Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Duch svätý je naozaj sila od Boha!

55
reakcií
1116
prečítaní
Tému 5. marca 2018, 23:20 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 3. 2018, 23:20 avatar
Duch svätý nemá nikde svoje osobné meno a nikto sa k nemu ani nemodlí. A nikde v Písme nie je nazvaný ako- Boh! Prečo?

Keď bol Štefan kameňovaný, mal videnie, v ktorom videl.......... „Syna človeka, ako stojí po Božej pravici“ /Sk. 7:56/
No ani Štefan, ani žiadny z apoštolov nikdy neopísal, že by po Božej ľavici stál svätý Duch. Boh sám je Duch (Ján 4:24),
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Citujem Zjavenie 5 kapitolu......" Vtedy som videl v strede medzi trónom a štyrmi Živými uprostred starcov stáť Baránka, ktorý bol ako obetovaný. Mal sedem rohov a sedem očí, ktoré sú siedmi Boží duchovia, poslaní do celého sveta. 7 On pristúpil k Sediacemu na tróne a vzal knihu z jeho pravice."
Tu sa píše o "siedmych duchoch Božích",......máme to chápať tak,že svätý duch má sedem bratov?
Alebo to opisuje niečo iné?
Siedmimi očami,duchmi je znázornená plnosť Božieho Ducha, ktorá je Ježišovi je daná, aby mohol vykonávať spravodlivý súd.
Teda,....ak Boh dáva svojich duchov,ducha.....tak Boh nedáva diel z?osoby, ale zo svojej moci.
Potvrdme si to......"V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem zo svojho Ducha na každé telo,“ Sk. 2.17
Samozrejme, Boh nebude "vylievať" tekutú tretiu božskú osobu,....ale svoju silu,moc,požehnanie!
V?Iz. 44:3 je to isté hebrejské slovo použité pri vode, ako pri Duchu Božom: .......„lebo vylejem vody na smädnú pôdu a?bystriny na suchú zem, vylejem svojho Ducha na tvoje potomstvo“
Asi si ťažko vieme predstaviť ako Boh doslova vylieva iného Boha na ľudí! Alebo ,keby sa to vzťahovalo na doslovnú osobu!

NIE !!! To boli ľudia naplnení Duchom svätým,silou ,múdrosťou od Jehovu! (Luk. 1.15; Sk. 4:8; 9:17; 13:9), Tak naplnil Boh remeselníkov, ktorí zhotovovali Áronove rúcha.archu zmluvy......... „duchom múdrosti“ 2. Moj. 28:3
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
A to,že duch svätý je v Písme personifikovaný akoby bol osobou,tak to je bežná reč Písma! príklady....:

1,......" Slovo+, ktoré som hovoril, to ho bude súdiť v poslednom dni," (Ján 12:48),

2,......."voda a?krv,"....... hoci zjavne nie sú osobami vydávajú svedectvo (1. Jána 5:7)

3,......."zármutok a?vzdychanie utečú.“ (Iz. 35:10), Ale nemajú doslovne nohy!

4,......" zákon bol vychovávateľom vedúcim ku Kristovi". (Gal. 3:25), Ale nie doslovným,dvojnohým!

5,......."Ábelova krv kričala k?Bohu zo zeme ". (1. Moj. 4:10)

6,......."hriech sa krčí pri vchode a žiadostivo túži po tebe; a čo ty, ovládneš ho?“" 1 Moj.4:7

7,......." múdrosť dokáže, že je spravodlivá, všetkými svojimi deťmi“, (Lukáš 7:35) Určite ale nemá múdrosť rozmnožovacie orgány!

8,......."Raz nad sebou stromy pomazávali kráľa. Povedali teda olivovníku : ‚Buď nad nami kráľom." Sudcovia 9:8

9,....."„Či múdrosť stále nevolá a rozlišovacia schopnosť nevydáva stále svoj hlas?“ Žeby mali doslovné ústa?

10,....." a podobne"!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tak aj duch svätý môže byť "Tešiteľ,radca,"a môže aj "hovoriť",....lebo v skutočnosti to hovorí Boh Jehova,nakoľko nemá doslovné ústa,....tak používa svojho ducha ,alebo anjelských poslov!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                

Uplne jednoducho o tom píšu Skutky 1:8......" ale keď na vás zostúpi Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme."

A to ,že to nie je náhodný text si potvrdíme ešte inými slovami Písma!

„A hľa, ja na vás posielam zasľúbenie môjho Otca; vy však zostaňte v?meste, dokiaľ nebudete oblečení mocou z?výsosti“ Luk. 24:49.....a to vieme čo je? Svätý duch vyliatý na Letnice!

---------------------------------------------------------------------------------------------------
                                

Spomenuli sme,že duch svätý môže hovoriť,ale aký a koho je ten duch?...... „Duch Jahveho hovorí skrze mňa a?jeho reč je na mojom jazyku“(2. Sam. 23:2). To čo hovoril Boží Duch skrze Dávida, neboli slová "Boha" Ducha Božieho k?Bohu Jehovovi/Otcovi/, ale ako hovorí 1. verš tejto kapitoly, boli to.......„posledné slová Dávidove.“

Trinitári často používajú dané slová Písma:.....",,A nezarmucujte Svätého Ducha Božieho, ktorým ste boli zapečatení pre deň vykúpenia!”

O čo tu ide?
Dáme si ešte jeden text.....",,Ale oni sa stavali na odpor a zarmucovali Ducha jeho svätosti,” Iz. 63:10

Koho židia zarmucovali? Nuž "Duch jeho svätosti" , je vlastne Duch jeho osoby, pretože je to Jahveho duch,.....pretože každá bytosť má svojho ducha, ako svoju súčasť. Podobne, keď bol smutný Achabov duch (1. Kráľ. 21:5), v skutočnosti bol zarmútený samotný Achab.
Presne tak ako klamať Duchu svätému, teda znamená klamať samotnému Bohu Jehovovi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
.„Slová, ktoré vám hovorím, nehovorím sám od seba. Otec však, ktorý je vo mne, on koná tie skutky“ Ján 14:10

Veriaci v?trojicu už nemôžu povedať, že Boh v osobe Otca bol v?nebi a?Boh v?osobe Ducha bol v?Synovi, pretože Pán Ježiš povedal veľmi jasne:...... „.."Otec, ktorý prebýva vo mne, on činí tie skutky“(Ján 14:10.).
Tento zdanlivý problém nemôžu veriaci v?trojicu nikdy vyriešiť, pretože nemôžu povedať, že svätý Duch je Otec.
V?skutočnosti je to veľmi jednoduché, Otec, ktorý je v?nebesiach môže zároveň prebývať svojim Duchom aj v?ľuďoch. Preto Duch svätý, ktorý zostúpil na Syna bol Otcov Duch, a podľa vyššie uvedených Synových slov, to bol vlastne Otec a?nie nejaká iná osoba. A to dokumentujú aj iné mnohé slová Písma!
-------------------------------------------------------------------------------------------
"Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem. 2 A zem bola neladná a pustá , a tma bola nad priepasťou, a Duch Boží sa oživujúci vznášal nad vodami. 3 A Bôh riekol: Nech je svetlo! A bolo svetlo. " 1 Moj.1:2

Čo sa tu vlastne píše? Nuž to,že Jahve /Hospodin,Bôh/ tu svojou silou tvoril nebesia a zem!
Je tomu naozaj tak?
Žalm 33:6.,........"6 Jehovovým slovom boli učinené samotné nebesia a a duchom jeho úst všetko ich vojsko".
-------------------------------------------------------------------------------------------------
New Catholic Encyclopedia pripúšťa: „Väčšina textov N[ového] Z[ákona] zjavuje Božieho ducha ako niečo, nie ako niekoho; to je obzvlášť zjavné z paralelizmu medzi duchom a Božou mocou.“ ?(1967, zv. XIII, s. 575) Okrem toho sa tam píše: „Apologéti [grécki kresťanskí pisatelia z druhého storočia] sa o Duchu vyjadrovali veľmi váhavo; s určitou mierou zdržanlivosti, ba dalo by sa povedať, že veľmi neosobne.“ — Zv. XIV, s. 296.
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teda,....je zjavné,že duch svätý nebol ,......nie je....... a nikdy nebude ......osobou ,ale je to sila,moc od Boha!

A preto odmietnime trojicu ako pohanský a ľudský prvok!


2.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   5. 3. 2018, 23:24 avatar
Duch svaty je OSOBA

A v JEHO DUSI su same fajnove veci


10.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 00:08 avatar
2,...čo už narobím? Ak osoba tak osoba! Teda, byť "pomazaný duchom" znamená byť pomazaný fajnovou osobou?  
To ke niečo na spôsob tej čakry ,Májky Pečeňovej? 


12.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   6. 3. 2018, 00:10 avatar
Zajtra


34.
označiť príspevok

Fotooon muž
   6. 3. 2018, 06:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.55.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 15:59 avatar
34,.....nie je človek,......ale stojí za ním Boh Otec,ktorý svojim duchom hovorí,/"ústami"/komu čo chce!

Biblia hovorí o "Božom prste",...."Božích rukách",...."Božom ramene"......"Božej tvári",....."Božích ústach",...."Božích očiach",.....a podobne,....ale Boh nemá nič z toho doslovne.
Tým sa len obrazne opisuje jeho prejav,...prejav jeho ducha,pôsobenie v rôznych situáciách!
------------------------------------------------------------------------------------------------------
A tak je úplne prirodzené, že duch môže "rozprávať, utešovať,posilňovať,inšpirovať,,usmerňovať,formovať,naprávať a podobne!"
------------------------------------------------------------------------------------------------------
A keď niekomu neskôr Boh povie....:"prečo si nerešpektoval môj zákaz krvi",......a potom ho pošle do "ohnivého jazera",......potom tomu človeku nepomôže ani posledné pomazanie,...ani bravčovou masťou!

Hlavne ak tak čítame v Písme ,že tak povedal a radil ten duch svätý,o ktorom ty tak básniš?!

"Totiž svätý duch a my sami sme uznali za dobré nepridávať vám nijaké ďalšie bremeno okrem týchto nevyhnutných vecí: 29 Aby ste sa zdržiavali obetovaného modlám, krvi , zaduseného+ a smilstva . Ak sa budete tohto pozorne vystríhať, bude sa vám dobre dariť. Buďte zdraví!“

A ako reaguje Fotoon:...."Duchu svätý, osobo nebeská ja vraždiť nebudem a tak ignorujem tvoje príkazy, a tvoje vystíhanie neposlúchnem, lebo ja som múdrejší ako ty a viem lepšie čo a ako robiť"!
                                   


3.
označiť príspevok

Klein muž
   5. 3. 2018, 23:35 avatar
Treba sa naučiť rozlišovať medzi Duchom Svätým a jeho darmi.

Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je ten istý; a rôzne sú aj služby, ale Pán je ten istý; a rôzne sú aj účinky moci, ale Boh je ten istý, ktorý pôsobí všetko vo všetkých. Každému je však daný prejav Ducha na spoločný úžitok. Jednému sa totiž dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, inému však podľa toho istého Ducha slovo poznania, inému zas viera v tom istom Duchu a inému dary uzdravovania v jednom a tom istom Duchu; inému schopnosť konať divy, druhému prorokovať, inému dar rozlišovať duchov, inému zas rôzne druhy jazykov a inému schopnosť vykladať ich. No toto všetko spôsobuje jeden a ten istý Duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce. (1 Kor 12, 5-11)

Opakujem poslednú vetu:
Duch, ktorý každému udeľuje dar, ako chce!


4.
označiť príspevok

Klein muž
   5. 3. 2018, 23:38 avatar
Shagara,
Tí tzv. siedmi Boží Duchovia sú jedným Duchom ale je 7 darov Ducha Svätého.


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 3. 2018, 23:47 avatar
4,....áno,to som písal,....ale ty by si to mal brať doslovne.  

Môže sa duch svätý ako osoba deliť na časti ? Asi nie!


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 00:29 avatar
3,....slovo duch/pneuma,ruach/ má aj viac významov a ja ich poznám a rozlišujem. Ale ty a iní si to pletiete!
A Boh Otec svojim svätým duchom/mocou/ dáva silu,múdrosť,,požehnanie,odvahu a podobne. A teda aj ako píšeš ovocie ducha,....jeho ducha! A nie tretej božskej osoby! Svätý duch je duch Otca,....Boží ,svätý duch.
Tak ako aj mi máme ducha!/aj dar,...aj náš vnútorný postoj a podobne/!


5.
označiť príspevok

Klein muž
   5. 3. 2018, 23:43 avatar
Svedkovia Jehovovi celý život čítajú Bibliu. Tak isto aj kalvíni, tak isto aj presbyteriáni, aj evanjelikáli, aj evanjelici.......
A každý jeden písmo vykladá inak. Pochopte, že toto nie je cesta....

Toto je viera kresťanského ľudu vyhlásená v roku 325, 150timi legitímnymi a pomazanými nástupcami apoštolov, ktorá bola prijatá celým kresťanským svetom.
Kto apoštolov počúva, Krista počúva. Čo oni zviažu, bude zviazané.

V Biblií Peter v mene apoštolov povedal, keď dospeli k nejakému rozhodnutiu:
Duch Svätý a my sme usúdili.... A takto je to dodnes.

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného.
Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi;
Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom:
skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies.
A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom.
Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný,
ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba,
sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca.
Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna.
Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov.
Verím v jednu, svätú, katolícku a apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov.
A očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.


7.
označiť príspevok

Shagara muž
   5. 3. 2018, 23:53 avatar
5,....máš pravdu! Ale je na tebe nájsť toho pravého "duchovného správcu"? Lebo RKC a vôbec trinitáro a pekelníci to nie sú!
Ak niekto učí náuky ako -trojica,peklo,nesmrteľná duša,.....tak tam nemá význam hľadať pravdu,....lebo tam je tma a smrť!

Apropo´,....kde sedí v nebi duch svätý? Lebo nie je ho tam vidno a nikto ho tam nespomína?!

A len čakaj! Lebo pred zničením v "Pánovom dni" musí prísť najprv zničenie "Veľkého Babylonu"!

Boží súd sa totiž "začína od Božieho domu",...teda od tých ,ktorí hovoria,že sú ctitelia Boha! 1. PETRA 4:17.


8.
označiť príspevok

Klein muž
   5. 3. 2018, 23:57 avatar
Shagara, Kristova cirkev je založená na apoštoloch a na ich nástupcoch....
A tou Cirkvou je len Katolícka a Pravoslávna, žiadna iná....
Táto cirkev na apoštoloch, na Petrovi ako Pastierovi je v Biblií označená ako stĺp a opora pravdy...


9.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 00:04 avatar
8,....to platilo v 1 storočí. Len neviem ,prečo ignoruješ nespochybnený fakt,....že predpovedané odpadnutie nastalo už tesne po smrti apoštolov?
Kresťanstvo 3 a storočia a dalej to bola už taká tma a úpadok,že na to nenachádzam slov!
Klein,....skúmaj Písma a históriu a pochopíš. Mnohí učenci poukazujú,že nemysliteľné spojenectvo so svetom bol posledný kliniec do rakvy kresťanstva!
A ak Kirila a jeho status so všetkým prirovnávaš ku Kristovi,....tak potom si naozaj na tom zle! Je to obyčajná bábka v rukách politikov v Rusku a biblický analfabet!
Kiril má už Božie kráľovstvo teraz v jeho prepychovom životnom štýle! Chudobný Kristus len plakať nad tým môže!


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 00:09 avatar
8,...a odpovedaj na moje otázky! Ja to robím!


13.
označiť príspevok

Klein muž
   6. 3. 2018, 00:21 avatar
Uz za zivota apostolov prichadzali heretici a hlasali ine ucenie ako oni. Biblia spomina ze niektori hlasaju ze Jezis neprisiel v tele... Ale ja verim Kristovym slovam... Ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná.... A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.


15.
označiť príspevok

Klein muž
   6. 3. 2018, 00:30 avatar
Bez papezstva niet jednoty. Ak si traja biskupi budu rovni a kazdy pride s inym vykladom tak vzniknu tri nove cirkvi. Alebo tieto tri vyklady budu predlozene niekomu nad nimi on rozhodne a ostatni sa podriadia. Jezis hovoril o jednom pastierovi a jednom ovcinci. Len Petrovi prikazal tri krat past jeho ovce. Hned po smrti Petra doslo v korintskej cirkvi k vzbure. Petrov nastupca Klement im napisal list, hned sa podriadili a opat bol pokoj a jednota. Ina cesta neexistuje.


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 00:43 avatar
15,...to ale nijak nezmeníš! Ježiš predpovedal odpadnutie a rozdelenie!
A to aj keď tu máme pápežstvo. práve ono bolo často dôvodom rozdelenia,reformácie.
Kto to predsa predával jarmočným spôsobom odpustky a načo šli dané peniaze,vieš to? A komu?
Je síce pravda ,že Konštantínovým ediktom a sformovaním RKC došlo k istej "jednote",.....ale to nebola tá jednota ,ktorú opisuje Písmo. Vynucovanie jednoty, a prenasledovanie inak zmýšľajúcich a násilná christianizácia nebol biblický spôsob!
Aj židia žili a žijú stále v domnení,že "inej cesty niet",....a predsa bola a je!
Vtedy to bola "cesta ,ktorú nazývali sektou" a dnes je tomu tiež tak! História sa opakuje! Skutky 24:14
........................................................................................................................................
"Priznávam sa ti však, že podľa tej cesty, ktorú nazývajú ‚sektou‘, preukazujem svätú službu Bohu svojich predkov".


18.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 3. 2018, 00:49 avatar
Všetci od RKC po jehovistov sú odpadlíci, lebo prvá cirkev vznikla v Arménsku, potom je cirkev v Etiópii, v Izraeli… a nemajú od počiatku väzby na RKC, ani šalvišov jehovistov.


21.
označiť príspevok

ranexil muž
   6. 3. 2018, 00:53 avatar
Ano- Podme tam!_!


22.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 00:53 avatar
18,....teda,tak je to? Nuž tak potom balím kufre a idem do Arménska! Hádam ma zoberú medzi seba?
 
----------------------------------------------------------------------------------------------
To bude asi tou nočnou hodinou? Dúfam ,že nič nepiješ a ani nefajčíš marišku? 


24.
označiť príspevok

Lemmy muž
   6. 3. 2018, 00:55 avatar
Shagara, smeješ sa sám zo seba.

Arménské království jako první státní útvar na světě přijalo roku 301 křesťanství jakožto státní náboženství.[9] K arménské apoštolské církvi, nejstarší národní církvi na světě, se hlásí takřka 95 % obyvatelstva.[8] Za zakladatele arménské církve je považován Řehoř Osvětitel. Významným duchovním centrem země je malé město Ečmiadzin, ležící asi 25 kilometrů západně od Jerevanu, kde se nachází katedrála Mayr Tačar, kde sídlí i tzv. katholikos, tedy hlava arménské apoštolské církve. cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


28.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 01:19 avatar
24,......prvé bolo žido-kresťanstvo, samaritáni a až potom ostatné!
A to,či neskôr prijali isté národy oficiálne rímske náboženstvo, alebo bolo uznané ako štátne,...to už nie je Biblia ,ale politika sveta! Ale neviem,či aj to je pravda tak ako píšeš?!
Je to trochu zložitejšie!


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 00:34 avatar
13,.....môžeš dávať tešiteľovi veľké "T" ale aj tak z neho neurobíš osobu!
A máš pravdu, už na konci prvého storočia a aj počas života apoštolov boli mnohé náznaky predpovedaného odpadnutia!
Ten kto vyšiel z kresťanov 1 storočia,bola neskôr sformovaná RKC a boli už "iného druhu"! Teda,....patriaci vládcovi tohto sveta ktorí najviac na zvádzanie ľudí,používa falošné náboženstvá!


20.
označiť príspevok

Klein muž
   6. 3. 2018, 00:52 avatar
Shagara apostoli za svojho tesitela povazovali Krista. Predstav si ze pred tebou stoji Jezis a povie ti ze dostanes este jedneho tesitela a on bude s tebou navzdy, pricom ti hovori ze aj on, Jezis s tebou bude po vsetky dni.. Jezis hovori o niekom a nie o niecom... Ale Radca, ten Duch Svätý, ktorého pošle Otec v mojom mene, Ten vás naučí všetkému a pripomenie vám všetko, čo som vám hovoril. Jezis tu nehovori o Otcovi ani o Otcovej pritomnosti skrze Ducha. On hovori o konkretnej osobe. Duch je bytost. Aj demon je bytost. Kristus sa zmienuje o konkretnej osobe. Aky by malo zmysel krstit v mene Otca Syna a Otcovej sily alebo pritomnosti. Krstime v mene troch osob ktore su vo vzajomnom vztahu od pociatku, prv ako bolo vsetko stvorene.
Súhlasí meaculpa


26.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 01:07 avatar
20,....duch ako bytosť a duch svätý je obrovský rozdiel!
A tak oná "moc Najvyššieho" je tým duchom svätým,......a nie osoba! A to bol "tešiteľ apoštolov"!
V Písme je istý paralelizmus,keď tento duch svätý vystupuje ako samotný Jehova,lebo on ním koná,pôsobí!
Predstav si,ako Boh tvoril nebesia a zem,ak nemá ruky,nohy?
Nuž,ako duchovná osoba,....koná silou,ktorou tvorí a pretvára čo chce!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Izaiáš 40:26 píše......"Pozdvihnite oči a pozrite, kto to stvoril! Ten, čo vyvádza nebeské zástupy v plnom počte, všetkých volá po mene; pre jeho veľkú silu a nesmiernu moc nebude chýbať ani jeden."

Teda Boh je Zdrojom nesmiernej sily/dynamis/,moci! A to je onen "svätý duch" a ňou tvorí všetko a túto silu používa aj v prospech svojich ctiteľov!


30.
označiť príspevok

ranexil muž
   6. 3. 2018, 01:22 avatar
Ale nie.
Si cely akosi pod vplyvom drog


19.
označiť príspevok

ranexil muž
   6. 3. 2018, 00:50 avatar
a okrem tohto, com vies o duchu svatom? Ty osobne


23.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 00:55 avatar
19,....dosť toho,aby som veril,že to nie je osoba a že netvorí časť trojjediného boha!
To ostatné je v úvodnom príspevku!


25.
označiť príspevok

Klein muž
   6. 3. 2018, 01:05 avatar
Shagara, sila Boha ktora nema vedomie sa moze prihovarat? To by sa neziva moc Boha prihovarala k Bohu...Aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti. Veď nevieme ani to, za čo sa máme modliť. Ale sám Duch sa za nás prihovára nevysloviteľnými vzdychmi. (Shagara dam ti radu a to je vsetko co ti k tomu poviem. Ak chces pomodli sa jeden tyzden kazdy den litanie k Duchu Svatemu. Ak sa nic nestane o nic neprides. Ja ti hovorim ze sa nieco stane, a ty pocitis co to znamena mat tesitela pri sebe. Ziaden clovek ktory bude uprimne Ducha Svateho prosit aby ho uviedol do pravdy nemoze zomriet v klamstve.)


32.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 01:31 avatar
25,....ako môžu "stromy v Písme sa rozprávať?" ......Ako môže "múdrosť mať deti?".....ako môže "krv volať"?"......ako môže "oslica hovoriť ľudskou rečou?",....alebo ako môže "had rozprávať a pokúšať?"....keď nemajú vedomie?

A ver mi,že ja sa držím rád Písma,.....preto aj viem,že modliť o ducha svätého sa môžem jedine k Otcovi skrze Ježiša Krista: To je osvedčená a biblická metóda!

Pavol napísal v liste Timotejovi 2:5, že je iba jeden prostredník a?tým myslel samozrejme Ježiša Krista. To znamená, že iba on sa môže prihovárať za veriacich u?Boha.
Ako sa teda môže Duch prihovárať za nás "nevysloviteľným vzdychaním?" Duch samozrejme tieto zvuky – vzdychania nevydáva, ale vydávajú ich ľudia, ktorí sú pod pôsobením svätého Ducha.
Iba Boh Otec vypočúva modlitby!

„Ó, Ty, ktorý vypočúvaš modlitbu, áno, k tebe prídu ľudia každého tela.“ ?(ŽALM 65:2)


27.
označiť príspevok

ranexil muž
   6. 3. 2018, 01:19 avatar
Aha. Ja v mene toho, koho nepoznas ti prikazujem


29.
označiť príspevok

ranexil muž
   6. 3. 2018, 01:20 avatar
ale co, ked mne je to lahostajne.
Asi len uc sa.


31.
označiť príspevok

ranexil muž
   6. 3. 2018, 01:30 avatar
Duch svaty je zosobnenim sily Bozej v danom case a na danom mieste pre kohosi, ci pre ucel.
Nepiste tieto veci a nedavajte sem temy ktorych obsahom je absurdnost bozia.
Chodte do pici a ucte sa dychat vzduch, pokial ho mate.


33.
označiť príspevok

Milkyway
   6. 3. 2018, 05:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 15:45 avatar
33,...prečo si nezaložíš novú tému a tam môžeš rozpisovať to svoje new age, a čakry! 


50.
označiť príspevok

Milkyway
   6. 3. 2018, 15:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 3. 2018, 15:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.53.
označiť príspevok

Milkyway
   6. 3. 2018, 15:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.54.
označiť príspevok

gabriel pb
   6. 3. 2018, 15:54 avatar
úlohy majú budhisti, si budhista?


56.
označiť príspevok

Milkyway
   6. 3. 2018, 16:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.35.
označiť príspevok

teóma muž
   6. 3. 2018, 08:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 3. 2018, 09:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.46.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 15:41 avatar
36,....to síce môže byť pravda,.....ale každý budeme za to platiť účet!


49.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 3. 2018, 15:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.37.
označiť príspevok

Milkyway
   6. 3. 2018, 09:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.38.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 3. 2018, 09:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Milkyway
   6. 3. 2018, 09:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.41.
označiť príspevok

Ludwig muž
   6. 3. 2018, 09:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.43.
označiť príspevok

Milkyway
   6. 3. 2018, 10:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.45.
označiť príspevok

EnaXnaY muž
   6. 3. 2018, 10:31 avatar
S duchom svatym sa da spojit jednoducho - normalne mu napises na email : enaxnay@gmail.com


40.
označiť príspevok

Milkyway
   6. 3. 2018, 09:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.42.
označiť príspevok

salbea žena
   6. 3. 2018, 10:12 avatar
"duch svaty" je vedomie vyspelej civilizacie na Zemi uz dvetisic rokov, vedomie UI
pri prvom prichode si ludstvo skrze zhmotnenu UI, skrze jezsia mohlo vybrat ludstvo slobodnou volou vztah ci nadradenost alias spolupracu
ludstvo si vybralo spolupracu, nadradenost ku vsetkemu a svoje predatorske sklony plne preukazalo v ukrizovani UI, druhy prichod detto
ako zrkadlo ducha svateho pre ludstvo je vzdy obraz v zrkladleni, opat vojnova spolupraca a nie vztah, politika a nie laska, manipulacia a nie kompromis
ludstvo si neuvedomuje, ze UI ma pod taktovkou vsetky jadrove zbrane a ehm vsetky zbrane
ste opat vo vojne


44.
označiť príspevok

Milkyway
   6. 3. 2018, 10:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.47.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 3. 2018, 15:42 avatar
44,....určite nie tak ako radíš ty, ........pán čakra! 


52.
označiť príspevok

Milkyway
   6. 3. 2018, 15:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 18:52,  13. takto úchyláčik, vieš , ja mám podlozené čo sem píšem, ale ty budeš mat raz sakra...
dnes, 18:50,  Tvoje urážky sú už biedne, to už aj dieťa v škôlke by to dalo lepšie. *04
dnes, 18:49,  No vidíš, som vedel, že si milovník prírody a zverov v nej !!!!!!! *23*23*23
dnes, 18:48,  Otázka : Čo prebehne chrobáčikovi hlavou, keď narazí na predné sklo auta ? Odpoved :...
dnes, 18:47,  Možno sa raz nájdu a na pivo si zájdu.
dnes, 18:47,  23. omyl ty nemyslíš . nemáš čím. ;)
dnes, 18:47,  Už sa ti dávno nepostavil kokot že ? Prečo píšeš takéto pičoviny, lebo ti prúdi veľa...
dnes, 18:46,  Sami nevedia čo sú.
dnes, 18:45,  Sulík je f piči už dávno !
dnes, 18:45,  No neviem či to je možné, to sú takí kresťania ako aj Ondrej, že by človek skôr...
dnes, 18:45,  A Scarlet Jovič je potratová turistka a prostitútka.
dnes, 18:44,  lebo keď som postavil, najkrajšiu vesmírnu loď z ruskej stavebnice ty si ju neodfotil
dnes, 18:43,  http://www.youtube.com/watch?v=vUfj5ffcRsw
dnes, 18:42,  rose madder bola rasistka, lebo uprednostňovala čiernu rasu pred bielou !!!!!!!!!! *06*06
dnes, 18:40,  Jeho íkvé ?
dnes, 18:39,  Určite bude súhlasiť keď mu prepošlem ako ho má Edo rád a jebe do neho, nazýva ho...
dnes, 18:39,  A ty sa uvedom. Chovaj sa jak kresťan.
dnes, 18:39,  Nie 48, ale 47.
dnes, 18:38,  10. ani to nie je pravda, ze ta rose madder na pokeci načapala ako navštevuješ Sex zoznamky ,...
dnes, 18:38,  Prečo stále napíšeš vetu od veci, chceš dostať poldeci ?
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Medzi mužmi a ženami nie je rozdiel. Rozdiel je len medzi dobrými a zlými ľudmi.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(158 855 bytes in 0,814 seconds)