Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  politika  téma
kategórie:  

EÚ je v hlbokej kríze

21
reakcií
991
prečítaní
Tému 16. novembra 2012, 13:45 založil Kasafran.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
29. 02. 2016
8
19. 03. 2018
61
 
 


1.
označiť príspevok

Kasafran
   16. 11. 2012, 13:45 avatar
Únia je v hlbokej kríze – preto musíme o tomto stave hovoriť otvorene
Európska únia sa nachádza v hlbokej kríze. Konštatuje to nielen bývalý nemecký prezident Richard von Weizäcker, ale aj bývalý predseda Európskeho parlamentu Klaus Hänsch či prelát Stefan Reimers, splnomocnenec evanjelického kresťanského zväzu pre Európsku úniu. Ale aj nemecký liberálny politik gróf L ambsdorf. Našinec nepotrebuje nijaký pôsobivý prehľad mien európskych politikov, aby videl, že Európa a Európska únia sa v podstate rozpadá na krízové regióny.
Slovenský problém je, že otázky nášho európanstva, prináležitosti k Európe, k Únii – a k eurozóne – nás stavajú pred otázky, na ktoré väčšina politickej triedy a rôznych inštitútov nebola pripravená. Predstavitelia politických strán, ktoré sa vydávali za jediných zástavníkov európanstva, akoby sa vyparili. Po niektorých z nich nie je ani vidu ani slychu. Problém spočíva v tom, že sa úplne zmenili okolnosti. Dnes nielen európanstvo, ale aj antieurópanstvo vyzerá inak ako v čase, keď sa Slovensko usilovalo byť členom Únie či Aliancie. Nová realita vyvoláva nové otázky a tie nevyhnutnosť nových odpovedí. Je to nová politická a mediálna realita – len niet nikoho z ešte donedávna kutých Európanov, aby dali jasnú a zreteľnú odpoveď. Problém malého štátu je dnes o to väčší, že nemôže dôverovať veľkým bezvýhradne.
Bývalé vládne formácie neboli ani pripravené a ani predvídavé. To, čo stačilo na európanstvo ešte pred niekoľkými rokmi, už došlo s dychom. To, čo bolo antieurópanstvo ešte včera, je dnes nevyhnutné a potrebné pre kritické hodnotenie Únie. Dnes sú výhrady proti politike a praxi Európskej komisie nevyhnutné.

? SIEŤ ZLYHANÍ
Pohľad na Grécko nám jasne ukazuje nielen tamojšie problémy, ale aj slepotu Európskej komisie, priamy bruselský podiel na vzniku klientelistických a korupčných praktík v Grécku. Praktík, ktoré z rôznych geopolitických a geobezpečnostných pomerov trvali niekoľko desaťročí! Nešlo len o toleranciu voči falšovaniu štatistík, aby Grécko bolo prijaté do eurozóny - išlo o oveľa širšiu sieť zlyhaní. Na dnešnom stave Grécka má svoj zreteľný podiel prax a metódy úniovej politiky, mechanizmy jednotlivých úniových programov. Zodpovednosť Európskej komisie na dnešnom stave Grécka je neodmysliteľná. Toto, ešte prednedávnom antieu-rópske tvrdenie je dnes naopak proeurópske. Pretože bez analýzy dlhodobých zlyhaní Európskej komisie a jej 22-tisícového aparátu sa nemôže Európska únia dostať na novú úroveň.
Kritika pomerov v Únii nie je bojom proti nej, vyvolávaním odporu verejnej mienky proti Bruselu, ale presne naopak. Je nevyhnutným nástrojom politiky a médií malého štátu, aby sa zvýšila váha jeho argumentov a váha jeho európskeho hlasu. Nachádzame sa v procese, kde sa rozvoj európskej demokracie dá dosiahnuť len efektívnou kontrolou európskej komisie pomocou Európskeho parlamentu. Jeho váha, váha demokratickej kontroly sa musí zvýšiť. Európska komisia musí byť pod účinnou parlamentnou kontrolou. Teda nejde o proces odovzdávania suverenity, ale naopak - o proces posilňovania pozície poslancov a parlamentných klubov v Európskom parlamente zásadne inak, ako to bolo doteraz. Poslanci a strany musia byť pod aktívnou občianskou kontrolou toho, čo robia a čo dosahujú na európskej úrovni, ako posilňujú svoje, teda slovenské pozície voči Európskej komisii, teda voči úradníckemu aparátu.

? KONŠTRUKTÍVNOSŤ KRITIKY
Preto dnes kritika, čo ako ostrá, nie je prejavom antieurópanstva, ale presne naopak. Dnes vieme celkom jasne a dokázateľne, že nielen Grécko, ale ani Taliansko nebolo fit pre vstup do eurozóny. Úloha kritických médií, kritických voči praxi Únie rastie a neznamená to, že to je prejav antieurópanstva. Takisto sa zmenila situácia pokiaľ ide o Severoatlantickú alianciu. Dnes vidíme následk y rozvrá -tenia stability na Strednom východe, nepretr žité vojny, k toré neprinášajú riešenie. Keďže pod pláštikom transatlantického úsilia sme v yt lačili na okraj kvalif i -kované kritické hlasy proti praxi Únie a Aliancie, dnes vlastne nemáme reálny obraz o tom, čo sa vlastne deje v USA, ako sa USA zmenili, resp. od Bushových čias nezmenili.
Kvalifikované poznanie zahraničia, kvalifikované informácie o dianí vo svete, vo svetovej ekonomike nemožno viac deformovať pre potreby takej či onakej propagandy. Slovenské médiá, práve tak ako aj slovenská politika, stoja pred nov ými výz vami – v priebehu poldruha desaťročia obraz skutočného Európana vyzerá inak a inak vyzerajú naše dnešné európske potreby. Medzi nimi v prvom rade je dostatok informácií a súvislostí o tom, čo sa deje v svete, do ktorého patríme. To je úloha „veľkých“ médií – a úlohou „malých“ je nasadzovať im poriadne ostrohy do slabín. Musíme hovoriť otvorene.

zdroj: SNN 43-44/2012


2.
označiť príspevok

cumel30,1111 žena
   16. 11. 2012, 14:26 avatar
My sme f kríze už 60siat rokov, takže nám nič nehrozí.    
Súhlasí Inotaj


3.
označiť príspevok

Luciferium žena
   16. 11. 2012, 14:47 avatar
to mas pravdu cumel,Japonci nevedia pochopit,ze preco tak dlho


4.
označiť príspevok

Romanov muž
   16. 11. 2012, 15:10 avatar
Ako utopiť národné štáty

Odpor voči smerovaniu Európskej únie je pochopiteľný a zaslúži si podporu.

Obzvlášť hlasité výhrady voči Európskej únii všeobecne a proti spoločnej mene zvlášť, nie sú výsledkom neracionálnych kalkulácií, ale plynú nie len z obáv o stratu štátnej suverenity, ale najmä z nelichotivých ekonomických výsledkov, prinášajúcich trvalé zvyšovanie cien, vysokú nezamestnanosť, sociálne neistoty, choroby, ktoré sme si mysleli, že zanikli, zlodejstvo, vraždy, a s tým spojenú závisť, nenávisť a zlobu, s ktorou sa dennodenne stretávame, najmä na Slovensku. Pomerne často sa objavuje podráždenosť voči reštriktívnym opatreniam a reguláciám, ktoré až otravným a ponižujúcim spôsobom ukladá bruselská byrokracia jednotlivým národom.
Je nepopierateľným faktom, že tisíce úradníkov štedro platených Európou (rozumej nami občanmi podivného spolku EU) a neodvádzajúcich žiadne dane sa snažia vymýšľať stále nové, úplne zbytočne zaťažujúce predpisy a príkazy týkajúce sa napríklad uhoriek, džemov, vín, bryndze, alebo mrkvy, čo vyvoláva podnet, že by vlastne nebola žiadna škoda sa ich z veľkej časti zbaviť a tiež, že ide v ich prípade o ľudí s totalitnou mentalitou, ktorí snívajú o tom, žeby všetko - keď nie už vo svete, tak v EU - malo byť rovnaké, žeby sa mala odstrániť všetka, v dejinách sa objavujúca rôznorodosť.

Odpor voči tejto tendencii je pochopiteľný a zaslúži si podporu

Ako je to s tou suverenitou? Je zbytočné tvrdiť, že sa proces európskeho zjednocovania štátnej suverenity vôbec nedotýka. Suverenita je postupne okrajovaná a bude jej stále viac a viac ubúdať. Mimochodom to spomenul aj prezident SR Gašparovič na sobotňajších oslavách Dňa ústavy. Je potrebné si uvedomiť, že suverenita nespočíva v tom, že by štát mohol nebrať do úvahy existenciu, záujmy a ašpirácie iných štátov. Týmto spôsobom nie sú suverénne ani Spojené štáty americké. Štát stráca svoju suverenitu vtedy, ak existuje mechanizmus, na základe ktorého majú iné štáty právo robiť rozhodnutia v jeho mene alebo ho nemusia žiadať o súhlas.
Republiky, ktoré kedysi tvorili súčasť sovietskeho bloku, tiež neboli suverénne, pretože ústredná moc mohla v dôležitých veciach robiť rozhodnutia sama a periférne štáty, formálne nezávislé, nimi boli viazané. Keď sú v Európskej únii v rôznych závažných záležitostiach prijímané rozhodnutia väčšinou hlasov členov, bez práva veta, štáty svoju suverenitu strácajú, pretože sú nútené toto rozhodnutie uvádzať do života, a to aj proti vlastnej vôli. Niekto by mohol namietať, že v prípade Európskej únie sa veci majú inak ako v prípade sovietskeho bloku, pretože sa členské štáty rozhodli vstúpiť do spoločenstva suverénne, z čoho možno vyvodiť, že sa svojej suverenity zriekli dobrovoľne, ale nemožno tvrdiť, že ju jednoducho nestratili. Suverenita nie je narušená tam, kde funguje právo veta.
Preto často sa stretávame s názorom: chcú nás zbaviť našej suverenity a zlikvidovať našu národnú identitu. To je argument vôbec nie prehnaný. Nie je pravdou, že odlišné etnické spoločenstvá - rasy alebo národy - môžu vymrieť len následkom fyzickej likvidácie spôsobenej nepriateľmi alebo na základe toho, že nie sú kultúrne natoľko silné, aby dokázali čeliť odlišnej civilizácii, takže sú nakoniec pohltené cudzími národmi. Dnes sa už nikde nevyskytujú Chetiti, Vizigóti, Prusi, Aztékovia, Samojedi a nespočetné ďalšie národné entity.
Nedávne dejiny poznajú pojem sovietizácia (v skutočnosti porušťovanie), násilím vnucované národom ZSSR, ktoré bolo oveľa efektívnejšie ako cárska politika, zámerne a zásadne sledovalo: likvidáciu neruských kultúr, cieľavedomé rozpustenie malých národov v ruskej mase, likvidáciu jazykov. Nepripadá vám podobnosť s Európskou úniou? Síce nepoužíva sa násilie vojenské (zatiaľ), ale ekonomické zamerané na likvidáciu národných odlišnosti, národ môže prestať existovať aj vtedy, ak sa z vlastnej vôle rozhodne prestúpiť do inej národnej "kolónky" - európskej.
Žiadnemu z pevne zakorenených a kultúrne aktívnych národov Európy – Nemcom, Poliakom rovnako ako Francúzom - nič také nehrozí. Ale čo menšie a malé národy? Odpor a vzdor proti kultúrnej asimilácii môže byť koniec koncov účinný práve tam, kde pôsobí mimoriadne silný tlak. My Slováci taký tlak nevyvíjame a ani politická reprezentácia nie. Opak je pravdou. Utekáme do náručia EU o zlom krky, aj keď nie vždy si to situácia vyžaduje.
Prežili Islanďania, chudobní rybári utláčaní po roky dánskou šľachtou, prežili Baskovia, ktorí nikdy nemali vlastný štát, prežili dokonca Katalánci, žijú Bretónci aj Welšania.
Ideu suverenity spájame s národným štátom. Slováci získali v novodobých dejinách štátnosť dvakrát. Málo kedy, alebo vôbec sa takáto možnosť opakuje. My sme to šťastie mali. Iné národy si obeťami a krvou vydobyli štátnosť, alebo v boji prehrali a postupne zanikli. Slováci akoby darom, bez krvi a obetí žijú vo svojom štáte. Na strane druhej asi neexistuje ani jeden národ, ktorý by si svoj vlastný štát tak nevážil ako niektorí Slováci, a nie je ich málo.
V roku 1993 sme si upevnili svoju národnú štátnosť demokratickým spôsobom spolu s Ukrajincami, Chorvátmi, Slovincami a ďalšími, pracujú na nej aj Palestínčania. Národy môžu miznúť z mapy, ale môžu tiež vznikať nové. Čím viac silnie pohyb smerujúci k zjednoteniu Európy, tým lepšie sa darí národným pohybom a vzopretiam voči strate štátnosti (suverenite).

Migrácia

Nemožno od európskych štátov žiadať, aby dovoľovali trvale sa usídliť na ich území každému, komu sa zachce. Je pravda, že migrácia a etnické miešanie prebiehali od počiatku dejín. V našej dobe zmenili situáciu prinajmenšom tri okolnosti. Skôr trvala migrácia celé roky, dnes sa presun z jedného konca sveta na druhý dá zariadiť takmer bleskovo. Po druhé imigranti využívajú služby štátu, na ktorého územie prichádzajú, a nie je možné ich nechať zomrieť hladom - ale žiadna krajina nemá neobmedzené zásoby. Po tretie tu sú čisto demografické ohľady, záležitosť samotnej hustoty osídlenia. Je pravda, že etnická rôznorodosť je zdrojom kultúrneho bohatstva. Ale je tiež zdrojom nevyhnutných konfliktov.
Konflikty vyplývajú aj zo schopnosti, či neschopnosti asimilácie v novej krajine. Ak sa Slováci usadzujú napr. v Nemecku alebo Spojených štátoch, dá sa očakávať, že sa ich deti ponemčia alebo poameričtia, pretože ide v podstate stále o tú istú civilizáciu. Inak je tomu v prípade Turkov, ktorí tvoria napríklad v Nemecku, či Francúzsku enklávy odlišnej kultúry.
Sovietska vláda sa v minulosti pokúsila osídliť Estónsko a Lotyšsko Rusmi, aj keď nie s rovnako jednoznačným výsledkom. Estónci dnes vyžadujú, aby Rusi žijúci na ich území preukázali znalosť estónčiny, ak chcú získať tamojšie občianstvo. Rusi tvrdia, že to ich uráža, pretože ide o potláčanie občianskych práv. Na tejto minimálnej požiadavke estónskej strany však nie je nič neprimerané. Cudzinci, ktorí sa usadia v Anglicku, nikto nemusí prehovárať, aby sa učili po anglicky, ak sa chcú stať občanmi - každý z nich vie, že je to nevyhnutnosť.

Kam siaha Európa

Z novodobých pokusov zjednotiť Európu bičom - napoleonským, hitlerovským alebo moskovským nám oprávnene naskakuje husia koža pri zjednocovaní v EU, najmä ak to sprevádzajú hospodárske neúspechy a príliš kolísava budúcnosť eura. Európska únia každým krokom, zo dňa na deň v nás vyvoláva nedôveru, aj keď ešte zotrváva aká taká národná identita.
Európska administratíva (pod nemeckým komandovaním) buduje vedľa národných identít pochybnú identitu európsku. Existuje vôbec taká identita? Existuje identita ázijská, či americká? A ak neexistuje, treba si ju priať? Môže vzniknúť niečo také ako európsky patriotizmus? A vari existuje patriotizmus ázijský? A vôbec existuje nevyhnutnosť utiekať sa k takýmto nepotrebným nezmyslom? Európa má dosť iných a závažnejších problémov, v niektorých prípadoch až existenčných.
Snaha o zjednotenie na základe akéhosi európanstva vyúsťujúceho do európskeho superštátu je výrazom nepokoja, niekedy zúfalstva, výrazom umelo vytvoreného velikášstva. Európa ako geografický útvar nemôže byť úplne evidentne základom pre akúkoľvek ideu zjednocovania do jedného superštátu. Európa ako kontinent je tak rôznorodá (národmi, hospodárskou úrovňou, životnou úrovňou, kultúrnou rôznorodosťou, históriou jednotlivých národov a štátov, náboženstvami, atď.), že už len zapodievanie sa touto myšlienkou je strata času. A kde sú východné hranice Európy? Pri Urale, či medzi Čiernou nad Tisou a Užhorodom? Prečo má byť Turecko súčasťou EU, keď jeho časť je v Ázii. Podobne je to aj s Ruskom. Neexistuje na to jednoznačná odpoveď, pretože iné sú kritéria geografické a iné politické. A to ešte neberieme do úvahy iné záujmy.
Zatiaľ v tejto dobe hlas náboženský nie je taký hlučný, ale pri zjednocovaní je to len otázkou času. Keď napríklad vymedzíme priestor Európy hranicami západného kresťanstva, vylúčime z Európy Rusko, Srbsko, Rumunsko, Albánsko, Grécko a Bosnu.
Niektorí tvrdia, že v Európe existujú staroveké korene, z ktorých sa mala rozvinúť európska kultúra: židovská, grécka, latinská. Ale určiť, kde tieto hranice boli nepretržite živé alebo sú živé aj naďalej, nie je ľahké. Prečo by sme vlastne mali židovstvo, v ktorého lone sa zrodilo kresťanstvo, považovať za európsku záležitosť, keď geograficky ani jazykovo do Európy nepatrilo a bolo na základe mimoriadnych historických udalostí prekryté kresťanstvom? A prečo by malo mať korene kresťanské, keď Európa bola obývaná civilizáciou dávno predtým než vzniklo kresťanstvo?
A kto z nás by sa pritom dnes odvážil tvrdiť, že Židia, ktorí kresťanstvo nikdy neprijali, ale ovplyvnili dejiny európskej kultúry tak mimoriadnym a účinným spôsobom, do tejto kultúry nepatria? A nie je časťou tejto kultúry aj to, čo je nekresťanské, teda význačné obdobie osvietenstva, význačné súčasti socialistických a liberálnych hnutí, do značnej miery aj slobodomurárstvo? Nepatrí preto do Európy Voltaire, Spinoza, Hobbes, Kant, Diderot, Sartre a s nimi desiatky najvýznačnejších spisovateľov a mysliteľov, ktorí boli ku kresťanstvu buď ľahostajní, mali voči nemu averziu, alebo boli dokonca cirkvou odsúdení? Niekto môže tvrdiť, že všetci títo ľudia boli kresťanmi neuvedomelo, v hĺbke svojho ducha. Ale to by sa muselo dokázať.
Prečo sa vôbec vnucuje požiadavka, aby Európa bola kresťanská? Kresťanstvo, hoci je značne oslabené, však existuje a nie je v Európe prenasledované. Zrejme teda ide o to, ho vnútiť silou zákona do teokratickéhousporiadania a vytvoriť z neho vynútiteľnú štátnu ideológiu, presnejšie povedané ani nie tak z kresťanstva, ale z rímskeho katolicizmu.
Hlásajte svoje kresťanské posolstvo, ale vo svojich príbytkoch, plaťte si svojich kňazov z vlastných vreciek, a ak sa nedostavia vám výsledky, potom obviňujte iba seba a nehádžte to na diabla a jeho úklady.
Vnucovať, žeby každý jednotlivý Európan mal byť kresťanom, alebo že ten, kto nie je kresťan do Európy nepatrí a že národovcom a vlastencom môže byť len príslušník cirkví, pričom svetskí humanista (ateista, agnostik, voľnomyšlienkar) je stelesnené zlo, je nezmyselné, hlúpe, arogantné.
Kresťanská viera často bola zdrojom hrôz, prenasledovaní a násilia, ktoré sprevádzali Európu. Osvietenci, svetskí humanisti boli a sú základom veľkých intelektuálnych, umeleckých a morálnych výdobytkov nášho kontinentu. A je na mieste týmto osobnostiam vzdať hold, tak ako aj tým veriacim, ktorí mierovo budovali Európu a jej kultúru.
Lídri Európy, či sa im to páči, alebo nie musia uznať rozmanitosť ako osobitnú hodnotu európskeho života. Ak hovoríme teda o európskej civilizácii, ponechajme teraz bokom územné kritériá, má to byť územie, kde sú zaistené občianske slobody a kde fungujú dobre zakorenené demokratické inštitúcie pri hospodárskom raste. Už to samo je veľa, ale nie je to všetko. Existujú aj kritériá kultúrnej povahy, ktoré sú príliš ťažko podchyteľné, než aby ich išlo prakticky vymáhať.
Aké existujú kritéria pre uchádzanie sa o členstvo v únii, tak, aby spomínaný civilizačný základ bol stále prítomný? Medzi akými osobnosťami hľadať civilizačné základy? Samozrejme nie len tak, že sa budeme vychvaľovať a donekonečna opakovať, akých že sme to mali znamenitých predkov v Aténach, Ríme alebo Jeruzaleme. Ale kto sú oni predkovia? Sokrates - alebo skôr tí, ktorí ho odsúdili na smrť za bezbožnosť? Veľkí rímski cisári ako Augustus alebo Marcus Aurelius - alebo skôr Caligula, Nero a Tiberius? Či veľkí a úctyhodní svätci cirkvi - alebo skôr tí z pápežov, ktorí organizovali krížové výpravy, alebo tance kurtizán vo Vatikáne?
Dejiny Európy boli chvályhodné iba občas. Európska civilizácia splodila totalitarizmus dvadsiateho storočia: hitlerizmus, komunizmus, fašizmus. A nešlo len o šialené fantasmagórie niekoľkých fanatikov, ale o silné, sebavedomé, dobre zorganizované masové hnutia so silným ideologickým zázemím. Naše dedičstvo oplýva mimoriadnymi dielami, ale aj monštróznymi nehanebnosťami a zločinmi; tie prvé sú predovšetkým dielom vynikajúcich jednotlivcov, tie druhé skôr dielom masových otrasov.
Európa súčasnosti je svätyňou peňazí - poisťovní, búrz, bánk, kde v porovnaní s Áziou, Afrikou, Južnou Amerikou zatiaľ funguje uspokojovanie materiálnych potrieb. Dokedy? Miestom, kde navyše deklaratívne existuje sloboda slova a zákonnosť a teda úžasné vynálezy, bez ktorých by život bol neznesiteľný. Žiaľ a to podčiarkujem v mnohých prípadoch len deklaratívne. Radšej nešírme klamstvá, nepestujme zlodejinu, hanebnosti a zlá, nech nám život prináša veci pozitívne, životodarné a veselé. Umelé zlepovanie Európskej únie na základe nejakej európskej ideológie alebo filozofie nám je a bude k ničomu.

Dr. Vladimír Šotter, Národný Inštitút Francois Marie Voltaire
Zdroj: www.dobrenoviny.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí Kasafran, Vladko


5.
označiť príspevok

Petrana žena
   16. 11. 2012, 16:14 avatar
...kurnik, šetri slovom, triafaj presne! Kdo to má čítať? Keď skončím, už nevím, že čo bolo na začátku.
Slovo je energia, keď nebudeš šetriť, hneď tu máme energetickú krízu! Vlastne už ju tu máme, a to si tuším spôsobil TY!


7.
označiť príspevok

Romanov muž
   16. 11. 2012, 16:36 avatar
Re: 5

" Kdo to má čítať?" Ten, čo má záujem si doplňovať vedomosti.
"už nevím, že čo bolo na začátku" Takže si sklerotik. Buď rada, aspoň vždy počuješ nejakú novinu.
"máme energetickú krízu! To si tuším spôsobil TY! Nie, nie, tá energia ide na napájanie tvojho rozumu. A nie a nie nabiť ho.
Súhlasí trin i ty


9.
označiť príspevok

Petrana žena
   16. 11. 2012, 17:04 avatar
...   
Tvojim najdôležitejším nástrojom, aby si stal umeleckým majstrom, je používať slová presne.
Po druhé, neber si nič osobne! To ti veľmi pomôže...väčšina problémov z tvojho života zmizne.
Nevytváraj si nijaké domnienky, vytváraš sám sebe vlastné peklo posudzovania.
Konaj najlepšie ako vieš.
http://www.youtube.com/watch?v=4Z9WVZddH9w Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


14.
označiť príspevok

Romanov muž
   16. 11. 2012, 18:24 avatar
Re: 9

A ešte by som mal veriť v boha a žil by som si ako v raji (pozemskom raji).
Súhlasí Petrana


15.
označiť príspevok

Petrana žena
   16. 11. 2012, 18:43 avatar
...a keby si ho nevedel nájsť, pozri sa do zrkadla.


17.
označiť príspevok

Vladko muž
   16. 11. 2012, 21:12 avatar
15
Ja už ani zrkadlo nepoužívam. Koľkokrát sa doňho pozriem furt tam vidím boha.
Súhlasí trin i ty


6.
označiť príspevok

Petrana žena
   16. 11. 2012, 16:26 avatar
http://www.youtube.com/watch?v=YiojxsoLX8s Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

..videla som film o utečencoch, že prečo utekajú...lebo im ide o život, a nielen im, ale aj ich deťom. Boh sa pozerá kámo!


8.
označiť príspevok

Kasafran
   16. 11. 2012, 17:03 avatar
Romanov,
ďakujem Ti za zverejnenie tohto skutočne zaujímavého, výstižného a mobilizačného príspevku...


11.
označiť príspevok

Romanov muž
   16. 11. 2012, 18:08 avatar
Re:8

Potešenie na mojej strane :-)


10.
označiť príspevok

Petrana žena
   16. 11. 2012, 17:05 avatar
...celý svet je v kríze.
Súhlasí Lea Pragmatická


18.
označiť príspevok

Vladko muž
   16. 11. 2012, 21:12 avatar
10
Nesúhlasím.
Súhlasí Inotaj


12.
označiť príspevok

Sóley žena
   16. 11. 2012, 18:14 avatar
Ako prezit ekonomicky kolaps - ww.freepub.comehere.cz/vsechno/jak-prezit-ekonomicky-kolaps-uvod


13.
označiť príspevok

Sóley žena
   16. 11. 2012, 18:14 avatar
Súhlasí trin i ty


16.
označiť príspevok

pollio
   16. 11. 2012, 20:24 avatar
tak ako po každej búrke vyjde slnko, tak po každej kríze príde Poučenie z krízového vývoja.
Ja len dúfam, že nebude na prídel alebo ho nebudú zhadzovať bombardéry 
Súhlasí Petrana, Kasafran


19.
označiť príspevok

Vladko muž
   16. 11. 2012, 21:13 avatar
16
Len aby sa súčasníci toho dožili.


20.
označiť príspevok

trin i ty muž
   18. 11. 2012, 12:46 avatar
Je generální ředitelem Eutelsat Izraelec?

14.11.2012

Americký výzvědný analytik říká, že ve Francii sídlící satelitní poskytovatel Eutelsat SA je řízen izraelským občanem a je společností dlouho ovládanou izraelskými extremistickými skupinami.

--------------------------------------------------------------------------------

„Eutelsat je osobou, nikoliv společností. Eutelsat tvrdí, že je evropská, ale ve skutečnosti je izraelská. Eutelsat, společnost s izraelskými akcionáři, společnost dlouho ovládanou extremistickými skupinami v Izraeli, militantním ultra-nacionalistickým likudistickým režimem Netanyahua, řídí člověk s francouzsky znějícím jménem Michel de Rosen, izraelský občan,“ řekl Press TV Gordon Duff.

Popsal tuto společnost jako jedno z Izraelci vlastněných „škrtidel“, která jsou vytvářena k tomu, aby „zajistila, že veškerá komunikace, veškerý pokrok, veškeré soukromí bylo předmětem povolování“.

Když se Eutelsat rozhodla umlčet Írán a svobodu projevu v Evropě, mnozí o tom mluvili, ale nikdo neukázal prstem na Izrael a jeho přání vykreslovat Írán „černým štětcem“, řekl Duff, když odsuzoval evropské země za jejich mlčení ohledně zákazu vysílání íránských satelitních kanálů v Evropě.

„Jedna organizace za druhou, všechny ovládané opozicí, součástí izraelské „teorie válečných her“, zvedaly hlas hněvu, a, jako obvykle, ukazovaly špatným směrem,“ dodal.

V rámci flagrantního porušení svobody projevu nařídila Eutelsat SA servisní mediální společnosti Arqiva, aby 15. října přestala přenášet několik íránských satelitních kanálů, včetně Press TV.

Jediné tiskové prohlášení společnosti uvedlo, že toto rozhodnutí je založeno na zesílených sankcích Rady Evropské unie a potvrzení francouzského úřadu pro vysílání, ale mluvčí EU Press TV řekl, že sankce žádná taková nařízení neobsahují.

„Musím vám říct, že jde o rozhodnutí Eutelsat a Arqiva, a musíte se zeptat jich, je to jejich rozhodnutí,“ řekla Press TV Maja Kocijancic, mluvčí šéfky zahraniční politiky EU Catherine Ashton.

„EU… přijala nová restriktivní opatření vůči Íránu, ale ta jsou zaměřena na finance, energii, obchod a dopravu, ne na telekomunikace. A neobsahují prvky, které by mohly nutit Eutelsat k takovému kroku,“ dodala Kocijancic.

Eutelsat odmítla žádost Press TV o rozhovor, aby mohla po komentáři Kocijancic okomentovat své rozhodnutí odpojit všechna íránská média od svých služeb satelitní televize.

„Je pro nás zcela nepřijatelné, aby společnost mohla zrušit média země tímto způsobem. Rozhodnutí Eutelsat ignoruje význam svobodu projevu a svobodného šíření informací,“ řekl Press TV šéf Národní unie novinářů Dominique Pradalie.

zvedavec.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


21.
označiť príspevok

trin i ty muž
   18. 11. 2012, 12:47 avatar
este raz a pomaly>

Popsal tuto společnost jako jedno z Izraelci vlastněných „škrtidel“, která jsou vytvářena k tomu, aby „zajistila, že veškerá komunikace, veškerý pokrok, veškeré soukromí bylo předmětem povolování“.


22.
označiť príspevok

trin i ty muž
   18. 11. 2012, 12:49 avatar
a

„Je pro nás zcela nepřijatelné, aby společnost mohla zrušit média země tímto způsobem. Rozhodnutí Eutelsat ignoruje význam svobodu projevu a svobodného šíření informací,“ řekl Press TV šéf Národní unie novinářů Dominique Pradalie.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 22:34,  kntsz. Brzdi!! Ako ide odoať svoju vlasť pod nadvládu Ruska, ak -Putin sa ohradil voči...
dnes, 22:33,  Ale práve Rusko by chcelo spravovať veci v tej našej Rusko odsúdilo extrémizmus...
dnes, 22:32,  ondrej do všetkého tlačí politiku, primitívnu nenávisť voči Rusku pričom je to šport.
dnes, 22:32,  ale prdlajs, mne je sympatickejsie pomenovanie motorka.....alebo motorkár. Skuter, a skutrista...
dnes, 22:28,  Keby mal pravomoci ako v Rusku v prvom rade by okamžite na Sibír putovali kotleby .
dnes, 22:28,  .alebo ľudia by mali mať záíujem sa dozvedieť niečo v oblasti ktorej nerozumejú... Keď...
dnes, 22:26,  Jasne, že som objavil ;) Keď niekto tvrdí, že neexistujem tak to hneď vidím ;)
dnes, 22:20,  Putina by bolo dobre tiež vypchať a nasačkovat do mauzolea.....ujovi Leninovi je tam...
dnes, 22:19,  mil a ne, zase si sa z.ebal. Ty, vraj hrdý Slovák, zrádzaš svoju vlasť a ideš ju a teda aj...
dnes, 22:17,  Vobec by som sa nedivil, keby sa na Rusko vyprdli viacerí....ruska politika je jedno velke...
dnes, 22:13,  Nutoc na Rusko. Nech si kazda krajina spravuje veci u seba doma ako uzna za vhodne . Mohli by sa...
dnes, 22:08,  13- som presvedčený, že k vysvetleniu v linku naozaj nie je čo dodať. Ľuďom, ktorým...
dnes, 22:06,  Putin by bol dobry slovenský prezident
dnes, 22:06,  Putin na hrad
dnes, 22:05,  Rusofobny trol ondrej nabehol. No daj nejaké rusofobne rozprávky nech sa zasmejeme.
dnes, 22:04,  Aby ksntz bol v obraze - https://c-pravda.ru/
dnes, 22:03,  Volajaky si háklivý na Krym a Rusko sudruhu
dnes, 22:01,  Niekto uzurpuje Krym nanajvýš v tvojej konšpiračnej hlave
dnes, 22:00,  Klaniaš sa západu, chýba ti národná hrdosť. Ale hlavne si plný nenávisti voči Rusku.
dnes, 21:58,  kntsz zasa vypúšťa rusofobne nenávistné nezmysly.
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
V jednoduchosti je krása.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(110 719 bytes in 0,668 seconds)