Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  filozofia  téma
kategórie:  

Cirkev, pápeži a evolúcia

33
reakcií
561
prečítaní
Tému 23. apríla 2019, 10:14 založil Krištof.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Krištof
   23. 4. 2019, 10:14 avatar
V súvise s témou evolúcie sa niekedy tvrdí, že vraj i Katolícka cirkev a pápež prijali evolúciu. Ako to asi teda je. Konkrétnejšie ako sa vyjadrili pápeži o evolučnej teórii. Pápež Pius XII. napísal v roku 1950 encykliku s názvom Humani generis, v ktorej sa napokon vyjadruje aj k otázke evolúcie: "Magistérium Cirkvi nezakazuje, aby evolučná teória bola výskumami a rozpravami prerokúvaná medzi odborníkmi oboch oblastí, primerane dnešnému stavu profánnej vedy a teológie, nakoľko sa to týka pôvodu ľudského tela z už existujúcej a živej hmoty, lebo ohľadom duše nám katolícka viera prikazuje držať sa toho, že ju tvorí bezprostredne Boh."

Ján Pavol II. vyjadril stanovisko k otázke evolúcie v príhovore k Pápežskej akadémii vied v roku 1996: "V encyklike Humani generis z roku 1950 už môj predchodca Pius XII. vysvetlil, že evolúcia a to, čo o človeku a jeho povolaniu učí viera nie je vo vzájomnom rozpore. Dnes bezmála polstoročia po vydaní tejto encykliky dávajú nové poznatky podnet k tomu aby sme v evolučnej teórii videli viac než len hypotézu. ... Namiesto jednej evolučnej teórie by sme mali hovoriť o niekoľkých evolučných teóriach. Táto pluralita na jednej strane súvisí s rôznymi výkladmi mechanizmu evolúcie, na druhej strane s rôznymi filozofiami, na ktorých sa zakladá. Tak existuje interpretácia materialistická, spiritualistická a ďalšie. ... Zjavenie nás učí, že človek bol stvorený k Božiemu obrazu a preto nie sú zlučiteľné s pravdou o človeku tie evolučné teórie, inšpirované svetonázorom, ktorý považuje ducha za niečo čo povstáva zo sil oživenej hmoty alebo za vedľajší produkt tejto hmoty. Tieto teórie nie sú schopné vysvetliť osobnú dôstojnosť človeka."

Teda podľa týchto pápežov asi tak: Evolučná teória môže a nemusí byť platná, avšak ak je platná, tak iba jej teistická verzia, s tým, že každá ľudská duchovná duša je bezprostredne (priamo, mimo evolúciu) stvorená Bohom. V českej gymnaziálnej učebnici apologetiky jej autor B. Augustin ešte v r. 1946 uviedol: "Pokiaľ vývojová teória nepopiera Boha Stvoriteľa a podstatný rozdiel medzi ľudskou a zvieracou dušou, nie je v rozpore s náboženskou pravdou obsiahnutou vo Svätom Písme. Písmo o telesnom vývoji človeka nehovorí, ale ho ani nevylučuje. Poúča iba každého zrozumiteľným spôsobom o tom, že človek je Božím dielom a že sa svojou Bohom priamo stvorenou dušou podstatne líši od ostatného tvorstva."
Autor netvrdí, že evolúcia je fakt, len uvádza, že nemusí byť v rozpore s kresťanstvom za splnenia uvedených podmienok ohľadom duše. (Dôležitá je aj práve ľudská duša v kresťanstve.) Ide o to, že mnohí vedci predkladali a predkladajú určité tvrdenia ohľadom evolúcie a veriaci s tým niečo museli robiť.

"Veľký tresk, ktorý dnes považujeme za pôvod sveta, nie je v rozpore so zásahom Božského tvorcu, ale si ho skôr vyžaduje," povedal pápež František na Pápežskej akadémii vied vo Vatikáne. Zrejme pod vplyvom súčasnej vedy (vedcov, určitej paradigmy) sa snažil povedať, že viera nie je v rozpore s vedeckými poznatkami.

"Moji predchodcovia pápež Pius XII. a pápež Ján Pavol II. prehlásili, že nejestvuje protirečenie medzi poňatím viery o stvorení a medzi dôkazom empirických vied,“ povedal Benedikt XVI. vo svojom prejave k členom Pápežskej akadémie vied 31. októbra 2008. Všimnime si, že tak vôbec nepotvrdil, že by tými "dôkazmi empirických vied" mala byť evolúcia.
Benedikt XVI. tam pokračoval vzhľadom na pôvod človeka: "Učiteľský úrad Cirkvi neprestajne tvrdil, že „každú duchovnú dušu stvoril bezprostredne Boh – „nevytvorili“ ju rodičia – a že je nesmrteľná“ (ako čítame v Katechizme katolíckej Cirkvi, č.366). Tento pápež tu nehovorí nič o vývine ľudského tela v histórii, ani o momente, kedy Boh stvoril človeka.
Benedikt XVI. však ešte počas omše pri svojej inaugurácii roku 2005 sa vyjadril takto: "Nie sme nijakým náhodným a bezvýznamným produktom evolúcie. Každý z nás je výsledkom Božej myšlienky. Každý z nás je chcený, každý z nás je milovaný, každý z nás je potrebný.“

V roku 2005 rakúsky (viedenský) kardinál Christoph Schönborn publikoval v New York Times esej ("Hľadanie dizajnu v prírode" kritizujúcu neodarvinistov, ktorí "sa snažili vykresliť nášho nového pápeža Benedikta XVI. ako presvedčeného evolucionistu." Kardinál potvrdil "trvalé učenie Katolíckej cirkvi o skutočnosti Božieho plánu v prírode, ktorý ľudský intelekt môže jasne rozoznať." A zhrnul to takto: "Keď Katolícka cirkev čelí vedeckým tvrdeniam ako napríklad neodarvinizmu... ktoré boli vymyslené, aby ignorovali ohromujúce dôkazy týkajúce sa účelu a plánu, a nachádzajú sa v modernej vede, znova bude brániť ľudský rozum tým, že prehlasuje, že imanentný plán, tak zreteľne viditeľný v prírode, je skutočný." nyti.ms Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Pápeži, ktorí vyjadrili názor, že evolúcia (teda teistická, ktorú "naprogramoval" Boh) je možná vec, to nevyhlásili s danou autoritou ako súčasť učenia viery, teda nehovorili to "ex katedra", lež ako svoj súkromný názor. Ani v katechizme KC sa neučí, že by Boh stvoril svet či človeka pomocou evolúcie. Biologická evolúcia, evolučná teória nie je oficiálnou súčasťou učenia Katolíckej cirkvi, nie je súčasťou učenia, ktoré by vyhlásila či odsúhlasila Kongregácia pre náuku viery alebo Magistérium (Učiteľský úrad) alebo nejaký koncil. Ak sa teda k teistickej verzii evolúcie vyjadrovali pápeži ako k určitej možnosti, tak to nerobili "ex cathedra", čiže ako autority učenia viery. Vyjadrovali to skôr ako svoj nedokonalý názor:
"Ex cathedra doslova znamená: z katedry, od stola, od oltára. Ak pápež hlása čosi ex cathedra (z katedry), hlása to ako institúcia - učiteľ Cirkvi, nie ako súkromná osoba, človek. Vtedy hlása nie svoje osobné názory, ale nejaké učenie viery.
Neomylnosť pápeža neznamená, že je neomylná pravda to, čo pápež prehlási počas audiencie, zahraničnej cesty, pri rozhovore s osobnosťami, či radovými veriacimi, alebo pri hocakej inej príležitosti. Pápež sa môže mýliť v otázkach politických a vo všetkých oblastiach ľudského poznania." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
(Tým skôr sa to týka prípadných vyjadrení relatívne nižšie postavených kardinálov, kňazov...)


3.
označiť príspevok

Krištof
   23. 4. 2019, 10:18 avatar
Keď sa v budúcnosti dostanú katolíkom vrátane pápeža do rúk relevantné dôkazy, že lepšia teória než evolučná je napr. inteligentný dizajn (plán), možno sa k nemu priklonia. Mňa v tomto smere zaujala napr. kniha Darwinismus a inteligentní plán (2007) od biológa a teológa Jonathana Wellsa. Teória inteligentného dizajnu (plánu) je pokusom ukázať pomocou vysokej komplexnosti prírodných procesov (a objektov), že to všetko nemohlo vzniknúť bez dizajnu, neriadene (ako vyplýva z naturalistického neodarvinizmu). Inteligentný dizajn (ID) alebo plán je tvrdenie, že niektoré rysy vesmíru a živých vecí, napr. prítomnosť špecificky komplexných informácií v bunke, kódované dáta v DNA, sa dajú lepšie vysvetliť inteligentnou príčinou, a nie neriadeným "náhodným" procesom. Na rozdiel od kreacionizmu neupresňuje povahu alebo totožnosť inteligencie či inteligentného dizajnéra (ani nie sú všetci jeho zástanci teisti). Dokonca nemusí byť v rozpore s "evolúciou" v niektorých jej verziách, vôbec nie s tzv. mikroevolúciou (vznik rás, plemien...), je však v rozpore s neodarvinizmom, podľa ktorého hlavou príčinou evolúcie sú náhodné mutácie a prírodný výber. (Mimochodom ID netvrdí ani to, že tie vzniknuté veci sú dokonalé, že nemajú nedostatky, veď napokon ani ľudské diela, napr. automobily nie sú dokonalé, hoci za ich zostrojením je inteligencia.)

K otázke, že ak nie evolúciou, tak ako tvoril Boh Stvoriteľ? To je tajomstvo, avšak analogicky - ľudia tiež nevyrábajú veci evolučne, napr. domy, nábytok, počítače, litadlá. Vyrábajú ich inteligenciou, kreativitou, "kreacionisticky", "inteligentným dizajnom" (plány, návrhy, práca s určitým materiálom...). Alebo keď určití vedci chceli zistiť, či život mohol vzniknúť spontánne kedysi na zemi, tak sa ako "inteligentní dizajnéri" pokúšali v laboratóriu vytvoriť podmienky, aké snáď boli vtedy na zemi, za akých by mohol vzniknúť život. Alebo aj niektorí kreacionisti hovoria, že v biblickom Genezis sú niektoré veci podávané v symbolickej forme, napr.: „Z rebra“ Adama treba chápať ako „z tela“, presnejšie „z tkaniva (buniek) Adamovho tela“ (ktoré, ako dnes vieme, obsahujú dôležité informácie uložené v molekule DNA, ktorých autorom je Stvoriteľ)." A: „Z prachu zeme“ znamená „z prvkov , ktoré tvoria zem“ (napr. C, O, H, N, Ca, Fe, Mg a niektoré ďalšie). Ak by Boh vtedy povedal „Z prvkov Zeme“ nik by tomu nerozumel, pretože pojem „prvok“ bol vtedy neznámy." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Dôležité však je aj to, aby zástanci určitého názoru neútočili - napr. slovne - na zástancov iných názorov (urážky a pod.). Argumentovať sa dá aj vecne a nie je to nič príjemné, keď sa jeden snaží presadiť "agresívnym" spôsobom nad druhého (hoci ide o emocionálne náročnú tému). Pre teistu by to mohol byť nekresťanský "diabolský" spôsob a pre neodarvinistu (ateistického humanistu) zas neetický či neľudský spôsob. Všetci sme ľudia


4.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 4. 2019, 10:22 avatar
Teória inteligentného dizajnu (plánu) ešte nie je ani zďaleka teóriou, a je pokusom zachrániť zaostalé náboženské predstavy o stvorení sveta bohom novým plášťom. Ako keby si žobrák na seba na deravé tričko nahodil kožuch z módneho salóna.


26.
označiť príspevok

Krištof
   25. 4. 2019, 18:27 avatar
Článok, ktorý naznačuje jednu pomerne logickú (a teologickú) skutočnosť. Sú veci (náboženské učenie, morálka), ktoré Cirkev stanovuje, ale sú aj veci ("filozofické", ktoré zostávajú na slobode daného veriaceho. Člen Cirkvi má prijímať napr. Apoštolské vyznanie viery (resp. Krédo) alebo Šesť hlavných právd; ale je na jeho slobode, či verí, že Boh použil evolúciu alebo "kreacionizmus" či "inteligentný plán" na stvorenie hmotného sveta, života a človeka - jeho prirodzeného tela. Evolúcia či evolučná teória nemôže byť dogmou (článkom viery), podobne ako ňou nemôže byť fundamentalistický kreacionizmus, príp. teória ID. Cirkev to ani neprikazuje, nikoho tým nezaväzuje, ale ani nič z toho nemôže oficiálne vylúčiť. Necháva to na slobode daného svojho člena. Ak teda niekto z Cirkvi povie niečo o tom, že evolúcia a stvorenie (kresťanstvo) nemusia byť v rozpore, treba to chápať v uvedenom zmysle.

James B. Stenson (okrem iného odborník na históriu evolučných vied): "Katolíkom zostáva široký priestor na osobný úsudok."
redemptoristi.kske.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


25.
označiť príspevok

Krištof
   25. 4. 2019, 16:13 avatar
Postoj Katolíckej cirkvi k evolúcii (evolučnej teórii) by mohol vystihovať už spomínaný kardinál a arcibiskup Christoph Schönborn. K tejto téme sa vyjadroval napr. v auguste 2006 a to aj v tom zmysle, že Cirkev má na túto vec stále otvorený názor, ešte ju neschválila. Píše o tom tento článok:

"Na otázku ohľadne vystúpenia Jána Pavla II. pred Pápežskou akadémiou vied v októbri 1996, v ktorom sa o evolucionizme vyjadril, že je to „viac ako len hypotéza“, kardinál Schönborn vysvetlil, že táto formulácia „platí v takom zmysle, že táto teória sa ako vedecká teória obohatila o nové vedecké fakty, ale táto formulácia bezpochyby nemôže byť interpretovaná ako akési ‘amen’ Katolíckej cirkvi na ideologický evolucionizmus“.
V tejto súvislosti viedenský arcibiskup pripomenul dokument publikovaný v roku 2004 a schválený kardinálom Josephom Ratzingerom, ktorý vydala Medzinárodná teologická komisia pod názvom Spoločenstvo a služba. Ľudská osoba stvorená na Boží obraz, kde je vysvetlený rozdiel medzi ideológiou a vedou.
„Domnievam sa,“ povedal kardinál Schönborn, „že tento dokument môže dať dobrú odpoveď tým, ktorí chceli interpretovať vyjadrenie Jána Pavla II. v ideologickom zmysle.“

... „no čo si vrúcne želám je, aby sa aj v školských programoch na vedeckej úrovni prednášalo, aké sú otvorené otázky evolučnej teórie, ako je napríklad známa otázka chýbajúci spojovacích článkov (medzičlánkov).“
Kardinál vysvetlil, že „150 rokov po Darwinovej teórii, stále chýbajú spojovacie články a v geologických vrstvách niet stopy po istých medzidruhoch, ktoré by mali podľa Darwinovej teórie existovať“.
„On sám [Darwin] vo svojej knihe povedal, že toto je problém jeho teórie,“ dodal, „a dúfal, že sa tieto druhy nájdu. O tomto treba jasne hovoriť. Ak je nejaká teória vedecká a nie ideologická, diskutuje sa otvorene“.
"...Prečo je tu tento strach diskutovať otvorene o tom, čo v teórii chýba?“.
„Sú ešte mnohé ďalšie body, na ktoré poukazujú vedci, v ktorých chýba tejto [evolučnej] teórii evidencia, čo však neznamená, že teória je mylná, možno je len oblasť jej použiteľnosti užšia. Želal by som si, aby bola o tomto otvorenejšia diskusia aj v oblasti školstva“, uzavrel kardinál."
www.tkkbs.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2.
označiť príspevok

Lemmy muž
   23. 4. 2019, 10:16 avatar
Vo vede sa aj hovorí o viacerých evolučných teóriách.

Darvinizmus:

Darwinove názory na evolúciu sa často označujú ako Darwinova teória. V skutočnosti je to množstvo rozličných teórií a najlepšie ich pochopíme vtedy, ak zreteľne odlíšime jednu od druhej.

Päť najvýznamnejších Darwinových teórií evolúcie

1. Premenlivosť druhov (základná teória evolúcie)
2. Vznik všetkých organizmov zo spoločných predkov (vetvenie evolúcie)
3. Postupnosť evolúcie (žiadne náhle zmeny, žiadne pretržitosti)
4. Znásobenie počtu druhov (zdroj rozmanitosti)
5. Prírodný výber

forum.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


5.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   23. 4. 2019, 11:00 avatar
1. Kladogramy sú len kreslený komix, nie seriózna veda. (Podobne, ako Dänikenova pseudo-veda.) Viď bod 3 v tomto príspevku: lnk.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

2. Opäť ničím podložená zbožná viera evolucionistov. Vadné odvodzovanie a spájanie pozorovaného. Podobne ako Däniken nástenné maľby domorodcov v kultových maskách vydával za dôkaz návštevníkov z kozmu.

3. Postupnosť evolúcie existuje len vo fantázii a nie realite.

4. Vrámci druhov sa vytvárajú variácie, ktoré sú dobre vysvetliteľné genetickým programom. Žiadne skutočne nové druhy však nevznikajú. (Za to, že niekto napr. psa volá iným druhom než vlka, je opäť len známa hra na slovíčka.   )

5. Prírodný výber vyberá len to, čo mu je poskytnuté k dispozícii. No a pretože náhodné zmeny nie sú schopné tvoriť novú informáciu, fylogenéza nikdy neprebehla a logicky ani prebiehať nemôže. Je to len kreslená rozprávka v knižkách.  
Súhlasí Myslitel


6.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   23. 4. 2019, 12:20 avatar
Pápeži v podstate majú pravdu, evolučná teória nedokáže protirečiť náboženstvu. Myslím si, že teológia sa musí ešte popasovať s nezmyselným dualizmom tela a duše a potom sa už nastolí harmónia vedy a viery. A bude to čoskoro


7.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2019, 12:55 avatar
Ja sa nebojím, evolúcia to prirodzene vyrieši, že ľudia prestanú veriť rôznym rozprávkam a začnú sa pýtať -kedy, ako, prečo a na dôkazy.......náboženstvo je duševná barlička pre niektorých čo nedokážu žiť bez silného vodcu, nič iné.......Náboženstvo ešte nič nevysvetlilo z existujúcej prírody, jej historie, jej premien a ani nedokáže nič predpovedať, je to iba barlička.....


10.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 4. 2019, 13:06 avatar
7. Nevyrieši

Náboženstvo je iba pre tých, ktorí nedokážu sami mať poznanie o veciach, ktorých je náboženstvo zobrazením


14.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2019, 13:17 avatar
Je to tiež možné ale ja som optimista vzhľadom k vývoju kde jasne vidieť pokles množstva veriacich.......Iste , veriaci sú rôzne kategórie - napr. niekto verí pre istotu, niekto preto že sa to dnes patrí, niekomu by sa bez viery zrútil svet a niekto verí iba sám pre seba.....Tú poslednú kategóriu uznávam z ľudského hladiska.... 


15.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 4. 2019, 13:19 avatar
14. Ak by boli tí, čo opúšťajú vieru, šťastní ako si ty, tak by to bolo všetko v poriadku.
Horšie by bolo, ak by im ani opustenie viery šťastie neprinieslo.


16.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2019, 13:22 avatar
To bude súvisieť s tým, že ľudské šťastie nesúvisí s vierou...... 


17.
označiť príspevok

-era- muž
   23. 4. 2019, 13:47 avatar
16. Ajajajajaaaaj U teba zjavne nie, ale vo všeobecnosti - to je úplne iná otázka.


18.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2019, 13:56 avatar
No daj o čom......ja si myslím že ľudské šťastie je o napĺňaní jeho predstáv o živote a o dosiahnutí nejakých cieľov . Viera to samozrejme môže byť ale nie je to nutná podmienka......vo všeobecnosti . 


8.
označiť príspevok

Krištof
   23. 4. 2019, 12:57 avatar
Pápež Benedikt XVI. ešte počas omše pri svojej inaugurácii roku 2005 uviedol: "Nie sme nijakým náhodným a bezvýznamným produktom evolúcie. Každý z nás je výsledkom Božej myšlienky. Každý z nás je chcený, každý z nás je milovaný, každý z nás je potrebný.“
Dualizmus: nebo, zem; prirodzené, nadprirodzené; telo (pozemské), duša (duchovná)... Asi sa to úplne vyrieši až na onom svete


9.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2019, 12:59 avatar
Pápeži už všeličo uviedli a nebola to pravda........ 


13.
označiť príspevok

Patrick91 muž
   23. 4. 2019, 13:16 avatar
východné náboženstvá takýto dualizmus nemajú a ak áno, tak vytvára jednotu. Podobný smerom by sa mala orientovať aj západná teológia. Telo a duša je to isté.


19.
označiť príspevok

Krištof
   23. 4. 2019, 14:03 avatar
No napr. vo východnom hinduizme je tiež duša odlišná od tela. Je tam kolobeh duše v rámci sansári a reinkarnácie, až kým sa nevymaní z tohto kolobehu, čo má byť mókša, koniec ďalších znovuzrodení, keď sa duša jednotlivca atman spojí s veľkou dušou vesmíru, brahmanom. Rozdiel je v tom, že kresťanstvo kladie väčší dôraz okrem duše aj na telo:
"997 Čo znamená „vstať z mŕtvych“? Pri smrti, teda pri oddelení duše od tela, telo človeka podlieha rozkladu, kým jeho duša ide v ústrety Bohu, i keď ešte očakáva, že sa spojí so svojím osláveným telom. Boh vo svojej všemohúcnosti definitívne dá nášmu telu neporušiteľný život, keď ho mocou Ježišovho zmŕtvychvstania spojí s našou dušou."
www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


11.
označiť príspevok

Krištof
   23. 4. 2019, 13:11 avatar
Keď sa hovorí, že "viera v Boha (teizmus) nemusí byť v rozpore s evolúciou (teistickou)", tak by sa malo dodať, že "ale môže byť". Lebo možno Boh netvoril evolučne, teda že by nechal živočíchy a rastliny (a iné "ríše stvorenia", napr. baktérie) vyvýjať sa z predošlých "foriem", (alebo že by to nechal na akési prírodné procesy), lež aktívne pri daných druhoch. Veď okrem toho, že Boh je podľa teizmus transcendentný (mimo stvorenia), je tiež imanentný, pôsobiaci v stvorení.

Evolučná teória (najmä v zmysle neodarvinizmu) je i podľa názvu predovšetkým teória, ktorá potrebuje na potvrdenie aj "praktické" dôkazy. Avšak keby túto teóriu (celkovo vedecké teórie) niekto definoval ako niečo vlastne overené a dokázané, potom nejde ani o teóriu (v tomto zmysle), lež skôr o hypotézu. Na jej podporu sa potom hľadajú dôkazy, napr. fosílne nálezy. Tie však môžu byť interpretované aj inak. Problém je v tom, že evolúcia mala začať a diať sa veľmi dávno v minulosti pomalým procesom, v priebehu mnohých generácií, pre človeka nepozorovateľne. Nikto z ľudí napr. nevidel, ako sa z plazov údajne vyvinuli vtáky (navyše plazy ďalej existovali a existujú popri vtákoch). Ak biologická evolúcia mala začať povedzme pred miliardou rokov a prebiehala mnohé milióny rokov, dnešní vedci ju predsa nemôžu zopakovať v laboratóriu (nemôže sa im v ňom znova postupne vyvinúť všetka fauna a flóra). Je to ako história, dejiny. Vedci (evolucionisti) nemôžu použiť ani časostroj, s ktorým by prešli cez "prehistóriu" a všetko zaznamenali na videokameru. To, že sa niektoré baktérie prispôsobujú - vytvárajú si rezistenciu na antibiotiká, tiež nie je dôkaz evolúcie ako takej. Druhy sa aj podľa kreacionistov môžu v čase mierne meniť, vznikajú nové plemená rovnakých druhov a pod.

Ak by som mal predpokladať, že Stvoriteľ pomocou nejakých vývojových (evolučných) mechanizmov vytvoril prirodzené organizmy, tak by to bolo skôr podla "teórie" (filozofie, hypotézy, "logiky" než podla "dôkazov". Napr. preto, že takpovediac podobné pochádza z podobného. Živočíchy pochádzajú z predošlých generácií živočíchov, ľudia pochádzajú fyzicky z biologických rodičov, nie z hliny, prachu, neživej prírody, hoci ich prirodzené telá obsahujú oné prvky. Takže je predpoklad, že aj prví ľudia pochádzali po biologickej stránke z predošlých živočíšnych foriem (duchovná stránka je iná otázka). Hoci toto sa dá riešiť aj ináč: napr. čo ak Kreátor najprv vytvoril nejakú beztvarú biologickú hmotu, možno na úrovni buniek, tkanív, a z nej potom konkrétne biologické formy (druhy) a ľudí? (Hoci, akým mechanizmom a časovo ju vytvoril - vyvinul alebo "skokovo", "aktívne" [náhle]? Druhá vec je, že to už by potom nešlo o hlinu či prach zeme, ako hovorí Biblia v úvode doslovne. To, čo sa tam doslovne píše, sa však niekedy vykladá inak. Niektoré časti toho úvodu Biblie ako už bolo uvedené, sa vykladajú niekedy obrazne: podstata rovnaká, forma iná.)

Alebo k otázke podobnosti, napr. ako to, že človek má geneticky bližšie k opici než k rybe, zástanca ID biológ Jonathan Wells (2005) odpovedal takto: "Vôbec nie je prekvapujúce, že ak máte 2 organizmy, ktoré sú si podobné anatomicky, že budú často podobné aj geneticky. Nie vždy. V niektorých organizmoch nachádzame výrazný nesúlad. Ale dokazuje to spoločného predka? Nie, dá sa to rovnako dobre zladiť s dopredu daným tvarom, ako aj so spoločným prapredkom. Predpokladaný dizajnér sa proste mohol rozhodnúť použiť rovnaký stavebný materiál na stvorenie rozličných organizmov práve tak, ako stavitelia používajú rovnaké stavebné materiály na stavbu mostov (nosníky, nity,..), ale nakoniec postavia dva úplne odlišné mosty. Dôležité je, že podobnosť sama osebe nedáva možnosť rozlíšiť medzi dizajnom a darvinizmom."

Kreacionisti by k tomu povedali asi toto: "Diela vychádzajúce z dielne jedného majstra (remeselníka alebo umelca) nesú na sebe jeho „rukopis“ – obsahujú niektoré spoločné znaky. To však vôbec neznamená, že napr. dielo A vzniklo z diela B, poprípade, že A i B mali nejakého spoločného predchodcu C. Všetky diela (A, B i C) napriek „podobnému rukopisu“ svojho majstra, sú jedinečné – vznikali samostatne a majú svoje vlastné poslanie (účel). Okrem toho kreacionisti vyčítajú evolucionistom, že pri zdôrazňovaní niektorých vonkajších (menej podstatných) podobnosti často zámerne ignorujú rozdielnosť v podstatnom. Napr. medzi šimpanzom a človekom je síce istá podobnosť v niektorých telesných znakoch, ale pritom je medzi nimi priepastný rozdiel, pokiaľ ide o to podstatné – o ich mozog (medzi vlastnosťami mozgu človeka a šimpanza je približne taká široká priepasť, aká je medzi šimpanzom a jednobunečným organizmom)." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Takto zas Dr. Wells spochybňuje materialisticky poňatú teóriu evolúcie človeka: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Je viac argumentov, ktorými je možné spochybniť neodarvinizmus. Napr. odpradávna a naďalej tu máme popri sebe baktérie, jednobunkovce, mnohobunkovce, ryby, článkonožce (hmyz, kraby...), obojživelníky, vtáky, plazy, cicavce atď. Existovali pred dávnymi časmi a existujú i teraz. Prečo sa tieto jednoduchšie formy nevyvinuli na zložitejšie formy, keď iné sa vraj vyvinuli (aby prežili)? Prečo jedny zostali na jednoduchom stupni a iné prešli na vyšší (komplexnejší)? Tie "primitívne" formy života, napr. jednobunkovce, ryby, hmyz si žijú dobre, sú dobre prispôsobené, nepotrebujú sa zjavne nijako vyvíjať, aby prežili. Vedec John Polkinghorne je toho názoru, že neodarvinizmus nedokáže vysvetliť, prečo vznikli mnohobunkové rastliny a zvieratá, keď sa zdá, že jednobunkové organizmy si poradia s prostredím celkom úspešne. bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Mnohé druhy, resp. organizmy im veľmi príbuzné a podobné, sa vyskytujú vo všetkých geologických vrstvách, napr. ježovky, žraloci, mihule a iné. Ide o "konzervatívnejšie skupiny živočíchov" vyskytujúce sa dlhú dobu, hoci druhovo sa od seba trochu líšia, ide teda o príbuzné druhy s malými rozdielmi. A to sú pomerne zložité organizmy, nie ako napr. sinice, ktoré naozaj mali pretrvať dlhú dobu. Niektoré "starobylé typy organizmov" sa zachovali takmer nezmenené do dnešných čias. Ide asi o podobné druhy tých, čo žili údajne pred desiatkami miliónov rokov. Napr. ryba Latimeria, suchozemský plaz hatéria, rastliny ako Gynkgo, Cykas, Magnólia a pod. "Živé fosílie" alebo žijúce skameneliny sú "organizmy", ktoré vznikli údajne pred miliónmi rokov a nevyhynuli, pričom počas evolúcie sa zmenili len málo alebo takmer vôbec. O niektorých druhoch sa pôvodne myslelo, že už dávno vyhynuli. Medzi živočíchmi k nim patria: tapíry, krokodíly, okapia pásavá, latiméria divná, hoacín chochlatý, hatérie, ramenonožce, lodienky, šváby, hrotnáče prezývané aj ako ostrochvosty, žralok Owstonov atď. Medzi rastlinami sú to napr. metasekvoja čínska, wollemia nobilis, ginko dvojlaločné, lagarostrobus franklini, cykasy atď.

Z toho vyplýva, že otázka, či má pravdu neodarvinizmus, teistický evolucionizmus, inteligentný dizajn alebo kreacionizmus je v skutočnosti z filozofického pohľadu otázna (napokon prečo by otázka nemohla byť otázna? ); dané "prístupy" sú si v určitom zmysle teoreticky takmer rovnocenné.

Btw nie všetci katolíci prijímajú evolučnú teóriu (ako sa bežne chápe), napr.: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


12.
označiť príspevok

majko1 muž
   23. 4. 2019, 13:14 avatar
Dlhé, nečítam, čítam vlastné jednoducho vyjadrené názory a maximálne krátke odkazy na ich podporu v rámci diskusie.
Súhlasí -era-


20.
označiť príspevok

Krištof
   23. 4. 2019, 20:10 avatar
Ten kardinál Christoph Schönborn v jednom rozhovore povedal:
"Kniha Genezis a prvá kapitola Genezis sú oslavou stvorenia a vyjadrujú základné presvedčenie, ktoré je pre nás neodvolateľné: totiž, že Boh naozaj všetko stvoril, a že v tomto stvorenstve je poriadok, ktorý spontánne uznávame. Keď zrazíte mačku, nepôjdete zato do väzenia, ale keď zrazíte človeka, ste vinný. Tým len hovoríme, že človek je viac než mačka, i keď aj mačka má svoju hodnotu a je úžasnou bytosťou. Po tretie, Genezis hovorí, že Boh si želal rôznorodosť. Po štvrté, Genezis tiež hovorí, že Boh nechal zo Zeme vyklíčiť rôzne druhy semenoplodných bilín. Teda aj Genezis vníma vznik druhov sprostredkovane cez zem a more. Nie je to nijaká prírodovedecká správa, ale je to niečo, čo teológovia vždy vedeli, teda že Boh koná prostredníctvom druhotných príčin. Z toho dôvodu je rozumný predpoklad, že to, čo vzniklo zo zeme, prírody, vzniklo na Boží príkaz. Celý proces je teda Bohom chcený a riadený."

Naznačujú tie druhotné príčiny nejakú formu či mieru evolúcie? Nie nevyhnutne, ale hodí sa mi to do tejto témy (na zamyslenie)


21.
označiť príspevok

Krištof
   24. 4. 2019, 18:20 avatar
Z dokumentov za pozretie stojí napr. tento film. Ako prírodopisný, len s tým, že namiesto evolučného poňatia sa tam prezentuje opačná "teória". Inak pekne spracovaný s sk dabingom, jednoduchý, znalý veci, logický. Príbeh života (pôvodne Life's Story): bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

(To isté na youtube som našiel napr. tu: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk )


22.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 4. 2019, 18:27 avatar
Treba ho preposlať do Vatikánu Krištof .

Vatikán oficiálne uznal Darwinovu teóriu
K dvestému výročiu narodenia biológa a oddaného kresťana prišiel arcibiskup Gianfranco Ravasi s vyhlásením, že evolučná teória neodporuje kresťanstvu.
www.cas.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Pápež František uznal evolúciu aj veľký tresk: Boh nie je kúzelník

Prirodzený vývoj a veľký tresk nie sú podľa Vatikánu v rozpore s myšlienkou stvorenia.
tech.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


23.
označiť príspevok

Krištof
   24. 4. 2019, 18:41 avatar
V skutočnosti je to inak. O tom píšem v tejto téme, viď napr. príspevok 1. Evolučná teória nie je oficiálnym učením Katolíckej cirkvi.

Pápež Benedikt XVI. počas omše pri svojej inaugurácii v roku 2005 povedal: "Nie sme nijakým náhodným a bezvýznamným produktom evolúcie. Každý z nás je výsledkom Božej myšlienky. Každý z nás je chcený, každý z nás je milovaný, každý z nás je potrebný.“ 

V roku 2005 rakúsky (viedenský) kardinál Christoph Schönborn publikoval v New York Times esej ("Hľadanie dizajnu v prírode" ) kritizujúcu neodarvinistov, ktorí "sa snažili vykresliť nášho nového pápeža Benedikta XVI. ako presvedčeného evolucionistu." Kardinál potvrdil "trvalé učenie Katolíckej cirkvi o skutočnosti Božieho plánu v prírode, ktorý ľudský intelekt môže jasne rozoznať." A zhrnul to takto: "Keď Katolícka cirkev čelí vedeckým tvrdeniam ako napríklad neodarvinizmu... ktoré boli vymyslené, aby ignorovali ohromujúce dôkazy týkajúce sa účelu a plánu, a nachádzajú sa v modernej vede, znova bude brániť ľudský rozum tým, že prehlasuje, že imanentný plán, tak zreteľne viditeľný v prírode, je skutočný." 
nyti.ms Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


24.
označiť príspevok

Krištof
   24. 4. 2019, 18:46 avatar
Inak povedané, pápeži, ktorí vyjadrili názor, že evolúcia (teda teistická, ktorú "naprogramoval" Boh) je možná vec, to nevyhlásili s danou autoritou ako súčasť učenia viery, teda nehovorili to "ex katedra", lež ako svoj súkromný názor. Ani v katechizme KC sa neučí, že by Boh stvoril svet či človeka pomocou evolúcie. Biologická evolúcia, evolučná teória nie je oficiálnou súčasťou učenia Katolíckej cirkvi, nie je súčasťou učenia, ktoré by záväzne vyhlásila či odsúhlasila Kongregácia pre náuku viery, Magistérium (Učiteľský úrad) alebo nejaký koncil. Ak sa teda k teistickej verzii evolúcie vyjadrovali pápeži ako k určitej možnosti, tak to nerobili "ex cathedra", čiže ako autority učenia viery. Vyjadrovali to skôr ako svoj nedokonalý názor: 
"Ex cathedra doslova znamená: z katedry, od stola, od oltára. Ak pápež hlása čosi ex cathedra (z katedry), hlása to ako institúcia - učiteľ Cirkvi, nie ako súkromná osoba, človek. Vtedy hlása nie svoje osobné názory, ale nejaké učenie viery.
Neomylnosť pápeža neznamená, že je neomylná pravda to, čo pápež prehlási počas audiencie, zahraničnej cesty, pri rozhovore s osobnosťami, či radovými veriacimi, alebo pri hocakej inej príležitosti. Pápež sa môže mýliť v otázkach politických a vo všetkých oblastiach ľudského poznania." 
bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


27.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 5. 2019, 23:04 avatar
24,....či je to povedané ec cathedra, alebo nie je jedno. Vieš my povedať či existuje zoznam výrokov ex cathedra? Nie, neexistuje! O tom som sa bavil s kňazom z Vatikánu. Teda, ak neexistuje , a nikto ti ho nedá, nepovie, tak tie reči o výrokoch ex cathedra , o "súkromnom názore" alebo inom sú irelevantné. Mám prípis na túto tému, ktorú som dostal od kňazov z Christnetu,a tam sa píše jasne o evolúcií. A dočítaš sa to všade. To, čo RKC predvádza je opäť alibizmus a nič viac.
Ak má niekto len elementárne znalosti z Písma, tak vie že ani teistická evolúcia sa nedá zosúladiť s Písmom, a ani s ateistickou evolúciou.
Viac na ..:"ebazničujúci kompromis-teistická evolúcia.".......milano.blog.pravda.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


28.
označiť príspevok

Krištof
   7. 5. 2019, 11:13 avatar
Miešaš jablká s hruškami. Mylíš si pojmy s dojmami. Máš v tom riadny guláš.
Je predsa podstatný rozdiel, či pápež niečo povie ako nedokonalý človek na jednej strane, alebo či niečo slávnostne vyhlási (ex cathedra) ako učiteľ Cirkvi (vedený Duchom Svätým), teda keď vyhlási dogmu (učenie viery) na druhej strane. Je snáď evolúcia dogmou Katolíckej cirkvi? Nie. Učí katechizmus KC, že Boh stvoril svet a ľudí evolúciou? Nie. Ak však niečo pápež povie ex cathedra, objaví sa to medzi dogmami a v katechizme.

Aj James B. Stenson hovorí, že v tomto smere "katolíkom zostáva široký priestor na osobný úsudok"
redemptoristi.kske.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Biblia síce hovorí, že niektoré veci uvádza obrazným spôsobom (Gal 4:24), ale nemusí ísť o túto vec


29.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   včera, 23:33 avatar
Krištof neviem čo sa tu snažíš si sám nahovárať............ Je jasné že katolícka cirkev už dávno upustila od stvorenia, kludne si otvor katolícky preklad a vo vysvetlivkách prvého verša Genezis sa hned dočítaš že v prípade opisu Genezis ide o symbolický obraz a nie o vedecký obraz sveta. Týmto teda katolícka cirkev jasne zavrháva stvorenie a priklána sa na stranu evolúcie.
Súhlasí F=G.m1.m2/r^2


30.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   včera, 23:45 avatar
Dokonca tunajší Patrick91 (ktorý robí kdesi farára RKC) povedal, že kniha Job je vymyslená, aha: row.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí tomas12345


31.
označiť príspevok

F=G.m1.m2/r^2 muž
   včera, 23:51 avatar
Volá sa Patrik Lenčéš, tu je jeho blog patriklences.blog.sme.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk a kanál ytb www.youtube.com Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


32.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   dnes, 00:21 avatar
To neviem, nezdá sa mi že by katolícka cirkev pochybovala o doslovnej pravdivosti knihy Job. Avšak o Genezis pochybuje, ale aj o celosvetovej potope, a tiež o tom či sa biblický praotcovia dožívali tak vysokého veku.


33.
označiť príspevok

Lemmy muž
   dnes, 00:24 avatar
To je tvoj názor, ktorý nemáš čím podložiť z oficiálnych katolíckych zdrojov.


34.
označiť príspevok

tomas12345 muž
   dnes, 00:32 avatar
Lemmy co nemám ako podložiť ? To že katolícka cirkev neuznáva Genezis, potopu, a vysoký vek biblických praotcov ? Vsak to sú už všeobecne známe veci - Ku Genezis som svoj zdroj už uviedol. Co sa biblickej potopy týka to som pozeral minule TV lUX Kde jeden cirkevný predstavení vysvetloval že Biblicku potopu nemozme brat doslovne. A co sa týka vysokého veku biblických praotcov o tom som tiež minule dačo zaregistroval i ked teraz si už nepamätám zdroj.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:47,  www.youtube.com/watch?v=3xxAhtkcoEQ
dnes, 01:07,  Pane boze maju kupene vsetky media nekupia si zo 2 ci 3 agenturi
dnes, 00:32,  Lemmy co nemám ako podložiť ? To že katolícka cirkev neuznáva Genezis, potopu, a vysoký...
dnes, 00:24,  To je tvoj názor, ktorý nemáš čím podložiť z oficiálnych katolíckych zdrojov.
dnes, 00:21,  To neviem, nezdá sa mi že by katolícka cirkev pochybovala o doslovnej pravdivosti knihy Job....
dnes, 00:18,  No veru azda aj 3 mesiace.
dnes, 00:16,  Krištof reagujem na tvoj príspevok ešte z júla v tejto diskusii...
dnes, 00:12,  (ako vidím, ten už má teraz dosť a nevládze ani reagovať) *19
dnes, 00:10,  Milanôčka by tam bolo dobré vykopnúť, nech si užije Ruskej vodky a Putina. :)
dnes, 00:10,  Samozrejme, že v Rusku sa manipuluje všetko, veď je to totalitná krajina s nálepkou...
dnes, 00:08,  Neskutočné!
dnes, 00:03,  Veď my by sme ho tu hneď spracovali. *38
dnes, 00:03,  No to problem je lebo ono polnohospodár za obilie nechce jadrovu hlavicu
dnes, 00:02,  podvýživu, nie diétu.
dnes, 00:01,  Vitaj tomas, ani ja som tu teba dlho nevidel. *19
dnes, 00:01,  akutského šamana Alexandra Gabyševa, ktorého vo štvrtok zadržali v Buriatsku, v piatok...
dnes, 00:01,  Možno si len diétu zle vysvetľuješ.
dnes, 00:00,  Neotvorí!!! Raz navštívil DF.sk, a zhrozil sa, aké bludy píšu ľudia na tzv. liberálnom...
včera, 23:59,  ľudia tam len trpia.
včera, 23:58,  Zlatý socík. Kedy už konečne Kim mieni ukončiť túto nezmyselnú hru a otvorí svoju zem...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Čo si nevysvetlil slovami, palicou nevyjasníš.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(149 294 bytes in 0,550 seconds)