Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Biblická definícia antikrista

36
reakcií
1006
prečítaní
Tému 1. júla 2017, 08:46 založil pozorovateľ.

podobné témy:1.
označiť príspevok

pozorovateľ
   1. 7. 2017, 08:46 avatar
Antikrist znamená proti Kristovi alebo namiesto Krista. Tento pojem sa vzťahuje na všetkých, ktorí popierajú to, čo hovorí Biblia o Ježišovi Kristovi, na všetkých, ktorí odporujú jeho Kráľovstvu, a na všetkých, ktorí zle zaobchádzajú s jeho nasledovníkmi. Zahrnuje to aj jednotlivcov, organizácie a národy, ktoré falošne tvrdia, že reprezentujú Krista, alebo ktoré nesprávne pripisujú sebe úlohu Mesiáša.


2.
označiť príspevok

Immanuel
   1. 7. 2017, 12:33 avatar
Ano Som antikrist

dzio.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


3.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 7. 2017, 13:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.5.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 7. 2017, 14:36 avatar
Medzi tie organizácie patria všetky, ktoré sa hlásia ku kresťanstvu, lebo kresťanstvo založil Antikrist. 


4.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 7. 2017, 14:35 avatar
Nauč sa, že keď chceš podať biblickú definíciu, tak musíš citovať presne z biblie. Inak len šíriš neoverené pletky.


6.
označiť príspevok

teolog
   1. 7. 2017, 15:16 avatar
"Deti, je posledná hodina, a tak ako ste počuli, že prichádza antikrist, tak sa teraz mnohí stali antikristami; z toho spoznávame, že je posledná hodina." - 1 Jána 2:18. To bolo písané apoštolom Jánom koncom prvého storočia!


7.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 7. 2017, 15:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.12.
označiť príspevok

Shagara muž
   1. 7. 2017, 21:22 avatar
7,......ale je! A je to jednoduché,....Pozorovateľ to definoval. Antikrist je každý,kto nie je na strane Krista.
Sám Ježiš povedal:......... „Kto nie je na mojej strane, je proti mne [teda je antikrist], a kto so mnou nezhromažďuje, rozptyľuje.“ — Lukáš 11:23.
A tak,aj keď uctievame Boha na základe nesprávneho poznania/ľudské,pohanské náuky/,alebo aktívne nezvestujeme dobré posolstvo o Božom kráľovstve/"kto so mnou nezhromažďuje"/, tak sme tiež proti Kristovi.
Ako hovorí Pavol:...."beda mi keby som nezvestoval...."!


13.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 7. 2017, 22:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.14.
označiť príspevok

teolog
   1. 7. 2017, 23:20 avatar
"A Ježiš pristúpil a hovoril im povediac: ´Dostal som všetku moc v nebi a na zemi. Preto choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov, krstite ich v mene Otca a Syna a svätého ducha a učte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do záveru systému vecí´." - Matúš 28:18-20.


15.
označiť príspevok

Ludwig muž
   1. 7. 2017, 23:25

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 7. 2017, 23:05 avatar
15,.....na JW.org sú podrobné vysvetlenia na základe Písma ,že tomu tak má byť. Nie je to o nejakom jednom alebo dvoch veršoch. O tom pojednáva celé Písmo a určite o tom hovorí niekoľko stoviek veršov,znázornení,podobenstiev.
Je tam biblicky rozobraté,že "veľký zástup" sa pripája k hlásaniu a pomáha "malému stádu".
Pretože ťarcha celého zvestovania po celom svete v dnešných časoch nestojí na pár tisícoch pomazaných,ale na milionároch ich bratov,s pozemskou nádejou. Keby si len myslel pragmaticky a logicky,tak by si na to prišiel. Ak na Slovensku ,alebo v iných národoch sú trebárs 3-4 pomazaní,/čo je fakt/myslíš si že oni zvestujú po celom štáte,po celom území daného národa? Uvedom si,že to je nezmysel! Dnes sa vedú milióny biblických štúdií,ale na svete je len pár tisíc pomazaných.
Ale chápem,ak lenivý otrok si hľadal svoje dôvody prečo nerozmnožil dané talenty. Je to ľudský ,nechutný alibizmus a pohodlnosť. Však to druhí za mňa odkrútia a ja sa zveziem. Určite áno,ale iba tam ,kam aj lenivý otrok.
Inak Ježiš povedal:...."Pravdivo, pravdivo vám hovorím: Kto prejavuje vieru vo mňa, ten bude tiež konať skutky, ktoré ja konám; a bude konať väčšie skutky ako tieto, lebo ja odchádzam k Otcovi". A kontext poukazuje na "učenie",zvestovanie.
Aj v SZ je veľa predobrazov,ktoré poukazujú ako "Jonadábova trieda" pomáha pomazaným/Jehu/. A podobné predobrazy....je ich mnoho,a nájdeš podrobné biblické rozbory na našej stránke pod názvom: "zvestovanie,hlásanie evanjelia, veľký zástup,dobré posolstvo a podobne". Prečítaj si napríklad 60 kapitolu Izaiáša a možno pochopíš o čom sa tu píše a okrem iného,čo znamenajú slová:" „Z maličkého sa stane tisíc a z malého mocný národ. Ja, Jehova, to urýchlim v patričnom čase.“ (Izaiáš 60:22) ???
Pochop,že to ,o čom som písal o zvestovaní,je len malá násobilka,ale je ešte omnoho viac vecí z Písma,predobrazov ,ktoré jednoznačne poukazujú,ako "veľký zástup" pomáha pomazaným a spolupracuje s nimi. Inak to ani nemôže byť. Aj sám pápež a iní cirkevné osobnosti z rôznych náboženstiev poukazujú,že všetci kresťania majú svedčiť o Bohu. Tých výrokov je neúrekom. Ale ty zamietneš aj to,a i prax raných kresťanov.


35.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 7. 2017, 23:10 avatar
15,.....citujem správu z Písma:....."Okrem týchto 12 apoštolov Ježiš „určil sedemdesiatich iných a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam si zaumienil prísť“. Pripomenul im aj skúšky a ťažkosti, ktoré sú pred nimi, a povedal im, aby ľuďom hovorili: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“ (Lukáš 10:1–12) Keď sa tých 70 učeníkov vrátilo, prekypovali radosťou a podali Ježišovi túto správu: „Pane, dokonca démoni sa nám podrobujú, keď používame tvoje meno.“ Možno boli prekvapení, keď im Ježiš poukázal na to, že ich horlivosť pre Kráľovstvo im má priniesť ešte väčšiu radosť. Povedal im: „Neradujte sa však z toho, že sa vám podrobujú duchovia, ale radujte sa, lebo sú vaše mená zapísané v nebesiach.“ — Lukáš 10:17, 20."
----------------------------------------------------------------------
Teda,podla teba bolo "osemdesiatdva apoštolov"?/12+70/


18.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 7. 2017, 18:24 avatar
13,....som presvedčený ,že Biblie presne vyplýva ,kto je antikrist!
Biblia ho na mnohých miestach spomína v množnom čísle, a zdravý úsudok zas hovorí,že ak sa nedržíme učenia Krista,tak nijako nemôžme stáť na jeho strane. Z Písma vyplýva aj fakt,že jeho učeníci/tak ako v 1 storočí,pred zničením židovského systému/ budú v čase konca všetci hlásať dobré posolstvo o Božom kráľovstve po celom svete. To nebolo Kristovo želanie ,ale príkaz. A akokoľvek by sme prižmúrili oči,to nikto nespĺňa okrem JS, spolu s vysokou morálkou ktorej sa držia.
Niekedy sa o JS polemizuje /a vyčíta sa im to/,že mali nejaké nesprávne porozumenie nejakej časti Písma/čo je zlomok biblického poznania,biblických právd/,a po čase to s pribúdajúcim svetlom poznania upravili. A to je fakt.
Ale je to komická a alibistická predstava,keď si pomyslíme na tiež fakt,napríklad že RKC učí 90% pohanských náuk a protestantizmus je na tom len o niečo lepšie.
--------------------------------------------------------------
K tomu zvestovaniu.......zvestovali v 1 storočí všetci kresťania,alebo nie? Z Biblie je zrejme ,že áno. A hovoria o tom aj historické,odborné diela ,ktoré pojednávajú o prvotných kresťanoch. Napríklad kniha -"Raní kresťania a apokryfy" píše na strane 232 o tejto "potrebe aktívne hlásať dané posolstvo pre všetkých". Rozoberá sa tu text z Matúša 25:14-32 /podobenstvo o talentoch/.
Tiež si polož otázku,komu patrili slová u Matúša 28 kapitola....."Preto choďte a robte učeníkov z ľudí všetkých národov,...."?
Alebo čo znamenajú slová ,že ..... „Žatva je veľká, ale robotníkov je málo.“ (MAT. 9:37)....???
Je to aj zrejme zo slov,ktoré som už uviedol:....."Kto so mnou nezhromažďuje,rozptyľuje"!
A ak Ježiš povedal,že toto posolstvo sa bude zvestovať po celom svete,kto ho mal konať? Pár vyvolených jednotlivcov? Zvládli by to? Alebo iba tomu ,komu sa chce?
Skutky 10:42
"42 A nariadil nám, aby sme zvestovali ľudu a dôkladne vydávali svedectvo, že on je Ten, ktorého Boh poveril, aby bol sudcom živých a mŕtvych". Obdobne to vyplýva i zo Skutkov 1:8.
2. Korinťanom 4:13
"13 Pretože máme toho istého ducha viery, o ktorom je napísané: „Prejavil som vieru, preto som hovoril,“ aj my prejavujeme vieru, a preto hovoríme,".....ak nemáme pravú vieru,mlčíme.
Hebrejom 13:15
"15 Teda prostredníctvom neho vždy obetujme Bohu obeť chvály, ovocie pier, ktoré sa verejne hlásia k jeho menu."
Iné časť Písma dokonca hovoria,že ak nezvestujeme dané posolstvo,tak máme krvnú vinu a budeme zničení!

"„Syn človeka, urobil som ťa strážcom pre dom Izraela, a budeš počúvať reč z mojich úst a budeš ich odo mňa varovať. 18 Keď poviem niekomu zlému: ‚Istotne zomrieš,‘ a naozaj ho nebudeš varovať a neprehovoríš, aby si varoval zlého pred jeho zlou cestou, tak aby bol zachovaný nažive, zomrie vo svojom previnení, lebo je zlý, ale jeho krv budem vyžadovať späť z tvojej ruky". Ezechiel 3:17-18
Asi som ťa nepotešil? Ale kresťanská cesta je cesta sebazaprenia,námahy a prenasledovania. Po širokej sa ide tam,kam ja by som nechcel,...aj keď sa ide po nej pohodlne.


20.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 7. 2017, 18:36 avatar
13,.....a skús nájsť verše ,kde sa píše,že hlásať majú len niektorí! To v Písme nenajdeš!


21.
označiť príspevok

Wolfe muž
   2. 7. 2017, 20:07 avatar
Co toto?

7 Každý však dostáva prejavy Ducha na všeobecný úžitok.
8 Jeden dostáva skrze Ducha slovo múdrosti, iný podľa toho istého Ducha slovo poznania,
9 iný vieru v tom istom Duchu a iný v tom istom Duchu dar uzdravovať,
10 iný schopnosť robiť zázraky, iný prorokovať, iný rozlišovať duchov, iný dar rozličných jazykov a iný vysvetľovať jazyky.
11 Ale toto všetko pôsobí jeden a ten istý Duch, ktorý rozdeľuje každému, ako chce.

Nie kazdy moze hlasit evanjelium, nie kazdy dostal skrze Ducha slovo mudrosti alebo slovo poznania


22.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 7. 2017, 20:33 avatar
21,.....vedel som,že to niekto vytiahne z Písma,....ale to je úplne o niečom inom. Tieto dary sa hlavne diali v 1 storočí. Smrťou apoštolov zanikli. Dnes sú už v inej podobe.
Dnes napríklad nikto neuzdravuje,nehovorí jazykom,nerobí zázraky,atď,....ak aj áno,tak v moci niekoho iného!
Myslím si ,že stačí iba jeden text z Matúša 28 kapitoly a z podobenstva o talentoch a je to každému zrejme. Kontext Biblie na túto tému je jednoznačný.
Tiež by bolo dobré rozobrať aj každý dar ducha,lebo mi je jasné,že mnohí nevedia o čo tu presne ide?
Už z Matúša 24:14 je zrejme,že ak sa to má hlásať po celom svete,tak to tak musí byť. Ale skús si pozrieť diela pojednávajúce o praxi raných kresťanoch. Túto vec nikto nespochybňuje. A mám zato,že dnešný "svet" je máličko väčší.
Ale ak to tak cítiš-budíž. Každý čo zaseje zožne, a ja by som nechcel byť otrokom ,čo svoj "talent" nerozmnožil,ale ho zakopal.


27.
označiť príspevok

Wolfe muž
   3. 7. 2017, 17:11 avatar
1. Aha, takze ak niekto nevie vysvetlovat evanjelium, radsej nech ho vysvetli zle, alebo nebude vediet odpovedat na otazku, ktoru mu dotycny polozi. Nemal by to nechat na niekoho skusenejsieho? Lebo potom ten dotycny uz si nebude chciet dat nikym vysvetlovat evanjelium

2. Sirit evanjelium, to je ako stat v podchode alebo pri obchodnom dome s karickou plnou Straznych vezi?

3. Kto na Slovensku nevie o Bohu a Jezisovi Kristovi, alebo v Europe, ci Amerike..
Komu chces este hovorit evanjelium? Ti co tomu veria, su vo svojich denominaciach, ti co tomu neveria ani tomu verit nebudu chciet.
To nie je ako za apostolov, ked vacsina sveta o Jezisovi Kristovi nevedela....


28.
označiť príspevok

peter67 muž
   3. 7. 2017, 17:30

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 7. 2017, 22:27 avatar
27,....sám zo svojej skúsenosti viem,že poznanie Písiem u väčšiny je priam katastrofálne,nulové. A to som mal možnosť sa rozprávať i s kňazmi. Ak ty hovoríš o nejakom poznaní,tak si úplne vedľa.
Samozrejme,ľudia vedia ,že nejaký Ježiš existoval ,....ale to je asi tak všetko. Deň čo deň o tom hovoríme s ľuďmi,tak mi môžeš veriť,že tu nemožno hovoriť o nejakom poznaní. A čo človek/"kresťan"/,to iný názor. Samozrejme,úplne svojsky,nebiblický.
Tiež nemáš ani tušenia o biblických štúdiách ,čo vedú JS po celom svete. Mnohí,už za pár týždňov,mesiacov pochopia to,čo nemohli pochopiť za celé roky. O tom tiež viem svoje.
Služba s časopismi /stojanmi/je len okrajová činnosť JS. A som presvedčený,že dnes je väčšia nevedomosť o Kristovi ako v 1 storočí. Už samotná náuka o trojici úplne zdeformovala podobu Krista a Všemohúceho Boha. Wolfe, si úplne mimo,ale raz prídeš na to.
Rim.10:2.....:"Lebo svedčím o nich, že majú horlivosť pre Boha, ale nie podľa presného poznania ; 3 lebo sa nepodriadili Božej spravodlivosti, pretože nepoznali Božiu spravodlivosť ale usilovali sa ustanoviť si svoju vlastnú".


30.
označiť príspevok

Wolfe muž
   4. 7. 2017, 03:56 avatar
29 Horlivost moze byt aj modlenie a pokanie..

Takze to nic neznamena.. odovzdavanie evanjelia si si tam len domyslel


31.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 7. 2017, 22:19 avatar
30,.....tak nám vysvetli,koho znázorňuje lenivý otrok,ktorý zakopal svoj talent a nerozmnožil ho?
Aj tu sa spomínajú isté "dary"/schopnosti jednotlivcov/,pretože každý má iné možnosti ,ale od každého sa očakáva ,že daný talent rozmnoží podľa svojich schopností.
A vieme ako dopadne ten,kto sa bude vyhovárať ako lenivý otrok, a hľadať stále len dôvody prečo nerobiť to,čo prikázal Kristus.
A inak,celá Biblia/NZ/ je o oznamovaní dobrého posolstva o Božom kráľovstve. Ak to Kristus robil počas celej svojej trojročnéj služby a mi máme byť jeho nasledovníkmi,tak si neviem predstaviť ,ako nimi môžme byť,ak nebudem konať hlavnú náplň jeho služby,života? Nič nie je dôležitejšie ako táto činnosť,lebo zachraňuje ľudské životy!


23.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 7. 2017, 20:34

Príspevok bol vymazaný administrátorom.25.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 7. 2017, 20:47 avatar
23,...to robíte vy. Stovka textov a zdravý úsudok,a história hovorí kto má pravdu?....... a vy sa chytíte jedného,dvoch nič nehovoriacich textov.
Kedy bol Kristus a kresťania v 1 storočí pohodlní ako vy,tak dnes o kresťanstve nevie nik.
A tak mi povedzte,kto teda podla Písma má hlásať dobré posolstvo?


26.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 7. 2017, 20:49

Príspevok bol vymazaný administrátorom.36.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 7. 2017, 23:13 avatar
26,....aj ty ich kladieš. A diskusia je aj o tom. Pretože ak nesúhlasíš s tým,čo hovorí Písmo/podla toho čo som tvrdil/, povedz svoj názor a dolož to Písmom. To nikdy nerobíte,len všetko kritizujete.
Ježiš v službe takmer vždy kládol otázku, aj priaznivcom,aj oponentom. Ja ho len nasledujem a používam jeho metódy. Je to zlé?


37.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 7. 2017, 23:16 avatar
21,....prečítaj si prvých osem kapitol Prísloví a iných častí Písma/NZ/, a tam sa píše,že ak niekto nebude mať múdrosť,a presné poznanie tak zahynie. Ale podla teba,nie každý môže mať múdrosť alebo poznanie. Nuž potom si Biblia odporuje,alebo ty nechápeš dané slová?!


24.
označiť príspevok

Ludwig muž
   2. 7. 2017, 20:45

Príspevok bol vymazaný administrátorom.32.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 7. 2017, 22:29 avatar
24,....ak nejaký človek,teolog,kňaz tvrdí,že má vo všetkom presné poznanie,tak klame sám seba. Ja ochotne prijímam nové porozumenie od toho,kto bol ustanovený Bohom. To bol si vyvolil duchovného správcu,a ja sa tomu podriaďujem a vždy tak budem robiť. Viem z minulosti,že ak niekto reptal napríklad proti Mojžišovi,alebo Bohom ustanoveným autoritám ,zle pochodil. Sám Mojžiš,Jozua povedali: "Nebúrili ste sa voči ľudom,ale Bohu".
A bolo len niekym naznačené,že aj teraz možno Boh nejakých jednotlivcov povoláva /z osvedčených bratov/ k nebeskej triede. Ale nie je to nemenná dogma, ale len logická,biblická pravdepodobnosť. Ale pre mňa je to nepodstatné,aj pre iných. Má to význam iba pre toho,koho by Boh v tomto čase ešte povolal pre nebeskú vládu.
Bazíruješ na drobnostiach,a unikajú ti celé biblické pravdy. Po JS už nikto nebude varovať hriešne ľudstvo po celom svete,.....a ty môžeš zotrvať vo svojom presvedčení. Ja ti to nebudem brať.
Niet väčšieho dôkazu ,kto dnes koná Božiu vôľu?....ako to,čo dnes robia JS po celom svete.


33.
označiť príspevok

Immanuel
   4. 7. 2017, 22:30 avatar
Js jedine co robia je ze oblbuju ludi

Sprosti su ked sa daju


16.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 7. 2017, 23:29 avatar
Sh: Pozorovateľ to definoval. Antikrist je každý,kto nie je na strane Krista.

Potom je to hlúpa definícia.

Ja nie som na strane jehovistov, avšak to neznamená, že som antijehovista. Predpona anti- má viac význam, že si vyslovene proti. Ak nie som jehovista, nevyplýva z toho, že som antijehovista. Nie som ani antimoslim, antikresťan, antiufonista. Len mám iný názor na svet. Som proti krádežiam, ale viem si predstaviť prípustnosť krádeže, ospravedlnenie krádeže. Podľa konkrétneho prípadu. Ľudský život má totiž väčšiu (podstatne väčšiu) hodnotu ako rožok v potravinách.
Súhlasí Wolfe


17.
označiť príspevok

Scarlet.XY
   1. 7. 2017, 23:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Shagara muž
   2. 7. 2017, 18:35 avatar
16,.......Lemmy, mnohí nie sú proti JS,alebo proti náboženstvu ako takému. Ale tým sa nič nemení. Sú len dve alternatívy: 1,Teda buď konáme vôľu Boha a držíme sa učenia Krista vo všetkom,.....alebo,....2,,sme neveriaci,alebo veríme nesprávne.
To je záver biblického učenia. Stredná,zlatá cesta neexistuje! Sorry.
Treba si uvedomiť,že harmóniu a trvalý pokoj vo vesmíre sa dá docieliť len nasledovaním Kristovho učenia, nikdy nie inak.
Problém ľudí je ten,že stavajú na vlastnom porozumení,a nie na Božom,.....a to je chyba. Toto si nevymysleli JS!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Dôveruj Jehovovi celým svojím srdcom a neopieraj sa o svoje vlastné porozumenie.“ (PRÍSL. 3:5)

„Je cesta, ktorá je pred mužom priama,“ hovorí Šalamún, „ale jej koniec sú potom cesty smrti.“ (Príslovia 16:25)

To platí na tých,čo sa držia svojho porozumenia. a nie Božieho.


8.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2017, 15:23 avatar
Kazdy kto verí v antikrista je antikrist.....,,,,,,,....


9.
označiť príspevok

-era- muž
   1. 7. 2017, 15:27 avatar
Dobrá pochabosť


10.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2017, 15:32 avatar
Pochabost je ked nevieš kto je antikrist


11.
označiť príspevok

djjaro muž
   1. 7. 2017, 15:34 avatar
Alebo lepšie povedané čo je antikrist
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 01:45,  Prajem Ti, aby Ti to Boh ukázal.
dnes, 01:41,  Jaa to tak vidím Tomáš v Písme, že Boh povedal, že všetci ľudia zhrešili a postrádajú...
dnes, 01:24,  12) Prvý list Timotejovi 3:15 ale ak sa omeškám, aby si vedel, ako si máš počínať v...
dnes, 01:21,  Ja som raz padla na kríže a hlavu, keď som cúvala a nepozerala za seba a pekne do prázdneho...
dnes, 01:19,  Ozy, a ty si mala ninka aký úraz hlavy, teda myslím nejaká havárka? .. ak sa Ti to nechce...
dnes, 01:03,  https://spravy.pravda.sk/svet/clanok/554317-rusko-uviedlo-do-sluzby-strategicku-ponorku-knieza-vl...
dnes, 00:27,  12) Myslíš si že Boh Božie vlastnosti nikomu nedá ? A prečo potom dal kresťanom...
dnes, 00:16,  to su len spatne zavery jehovistov, nič viac....ano tato zem pominie...eto vsjo......neni...
dnes, 00:14,  A apoštol Pavol by niečo pokazil keby neprosil ostatných kresťanov aby sa za neho modlili...
dnes, 00:12,  to sa pýtaš ako človek,ktorý verí v Boha alebo ako ateista......*03*03*03*03
dnes, 00:04,  30, .....perla ducha!*39*13 To akože čo malo byť? Ako si k tomu došiel?*39
dnes, 00:03,  229, .... povedz, Judáš ktorého si vyvolil sám Ježiš mal akú múdrosť? Alebo Adam,...
dnes, 00:01,  24, .... premýšľaš vôbec? Ježiš použil sám príklad potopy ako predobraz zničenia...
dnes, 00:00,  10) Kde v Novom Zákone sa píše o Sola Scriptura ?
včera, 23:58,  9, .... ale tá správna tradícia musí byť v súlade s Písmom, a to katolícka tradícia ide...
včera, 23:58,  Skúsenosť je niečo, čo človek získa až po tom, keď to už nepotrebuje.
včera, 23:55,  takže prečo poukazuješ na predobraz potopy so zničením zeme?...ved potopa nebola planovana...
včera, 23:50,  21, .... tak sa Boh rozhodol, až keď videl akí sú ľudia na zemi ? Ak by sa ľudia správali...
včera, 23:50,  no ved ludsku murdosť dostal...nič viac...ak by dostal boziu, inač by sa správal,...
včera, 23:44,  226, .... no commment, .... to, čo som napísal je všeobecne prijímaný fakt, a ty rozprávaš...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Úspech v manželstve nezáleží len na tom, aby sme našli toho
pravého partnera, ale hlavne na tom, aby sme my sami boli tou pravou osobou.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(124 851 bytes in 0,729 seconds)