Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Chronologický výpočet "2 príchodu Krista",......zrodenia Božieho kráľovstva!

40
reakcií
1477
prečítaní
Tému 30. novembra 2015, 00:43 založil Shagara.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 11. 2015, 00:43 avatar
Prečo Jehovovi svedkovia hovoria, že Božie Kráľovstvo bolo zriadené v roku 1914? Tento čas predvídali a spájali s "koncom sveta". A na tento dátum poukazujú isté biblické proroctvá a iné činitele!
/Poznámka-Chronologický výpočet 1 príchodu Krista,mesiáša som už uviedol na inej stránke,...: Konce vekov ! /systémov vecí,sveta/,dodatok príspevku 43,..... a nachádza sa i v protestantských a katolíckych prakladoch,...v poznámkach pod čiarou/
Samozrejme,...v danom čase ešte nepochopili,že to nebude znamenať aj koniec zlých/armagedon/,......a až neskôr na príklade z 1 storočia pochopili/atd/,že tento zrod Božieho kráľovstva a ukončenia "časov pohanov",.....musí viesť najprv k celosvetovému varovaniu,oznamovaniu posolstva o Božom kráľovstve,...a že až potom príde koniec. Matúš 24:14,Amos 3:7./čítaj/
A ako som už spomenul,........tak ako to bolo aj v 1 storočí/ked bol príchod mesiáša známy,prostredníctvom chronologického výpočtu a spĺňaných znamení,proroctiev/,........koniec,zničenie Jeruzalemu ,presný čas,rok,deň....... nikto nevedel. To prišlo v roku 70 n.l!
A to platí aj na dnes.......ak vieme,že Kristus sa ujal kraľovania,že skončili "časy pohanov"/a nastali posledné dni/,....tak kedy Boh zasiahne v armagedonskej bitke,je iba vecou Boha. Ale fakty a splnené proroctvá,znamenia poukazujú,....že sme v záverečnej časti posledných dní. A preto je nanajvýš dôležité skúmať svoj postoj k pravde,Bohu a vyjsť z "Veľkého Babylónu"/konglomerátu falošných náboženstiev! /Zjav.18 kap./
Začnime postupne rozoberať dátum z roku 1914................................:
K tomuto roku vedú dva rady dokladov: 1. Biblická chronológia a 2. udalosti od roku 1914, ktorými sa spĺňajú proroctvá. Tu budeme uvažovať o chronológii. Spĺňanie proroctiev je iný okruh dôkazov! Tomu sa teraz nebudem venovať.

Prečítaj Daniela 4:1–17. ...................Verše 20–37 ukazujú, že toto proroctvo sa splnilo na Nabuchodonozorovi. Ale má i väčšie splnenie. Ako to vieme? Verše 3 a 17 ukazujú, že sen, ktorý dal Boh kráľovi Nabuchodonozorovi, sa týka Božieho Kráľovstva a Božieho sľubu, že ho dá „tomu, komu chce, a dosadzuje nad ním dokonca -najponíženejšieho z ľudstva“. Celá Biblia ukazuje, že Jehovovým predsavzatím je, aby jeho Syn, Ježiš Kristus, vládol ako Jeho zástupca nad ľudstvom. (Žalm 2:1–8; Dan. 7:13, 14; 1. Kor. 15:23–25; Zjav. 11:15; 12:10) Biblický opis Ježiša ukazuje, že bol naozaj „najpokornejší z ľudstva“. (Fil. 2:7, 8; Mat. 11:28–30) Prorocký sen teda poukazuje na čas, keď Jehova dá vládu nad ľudstvom svojmu Synovi.

Čo sa malo diať medzitým? Vláda nad ľudstvom, ktorú predstavoval strom a jeho peň, mala mať „zvieracie srdce“. (Dan. 4:16) Dejiny ľudstva mali ovládať vlády, ktoré odzrkadľovali vlastnosti divých zvierat. V dnešnej dobe je orol obyčajne používaný ako symbol Spojených štátov, lev Británie a drak Číny. Aj Biblia používa divé zvieratá ako symboly svetových vlád i celosvetového systému ľudskej vlády pod vplyvom Satana. (Dan. 7:2–8, 17, 23; 8:20–22; Zjav. 13:1, 2) Ježiš, poukazujúc na záver systému vecí, vo svojom proroctve ukázal, že Jeruzalem budú „šliapať národy, kým sa nenaplnia ustanovené časy národov“. (Luk. 21:24) „Jeruzalem“......... predstavoval Božie Kráľovstvo, pretože o jeho kráľoch bolo povedané, že sedia na „tróne Jehovovho kraľovania“. (1. Par. 28:4, 5; Mat. 5:34, 35) Teda pohanské vlády symbolizované divými zvieratami mali ‚šliapať‘ po práve Božieho Kráľovstva,............. riadiť ľudské záležitosti a mali vládnuť pod Satanovou nadvládou. — Porovnaj Lukáša 4:5, 6.

Ako dlho bude týmto vládam dovolené takto vládnuť, kým Jehova dá Kráľovstvo Ježišovi Kristovi? Daniel 4:16 hovorí, že „sedem časov“ . Biblia ukazuje, že v počítaní prorockého času sa deň počíta ako rok.........v daných textoch to môžme vidieť! (Ezech. 4:6; 4. Mojž. 14:34) Koľko „dní“ to teda je? Zjavenie 11:2, 3 jasne uvádza, ...........že 42 mesiacov (3 1/2 roka) sa v tomto proroctve počíta ako 1260 dní. Sedem rokov je dvojnásobok, teda 2520 dní. Keď uplatníme pravidlo „deň za rok“, vláda bude trvať 2520 rokov.

Kedy sa začalo počítať „sedem časov“? Po tom, čo bol Cedekijah, posledný kráľ v predobraznom Božom Kráľovstve, Babylončanmi zosadený z trónu v Jeruzaleme. (Ezech. 21:25–27) Napokon začiatkom októbra 607 pred n. l. sa stratila posledná stopa židovskej zvrchovanosti. V tom čase bol židovský panovník, Gedaljah, ktorého ustanovili Babylončania, zavraždený a zostávajúci Židia ušli do Egypta. (Jeremiáš, kapitoly 40–43) Spoľahlivá biblická chronológia naznačuje, že sa to odohralo 70 rokov pred rokom 537 pred n. l., rokom, keď sa Židia vrátili zo zajatia; to znamená začiatkom októbra roku 607 pred n. l. Jer. 29:10; Dan. 9:2;

Ako sa teda vypočíta čas do roku 1914? Ak počítame 2520 rokov od začiatku októbra 607 pred n. l., dostaneme sa na začiatok októbra 1914 n. l., ako ukazuje tabuľka.

VÝPOČET „SIEDMICH ČASOV“

„Sedem časov“ = 7 X 360 = 2520 rokov

Biblický „čas“ alebo rok = 12 X 30 dní = 360. (Zjav. 11:2, 3; 12:6, 14)

V spĺňaní „siedmich časov“ sa každý deň rovná jednému roku. (Ezech. 4:6; 4. Mojž. 14:34)

Od začiatku októbra do 31. decembra 607 pred n. l. = 1/4 roka

Od 1. januára 606 pred n. l. do 31. decembra 1 pred n. l.= 606 rokov

Od 1. januára 1 n. l. do 31. decembra 1913 = 1913 rokov

Od 1. januára 1914 do začiatku októbra 1914 = 3/4 roka

Spolu: 2520 rokov

Čo sa v tom čase stalo? Jehova zveril vládu nad ľudstvom svojmu Synovi, Ježišovi Kristovi, oslávenému v nebesiach. — Dan. 7:13, 14.

Prečo je potom na zemi stále toľko skazenosti? Po tom, ako bol Kristus dosadený na trón, Satan a jeho démoni boli zvrhnutí z neba na zem. (Zjav. 12:12) Kristus ako Kráľ nezničil okamžite všetkých, ktorí odmietli uznať Jehovovu zvrchovanosť a jeho ako Mesiáša. Namiesto toho sa malo, ako predpovedal, čo som už spomenul......konať celosvetové kazateľské dielo. (Mat. 24:14) To vedie k deleniu ľudí zo všetkých národov; tí, ktorí sa dokážu ako spravodliví, dostanú večný život a zlí budú vydaní na večné odrezanie v smrti. (Mat. 25:31–46) Medzitým nastanú veľmi ťažké podmienky predpovedané na „posledné dni“. /to je ten druhý okruh dôkazov/ ..............A tieto udalosti sú jasne viditeľné od roku 1914. Všetky veci, ktoré Ježiš predpovedal, sa stanú, vrátane „veľkého súženia“, v ktorom sa skončí prítomný zlý svet. — Mat. 24:21, 22, 34.
Zjavenie 12:12 ............po vykreslení udalostí, ktoré budú nasledovať po zriadení Kráľovstva v rukách Ježiša Krista v roku 1914, dodáva:............ „Preto sa radujte, nebesia a vy, ktorí v nich bývate! Beda zemi a moru, lebo k vám zostúpil Diabol, majúc veľký hnev, vediac, že má krátky čas.“


2.
označiť príspevok

fajer
   30. 11. 2015, 04:55 avatar
no ta kedy to má prísť ten Ježiš, s celého článku som sa dátum nedozvedel....


11.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 11. 2015, 21:28 avatar
Fajer,....spomenul som v danej téme,že práve tento deň,hodinu nevieme!
Mar. 13:32, : „O tom dni a o tej hodine nevie nikto, ani anjeli v nebi ani Syn, iba Otec.“
Ale s istotou môžme vedieť ,že žijeme v "posledných dňoch"!
Apoštol Pavol nabáda kresťanov k istému konaniu a potom dodáva....:" keď vidíte, že sa blíži ten deň.“ (Hebr. 10:24, 25)
Teda,....kresťana podľa spĺňaných znamení,proroctiev a daného výpočtu vedia/vidia/ ,že žijú v záverečnej fáze tohto sveta!


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 11. 2015, 22:06 avatar
Fajer...už prišiel ....a teraz "podmaňuje uprostred nepriateľov"/zvestovateľská kampaň JS,ktorú riadi Kristus!/.....no a dátum zničenia /zásahu Boha/ príde následne,ked bude zvestovateľská činnosť JS vykonaná v takom rozsahu,že Boh ju ukončí a zasiahne! Mnohé štatistiky a iné činitele poukazujú,že ten "deň" je veľmi blízko! A to z viacerých dôvodov!


3.
označiť príspevok

fajer
   30. 11. 2015, 05:00 avatar
Prečo Jehovovi svedkovia hovoria, že Božie Kráľovstvo bolo zriadené v roku 1914? Tento čas predvídali a spájali s "koncom sveta.
Kde urobili chybu vo výpočte, že to vtedy nevyšlo....


17.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 11. 2015, 22:02 avatar
Fajer......JS/v tom čase-Bádatelia Biblie/....ešte nechápali všetky súvislosti Kristovho príchodu. A tak si mysleli že "koniec časov pohanov"/1914/,...ked malo byť zriadené Božie kráľovstvo v nebesiach,.........bude aj časom konca. Až neskôr si uvedomili,na základe skúmania Biblie ,že Boh ich poveril najprv vydať celosvetové varovanie/čo je zároveň aj zjednocovanie Božieho ľudu/,....pretože ku JS sa každý rok pripojí zo všetkých národov" asi 250 000 až 300 000 ľudí! A tí budú tvoriť jadro novej,očistenej zemi,...nového sveta. Amos 3:7 hovorí....."„Zvrchovaný Pán Jehova neurobí nič, pokiaľ nezjaví svoju dôvernú vec svojim sluhom prorokom.“....a Matúš /a iní/ poukazujú,že...."„Toto dobré posolstvo o kráľovstve sa bude zvestovať po celej obývanej zemi na svedectvo všetkým národom; a potom príde koniec.“
To dnes s absolútnou istotou po celom svete/od Aljašky po Gronsko,..od severného pólu až po južný/ vykonávajú iba JS!....www.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk........www.jw.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


4.
označiť príspevok

fajer
   30. 11. 2015, 05:02 avatar
Spĺňanie proroctiev je iný okruh dôkazov! Tomu sa teraz nebudem venovať.
Ale to je dosť podstatné tie dôkazy, ináč je to celé len blud.....


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 11. 2015, 21:47 avatar
Fajer....OK,....preto tiež založím na to tému! Čo som aj pôvodne chcel! Naozaj potom môžme pochopiť,že dnes sa spĺňajú všetky biblické proroctvá a znamenia!


5.
označiť príspevok

asmodei muž
   30. 11. 2015, 06:31 avatar
Jehovisti predpovedali uz tusim 6 ci 7 koncov sveta. Je zaujimave, ze teraz uz ziaden presny datum nespominaju, poslusne sa zaradili do zastupu cirkvi a siekt, ktore si nechcu spravit dalsiu hanbu a dovod na vysmech a spominalu len slovo "coskoro".


15.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 11. 2015, 21:45 avatar
Asmodei.....ako som spomenul,....dátumy JS stále platia,len sa nesplnili tak ako na počiatku predpokladali!
Aj prvotní kresťania verili,že ešte v ich čase Boh zasiahne!....a obnoví "kráľovstvo Izraela"!
A JS si svojou činnosťou,správaním nevyslúžili posmech,...ale úctu mnohých. Samozrejme,....aj posmievači musia byť,...aby sa naplnilo Písmo!
Napriek naliehavosti situácie sa väčšina obyvateľov zeme o blížiaci sa „Jehovov deň“ nezaujíma. Posmievajú sa ľuďom, ktorí ich varujú pred jeho bezprostredným príchodom. Pravých kresťanov to ale Asmodei neprekvapuje. Pamätajú na upozornenie, ktoré zaznamenal apoštol Peter:........ „Viete, že v posledných dňoch prídu posmievači s posmechom a budú postupovať podľa vlastných žiadostí a hovoriť: ‚Kde je tá jeho sľúbená prítomnosť?/koniec/ Veď odo dňa, keď zosnuli naši predkovia, všetko pokračuje presne tak ako od začiatku stvorenia.‘“ — 2. Petra 3:3, 4.


27.
označiť príspevok

asmodei muž
   2. 12. 2015, 15:52 avatar
(15.) Uz viac nez 2000 rokov sa smejeme, nie je akykolvek dovod domnievat sa, ze sa nebudeme aj dalsich 2000.

Mudro tvariace sa "self-fullfilling" proroctva ma neohuria.


6.
označiť príspevok

bystrik muž
   30. 11. 2015, 06:53 avatar
Tak pre vás tupci, rozumári, neschopní niečo pochopiť, tak ako aj pre všetky sekty, cirkvi a podobné spoločenstvá:

34Veru vám hovorím: Nepominie sa toto pokolenie, dokiaľ sa všetko toto nestane. 35Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nikdy nepominú. 36No o tom dni a o hodine nevie nikto, ani nebeskí anjeli, ani Syn, ALE JEDINE OTEC!!!. 37Lebo ako bolo za dní Nóacha, tak bude pri príchode Syna človeka; 38ako totiž v dňoch pred potopou jedli a pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, keď Nóach vošiel do korábu, 39a nič nespozorovali, až prišla potopa a zmietla všetkých: tak bude aj pri príchode Syna človeka. 40Vtedy dvaja budú na poli, jeden bude vzatý, druhý ostane; 41dve budú mlieť na mlyne, jedna bude vzatá, druhá ostane. 42Preto bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. 43Uvedomte si: keby hospodár vedel, o ktorej nočnej stráži príde zlodej, bdel by a nedal by sa mu vlámať do domu. 44Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej sa nenazdáte!

Jedine Otec, teda Boh, ale jasné sa píše, že čo tomu bude predchádzať, aké udalosti, či na zemi alebo na nebi, a toho si treba všímať, lebo to ľudom napovie, že sa to už blíži...Veľká očista Zeme! A deje sa to...A to že tupci to nevedia pochopiť, rozlíšiť, rozpoznať? Veď to je už len ich problém,.. ich biede, že to nedokážu rozpoznať...
Súhlasí Mierotvorca


10.
označiť príspevok

milky945 muž
   30. 11. 2015, 19:43 avatar
Bystrík, to komu adresuješ svoje slová? Kto konkrétne v 6 sú tupci?

1. Je tupec ten, kto sa o tieto otázky / (otázky druhého príchodu Krista) vôbec nezaujíma? Dosť o tom pochybujem. Nájdeš takých mnohých aj medzi tzv. kresťanmi. Samotná cirkev, či už kňazi alebo pastori v danej cirkvi, ich nevedie k tomu, aby sa zaujímali.
alebo
2. Je tupec ten, kto sa o tieto otázky zaujíma, kto študuje danú problematiku? Určite nie.

Tak potom kto je tupec?


22.
označiť príspevok

bystrik muž
   1. 12. 2015, 08:07 avatar
Každý kto prehliada to podstatné, kto nevidí, čo je podstatné, kto nechápe to podstatné, kto to podstatné popiera!


7.
označiť príspevok

dorota
   30. 11. 2015, 09:04 avatar
ja mam vypocet ze najblizsi konec sveta alebo prichod mesiasa, to je fuk, vyberte si...bude az 2033 lebo to je vyrocie ukrizovanie krista . nieco s aproste musi stat.  


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 11. 2015, 21:38 avatar
Dorota....ano,stane sa! Otázka stojí,....kde budem ja stáť? Na strane Boha,...alebo proti nemu?
Ježiš povedal: „Kto nie je na mojej strane, je proti mne [teda je antikrist], a kto so mnou nezhromažďuje, rozptyľuje.“
"Zhromaždovať",....znamená varovať ľudí a oznamovať jeho posolstvo,evanjelium o Božom kráľovstve,...jedinom lieku pre choré ľudstvo!


8.
označiť príspevok

elemír muž
   30. 11. 2015, 14:53 avatar
sahagra, prečo používaš pre výpočet pozemský rok 360 NIE 365dní.
V apokalypse je predsa ešte aj iné číslo, 1260 dní a keď beriem teda časy, čas a pol času to sa rovná1260 + 2x1260 a+1260/2 to je 1260*3+1260/2 = 4410 dní čo je deleno 365 = 12,082 roka a to je presne 12 rokov a 30 dní.
je tam ešte číslo šelmy a tiež aj číslo človeka 666.
Teraz , keď už som vo švungu vypočítania konca sveta, by som mohol vypočítať aj ja nový koniec sveta to by bolo asi tak, že k roku 12.12.2012 pripočítam 12 rokov a 30 dní a máme nový koniec sveta ako vyšitý: a je to rok 11. januar 2025, teda 11.1.2025 tiež magické číslo dátumu.


12.
označiť príspevok

Shagara muž
   30. 11. 2015, 21:36 avatar
Elemír......biblický rok je niečo iné,ako súčasný rok. Ale aj to udáva Písmo! Dalej,....dané obdobia/1260 dní/ tiež popisujú isté časy,ktoré boli smerodatné pre tých ,čo si vyvolil Boh v tomto čase konca Boh,...aby niesli jeho meno a oznamovali dobré posolstvo o Božom kráľovstve!
A číslo šelmy som tiež už rozoberal! A má ho každý na čele a ramene,...kto podporuje súčasný politický systém sveta/chodí voliť,...atd/.
A ako som už spomenul......zničenie bezbožných,zásah Boha v armagedone,presný deň nepoznáme! Ale jedno je isté,...že ten deň je na spadnutie. Ak by Boh totiž nechal ešte nejaké to desaťročie plynúť tento svet,...tak by sa ľudstvo zničilo,.....respektíve,by sa značne narušil chod tejto planéty. Už aj preto Boh musí zasiahnuť. A poukazujú na blízkosť tohto dňa aj mnohé iné činitele,a proroctvá.


9.
označiť príspevok

dorota
   30. 11. 2015, 17:08 avatar
co pijete v tejto teme?
Súhlasí Vespertine


13.
označiť príspevok

Vespertine žena
   30. 11. 2015, 21:38 avatar
Asi ayahuascu.


19.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 12. 2015, 01:10 avatar
Srvátku,...a teraz neklamem!


20.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 12. 2015, 01:18 avatar
Krv Ježiša Krista.


21.
označiť príspevok

elemír muž
   1. 12. 2015, 08:04 avatar
sahagara 12
V tomto je múdrosť: kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy, je to číslo človeka a jeho číslo je 666.
To som doslovne opísal z apokalypsy. Teda číslo 666 je číslo človeka a ježiš sa sám nazýva častokrát ako syn človeka. Teda z textu vyplýva, že to je číslo spoločné pre Ježiša a človeka, ja tam nevidím nič iné, pokial nie som slepý.
lebo takto: Zemská šelma sa najviac podobá socializmu. Na verejnom životze a vo funkciach sa mohli zúčastňovať iba ľudia, kltorí mali znak šelmy na čele, teda na čiapke, na ruke, ak podpídsali do strany. Odznak na čiapke mali policajti, vojaci, proste všetci uniformovaní ľudia, ešte aj vrátnici v továrňach, šoféri autobusov, teda boli jasne vyznačení pred tými, čo tento znak nemali. A ak nie presne socializmus, tak každá diktatúra, ktorá používala uniformitu, dokonca aj cisárstva to mali.
Tu sa jedná o rozdelenie a rozkol medzi ľuďmi, rozdeliť ich bez ohľadu na to či sú bohatía chudobní, slobodní a otroci, rozdeliť na tých, čo sú s tými čo vládnu a s tými, čo sú propti vládenucej triede.
Lenže čo by to mal byť za rozum, čo by prišiel na to, ako spočítať číslo človeka, nie šelmy, človeka !!!! 666.
Toto číslo by malo vyjadrovať základné vlastnosti človeka a Ježiš krista ? Jaký rozum a kedy prišiel na to, že to je číslo satana ????
Boh stvoril tento svet za šesť dní a človeka na šiesty deň. teraz neviem, či to sú dve šestky, alebo jedna.
ďalej: Šieste prikázanie - nezosmylníš.
Čo by sa tam ešte hodilo ?


23.
označiť príspevok

milky945 muž
   1. 12. 2015, 12:13 avatar
Elemir neviem, čo tu splietaš s číslom 666, hlavne ten koniec som nepochopil.

Číslo 666 je číslo človeka, lebo človek bol stvorený za 6 dní, šiesteho dňa. To číslo vystihuje správanie / potenciál / charakter človeka. Ale Ježiš Kristus bol stvorený dávno pred tým, nie ako človek ale ako boží syn. Jeho číslo by mohlo byť 777, lebo 7 je číslo plnosti / dokonalosti / naplnenia. Naopak číslo 6 je číslo nedokonalosti.


30.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 12. 2015, 09:07 avatar
23,.....číslo 6 v Biblii poukazuje na niečo zlé,nedokonalé,pokrivené,čo nedosahuje Božiu slávu./7 je opak/....ako správne poznamenávaš! Teda,číslo 6 nemá súvis so stvorením/Adam bol na počiatku dokonalý,bezchybný/,....ale hlavne so správaním,ktoré odporuje Bohu!
A tri šestky za sebou len zdôrazňujú intenzitu tejto nedokonalosti,pokrivenosti! A sú symbolom ľudského,politického prvku,....ktorý je v Písme jasne identifikovateľný! A teda,....ak je to "číslo človeka",....nemôže to byť číslo satana,.....lebo ten nie je človek,ale duchovný tvor!


24.
označiť príspevok

milky945 muž
   1. 12. 2015, 23:11 avatar
Shagara, dovolím si nesúhlasiť s rokom 1914. Priznám sa, že v tejto oblasti mám slabé vedomosti, no mám aj tieto dôvody nesúhlasiť s daným rokom:

1. Po roku 1914 sa svet nijak výrazne nezmenil. Píšeš, že Jehova v tom roku zveril vládu nad ľudstvom svojmu Synovi, Ježišovi Kristovi. Ako sa to prejavilo? Podľa Dan. 7:14, ktoré si uviedol, mu budú slúžiť všetky národy a ľudia a jazyky. Stalo sa tak? NIE. Práve opak sa deje.

2. Mat. 24:14 hovorí, že toto evanjelium sa bude hlásať po celom svete, všetkým národom a vtedy príde koniec. Ja sa pýtam. Nastala po roku 1914 zmena v kvantite alebo v kvalite hlásania evanjelia, ktorá by mala celosvetový dopad? Povedal by som, že to nastalo až po rozšírení internetu, ďaleko po roku 1914. Aj Daniel 12,4 píše, že sa rozmnoží vedomosť. Práve vďaka internetu tu máme vedomosť a hlavne dostupnosť, aká tu nikdy nebola.

Toto je dosť ťažká téma a myslím, že si si nabral veľké sústo.


29.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 12. 2015, 09:00 avatar
Milky....1,História nadovšetko tvrdí,že svet po roku 1914 sa radikálne zmenil./môžem citovať viac historických kníh/
2,Začiatok Božej vlády definuje Biblia ako "podmaňovanie uprostred svojich nepriateľov",....teda/zhromaždovanie,zvestovanie/ sa má diať v čase tohto systé=mu vecí,sveta. Teda,nie hned mala nastať radikálne zmena k lepšiemu/to proroctvá nehovoria,...hovoria presný opak/.
3,Jehovoví svedkovia dnes kvantitatívne a i v kvalite šíria také posolstvo,že už pred viacerími desaťročiami povedal istý učenec/napísal/ ......Profesor Charles S. Braden v knihe These Also Believe (Aj títo veria) toto: ......„Jehovovi svedkovia svojím svedectvom doslova pokryli zem... Ani jedna náboženská skupina na svete neprejavuje viac horlivosti a vytrvalosti v snahe šíriť dobré posolstvo o Kráľovstve ako Jehovovi svedkovia.“
A dnes toto vyjadrenie platí desaťnásobne. Asi nepoznáš činnosť JS a ich celosvetové vzdelávacie dielo! Bez nadsázky,.....8 miliónom JS sa nemôže vyrovnať v téjto oblasti ani 2 miliardová komunita iných "kresťanov"!
A keby si ešte poznal aj danú "kvalitu" ,tak by si vedel omnoho viac! A to tvrdia pozorovatelia našej činnosti,....častokrát naši odporcovia!
Vždy píšem to,.....čomu rozumiem, a o čom som si istý! Teda,....."žiadne veľké sústo"!
A ešte jeden text......"„Ďakujeme ti, Bože Jehova, Všemohúci, ktorý si a ktorý si bol, lebo si sa ujal svojej veľkej moci a začal si vládnuť ako kráľ. 18 Ale národy sa rozhnevali a prišiel tvoj hnev a ustanovený čas, aby boli súdení mŕtvi a aby bola daná odmena tvojim otrokom, prorokom a svätým a tým, ktorí sa boja tvojho mena, malým aj veľkým, a aby bola privedená skaza na tých, ktorí kazia zem.“....tu sa spomína zrod kráľovstva,....koniec "ustanovených časov",....a "hnev národov"/1 svetová vojna/,.....a meno Boha/Jehovu/ ,ktoré zviditeľňujú Jehovoví svedkovia!


31.
označiť príspevok

milky945 muž
   3. 12. 2015, 17:10 avatar
Čítal som teraz, reagujem teraz po pamäti

3. Ja poznám vašu kvalitu a je lepšia ako majú letničiari, ale oni vás prekonávajú v kvantite. Je ich viac ako vás a ich sila ešte rastie. Niet je sa čomu čudovať. Na rozdiel od vás nemajú jednotné direktívne riadenie, ale sú ako p2p sieť, každý pôsobí nezávisle na svojom piesočku / lokálne. Takže darmo je vaša kvalita lepšia, keď v kvantite zaostávate.

1. Áno svet sa radikálne zmenil, ale je tento svet lepší ako svet pred rokom 1914? Po roku 1914 sa konečne dostalo k moci posledné náboženstvo a tým je veda. Výsledkom je istý pokrok, ale aj väčšie výzvy v otázkach udržania stability a mieru na zemi.
Pokrok spôsobil, že máme väčší potenciál zničiť zem ekonomickým alebo vojenským spôsobom. Môžme buď vydrancovať zem v záujme zisku jednotlivcov, ktorým ide len o seba. Alebo môžme zničiť zem atómovými zbraňami v záujme štátov.
Pokrok v poľnohospodárstve a automatizácii umožnil veľko-výrobu a zrejme lacnejšie potraviny, čo by nebolo zlé, keby to bolo v rukách štátu, ktorý má moc chrániť svoj vnútorný trh clami. Napr. náš štát nemá ani jedno. Nemá moc a nemá ani výrobné kapacity, preto sme potravinovo nesebestačný a v .... . Ale to som už zašiel ďaleko.


35.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 12. 2015, 22:31 avatar
31,...Milky,....u Boha rozhoduje kvalita,....a nie kvantita! A z biblických textov je jasné,že ľudí po Božom zásahu bude na zemi ako šafránu! Teda,...."že človek bude vzácnejší ,ako zlato z Offíru"!
Ako by sa asi cítil Noach,keby si mu hovoril o "kvantite"? Koľko sa zachránilo vtedy ľudí? Osem?
A Ježiš zrovnal potopu so svojim príchodom!
A tu ide prioritne, o to,.....kto dnes oznamuje dobré posolstvo o Božom kráľovstve po celom svete,....a kto dnes spĺňa všetky predpoklady z Písma,....a kto dnes koná preto Božiu vôľu?!


25.
označiť príspevok

milky945 muž
   2. 12. 2015, 00:02 avatar
Shagara, ono by to mohlo byť trochu inak. Rozmýšľal som nad proroctvom v Daniel 4 / nad stromom v Daniel 4 a dospel som k inému naplneniu / splneniu proroctva, ako si dal v 1.

1. Veľký strom v období pred jeho devastáciou je / by mohol byť Izraelský národ pod starou Mojžišovou zmluvou.
2. Sedem časov, kedy bol strom "hibernovaný", je prechodné obdobie od smrti Ježiša Krista ( kedy skončila stará zmluva) po Letnice (kedy začala nová zmluva). Letnice boli 50 dní po veľkej noci (Sk 2,1), čo je cca 7 časov, ak 1 čas = 1 týždeň.
3. Veľký strom po jeho zotavení / obnovení je nová zmluva, vyvolení patriaci do novej zmluvy.

Ale opakujem, sú to len moje dohady, nemám ich podložené iným veršom Písma.


28.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 12. 2015, 08:43 avatar
Milky......keby sme sa pozreli na to podrobne,....s podporou Písma tak by si porozumel a veril ,že Božie kráľovstvo sa nenaplnilo na letnice/vtedy sa len priblížilo/,....ale v čase,ked už vládol Kristus nad svetom!
Toto proroctvo je tak dobre podložené Bibliou a históriou,.....že nemôže mať iný výklad!
A dá sa porovnať aj s iným proroctvom,......a tak už potom niet pochýb,ako to vlastne máme chápať!


32.
označiť príspevok

milky945 muž
   3. 12. 2015, 17:20 avatar
Veď si sa nato pozrel podrobne v 1 až tak, že som to nepochopil. Je otázka, či sa k správnemu výkladu proroctva musím dostať zložitou počtárskou cestou alebo jednoducho krátkou úvahou.

Ak sa nenaplnilo božie kráľovstvo na letnice / v novej zmluve, tak sa určite nenaplnilo ani v starej / Mojžišovej zmluve, ktorú zahŕňaš do svojho výkladu. Obidve zmluvy sú zmluvy medzi človekom a Bohom, pričom nová zmluva je kvalitatívne na vyššej / inej úrovni. Preto ak stará zmluva v tvojom výklade v 1 figuruje ako božie kráľovstvo na zemi, tak to isté musí aj nová zmluva od letníc. Logika nepustí.


34.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 12. 2015, 22:25 avatar
32......Milky,....teokracia Boha sa v SZ prejavovala prostredníctvom volených zástupcov, ...."ktorí sedeli na Božom tróne",.....prostredníctvom Izraelských králov. Prvý bol Saul a posledný bol Cedekiaáš. Vtedy bol symbolicky zoťatý daný strom.
Teda,pochop,.....že Božie kráľovstvo je doslovná vláda Boha. A od letníc sa nič také nedialo. A už vôbec neberieš do úvahy "časy pohanov",...ktoré poukazujú,že stále do roku 1914 vládli ľudské,pohanské vlády! Preto sa aj kresťania mali modliť o príchod Božieho kráľovstva. Aký by to malo zmysel,ak by už na letnice prišlo?
Tiež neberieš v potaz,že po vzkriesení k nebeskému životu ‚majú vládnuť ako králi nad zemou‘ spolu s Ježišom aj iní. (Zjavenie 5:10)
Keď Ježiš povedal, že jeho učeníci by sa mali modliť o príchod Božieho Kráľovstva, povedal tiež, že by sa mali modliť o to, aby sa diala Božia vôľa „ako v nebi, tak i na zemi“. A skutočne ,po celosvetovom varovaní sa stane aj táto časť modlitby skutočnosťou!
Citujem další text z Písma......„Počul som silný hlas v nebi, ktorý povedal: ‚Teraz prišla záchrana a moc a kráľovstvo nášho Boha a právomoc jeho Krista, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov [Satan], ktorý ich dňom a nocou obviňuje pred naším Bohom!‘“ (Zjavenie 12:10) Všimni si dve veľmi dôležité udalosti opísané v tomto biblickom verši? Po prvé, začína vládnuť Božie Kráľovstvo na čele s Ježišom Kristom. Po druhé, Satan je zvrhnutý z neba na zem.
K čomu tieto dve udalosti viedli? O tom, čo sa dialo v nebi, čítame: ........„Preto sa radujte, nebesia a vy, ktorí v nich bývate!“ (Zjavenie 12:12) Áno, verní anjeli v nebi sa tešia, lebo Satan so svojimi démonmi je preč a v nebi zostali iba tí, ktorí sú verní Jehovovi Bohu. Je tam úplný, ničím nerušený pokoj a súlad. Áno, v nebi sa už deje Božia vôľa.
Ako je to však so zemou? ......Biblia hovorí: .......„Beda zemi a moru, lebo k vám zostúpil Diabol, majúc veľký hnev, vediac, že má krátky čas.“ (Zjavenie 12:12) Satan zúri, že bol zvrhnutý z neba a že mu zostáva už iba krátky čas.
Teda,....tu je tiež jasný dôkaz,že kráľovstvo je nastolené v závere konca tohto svetového systému,....a že ubiehajú posledné chvíle tohto sveta!
Zamysli sa nad proroctvom, ktoré je zaznamenané v Danielovi 2:44. Čítame v ňom: .......„Za dní tých kráľov zriadi nebeský Boh kráľovstvo...." I tu si všimni......že ,Božie Kráľovstvo malo byť zriadené „za dní tých kráľov“, čiže v čase, keď mali ešte existovať iné kráľovstvá.
Začalo teda vládnuť vtedy, keď Ježiš vystúpil do neba, ako to spomínaš ty? Nie, lebo aj Peter, aj Pavol povedali, že po tom, čo bol Ježiš vzkriesený, splnilo sa na ňom proroctvo zo Žalmu 110:1: „Jehovov výrok môjmu Pánovi: ‚Seď po mojej pravici, dokiaľ ti nedám tvojich nepriateľov ako podnož pod nohy.‘“ (Skutky 2:32–35; Hebrejom 10:12, 13) Teda Ježiš mal istý čas čakať.
Jedno podobenstvo hovorí o ňom ako "kráľovi" ,.......pán z podobenstva, je Ježiš a že do cudziny odcestoval, keď v roku 33 n. l. vystúpil do neba. V jednom skoršom podobenstve objasnil dôvod svojej cesty do cudziny, totiž „aby si zabezpečil kráľovskú moc“. (Luk. 19:12) Plnú kráľovskú moc nezískal ihneď po svojom návrate do neba. Z Biblie sa dozvedáme, že „sa posadil po Božej pravici“ a čakal až do roku 1914, keď mu boli .......„jeho nepriatelia položení ako podnož pod nohy“. Hebr. 10:12, 13


26.
označiť príspevok

elemír muž
   2. 12. 2015, 10:50 avatar
Milky, ježiš je syn boží ale zároveň podľa rododstromu aj syn človeka, synom božím sa stal ako prvotina stvorenstva jeho otca a synom človeka, v Betleheme pred dve tísíc rokmi. Ale možno máš pravdu s tou nedokonalosťou.
Ty tam ešte spomínaš 7 časov a dávaš jeden čas jedne týždeň, mne stále nie je jassné to číslo z apokalypsy tých 1 260 dní.
To by bolo ale sedem časov potom 8 820 dní čo by bolo 24,164 rokov čo je 24 rokov a 60 dní.


33.
označiť príspevok

fajer
   3. 12. 2015, 17:28 avatar
ty ked tresneš sprostosť, tak to stojí zato....ja sa už ani nestačím čudovať aký si sprostý....


36.
označiť príspevok

milky945 muž
   7. 12. 2015, 22:25 avatar
Shagara, nedá mi po čase nereagovať na tvoje slová v inej téme, viď dole ktorej:

"ak by Boh nedovolil ísť prvej dvojici vlastnou cestou/ktorú si volili,....nezávislosť od neho/,......tak by to bolo horšie ako dnes, a bol by ešte viac kritizovaní ľudmi,....ktorí si nevidia na špičku nosa a sami sú zlí,nemorálni! Pretože ,....rozumný človek nerobí predčasné závery,ak nepozná všetky fakty.
Na druhej strane,......ak Boh dovolil ísť ludom ich vlastnou cestou,/a nezasahuje/,.....aj tak je zle!"

Moc im nerozumiem, ani po tvojom ďalšom príspevku 25. Rozumiem im len rámcovo, že zle je tak či tak, že človek hundre a je nespokojný tak či tak. Nerozumiem ale, prečo do toho ťaháš Adama a Evu, ktorých si už nadobro odpísal.
Hodnotíš pozitívne alebo ako jedinú možnosť, že Boh "dovolil ísť prvej dvojici vlastnou cestou/ktorú si volili". Zároveň inde / inokedy tvrdíš, že im patrí smrť, že nebudú vzkriesení. Odpovedz mi na pár otázok:
Prečo im to Boh urobil? Prečo im Boh dal "slobodu" za cenu, že už nebudú žiť? To je dosť kruté. Dal im Boh vôbec slobodu? Je to sloboda, keď mala také následky, že už nebudú nikdy žiť?

Tvoje slová sú z Kresťanský boh je veľmi nemorálny príspevok 8.


37.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 12. 2015, 23:07 avatar
Milky,.....je to tým,....že ešte nemáš konzistentné chápanie biblickej pravdy,...podla toho,čomu veria JS! Tomu sa nečuduj. Pochopenie prichádza/s tými čo študujú s nami/ až v čase,....ked získajú porozumenie istých biblických právd,ked postupne im všetko zapadne do biblickej skladačky. Už v priebehu pár mesiacov je to možné,....a človek môže porozumieť biblickej pravde,....ktorú si potom prehlbuje!
----------------------------------------------
K tvojim otázkam........sám vieš,že tí,čo nemajú vieru/nie je ich vlastníctvom-ako tvrdí Písmo/, a majú zlé pohnútky,...budú Boha kritizovať,....že nezasahuje a neodstráni utrpenie,.....ale keby tak urobil,a odstránil utrpenie/čo je hypotetická ilúzia,nelogická/,....aj tak by sa to tej spomínanej skupine ľudí nepáčilo,....a bolo by to ešte horšie! Zo strany ateistov ide iba o podrývanie,....oni nechcú spoznať pravdu! Hľadajúci /bez poznania/ nemôže hned na začiatku všetko spochybňovať!
Dalej,.......ano,....tvrdil som,že Adam a Eva už nemajú nádej na vzkriesenie! A je to logické,.....ak dokonalý výrobok zlyhá,....tam už nič nespravíš! A nie ja som ich "odpísal,"....ale oni sa sami odpísali svojou vzburou,neposlušnosťou. A za ten bol daný ortieľ,....a to vedeli!
Druhá vec,......Boh ich nechal žiť,aby sa mohlo naplniť jeho pôvodné predsavzatie s ľudmi a so zemou!
Keď boli Adam a Eva vytvorení ako dokonalí, museli byť všetky ich rozhodnutia správne? .......To by bolo to isté, ako keby sme povedali, že .....nemali na výber. /boli by len naprogramovaní roboti/ Ale Boh ich nevytvoril tak, že by ich poslušnosť bola automatická. Boh im dal schopnosť vybrať si, takže ho z lásky k nemu mohli poslúchnuť,a zostať večne nažive. V tom spočíva dar slobodnej vôle.
Alebo inak........Čo pre teba znamená viac — ak niekto pre teba niečo urobí preto, že musí, alebo preto, že chce?/napr,tvoj syn,dcéra/ — Porovnaj ......5. Mojžišovu 11:1; 1. Jána 5:3.
Tiež treba vedieť,že......... podvodník z edenu/satan/ vykreslil neposlušnosť Bohu ako .......príťažlivý spôsob nadobudnutia väčšieho poznania a slobody. To ,často tvrdia ateisti,neveriaci i tu na DF! Ale všetko to bola jedna veľká lož — prvá lož vyslovená na zemi. Nie je to pravda! A tiež ,tu v skutočnosti išlo o/útok na/ Božiu zvrchovanosť, čiže o postavenie najvyššieho vládcu. Išlo o to, či má Boh právo vládnuť svojim poddaným a či vládne správne a v ich najlepšom záujme.....atd. Viac som vysvetlil aj v tom príspevku,...ked som hovoril o nastolených sporných otázkach z edenu!
Boh na určitý čas odložil vykonanie rozsudku smrti/nezničil ich hned/nad Adamom a Evou, ......čím prejavil milosrdenstvo ich nenarodeným potomkom. Tak mali potomkovia Adama a Evy podklad na nádej, lebo ten, ktorého Boh zamýšľal neskôr poslať, mal odstrániť žalostné následky vzbury v Edene,.....a umožniť nám,ktorí sme v tom "nevinne",.....urobiť svoje osobné rozhodnutie v otázke ,koho chceme poslúchať,alebo či si vyvolíme nezávislosť od Boha?!
A odstránením Adama hned,....by sa nevyriešili dané "sporné otázky"/týkajúce sa Boha,jeho zvrchovanosti,oprávnenosti , ale i rýdzosti ľudí/,.....preto to Boh takto ,....múdro a spravodlivo riešil!
A........ak by Jehova odpustil Adamovi jeho úmyselný hriech, vlastne by sa stal spoluúčastníkom nesprávneho konania. To by vôbec neprispelo k lepším podmienkam na zemi. (Porovnaj Kazateľa 8:11 !!!)
A navyše, viedlo by to k neúcte voči Bohu zo strany i jeho anjelských synov a to by znamenalo, že by neexistoval žiaden reálny základ pre nádej na niečo lepšie. Ale takáto situácia nikdy nemohla nastať, pretože ......"spravodlivosť je nemenným základom/Božej/ Jehovovej vlády". — Žalm 89:14.
Tiež si uvedom,....že v 1000-ročnom kráľovstve Krista bude na jeho konci ešte jedna skúška/ked už budú ludia dokonalí ako Adam a Eva/,....a predsa aj tam mnohí dokonalí ľudia zahynú,....lebo zneužili svoj dar slobodnej vôle/nesprávne sa rozhodnú v danej skúške/,....tak ako Adam a Eva v edene! Hriešny človek,nedokonalý človek je ospravedlniteľný/dnes/ ak nepoznal Boha a jeho normy/doba nevedomosti/, alebo i dnes ich nemohol spoznať pre svoj časný sklon a iné činitele /deti,mentálne postihnutie,atd/....ale nikdy nie dokonalý človek!
A tak to zosumarizujem.......Boh dal Adamovi krásnu vyhliadku žiť večne /s malou skúškou poslušnosti-test/v raji, .....a pravú slobodu ,ale zároveň aj zodpovednosť ,....niesť dôsledky ,za svoju zlú voľbu/slobodná vôľa/
Pravá sloboda musí vždy v sebe zahŕňať slobodu voľby! A pravá sloboda neexistuje ak sme volili nezávislosť od Boha!


38.
označiť príspevok

milky945 muž
   8. 12. 2015, 00:33 avatar
Shagara, ďakujem za rýchlu odpoveď, napísal si toho toľko, že skutočne neviem načo reagovať. Budem reagovať teraz len na tretí odsek sekane.

RE "Keď boli Adam a Eva vytvorení ako dokonalí, museli byť všetky ich rozhodnutia správne? .....":
Áno, museli, lebo dokonalí = poznať pravdu / božiu vôľu / čo je dobré a zlé + mať silu čeliť pokušeniu. Ak máš oboje, tak vždy konáš správne a všetky tvoje / ich rozhodnutia museli byť správne. Ježiš mal oboje, i keď s veľkou podporou svojho Otca. Pritom Ježiš mal na výber, bol v pokušení konať inak, no nakoniec nekonal inak, proti božej vôli.

RE "Boh im dal schopnosť vybrať si, takže ho z lásky k nemu mohli poslúchnuť": ...
V tejto vete predpokladáš, že mali lásku k Bohu, že milovali svojho stvoriteľa. Vieš tento predpoklad dokázať / potvrdiť? Ani v bežnom živote si človek nevyberá, do koho sa zamiluje, je mu to dané a to je len ľudská láska. .... A je tu ďalšia vec. Táto veta si protirečí / rozporuje. Ak máš lásku, už si nevyberáš / už si nemôžeš vybrať slobodne, ale pod vplyvom lásky. …. Položím ti otázku: Keby ti manželka / milovaná osoba povedala, nejedz z tohto stromu, poslúchol by si náhodného – neznámeho - cudzieho človeka , ktorý by tvrdil opak?

RE "Čo pre teba znamená viac — ak niekto pre teba niečo urobí preto, že musí, alebo preto, že chce?":
Prečo sa to pýtaš mňa? Chceš moju odpoveď aplikovať na Boha? Či ja myslím rovnako ako Boh? Či človek myslí rovnako ako Boh? Nie. V otázke kladieš dôraz na slobodnú vôľu. Ale kde je slobodná vôľa / výber človeka v Ján 4,21, viď dole? Tam koná Boh, nie človek, aby sa človek páčil / zapáčil Bohu. Boh Otec musí dať človeku schopnosť klaňať sa / modliť sa / vzývať Boha v duchu a pravde, lebo človek to nemá. Človek sa len tak môže stať podobný Bohu, ako je Boh.

Ján 4,21: Odpovedaj jej Ježiš: Ver mi, žena, že prichádza hodina, keď ani na tomto vrchu, ani v Jeruzaleme nebudete vzývať Otca. … 23Ale prichádza hodina, a už je tu, keď praví ctitelia budú vzývať Otca v duchu a v pravde; veď aj Otec takýchto ctiteľov chce mať.24Boh je duch, a tí, čo Ho vzývajú, musia Ho vzývať v duchu a v pravde.

Čo sa týka 5. Mojžišovu 11:1; 1. Jána 5:3, tie slová neboli adresované priamo im / Adamovi a Eve.


39.
označiť príspevok

Shagara muž
   8. 12. 2015, 01:13 avatar
Milky.....ich dokonalosť bola relatívna! To,čo ty hovoríš,....by bolo to,.....že by boli ako Boh/absolútne dokonalí/,....a to je nereálne. A vyplýva to z mnohých tvrdení Písma.
Napríklad aj v prípade Ježiša!.......aj tu nebolo dopredu jasné,ako to skončí,.....ked bol Ježiš pokúšaní,prenasledovaný,...atd!
Samozrejme,....Otec/Boh/ dôveroval svojmu prvorodenému a verím ,že bola veľká pravdepodobnosť ,že obstojí!
Ale apriórne to tvrdiť bez dôkazov by nebolo správne! Ak by tomu tak bolo,....tak satan by ho nepokúšal/a nie raz/,......pretože načo,ked by to bolo dopredu isté? Alebo keby bol samotným Bohom,ako tvrdia trinitári? Na margo tohto tvrdenia sa aj preto píše u Jakuba ....."že Boha nemožno pokúšať"!
Teda,....satan vedel,že Ježiš nie je Všemohúci Boh,....a zároveň z jeho reakcie je zrejme,že veril ,že ho primeje k pádu!
Ak by tomu neveril,tak by sa o to toľko krát nepokúšal! Ježiš/náprotivok Adama/ ,...."posledný Adam/druhý,zástupny / ,....vlastne tým,že obstál v náročnej skúške až po smrť, obhájil Boha,že vytvoril Adama dobre,...a že problém bol len v Adamovi,ktorý sa nesprávne rozhodol, a to čelil len malej skúške!
A s tou Evou sa mýliš. Láska k rodine,partnerovi nás nezbavuje zodpovednosti/ako hlavy rodín/, robiť správne rozhodnutia!
Ak mne na počiatku žena bránila stať sa po porozumení Písma JS,....mal som ju počúvať?
Dnes sú mnohé rodiny nábožensky rozdelené,.....a mal by veriaci muž počúvnuť neveriacu ženu,ktorá by mu prikazovala vzdať sa viery? Mal sa Job podvoliť svojej žene,...ktorá mu po mnohých nešťastiach od satana hovorila/mysliac si,že za tým je Boh/..."prekľaj Boha a zomri"! Hádaj,....ako by potom skončil Job a jeho poučný príbeh?
Uvažuješ Milky ľudsky,...nie Božím spôsobom! Sorry!
A Boh chce aby sme ho milovali dobrovoľne,z lásky,...nie zo strachu!
A vzývať niekoho v "duchu a pravde",.......Samaritáni mali nesprávne náboženské názory. Za inšpirované spisy uznávali iba prvých päť kníh Svätého Písma — a aj to len vo vlastnej upravenej podobe nazývanej Samaritánsky Pentateuch. Zatiaľ čo Samaritáni v skutočnosti Boha nepoznali, Židom bolo zverené biblické poznanie. (Rimanom 3:1, 2)
Teda,.........Pravé uctievanie musí byť preukazované „pravdou“ v tom,........ že musí zodpovedať tomu, čo Boh odhalil v Biblii o sebe a o svojich predsavzatiach. Naša služba Bohu musí byť tiež oduševnená, horlivá, motivovaná srdcom plným lásky a viery. (Títovi 2:14) Ale kontext ukazuje, že Ježišovo vyjadrenie o ‚uctievaní Boha duchom‘ sa vzťahuje na omnoho viac ako len na myšlienkový postoj, s ktorým slúžime Jehovovi. Chodíme vierou/duchom/,....teda nepoužívame pri svojom uctievaní modly z kameňa,dreva,zlata,...atd!
Pravý Boh nie je hmotný a nemožno ho vidieť ani sa ho dotknúť. Jeho uctievanie sa nesústreďuje na hmotný chrám ani na vrch. /Gerizim/ Ježiš teda hovoril o takom aspekte uctievania, ktorý siaha za viditeľné veci.
Ale Bohu sa nikdy ani len zdaleka nevyrovnáme,....to na margo tvojich slov-"Človek sa len tak môže stať podobný Bohu, ako je Boh."
A dané texty som použil,aby bolo jasné.....že láska aj v prípade Adama a Evy mala zohrávať hlavnú úlohu. Milovať Boha,...to nie je bremeno! Celý vesmír stojí na tejto vlastnosti,...ktorá je dominantnou vlastnosťou Boha! Nestalo sa tak v prípade Adama!
Pamätaj,....problémy,nešťastie,depresia,vojny,násilie,rozvod,neviera v Boha ,....atd,....prichádzajú/okrem i iných činiteľov/ v dôsledku nedostatku lásky!


41.
označiť príspevok

milky945 muž
   8. 12. 2015, 01:50 avatar
Shagara, prekrúcaš moje slová, dávaš im význam, ktorý som ja nedal, ale čo už.

Napr. v otázke
... "Keby ti manželka / milovaná osoba povedala, nejedz z tohto stromu, poslúchol by si náhodného – neznámeho - cudzieho človeka , ktorý by tvrdil opak?" ...
som nehovoril nič o Eve a o rozdelení rodiny. Len som chcel poukázať nato, že AaE asi nemali takú lásku k Bohu, aby odolali pokušeniu.

Ďalšia vec, ja som nikde nepísal o tom, že Ježiš nemohol zhrešiť. Písma dokonca naznačujú, že Ježiš sa naučil dokonalosti v ľudskom tele. Zopakujem, čo som písal vyššie, že Ježiš musel poznať pravdu / božiu vôľu / čo je dobré a zlé + musel mať silu čeliť pokušeniu. To druhé najmä vďaka Duchu svätému.

V tejto diskusii som naznačil / smeroval k tomu, že AaE neboli dokonalí, že boli bežní ľudia ako my. Ale keď sa ťa spýtam priamo, dokáž mi svoje tvrdenie o ich dokonalosti, dočkám sa niečoho? Dočkám sa niečoho lepšieho ako je nepriamy dôkaz:
"ak obstál v pokušení Ježiš , mohol aj Adam"?


40.
označiť príspevok

milky945 muž
   8. 12. 2015, 01:23 avatar
Ešte rýchlo dodám v 4 bodoch reakciu na 37 a na dnes balím:

RE „ak dokonalý výrobok zlyhá,....tam už nič nespravíš! “: …
Absolútne súhlasím a je to logické, nemôžem nič namietať. Lenže absolútne nesúhlasím s tým, že AaE boli dokonalí.

RE „tu v skutočnosti išlo o/útok na/ Božiu zvrchovanosť, čiže o postavenie najvyššieho vládcu. Išlo o to, či má Boh právo vládnuť svojim poddaným a či vládne správne a v ich najlepšom záujme “:
S týmto nesúhlasím. Veď AaE boli oklamaní hadom a podľahli pokušeniu, jeho pekným rečičkám. Tomu hovoríš útok na Božiu zvrchovanosť?

RE „Boh im dal schopnosť vybrať si, takže ho z lásky k nemu mohli poslúchnuť“:
Z akej lásky? Na čom bola postavená / budovaná tá láska? Na tom, že Boh je zvrchovaný vládca, ktorý zavrhne svoje stvorenie, keď poruší jediné jeho prikázanie? No pekný “základ“ mala taká láska.

RE „že v 1000-ročnom kráľovstve Krista bude na jeho konci ešte jedna skúška/ked už budú ludia dokonalí ako Adam a Eva/,....a predsa aj tam mnohí dokonalí ľudia zahynú“ :
Tak o tom nič neviem, môžeš mi to prosím ukázať v Písme?

Inak som si nejako nevšimol, že si odpovedal na moje otázky v 36.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Neexistuje cesta ku šťastiu, pretože šťastie je cesta.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(149 981 bytes in 0,617 seconds)