Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Chorý systém súčasného školstva v SR a návrhy na jeho ozdravenie

25
reakcií
2110
prečítaní
Tému 16. júla 2011, 01:00 založil Boris.

podobné témy:1.
označiť príspevok

Boris muž
   16. 7. 2011, 01:00 avatar
Vážení obyvatelia Slovenskej republiky!

Dostáva sa Vám do rúk materiál, ktorý pripravili experti z oblasti školstva. Nie je podpísaný práve z toho dôvodu, aby si ho osvojilo čo najviac jedincov a dožadovalo sa okamžitej nápravy. Zo skúseností vieme, že ak sú známi autori, akékoľvek dobré návrhy končia znemožnením a odborným likvidovaním autorov.

Od roku 2003 sme všetci nehorázne okrádaní a pod pláštikom reforiem sa každoročne prudko znižuje úroveň nášho vzdelávania.

Nemyslíme si, že všetci politici sú takí obmedzenci, aby nevideli dopad svojich rozhodnutí. Myslíme si, že ide o zámernú „výrobu“ hlúpej a lacnej pracovnej sily, ktorá sa na dôvažok dá ľahúčko ovplyvňovať a politicky manipulovať.

Politikom vôbec nezáleží na ľuďoch, čoho svedkom je aj súčasné konanie rezortu zdravotníctva. Ich Bohom je zisk, aj keď na to obyvatelia SR skapú. Naša budúcnosť sú naše deti. Ak ani pre ne nepohneme prstom, zaslúžime si budúcnosť plnú neschopných a podriadených občanov SR.

PRINÚŤME POLITIKOV ZMENIŤ SYSTÉM RIADENIA A FINANCOVANIA ŠKOLSTVA!!!!!!!

Obyvatelia, rodičia, kolegovia, bohatí, chudobní, mnoho a bezdetní prosíme spamätajte sa! Ak nie, už v blízkej budúcnosti budeme zažívať peklo nezmyselným združovaním škôl, ich nezmyselným rušením, ďalším nárastom otvorených aj skrytých poplatkov. Rovnako, ako v našom „bezplatnom“ zdravotníctve.

Scenár je overený a jednoduchý:

utvoriť tzv. „zdravé“ konkurenčné prostredie schválením zákonov o súkromných a cirkevných školách
vysoko finančne dotovať súkromné a cirkevné školy
štátne združovať a významne vyraďovať zo siete (rozumej rušiť)
spraviť zo žiaka tovar (rozumej nosiča peňazí)
vyňať spod účinnej kontroly súkromné a cirkevné školy
keďže školy súťažia v tom, ako si udržať vysoký počet žiakov, logicky klesá úroveň (normatívne financovanie na žiaka)
otváranie množstva nepotrebných súkromných a cirkevných škôl s vysokým dotačným podielom štátu (rozumej našich peňazí)
takto privodiť umelý bankrot rezortu a novým zákonom ho nechať ovládnuť akciovými spoločnosťami, ktoré nehľadia na schopnosti, nadanie a talent žiaka, ale len a len na hrúbku peňaženky rodičov
bankrot školstva podať ako ozdravnú reformu pre zníženie výdavkov štátu

A teraz trochu odborných argumentov a riešení:

Osem rokov sa „darilo“ zatajiť, že všetci platcovia daní sa plne podieľajú na tzv. reformách v školstve zásadne svojou peňaženkou. Bežný občan je bombardovaný rôznymi pojmami, ako verejná, cirkevná, súkromná škola a podobne, pričom tieto pojmy sú vo svojej celej šírke zavádzajúce. Práve experti by mali zásadne vyčistiť významové nezrovnalosti a trvať na následných transparentných krokoch legislatívy nezávisle od politickej angažovanosti.

Pohľad do nedávnej minulosti a porovnanie so súčasnosťou:

Ak nájdeme v akomkoľvek školskom systéme amorálne prvky, je celý systém, aj s dobrými prvkami amorálny. Napr. tzv. socialistické školstvo, ktorého odborne vzdelávacia časť základných a stredných škôl bola v porovnaní so zahraničím na veľmi slušnej úrovni mala v sebe tri vektory amorality.

Zneužitie celého školstva na nútenú kompletnú ideologizáciu pedagógov a zamestnancov škôl, žiakov, učňov a študentov.

Nespravodlivé preferovanie detí členov komunistickej strany pri prijímacích skúškach.
Manipulatívny spôsob tlaku na mladého človeka pri výbere životnej dráhy, ktorý spočíval v snahe nedovoliť deťom z prostredia inteligencie prirodzene pokračovať v príbuznej, alebo rovnakej profesii ako u rodičov. Nastávalo umelé prekríženie prirodzených tendencií – snaha z detí robotníkov spraviť predstaviteľov inteligencie a z detí inteligencie zas robotníkov.
Ako dodatok možno konštatovať, že následná úroveň socialistických vysokých škôl bola práve z dôvodov týchto amoralít nízka. Pri základných a stredných školách stačilo, keď bolo vedenie škôl, počnúc riaditeľom v KSČ. Pri vysokých školách , ak chcel niekto úspešne habilitovať, musel byť z pravidla v strane a to, spolu s amorálnym výberom študentov bol dôvod, že deformácia úrovne bola na týchto ustanovizniach najmarkantnejšia.
Súhlasí Scarlett X


14.
označiť príspevok

trinity
   16. 7. 2011, 11:57 avatar
je to tak, ale, žiaľ, nielen tí najlepší študenti sa naučia cudzie jazyky, ale ak chcú byť naozaj dobrými, tak si vyštudujú výšku za vaše spoločné peniaze a potom idú preč, kde sa môžu vypracovať a verte mi, aj sa vypracujú
hlúposťou tohoto systému prichádzajú budúce generácie o elitu, nie o tú zaplatenú na vš, ale o tú dravú, naozajskú, hodnotnú... a viete čo je na tom najsmutnejšie? že v zahraničí toto všetko vedia a s otvoreným náručím tam vítajú ľudí, ktorým nemuseli platiť rodinné prídavky, prispievať na škôlku, zaplatiť základnú, strednú a vysokú školu, ale už im prišli hotoví ľudia - a úplne zadarmo, najmä absolventi medicíny, prípadne mladí medici s atestáciami
tí dobrí bohatí si zaplatia školy vonku, aj tí najlepší a menej bohatí, tí dostanú štipendiá, ktoré začnú splácať až po dosiahnutí 1,x násobku minimálnej mzdy...
je mi ľúto, ale naozaj je to zlý systém a len hlupák zostane, keďže hlupákovi stačí akýkoľvek diplom, veď rodinka mu už drží štátne miesto bez zodpovednosti a s istotami pekných tisícov eur platu
a potom to tu tak vyzerá
Súhlasí Samantha, luke85, Ariela, Boris


2.
označiť príspevok

Boris muž
   16. 7. 2011, 01:02 avatar
Súčasné slovenské školstvo má v sebe žiaľ až štyri vektory amorality.
Je to normatívne financovanie na žiaka
Spôsob financovania súkromných škôl
Decentralizácia školstva v slovenskej realite
Živelné a neopodstatnené zaraďovanie škôl do siete

Dôvody:

1. Normatívne financovanie na žiaka - politická garnitúra v roku 2003 spravila vrcholne zásadné zmeny v systéme slovenského školstva bez serióznej analýzy kvalitatívnych dopadov. Táto celková analýza chýba dodnes.

Predstavitelia vysokých škôl už v médiách prezentovali názor, že ak školy dostávajú peniaze na žiaka (študenta), prináša to úpadok. Pre stredné a základné školy to prečo neplatí? Jednoducho povedané: ak žiak je nositeľom peňazí, z psychologických a logických dôvodov musí takéto financovanie priniesť úpadok. Ak je pre školu prioritné udržať žiaka v zozname, tak nároky kvality a rozvoja sú znetvorené. Vie niekto z odborníkov pomenovať aspoň jeden celý segment v slovenskom školstve, ktorý nie je horší než bol pred 20 rokmi? Včítane vysokých škôl? Nebudeme sa hanbiť pred rovnakými expertmi ako sme my mladšími o 20 – 30 rokov?

Ak škola má vzdelávať a vychovávať, neznamená jej bezbrehá liberalizácia vyjadrená pojmami žiak = klient cestu ku karikatúre vzdelanosti a výchovy?

2. Financovanie súkromných škôl – ekonomické vedy upravujú definíciu vlastníckych vzťahov jednoznačne. Vlastníkom firmy je ten, kto v nej má svoje aktíva – peniaze a vlastník financuje jej chod. Vo väčšine súkromných škôl má svoje peniaze štát – štát som aj ja, teda v súkromných školách sú aj moje peniaze. A tu je kameň úrazu. Bez toho, aby som s takýmto postupom súhlasil/a. Je načase, najmä v dnešnej kríze, spýtať sa verejnosti, či súhlasí s dotovaním neštátnych škôl aj vtedy, keď ich konkrétny jednotlivec, alebo jeho rodina nevyužíva. V opačnom prípade je dotovanie takýchto škôl tunelovaním štátnych financií. Dotácie si podľa môjho názoru zaslúžia len tie neštátne školy, ktoré poskytujú také vzdelávanie, ktoré štát neposkytuje. Tie plnia funkciu experimentu a štát sa časom rozhodne, či alternatívu odmietne, alebo pripustí do systému. Protiargumentácia majiteľov súkromných škôl je: „rodičia našich žiakov sú tiež platcami daní“. Táto argumentácia neobstojí, pretože rodič má možnosť vybrať si štátnu(verejnú) školu. Ak chce niečo iné, je to jeho slobodné rozhodnutie spojené s trhovým mechanizmom modelu: platím = dostanem. Dotovanie rovnakých škôl nezávisle od toho, či sú štátne, alebo súkromné je základným popretím demokratického trhového princípu, kde sa vynakladajú štátne peniaze na tvorbu súkromného zisku.

3. Decentralizácia školstva v slovenskej realite – je tu niekoľko línií amorality. Posledné demokratické voľby do samospráv ukázali, že starostom môže byť aj človek, ktorý nevie čítať, alebo má pochybný morálny kredit. Od takýchto ľudí má byť miestna škola závislá? Predsa ak systém negarantuje, že napríklad predseda VÚC je vzdelaný, vysoko kultúrny človek naklonený pozitívne riešiť otázky školstva (tak, ako je to v súčasnosti v niektorých VÚC), tak tento systém je zraniteľný a nepočíta, že predsedom VÚC sa stane negramotný a neschopný človek, pretože aj taký je v súlade s platnou ústavou SR.

Pri zavádzaní decentralizácie jeden z hlavných argumentov bol ten, že obec a región vedia najlepšie, či a akú školu potrebujú.
Nie je to tak, inak by nebolo v sieti škôl tak zarážajúco veľké množstvo zbytočných škôl. Pri stredných školách je výsledkom pričasto umelé zvyšovanie počtu nezamestnaných jej absolventmi, čo je tiež záťaž na pleciach štátu.
Pri prednáške organizovanom Konzervatívnym inštitútom M. R. Štefánika v Bratislave dňa 8. mája 2007, prof. Stanislav Štech, významný český teoretik pedagogiky povedal, že „dominantným poskytovateľom kvalitného vzdelávania v globále môže byť len štát. Inak sa to nedá.“ Plne sa stotožňujeme s citovaným názorom.

4. Živelné a neopodstatnené zaraďovanie škôl do siete – pri veľkosti SR a množstve jeho obyvateľov je zarážajúce, aké množstvo úplne nepotrebných škôl od primárnych po univerzity je zaradených do siete. Posledných 8 rokov je to obraz závažného odborného zlyhania ministerstva školstva. Je to nehospodárne najmä v čase krízy, nesprávne a nemorálne voči študujúcim, lebo väčšina sa v odbore neuplatní. Je to nemorálne aj voči platcom daní.


3.
označiť príspevok

Boris muž
   16. 7. 2011, 01:03 avatar
Návrhy:

1.) Normatívne financovanie na žiaka zmeniť na financovanie optimálnej naplnenosti školy.

Je to najperspektívnejší spôsob, ktorý zabezpečí výraznú úsporu financií a zároveň celoplošne zvýši kvalitu vzdelávania.
Každá takto dotovaná škola by sa zaradila do tabuliek, podľa:
priestorových možností
optimálneho počtu žiakov na zabezpečenie štátneho a školského vzdelávacieho programu
výkonov – počtu odučených hodín štátneho a školského vzdelávacieho programu
počtu pedagógov
počtu nepedagogických (servisných) zamestnancov
Ekonomická a riadiaca supervízia MŠVVaŠ:

a) Ministerstvo by v rozpätí 0,8 a 1,5 koeficientu mohlo ovplyvňovať druhy a typy škôl, ktoré by na základe programového vyhlásenia vlády boli zvýhodňované, alebo znevýhodňované.

b) Pri každej 3% odchýlke od optimálnej naplnenosti (100%) by nastala mínusová penalizácia stanoveným koeficientom.

Predpokladané dopady:

a) Takýmto riadiacim nástrojom by MŠVVaŠ pozitívne ovplyvnilo odbornú škálu študujúcich.

Na rozdiel od súčasnosti by sa tak zamedzilo vytrateniu určitých profesií, (množstvo robotníckych povolaní) a nemuseli by sme čakať na prílev zahraničnej pracovnej sily. Rovnako by sa zamedzilo hypertrofii už trhom práce presýtených študijných zameraní (gymnaziálne, právnické, ekonomické, politologické a pod.) s perspektívou aktívneho poklesu nezamestnanosti.

b) Ak by škola prijala študujúcich nad svoju optimálnu naplnenosť, musí nastať penalizácia, pretože preplnená škola nemôže poskytovať plnohodnotné vzdelávanie.

Poddimenzovanie optimálnej naplnenosti poukazuje na nezáujem o štúdium na škole a penalizácia postupne prinesie alebo skvalitnenie vzdelávania, alebo tak nízke financie, že škola bude po krátkom čase vyradená zo siete. Takto financované školstvo zaručene prinesie jeho absolventom medzinárodnú konkurencieschopnosť.

Pri takomto systéme financovania sa požaduje ako axióma pôsobenie inšpekcie s jasnými kompetenciami, povinnosťami a personálno – ekonomickou nezávislosťou. Základnou podmienkou kontrolných mechanizmov musí byť zamedzenie existencie tých škôl, ktoré idú dnes tak obľúbenou cestou ľahkého zisku certifikátu vzdelania.

2.) Keďže nie je v súčasnosti odluka cirkví od štátu, tieto školy financovať a zaraďovať do siete v rovnakom režime, ako štátne (verejné). Súkromné školy pomocou prechodných ustanovení postupne prestať dotovať. Výnimku by tvorili len školy takých potrebných odborností, ktorých vzdelávanie štát neposkytuje.

3.) Zrušiť decentralizáciu škôl. Je škodlivá a drahá. Ak sa na základe tu nastolených návrhov vypracuje systém, ktorý sa ukotví v platnej legislatíve, tak nenastane bratislavacentrizmus, ani východniarlobizmus. Prosperovať budú tie školy, ktoré sú skutočne kvalitné, nie len na papieri a v prvom rade potrebné pre rozvoj štátu, regiónu, mesta, obce, rodiny.

4. Zaradiť do siete iba takú novú školu, ktorá má vysokú pravdepodobnosť uspieť svojimi absolventmi na trhu práce. Pri zavádzaní nových škôl zaviesť inštitút ekonomického garanta, ktorý v prechodnom období bude finančne prispievať na sociálne dávky neúspešným – nezamestnaným absolventom školy. Niečo na spôsob ručiteľa úveru pre banky.

Citát zo stránky www.minedu.sk, Tento odkaz smeruje mimo DF.skktorý sa z hľadiska dlhoročných skúseností vôbec nezakladá na pravde:

„Financovanie základných a stredných škôl je postavené na normatívnom princípe, školy sú financované podľa počtu žiakov a personálnej a ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu. Ide o transparentný, motivačný systém viaczdrojového financovania, ktorý vedie k efektívnejšiemu využívaniu pridelených finančných prostriedkov a zabezpečuje prirodzenú racionalizáciu siete škôl a školských zariadení.“

Ak sme Vás presvedčili, pripomíname vety zo začiatku:
PRINÚŤME POLITIKOV ZMENIŤ SYSTÉM RIADENIA A FINANCOVANIA ŠKOLSTVA!!!!!!!

Kroky každého jednotlivca sa počítajú...
Zdroj prišlo mailom bez podpisu, napriek tomu to uverejňujem.

SP


4.
označiť príspevok

fajer
   16. 7. 2011, 08:21 avatar
od kedy sa na školách vyučuje náboženstvo,deti sú stále sprostejšie a neposlušnejšie,pozri nárast kriminality...


22.
označiť príspevok

Ónya žena
   16. 7. 2011, 20:47 avatar
namiesto náboženstva by mali mať hodiny ekonómie...ako " nedělat a vydělat "  


23.
označiť príspevok

Ónya žena
   16. 7. 2011, 20:49 avatar
mno..robím si srandu, ale rozhodne by sa mali deti už na ZŠ zaoberať ekonomickým managmentom .


5.
označiť príspevok

Ónya žena
   16. 7. 2011, 08:52 avatar
nič v školstve nefunguje tak ako má, ...vedomosť je určená peniazmi - okrem iného v porovnaní so soc. školstvom - kedy sa deti aj tupé dostávali na vysoké školy len preto že otec bol vysokým členom KSČ a šikovné dieťa rodičov, ktorí neboli v strane a nemali na úplatky, si svoje vzdelanie vydreli. ..Dnes je to obdoba ..ak má rodič na to má - svoje vedomostne slabšie dieťa má na súkromnom gympli ,... a za sponzorské dary = úplatky , vyštuduje aj vysokú školu. To sa týka aj štátnych lepších stredných škôl - čo je zase len o sponzorských daroch = ak je dieťa slabé a má problém sa na školu dostať. Irónia toho je, ako si riaditelia týchto rodičov a ich deti "sponzorských " oprašujú !! Decko je síce blbé ale je vyhlásené medzi najlepších žiakov !!!!!! - verte že sa toto bežne deje na Základných školách ! Tak ako sa deje na Základných školách šikana zo strany pedagógov sa smiešno mlčí. Dokonca učiteľský režim pedagóga na ZŠ je benevolentný.. môj syn v 4. ročníku ZŠ nemal celý šk. ROK telesnú výchovu, pretože učiteľka jednoducho s deťmi na telesnú výchovu nechodila !!!! - s výhovorkou že majú čo doháňať v iných predmetoch. Bolo to vedením školy prehliadané , či tolerované neviem..ale z rodičov som si sťažovala asi len ja, čím som išla proti synovi, pretože si na neho následne zasadli...a dosť si to odtrpel.
Tým chcem povedať, že režim sprzdil morálny kredit pedagóga ako takého, .. školstvo ako také je až prehnane zavalené byrokraciou a neustálymi drbnutými reformami, čo každého pedagóga musí znechutiť, .. mimochodom, pedagógovia majú 5 x do roka prázdniny a z toho 2 mesačné. Odpracujú si max. 6 vyučovacích hodín a to nie každý deň ..ich plat s triednictvom a nadčasmi , s krúžkami a s rôznymi príplatkami vytiahnu aj do 1000 €. Občania ktorí nepracujú v školstve a majú tiež vysokú školu makajú od vidím do nevidím, dovolenka cca 5 týždňov za rok a možno majú oveľa nižší plat ako učitelia.
Aloha


6.
označiť príspevok

Samantha žena
   16. 7. 2011, 09:19 avatar
treba si vediet vybrat skolu. na UK sa udrzat nie je lahke, hoci vo svete prilis uznavana nie je, urcite v nej kladu najvacsie naroky na studentov. stacilo mi ked som videla "skripta" jednej kamosky, ktora studuje v TT.


8.
označiť príspevok

Boris muž
   16. 7. 2011, 10:41 avatar
Preco by mali ludia problem obchadzat? nieje v zaujme vsetkych problem riesit?


16.
označiť príspevok

Samantha žena
   16. 7. 2011, 12:10 avatar
pozri, ja s tym NIC neurobim, ja sa mozem iba rozhodnut, kde budem studovat, a to mozu urobit aj ini. Casom pride na tych lenivych otitulovanych v sladkovicove a pod. ale to je ich vec...

ozaj, myslis, ze ked budes plackat na fore, daco sa zmeni? sak chod do BB (univerzita mateja bela) vystuduj politologiu a ked si tak huzevnaty skus nasadit vyssiu latku. takto poukazovat na zly system v rovine krcmovej je to o nicom...
Súhlasí Ariela, Ónya


21.
označiť príspevok

Scarlett X žena
   16. 7. 2011, 20:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.24.
označiť príspevok

Boris muž
   17. 7. 2011, 10:49 avatar
Ked s tym nic neurobis, tak o tom nemusis ani kecat,... naco si sa sem potom prisla vyjadrit? Aby si ukazala, ze chces? ale aj tak nic neurobis. potom chod ro riti.. taki ludia ma fakt nezaujimaju a su to ti najvacsi pokrytci.
Plackas ty .... stale ti to nedochadza? Ty a tebe podobni plackaju, ze sa neda, nejde, neexistuje, nemozne a podobne picoviny.. to ty plackas a si o nicom..


25.
označiť príspevok

Ranexill muž
   17. 7. 2011, 10:51 avatar
Boris toto bol vtip od teba?


26.
označiť príspevok

Boris muž
   17. 7. 2011, 11:06 avatar
nie.


7.
označiť príspevok

Mojka žena
   16. 7. 2011, 09:31 avatar
poznám ten problém, denno denne ich premieľajú v médiach..Aj tak verím, že táto generácia nebude tupšia od predošlých..Čo minister školstva nedohraje..to učitelia na školách žiakom dospievajú


9.
označiť príspevok

Boris muž
   16. 7. 2011, 10:44 avatar
tak isto.. to ma byt riesenie?
A ja osobne dost pochybujem.. co sledujem, tak ucitelia su cim dalej tym nasranejsi a dost kaslu na vzdelavanie.. aj preto, ze sa im jednostaj kafru do prace retardovani debili, co nevedia o danej veci ani hovno (politici), dalej ich seru mizerne platy, ktore si ja osobne tiez myslim, ze su male pre niekoho, kto zdelava ludi a na koniec su to samotne deti, ktore maju cim dalej tym vacsie problemy s moralkou..
Ja si nemyslim, ze budu deti na tej istej urovni vzdelania ako volakedy.. uz teraz niesu.


10.
označiť príspevok

Mojka žena
   16. 7. 2011, 11:03 avatar
ja nič Boris neriešim, len som konštatovala a dovolila si vysloviť moje presvedčenie v porovnaní tejto generácie s minulými..Nuž učitelia hudru, to je pravda, ale nakoniec skoro každý si uvedomí, že byť učiteľom je poslanie a nie povolanie..Tí, ktorí si to neuvedomia, tak ujdú zo školstva a podľa mňa nie je ich škoda...


11.
označiť príspevok

Boris muž
   16. 7. 2011, 11:05 avatar
Mojka, skor ujdu ti, ktori naozaj za nieco stoja, pretoze sa na to uz nebudu vediet pozerat..

aktualne.centrum.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


12.
označiť príspevok

Mojka žena
   16. 7. 2011, 11:21 avatar
ako čítam Boris, tak predsa len riešia..Výnimky vždy boli aj budú a práve tým riešením dostanú ich zo svojich radov..poctivých učiteľov...
Súhlasí Boris


13.
označiť príspevok

Boris muž
   16. 7. 2011, 11:38 avatar
Mojka a pokial dobre sledujem, nieco podobne sa deje aj so zdravotnictvom.
Súhlasí Mojka


15.
označiť príspevok

Mojka žena
   16. 7. 2011, 12:09 avatar
dobre sleduje Boris..pán minister zdravotníctva ( ani neviem aké stranícke tričko nosí )..dal takmer neobmedzenú moc Všeobecnej zdravotnej poisťovne a tá seká, rúbe hlava nehlava..ruší nemocničné lôžka po Slovensku..dokonca aj ne detskej onkológii..Ja som stálym pacientom súkromnej polikliniky v našom meste, kde majú všetky prístroje pod jednou strechou..Všeobecná zdravotná poisťovňa za použitie niektorých prístrojov platby im neposkytuje..Tak si majitelia (lekári ) tejto polikliniky urobila cenník, tak povediac za ľudové ceny..Radšej zaplatím 20.-€ za vyšetrenie týmto prístroj, než by som mala behať od Šavla do Pavla, neviem ako dlho..Takže ako vidíš aj tam riešiav rámci svojich možnosti...


17.
označiť príspevok

Samantha žena
   16. 7. 2011, 12:12 avatar
mojka, dovera je este vacsi grc. v tomto mal fico recht, mat jednu poistovnu. ale co uz, zakon umoznuje nakladat si ziskami prevadzanim na schrankove firmy v danovych rajoch a pod, tak co sme si volili to mame...


18.
označiť príspevok

Mojka žena
   16. 7. 2011, 12:45 avatar
myslíš Samatha, zdravotnú poisťovňu Dôvera..keď áno, tak tu nepoznám a som si myslela, že niet horšej od Všeobecnej..Predtým som bola v Spoločnej, tú však zlúčili so Všeobecnou..Jedným slovom, z pacienta sa stal rukojemník a basta!...
Súhlasí Samantha


19.
označiť príspevok

Samantha žena
   16. 7. 2011, 13:53 avatar
ano. nik neberie ohlad na pacienta. ten je len zamienka na robenie biznisu. strasne zle mi je z toho.


20.
označiť príspevok

tatko muž
   16. 7. 2011, 15:52 avatar
..škola to je budúcnosť (a to nemyslím ako lúbivú frázu,ale realitu) a ak je treba ho z nejakého dôvodu reformovať (a myslím,že treba),je myslím nevyhnutné mať aspoň šajn o budúcnosti,resp. mať víziu,ako by sme chceli,aby vypadala.. ..o takejto vízii som zatiaľ nepočul.. ..ak ňou nemá byť Slovensko,ako zásobáreň tupej t.j.flexibilnej prac. sily .. ..na to je terajšia reforma t.j. vnášanie totálneho chaosu do školstva to pravé orechové..
Súhlasí Style
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Pri výbere lásky opatrný buď, nie podľa krásy, ale podľa srdca súď.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(125 512 bytes in 0,205 seconds)