Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Duša-duch-telo!

164
reakcií
1260
prečítaní
Tému 27. decembra 2017, 02:47 založil Shagara.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
03. 04. 2015
6
31. 03. 2015
120
31. 03. 2015
84
31. 03. 2015
37
 
 


1.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2017, 02:47 avatar
Na úvod omyl katolicizmu, z ktorého preberajú aj mnohí iní:
Citujem:.....Sväté písmo
Gn 2, 7: „Vtedy Pán, Boh, utvoril z hliny zeme človeka a vdýchol do jeho nozdier dych života. Tak
sa stal človek živou bytosťou.“ Por. Gn 9, 6. Exegéza: „Z hliny zeme“ poukazuje na evolúciu tela;
„vdýchol dych života“ poukazuje na priamy pôvod duše od Boha....... Človek bez duše by bol len živočí-
chom riadeným pudmi, por. KKC 364.......Teológia ľudskej duše
Ľudská duša (gr. psyché; lat. anima) má mimoriadne veľkú hodnotu, lebo: - pochádza priamo
od Boha (Gn 2, 7); - je večitá (má začiatok, nemá koniec), teda nesmrteľná (1 Kor 15, 51-57); -
je duchovný a oživujúci princíp v človeku (por. KKC 363, 365); - je priesečníkom citu, vedomia
a etiky (Rim 2, 6-8) ako bytostne individuálnych schopností. Duša (dych života) aj podľa viacerých
filozofických škôl oživuje človeka. Pôvodne duša súvisela s dychom (živej bytosti), odtiaľ má aj
meno.
Kresťania dospeli k hlbokému poznaniu, že duša je formou tela (por. Tomáš Akvinský,
+1274, Theologická summa I., 76, 1, 4). Týmto dalo kresťanstvo Aristotelovej myšlienke nový obsah.
Duch v človeku je v takej úplnej jednote s telom, že je jeho „formou“ – a tak robí človeka osobou.
Preto oddelenie duše od tela je proti jej (ontologickej) prirodzenosti. Prebývanie duše v tele nie
je len „činnosť“, je to sebarealizácia (oživovaním formuje – formovaním oživuje).......Pôvod jednotlivých duší – plodenie detí :
Teológia do Druhého vatikánskeho koncilu to vysvetľovala tak, že stvoriteľský Boží akt, ktorým dal Boh človeku bytie (por. DH 3896), je: - zo strany duše creatio prima (priamo od Boha); - zo strany tela creratio secunda (z pohlavných buniek rodičov).",.........toľko citácia, bez akejkoľvek biblickej podpory a v hrubom rozpore s Písmom!.
A tu je ten problém,....že tento dych života/vlastný aj zvieratám/ a ten duch/pneuma/ ktorý je "len jeden",.....sa podsúva ľudom/ovečkám/ ako .nesmrteľná duša,....a pritom ide o "oživujúci princíp",......a priamo sa spája aj so zvieratami.
Ale ak má pravdu RKC,....tak potom aj zvieratá majú nesmrteľnú dušu!
ZDROJ-Antropológia - Kňazský seminár sv. Františka Xaverského.......www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OKNO DO MINULOSTI
Platón

Platón (asi 427?–?347 pred n.?l.) bol pohanský grécky filozof. Narodil sa v Aténach v aristokratickej rodine a dostal vzdelanie, ktoré zvyčajne dostávali deti zámožných Grékov. Veľký vplyv naňho mal slávny filozof Sokrates a stúpenci filozofa a matematika Pytagora.

KEĎ sa Platón vrátil z ciest po Stredomorí a prestal sa angažovať v politike v Syrakúzach, gréckom meste na Sicílii, založil v Aténach školu, ktorú nazval Akadémia. Táto škola sa často označuje za prvú európsku univerzitu. Sústredil sa v nej výskum v oblasti matematiky a filozofie.

PREČO BY VÁS TIETO INFORMÁCIE MALI ZAUJÍMAŤ?
Platónove názory zásadne ovplyvnili náboženské presvedčenie miliónov ľudí vrátane tých, ktorí sa označujú za kresťanov, pričom mnohí z nich sa mylne domnievajú, že ich presvedčenie sa zakladá na Biblii. Najznámejší z Platónových názorov je ten, že ľudia majú nesmrteľnú dušu, ktorá prežíva smrť tela.

„Nesmrteľnosť duše patrí k obľúbeným Platónovým témam.“ (Body and Soul in Ancient Philosophy)
Platón sa veľmi zaujímal o život po smrti. V knihe Body and Soul in Ancient Philosophy (Telo a duša v starovekej filozofii) sa píše, že „nesmrteľnosť duše patrí k obľúbeným Platónovým témam“. Tento filozof bol pevne presvedčený, že „duša prežíva svoje súčasné vtelenie, aby dostala buď patričnú odmenu, alebo patričný trest“ v posmrtnom živote, v závislosti od toho, ako človek žil, kým bol na zemi. *

AKO SA PLATÓNOVE NÁZORY ROZŠÍRILI?
Platónova Akadémia mala v priebehu deviatich storočí svojej existencie, od roku 387 pred n.?l. do roku 529 n.?l., veľký vplyv. V krajinách pod nadvládou Grécka a Ríma sa platónske myslenie stalo veľmi populárnym. Osvojil si ho napríklad židovský filozof Filón Alexandrijský i mnohí vodcovia vtedajšieho kresťanstva. Tak sa rôzne pohanské filozofické predstavy vrátane nesmrteľnosti duše vkradli aj do učenia judaizmu a kresťanstva.

„Celá kresťanská teológia je prinajmenšom do istej miery ovplyvnená vtedajšou gréckou filozofiou, zvlášť platonizmom,“ uvádza sa v diele The Anchor Bible Dictionary. Podľa tohto diela „niektorí kresťanskí myslitelia... si zaslúžia označenie kresťanskí platonici“. Porovnajte si nasledujúce citáty.

Čo hovoril Platón: „[Pri smrti] to, čo tvorí samotnú podstatu každého z nás a čo nazývame nesmrteľnou dušou, odchádza do prítomnosti ďalších bohov, kde... musí skladať účty. Dobrí môžu ten čas očakávať bez obáv, zlí s nesmiernou hrôzou.“ (Platón, Zákony, Dvanásta kniha)

Čo sa píše v Biblii: Výraz duša sa vzťahuje na samotnú osobu alebo na jej život. Dušami sú aj zvieratá. Pri smrti duša prestáva existovať. * Pouvažujte o týchto textoch:

„Prvý človek Adam sa stal živou dušou.“ (1. Korinťanom 15:45)
„Boh povedal ďalej: ‚Nech zem vydá živé duše podľa ich druhov, domáce zviera a pohybujúceho sa živočícha a divé zemské zviera.‘“ (1. Mojžišova 1:24)
„Nech moja duša zomrie.“ (4. Mojžišova 23:10)
„Duša, ktorá hreší — tá zomrie.“ (Ezechiel 18:4)

Je zjavné, že Biblia neučí, že duša prežíva smrť tela. Preto si položte otázku: ‚Sú moje náboženské názory založené na Biblii alebo na Platónovej filozofii?‘

„Názor, že duša po smrti žije ďalej, sa nedá v Biblii ľahko rozpoznať.“ (New Catholic Encyclopedia)
„Jasná a pevná viera v nesmrteľnosť duše sa ujala až v pobiblickom období... a stala sa jedným zo základných kameňov židovskej a kresťanskej viery.“ (Kurzíva od nás.) (Encyclopaedia Judaica)
„Presvedčenie, že duša pokračuje vo svojej existencii po rozpade tela, je záležitosťou filozofických či teologických špekulácií... a nikde v Svätom Písme sa výslovne neučí.“ (The Jewish Encyclopedia)
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Filosofické základy psychologie Tomáše Akvinského - Katedra filozofie:.....dlhšie pojednanie o tom,ako bola náuka o nesmrteľnosti jasne ovplyvnená a prebratá z pohanskej filozofie!
Viac na.....www.google.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
--------------------------------------------------------------------------------------------------
THEOLOGICKÁ REVUE /THEOLOGICAL REVIEW / , 2014, V 85, NO. 3

KARFÍKOVÁ, Lenka:
Aurelius Augustinus: O nesmrtelnosti duše

Augus?novo poje? duše je sice blízké aristotelské tradici, vztah duše a
ra?o je však u Augus?na zakotven v novoplatonismu.
Augus?novo rané dílo De immortalitate animaeje spisem ?loso?ckého charakteru. Čtenář, který je zvyklý na Augus?na jako teologa, bude možná zprvu ztracen v Augus?nově argumentaci, kde si náš autor bere na pomoc řadu an?ckých myslitelů, resp. jejich názorů (nejčastěji polemizuje s názory Platónovými, často vychází z Aristotela, cituje Pló?na a Porfyria).
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Evanjelický pohľad: Ondřej Kolář, farář v Praze-Kobylisích
Hebrejský výraz pro duši (nefeš) znamená původně patrně „hrdlo“ (Iz 5,14), v přeneseném významu pak také „dech“, „život“ a „živou bytost“. Být duší tedy znamená být bytostí, která si nevystačí sama se sebou, nýbrž je neustále „hladová“, toužící a lačnící, odkázaná na Boha. Tuto vlastnost má ovšem člověk společnou se zvířaty, která mohou být také označena jako „živoucí duše“ (Gn 1,20). Můžeme tedy říci, že biblický člověk nemá duši, nýbrž spíše duší je.

Zejména v evangelické teologii zdomácněla teze, že představa nesmrtelné duše je jakousi platónskou deformací, která z křesťanského učení o posledních věcech trvale vytlačila původně biblické očekávání vzkříšení z mrtvých. Na místo důvěry ve všemohoucího a milostivého Boha, který křísí mrtvé k novému životu, prý nastoupila opovážlivá pýcha spoléhající se na posmrtné přežívání jakési ušlechtilejší složky v člověku. Idea nesmrtelnosti byla odsouzena jako výplod pohanství, v němž se základem posmrtné naděje stává místo Boha člověk sám, jenž zarputile prosazuje sebe sama proti Bohu, nechce uznat svou propadlost smrti a místo toho hledá spásu ve svém vlastním nitru.
Existenci duše jistě nelze dokázat. Je ale možné alespoň upozornit na specificky lidské skutečnosti, které překračují oblast toho, co může zkoumat a popsat přírodověda.
--------------------------------------------------------------------------
Uvádzam tieto a uvediem aj iné zdroje,....ktoré poukazujú,....že náuka o nesmrteľnosi je výsostne založená na pohanských filozofoch,....a nie na Písme. A že základ náuky tvorí novoplatonizmus, pretvorený Aristotelom! Proste pohanská filozofia a nie Písmo. Pretože ani jedna zmienka o nesmrteľnej duši nie je v Písme!


2.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 08:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   27. 12. 2017, 08:23 avatar
To som si hned vsimol, ze si tam dal len texty a Shagara musel ukazat svoju nadradenost, pýchu a hned zautocit...  
Súhlasí Fotooon


140.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2017, 13:41 avatar
4,....to on sem tam robí,....ale ich vytrhne z kontextu a nimi dokazuje nebiblickú trojicu. Ale chápem tvoje pohnútky!
A pokornému kresťanovi/ako si aj ty/ stačia dva texty z Písma: "Otec je hlavou Krista",......a slová Ježiša že "jeho Otec je väčší ako on"! Tu niet o čom potom špekulovať.
Prečítaj si toho Augustína,......a pochopíš,kto bol namyslený ,a a kto znetvoril kresťanskú náuku?!


145.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   27. 12. 2017, 14:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.151.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   27. 12. 2017, 14:32 avatar
Shagy, ale v tej téme nepísal vobec nic, len citoval niekolko textov a nic viac..Nepisal ani to ako im rozumie on, ako ty , proste nic.. NIČ   Ale ty si sa hned predviedol aký si človek  


152.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2017, 21:33 avatar
151,....ty si tu nebol a ja viem na čo, to bola jeho reakcia! A máš pravdu citoval/to robil aj satan/ ale prekrúcal ich na svoj spôsob. A to urobil v predchádzajúcich príspevkoch. Sleduje celé dianie,....potom budeš v obraze!


158.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   28. 12. 2017, 08:17 avatar
Prísl:  "Pery toho, kto je hlúpy, vstupujú do hádky a jeho ústa volajú dokonca po úderoch"

Gal.: " A zjavné sú skutky tela: smilstvo, nečistota, voľné správanie, modlárstvo, pestovanie špiritizmu, nepriateľstvá, S P O R Y , žiarlivosť, výbuchy hnevu, S V Á R Y , rozdelenia, sekty, 21 závisť, pijatiky, hýrenia a podobné veci. Vopred vás pred tým varujem, podobne ako som vás vopred varoval, že tí, čo konajú také veci, nezdedia Božie kráľovstvo


159.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   28. 12. 2017, 08:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 08:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 08:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 08:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.138.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2017, 13:34 avatar
5,....ale tú druhú časť Matúša si zámerne vynechal,....kde sa píše,že "duša môže byť zničená"!
Citujem,......."ale radšej sa bojte toho,+ ktorý môže zničiť dušu i telo v gehenne". Alebo to klasické:...."Duša ktorá hreší,tá zomrie".
A stále platí to biblické od Ježiša:...."nikto nikdy nevystúpil na nebesia".
Ale asi aj Ježiša označíš za klamára,....lebo ty tvrdíš ,že áno?!
A Zjavenie nehovorí o nesmrteľných dušiach! Ježiš povedal ,že vzkriesenie bude v "posledný deň"!
(Zjavenie 6:9) .......Keďže „duša [čiže život] tela je v krvi“, pri základoch oltára je podľa tohto opisu v skutočnosti krv verných Ježišových služobníkov, ktorí boli zabití pre smelé a horlivé vydávanie svedectva. — 3. Mojžišova 17:11.
A nie nesmrteľné duše!
Alebo,....keď Písmo píše že "žena/smilnica/ je opitá krvou Ježišových svedkov",....tak to berieš doslovne?
Teda,....tá žena musela vypiť krv nejakých kresťanov,alkoholikov /mali alkohol v krvi/ a preto bola opitá?
A s boháčom a Lazarom je to obdobne,......tak to nechaj Fotoon,....chod na prechádzku,...prevetraj si hlavu.
Nechaj výklady Písma na iných.....


144.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   27. 12. 2017, 14:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 08:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.137.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2017, 13:10 avatar
2,....darmo,....kresťan sa pozná. Lenže nechápeš,že vďaka pohanskej filozofií,.....o ktorej dávam INFO,,......si aj ty prevzal jej odkaz. A to,čo údajne považuješ za biblické,....sú len pohanské špekulácie,bájky!
U toho Augustína to jasne vidieť,.....aj jeho manichejské/nielen novoplatonske/predstavy.
A pritom ty tvrdíš niečo iné,.....a neviete nájsť ani jeden text, ktorý by tvrdil ,že po smrti niečo prežíva,a že je to nehmotné!
Len znásilňujete nejaký jeden text a vytvárate krkolomné ,myšlienkové konštrukcie,.....aby ste podporili svoje pohanské,nebiblické náuky!
Ale chápen........najlepšia obrana je útok!


141.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   27. 12. 2017, 13:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.142.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2017, 14:06 avatar
141,....opakujem,.....uveď jeden text,kde sa píše že ľudská duša je nehmotná,nesmrteľná a že ide po smrti do neba?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teda,....nesúhlasíš s Ježišom,ktorý povedal ,že "nikto nevystúpil do neba"? Ján 3:13
Alebo: ......... „Dávid nevystúpil do nebies.“ (Skutky 2:34)
Teda, kde sú dušičky? V Dunajskej Strede na lampárni? 


149.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   27. 12. 2017, 14:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.139.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2017, 13:36 avatar
2,....z tých diel je zrejme,....že trojica,nesmrteľná duša, kult bohyne matky pochádza od Augustína,...a z pohanstva ,odkiaľ on čerpal,a aj iní!
A try si len prevzal nebiblickú tradíciu RKC. Zmier sa s tým. Naletel si,....ako aj mnohí!


146.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   27. 12. 2017, 14:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.147.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   27. 12. 2017, 14:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.154.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2017, 21:40 avatar
147,....... z tých,......Fotoon....."malé zamyslenie nad mojim výkladom daných veršov/ktoré opakovane uvádzam/,....aby sme uverili v trojjediného boha".
 


155.
označiť príspevok

peter67 muž
   27. 12. 2017, 21:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.156.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 12. 2017, 05:13 avatar
155,.......poznám,.....už ho len začať uplatňovať?!  Budem musieť,........


162.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   28. 12. 2017, 08:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.161.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   28. 12. 2017, 08:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.148.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 14:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.153.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2017, 21:36 avatar
146,....OK,.....povedz prečo si citoval dané texty?
A druhá vec,.....za chvíľu nás presvedčíš,....že ty neveríš ani v trojicu a ani v nesmrteľnú dušu!


160.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   28. 12. 2017, 08:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 08:17 avatar
Nic nenarobis,,


6.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 08:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 08:35 avatar
Mozes, co by si nemohol,,, len potom zbytocne zacina handrkovanie,, ohladom pisma a vykladu teda pochopenia ,,, vidim to uz dost dlho,,,


9.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 08:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 08:40 avatar
Co myslis je plocha a netoci sa alebo naopak?


11.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 08:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 08:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 08:44 avatar
Hehehe, BOH sa toci okolo nas,,, kazdym smerom ,,, len poniektory to nevnimaju ,,


14.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 08:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 08:49 avatar
Nieje to hadanie, ked povies ze poniektory to nevnimaju , vtedy je tam škriepka ked zacinas presviedcat o pravde ktora ti bola zjavena a dotycny tiez presviedca,, a nemate spravne pochopenie sa ,,


17.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 08:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.18.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 08:52 avatar
Vzdy ide o to najst spravnu frekvenciu,,,


20.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 08:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.21.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 08:58 avatar
Myslim ze nieje taKe tazke prepnut na rovnaku frekvenciu ,


23.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 09:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 09:05 avatar
Ak vies na co narazam,,


24.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 09:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 09:26 avatar
Neschvalujem ich,, ale ani niesom proti nim,, BOH nalozi s kazdym spravodlive ,,,


27.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 09:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 09:34 avatar
Pozri , to ze niesom proti nim neznamena ze ich schvalujem , proste ich neriesim,, lebo vtedy vznikaju zbytocne hadky , vid moj posledny prispevok


44.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 10:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 09:28 avatar
Preto niesom proti nim lebo oni si mYslia ze dobre robia a su v tom presvedceni,, lenze to nieje cesta spravna


29.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 09:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.30.
označiť príspevok

havran
   27. 12. 2017, 09:44 avatar
Fotooon- monotónne táranie považuješ za frekvenciu? Ani si neuvedomuješ aký si ohavný sebe samému.


32.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 09:47 avatar
Ahoj haran, dokazes sa naladit?


31.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 09:46 avatar
Myslim ze nejde o motiv,


33.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 09:53 avatar
Veriaci 4 myslim ze ide o nespravne chapanie sa medzi jehovistamiba inymi cirkvami, a preto vznikaju taketo škrabance pri diskutovani,


35.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 09:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 10:03 avatar
Ved to je pekné ,,, ked citis aj z druhymi ,,, a chces im pomoct na ich ceste ,,, napr jehovistom a inym ,,,, len co z toho ze oni su ptesvedceni o svojej pravde ,, a nechcu aby im bolo pomahane ,, lebo si myslia ze oni pomahaju ,,, ak by chcel niekto pomoct mne urcite by som neodmietal ,, ale zamyslal by som sa nad slovami ineho diskutera a hlafal v nich vyznam


37.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 10:05 avatar
Oprava hladal,


38.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 10:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 10:10 avatar
Kazdy sa klame vo svojom srdci občas, stava sa to ja tomu hovorim niekedy pochybnosti,,


40.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 10:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 10:13 avatar
Viem, len pisem ze pochybnosti zu tiez sucast tohto vsetkeho mozu aj pomoct ale aj odvratit vieru ,,,


42.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 10:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 10:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.45.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 10:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 10:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 10:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 10:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.52.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 10:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.49.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 10:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 10:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 10:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.61.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 10:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.67.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 10:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 10:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.77.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 10:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 10:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.71.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 10:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.74.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 10:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.81.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.86.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.88.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 11:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.91.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.95.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.96.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.102.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.104.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.108.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 11:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.113.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.118.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.121.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.126.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.127.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.120.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 11:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.111.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.97.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 11:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.100.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.103.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 11:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.105.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.112.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.114.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.122.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.106.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.107.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.116.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.117.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.123.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.82.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 11:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.85.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.90.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.92.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.98.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.101.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.109.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:14

Príspevok bol vymazaný administrátorom.115.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 11:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.119.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.124.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.128.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.56.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 10:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.58.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 10:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.63.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 10:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.66.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 10:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.70.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 10:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 10:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.62.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 10:51 avatar
42, ludwig a co ak si si to zle vysvetlil?,, a potom vznikaju taketo nekonocne škrabance , to plati pre vsetkych aj pre mna niekedy,,


34.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 09:54 avatar
A preto je lepsie ked mudrejsi ustupi,, či?


50.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 10:41 avatar
A sme opät doma , chlapci ,, vo svojom pribytku,,


53.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 10:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.57.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 10:47 avatar
Kukam ,, jak tela ,, ale fakt zaujimava debata,,


59.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 10:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.60.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 10:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.65.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 10:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.68.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 10:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.72.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 10:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.76.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 10:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.80.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.83.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.89.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.75.
označiť príspevok

veriaci-4
   27. 12. 2017, 10:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.79.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 10:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.84.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.87.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.93.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.94.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.99.
označiť príspevok

Fotooon muž
   27. 12. 2017, 11:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.130.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.125.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 11:21 avatar
65, moze ja sa hnevat nebudem,,, znesiem dost ,


129.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.132.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 11:32 avatar
129, nie nenadavas, hovorim ze keby si aj nadaval , nehneval by som sa , hladal by som riesenie ako sa s tebou udobrit a pokracovat,, hladal by som tvoju frekvenciu aby sme diskutovali ako ludia nie ako deti na pieskovisku,,


134.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.135.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 11:38 avatar
Snazim sa prisposobit kazdemu ako viem,, aj ked niekedy to tak nevyzera,


64.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 10:53 avatar
Ale ved ja vas mam rad vsetkych , ved ked sa niekedy nezhodneme azda sa nebudem hnevat , ved sme ludia co hladaju porozumenie a pohladenie Ducha a duse


78.
označiť príspevok

Aranjes žena
   27. 12. 2017, 10:59 avatar
...kurňa ...a že vraj baby sú hašterivé ...   


110.
označiť príspevok

djjaro muž
   27. 12. 2017, 11:14 avatar
Ako deti na pieskovisku, v s?ôlke,


131.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.133.
označiť príspevok

Ludwig muž
   27. 12. 2017, 11:32

Príspevok bol vymazaný administrátorom.136.
označiť príspevok

maggie1 muž
   27. 12. 2017, 13:07 avatar


143.
označiť príspevok

Shagara muž
   27. 12. 2017, 14:08 avatar
136,....maggie zavolaj na políciu,....tam ti dajú pas a aj ťa ubytujú!


150.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   27. 12. 2017, 14:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.157.
označiť príspevok

Shagara muž
   28. 12. 2017, 06:15 avatar
Wiliam Tyndale o stave po smrti povedal......."Otvorene priznávam,že nie som presvedčený o tom,že už žijú v sláve, v akej žije Kristus ,alebo v akej žijú anjeli. Takéto učenie nie je článkom môjho vyznania viery,lebo keby tomu tak bolo, musel by som kázne o vzkriesení tela považovať za zbytočnosť"! "Úvod k Novému Zákonu,1534"


163.
označiť príspevok

Fotoooon muž
   28. 12. 2017, 09:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.164.
označiť príspevok

Shagara muž
   29. 12. 2017, 00:12 avatar
163,....teda čakajú v predpeklí? Lenže katolicizmus učí/aj protestanti/ ,že hneď po smrti ideš buď do neba,pekla alebo čistiarne!


165.
označiť príspevok

Fotooon muž
   29. 12. 2017, 09:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 12:28,  Jaj, no rozumiem Ti, aaž na to, že ja politike nerozumiem, ale je to politika, no. Nie žeby...
dnes, 12:26,  Tvoje fantázie havran neberiem vážne .
dnes, 12:25,  Zuzka8 prvé sú katolícke zjavenia a nepravé nekatolícke ??? Ktoré je aspoň jedno...
dnes, 12:24,  Osvietený - si nakazený?
dnes, 12:23,  Kto mečom bojuje, mečom zahynie. schází nie je odchádza . Skôr zmizne .
dnes, 12:17,  Podarilo sa už fachá ň NAPALETE...
dnes, 12:16,  Nitra.Tibor Roštáš vyzýva na vytvorenie ďalšieho "nezávislého" média, ktoré...
dnes, 12:15,  Keby si to napísal po slovensky, tiež by sa to rýmovalo. Kto s čím zachádza, taktiež s...
dnes, 12:15,  Alternatívna pravda web ktorý je tak nezavislý že ho Sergel Lavrov musel odobriť napalete...
dnes, 12:13,  Porozprávaj nám čosi o tom.
dnes, 12:12,  TOK INFORMÁCII...
dnes, 12:11,  havran znýmy neznýmy nič na realite nemení
dnes, 12:09,  Zuzka8 dúfam , že so ti to vysvetlil dostatočne . Rusko je taký kovid ktorý sa maskuje ale...
dnes, 12:08,  (4) 0svietený, on ho zrejme skupuje po celom novomestskom okrese, následne si ho do uloží do...
dnes, 12:07,  Zuzka8 preto lebo 160dezinfostranok ruských hovnometov sa snaží v našej spoločnosti...
dnes, 12:03,  To nieje kontrola. Každý je korumpovateľný. Iba naivný sa spolieha lenna jeden tok...
dnes, 12:00,  Prečo sa o tom Rusku tu stále hovorí. ..
dnes, 11:57,  havran prečo máš zase USA ??? Ano USA má dlh niečo cez 100% hdp ani náhodou sa však tento...
dnes, 11:56,  Z toho plesnivého centového chlebíka a sladkej nevedomosti gŕca od rána do večera....
dnes, 11:54,  (2) Osvietený, pre deflektor Tvojho typu žiadny, ani ten najmodernejší, spojler Ti...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Je smutné, keď je sobáš vlastne iba premenou partnerského vzťahu na obchodný.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(331 359 bytes in 0,803 seconds)