Ísť na začiatok.
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ako môžeme definovať Bibliu?

28
reakcií
2195
prečítaní
Tému 3. decembra 2017, 01:04 založil pozorovateľ.

podobné témy:1.
označiť príspevok

pozorovateľ
   3. 12. 2017, 01:04 avatar
Biblia je písané Slovo Jehovu Boha určené ľudstvu. Na napísanie Biblie použil Boh v priebehu 16 storočí asi 40 ľudských tajomníkov, pričom jej písanie aktívne riadil svojím duchom. Takže je inšpirovaná Bohom. Veľkú časť správy tvoria priamo Jehovove vyhlásenia, ako aj podrobnosti z učenia a činnosti Božieho Syna, Ježiša Krista. V týchto správach nachádzame vyjadrenia o požiadavkách, ktoré Boh kladie na svojich služobníkov, a o tom, čo Boh urobí, aby dovŕšil svoje podivuhodné predsavzatie so zemou. Na prehĺbenie nášho ocenenia pre tieto veci Jehova zachoval v Biblii aj správy, ktoré ukazujú, čo sa stane, keď jednotlivci a národy Boha počúvajú a konajú v súlade s jeho predsavzatím, ako aj následky toho, ak idú vlastnou cestou. Jehova nás pomocou tohto spoľahlivého historického záznamu informuje, ako zaobchádza s ľudstvom, a tým nás zoznamuje aj so svojou podivuhodnou osobnosťou.


14.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 12. 2017, 14:13 avatar
1,....jednoducho aj tak,....že je to........"pre človeka"!
Ak sa ho drží,....jeho život je šťastný a hlavne bude dlhý!/večný život/


2.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 12. 2017, 01:09

Príspevok bol vymazaný administrátorom.17.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 12. 2017, 14:18 avatar
2,....tak by som ja definoval komunistický manifest.  


3.
označiť príspevok

Jarno666 muž
   3. 12. 2017, 01:31

Príspevok bol vymazaný administrátorom.4.
označiť príspevok

pozorovateľ
   3. 12. 2017, 04:12 avatar
A ako by is definoval konštitúciu SR?


5.
označiť príspevok

Jarno666 muž
   3. 12. 2017, 08:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.7.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   3. 12. 2017, 08:11 avatar
Zasa nerozumieš? 


9.
označiť príspevok

Jarno666 muž
   3. 12. 2017, 08:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.16.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 12. 2017, 14:17 avatar
7,....Jarno má Alzhiemera,.....tak prosím o trochu empatie! 


6.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   3. 12. 2017, 08:11 avatar
Ešte to prelož. Ja rozumiem len po slovensky, česky a trochu russky.


8.
označiť príspevok

Jarno666 muž
   3. 12. 2017, 08:27

Príspevok bol vymazaný administrátorom.10.
označiť príspevok

Nadja žena
   3. 12. 2017, 08:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

Iesus_z_Nazaretu
   3. 12. 2017, 09:32 avatar
Hanibal Lecter


12.
označiť príspevok

Lemmy muž
   3. 12. 2017, 11:19

Príspevok bol vymazaný administrátorom.15.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 12. 2017, 14:15 avatar
10,......poučná,.....historická,.......prorocká.
------------------------------------------------------
Náboženský žáner! 


13.
označiť príspevok

J.Tull
   3. 12. 2017, 12:19 avatar
Použijem svoj starší príspevok...
Nie som naslovovzatý znalec Biblie, biblista, alebo niečo podobné, napriek tomu si dovolím pár poznámok. Biblia je vzácna, historická /v zmysle svojho vzniku/ kniha, v mnohom poučná, rozširujúca naše znalosti všeobecne, nielen o dobách dávno minulých, ale vypovedá o človeku ako takom ... Nie je však písaná Bohom, možno jej autori boli ním inšpirovaní /ja tomu neverím - som neveriaci pes/... Nie je knihou prírodopisnou, ani objektívno-historickou, či vedeckou v nejakom inom význame. Rieši otázky vzťahov človeka k človeku, vzťahov človeka a Boha, otázky morálky, etiky ... Nie je knihou jedného autora, je kompiláciou „kníh“, príbehov viacerých autorov... Hoci jej prvá kanonizácia prebehla až po babylonskom zajatí, prvé časti sú oveľa staršie, napísané podľa ešte starších ústnych podaní. Jej autori /i prepisovatelia/ boli ľudia danej doby a písali /prepisovali/ ich pre ľudí danej doby a to s istým konkrétnym zámerom, riešiac tak problémy danej doby. Preto ak chceme hodnotiť, poučiť sa, je jedno či sme veriaci, alebo ateisti, treba ju chápať v kontexte uvedeného. To neznamená, že v nej nemožno nájsť poučenia, podobne ako aj v iných starých knihách, či už gréckych, indických, perzských ... ktoré sú aktuálnymi i dnes. Dokonca aktuálne použiť jej symboliku, analógie ...
Čo však robia mnohí kresťania? Prekrucujú. Dokrútia ju tak, že pre premýšľajúceho človeka /ako napísal rastos/ vlastne Boha zabijú, vyrábajú ateistov. Možno je správne pre kresťana, keď šíri evanjelium, ale ako to mnohí robia? Napríklad vyrábajú z Biblie vedecké učebnice... objektívno-historické i prírodovedecké... ak by nepatrilo k bežnému poznaniu (tak, ako to nepatrilo k bežnému poznaniu minulosti.... ), že Zem obieha okolo Slnka, ktoré nie je jedinou hviezdou.... doteraz by verili, presviedčali o tom, že je plochá božími piliermi ukotvená vo vodách, ktoré sú pod oblohou, priepusťami oddelené od tých nad oblohou ... lebo tak je to napísané v Biblii... v princípe konajú rovnako.... doteraz im nedošlo, že Písmo nie je vedeckým pojednaním o prírode, histórii... ak je aj Božím Slovom, je Slovom, ktoré v istom zmysle „stojí nad vedou“, či už vedou o prírode, alebo histórii, tak ako „je nad vedou“ etika, morálka...


20.
označiť príspevok

RealitaABC muž
   3. 12. 2017, 21:19 avatar
13
Ako len radi mnohí znižujú autoritu Biblie tým, čo v Biblii ani nie je napísané. Hovoria - aha vidíte v Biblii je zem plochá a ona je guľatá a teda Biblia je teda nedôveryhodná. No v Biblii nie je nič o tom, že zem je plochá, to tvrdilo náboženstvo a nie Biblia. Ani sa neunúvajú si to zistiť a to kliknutím prstom na myš. Biblia opisuje jasne: Job 26:7 Rozťahuje sever nad prázdnom; zavesil zem na ničom.
No a v Biblii zmieňovaný okruh Zeme, tak to predsa nie je opis nejakej plochej zeme. Predsa je len bližšia predstava keď guľa visí na ničom, ako keď placka visí na ničom, že. To, že si to náboženstvo vysvetľovalo po svojom je už iná vec, no Biblia hovorí jasne.

Často sa stretávam ako spochybňujú knihu Genesis a tým chcú spochybniť celú Bibliu a to tým, že vesmír ,zem má miliardy rokov a v Biblii je opísané stvorenie Bohom za šesť dní.

No nejako si nikto z nich nevšima prvú vetu Biblie.

1 Moj 1Na počiatku stvoril Bôh nebesia a zem.

Je predsa jasné, že počiatok spomínaný v Biblii sa javí ako neurčito dlhý, lebo to nezačalo ránom a končilo večerom, ale počiatkom, keď nebesia a zem už boli stvorené na počiatku, no zem ešte bola ako sa píše neladná a pustá. A až tak od slova - A bol večer, a bolo ráno, prvý deň a to spätne od oddelenia svetla od tmy mohol uplynúť neurčito dlhý čas, ktorý len môžeme odhadovať – teda nemerateľný počiatok.
Súhlasí Slušný človek


27.
označiť príspevok

J.Tull
   4. 12. 2017, 15:08 avatar
RealitaABC, v Biblii sa síce nikde presne nepíše, že Zem je plochá, tak ako sa ani nepíše, že je guľatá... z mnohých veršov však plochosť vyplýva:
Izaiáš 40:22
On je to, ktorý sedí nad kruhom zeme a jej obyvatelia sú jako kobylky; on rozprestrel nebesia ako tenké tkanivo a roztiahol ich ako stánok na bývanie...
Prvá kniha Samuelova 2:8
...Hospodinove sú totiž základy zeme, na ne položil svet.
Druhá kniha Samuelova 22:16
Objavili sa morské dná, obnažili sa základy sveta, lebo si pohrozil, Hospodin, a zadul svojím rozhnevaným dychom.
Kniha Jobova 38
4. Kde si bol, keď som kládol základy zeme? Povedz, ak niečo rozumné o tom vieš! 5 Kto určil jej rozmery? — Veď to vieš! — Kto nad ňou natiahol meraciu šnúru? 6 Do čoho sú zapustené jej podstavce, kto položil jej uholný kameň... 13 aby uchopila zem za okraje a boli z nej vytrasení zločinci?
Amos 9:6
Ten, kto na nebesiach stavia svoje siene a základy svojej klenbe položil na zem, ten, kto privoláva morské vody a vylieva ich na povrch zeme, sa volá Hospodin!
Žalmy 24:2
Veď on sám položil jeho základy na moriach a upevnil ho na vodách.

Mne z týchto veršov jednoznačne vyplýva, že „starí“ Izraelci (Hebreji) verili v plochú Zem uloženú na stĺpoch ukotvených v mori, verili, že nebesia sa rozprestierajú nad ňou ako stan a sú podobne podopreté stĺpmi... mali podobné predstavy, aké panovali v tých dobách aj v ostatných vtedajších civilizáciách...
Kniha Job, z ktorej si uviedol verš, ktorý jediný hovorí o tom, že je Zem zavesená na ničom a nie položená na základoch, v terajšej podobe vznikla asi v 3. storočí pred Kristom... aj keď pôvod tohto príbehu je oveľa starší, jeho „redakcia“ vznikla v „helénskom“ období, keď už myšlienka „zavesenej Zeme“ bola známa, nielen v Grécku, ale aj vo všetkých štátoch, ktoré si Gréci podmanili nielen politicky, ale aj vzdelanosťou... ...napríklad už Anaximandros (610 pred Kr. – asi 546 pred Kr.) tvrdil:
„Zem má tvar valca, ktorý je zavesený v strede vesmíru.“
V knihe Job nešlo autorom, nech aj inšpirovaných Bohom, o to, aby podali správu o „zavesenej Zemi“, ale riešenie otázky, zjednodušene, „prečo trpia spravodliví?“, ktorú si v tej dobe kládli aj Gréci... tak je to aj pri ostatných veršoch, ktorých „úlohou“ nie je vysvetliť či je Zem guľatá, plochá, či visí, alebo obieha... vysvetľovať fungovanie vesmíru, ale podať správu, že On je Stvoriteľom, že v Jeho moci je celý vesmír... Písmo sa prihovára človeku v priebehu histórie a vždy sa prihovára spôsobom, ktorý zodpovedá úrovni poznania tej ktorej historickej epochy.... to vôbec neznamená, že nemá čo povedať i dnešnému človeku, a už vôbec nie, že je nedôveryhodné...


28.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 12. 2017, 16:22 avatar
51,....Biblia nie je vedecká kniha,....ale z jej tvrdení sa dá vyčítať,že ju musel písať NIEKTO kto má neobmedzenú schopnosť a predvídavosť,....teda dokáže tisícročia dopredu predpovedať budúcnosť!
A dané fakty/zem je guľatá-okruh zeme,....visí na ničom,....kolobeh vody,....karanténa,....a iné zdravotné predpisy,......morálne zákony,....presne splnené proroctvá, /a aj tie ,ktoré sa ešte majú splniť/to všetko poukazuje na nadprirodzený zdroj.


18.
označiť príspevok

Osvietený muž
   3. 12. 2017, 15:29

Príspevok bol vymazaný administrátorom.19.
označiť príspevok

Shagara muž
   3. 12. 2017, 19:47 avatar
19,.....že ,kto je schizofrenik? Niekto je až tak "preosvietený",.....že mu to narúša schopnosť jasne uvažovať .


21.
označiť príspevok

elemír muž
   3. 12. 2017, 21:58 avatar
Frajer týmto si napísal základnú definíciu komunizmu a naopak najvyšia životná úroveň sa dosiahla tam, kde prezidenti prisahajú na bibliu.
Takže europa to určite nie je a dlho ani nebude.


22.
označiť príspevok

Jarno666 muž
   3. 12. 2017, 22:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.23.
označiť príspevok

elemír muž
   4. 12. 2017, 12:56 avatar
No čo, došli argumenty, nastupuje to, čo je vám vlastné.


24.
označiť príspevok

sta2rky muž
   4. 12. 2017, 13:19 avatar
1 Ten jehova diktoval len túto jedinú knižku tie ostatné milióny titulov nie? Ako si to zistil?


25.
označiť príspevok

Osvietený muž
   4. 12. 2017, 13:50

Príspevok bol vymazaný administrátorom.26.
označiť príspevok

Osvietený muž
   4. 12. 2017, 13:57

Príspevok bol vymazaný administrátorom.29.
označiť príspevok

Shagara muž
   4. 12. 2017, 21:31 avatar
51,.....akor jó. Igen,....
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 06:12,  Takže neplatí potom ?----------Levitikus 20:8; Ezechiel 37:28)----------*10*10*10*10 Ćo si...
dnes, 05:51,  Ulohu dravych vlkov teraz vykonava ucenie jehovistov. Tym ucenim si žozratý aj ty Shagara*07*07*07
dnes, 00:30,  2, ..... Lenže ten istý Boh tvrdí vo svojom Slove ( zákone) niečo iné. Boh nepríde sem na...
dnes, 00:16,  Čo by ste urobili, keby k vám do vašeho domu prišiel niekto, a ponúkal by vám váš...
dnes, 00:03,  7, ..... tak prečo si sa nechal nimi zožrať?*39 Slabo si dával pozor. *10 Nuž, čo už,...
včera, 23:59,  6, ..... Lebo ak budem citovať JS, tak to odmietneš. A na tom videu sú rukolapné, aj...
včera, 17:46,  Kľudne vytvor novú verziu a zdieľaj ;)
včera, 17:45,  no nie su tam všetké ale zaujimave ja mam tiež zaujimavý postreh...
včera, 17:40,  Je to možné, nehádam sa ;)
včera, 17:37,  YAHWEH-M'KADDESH: „Pán, ktorý posväcuje, robí svätým" (Levitikus 20:8; Ezechiel...
včera, 17:23,  Hľa, čo SOM objavil na pintereste ;)...
včera, 17:20,  Každý má priority ináč nastavené ;)
včera, 17:20,  BOH je všadeprítomný ;) Ide len o to, či sa ti ozve, keď ho zavoláš ;)
včera, 17:06,  Clovek by si mal položiť otazku, čo je pre neho najdôležitejsie v živote.Podla mňa je pre...
včera, 17:01,  Boh sa neskrýva v človeku, ktorý ho nehlada. On príde až ked človek suhlasí
včera, 16:59,  To už JA neriešim, každý nech si rieši sám ;)
včera, 16:57,  ale treba vysvetlit naliehavosť, nič dôležitejšie nie je pre človeka
včera, 16:54,  Však aj na lipke nediskutuje poriadne, prihlási sa sem tam, šplechne nejakú hovadinu a zas je...
včera, 16:53,  No vypada, že si tu nespokojný akurát ty, ostatným zrejme diskutovanie nechýba
včera, 16:51,  12. Zmyslom života je nájsť BOHA. Toho, ktorý sa skrýva v nás ;)
neprehliadnite
vyhľadávanie
 
Na to, aby ste na sebe začali pracovať nie je nikdy neskoro. Prestať s tým je však vždy príliš skoro.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(97 272 bytes in 0,209 seconds)