Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Astax. Assisi

9
reakcií
977
prečítaní
Tému 12. novembra 2016, 00:36 založil Luther.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
11. 09. 2016
9
30. 08. 2016
22
03. 09. 2019
39
08. 09. 2018
81
24. 02. 2019
27
15. 11. 2017
75
 
 


1.
označiť príspevok

Luther muž
   12. 11. 2016, 00:36 avatar
Z toho čo tu píšeš tak berieš že to čo sa dialo v Assisi bolo len akési akoby posedenie pri pivku kde pápež sa rozprával s predstaviteľmi iných náboženstiev o miery a podobných veciach no ty si vôbec neuvedomuješ že vaši pápeži zapreli Krista, a vôbec sa nedržia Svätého Písma?

Uvediem len pár príkladov kde tu pridám aj videa a pár vecí z nich tu napíšem čo stvárali vaši pápeži.

http://www.youtube.com/watch?v=23KRKMADVoo Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


2:56 - Pépež prijal od pohanskej kňažky sakrálnej prostitutky na čelo znamenia apostaze. Znamenie hinduistického božstva Šivy.Týmto verejným gestom Ján Pavol 2 odpadol od pravej viery, poprel celé písmo sväté, celú cirkevnú tradíciu, Týmto znevážil všetky misie a misionárov aj podstatu celého kresťanstva. Sám sa tým nechal zasvätiť satanovi...

6:33 Ján Pavol 2 povedal. Ja som preštudoval prácu a úsilie Mahátmu Ghandy a našiel som tam pre seba odpovede, odpovede pre všetkých kresťanov, podstatné odpovede. India je veľkým prínosom pre celý svet v pochopení človeka a zmyslu jeho existencie. Toľko citácia pápeža. Pre kresťanov sú životné odpovede uvedené v Písme Svätom a v životoch svätých. Našiel Ján Pavol 2 životné odpovede nie v písme a tradícii ale u modlára Ghandyho potom je to svedectvo u jeho vnútornej apostaze. Žiadny svätec, ani pravoverný kresťan u Ghándyho a v pohanskom systéme hinduistickej Indie nenašiel a ani nenájde pravdivé odpovede týkajucej sa spásy a zmyslu života. Tiete odpovede nájde len u jediného spasiteľa Ježíša Krista.

12:00 povedal. Mier je
plodom modlitby, v ktorej všetky náboženstva vyjadrujú svoj vzťah k jednej najvyššej síle. Tu Pápež verejne klame. Mier je plodom obrátenia a pokánia. Teda odvrátenia sa od modlárstva, neviery a hriechu. Modlitba je pravá a falošná. Pravá modlitba sa obracia k jedinému najvyššiemu Bohu a falošná k démonom. Pohania sa modlia nie k Bohu, ale k démonom.

13:06 pápež potom dal kresťanské chrámy k dispozícii zástupcom pohanským náboženstvám k prevádzaniu ich obradom a modlením sa za ne. Budhisti sa modlili v chráme sv. Petra v Assisi. Na svätostánok postavili modlu Budhy.
Hinduisti sa zhromaždili v chráme Santa Maria... v Assisi. Moslimovia sa zhromaždili v kláštore sv. Antonína. Americkí indiáni sa modlili v chráme... a pripravovali svoje fajky mieru na oltár. Šintuisti boli v benediktínskom kláštore.
V pravde išlo o veľkú apostazy. Kresťanská viera bola postavená na rovnakú rovinu zo všetkými pohanskými náboženstvami.

29:50 Ján Pavol 2 pobozkal korán. Korán je moslimská posvätná kniha, ktorá sa rúha najsvätejšej trojici a popiera Božstvo Krista.

33:22
Ján Pavol 2 prijal v... zednársku lóžu v new Yorku...Podstata zednárstva je vzbura proti trojjedinému Bohu Otcovi, Synovi a Duchu Svätému a zasvecení sa satanovi a služba jemu. Pápež dal povolenie, že zednáry môžu vo vnútri RKC beztrestne zastávať najvyššie miesta. V decembri 1996 veľká läoža orientu ponúkla Jánovi Pav..svoje najvyššie ocenienie rád galileja ako výraz vďaky za jeho snahy podpory zednárskych ideálov....

Odporúčam pozrieť celé video.

http://www.youtube.com/watch?v=KazMzS5Ejks Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


0:00 „V poselství k letošnímu Světovému dni míru jsem poukázal na to, že velká náboženství mohou být důležitým faktorem jednoty a pokoje pro lidskou rodinu, a připomněl jsem v této souvislosti, že na tento rok 2011 připadne 25. výročí Světového dne modliteb za pokoj, který svolal do Assisi v roce 1986 ctihodný Jan Pavel II. Proto se tento rok v říjnu vydám jako poutník do města svatého Františka a zvu na tuto pouť všechny bratry křesťany různých vyznání, představitele světových náboženských tradic a v duchu i všechny lidi dobré vůle, abychom si připomenuli toto velké historické gesto mého předchůdce a slavnostně obnovili závazek věřících všech náboženství žít vlastní náboženskou víru jako službu míru.

1:03 Všetci budeme spasení, každý vo svojom náboženstve....

http://www.youtube.com/watch?v=lgYk8N3gF8E Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ďalej František. Ale to si pozrite video

Na záver by som len pridal.
(Jn 14:6 [SSV])

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

Jn 3:16-18 Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. Lebo Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.

(2Kor 6:14)

Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! (diablom) Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“

Gal 1:8 – 10 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.

2Tim 3:12 Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
Jn 17:14 Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.
Jn 15:19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.

Čo z toho vyplýva pre spasených kresťanov?

2Tim 4:1-5 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.

2Tim 3:12 -17 Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti,aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.


2.
označiť príspevok

Luther muž
   12. 11. 2016, 00:40 avatar
Pápeža zbožňujú všetci, či ateisti, či inoverci, či Rímskokatolíci. (Tak isto to bolo aj s Wojtylom) A to je znak falošného učenia, falošného vodcu, keď je všetkými zbožňovaný.

Svet nenávidí tých, čo hlásajú Kristovo slovo:

2Tim 3:12 Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
Jn 17:14 Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.
Jn 15:19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.


3.
označiť príspevok

Luther muž
   12. 11. 2016, 00:50 avatar
Všetci budeme spasení, každý vo svojom náboženstve. Toto povedal pápež verejne. Týmto všetci hinduisti, budhisti...čo počuli pápežov výrok si môžu ďalej spokojne a s čistým svädomím uctievať démonov ich náboženstiev, lebo pápež povedal, že každú budú spasení vo svojom náboženstve. Čiže každú kto verí v ich falošných bohov démonov budú spasení.

Ďalej pápež františek čo hovoril o homosexualite, no to je niečo neskutočné.


4.
označiť príspevok

Luther muž
   12. 11. 2016, 00:52 avatar
Keď už toto ti nekole oči, tak už potom fakt neviem. Uvedom si že tu neide o nejaké posedenia v krčme pri pive a nadväzovanie dobrých vzťahov, ale zapreli Krista, Písmo Sväté... aby sa páčili ľuďom.

Gal 1:8 – 10 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.


5.
označiť príspevok

Luther muž
   12. 11. 2016, 00:53 avatar
Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! (diablom) Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“

To je všetko čo som chcel napísať.


6.
označiť príspevok

Shagara muž
   12. 11. 2016, 11:55 avatar
Assisi -/a samozrejme i iné/je tak veľavravné memento odpadnutia od pravdy Biblie,že iba duchovne slepý človek,ktorý nectí Slovo Boha ,môže prehliadnuť také veľké prestúpenia voči Božím prikázaniam...........Je to modlárstvo najvyššieho druhu a prestúpenie najdôležitejšieho 1 prikázania.......a tak tu niet žiadneho ospravedlnenia.
A tak,ak niekto trebárs vyzdvihuje zásluhy Jána Pavla II, tak v skutočnosti vyzdvihuje jeho modlárstvo,neúctu k Bohu a jeho Slovu! Stačí len základné poznanie Biblie,a každému musí byť jasné,o čo tu ide?!


7.
označiť príspevok

omega
   12. 11. 2016, 12:35 avatar
Je to krasne gesto, ktore prave oslavuje 30-te vyrocie.
www.katolickenoviny.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí lea_pragmaticka1


8.
označiť príspevok

Luther muž
   12. 11. 2016, 13:13 avatar
Mt 15,14 Nechajte ich. Sú slepými vodcami slepých. A keď slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy."
Súhlasí Shagara


9.
označiť príspevok

Luther muž
   12. 11. 2016, 13:18 avatar
V čom spočíva hriech Assisi?

- Pápeži neohlásili evanjelium

- Považujú všetkynáboženstvá za rovnocennú cestu ku spáse (bez toho, aby spoznali Krista)

- Zapreli Ježiša Krista ako jedinú cestu k spáse

- Učenie Ježiša Krista dávajú na roveň s démonmi

- Nebeského Otca považujú za Otca kresťanov aj otca démonských náboženstiev

František

Pápež vyriekol slová proti náuke RKC

Pápež vyriekol slová učenia HUMANIZMU A NEW AGE!

Kto je za Humanizmom a New Age? Slobodomurári a za nimi je diabol!

Pápež dal falošnú nádej všetkým ateistom!!!

Pápež sa vysmial všetkým katolíkom veriacim učeniu RKC!
Súhlasí Shagara


10.
označiť príspevok

Luther muž
   12. 11. 2016, 13:22 avatar
(2Kor 6:14)

Neťahajte jarmo s neveriacimi! Veď akú účasť má spravodlivosť na neprávosti?! Alebo čo má spoločné svetlo s tmou?! Aká zhoda je medzi Kristom a Beliarom?! (diablom) Aký podiel má veriaci s neveriacim?! A ako súvisí Boží chrám s modlami?! A vy ste chrám živého Boha, ako hovorí Boh: „Budem v nich prebývať a medzi nimi chodiť, budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. A preto vyjdite spomedzi nich, oddeľte sa, hovorí Pán, a nečistého sa nedotýkajte; a ja vás prijmem a budem vaším Otcom a vy budete mojimi synmi a dcérami, hovorí všemohúci Pán.“

Gal 1:8 – 10 Ale keby sme vám hlásali my alebo aj anjel z neba iné evanjelium, ako sme vám hlásali, nech je prekliaty! Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! Chcem si teraz nakloniť ľudí alebo Boha? Alebo sa usilujem páčiť sa ľuďom? Keby som sa ešte chcel páčiť ľuďom, nebol by som Kristovým služobníkom.

2Tim 3:12 Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní.
Jn 17:14 Dal som im tvoje slovo a svet ich znenávidel, lebo nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta.
Jn 15:19 Keby ste boli zo sveta, svet by miloval, čo je jeho, ale preto, že nie ste zo sveta, že som si vás ja vyvolil zo sveta, svet vás nenávidí.

Čo z toho vyplýva pre spasených kresťanov?

2Tim 4:1-5 Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou. Lebo príde čas, keď neznesú zdravé učenie, ale nazháňajú si učiteľov podľa svojich chúťok, aby im šteklili uši. Odvrátia sluch od pravdy a obrátia sa k bájkam. Ty však buď vo všetkom triezvy, znášaj útrapy, konaj dielo evanjelistu, plň svoju službu.

2Tim 3:12 -17 Veď všetci, čo chcú žiť nábožne v Kristovi Ježišovi, budú prenasledovaní. Ale zlí ľudia a zvodcovia budú spieť k horšiemu, budú strhávať do bludu a sami budú blúdiť. Ale ty vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi. Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti,aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 15:52,  vyhľadáva určuje ciele
dnes, 15:49,  122/ To aj statny odznak na golieri zakazu???:)))
dnes, 15:34,  97. Čo znamená "ramovať" stranu?
dnes, 15:33,  124. Ja som síce písal, že chcú spájať, ale nepísal som, že by tak úplne chceli...
dnes, 15:27,  ondrej tento zlý človek stále len klame nenávidí všetko slovenské, slúži cudzím...
dnes, 15:25,  Národné vlajky sú zakázané
dnes, 15:25,  Putinov potkan...alias mufko Nadáva na všetko Slovenske, nadáva na svojho...
dnes, 15:23,  djjaro prečo troluješ ? era písal, že liberáli chcú spájať jeho som sa pýtal.
dnes, 15:21,  Rastislav Rogel – 2× odsúdený za ublíženie na zdraví; vytetovaný hákový kríž...
dnes, 15:19,  Ondrej Ďurica – hajlujúci hovorca podľa rozsudku Okresného súdu môžeme Ďuricu...
dnes, 15:02,  Vsade vidim ludi roznych nazorov ,
dnes, 14:58,  Všade. Veď si čítal Borisov príspevok o tom, ako pobrali poslancom národné vlajočky a...
dnes, 14:57,  Kto chce volit nech voli koho chce
dnes, 14:56,  Kto chce psa biť, palicu si nájde.
dnes, 14:56,  Kde vidis snahy Lsns spojit ludi ?
dnes, 14:55,  Kde vidíš snahy liberálov zjednotiť tých čo odmietajú liberalizmus pod liberálnu vlajku ?
dnes, 14:55,  Nemuseli sa tak nazyvat ked boli
dnes, 14:54,  Nacisti sa sami nikdy nenazývali fašistami. To Rusi (Stalin, komunisti) ich tak nazývali a...
dnes, 14:52,  109 - len je tu podstatný rozdiel: Nacisti kedysi ľudí rozdeľovali na skupiny a zlé skupiny...
dnes, 14:52,  Ja nerozdelujem ako ty , Uz sa to nauc ,, ved uz mas po 40 tke uz si muz,,,
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Včera som bol chytrý, preto som chcel zmeniť svet. Dnes som múdry, preto mením sám seba.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(79 835 bytes in 0,452 seconds)