Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Dôkaz existencie Boha, viera v Boha. Pravosť kresťanstva

72
reakcií
3586
prečítaní
Tému 17. júla 2010, 18:28 založil 2Pac - Viko.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
20. 09. 2016
365
06. 11. 2011
113
04. 07. 2009
57
12. 01. 2019
5
 
 


1.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 18:28 avatar
Tento článok nie je venovaný len neveriacim, ale aj kresťanom, aby nemali pochybnosti o existencii Boha.
„Existuje nielen vernosť alebo nevernosť v láske, ale aj vernosť a nevernosť v predstave, duchovne, vo filozofii.“
(Milan Rúfus)

Len ten, kto je verný pravde, dokáže veriť v Boha. Viera v Boha úzko súvisí s pravdou.

Kto nemá ako oporný bod jediného Boha, ten sa môže zblázniť. Preto ateista o náboženských veciach radšej vôbec nerozmýšľa.

Ako vníma vieru ten, kto nie je kresťanom, resp. nehľadá pravdu úprimne:

Ak sa s takýmto človekom bavíme o otázkach viery, veľmi kľučkuje a špekuluje. Musí si totiž nejako ospravedlniť to, že nie je kresťanom. Chce sa vyhnúť Bohu a nejako vykľučkovať z pravdy.

Viera a neveriaci človek

Nepokrstený a dlho nevyspovedaný človek má veľký problém pochopiť, čo je to viera a Boh, pretože je duchovne zaslepený. Krst človeku dáva mnoho milostí – okrem iného aj schopnosť nadprirodzene chápať vieru. S chápaním viery môže mať niekedy problém aj kresťan, ale to nie je dôvod, aby od kresťanstva odpadol.

Čo znamená veriť? Veriť znamená uvedomovať si Božiu existenciu na základe rozumových schopností alebo na základe cítenia Boha (cítiť Boha dokážu pri normálnych okolnostiach len kresťania). Viera je základom v živote kresťana.

Kto neuverí pravde, neuverí v existenciu Boha, ten pôjde do zatratenia.

Aký je rozdiel medzi veriacim a neveriacim človekom: veriaci človek sa snaží veriť a hľadať pravdu, neveriaci sa nesnaží veriť, ani hľadať pravdu (aj keď si to nemusí vždy priznať).

Niektorí ľudia sa riadia podľa tejto vety: „Nerozumiem Bohu a viere, preto neverím“. Nepochopenie Boha a viery nie je dôvodom k tomu, aby človek neveril a nebol kresťanom. Po krste bude chápať.

To, že človek Boha necíti a nerozumie mu, neznamená, že Boh neexistuje.

Iných ľudí nezaujíma problém viery, ale zaoberajú sa len pozemskými hodnotami. Takto k pravde nedôjdu.

Všetci „silní“ ateisti sa pre istotu radšej otázkami viery vôbec nezaoberajú. Tiež vôbec nerozmýšľajú nad vznikom sveta, nad úžasnou zložitosťou živých organizmov, atď.

V podvedomí ľudí, ktorí nad vierou zámerne nerozmýšľajú, behá táto myšlienka: „Načo budem rozmýšľať o viere, ak by som došiel k tomu, že sa budem musieť stať kresťanom?“ Ateisti sa boja rozmýšľať nad existenciou Boha. Avšak kto sa nesnaží hľadať Boha, pôjde do zatratenia.

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.“ (Mk 16,16)

Nie každý človek Boha cíti. Boha dokáže cítiť málo ľudí, keďže sú zaslepení hriechom. Pretože napr. na Slovensku viac než 93% obyvateľov nechodí pravidelne na spoveď. Mnohí ateisti a vyznávači ezoteriky hľadajú argumenty spochybňujúce Božiu existenciu, pretože si musia nejako ospravedlniť svoj hriešny život.

Aj vysoká inteligencia môže byť človeku na škodu, ak hľadá zaslepene argumenty len proti viere. Zatrpknutý ateista si hľadá inteligentné argumenty a dôkazy, ktoré vyhovujú len jemu samému. A to nielen vo viere, ale aj v iných hodnotách (napr. umelý potrat).

Dôkazy existencie Boha, pravdivosti Biblie a kresťanstva sú dostatočné:

Dodnes nie je dokázané, ako vznikol vesmír a život. Všetky vedecké teórie o vzniku vesmíru a života, okrem stvoriteľskej, majú obrovské vedecké nedostatky. Vedecké dôkazy priamo vylučujú napr., že existoval veľký tresk. Dôkazy nasvedčujú tomu, že svet stvoril Boh.

Prekvapením možno bude, že evolučnú teóriu dôkazy tiež jednoznačne vylučujú.

V spoločnosti prevláda názor, že kreacionizmus je zastaralá a nevedecká teória. V skutočnosti však kreacionizmus je omnoho bližšie k vede ako teória vývoja. Teória vývoja nie je len nepravdepodobná, ale dokonca nemožná a vedou vylúčená. Aj mnohí neveriaci vedci, ktorí sa evolúciou zaoberali, hovoria, že evolúcia je nezmysel. Veľkí páni – vplyvníci, riadiaci politiku všetkých štátov, neovládajú len médiá, ale aj školstvo a vedu. Na základných, stredných a vysokých školách po celom svete sa učí o evolúcii ako o pravdivej a dokázanej teórii. A tak viac než 99% obyvateľov našej Zeme je v omyle, že život vznikol, resp. mohol vzniknúť bez Boha. Aj veriaci profesori učiaci na univerzitách Vám povedia, že evolúcia a veda sa nevylučujú. Ani veriaci profesor sa nemá skadiaľ dozvedieť, že evolúcia nemá s vedou nič spoločné (pokiaľ si samozrejme neprečíta politicky neovplyvnenú literatúru o vzniku života).

Nezabúdajme, že evolucionizmus nie je dokázaná teória, že je to len špekulácia vedcov, ktorí sú ateistickí fanatici.

(viac podrobností o evolúcii pozrite v prílohách)

Sväté písmo. Človek dokáže zistiť, že nadprirodzene múdre slová Ježiša nie sú ľudským dielom, ale zjavením Boha. Vo Svätom písme všetko do seba 100% logicky zapadá. Aby človek uveril ezoterickému učeniu, musí zmýšľať zaslepene. V ezoterike je mnoho nelogických informácií. Avšak človek zaslepený hriechom považuje Sväté písmo za knihu, ktorá nie je ničím výnimočná od ostatných.

Asi až 150 krát je vo Svätom písme spomenutá pravda v nominatíve singuláru. Tu je vidieť, ako kresťanstvu na pravde záleží.

Mnohokrát sa v ňom spomína, že múdrosť záleží od vzťahu k Bohu. Ježiš o sebe povedal: „Ja som cesta, pravda a život.“ (Jn 14, 6). Hľadajte a nájdete! (Mt 7, 7)

Historické udalosti, ktoré sa vyskytujú vo Svätom písme, sú pravdivé. Ale vo Svätom písme sa môžeme dozvedieť aj informácie, ktoré sa udiali ešte pred existenciou Adama a Evy.

Zázraky. Napr. Otec Pio mal až 50 rokov stigmy (Ježišove rany), ktoré pripomínajú podobnosť Ježišovi.

Všetky Cirkvou uznané zázraky sú zaručene pravdivé. Cirkev totiž má expertov, ktorí sa zaoberajú overovaním pravdivosti oznámených zázrakov (napr. pre účel podpory nejakého zjavenia Cirkvou).

Nie každý, kto bol svedkom zázraku, uveril. Otupenosť duše človeka je niekedy silnejšia ako rozum. Napr. väčšina tých, čo sa stýkali s otcom Piom, zmenili svoj život. No našli sa i takí, ktorí neuverili. Tiež Ježiša ukrižovali aj napriek zázrakom.

Klinická smrť. Jedine kresťanstvo vysvetľuje správne, čo sa stane s človekom po smrti. Aj tu je dôkaz toho, že kresťanstvo učí veci správne. Žiadna reinkarnácia neexistuje. Ale existuje nebo a peklo.

Don Štefan Foltin, slovenský misionár v Japonsku – riaditeľ škôlky: „V meste Hita na ostrove Kjúšú bolo trinásť materských škôl, viaceré z nich viedli budhistickí kňazi. Čudovali sa, že o našu škôlku, do ktorej chodilo 180 detí, je taký záujem a prichádzajú tam aj deti budhistov. Zvlášť im bilo do očí, že aj starosta, ktorý bol tiež budhista, poslal svojich vnukov práve do našej katolíckej materskej školy. Nuž, čo som im mal odpovedať? Sami dobre poznali príčinu: rodičia dôverovali výchove v katolíckej materskej škole, a preto nám zverili svoj poklad – deti.“ (klikni pre celé interview)

Aj tu je dôkaz, že na deti lepšie pôsobia kresťanské postupy výchovy a Božie požehnanie v prítomnosti kňaza.

Najznámejšie, najobľúbenejšie osobnosti sveta, sú svätí kresťania: Ak niekomu spomeniete slovo „páter“, každého napadne spojenie páter Pio.

Učiteľka dejepisu (ateistka) vysvetľuje žiakom, podľa čoho si ľahko zapamätajú pojem patrícijovia (popredná vrstva obyvateľov z čias Rímskeho kráľovstva). Uviedla im slovné spojenie páter Pio.

Najznámejšou a najobľúbenejšou historickou a zároveň vždy aktuálnou osobnosťou na svete je samotný Ježiš.

Kresťanstvo je náboženstvo, ktoré najviac prospieva nielen duši, ale aj telesnému zdraviu. Je to možné i vedecky dokázať (je to otázka budúcnosti).

Vedecké dôkazy bohato postačujú k tomu, aby človek mohol veriť. Ale hriechy a diabol zvyčajne premôžu rozum človeka. Kto je príliš zaslepený hriechmi, má navyše odpor k Bohu.

Vo viere v Boha človeku prekáža telo, resp. to, že človek nedokáže priamo vidieť do duchovného sveta: Človek by nemal rozmýšľať telesne, ale duchovne. Znamená to, že pri rozmýšľaní o duchovných otázkach by sme mali eliminovať telesné zmysly – (mozog) a snažiť sa počúvnuť duchovné zmysly. Telesné zmysly sú výrazne silnejšie. Preto je vhodné občas nechať prácu a rozmýšľať nad sebou v samote.

To, že človek nevníma duchovný svet očami, neznamená, že duchovný svet neexistuje.

Ateista si zakrýva oči pred skutočným svetom a realitou, pretože neverí v duchovný svet.

Ateista si žije vo svojom virtuálnom svete.

Kresťan žije život v realite.

Možno si ateista povie: „načo budem vyznávať kresťanstvo, keď toho Boha necítim, necítim jeho prítomnosť.“ Na to, aby človek dokázal Boha cítiť, potrebuje byť praktizujúcim kresťanom, t.j. byť pokrstený a pravidelne pristupovať k sviatostiam. Takáto viera dokáže človeka uspokojiť a ukotviť v nádeji.

Je správne vyznávať kresťanstvo: pretože kresťan nežije iba v hmotnom svete ale aj duchovnom, ktorý je skutočný. Aby človek veril v reálny, skutočný a správne znázornený duchovný svet, je potrebné, aby vyznával kresťanstvo.

Existuje pravé náboženstvo, ktoré si ľudia neupravili podľa svojho zmýšľania a ktoré založil Boh. Je ním kresťanstvo.

"Keby ľudia pochopili, k čomu ich Boh volá a spolupracovali by s ním, už by sme boli osídlili vesmír."

(R. Ingo)

Ak by všetci ľudia vedeli počúvať Boha, určite by 2/3 ľudí na Zemi nebolo v chudobe a veda by napredovala omnoho rýchlejšie.

Nepokrstený človek je veľmi vzdialený od Boha a pravdy. Istý budhistický filozof sa ma pýtal, aký je rozdiel medzi kresťanským a moslimským Bohom. Povedal som, že Boh je ten istý. Tento budhistický filozof vôbec nedokázal pochopiť, že kresťanský a moslimský Boh je ten istý!!! Pritom je to taká jednoduchá vec. Každý, kto netúži po Pravde, sa stáva rovnako hlúpym ako tento filozof (hlúposť ešte vzrastie, ak nie je človek pokrstený). Takýto človek nedokáže vidieť pravdu.


10.
označiť príspevok

Vlado muž
   17. 7. 2010, 20:14 avatar
Môžem opraviť chybný citát?
Chybne: Kto nemá ako oporný bod jediného Boha, ten sa môže zblázniť. Preto ateista o náboženských veciach radšej vôbec nerozmýšľa.

Po oprave, správny citát: Kto má ako oporný bod jedine boha, ten sa môže zblázniť. Preto veriaci radšej vôbec nerozmýšľa.


63.
označiť príspevok

Bykovec muž
   24. 7. 2010, 10:46 avatar
Žite tak, aby ste mohli kedykoľvek opakovať spolu so svätým Pavlom: Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Ešte raz vám hovorím, žite tak, aby svet bol donútený o vás povedať: „Tu je Kristus." Len si, pre všetko na svete, nemyslite, že zveličujem! Každý kresťan, ktorý skutočne napodobňuje a nasleduje toho Spravodlivého z Nazareta, sa môže a musí volať druhým Kristom a svojím životom môže a musí maľovať čo najvernejší Kristov obraz. Ach, keby tak všetci kresťania žili podľa svojho povolania, táto zem skutočného vyhnanstva by sa premenila na raj!   


64.
označiť príspevok

Vlado muž
   24. 7. 2010, 10:54 avatar
Táraniny. Beriem na vedomie, že to niekoho môže uspokojovať, aj uznám, že ide o ľahkú formu drogovej závislosti. Ale treba uznať, že na jednej strane plačete, že nemáte náboženskú slobodu, lebo nemôžete tárať tie svoje gebuziny, a na druhej strane nie ste ochotní uznať žiadnu kritiku voči týmto nezmyslom. Užívajte si to, každý nech si užíva to svoje, kto chce, nech sa vyžíva aj v náboženstve, ale nemožno byť voči tomu ľahostajným. Nedá sa! Lebo ste s tými zvratkami už zaplavili celý svet. Preto treba čistiť, upratovať, bojovať proti takým táraninám. Sťažujeme sa, že nám vyrastá dementná mládež? A čo? Však si za to môžeme samí, lebo necháme im načisto vygumovať mozgy takými sprostosťami. Náboženstvo môže byť pre niekoho užitočnou drogou, ale pre iných je to žrút času, akurát čo ma to oberá o čas. Nedá sa tomu nevenovať. Mne to potom príde, akoby som mal byť ľahostajný k čomukoľvek, k hocijakej hlúposti. Áno, človek musí naozaj osprostieť, aby mu také táraniny prišli zmysluplné. Nech! [Mojou chybou je akurát to, že neviem správne protiargumentovať. Psychiater raz-dva vysvetli, a pomenuje pacientovu chorobu. Ja nie som až taký odborník. Som laik. Takže tak!]


14.
označiť príspevok

Jojet
   17. 7. 2010, 21:13 avatar
To, že človek nevníma duchovný svet očami, neznamená, že duchovný svet neexistuje....
Presne tak. Duchov je veľmi veľa. Ich počet je cca 77 miliárd.  


15.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 7. 2010, 21:19 avatar
Jojet, ten kto je obdarovaný mimozmyslovým vnímaním , dokáže vnímať aj paranormálne javy ..to sa týka aj vnímania duchov..občas sa skutočne stávajú nevysvetliteľné veci..alebo sme ešte nedozreli do takej astrálnej výšky aby sme to vedeli vysvetliť.
Súhlasí Jojet


16.
označiť príspevok

Jojet
   17. 7. 2010, 21:26 avatar
Ahoj Ónya a to je dar? Sak to je pri takom počte duchov uplne normalne aj bez tej pary. Dennodenne sa doslova predierame statisickami milionmi duchov. Bolo by divne ich nekontaktovat.


18.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 7. 2010, 22:22 avatar
pochopiteľne jojet že je to dar, nie každý má tú česť "ich počuť, či vidieť ..  ...a ahoj ..pekný večer )
Súhlasí Jojet


20.
označiť príspevok

Jojet
   17. 7. 2010, 22:32 avatar
su ich miliardy a dalsi sa sypu. Pride (nie digital:-)) rada aj na nas. Potom budeme duchovni az az :-)
www.worldometers.info Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
je to tam poriadny duch priemysel taka "korespondencia duchov" ako ked listy triedi stroj na pošte
a tych osudov originalnych jojo  


22.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 7. 2010, 22:33 avatar
fúúú..to je desivá štatistika ..bŕŕ )))


23.
označiť príspevok

Jojet
   17. 7. 2010, 22:35 avatar
K neuvereniu je ten pocet umretych rodiciek Chuda zienky.


26.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 7. 2010, 22:41 avatar
Jojet..načo prosím ťa sleduješ takého štatistiky a hrôze ..radšej si pozri nejaký vtip ..jeden -dva .tri . ti priložím..

Chlapík hodí do mníšky idúcej na bicykli vidly a zvolá:
"- Mám ťa Batman!"
..............................
Istota je istota" - povedala mníška a natiahla kondóm na sviečku..
................................
Ide Ježiš po púšti a hľadá svojho otca. Prejde pár dní a stretne starca. Pozdraví ho a vraví.
- Hľadám tu svojho otca.
Starec na to.
- To je náhoda, ja hľadám svojho syna.
Ježiš:
- Ale môj otec je stolár.
Starec:
- Aj ja som stolár.
Ježiš:
- Ale môj otec je chudobný.
Starec:
- Aj ja som chudobný.
Ježiš:
- Ale môj otec sa volá Jozef.
Starec:
- Aj ja sa volám Jozef.
Ježiš sa šťastne hodí starcovi do náručia a skríkne:
- Otec!
Starce tiež radostne vykríkne:
- Pinokio!

.............
 


30.
označiť príspevok

Jojet
   17. 7. 2010, 22:51 avatar
načo prosím ťa sleduješ takého štatistiky
myslim, ze je to tiez jedna z ciest k pribliznemu pochopeniu sveta. Potom tie rečičky o osudoch atp maju pre mna inu výpovednú "hodnotu".Keď tie osudy sa naplnaju ako na beziacom pase.
Inak ten batmansky vtip je super. mam rad taky humor kde z nedorozumeni nakoniec vyjde uvolnenie v podobe smiechu.
ja som moc mnisek na bike u nas nevidel maju garaze a auta. Dufam, ze ma ako bicyklistu taká neposle k ich sefinovi. 
to by bol Osud Paradox paar excelence. Potom by som uveril.
Epitaf na hrobe. Tohoto dvojkoloveho sejmul batman s cerstvym VP
haleluja


65.
označiť príspevok

terka (tatkova a mamkina) žena
   24. 7. 2010, 10:57 avatar
tak to si sa trafila...    


25.
označiť príspevok

fajer
   17. 7. 2010, 22:37 avatar
okrem iného,ten posledný odsek je poriadna sprostosť,klamári a podvodníci,by nemali brať do úst slovo pravda,kvôli tej vašej pravde ste vraždili a mučili,tak bežte do riti...
Súhlasí Ónya


32.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 22:56 avatar
Aj ja môžem povedat opak, to iste, vy ateisti ste kvôli vašej pravde že Boh neexistuje vraždili, krádeže, podvody, to všetko uzko suvisi z ateizmom. Sir Arthur Keith prohlásil o Hitlerovi:

„Německý Führer…je evolucionistou; vědomě se snažil vládnout v Německu podle evoluční teorie.“ (1) Mnoho milionů lidí strašně trpělo a ztratilo život kvůli tomuto ateistickému způsobu myšlení. Ateizmus zabíjí, protože bez Boha neexistují žádná pravidla – vše je dovoleno! Ateisté jsou čelnými zastánci uzákonění potratů, eutanázie, narkomanie, prostituce, pornografie i promiskuity. Všechny tyhle jevy jsou příčinou bídy, utrpení a smrti. Ateizmus je filozofií smrti.

A tak každý myslící člověk může dospět k jednoduchému závěru: když lže, podvádí a vraždí někdo, kdo se prohlašuje za komunistu, tak je to pravý komunista, věrný svým zakladatelům a učení. Když lže, podvádí a vraždí někdo, kdo se prohlašuje (nebo koho lidé považují) za křesťana, není to křesťan, ale podvodník. A naopak: pokud údajný komunista propaguje lásku k bližnímu i k nepříteli, není to komunista!! Pokud údajný křesťan propaguje nenávist k člověku, není křesťanem. Nemůže se divit, půjde-li před soud. Stejně tak, když mu jde o dosažení moci.

Proč tedy nelze křesťany obviňovat z křižáckých válek a inkvizice? Protože křesťané nikdy žádné křižácké války nevedli a nikoho nikdy za čarodějnictví neupálili! Žádná území nikdy nedobývali mečem a krví ve jménu Krista!! Ježíš Kristus, zakladatel jejich učení a víry, to také nikdy nedělal. Naproti tomu Lenin byl vrah, Stalin byl lupič, pasák a vrah, Marx flákač, opilec, příživník a podvodník, vymýšlející nepravdivé teorie o kapitalismu, ekonomice a třídním nepříteli. Je to tak těžké pochopit, v čem je rozdíl? Že je rozdíl v zakladatelích těchto hnutí a prostředcích, které oni navrhli k dosažení oné kýžené světové spravedlnosti?

Mnoho lidí to ovšem vědět nechce, protože rádi někoho obviňují. Křesťan se může dopustit chyb v osobním životě, těžko však někoho zabíjet ve jménu Krista. Takový “křesťan” by byl asi jako 200kg baletní mistr z Národního divadla, který nemá nohy. Křesťanství je založeno na pravdě a lásce k bližnímu, na tom, že raději nesu sám škodu a trpím újmu, než abych druhému ublížil. Nepokojů v Severním Irsku mezi protestanty a katolíky (pokud uvěříme, že tam jde skutečně o náboženský konflikt) se neúčastní ani jediný křesťan! Pozor na to. Když dva dělají totéž, nemusí to být totéž.

TAK SI RADSEJ UISTI CO CHCES NAPISAT A POTOM TO AZ NAPIS.


34.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 7. 2010, 22:57 avatar
najviac vojen vyvolávali veriaci = cirkev "
Súhlasí farmakum, fajer


41.
označiť príspevok

Storm žena
   18. 7. 2010, 02:50 avatar
to sa už pomaly ani čítať nedá, aké klamstvá sem dávaš. že kresťania nezabíjali, že neboli hony na čarodejnice? mimochodom, aj Fürer bol ovplyvnený kresťanstvom, až moc. Stalin bol ako dieťa miništrantom. ale dobre, poďme viac do prítomnosti. a čo pedofilní kňazi?


60.
označiť príspevok

fajer
   18. 7. 2010, 22:09 avatar
oprava-Stalin študoval v tologickom seminári,tam sa naučil,ako ovládať stádo hlupákov,tam získal základy totalitného systému...
Súhlasí Storm


44.
označiť príspevok

fajer
   18. 7. 2010, 08:15 avatar
Viko,takýmto ľudom ako ty,sa hovorí,duševný invalid,mentálne retardovaný,fanatik,tupec,ty si urážkou ľudského rozumu,si príkladom,čo dokáže urobiť náboženstvo s mysliaceho človeka,tupé hovädo,nekritické monštrum,ak by si nebol psychicky chorý,tak by som ťa nazval zlým človekom,ale si ešte mladý a sprostý,možno časom zmúdrieš,ty len potrebuješ poriadnu po papuli od života a možno sa preberieš....Máš medzery v dejinách študuj aby si na fore nevyzeral ako debil,ktorý ničomu nerozumie-peknú nedeľu,idem k moru na piknik...
Súhlasí scirocco


45.
označiť príspevok

Arabeska žena
   18. 7. 2010, 08:19 avatar
veru máš pravdu - človek musí dostať zopár faciek od života, aby prestal veriť náboženstvu  


58.
označiť príspevok

scirocco muž
   18. 7. 2010, 18:59 avatar
He he he. A načo tak obšírne ? Takým ľuďom ako Viko sa hovorí jednoducho a skrátene: veriaci. problém je že tvoja tak 80% populácie.


61.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   19. 7. 2010, 01:40 avatar
neberiem niak na ohlad to co si napisal, pretoze premna si ty tiez len psychycky chorý človek. Cize to co si písal je v skutocnosti naopak.


46.
označiť príspevok

farmakum žena
   18. 7. 2010, 08:44 avatar
2Pac-Viko,
Napísal si: "Dôkazy nasvedčujú tomu, že svet stvoril Boh. " Pýtam sa, aké dôkazy???? Daj mi aspoň jeden.
" Asi až 150 krát je vo Svätom písme spomenutá pravda v nominatíve singuláru. Tu je vidieť, ako kresťanstvu na pravde záleží. "Pýam sa, ak tvijmu krasťanstvu záleží na pravde, ako vysvetlíš dve tisícročia vrážd v mene Boha a šírenia kresťanstva, inkvizície a ostatných nehoráznych lží?? Či to proste bola len iná doba???
" Všetky Cirkvou uznané zázraky sú zaručene pravdivé. Cirkev totiž má expertov, ktorí sa zaoberajú overovaním pravdivosti oznámených zázrakov (napr. pre účel podpory nejakého zjavenia Cirkvou). "Pýtam sa na koľko spoľahlivé sú tie dôkazy??? A vôbec, čím ich podložili spomínaní cirkevní experti na zázraky?? Odôvodnili to len božou vôľou??
" Klinická smrť. Jedine kresťanstvo vysvetľuje správne, čo sa stane s človekom po smrti. Aj tu je dôkaz toho, že kresťanstvo učí veci správne. Žiadna reinkarnácia neexistuje. Ale existuje nebo a peklo. "Kresťanstvo má na všetko originálne vysvetlenie. Vede sa to doteraz nepodarilo, tak pochybujem, že teológovia majú o veci páru.
" Ateista si žije vo svojom virtuálnom svete. Kresťan žije život v realite. "Nie je to skôr naopak??
Súhlasí fajer


2.
označiť príspevok

winry žena
   17. 7. 2010, 18:33 avatar
Vies, je zaujimave....ale preco sa J.K.nikdy nepytal akeho si vierovyznania...asi preto, ze je to jedno....
Je dolezite byt pokrsteny ? Preco?


7.
označiť príspevok

Veronika Hadobásová žena
   17. 7. 2010, 19:15 avatar
Na tvoje otázky by som ja povedala tak že závisí od toho či veríš v Boha alebo nie. Ak neveríš v Boha tak to nemá zmysel.


3.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 18:36 avatar
Ked niekto možnost má, tak ano je to dôležite.


6.
označiť príspevok

Veronika Hadobásová žena
   17. 7. 2010, 19:12 avatar
Ale prečo? Som zvedavá na tvoj názor.


4.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 18:36 avatar
článok prevzaty s = www.vierafilozofia.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

Libertas
   17. 7. 2010, 19:00 avatar
Ako si môžeme byť istý že sme spoznali pravdu? Keď nikto nie je neomylný.


8.
označiť príspevok

salbea žena
   17. 7. 2010, 19:35 avatar
tak existuje alebo neexistuje Boh ? kedy sa uz dozviem pravdu bez toho,aby som musela mat falosnu predstavu a tapala v bludoch ?
vie niekto naozaj dokazat,ze existuje ? bo podla mna je to iba akysi somnambulno destruktivno fantasijny blud nevedomia,bo "Boh" zasahuje u cloveka do psychiky,ktora je zial ovplyvnitelna napr.aj ehm takym primitivnym zivocisnym magnetizmom..dla mna je viera v Boha iba akasi neurologicka porucha a u prilis zaujateho cloveka nim badat aj neurologicke poruchy s naznakmi hysterie,ked je v tom svojom "tranze" pocas rozhovoru o tomto nedokazatelnom blude


9.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 7. 2010, 20:01 avatar
salbea..nie je to porucha , je to silné presvedčenie, vštepované už rodičmi od malička , jedinec vyrastá vo viere v Boha, a až keď dozreje , je na ňom samom ako si uvedomuje existenciu Boha , ktorá sa nedá dokázať, ale niektorí ho "cítia" v sebe - nakoľko Boh je v ľuďoch - teda tí čo ho príjmu ako súčasť svojho ja. ..je to jeho viera..a je rozdiel byť náboženským fanatikom a bežným veriacim. )) Ktosi tu minule napísal v zmysle že neverí , ale má tzv. svojho Boha. Presne tak by som to aj ja definovala - za seba..lebo viem , že nejaká sila existuje , niekto jej hovorí Boh, niekto vesmírna energia .. 


12.
označiť príspevok

Arabeska žena
   17. 7. 2010, 20:57 avatar
OSUD - silný pán všemohúci  


17.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 22:21 avatar
Ónya prepač ale nie, mýliš sa, vôbec nevyrastam z veriacej rodiny, a vôbec to nemam všepovane od malička, ja som sa stal veriacim sám odseba, lebo som chcel, a hladal pravdu.


19.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 7. 2010, 22:29 avatar
Viko ako pozerám ... nevšimla som si, že by som konkrétne tebe adresovala to, že si z veriacej rodiny..bolo to myslené všeobecne /moja odpoveď salbey) ..ale v poriadku,.,..je to čiste tvoja vec a tvoje uvedomenie sa. Ja na rozdiel od teba, som vyrastala v silne veriacej rodine, hlavne zo strany babky som bola veľmi ovplyvnená..ale ako dospelá som vďaka predstaviteľom cirkvi prišla k inému názoru a presvedčeniu , že je to všetko trochu inak a cirkev je manipulátorská firma. A pravdu som si našla inú , iným poznaním a iným uvedomením sa..verím ale v niečo iné.


27.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 22:45 avatar
Ved ano, ja si neberiem príklad s cirkvi, nezaujimaju ma papežovia atd, ale sám hladam, a čítam bož. slovo, niesom zmanipulovatelny niako.


29.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 7. 2010, 22:51 avatar
pozri, keď ťa to čítanie napĺňa a dáva ti to všetko zmysel a duševnú slobodu, duševný rast ..tak je to pre teba o.k., len si daj pozor na jedno, aby si tejto vášni neprepadol tak, že stratíš pojem o reálnom živote.


21.
označiť príspevok

fajer
   17. 7. 2010, 22:32 avatar
a našiel si veľké hovno...
Súhlasí Ónya


24.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 22:35 avatar
     Ty mi hovor    Co ani nehladal  


31.
označiť príspevok

fajer
   17. 7. 2010, 22:54 avatar
www.voltaire.netkosice.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk toto si pozri do konca...tu niekde je pravda,tá neprikrášlená...


33.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 22:57 avatar
Bludy si nechaj. 


52.
označiť príspevok

fajer
   18. 7. 2010, 09:28 avatar
to sú fakty pre tupcov...


62.
označiť príspevok

salbea žena
   19. 7. 2010, 19:33 avatar
hm ano,silne presvedcenie chorych mozgov,neverim ani jedinemu slovu co je tam pisane,bo celu Bibliu napisali chori schizofrenici,ktori mali lezat v spitali ,ale vtedy sa to zial neliecilo a cela planeta sa hemzila vazne dusevne chorymi ludmi ,jedna radost..vesmirna energia nema nic spolocne s nabozenskym fanatizmom zmutovanych zivocichov do podoby ludskej...


11.
označiť príspevok

rains
   17. 7. 2010, 20:53 avatar
chlapce neveim co za svinstvo beries, ale byt tebou tak tym prestanem...
"Ateista si zakrýva oči pred skutočným svetom a realitou, pretože neverí v duchovný svet.

Ateista si žije vo svojom virtuálnom svete.

Kresťan žije život v realite."

takze ateista si zakryva oci pred skutocnym svetom? Vazne?! tolka sprostost...to skor vy kristuskari zijete mimo realitu. skutocny svet tvoria skutocne veci, ktore sa v nom nachadzaju..veci, ktorych sa moze clovek fyzicky dotknut, ktore sa pridrziavaju matematickych a fyzikalnych zakonitosti. Ten kto zije mimo reality si ty a tebe podobny vo vyfantazirovanych bludoch.
Súhlasí Ónya, fajer, scirocco


28.
označiť príspevok

winry žena
   17. 7. 2010, 22:47 avatar
realita je taka uzkoprsa?
osocovanie,posmech a ohovaranie je zaujimavy postoj....strach?
a jedno vrece pre vsetkych teistov...? hmmm....


70.
označiť príspevok

rains
   25. 7. 2010, 13:52 avatar
realita nie je uzkoprsa..to len kristuskari radi daaju opratky, aby mohli ovladat tych, ktori tuzia byt volnymi.
strach? jasne..kristuskari maju strach, lebo ich boh ma strach..ich boh potrebuje pokorne stado, aby ho mohol ovldat..akonahle sa niekto vymika z radu dopadne ako Lucifer..
jedno vrece je malo..doprajem im velky kotol, alebo aspon ohenny bazén.


13.
označiť príspevok

blueevil
   17. 7. 2010, 21:08 avatar


35.
označiť príspevok

Jojet
   17. 7. 2010, 23:01 avatar
Dobru nocku vsetkym. Myslite na to, ze Satan ma konexie a stale nas sleduje
www.fotosearch.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí winry, Ónya


36.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 7. 2010, 23:04 avatar
mno..tak to som nemusela vidieť ... 


37.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 23:04 avatar
Ešte stym aj suhlasis :D


38.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 7. 2010, 23:06 avatar
dala som jojetovi pozdrav na dobrú noc VIKO ..tým že dám súhlas na pozdrav...to tu tak každý chápe vieš 
Súhlasí winry, Jojet


39.
označiť príspevok

2Pac - Viko muž
   17. 7. 2010, 23:09 avatar
každy to chape ako chce.


40.
označiť príspevok

Ónya žena
   17. 7. 2010, 23:16 avatar
hlavne že jojet pochopil ..


47.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 08:52 avatar
Dobre ranko. Samozrejme ze som pochopil.
Súhlasí Ónya


42.
označiť príspevok

Storm žena
   18. 7. 2010, 03:07 avatar
toľko bludov a demagógie pokope som už dávno nevidela. v nadpise sa píše dôkaz existencie Boha, ale nech to čítam ako chcem, žiaden dôkaz tam nie je. držme sa témy. kde je ten dôkaz?
Súhlasí Vlado, Ónya, scirocco


43.
označiť príspevok

Storm žena
   18. 7. 2010, 03:22 avatar
"Asi až 150 krát je vo Svätom písme spomenutá pravda v nominatíve singuláru. Tu je vidieť, ako kresťanstvu na pravde záleží."

pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda

Práve som použila slovo pravda v nominatíve singuláru 162 krát. preto mi na pravde záleží viac ako kresťanstvu.


66.
označiť príspevok

terka (tatkova a mamkina) žena
   24. 7. 2010, 10:59 avatar
ja napisem viac...     

pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda, pravda,pravda,pravda,pravda,pravda,pravda,pravda,pravda,pravda............


48.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 09:04 avatar
teza o krestanskom bohu neplati celosvetovo!to je fakt Cele komunity ludi prežili stastny zivot bez krestanskych "hriechov" a podobnych "krestansko-indianskych ritualov" fakt napr. rapa nui Ak jeden stvoritel, tak potom preco taka diverzita. Fundamentalisti su out. Nemate ani paru kde je nebo. Tuto problematiku som verejne vyzdvihol na jednom strenuti pred rokmi. Dokaz - svedkovia ziju. Fundamentalisti nemaju ani sajnu ako sa o tom teraz pise aj v SME. Len recicky, ktore sa krutia ako zmija chytena za chvost.


49.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 7. 2010, 09:06 avatar
Viko..odpusť, ale mám dojem , že sa snažíš nanútiť každému svoje presvedčenie, lebo ty si sa obrátil k Bohu. Už xxxxx krát sa tu preberali tieto veci ohľadom Boha, cirkvi, náboženstiev , veriacich - neveriacich a pod. a PRAVDA ? .. tú skutočnú pravdu ako to všetko je, nikto nikdy neobjavil...bo sú to pouhé subjektívne pocity a domnienky...a iné tralalalinky veriacich. Maj si svoje presvedčenie, aj som ti písala , že keď ťa to napĺňa a dáva ti viera v Boha zmysel, tak buď šťastný a spokojný, ale druhých , ktorý tento názor s tebou nezdieľajú neposudzuj, neodsudzuj, neporovnávaj a hlavne nikoho nepresviedčaj o svojej pravde. Nadobudla som aj tak pocit, že v tom máš malý chaos, zrejme ešte nemáš usporiadané celky - chýba ti prehľad "
Súhlasí jana lane, Storm


50.
označiť príspevok

jana lane žena
   18. 7. 2010, 09:10 avatar
...tak tak...ja Vas tiez nepresviedcam,ze existuje mimozemska civilizacia....
Súhlasí Ónya


51.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 09:19 avatar
Mozme dufat len ze existuju. Nikoho za to neupalime . Inak podla mna u nas este neboli. Vzdialenosti su katastrofalne obrovske aj keby sli rychlosvetlom.

Pokiaľ sa sonda nestretne so žiadnym telesom, ktoré by ju poškodilo, zničilo či iba zmenilo jej dráhu, tak by sonda mala pokračovať v lete vesmírom veľmi dlhý čas. Predpokladá sa, že by mala minúť hviezdu Sírius vo vzdialenosti 4,3 svetelných rokov približne za 296 000 rokov.
zdroj wiki
sk.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


53.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 7. 2010, 09:31 avatar
ani ja vás nepresviedčam že existuje "vesmírna sila a tzv. paranormálne javy - nevysvetliteľné úkazy medzi nebom a zemou ) 
Súhlasí jana lane


54.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 09:34 avatar
Made in boh
www.drnatura.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Predstavte si ten pocit prace konstruktera milujuceho. Tu im narobim pasomnicu co im bude creva zrat haha
my ludia sme ich nevyvinuli to boh


55.
označiť príspevok

winry žena
   18. 7. 2010, 09:36 avatar
Ani ja vas nepresviedam, ze najdolezitejsia je ...LASKA....a predsa je a nehadajte sa...ano?  
Súhlasí Ónya, Jojet


56.
označiť príspevok

Ónya žena
   18. 7. 2010, 09:38 avatar
winry ...ja že somik predsa nevydržal a to ty        ..rozumieš, ak sa objaví niekde slovo Láska..tak automaticky v spojitosti s ním.. 


57.
označiť príspevok

Jojet
   18. 7. 2010, 09:47 avatar
som rad ze ludstvo pokrocilo. Videl som o zkaze Pompeji. To "odovzavanie" sa bohu v (tych casoch mali tusim jupitera) sa dnes uz nekona. Ludia hladaju riesenia. A to je dobre. Nespoliehaju sa na boha, v xx pripadoch berie sa sklapel do ruky a dela by -pass
Súhlasí winry


59.
označiť príspevok

winry žena
   18. 7. 2010, 20:43 avatar
Je dobre,ze clovek nevini Boha za svoje omyly...a necaka so zalozenymi rukami kym ich odstrani za neho...


67.
označiť príspevok

Krištof
   24. 7. 2010, 15:26 avatar
2Pac - Viko
Sir Arthur Keith prohlásil o Hitlerovi:
„Německý Führer…je evolucionistou; vědomě se snažil vládnout v Německu podle evoluční teorie.“
Hm s týmto som si nebol istý, pred niekoľkými mesiacmi som sa v istej téme zaoberal tým, či Hitlera a nacistov ovplyvnil darvinizmus priamo alebo iba nepriamo... Potom som počul v istom dokumentárnom filme, kde nacisti obsadzovali Polsko, ako istý nacistický politik hovorí, že Poliaci budú slúžiť Nemcom, že je to zákon života či také čosi... zákon života, silnejší víťazí nad slabším, darvinizmus... ale zas nedávam za to "zodpovednosť" bežným "ateistom", oni za to nemôžu a ani nemusí byť každý kresťanom...


68.
označiť príspevok

J.Tull
   24. 7. 2010, 17:36 avatar
Krištof; nemám veľa času, tak len narýchlo:
... viackrát som písal o nezmyselnosti odsudzovať, dokonca vyvracať pravdivosť evolúcie nacizmom, zločinmi "komunizmu", ale stále točíš ako kolotoč na hodoch.  Že poznatky ET priamo rasizmus vyvracajú ani o: "súvislosti s Darwinom Charles Darwin sám oponoval myšlence přísných rasových rozdílů v Sestup muže (1871) ve kterém on argumentoval, že lidé byli všichni jednoho druhu, sdílet obyčejnou generaci. On poznal rasové rozdíly jako palety lidstva, a zdůraznil blízké podobnosti mezi lidmi všech závodů v duševních schopnostech, chuti, rozestavení a zvyky, zatímco ještě kontrastuje s kulturou “nejnižších divochů” s evropskou civilizací."
wikipedia.infostar.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
samozrejme nevieš nič ... 


69.
označiť príspevok

Krištof
   25. 7. 2010, 13:44 avatar
J.Tull, netvrdím, že za negatívne využitie darvinizmu, neodarvinizmu či evolučnej teórie je priamo zodpovedný Darwin alebo seriózni darvinisti. Faktom však je, že toto bolo využité, silno to ovplyvnilo Nietzscheho, Hitlera, nacistov, ich vedcov... hoci mali aj iné motívy, rasizmus... A napr. Sociálny darvinizmus alebo sociáldarvinizmus je sociologická teória, podľa ktorej je hlavnou hybnou silou spoločenského vývinu boj o život a prirodný výber. Sociáldarvinizmus sa rozšíril koncom 19. storočia.
Jeho predstaviteľmi sú: Ludwig Gumplowicz, Gustav Ratzenhofer, Albion Woodbury Small a ďalší.
Okrem toho aj mnohí ľudia bežne sú tým ovplyvnení, hovoria že aj v spoločnosti platí "zákon džungle", že silnejší prežije a slabší ma zomrieť a pod.
ja neviem nič a ty vieš všetko... aj si "všade bol"?
 


72.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 7. 2010, 14:16 avatar
Krištof; ... teraz som všimol Tvoj príspevok /už Fotónovi som písal, že asi neovládam všetky tech. možnosti fóra/. Keď som odoslal 71 ešte som ho tu nemal 
... "ja neviem nič a ty vieš všetko... aj si "všade bol"" ... x-krát som písal, že som chrobák Truhlík, len si ..., ale prečo mám opäť opakovať?  


71.
označiť príspevok

J.Tull
   25. 7. 2010, 14:00 avatar
Krištof; Vidím, že si prítomný, tak ešte chviľu budem točiť ...
Je nelogické posudzovať pravdivosť tvrdení na základe toho, kto tvrdenie predkladá ako i skutkov, ktoré sa na tvrdenia odvolávajú. Podľa toho by bolo možné odsúdiť i kresťanstvo. Napr. oprávnenosť „Kladiva na čarodejnice“ bola deklarovaná i z odvolávaním sa na Tomáša Akvinského ... Alebo pravdivosť ET by bolo možne doložiť sv. Augustínom, ktorého možno pokladať za prvého „evolucionistu“ kresťanského sveta.
Iný príklad: Islam vychádza z toho istého „starozákonného základu“ ako kresťanstvo a keďže islamský fundamentalisti konajú, zlo potom je viera v Boha omylom ...
 
Súhlasí carybdeida


73.
označiť príspevok

Krištof
   25. 7. 2010, 14:45 avatar
J.Tull,
tu nejde o pravdivosť alebo nepravdivosť ET, ale o morálne dosahy darvinizmu resp. ET. Nie každý darvinista však musí byť "zlý", naopak môže to byť normálny človek.
Čarodejníc, či už skutočných, ktoré robili čiernu mágiu, satanistiek a pod., alebo asi najmä domnelých zomrelo za stáročia asi stotisíc. A to boli ešte tie "nemoderné" časy...
A čo je to zlo? Nie napr. aj konzumizmus a "zožieranie" Zeme "modernými" spoločnosťami a nezodpovednými "modernými" ľuďmi? Nie aj ekologická kríza, ktorú zrejme tiež ovplyvňujú aj sekulárne spoločnosti?
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 13:35,  Áno, a? Je tam nieke niečo o žgrlošení? O márnostratnosti, pýche, sebectve????
dnes, 13:33,  To sa rozhodne dá. Ale človek ducha, v božej priazni nelipne na bohatstve, rozdáva, pomáha,...
dnes, 13:32,  Cti Hospodina zo svojho majetku a z prvotiny všetkých svojich úrod. 10 A tak sa naplnia tvoje...
dnes, 13:30,  to je skutocnosť....ziaden symbolizmus. Ten Duch ktoreho zaslubil pred ukrižovaním je...
dnes, 13:30,  Materiálne bohatstvo je nástroj Diabla. Duchovné bohatstvo je nástroj boha.
dnes, 13:30,  Bohastvá sú ako materiálne, tak duchovné.
dnes, 13:29,  Da sa predsa zbohatnut poctivo a nekradnut pri tom....Aj Boh ti pomôže
dnes, 13:29,  Že Ježiš vstal z mŕtvych je symbolizmus pre to, že duch je nad hmotou. že duch je večný,...
dnes, 13:29,  17, Ondrej vďaka, otvoril si mi oči. Teda, keď sa teraz, kôli korone, dostane viacdetná...
dnes, 13:28,  :) Písal som o niečom úplne inom. :)
dnes, 13:27,  2kor 8-9 Veď poznáte milosť nášho Pána Ježiša Krista, že hoci bol bohatý, stal sa pre...
dnes, 13:25,  Násilne si domýšlaš. Ja som nikde nenapísal, že máš byť chudobný. Ale ak je to voľba...
dnes, 13:20,  chudoba je znak prekliatia......
dnes, 13:19,  Čo je prisperita netuším . Ale čo je odrbávač viem je to špinavec , ktorý dlhuje štátu...
dnes, 13:14,  Chodobnosť je choroba z konšpiračných chodieb . Borat okrem chodobnosti trpí poruchou...
dnes, 13:13,  kludne si bud.....Nemusiš prijimať požehnania od Boha.To že niekto nakradne peniaze, alebo k...
dnes, 13:11,  BlairWitch tak to vždy u kotlieb je . Vedia že je to kravina hoax ak nie trestný čin tak...
dnes, 13:10,  ano duch je nad hmotou....aspon vieš že je duchovný svet....Ale Boh nas chce oboznamiť so...
dnes, 13:09,  To ale vysvetlí zadavateľke tejto témy v príspevku č.1 v najspodnejšo odseku. Ona tvrdí,...
dnes, 13:07,  Radšej buď chodobný, ako slúžiť odľudom a neprávu, nespravodlivosti, nerovnosti, pýche a...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Úspech v manželstve nezáleží len na tom, aby sme našli toho
pravého partnera, ale hlavne na tom, aby sme my sami boli tou pravou osobou.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(197 210 bytes in 0,594 seconds)