Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Cieľom svetovej elity je deštrukcia ľudstva. Judášom sľubujú blahobytný život na dlhšej reťazi. Filozofia konzumu ničí medziľudské vzťahy. Pocit životnej pohody sa vytráca

28
reakcií
761
prečítaní
Tému 24. októbra 2017, 17:08 založil attis.

podobné témy:1.
označiť príspevok

attis
   24. 10. 2017, 17:08 avatar
Ľudstvo sa už stáročia točí v špirále zápasov Zla a Dobra. Sme nepoučiteľní, menia sa letopočty, kulisy i kostýmy, no my stále dookola hráme rovnakú hru na tom istom javisku a opakujeme tie isté chyby, ktoré postavám skrytým v zákulisí pomáhajú bohatnúť a silnieť. Naša naivita, hlúposť a nadutá tvrdohlavosť dáva svetovej elite do rúk politickú, ekonomickú, hospodársku, finančnú a mediálnu moc, ktorou sleduje jediný cieľ – duchovnú degeneráciu ľudstva a jeho následné absolútne zotročenie. Bloger johanides vidí spôsob, ako odvrátiť zvrátené plány (ne)vyvolených.
Bulvár vypĺňa voľný čas
Každý, kto sa vnímavejšie rozhliada okolo seba, nemôže nevidieť, ba musí mu to byť až nápadné, ako sa intenzívne a v masovom meradle cielene pracuje na deštrukcii osobnosti človeka a vzájomných medziľudských vzťahov. V prvom rade sú to médiá, ktoré programovo šíria povrchnosť, plytkosť, prázdne senzácie a nenáročnú, až primitívnu zábavu. Skrytým zámerom je vypĺňanie voľného času ľudí bezobsažnosťou a povrchnosťou, ktorá z nich formuje povrchné a plytké bytosti, takmer neschopné samostatnejšieho myslenia. Túto úlohu plnia televízia, predovšetkým komerčná, komerčné rádiá, bulvárne printové médiá a, samozrejme, internet.

Ďalším deštruktívnym činiteľom je propagovanie materialistického konzumného spôsobu života. Prijatie tohto modelu degraduje myslenie a uvažovanie ľudí iba na hmotu a veci s ňou súvisiace. Takže nakoniec, ak aj trochu myslia, všetko ich myslenie je úzko obmedzené hranicami hmotného a materiálneho sveta. Nič vyššieho, hodnotnejšieho a vznešenejšieho pre nich neexistuje. Duchovný rozmer bytia sa stáva ilúziou, niečím absolútne nereálnym a teda v konečnom dôsledku zbytočným.

S filozofiou konzumu úzko súvisí honba za peniazmi a ziskom. To so sebou nevyhnutne prináša určitý druh bezohľadnosti, ktorá deformuje a ničí vzťahy. Na mnohých pracoviskách preto vládne šikanovanie, šplhúnstvo, podliezanie, podrazy či udavačstvo, prostredníctvom ktorých sa jedni dostávajú k lepším pozíciám a peniazom než tí druhí. Sme maximálne pracovne vyťažení, žijeme v strese a ak aj máme viac peňazí a väčší blahobyt než v minulosti, pocit životnej pohody sa vytráca. Nemáme na seba čas a zanedbávame svoje deti, ktoré sa stávajú obeťami virtuálnej reality internetu, obeťami počítačových hier, alkoholu, drog, či mnohých iných nástrah.
Útoky na najnižšie pudy
Ďalšou významnou súčasťou deštrukcie je útok na morálnu integritu osobnosti. Ľudskosť v človeku ako taká je totiž neoddeliteľne spojená s princípmi mravnosti a morálky. Ak sa tieto kvality devalvujú, nevyhnutne dochádza k demontáži ľudskosti, pretože evolučný vývoj našej civilizácie je neoddeliteľne prepojený s rastúcou kultiváciou mravnosti a morálky. Ich narušovaním zostupujeme na nižšie priečky svojho evolučného vývoja a čoraz viacej podliehame tomu živočíšnemu v nás. Jedným z mnohých nástrojov deštrukcie mravných princípov je trebárs trend obnažovania ľudského tela a z neho vyplývajúci atak na najnižšie pudy. Niet snáď reklamy, filmu, alebo bulvárneho časopisu, kde by tým ľudia neboli ovplyvňovaní. A už ani nehovoriac o internete. Veľmi úzko s tým súvisí i preferovanie homosexuality ako normy, gender ideológia ľubovoľnej zameniteľnosti pohlaví, snaha o predčasnú sexualizáciu maloletých a podobne.

Ďalším z rozkladných činiteľov je preferovanie multikulturalizmu a úsilie o narušenie, ba až kompletné odstránenie národnej identity. V Nemecku je už napríklad hanbou byť Nemcom. Razí sa cesta európanstva, to jest ľudí bez národnej kultúry, národných tradícií a národnej histórie, ľudí bez minulosti a týmto pádom i bez budúcnosti. Cieľom sú občania, alebo lepšie povedané ovce, absolútne vykorenené zo všetkého národného a bez tejto najprirodzenejšej opory ľahko a čímkoľvek manipulovateľné, pričom každý zdravý prejav národnej hrdosti je považovaný za nacionalizmus.

Problém imigrácie, ktorý prežívame, je súčasťou celého procesu. Cielená imigrácia nie je totiž vôbec prejavom humanizmu, ako sa okázalo proklamuje. Ide o sociálno-inžiniersky pokus o deštrukciu európskeho obyvateľstva, ktorého intelektuálny a duchovný potenciál má byť rozvrátený miešaním s ľuďmi duchovne nižšieho vývojového stupňa. Zámerom je len a len deštrukcia. A tí, ktorí sú platení za to, aby hladko pokračovala, ale aj tí naivní a hlúpi, ktorí sú presvedčení, že sa tak deje z humanizmu, všetci títo okamžite obvinia z rasizmu, xenofóbie a neznášanlivosti každého, kto sa vo svojom zdravom vyciťovaní odvažuje stavať na odpor.
Neuveriteľne bohatí a mocní
Kto však za tým všetkým stojí?Do koho rúk sa zbiehajú všetky nitky? Ako je trebárs možné, že nemecká kancelárka pozýva do svojej krajiny státisíce imigrantov aj napriek tomu, že racionálnym Nemcom musí byť jasné, že ich to stojí milióny eur, títo ľudia sa nikdy kultúrne neprispôsobia a ani z hľadiska pracovného trhu nebudú vôbec prínosom? Ako je možné, že špičkoví nemeckí politici idú proti záujmom vlastného národa, ako i proti záujmom celej Európskej únie?

Možné je to preto, lebo zohľadňujú záujmy úplne iné a niekoho úplne iného. Záujmy elity, ktorým poprední svetoví lídri slúžia. Slúžia im tiež takmer všetky oficiálne médiá, ktoré sú ekonomicky v ich rukách. V duchu deštrukcie všetkého národného a morálneho pôsobia i mnohé mimovládne organizácie, ktoré tiež financujú. Ide o úzku svetovú elitu, ktorá je vlastníkom veľkých nadnárodných korporácií a bánk, prostredníctvom ktorých ovláda ekonomiku mnohých štátov sveta. Všetky nitky sa zbiehajú k zopár neuveriteľne bohatým a mocným, stojacim v pozadí.

Aké sú ich zámery? Pravda je bizarná až do takej miery, že jej mnohí ľudia nebudú ochotní uveriť. Prítomnosť a minulosť elity, to jest najmocnejších rodín sveta, je totiž spojená s temnými okultnými praktikami. A prostredníctvom nich, ako aj pomocou ekonomických pák usilujú o absolútnu svetovládu. Viď analógiu temného okultného pozadia Adolfa Hitlera a jeho svetovládnych zámerov.

Títo ľudia sústredili do svojich rúk takmer všetku pozemskú moc a cestou všeobecnej deštrukcie bezohľadne kráčajú za svojim cieľom. Okrem mnohých už spomenutých deštrukčných činiteľov vzniklo s ich výdatným pričinením i množstvo ozbrojených konfliktov, na ktorých sa potom neváhali obohacovať finančným a materiálnym podporovaním oboch proti sebe bojujúcich strán. Vojny im totiž vždy prinášali a stále prinášajú hneď niekoľko profitov. Materiálnu deštrukciu, fyzickú likvidáciu podľa ich názoru nadmerného počtu obyvateľstva a astronomické príjmy. Niečo tak zvrátené nemôže vskutku cielene praktizovať nikto iný ako ten, kto sa plne prepožičal Zlu a jeho službám.

Proti Zlu musí stáť Dobro
No a pravým účelom všetkých spomínaných i nespomínaných deštruktívnych činiteľov je zastaviť a trvalo brzdiť ľudstvo v jeho duchovnom vývoji. Trvalo ho držať v nízkych duchovných vibráciách a ustavične ich znižovať. Práve z tohto dôvodu je všade po svete zámerne šírený teror, vojny, strach, neistota, konflikty a krízy. Preto je ľudstvo zrážané na kolená pornografiou, drogami, mediálnymi lžami a mnohými inými spôsobmi, ktoré nás majú duchovne držať područí.

Áno, vo svete, všade okolo nás prebieha veľký boj temnoty zo svetlom. Na strane temnoty je takmer všetka svetská, politická, ekonomická, hospodárska, finančná a mediálna moc, ktorá sleduje jediný ciel – duchovnú degeneráciu ľudstva a jeho následné absolútne zotročenie. Obyvatelia zeme s implantovanými čipmi sa napokon stanú iba číslami bez vlastnej vôle a populačne budú postupne zredukovaní na počet vyhovujúci elite.

Na strane Svetla je jednak pochopenie pravdy o tom, čo sa vlastne v deje a čoho sme v tejto dobe účastní. Predovšetkým však sú to vysoké a vznešené hodnoty, o ktoré sa môžeme oprieť a prostredníctvom ktorých sa môžeme vzoprieť silám Temna, usilujúcim o našu duchovnú deštrukciu a následné fyzické zotročenie. Proti úbohej plytkosti a povrchnosti, ktorou sme dennodenne zámerne zahlcovaní, môžeme postaviť čistotu a ušľachtilosť. Čistú a ušľachtilú hudbu, literatúru, výtvarné umenie, dramatické umenie a v neposlednom rade čistotu a ušľachtilosť svojho vlastného vnútra.
Zdvihnime hlavy
Proti zámernému šíreniu a propagovaniu nemravnosti môžeme postaviť pevnú mravnosť a morálku, na ktoré budeme dbať už vo svojom myslení a cítení. Proti rozkladným úchylkám v podobe normalizácie homosexuality a gender ideológie môžeme postaviť zdravý sedliacky rozum, alebo lepšie povedané cítenie, prostredníctvom ktorého je možné bezpečne vnímať to, čo je prirodzené a teda správne.

Proti bezduchému konzumu a materializmu môžeme postaviť vysoké hodnoty ducha. Hodnoty cti, dobra a spravodlivosti. Hodnoty najprirodzenejšej ľudskej duchovnosti, ktorá vníma i existenciu niečoho omnoho vyššieho a vznešenejšieho než je iba to hmotné.

Proti zámerne vyvolávanej a podporovanej bezohľadnosti, opierajúcej sa o honbu za ziskom môžeme postaviť hrejivú ľudskosť, spolupatričnosť, ohľaduplnosť a úctu človeka k človeku. Proti multikultúrnej lži, ktorej účelom je duchovná i duševná degenerácia európskych národov, ako i vytváranie permanentných ohnísk konfliktov, prameniacich zo vzájomnej nekompatibility kultúr môžeme postaviť svoje vlastné národné, kultúrne a duchovné tradície, ktoré vykazujú omnoho vyššie hodnoty, než sme vôbec ochotní pripustiť.

Máme teda dve možnosti. Buď sa pridáme na stranu Temna so všetkou jeho súčasnou materiálnou, finančnou, politickou a mediálnou mocou. Odmenou za naše judášske služby nám bude príjemný a blahobytný život. Všetci podobní pragmatici a judáši by však mali vedieť, že Temno vo svojej absolútnej bezcharakternosti nakoniec odkopne aj väčšinu tých, ktorí mu verne slúžili po tom, keď už splnia svoju úlohu. Takto pochodí i mnohých naivných, užitočných hlupákov, pravdoláskarov a slniečkárov.

Alebo sa pridáme na stranu Svetla svojím osobným preferovaním vysokých, vznešených a ušľachtilých ľudských i duchovných hodnôt, prostredníctvom ktorých sa postavíme proti deštruktívnym silám Temna. Lebo tak, ako sa je schopné všetko temné na našej zemi spájať sa s obludnými silami Zla, smerujúcimi všetko do totálneho područia Temna, presne rovnako sa je schopné to dobré a svetlé na zemi spájať so silami Svetla a Dobra, ktorých zámerom je naopak všestranné povznesie ľudstva.

A práve spojenia ľudí s víťaznými silami Svetla a Dobra sa panicky hrozí Temno i svetová elita mu slúžiaca. V snahe zabrániť tomuto spojeniu, rovnajúcemu sa ich zániku, sa zo všetkých síl a všetkými možnými prostriedkami snažia ľudí duchovne degradovať. Snažia sa ich neustále duchovne, emocionálne, mentálne, psychicky i fyzicky zrážať, aby nemohli nikdy plne rozvinúť svoje cnosti a tým pádom nikdy uniknúť zo svojho otroctva a stať sa slobodnými.

Zdvihnime preto hlavy, ľudia, a svojím upriamením k Svetlu, Dobru a jeho hodnotám, strasme zo seba otrocké okovy, ktoré nám, lživo hovoriac o demokracii, ľudských právach, či multikulturalizme, zákerne zakladá Temno prostredníctvom utajovaných svetovládnych snáh bezcharakternej svetovej elity.


2.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 10. 2017, 17:13 avatar
A : Ďalším deštruktívnym činiteľom je propagovanie materialistického konzumného spôsobu života

Za to môžu kresťania, moslimovia, a vôbec, teisti. Je ich najviac na svete. Oni propagujú, ovládajú, ale ty nerobíš nič pre to, aby ich počet klesal, takže zomrieš s tým deštruktívnym činiteľom.


3.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 17:25 avatar
Každý si môže len za svoje,,,,, žiadny,,, kresťania,,, teisi,,,, tenisti či netenisti,,,, alebo futbalisti.,,,,, mal by si sa dobre poobzerať okolo seba,,,,


5.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 10. 2017, 17:34 avatar
Presne tak! Attis by sa mal poobzerať okolo seba, lebo evidentne píše nezmysly, keď tu je väčšina veriacich (teistov, nábožných).


7.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 17:37 avatar
Ten príspevok bol pre teba,,, neprekrucaj,,,,nehadz so seba na druhého,,,


8.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 10. 2017, 17:40 avatar
Ty si idiot, ako sa mňa môže týkať tupý Attisov názor? On trepe bludy, lebo o kresťanoch sa vyjadruje, ako keby boli materialisti. Má v tom hokej, a ty ho v tom zmätku ešte podporuješ.


11.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 17:43 avatar
Nie nepodporujem,,,, ale aj veriaci ľudia sú materialisti, ty V tom máš basketbal,,,, porozmýšľaj,,,


14.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 10. 2017, 17:45 avatar
Táraš nezmysly. Uvedom si, že úplne chybne sa Attis vyjadril.


16.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 17:48 avatar
A čo keď nie,,čo keď.potrebuje Z niečím pomôcť A ty mu to vykrucas


17.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 17:49 avatar
Nemôžem niekomu vnútit do mysle že.sa.zmylil,,, keď.ten dotyčný myslí tiež svojim rozumom,,,


18.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 17:50 avatar
To je ako by som povedal slepému že tráva je zelená


19.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 17:54 avatar
A možno sa budem mýliť ale asi viem čo attisa trápi,,,prišiel asi na niečo. Ale chce si to potvrdiť,,, attis ozvi sa,,, potom napíšem,,, čo sa.tí.asi zdá. Alebo nezdá


20.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 10. 2017, 17:58 avatar
Silvester Sawicki povedal:

Kresťanstvo, ako žije posledných sto, dvesto rokov, je veľmi materiálnym náboženstvom.

forum.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí attis


21.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 18:05 avatar
Ježiš povedal skôr prejde ťava uchom ihly, ako bohatý do kráľovstva božieho, no teraz sa Z toho dostaň,,, niekoľkým to trvalo až 20 rokov,,,


22.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 10. 2017, 18:07

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 18:13 avatar
Veru ťažko, Osvieteny,,,, ťažko počúvať slová pravdy ktoré povedal Ježiš


27.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 10. 2017, 18:23

Príspevok bol vymazaný administrátorom.28.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 21:13 avatar
Pozri. Na svoje bludy,,, čo sa týka duchovných veci radšej sa nevyjadrujem,,,, lebo u teba je to zbytočnosť,,,,len pekne rob svoju prácu buriča,tak ako to máš vo zvyku,,,,


23.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 10. 2017, 18:08 avatar
Ty si idiot, ktorý nie je schopný pochopiť, že Attis trebe bludy, ty nevidíš tiež rozdiel medzi materializmom a konzumizmom. Si rovnako hlúpy. Konzumizmus je kapitalistická ideológia, a tvoria ju najmä kresťania, lebo tých je naviac.
Súhlasí Osvietený


24.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 18:11 avatar
Inej cesty niet len cez Ježiša,,, čo je písané do je dané


26.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 18:15 avatar
Kukni na svoje bludy.,, niekedy, ,, humanista, stále si sa nenaučil,,brat ľudí ako ľudí,,,,,


4.
označiť príspevok

fajer
   24. 10. 2017, 17:28 avatar
konzumný spôsob života, ale s tých duchovných sprostosti , človek zomrie od hladu, jesť sa musí...
Súhlasí Osvietený


6.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 17:35 avatar
Heh,, , všetko sa to točí len okolo duchovnej sféry,,, telo je nástroj,,,, stroj,,,,Ak človek chce dá sa jesť aj duchovno,,, A zasiti lepšie ako svetské,,, bo konzumne ide do kanálu,,,a duchovné. Ostáva,,, niekedy svedčí proti človeku niekedy je svedkom,,,,


9.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 17:40 avatar
Fajer A lemmy otázocka na vás,,,, je telo čo je duch,, alebo je duch čo je telo?


10.
označiť príspevok

Lemmy muž
   24. 10. 2017, 17:42 avatar
Ja chápem ducha ako niečo komplexné, čo sa týka vedomia, myšlienok, mysle, pocitov.


12.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 17:44 avatar
A veríš tomu?


13.
označiť príspevok

Osvietený muž
   24. 10. 2017, 17:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

djjaro muž
   24. 10. 2017, 17:46 avatar
Pozri sa do svojej hlavy či mám pozrieť ja do tvojej? Povedz,,


29.
označiť príspevok

Scarlet666 žena
   25. 10. 2017, 00:28

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:36,  Potom sa pohneme o kúsok dopredu. *03*03
dnes, 01:35,  Prvý základ úspechu u teba je napísať celú vetu a nielen polovicu. *04
dnes, 01:34,  Neechcem lekciu aj tak sa vybíja mobil. .. *29
dnes, 01:32,  Ale budem, ja mám trpezlivosť, chceš lekciu ešte dnes, alebo to necháme na dnes večer ?
dnes, 01:27,  Se mnú asi nebudes mať rozumnú reč.
dnes, 01:25,  Že aké sú ženy. .. Mne je jedno, aký sú muži.
dnes, 01:21,  Budem síce za kokota, ale opýtam sa, čo mi má byť jedno ? *10*10*10
dnes, 01:20,  Nie som buzerant, preto hovorím o ženách, keby som bol elgébétéí, ale niesomsa, a už som...
dnes, 01:18,  Aj tak neviem, prečo Ti to nie je jedno, ked máš toľko rokov.
dnes, 01:18,  No, ty máš co hovoriť o ženách, prosím Ťa. ..
dnes, 01:16,  3. tak si zadaj Theo Hutchcraft - hurts - ohne dich .ale nemyslím ze je to tvoj žáner *21
dnes, 01:16,  Tepny sú dôležité, hlavne u samcov v penise, si vedela o tom, čím väčšie, tým dlhšie,...
dnes, 01:14,  T. skôr o koronárne tepny. *04
dnes, 01:13,  Prečo nikdy nepridáš aj link k tomu, myslíš si, že ti skočíme na tvoje kokotiny ? *03*03
dnes, 01:11,  Atlas mraků CZ - oficiální český HD trailer (2012)
dnes, 01:10,  Ja len konštatujem, nemusíš sa báť o moju aortu. *13*14*14
dnes, 01:09,  Ja už som ťa viac krát, čakaj návštevu.
dnes, 01:09,  No veď dobre. Nerozčuľuj sa. ..,
dnes, 01:09,  už som ťa nahlásil
dnes, 01:07,  On chcel niečo do 14,88 evri !!!
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Kuj železo, pokiaľ je ešte horúce.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(102 943 bytes in 0,546 seconds)