Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Ako privolávajú obyčajní ľudia tretiu svetovú vojnu?

4
reakcií
876
prečítaní
Tému 31. októbra 2016, 19:23 založil savras.

podobné témy:1.
označiť príspevok

savras žena
   31. 10. 2016, 19:23 avatar
Ak naša civilizácia bude mať ešte čosi takého, ako históriu, súčasné obdobie sa do nej určite zapíše. Čím? No predsa krízou veľmi podobnou tej karibskej v päťdesiatich rokoch minulého storočia, kedy stál svet iba na krôčik od jadrovej vojny. Dnes to však nie je Kuba, ale Sýria, kde sa USA a Rusko dostali do konfliktu, ktorý má nebezpečný potenciál prerásť až do jadrovej konfrontácie.

O tom, že je vec naozaj vážna svedčí fakt, že Rusi v čase najväčšej eskalácie krízy začali sťahovať domov zo zahraničia rodiny diplomatov a že uskutočnili pre nás neslýchané cvičenie civilnej obrany, v ktorom 40 miliónov ľudí nacvičovalo fungovanie života po jadrovom údere.

Z úst amerických i ruských generálov zneli tvrdé slová na adresu protivníka, pričom hrozné je, že od týchto mocných mužov vyššieho veku by sme predsa len očakávali určitú zrelosť a nadhľad, zatiaľ čo ich verbálny prejav mal naopak charakter post pubertálnych vyhrážok.

A hoci naša civilizácia momentálne viac menej balansuje na samotnom okraji hranice, deliacej nás od svetovej vojnovej katastrofy, obyčajní ľudia žijú pokojne svoj život a väčšina z nich vôbec o ničom netuší.

Avšak človek, ktorý o tejto kritickej situácii vie a pozoruje ľudí okolo seba, ponorených do svojich problémov, či tešiacich sa zo svojich radostí, si musí po určitom hlbšom uvažovaní uvedomiť, že v ich hlavách, mysliach a hodnotách musí byť pravdepodobne niečo zlé. Niečo skazené, ba až zvrátené, ak to všetci spoločne znovu dotiahli až na pokraj vražednej vojny.

V našich hodnotách, v našom spôsobe myslenia a v celkovom charaktere nášho životného snaženia musí byť niečo naozaj vrcholne zvráteného, ak napriek prvej svetovej vojne s jej obeťami a materiálnou devastáciou, napriek druhej svetovej vojne s ešte väčším počtom obetí a ničením sme v súčasnej, takzvanej modernej dobe došli až na pokraj vojny tretej. Vojny, ktorá môže byť vojnou poslednou. A to nie preto, že by sme snáď po nej natoľko zmúdreli, ale preto, že nás už nebude a že spolu s nami zmiznú i zvrátené hodnoty, ktorým sme verili. Vražedné pseudo hodnoty, ktoré nás viedli od jednej hroznej vojny k druhej, až k vlastnému sebazničeniu.

Nedávno som počúval rozhlasovú reláciu o príčinách vzniku druhej svetovej vojny. Hovorilo sa v nej o Versaillskej zmluve, ktorá bola po prvej svetovej vojne uzavretá takým spôsobom, že to nevyhnutne muselo viesť k vojne ďalšej. V relácii sa tiež hovorilo o tom, že Anglicko v tichosti tolerovalo Versaillskou zmluvou zakázané zbrojenie Nemecka tajne dúfajúc, že sa jeho agresia obráti na východ smerom ku vtedajšiemu Sovietskemu zväzu. Že vo vojnovom konflikte sa navzájom položia na kolená problémové Nemecko a komunistické Rusko, čím získa Anglicko nadvládu nad Európou.

Hovorilo sa tam tiež o dohode o rozdelení Poľska medzi Ruskom a Nemeckom, k čomu aj došlo, pretože niekoľko dní po Hitlerovom napadnutí Poľska ho z východu napadla sovietska armáda a obsadila územia s Nemeckom vopred zmluvne dohodnuté. A hovorilo sa tam ešte o mnohých iných podrazoch, tajných zákulisných rokovaniach, nedodržaných zmluvách a všetky tieto známe i menej známe historické fakty boli prezentované ako udalosti, vedúce ku vzniku druhej svetovej vojny.

V skutočnosti to však bolo úplne inak! V skutočnosti boli totiž všetky tieto udalosti iba dôsledkami, ktoré vo svojom ďalšom reťazení viedli k zahájeniu vojny, zatiaľ čo ich pravou a prvotnou príčinou bola ľudská vierolomnosť, ľudská zákernosť, bezohľadnosť, nenávisť, chamtivosť, egoizmus a k tomu ešte mnoho iných, podobných negatívnych vlastností, prítomných v hlavách a mysliach politikov pri všetkých rokovaniach a uzatváraní zmlúv.

Áno, práve tieto najrozmanitejšie negatívne ľudské vlastnosti sa stali skutočnou príčinou druhej svetovej vojny! Vtedajšia politická a mocenská elita ich totiž niesla v sebe a za ich výdatného spolupôsobenia formovala charakter všetkých politických jednaní, plánov, zámerov, špekulácií, úkladov a úskokov, ktoré vo svojom súhrne napokon viedli až k tragickým udalostiam druhej svetovej vojny.

Avšak všetky spomínané negatívne vlastnosti politickej a mocenskej elity v konečnom dôsledku iba verne odzrkadľovali všetky chyby a nedostatky toho ktorého národa, z ktorého táto elita ako zo základnej platformy vzišla.

A presne rovnako je tomu i dnes! Nie mocní nášho sveta, nie generáli, ani politici určujú charakter a priebeh svetových udalostí. Alebo presnejšie povedané, neurčujú ich vôbec tak priamo, ako sa na prvý pohľad zdá, ale iba nepriamo.

Najpodstatnejším činiteľom sú totiž tí najobyčajnejší ľudia, ktorí charakterom svojho myslenia, svojich hodnôt a svojej životnej orientácie určujú charakter politickej a mocenskej elity, ktorá z týchto pomerov nevyhnutne povstáva. A táto elita potom svojimi rozhodnutiami utvára charakter a priebeh svetových udalostí, čo však znamená, že prvotnou príčinou všetkého, čo sa vo svete deje sú tí najobyčajnejší ľudia. Ich myslenie, hodnoty, mravnosť, morálka a životná orientácia. Toto základné a elementárne spoločenské podhubie sa potom zákonite premieta do spôsobu myslenia, konania, hodnôt, mravnosti, morálky, názorov a životnej orientácie mocenskej elity toho ktorého národa. A táto elita, na základe svojho vyššie uvedeného, celkového hodnotového naladenia potom určuje smerovanie národov, ako i charakter svetových udalostí.

Ak sme teda dnes vystavení hrozbe tretej svetovej vojny, nevyhnutne to musí znamenať, že takmer všetky hodnoty a celkové vnútorné naladenie obyčajných ľudí musí byť tak negatívneho druhu, ktorý vo svojej gradácii vedie skôr alebo neskôr k vražedným svetovým konfliktom. Ku konfliktom, ktorých hlavnými vinníkmi sú prve obyčajní ľudia, pretože negatívny charakter všetkého toho, čo uznávajú a čomu veria speje nevyhnutne vo svojom stupňovaní až k vojnovým katastrofám.

Toto je veľmi jednoduchý, prostý a zákonitý dej, ktorý bol aktívny už pri vzniku prvej svetovej vojny, druhej svetovej vojny a je aktívnym i dnes. Ale keďže národy tento skrytý mechanizmus doteraz nepoznali a neustále vnútorne zotrvávajú v rozkladných hodnotách, musia nanovo prežívať vlastnú minulosť, ibaže v novom šate a v rozdielnych formách. Z tohto jednoduchého a prostého dôvodu preto dospelo ľudstvo najskôr k prvej svetovej vojne, potom k druhej a teraz speje k tretej.

Ako už teda bolo povedané na začiatku, čosi veľmi podstatné musí byť vo vnútri ľudí zlé. Ale čo?

Pozrime sa na život okolo seba a hľadajme to tam. Ak budeme schopní nazrieť trošku hlbšie pod zdanlivo celkom dobre fungujúci povrch, musíme to tam nájsť!

Pod vonkajším pozlátkom ilúzie súčasného, navonok spokojného a bezproblémového života nemôžeme predsa nepostrehnúť bezohľadnosť, chamtivosť, podvod a klamstvo, ktoré sa pod ním skrýva. Nemôžeme nepostrehnúť nečestnosť, nespravodlivosť a bezbrehý egoizmus, ktorého je svet plný. Nemôžeme nepostrehnúť neušľachtilosť, nečistotu, skazenosť, nemorálnosť, nemravnosť a zvrhlosť, v ktorých sa ľudia utápajú. Nemôžeme nepostrehnúť surovosť a vulgárnosť, ktorá sa okolo nás šíri až do takej miery, že je to mnohými považované už za niečo celkom normálne. Nemôžeme nevnímať bezducho konzumný spôsob života, prázdnu poživačnosť a nízku snahu mať iba plné bruchá a plné peňaženky. Nemôžeme nevidieť ešte mnoho iných, negatívnych a zvrátených vlastností, ktorým sa ľudia vo veľkej miere oddávajú.

Niečím ako Sodomou a Gomorou je v skutočnosti tento svet a tak, ako bola zničená Sodoma a Gomora, tak v podobe vraždenia a apokalyptických hrôz permanentne dopadá zhnité ovocie pokrivených hodnôt späť na svojich pôvodcov, ktorí sú to potom nútení prežívať na vlastnej koži v podobe hrôz vojnových. Stále zas a znova, avšak žiaľ bez toho, že by sa poučili. A preto sa história stále opakuje.

Na akých len inteligentných a vzdelaných sa hrajú ľudia nášho sveta a pritom sú v skutočnosti obyčajnými, nepoučiteľnými hlupákmi, ktorí stále dookola opakujú tie isté chyby a preto ich neustále a vždy v rôznych obmenách dobieha vlastná minulosť.

Ako je vôbec možné, že títo vzdelaní a inteligentní ľudia, a zvlášť nášho moderného veku doteraz nepochopili, že jedine dobrom, že jedine rozvíjaním a pestovaním dobra sa je možné vyhnúť všetkému zlu. A to i tomu najväčšiemu v podobe vraždenia a vojny, pretože jedine dobro predstavuje cestu rozvoja a vzostupu jednotlivcov, národov i celého sveta.

Zlo, čo i len to najnepatrnejšie vedie svojim nevyhnutným stupňovaním nakoniec k seba zničujúcim tragédiám a k zničeniu všetkého toho, čo sa vo vzájomnom previazaní so zlom vybudovalo. Jedine dobro vo svojom stupňovaní môže prinášať čoraz väčšie dobro a rozkvet. Jedine dobro je život, zatiaľ čo zlo je smrť!

No a tým dobrom nie je nič iného, ako snaha ľudí byť čestnými, spravodlivými, ohľaduplnými, ľudskými a ušľachtilými. Ľuďmi, ktorí nehľadia iba na záujmy svojho brucha, ale i na záujmy svojho ducha. Ľuďmi, ktorí sú si vedomými toho, že skutočný zmysel bytia človeka spočíva predsa len v niečom oveľa vznešenejšom, ako iba jesť, piť, mať a užívať si, čiže v „hodnotách“, ktoré v súčasnosti vypĺňajú celý duševný obzor takmer až živočíšneho druhu existencie väčšiny ľudí.

Boj za mier a za oveľa plnohodnotnejší život v mieri teda spočíva v obrate ku všetkým vysokým, vznešeným a ušľachtilým hodnotám. Boj za mier a za právo prežiť svoj život v mieri je teda bojom za dobro v sebe a okolo seba. Je vedomou snahou o čistý a ušľachtilý vnútorný myšlienkový život. Je snahou o dosahovanie vysokých a vznešených ideálov a cností. Lebo každá iná cesta ako táto ľudí postupne oberá o mier vnútorný, aby ich nakoniec obrala aj o mier vonkajší a uvrhla do víru ničenia a skazy.

kusvetlu.blog.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk v spolupráci s M.Š


3.
označiť príspevok

gabriel pb
   31. 10. 2016, 19:29 avatar


2.
označiť príspevok

Mil@níčko muž
   31. 10. 2016, 19:24 avatar
Blanka z Valois (1316-1348), první ze čtyř manželek Karla IV. a nevlastní sestra francouzského krále Filipa VI., muže, který po vymření Kapetovců převzal žezlo pro novou dynastii, rod Valois. Blanka byla subtilní a hezká dívka jemného vychování, "průsvitné pleti" a dobrého srdce. Karlovou nevěstou se stala, když oběma bylo sedm roků (1323). V Čechách se usadila až jako dospělá žena (od r. 1334). Ač cizinka, dosáhla po Karlově boku všeobecné obliby. Dala Karlovi dvě děti, Markétu a Kateřinu. Zemřela ve věku dvaatřiceti let.

Lucemburský vévoda Václav
(1337 -1383)

nevlastní a o 21 roku mladší bratr Karlův, miláček Jana Lucemburského, jeho syn z druhého manželství s Beatrix Bourbonskou. (Z devíti dětí ,,krále cizince" přežily otce pouze čtyři, Jitka a tři synové - Karel, Jan Jindřich a Václav, nepočítáme-li ovšem nejmladší Bonu, o jejíchž osudech vůbec nic nevíme.) Václava král Jan v závěti určil za dědice Lucemburska. Ve chvíli otcovy tragické smrti u Kresčaku bylo však princovi jen devět, hrabství proto nepřímo spravoval Karel, a to až do r. 1354, kdy zemičku povýšil na vévodství a udělil ji bratrovi v léno. Vévoda Václav byl jemný, kultivovaný člověk, milovník umění, sám lyrický básník, jehož verše (sbírka Netoužím po ráji) byly před nedávnem konečně přeloženy do češtiny. Ač ženat, zemřel jako bezdětný, a tak se po jeho skonu lucemburského vévodství ujal nejprve Václav IV., pak nejstarší z moravské větve Lucemburků, syn Jana Jindřicha markrabí Jošt.

O KORUNOVAČNÍCH KLENOTECH

Pohlédneme-li na Parléřovu Zlatou bránu svatovítské katedrály, spatříme nad portálem, v ploše proslulé mozaiky Posledního soudu, dvě nevelká okna. Přivádějí světlo do bývalé sakristie svatováclavské kaple. Tam, v překrásně zdobené schráně, bývaly a jsou chovány korunovační insignie království českého. Z kaple v přízemí vede do sakristie o patro výš točité schodiště, ztajené dole ocelovými dveřmi. Ke dveřím patří sedm zámků. Klíče k nim nesměly nikdy být v jedněch rukách. Tradice se dodržuje podnes.

Skvostem mezi insigniemi je zlatá královská koruna zvaná svatováclavská. Těžko vyčíslit její hodnotu. Před poslední světovou válkou se její hmotná cena odhadovala na 10 miliónů korun. Současný odhad by byl nepochybně ještě mnohem vyšší. Jak ale nějakou sumou vyjádřit jedinečnost prastaré národní památky? Je z 21karátového zlata, váží asi 2,5 kilogramu (přesně 2358,3 g, s čepičkou 2475,3 g), zdobí ji 94 drahokamů a 20 perel. Má tvar obruče o obvodu 61 cm. Skládá se ze čtyř dílů, z pruhů dlouhých 15 cm a vysokých 5 cm, přičemž z každého vybíhá do výše 17,5 cm trojlist, tzv. heraldické lilie. Díly čelenky jsou rozebíratelně spojeny jakýmisi pantíky tvořenými závěsem a stěžejkou. Čelenka je křižmo překlenuta dvěma zlatými obroučkami, v jejichž průsečíku na vrcholu je nastojato vetknut křížek ze zlata a drahokamů. V ploše křížku je zepředu i zezadu vidět menší, vložený křížek safírový. Do jeho horní části je provrtána dutinka. A v ní prý tkví úlomek trnu z Kristovy koruny.

Tak alespoň věřil Karel IV. Dal korunu zhotovit neznámo komu, a není jasné, kdy přesně. Někteří říkají, že už v r. 1341, když se chystal ke korunovaci posléze odložené, jiní že později, snad r. 1346. Dílo samo ovšem svědčí o tom, že bylo svěřeno zlatníkovi jedinečných kvalit. Další součástí koruny je vložená rudá čepička z brokátu a aksamitu. Původní podoba koruny byla na samém sklonku Karlova života přepracována a obohacena o další drahokamy a perly. Senzační je právě výzdoba zlatého základu. Najdeme tu 19 safíru (z deseti největších na světě se jich šest nachází na české koruně!), 30 smaragdů, 45 rubínů a spinelů, 20 perel. Nejtěžším drahokamem vůbec je safír ze zadní části čelenky. Váží 330 karátů (asi 66 g) a je třetí největší na světě.

Karel IV. byl první český panovník, jenž královskou korunu nepovažoval za soukromý majetek, za součást královského oděvu a majestátu, nýbrž za nadčasový symbol státnosti, za vnější výraz existence Koruny království českého, to jest souboru zemí a lén, jimž z titulu českého krále vládl a jež měly tvořit trvalý politický celek. A tak v duchu osobní úcty k přemyslovským tradicím, právě tak jako ve snaze vyjádřit pro středověkého člověka srozumitelně a co nejkonkrétněji onen vlastně abstraktní právně-politický pojem, jakým byl útvar zemí koruny české, učinil Lucemburk symbolickým a věčným držitelem české koruny knížete Václava, přemyslovského světce a patrona národa. Tím, že koruna náležela mučedníkovi, nabývala zároveň přímo posvátné hodnoty a moci; Karel kouzlo umocnil ještě rituálně. Přikázal, aby diadém spočíval na hlavě tepané busty, v níž byla ukryta Václavova lebka. Odtud si ji čeští králové směli brát jen pro okamžiky korunovací, navíc za vysoký poplatek (za 200 hřiven, tj. asi 50 kg stříbra) svatovítské kapitule, která svatováclavskou korunu ochraňovala, a bylo stanoveno, že ještě týž den měl král vrátit klenot zpět na hlavu Václavovu.

O ostatních korunovačních insigniích si stručně povězme jen to nejpodstatnější ... Tzv. svatováclavský meč, chovaný v chrámovém pokladu společně s údajnou zbrojí knížete Václava, není sice autentický, svými charakteristikami nepatří do raně románské doby, je to typický meč gotický, nejspíše z první poloviny 14. století. Je dost dobře možné, že představuje památku starší než koruna, že je to týž, o němž je zmínka k r. 1333.

Původní Karlovo zlacené žezlo stejně jako zlaté jablko s křížem a zlatý prsten zmizely v bouřích času. Dochované královské žezlo a tzv. říšské jablko pocházejí až z doby císaře Rudolfa II., soudí se však, že několik drahokamů na nich by mohlo pocházet z původního Karlova korunovačního souboru.

Patrně právě Karlova doba přinesla významnou inovaci do stavebnictví: začalo se, ač ještě ne běžně, užívat okenního skla! Naši skláři už tenkrát mezinárodně prosluli technologií zvanou ,,procédé de Bohéme" - český způsob. Učiňme si o zajímavém výrobním postupu alespoň povšechnou představu: Sklář nejdřív píšťalou vyfoukl baňku. Na mramorové desce ji vyválel, načež dno vzniklého válce zahřál natolik, až se přetlakem žhnoucího vnitřního vzduchu rozfouklo. Otvor plochým dřevem rozšířil, pak kruhový obvod válce kleštěmi uprostřed deformoval do jakési osmičky. Nyní válec oddělil od píšťaly: zchladil měkké sklo v blízkosti píšťaly mokrým dřevem. V tom místě sklo ztuhlo, stačilo poklepnout a válec se osamostatnil. Sklář vzniklý otvor rozšířil a vzápětí deformoval kruh na osmičku. Poté válec prodělal chlazení, nové zahřátí v peci, kde byl podélně rozříznut, opatrně rozestřen do plochy, vyhlazen, na závěr vychlazen. Procedurou ,,de Bohéme" čili foukáním skla do válců se vyráběla především barevná chrámová okna.


4.
označiť príspevok

Lemmy muž
   1. 11. 2016, 02:04 avatar
Spamer: Ako privolávajú obyčajní ľudia tretiu svetovú vojnu?

Matovič?


5.
označiť príspevok

Fotooon muž
   1. 11. 2016, 14:38

Príspevok bol vymazaný administrátorom.

váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 00:41,  https://www.dennikdnes.com/2020/08/08/kotleba-rozdrtil-sucasnu-vladu-a-prockovi-poslal-tento-stip...
dnes, 00:38,  Vyberám si pečeň. *29
dnes, 00:33,  Pekný smajl tam mal byť. .. idem, čavo. ..
dnes, 00:32,  Zuby alebo pečeň, vyber si. .. *34
dnes, 00:32,  *13 *13 Ti vravím, že umyť zuby a spať. Chceš mať krásne zuby? ..
dnes, 00:31,  Bojííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí...
dnes, 00:30,  No tak netráp sa tým, čo nezmeníš, spievajú.
dnes, 00:30,  Pššššššššššššššššššššššššššššššt......... *38
dnes, 00:29,  Pffff. .. *21
dnes, 00:28,  Neboj neskamenela, hneď by si zo seba zhadzovala šatstvo. *13*13
dnes, 00:27,  Ee. .. a dúfam, že nejsi medúza, alebo niečo podobné. .. žeby som sa pozrela a by som...
dnes, 00:25,  A ty mi do nich vidíš ? *06*06
dnes, 00:24,  Možno Ťa nevidí. Možno ti nevidí do tých krásnych očí.. *21 *21
dnes, 00:21,  Ešte viac sa bojíííííííííííííííííííííííííííííím........... *38
dnes, 00:21,  Neboj, veď je tu teoma, ešte. *21
dnes, 00:19,  Bojííííííííííííííííííííííím sa...................
dnes, 00:19,  Hej? .. Milan46 umyť zuby a spať. *21
dnes, 00:18,  Nie, je sa väčšinou smejem, lebo smiech je liek. *04
dnes, 00:17,  Neviem jak sa to opýtať. ..
dnes, 00:17,  Haha, že v reály sa netváriš zamračene, nie? ..
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
O práci iba v práci. O škole iba v škole.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(69 521 bytes in 0,333 seconds)