Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Dôkazy existencie Boha

128
reakcií
4745
prečítaní
Tému 16. júla 2010, 00:07 založil 2Pac - Viko.

podobné témy:1.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   16. 7. 2010, 00:07 avatar
1. Ontologický dôkaz existencie Boha = christ-net.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Vypracoval ho sv. Augustín, ktorý tvrdil, že u všetkých ľudí jestvuje pojem Boha ako dokonalej bytosti, pričom tento pojem by nemohol vzniknúť, keby nejestvovala dokonalá bytosť aj v skutočnosti. Teda Boh jestvuje. V stredoveku obhajoval tento dôkaz Anselm z Canterbury.

V roku 1960 Norman Malcolm publikoval článok, kde sa sústreďuje na Proslogion 3. Argumentuje, že Boh musí jestvovať nie preto, že jestvovanie je dokonalosťou (nesúhlasí s týmto tvrdením), ale pretože ide o nutné jestvovanie. Jestvujúcno s takouto vlastnosťou nemôže nejestovať.

Tento argument mi je vlastní. Jeden z důvodů, proč jsem uvěřil v Boží existenci bylo, že všichni lidé na celém světě, ať jsou na jakékoliv hospodářské nebo kulturní úrovni, Ať jsou sebezapomenutější i bez kontaktu se světem, všichni máme koncepci, tedy pojetí Boha. I ateistovo popírání Boží existence stojí na jeho koncepci, na jeho pojetí Boha. I ateista zná koncepci bytí Boha, jinak by Jeho existenci nemohl popírat. Jednoduše, popřít se nedá to co neexistuje, protože o tom neexistuje nijaká koncepce - pojetí. Co opravdu není, o tom se nedá ani diskutovat, nevíme totiž o čem, to ani na mysl nemůže přijít, protože to opravdu není. Kdežto nějakou koncepci Boha má každý, proto Bůh je. Jak Bůh v našem pojetí vypadá to už je jiná otázka, je to otázka pravdy a deformace, pravdy a lži. Deformovat však můžeme jen to co existuje v pravdivé formě. Kdyby nebyly pravé peníze, nedaly by se padělat. Naše představy i lunatické vidění jsou jen deformace něčeho, co existuje, a je v pravdivé formě nedeformované. Proto říci, že Bůh není, je nelogické a sebeporážející prohlášení, protože všechno o čem mluvíme v deformované podobě musí existovat v pravdivé formě, jinak bychom o tom nemohli mluvit ani zdeformovaně - nebylo by to totiž. Všechno, včetně Boha existuje už jen svou koncepcí. Koncepce je vždy objektivní. Mysl nemůže pojmout koncepci něčeho co není! Falešná představa zelených mužíčků na Marsu je možná jen proto, že chápeme pravdivou koncepci lidí na zemi. Mysl může pojmout jenom existující formu nebo její deformaci.

Bůh o sobě řekl: "Jsem že jsem". To je existence definicí, to je důkaz existence odvozený ze samotného bytí. Boží existence nejen, že je, ale je logicky nutná. Bůh existuje, nemůže neexistovat, už jen proto, že o Něm právě mluvíme.

Prostudujme nyní jeden z pohledů na Boha, totiž Jeho Dokonalou Perfektní Bytost. Zase ve třech bodech:

1. Jakákoliv dokonalost, která může být přisouzena nedokonalejší nejperfektnější Bytosti musí jí být přisouzena, jinak by to nebyla nejdokonalejší myslitelná bytost.

2. Nutná existence je taková dokonalost, která musí být přisouzena jenom té nejperfektnější Bytosti.

3. Proto, nutná existence musí být přisouzena jenom té nejdokonalejší, nejperfektnější Bytosti.

Ještě jednou. Nutná existence znamená, že něco existuje a nemůže neexistovat. Když přisoudíme nutnou existenci Bohu, znamená to, že je pro Boha nemožné neexistovat. Tohle je ovšem nejdokonalejší, nejperfektnější způsob existence, protože ta se nemůže rozplynout, zmizet. Ani Bůh se nemůže "odexistovat", protože je nutný a nezapříčiněný ani sám sebou, proto svébytný. Co je nezapříčiněné tak je nutné, nekonečné - protože to není omezeno žádnou příčinou, a navíc neměnné nemůže třeba růst ve znalostech nebo v umění.

2. Kozmologický dôkaz existencia Boha = christ-net.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Podľa tohto dôkazu boh jestvuje ako prvá príčina všetkých vecí a javov. Tento dôkaz sa zakladá na predpoklade, že svet je konečný v čase a že jestvuje jeho nehmotná príčina. Kozmologický dôkaz existencie boha podáva: Platón, Aristoteles, Leibniz, Wolff a ďalší.

1. stupeň - Vesmírné stvoření bylo od svého prvopočátku zapříčiněno:

Tento důvod nám vlastně říká, že vesmírné stvoření je omezeno už v tom, že mělo počátek, a že bylo zapříčiněno z vnějšku. To se dá shrnout do třech bodů:

1. Vesmírné stvoření má počátek

2. Cokoliv, co má počátek, muselo být zapříčiněno vnější příčinou, nikdy ne samo sebou.

3. Proto, vesmírné stvoření bylo zapříčiněno něčím jiným než samo sebou, a tou vnější příčinou je Bůh.

3. Teleologický dôkaz existencie Boha

Podľa tohto dôkazu je v prírode všetko usporiadané tak účelne, že to možno vysvetliť jedine ak pripustíme existenciu nadprirodzenej rozumnej bytosti, ktorá usporadúva všetky javy.

Shrňme to do následujících třech bodů:

l. Všechny projekty vyžadují projektanta.

2. Vesmír je nejdokonalejší organizovaný projekt jaký známe.

3. Proto, musí existovat nejdokonalejší Projektant vesmíru.

4. Dôkazy Tomáša Akvinského

Dôkaz z pohybu (aristotelovský prvý nehybný hýbateľ – primum movens immobile).
Dôkaz z príčiny (Boh ako prvá príčina (causa prima) - tzv. kauzálny argument)
Dôkaz z kontingentnosti bytia (Boh ako absolútne Bytie, u ktorého nie je možné ne-bytie).
Dôkaz zo stupňov dokonalosti stvorenia (ktorých porovnanie je možné jedine s absolútne dokonalým Bytím - Bohom).
Dôkaz z poriadku stvorenia (tzv. teleologický argument, predpokladajúci inteligentného Stvoriteľa - pozri vyššie).

Tomáš Akvinský zdůrazňuje možnost rozumového poznání Boha a usuzování na jeho existenci z pozorování tohoto světa. Jeho pět cest pouze přivádí k Bohu, ale krok víry musí učinit každý sám. Absolutní důkaz by znamenal odstranění víry.
- kineziologický důkaz - pohybový (cokoli se pohybuje, pohybuje se díky jinému; je tedy nutné dojít k prvotnímu hýbateli, který pohybuje, ale sám je nehybný)
- aitiologický důkaz - příčinný (ve světě existují příčinné vztahy. Příčinný řetězec nelze sledovat do nekonečna, ale dá se nalézt prvotní příčina - nezapříčiněná.) Kantova námitka, že nelze přejít z ničeho nic z řádu světa do jiného řádu se vyvrací příkladem s hodinami: zkoumání příčin chodu hodin nás dovede až k hodináři, který je jiného druhu a řádu.
- kontingentní důkaz - nahodilostní (všechny věci ve světě mohou nebo nemusí být nahodilé. Jestliže ale všechno spěje k zániku, musí existovat nějaké "bytí nutné", které umožňuje existenci věcí nahodilých.
- henologický důkaz - z dokonalosti věcí (ve světě jsou různé stupně dokonalosti. Kdyby neexistovalo měřítko, nebylo by srovnávání možné; toto měřítko poukazuje na nejdokonalejší bytí)
- teleologický důkaz - z účelnosti (zacílenosti) věcí (rozumná účelnost v nerozumné přírodě poukazuje na "Nejvyššího, rozumného uspořadatele"

5. Biologické důkazy

- noetický důkaz - poznávací (lidský druh je vybaven k poznání pravdy a zákonů (axiomat: to, co je dané, neměnné))
- deontologický důkaz - mravní (existence svědomí; poznání a poznatelnost mravního řádu ("konej dobro, varuj se zla", základní rozlišení dobra a zla (zlo je nedostatek dobra))
- eudaimonologický důkaz - všeobecná lidská touha po věčném štěstí, blaženosti
- iurudický důkaz - sociální ("Kde je kořen všeho práva?"
- etnologicko-historický důkaz - všeobecné přesvědčení lidstva o existenci Boží u všech národů včetně těch nejprimitivnějších a ve všech historických epochách

6. Axiologický dôkaz

Můžeme to shrnout do třech logických bodů:

1. Všichni lidé jsou si vědomi objektivního mravního zákona

2. Mravní zákon podmiňuje Zákonodárce.

3. Proto musí být svrchovaný mravní Zákonodárce.

7. Ďalšie aposteriórne dôkazy

Dôkaz z konsenzu ľudstva (tzv. morálny argument).
Dôkaz zo svedomia (existencia najvyššieho morálneho sudcu, zákonodarcu - tzv. etický argument).

8. Dôkaz zo stvorenia sveta

Isaac Newton řekl:

“Nádherné uspořádání a harmonie vesmíru mohly vzniknout jen podle plánu všemohoucí bytosti. To je a zůstane mým posledním poznatkem.”

Neříkej při pohledu na svět: nevěřím v Boha, protože ho nevidím. Řekni raději: neumím se dívat.

“Vždyť to, co lze o Bohu poznat, je jim přístupné, Bůh jim to přece odhalil. Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.” (Řím 1:19n)

Americká encyklopedie: “Argument, že plán a pořádek v přírodě dokazuje existenci stvořitele, je dnes pro vědce ještě závažnější. Pozorujeme-li účelnost, kterou se vyznačuje všechen život, je nemožné věřit, že to povstalo samo od sebe, bez někoho, kdo by vytvořil plán.”

V bibli čítame:

“Zeptej se zvířat a poučí tě, nebeského ptactva, ono ti poví, poučí tě i křoviska země, mořské ryby ti budou vyprávět. Kdo z nich všech by nevěděl, že ruka Boží to učinila, a že v jeho ruce je život všeho, co žije, duch každého lidského tvora.
(Job 12:7n)

9. Stránky dokazujúce Božiu Existenciu
Existuje Boh? Sú dôkazy o tom, že existuje Boh ? = www.gotquestions.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Nutnost Boha = hcjb.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Pojď si sáhnout na Boha, našel jsem na odkazu: web.katolik.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Existuje Boh ? = kreacionismus.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Dôkaz pravdivosti Biblie =bb.casd.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Důkazy o stvoření vnějším zásahem = www.wmmagazin.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
10. Videá,dokazujúce božiu existenciu
dôkazy = zoznam: www.magnificat.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Dôkazy existencie diabla =
www.pravoslavi.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
http://www.youtube.com/watch?v=0x_YVy5p4sE Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
= zjavenie
videa.hu Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
= Kríž nad ukrajinou
Panna Maria a Afrika = www.magnificat.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Oči na nebi, a smrtka na streche, natacane mobilom =
http://www.youtube.com/watch?v=frLWCtzG4DM Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
, len tie zvuky tam su pridane, v originaly niesu.
ZJEVNÉ ZÁZRAKY = www.pravoslavi.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
God eyes in sky Kerch =
http://www.youtube.com/watch?v=M6Y-NjLN3nY Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

www.kristus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk = Krásne videá o
stvorení. Život na zemi nemohol vzniknúť pôsobením náhodných
síl.
Svedectvá = www.vimeo.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk , Film o Ježišovi, pravdivý = www.kristus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Na záver:
Newton: Keď sa človek priatelí s Bohom, má sklon byť prísny k sebe a nenáročný k druhým. Keď sa s ním však nepriatelí, je nenáročný k sebe a prísny k druhým.
Blaise Pascal: Existujú iba dva druhy rozumných ľudí: tí, ktorí Boha milujú celým srdcom, pretože ho našli, a tí, ktorí ho hľadajú celým srdcom, pretože ho ešte nenašli.
Albert Einstein: CHcel by som vediet ako Boh stvoril svet.


40.
označiť príspevok

fajer
   16. 7. 2010, 07:54 avatar
A Katolícke vyhladzovacie tábory

V druhej svetovej vojne v r. 1942-1943 bolo v Chorvátsku veľa vyhladzovacích táborov, ktoré riadili katolícki Ustašovci pod diktatúrou Ante Paveliča, praktizujúceho katolíka a pravidelného návštevníka vtedajšieho pápeža. Boli dokonca zriadené aj koncentračné tábory pre deti! Najznámejší z týchto táborov bol v Jasenovaci, na čele ktorého stál františkánsky farár. Pravoslávni Srbi (a podstatná časť Židov) tu boli vyvražďovaní. Svoje obete upaľovali v peciach ako nacisti, na rozdiel od týchto však hádzali do ohňa obete zaživa (Nacisti ich najprv usmrcovali v plynových komorách). Inokedy Ustašovci obete zapichávali ako prasiatka, alebo zastrelili. Počet obetí: 300 000 až 600 000 (v pomerne maličkej krajine). Mnohí zo zabijakov boli františkáni. Tieto zverstvá boli také, že prizerajúci sa nacistickí príslušníci SS zo „Sicherheitsdienstu“ sa sťažovali Hitlerovi (pravda, márne). Pápež o tom vedel, ale neurobil nič, aby tomu zabránil.

A toto je dôkaz ,že žiadny neexistuje.....


49.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   16. 7. 2010, 09:22 avatar
fajer: 07:54 = Ve skutečnosti je zlo vůbec největším důkazem Boží existence. Je porušením “ocelového” řádu, zákona, kauzality, smyslu – a to přece nemohla vytvořit hmota sama, která je na mnoha zákonech a pevném řádu závislá. Ani slepá evoluce. Stroj si nedá sám svobodu; ani konstruktéři neumí dát strojům volbu typu: chceš fungovat, nebo ne? Vyber si. Chceš plnit tento program? Tuto volbu mohla dát lidem jen sama svobodná a velkorysá bytost. A nedala ji všem: stromy a kameny nekradou, neválčí ani nepáchají sebevraždy! Možnost zničit sebe, druhé, milovat či nenávidět, tu mohla dát jen svobodná bytost, ne atomy.


58.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 10:50 avatar
To je hlúposť.


95.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 15:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.96.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 15:16 avatar
Fotónečko, na tomto Ťa odpálim cca 5timi otázkami horšie ako besného psa, chceš?  


42.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 08:39 avatar
Aby to bolo trochu vyvážené, tak si prečítaj aj toto: adam.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí ruwolf


2.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   16. 7. 2010, 00:09 avatar
Dodatok = dalsie svedectvo = milovana.blog.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


56.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 10:17 avatar
(Prvých 40% = čistá grafománia - píše, píše, ale nič napíše, ale nie o tom som chcel).

A kde je to svedectvo??


57.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 10:21 avatar
(Oprava: malo byť cca 60% , som nevedel, že sú tam aj komentáre)
Súhlasí Erasmos


93.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 14:31 avatar
To má byť svedectvo o Diovi, čo sa premenil na Labuť?
( Ale nespomína tam, že by ju chcel pomilovať, či znásilniť, či čo to má vraj vo zvyku.  )


94.
označiť príspevok

Fotón
   16. 7. 2010, 15:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.121.
označiť príspevok

ruwolf muž
   17. 7. 2010, 11:55 avatar
Tam mohla byť veľmi dlhá cesta plná slepých uličiek.


3.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   16. 7. 2010, 00:16 avatar
dodatok = www.stvoreni.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk = O Stvorení
v angličtině: www.icr.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk(=ICR) , www.creationresearch.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
(=CRS) , www.csm.org.uk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk, www.biblediscoveries.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk,
www.creationists.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk,
www.answersingenesis.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk(=AiG) , www.creationism.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk,
www.trueorigin.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk, www.kolbecenter.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk, www.wasdarwinwrong.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk,
www.wasdarwinright.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk, www.creationscience.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Literatúra dokazujucu Božiu existenciu = Přírodní vědy neznají žádnou evoluci, A. E. Wilder Smith, Bible a
současná věda, H.M.Morris , Fosilie a evoluce, D. T. Gish , Pochází
člověk z opice? W. A. Criswell , Darwinismus – omyl století, Uwe
George , Evoluce – teorie v krizi, Josef Potoček , Tajemství
stvoření, Tajemství potopy, Tajemství života, Blahoslav Balcar ,
Spor o Darwina, Phillip E. Johnson , Data k evolučnímu učení ve
vyučování biologii, Joachim Scheven , Velký třesk a absolutní
datování, Hermann Schneider , Vznik a dějiny života, R.Junker – S.
Scherer, Nechali jste se podvést? Duane T. Gish , Trhliny v evoluční
fasádě, John T. Baldwin , Novinky z výzkumu planet, Norbert Pailer ,
Studie o karbonu, Joachim Scheven , Stvoření a zázraky /náhoda či
Boží dílo?/, Paul Müller , Použil Bůh evoluce?, Werner Gitt ,
Věrohodnost Nového zákona, F. F. Bruce , Mýtus – Logos –
Evoluce, Alma von Stockhausen , Stvoření kontra evoluce, Thomas F.
Heinze , Biblické svědectví o stvoření, Werner Gitt , Evoluce nebo
stvoření?, Klaus Zachhuber , Co nám prozrazují vazby v přírodě,
Jan Pala. Příliš uhlí na mladou Zemi?, Gerhard Schönknecht a
Siegfried Scherer , Stvorenie sveta, Vladimír Betina, Viera velkých
vedcov, Anton Hlinka , Evoluce bez hranic? – Fakta o vzniku druhů,
Reinhard Junker , Pád člověka a biologie, Reinhard Junker , Pochází
člověk z Adama, Reinhard Junker , Stvoření či evoluce?, Josef
Potoček , Od ničeho k prírode, E. H. Andrews , Život – náhoda,
nebo záměr? Vladimír Král , Otázky, které jsou kladeny vždy
znovu, Werner Gitt , Věda a víra, František Press , Bůh žije,
Slavomír Ravik, Darwinův omyl,Evoluce - podvod století, Omyly v
dějinách Země: Hans-Joachim Zillmer; Darwinova černá skříňka,
Dr. Michael J. Behe; Kauza Kristus, Kauza stvoritel Lee Strobel;
Tajemství vzniku
života, Charles B. Thaxton, Walter L. Bradley, Roger L. Olsen.


113.
označiť príspevok

blueevil
   16. 7. 2010, 23:29 avatar
človek z opice nepochadza, museli by sa zhodovat niektore DNA! ludia su chamtivi, je to dane-všetko chcu mat, vlastnit, ovladat,...! aj ked je to hnacia sila, bez ktorej by to nešlo!človek ako myslitel ma potrebu zosynchronizovat svoje okolie k dobru, lebo chce byt štastny v tom svojom svete!su typi jedincov!!!! treba to takto vnimat, na toto sa zabudlo...BOH? prekvapuje ma, ako niekto dokaže o nom hovorit! ako zo sebe rovnym   nema strach, že BOH ho môže počut!pripadne vediet že si dovoluje o nom mysliet!


4.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   16. 7. 2010, 00:16 avatar
Môžte pridávat dalšie dôkazy.


5.
označiť príspevok

piskotka žena
   16. 7. 2010, 00:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 7. 2010, 00:26 avatar
piškotka, a vieš, kto (kým) si?  


11.
označiť príspevok

piskotka žena
   16. 7. 2010, 00:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 00:23 avatar
Pojem Boh je veľmi relatívny. Dôkaz o existencii Boha je viac nedôkaz ako dôkaz.


8.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 7. 2010, 00:27 avatar
A dôkaz neexistencie Boha je pádnejší? (Hlavne ak si každý pod slovom "BOH" predstavuje niečo iné...)


13.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 00:33 avatar
Pádnejší nepádnejší...aj ten je relatívny :D
Ide o to, ak si to vysvetlí človek ako individualita a v čo on sám verí. Pretože každý to berieme inak. Možno sa mýlia tí čo verie v existenciu a možno tí čo v neexistenciu a možno sa mýlime všetci
Súhlasí Nadja


15.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 7. 2010, 00:34 avatar
Skrátka, isté nie je nič...  
Súhlasí Erasmos


9.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 00:28 avatar
(1) je blbosť - nepravda, lož ("u všetkých ľudí jestvuje pojem Boha".
(2) je tiež blbosť - nič nevysvetľuje, len komplikuje.
(3) je tiež blbosť - jedine pre najhorších sadistov je to OK.
(4) je (1) (2) (3) v kope, čiže znova blbosť.
(5) tiež blbosti, lži - nie každý má schopnosť poznávať; nie každý má svedomie; po blaženosti túžia aj zvieratá, to ľudského boha nijak nedokazuje; morálka sa dá odvodiť aj bez boha; zase sprostá, tupá lož, že všetci veria v rovnakého boha.
(6) blbosť z "verbálneho myslenia" (homonymne sa prenesie význam slova na úplne niečo iné a tak sa odvodí sprostosť)
(7) blbsoti, už predtým spomenuté
(8) blbosť - svet nie je pekný, resp. je pekný len pre niekoho...
(9) kôpka nezmyslov

Zhrnuté: hromada sraček... (a ešte aj zprznený Einstein)
Súhlasí fajer, scirocco


10.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 00:30 avatar
Dokonalé...


12.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 7. 2010, 00:32 avatar
... vo svojej nedokonalosti...  


16.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 00:34 avatar
Moje pravidlo je že nič nieje 100 percentná alebo inak nič nieje dokonalé. Držím sa toho a veľakrát som si tak podkopal aj vlastné tvrdenia...ale toto jediné viem 100 percentne, že nič nieje stopercentné :P
Súhlasí Nadja


35.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 01:03 avatar
Toto je tiež peknučké:  

"Nič nie je večné. Jedine zmena."
-- Herakleitos
Súhlasí Erasmos


36.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 01:06 avatar
Neviem či poznáš, ale odporúčam:
http://www.youtube.com/watch?v=TitLM1taLco Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
&feature=PlayList&p=6C51500451C05F33&playnext_from=PL&index=0
Súhlasí ruwolf


39.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 01:27 avatar
Poznám, myslím, že práve tu, na DFku, som to videl.  


37.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 7. 2010, 01:07 avatar
No ale toto ešte musím okomentovať...
Buď nie je večné nič, alebo je večná zmena... Jedno tvrdenie odporuje druhému...  
Súhlasí scirocco


38.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 01:11 avatar
Títo rypáčci - a vraj ja som najhorší frfloš.  
Pôvodne to znelo asi:
"Nič nie je večné krem zmeny."
Spokojnučká?  
Súhlasí Nadja


43.
označiť príspevok

scirocco muž
   16. 7. 2010, 08:45 avatar
No vidíš ako ti to ide, keď sa ti chce!


17.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   16. 7. 2010, 00:34 avatar
ty si celá lož, aky sprzneny Einstein ?


21.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 00:37 avatar
Študuj, vypatlanče:
PositiveAtheism.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Atheism.about.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


24.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 7. 2010, 00:40 avatar


26.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 00:44 avatar
"Boha Tvojho", veď ja zbožňujem bohemizmy, to nevieš?  


30.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 7. 2010, 00:51 avatar
Viem, ale zrovna takéto by si mohol vynechať...  


25.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   16. 7. 2010, 00:43 avatar
Ako mohol potom povedat Einstein potom že = Boh je rafinovaný ale nie zlomyselný, alebo Boh nehrá kocky, to jasne naznacuje že bol veriaci, len ateisti zneho spravili neveriaceho, aj ked vnímal Boha inac ako krestania.


28.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 00:46 avatar
On rozlišoval 3 stupne náboženstva.
"Primitívne" prírodné, "tradičné"(kam patrí napr. kresťanstvo) a "vyššie náboženstvo", ktoré on vyznával.
(V tom vyššom žiadny osobný boh nie je.)
Súhlasí Erasmos


29.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 00:50 avatar
Napríklad budhizmus, taoizmus, ...to sú náboženstvá bez boha....


14.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   16. 7. 2010, 00:34 avatar
pre toho kto chce, to je blbost :D  


18.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 00:35 avatar
Blbosť je samé o sebe, nezáleží, kto to číta.


19.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   16. 7. 2010, 00:36 avatar
Ok. tvoj názor.


22.
označiť príspevok

ruwolf muž
   16. 7. 2010, 00:38 avatar
Žiaľ, obávam sa, že nielen názor...
Súhlasí 2Pac - Viko


20.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 00:36 avatar
Napríklad pre mňa. Nehnevajte sa prosím veriaci...ale ja som tu dnes, zajtra a stále za ateistické spoločenstvo...aj keď len za jednu vetvu


23.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 7. 2010, 00:40 avatar
Za akú vetvu ateistického spoločenstva si tu?


27.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 00:45 avatar
Niektorí totiž veria v prírodu ako oduševnenú bytosť...aj taký "prírodní" ateisti sú...a rôzne ďalšie vetvy...ja však verím v náhodnú existenciu bez vyššieho systému ak to mám napasovať do nejakej pojmovej uniformy.


31.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 00:54 avatar
Proste verím, že všetko vzniká na základe náhody a nie na základe nejakého vyššieho plánu. Neverím v Boha ani v oduševnenú prírodu ani nič podobné. prečo som tu? Náhoda. To je všetko.
Verím ale vo veci abnormálne (keď má niekto pocit, že videl ducha a pod.), ale neverím v ich náboženskú podstatu...verím, že sa dajú vedecky a racionálne vysvetliť...len sme ešte neprišli na to ako to dosiahnuť.


33.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 00:55 avatar
Len neviem či v tej vetve ešte so mnou niekto je. Asi som sám vetva...alebo haluz? :D


32.
označiť príspevok

Nadja žena
   16. 7. 2010, 00:54 avatar
No jo... tak tu máme ďaľšieho skeptika, tu nájdeš úrodnú pôdu na prezentáciu svojich názorov, držím paľce... samozrejme takisto ako Vikovi...  

Dobrú noc všetkým


34.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 00:55 avatar
Dobrú aj Tebe


44.
označiť príspevok

scirocco muž
   16. 7. 2010, 08:52 avatar
Ak veríš v prírodu ako "oduševnenú" bytosť (či aj inú bytosť) nie si ateista ale veriaci. Len nie si karolík/kresťan. Nemýlim si pojmy. Skutočných ateistov je veľmi málo aj medzi tými čo si to o sebe myslia. Nestačí totiž nahradiť jednu poveru druhou.
Súhlasí Erasmos


45.
označiť príspevok

scirocco muž
   16. 7. 2010, 08:53 avatar
Ak veríš v prírodu ako "oduševnenú" bytosť (či aj inú bytosť) nie si ateista, ale veriaci. Len nie si karolík/kresťan. Nemýl si pojmy. Skutočných ateistov je veľmi málo aj medzi tými, čo si to o sebe myslia. Nestačí totiž nahradiť jednu poveru druhou.
Súhlasí Erasmos


60.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 10:57 avatar
Veď presne o tých som hovoril...označujú sa za ateistov aj keď veria v božskú bytosť Prírodu alebo ako to nazvať. Ani ja si nemyslím, že je to ateizmus.
Súhlasí scirocco


62.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 11:08 avatar
Zdá sa, že tu si si pomýlil ateistov s panteistami.


67.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 11:15 avatar
Ja viem čo je panteizmus...ale reagujem na tých "panteistov" čo sa považujú za ateistov.


85.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 11:37 avatar
Takých poznáš?


98.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 18:56 avatar
Osobne veru nie.


99.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 19:01 avatar
Nepýtam sa, či osobne, alebo inakšie, ale či poznáš. Ak poznáš, tak povedz odkiaľ… čo o nich vieš. Veď na nich reaguješ. Na koho?


101.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 19:03 avatar
V inej diskusii na nejakej ezoterickej stránke sa to prejednávalo a jeden zanietený kresťan sa tým oháňal...že takí sú...preto nenamietam a pripúšťam, že taký môžu byť...neviem to vyvrátiť.


105.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 19:09 avatar
Povedal si: Napríklad pre mňa. Nehnevajte sa prosím veriaci...ale ja som tu dnes, zajtra a stále za ateistické spoločenstvo...aj keď len za jednu vetvu

Nadja sa ťa na to opýtala: Za akú vetvu ateistického spoločenstva si tu?

A pokračoval si: Niektorí totiž veria v prírodu ako oduševnenú bytosť...aj taký "prírodní" ateisti sú...a rôzne ďalšie vetvy...

A teraz sa od teba dozviem, že: V inej diskusii na nejakej ezoterickej stránke sa to prejednávalo a jeden zanietený kresťan sa tým oháňal...že takí sú...

Toto je snáď zlý sen. Veď si s tým začal, a až po čase, keď z teba ťahám info ako z chlpatej deky, sa vykľuje, že ide o výcuc z prsta? Teda, toto som nečakal. Na niektoré tvoje reči si bude treba jednoducho dávať pozor!


106.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 19:12 avatar
Prijmi prosím moje ospravedlnenie. Uvedomujem si, že som v tomto prípade konal nerozvážne. Máš pravdu.


107.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 19:14 avatar
Nič sa nestalo. Len čítam, a prišlo mi to akési zvláštne, čo si písal. Nič viac. 


108.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 19:28 avatar
Jedno je však isté...ja osobne som ateista. Dlho som sa tomu bránil...lebo som chcel byť vo svojom presvedčení a viere v neexistenciu boha iný ako všetci ostatní...ale prišiel som na to že tak či tak je to totožné s ateizmom.


109.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 19:36 avatar
Jasné. Mám ešte čosi na jazyku, len nerád by som ťa domotal. Vieš, spomínal si prírodných ateistov, napadlo ma, že by sme mohli skúsiť debatovať o satanistoch, ale môže sa stať, že dôjde k nepochopeniu, takže netreba. Len som si ešte aj na nich spomenul, ako si sa pôvodne vyjadril o akejsi vetve prírodného ateizmu.


110.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 19:43 avatar
No satanisti sú pre mňa viac menej vecou neznámou a ani sa o nich nejak špeciálne nezaujímam. S nijakým som sa ešte vedome nestretol. Ale Ťažko povedať, či ich dávať do súvisu s ateizmom. Naozaj neviem...nezaoberal som sa.


111.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 19:53 avatar
Ešte je hnutie GAIA, teória alebo hypotéza Gaia, trochu zložité na prvý dojem, ale tiež niečo také prírodné, a ateistické.
en.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Na Slovensku je dosť takých ľudí, čo sa zaoberajú takýmito názormi, alebo sú súčasťou toho hnutia.


112.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 19:55 avatar
Skús mi povedať hlavnú ideu...


41.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 08:22 avatar
Chybou takýchto argumentov je to, že napríklad súhlasí s názorom: Falešná představa zelených mužíčků na Marsu je možná jen proto, že chápeme pravdivou koncepci lidí na zemi.

Ale nesúhlasí s názorom: Falešná představa bohů je možná jen proto, že chápeme pravdivou koncepci lidí na zemi.

Veď tvrdí:

Jednoduše, popřít se nedá to co neexistuje, protože o tom neexistuje nijaká koncepce - pojetí. Co opravdu není, o tom se nedá ani diskutovat, nevíme totiž o čem, to ani na mysl nemůže přijít, protože to opravdu není.


46.
označiť príspevok

scirocco muž
   16. 7. 2010, 08:57 avatar
2pac-viko, myslím že patris so blazinca. Na to iste oddelenie ako foton. Pravda ak "nesidlite" v tej istej hlave.


47.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   16. 7. 2010, 09:17 avatar
Nie stymto nesuhlasim = Falešná představa bohů je možná jen proto, že chápeme pravdivou koncepci lidí na zemi. - pretoze ludia a Boh je nieco uplne ine, odlišne, ale ludia a martankovia hmm, ty si trochu podobny su, a navyse podla mna aj mozno existuju len to niesu niaky zeleny ujovia na tanieroch :D ale duchovne bytosti, anjeli - demoni.


48.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 09:19 avatar
Nestačí s tým nesúhlasiť. Len som ti ukázal, kde spravil chybu v argumentovaní. Tým odpadá dôvod sa tým viac zaoberať. Ty v tej chybe už len pokračuješ.
Súhlasí scirocco


50.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   16. 7. 2010, 09:26 avatar
Nie neni tam chyba, len tomu nechápeš.


59.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 10:55 avatar
Ach ach...čo už tu vznikajú za bludy. Nič v zlom, ale za toto by si podľa vierouky zhorel v sírnatých jazerách.


61.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 10:58 avatar
myslím Teba 2Pac - Viko


91.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   16. 7. 2010, 12:15 avatar
Erasmos, kaslat na tvoje keci   Bludy, klamstvá.


100.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 19:01 avatar
Ano rovnako ja už kašlem na Tvoje. Ono najväčšou zbraňou kresťanstva a hlavne cirkvi ako takej a jej posluhovačov je to, že si vytvorili neuveriteľný systém filozofických žvástov, ktorými hovoria o všetkom a zároveň o ničom, ktorými všetko vysvetľujú a opisujú ale zároveň nepovedia nič. Tím istím tvrdením dokážu potvrdiť aj vyvrátiť. Celá katechéza sa zakladá na mätení slovami vo večnej filozofickej polemike, ktorou sa nikam neposúvajú a motajú všetkých vo vlastných dogmách a prešpekulovaných lžiach. Preto končím s touto diskusiou. Je to márne. Škoda snahy dosiahnuť rozhovor.


117.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 00:46 avatar
dogmy a prešpekulované lži, jedine tak ty uvadzas vo svojich príspevkoch, Erasmos.


92.
označiť príspevok

Arabeska žena
   16. 7. 2010, 12:17 avatar
dopustil by si taký krutý trest ?  


51.
označiť príspevok

jana lane žena
   16. 7. 2010, 09:27 avatar
...omg    ....


52.
označiť príspevok

jana lane žena
   16. 7. 2010, 09:29 avatar
...martankovia su neni duchovne bytosti.....   
Súhlasí Erasmos


118.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 00:48 avatar
A čo sú to nebodaj zelený mužíčkovia čo lietaju na tanierikoch.       


53.
označiť príspevok

jana lane žena
   16. 7. 2010, 09:29 avatar
...urcite sme tu neni sami.... 


119.
označiť príspevok

blueevil
   17. 7. 2010, 00:57 avatar
to je pravda, pozoruju nas duchovia ked masturbujeme 


54.
označiť príspevok

rains
   16. 7. 2010, 09:38 avatar
fanatik


55.
označiť príspevok

ranexil muž
   16. 7. 2010, 10:00 avatar
2pac viko, nečítal som zadanie, iba uvod, ale je pravdivý. Je potešitelné, že už v stredoveku prisiel Augustín k zaveru, že človek nikdy neopisuje nič, čo už niekde neexistuje...aj rpeto nestojí v Destaoro, neoklameš, keďže neklameme-i ked navzajom sa z toho zvykneme obvinovať. Relativita pravdy je znama vec a vždy je len otazkou pohladu, toho, kto sa díva. Jednoznačne je zrejmé, že Boh predstavuje tu skalu o ktoru sa pri odchylkach od svojho osudu mozeme opriet. Dokonca aj vtedy, keď existuje len ako predstava, lebo i ta zastupuje to co je nasledovania hodné a tým aj pripodobnovania sa ku tomu. Ateisti odmietaju existenciu Boha, iba pre pýchu, čo samozrejme popru. Ich pycha spočíva v tom, že si cenia seba nadovšetko a popieraju , žeby sa mohli este ku niekomu pripodobnovat a smerom niekoho podoby zdokonalovat. ..je to taka vlastnost, ktorá predchadza pád. Ked zostarnu, tak spomínaju na svoju mladost a nadalčej maju seba-toho, ktorý bol za ideal . Ano takto pysnych je vela ludí...no niektorí dokážu Boha respektovat i ked maju dojem, ze niet na nich čo vylepsovat.
Boh i ked pouzijem materialisticky pohlad na vec, je fenomenom, ktorý sprevadza ludstvo od cias , kedy prislo k uvedomeniu si vlastneho Ja prvym človekom. Len inteligent dokaže poznať, že príroda a všetky procesy a zakony su dielo inteligencie a nie nahody. Pretože by nebolo nas, ako samozvanej inteligentnej rasy, ak by nebolo toho, koho inteligenciu vstrebavame ...


64.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 11:12 avatar
Tak pozor vážení. Aj ateisti majú koho nasledovať a majú sa komu pripodobňovať. Ale nie neexistujúcim bytostiam ( a to, že ak o neexistujúcej bytosti hovorím ma nepresvedčí, že existuje - sorry). Ateista je človek, ktorý sa zbavil jarma starovekého myslenia veriaceho človeka a stal sa samostanou osobnosťou fungujúcou v tomto svete. Jeho snahy byť lepším v akomkoľvek smere hľadajú vzory v reálnych predlohách a teda v iných ľuďoch, ktorí niečo dokázali, ktorí pomáhajú iným, ktorí zachraňujú životy, zvyšujú poznanie ľudského poznania a pod. Žiadna pýcha priateľu...ja sa nepokladám za dokonalého. Viem že mám pred sebou ešte dlhú cestu zlepšení. Ale Boh mi nujak nepomôže, pretože žiadni nie. Boha potrebujú slaboduchý. Je to ilúzia, ktorú potrebujú aby nezomreli strachom, že sú na tomto svete sami a že keď sú v maléri, nemajú sa ku komu utiekať aby im zázračne pomohol.
Prepáč aleposledný Tvoj odsek je úplná hlúposť tak ako tie predošlé. Odkiaľ vieš, že ľudstvo má boha odkedy si uvedomuje svoje ja? Z domnienok pár rozhádaných vedcov? Len neinteligent dokáže tvrdiť túto vety : " Len inteligent dokaže poznať, že príroda a všetky procesy a zakony su dielo inteligencie a nie nahody. Pretože by nebolo nas, ako samozvanej inteligentnej rasy, ak by nebolo toho, koho inteligenciu vstrebavame ..."


68.
označiť príspevok

ranexil muž
   16. 7. 2010, 11:15 avatar
Ano , aj Komunistickí pohlavari boli vsetci ateisti a ich vzor bol Lenin-tvoj je aka opica?


75.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 11:25 avatar
Nehádž všetkých ateistov do jedného vreca...ani ja nehádžem kresťanov. Napríklad ja komunistov neznášam.


76.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 11:26 avatar
Mám veľa veriacich priateľov...a veria intenzívne, no aj oni sa s chuťou zasmejú nad podobnými článkami.


81.
označiť príspevok

ranexil muž
   16. 7. 2010, 11:31 avatar
To bola len ukazka ustipačřnosti. Mne nezaleží na tom, či Boh je alebo nie je. Pre moj zivot je to vlastne irelevantné, kedze spolocnost funguje aj tak bez ohladu nato, ci niekto verí v nieco či nie. Viem osobne , že Boh existuje aj ked sa može nazvat len softverom v nasich kotrbach. Ale ako každý softver , tak i Boh ma svoju vlastnu existenciu a vplyv na kazdy hardver v ktorom sa co i len jeho meno ozve. U teba negativistický, čím ta soft ovlada tiez. Bozej moci v tomto zmysle neujdes a ani vplyvu. Ako taký je schopný ta infiltrovat a znicit . Mozno sa ti to moze zdat smiesne, ale smiesne by to bolo až potom, keby sa mal kto smiat. AKo hovorím, len menej inteligentní ludia su ateistami, nech si myslia , co chcu. A nemyslím tým inteligenciu ako vysledok nasprtanych pouciek a zakonitosí.


86.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 11:38 avatar
Pekná dogma ale je to len sled nepodložených vecí. Ja tvrdím presný opak. Boh neexistuje a nieje žiadnym softvérom v mojej hlave. Je to len vírus v softvéroch niektorých hláv, ktorý sa šíri od staroveku a len ateisti majú dostatočne silný antivírus, aby sa mu vyvarovali.
A ako hovorím ja, len menej inteligentní ľudia su veriacimi v Boha, nech si myslia čo chcú. Slovo proti slovu. Nie si o nič mne nadradená, aby si ma presvedčila. Sme si rovní a tak nemôžeš chcieť aby som pokladal Tvoj názor za dvôverihodnejší ako ten môj.


87.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 11:39 avatar
Večer pokračujem v diskusii priatelia


89.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 11:43 avatar
E: A ako hovorím ja, len menej inteligentní ľudia su veriacimi v Boha, nech si myslia čo chcú.

Pozor na to, ako sa vyjadruješ. Dosť zle. Dávaš tak protizbraň veriacim do rúk. Vieš, keby to bolo tak ako píšeš, tak potom by platilo, že na Slovensku vládnu menej inteligentní ľudia, a tí akože viac inteligentní sú iste riadni hlupáci, ak sa nevedia presadiť v politike. Lebo ja osobne nepoznám žiadneho takého politika, ktorý by stál za pozornosť, aby sme o ňom mohli povedať, že je ateista. Takže keby platilo to, čo píšeš, potom sú takí viac inteligentní ľudia, čo neveria v bohov, poriadni hlupáci, lebo si nechávajú rozkazovať od menej inteligentných ľudí, čo sú v našich končinách práve kresťania (podľa toho, ako si sa vyjadril).
Súhlasí Erasmos


70.
označiť príspevok

Arabeska žena
   16. 7. 2010, 11:18 avatar
všetci - veriaci, aj neveriaci v Boha, sme len ľudia z mäsa a kostí a to, že niekto verí v Boha, by som nenazvala slaboduchosťou  
odkiaľ berieš to presvedčenie, že Boh neexistuje ?  


78.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 11:28 avatar
Ano asi som použil prisilné slovo ale cítil som že ho mám použiť.
V sebe a vlastnom rozume. Samozrejme sú to len moje názory a teda netvrdím že neexistuje aj pre Teba. Pre mňa jednoducho neexistuje. Verím tomu. Počul som mnoho názorov na vieru. V kostole, v škole na prednáškach (skoro každú druhú mám o tom), v knihách a logicky o tom rozmýšľam. To je všetko.


90.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 11:45 avatar
A: odkiaľ berieš to presvedčenie, že Boh neexistuje ?

Ja som si tento názor osvojil z toho, čo hovoria teisti, deisti a panteisti.


63.
označiť príspevok

Anti-VIVIVI muž
   16. 7. 2010, 11:12 avatar
A opat diskusia o Bohu... Pojem Boh je prilis tazka tema na ludsky mozog... Ale za to moze nuda, nie je co robit tak sa musite aspon hadat.     


65.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 11:13 avatar
Naopak veľmi jednoduchá, len si človek musí pripustiť niektoré fakty ...a zahodiť starovekú zaslepenosť viery.


66.
označiť príspevok

Anti-VIVIVI muž
   16. 7. 2010, 11:14 avatar
Ake fakty ?
Súhlasí piskotka


71.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 11:18 avatar
Napríklad fakt, že to o čom je tento článok od autora 2Pac - Viko je súhrn natoľko prešpekulovaných žvástov, že by sa týmto spôsobom písania...dal dokázať aj to, že Boh je Barbiee


69.
označiť príspevok

piskotka žena
   16. 7. 2010, 11:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.72.
označiť príspevok

Arabeska žena
   16. 7. 2010, 11:20 avatar
láska páli ako la, la, la, la . . .  


74.
označiť príspevok

Berenika
   16. 7. 2010, 11:25 avatar
musím ťa opraviť: láska páli ako láva, láva  to la,la,la,la asi veľmi nepáli
Súhlasí Arabeska


79.
označiť príspevok

Arabeska žena
   16. 7. 2010, 11:29 avatar


73.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 11:23 avatar
Pozor. Láska je stav, pocit. Nie hybná sila ani nič oduševnené ako sa to tu tvrdí o bohu. Láska sama neexistuje.


77.
označiť príspevok

Berenika
   16. 7. 2010, 11:27 avatar
Pozor Erasmos, zrejme si skutočnú lásku ešte nezažil. Veď aj porekadlo vraví: Láska hory prenáša... Takže je to riadna hybná sila 


80.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 11:30 avatar
Hybná sila je človek ktorý ju pocituje, nie láska samotná. Asi si ešte lásku nezažila Ty


84.
označiť príspevok

piskotka žena
   16. 7. 2010, 11:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.103.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 19:08 avatar
Ano on v prípade že človek v neho verí a koná v duchu kresťanstva...môže byť hybnou silou...ale nie sám o sebe. Takto môže byť hybnou silou aj keď sám nejestvuje....len si ho dotyčný vytvoril vo svojej hlave.


114.
označiť príspevok

blueevil
   16. 7. 2010, 23:44 avatar
Erasmos, budem teraz chapat človeka ako takeho:ako niekto môže verit v BOHA, ked ho nikdy nevidel !? je to o neuvedomeni si sameho seba, vlastnej lutosti, slabosti,...krestanstvo? je fajn ako nositel posolstva tupcom, ktory by tento svet už davno priniesli do zahuby, vačšina krestanov je v podstate narušenych zmrdov, ktory maju v podstate zakodovane zlo:sekačik a lá Hostel, uvedomuju si, že toto liečenie krestanstvom pre nich, je klučom k ich životu a prežitia!vyznam života, je o napredovani a snivani kvalitnejšieho sveta, lebo fantazia, teda skryta forma energie, pretvara ju do reality! aka kolvek myšlinka leti celym vesmirom, môže sa uskutočnit a zlepšit niečo na inej planete, kdekolvek! ked je niekto kokot, tak logicky ma stale, stale menej možnosti, ako uskutočnovat ZLO!


82.
označiť príspevok

Vlado muž
   16. 7. 2010, 11:35 avatar
Ani nie. Veselo by sa diskutovalo, keby sme na každom kroku videli ufónov, a zo štátneho rozpočtu, ako aj zo samospráv, by išli milióny eur na ich činnosť. Ej, veru, veselá diskusia by to bola, a čudoval by si sa, ako by sa hrnuli príspevky o dôkaze existencie UFO, ako aj o ich duchovnom význame.


83.
označiť príspevok

ranexil muž
   16. 7. 2010, 11:35 avatar
Erasmos aj tu si mimo. Laska je jav, ktorý sa prenasa aj chemickou cestou a vyvolava ten pocit v kazdom , kto do istej vzdialensoti k danemu subjektu vysielajucemu chemiu o laske zajde. Takto podobne sa šíri aj strach-skoro podobne ,a ko sa šíria vírusy. Nastuduj si niečo okolo toho.


88.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 11:40 avatar
Škoda, nepochopila :(


97.
označiť príspevok

rains
   16. 7. 2010, 15:17 avatar
trosku odbocim...pekny dom..od Llyoda.


104.
označiť príspevok

Erasmos muž
   16. 7. 2010, 19:09 avatar
Myslím že jeden z najkrajších Je to jeden z mojich dvoch najobľúbenejších architektov


102.
označiť príspevok

jana lane žena
   16. 7. 2010, 19:05 avatar
2 pac je spevak ne???....a tupec???   


115.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 00:40 avatar
Nie je to velký človek, a čo sa týka týchto dôkazov ktoré som uviedol, sú dostatočné k uvereniu Boha.


120.
označiť príspevok

fajer
   17. 7. 2010, 07:58 avatar
ja im dávam nedostatočnú,prepadol si na celej čiare....
Súhlasí ruwolf


116.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 00:41 avatar
oprava : Nie, Je to človek takto to ma byt čiže 2Pac je Pán a nie žiadny tupec, nesiahas mu ani po peti,


122.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 7. 2010, 16:55 avatar
2Pac - Viko; 1. Ontologický dôkaz existencie Boha
... tak tomuto dôkazu snáď veria iba ľudia zaslepení svojou vierou.
Gaunilo z Mar-Moutier:
Už Anselmov súčasník, benediktínsky mních Gaunilo, ukázal že tento dôkaz obsahuje nezmyselné a vzájomne si odporujúce prvky. Ak by bol spôsob uvažovania použitý pri ontologickom dôkaze správny, potom by sme podobne, mohli dokázať, vytvoriť, ontologický dôkaz o každom druhu ideií. Týmto spôsobom by sa mohlo preukázať, že musia existovať i všetky druhy neskutočných či imaginárnych objektov. Ak by sme si napr. dokázali predstaviť nejaký dokonalý ostrov, niekde, kam by žiadny cestovateľ nemohol dospieť, vyplývalo by z toho, že ak je tento ostrov dokonalý, alebo je to taký ostrov, nad ktorý by sme si nedokázali predstaviť nič dokonalejšie, potom by podľa ontologického dôkazu musel existovať. Keby tomu tak nebolo, nebol by ostrov dokonalý, alebo by to nebol ostrov, nad ktorý by sme si nedokázali nič dokonalejšie predstaviť. Pretože je však podľa definície dokonalý a žiadny dokonalejší si nevieme predstaviť, tak si len na základe pojmu samého môžeme byť istý, že musí existovať. Toľko Gaunilo.
...Ak si zadefinujeme dokonalý prd, s dokonalým zvukovým a pachovým efektom, alebo prd, nad ktorý dokonalejší si nemožno predstaviť, potom takýto prd musí existovať...
 


123.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 7. 2010, 16:56 avatar
sv. Tomáš Akvinský:
Aj sv. Tomáš Akvinský odmietol ontologický dôkaz, ktorého omyl, podľa neho, spočíva v predpoklade, že môžeme poznať povahu Boha, t.j. že je dokonalou bytosťou, skôr než vieme, či existuje. O jeho povahe sa skutočne môžeme poučiť až vtedy, keď už vieme, že Boh existuje, a nie naopak. Existencia sa nedá dokázať z pojmu. Veta „Boh existuje“ nie je pravdou, ktorá by bola rozumu bezprostredne jasná /sama sebou evidentná/ - ani nie je človeku vrodená. Musí byť ešte len dokázaná. Musíme najprv preukázať jeho existenciu inými prostriedkami, potom bádať o jeho vlastnostiach a po ukončení tohoto skúmania môžeme vedieť dôjsť k tomu, aby sme mohli definovať Boha. Do tej doby je ontologický dôkaz len nezaujímavým hypotetickým postrehom, že ak je Boh dokonalou bytosťou /tzv. nutne existujúcou/, potom nutne existuje. Toľko sv. Tomáš Akvinský


124.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 7. 2010, 16:56 avatar
David Hume:
„Hume se snaži ve zminěnych pracich doložit, že naboženstvi vzniklo docela přirozenym způsobem. Naboženstvi zjevene je pouze tzv. zjevene naboženstvi. Dle Davida vzniklo zjevene naboženstvi z antropomorfismu. Původ naboženstvi je podle něj v citove složce člověka. V tomto citu se snoubi jak naděje tak strach. Naděje ve smyslu nějakeho pozitivniho očekavani, na druhe straně ze strachu – přirozene obavy člověka. Ideje těch sil na kterych se citime zavisly dotvaři naše obrazotvornost. Člověk citi bytostnou zavislost na těchto idejich, přičemž si je konkretizuje svoji fantazii. Přičinam přisuzuje existenci. Vědomi lidske existence přisuzujeme těmto tzv. přičinam. Tedy na zakladě vědomi toho, že jsme, na zakladě nějakych přičin, ideji, ktere jsou vysledkem našich vnitřnich pocitů, dochazi i k tomu, že přisuzujeme existenci těmto tzv. idejim (přičinam). Fakt naši existence zaklada fakt existence boha. Naše iluze se stavaji našimi vlastnimi bohy (stejna myšlenka i u Feuerbacha) – pak i dějiny naboženstvi jsou dějiny jedne velke iluze.
Vedle popsaneho „zvykoveho působeni“, dochazi dle Huma ke vzniku naboženstvi i proto, že mame uctu k lidskym bytostem. Ze vzhliženi (s naději i obavou) k vyjimečnym osobnostem – a mame tendenci (možna i potřebu) jim přisuzovat atribut božskosti a prokazovat uctu v tom naboženskem slova smyslu => zbožšťovani vynikajicich osobnosti.
Za zakladni zdroje pro vznik naboženstvi tedy D. H. považuje cit a fantazii.“
studentsky-panel.ic.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk Toľko Hume.


125.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 7. 2010, 16:57 avatar
Immanuel Kant:
/od neho pochádza pomenovanie tohto dôkazu – ontologický/. Vo svojej kritike, Kant dokazuje, prečo existencia nie je vlastnosťou, ktorá môže byť súčasťou definície akéhokoľvek pojmu. Idea, alebo predstava, ktorú máme o čomkoľvek, zahrňuje rad vlastností či predikátov /napr. hranaté, zelené, ťažké .../. Môže však byť existencia takýmto predikátom? Ak si niečo predstavujeme, a potom si to predstavujeme ako existujúce, je naša idea tejto veci nejako odlišná? Idea sto toliarov a skutočných sto toliarov obsahujú tie isté peňažné prvky. Idea, ktorú mám vo svojej mysli, je niečo, čo sa dá rozložiť na sto jednotoliarových bankoviek, mincí atď. Ekonomická hodnota týchto peňazí je tá istá, či už na ne len myslím, alebo ich mám vo vrecku. Ich pojem sa nemení, či si ich len myslíme, alebo ich myslíme ako existujúce. Pokiaľ to vztiahneme na dôkaz existencie Boha, potom pôsobnosť pojmu alebo idee Boha alebo dokonalej bytosti, nie je väčšia, či je tento pojem myslený ako existujúci, než ako keď je len myslený. Z idei dokonalej bytosti sa nedá teda budovať žiadny prechod ku skutočnej existencii takejto bytosti. Pomocou ontologického dôkazu môžeme dokazovať buď niečo triviálne, alebo vôbec nič. Buď sa ukazuje, že termín „Boh“ sa dá definovať takým spôsobom, že výrok „Boh nutne existuje“ môže byť odvodený z definície /čo len poukazuje na zaujímavý, ale metafyzicky nedôležitý fakt o tejto definícii, ale nevypovedá nič o tom, aké objekty môžu alebo nemôžu existovať v univerzume/, alebo sa nič nepreukazuje, lebo idea bytosti, nad ktorú sa nič vyššieho nedá predstaviť, je tá istá, či už tento objekt myslíme ako niečo v našich mysliach, alebo ju myslíme ako skutočný nezávislý objekt. Toľko Kant


126.
označiť príspevok

J.Tull
   18. 7. 2010, 16:59 avatar
Ontologický dôkaz existencie mimozemšťanov:
Jeden z důvodů, proč jsem uvěřil v existenci mimozešťanov bylo, že všichni lidé na celém světě, ať jsou na jakékoliv hospodářské nebo kulturní úrovni, Ať jsou sebezapomenutější i bez kontaktu se světem, všichni máme koncepci, tedy pojetí mimozemšťanov. I 2Pac-Vikovo popírání existence mimozemšťanov stojí ...
Koncepce je vždy objektivní. Mysl nemůže pojmout koncepci něčeho co není! Falešná představa Boha je možná jen proto, že chápeme pravdivou koncepci lidí na zemi. Mysl může pojmout jenom existující formu nebo její deformaci. Takouto deformáciou je aj predstava mimozemšťanou ako zelených mužíčkov /mimozemšťanom je napr. Ježiš Kristus/
 


127.
označiť príspevok

dorota
   18. 7. 2010, 17:09 avatar
dnes som na zastavke bola svedkom sceny: chlapec si sadol vedla mna , mala som pocit (podla zlozenia ruk) ze sa modli. potom vytiahol desiatu (jablcko a oblozeny chlebik z plastovej nadobky), sam sa prezehnal a maximalne distigvovane jedol tento svoj obed.
tak toto sa dnes stalo. neviem preco to sem pisem . 


128.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 7. 2010, 17:15 avatar
mno..buď pochádza chlapec z veriacej rodiny a prežehnanie sa pri jedle je samozrejmosť pre nich, a naviac môže chodiť do katolíckej školy..je proste tak naučený. Aj niektoré moje kolegyne sa prežehnávajú pred obedom. A tiež často vídím v dopr.prostr. keď ideme náhodou okolo kostola, ako sa niektorí ľudia prežehnajú. Veriaci sú proste takí.


129.
označiť príspevok

dorota
   18. 7. 2010, 17:19 avatar
ved nech su.
dokazeme tieto "javy" iba pozorova? bez komentara, snahy o vysvetlenie.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 02:32,  https://youtu.be/s9ILUiyvHyo Shri Mataji Nirmala Devi
dnes, 02:31,  to je loz ja vam to poviem 5. maja 1970 SHRI MATAJI NIRMALA DEVI matka o ktorej hovoril jezis ze...
dnes, 02:08,  SUPER PESNICKA DAJTE ODBER A LIKE Se?orita slovensky klklklklklklklkllklklklklkllklklklklkk
dnes, 02:08,  Skutok sa stal dokazy su jasne a nevyvratitelne pachatel bude tak ako kazdy obcan cestne a...
dnes, 01:58,  Proste vsetko niekdezacina a niekde konci a vase bezbrehe rozkradacky mojej vlasti koncia...
dnes, 01:46,  cele roky kazdy den aby sme riesili len vase kauzy tak na to hned zabudnite v NRSR nebude nikto...
dnes, 01:46,  Už toľko netrep osmijamko náš....zabrusil si kdesi do politiky ako taký nevyzretý...
dnes, 01:39,  aktualny dlh statu 1.645 648 515 EUR 8273 na obcana https://cenastatu.sme.sk/
dnes, 01:27,  tiež dobrý príspevok.....kntsz , ak sa smiem opýtať.....ty si čo vlastne....citis sa ako...
dnes, 01:24,  scarlet ako vždy nesklamala.....tvoje rozlišenie je neuveriťeľné
dnes, 00:33,  https://www.youtube.com/watch?v=ShA1yC4HkNI
dnes, 00:30,  Ja som Žákovic nie Žákovič
dnes, 00:05,  asta la vista baby
včera, 23:58,  Prečo nepíšeš po slovensky ??? " diamantové paláca," chceš ma zase vytočiť do...
včera, 23:57,  starosta pôjde do diamantové paláca, lebo starostlivo všetkým starostoval, môžte ho...
včera, 23:54,  Kráľovi Žákovičovi ? *44*44*44
včera, 23:53,  2000 slúžiek tomuto kráľovi bude slúžiť, lebo takto nadáva synovi človeka
včera, 23:51,  Brúúúúúúúúúúúúúúú*03
včera, 23:49,  Milane, "Fašisti budúcnosti budú seba volať anti-fašisti…" W.Churchill...
včera, 23:49,  Smola ujo spammer, evanjelici sú úplne iní, naštuduj si dejiny !!!!!!!!!!!!!!
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Radšej ísť do roboty, ako nespať vôbec.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(309 152 bytes in 0,436 seconds)