Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Ahoj Astax

81
reakcií
833
prečítaní
Tému 5. septembra 2018, 20:59 založil sluha.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
03. 09. 2019
39
12. 11. 2016
9
08. 10. 2016
35
15. 11. 2017
75
24. 02. 2019
27
 
 


1.
označiť príspevok

sluha muž
   5. 9. 2018, 20:59 avatar
Mám na teba jednu otázku.

V gréckom originály biblie sa píše, že jediný plný milosti a pravdy je Ježiš kristus a teda / gr.orig. pleres charistos /

A Panna Mária že je milosťou obdarená / kecharitomene /

Vedel by si mi to nejak vysvetliť prečo to vy katolíci máte preložené ako že aj panna Mária je plná milosti, kedže grécky originál spomína niečo iné?  


4.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 9. 2018, 00:34 avatar
1,........RKC preexponovala isté bežné výrazy v Písme ako sa to hodilo podľa jej učenia.
Dané výrazy..."plný milosti, pravdy,....požehnaná,....atď" sú úplne bežné v Písme.
A vzťahujú sa aj na iné osoby. Príklad , o Jánovi bolo povedané:.... .. Medzi tými, čo sa narodili zo žien, nebol vzbudený nikto väčší ako Ján Krstiteľ.“ (Matúš 11:9–11)
Teda,tu je jasne ukázané,že Ján bol viac ako Mária, a predsa ho neuctievame ako Máriu.
Hľadať v Písme ženský božský kult je niečo nepredstaviteľné! Ani mnohí katolíci neuctievajú Máriu, a vnímajú ju ako zbožnú ženu,ktorej sa dostalo prednosti porodiť Božieho syna/nie Boha/ a nič viac.
Súhlasí elemír


2.
označiť príspevok

veriaci muž
   5. 9. 2018, 21:18

Príspevok bol vymazaný administrátorom.3.
označiť príspevok

Astax1 muž
   5. 9. 2018, 22:41 avatar
V Gréckom origináli je použité slovo kecharitomene. Toto slovo zo starovekej gréčtiny je veľmi ťažké preložiť, pretože je to slovo, ktoré nebolo nikde inde predtým, ani potom použité. Preto môžeme nájsť mnoho rôznych prekladov tohto slova. V najskoršom, teda v najautickejškom preklade vo Vulgate a aj v Peshitto ( Hlavná Sýrska verzia Biblie) je toto slovo preložené ako milosti plná, aj keď ani tento preklad dokonale nevystihuje pôvodný význam tohto slova. Kecharitomene teda znamená plná milosti, alebo najoblúbenejšia, kde táto milosť nezačína len on daného momentu zvestovania ale má pôvod ešte pred narodením Panny Marie. Teda Mária bola kecharitomene v každom bode svojej existencie. Ak by sme aj pripustili, že kecharitomene znamená najviac obľúbená alebo byť v Božej priazni, tak to nie je dôkaz, že Mária bola hriešna, pretože, ak by hrešila už by nebola naďalej v Božej priazni. A taktiež, ten čo je dokonalejší, je bližšie pri Bohu, toho Boh viacej miluje a uchováva vo svojej prozreteľnosti, ktorou je, aby dosiahol jeho samého.

Taktiež archanjel Gabriel nepovedal Márii "Zdravas Mária, milosti plná" ale kecharitomene je jej vlastné meno, pretože povedal "Zdravas, Milosti plná". Teda tak ako Boh zmenil meno Abrama na Abrahám čo znamená "Otec národov", ako zmenil meno Šimona na Peter (Skala), tak aj Máriu nazýva (Milost plna).
Tak či onak, kecharitomene nám slúži hlavne na ilustráciu, nie ako hlavný dôkaz dogmy.

Už sa mi to nechce prekladať tak len skopírujem zdroje, ktoré potvrdzujú, že preklad milosti plná je správny.

"It is permissible, on Greek grammatical and linguistic grounds, to paraphrase kecharitomene as completely, perfectly, enduringly endowed with grace." (Blass and DeBrunner, Greek Grammar of the New Testament)

'Highly favoured' (kecharitomene). Perfect passive participle of charitoo and means endowed with grace (charis), enriched with grace as in Ephesians 1:6 . . . The Vulgate gratiae plena [full of grace] "is right, if it means 'full of grace which thou hast received'; wrong, if it means 'full of grace which thou hast to bestow' " (A.T. Robertson, Word Pictures in the New Testament, p. 14)


5.
označiť príspevok

sluha muž
   6. 9. 2018, 10:16 avatar
"Ak by sme aj pripustili, že kecharitomene znamená najviac obľúbená alebo byť v Božej priazni, tak to nie je dôkaz, že Mária bola hriešna, pretože, ak by hrešila už by nebola naďalej v Božej priazni."

Uvedomuješ si, že ak by Mária bola bez akéhokoľvek hriechu, tak by nepotrebovala spasiteľa? Toho potrebujú len hriešnici.
Lenže ona hovorí.
Lk 1,47
a môj duch zajasal v Bohu, mojom Spasiteľovi,

20 Lebo niet spravedlivého človeka na zemi, ktorý by robil dobré a nehrešil.
23 Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej
21 Lebo toho, ktorý nepoznal hriechu, učinil za nás hriechom, aby sme my boli spravedlivosťou Božou v ňom.
21 Lebo nato ste povolaní, pretože aj Kristus trpel za nás zanechajúc nám príklad, aby ste nasledovali jeho šľapaje, 22 ktorý neučinil hriechu, ani sa nenašla v jeho ústach lesť;
5 A viete, že sa on ukázal nato, aby sňal naše hriechy, a hriechu v ňom niet.

Lv 12:1-8 Potom Pán hovoril Mojžišovi:
„Povedz Izraelitom: Ak nejaká žena zľahne a porodí chlapca, je sedem dní nečistá; tak dlho bude nečistá ako v dňoch svojej mesačnej nevoľnosti. Na ôsmy deň sa obreže jeho predkožka a ona ostane ešte tridsaťtri dní (doma) v očisťovaní svojej krvi. Nesmie sa dotknúť ničoho svätého a nesmie prísť do svätyne, kým sa neskončia dni jej očisťovania. Ak porodí dievča, je dva týždne nečistá ako pri svojom očisťovaní a ostane doma šesťdesiatšesť dní v očisťovaní svojej krvi. Keď sa pominú dni jej očisťovania, či je to chlapec alebo dievča, prinesú kňazovi ku vchodu do stánku zjavenia ročného baránka na celostnú žertvu a holúbka alebo hrdličku na obetu za hriech. On to obetuje Pánovi a očistí ju od hriechu, a bude čistá od svojho krvotoku. Toto je predpis o rodičke chlapca alebo dievčaťa. Keby však nemala na baránka, nech vezme dve hrdličky alebo dva holúbky, jedno na celostnú žertvu, druhé na obetu za hriech, kňaz ju zmieri a bude čistá.“

To znamená, že samotný Boh nariadil obetu za hriech, keď sa žena očisťovala.(krvotok po pôrode, teraz sa tomu hovorí šestonedelie bol vtedy podľa nariadenia Boha považovaný za nečistotu, hriech) A Mária si to tiež uvedomovala, preto šla do chrámu obetovať za svoju nečistotu, hriech!


6.
označiť príspevok

Krištof
   6. 9. 2018, 14:22 avatar
5. Jeden význam slova spása je proste záchrana, pomoc. Tú potrebuje asi každý niekedy; nie nutne spásu (záchranu, pomoc) pre svoje hriechy, ale preto, že človeka niekedy ohrozuje niečo alebo niekto zvonku. Teda to ešte nie je nutne vykúpenie z hriechu, hriechov. V určitom zmysle je rozdiel medzi slovom Vykupiteľ (vykupuje z dedičného a príp. i osobného hriechu) a Spasiteľ (Záchranca). Ak teda Mária "jasá v Bohu, svojom Spasitelovi", znamená to, že potrebovala byť aj onak vykúpená z dedičného alebo osobného hriechu? Alebo to znamená, že ju Boh spasil, zachránil napr. od nejakých vonkajších hrozieb? Veď Mária tam ďalej hovorí: "Ukázal silu svojho ramena, rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. Mocnárov zosadil z trónov a povýšil ponížených. Hladných nakŕmil dobrotami a bohatých prepustil naprázdno. Ujal sa Izraela, svojho služobníka, lebo pamätá na svoje milosrdenstvo, ako sľúbil našim otcom, Abrahámovi a jeho potomstvu naveky." (Lukáš 1. kap.) Tu Boh Spasitel nezachraňuje Máriu z jej hriechov, ale... (viď citovaný text).

(Čo je zaujímavé, Ježiš hovorí, že všetkým deťom "patrí nebeské kráľovstvo". (Mt 19,14) Akoby deti vykúpenie nutne nepotrebovali, čo však neznamená, že nepotrebujú požehnanie, krst či modlitbu. Veď aj na tom mieste, kde Ježiš hovorí, že im patrí nebeské kráľovstvo, na ne kládol ruky a modlili sa za ne.)

Zaujímavé, že panna Mária bola nazvaná "plná milosti" alebo "obdarená milosťou" dávno predtým, než Pán Ježiš vykonal svoj vykupitelský skutok na kríži. Dostala teda milosť už pred Kristovým umučením a vzkriesením? Počala z Ducha Svätého (!). Avšak to neznamená, že nové milosti a požehnania by nepotrebovala, veď nová milosť a požehnanie je vždy dobrá vec, aj pre "vykúpeného a spaseného".

Ján Krstiteľ krstil vodou na pokánie, aby sa ľudia obrátili od hriechov k Bohu. Ježiš na začiatku účinkovania prišiel za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Povedal mu, že nech ho len pokrstí, "lebo sa patrí, aby sme splnili všetko, čo je spravodlivé." - Znamená to, že Ježiš potreboval onen krst ako ostatní hriešnici? Zrejme nie. Bola to však možno akási vonkajšia forma podla zákona resp. prorokov. Pozri Izaiáš 40, 3, proroctvo, ktoré sa vzťahuje na Jána Krstiteľa. Podobne to môže byť s pannou Máriou, čo sa týka toho očisťovania. Sama možno bez hriechu počatá a okrem toho sa stala matkou svätým, nadprirodzeným spôsobom z Ducha Svätého (!), nebola tým teda hriešna, a preto ani nepodliehala predpísanému obradu očisťovania. No z pokory a poslušnosti voči posvätnému zákonu - aby nikoho nepohoršila - podriadila sa tomuto obradu.
www.zivotopisysvatych.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ale o toto až tak velmi nejde. Problém nie je najmä v tom, že niekto nie je katolík, že je trebárs evanjelik a nemá takú velkú úctu k panne Márii ako katolíci. Za to, že je jeden katolík a druhý evanjelik, sa ešte do pekla nechodí. Prípadne katolík sa neskôr v živote môže obrátiť na protestantizmus alebo protestant na katolícku vieru. Diablovo účinkovanie vidím skôr v tom, keď sa útočí na svätých, keď sa hľadajú ich možné hriechy, keď sa rozdeľuje ("rozdeľuj a panuj!", keď členovia jednej cirkvi útočia na inú cirkev a nevážia si ekumenizmus, nehľadajú aj určitý mier či zhodu medzi sebou, ale poukazujú na (údajné) negatíva iných cirkví a (údajné) klady svojej cirkvi. Ježiš predsa hovorí: "aby všetci boli jedno" (Jn 17) a "prikázanie lásky" (Jn 15).

(Občasná konštruktívna kritika slušne vyjadrená je v poriadku, ale žiaľ neraz ide skôr o deštruktívne kritizovanie iných, vyzdvihovanie seba, toho svojho a pod.)


7.
označiť príspevok

Krištof
   6. 9. 2018, 14:26 avatar
Technická poznámka: Niekto by mohol niečo urobiť s tým, keď v zátvorke s úvodzovkami na konci to dáva toho žmurkajúceho smajla... môže to mýliť resp. rušiť


8.
označiť príspevok

sluha muž
   6. 9. 2018, 18:15 avatar
20 Lebo niet spravedlivého človeka na zemi, ktorý by robil dobré a nehrešil.
23 Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej


9.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   6. 9. 2018, 18:59 avatar
Vidno, že si sluha a nepoznáš pána čalúnnika.   


10.
označiť príspevok

sluha muž
   6. 9. 2018, 19:06 avatar
pána čalúnnika?  
Súhlasí Temnýmyseľ


11.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   6. 9. 2018, 19:16 avatar
Ľudia,ach ľudia     
On nevie o kom je reč!!!!
Držte ma lebo mu hneď jednu.....   


12.
označiť príspevok

Krištof
   6. 9. 2018, 20:07 avatar
8. "Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: "Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne... Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili." (Mt 31-46) - Zjavne tí ludia robili dobro, keď to povie spravodlivý sudca a dá im nebeské kráľovstvo.

"Každý strom možno poznať po ovocí... Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro" (Lk 6, 44-45). - Zjavne je tu reč kvázi o dobrom človeku, ktorý vynáša dobré veci zo svojho srdca. Nie je tu reč o takom hriešnikovi, ktorí by zväčša len zlo robil.

"Nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí... lebo neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov." (Mt 9, 12-13) - Tu je naznačené, že okrem hriešnikov existujú i spravodliví; okrem "chorých" i "zdraví".

"Lebo nie tí sú spravodliví pred Bohom, ktorí zákon počúvajú, ale tí budú ospravedlnení, ktorí ho plnia." (Rim 2, 13) - Tu je naznačené, že tí, ktorí budú plniť zákon, budú ospravedlnení, v istom zmysle či aspoň do určitej miery spravodliví.

"Veď keď pohania nemajú zákona, od prírody činia, čo požaduje zákon, nemajúc zákona, sami sú si zákonom ako takí, ktorí dokazujú, že im je konanie podľa zákona vpísané do srdca. O tom im súčasne vydáva svedectvo svedomie a ich myšlienky, keď sa navzájom obžalúvajú, ale aj obraňujú" (Rim 2, 14-15). - Tu je naznačené, že aj niektorí pohania môžu činiť spravodlivosť, čo požaduje Boží zákon (riadiac sa svedomím, ktoré je od Boha).

"...zjaví sa spravodlivý súd Boha, ktorý odplatí každému podľa jeho skutkov: večným životom tým, čo s vytrvalosťou v dobrom skutku hľadajú slávu, česť a nesmrteľnosť, ale hnevom a rozhorčením tým, čo sú svárliví, sú neposlušní pravde, ale povoľujú neprávosti. Súženie a úzkosť príde na každú dušu, ktorá pácha zlo, najprv na Žida, i na Gréka, ale sláva a česť a pokoj každému, kto činí dobro, najprv Židovi, aj Grékovi." (Rim 2, 5-10) - Tu je zas naznačené, že tí, ktorí budú konať dobré skutky, na súde príde na nich sláva, česť a pokoj.

"Deti moje, toto vám píšem, aby ste nehrešili. Ale ak niekto zhreší, máme obhajcu u Otca, Ježiša Krista, spravodlivého. ... A každý, kto má takúto nádej v Ňom, očisťuje sa, ako je čistý On. Ktokoľvek zostáva v Ňom, nehreší... Kto koná spravodlivosť, je spravodlivý, ako je On spravodlivý. Kto pácha hriech, je z diabla, pretože diabol hreší od počiatku... Podľa toho poznať deti Božie a deti diablove: ktokoľvek nečiní spravodlivosť, nie je z Boha, ani ten, kto nemiluje brata. Lebo to je zvesť, ktorú ste počuli od počiatku, aby sme sa milovali. Nie ako Kain, ktorý bol z toho zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Pretože jeho skutky boli zlé, ale bratove spravodlivé." (1Jn) - Opäť sú tu jasne niektoré veci naznačené.

Tým nechcem povedať, že neplatí aj to, čo uvádzaš v 8., to netvrdím, ale je to "relatívne" a sú tu aj tie iné veci. Niekedy je lepšie hovoriť o dobrých veciach a možnostiach než o nespravodlivosti a zle. Aby však prišlo dobré, o to sa človek má snažiť, aj s Božou pomocou. A opačne: aby - takpovediac - odišlo zlé (napr. skutky), o to sa tiež treba snažiť aj s Božou pomocou Mimochodom keď je reč o dobre, vela záleží na pokore. "Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Podriaďte sa teda Bohu, ale vzoprite sa diablovi a ujde od vás." (Jak 4, 6-7) Kto pritom prejavil výraznú pokoru? "Mária povedala: Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova." (Lukáš 1, 38)


14.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 9. 2018, 20:36 avatar
5. sluha
Prakticky Krištof odpovedal v mnohom za mňa, hlavne sa stotožňujem s jeho odpoveďou ohľadom obetovania holúbkov, čo predpisoval zákon. Ani Kristus nepodliehal zákonu, pretože on bol nad zákonom, no predsa dodržiaval ich obyčaje.

Ohľadom veršov, "všetci zhrešili"
"„Preto ako skrze jedného človeka [Adama] vstúpil do tohoto sveta hriech a skrze hriech smrť, tak aj smrť prešla na všetkých ľudí, lebo všetci zhrešili.“ ?(Rim. 5:12,.)"

"všetci zhrešili," ale Ježiš musí byť výnimkou v tomto pravidle, lebo o ňom sa píše: "Bol nám podobný vo všetkom, okrem hriechu". To znamená, že Mária môže byt výnimkou taktiež. Grécke slovo pre "všetkých" je "pantes."
1 Kor 15:22 - Skrze Adama ("pantes" zomreli a v Kristovi ("pantes" budú žiť. Toto dokazuje, že "všetci "neznamená "každý jeden človek." Je tomu tak, pretože nie každý zomrel (Henoch a Eliáš boli vzatí do neba) a nie všetci pôjdu do neba (pretože to povedal Ježiš).

Rim 5:12 - Pavol hovorí, že smrť prišla na všetkých ("pantes" ľudí. Opäť, toto dokazuje, že "všetci" neznamená "každý jeden človek" pretože smrť neprišla na všetkých ľudí (ako sme videli u Henocha a Eliáša).

Všetkom treba rozlišovať, pretože Sv.Písmo je napísané v anologii fidei.
Napríklad Kristus na jednom mieste hovorí: ": "Prečo ma nazývaš dobrým? Nik nie je dobrý, jedine Boh." A inde zasa hovorí: "Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu dobré veci a zlý človek vynáša zo zlého pokladu zlé." Mt 12, 35


13.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 9. 2018, 20:28 avatar
Skutky 6:8

"8 A Štefan plný milosti a moci konal veľké predzvesti a znamenia medzi ľudom"-
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Byť "plný milosti" môže byť každý kresťan,lebo milosť bola prejavená každému kresťanovi ,ktorý uveril a záleží len na ňom, aby ju naplno využíval.

Teda nepreceňujme bežné výrazy v Písme.


15.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 9. 2018, 20:41 avatar
Štefan ale bol naplnený len v daných momentoch, a nie ako Mária neustále, kde táto milosť mala pôvod v inej udalosti.


16.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 9. 2018, 21:12 avatar
16,.....to je vysvetlenie ktoré nemá ani biblické a ani logické opodstatnenie.
Tisíce kresťanov boli "plní milosti" a "požehnaní" a "svätí" ,ale to z nich nerobí kult,ktorý je hodný uctievania.
Príklad ,ako RKC prekrúca bežné slová ,je slov-"svätý,svätí".
Z Písma je úplne jasné ,že každý kresťan je svätý,a Pavol tak často oslovoval všetkých kresťanov ,keď písal svoje listy.
Ale svätosť vnímaná RKC je istá exkluzivita,jedinečnosť v rámci skupiny kresťanov. Ale Biblia vyslovene zamieta takúto svätosť/prevzatú z pohanstva,aj s danou aurou/, lebo je to proti všetkým biblickým zásadám.
RKC preexponovala aj bežný výraz-"požehnaná", ale opäť požehnaný môže byť každý kresťan. Aj biblická Jael bola "požehnaná ,medzi ženami". Aj keď treba pripustiť,že Márií sa dostalo prednosti porodiť Božieho syna,ale RKC zneužila všetky prídavné mená,týkajúce sa Márií.
To,že kult bohyne matky vznikol v Efeze, jasne naznačuje,odkiaľ to má svoj pôvod?! Tu v Efeze bol známy kult inej pohanskej bohyne.
Efez bol ohniskom premeny pohanského uctievania bohyne matky, s ktorým sa stretol Pavol v prvom storočí, na vrúcnu oddanosť Márii ako „Matke Božej“.
----------------------------------
Nech nám odpovie The New Encyclop?dia Britannica:.............. „Uctievanie Matky Božej dostalo svoj podnet, keď sa kresťanská cirkev stala za Konštantína cirkvou celej ríše a do cirkvi prúdili pohanské masy... Ich zbožnosť a náboženské povedomie sa formovali počas tisícročí kultom bohyne ‚veľkej matky‘ a ‚božskej panny‘. Bol to vývoj, ktorý viedol od starých, všeobecne rozšírených náboženstiev Babylonie a Asýrie.“ Mohlo byť nejaké lepšie miesto ako Efez na „pokresťančenie“ uctievania bohyne matky?
Každý,čo len trošku pozná históriu,tak musí vidieť až "rukolapne" ,to ako sa kult pohanskej bohyne dostal do katolíckeho učenia. Poukazujú na to mnohí historici a teológovia.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Encyclop?dia of Religion and Ethics (Encyklopédia náboženstva a etiky) cituje tvrdenie biblického bádateľa W. M. Ramsaya, že v „5. storočí bola pocta preukazovaná Panne Márii v Efeze [obnovenou] formou starého pohanského anatolského uctievania Panenskej matky“. Dielo The New International Dictionary of New Testament Theology konštatuje: „Katolícke pojmy ‚matka Božia‘ a ‚kráľovná neba‘, hoci sú neskoršieho dáta ako N[ový] Z[ákon], poukazujú na omnoho dávnejšie nábožensko-historické korene na Východe... V neskoršom uctievaní Márie je mnoho stôp pohanského kultu božskej matky.“
-------------------------------------------------------
Tieto stopy sú príliš početné a príliš podrobné na to, aby mohli byť náhodné. Podobnosť medzi sochami matky s dieťaťom — Panny Márie, a sochami pohanských bohýň ako Izis nemožno prehliadnuť. Stovky sôch a ikon Čiernej madony v katolíckych kostoloch po celom svete nemôžu nepripomenúť sochu Artemidy.
Dielo Théo — Nouvelle encyclopédie catholique hovorí o týchto Čiernych madonách:....... „Zdá sa, že sú prostriedkom na prenesenie toho, čo zostalo zo všeobecne rozšíreného zbožňovania Diany [Artemidy]... alebo Cybely, na Máriu.“ Procesie Nanebovstúpenia Panny Márie nachádzajú tiež svoj pravzor v procesiách na počesť Cybely a Artemidy.
-----------------------------------------------------------------
Aj samotné tituly dané Márii nám pripomínajú pohanské bohyne matky. Ištar bola oslovovaná ako „Svätá Panna“, „moja Pani“ a „milosrdná matka, ktorá vypočúva modlitby“. Izis a Astarta boli nazývané ako „Kráľovné neba“. Cybele bola titulovaná ako „Matka všetkých požehnaných“. Všetky tieto tituly sa s malými obmenami používajú na Máriu.
-----------------------------------------------
Katolícka tradícia týkajúca sa Márie nemá oporu v Písme a je modlárstvom,lebo narušuje "výlučnú oddanosť " jedinému Bohu. Tak prečo sa týmto kultom znemožňujeme záchranu a vyhliadky na večný život?!


17.
označiť príspevok

Astax1 muž
   6. 9. 2018, 21:48 avatar
Ale áno má. Treba si najskôr naštudovať význam toho slova "kecharitomene". A Márii bola už v protoevanjeliu spomenutá ako víťazka nad satanom spolu s jej potomstvom. A keď Boh povoláva človeka do služby obdarujeho ho milosťou na to potrebnou, kedže Mária bola povolaná stať sa matkou božou, Boh ju obdaril všetkými milosťami.

Samotná Panna Mária naplnená božou milosťou zvolala "uctievať ma budú všetky pokolenia", pretože blahoslaviť a uctievať je vskutku to isté. Nečítal som pozorne celý tvoj komentár, len som ho očami prebehol, lebo je mi známe na akú prekrútenú históriu vždy poukazuješ a neraz sme sa kvôli tomu dostali do sportu. Najstaršia Mariánska modlitba je z 3.storočia, kde sa jej už priznáva titul matky božej. Teda Mariánska úcta siaha až do prvokresťanskej tradície.

Ale kvôli čomu by som ťa mal o tom presviedčať?


18.
označiť príspevok

sluha muž
   6. 9. 2018, 22:34 avatar
"blahoslaviť a uctievať je vskutku to isté"

Čo si predstavuješ pod pojmom uctievať?


20.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 9. 2018, 22:43 avatar
18,...."uctievanie" je to,čo výlučne patrí iba Všemohúcemu Bohu a nikdy nie stvorenstvu,ani anjelom,Božím synom nie!
A "blahoslavený" je....hodný úcty,chvály,šťastný


19.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 9. 2018, 22:41 avatar
17,.......netreba toto slovíčko vôbec študovať. Skôr nech si každý preštuduje vývoj katolíckych dogiem,a pochopí ako vznikol kult bohyne matky? A keď k tomu pridá poznanie Písma,tak má vyhraté.
Mária nemôže byť ani matkou Božou,lebo ona bola matkou "syna človeka",...."matkou Božieho syna",....a nie matkou Všemohúceho Boha. Všemohúci Boh nemá žiadnu matku.
Teda,ani trojicu,ani kult bohyne matky nikdy nevysvetlíš Písmom. To sa nedá.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A tú citáciu čo uvádzaš,je dôkaz toho ako katolíci nepoctivo narábajú s Písmom.
Citujem katolícky preklad Botekov:...."Lebo zhliadol na svoju nepatrnú slúžku. Odteraz blahoslavenou/šťastnou/ ma budú volať všetky pokolenia". Luk.1:48 Nič tu nie je o uctievaní!
A výraz - "blahoslavená", mnohé slovníky,Biblie prekladajú zrozumiteľne ako -"šťastná". A to nemá s uctievaním nič spoločné.
Ak by som pristal na tvoje tvrdenia,tak potom by sme dospeli k čudným a krkolomným záverom. Príklad:...."Blahoslavení mierni,lebo oni zdedia zem". Teda,všetci mierni kresťania,ľudia majú byť uctievaní?
Už chápeš kam si zašiel?
A daný výraz - "blahoslavený" je použitý mnohokrát na mnohých ľudí/nielen Máriu/ v Písme.
Aj o gréckych bohoch sa hovorí v Písme ako o blahoslavených,blažených. Máme ich teda uctievať?
V Písme čítaš aj že ,...." "Blahoslavené oči, ktoré vidia, čo vidíte vy. " Máme uctievať oči?
V Písme ďalej čítame....:"akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: "Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval." 28 Ale on povedal: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho."
Teda,kto je viac "blahoslavený"? Nuž tí ,čo čítajú Písmo a uplatňujú ho. Aj tu vidieť to,ako RKC preexponovala bežný výraz.
----------------------------------------------------------
Výraz blahoslavený,znamená....hodný úcty/nie uctievania/,šťastný,blažený,hodný chvály a podobne. Nikdy sa to nemôže spájať s uctievaním.
A dané citácie historikov môžeš podceňovať/mnohí boli aj katolíci/,ale je ti to len na škodu.
A ja viem,že v 3 storočí už boli na svete mnohé nebiblické prvky,veci,.....ale to nebola prax pôvodných kresťanov z 1 storočia. Títo "kresťania",...."vyšli z kresťanstva 1 storočia ,ale neboli ich druhu.
1 Jána 2:19....."Deti moje, je posledná hodina. A ako ste počuli, že príde antikrist, tak teraz vystúpilo mnoho antikristov. Z toho poznávame, že je tu posledná hodina. 19 Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. Lebo keby boli z nás, boli by zostali s nami. No malo sa ukázať, že tí všetci nie sú z nás."
Už po smrti apoštolov nastalo Písmom predpovedané "odpadnutie".
Astax,....ty nechceš vidieť pravdu, ty sa len utvrdzuješ v omyle. Lebo je to pohodlné,ale to je cesta smrti!


21.
označiť príspevok

sluha muž
   6. 9. 2018, 22:49 avatar
Keby svedkovia Jehovoví boli praví Boží služobníci a učili pravdivo, bez rozmýšľania by som sa ním stal. Ale nie som si celkom istý či hovoríte pravdu. A tak váham. Celkom sa mi páčia aj tvoje, aj Astaxove tvrdenia.


36.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 17:36 avatar
Sluha. A ty si kto? Aký si mal pred tým nick? Alebo si tu nový?


38.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   7. 9. 2018, 17:37 avatar
Hraje to na nás. Robí sa , že nepozná pána!
Čalúnnika.   


41.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 17:40 avatar
Odhadujem, že to je ten fešák, čo tu mal aj fotku v aute, len si nemôžem spomenúť na nick.
Súhlasí Temnýmyseľ


39.
označiť príspevok

sluha muž
   7. 9. 2018, 17:38 avatar
Teóma.  


40.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   7. 9. 2018, 17:40 avatar
Vašo,vašo.
Hneď si mi bol povedomý. 
Ahoj.
Súhlasí Slušný človek


43.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 17:42 avatar
On je Vašo?
Súhlasí Temnýmyseľ


46.
označiť príspevok

sluha muž
   7. 9. 2018, 17:45 avatar
Serus peter.  


49.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   7. 9. 2018, 17:48 avatar
Vitaj. Môj brat v Kristu to vzdal. 
Sledoval si naše pútavé prekáranie?


44.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 17:43 avatar
Ale aspoň si si dal nick, ktorému rozumiem. Teóma som nevedel, čo znamená.
Súhlasí Temnýmyseľ


47.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   7. 9. 2018, 17:46 avatar
A rozumieš, čo znamená Temnýmyseľ? 


50.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 17:55 avatar
Viem, čo je temná myseľ. Prečo tam máš y, tak to neviem.


58.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   7. 9. 2018, 18:09 avatar
50. Preto,lebo som mužského rodu!!!
Taký/á meaculpa,teóma to nevyjadrili jednoznačne.  


60.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 18:11 avatar
Však môžeš byť ten temná myseľ. Ale dávam tomu slovenčinovi.  
Súhlasí Temnýmyseľ


61.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   7. 9. 2018, 18:15 avatar
Ja mám radšej, keď je jasné, či muž,alebo žena.
Voči ženám prechovávam zvláštnu úctu a nenapíšem im tak ostro ako mužom. 


64.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 18:19 avatar
Ale vedľa Nicki sa dá umiestniť značka, či si muž, alebo žena. Okrem toho, tu môže o sebe aj muž tvrdiť, že je žena a naopak, a nikto to nemusí zistiť.
Súhlasí Temnýmyseľ


66.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   7. 9. 2018, 18:21 avatar
Nože skús sa prihlásiť ako žena a do 10 príspevkov, ťa baby odhalia, že si muž.  
Samozrejme, že nie jednoslovných. Proste sa prepíšeš, oni na to majú ňuch.
Súhlasí Slušný človek


78.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 9. 2018, 23:00

Príspevok bol vymazaný administrátorom.48.
označiť príspevok

sluha muž
   7. 9. 2018, 17:46 avatar
Ako to že si nevedel?  


55.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 18:03 avatar
Neviem, čo znamená Teóma.


30.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 9. 2018, 17:16 avatar
19.
Tvoja prax prekrúcania a vrtenia veršov Sv.Písma je mi známa. Preto nereagujem detailne, kdežto viem, že to nemá zmysel.
"Slovičkárčenie" nechaj na študovaných a nestavaj sa do role odborníka na všetko, ako to je u teba zvykom. Je síce pekné, že o sebe hovoríš, že používaš zdravý rozum, že rozumieš Písmam ale toto všetko je len tvoj subjektívny názor, ktorý sa nemusí zakladať na realite. A pri tvojom presvedčení vieme, prečo je to tak. Pretože skutočné poznanie môže byť odlišné od nášho presvedčenia. Ohľadom božstva Ježiša Krista som sa s tebou už nadiskutoval a sám vieš, že ani jeden z nás neustúpil zo svojho presvedčenia a to si sa ešte pyšne chvastal, že presvedčíš každého, ba aj biskupa. Hľa, ani mňa si nepresvedčil a pochybujem, že si vôbec dakoho presvedčil na tomto fóre.

Blahoslavená sa chápe, ako uctievania hodná, tak ako teraz bola vyhlásená za blahoslavenú Anna Kolesárova, ktorá dokázala svoju vernosť Kristovi aj za cenu vlastného života.
Preklad "blahoslaviť ma budú" nájdeme v Katolíckej, Evanjelickej, Pravoslávnej Bibli, či v Roháčkovom preklade.
V uctievaní existujú stupne. Bohu patrí Latria t.j. najvyššia úcta, klaňanie sa, ktorá nepatrí nikomu inému. Potom hyperdulia, ktorá je odlišná od Latria a prejavuje sa iba Panne Márii, ako najväčšej spomedzi všetkého stvorenstva, a potom dulia, ktorá patrí všetkým svätým v nebi.

Ak sa hovorí o blahoslavených v Písme, nehovorí sa o ich definitívnom určení tu na zemi ale ako o potencii v budúcnosti.
"Blahoslavení mierni,lebo oni zdedia zem". Hoci Kristus pomenoval blahoslavenstvá a obrazne ich prisudzuje rôznym stavom, predsa sa nemôžeme domnievať, že niekto nadobudne tento stav v plnosti už tu na zemi. Lebo nik nie je dokonale mierny, ani dokonale plačúcu atď už tu na zemi ale až v budúcnosti, pretože každý človek hreší, čím sa vzďaluje od Boha.
Ale Panna Mária hovorí už dopredu s istotou "blahoslaviť ma budú všetky pokolenia" a ešte viac tento výrok umocňuje, keď vysvetľuje prečo, "lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný"

Keď Kristus hovorí: "Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho." neznamená to, že Kristus ponižuje svoju matku ale práve naopak. Grécke slovo pre "skôr" alebo "radšej - v iných prekladoch" je "menounge" čo skutočne znamená "áno ale aj" alebo "okrem toho ešte". Takto Kristus vyzdvihuje Máriu, že jej vernosť Božiemu slovu je viac dôležitejšia, ako jej úloha biologickej matky.

O tvojej predstave odpadnutia od viery po smrti apoštolov som ti už písal.
Píše sa:
"Čo sa týka príchodu nášho Pána Ježiša Krista a nášho zhromaždenia okolo neho, prosíme vás, bratia, nedajte sa hneď vyviesť z rovnováhy a naplašiť ani duchom ani slovom ani listom, údajne naším, akoby už Pánov deň nastával. Nech vás nezvedie nik nijakým spôsobom. Lebo nenastane, kým nepríde najprv odpad a nezjaví sa človek neprávosti, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, čo sa nazýva Bohom alebo čo sa uctieva, takže sa posadí v Božom chráme a bude sa vydávať za Boha. Nepamätáte sa, že som vám to hovoril, ešte keď som bol u vás? A teraz viete, čo ho zadŕža, aby sa zjavil až v pravom čase. Lebo tajomstvo neprávosti už pôsobí; ale len dotiaľ, kým nebude odstránený ten, čo ho teraz zadŕža."

Pavol jasne hovorí o eschatologickom príchode Ježiša Krista. Nie o nejakom čase, ktorý ma nastať a pokračovať v dejinách ďalších 2000 rokov. Tento čas "odpadnutia od pravej viery" má nastať bezprostredne pred druhým príchodom Krista. Ak podľa teba tento odpad nastal po smrti apoštolov, tak Kristus mal rovnako prísť v tom čase. No nič také sa neudialo. Nie lenže žiadny odpad neprišiel ale len v tom čase začala rásť Cirkev.

A Pavol ďalej v tom istom liste píše:
"My však musíme ustavične vzdávať vďaky Bohu za vás, bratia, Pánom milovaní, že si vás Boh vyvolil ako prvotiny na spásu v posvätení Duchom a vierou v pravdu"
Pavol teda ďakuje Bohu za tých, ktorých si Boh vyvolil ako prvotinu na spásu, vierou v pravdu. Ako by ale mohli byť vyvolení, ak už po smrti svojich učiteľov mali skĺznuť k bludu?
A apoštol dodáva: " A tak teda, bratia, stojte pevne a držte sa učenia, ktoré ste prijali či už slovom a či naším listom." a apoštol Ján hovorí: "Ale vy máte pomazanie od Svätého a viete to všetci. Nenapísal som vám, akoby ste nepoznali pravdu, ale že ju poznáte a preto, že nijaká lož nie je z pravdy."

Teda samotní apoštoli poukazujú, že vyučili svojich žiakov v pravde. No Kristus predtým ako odišiel nám zanechal záruku pravdy. Tak hovorí apoštol, že "Cirkev je stĺp a opora pravdy". Akoby mohol tento stĺp a opora už nebyť zárukou pravdy? To by sme popreli slová Krista, ktorý povedal " Pekelné brány ju nepremôžu". Lebo akonáhle by Cirkev upadla do bludu, ako si to napísal, v tom momente by bola premožená pekelnými bránami.
Kristus prišiel aby zjavil pravdu, aby ona, ktorá osvecuje temnotu žiarila až do jeho príchodu. K tomu nám posiela svojho Ducha "A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky". Kristus nič nehovorí o tom, že po smrti apoštolov sa pravda "stratí" a ukáže sa až pri založení sekty jehovov. Ale hovorí, že pošle Tešitela, ktorý ostane s tými, ku ktorým príde na veky t.j. s Cirkvou. Na inom mieste hovorí: "Ja som s vami až do skončenia sveta". No on sám je Pravdou, akoby teda mohol byť s nami aj v čase, kedy nastal všeobecný odpad?

No najpádnejším argumentom proti tvojim bludárskym názorom je samotná veľkňazská modlitba.
Kristus prosil za svojich slovami: "Neprosím, aby si ich vzal zo sveta, ale aby si ich ochránil pred Zlým. Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta. Posväť ich pravdou; tvoje slovo je pravda."

Kristus, ktorý všetko drží slovom svojej moci, u ktorého je chcieť môcť, ten v ktorom prebýva všetka plnosť božstva, ten ktorý si "svojou mocou môže podmaniť všetko" (Fil 3, 21) prosí za svojich, aby ostali v pravde.
No kľúčové sú ďalšie verše: "Ako si ty mňa poslal na svet, aj ja som ich poslal do sveta a pre nich sa ja sám posväcujem, aby boli aj oni posvätení v pravde. !!No neprosím len za nich, ale aj za tých, čo skrze ich slovo uveria vo mňa!!"

Kristus teda prosil nie len za apoštolov a učeníkov ale za všetkých ľudí, ktorí skrze nich uveria v neho. Je rúhačstvom si myslieť, že Kristova modlitba nebola vypočutá, alebo že by Kristus sám mal nedostatok moci toto vykonať. No podľa teba sa tak stalo, ak tvrdíš, že po smrti apoštolov nastal odpad.

A Ján nazýva antikristami tých, ktorí popierajú Kristovo božstvo, lebo hovorí "Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu."
Ján priamo reagoval na skupinu ľudí, ktorí v tom čase prišli s novotami a neostali v Kristovom učení a Ježiša zdegradovali svojim učením na stvorenie.

Ale hovorím ti, máš slobodnú vôľu, a ak chceš naďalej ver tým bájkam, ktoré vás učia typu: chiliazmu, že aj Abrahám a Mojžiš budú znova skúšaní...
Viac sa k tomu nebudem vyjadrovať.
Súhlasí Krištof


68.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 9. 2018, 22:30 avatar
30,.......nikdy neobhájiš to,že "blahoslavená=uctievaná". To je blud, a môžem citovať aj katolícky,biblický slovník,ale nikde sa to takto nevníma. Ako som už dokladoval, to by boli aj "grécki bohovia" podľa teba hodní uctievania.
Žiadna dogma o Márií,nemá oporu v Písme ,ale iba v pohanských bájkach. Je to iba -"katolícka tradícia",prevzatá z pohanstva.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odpadnutie nastalo hned po smrti apoštolov. To vidno už aj z posolstiev Jána rozptýleným zborom.
Ján tie poukazuje ,že je "posledná hodina"! Čoho posledná hodina? Povedz?
On potom dodáva: ...."Spomedzi nás vyšli, ale neboli z nás. " O čom to Ján píše"? On tu píše,že po smrti apoštolov sa sformovalo kresťanstvo,ale nie také,aké ho založil Kristus! Bola to iba napodobenina toho pôvodného.
A v 4 storočí,keď sa cirkev stala mocenskou a štátnou cirkvou,tak tam už bolo ono predpovedané "odpadnutie"
zavŕšené úplne.
Dané skutky/ovocie/ týchto "kresťanov" na to poukazujú viac ako všetko iné.
V 2. Tesaloničanom 2:6 písal Pavol vo vzťahu k svojej dobe o tom, „čo pôsobí ako zábrana“ proti nezákonnému, a teda aj proti odpadnutiu. Čo to bolo? Bola to zabraňujúca sila apoštolov. Ich prítomnosť a ich mocné dary svätého ducha nedovolili, aby sa odpadnutie rozšírilo na epidémiu. (Skutky 2:1–4; 1. Korinťanom 12:28) Ale keď apoštoli zomreli, zábrany prvého storočia zmizli.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Položme si otázku?.....Kto sa to" posadil do chrámu a začal sa hrať na Boha"? Kto si dáva vznešené tituly,/svätý otec,pontifex maximus,jeho svätosť,atď/aj tie ktoré odporujú Písmu a správa sa ako boh?
O kom Pavol píše ako o odpadlíkoch,ktorí...."zakazujú ženiť sa a jesť pokrmy/mäso/"?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Naozaj si myslíš,že inkvizícia, vojny v mene Božom,nemorálny a prepychový život, spojenectvo so svetom,ktorému vládne satan,žehnanie zbraní,vojen,pedofília a podobne sú zbožné skutky?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
A ako môže byť stvorená bytosť Všemohúcim Bohom? Ako môže nesmrteľný Boh zomrieť ,keď on neumiera,je nesmrteľný? Ako možno vidieť Boha,keď on je večný Duch/citácia RKC/ a "Boha nikto nikdy nevidel"?
Ako môže byť Ježiš rovný Bohu,keď žalmista tvrdí,že "nikto z Božích synov sa nemôže rovnať Bohu".
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Spravodliví budú vlastniť zem a budú na nej bývať navždy". Žalm37:29 Ježiš povedal to isté...Mat.5:5
Kedy sa zmenilo Božie predsavzatie so zemou? Kde mali ľudia žiť večne ,keby Adam a Eva nezhrešili? Stovka textov hovorí o pozemskom raji a o obnove zeme na raj!
Myslíš si,že Augustín a spol,......malo právo zmeniť Boží zámer so zemou a klamať ľudí? A vieš čo je to "nová zem"? A vieš prečo sa v Písme píše ,že "zem bude naveky"?
Vieš čomu pôvodne verili židia?
A iba malá skupina "kúpených zo zeme" bude v nebi a tí budú "vládnuť nad zemou". Ale podľa teba budú vládnuť asi nad zničenou a zhorenou zemou.
----------------------------------------------------------------------------------------------
A Kristova modlitba bola vypočutá,....ale tá sa splnila na tých,ktorých cirkev prenasledovala,a upaľovala na hraniciach.
A ako môžeš písať,že "nie sú zo sveta",....keď RKC bola v tom najtesnejšom spojenectve so svetom?
Nebyť časťou sveta sa týkalo hlavne toho,že kresťania sa nemali zapájať do politického diania a byť neutrálni. A to RKC nikdy nebola. Presný opak je pravdou. Historici píšu: "Cirkev sa stala prostitútkou ríše"!
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Za ďalšie..........,aj židia dnes stále oponujú/ako vyvolený národ/ ,že Kristus nebol mesiáš a že ich "brány pekelné
nepremohli".
Nečítal si slová:........"Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: “Môj pán voľajako nejde” 49 a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, 50 pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, 51 oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami. "

Alebo,........."Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty, planá oliva, bol si naštepený na ich miesto",........."Dobre; boli odlomené pre neveru,",........."Nenamýšľaj si, radšej sa boj! 21 Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, aby sa nestalo, že neušetrí ani teba. 22 Maj teda pred očami Božiu dobrotu i prísnosť: prísnosť voči tým, čo padli, a Božiu dobrotu voči tebe, ak vytrváš v dobrom; inak budeš aj ty odťatý. 23 Ale aj oni budú naštepení, ak nezotrvajú v nevere, lebo Boh má moc naštepiť ich znova." Rimanom 11 kapitola.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kto vie o Jasenovaci a o tom ako katolíci,evanjelici sa zabíjali vo svetových vojnách,.....tak vie ,že "peklo ich už premohlo". V Jasenovaci bolo peklo a stvorili ho tí,čo si stále myslia,že peklo ich nepremohlo.
Kresťanskou a jedinou zbraňou je "meč ducha", Božie slovo a nie samopaly,míny,rakety čo mrzačia deti,ženy, starcov a ľudskú dôstojnosť a charakter.
Aj ty máš slobodnú vôľu,....ale je načase,aby si ju už prestal zneužívať. Začni hľadať skutočnú pravdu!
Vieš,ani židia v 1 storočí nechceli veriť členom Nazaretskej sekty, jednoduchým ctiteľom Boha.


73.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 9. 2018, 22:52

Príspevok bol vymazaný administrátorom.77.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 9. 2018, 22:57 avatar
73,...s tým s tebou súhlasím. Ale RKC ich nedodržiavala,...s tým hádam súhlasíš? Alebo aj upaľovanie bolo Božím prikázaním? Alebo prenasledovanie inak zmýšľajúcich?
A ak prvotní kresťania až do tretieho storočia verili v jediného Boha/Otca/,tak prečo od 4 storočia už to bola trojica?


80.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 9. 2018, 23:06

Príspevok bol vymazaný administrátorom.81.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 9. 2018, 23:22

Príspevok bol vymazaný administrátorom.22.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 9. 2018, 23:06 avatar
21,....len jedno ti poradím: Skúmaj Písma,históriu a hlavne vnímaj aké ovocie kto prináša? Jehovovi svedkovia majú jediní na svete čisté ruky od krvi ľudí vo vojnách ,v rôznych konfliktoch ,lebo nikdy sa neusilujú k násiliu.
Už to,že všetci po celom svete oznamujú dobré posolstvo,je dôkazom nad dôkazy. Mat.24:14.
Prečo to nerobí nikto iní,ako JS?
Ale presvedčiť ťa musí Písmo. To je NORMA na spoznanie toho,kto dnes koná Božiu vôľu a má Božie schválenie?
To je aj posolstvo z daného podobenstva o boháčovi a Lazárovi.
Citujem......:"Ale Abrahám riekol: ‚Majú Mojžiša a Prorokov ; nech tých počúvajú.‘ 30 Potom povedal: ‚Nie, otče Abrahám, ale keby k nim prišiel niekto z mŕtvych, budú robiť pokánie.‘ 31 Povedal mu však: ‚Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov, nepresvedčí ich, ani keď niekto vstane z mŕtvych.‘“
-------------------------------------------------------------------------------------------
Teda ani zázraky nemôžu vybudovať pravú vieru. Mnohí židia,náboženskí vodcovia videli viac zázrakov v podaní Krista a predsa v neho neuverili, a dokonca ho zabili,vlastného mesiáša,záchrancu.


23.
označiť príspevok

sluha muž
   6. 9. 2018, 23:09 avatar
A čo tie podprahové obrázky u Svedkov Jehovových?


24.
označiť príspevok

Shagara muž
   6. 9. 2018, 23:25 avatar
23,....ak niečo stojí za reč,tak možno jeden detail z knihy Zjavenie. Ale nie každý v tom vidí to,čo "Johny Pravda".
Ja som nekreslil tie obrázky, a z JS sa nikto nad tým nepozastavuje. To je len konšpirácia niekoho.
A ja by som to vôbec nenazval "podprahové obrázky".
To sú len názory bývalého JS/odpadlíka/,ktorí si tak ventiluje to,že sa mu stala ujma ,keď bol vylúčený pre niečo,čo si nechce priznať. Aj preto tu nemôže byť reč o objektivite.
Pozri sa,....o Ježišovi boli povedané také hrozné veci/falošný mesiáš,bludár, syn belzebuba,klamár,rúhač,a podobne",....ale čo z toho bola pravda?
------------------------------------------------------------------
Písmo predpovedá:......"že tak ako bol Kristus prenasledovaný a opovrhovaný a že sa o ňom šírili klamstvá,....že tak sa má diať aj jeho nasledovníkom".
Slovo - "diabolos" znamená "ohovárač". Teda,ak zničíš povesť niekoho,tak ľudia potom už nechcú nasledovať takého človeka,cestu,pravdu,náboženstvo. Satan dokonca ohovoril Boha/Otca Ježiša/, tak o čo viac sa snaží zdiskreditovať Božích služobníkov. Predsudky sú stále účinná zbraň. A práve presné poznanie pravdy rúca dané predsudky.
Teda, záver,: SKÚMAJ a keď "spoznáš pravdu,pravdu ťa oslobodí"! Ján 8:32


25.
označiť príspevok

sluha muž
   6. 9. 2018, 23:43 avatar
Mt 10,25
Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keďže Belzebulom nazývali pána domu, o čo skôr potom jeho domácich!
Súhlasí Shagara


26.
označiť príspevok

Johny Pravda muž
   7. 9. 2018, 08:45 avatar
24,.... ani napr. aktívni katolici nevidia tie rôzne nezmysli , bludy ktoré sú v ich cirkvi a nikto z nich sa nad nimi nepozastavuje.. No to neznamená , ze tam niesu  


27.
označiť príspevok

Krištof
   7. 9. 2018, 08:47 avatar
"V Katolickém týdeníku (č. 2014/17) bylo otištěn rozhovor "Radikálně se spolehla na Boha" s P. Vojtěchem Kodetem o hloubce i hranicích mariánského kultu. Mariina moc a mateřská láska přitahují lidi napříč kulturami. S pohanskými bohyněmi však Matka Boží nemá nic společného.

Mariánská zbožnost oslovuje lidi po celém světě, a to často i mezi nekřesťany. Co je na Panně Marii tak univerzálního?

Nejsem si jist, zda je to právě osoba Panny Marie, nebo spíše obecně postava ženy, a zvláště matky s dítětem. Ve všech starých kulturách byla žena a matka vnímána posvátně především v souvislosti s plodností, spojovanou s plodností země. Možná některé lidi láká i to, co se často za mariánskou zbožnost vydává, a sice zájem o soukromá zjevení a poselství s tím spojená. Pokud přece jen oslovuje někoho mimo církev sama osoba Panny Marie, pak jistě pro svou vnitřní čistotu, neporušenost a mateřskou lásku.

Lze Pannu Marii – Matku a Královnu chápat jako pokračování kultu dávných bohyň?

Pannu Marii nelze v žádném případě spojovat s jakýmkoli kultem ženských či mateřských bohyň starých kultur. Liší se od nich stejně, jako se liší pravý Bůh od všech model a božstev, která si vytvořil člověk pro uspokojení své náboženské potřeby. Bohyně pohanských náboženství jsou lidským výmyslem a jejich uctívání je pro křesťana modloslužbou. Panna Maria nebyla a není bohyně.
Od všech bohyň se odlišuje svou podstatou a posláním. Byla prostou věřící dívkou, již si Bůh vyvolil k velikému úkolu: aby se stala matkou Spasitele, Božího Syna. Celá její velikost spočívá v Božím vyvolení a v její ochotě spolupracovat s Bohem, v její otevřenosti pro Boží vůli a působení Ducha Svatého v jejím životě, v její pokoře a služebnosti, s níž naplnila Bohem svěřené poslání.
Způsob, jakým to Bůh učinil, je lidsky nevymyslitelný. Víme to pouze z Písma svatého a z tradice církve. Pro mnohé je ale biblická zbožnost ve vztahu k Panně Marii nedostačující, a tak si z ní o své vůli dělají jakousi křesťanskou bohyni, čímž překrucují její postavení v Božím plánu spásy."

www.vojtechkodet.cz Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Niečo na tom bude. Samotná (zdanlivá) podobnosť medzi Máriou a nejakými pohanskými bohyňami je čosi analogické ako to, že napr. okrem kresťanstva boli a sú aj iné náboženstvá. Už pred judaizmom a v jeho začiatkoch existovali iní bohovia a náboženstvá. Znamená to teda, že kresťanský Boh a kresťanské "náboženstvo" je pokračovaním pohanských bohov, náboženstiev? Nie, ale kto by chcel, mohol by to tak prezentovať, pomiešať (zdanlivé) podobnosti medzi tým. Dôležité nie sú len tie "podobnosti", ale najmä rozdiely. Tak aj v prípade panny Márie, mariánskej úcty a tými bohyňami.

Čosi podobné sa týka aj toho zmiešavania vonkajšej podobnosti slov s ich odlišným kontextom. Napr. keď bol Štefan "plný milosti" a aj Ježiš Kristus bol "plný milosti", znamená to, že Štefan a Kristus sú na rovnakej "úrovni"? List Židom 3,3: "Ale Ježiš si zaslúži väčšiu slávu ako Mojžiš, tak ako si staviteľ domu zaslúži väčšie uznanie ako dom, ktorý postavil." Teda je tam rozdiel, Ježiš ako stavitel domu (Tvorca) a Mojžiš ako dom (stvorenie). V podstate to isté platí o porovnaní Ježiša a Štefana. Takže nestačí, že ide o podobné slová ohľadom tej milosti, ale záleží aj na kontexte, v akom sú použité. Napr. Štefan sa dostal k tej milosti až na základe Kristovho vykupitelského diela, ale Mária bola nazvaná milosti plná dávno pred týmto Kristovým dielom. Navyše jej pomenovanie z gréckeho "kecharitomene" (v preklade milosti plná či milosťou obdarená) je i formálne jedinečné slovo, ktoré v Biblii nikde inde použité nie je (!)
Súhlasí Astax1


28.
označiť príspevok

Krištof
   7. 9. 2018, 08:49 avatar
reakcia na 13., 16.


29.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 9. 2018, 09:08

Príspevok bol vymazaný administrátorom.31.
označiť príspevok

Astax1 muž
   7. 9. 2018, 17:20 avatar
To nie je pravda. Ale uvedz príklad, ak chceš byť konkrétny.

To, že Mária je bezhriechu neznamená, že tento atribút patrí výlučne Bohu, veď aj Adam a Eva boli na počiatku bez hriechu, a až potom zhrešili. Ale táto výsada nepochádza z podstaty Márie, ale z Boha.


32.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 17:24 avatar
Kde je v písme napísané, že bola bez hriechu?


33.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   7. 9. 2018, 17:27 avatar
Kde je v Písme napísané, že bola hriešna?


35.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 17:32 avatar
V písme je napísané, že všetci ľudia zhresili a nedosahujú božiu slávu.
Súhlasí veriaci


37.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   7. 9. 2018, 17:36 avatar
Tak prečo sa pýtaš, kde je napísané, že bola bez hriechu??
Ak všetci, tak všetci. Netreba polemizovať a podrypovať!! Na to som tu ja!!!!  


42.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 17:41 avatar
Ja nepodrypujem, iba diskutujem.
Súhlasí Temnýmyseľ, veriaci


45.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   7. 9. 2018, 17:45 avatar
Môžem to vidieť ináč ako to prezentuješ ty?? 
Prečo stále chcete rozoberať vážne témy?
Málo máš trápenia? Smejme sa nahrávajme si na smeče a vychutnávajme brisknosť odpovedí.
Áno, niekedy som hral volejbal a iba stolný, ale tenis.   


52.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 17:59 avatar
Peter, kde vidíš z mojej strany vážne témy? Však ja aj keď plačem, tak sa smejem a keď niekomu odporujem, to neznamená, že ho nemám rád. Mám len iný názor a ten prezentujem. S úsmevom na tvári a s láskou v srdci k vám všetkým.
Súhlasí Temnýmyseľ


57.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   7. 9. 2018, 18:07 avatar
52. Nesmieš brať všetko vážne z môjho "pera".  


62.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 18:16 avatar
Ja som zasa hrával futbal za Spartak Trnava a stolný tenis za Pozemné stavby Trnava.
Súhlasí Temnýmyseľ


63.
označiť príspevok

-era- muž
   7. 9. 2018, 18:19 avatar
Trnava do teho!


65.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   7. 9. 2018, 18:19 avatar
Hrával. To znamená, že už nehrávaš?
Ja mastím tretiu ligu za Smižany.  Šachovú.    


67.
označiť príspevok

Slušný človek muž
   7. 9. 2018, 18:28 avatar
Futbal už hrávam len v televízii a pinkponk len raz za čas rekreacne. Inak Pink ponk sa mi páči ten názov. Určite je odvodený od zvuku loptičky.Len stále neviem na ktorej strane stola robí Pink a na ktorej ponk.
Súhlasí Temnýmyseľ


54.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 9. 2018, 18:02

Príspevok bol vymazaný administrátorom.59.
označiť príspevok

Temnýmyseľ
   7. 9. 2018, 18:11 avatar
Všetko je správne!!
Iba ja si nemyslím, že som chytrolín, ja ním som!!!!  


34.
označiť príspevok

sluha muž
   7. 9. 2018, 17:27 avatar
Asi to bolo myslené tak že nik nie je bez hriechu od zhrešenia Adama a Evy. Teda ani Adam a Eva sa nemôžu označovať ako bezhriešni, lebo potom zhrešili. Aj keď na počiatku boli bez hriechu.

Ale keby Mária bola bez hriechu, tak by nepotrebovala spasiteľa. Alebo ako by som to mal potom chápať?
Súhlasí Slušný človek


71.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 9. 2018, 22:41 avatar
34,....asi v katechizme RKC je výnimka,...a Márií bola prisúdená bezhriešnosť,aj keď Biblia hovorí,že "všetci zhrešili".
Otázka ,čomu veriť? Katechizmu alebo Biblii?


53.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 9. 2018, 17:59

Príspevok bol vymazaný administrátorom.72.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 9. 2018, 22:44 avatar
53,....však nech Astax ukáže kde v Písme sa píše,že Mária dostala výnimku, a bola oslobodená od hriechu?
Nechápem,prečo bola potom obetovať hrdličky za hriech,keď bola bezhriešna?
Z toho katechizmu človek zblbne,alebo prestane veriť Písmu!


75.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 9. 2018, 22:55

Príspevok bol vymazaný administrátorom.69.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 9. 2018, 22:39

Príspevok bol vymazaný administrátorom.51.
označiť príspevok

Krištof
   7. 9. 2018, 17:56 avatar
29. Niektorí nejako neoficiálne možno. Oficiálne je však podľa rkc Mária Božím stvorením, hoci s mimoriadnou milosťou. Je takpovediac druhá po Bohu (Otcovi, Synovi, Duchu sv., Ježišovi). A inak vysvetlenie napr. v článku za týmto odkazom:
modlitba.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

PS. ako som však už naznačil v tejto téme, nikomu by som proti jeho vôli nevnucoval mariánsku úctu


56.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 9. 2018, 18:05

Príspevok bol vymazaný administrátorom.70.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 9. 2018, 22:39 avatar
51,......Otázka:......Ak uctievam jediného Boha Biblie budem zatratený,alebo robím niečo zlé? NIE !!!

Ale ak uctievam Máriu a ona nie je Matkou Božou ,tak sa stáva zo mňa modlár a tí "nevojdu do Božieho kráľovstva"!

Môže mi dať Mária niečo,čo mi nemôže dať jediný Boh Biblie? NIE !!!

Je niekde v Písme napísané,že máme uctievať Máriu a k nej sa máme modliť? NIE !!!

Sú niekde v Písme uvedené dogmy o Márií, že bola vzatá do neba a dokonca aj s telom,....že je nepoškvrnená,.....a že je matkou Božou? NIE !!

Tak prečo mám riskovať svoj život a veriť niečomu ,čo v Písme nie je? Nehovorí Písmo,že "ak vám niekto zvestuje iné evanjélium ako hlásal Kristus ,nech je prekliaty"?

A čo môžem získať naviac,ak uctievam Máriu? NIČ !!

Tak uctievam Boha a konám dobre.


79.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 9. 2018, 23:03

Príspevok bol vymazaný administrátorom.74.
označiť príspevok

Shagara muž
   7. 9. 2018, 22:53 avatar
27,...a čo si čakal od tohto pána,že bude tvrdiť? Samozrejme,že musí obhajovať to,čo hlása cirkev.
A kult Márie je tak okatý a zrejmý,že aj laik musí vidieť a vedieť ,že to má svoj pôvod už od Babylónu/Semiramis/,....Astarta,Cybelé,Artemis,Diana,Izis a podobne.
A to,že daný kult vznikol v Efeze ,kde bola socha Artemidy,hovorí za všetko. A tak pohania ktorí museli/nemuseli/ sa stať kresťanmi si vzali svoje kulty,triády,peklá, nesmrteľné duše do kresťanského učenia.
Súhlasí veriaci


76.
označiť príspevok

veriaci muž
   7. 9. 2018, 22:56

Príspevok bol vymazaný administrátorom.82.
označiť príspevok

elemír muž
   8. 9. 2018, 15:25 avatar
Dogmy o ježišovej matke začali vznikať po zavedení cvelibátu a každý, kto v ne verí, alebo ich vyznáva predpokladá, že sa s ňou v nebi nikdy nestretne, že je to iba nejaká imaginárna osobnosť, ktorej nebude treba zdôvodňovať či vyssvetlovať rozdiely v tom čo ona sama prežila a učote si to pamätá, oproti tomu čo vymyslela o nej cirkev.
Teda tá časť cirkvi, ktorá predpoklasdá, že sa s ňou nikdy nestretne, a dogmy vyznáva, tažko povedať, komu vlastne patrí. Pre nich je najdôležitwejšie jej panenstvo a pri slove panna sa musí každý pozrieť najprv dolu, do jej lona, to čo je v jej srdci, či v duši je, ak je, až potom. A podobne je to aj s ostatnými dogmami, neomylnosť pápeža nepoškvrnené počatie, dedičný hriech a podobne ďa+ších vyše tristo dogiem.
Ktovie, že by predsa len nakoniec bolo, že: Vyjdite z nej ľud môj .....
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 13:24,  koho budeš voliť?......kto voli kotlebu alebo Fica ,tak sa zasadzuje o to ze Slovensko sa...
dnes, 13:23,  Vidím že Kočner je v base a je súdený a tiež všetci - okrem opozičných- poitikov či...
dnes, 13:21,  Novodobým Jánošíkom je Kiska
dnes, 13:19,  ktorý kandidát je dobrý??? *13 Ako veriaci, by si sa mal viac asi spoliehat na Boha, ako na...
dnes, 13:17,  Lenže s tým novodobým janošíkom, nepojde do vlady nikto akurát tak Fico.....alebo...
dnes, 13:16,  pán róbert podáme vám ruku Suvereno - Propaganda (prod. Deryck) (CONSCIOUS MUSIC VIDEO)...
dnes, 13:15,  Jasne novodobý janošík Kotleba
dnes, 13:12,  Ani Fico
dnes, 13:12,  a kto Fico?
dnes, 13:12,  Preto mafiáni ako Kiska nesmú vládnuť !
dnes, 13:10,  vidime to aj na pripade Kočner, to ti nestačí?......
dnes, 12:52,  ste veľkí chummmaji všetci
dnes, 12:52,  Tak rýchle bež na políciu a udaj tých mafiánov, inak budem tvrdiť že iba emotívne...
dnes, 12:52,  v života sa vrchnosť a politici nezmenili, vždy nám dávajú omrvinky tri roky pozde alebo...
dnes, 12:50,  samozrejme že sa nieco robi, ale nad tým všetkým je mafia......a posledne udalosti vyplavuju...
dnes, 12:49,  Nemôže byť všetko napísané v zákonoch ......kedysi som spolupracoval pri tvorbe noriem-...
dnes, 12:48,  modrá farba symbolizuje vodu a červená farba cigarety, čiže kto si nakupuje jedlo a...
dnes, 12:46,  Pohybujem sa aj medzi dôchodcami a nepoznám takých........
dnes, 12:45,  Je to strana za vlády ktorej sem prišli investori, dosahuje sa rast hospodárstva, zvyšujú sa...
dnes, 12:44,  Takých ľudí je veľa ! Hlavne medzi dôchodcami !
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
To, že je niekto dospelý, nemusí hneď znamenať, že je aj rozumný.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(227 391 bytes in 0,682 seconds)