Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  rôzne  téma
kategórie:  

Ako kresťanstvo zmenilo svet a Slovensko

18
reakcií
1317
prečítaní
Tému 20. apríla 2013, 15:26 založil lahoda.

podobné témy:1.
označiť príspevok

lahoda muž
   20. 4. 2013, 15:26 avatar
Je veľmi správne a dôstojné, že občania SR v Preambule najvyššieho zákona, v Ústave SR, sa hlásia k veľkému kresťanskému Cyrilo-Metodskému odkazu.
Vďačíme za to nášmu geniálnemu kráľovi-vzdelávateľovi-osloboditeľovi národa Rastislavovi. Kráľovi Ratislavovi a tiež vtedajším kniežatám Sloveniek a Slovenov Nitravanskému Svätoplukovi a Panonskému Koceľovi, ktorí porozumeli Rastislavovej geniálnej myšlienke, že národ sa najlepšie a najrýchlejšie vzdelá a porozumie Kristovmu učeniu a svetskej náuke v jeho materčine, v slovenskom jazyku. Týmto trom večne ďakujme, že pozvali učiťeľov pre Slovákov ssv. Cyrila a Metoda z centra vtedajšieho vzdelania, z Východorímskej ríše, z Byzancie,

AKÝ BOL ŽIVOT v najvyspelejšom a najmocnejšom impériu vtedajšieho pohanského sveta, V RÍMSKOM IMPÉRIU?
Po prvé život človeka nemal veľkú cenu. Vieme, že väčšina obyvateľov Ríma boli otroci. Títo ľudia nemali nijaké práva, ani právo na život. Pre ich majiteľa boli majetok, tak ako jeho ťažné zvieratá. Otrokár mohol otroka zabiť bez akéhokoľvek právneho následku. V ”demokratických” Aténach rovnako ako v Ríme väčšina obyvateľov boli otroci. Inde na svete tomu bolo podobne, ba horšie.
Kresťanstvo sa šírilo najmä medzi najchudobnejšími a najutláčanejšími triedami imperiálneho Ríma. Oslobodzovacie učenie Krista bolo radostne prijímané najmä ženami, keďže ženy boli v ťažkom položení. Pohanskí Rimania nazývali kresťanstvo ”ženským náboženstvom”, alebo ”náboženstvom slabochov”.
PO TRI STOROČIA KRESŤANIA BOLI BRUTÁLNE PRENASLEDOVANÍ. Často doslova hádzaní levom na roztrhanie v rímskom Koloseu pre perverznú radosť pohanského krvilačného publika, na čele s cisármi.
Konečne v roku 313 po Kristovi, cisár Konštantín Veľký zrovnoprávnil kresťanov v Rímskej ríši. Pretože Rím bol už dlho morálne skorumpovaný a tým i ekonomicky skrachovaný, v roku 330 Konštantín Veľký vybudoval nové hlavné mesto Rímskej ríše v Byzantium, neskoršie premenované na Konštantinopol (Carihrad, Istambul)
Konštantinopol sa postupne stalo najbohatším, najkrajším a najvzdelanejším mestom sveta. Bohatstvo, presýtenosť a moc Byzanciu degenerovali. Dobytie kresťanskej severnej Afriky a blízkeho východu moslimami oslabilo vplyv a manévrovaciu schopnosť Byzancie.
Tento stav trval až do porážky Byzancie tureckými moslimami v roku 1453.
(Sľúbená pomoc z Ríma neprišla…)
Po zrovnoprávnení kresťanov (r. 313) vplyv morálneho a tým i striedmeho ekonomického kresťanstva rástol. Zmenilo sa myslenie ľudí v zmysle biblického prikázania miluj svojho blížneho ako seba samého. Kristovo učenie lásky a obety spôsobilo zmäknutie, scivilizovanie tvrdých pohanských sŕdc. Chovanie ľudí jeden k druhému sa zlepšovalo. To spôsobilo veľa spoločenských a politických zmien. Napríklad zákaz krvavých gladiátorských hier.
Kresťanstvo tiež zmenilo politickú a sexuálnu morálku ľudí. Pre kresťana nikdy nebolo morálne vlastniť otrokov, tobôž už zabiť človeka. Manželstvo sa stalo stabilným. Rodina ako základná jednotka spoločnosti sa upevnila.
V šiestom storočí cisár Justinián vydal zákon na ochranu života. Deti narodené i nenarodené sa už nesmeli zabíjať, alebo odhadzovať. Otroci boli oslobodení.
VĎAKA KRESŤANSKEJ MORÁLKE, ZÁKONNE SA ZRUŠIL OTROCKÝ SYSTÉM.
Otroctvo v kresťanskej Európe legálne viac nejestvovalo. Pohania a členovia iných náboženstiev, ktorých sa láska Kristova nedotkla, praktizovali otroctvo a obchod s ľuďmi do nedávna.


2.
označiť príspevok

lahoda muž
   20. 4. 2013, 15:27 avatar
Kristom inšpirované zákony zaviedli úctu k životu všetkých ľudí.
Krvavé obete pohanským bohom kresťanské zákonodárstvo postavilo mimo zákona.
V histórii čítame, že
POTRATY SA PREVÁDZALI V POHANSKOM SVETE na masovej škále podobne ako v našej ”vedecky osvietenej” dobe.
Pohania nemali vyvinuté tak ”čisté a vedecké metódy” ako má dnešná ”kresťanská”, pritom Krista ignorujúca materialistická spoločnosť.
V pohanskom Ríme a inde bolo módne vyhadzovať NECHCENÉ novonarodené deti a NECHCENÝCH STARÝCH ĽUDÍ na zomretie na ulice, na zožranie pre šelmy psovité, mačkovité a potkanov. Na špeciálne múry novonarodeniatka vykladali pre krvilačné vtáky. Väčšie deti a starých a nevládnych vyvádzali do lesov. Ak nezomreli hladom, roztrhala ich dravá zver. Bol to brutálny, neutešený život.
V PRVOM, DRUHOM A TREŤOM STOROČÍ zvrhlá sexuálna morálka a brutálne vykorisťovanie pracujúcich spôsobili, že ľudia sa odmietali rozmnožovať. Mladí prestali zakladať rodiny. Itália vymierala. Hospodárstva krachovali. Ani stále nové cisárske zákony, ktoré prikazovali mladým ženiť sa a neženatých pokutovať nepomáhali. ”Syn, ktorí nie je ženatý nesmie dediť majetky po rodičoch”. Najdôležitejšou starosťou Rimanov slobodných i ženatých bola zábava, materiálna márnivosť a zháňanie stále nového sexuálneho partnera.
Aby Rím neumrel od hladu, musel zaľudňovať svoje poľnohospodárske latifundiá (základ hospodárstva Rimanov) väčšinou násilne odinakiaľ dovezenými ľuďmi; Germánmi, Keltami, Ibermi, Slovanmi a ďalšími národmi.
Ale po čase aj tí sa odmietali rozmnožovať a starať sa o svoju rodinu.Rim bol homosexualny stat a vojaci si takto zvysovali svoju moralku.
Morálne pevné kresťanské rodiny spoločnosti prosperovali a rástli.
Pritom kresťania, z čírej lásky k Bohu, zbierali a zachraňovali odhodené stvorenia Božie. Opatrovali a kŕmili starých a chorých ľudí, a tiež odsúdených ľudí vo väzniciach. Kresťania pracovali usilovne a čestne. Zamestnávatelia radi prijímali kresťanov do práce. Kresťania nekradli, boli spoľahliví, boli morálni a striedmi. Riadili sa radou sv. Pavla: Kto nepracuje nech ani neje. Delili sa s plodmi ich poctivej práce s ich bratmi a sestrami. Márnivý, morálne a finančne skrachovaný pohanský Rím sa činnosťou kresťanov poľudšťoval, menil, regeneroval. Svätý Pavol Apoštol: Každý kto prijme Krista (do svojho srdca) stane sa novým stvorením.
KRESŤANIA ZALOŽILI PRVÉ SIROTÍNCE, NEMOCNICE I ÚTULKY PRE BEZDOMOVCOV.
Kristova náuka mení srdce a myslenie človeka. Je samozrejmé, že jej úlohou nie je organizovanie krvavých vojen a revolúcií, ale láska človeka k človeku.


3.
označiť príspevok

lahoda muž
   20. 4. 2013, 15:29 avatar
Európa prežila sťahovanie národov, ničivú činnosť pohanských Húnov, Germánov, Avarov, Vikingov, Maďarov, Mongolov, moslimov, ateistických komunistov a nacistov a dve svetové vojny.
To všetko spomalilo šírenie kresťanského vzdelania, výrobu a kultúrny rozvoj.
História nás učí, že väčšina národov, ktoré ničili kresťanstvo stali sa sami kresťanmi. Ba obrancami a šíriteľmi kresťanstva. ČÍNA BUDE BAŠTOU KRESŤANSTVA. A bude vysielať misionárov do morálne padnutých krajín Západu.
Rozmach Kristovho učenia a kresťanskej civilizácie pokračuje ďalej.
Niekedy s bolesťami a chybami, čo je typické pre všetko čo človek robí.
Kresťanská vzdelanosť a jej technológia dovoľuje kresťanským misionárom šíriť dobrú zvesť o Kristovej láske po celom svete čoraz rýchlejšie. Kresťanskí misionári vytvorili pre pohanské národy abecedy a dali do písomnej formy viac jazykov ako všetky Akadémie vied a profesionálni linguisti na svete.


4.
označiť príspevok

ruwolf muž
   20. 4. 2013, 16:17 avatar
Hlavný strojcovia holokaustu:
Heinrich Himmler, narodil sa v rodine zbožného prísneho rímsko-katolíckeho učiteľa..
Reinhard Heydrich, narodil sa v rodine rímsko-katolíkov.
Adolf Eichmann, narodil sa v rodine luteránov.
Joseph Goebbels, narodil sa v rodine katolíkov.
Rudolf Höss (Hoess), narodil sa v prísne katolíckej rodine.
Martin Bormann, narodil sa v luteránskej rodine.
Hermann Göring (Goering), luterán...


5.
označiť príspevok

ruwolf muž
   20. 4. 2013, 16:29 avatar
(Pre pravopisných rýpalkov oprava: Hlavní strojcovia...)


6.
označiť príspevok

Linda žena
   20. 4. 2013, 16:43 avatar
len si všimni Bumbrlíčka ako ovláda pravopis, a potom si rýpni  


8.
označiť príspevok

lahoda muž
   20. 4. 2013, 18:04 avatar
Sociální darwinizmus v akci

Uvedené skutečnosti představovaly sociální darwinizmus čili eugeniku v akci. Eugenika aplikuje darwinovskou evoluci s cílem vyprodukovat lepší potomstvo stimulováním porodnosti „zdatných“ a omezováním porodnosti „méně zdatných“ (6). Domovy Lebensborn se staraly o ty prvně jmenované a snažily se tak napomoci přírodnímu výběru; v koncentračních táborech pak končili ti druzí (7) – došlo v nich k vyhlazení téměř 11 milionů „neužitečných jedlíků“, jak to prokázal Norimberský proces.

Hitlerovo Německo bylo prosáklé tímto sociálním darwinizmem. V podstatě to bylo proto, že:

1. Darwinův Původ druhů byl přeložen do němčiny roku 1860 /8/, pak byl německy vydán roku 1875 i jeho Původ člověka (ze kterého plynulo, že Darwin sám je sociálním darwinistou!). A články o eugenice z pera Darwinova bratrance Sira Francise Galtona, které logicky na Darwina navazovaly, byly do němčiny přeloženy začátkem 20. století.

2. Ernst Haeckel (profesor zoologie na univerzitě v Jeně v Německu od roku 1865 do roku 1909) se stal „předním Darwinovým evropským apoštolem hlásajícím evangelium evoluce s evangelizačním zanícením, nejen univerzitní inteligenci, nýbrž i prostému člověku, pomocí populárněvědeckých knih, a pracujícím třídám pomocí přednášek v pronajatých halách“ (9).


9.
označiť príspevok

lahoda muž
   20. 4. 2013, 18:04 avatar
3. Na německý národ působil po mnoho let ateizmus Friedricha Nietzscheho (1844-1900), který formuloval myšlenku „Bůh je mrtev“. Nietzsche věřil, že (jeho verze) evoluce vytvoří nakonec bytost označenou jako Übermensch, „superman, jehož vzdálenost od běžného člověka bude větší než vzdálenost mezi člověkem a lidoopem“ (10). Pak „superrasa“ těchto bytostí bude diktovat svoji vůli slabým a bezcenným.

Široké masy Němců (včetně vědců i čelných představitelů církví) pak přijaly sociální darwinizmus, protože jej považovaly za vědecky správný. Bergman připojuje sarkastickou poznámku: „A o jakou větší autoritu než o vědu mohli rasisté opřít své názory?“ (11)


10.
označiť príspevok

lahoda muž
   20. 4. 2013, 18:06 avatar
Hitler ospravedlňoval svůj rasizmus poukazem na darwinizmus. Napsal, „Silnější musí vládnout, a nepářit se se slabším, neboť to by znamenalo obětování vlastní nadřazenosti. A pouze slaboch od narození může považovat tuhle zásadu za krutou, a činí-li tak, je to právě proto, že je slaboch a hlupák; neboť kdyby zmíněný zákon neřídil evoluční proces, pak by vůbec nebyl myslitelný vzestupný vývoj organického života“ (16) (zvýraznění dodáno).

Hitler pak pokračoval, „Nepřeje-li si Příroda, aby se slabší jedinci pářili se silnějšími, tím méně si přeje, aby se vyšší rasa mísila s nižší; protože v takovém případě by všechny její snahy vytvářet po stovky tisíc let evolučně vyšší úrovně bytí mohly ztroskotat“ (17) (zvýraznění dodáno).


14.
označiť príspevok

ruwolf muž
   20. 4. 2013, 18:43 avatar
Hitler určite nebol ateista. Do poslednej chvíle veril, že mu pomáha Prozreteľnosť...


16.
označiť príspevok

lahoda muž
   20. 4. 2013, 19:12 avatar
moze byt.


19.
označiť príspevok

nabzlo muž
   20. 4. 2013, 21:04 avatar
lahoda,klamstvá,hlúposti,to je tvoja pracovna metoda,kde ty chodíš na tie klamstvá,náboženstvo ťa naučilo klamať,lebo samo o sebe je to klamstvo...


7.
označiť príspevok

J.Tull
   20. 4. 2013, 16:50 avatar
... len malá poznámka k jednému z mnohých trepaní - VĎAKA KRESŤANSKEJ MORÁLKE, ZÁKONNE SA ZRUŠIL OTROCKÝ SYSTÉM - ktoré uvádza lahoda:
Diocletianus se rovněž snažil utužit autoritu státu a osoby císaře, pročež přijal přízvisko Iovius podle boha Jova. Křesťany, kteří mu odmítali vzdávat božské pocty, považoval za neloajální vůči říši, kvůli čemuž neváhal rozpoutat jejich poslední a nejtěžší pronásledování. Po vzoru orientálních despotů si Diocletianus vsadil na hlavu diadém a obklopil se ohromným císařským dvorem. Na rozdíl od principátu, kdy se císaři snažili alespoň zdánlivě vládnout ve shodě se senátem, Diocletianus nebral na senát žádné ohledy a počínal si jako neomezený panovník (dominus et deus). V tomto systému vlády vystupovali občané čím dál více jako poddaní císaře, čemuž napomohl také sociální fenomén rozvíjející se již od 1. století – kolonát. Postupný útlum přílivu otroků nutil velkostatkáře k pronajímání svých pozemků pachtýřům, kolónům. Jako pachtovné museli kolóni odvádět statkářům nejprve peníze a později část úrody. Tím se kolóni, třebaže byli římskými občany, stávali závislými na velkostatkářích a ztráceli svoji svobodu. Tento trend se ještě více prohloubil za Diocletianova nástupce Konstantina, kdy byli kolóni připoutáni k půdě. cs.wikipedia.org Tento odkaz smeruje mimo DF.sk
Súhlasí lahoda


17.
označiť príspevok

veriaci muž
   20. 4. 2013, 19:17

Príspevok bol vymazaný administrátorom.11.
označiť príspevok

bielamodrá žena
   20. 4. 2013, 18:20 avatar
Bludy... vsetko prekrutene...mozete mat nastudovane co len chcete aj tak zostanete sprosti a zotroceni...
Súhlasí nabzlo


12.
označiť príspevok

lahoda muž
   20. 4. 2013, 18:21 avatar
konkretne v com????


13.
označiť príspevok

bielamodrá žena
   20. 4. 2013, 18:35 avatar
Ako ti to... normalne sa zamysli jak zdravy clovek...


15.
označiť príspevok

lahoda muž
   20. 4. 2013, 18:55 avatar
ale na co vlastne reagujes na clanok ci na nieco ine, lebo neviem...
inak kto je podla teba zdravy...


18.
označiť príspevok

bielamodrá žena
   20. 4. 2013, 20:23 avatar
Na clanok. Jedine co je pravdive je nazov temy... vsetko ostatne nema s pravdou nic spolocne a takto naservirovane to zhltne len nevedomec. Zdravy je ten, kto pouziva zdravy rozum. Cize clovek, ktory ma triezvu jasnu mysel.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 12:45,  Ústava Ruskej federácie Politolog Oskar Krejčí ve své glose stručně informuje o...
dnes, 12:45,  Nie vždy je zlo a dobro natolko jasné, aby neboli pochybnosti, všetko záleží na...
dnes, 12:43,  Rasizmus ? Černoška núti belošku bozkávať inej černoške nohy. Počas toho ju mlátia...
dnes, 12:27,  -era-, nešklebím sa, len sa široko usmievam*21 ... Sú reálne pozorovania, z ktorých...
dnes, 12:20,  Je to taká programátorská výzva ;) Naprogramovať umelú inteligenciu ;)
dnes, 12:19,  Ale na čo komu bude naprogramovanie novej reality?
dnes, 12:13,  Aj keď zatiaľ to vyzerá biedne, len 7 prispievateľov ;)
dnes, 12:04,  Podľa mojich skúseností som nikdy takýmto spôsobom nezískal žiadny zisk, takže radšej...
dnes, 12:03,  JA si myslím, že obetovať jedno euro človeka nezabije ;)
dnes, 11:55,  Z nijakých. Nechápem prečo sa ma pýtaš takúto otázku a ešte sa pritom aj šklebíš :)
dnes, 11:51,  Zatiaľ som o tom nepremýšľal, ale ďakujem za informácie.
dnes, 11:49,  Nadja, pokiaľ má človek dosť múdrosti, potom ho srdce len veľmi ťažko zláka na zlé......
dnes, 11:46,  No v tomto sa zhodneme, ja ako bývalá zootechnička by som mohla rozprávať, aký život majú...
dnes, 11:44,  Vedz, že iné ciele v živote už nemám len tento jeden a všetko je mu podriadené ;) Raz...
dnes, 11:43,  Rovnako srdce dokáže ovplyvniť rozum, s tým nenarobíš nič :)
dnes, 11:42,  Nadja, je miliónmiliónov všakovakých činností, ktoré treba dotovať... to všetky, či už...
dnes, 11:41,  No ja mám na burze, lebo druhý pilier a tretí pilier ;)
dnes, 11:40,  Hej, to chápem... no, teraz je dobrá doba pre podnikanie na burze, ale dosť riskantná... teda...
dnes, 11:38,  Má to aj taký praktický nedostatok, MNE sa hodnota majetku každý deň mení, lebo niečo...
dnes, 11:37,  Možno, a možno by to presvedčilo iných, že ozaj pre to robíš všetko...
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Čaro prvej lásky je v tom, že nikto vopred nepočíta s tým, že sa raz skončí.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(88 325 bytes in 0,212 seconds)