Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  šport  téma
kategórie:  

Čo nás trápi v EÚ?

30
reakcií
1037
prečítaní
Tému 16. októbra 2018, 23:19 založil Kasafran.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Kasafran
   16. 10. 2018, 23:19 avatar
Čo nás trápi v EÚ?
Napísal: Prof. Jaroslav Husár
Uverejnené: 16. október 2018

www.slovenskeslovo.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Zanedbanie rozvoja spoločenských vied, pasivita spoločenských vedcov, a hlavne úbohá aplikácia poznatkov spoločenských vied v ekonomickom živote.
Možno som čitateľa prekvapil. Začítaj sa.
Aby som ten problém ukázal jasnejšie, uvediem iba dva príklady. Európu trápi migrácia, ale mňa aj to, že tlač a iné média nás potešili, že by sme mohli mať ministra financií eurozóny. Nestalo sa tak, a tak nás potešili tým, že nášho p. ministra Petra Kažimíra vyhlásili za najlepšieho ministra financií v EÚ. Možno tieto dva príklady čitateľa už úplne zmiatli, kde mierim. Objasním to v ďalšom. Ale predtým toto.
Totiž ekonóm Th. Piketty ako autor najpredávanejšej knihy Kapitál v 21. storočí v nej diskutuje a zdôrazňuje témy o koncentrácii bohatstva a jeho rozdelení za posledných cca 250 rokov. V diele dokazuje, že miera návratnosti kapitálu v rozvinutých krajinách je trvale vyššia ako miera ekonomického rastu, a že to vyvolá , zapríčiní nerovnosť v bohatstve , ba sa vraj v budúcnosti zvýši. A preto Piketty navrhol problém riešiť progresívnou globálnou daňou z bohatstva. To nie je riešením. Koncentrácia bohatstva je daná vlastníctvom. Ale problém optimálneho fungovania ekonomického systému EÚ je širší, a rovnako náročný problém. Ten Th. Piketty nerieši.
Prečo má EÚ problémy? Čitateľ iste dobre vie, že bolo otrokárstvo, feudalizmus a teraz máme kapitalizmus. Konkrétne historické podmienky jeho vzniku boli iné vo Veľkej Británii, iné v Nemecku, iné vo Francúzku a iné v Československu po roku 1918. Opäť jeden konkrétny príklad. Na Madagaskare je aj dnes úradným jazykom francúzština, lebo je to bývalá francúzska kolónia. Je tam neuveriteľná chudoba. O spomínaných problémoch píšu aj historické vedy aj ekonomické vedy. Obe tieto disciplíny nám poskytujú aj vedeckú teóriu vzniku jednotlivých vyššie spomenutých spôsobov výroby. Aj dnes potrebujeme vedeckú ekonomickú teóriu, ktorá zosúladí fungovanie ekonomík EÚ v konkrétnych podmienkach 21. storočia, teda za podmienky existencie oblastí s rôznym stupňom rozvoja a existencie viacero národov, ba aj národností, s požiadavkami ekonomickej vedy. V danej súvislosti majú čo povedať  naše slovenské skúseností , a to k najrozmanitejším stránkam budovania ekonomického systému EÚ, počnúc dnešným modelom súčasnej kapitalistickej ekonomiky a končiac konkrétnymi formami jeho realizácie v podmienkach voľného trhu. Aj naše minulé (socializmus) aj dnešné skúsenosti by mali posilňovať účinnosť tvrdení makroekonomickej teórie o optimálnom fungovaní ekonomiky, že zodpovedá stupňu a charakteru rozvoja výroby v 21. storočí, a utvára podmienky pre regulovanie jej intenzívneho rozvoja, ktorý dnes vidíme. Ukazuje sa nám skôr akási protirečivá jednota ekonomických procesov a vedeckej ekonomickej teórie (korupcia, štátny dlh verzus teória požadujúca optimálne fungovanie), pričom dnešné reálne ekonomické procesy sú, žiaľ, v určujúcej pozícii, teória sa zanedbáva, ba neuznáva. Jasne sa ukazuje potreba obsiahnuť vedeckou ekonomickou teóriou, vedeckoteoreticky spracovať celú obsahovú bohatosť vzťahov, súvislostí, javov spoločensko –ekonomického dnešného vývoja EÚ. Musíme si uvedomiť slabé miesta, otvorené nevyriešené problémy. Musíme ukázať , formulovať aspoň jeden z takýchto problémov (rozdeľovanie eurofondov), vymedziť jeho teoretické kontúry, ukázať jeho vnútornú obsahovú náplň s ukazujúcimi sa „pólmi“ progresívneho či regresívneho pohybu dneška, dnešného ekonomického systému EÚ. (Nerozdeľovať od buka do buka.) Ale problémov je viacero.
A teraz prichádzam k zámeru úvahy. Nemalo by to všetko, čo som spomenul vyústiť do vzniku aspoň náčrtu ekonomickej teórie ekonomických základov riešenia národnostnej otázky v podmienkach  EÚ? Veď spomenuté dva príklady v úvode úvahy to naznačujú; problémom je aj migrácia (čo sú iné národy) aj funkcie a obsadzovanie pozícií v orgánoch EÚ (špecifikácia pravidiel národných záujmov, nie vopred známy, ale vraj objektívne zvolený). Čitateľ môže povedať, že každý štát EÚ má tie problémy svojim spôsobom riešené. Avšak v súčasnej konštelácii v podobe EÚ potrebujeme ucelenú teóriu komplexného riešenia národnostných otázok v konkrétnych ekonomických podmienkach, rozdielnych napr. od USA. Toto konštatovanie sa ešte výraznejšie vzťahuje na ekonomickú obsahovú časť vývoja národnostných vzťahov a prejavuje sa v citeľnom nedostatku teórie ekonomického riešenia národnostnej otázky v rámci krajín EÚ, a komplexne v Európe ako celku. Nedostatočné rozpracovanie všeobecnej teórie národnostnej otázky v kapitalistických podmienkach nemôže byť dôvodom pre teoretickú pasivitu v jednotlivých súčastiach, povedal by som, všeobecnej národnostnej teórie.
Ba by som povedal, že pasivita je jedna z príčin nerozpracovanosti všeobecnej teórie národnostnej otázky únie (Gaskonsko – Francúzsko, Katalánsko – Španielsko, západné a východné Nemecko, Slovensko a Maďarsko, Slovensko a Česko, Slovinsko a Srbsko, Ukrajina a Maďarsko) by mala zobudiť teoretikov. Hlbšie ukážem problém iba na Taliansku. Taliansko je prakticky od čias dávnych mestských štátov až podnes kultúrne, hospodársky a aj jazykovo rozdelené a Taliani inklinujú k lokálnej identite. Poznáme hlavne lokálne zoskupenia – ligy, najsilnejšie v benátskom a lombardskom regióne. Čitateľ iste pozná Ligu severu, ktorá začala presadzovať politické, ideologické a separatistické tendencie. Dávny sen – samostatná Padania sa nikdy nepodarilo zrealizovať, vstup Ligy do veľkej politiky po boku strany Silvia Berluskoniho Forza Italia znamenal pre Taliansko jasne národnostný a autonomistický vymedzenú politickú agendu. Za hlavný cieľ si dnes dnešná Liga (predtým Liga severu) vytýčila riešenie pretrvávajúcich regionálnych rozdielov a aj riešenie migračnej krízy – sa Talianska bezprostredne dotýka. V strane sa objavil nový líder, dnes celej Európe známy M. Salvini. A partneri EÚ sa iba prizerajú a vlastne vyčkávajú s čím M. Salvini, minister vnútra, príde. V pozadí bola a je vždy ekonomika, oblastné, regionálne rozdiely. A tak nemožno zanedbať rozvoj ekonomickej teórie dnešného, súčasného riešenia národnostných otázok EÚ.
Ekonomickou teóriou súčasného riešenia národnostnej otázky rozumiem teoretické zdôvodnenie a rozpracovanie vývoja podmienok realizácie pracovnej sily národov a národností únie. Išlo by o vymedzenie miesta, rozpracovanie problematiky ekonomických hľadísk v sústave hľadísk determinujúcich vývoj národnostných vzťahov; išlo by o obsahové, metodické otázky medzioblastného a sociálneho vývoja viacerých národnostných oblastí, ktoré sú v EÚ realitou. V danej súvislosti považujem za odôvodnené pestovať ekonomickú teóriu riešenia národnostnej otázky EÚ ako relatívne samostatnú disciplínu na určitom samostatnom pracovisku EÚ.
Procesy vzniku EÚ a súčasného rozvoja kapitalizmu, na dnešnom stupni rozvoja civilizácie, sa musia opierať o vedeckú teóriu ekonómie, o jej aplikáciu v konkrétnych historických podmienkach. Ich účinnosť je priamo úmerná spoločenskej schopnosti zosúladiť vedeckú teóriu a konkrétne podmienky ekonomík krajín EÚ a utvoriť tak priestor, čo bežne nazývam, tvorivosti prístupu. Iný kapitalizmus je v Nemecku, iný vo Francúzsku, iný v Taliansku a iný vo Švajčiarsku (kde som žil) a iný v Luxembursku. Naši ekonómovia musia najprv preskúmať naše vlastné skúsenosti a len na základe podrobného preštudovania príslušných faktov odporúčať nápravu chýb, zlepšenie. Aj socializmus v Československu bol iný ako v ZSSR. Každá veda je natoľko vedou ako dôkladne dokáže diferencovať. O takú sa musí EÚ oprieť.
Súhlasí Boris


2.
označiť príspevok

Kasafran
   16. 10. 2018, 23:21 avatar
Ospravedlňujem sa - téma patrí do kategórie POLITIKA


3.
označiť príspevok

Osvietený muž
   16. 10. 2018, 23:25 avatar
Komunistická kurva agent štb krycie meno Magister.

www.upn.gov.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Takéto komunistické špiny budú kydať dezinformácie do smrti . Hnojisko bolševíckých špín a eštebakov


4.
označiť príspevok

Boris muž
   17. 10. 2018, 08:06 avatar
Fašistická kurva agent gestapo krycie meno Osvietený.

Takéto fašistické špiny budú kydať dezinformácie do smrti. Hnojisko stazi špín a gestapákov....


5.
označiť príspevok

Boris muž
   17. 10. 2018, 08:18 avatar
Úspech západného sveta spočíva v drancovaní ako nerastných zdrojov, tak ľudskej inteligencie a práce iných krajín aneb v kolonializme.
Škoda, že si tupčekovia neuvedomujú, že ten pseudoblahobyt je postavený na smrti a utrpení druhých ľudí.. To je tak, keď sa niekto odmieta vzdelávať. To je však dnes už viacmenej jedno, lebo táto éra končí.
Ak sa bohatí cudzopasníci nestiahnu sami, tak ich pochová civilizácia, pretoze začína ísť o holé prežitie tohoto druhu, v čom mu cudzopasníci vôbec nepomáhajú, práve naopak a ľudia dnes sú stále informovanejší a vedomejší si svojich práv.
Naopak cudzopasníci sú stále menej videní, ako nejakí hrdinovia a spasitelia, poukazuje sa na ich všeobecnej spoločnosti skodiacu činnosť a maniere.
Už sa v podstate ukázalo, že tak isto, ako škodili ľudskej spoločnosti feudáli, tak isto škodia kapitalisti a že sa v podstate jedná o ten istý mizerný druh zakomplexovaných hovád, nenávidiaciť všetkých okrem seba samých a ich jediný záujem spočíva v podriaďovaní si odstatných, aké nedemopkratické..  
Súhlasí havran, Kasafran


6.
označiť príspevok

havran
   17. 10. 2018, 09:30 avatar
Dialektický vzťah je boj protikladov, ktoré spočívajú v moci založenej na bohatstve a chudobe. Toto diferencuje ľudí a národy . Všade kde je prebytok, nastáva napätie. Teraz to vidíme v reáli ako nájazdy na Európu
Súhlasí Kasafran


8.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 10. 2018, 09:33 avatar
Havran napríklad u súdruhov vo Venezuele ?    

Niekde zase urobili súdruhovia chybu . Blahobyt zatiaľ prekvitá len v severnej koreii . Dokedy však ustrážia ovce v oplotku si nedovolím odhadnúť .   

Práci česť  


10.
označiť príspevok

havran
   17. 10. 2018, 09:38 avatar
Osvietený - vitaj keď už si tu. Si fakt excelentný prípad primitíva, ktorý neustále melie jedno a to isté. Porovnaj čo som napísal v /6 a ty v /8.
Súhlasí Kasafran


12.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 10. 2018, 09:39 avatar
Zdalo by sa že píšeš všade kde je chudoba je dobre lebo nebude bubák nájazdov ako voláš zrejme utečencov z vojnou zasiahnutých alebo komunistických krajín     


7.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 10. 2018, 09:30 avatar
Boris vedel som že to pošteklí ďalších eštébakov okrem súdruha náciho Kasafrana súdruha náciho Borisa už chýba iba komunistické hovädo Ardzun    

Súdruhovia bavím sa    


15.
označiť príspevok

havran
   17. 10. 2018, 09:45 avatar
Osvietený- si neskutočne výrečný a v spojení so svojou príslovečnou inteligenciou a slušnosťou si priam božský. Vidím, že si sa ráno prebudil z ťaživého sna ako komunisti ovládli svet. Upokojím ča. Komunisti sa už v starej historickej forme nikdy nevrátia. Pochopili, že sa nedá poprieť zákon hodnoty v každodennom živote spoločnosti. A spôsob čím ho nahradiť ešte nenašli. Ostatok sú rozprávky, tak ako tvoje snívanie o božej milosti. KAPIŠ TO? 
Súhlasí Kasafran


9.
označiť príspevok

havran
   17. 10. 2018, 09:34 avatar
Pre všetkých by malo byť poučenie z toho, ako starý západný svet ukradol zem Indiánov a v podstate ich vykynožil.
Súhlasí Kasafran


11.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 10. 2018, 09:38 avatar
a bijú černochov    


13.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 10. 2018, 09:41 avatar
Havran to súdruh eštebak Boris vybuchol oveľa kvalitnejšie . Čudujem sa že nedal odkaz na nejakú dobrotu z aeronetu  


18.
označiť príspevok

-era- muž
   17. 10. 2018, 09:53 avatar
Prečo myslíš, že by vybuchol? Veď napísal vlastne iba tvoje vlastné slová tvojim vlastným štýlom. Nie?
Súhlasí havran, Kasafran


14.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 10. 2018, 09:42 avatar
ako môže vlastne nomenklatur zločineckej organizácie KSČ a agent ohavnej štb písať niečo vôbec o demokraciách netuším . Možno len nemý chrbtovú kosť a kožu na tvári    


16.
označiť príspevok

havran
   17. 10. 2018, 09:47 avatar
Osvietený- upokoj sa už je ráno a komunisti nevládnu, odkedy spolu s Cigánmi prehabávajú smetiaky aj bielí.  
Súhlasí Kasafran


20.
označiť príspevok

kesha1
   17. 10. 2018, 09:56 avatar
Ale napr. ja rozumiem tomu, že EÚ predstavuje spiatočnicky a zaostaly kapitalizmus. Nerozumiem iba tomu, prečo si pokrokovi dôchodcovia v EÚ nechávajú vyplácať dôchodok v € a nemenia rovno za rubľe. Veď takto iba zbytočne strácajú výhodu lepšieho kurzu a podpory rozvoja pokrokového proletariátu.


23.
označiť príspevok

havran
   17. 10. 2018, 10:14 avatar
kesha- to čo ti tu zanechala predchádzajúca spoločnosť ti pasuje a chcel by si dôchodcov vyplácať nejakými papierikmi? Keď si už zmenil ekonomický systém , tak sertiózne plať aj dlhy ktoré máš voči okradnutému národu. To stačí len nadrbať miliardárov, ktorí okrem vraždenia nič nedokázali a hotovo? Zamyslí sa ! Nevidíš v akom svinstve to žiješ? Ty sa asi máš dobre a tým ktoým sa nedarí si myslíš nič nechýba a za všetko si môžu sami? Ako vždy máš v hlave šero a možno aj tmu.


28.
označiť príspevok

kesha1
   17. 10. 2018, 10:29 avatar
Nu ty dajoš Havran   Ty sičás tóľka baltáješ i nesioš kakoj to bred !!!! I sam charašó znáeš, što ty nepraf.
Súhlasí Osvietený


17.
označiť príspevok

havran
   17. 10. 2018, 09:51 avatar
Osvietený- pozri sa cez okno, vonku je krásne a nik tam nemanifestuje s transparentmi " Zo ZSSR na večné časy" Chlapče svet ide ďalej akús však trochu konštruktívne nás potešiť svojími vidinami o svete. 


25.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 10. 2018, 10:20 avatar
So zssr na večné to bola agenta tvojich súputníkov . Do Eu sme vstupovali po vysledku referenda a rovnako môžeme i hocikedy vystupiť. mastrubacie strarych komunistickych eštebakov k tomu nepotrebujeme ani ruske aeronety a stovky inych dezinfowebov . ak väčina slovače bude mať nazor že za plotom nam bude. fajn nech slovensko vystupi. nikto a nič tomu nebrani.


19.
označiť príspevok

havran
   17. 10. 2018, 09:55 avatar
Osvietený- no čo si tak zmlkol? Vari nevieš odpovedať na môj obdiv nad tvojou jasnozrivou duchaplnosťou? Už si sa bol umyť v studenej? Doporučujem aj sprchu, tiež v studenej. 
Súhlasí Kasafran


21.
označiť príspevok

Kasafran
   17. 10. 2018, 10:00 avatar
Ožiarený,
ako vidím, ten softvér tupohomoidného výbehového robota sa Tvojmu kacovi stále nedarí upgradovať ani po inteligentnej, ani po morálnej stránke tak, aby Tvoje výstupy boli aj na tomto DF prijateľnejšie...
Čo to len s Tebou zamýšľa, žeby si už aj jeho usizraelskí šéfovia uvedomili svoj neodvratný koniec a v pude sebazáchovy na akúkoľvek modernizáciu svojich homoidných robotov už zvysoka kašlú...?


22.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 10. 2018, 10:14 avatar
kasafran a záver máš kde ? zazvonil zvonec a tvojej eštebackej rozpravky bol konec .


24.
označiť príspevok

havran
   17. 10. 2018, 10:17 avatar
Osvietený - tak sa mi zdá, že nie som ďaleko od pravdy, že si bol agentom ŠTB a len zametáš svoje stopy, no tvoja primitívna reč ťa prezrádza - si pá súdruh eštebák!


26.
označiť príspevok

havran
   17. 10. 2018, 10:28 avatar
Osvietený - asi som trafil do čierného, mlčíš ako ryba. Takže si agentík ŠTB! Teraz tu len vykrikuješ ako zlodej: "Chyďte zlodeja!"


27.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 10. 2018, 10:29 avatar
havran ak ma bolševici tvojho kalibru označuju za komunistu a eštebaka a nacisti z ľsns za fašistu asi veci robim správne. v roku 1989 som sa vrátil z dvojročnej zvs. ako vojak s hodnosťou vojak . keby si chcel sudruh obviniť ma že som bol v szm tak ani tam som nebol hahaha 


29.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 10. 2018, 10:31 avatar
zoznam eštebakov je on line na webe . keby si sa chcel o sebe dozvedieť viac ako eštebak František Kasanicky. FERO.


30.
označiť príspevok

Kasafran
   17. 10. 2018, 10:47 avatar
Havran,
ja dôvodne pochybujem, žeby dáky náborový pracovník odporučil človeka typu Ožiareného "kvalít" za agenta ŠtB. A ak aj, ďalším "sitom" by zrejme neprešiel...
Vyjadrujem sa ako bývalý pracovník obrany a potom kádrovák Ústredného riaditeľstva spojov Bratislava, ktoré cez svojich 38 000 pracovníkov zabezpečovalo nielen telekomunikačné a poštové služby, ale aj služby novinovej a filatelistickej distribúcie...
Súhlasí Osvietený


31.
označiť príspevok

Osvietený muž
   17. 10. 2018, 10:56 avatar
múdre a logické kasafran okrem ineho môj otec je američan pochádzam z rodiny kulaka a moja rodina navštevuje bohoslužby. okrem toho by som musel byť eštebakom v detskom veku čo si asi sudruh havran nevie vypočitať. naša rodina sa si užila tvrde komunisticke perzekucie . To je už minulosťou našťastie vykradanie našej domacnosti po najazdoch eštebakov sa skončilo.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 03:17,  5, .... súhlasím, ale s otáznikom?*39 Ak by Ježiš vedel, že kresťanstvo bude mať...
dnes, 03:11,  6, .... žartuješ alebo nevieš čítať?...
dnes, 03:07,  8, ....OK, to platí, to nikto Tomáš nespochybňuje. Ale ak si nevyšiel z Veľkého Babylonu...
dnes, 03:02,  7, .... súhlasím. Ved Ježiš povedal v jednom podobenstve, že "burina ktorá zamorila...
dnes, 02:54,  84, ... a nemáš tabletky na spanie?*15*58 Aj by som chcel, ..... ale ťažko sa mi...
dnes, 02:51,  Hebr. 2:14, 17, : .......... „Pretože deti majú účasť na krvi a tele, aj on [Ježiš] mal...
dnes, 02:49,  3)To bola len Ježišova recnicka otázka ktoré zvykol dávať aj pri zcela jasných veciach.
dnes, 02:44,  7: "A hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta.“ Áno Ondrej, konečne si...
dnes, 01:57,  Smrťou apostolov sa predsa kresťanstvo neskončilo..... Vyslanie učeníkov 16 Jedenásti...
dnes, 01:08,  Ježiš im odpovedal: „Nevyvolil som si vás Dvanástich?! A jeden z vás je diabol.“ To...
dnes, 00:59,  Shaga =), Osvleteného som myslela,jeho som oslovovala, .... ale sa pekne vyspi dneskaa. =))
dnes, 00:58,  Tá ...."PREKÁŽKA" sa opisuje tu: ...... " Roháčkov preklad 2Tes 2,6 .........
dnes, 00:51,  "Predovšetkým ďakujeme rodu verným Slovákom, ktorí nielen rozhodli o smerovaní...
dnes, 00:51,  3, ...... "Keď sa to dopočuli jeho príbuzní,/Ježiša/ prišli, aby ho odviedli, lebo...
dnes, 00:46,  39,....... nie je to paradox? Ak si dáš okolo pásu výbušniny a odpáliš sa v autobuse, tak...
dnes, 00:40,  Nebolí ma chrbtica =), som pozerala Da vinciho kod, nikdy som ho nekukla celý, a potom ešte aj...
dnes, 00:39,  Aj keď ktovie kto by prišiel po Putinovi, ale dúfajme, že niekto podobný
dnes, 00:38,  Rusko je budúcnosť.
dnes, 00:35,  lol... shagarovi uz uplne preskocilo
dnes, 00:15,  1, ....... už ked spomenul "Pannu" a tú "prekážku", tak je zrejme, .........
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Ak uspejete raz, môže to byť náhoda.
Ak uspejete dva razy, môže to byť šťastie.
Ak však uspejete i po tretíkrát, tak iba vďaka šikovnosti a usilovnosti.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(116 809 bytes in 0,199 seconds)