makromutáciu, ale bude v najlepšom prípade dochádzať k malým zmenám. Malé zmeny, aj keby smerovali k niečomu lepšiemu, budú pre daný druh nevýhodou. A keďže zmeny nikdy nie sú kompletné, prirodzený výber účinne bráni posunu dolu, ale aj nahor. Keďže to tak naozaj je, vďaka tomuto mechanizmu zostali živočích a ľudia dlhodobo v približne konštantnom stave, v podstate sa nezmenili. Darwin si jednoducho nevšimol, že práve prirodzený výber bráni posunu nielen dole, ale aj smerom nahor.

Druhá veta termodynamická.
Pozrime sa na to, čo hovorí na možnú evolučnú teóriu fyzika. Ono sa to nezdá, ale dokonca aj vo fyzike nájdeme niečo, čo popiera možnosť evolúcie. Ide o entropiu. Evolučná myšlienka a zákony prírody sú nezlučiteľné. V druhej vete termodynamickej z náuky o teple, sa hovorí, že bez pôsobenia zvonka nemôže nastať premena telesa s nižšou teplotou na teleso s vyššou. Inými slovami - veci starnú a dochádza k ich rozkladu. Hviezdy zhasínajú, živé tvory starnú, nové veci sa rozpadajú a energia sa premieňa na čoraz menej zužitkovateľné stavy. Evolúcia sa zjavne vzpiera tomuto zákonu, pretože podľa nej sa postupne vyvíjali čoraz dokonalejšie a komplikovanejšie organizmy. Odkiaľ a v akej forme sa berie dodatočná energia, ktorá zabezpečuje vyššiu úroveň vývoja ? Evolucionisti argumentujú chlorofylom. Pôsobením tejto látky, ktorá musela najprv sama vzniknúť zhodou neuveriteľných náhod, je bunka schopná premieňať slnečné svetlo na chemickú energiu.
Ak odhliadneme od ďalších náhod a zázrakov, ktoré sú potrebné, aby bunka vôbec vznikla a navyše aj produkovala chlorofyl, dostáva sa evolúcia do slepej uličky. Ako sprievodný jav procesu premeny slnečného žiarenia na energiu vôbec po prvý raz na Zemi vznikol a uvoľnil sa kyslík. V praatmosfére ho však nebolo. Ďalej vychádzame z predpokladu, že prvým bunkám sa navzdory všetkej logike darilo v prostredí vytvorenom z metánu, amoniaku a dusíka. Pre takto vzniknuté bunky bol uvoľnený kyslík z procesu premeny rozhodne smrteľným jedom. Evolúcia sa musela sama zahubiť.

Len pre zaujímavosť, ako predpovedajú vedci vývoj vesmíru ? Asi o 1014 rokov hviezdy vyčerpajú svoje jadrové palivo a vyhasnú. Ďalšie udalosti vo vesmíre budú mať nasledovný priebeh : o 1032 rokov sa jadrová hmota úplne rozpadne, hviezdy a planéty sa premenia na fotóny a neutrína, ale čierne diery budú ďalej existovať. Lenže ani tie nie sú večné. Ich hmota sa bude postupne zmenšovať a nakoniec sa všetky premenia na žiarenie - na fotóny, neutrína a gravitóny. Vlády sa ujme éra žiarenia, v ktorej nebude vo vesmíre prakticky nič.
Keď bude mať vesmír 10100 rokov, na svete zostane len extrémne zriedený elektrónový plyn, v priestore rozptýlené pozitróny a neutrína. (Dr. Milan Baumann)
Tento scenár (vedecky všeobecne prijímaný) potvrdzuje Druhú vetu termodynamickú a závery ktoré sú uvedené vyššie. Platnosť Druhej termodynamickej vety možno sledovať všade okolo nás a aj vo vesmíre. Opačný proces neexistuje, nebol pozorovaný nikde a odporuje fyzikálnym zákonom. Čiže aj pohľadu zákonov fyziky (alebo minimálne zákonu o entropii) nie je možná samovoľná tvorba zložitejších súborov, lebo na to chýba energia. Ako je teda možné, že na jednej strane je vývoj vesmíru (teda aj Zeme a nás všetkých) taký, že nakoniec sa všetko rozpadne na zriedený elektrónový plyn - čo zodpovedá presne zákonu o entropii a na druhej strane sa nás niekto snaží presvedčiť, že veľmi dlhú dobu sa tu samovoľne skladali atómy tak, že vznikli všetky tieto nám známe vysoko komplikované súbory ?

Určovanie veku.
Zaujímavou témou v tejto súvislosti je určovanie veku nálezov a hornín. Svojho času ma ani vo sne nenapadlo, že by s tým mohli byť nejaké problémy. Rádiometrické metódy, ktoré boli vyvinuté až v 20 storočí pôsobia mimoriadne vedecky a dôveryhodne. Ale len dovtedy, kým sa nepozrieme podrobnejšie na ne. Toto možno na prvý pohľad priamo nesúvisí s evolučnou teóriou, ale pri hlbšom skúmaní zistíme, že veru súvisí a hodne. Pre evolucionistov je veľmi podstatný práve vek nájdených fosílií a geologické vrstvy, v ktorých sa našli. Taktiež musia dokazovať, že zložitejšie formy života sú mladšie a nachádzajú sa v mladších vrstvách. Preto sa pozrime bližšie na to, aké sú vlastne metódy určovania veku, odkiaľ vedia vedci, koľko rokov má nejaký kameň, či hornina.

Vek živých organizmov sa určuje tzv. rádiouhlíkovou metódou - objaviteľ W. Libby, 1947. Princíp tejto metódy spočíva v presvedčení, že všetky žijúce bytosti prijímajú do svojho obehu látkovej premeny malé množstvá rádioaktívneho izotopu uhlíka (množstvo udalostí mohlo mať v minulosti vplyv na značné zvýšenie C14 vo vrchných vrstvách atmosféry). Smrťou sa preruší príjem týchto izotopov (označené ako C14). Po smrti sa začínajú nahromadené atómy rozpadávať v známom čase, ktorý nazývame polčas rozpadu. V prípade C14 to predstavuje iba 5 730 rokov. V čom je problém ? Problémy sú dva. Po prvé, aby bola táto metóda presná, musela by byť koncentrácia tohto izotopu stámilióny rokov úplne konštantná, čo nikto presne nevie. Druhý problém je krátky polčas rozpadu. Ak má nález napríklad 23 000 rokov, zostáva v tele len 6,25% z nahromadených izotopov. A to je veľmi málo, ak uvážime, že koncentrácia atómov C14 v tele je veľmi nízka. Vzhľadom na to, určovanie veku nad 20 000 rokov nemôžeme ani s prižmúrením oka považovať za presné, lebo s pribúdajúcimi rokmi počet merateľných izotopov C14 drasticky klesá k nule.
Jeden príklad za všetky (je ich nespočetné množstvo). V časopise Science (1963) sa uvádza, že ulita istého mäkkýša má 2 300 rokov. Vek sa určil rádiouhlíkovou metódou. Problém je len v tom, že ide o žijúci exemplár.
Ďalším spôsobom je datovanie pomocou letokruhov stromov (tzv. dendrochronológia), ktoré údajne spoľahlivo zachycuje rozpätie približne 10 000 rokov. Aby som to nenaťahoval, je to neistá metóda, Prof. Hans-Ulrich Niemitz a Ch. Bloss v článku s názvom Sebaklam metódy C14 a dendrochronológie silne spochybnili metódy datovania (Zeitsprunge č.3/1996).
Existuje ešte varvová metóda - predpoklad, že každoročne sa naplaví jedna vrstva morského nánosu. Tento predpoklad je veľmi primitívny a jednoduchý, datovanie len posledných 10 000 rokov.
Ďalšou metódou je napr. magnetostratigrafia. Zakladá sa na paleomagnetizme. Tu nie sú známe časové hodnoty a intenzita magnetizmu, pri ktorom tuhne hornina.
Všetky opísané metódy sú nepresné, pretože jednoducho nepoznáme odlišnosti lokálnych podmienok príznačných pre minulosť. Vždy znova a znova sa robia pokusy pomocou Darwinovej a Lyellovej teórie uniformizmu extrapolovať dnešné konštanty do minulosti.

Dúfam, že ešte nie ste unavení z čítania. Pozrieme sa ešte na datovanie anorganických nálezov. Vek hornín sa nedá merať inak, ako vypočítaním množstva izotopov a na základe dnešných pomerov rozpadu sa spätne prepočítavajú do minulosti. Najčastejšie používanou metódou je draslíko-argonnová. Aby som to všetko naozaj urýchlil, uvediem len, že je tak isto nespoľahlivá, ako ostatné metódy. Je to trochu komplikované, nechcem zachádzať do detailov, súvisí to s rozpadom izotopu draslíka 40 a vznikajúceho argonu 40. Radšej uvediem príklad.
Príklad, hovoriaci za všetko. V roku 1980, keď vybuchla sopka Mount St. Helens, začal sa vytvárať z dacitovej lávy dóm, podobný hore. Keďže poznáme vek tohto dómu, malo by byť jednoduché overiť ho rádioizotopovou metódou.
Dr. S. A. Austin v roku 1992 odobral stadiaľ vzorku, rozomlel ju, preosial a spracoval na horninový prášok a štyri koncentráty z minerálov. To potom dal do Geochrome Laboratorium v Cambridge v Massachusettes na určenie veku, pričom laboratória nevedeli, odkiaľ vzorka pochádza. A teraz výsledky:
horninový prášok 350 000 +/- 50 000 rokov
zmes živcov 340 000 +/- 60 000 rokov
zmes amfibolov 900 000 +/- 200 000 rokov
zmes pyroxénu 1 11 700 000 +/- 300 000 rokov
zmes pyroxénu 2 22 800 000 +/- 600 000 rokov
Tento výsledok hovorí sám za seba a ukazuje dve veci. Po prvé, značnú tolerovanú chybu a veľmi vysoký vek, pričom vzorka bola stará asi 10 rokov. Podobných príkladov je dosť.

Záver. Budem dnes stručný. Som presvedčený, že žiadne mutácie nemôžu spôsobiť kvalitatívny skok smerom hore. Entorpická poučka vyslovene popiera možnosť zhlukovania a vytvárania vyššie organizovaných súborov. Určovanie veku organických látok je minimálne nad 10 000 rokov nepresné. Na určenie veku anorganických látok v podstate neexistuje spoľahlivá metóda, lebo minimálne nepoznáme podmienky za ktorých látky vznikali a pokusy aj nepresnosti potvrdili.
Čo s toho vyplýva pre evolučnú teóriu ? Pre neodarwinizmus nie je jediný dôkaz, naopak pokusy dokazujú jeho nemožnosť. Evolučnú teóriu priamo popiera fyzika, Druhá veta termodynamická, jedna zo základných viet o náuke o teple, jednoznačne platná a dokázaná. Evolucionisti prakticky nemajú ako dokázať vek hornín a skamenelín, a organických látok starších ako 10 000 rokov a tým všetky výpočty a rečičky o miliónoch rokov vyznievajú minimálne nedôveryhodne.

Čo hovoria nálezy v horninách.
Chcem aspoň v krátkosti uviesť pár príkladov nálezov skamenelín. Na rozdiel od môjho prvého článku to budú príklady, kde sa niečo našlo a nie čo sa nenašlo. V podstate ide o to, že je veľmi veľa nálezov, ktoré dokazujú prítomnosť takmer všetkých druhov živočíchov (aj vyhynutých a tých, ktoré mali podľa evolucionistov vyhynúť stovky miliónov rokov pred objavením sa človeka) v jednej dobe, inak povedané žili sme (myslím tým ľudí ako druh) súčasne napríklad s dinosaurami. Tieto informácie sú z diel Dr.Ing. Hans-Joachima Zillmera.
Podstata Darwinovej evolučnej teórie je, ako som už veľa krát napísal, pomalý vývoj druhov a prežitie jedincov prírodným výberom. Ak sa dokáže koexistencia všetkých druhov, vrátane človeka, v istom časovom bode, bude to znamenať, že vývojová teória je chybná, pretože jej chýba predpoklad vlastnej definície.
V Paluxy River, neďaleko Glen Rose v časti horského chrbta Llano Uplift v štáte Texas (USA) v roku 1908 sa našlo veľké množstvo odtlačkov láb dinosaurov a ľudských stôp, dlhých približne 35 cm. V nasledujúcich desaťročiach sa v okruhu niekoľkých kilometrov našli stovky odtlačkov, ktoré zanechali dinosaury. A znova sa vedľa stôp zvierat našli aj odtlačky ľudských nôh. Tieto odtlačky sú vo vápenci, v najvrchnejších vrstvách, dokonca keď rieka Paluxy River v r. 1971 totálne vyschla, našli sa odtlačky aj priamo na povrchu. Sú tu hneď dva vážne problémy pre evolucionistov. Dinosaury vyhynuli pred 65 miliónmi rokov. Takže horniny, v ktorých sa nachádzajú odtlačky by mali byť v nižších vrstvách, "pochované" pod mladšími, pomaly sedimentujúcimi horninami. Očividne to tak nie je.
Druhý problém je, ako sa do vápenca dostal jasný a zreteľný odtlačok nohy človeka (pozor nie jeden, odtlačkov je veľa) vedľa dinosaurieho ? Veď ak vznikol odtlačok niečoho v hornine, tak logicky musela byť mäkká. Ale taký vápenec môže byť mäkký len krátku dobu, kým hydratačným procesom nestvrdne. Toto sa nedá obísť, ani vysvetliť inak, toto je jednoduchá, elementárna fyzika ! Záver je taký, že ak nebol tento nález úmyselne sfalšovaný (čo vedci vylúčili - ono je veľmi ťažké vysekať do vápenca nejakým umelým spôsobom perfektnú stopu ľudskej nohy tak, aby sa na to pri podrobnejšom skúmaní neprišlo), tak ľudia a dinosaury žili v rovnakom čase !
Evolucionisti tieto dôkazy vytrvalo ignorujú, ani sa nimi nemienia zaoberať, s odôvodnením, že musí ísť o falzifikát, lebo evolučná teória platí, ľudia nemohli žiť v rovnakom období ako dinosaury a basta !
V roku 1968 vášnivý zberateľ a hľadač skamenelín W. Meister asi 70 km severozápadne od Delty v štáte Utah kladivkom klopkal na skalu, keď sa odlúpla jedna vrstva a pod ňou sa ukázali dve ľudské stopy, pochopiteľne, skamemené odtlačky. Čo bolo neuveriteľné, jednalo sa o nohu človeka v topánke, ktoré rozšliapli trilobita ! Trilobita, ktorý podľa evolučnej teórie vyhynul pred stovkami miliónov rokov, ešte pred dinosaurami. Podľa dostupných informácií sa nemôže jednať o falzifikát.
Archeológ Dr.R.Gilroy, riaditeľ austrálskeho Mount York Museum, objavil v Austrálii lebku a skamenené stopy obrovských ľudí v blízkosti šľapají brontosaura.
Juhozápadne od Wintonu vo východnej Austrálii sa našlo veľa stôp, ktoré si môže každý pozrieť (takže priatelia, hor sa do Austrálie), z ktorých vyplýva, že vedľa seba žili také živočíchy, ktoré podľa evolučnej teórie nemohli! vedľa seba existovať.
Podobné nálezy ako v Glen Rose sa našli aj Turkménsku (ľudia a dinosauri). O skamenených ľudských stopách, ktorých vek sa odhaduje na 150 až 600 miliónov rokov v Kentucky píše časopis Science News Letter. V roku 1927 sa v uhoľnom sloji vo Fisher Canyon, Pershing County (Nevada) našiel neuveriteľný odtlačok topánky. Dá sa na ňom rozoznať dokonca aj akási nitková štruktúra materiálu. Vek odtlačku (nakoľko ide o uhlie) sa odhaduje na 160 až 195 miliónov rokov.
Zjavne tu niečo nesedí. Ak sú všetky nálezy (verte, je ich veľmi veľa) podvrhom, pýtam sa, kto je taký šikovný, že dokáže po celom svete umiestňovať do neporušených skál a hornín falošné skameneliny a skamenené odtlačky ? Všetky takéto nálezy sú evolucionistami odvrhované, zosmiešňované a označované za podvrhy. Práve tými evolucionistami, ktorých základné ikony stoja na podvrhoch, ako ste mohli čítať v mojich predchádzajúcich článkoch. Pýtam sa, prečo nie je ochota seriózneho uznania podobných nálezov a vylúčenie akýchkoľvek pochybností o pravosti, alebo nepravosti ? Nie je to náhodou preto, lebo uznanie čo i len jediného nálezu by znamenalo definitívny koniec evolučnej teórii ?

Záver.
Ak ste čítali moje predchádzajúce články, tak ste sa dočítali o tom, že hlavné piliere evolučnej teórie sú buď sfalšované, alebo vymyslené. Vo fosíliach sa nenachádzajú žiadne dôkazy prechodových stupňov. Biochémia logicky zdôvodňuje svojou nezjednodušiteľnou zložitosťou nemožnosť vzniku komplikovaných živých mechanizmov bunky prírodným výberom. Mutácie sú vždy škodlivé. Prirodzený výber zabraňuje makroevolúcii, ale aj degenerácii druhu. Nulová pravdepodobnosť samousporiadania genetickej informácie v DNA a akútny nedostatok času na vytvorenie čo i len jedného prameňa DNA. Zákon entropie nedovoľuje bez pridanej energie samovoľné organizovanie hmoty do zložitejších štruktúr. Určovanie veku je veľmi sporné. Ľadové doby pravdepodobne neexistovali. Nálezy skamenelín dokazujú, že ľudia, dinosaury, cicavce a aj trilobity žili vedľa seba v rovnakom čase. Myslím si, že je toho dosť, aby ste minimálne zbystrili pozornosť, ak vás to zaujíma.

Prvá otázka, ktorá sa mi natíska keď som postupne vstrebával všetky informácie, je, ako je to možné, že aj napriek toľkým nejasnostiam, rozporom a novým vedeckým poznatkom, stále je veľká vedecká obec, ktorá tvrdí, že evolučná teória bola skutočnosťou a proces vzniku druhov prebehol tak, ako to Darwin popísal a tým pádom má táto teória v širokej verejnosti punc dôveryhodnosti ? Prečo vlastne tak málo počujeme, čítame a vidíme o všetkých pochybnostiach ? Ako je možné, že sa ignorujú tak závažné dôkazy, ako napríklad skamenené stopy človeka a dinosaura vedľa seba ? Ako som písal, takýchto stôp je veľmi veľa na celom svete a z mechaniky hornín vieme, že museli vzniknúť prakticky v tom istom časovom období, čiže ľudia a dinosaury žili vedľa seba. Stačilo by, aby sa uznal čo i len jeden jediný takýto dôkaz a celá evolučná teória pukne ako bublina z bublifuku.
Prečo vedci - evolucionisti, automaticky považujú všetko čo im nepasuje za podvrh, alebo odbíjajú podobné dôkazy spôsobom: keďže evolučná teória platí, nemôže to tak byť a hotovo, koniec diskusie ? Veď skamenené stopy v pieskovci nie je možné sfalšovať !

Sám tomu úplne nerozumiem. Mám pocit, že takíto vedci sú rovnako dogmatickí a názorovo neprístupní, ako náboženskí fanatici. Mne sa to javí ako sprisahanie, dokonca mnoho krát to má prvky účelovej manipulácie. Každý, kto trochu vystrčí hlavu a príde s niečím, čo by uškodilo evolučnej teórii je zatracovaný, kolegovia ho zosmiešňujú a snahou je minimalizovať mediálnu prezentáciu takýchto poznatkov. Pravdou je to, že s pribúdajúcim časom, novými poznatkami, sa čoraz viacej vedcov otvorene hlási k tomu, že evolučná teória je rozprávkou na dobrú noc a predsa len vychádzajú čoraz častejšie články a knihy, ktoré prinášajú dôkazy, že tak to nemohlo byť.

Veľká väčšina vedcov, ktorí neveria v evolučnú teóriu, začínali pôvodne so svojou kariérou ako evolucionisti. Postupne pod ťarchou dôkazov, boli nútení opustiť svoje presvedčenie. Takým žiarivým príkladom je Dr.Ing. Hans-Joachim Zillmer, ktorý sa pustil do skúmania skamenelín, geologických útvarov, morfológie zemského povrchu, sledu udalostí v čase a podobne. Vo svojich knihách veľmi dobre a jasne popisuje a vysvetľuje všetky paradoxy a nezrovnalosti, na ktoré počas svojej výskumnej práci narazil. Pritom sa neoháňal žiadnym náboženstvom, či zásahom nadprirodzenej sily.

Veľmi pozorne som čítal všetky dostupné materiály. Vo vysvetľovaní evolučnej teórie je veľmi veľa termínov "sa stalo", "potom vznikol", "sa vyvinuli", "prišla doba ľadová" a pod. Nikde som sa nedočítal, akékoľvek vysvetlenie, ako je možné a prečo "sa niečo stalo", prečo "potom niečo vzniklo" alebo prečo "sa niečo vyvinulo". Už som to naznačil v článkoch, pýtam sa úplne vážne, ak vznikol život a druhy slepou náhodou, napriek nulovej štatistickej pravdepodobnosti, ako je možné, že doteraz sa nikomu ani v náznaku nepodarilo vysvetliť vierohodne túto záhadu, nieto ešte dokázať ? Hádam schválne neskryla príroda ten mechanizmus vzniku života ? Veď vážení evolucionisti, stačilo by tak málo a je po diskusii ! Dokážte, že život môže vzniknúť z neživej hmoty ! Máme špičkové laboratória, cyklotróny, výkonné počítače, meracie zariadenia, pomerne značné vedomosti z fyziky, chémie, astronómie, biológia a iných vedných oboroch, tak v čom je problém vážení ? Že by v tom, že to naozaj nie je možné, že sa to tak nestalo a tým je to pre vás nemožné dokázať ? Ja som o tomto presvedčený !

Málo kde vo vede je vidno tak veľký odpor zástancov jednej teórie, voči iným názorom, faktom a dôkazom. Prečo je to tak ? Aká je alternatíva k evolučnej teórii ? Veľmi striktne som dodržiaval v mojich článkov pravidlo, že som sa vyhýbal akejkoľvek špekulácii o inom spôsobe vzniku života. Na záver mi ale dovoľte niečo k tomu napísať. Prirodzene, z elementárnej logiky vyplýva, ak nebol vznik života a druhov spôsobený slepou náhodou a len pôsobením prírodných zákonov tak ako ich poznáme, aké alternatívy zostávajú ? Pravdepodobne len dve. Prvá, sme výsledkom inteligentného dizajnu, druhá, sme vytvorení mimozemšťanmi, hoci tu by sme sa mohli pýtať, kto potom stvoril mimozemšťanov? Ak niekoho napadne ešte nejaká iná možnosť, rád sa nechám poučiť. A tu je podľa mňa podstata problému. Ľudia a vedci, ktorí majú zakódovaný materialistický svetonázor, sú podľa mňa väčší dogmatici ako ľudia s iným svetonázorom. Jednoducho im prekáža čo i len myšlienka na inú možnosť, nechcú a doslova nemajú záujem nechať sa presvedčiť relevantnými dôkazmi, nechcú vôbec o tejto možnosti rozmýšľať a diskutovať, lebo im to nepasuje. Pravdepodobne majú pocit, že ak by pripustili pochybnosti, ponížili by sa sami pred sebou, pred známymi a vedeckou obcou. Taktiež majú strach z toho, aké následky by mal otras ich svetonázoru, ak by museli pripustiť nezmyselnosť evolučnej teórie. Títo ľudia nepotrebujú a nechcú iné vysvetlenie, ako to, že sme tu slepou náhodou ! Toto sa netýka len vedcov. Hocijakí ľudia s tým majú vážne problémy. Potvrdilo sa mi to pri viacerých diskusiách so známymi, jednoducho sa ignorujú akékoľvek fakty, dôkazy. Ja sa nikoho nikdy nesnažím na silu presviedčať. Zaujímavosťou je, že hoci väčšina ľudí nechce pripustiť za žiadnych okolností žiadne argumenty, radi o tejto téme diskutujú. Väčšinou ale bez nejakých hlbších poznatkov k danej téme. Najväčším paradoxom je (stalo sa mi to viackrát), keď navrhnem niekomu, aby si overil fakty (je jedno z akého zdroja), stretnem sa s odmietavým stanoviskom, zdôvodneným tým, že dotyčný to nepotrebuje, lebo on vie, že evolučná teória je dokázaná ! Hotovo ! Z toho mi vyplýva záver, že mnohí ľudia nemajú záujem a ani sa nechcú dozvedieť pravdu, lebo by im mohla nabúrať svetonázor, ktorý im vyhovuje a podľa ktorého žijú !

Ďalším dôvodom, ktorý vidím, je to, že evolučná teória vysvetľuje ľuďom na všetkých úrovniach vzdelania pôvod ľudstva jednoduchým, plagátovým spôsobom, s trochou odbornej hatlatiny. Ľudia vo všeobecnosti radi inklinujú k jednoduchým vysvetleniam a riešeniam. V histórii je takých príkladov neúrekom. Nakoniec, napadol ma jeden príklad, ktorý je aktuálny práve dnes. Náš premiér vyhlásil, že za ekonomickým úspechom Slovenska je iba statočná a poctivá práca ľudí a žiadne pravicové reformy, pričom každý čo len trochu vzdelaný človek vie, že je to populistický dríst. Myslíte si teraz, že tomu nik neverí ? Tak to by ste sa čudovali, koľkým ľuďom vyhovuje takéto primitívne vysvetlenie a videnie sveta a radi tomu uveria, lebo sa im to hodí, je to jednoduché a pohodlné pre nich, nemusia počúvať a rozmýšľať čo hovoria rôzni ekonómovia a ospravedlňuje to ich svetonázor (v tomto prípade dôvera a obdiv k populistickému politikovi). Keby to nebodaj ešte podporili dvaja, traja múdro sa tváriaci "vedci" v bielych plášťoch, zopárkrát by sa to v médiách zopakovalo, boli by sme prekvapení, koľkí by to papagájovali ako svätú pravdu. Tento jednoduchý príklad ukazuje na to, ako veľká časť ľudí túži po jednoduchých riešeniach, tak to bolo aj v prípade evolučnej teórie, ktorá aj napriek svojej primitívnosti zaznamenala taký nebývalý úspech.

Existuje tu ešte veľa legitímnych otázok, na ktoré ani zďaleka neexistujú odpovede, minimálne ja som sa o nich nikde nedočítal a ani som nepočul žiadne vysvetlenia. Tak napríklad, nech mi evolucionisti vysvetlia, ako je možné, že existuje jednobunkový organizmus, ale neexistuje dvoj, troj, dokonca ani štvorbunkový, až päťbunkový (ani sa nikdy žiadne stopy po takýchto organizmoch nenašli) ? Kde sa tieto organizmy podeli, alebo mi chcete nahovoriť, že evolúcia skočila z jednobunkového priamo na päťbunkový ? Veď predpokladom sú pomalé, pomaličké zmeny a rozdiel medzi jednobunkovým organizmom a päťbunkovým je obrovský !
Je množstvo paradoxov v rámci evolučného vývoja. Napríklad, ak je človek na najvyššom stupni vývoja, aká je evolučná výhoda, že pri pití nemôže zároveň aj dýchať, kým opica môže ? Veď to je krok dozadu, ak takýto systém už je vyvinutý a pri vyššom stupni vývoja degeneruje ? Podobných príkladov je spústa.
Ako je možné, že je taká striktná pohlavná nekompabilita medzi jednotlivými druhmi, ak sme z jedného spoločného predka, teda z jednej DNA ? Logicky by som čakal niečo iné.

Nakoniec predsa len citáty. Hovorí americký molekulárny biológ Jonathan Wells:
"Dogmatickí darwinisti začínajú s tesným obmedzovaním interpretácie dôkazov a tvrdením, že to je jediný spôsob prevádzkovania vedy. Kritici dostávajú punc nevedeckosti, upiera sa im možnosť publikovať príspevky v hlavných časopisoch, ktorých vydavateľské grémiá ovládajú dogmatici. Kritikom sa odopiera podpora zo strany štátnych orgánov, ktoré postupujú navrhované projekty k "kolektívnemu" posudzovaniu dogmatikmi, a tak sú kritici pozvoľna z vedeckej komunity vytlačovaní. V tomto procese všetky dôkazy proti darwinovskému názoru jednoducho miznú, rovnako ako svedkovia proti mafii. Alebo sa dôkaz pochová v špecializovaných publikáciach, kde ho nájdu len špecialisti. Akonáhle sa umlčia kritici a všetky dôkazy sa zmetú pod koberec, dogmatici prehlásia, že vedecká debata o ich teórii práve prebieha a že proti nej nie sú žiadne dôkazy."

Dr. Ing. Hans-Joachim Zillmer:
"Ešte počas vykopávok roku 1996 som bol presvedčený, že naša Zem je stará, a vychádzajúc zo spoločných skamenených stôp som usúdil, že ľudia na nej žili spolu s dinosaurami už pred 64 miliónmi rokov. Potom som sa pusti do písania tejto knihy. No v zmysle nášho vedeckého obrazu sveta sa nedali vyriešiť ani jednoduché otázky. Určité fenomény sa nedajú vysvetliť bez toho, aby človek nemusel argumentovať množstvom náhod a zázrakov. Evolučný systém sa zdá jasný na prvý pohľad; no pozor - neodporúča sa klásť jednoduché konkrétne otázky, ak chcete namiesto vysvetlenia, že do deja vstúpila pozitívne pôsobiaca náhoda, zjavne všadeprítomná, počuť aj logicky správne a presvedčivé odpovede. Kritické poznámky už vôbec nie sú prípustné ! Naša zmeravená predstava sveta je taká krehká, že by ju narušili už i tie najslabšie otrasy. Muselo by dôjsť k vytvoreniu otvoreného a flexibilného obrazu sveta, aby sa doň dali kedykoľvek bez problémov integrovať nové poznatky. Žiaľ, zvolila sa práve opačná cesta. Obhajujú sa zastarané myšlienky biológov a geológov 19. storočia a robia sa pokusy vtesnať najnovšie vedecké poznatky do obmedzeného vedomostného obzoru prežitých duchovných kapacít."

Týmto sériu mojich článkov končím. Každý si môže urobiť obraz o tejto téme sám. Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňovali na diskusiách, prípadne mi písali na mailovú schránku, bolo to pre mňa veľmi povzbudzujúce. Nadrel som sa na týchto článkoch dosť, ale myslím, že to stálo za to.

Najviac autor čerpal z kníh autorov:
Dr. Ing. Hans-Joachim Zillmer
Lee Strobel
Dr. Milan Baumann
A dokumentárnych filmov v 6 častiach od autora:
Prof. A.E.Wilder-Smith,Ph.D.,Dr.Sc.,F.R.I.C


39.
označiť príspevok

fajer
   15. 7. 2010, 09:44 avatar


106.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 11:49 avatar
Citácia:
Dr. Willem J. Ouweneel, študujúci mutácie na vínnych muškách hovorí:
"Podľa mňa sú mutácie pre živý organizmus vždy veľmi škodlivé."
Odpoveď
To, čo nejaký teologický vypatlanec "myslí" (kreacionista nemyslí, on má predca Bibliu, odpoveď na všetko, na čo by mysleo?), nie je žiadny dôkaz.

Citát:
"Ak sa vplyvom pozitívnej mutácie začne vyvíjať oko dážďovke, bude to pre ňu prekážkou, pokiaľ nový orgán nebude funkčný a dokonalý."
Lož:
Žiadny orgán nie je nikdy dokonalý.
Teda, ak by toto platilo, všetci by sme mali byť už dávno mŕtvi.

Citát:
"Pre takto vzniknuté bunky bol uvoľnený kyslík z procesu premeny rozhodne smrteľným jedom. Evolúcia sa musela sama zahubiť."
Odpoveď:
V oceáne koncentrácia kyslíka mohla stúpať pomaličky.
Poznánka:
Kto tvrdí, že niečo bolo URČITE tak a tak, tak si môžte byť takmer 100% istý, že je to blbec a luhár.  

Citát:
"Čiže aj pohľadu zákonov fyziky (alebo minimálne zákonu o entropii) nie je možná samovoľná tvorba zložitejších súborov, lebo na to chýba energia. Ako je teda možné, že na jednej strane je vývoj vesmíru (teda aj Zeme a nás všetkých) taký, že nakoniec sa všetko rozpadne na zriedený elektrónový plyn - čo zodpovedá presne zákonu o entropii a na druhej strane sa nás niekto snaží presvedčiť, že veľmi dlhú dobu sa tu samovoľne skladali atómy tak, že vznikli všetky tieto nám známe vysoko komplikované súbory?"
Odpoveď:
Energia z vnútra zeme, zo Slnka.

Citát:
"Dr. S. A. Austin v roku 1992 odobral stadiaľ vzorku, rozomlel ju, preosial a spracoval na horninový prášok a štyri koncentráty z minerálov...
Tento výsledok hovorí sám za seba a ukazuje dve veci. Po prvé, značnú tolerovanú chybu a veľmi vysoký vek, pričom vzorka bola stará asi 10 rokov."
Odpoveď:
Keď niečo rozomelieš, preoseješ a spracuješ tak dostaneš niečo úplné iné, ako si mal pôvodne.
Čiže je to podvod, pretože ten plyn(argón) Ti z tade unikne, viac o tom podvode napr. tu: NoAnswersInGenesis.org.au Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Citát:
"V Paluxy River, neďaleko Glen Rose v časti horského chrbta Llano Uplift v štáte Texas (USA) v roku 1908 sa našlo veľké množstvo odtlačkov láb dinosaurov a ľudských stôp, dlhých približne 35 cm."
Odpoveď:
Nie sú to ľudské stopy: TalkOrigins.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Citácia:
"V roku 1968 vášnivý zberateľ a hľadač skamenelín W. Meister asi 70 km severozápadne od Delty v štáte Utah kladivkom klopkal na skalu, keď sa odlúpla jedna vrstva a pod ňou sa ukázali dve ľudské stopy, pochopiteľne, skamemené odtlačky. Čo bolo neuveriteľné, jednalo sa o nohu človeka v topánke, ktoré rozšliapli trilobita!"
Odpoveď:
Nie je to stopa topánky, napr. zlom, čo má akože tvoriť rozhranie medzi opätkom a zvyškom pokračuje ďaleko za hranice "stopy" po oboch stranách, viac napr. tu: Paleo.cc Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Citácia:
"Archeológ Dr.R.Gilroy, riaditeľ austrálskeho Mount York Museum, objavil v Austrálii lebku a skamenené stopy obrovských ľudí v blízkosti šľapají brontosaura."
Odpoveď:
Rex Gilroy nie je žiadny Dr, ni iadny riaditeľ múzea, dokonca ni archeológ, ale zrejme iba obyčajný podvodník - tie "stopy" sa nepodobajú na nič ľudské, hoci majú 5 prstov tie sú tak blbo nakreslené, že deti v škôlke to lepšie nakreslia, on uvádza, že je to vraj Yowie: MysteriousAustralia.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Viac tu(pod "Cryptids" CSIcop.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Citácia:
"Juhozápadne od Wintonu vo východnej Austrálii sa našlo veľa stôp, ktoré si môže každý pozrieť (takže priatelia, hor sa do Austrálie), z ktorých vyplýva, že vedľa seba žili také živočíchy, ktoré podľa evolučnej teórie nemohli! vedľa seba existovať."
Odpoveď:
Nič také sa tam nenašlo: en.WikiPedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk DinosaurTrackways.com.au Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Citácia:
"Podobné nálezy ako v Glen Rose sa našli aj Turkménsku (ľudia a dinosauri)."
Odpoveď:
To tiež zrejme nie sú ľudské stopy:
Paleo.cc Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Citácia:
" O skamenených ľudských stopách, ktorých vek sa odhaduje na 150 až 600 miliónov rokov v Kentucky píše časopis Science News Letter."
Odpoveď:
Žiadny taký časopis nejestuvje, zrejme si myslel patavedecký plátok 'Bible "Science" Newsletter'.
Neviem, ktoré "stopy" myslíš, tieto BadArchaeology.net Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ?

Citácia:
"V roku 1927 sa v uhoľnom sloji vo Fisher Canyon, Pershing County (Nevada) našiel neuveriteľný odtlačok topánky. Dá sa na ňom rozoznať dokonca aj akási nitková štruktúra materiálu. Vek odtlačku (nakoľko ide o uhlie) sa odhaduje na 160 až 195 miliónov rokov."
Odpoveď:
Tiež to nepripomína stopu: paleo.cc Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

citácia:
Nie je to náhodou preto, lebo uznanie čo i len jediného nálezu by znamenalo definitívny koniec evolučnej teórii?
Odpoveď:
A čo by z toho mali, keby klamali?
(Kreacionisti na klamstvo majú známe dôvody.)


2.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   14. 7. 2010, 22:35 avatar
Prvá otázka, ktorá sa mi natíska keď som postupne vstrebával všetky informácie, je, ako je to možné, že aj napriek toľkým nejasnostiam, rozporom a novým vedeckým poznatkom, stále je veľká vedecká obec, ktorá tvrdí, že evolučná teória bola skutočnosťou a proces vzniku druhov prebehol tak, ako to Darwin popísal a tým pádom má táto teória v širokej verejnosti punc dôveryhodnosti ? Prečo vlastne tak málo počujeme, čítame a vidíme o všetkých pochybnostiach ? Ako je možné, že sa ignorujú tak závažné dôkazy, ako napríklad skamenené stopy človeka a dinosaura vedľa seba ? Ako som písal, takýchto stôp je veľmi veľa na celom svete a z mechaniky hornín vieme, že museli vzniknúť prakticky v tom istom časovom období, čiže ľudia a dinosaury žili vedľa seba. Stačilo by, aby sa uznal čo i len jeden jediný takýto dôkaz a celá evolučná teória pukne ako bublina z bublifuku.
Prečo vedci - evolucionisti, automaticky považujú všetko čo im nepasuje za podvrh, alebo odbíjajú podobné dôkazy spôsobom: keďže evolučná teória platí, nemôže to tak byť a hotovo, koniec diskusie ? Veď skamenené stopy v pieskovci nie je možné sfalšovať !

Sám tomu úplne nerozumiem. Mám pocit, že takíto vedci sú rovnako dogmatickí a názorovo neprístupní, ako náboženskí fanatici. Mne sa to javí ako sprisahanie, dokonca mnoho krát to má prvky účelovej manipulácie. Každý, kto trochu vystrčí hlavu a príde s niečím, čo by uškodilo evolučnej teórii je zatracovaný, kolegovia ho zosmiešňujú a snahou je minimalizovať mediálnu prezentáciu takýchto poznatkov. Pravdou je to, že s pribúdajúcim časom, novými poznatkami, sa čoraz viacej vedcov otvorene hlási k tomu, že evolučná teória je rozprávkou na dobrú noc a predsa len vychádzajú čoraz častejšie články a knihy, ktoré prinášajú dôkazy, že tak to nemohlo byť.

Veľká väčšina vedcov, ktorí neveria v evolučnú teóriu, začínali pôvodne so svojou kariérou ako evolucionisti. Postupne pod ťarchou dôkazov, boli nútení opustiť svoje presvedčenie. Takým žiarivým príkladom je Dr.Ing. Hans-Joachim Zillmer, ktorý sa pustil do skúmania skamenelín, geologických útvarov, morfológie zemského povrchu, sledu udalostí v čase a podobne. Vo svojich knihách veľmi dobre a jasne popisuje a vysvetľuje všetky paradoxy a nezrovnalosti, na ktoré počas svojej výskumnej práci narazil. Pritom sa neoháňal žiadnym náboženstvom, či zásahom nadprirodzenej sily.

Veľmi pozorne som čítal všetky dostupné materiály. Vo vysvetľovaní evolučnej teórie je veľmi veľa termínov "sa stalo", "potom vznikol", "sa vyvinuli", "prišla doba ľadová" a pod. Nikde som sa nedočítal, akékoľvek vysvetlenie, ako je možné a prečo "sa niečo stalo", prečo "potom niečo vzniklo" alebo prečo "sa niečo vyvinulo". Už som to naznačil v článkoch, pýtam sa úplne vážne, ak vznikol život a druhy slepou náhodou, napriek nulovej štatistickej pravdepodobnosti, ako je možné, že doteraz sa nikomu ani v náznaku nepodarilo vysvetliť vierohodne túto záhadu, nieto ešte dokázať ? Hádam schválne neskryla príroda ten mechanizmus vzniku života ? Veď vážení evolucionisti, stačilo by tak málo a je po diskusii ! Dokážte, že život môže vzniknúť z neživej hmoty ! Máme špičkové laboratória, cyklotróny, výkonné počítače, meracie zariadenia, pomerne značné vedomosti z fyziky, chémie, astronómie, biológia a iných vedných oboroch, tak v čom je problém vážení ? Že by v tom, že to naozaj nie je možné, že sa to tak nestalo a tým je to pre vás nemožné dokázať ? Ja som o tomto presvedčený !

Málo kde vo vede je vidno tak veľký odpor zástancov jednej teórie, voči iným názorom, faktom a dôkazom. Prečo je to tak ? Aká je alternatíva k evolučnej teórii ? Veľmi striktne som dodržiaval v mojich článkov pravidlo, že som sa vyhýbal akejkoľvek špekulácii o inom spôsobe vzniku života. Na záver mi ale dovoľte niečo k tomu napísať. Prirodzene, z elementárnej logiky vyplýva, ak nebol vznik života a druhov spôsobený slepou náhodou a len pôsobením prírodných zákonov tak ako ich poznáme, aké alternatívy zostávajú ? Pravdepodobne len dve. Prvá, sme výsledkom inteligentného dizajnu, druhá, sme vytvorení mimozemšťanmi, hoci tu by sme sa mohli pýtať, kto potom stvoril mimozemšťanov? Ak niekoho napadne ešte nejaká iná možnosť, rád sa nechám poučiť. A tu je podľa mňa podstata problému. Ľudia a vedci, ktorí majú zakódovaný materialistický svetonázor, sú podľa mňa väčší dogmatici ako ľudia s iným svetonázorom. Jednoducho im prekáža čo i len myšlienka na inú možnosť, nechcú a doslova nemajú záujem nechať sa presvedčiť relevantnými dôkazmi, nechcú vôbec o tejto možnosti rozmýšľať a diskutovať, lebo im to nepasuje. Pravdepodobne majú pocit, že ak by pripustili pochybnosti, ponížili by sa sami pred sebou, pred známymi a vedeckou obcou. Taktiež majú strach z toho, aké následky by mal otras ich svetonázoru, ak by museli pripustiť nezmyselnosť evolučnej teórie. Títo ľudia nepotrebujú a nechcú iné vysvetlenie, ako to, že sme tu slepou náhodou ! Toto sa netýka len vedcov. Hocijakí ľudia s tým majú vážne problémy. Potvrdilo sa mi to pri viacerých diskusiách so známymi, jednoducho sa ignorujú akékoľvek fakty, dôkazy. Ja sa nikoho nikdy nesnažím na silu presviedčať. Zaujímavosťou je, že hoci väčšina ľudí nechce pripustiť za žiadnych okolností žiadne argumenty, radi o tejto téme diskutujú. Väčšinou ale bez nejakých hlbších poznatkov k danej téme. Najväčším paradoxom je (stalo sa mi to viackrát), keď navrhnem niekomu, aby si overil fakty (je jedno z akého zdroja), stretnem sa s odmietavým stanoviskom, zdôvodneným tým, že dotyčný to nepotrebuje, lebo on vie, že evolučná teória je dokázaná ! Hotovo ! Z toho mi vyplýva záver, že mnohí ľudia nemajú záujem a ani sa nechcú dozvedieť pravdu, lebo by im mohla nabúrať svetonázor, ktorý im vyhovuje a podľa ktorého žijú !

Ďalším dôvodom, ktorý vidím, je to, že evolučná teória vysvetľuje ľuďom na všetkých úrovniach vzdelania pôvod ľudstva jednoduchým, plagátovým spôsobom, s trochou odbornej hatlatiny. Ľudia vo všeobecnosti radi inklinujú k jednoduchým vysvetleniam a riešeniam. V histórii je takých príkladov neúrekom. Nakoniec, napadol ma jeden príklad, ktorý je aktuálny práve dnes. Náš premiér vyhlásil, že za ekonomickým úspechom Slovenska je iba statočná a poctivá práca ľudí a žiadne pravicové reformy, pričom každý čo len trochu vzdelaný človek vie, že je to populistický dríst. Myslíte si teraz, že tomu nik neverí ? Tak to by ste sa čudovali, koľkým ľuďom vyhovuje takéto primitívne vysvetlenie a videnie sveta a radi tomu uveria, lebo sa im to hodí, je to jednoduché a pohodlné pre nich, nemusia počúvať a rozmýšľať čo hovoria rôzni ekonómovia a ospravedlňuje to ich svetonázor (v tomto prípade dôvera a obdiv k populistickému politikovi). Keby to nebodaj ešte podporili dvaja, traja múdro sa tváriaci "vedci" v bielych plášťoch, zopárkrát by sa to v médiách zopakovalo, boli by sme prekvapení, koľkí by to papagájovali ako svätú pravdu. Tento jednoduchý príklad ukazuje na to, ako veľká časť ľudí túži po jednoduchých riešeniach, tak to bolo aj v prípade evolučnej teórie, ktorá aj napriek svojej primitívnosti zaznamenala taký nebývalý úspech.

Existuje tu ešte veľa legitímnych otázok, na ktoré ani zďaleka neexistujú odpovede, minimálne ja som sa o nich nikde nedočítal a ani som nepočul žiadne vysvetlenia. Tak napríklad, nech mi evolucionisti vysvetlia, ako je možné, že existuje jednobunkový organizmus, ale neexistuje dvoj, troj, dokonca ani štvorbunkový, až päťbunkový (ani sa nikdy žiadne stopy po takýchto organizmoch nenašli) ? Kde sa tieto organizmy podeli, alebo mi chcete nahovoriť, že evolúcia skočila z jednobunkového priamo na päťbunkový ? Veď predpokladom sú pomalé, pomaličké zmeny a rozdiel medzi jednobunkovým organizmom a päťbunkovým je obrovský !
Je množstvo paradoxov v rámci evolučného vývoja. Napríklad, ak je človek na najvyššom stupni vývoja, aká je evolučná výhoda, že pri pití nemôže zároveň aj dýchať, kým opica môže ? Veď to je krok dozadu, ak takýto systém už je vyvinutý a pri vyššom stupni vývoja degeneruje ? Podobných príkladov je spústa.
Ako je možné, že je taká striktná pohlavná nekompabilita medzi jednotlivými druhmi, ak sme z jedného spoločného predka, teda z jednej DNA ? Logicky by som čakal niečo iné.

Nakoniec predsa len citáty. Hovorí americký molekulárny biológ Jonathan Wells:
"Dogmatickí darwinisti začínajú s tesným obmedzovaním interpretácie dôkazov a tvrdením, že to je jediný spôsob prevádzkovania vedy. Kritici dostávajú punc nevedeckosti, upiera sa im možnosť publikovať príspevky v hlavných časopisoch, ktorých vydavateľské grémiá ovládajú dogmatici. Kritikom sa odopiera podpora zo strany štátnych orgánov, ktoré postupujú navrhované projekty k "kolektívnemu" posudzovaniu dogmatikmi, a tak sú kritici pozvoľna z vedeckej komunity vytlačovaní. V tomto procese všetky dôkazy proti darwinovskému názoru jednoducho miznú, rovnako ako svedkovia proti mafii. Alebo sa dôkaz pochová v špecializovaných publikáciach, kde ho nájdu len špecialisti. Akonáhle sa umlčia kritici a všetky dôkazy sa zmetú pod koberec, dogmatici prehlásia, že vedecká debata o ich teórii práve prebieha a že proti nej nie sú žiadne dôkazy."

Dr. Ing. Hans-Joachim Zillmer:
"Ešte počas vykopávok roku 1996 som bol presvedčený, že naša Zem je stará, a vychádzajúc zo spoločných skamenených stôp som usúdil, že ľudia na nej žili spolu s dinosaurami už pred 64 miliónmi rokov. Potom som sa pusti do písania tejto knihy. No v zmysle nášho vedeckého obrazu sveta sa nedali vyriešiť ani jednoduché otázky. Určité fenomény sa nedajú vysvetliť bez toho, aby človek nemusel argumentovať množstvom náhod a zázrakov. Evolučný systém sa zdá jasný na prvý pohľad; no pozor - neodporúča sa klásť jednoduché konkrétne otázky, ak chcete namiesto vysvetlenia, že do deja vstúpila pozitívne pôsobiaca náhoda, zjavne všadeprítomná, počuť aj logicky správne a presvedčivé odpovede. Kritické poznámky už vôbec nie sú prípustné ! Naša zmeravená predstava sveta je taká krehká, že by ju narušili už i tie najslabšie otrasy. Muselo by dôjsť k vytvoreniu otvoreného a flexibilného obrazu sveta, aby sa doň dali kedykoľvek bez problémov integrovať nové poznatky. Žiaľ, zvolila sa práve opačná cesta. Obhajujú sa zastarané myšlienky biológov a geológov 19. storočia a robia sa pokusy vtesnať najnovšie vedecké poznatky do obmedzeného vedomostného obzoru prežitých duchovných kapacít."

Týmto sériu mojich článkov končím. Každý si môže urobiť obraz o tejto téme sám. Ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zúčastňovali na diskusiách, prípadne mi písali na mailovú schránku, bolo to pre mňa veľmi povzbudzujúce. Nadrel som sa na týchto článkoch dosť, ale myslím, že to stálo za to.

Najviac autor čerpal z kníh autorov:
Dr. Ing. Hans-Joachim Zillmer
Lee Strobel
Dr. Milan Baumann
A dokumentárnych filmov v 6 častiach od autora:
Prof. A.E.Wilder-Smith,Ph.D.,Dr.Sc.,F.R.I.C


43.
označiť príspevok

farmakum žena
   15. 7. 2010, 17:13 avatar
Mňa zaujali Tvoje tvrdenia o nemožnosti evolúcie, ktoré opieraš o druhú vetu termodynamickú. Pokiaľ si dobre pamätám, my sme sa v škole učili: " Nemožno zostrojiť cyklicky pracujúci stroj, ktorý by iba odoberal teplo zo zásobníka a konal rovnako veľkú prácu, čím by teplo opäť vracal. " A na margo entrópie sme sa učili, že je to veličina, ktorá je mierou neusporiadanosti častíc určitej sústavy, je to veľičina, podľa ktorej sa dá predpokladať samovoľnosť deja. Teda dej bude prebiehať tým smerom, ktorým sa jeho entropia ( miera neusporiadanosti častíc ) zvyšuje. Napr. ľad sa topí lebo miera usporiadanosti častíc v ľade je vysoká (voda kryštalizuje v kubickej sústave) a kvapalná voda netvorí kryštalickú sústavu (molekuly sú voľné).
Teda toto by malo len potvrdiť evolučnú teóriu, pri ktorej počet druhov narastá, teda zvyšuje sa neusporiadanosť sústavy. Alebo to je inak??


107.
označiť príspevok

carybdeida
   17. 7. 2010, 12:52 avatar
Ten argument jeho k druhej termodynamickej vete je úplne zbytočný a zavádzajúci, nutnosť nárastu entropie je len u izolovanej sústavy a Zem ani biosféra ani slnečná sústava nie sú izolované systémy a preto v nich môže entropia v pohode aj klesať, za izolovaný systém možno považovať iba ak celý vesmír a ani to nie je isté, entropia vesmíru vraj narastá, takže je to ok.
Súhlasí ruwolf


111.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 15:46 avatar
Citát:
"Ako som písal, takýchto stôp je veľmi veľa na celom svete a z mechaniky hornín vieme, že museli vzniknúť prakticky v tom istom časovom období, čiže ľudia a dinosaury žili vedľa seba."
Odpoveď:
Lži. Aj tých podvodov je málo.

Citát:
"Stačilo by, aby sa uznal čo i len jeden jediný takýto dôkaz a celá evolučná teória pukne ako bublina z bublifuku."
Odpoveď:
Hurá! Konečne niečo pravdivé. Áno, stačil by 1. Ale sa zatiaľ nenašiel.

Citát:
"Mám pocit, že takíto vedci sú rovnako dogmatickí a názorovo neprístupní, ako náboženskí fanatici."
Odpoveď:
Máš vadný dojem (navodzovaní tupými biblickými kreacionistami?).

Citát:
"Veľmi pozorne som čítal všetky dostupné materiály."
Odpoveď:
Lož. To Ti neuverí ni vlastná mater.

Citát:
"Hádam schválne neskryla príroda ten mechanizmus vzniku života?"
Odpoveď:
Skryla. Zem aj život od vtedy prešli takými brutálnymi zmenami, že po počiatkoch života nie nezostalo ni stopy.

Citát:
Máme špičkové laboratória, cyklotróny, výkonné počítače, meracie zariadenia, pomerne značné vedomosti z fyziky, chémie, astronómie, biológia a iných vedných oboroch, tak v čom je problém vážení?
Odpoveď:
Laboratóriá máme z tohto poľhadu úplne primitívne - nedokážu manipolovať s jednotlivou molekulou v bunke.
Výkonné počítače nemáme - to, čo máme (a nazývame najvýkonejšími počítačmi), je na také niečo, ako simulácia vzniku života - veľmi biedna a "nekonenče" pomalá kalkulačka.

Citát:
"Aká je alternatíva k evolučnej teórii?"
Odpoveď:
No aká? Ja žiadnu nepoznám...

Citát:
"Pravdepodobne len dve. Prvá, sme výsledkom inteligentného dizajnu, druhá, sme vytvorení mimozemšťanmi, hoci tu by sme sa mohli pýtať, kto potom stvoril mimozemšťanov?"
Odpoveď:
Presne tak isto sa môžme pýtať: Kto stvoril (nekonečnezložitého) kreátora?

Citát:
"Ľudia a vedci, ktorí majú zakódovaný materialistický svetonázor, sú podľa mňa väčší dogmatici ako ľudia s iným svetonázorom."
Odpoveď:
Tak to asi nepoznáš žiadneho skeptika.

Citát:
"Jednoducho im prekáža čo i len myšlienka na inú možnosť, nechcú a doslova nemajú záujem nechať sa presvedčiť relevantnými dôkazmi, nechcú vôbec o tejto možnosti rozmýšľať a diskutovať, lebo im to nepasuje."
Odpoveď:
Vôbec nie. Ja sa naopak vždy teším, ak niekto príde na DFko, čo pochybuje a chce diskutovať.
Žiaľ, dosiaľ vždy sa z toho vykľul len tupý fundamentalista.
Alle nádej zomiera posledná, tak stále čakám.

Citát:
"Pravdepodobne majú pocit, že ak by pripustili pochybnosti, ponížili by sa sami pred sebou, pred známymi a vedeckou obcou."
Odpoveď:
Mňa názory iných nezaujímajú. Dôležitá je pre mňa pravda.

Citát:
"Taktiež majú strach z toho, aké následky by mal otras ich svetonázoru, ak by museli pripustiť nezmyselnosť evolučnej teórie."
Odpoveď:
Aký strach? Strach pred skutočnosťou? Ten nemám. Skutočnosť je a tú nezmením tým, že ju budem popierať.

Citát:
"Ďalším dôvodom, ktorý vidím, je to, že evolučná teória vysvetľuje ľuďom na všetkých úrovniach vzdelania pôvod ľudstva jednoduchým, plagátovým spôsobom, s trochou odbornej hatlatiny."
Odpoveď:
To je lož.

Citát:
"Tak napríklad, nech mi evolucionisti vysvetlia, ako je možné, že existuje jednobunkový organizmus, ale neexistuje dvoj, troj, dokonca ani štvorbunkový, až päťbunkový (ani sa nikdy žiadne stopy po takýchto organizmoch nenašli)?"
Odpoveď:
A čo je na tom divné? Prečo by musel jestvovať?
Inak, niektoré baktérie žijú v dvojiciach či štvoriciach.

Citát:
"Veď predpokladom sú pomalé, pomaličké zmeny a rozdiel medzi jednobunkovým organizmom a päťbunkovým je obrovský!"
Odpoveď:
Ako si na to prišiel, že je tam obrovský rozdiel?

Citát:
"Je množstvo paradoxov v rámci evolučného vývoja. Napríklad, ak je človek na najvyššom stupni vývoja, aká je evolučná výhoda, že pri pití nemôže zároveň aj dýchať, kým opica môže ? Veď to je krok dozadu, ak takýto systém už je vyvinutý a pri vyššom stupni vývoja degeneruje? Podobných príkladov je spústa."
Odpoveď:
Veď to je len proti kreácii. V prírode zväčša niečo vzniká na úkor niečoho iného. Čo je na tom divné?

Citát:
"Ako je možné, že je taká striktná pohlavná nekompatibilita medzi jednotlivými druhmi, ak sme z jedného spoločného predka, teda z jednej DNA ? Logicky by som čakal niečo iné."
Odpoveď:
Nie je tam striktná nekompatibilita: Mačkovité šelmy sa krížia, rôzne druhy delfínov a kosatiek sa tiež krížia a pod.


3.
označiť príspevok

Boris muž
   14. 7. 2010, 22:55 avatar
Pre mna znie evolucna teoria prilis fantasticky.. Samozrejme, ze nepopieram program, ktoremu hovorime evolucia.. ALe o jeho skutocnom charaktere a spravani vieme celkom malo a niektore poznatky sa nedaju zlucit s inymi.. je celkom mozne a z urcitych pohladov aj pravdepodobne, ze nieco muselo dat tieto zakony do platnosti.


4.
označiť príspevok

marska
   14. 7. 2010, 22:58 avatar
Boh, znie reálnejšie...


5.
označiť príspevok

Boris muž
   14. 7. 2010, 22:59 avatar
mozno nie zrovna podla nabozenskych predstav...


6.
označiť príspevok

marska
   14. 7. 2010, 23:02 avatar
teda podľa akých PREDSTÁV? 


7.
označiť príspevok

Boris muž
   14. 7. 2010, 23:05 avatar
podla predstav nadobudnutych z dostupnych informacii?


9.
označiť príspevok

marska
   14. 7. 2010, 23:08 avatar
takže to z oboch strán znie rovnako fantasticky

strašne sa mi napríklad páči tá teória ako sa látky zlučovali do zložitejších reťazcov až vznikly aminokyseliny etc.

a 2Pac - Viko: problém evolučnej teórie je jediný, že nie je ešte kompletná


11.
označiť príspevok

Boris muž
   14. 7. 2010, 23:21 avatar
marska stale nechapes podstatu tejto problematiky. Ked aj evolucna teoria bude kompletna boh vie kedy a ci vobec, tak aj tak to neznamena nic, pretoze len opisuje isty jav, ktory podlieha svojim zakonitostiam.. otazka samotnych zakonov, ktore drzia pohromade vesmir-hmotu a davaju mu istu motoriku-zivot je tabu.. Veda ich len opisuje no nevysvetluje ich zdroj.. tie zakony si predstav ako programy v pocitaci.. pomocou tychto zakladnych programov mozes zacat postupne stavat co ja viem operacny system.. Nasa veda studuje ten operacny system a zistuje, ze je vsetko viazane k zakladnym programom ale tie dalej nerozobera.. nema ako. nevysvetluje preco hmota drzi po kope, vysvetluje len ako drzi po kope. Nevysvetluje preco sme, len ako, aky sme.
pre lepsie porozumenie sa mi pacilo toto..
Existenciu jedinej Skutočnosti, Boha, objavili a popísali mudrci a svetci všetkých dôb, krajín a náboženstiev. Nie je myšlienkovou konštrukciou, rozumom vymysleným filozofickým záverom, ale priamou a osobnou skúsenosťou tých, ktorí sa vydali cestou hladania rýdzej pravdy o sebe, o svete a sile a inteligencii, ktorá ich stvorila. Objav jedinej Skutočnosti je výsledkom osobného experimentu. Je to postup všeobecne prijímaný aj vo vede, kde je vždy na prvom mieste experiment a potom na druhom teória, ktorá ho vysvetľuje. Západná filozofia bohužiaľ volí opačný postup, snaží sa dopátrať Boha rozumom. Rozum však nemôže poznať Skutočnosť, ktorej je časťou, môže si len vytvoriť názor na Pravdu na základe vlastnej skúsenosti, ale len pokiaľ ju má. Tento názor je však len popisom Skutočosti pomocou slov a Pravde samotnej je vzdialený ako tlačené A jeho zvuku.


12.
označiť príspevok

marska
   14. 7. 2010, 23:24 avatar
prd z takej osobnej skúsenosti...práveže ide o konštrukciu etc

a práve tebe nedopína, problém opíšem, aby som sa dostal k jeho podstate etc, to že sme niekde na začiatku chodníka poznania nič neznamená a to, že si len niekto nevie predstaviť, že by to šlo nejako vedecky vysvetliť tiež nič neznamená...
iste vždy je tu aj možnosť Boha


15.
označiť príspevok

Boris muž
   14. 7. 2010, 23:35 avatar
prd mas v gatiach.. si arogantny, pretoze ja mam tiez skusenost a tym, ze opovrhujes touto skutocnostou opovrhujes aj mnou. takze si bud naser, alebo pocuvaj.. mas dve moznosti  
ak tupo nacuvas vede, ktora v podstate stale nic nehovori.. a ona nic nehovori len opisuje.. tak si tiez len fanatik, ktory veri svojej osobnej predstave viac, ako tomu, co dokaze skutocne vnimat a spracovat.. tvoje najlepsie stanovisko, ake mozes mat, je ze nevies. Moje stanovisko je na zaklade osobnej skusenosti podstatne blizsie k stvoritelovi, ci vsevedomiu. Ale nevylucujem ani to, ze sa to da inak vysvetlit.. pokial na to ine vysvetlenie najdem, tak sa moje stanovisko v otazke k bohu vrati na - neviem.
otazka viery, ci boha je vseobecne velmi hakliva.. no pri nej sa da vidiet v cloveku co je zac.. pretoze ten, kto ide nieco tvrdit je proste klamar nech je kto chce, co chce.. ci uz tvri to ci ono.. nasa skusenost je len osobna tym padom neobjektivna v oboch pripadoch, ci uz zastavas myslienku boha, alebo nie.


17.
označiť príspevok

marska
   14. 7. 2010, 23:40 avatar
heh, tak to si potom arogantný ty, veď detto píšem a ja tvojou skúsenosťou neopovrhujem len ju ozaj beriem ako tvoju OSOBNÚ a TVOJU...
s tým, že veda (a píšeš zas "v podstate stale nic nehovori" ešte nič nehovorí mi opäť dáva za pravdu - opäť metafora s chodníkom.. aha a aj ja mám skúsenosť a to, že nič nie je 
a k /16. skúmaný následok, ktorého skúmaním sa približujeme k prvotnej akcii...


19.
označiť príspevok

Boris muž
   14. 7. 2010, 23:54 avatar
si velmi slaby filozof, ale ako vies a som ti vela krat aj pisal, ze mas filipa.. mozno neskor sa zacnes chytat na to, co sa ti snazim povedat.. opisovanie udalosti-deju nieje udalost sama. samotny dej nezahrna pricinu. a preto velmi pochybujem, ze sa vede niekedy vobec podari najst objektivny sposob, ako tento fenomen opisat, ci objasnit.. cokolvek.. vnimas pracu vedy stale ako dokazovanie niecoho, ale ona nic nedokazuje.. stale len opisuje a tiez miesat vedu s bohom je zvlastne.. mikrob v skumavke chce opisat labak pritom nevidi ani len na sklo - nevie ze je v skumavke..
zakladny fail.. ze nic nieje nieje ziadna skusenost.. nic je len nic. nic je len nevedomost.. ako vieme tak nic v nasom svete nieje skutocne nic .. ja som mal skusenost az v tridsiatke.. tym nevravim, ze to ma nieco spolocne s vekom.. len, ze nikdy nevies a nikdy nehovor nikdy.
ja neuznavam natahovacky ala foton ruwolf.. tu niet co dokazovat.. obaja len nieco opisuju a niekedy v podstate vravia to iste len z ineho uhlu.. je to fanatizmus a nie objektivny pohlad na celu zalezitost.


20.
označiť príspevok

marska
   15. 7. 2010, 00:05 avatar
mi Boris hovorí 
skrze opis sa dostávaš k samotnej podstate, je to ťažko uchopiteľná predstava v takom širokom merítku...
áno, vedu s Bohom miešať je riadny bullshit
je to skúsenosť, vychádzajme z predpokladu, že "tam hore" ozaj nie je nič, tebe sa podarí prekonať celé ľudstvo a nahliadnúť až tak ďaleko, až "tam hore" a tam skutočne nič nie je, máš tú skúsenosť... nevidím v tom žiaden fail 

hej inak čakám, kedy do týchto tém doletí ruwolf 


21.
označiť príspevok

marska
   15. 7. 2010, 00:10 avatar
idem spať, ťažký deň predo mnou a tu je pesníčka, príjemnú zábavu 

http://www.youtube.com/watch?v=CJo_qp4rk-g Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Boris


22.
označiť príspevok

Boris muž
   15. 7. 2010, 00:12 avatar
jaj to si myslel tak, ze ak clovek naozaj dosiahne hranice vesmiru, pripadne nahliadne aj do inych dimenzii a tak dalej? v tom, pripade ano mohol by naozaj to takzvane nic dokazat   no napriklad dosiahnut hranice naseho - nam znameho vesmiru je udajne akokolvek nedosiahnutelne.. ani len predstava ako nejestvuje.. ale ved uvidime teda my konkretne uz asi neuvidime..


16.
označiť príspevok

Boris muž
   14. 7. 2010, 23:37 avatar
a premyslaj.. vyvoj buniek, evolucia sama, vsetok ten pohyb bude vzdy len skumany nasledok.


8.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   14. 7. 2010, 23:05 avatar
Ide oto že je plno dôkazov otom že Evoluciou život vzniknut nemohol, ale ludia tomu kludne veria, ani si to neoveria, pretože tí čo to tam riadia su obycajny klamari ktorý vyhlasia že je Evolucia dokazana, a takto sa to klasmtvo rozšíri medzi ludí, a potom upada viera v Boha.


23.
označiť príspevok

ranexil muž
   15. 7. 2010, 00:18 avatar
Viko-Ak sa v tom šturas , este maly postreh, vhodne by bolo vzhladom na prax dneska, pozistovat cosi o kontaktoch pana Ch. Darwina a jehop sucastnikoch- v aakom boli vzajomnom vztahu, ake lobby vtedy frcalo atp. Lebo evolucia sa skor zda byt politikou, nez vedeckou tezou, ktorá funguje spolahlivo. Teda iba obycajne pretlacenie teorie kamasa mnohych kamosov na vyznamnych miestach?


10.
označiť príspevok

Nadja žena
   14. 7. 2010, 23:19 avatar
Viko, a nemôžeš nám sem zopár dôkazov hodiť na plac?


13.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   14. 7. 2010, 23:25 avatar
tu su niake = www.memento.junweb.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk , bb.casd.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk ale pozri moje ostatne temy mam tam toho ovela viac.


14.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   14. 7. 2010, 23:28 avatar
Milony programov v živej prirode, ktore koduju miliony rôznych funkci, tvarov, procesov a tiel ukazuju na inteligentneho projektanta a konstruktera - preto nebol dnes spozorovany vznik ani jedineho programu bez pôsobenia inteligencie. Keby im to myslelo. zoberte si len vznik života, všetky pokusy ukazuju že život sa nemohol vytvorit samovolne z neživej hmoty, pretože neživa hmota nevie urobit program (DNA) a všetok život je zavisly na programe.Napriek tomu sa tato nehoraznost kludne učí na školach. teda že kedysi dávno kdesi sa neživá hmota sama od seba oživila a sama si vytvorila program pre svoju reprodukciu, bez programátora, mysliaceho tvorca. Je to lož, ktorú učitelia bez mihnutia oka vnucujú študentom na školách, v rozpore s vedeckými výsledkami. Kde su miliardy chybajucich medziclankov ? Chýbajúce medzičlánky nechýbaju, pretože nikdy žiadne neexistovali. Len chybná teória evolúcie ich vyžaduje. Keby sa totiž všetky zvieratá vyvíjali, ako to učí darvinizmus, museli by ich byť všade (nielen na dne mora) miliardy miliárd. Navyše by ti živí tvorovia, živé medzičlánky, museli žiť! Prečo by všetky vymreli? A prečo by ti, čo vymreli, nenechali žiadne skameneliny? Nie je to podozrivé? Už Darwinovi to bolo divné a nevedel si s tým rady: prečo máme skameneliny len rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov, cicavcov alebo ľudí, a Nie miliardy "medziryb a medziobojživelníkov, medziopic a medziludí". Nie je žiadny dôvod, aby potrebný súčasný človek nepokračoval vo svojich živých exemplároch až k opiciam - takže by ste si kládol otázku: je to ešte človek alebo už opica? Môžem ho zabiť (a napriklad zjesť) ako každé iné zviera, alebo to bude už chápané ako vražda a kanibalizmus? Na tomto jednoduchom príklade, ktorý ale platí medzi absolútne všetkými živými tvormi, vidíte, ako je evolučná teória nezmyselná. Štatisticky je neúnosné, aby existovali milióny a miliardy hotových tvorov vo zkamenelinách (rýb, obojživelníkov atď) a práve tie medzičlánky zrovna ako naschvál evolucionistom chýbali - pre to nie je zo štatistiky žiadny dôvod a neexistuje žiaden mechanizmus (geologický, napríklad), ktorý by práve zrovna len tie medzičlánky vyhubil a odstránil zo sedimentov, zo skamenelín. Z tohto pohľadu sa javí ako prirodzenejšie a pravdivejšie, že medzičlánky si umelo vymysleli evolucionisti, ale že nikdy neexistovali. Hľadá sa niečo, čo nikdy nebolo.


18.
označiť príspevok

ranexil muž
   14. 7. 2010, 23:53 avatar
Ja vidím princip vzniku života v casovom paradoxe, ktorý posobí iluzorne -matuco, kedze sa da pozorovať akysi vyvoj v línii času. Lenže ak existuje viacrozm,erny vesmír-teda viac nez 3+ čas , tak je skor jasne , že vsetko uz bolo co bude a ci bude co bolo je jedno. Sme vlastne iba zajatcami svojho trojrozmerneho vnímania vesmiru a rpeto su nase teorie typu Darwin zodpovedajuce nedostatocnemu poznaniu fungovania multiverza. Je dost dobre mozne , že vesmir sa "aktualizuje" a javí sa to ako skok, može prichadzat za istych konstelacií k prejavom vplyvu sameho času a su presunute veci, z buducnosti v minulost a tým sa javia , ako naozaj fantasticke. Avsak, ten ,kto trosku číta nejake veci vie, že toto sa neda vyvratit a može to stat za mnohymi javmi. Legendy pricasto spominaju divne veci, a vie sa aspon teoreticky o tzv. mikrociernych dierach , stret s takymto objektom narobí iste roznu paseku, aj co sa času týka..., ale to ma len napadlo, ako argument, aby bolo aspon priblizne jasne, ze je možne, že su mechanizmy, ktoré nam kaslu nato, ze dnes je dnes a zajtra je zajtra, lebo zajtra moze byt pre ne včera.


24.
označiť príspevok

Fotón
   15. 7. 2010, 00:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   15. 7. 2010, 02:57 avatar
diky, poznam to, a prečo sem už nechodis ? budem tu rôzne veci pridávat, zišiel by sa mi spoločník, aj tu prebieha diskusia = www.tyzden.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk , o Evolucii a o stvorení, možeš kuknut, a vyjadrit sa.  
pozri: wwww.memento.junweb.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


33.
označiť príspevok

Fotón
   15. 7. 2010, 08:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   15. 7. 2010, 03:15 avatar
Dôkazy existencie Boha, pravdivosti Biblie a kresťanstva sú dostatočné:

Dodnes nie je dokázané, ako vznikol vesmír a život. Všetky vedecké teórie o vzniku vesmíru a života, okrem stvoriteľskej, majú obrovské vedecké nedostatky. Vedecké dôkazy priamo vylučujú napr., že existoval veľký tresk. Dôkazy nasvedčujú tomu, že svet stvoril Boh.

Prekvapením možno bude, že evolučnú teóriu dôkazy tiež jednoznačne vylučujú.


34.
označiť príspevok

fajer
   15. 7. 2010, 09:06 avatar
Dôkazy nasvedčujú tomu, že svet stvoril Boh. Stále ale nevieme ktorí,na svete ich uctievajú niekoľko sto.Je smiešne a trápne,že vi veriaci sa za boha neviete dohodnúť,ktorí je ten praví a preto sa medzi sebou vyvraždujete...Toto robia len primitívne kmene v daždových pralesoch Amazonky...


35.
označiť príspevok

rains
   15. 7. 2010, 09:13 avatar
pravdivost biblie? knihy pisanej 300 rokov po jezisovej smrti a rukou cloveka? to radsej uverim tomu ze Koran diktoval osobne Gabriel Mohamedovi.
ked je vsetko tak jasne, nechapem na co sa investuju miliony do vedy a vyskumu vesmiru, na keru mariju stavali cyklotron v CERN-e.
co zbytkove ziarenie po velkom tresku?
a kde su dokazy existencie vaseho Boha???


27.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   15. 7. 2010, 03:19 avatar
dodatok aj tu nieco o Evolucí = veda.vargad.net Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


28.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   15. 7. 2010, 03:28 avatar
Je tomu teprve l00 let, co se v dějinách lidstva rozšířil neuvěřitelný názor, že náš svět nemá žádnou inteligentní příčinu. Některé státy toto tvrzení dokonce vyhlásily jako svoji oficiální ideologii. Za komunismu stačilo přečíst z Bible: “Blázen říká v srdci svém, není Boha”, a už si pro vás mohli přijet. Protože soudruh prezident “dobře věděl”, že Bůh není, a nazývat ho za to bláznem, je urážka státu i Strany.

Ateizmus se šíří světem jen díky náhradnímu náboženství, protože každý člověk, má-li žít, musí něčemu hluboce věřit. Tímto náhradním náboženstvím je pro mnohé lidi víra v evoluci, učení o vývoji. Tato víra má tři základní články:
Vše na světě je, ve svém základu i původu, pouze hmotné povahy. Ostatní věci jsou pouze vedlejší projevy hmoty – tedy i radost, smutek, soucit, … láska.
Vše na světě je v procesu dlouhodobého sebezdokonalování. Hmota je schopna, i bez konstruktéra, programu či informace, sama od sebe, shodou okolností, dosáhnout té nejvyšší organizace, jakou známe - vytvořit člověka. V průběhu času tak hmota ožila a začala myslet, cítit a … milovat.
Vše na světě je relativní, tedy i mravní zásady a zákony. Protože neexistuje žádná nadřazená forma života, má člověk jedinou odpovědnost za své myšlení a jednání jen vůči společenským dohodám a svému vlastnímu svědomí. A to je také relativní.

Tyto tři body evoluční víry dnes přijímají miliony lidí. Miliony slušných lidí se opírají o teorii, kterou vyznávali také ti nejmasovější vrazi v dějinách lidstva.

Darwinův nápad, že člověk je jen o něco více vyvinuté zvíře, podnítil ve dvacátém století mnohé vylepšovatele lidského rodu k tomu, aby tomuto vývoji pomohli ve výběru té lepší rasy, nebo pokrokovější společenské třídy. Komunismus a fašismus by bez evoluční teorie nemohly existovat (viz Hitlerův “Main Kampf” nebo Engelsovo “Podíl práce na polidštění opice”). Tito bojovníci za evoluční víru za sebou v tomto století zanechali tolik mrtvých (asi jako polovina populace USA), že v porovnání s nimi je inkvizice a křižácké války asi jako váš plat ku HDP Evropské unie.

Evoluční víra je vírou v ty nejfantastičtější zázraky, jaké se nedějí ani v pohádkách a bájích. Jsou to totiž zázraky, které nikdo nepůsobí, které se dějí jen tak samy od sebe.

Při každém normálním zázraku totiž stojí v pozadí někdo, kdo má tajemnou moc. Žábu promění v prince kouzelník či víla se svojí magickou hůlkou. V evoluci se přeměna žáby v prince (tedy obojživelníka v člověka) koná bez kohokoli. To je ale nejen proti všem pravidlům každé slušné pohádky, ale také proti všem pravidlům vědy.

Není omyl jako omyl. Některému se zasmějeme a život jde dál. Avšak po Darwinově omylu život dál nešel. Zastavil se, a to více než 100 miliónům lidí. Zesílil rasismus (19), milióny potratů jsou obhajovány neplatným biogenetickým zákonem. Hitler odvodil svůj boj (Mein Kampf) z Darwinova nesmyslu (boj o život) a další masový vrah, Stalin, ztratil víru v Boha při četbě vědecky bezcenného Darwinova díla O vzniku druhů. Současný nárůst zločinnosti úzce souvisí s ateismem a ten je nemyslitelný bez náhradního náboženství - evoluční ideologie. V evoluci - té lidmi věřené a lidmi prováděné - umírají mnozí, aby jeden žil. Bohu věrní lidé vědí, že musel zemřít j e d e n , aby m n o z í mohli žít. Ježíš Kristus čeká i na tebe.


29.
označiť príspevok

fajer
   15. 7. 2010, 07:16 avatar
Současný nárůst zločinnosti úzce souvisí s ateismem a ten je nemyslitelný bez náhradního náboženství -počúvaj ty zajac,kresťania by nemali klamať,pozri si štatistiky,koľko veriacich a koľko ateistov sedí vo väzení...k tým tvojim hlúpostiam,je zbytočne sa vôbec vyjadrovať.Najpádnejším dôkazom o nedokonalosti tvojho boha sú ateisti,nepotrebujú ho na nič.Prečítaj si niečo o zločinoch náboženstva,náboženstvo je zlo,ktoré je príčinou všetkého zla,,,,....


36.
označiť príspevok

rains
   15. 7. 2010, 09:18 avatar
nasilie spojene s ateizmom...tuna sa pozri na kristuskara, najvacsieho na svete, co roznasa demokraciu, slobodu a Boha po celom svete: www.izurnal.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
co nabozesnek vojny v Afrike? aj to je dokaz ateizmu?
vyvrazdovanie Albigencou Rimom...zase ateizmus?? krastania vrazdili krastanov!!!!!!!!!!!!


30.
označiť príspevok

fajer
   15. 7. 2010, 08:36 avatar
Ateizmus se šíří světem jen díky náhradnímu náboženství, protože každý člověk, má-li žít, musí něčemu hluboce věřit.- Jedna ničím nepotvrdená hlúposť...


31.
označiť príspevok

fajer
   15. 7. 2010, 08:42 avatar
Evoluční víra je vírou v ty nejfantastičtější zázraky, jaké se nedějí ani v pohádkách a bájích. Jsou to totiž zázraky, které nikdo nepůsobí, které se dějí jen tak samy od sebe. Dalšia hlúposť-máš nejaký tologický dôkaz o opaku??????


32.
označiť príspevok

fajer
   15. 7. 2010, 08:47 avatar
Toto je dôkaz o mentálnej retardácie pisateľa-!!!!!!!!

Není omyl jako omyl. Některému se zasmějeme a život jde dál. Avšak po Darwinově omylu život dál nešel. Zastavil se, a to více než 100 miliónům lidí. Zesílil rasismus (19), milióny potratů jsou obhajovány neplatným biogenetickým zákonem. Hitler odvodil svůj boj (Mein Kampf) z Darwinova nesmyslu (boj o život) a další masový vrah, Stalin, ztratil víru v Boha při četbě vědecky bezcenného Darwinova díla O vzniku druhů. Současný nárůst zločinnosti úzce souvisí s ateismem a ten je nemyslitelný bez náhradního náboženství - evoluční ideologie. V evoluci - té lidmi věřené a lidmi prováděné - umírají mnozí, aby jeden žil. Bohu věrní lidé vědí, že musel zemřít j e d e n , aby m n o z í mohli žít. Ježíš Kristus čeká i na tebe.

Fanatizmus a ľudská hlúposť má rôzne podoby,tieto hlúposti sú toho dôkazom.....
Súhlasí rains


37.
označiť príspevok

činčin žena
   15. 7. 2010, 09:19 avatar
A.E.Wilder-Smith, publikoval za svoju karieru(ktorá nejak prirýchlo skončila, asi preto, že mu nábožensky hrablo) "až 14 vedeckých šlánkov ktoré boli dohromady "až" 21 krát citované...na porovnanie, toto dosiahne priemerný snaživec na SAV, alebo AV ČR za 7 rokov, posledný v 67 roku. nemyslím, že je relevyntný vyjadrovat sa k otázkam mutácí, kedže sa špecializoval na tuberu. pokial mi povieš, že toto tvoj A.E.Wilder-Smith nieje, znamená to, že nepublikoval vobec(čo je ale nemožné, bo by nedostal doktorát)
kedže mu veda moc nešla, rozhodol sa prejst do tábora špekulácí a oslovovat masy v špekulatívnej literatúre.

toto je zdelenie faktov, inak nemam potrebu diskutovat o uvodnom prispevku.
Súhlasí kqietok28


38.
označiť príspevok

činčin žena
   15. 7. 2010, 09:21 avatar
a poprosím, aby neboli osobnosti ako Watson a Crick zatahované do nevedomých špekulácí o bohu. Nezaslúžia si to. Dakujem
Súhlasí scirocco


40.
označiť príspevok

činčin žena
   15. 7. 2010, 09:45 avatar
Někdy rozhodují podmínky vnějšího prostředí o tom, zda určitá mutanta bude nebo nebude schopna trvalé existence nebo zda bude z genofondu populace eliminována. Některé rostliny, třeba Polygonum bistorta tvoří ve vysokých horách ekotypy, které jsou specificky přizpůsobeny příslušným ekologickým podmínkám (nízký vzrůst, povrchové odění, krátký generační cyklus).

Tyto jevy jsou způsobeny spontánními mutacemi a vnější prostředí pouze selekčně zvýhodňuje mutanty před nemutantními jedinci. Důkazem je, že ekotyp alpinus u druhů Polygonum bistorta a Solidago virgautea existuje v Altaji ale už ne v Alpách a Karpatech, kde jsou stejné ekologické podmínky.

takže zvýhodnený mutant-čuduj sa svete, kristus sa sekol...ehm, skus poznat všetky fakty, nie len vyhovujúce o downovom syndrome, alebo celiakii....


57.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 00:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.58.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 00:17 avatar
Nevzdelaný vraj-"matematik" a vraj-"informatike" vie o náhode, systémoch a pravdepodobnosti menej ako prd...


59.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 00:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.66.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 21:18 avatar
Ach Ty môj poréznik pokazený...
Si niečo naštuduj aj u serióznejších zdrojov, napr o pokusoch Richarda Lenskeho a jeho výsledkoch a potom drístaj o len poruchách, jo?


96.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 00:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.104.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 09:47 avatar
Nereprezentatívnej vzorky?
Všetko sú to potomkovia 1 baktérie.
Ty ***** ******** luhársky, toto všetko myxo.css.msu.edu Tento odkaz smeruje mimo DF.sk si už preštudoval? Myslím tým aj pochopil - viem, že to nie si schopný pochopiť, tak chcem, bys' sa aspoň priznal, že klameš.


156.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 08:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.199.
označiť príspevok

ruwolf muž
   19. 7. 2010, 01:28 avatar
Vypatlanček, tak si to riadne naštuduj, aké iné zmeny a vylepšenia u tých bektérií vznikli a potom sa vráť.
(A potom môžme zaplátať ďalšiu dieročku Tvojho boha dieročiek/medzieročiek...)


211.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 09:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.212.
označiť príspevok

ruwolf muž
   19. 7. 2010, 09:53 avatar
Vypatlanček môj krásnučký, prečítal som si to celé, ten Tvoj žvást.

Naštuduj si tie Lenskiho materiály(treba nielen čítať slová, ale aj porozumieť tomu, čo vyjadrujú) a môžme sa o tom baviť.


213.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 10:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.219.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 13:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.220.
označiť príspevok

Vlado muž
   19. 7. 2010, 13:38 avatar
Rovnako kedysi v stredoveku takto argumentoval jeden známy, keď sa dopočul, že vraj Zem obieha okolo Slnka. A že vraj Zem vôbec nie je taká guľatá, ako ju prezentujú, so severným a južným pólom. Také haluze! Však to dá rozum, že na južnej pologuli by nemohli ani stáť na zemi, veď by vyleteli do neba, keby boli hlavou dole, veď aj preto im hovoríme protinožci. A vtedy mu toto adresoval:

Luhár. -A že má vraj dôkazy. -Nemá NIČ! -A vyhlasuje teóriu obehu Zeme okolo Slnka za platnú. Luhár. Podvodník. Klamár. -Bez priamych dôkazov si niečo len predstavuje a vydáva to za skutočnosť.


221.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 15:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.222.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 16:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

fajer
   15. 7. 2010, 09:46 avatar


42.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 7. 2010, 15:43 avatar
... 2Pac - Viko napísal: „Vedecké dôkazy priamo vylučujú napr., že existoval veľký tresk.“ 
„George Gamow ... vyslovil predpoklad, že ak sa veľký tresk naozaj stal, potom by mala byť teplota pozadia vesmíru len niekoľko stupňov nad absolútnou nulou ... v roku 1965 ... objavili žiarenie pozadia vesmíru – a je to len asi 3,7 stupňa nad absolútnou nulou. Pre toto neexistuje iné vysvetlenie, než že to je stopa veľmi ranného veľmi hustého stavu vesmíru, čo bolo predpovedané teóriou veľkého tresku.
... hlavná časť dôkazov o veľkom tresku, sa zaoberá pôvodom ľahkých prvkov. Ťažké čiastočky, ako sú uhlík a železo, sa syntetizujú vo vnútri hviezd a potom sú vyvrhnuté supernovami do priestoru. Ale veľmi ľahké častice, ako sú deutérium /ťažký vodík/ a hélium, nemôžu byť syntetizované vo vnútri hviezd, pretože na ich vytvorenie by ste potrebovali skutočne silnejšiu a horúcejšiu pec. Tieto častice museli byť do takejto pece dodané samotným veľkým treskom a to pri teplotách, ktoré sa pohybovali okolo miliárd stupňov.
Takže predpovede o veľkom tresku boli postupne overené vedeckými zisteniami. Navyše boli podporené faktom, že zlyhal každý pokus vyvrátiť ich nejakými alternatívnymi modelmi. Teória veľkého tresku má bezpochyby ohromnú vedeckú vierohodnosť.“
 
Súhlasí scirocco


44.
označiť príspevok

scirocco muž
   15. 7. 2010, 19:06 avatar
A boli za tuto teóriu (Big bangu) udelené dve Nobelove ceny, to len na okraj.


61.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 08:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.62.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 08:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.45.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   15. 7. 2010, 19:08 avatar
Teorie velkého třesku (Big Bang) měla vždy své odpůrce z řad význačných astronomů (Sir Fred Hoyle, Hannes Alfven, Geoffrey Burbidge, Halton Arp aj.), ale nové nálezy ji postavily před úplné zhroucení. Výzkumy týmů amerických, britských a maďarských astronomů ukázaly, že rozložení galaxií a hmoty ve vesmíru naprosto neodpovídá teorii velkého třesku.

Materiál Měsíce a planet a naší Země je dost odlišný, takže nepřipadá v úvahu, že všechno vzniklo z nějakého původního materiálu, „protodisku“. Navíc některé planety a měsíce planet se otáčejí v jiném smyslu než ostatní, což odporuje zachování točivého momentu – kdyby to všechno vzniklo z nějakého původního třesku. Je ještě mnoho, co odporuje myšlence ateistů, že vesmír nestvořil Bůh, ale „výbuch“. Nic takového neznáme, že by výbuchy měly tvůrčí schopnosti. Všechny ty kosmogonické teorie jsou čiré materialisticko-ateistické hloupé hypotézy, aby se nemuselo věřit ve Stvořitele.

O velkom tresku viac tu = www.memento.junweb.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk a kliknite, Více o tom v Komentáři


47.
označiť príspevok

fajer
   15. 7. 2010, 19:20 avatar
dalšia sprostosť-a čo tak tvorba ostrovov v oceánoch,sopky robia čo,nevybuchujú...vulkanická činnosť je podľa teba čo,ty tajtrlík...


48.
označiť príspevok

fajer
   15. 7. 2010, 19:23 avatar
na tej tvojej sprostej stránke je vírus.....POZOR NEOTVARAJTE JU!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


60.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 07:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.103.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 09:31 avatar
******* môj fundamentalistický, vôbec to nebolo z ničoho.


116.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 15:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.119.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 15:59 avatar
Sila je vždy prejavom hmoty.


123.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 16:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.124.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 16:08 avatar
To sú len Tvoje tupé drísty. Vôbec ničím nepodložené.


131.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 16:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.132.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 16:54 avatar
(A zase rovnaká rozprávočka.)
To je znova len Tvoj tupý, ničím nepodložený dríst.


142.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 17:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.143.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 17:56 avatar
Len pochybné "svedectvá" sú na takéto tvrdé a neobvyklé vyhlásenia máličko, tj. nedostatočné.


162.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 09:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.117.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 15:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 7. 2010, 19:19 avatar
2Pac - Viko; ... lenže svoj príspevok som okopčil z relatívne nového /2004/ "dôveryhodného" zdroja, ktorý vychádza z "najmodernejších" poznatkov vedy a tie Tebou uvedené tam nie sú. Asi čítaš len to čo Ti vyhovuje 


49.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   15. 7. 2010, 19:23 avatar
to, že Darwinova teória je iba rozprávka, to je fakt. Je to rozprávka, ako "Snehulienka a sedem trpaslíkov", alebo Červená karkulka a vlk". Keby nás zaujímala pravda, tak by sme vážnejšie prijímali nové vedecké objavi, ktoré dokazujú, že sa na zemi za žiadnych okolností nemohli vyvinúť živočíchovia jeden z druhého, lebo neexistuje prechod medzi jednotlivími druhmi, či už v rastlinnom svete, alebo v živočíšnom. Každý druh je jedinečný, nemeniteľný. Keď skúsime niečo nové vytvoriť genetickou manipuláciou, alebo skrížením, buď nedostaneme nič, alebo dostaneme niečo nové, ale to nové je už neplodné, teda sa evolúcia na tom mieste končí! My sa môžeme len zdegenerovať, ale nie sa vyvíjať. Ako vysvetli toto evolucia ? bb.casd.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


50.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   15. 7. 2010, 19:26 avatar
Isaac Newton řekl:

“Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem.”


51.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   15. 7. 2010, 19:29 avatar
Verme hocijakým hlúpostiam len nie v Boha ! a hovorme tým špekuláciam veda ! a ty fajer už neklam tolko !   *


52.
označiť príspevok

Vlado muž
   15. 7. 2010, 19:33 avatar
Viko, pozri sa, ak nerozumieš vede, tvoja vec, ale nemiešaj hrušky s jablkami.

Dostatočne si tu preukázal, že tebe nejde o vedu, ale o obranu náboženstva, aj to nie všeobecne, ale len jedného konkrétneho:

…a potom upadá viera v boha. Evolučná teoria a Darwinizmus je podvod !#post8

Dôkazy existencie boha, pravdivosti biblie a kresťanstva sú dostatočné. Evolučná teoria a Darwinizmus je podvod !#post26


53.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   15. 7. 2010, 19:35 avatar
Nemiešam nič, ide mi o pravdu, no a ? je to pravda tak kde je problem ?  


54.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 7. 2010, 19:38 avatar
2Pac - Viko; ... typické pre, niektorých veriacich, ktorí pre svoju vieru stratili kritické myslenie ... 
- zahltia množstvom pseudoargumentov a keď sa začne diskutovať o konkrétnom, rýchle preskočia na iný  


55.
označiť príspevok

J.Tull
   15. 7. 2010, 19:47 avatar
2Pac - Viko; "...ide mi o pravdu"   
... to by si potom mal, aspoň, čítať i tie "veci", ktoré nemusia súhlasiť s Tvojím názorom 


56.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   15. 7. 2010, 20:44 avatar
Aj ja som to okopčil s relatívne nového 13. 8. 2008 dôveryhodného zdroja, a keby aj nahodou velky tresk existoval, tak ma svojho tvorcu. J.Tull odporúčam ti literuru = Tajemství vzniku života, Duše vědy, Darwinova černá skříňka, Darwinův omyl, Omyly v dějinách Země, Přehled biologie, Slepý hodinář, Pandin palec, Pochází člověk z Adama, Evoluce bez hranic, Zachování individuality, Fosilie a evoluce, Hledání počátku a cíle, Tajemství stvoření, Tajemství života, Tajemství potopy, Věda a víra, Evoluce obratlovců, Historie obratlovců, Jablko sváru, Přírodní vědy neznají žádnou evoluci, Pád člověka a biologie, Lidská přirozenost, Je život záhadou?, Studie o karbonu, Bible a současná věda, Velký třesk a absolutní datování, Věda a bible, Je bible skutečně Boží slovo?, Dějiny 20. století, Intelektuálové, Potopa, Původ a budoucnost člověka, Logos nebo chaos?, Původ člověka, Původ druhů, Hon na vodní příšery, Po stezkách oblud, Skrytá historie lidstva, Tajné dějiny světa 2, Vznik knihy Genesis, Život, Handy Dandy Evolution Refuter, Icons of Evolution, Man´s Origin, Man´s Destiny, A Basis for a new Biology; najdes toho viac na www.memento.junweb.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk, Pekný Den.


63.
označiť príspevok

J.Tull
   16. 7. 2010, 16:35 avatar
2Pac - Viko; ... zámerne som neuviedol ten "dôveryhodný", v uvodzovkách, zdroj /v 42/. Mal by si ho totiž poznať. Je to Kauza Stvoriteľ /str. 105, 106/ od klamára Lee Strobelu. Mám a čítam „iný“pohľad, dokonca mnohé „berem“, aj keď nesúhlasím /nič nie je len čierno biele/. Ako vidieť, keďže si to nespoznal, čítaš pravdepodobne len to, čo Ti vyhovuje i v knihách, ktoré používaš na podporu svojho názoru ...
Mnohé publikácie, ako napr. diela už spomínaného klamára Lee Strobelu, sú mlátením slamených panákov, plné prekrúcaní, nelogičností, poloprávd, klamstiev ... Je zaujímavé sledovať ako dokážu tam, kde veda priznáva svoju nevedomosť, okamžite „bachnúť“, bez akýchkoľvek „overiteľných dôkazov“, „Boha“; pritom od vedy vyžadujú vysvetlenia „do najmenších podrobností“ /Behe/ a to okamžite, a píšu s presvedčením, akoby veda skončila už dnes. ...toto som Ti okopčil z diskusie s Krištofom: „IDčkári sú "taliani", robia "trepando grando" do vetra. Trepú o tom ako je ET mylná, ale nepublikujú vo vedeckých kruhoch ani jeden jediný svoj dôkaz toho, v čom sa mýli. Ak niektorý z vedcov verejne spochybní ich tvrdenie, alebo ak novšie poznatky ich vyvrátia, samozrejme nereagujú a melú svoje ďalej. Oprašujú staré, prekonané dôkazy božej existencie a pritom nereagujú ani na tie staré protiargumenty. Publikujú len pre laickú verejnosť, predpokladajúc, že tá im naletí“
„...Darwinova teória je iba rozprávka, to je fakt. Je to rozprávka, ako "Snehulienka a sedem trpaslíkov"“
... x-krát som už požiadal odporcov ET, nech už teda konečne predložia svoju teóriu /dal som i niekoľko návodov napr.: Veľký konštruktér . Sa-mo a Sa-to /; výsledok? 0 bodov, jedno veľké nič, ani tá rozprávka, ako "Snehulienka a sedem trpaslíkov"“

 


64.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 20:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.65.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 20:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.67.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 21:21 avatar
Počuj Ty *****, som Ti povedal, že Tvoje ******** rádobyanalógie sú ******, *****, ******...

Máš najprv dokázať ich homomorfizmus, Ty *****, kedy to spravíš?

Ahá, nikdy, pretože to spraviť nevieš, čiže tým nepriamo potvrdzuješ, že len tu serieš sračky, Ty hovniačik...


68.
označiť príspevok

Boris muž
   16. 7. 2010, 21:22 avatar
jeeej kolko hviezdiciek  
Súhlasí Vlado


69.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 22:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.70.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 22:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.71.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 22:59 avatar
Vidím, že si v koncoch, tak páľ už do ****** s Tvojimi drístami.

(Zelená tráva má pre človeka zelenú farbu, pre niektoré iné tvory má inakšiu.)


72.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 23:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.75.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 23:05 avatar
Zelená nie je farba spektra, zase tomu ***** rozumieš.
Zelená je vnem.

Ty tu ***** nezmyselné "akože-analógie", tak najprv ten homomorfizmus.


78.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 23:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.81.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 23:21 avatar
To je len druhotný, odvodený význam.
Základný je z vnemu.

Ty nevieš ni po slovensky, tak tu *******. O tom, čo je to vedecká metóda nemáš ni potuchy, vypatlanče...


87.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 23:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.89.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 23:31 avatar
Kde je ten úrad, čo to definuje?


99.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 00:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.101.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 09:25 avatar
Ach, Ty ******* môj krásny, veď čítaj poriadne:
Green is a color, the PERCEPTION of which is evoked...


110.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 15:35

Príspevok bol vymazaný administrátorom.113.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 15:50 avatar
Nehodlám sa baviť s vypatlancom.
(Wikipédia nie je oficiálny úrad ľudstva.)


118.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 15:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.121.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 16:01 avatar
Ja tu o nijakých oficialitách nehovorím (na rozdiel od Teba).


129.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 16:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.130.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 16:50 avatar
"Správa hlupáka o tom, čo hovorí múdry človek, nemôže byť nikdy presná, lebo hlupák podvedome prekladá to, čo počuje, do toho, čomu rozumie."
-- Bertrand A. W. Russell

Preklad pre vypatlaného:
Pôvod je vnem = Pôvodne slovo "zelená" označovalo druh vnemu.


217.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 11:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.115.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 15:53 avatar
Opakujem oznam (vypatlanému, čo si nevie priznať chybu):
To je už odvodenia. Pôvod je vnem.


120.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 16:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.122.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 16:03 avatar
Pre (farbo-)slepého zelená nejestvuje.
Teda žiarenie s istou vlnovou dĺžkou jestvuje len subjektívne?


126.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 16:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.127.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 16:37 avatar
No, Ty môj vypatlanček maličký, prečože nesú zaký názov, há?


135.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 17:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.136.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 17:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.137.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 17:13 avatar
Neodpovedal si na otázku, vypatlanček maličký.

(Infračervené je tiež odvodenina, "pod červeným".)


138.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 17:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.144.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 18:02 avatar
Na ktorú chceš odpovedať?
(Na tú o zelenej som Ti už odpovedal.)

Bavíme sa o zelenej farbe, nie o žiarení, tupče.


146.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 18:12 avatar
Pojem "zelená tráva" jestvoval predtým, ako ľudia prišli na to, že svetlo je žiarenie/vlnenie, tupče.


216.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 11:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.139.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 17:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.158.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 09:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.91.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 23:33 avatar
Zelená je vnem, ******.
No čo už, videli sme, aké si mal neskutočné problémy priznať, že sa mýliš pri galérii s fotkami z mlyna, vypatlanče.
Tak sa nemôžme čudovať, že nevieš tu diskutovať, blbečku...


98.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 00:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.160.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 09:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.161.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 09:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.194.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 18:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 23:03 avatar
(Samozrejme, že nie pre všetkých ľudí je zelená, pre niektorých nemá žiadnu farbu, pre iný má inú...)


76.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 23:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.77.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 23:16 avatar
Citácia:
"Ak sa nemýlim, tak evolučná teória býva rozšírená i na neživú prírodu. (...na mechanizmy fungovania mikro a makrokozmu)"
Odpoveď:
Samozrejme, že sa mýliš, to je len ďalší Tvoj tupý straw-man.

Dávaj sem ten homomorfizmus, abo priznaj mnohokrát opakovanú lož - nemáš na výber.


79.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 23:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.82.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 23:22 avatar
WTF?


84.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 23:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.88.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 23:30 avatar
Nerozumiem príspevku 79.
3-eurová kolková známka môže stáť ľubovoľnú sumu - záleží na dohode predávajúceho a kupujúceho. No zvyčajne, ak nejde o nejakú zberateľskú zvláštnosť, tak terajšie by sa mali predávať za 3€.


90.
označiť príspevok

Ónya žena
   16. 7. 2010, 23:32 avatar
3€ stojí tri eurá.
Súhlasí Fotón


83.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 23:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.86.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 23:26 avatar
Keď sa vraví o prírode(jedno, či živej či neživej), myslí sa tým tento Vesmír.

(Ak s tými ďalšími vesmírmi si to zase prekrúti, niečo ako pravil starý dobrý Bertrík: "Správa hlupáka o tom, čo hovorí múdry človek, nemôže byť nikdy presná, lebo hlupák podvedome prekladá to, čo počuje, do toho, čomu rozumie."


92.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 23:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.93.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 23:43 avatar
To vôbec nie je "red-herring" ale úplne priamo k podstate Tvojej veci.
Ktokoľvek odvodzuje zo správania systému A správanie systému B, musí preukázať, že správania týchto systémov sú homomorfné - nielen Ty, ale aj napr. ja, ak by som sa o niečo také pokúšal.


94.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 23:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.95.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 00:00 avatar
To je síce pekné, ale to je príliš málo na tak závažné tvrdenia, ako tu opakovane akože "odvodzuješ".

Takže "to je zatiaľ všetko" je len Tvoj ďalší klam?
Neodvodzoval si tu z toho, ako je vytvorený napr nejaký procesor Intel to, akú štruktúru má a ako vznikla bunka?


97.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 00:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.102.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 09:29 avatar
Ty špinavý podvodník a luhár:

TLG.eStranky.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
citát:
"Chcete si založiť firmu?
-Neváhajte. Hľadajte! V prírode už teraz nájdete určite niečo lepšie, než procesor:
-Bude to kvantový počítač!!!
...A máme to v suchu!
-Ani nebolo treba potiť sa v labáku."


109.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 14:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.114.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 15:52 avatar
Dobre, posledný pokus:

Citát:
===
Potrebujete nový kancelársky balík?
-Nevyhadzujte už 500 eur do vzduchu!
-Nechajte bežať generátor náhodného kódu produkujúci funkcie jazyka C++.
Automatický kompilátor nech to skúša kompilovať.
Veď aj tak to, čo je nespustiteľné sa vyhodí preč
(...to je ten prírodný výber).
A v ostatnom už nájdete čo treba!
===
(koniec citátu)


125.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 16:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.128.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 16:42 avatar
A neodvodzuješ? A čo tam potom robíš?
Nechcel si tam odvodiť so spôsobu vzniku života/bunky (systém A) spôsob vznik softvéru (systém B)?


133.
označiť príspevok

Fotón
   17. 7. 2010, 17:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.134.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 17:08 avatar
Ty poprieš aj svoju vlastnú ******!

Z tvrdenia, že život mohol vzniknúť spontánne si chcel odvodiť, že aj softvér môže vzniknúť spontánne.

Ach jo, a potom, vraj diskutér.
Toť riť. Čistučký vypatlanček, čo si nevie priznať chybu.


157.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 09:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.159.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 09:30 avatar
Ja sa opytam inak. Aky "genialny " softver vymyslal parazity. Ako ich programoval a aku mal z toho radost?
en.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
hlavne ten pocit dobre odvedenej prace konstruktera milujuceho je pre mna zaujimavy


165.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 10:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.166.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 10:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.167.
označiť príspevok

Vlado muž
   18. 7. 2010, 10:59 avatar
Fotón, zdáš sa znalec vecí. Povedz, nevieš náhodou, či v tom raji sa Adam a Eva aj stihli vysrať? Alebo ani to nestihli? Lebo ich božik vyhnal z raja skôr ako sa stihli vysrať. Čo vieš o tom? Veľmi ma to zaujíma. Ide popri tom aj o to, že by to pomohlo k pochopeniu, či aj smrad hovna je dôsledkom odpadnutia ľudstva od bohov. Predpokladám, že v pôvodnej božej prítomnosti sa ani neprdelo. Teda, ak aj srali, tak iste hovno nesmrdelo. Čo ty na to? Ako znalec vecí by si to mohol vedieť. Je to hlboká teologická otázka. Smrdelo hovno v raji, alebo nesmrdelo? Začalo smrdieť až po vyhnaní z raja?


188.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 17:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.190.
označiť príspevok

carybdeida
   18. 7. 2010, 17:21 avatar
Lol, raz sa jeden učiteľ pýtal či v platónskom svete ideí je aj idea hovna...zdá sa, že Percy Collet tento problém v rámci nebies "vyriešil"  


193.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 17:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.196.
označiť príspevok

carybdeida
   18. 7. 2010, 18:17 avatar
Hádať sa s tebou nebudem, ale pekne si sa chytil.


168.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 11:01 avatar
Ahoj Fotón :-). Zdravím. No ale tu je je ten moment, že ja som presvedčený o tom že tu boli od začiatku. Dokonca v tom vidím určitú "krásu evolučnú" a predmet štúdia, ako sa tie živočíchy či rastliny vyvíjali. Nemyslím si, že roztoče či bodliaky boli dorábané do systému až po jedení ovocia. proto nie je len cesky vyraz
en.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


170.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 11:05 avatar


189.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 17:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.195.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 18:12 avatar
Ale patogenne organizmy a parazity nie su moje presvedcenie, ale neodskriepiteľný fakt. A k tomu ich vyrobil este boh.
anthrax a veci podobne su z jeho dielne!


197.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 01:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.169.
označiť príspevok

Nadja žena
   18. 7. 2010, 11:04 avatar
No počkaj, Foton... Jojet spomína parazitov, a či oni nie sú tvormi božími? Či ich Boh vytvoril až po zoslaní Evy a Adama z raja na zem? Ak ich stvoril s úmyslom, že budú žiť na úkor ostatných tvorov, ani neviem domyslieť, aký by musel byť škodoradostný...
Inak, to platí aj pre dravcov... živia sa ostatnými zvieratami, a tým im prinášajú utrpenie... a to všetko pre hriech ľudí? Ako tá ovca je zodpovedná za spáchanie hriechu, že zaň musí platiť?
Súhlasí Jojet


171.
označiť príspevok

ranexil muž
   18. 7. 2010, 11:14 avatar
Podla mna ludí nasho typu stvorila najv. božska osoba a nie priamo stvoritel vesmiru, aj ked ten iste pri tom bol, ako pri všetkom, čo sa deje. A zahrada Eden bola sprostena takychto vecí, podobne, ako ty nemas doma nejakych hnusov co sa priživiju v tvojom obydlí. Adam a Eva boli asi produkt genovej manipulacie, akot o vydatne dnes tak volame, ale ja osobne si myslím, že trochu inac to robili ...ale dnes uz je to fuk. Elohim je plural, to oni su otcom a matkou ludskeho pokolenia cloveka nasho trypu-ved niet pojítka v duchu darvinizmu ku nasmu druhu smerom k inym primatom- je to skok. A k Jojetovi niekde inde spominal vonave hovno- kazdemu kojenemu decku hovno vonia, tak aj v raji vonalo im dvom...bud si istý.


172.
označiť príspevok

Nadja žena
   18. 7. 2010, 11:27 avatar
Stvoriteľ vesmíru je nadriadený Bohom? No ale, je úplne jedno, či to bol on alebo Boh s jeho súhlasom... No ale, že práve to, čo je stvorené na jeho obraz, nechal robiť niekomu druhému, sa potom nečudujem, že sme takí nedokonalí...
Pojítko ako-také máme, veď aj zvieratká - nie to primáti - rozmýšľajú, dokonca v oveľa väčšej miere, ako sme sa nazdávali... Ale iba my si vieme uvedomovať aj svoj božský rozmer...


175.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 11:35 avatar
Pockaj Nadja este ake tituly a z nich prameniace zodpovedajuce funkcie sa dozvieme :-))). Inak prvy galakticky namestnik som ja, lebo Tina H ma 13 rokov


173.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 11:28 avatar
inym primatom- je to skok false 1
nie nie je to skok je to iba sedem percentny rozdiel. A to nie je skok.
www.osel.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
A zahrada Eden bola sprostena takychto vecí,
len by sa isli okupat vedla k moru false 2
cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


177.
označiť príspevok

ranexil muž
   18. 7. 2010, 11:38 avatar
Jojet, ziaden fals. Cakal som ci Nadja nespomenie ten "malý" rozdiel v Dna- spomenul si ho ty. Tak ten maly rozdiel je obrovsky rozdiel, ale vyjadrene percentualne to tak nevyzera, preto sa uvadza, ako odrb na ludske vsekalkulujuce zmyslanie. V podstate si staci predstavit niečo v takomto duchu: ze existuje plastelina, ktora sa musdí naformatpovat, aby bola životaschopna a to je tych 93% DNA. To navyse je niečo natolko absurdné aj pre ludí samych dodnes i ked sa genoví ing. v tom sturaju, ale evolucne je to temer nemozné, podobne, ako sa pocitace nedokazu modifikovat sami. Musel by niekto vyrobit inteligentný program, ktorý by to vsetko sledoval a na zaklade toho by si sam zadaval poziadavky na vlastnu zmenu, coby v duchu kolektívneho vedomia svojho typu aj realizoval. Ale tazko je to rozoberat.
No a dovod prečo takl písem je ten, že ja viem o existencii bytostí, ktoré ludský druh predcia v mnohych smeroch a hlavne v tom, že poznaju z tej podstaty ovela viac .


178.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 11:43 avatar
fals ohladom biblie ze clovek bol stvoreny na vysost individualne na samotny obraz boha. to su moje vody ranex
z hladiska evolucie mi to potom sedi . tych 93% je obrovska spolupatricnost


182.
označiť príspevok

ranexil muž
   18. 7. 2010, 11:56 avatar
No musel by si byť znalec aramejciny, aby si knihu dokazal preložit. Uz som to tu spomínal...trebars TI.IT z coho bol prvy stvoreny , nie je žiadna hlina...ale to čo je živé. A co sa týka stvorenia tak je to komplet preložené zle. A odvtedy sa šíri jeden fenomen bludu zvanehoi biblia. Podobne je na tom aj viimanika šaastra, kde su spominané rozne typy materialov potrebnych na vystavbu vimán, ale niet dnes človeka, ktorý by to vedel preložiť, podobne ako keby sa do staroslovienciny dostal vyraz nejakeho prvku a anglican by to siel v tom case prekladat, tak by napisal nieco ze vyraba sa to z toho co je z dusi, alebo čo niekoho dusí, lebo by pouzil, len pripodobnenie toho, čo mu to slovo pripomína. Preto by ludia mali zabudnuit na texty biblie, kde sa spomína akekolvek stvorenie, ci vyroba človeka...a vzhladom k poznaniu dneska to tolerovat.
Ano podmienkou vsak je, aby bola dobra vola a znalost o tom, že tu boli nejakí elohim-mozno priselci z hviezd


184.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 12:03 avatar
ale to sa predsa neslusi vy priselci z hviezd
technet.idnes.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


186.
označiť príspevok

ranexil muž
   18. 7. 2010, 12:30 avatar
Taký trapny "kuk" do toho, ako sme o nicom, a prečo je statisticky nutne , že životy existuju na strasne vela miestach vo vesmíre.
http://www.youtube.com/watch?v=BRSxdyotO4I Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


187.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 12:43 avatar
Ranexil ja by som to nenazval trapnym kukom ale grandioznym pohladom. Ukazuje totiz na nasu zranitelnost a vzacnost. Mali by sme okolo seba zacat chodit po spickach.


179.
označiť príspevok

Nadja žena
   18. 7. 2010, 11:45 avatar
Lenže počítačom je jedno, či sa prispôsobia náročnejším požiadavkám, na rozdiel od živočíchov, ktoré z týchto zmien profitujú.


191.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 17:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.174.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 11:30 avatar
tak aj v raji vonalo im dvom...bud si istý.
no do duchen by ho s tym na nohe Eva nepustila som si isty


180.
označiť príspevok

Nadja žena
   18. 7. 2010, 11:47 avatar
S tým hovienkom má Ranexil pravdu, nám by voňalo, keby nás nenaučili ostatní, že smrdí a že je fuj...


181.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 11:53 avatar
Ale kdeze moja. Vona je len pocit pre kazdeho osobity kdezto hovno je v skutku fuj
primar.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
tot dieloo ci konstrukt bozi


183.
označiť príspevok

Nadja žena
   18. 7. 2010, 11:59 avatar
Ja myslím zdravé hovienko, všetky zvieratká javia veľký záujem o túto vôňu, takže je jasné, že sme zaťažli svoj čuchový vnem vedomím, že fekálie môžu byť zdrojom nákaz...
Súhlasí Jojet


185.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 12:15 avatar
ano vona je v tomto pripade nosic informacie.
Zostanme vsak pri tom ze ju "niekto vyrobil". na slavu nech mu sluzi. Ved vsetko co urobil bolo dobre 
en.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Nadja


198.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 01:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.206.
označiť príspevok

ruwolf muž
   19. 7. 2010, 07:38 avatar
Ty si ozaj vypatlanec nesmierny:
Z niečoh ma obviníš, vraj si vymýšľam:
"Čo sa ti stále motá v hlave akési odvodzovanie."

a o vetu ďalej to sám potvrdíš:
"Ak sa dokázali atómy náhodnými procesmi postupne zoskupiť do prvých replikátorov a tie premeniť na protobiont (atď.), dokáže sa náhodnými procesmi zoskupiť už akýkoľvek iný mechanizmus."

A dokonca hneď ďašiej vete tvrdíš to isté:
"Počítač a operačný systém bol len INÝ PRÍKLAD tiež mechanizmu (skladaného náhodami)"

a popieraš to isté:
"a nie odvodzovanie správania sa systému B zo systému A."

Máš totálne vytretý mozoček, odporúčam návštevu psychiatrov - áno, psychiatrov, rôznych, bo 1 špecialista si s Tebou asi neporadí.


215.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 11:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.80.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 23:18 avatar
Ty ****, ja tu neprirovnávam molekuly(napr. lieky) k makro-strojom ľudským.
To robíš Ty, Ty *****, tak ma z Tvojho ********* neobviňuj, hajzle.


85.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 23:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.201.
označiť príspevok

ruwolf muž
   19. 7. 2010, 01:34 avatar
Aj Tvoj boh sa vraj hneval na podvodníkov a luhárov - Ty sa tu tiež prejavuješ ako podvodník a luhár - takže čo máš proti môjmu hnevu, keď to údajne robí aj Tvoj Najspravodlivejší?


218.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 13:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.74.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 23:04 avatar
Ruwo, potlač hnev… vydrž! Daj mu možnosť, aby sa vyjadril. Nech aspoň čo-to bude na nominácie: bezboha.forumup.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí ruwolf


100.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 00:34 avatar
takže dôkazy o mylnosti evolučnej teoríí sú, ale Evolučna teoria ich neuzna, lebo by to znamenalo jej koniec ! a to predsa oni dovolit nemôžu, takže tu sú = www.memento.junweb.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk , bb.casd.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk , To že darwinizmus je nezmysel aj evolucia to je pravda, ci sa Vám to páči alebo nie, Když se zachovaly spousty kostí plazů a savců, proč ne spousty kostí poloplazů a polosavců? Když máme zkamenělé kosti ploutví a křídel, kdepak jsou zkameněliny poloploutví a polokřídel? Stejná situace je i s kosterními nálezy, které by měly prokázat údajný vývoj člověka ze zvířat (tedy existenci jakýchsi “pololidí”). Druhá otázka, která také Darwina zneklidňovala a na kterou dodnes neexistuje odpověď, je, proč vůbec existují oddělené skupiny zvířat? Proč jedna skupina nepřechází plynule v jinou (když to tak bylo kdysi)? Proč dnes nežijí poloryby a poloobojživelníci, proč nežijí plynulé přechodové skupiny plazů až k ptákům a proč nežijí zvířata podobná opicím, která by v současnosti plynule přecházela v dnešní lidi – když údajně žila tato zvířata dřív, a to velmi dlouhou dobu?!

Evoluční paleontologové a biologové zahánějí tyto dotěrné otázky řadou neuvěřitelných hypotéz a domněnek. V hodinách biologie se evoluční pohádka o vzniku člověka ze zvířat učí tak jistě jako v dějepisu o původu Germánů nebo Slovanů, ale pokud by se vycházelo jen z faktů, pak by se tento příběh mohl učit jen v kroužcích antropologické fantaziologie, a ne ve vědě. Vzpomeňme, který literární žánr užívá často výrazy “dávno tomu, dávno” a “bylo nebylo”. Žádný vědecký obor není tak poznamenán spory, podvody i osobními tragediemi jako právě antropologie a evoluční biologie. Tam se pohádky o pradávných, velmi nezvyklých procesech a událostech na naší Zemi mísí s hypotézami, spornými nálezy a dogmaty. A drzým tvrzením, že tak to zaručeně bylo, a že každý jiný názor není vědou a patří jen do filosofie či teologie. Pak by ovšem do filosofie a teologie museli patřit i tvůrci pyramid nebo ten, kdo vyrobil nerezavějící sloup u Dillí.
Pravda o Darwinovi = Mnozí dnes věří, že Charles Darwin byl velký přírodovědec. Ve skutečnosti se spletl ve všem, co uváděl jako důkazy pro původ druhů. Zavlekl tak vědu do jednoho z největších omylů v její historii a lidstvo do marazmu vědecky podporovaného ateismu a materialistického náboženství. Darwin je spoluviníkem na zvěrstvech 20. století. (Stalin, Hitler, Mao, Pol-Pot a další vrazi byli nadšenými vyznavači jeho teorií.) Je také viníkem současné beznaděje mnoha lidí (zoufalství mladé generace) popletených jeho nesmysly – kterým věří, aniž by se zabývali detaily.

Darwin zavinil vzrůst rasismu ve světě (to tvrdí evolucionista Stephen Gould). Tento rasismus zesílil zvlášť po vydání všech těch omylů a nepodložených tvrzení v knihách O vzniku druhů a O vzniku člověka. Darwinovy mýty v embryologii, podcenění paleontologie, mlhavé představy o dědičnosti stejně jako chybný pohled na příbuznost mezi živými organizmy – to vše dnešní zastánci evoluční teorie “velkomyslně” přehlížejí a tolerují – stejně jako Darwinův rasismus, zaslepenou ješitnost a vědecké diletantství. Protože evoluční pohled na živou přírodu nikde nefunguje, hledají evoluční vědci zoufale náhradní (nedarwinistické) mechanizmy vývoje, aby zachránili alespoň původní Darwinův nápad o vývoji jednoho zvířete v jiné. Prý exaktní věda, jen je to třeba ještě “doladit” a “upřesnit”.

Směr myšlení, kterým se začala ubírat podarwinovská biologie, můžeme připodobnit ke známé situaci člověka, který se vydal špatnou cestou. Jak jde dál, stále více tuší, že něco není v pořádku, něco “nehraje”, ale čím déle jde, tím méně se mu chce vracet (hlodá to v něm: co když přece jen jdu dobře, to bude ostuda, tolik už jsem ušel, vrátit se bude velká ztráta času atd.). A tak raději umlčuje pochybnosti i kritiky, zavírá oči před fakty, než aby si přiznal omyl a vrátil se!

Proto je Darwin pořád ještě vyhlašován za velkého vědce, místo aby byly jeho kosti zahrabány vedle všech lidí, kteří způsobili lidstvu nezměrné utrpení a zavedli ho do temnoty lži a omylu. Ze strachu, že všechno je úplně jinak, se evoluční teorie a darwinismus pořád ještě halasně vyhlašují za “jediný možný vědecký pohled”. Každé jiné vysvětlení původu živých druhů (např. tvůrčím úsilím inteligence a vlivem informace na počátku jejich vzniku) se pak musí nálepkovat jako náboženství a pavěda, aby byl “velký přírodovědec” zachráněn a s ním všichni, kteří mu naletěli
Súhlasí Fotón


105.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 09:48 avatar
Ach, Ty ***** ********, a čo by mali z toho klamstva??


108.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 13:45 avatar
Charles Darwin neskôr rozvinul ideológiu, zvanú humanizmus, ktorú začalo využívať medzinárodné slobodomurárstvo ako svoju zbraň voči ľuďom s duchovnými názormi. Charles Darwin bol iba prostredníkom medzi slobodomurárskou elitou. S pomocou „humanistických“ organizácií slobodomurári rozširovali ateizmus a ďalšie falošné doktríny. Teória evolúcie bola vypracovaná Lunárnou spoločnosťou, vytvorenej z iniciatívy vysoko postaveného slobodomurára Benjamina Franklina, ktorý neskôr emigroval do Ameriky. Členovia sa schádzali raz mesačne za splnu mesiaca. Spoločnosť bola revolučnou slobodomurárskou organizáciou, ktorá podporovala zvrhnutie monarchií a podkopávanie viery v Boha (Ian T. Taylor, In the Minds of Men: Darwin and The New World Order, Minneapolis, 1984, s. 55). Dôležitým členom Lunárnej spoločnosti bol Erasmus Darwin (1731 – 1802). Tento bol starým otcom Charlesa Roberta Darwina a v rokoch 1794-96 napísal knihu Zoonomia, or the Laws of Organic Life, ktorej záver bol rovnaký, ako záver diela The Origin of Species, ktorú jeho vnuk napísal v roku 1859.

Týmto spôsobom slobodomurári dokázali šíriť dezinformácie o tom, ako tu na zemi žijeme iba jeden život, sami vo vesmíre, ktorý sa vytvoril sám z ničoho. Podľa humanistov sa ľudský vývoj končí fyzickou smrťou. Darwinovo dielo The Origin of Species je podvod. Výraz „evolúcia“ sa prvýkrát objavil v šiestom vydaní, publikovanom v roku 1872, v tom istom roku, kedy Darwin zomrel. Tayler odhalil, ako Lunárna spoločnosť a ďalšie slobodomurárske organizácie zavádzali mnohých intelektuálov svojou manipuláciou a pomocou „modernej“ vedy.

Erasmus Darwin i jeho priateľ v Lunárnej spoločnosti, James Watt, boli slobodomurári. Starší Darwin bol v roku 1754 uvedený do St. David’s Lodge No. 36 v Edinburghu. Neskôr sa stal členom Canongate Kilwinning Lodge No. 2. (5)


112.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 15:47 avatar
Neodpovedal si na otázku, čo z toho majú.


140.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 17:24 avatar
čo ztoho maju ? to ja neviem, opytaj sa to satanistov ktory sa pravidelne stretavaju a vzyvaju satana za smrt krestanov. No co ztoho maju ? je to proste ich praca. To sa opytaj aj človeka ktorý len tak znicoho nic spacha sebavrazdu, co stoho mal ? povie mohol som svoj život zmenit na lepsie, sam som si to pokazil. Ide oto že to robia z nevedomosti, všetci, nevedia čo vlastne robia, ale mnohý takýto sa aj zmenia a spametaju, no niektorý iba.


163.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 10:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.164.
označiť príspevok

Fotón
   18. 7. 2010, 10:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.200.
označiť príspevok

ruwolf muž
   19. 7. 2010, 01:31 avatar
Ale čo by z toho mali, ak by vedeli, že ich za to čaká peklo?
Neverím, že je niekto tak šibnutý, že by dobrovoľne šiel do pekla. Teda, možno je niekto ozaj tak chorý, ale toľko veľa ľudí, to je veľmi nepravdepodobné, že by mali takúto závažnú - so životom takmer nezlúčiteľnú - poruchu.


209.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 09:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.210.
označiť príspevok

ruwolf muž
   19. 7. 2010, 09:47 avatar
Ale Tvoj boh ich vraj miluje, tak prečo sa im neukáže(nemusí seba, nejaký svoj čin), by tam nebola neistota?
Prečo ich nechá robiť pekelné skutky?


214.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 11:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.141.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 17:25 avatar
Odpoved: prakticky nemaju ztoho nič užitočne, a prečo to robia to nechápem ani ja.


145.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 18:04 avatar
No vidíš.
A vieš, prečo majú kreacionisti nesmierne silné dôvody klamať(také silné, že dokážu klamať aj samých seba)?


147.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 7. 2010, 18:28 avatar
2Pac - Viko; „... darwinizmus je nezmysel aj evolucia to je pravda, ci sa Vám to páči alebo nie, Když se zachovaly spousty kostí plazů a savců, proč ne spousty kostí poloplazů a polosavců? Když máme zkamenělé kosti ploutví a křídel, kdepak jsou zkameněliny poloploutví a polokřídel? Stejná situace je i s kosterními nálezy, které by měly ...“
... v poriadku beriem. Ak si myslíš, že „darwinizmus je nezmysel aj evolucia“; ak nechceš vidieť existenciu „...poloploutví a polokřídel“ je to Tvoj problém, názor ... tak si ho maj. 
Ale „Darwin je spoluviníkem na zvěrstvech 20. století. (Stalin, Hitler, Mao, Pol-Pot a další vrazi byli nadšenými vyznavači jeho teorií.)“, je kreténizmus najhrubšieho zrna . To chceš tvrdiť, Newton je zodpovedný za pád lietadiel, lebo objavil gravitáciu, Einstein svojou teóriou relativity za Hirošimu, Ježiš Kristus za pálenie bosoriek, vyhladenie národov Ameriky, Boh za náboženské vojny ...?  
... a ešte „slobodomurári rozširovali ateizmus a ďalšie falošné doktríny“   
tak tomuto sa hovorí „vypatlanosť“/tento od Fotóna prebraný výraz to hádam vystihuje .../
 


202.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 01:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.205.
označiť príspevok

ruwolf muž
   19. 7. 2010, 07:29 avatar
Evolúcia sa deje a je pozorovaná.


207.
označiť príspevok

činčin žena
   19. 7. 2010, 08:19 avatar
ano ruwolf a vobec to nemusíš dalej rozoberat. tak prirodzene ako sa deje fotosyntéza.


208.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 09:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.148.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 18:35 avatar
Narozdiel od Darwina, Ježiš Kristus priniesol pre ludstvo len dobre nie, nieje to žiadny kretenizmus, mysli si čo chces, je toho vela .... tvoj názor vôbec niako nevyvracia moje názory. To čo píšeš je odveci. Gravitácia a Newtonova teoria fungovala dávno pred tým ako ju Newton objavil, ale Darwinova teoria nikdy nefungovala pretože je to nezmysel, aj celá evolucia.  


149.
označiť príspevok

J.Tull
   17. 7. 2010, 18:50 avatar
2Pac - Viko; "Ježiš Kristus priniesol pre ludstvo len dobre" v poriadku, ale v jeho mene a všeobecne v mene Boha, sa nekonali zverstvá? Ja z toho neobviňujem ani Krista ani Boha. Takúto zvratenú logiku nemám, ako poniektorí čo ju aplikujú vtedy, keď sa im zdá, že tým podporia nepravdivosť názoru, lebo im chýbajú skutočné argumenty.
... len tak mimochodom Hitler bol ateista? To by bola teda novinka.
...aj teória relativity i ET fungovali dávno pred Einsteinom, Darwinom /mimochodom Darwin nebol prvým "evolucionistom"/  


203.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 02:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.150.
označiť príspevok

carybdeida
   17. 7. 2010, 18:55 avatar
Viko, nie si náhodou letničiar alebo také čosi?


152.
označiť príspevok

carybdeida
   17. 7. 2010, 22:58 avatar
opäť si asi na odpoveď počkám...


153.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 23:00 avatar
Nie, niesom nič take.


154.
označiť príspevok

carybdeida
   17. 7. 2010, 23:31 avatar
aha, takže fundamentalista - samorost


155.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   18. 7. 2010, 02:08 avatar
NIE


176.
označiť príspevok

carybdeida
   18. 7. 2010, 11:36 avatar
ani neočakávam súhlas, také veci si ľudia väčšinou nepriznávajú
Súhlasí Jojet, ruwolf, činčin


204.
označiť príspevok

Arabeska žena
   19. 7. 2010, 07:25 avatar
čo je to letničiar ? ja som zimničiarka  


151.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 20:12 avatar
Boh s nami, mali nacistickí pohlavári na opasku. Boh nám pomôže vyhrať vojnu, nebo i peklo je s nami, verili. Hitler veril, že aj oheň a prírodné živly idú s ním, rovnako ako všetci bohovia. Preto dal svojim vojakom do tuhej ruskej zimy len šál a jeden pár rukavíc, veril totiž, že zima a mráz ustúpi jeho cieľmi. Výsledok (to, že tisíce vojakov pomrzlo) ukázal, že zatiaľ čo ich bohovia, démoni i peklo naozaj s nimi boli, skutočný Boh bol proti nim. Mal asi veľa dôvodov, prečo ich nechal určitú dobu vyčíňať. Veď v takýchto časoch sa ukáže, kam človek patrí, na ktoré je strane, a čo vie hriech. Smrť nie je to najväčšie nešťastie človeka. Najväčšie nešťastie človeka je život v klamstve a v hriechu, bez Božieho odpustenia. To je pravá príčina našich mnohých rôznych trápení, Hitlerovo vyčíňanie a koncentráku sú už len dôsledok. Nevyhnutný dôsledok! Skutočná príčina smrti má však duchovný charakter. Rozpoznať príčinu je dôležitejšie než len odstrániť dôsledok (to vie predsa každý opravár). Preto je tak zlé žiť v klamstve a omyle, a to i vo svojom spaseni.


192.
označiť príspevok

rains
   18. 7. 2010, 17:50 avatar
Boh ochranuj kralovnu hovoria briti..boh ochranuj USA hovoria americania. Chudak boh, ma co robit, aby vedel na koho stranu sa ma priklonit, ked vestci od neho cakaju pomoc.
Tu mas svojho najvacsieho kristuskara: www.izurnal.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


223.
označiť príspevok

kqietok28 žena
   19. 7. 2010, 16:43 avatar
Ja len taku drobnost.
S tymi mutaciami si to tam trosku skomolil, mozno aj zamerne.
Pozitivna mutacia, ktora by dala dazdovke nedokonale oko (a ona ho aj ma, vnima svetlo a tmu), by jej nesposobila hendikep a teda by nebola zlikvidovana prirodnym vyberom. Naopak, svetlocitlive bunky su pre vyhodou.
A ta veticka o polo-dazdovke a polo-hadovi je fakt uzasna... este keby to boli aspon velmi vzdialeni pribuzni.
To zase len jeden fanatik si isiel prisposobovat vedu.   Chodte sa radsej niekde modlit a teorie o evolucii, vzniku Zeme a ostatnych veciach nechajte na SKUTOCNYCH vedcov


224.
označiť príspevok

starec muž
   19. 7. 2010, 17:01 avatar
Hlavný dôvod spochybňovania evolúcie je existencia biblie.Keby neexistovala biblia,tak by zrejme neboli žiadne pochybnosti.
Súhlasí carybdeida, J.Tull, Jojet


226.
označiť príspevok

Jojet
   19. 7. 2010, 19:16 avatar
Starec to je pekne napísané. Stále sa predkladá už tisíce rokov jeden názor a dokola. týždeň čo týždeň, mesiac čo mesiac, rok čo rok. Potom to určitým spôsobom brzdí poznávanie skutočného reálneho sveta, ktorý je sám o sebe hodný sústavného skúmania a poznávania. Reálne deje a javy však pozná málokto. Opýtajte sa bežných ľudí napríklad čo je v strede našej úchvatnej galaxie MW ako napr: Sagittarius A ako sa javí čo "plodí" "neplodí". Lenže oni stále dookola jedno a to isté. Takmer dvetisíc rokov ich práce a ateizmus je tu aj tak prítomný. Mňa by udivilo ak by mi nejaká babička celkom bežne povedala o existencii čiernej hmoty či energie. Mohla by svojím vnúčatkám rozprávať skutočné príbehy, ktoré sa dejú a nie im hrkotať s tými zvláštnymi pomôckami pred očami. 


228.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 20:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.229.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 20:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.230.
označiť príspevok

Jojet
   19. 7. 2010, 20:51 avatar
Ahoj, podobne ako s demokraciou a totalitou. Demokracia je najhorší spôsob spravovania vecí, ale lepší zatiaľ nemáme.


231.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 21:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.232.
označiť príspevok

Vlado muž
   19. 7. 2010, 21:12 avatar
Ej, Fotón, píšeš akoby si mal 3,4 promile. Tak má tá veta znieť:

Podľa môjho názoru je najlepší Vlado. Vlado je jeden dobrý a spravodlivý diskutujúci, ktorý má rešpekt a autoritu získanú dobrými príspevkami.


235.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 21:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.236.
označiť príspevok

Vlado muž
   19. 7. 2010, 21:29 avatar
Robím dobré skutky už len tým, že čítam tvoje príspevky. 
Súhlasí crossover


240.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 22:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.241.
označiť príspevok

Vlado muž
   19. 7. 2010, 22:27 avatar
Jasné, veď som to myslel v dobrom, že na čítanie tvojich príspevkov treba mať silný žalúdok. Ja mám imunitu, mne neublížia.


243.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 22:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.233.
označiť príspevok

crossover muž
   19. 7. 2010, 21:20 avatar
Fotón tak to je teda riadna somarina     


237.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 21:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.239.
označiť príspevok

crossover muž
   19. 7. 2010, 21:37 avatar
Ak myslis jedneho krala ako svetoveho tak to je somarina uplna, a ak myslis ze kazdy narod by mal svojho krala, tak by iste mali krali medzi sebou spory. Cize by to vyzeralo tak ze kvoli tvrdohlavosti jedneho krala by bola vojna lebo lud by mu nemal co do toho kecat.


242.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 22:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.234.
označiť príspevok

Jojet
   19. 7. 2010, 21:22 avatar
To je síce milé, ale nereálne. Ako môže jeden kráľ vyhovieť vietnamskej babičke, ktorá celý život pestovala ryžu a americkému obchodníkovi, ktorý ju predával


238.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 21:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.225.
označiť príspevok

J.Tull
   19. 7. 2010, 18:46 avatar
Fotón; "Ježiš Kristus nikomu nekázal páliť bosorky!" Nie ako Darwin, ktorý kázal stavať koncentračné tábory pre židov a gulaky 
Súhlasí carybdeida


227.
označiť príspevok

Fotón
   19. 7. 2010, 20:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.244.
označiť príspevok

J.Tull
   20. 7. 2010, 18:38 avatar
Fotón; ... neviem či v praktickom živote dokážeš logicky myslieť, predpokladám, že áno ..., ale čo sa týka otázok evolúcie, ID a pod., Ti to evidentne chýba a Tvoja zaujatosť /pravdepodobne je toho príčinou/ je očividná ...
„Ale jeho teória evolúcie už priam vyzýva, aby to dospelo skôr či neskôr do nacizmu“
... a to prosím Ťa o čom hovoríš? ET priamo popiera pavedecký „sociálny darwinizmus“, nacizmus, ktorý sa cez neho odvoláva na „Darwinizmus“. Vyčítaš mnohým, často opakuješ, nečítajú, pozorne ... pritom Ty si v tomto preborník:
„Nietzsche však odmietal antisemitizmus aj nemecký nacionalizmus svojej doby – vyjadruje sa o nich výsmešne na mnohých miestach vo svojich dielach.“ /uvedené je len jedným príkladom z mnohých/.
Zlo, ktoré sa odvoláva na názor, učenie, teóriu, ... a to dokonca tak, že si ju prekrúti, vo svojich činoch, poprie, nemôže byť mierou pravdivosti, ani vtedy, keď sú názor, učenie, teórie, omylom ...
 


245.
označiť príspevok

starec muž
   20. 7. 2010, 18:43 avatar
Fotón,veď evolúcia je vlastne ten boh,na ktorého sa odvolávaš.Nekonečný,všadeprítomný,všemocný atď. 


246.
označiť príspevok

Libor muž
   3. 10. 2010, 21:23 avatar
Kamarát... tento článok si písal ty?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
I v pekle dobre, keď máš strýca diabla.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(561 521 bytes in 0,476 seconds)