Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Čo je očistec a odkiaľ vieme, že nejaký očistec existuje? Po lopate vysvetlené.

188
reakcií
3306
prečítaní
Tému 1. novembra 2016, 07:32 založil lea_pragmaticka1.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 11. 2016, 07:32 avatar
Čo je očistec a odkiaľ vieme, že nejaký očistec existuje?
Existencia miesta očisťovania, na ktorom musia trpieť tí, čo síce boli v čase svojej smrti v stave posväcujúcej milosti, ale ešte si neodpykali všetky tresty za svoje hriechy a teda potrebujú ešte očisťovanie, je katolíckou dogmou. Toto očisťovanie sa je potrebné, nakoľko „Ale nič poškvrnené, nik, kto sa dopúšťa ohavnosti a lži, doň [do neba] nevojde, iba tí, čo sú zapísaní v Baránkovej knihe života.“ (Zjavenie 21, 27) Už v Starom zákone sa verilo v miesto očisťovania: „Svätá a nábožná to myšlienka! Preto nariadil túto zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu.“ (2 Mak 12, 46) Aj v Novom zákone sa dajú nájsť niektoré miesta, z ktorých vyplýva existencia očistca. Ježiš hovorí: „Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“ (Matúš 5, 25-26)
Cirkevní učitelia chápu pod týmto žalárom očistec, lebo z pekla je únik nemysliteľný, čo sa však tu pripúšťa ako možné. Napokon, existencii očistca nás učí aj tradícia. Kňaz a cirkevný otec Tertullianus hovorí už v treťom storočí o obetách za mŕtvych ako o apoštolskej tradícii. Svätý Ján Damascénsky hovorí v jednej zo svojich rečí o zosnulých: „Učeníci a apoštoli božského mesiáša učili, že je treba vykonávať v plodných, nepoškvrnených a oživujúcich Tajomstvách obety svätej omše pamiatku tých, čo usnuli ako veriaci.“ Už rozumné uvažovanie nám ukazuje, aká logická je existencia očistca, lebo mnoho ľudí umrie síce v stave priateľstva s Bohom, ale za svojho pozemského života sa dostatočne nesnažili o vlastnú svätosť a o pokánie za vlastné hriechy. Nie sú preto ešte pripravení, predstúpiť pred tvár nekonečne svätého Boha, ale musia najprv podstúpiť očistu svojej duše, aby tak dohnali to, čo na Zemi zanedbávali. Niektorí svätí, ktorým bolo darované nadprirodzené poznanie očistca nás ubezpečujú, že taká duša vo svetle Božej prítomnosti na onom svete spoznáva samu seba ako tú, ktorá potrebuje očistu. V tomto úplne jasnom sebapoznaní vo svetle prítomnosti Božej spočíva jej „súd“. Keďže teraz duše jasne spoznávajú, že vo svojom nedokonalom stave nie sú ešte pripravené vstúpiť pred Boží pohľad, z vlastného popudu sa s radosťou okamžite vrhajú do plameňov očistného ohňa.
Utrpenie duší v očistci
Tu na Zemi odmeňuje Boh naše obety a dobrovoľne znášané utrpenie veľmi veľkoryso a uspokojí sa s málom. Trpezlivo znášané utrpenie neslúži len ako pokánie za naše hriechy, ale prináša nám i zásluhy. Naproti tomu v očistci je utrpenie bez akejkoľvek zásluhy, bez akéhokoľvek prerušenia a bez akejkoľvek útechy. Utrpenia v očistci sú isto rozlične ťažké a dlhé, vždy podľa stavu, v akom sa nachádzala duša v čase svojej smrti. Niektoré duše očistcom len prebehnú, iné tam musia zotrvať veľmi dlho: roky, desaťročia alebo dokonca stáročia. Svätý Tomáš Aquinský, veľký teológ a učiteľ Cirkvi hovorí: „Oheň očistného miesta je ten istý, ako oheň pekla. Ten istý oheň, ktorý trýzni prekliatych, očisťuje aj duše v očistci.“ Svätý Tomáš Aquinský pokračuje: „Aj najmenší trest v očistci prekonáva všetko utrpenie tohto sveta.“ Vlastný trest pre dušičky spočíva v tom, že nesmú hľadieť na Boha. Keď sa duša po smrti oddelí od tela, celkom jasne spoznáva, že jej cieľom je len Boh, že len On je nadovšetko milovania hodný a všetko ostatné je bezvýznamné a zbytočné. Nesmúc ešte „vlastniť“ tohto Boha, snáď možno ešte dlho musiac čakať na hľadenie naňho je najväčšou mukou pre duše v očistci, spolu s bolestivou ľútosťou nad všetkými hriechmi a všetkým zanedbaným dobrom, čo predstavuje príčinu utrpenia. K tomu ešte prichádzajú ďalšie iné tresty - vždy podľa druhu hriechov, ktorými sa duša za svojho života previnila.
Ako už bolo povedané, dušičky sa do očistného ohňa vrhajú dobrovoľne, lebo sú tak nečisté a plné viny, že nedokážu zniesť pohľad Boží. Preto znášajú svoje ťažké útrapy v najdokonalejšej oddanosti a trpezlivosti. Svätý biskup a zakladateľ Kongregácie Najsvätejšieho Spasiteľa (Redemptoristi) Alfonz z Liguori píše: „Oveľa väčším, než utrpenie zmyslov v očistci je utrpenie, ktoré tam musia sväté duše znášať tým, že sú pozbavené hľadenia na svojho Boha. Lebo tieto duše zahoreli nielen prirodzenou, ale aj nadprirodzenou láskou k Bohu a tak sú silno priťahované k spojeniu so svojim najvyšším Dobrom, že, vidiac samé seba zdržiavané vlastnou vinou, pociťujú takú prudkú bolesť, že by ich tá bolesť mohla v ktorýkoľvek okamih zabiť, ak by len mohli umrieť.“
Svätý John Fischer povedal: „Úbohé dušičky patria medzi najhlbších znalcov pozemskej biedy a ľudského bytia. Keďže žijú v nám ešte neprístupnom zakúšaní Boha, sú naplnené silou lásky k nám a sú najvernejšími priateľmi obzvlášť tým ľuďom, ktorí im skrz modlitbu a obetu skracujú ich cestu k hľadeniu na Boha.“
Svätý Augustín hovorí: „Modlitba je kľúčom, ktorým otvárame dušičkám nebeskú bránu.“
Arcibiskup Lefebvre píše vo svojej duchovnej rukoväti: „Ak sa chceme dostať do súladu s duchom katolíckej Cirkvi, musíme pamätať na duše v (tomto) očistci s pravou pobožnosťou, keďže aj my sami sa tam so všetkou pravdepodobnosťou budeme musieť zdržiavať, či už na kratší alebo na dlhší čas. Prajme si, aby to bolo znakom našej vyvolenosti.“
Záverom slová Svätej Kataríny z Janova: „Kto si svoje hriechy odpyká v tomto živote, splatí pár haliermi vinu za 1000 dukátov. Kto si ale svoje viny odpyká až v budúcom živote, ten zaplatí 1000 dukátov namiesto pár halierov.“
Je možné uviesť ešte veľa citátov veľkých svätcov, či učiteľov Cirkvi, ktorí vyjadrujú potrebu a účinok pobožnosti k dušičkám v očistci.
Ako a prečo sa máme modliť za úbohé duše v očistci?
Keďže duše v očistci si sami sebe vo svojej najkrajnejšej núdzi a biede nedokážu zabezpečiť a získať ani najmenšiu úľavu, nekonečne a bez ustania túžia po záchrane a pomoci. Nám, katolíkom, sú ale k dispozícii všetky poklady Cirkvi, so všetkými zásluhami utrpenia Pána Ježiša Krista, s nimi môžeme s ľahkosťou získať pre dušičky útechu a úľavu, ba dokonca úplné oslobodenie. Čím úbohejší niekto je, tým viac sme povinní mu pomôcť. Kto ale môže byť úbohejší ako ten, čo zažíva najhroznejšie muky? Katolícka Cirkev nám dáva k dispozícii rozličné prostriedky milosti, akými sú modlitba, pohreb, Requiem v tridentskom ríte a napokon odpustky. Tak môžeme pomôcť jednoduchým, no nekonečne účinným spôsobom! Obzvlášť v mesiaci november zabezpečuje Katolícka Cirkev denne všetkým tým, čo navštívia od 1. do 8. novembra cintorín, za obvyklých podmienok (spoveď v priebehu tohto času, denné prijímanie Eucharistie, žiadna náklonnosť k hriechu, modlitba Vyznania viery a Otčenáša) úplné odpustky pre zosnulých v očistci. Cez to všetko môžu byť takéto odpustky za tých istých podmienok získané aj pri návšteve kostola v deň dušičiek (2. november, vrátane predchádzajúceho dňa Všetkých svätých od 12. hodiny). Ak jedna z podmienok nie je splnená, získajú sa čiastočné odpustky. Takéto odpustky môžu byť získané návštevou cintorína aj vo zvyšné dni v priebehu roka, a to aj viac ráz.
Je dôležité, vykonávať túto výnimočnú pobožnosť v prospech najopustenejších duší po celý rok. Jedného dňa budeme i my stáť pred súdnou stolicou Božou a potom tiež túžobne očakávať modlitby živých a dôverovať v ich srdečnú a veľkorysú pomoc. Túto milosť si môžeme ale sami zaslúžiť už aj tu na Zemi, keď sa spojíme s dušičkami v očistci. No mimo vlastného osohu pre nás samých a osohu pre duše v očistci musí byť tým posledným a najvyšším úmyslom nášho jednania Sláva a Veleba Boha, ktorá je týmto podporovaná.
Preložil Ladislav Hajdu


4.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 11. 2016, 14:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.2.
označiť príspevok

gabriel pb
   1. 11. 2016, 08:36 avatar
na začiatku filmu je napísané

http://www.youtube.com/watch?v=B596T_601zo Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

majko1 muž
   1. 11. 2016, 12:43 avatar
My máme očistec ale voláme to kúpelňa...... 


5.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 14:53 avatar
Správne si to napísala. Takto to platí v katolíckej náuke. V biblickej náuke (a rovnako v samotnej Biblii) sa však žiadne miesto očisťovania od hriechov nikde neuvádza.

Katolícka cirkev chápe očistec ako miesto, kde tí, ktorí zomreli v stave milosti (nie teda tí, ktorí zomreli v stave smrteľného hriechu) idú a tam sa očistia v ohni.

Kedysi sa predávali odpustky, aby skrátili toto utrpenie a boli uvedené aj konkrétne roky. Dnes sa už nepredávajú priamo, ani nie sú uvedené roky. Predávajú sa nepriamo, keď ľudia platia za zádušné omše. Od 2011 sa platí 5e, môže sa viac aj menej, ale zaplatiť treba alebo sa to aspoň očakáva.

Stále je to teda zdroj príjmov a byrokracie napriek tomu, že by stačilo, ak by pápež vyhlásil plnomocné odpustky napríklad za pomodlenie sa Zdravas Mária. Stačilo by sa pomodliť Zdravas, ísť na spoveď, na príjimanie, pomodliť sa na jeho úmysel, získať tak úplné odpustky a venovať ich mŕtvemu. Dvadsať Zdravasov a celá rodina je von z očistca. Duše by boli spokojné, kňazi mali menej byrokracie a ľudia neboli toľko závislí od kňazov. Prečo to pápež takto neurobí a zbytočne nechá trýzniť ľudí v očistci?

Teologicky je očistec nedokázateľný. Ježiš o ňom nehovoril, ani apoštoli, dokonca ani Starý zákon. Ani jedenkrát sa o ňom nehovorí. Písmo musím čítať s vedomím, že očistec existuje a potom niektoré verše poriadne ohnúť, aby som toto učenie dokázal podporiť.

Ono samotný očistec (ako miesto utrpenia) v učení Ježiša Krista a apoštolov nie je vôbec potrebný. Potrebný je iba pre učenie katolíckej cirkvi, ktoré sa od toho Ježišovho značne líši.

Ak totiž verím, že v spovedi (v akte úplne bez biblického základu a jedinej spomienky v Písme) mi kňaz (špeciálna kasta veriacich a ďalší nebiblický koncept) sprostredkuje odpustenie hriechov, ale nie trestov, tak sa tých trestov potrebujem nejako zbaviť. Odpustky a očistec je teda určitá nevyhnutnosť. Bez neho totiž nemám odpoveď na to, čo sa stalo s trestami za hriechy.

Výsledok? Ľudia, ktorých telá ležia na cintoríne čakajú buď na nové nebo a novú zem alebo na ohnivé jazero. V očistci nie je ani jeden z nich.
Súhlasí milky945


6.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 11. 2016, 15:01

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 11. 2016, 15:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.8.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 15:21

Príspevok bol vymazaný administrátorom.9.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 11. 2016, 15:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 15:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 11. 2016, 15:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 11. 2016, 15:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 16:31 avatar
Schéma kresťanstva je komplikovanejšia ako katolíci, jehovisti a adventisti.

Existujú v podstate iba dve skupiny kresťanov. Tí, ktorí veria na Biblia + niečo (Biblia + Tradícia = katolíci, Biblia + Watchtower Society = jehovisti, Biblia + proroctvá Whiteovej = adventisti, Biblia + kniha Mormon = mormoni) a tí, ktorí veria na Biblia + nič. Katolíci, jehovisti a adventisti patria do prvej skupiny. Ja patrím do tej druhej.


17.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 16:32 avatar
Existuju aj krestania ktori biblii neveria


22.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 17:06 avatar
Kresťania, ktorí Biblii neveria nie sú už z definície kresťania. Slovo kresťan totiž pochádza od slova kristovec a to od slova Kristus. Sám Ježiš hovorí, že nepozná každého, kto mu hovorí Pane, ale iba toho, kto zachováva jeho prikázania.

To, že niekto sám seba nejako zadefinuje neznamená, že tým naozaj je. Ja sa môžem zadefinovať ako trojhlavý drak, ale ním nie som.
Súhlasí milky945


23.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 17:08 avatar
Krestanstvo nie je podmienene nejakou knizkou ale laskou k Bohu a bliznemu


33.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 18:13 avatar
Výrok, ktorý nemá základy a je len nepodloženým zbožným želaním.


34.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 18:14 avatar
Zakladom je Boh

Ti ktori uprednostnuju nejaku knihu pred Nim zlyhaju


36.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 18:16 avatar
Ti ktori uprednostnuju mrtvu literu pred zivym Bohom zlyhaju


38.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 18:19 avatar
Zivy Boh je vsade navokol


39.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 18:23 avatar
Vsetko co je v pohybe reprezentuje ziveho Boha


42.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 18:26 avatar
immanuel:
Zaujímavé myšlienky. To je zo stretnutia ezoterikov?


43.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 18:27 avatar
To je od ducha ktory skrze mna hovori


47.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 18:33 avatar
im:
Skrze koho hovorí duch, keď ty píšeš na fórum? Cez Iva Bendu? Ako sa tam inak máte? Zdravie slúži? Okúpaní a vycikaní?


48.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 18:34 avatar
Moje telo obyva duch a ten skrze moje telo pise na forum


44.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 18:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.117.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.149.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 12:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.152.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.116.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.13.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 11. 2016, 15:47 avatar
Co je očistec a biblické základy pro učení o očistci

Výraz očistec či jeho definice nejsou explicitně obsaženy v Písmu. V Písmu jsou na skutečnost očistce určité narážky a z dalších míst skutečnost očistce logicky vyplývá.

V učení katolické církve se hovoří, že v případě pekla i nebe se jedná o stav („Nebe je konečným cílem a uskutečněním nejhlubších tužeb člověka, stav svrchovaného a konečného štěstí."[1]), tak podobně je tomu i s očistcem („Očistec je především stavem duše, a proto nevyžaduje místo..."[2]), který lze chápat jako „dozrávání" ještě ne zcela dokonalého člověka do jeho věčné a konečné podoby vykoupení v Kristu. Jak říká Katechismus katolické církve: „Ti, kdo umírají v Boží milosti a přátelství, ale nejsou dokonale očištěni, i když jsou si jisti svou věčnou spásou, jsou po smrti podrobeni očišťování, aby dosáhli svatosti nutné ke vstupu do nebeské radosti."[3]

ocistec-2-men-2.jpgZákladním předpokladem pro učení o „posmrtném očišťování" je totiž výrok Písma: „bez svatosti nikdo nespatří Pána" (Žid 12,14), a otázkou je: Je každý, kdo za svého života přijal spásu skrze víru v Ježíše Krista a v jeho dílo, v okamžiku smrti „svatý, jako je svatý Hospodin" (srov. např. 1P 1,16)? Umírá každý věřící v takové svatosti, jakou má sám Hospodin? Pokud ne, přechází po smrti do „stavu očišťování" od svých dosavadních nedokonalostí, aby byl vposledku „svatý, jako je svatý Hospodin", aby jeho lidská vůle byla sjednocena s vůlí Boží. A čím je takový člověk očišťován? Ohněm, kterým je sám Bůh (viz např. Ex 3, Dt 4,24) a který Kristus přišel uvrhnout na zem (Lk 12,49). Ten oheň je neúprosností posledního soudu, kdy každá nedokonalost a hříšná skrytost v člověku vychází najevo v žáru a světle tohoto ohně, a vše, co se protiví Boží svatosti, je tímto žárem Boha „spáleno". Tím ohněm je sám Bůh a kdo ho skrze radostnou zvěst nepřijme do svého srdce, stane se mu tento oheň ohněm věčného zatracení, neboť nebude-li tento oheň hořet v člověku, bude člověk, jenž tento oheň odmítnul, hořet v tomto ohni ke svému věčnému utrpení.

Dalo by se shrnout, že očistec je stavem či procesem očišťování pro ty, kteří řekli Bohu své „ano", avšak nedošli ve svém pozemském putování takové dokonalosti (tj. svatosti), která panuje na věky v nebi. Poněvadž však již díky svému „ano" danému Bohu mají účast na spasení a věčném životě, ale zároveň nejsou ve stavu dokonalé nebeské svatosti, je nezbytně nutné, aby po své tělesné smrti před svým vstupem do věčné blaženosti a svatosti dokončili tento proces posvěcení a proměny v nebeskou dokonalost, a tento proces se nazývá „očistec", o němž nikdy nelze říci, „jak dlouho" trvá, ale je víceméně jasné, „co" se v jeho „průběhu" děje, tj. očišťování od nedokonalostí.

Jak již bylo řečeno, samotná skutečnost „posmrtného očišťování" je implicitně vyjádřena již v Písmu, především výroky Ježíše Krista či Jan Křtitele o „křtu ohněm" apod. (např. Mt 3,11-12, Mk 9,49), ale i výroky apoštola Pavla (1Kor 3, především verš 15). Dalšími výroky jsou Kristova slova o možnosti odpuštění „v tomto věku", ale i ve „věku budoucím" (Mt 12,31).
revue.theofil.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


18.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 16:58 avatar
Uvedené verše sú buď vytrhnuté z kontextu alebo poskladané nesprávne.

Posmrtné očisťovanie sa nedá dokázať veršom Žid 12,14, lebo Pavol to píše žijúcim.

V Lk 12,49 Ježiš oheň vrhol na zem, nie do očistca. Ak očistec nie je na zemi, potom je tento verš irelevantný.

V Mt 3,11 sa jedná o krst ohňom, nie o trestanie alebo očisťovanie ohňom
V Mt 3,12 ide o neuhasiteľný oheň = peklo (oheň očistca musí po poslednom súde raz logicky zhasnúť), pre porovnanie, že čo znamená neuhasiteľný oheň pozri Mk 9,45

Mk 9,49 je lepší verš, ale očistec sa z neho vyčítať nedá. Ak má byť každý osolený ohňom, tak nikto nepríde do neba na priamo, čo protirečí Ježišovým slovám lotrovi, ktorý má už dnes s ním byť v raji. Za jeho skutky ho muselo čakať veľmi veľa očistca. Nasledujúci verš (50) vyvracia, že by sa solenie ohňom týkalo mŕtvych.

1 Kor 3,15 je pekný verš, ale stále prislabý, aby sa čo len okrajom dotkol učenia o očistci. Dielo, ktoré bude horieť, bude v ten deň (pozri verš 13) = v deň posledného súdu. Očistec sa dá z tohto verša vyčítať, ak ho poriadne ohnem na stranu.

Hriech proti Duchu Svätému v Mt 12,31-32, tak ten už vôbec nenaznačuje očistec. Ten skôr očistcu priťažuje, lebo hovorí, že odpustenia niet. Takže načo očistec?

Spolu sčítané a zrátané = ani jeden verš nehovorí o očistci a ani nepodporuje očistec. Týmito veršami sa dá argumentovať iba ak už dopredu poviem, že očistec existuje a aspoň náznakom sa ho snažím z Písma kúzlením s veršami získať a podporiť.
Súhlasí milky945


19.
označiť príspevok

milky945 muž
   1. 11. 2016, 17:01 avatar
toman 5, zaujal ma posledný odsek / predposledná veta. Chcem sa spýtať na ohnivé jazero, ako ho chápeš, čo to je? Ja mám nejakú predstavu, len si to chcem porovnať.


21.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 17:02 avatar
Je to mytus


171.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 13:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.172.
označiť príspevok

Immanuel
   2. 11. 2016, 13:46 avatar
Ja som realny

A o tisic rokov sa ludia budu hadat o tom ci som mytus alebo nie


24.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 17:40 avatar
Ježiš nám nedáva ani rozmery, ani teplotu, ak sa na to pýtaš

Ježiš však hovorí, že lepšie je si vylúpnuť oko alebo odseknúť ruku ako tam skončiť. Že je to tma, kde je plač a škrípanie zubami. Biblia hovorí, že ohnivé jazero je druhá smrť.

Teraz uvediem príklad, ktorý je aspoň podľa mňa dostatočne hrozivá predstava (pripomeniem, že toto v Biblii nie je napísané, ani to nie je učenie, ktoré by som chcel alebo vedel podoprieť pár vytrhnutými veršami):

Ohnivé jazero je niečo ako odsúdenie na doživotie do cely, z ktorej nemôžeš nikdy odísť, ani na vychádzku, ani do telocvične, ani nikde inde. V tej cele je televízor, kde sa ti dookola premieta a pripomína záznam tvojho života a všetky udalosti, v ktorých ti Boh ponúkal spásu. Vidíš tam napríklad ako ti niekto dal leták a ty si ho zahodil, ako ti niekto chcel povedať o Bohu, ale si nemal čas, ako si si prečítal príspevok v diskusii a s hnusom ho odmietol. Sedíš tam, vieš, že nikdy odtiaľ neodídeš a dookola je ti pripomínané koľkokrát si mal šancu sa tomu vyhnúť a ako veľmi dobrý je Boh, ktorý ti dal toľko šancí. A že je to iba tvoja vina, že si tam. Je to večná beznádej. Je to vedomie toho, že už nikdy nebudeš mať druhú šancu, že si tam natrvalo a môžeš si za to sám. Budeš plakať od žiaľu a škrípať zubami od hnevu, ale nebudeš si vedieť pomôcť. Budeš tam chodiť v kruhu, kričať, búchať do mreží, nadávať, plakať a hlavne nenávidieť seba samého vediac, že to nikdy neskončí. Tak takto nejako.


25.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 11. 2016, 17:44 avatar
si mal videnie?


26.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 17:48 avatar
Len sadista dokaze nieco take vymysliet a len sadista sa s tym stotozni


104.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 06:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.105.
označiť príspevok

-era- muž
   2. 11. 2016, 07:41 avatar
Boh nemusel nič vymýšľať a ani nevymýšľal. Prosto je aký je a stvorenie je jeho výrazom. Aj všetky súvislosti vo stvorení. Aj sloboda. Aj bolesti z nedokonalosti.


106.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 10:47

Príspevok bol vymazaný administrátorom.115.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 11:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.119.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.120.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.122.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 11:12

Príspevok bol vymazaný administrátorom.125.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.128.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 11:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.131.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.132.
označiť príspevok

milky945 muž
   2. 11. 2016, 11:40 avatar
2. áno bolo,

položme si ale ďalšie dve otázky

3. malo to v 2-ke nejaký zmysel / význam, áno malo.
4. bude mať zmysel / význam mučenie v ohnivom jazere? nie nebude


138.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.141.
označiť príspevok

milky945 muž
   2. 11. 2016, 12:00 avatar
aký? aký zmysel malo 2 a 4?


145.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.147.
označiť príspevok

milky945 muž
   2. 11. 2016, 12:22 avatar
Nedal si si veľkú námahu na opis významu, nedám si ani ja.

Smrť prvorodených v Egypte je predobraz Kristovej smrti na kríži, on bol tiež prvorodený. V dôsledku smrti prvorodených v Egypte a Ježiša boli ušetrení od smrti vyvolení (v Egypte to boli izraeliti, v Jeruzaleme to boli tí čo sú / budú pod novou zmluvou). .... Takže to má perfektný význam.


159.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.163.
označiť príspevok

milky945 muž
   2. 11. 2016, 13:15 avatar
Ak si si nevšimol, od 132 sa nebavíme o tom, či to bolo / nebolo sadistické, ale či to malo zmysel. Ja som poukázal nato, že smrť prvorodených v Egypte mala zmysel. Ty si nepreukázal nič, žiadny zmysel večného utrpenia / mučenia v pekle / ohnivom jazere. Preto chápem tvoje odbiehanie od témy.


164.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 13:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.165.
označiť príspevok

milky945 muž
   2. 11. 2016, 13:29 avatar
Všemúdry fotón, len jednu otázku mám: Aký zmysel má večný trest bez konca? Aký zmysel má napr. to čo je v 24?


168.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 13:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.166.
označiť príspevok

milky945 muž
   2. 11. 2016, 13:35 avatar
fotón, to si mal povedať od začiatku, že sa nechceš baviť o zmysle, špeciálne o zmysle večného utrpenia. Tak fajn, to je fotónovský vesmír, že nič nemá zmysel? Výborne.


170.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 13:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.174.
označiť príspevok

milky945 muž
   2. 11. 2016, 14:00 avatar
ja som posunul diskusiu inde, pýtal som sa na zmysel, teda aký je účel večného utrpenia. Zmení sa tým niečo? Bude to mať prínos pre niekoho / niečo? Tvoja odpoveď bola takáto : bude to mať prínos, bude to citujem "potrestanie vinníkov". No a nad tým "žasnem", to je "úžasná" odpoveď veľkého fotóna, veľkého svetla, šíriteľa svetla. .... Povedal by som skôr, že šíriteľa nezmyslov.


175.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 14:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.176.
označiť príspevok

milky945 muž
   2. 11. 2016, 14:33 avatar
áno zmenilo:
1. nespáchal a nepáchal už viac hriechov, bude to mať ľahšie v ohnivom jazere
2. poučenie pre ostatných
nepoznám ten prípad / Achana, odpovedal som len všeobecne

len pre porovnanie, večné mučenie v pekle má niečo z bodov 1 a 2? Asi nie.


177.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 14:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.178.
označiť príspevok

milky945 muž
   2. 11. 2016, 15:30 avatar
1. Ten, kto bude v pekle, už nebude viac žiť, jeho existencia bude len márnosť. By si si mal prečítať ... kazateľa.
2. Achana som čítal a jeho ukameňovanie snáď bolo poučením pre ostatných. Bol to asi exemplárny trest.

PEKLO NEMÁ POUČENIE PRE OSTATNÝCH ŽIJÚCICH. Dokazuje to práve Lk 16,19+, ktorý si citoval (zrejme omylom), konkrétne posledný verš: Lk 16,19: Ak nepočúvajú Mojžiša a prorokov, neuverili by, ani keby niekto vstal z mŕtvych.


179.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 15:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.180.
označiť príspevok

milky945 muž
   2. 11. 2016, 16:28 avatar
1. V Kazateľovi sa píše o márnosti, som písal o živote v pekle, že bude márny, cvak, doplo?
2. Porovnávaš Achana a Boháča? Achan žil a zomrel / bol popravený. Tým dal svedectvo / poučenie. Boháč ak aj žil, neožil, aby dal svedectvo ... cvak, doplo? A keby aj ožil, božie slovo hovorí, že jeho svedectvo by nemalo zmysel, viď Lk 16,31. ... cvak, doplo?

RE "veta ... je už 2000 rokov poučením pre každého, kto ju číta. Čiže zas si vedľa":
A kto ju číta? moslimovia, budhisti, hinduisti? Nikto z nich. Vsadil by som sa, že mnoho tzv. kresťanov to ani nevidelo.


181.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 18:26

Príspevok bol vymazaný administrátorom.27.
označiť príspevok

milky945 muž
   1. 11. 2016, 17:51 avatar
Aha, tak na tom sa nezhodneme, ja to chápem inak, úplne inak, ... zamysli sa nad tým, ako to vyzerali v skutkoch 2 na turíce, keď zostúpil duch boží na niektorých prítomných. Myslím, že to vyzeralo ako ohnivé jazero.

Sk 2,3: A ukázaly sa im rozdeľujúce sa jazyky jako čo by jazyky ohňa, a sadol na jedného každého z nich.


28.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 17:53 avatar
Ohnive jazero sluzi na ocistenie ducha


29.
označiť príspevok

milky945 muž
   1. 11. 2016, 18:03 avatar
nestačí vyčistiť, treba aj niečo viac, treba zmenu ducha, aby sa viac nezašpinil ..... inak ho budeš musieť čistiť znova a znova .... a myslím, že ohnivé jazero má práve taký účel


30.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 18:04 avatar
Musis zit v realite ked nieco robis tak sa vzdy zaspinis lebo vsade navokol je spina


31.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 18:06 avatar
A nato sluzi jazero aby si sa mohol ocistit po spinavej robote


32.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 18:08 avatar
Ducha netreba premienat, on je dokonaly


35.
označiť príspevok

milky945 muž
   1. 11. 2016, 18:16 avatar
áno ale realita sa zmení, nebude sa kde zašpiniť. A keď sa zmení aj človek / duch, tak už ani kde, ani ako.


37.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 18:18 avatar
Ducha nemozno zmenit on sa zakazdym len prisposobuje danym podmienkam ktore su k dispozicii

A takisto nemozno odstranit spinu, lebo zo spiny sme boli stvoreni


45.
označiť príspevok

milky945 muž
   1. 11. 2016, 18:29 avatar
37: protirečíš si, podľa prvej vety sa duch prispôsobí čomukoľvek, v druhej vete už kladieš podmienky ... špinu možno odstrániť práve tým, že sa zmení stvorenie


46.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 18:31 avatar
Ale stvorenie sa nezmeni lebo stvoritel povedal ze je vsetko co stvoril dobre


50.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 18:47 avatar
To len vecne nespokojni ludia furt riesia ze chcu nieco na stvoreni zmenit


40.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 18:24 avatar
milky:

Letnice v Skutkoch s ohnivým jazerom nemajú nič spoločné. Ohnivé jazero popisujú verše Zjv 19,20 a Zjv 20,10+. Je to miesto utrpenia, nie ohnivé jazyky nad hlavami. Ohnivé jazero je druhá smrť a skončia v ňom ľudia opísaní v Zjv 21,8. Teda tak to hovorí Biblia a nemyslím, že je tam priestor na nedorozumenie alebo spojenie s Letnicami. Ohnivé jazero určite nie je dočasná vec v zmysle očistec alebo očistenie ducha, ale večná vec (porov. Zjv 14,10-11)


41.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 18:25 avatar
To je habadura bolo tak opisane len koli tomu aby sa tam nehrnuli davy


49.
označiť príspevok

milky945 muž
   1. 11. 2016, 18:45 avatar
Ohnivé jazero je vlastne neuhasiteľný oheň , možno ich zameniť lebo obidva názvy označujú Boha. No ak je neuhasiteľný oheň, prečo si myslíš, že je aj neuhasiteľný človek / duša / duch, ktorý bude večne "horieť"? Všetko stvorené sa dá zničiť / spáliť.


51.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 19:41 avatar
Máš pravdu, že ohnivé jazero je neuhasiteľný oheň, ale nemáš pravdu, že Boh je v Biblii opísaný ako neuhasiteľný oheň (prípadne daj verš, ktorý to podľa teba dokazuje). Boh sa objavuje v horiacom kríku, ale nie je tým horiacim kríkom, ani tým ohňom. Takže ich zameniť nie je možné. Neuhasiteľný oheň je iba jeden = ohnivé jazero.

To, že bude diabol, šelma, falošný prorok a všetci nezapísaní v knihe života večne trpieť v ohnivom jazere (neuhasiteľnom ohni) hovorí Ježiš v Zjavení. Ako to technicky vyrieši, tak o tom nás neinformuje. Rovnako nám nehovorí ako technicky spraví nové nebo a novú zem.

Pri ceste za spásou by som sa tým však príliš nezaoberal. Nie je nutné poznať všetky technické detaily, aby bol človek spasený. Spása je z viery (Ef 2,8-9), ktorú predchádza pokánie (Mk 1,15). Ak to dokážeš, snaž sa pochopiť svoju vlastnú hriešnosť. A keď už si pri tom Zjavení, skús si pozrieť, či aj ty nepatríš do ohnivého jazera (Zjv 21,8).

Ak áno, pros Ježiša o zľutovanie ako toho, kto ťa bude súdiť (Jn 5,22). Ako toho, kto ťa jediný dokáže zmieriť s Bohom. Pros z celej sily a volaj na Pána, aby ťa zachránil. Ak bude Ježiš chcieť, ak budeš naňho volať naozaj z hĺbky svojej duše, zmiluje sa nad tebou, zachráni ťa, oslobodí ťa od tvojich hriechov a to, čo ti je teraz v Písme neznáme, tak to pred tebou ožije a pochopíš. Budeš mať uši a budeš počuť.


52.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 19:44 avatar
V zjaveni nehovori jezis ale jan


53.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 19:45 avatar
A toho kludne mozes ignorovat bo to bol schizofrenik


54.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 19:48 avatar
Mal halucinacie a potom o nich pisal


55.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 20:34 avatar
im: Treba sa dočítať aspoň do prvého verša prvej kapitoly tejto knihy. Tam je napísané, koho je to zjavenie, po kom je poslané a komu.


56.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 20:35 avatar
Je to zjavenie jana


57.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 20:37 avatar
Jeho halucinacie

Aj ja som mal moznost zazit nabozenske halucinacie

Je to choroba mozgu


58.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 20:40 avatar
V case ked zil jan to este nebolo liecitelne ale v dnesnej dobe v pohode


59.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 20:42 avatar
Raz za 3 tyzdne ti pichnu haloperidol a mas cistu hlavu ziadne halucinacie


63.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   1. 11. 2016, 20:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.64.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:01 avatar
Nikde uz nie je problem

Som vylieceny schizofrenik


65.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   1. 11. 2016, 21:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.67.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:03 avatar
Tak vypadni odtial a necitaj to


71.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   1. 11. 2016, 21:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.73.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:12 avatar
S tebou som sa nebavil tak si daj odpich


77.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   1. 11. 2016, 21:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.80.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:20 avatar
Konecne


82.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 21:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.60.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 20:50 avatar
im: Proti náboženstvu bojoval aj Ježiš. Náboženských vodcov nazýval plemenom vreteníc a obielenými hrobmi. Tiež som zažil náboženstvo a jeho halucinácie, ale nakoniec som mal možnosť poznať pravdu. Je nenáboženská, žiadne halucinácie ani choroba mozgu. Ak ti na tom bude veľmi záležať, možno sa Ježiš zľutuje aj nad tebou. Nado mnou sa zľutoval.


61.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 20:51 avatar
Nadomnou sa zlutoval psychiater


62.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 11. 2016, 20:57 avatar
K vete: Proti náboženstvu bojoval aj Ježiš.

Kresťania sa bránia, že sú preto kresťanmi, lebo nasledujú Krista. Prečo potom nebojujú proti kresťanstvu? Veď kresťanstvo je náboženstvo.


79.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 21:20 avatar
lemmy:

Nikto nie je kresťan iba preto, lebo nasleduje Krista alebo ho oslovuje Pane, Pane. Sám Ježiš o tom hovorí v Mt7. A bojovať proti kresťanstvu? Slovo bojovať, ktoré som použil, neznamenalo, že im odtínal hlavy alebo ich prebodával, lebo s ním nesúhlasili. Bojoval s nimi odkazmi na Bibliu (v tej dobe Starý zákon), lebo Božie slovo je ako dvojsečný meč (Žid 4,12).

Bojovať proti náboženstvu znamená odhaľovať rozdiely medzi náboženským učením a učením Boha. Podobne ako som v tejto téme poukázal na rozdiely biblického učenia a katolíckeho učenia ohľadne očistca. Ja sám nedokážem spraviť z kresťana nikoho. Iba Ježiš sa dokáže zľutovať na tým, kto činí pokánie a volá k nemu a spraviť z neho kresťana.

Bez toho môže byť človek členom „kresťanskej“ cirkvi celý život a aj tak nebyť kresťanom.


95.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 11. 2016, 21:40 avatar
K vete: Bojoval s nimi odkazmi na Bibliu

Veď tak to myslím. Praví kresťania bojujú proti kresťanskej ideológii poukazovaním na rozpory a protirečenia a bludy v biblii.


102.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 22:04 avatar
lemmy:

Vytrhávaš z kontextu. Bojoval s nimi odkazmi na Bibliu neznamená, že hľadal v nej rozpory alebo bludy, ale že Bibliu porovnával s nebiblickým učením farizejov, s ich tradíciou. Plemeno vreteníc a hadie plemeno je to isté, či?

To, že niekto v Biblii vidí protirečenia alebo bludy nie je problém Biblie, ale čitateľa. Ako povedal Ježiš, kto má uši, ten počuje. Pavol hovorí, že nespasení majú pri čítaní závoj pred očami. Ježiš dokonca niektorým svojim poslucháčom priamo hovorí, že mu nerozumejú, lebo nie sú jeho.


66.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 21:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.68.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:04 avatar
Teraz si sa pekne popisal


69.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 21:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.70.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:07 avatar
Nemas ma sudit tvoj Boh ti to zakazal


72.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 21:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.74.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:14 avatar
Ty nemas co konstatovat ani sa pohorsovat nad tym ako jednam s Bohom

Je to medzi mnou a Nim

Ty ma mas milovat

To jedine sa od teba ako krestana ocakava

A ak to nezvladas tak si pokrytec


75.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 21:16

Príspevok bol vymazaný administrátorom.76.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:17 avatar
Mas milovat dokonca aj svojho nepriatela

A odpustit svojmu bratovi

Nic z toho nekonas


78.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:19 avatar
Ja som ten ktoremu mozes odpustit

Ja som tvoja prilezitost aby si prejavil lasku k bliznemu

Aby si sa zlutoval ako otec nad marnotratnym synom

Zlyhal si


81.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 21:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.83.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:25 avatar
Zrazu cely cas mi nieco vycitas a zrazu mi nemas co odpustit?

Len sa vyhovaras aby si neurobil akt lasky voci mne


84.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 21:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.86.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:30 avatar
Bla bla bla

Nie si krestan ak nedokazes odpustit


87.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:31 avatar
Len sa tu ohanate frazami ale srdcia mate tvrde ako kamen


85.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:29 avatar
Ale dokopem ta k tomu aby si sa stal krestanom

V momente ked mi odpustis moje hriechy


88.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 21:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.89.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:32 avatar
Konecne sme sa niekam dostali

Teraz este odpust fotonovi co mas proti nemu


90.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 21:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.91.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   1. 11. 2016, 21:34 avatar
Aj mne odpusť.


108.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 10:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.109.
označiť príspevok

Immanuel
   2. 11. 2016, 10:52 avatar
Tu nejde o teba Ale o neho


118.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 11:04

Príspevok bol vymazaný administrátorom.123.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:13

Príspevok bol vymazaný administrátorom.182.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 18:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.183.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 19:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.184.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 19:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.186.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 19:33

Príspevok bol vymazaný administrátorom.185.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 19:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.187.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 19:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.92.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:34 avatar
Potom odpust vsetkym ostatnym

A potom budes konecne krestan


93.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:36 avatar
Jezis na krizi vyhlasil... Odpust im otce bo nevedia co cinia

Ber si z neho priklad ked sa chces nazyvat jeho nasledovnikom


94.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 21:40

Príspevok bol vymazaný administrátorom.96.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:41 avatar
Aj napriek tomu im odpustil ked isiel skonat

To je jeho hlavne posolstvo


98.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:43 avatar
Ja len nechapem ze stale si tu nieco vycitate navzajom

Akoby ste toto posolstvo nepochopili


99.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 21:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.100.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 11. 2016, 21:49 avatar
Treba si to vysvetlit tak ze kto pacha nejaku nepravost tak ju pacha z nevedomosti

A teda nie je riesenim odsudit takych ludi ale naucit ich aby uz neboli nevedomi


97.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 11. 2016, 21:42 avatar
A tiež povedal veriacim v Boha že sú hadím plemenom. Musíš hladieť na všetky Ježišové slová.

Ježiš si neraz protirečil. Podľa toho ako sa vyspal. Buď zle alebo sám.


101.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 11. 2016, 21:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.110.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 10:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.111.
označiť príspevok

Immanuel
   2. 11. 2016, 10:53 avatar
Nemas co take hovorit Ked milujes blizneho svojho


140.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.112.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 10:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.113.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 10:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.121.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 11:10

Príspevok bol vymazaný administrátorom.124.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:15

Príspevok bol vymazaný administrátorom.127.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 11:20

Príspevok bol vymazaný administrátorom.130.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.133.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 11:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.134.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:51

Príspevok bol vymazaný administrátorom.135.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.136.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 11:54

Príspevok bol vymazaný administrátorom.137.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 11:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.139.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 11:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.144.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.143.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.142.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.146.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 12:11

Príspevok bol vymazaný administrátorom.148.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.150.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.151.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 12:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.153.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:41

Príspevok bol vymazaný administrátorom.154.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 12:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.156.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.155.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:42

Príspevok bol vymazaný administrátorom.157.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 12:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.158.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:46

Príspevok bol vymazaný administrátorom.160.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 12:53

Príspevok bol vymazaný administrátorom.161.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 12:58

Príspevok bol vymazaný administrátorom.162.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 13:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.167.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 13:36

Príspevok bol vymazaný administrátorom.169.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 13:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.173.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 13:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.189.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 11. 2016, 00:55 avatar
173----celá Biblia o tom hovorí. Nikde v písme nečítaš ,že nejaká nesmrteľná duša prežíva smrť tela! Kazatel,Žalmista,Izaiáš o tom hovoria jasne. Nikde v písme nie je text,že by niekde po smrti mali ľudia existovať/či už v pekle,alebo v nebi,očistci/.
Povedz ako chápeš slová Písma že "peklo má byť hodené do ohnivého jazera". Bude aj peklo trpieť v ohnivých mukách?
Kde si podel rozum Fotoon?


114.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.103.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 06:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.107.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 10:48

Príspevok bol vymazaný administrátorom.126.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 11. 2016, 11:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.129.
označiť príspevok

Fotooon muž
   2. 11. 2016, 11:24

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

lea_pragmaticka1
   1. 11. 2016, 15:49 avatar
Očistec

KKC
1030
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: III. Konečné očisťovanie alebo očistec
téma:

1030 Tí, čo zomierajú v Božej milosti a v priateľstve s Bohom, ale nie sú dokonale očistení, hoci sú si istí svojou večnou spásou, podstupujú po svojej smrti očisťovanie, aby dosiahli svätosť potrebnú na to, aby vošli do nebeskej radosti.

KKC
1031
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: III. Konečné očisťovanie alebo očistec
téma:

1031 Toto konečné očisťovanie vyvolených,(954, 1472) ktoré je úplne odlišné od trestu zatratených, nazýva Cirkev očistcom. Učenie viery o očistci formulovala Cirkev najmä na Florentskom a Tridentskom koncile. Tradícia Cirkvi, odvolávajúc sa na niektoré texty Svätého písma, hovorí o očistnom ohni:
„Treba veriť, že pred [posledným] súdom je za niektoré ľahké viny očistný oheň, pretože [ten, ktorý je] Pravda hovorí, že ak sa niekto rúhal proti Duchu Svätému, neodpustí sa mu ani v tomto veku, ani v budúcom (Mt 12,31). Z tohto výroku sa dá pochopiť že niektoré viny môžu byť odpustené v tomto veku, kým niektoré v budúcom.“

KKC
1032
časť: PRVÁ ČASŤ VYZNANIE VIERY
oddiel: DRUHÝ ODDIEL - Vyznanie kresťanskej viery
kapitola: TRETIA KAPITOLA VERÍM V DUCHA SVÄTÉHO
článok: 12. článok „VERÍM V ŽIVOT VEČNÝ“
odsek:
odstavec: III. Konečné očisťovanie alebo očistec
téma:

1032 Toto učenie sa opiera aj o prax modliť sa za zosnulých,(958) o ktorej hovorí už Sväté písmo: „Preto [Júda Machabejský] nariadil… zmiernu obetu za mŕtvych, aby boli zbavení hriechu“ (2Mach 12,46). Cirkev už od prvotných čias uctievala pamiatku zosnulých(1371) a obetovala za nich prosby (suffragia), najmä eucharistickú obetu, aby boli očistení a mohli dosiahnuť oblažujúce videnie Boha. Cirkev odporúča za zosnulých aj almužny,(1479) odpustky a kajúcne skutky.
„Pomáhajme im teda a slávme ich pamiatku. Veď ak Jóbových synov očisťovala otcova obeta, prečo pochybuješ, že naše obety za tých, čo zomreli, im prinesú nejakú útechu?… Nezdráhajme sa pomáhať tým, čo zomreli, a obetovať za nich modlitby.“

KKC
1472
časť: DRUHÁ ČASŤ SLÁVENIE KRESŤANSKÉHO TAJOMSTVA
oddiel: DRUHÝ ODDIEL SEDEM SVIATOSTÍ CIRKVI
kapitola: DRUHÁ KAPITOLA SVIATOSTI UZDRAVENIA
článok: 4. článok SVIATOSŤ POKÁNIA A ZMIERENIA
odsek:
odstavec: X. Odpustky
téma: TRESTY ZA HRIECH

1472 Aby sme toto učenie a prax Cirkvi pochopili, treba mať na zreteli, že hriech má dvojaký následok.(1861) Ťažký hriech nás pozbavuje spoločenstva s Bohom, a preto nás robí neschopnými večného života, ktorého pozbavenie sa volá „večný trest“ za hriech. Na druhej strane každý hriech, aj všedný, má za následok nezdravé pripútanie k stvoreniam, ktoré potrebuje očistenie(1031) či už tu na zemi, alebo po smrti, v stave nazývanom očistec. Toto očistenie oslobodzuje od takzvaného „časného trestu“ za hriech. Obidva tieto tresty sa nemajú chápať ako určitý druh pomsty, ktorou Boh postihuje zvonku, ale skôr ako tresty vyplývajúce zo samej povahy hriechu. Obrátenie, ktoré pochádza z vrúcnej lásky, môže dôjsť až k úplnému očisteniu hriešnika, takže už nezostane nijaký trest.

www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


20.
označiť príspevok

toman
   1. 11. 2016, 17:02 avatar
Katolícka cirkev má očistec v katechizme pekne rozpracovaný. To neznamená, že to tak naozaj je.


15.
označiť príspevok

YouLove
   1. 11. 2016, 16:14 avatar
1
Stále si myslím, že viera cez cirkev naučí pobožných chápať čo je podstata života na tomto svete, kam patrí aj čisté svedomie, láska a dobro. Ak by sa všetci a predovšetkým tí čo sa hlásia k nejakému náboženstvu tým vedome riadili
a konali skutkami tak aby neubližovali, žiadny iluzórny očistec netreba.


188.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 11. 2016, 00:49 avatar
Očistec je len dôsledok náuky o nesmrteľnej duši a pekle. Všetko sú to ľudské náuky a priečia sa Biblii a zdravému rozumu.
Platí to biblické čo Lea nepozná:......"Kto zomrel je ospravedlnený od hriechu". Tak čo treba ešte dočisťovať? Sukne,šaty Lea v nebi nie sú. Aj keď tam nepôjdeme podla Biblie,lebo pôvodne Božie predsavzatie s ľuďmi a so zemou sa nezmenilo. Izaiáš 55:11
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 16:36,  Lepšie jak klikať na patkaňa je klikať na bobra ;)
dnes, 16:26,  Tull. Skús prácu s potkanom, keď ti nejde s myšou.
dnes, 16:25,  Čo je to Olmik?
dnes, 16:24,  234. nikde netvrdím, že môj pohľad na vec vyplýva z nejakých jednotlivých pozorovaní...
dnes, 16:23,  Sú krajiny, kde ľudia nechápu, že my na Slovensku splachujeme wc pitnou vodou. Podľa nich je...
dnes, 16:03,  Keď sa niečo bieli tak sa bieli, keď sa ztmavuje tak sa ztmavuje trolka
dnes, 15:55,  229, .... ja som ochotný uveriť, že ten evolučný vývoj sa možno uberal dvoma smermi....
dnes, 15:45,  1, ..... teda vieš, že dlho svoju skutočnú identitu neutajíš?! Pozdravuj svojho otca...
dnes, 15:44,  JA by som mu doprial aby stretol sám seba ;)
dnes, 15:43,  1, ..... včera som písal, že "človek neprávosti" sa zjavil na scéne sveta v...
dnes, 15:42,  Čo navrhuješ? ;)
dnes, 15:40,  Netriafaš ;)
dnes, 15:39,  165. je , chodiaci komplex ako ty *39
dnes, 15:38,  Nie je nič horšie ako byť kurwa človek ako ty ;)
dnes, 15:36,  162. ty si odstrašujúci príklad čo sa moze stat , ked nezvládaš svoje mindráky *21
dnes, 15:33,  Už si to aj predstavujem ako tá ježibaba SKAJA praská od jedu ;)
dnes, 15:32,  Ninka JA, ťa prosto milujem, tak už príď, nech sa SKAJA rozleje na kolimáž ;)
dnes, 15:31,  prestan odtialto odpudzovat diskutérky, ty tragédia *39
dnes, 15:30,  https://www.youtube.com/watch?v=2Dq33kK9nDU ;)
dnes, 15:30,  JA SOM spokojný, no woman, no cry ;)
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Všetci ľudia sú detailisti. Jedni vedome, iní podvedome.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(384 746 bytes in 0,849 seconds)