Hoď ma hore
prihlásenie:
Registrácia  |  Zabudnuté heslo
tu sa nachádzate: hlavná stránka  náboženstvo  téma
kategórie:  

Adam a Eva komplexne

46
reakcií
142
prečítaní
Tému 22. marca 2020, 17:09 založil Krištof.

podobné témy:

názov témy
posledná
reakcií
10. 08. 2009
106
16. 01. 2014
21
04. 09. 2015
15
24. 12. 2016
11
18. 12. 2018
85
16. 04. 2018
59
 
 


1.
označiť príspevok

Krištof
   22. 3. 2020, 17:09 avatar
Téma Adama a Evy súvisí so začiatkom ľudstva týkajúcim sa najmä duchovno-náboženských vecí ľudí, pričom má dôsledky, následky aj na ostatných, ktorí prišli na svet po nich; všetci ľudia ako ľudia majú totiž spoločný základ a pôvod. Keby bolo na začiatku všetko v poriadku, mohlo tak byť aj ďalej a teraz; začiatok, základ, pôvod, korene majú podstatný význam na pokračovanie a ostatných jednotlivcov. Keď sa však niečo podstatné pokazilo vtedy, týka sa to aj ostatných generácií ľudí. Urobia rovnakú chybu ako ich predkovia, aktualizujú ju vo svojom čase a priestore, vo svojich podmienkach, budú v nej nanovo pokračovať, alebo sa, naopak, pokúsia niečo napraviť? Základ ich síce ovplyvňuje, ale nie celkom determinuje, lebo nie sú robotmi, a niektoré iné vlastnosti im umožňujú aspoň do určitej miery korekciu, čiastočnú opravu, určité mierne zlepšenie. Ak sa vec pôvodne týkala napr. pýchy, budú pyšní v tejto oblasti aj oni, alebo naopak skôr pokorní? Ak sa vec týkala toho, že poslúchli pokušiteľa, budú tak robiť aj ich potomkovia, alebo nie? K tomu celkovo tri texty:
Jak 4,6-7: "Boh pyšným odporuje, ale pokorným dáva milosť. Podriaďte sa teda Bohu; diablovi sa vzoprite a ujde od vás."
1Kor 15,21-22: "Lebo ako je skrze človeka smrť, tak je skrze človeka aj zmŕtvychvstanie: Veď ako všetci umierajú v Adamovi, tak zasa všetci ožijú v Kristovi."
1Jn 3,12: "Nie ako Kain; on bol zo Zlého a zabil svojho brata. A prečo ho zabil? Preto, že jeho skutky boli zlé a bratove spravodlivé."

KKC "404 Ako sa Adamov hriech stal hriechom všetkých jeho potomkov? Celé ľudské pokolenie je v Adamovi „akoby jedným telom jediného človeka“. Pre túto „jednotu ľudského pokolenia“ sú všetci ľudia zatiahnutí do Adamovho hriechu, ako sú všetci zahrnutí do Kristovej spravodlivosti. No i tak je prenášanie prvotného hriechu tajomstvom, ktoré nemôžeme úplne pochopiť. Zo Zjavenia však vieme, že Adam dostal prvotnú svätosť a spravodlivosť nielen pre seba, ale pre celú ľudskú prirodzenosť. Vo chvíli, keď Adam a Eva podliehajú Pokušiteľovi, páchajú osobný hriech, ale tento hriech zasahuje ľudskú prirodzenosť, ktorú budú prenášať v padlom stave. Je to hriech ktorý sa bude prenášať na celé ľudstvo rozmnožovaním, to jest prenášaním ľudskej prirodzenosti pozbavenej prvotnej svätosti a spravodlivosti. Preto sa dedičný hriech volá „hriechom“ v analogickom zmysle: je to hriech „zdedený“, nie spáchaný, je to stav, nie čin."

Téma prvých ľudí nášho druhu, biologicky Homo sapiens, v súvislosti s ich hriechom je významná najmä v rámci kresťanstva (Biblie a Božieho zjavenia), lebo dve iné monoteistické náboženstvá, judaizmus a islam, neuznávajú ich prvotný a dedičný hriech. Bahaizmus, ktorý vznikol z islamu, ho tiež neuznáva; nehovoriac o rôznych novších "ezoterických" prúdoch, ktoré majú tendenciu viac-menej ľudí zbožšťovať. Tým pádom nechápu ani význam výkupenia cez Krista.

Ešte predtým však otázka, od akého druhu zemských tvorov - povedzme Homo môžeme hovoriť, že je to náš druh v zmysle tejto témy, duchovne? Predpokladám, že všeobecne od druhu Homo sapiens (Homo sapiens sapiens). Teda ak vychádzame z toho, že kedysi dávno existovali aj iné - aspoň navonok - sčasti nám podobné druhy Homo. Čo nie je isté, lebo ťažko dokázať, čo bolo napr. pred tisíckami alebo desaťtisícami rokov. To je história, nezopakovateľná minulosť. Aj šimpanz či gorila sa sčasti podobajú na človeka; okrem toho jeden ľudský jednotlivec sa môže výrazne líšiť od druhého ľudského jednotlivca, takmer akoby boli dvoma odlišnými druhmi (hoci teda obaja sú tým istým druhom). Dokonca sa líšia celé skupiny a rasy - značne inak vyzerá typ človeka zo severu Európy (napr. Švéd) a inak Ázijec (napr. Číňan).

Ako vznikli naši prví predchodcovia, ľudia, ich telá, je tiež samostatná otázka. Podľa kresťanského učenia duchovnú dušu dáva každému človeku priamo Boh, nevyvinula sa evolučne a ako taká sa nededí z rodičov (ako sa "dedí" prirodzené telo); avšak čo telo kdesi na počiatku? Vzniklo "kreacionisticky", teda tiež priamym stvorením, povedzme z buniek, biologických tkanív...? Ako presne Boh stvoril prvých ľudí, to je tajomstvo. Mohla to byť povedzme akási práca s bunkami, tkanivami, z ktorých vyrástli telá, do ktorých boli dané duchovné duše. Aj niektorí autori, čo považujú Adama a Evu za historicky existujúcu dvojicu - prarodičov ľudstva v doslovnom zmysle, kreacionisti, hovoria, že v biblickom Genezis sú niektoré veci s tým súvisiace podávané v symbolickej forme, napr. (citujem):
"„Z rebra“ je obrazný výraz, ktorý môžeme chápať vlastne ako „z tela“. Čím sa iste má ukázať spolunáležitosť, veľmi úzka spojitosť medzi mužom a ženou (čo je na inom mieste Biblie vyjadrené slovami „stanú sa jedným telom“ – 1M 2,24). Pritom nemusíme zamietnuť ani reálnu predstavu „vytvorenia z tela“; veď dnes už dokonca i človek dokáže „vytvoriť z tela“ (buniek) jedného jedinca „telo“ iného jedinca (mám na mysli klonovanie organizmov)."
"K pojmom „z prachu zeme“ a „z Adamovho rebra“. V čase keď pisateľ Biblie (inšpirovaný Božím Duchom) písal tento text – Prvú knihu Mojžišovu, t.j. Genesis, boli tieto pojmy veľmi výstižné – primerané vtedajšiemu chápaniu sveta. Dnes im rozumieme trochu „širšie“: „Z prachu zeme“ znamená „z prvkov , ktoré tvoria zem“ (napr. C, O, H, N, Ca, Fe, Mg a niektoré ďalšie). Ak by Boh vtedy povedal „Z prvkov Zeme“ nik by tomu nerozumel, pretože pojem „prvok“ bol vtedy neznámy. „Z rebra“ Adama treba chápať ako „z tela“, presnejšie „z tkaniva (buniek) Adamovho tela“ (ktoré, ako dnes vieme, obsahujú dôležité informácie uložené v molekule DNA, ktorých autorom je Stvoriteľ). Vieme, že dnes už dokonca aj vedci dokážu z buniek (klonovaním) vypestovať celý organizmus (zviera), oni ho však „nestvoria", pretože bunky, ktoré použili už obsahovali DNA s informáciami, ktoré ta vložil Boh – Stvoriteľ. Či azda mohol vtedy Boh nadiktovať „z buniek Adamovho tela“? Tomu by nik nerozumel, lebo bunky (už ani nehovorím o DNA) neboli ešte objavené. Výrazy „z prachu zeme“ a „z Adamovho rebra“ hoci sú primerané a správne (pre človeka žijúceho v staroveku) by sme teda mali chápať nie celkom doslovne, ale približne tak, ako bolo naznačené vyššie." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

K "utvoreniu ženy z Adamovho rebra" poznámka z katolíckej Biblie: "Z rebra, ktoré vybral Adamovi…, utvoril ženu" je obrazné vyjadrenie vzťahu, ktorý spája muža a ženu… Boh stvoril ženu z čiastky Adama, z rebra, ktoré je blízko srdca."

Niektorí iní autori však pripúšťajú možnosť, že biologické (prirodzené) telá by sa vyvinuli evolúciou (teistickou) a potom by do nich boli dané príslušné duše. Ako uvádza známy spisovateľ a kresťanský mysliteľ C. S. Lewis:
"Dlhé storočia Boh zdokonaľoval živočíšne telo, ktoré sa malo stať domovom človeka a jeho obrazu. Dal mu ruky, ktorých palec sa mohol dotýkať ktoréhokoľvek prsta, čeľuste, zuby a hrdlo schopné vyslovovať a mozog dostatočne zložitý na vykonávanie všetkých telesných pohybov, kam sa mala vteliť rozumná myseľ. Toto stvorenie mohlo jestvovať veky v takomto stave, predtým, ako sa stalo človekom: mohlo byť dokonca dostatočne chytré na to, aby vytváralo predmety, ktoré by súčasní archeológovia považovali za dôkaz jeho ľudskosti. No bolo len zvieraťom, pretože všetky jeho telesné a psychické pohnútky boli namierené na čisto hmotné a prirodzené ciele. Potom, v plnosti času, Boh na tento organizmus, na jeho psychológiu a fyziológiu, dal zostúpiť novému druhu vedomia, ktoré mohlo povedať „ja“, ktoré mohlo na seba pozerať ako na osobu, ktoré poznalo Boha, ktoré mohlo robiť závery o pravde, kráse a dobre, a ktoré bolo natoľko povznesené nad časom, že ho mohlo cítiť plynúť smerom do minulosti... Nevieme, koľko takých stvorení Boh vytvoril, ani ako dlho zotrvali v rajskom stave. No skôr či neskôr padli. Niekto alebo niečo im pošepkalo, že sa môžu stať bohmi... Chceli kúsok vesmíru, o ktorom by mohli Bohu povedať: „Toto je naša vec, nie tvoja.“ Ale takéto miesto neexistuje. Chceli byt podstatnými menami, ale boli a naveky musia zostať iba prídavnými menami. Nemáme potuchy, v ktorom konkrétnom čine alebo v skupine činov sa stalo skutočnosťou toto sebe-protirečivé a nemožné želanie." (C. S. Lewis: The Problem of Pain)

Tu sa dostávame k otázke monogenizmu vs polygenizmu. Z dogmy o stvorení prvých rodičov logicky vyplýva pravda o jednote ľudského pokolenia. Cirkev učí: "Od Adama a Evy pochádza celé ľudské pokolenie". Táto náuka sa odborným výrazom volá "monogenizmus". Ide o učenie, že jedine Adam a Eva sú prarodičmi celého ľudského pokolenia, a hoci toto nie je výslovne vyhlásené za dogmu, no je aj obsahove zahrnuté v dogme o dedičnom hriechu a o vykúpení. Podľa rozhodnutia Biblickej komisie treba počítať jednotu ľudského pokolenia k tým skutočnostiam, ktoré sa dotýkajú základov kresťanskej viery, a preto sa musia chápať v historickom a doslovnom zmysle. Avšak možno uviesť i toto: "Vzhľadom na literárny druh 1. kapitoly Genezis je však otázne, či monogenizmus vyslovený v týchto výrokoch patrí k obsahu výpovede, alebo len k jej forme. Biblické podanie vo forme opisu možno chápať "ako plastické znázornenie jednoty ľudstva v určení, dejinách, spáse a zatratení"." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Niektorí iní autori majú za to, že aj polygenizmus je prijateľný:
"Niektorí teológovia usudzujú, že možno zastávať náuku o vplyve hriechu Adama a Evy a zároveň prijať polygenizmus, t.j. existenciu viacero prvotných ľudských párov, ktoré došli do stavu ľudstva a od ktorých pochádzajú dnešní ľudia; takže biblický Adam nebol by praotcom dnešného ľudstva. Flick je toho názoru, že katolícku náuku o dedičnom hriechu možno zhrnúť do troch tvrdení:
1) Aby všetci ľudia dosiahli spásu, musia sa znovuzrodiť v Kristovi; bez neho v skutočnosti nemajú prístup k Otcovi, sú otrokmi hriechu a smerujú k smrti bez nádeje v zmŕtvychvstanie v sláve;
2) Hriech spôsobil, že stav ľudstva je nešťastný na tomto svete, ktorý bol Bohom stvorený ako dobrý;
3) Hriech, ktorý je počiatkom všetkého zla, spočíva v neposlušnosti Adama, praotca ľudského rodu.

M. Flic myslí, že prvé dve tvrdenia patria k podstate kresťanského zjavenia, tretie potom len historicky objasňuje prvé dve. Keď obrátime pozornosť k špeciálnemu literárnemu druhu, ktorý použil autor knihy Genezis a ktorý je veľmi blízky podobenstvu, potom musíme priznať, že vo výklade ťažko možno ísť ďalej ako k tvrdeniu, “že rozšírenie zla vo svete, zvlášť mravného, má svoj zdroj v hriešnom odpore proti Božej vôli, ku ktorému došlo v počiatkoch dejín”. Podľa Flicka a Alszeghyho “zvyšok biblického rozprávania (stav prvotnej spravodlivosti, jediná hriešna ľudská dvojica a telesný pôvod všetkých ľudí od tejto jedinej dvojice) formálne nepatrí k obsahu rozprávania z 1. knihy Mojžišovej”.
Ďalej sa môžeme pýtať, či sv. Pavol používajúc prirovnanie: Adam – Kristus, potvrdzuje existenciu historického Adama alebo skôr len používa doslovný výklad knihy Genezis, ktorý bol vtedy v židovskej tradícii chápaný a prijímaný. Je však zrejmé, že hlavný dôraz kládol na vykúpenie z hriechu, ktoré uskutočnil Kristus. ... Niektorí dnešní teológovia zavádzajú rozlíšenie podstatnejších prvkov v tejto náuke od menej podstatných. Prechádzanie hriechu z jedného Adama by bolo menej podstatné, kým podstatný by bol hriech, v ktorom sa všetci rodia. Teda mali by sme tu čo robiť s rôznou dogmatickou hodnotou jednotlivých tvrdení. Teológ A. Vanneste myslí, že “príde deň, keď bude možné vytvoriť platnú teológiu dedičného hriechu, ktorá presne určí zmysel známeho obrazu pozemského raja, ktorý dnes tak uvádza do rozpakov, samozrejme bez toho, že by opustila to, čo patrí k podstate dogmy”.
Alszeghy a Flick v tradičnom popise prvotnej spravodlivosti a jej straty, t.j. hriechu, rozlišujú tri roviny. Do prvej roviny patrí fantastický obraz raja so stromami, riekami a jeho nahými šťastnými strážcami. Táto schéma bola už prv považovaná všeobecne za prostriedok k vyjadreniu hlbšej pravdy. Do druhej roviny počítame rozprávanie o nadprirodzených dokonalostiach človeka, pretvárajúcich ľudský fenomén, hoci nie sú zaznamenané vedami. Bolo by však možné pripustiť ešte tretiu rovinu - zemský raj by bol obyčajným rozprávaním s virtuálnym budúcim vybavením človeka nadprirodzenými dokonalosťami. Raj by teda znamenal, že človek sa ocitne vo vnútri evolučného prúdu, smerujúceho k nadprirodzenosti. Keď hominizácia človeka dostúpila na ten stupeň, že mohol voliť medzi dobrom a zlom, zvolil si hriech, ktorý ho vyhnal z tohoto “raja” to znamená, že do určitého stupňa zmaril nábožensko-mravnú evolúciu. “Predpokladáme, - píše Flick – že to, že ľudstvo odmietlo pokračovanie evolúcie, v ničom nemení aspekt javového sveta všeobecne a vývoja ľudstva zvlášť”.
Alszeghy a Flick ďalej myslia, že ich názor sa dá uviesť do súladu s teóriou polygenizmu. Zastávajú stanovisko, že najprv existovala jedna ľudská dvojica, ktorá v nábožensko-mravnej oblasti zmarila evolúciu. Nezávisle na tejto dvojici prebiehal evolučný proces poľudštenia mnohých zvieracích dvojíc. Vzhľadom na to, že náboženský vývoj bol v ľudskej prirodzenosti akoby zablokovaný, všetci tí, ktorí vstupovali do okruhu tejto prirodzenosti už nemohli dosiahnuť výsady Božieho detstva pre solidárne spojenie s prvou dvojicou, ktorá túto výsadu stratila. Z toho ďalej vyplýva, že by bolo možné uznať historickosť Adama a Evy a ich záporný vplyv na iných ľudí, ktorí z nich biologický nepochádzajú. ...
Treba súhlasiť s Michelovým názorom, že nová teológia dedičného hriechu má uchovať podstatný obsah dogmy a okrem toho sa má oprieť o najpodstatnejšie faktá kresťanskej viery, t.j. o pravdu, že “všetci ľudia potrebujú vykúpenie skrze Krista. Dobre chápaná katolícka náuka o dedičnom hriechu nie je totiž – ako sa zdá – nič iného, ako pokus definovať stav a teologický status človeka, ktorý sa nachádza mimo Krista." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Podobne Doc. MUDr. a RNDr. Milan Černý, CSc. (2001) uvádza:
"Existujú aj teologické pojmy. Monogenizmus odvodzuje celé ľudstvo z jedného páru prarodičov. Polygenizmus odvodzuje celé ľudstvo z väčšieho počtu párov, inými slovami od začiatočnej populácie určitej veľkosti, ktorá prešla hominizačnou mutáciou. O tejto možnosti uvažujú niektorí súčasní katolícki teológovia ako C. Tresmontant, H. Haag, K. Rahner SJ a iní. Vychádzajú okrem iného tiež z poznatkov súčasnej populačnej genetiky.
Títo teológovia vysvetľujú pojem Adam nie ako osobné meno, ale všeobecne ako človek alebo ľudia. Domnievajú sa, že článok viery o prvotnom hriechu nie je nevyhnutne viazaný na monogenizmus a nie je polygenistickým poňatím nijako dotknutý."

Takže buď si knihu Genezis vykladáme doslovne tak, že na počiatku ľudstva bola historická dvojica Adam a Eva (prísny monogenizmus), alebo skôr tak, že je to symbol pre skupinu ľudí ("polygenizmus" ) z počiatku dejín, ľudí, ktorí najprv žili v súlade s Bohom, ale potom pre hriešny odpor voči Božej vôli, pre pýchu stratili Božiu milosť, padli do hriešneho stavu. Teoreticky k tomu: Čo ak to bola skôr rodina alebo kmeň, a nie iba dvaja ľudia? Čo ak zlyhali (zhrešili) ako skupina a najmä ich zodpovední vodcovia? Čo ak "jedli zo stromu poznania dobra a zla" napriek zákazu a varovaniu viacerí? V tom prípade by Adam a Eva boli akýmsi symbolom ľudstva na jeho začiatku. Dalo by sa tu potom hovoriť o akomsi "rozšírenom monogenizme", zdanlivom polygenizme. Takto viac-menej symbolicky možno chápať aj odvolávanie sa niektorých iných textov Biblie na "Adama a Evu".

Boli teda "vyhnaní z rajskej záhrady od stromu života, od spoločenstva s Bohom". A ich potomkovia sa preto rodili v tom hriešnom stave; prvotný hriech "Adama a Evy" sa na nich preniesol, zdedili ho (dedičný hriech). Všetci ľudia ako ľudia majú sčasti spoločný život, rovnaké niektoré základné znaky. Ide o jeden ľudský druh, ľudstvo, deti a potomkovia dedia vlastnosti po rodičoch a predkoch. Okrem toho však majú všetci aj svoje vlastné vlastnosti ako vôľu, svedomie, rozum a keď ich používajú, môžu sa stať aj morálne lepšími (k tomu však patrí aj pokora, aby sa nepovyšovali); mohli sa aj vtedy niektorí snažiť o duchovnú nápravu. Pre dedičný hriech každý človek, ktorý prichádza na tento svet, takpovediac postráda patričný vzťah s Bohom. A je potrebné, aby si ho obnovil. Dedičný hriech je ako určitý nedostatok, dokonca stav duchovnej smrti, keď chyba patričný život s Bohom, súlad s ním; ten kvôli tomu spočiatku človek nemá, avšak môže ho nadobudnúť skrze Krista, vďaka nemu, jeho dielu. Teologicky: "Dedičný hriech je nedostatkom nadprirodzeného dobra, t.j. zvláštneho priateľstva s Bohom." Riadny kresťanský, cirkevný krst tento hriech odstraňuje (zmýva), hoci to je ešte len začiatok vzťahu s Bohom; počiatok vstupu do Božieho (nebeského) kráľovstva, ktoré začína už na tomto svete, po fyzickej smrti pokračuje na druhom svete: "Príď kráľovstvo tvoje... ako v nebi tak i na zemi".
Prví ľudia teda daným hriechom zapríčinili aj ostatným pád do toho stavu, duchovnú smrť, avšak Ježiš Kristus svojou spravodlivosťou dáva aj ostatným ľuďom ospravodlivenie a život. Cesta k Bohu vedie cez Ježiša, cez jeho dielo, najmä vďaka jeho obete, smrti a vzkrieseniu. On je "cesta, pravda a život", nik neprichádza k Otcovi inak, než cez neho (Jn 14,6). Do Božieho kráľovstva sa tak dostáva ten, kto prijme Kristovo dielo, jeho obetu, smrť i vzkriesenie za svoje hriechy. Ďalej však záleží aj na skutkoch človeka, na jeho aktivite, nie je predsa len pasívnym členom a už vôbec nemôže zotrvať v zle. (Rim 11,22; Jn 15,6; Ef 2,10; Gal 5,21)


2.
označiť príspevok

Krištof
   22. 3. 2020, 17:10 avatar
V doslovnom podaní biblického príbehu o stvorení v knihe Genesis mal Stvoriteľ stvoriť biologické (prirodzené) telo Adama z hliny, Evu z hlineného rebrá Adama; celý vesmír a všetko na zemi vraj za 6 našich dní; s Evou sa ľudskou rečou a ľstivo zhováralo živočíšne zviera had a pod. Nemôže tam teda byť niečo vyjadrené obraznou formou (Gal 4,22-26)? Určite môže. Podstata pritom je zachovaná. Napr. gréckokatolícky kňaz ThDr. PaedDr. ICLic. Jozef Maretta, PhD. sa vyjadril v tom zmysle, že diabol sa Adamovi a Eve vizualizoval ako had. Dá sa to chápať tak, že diablovo pokúšanie prebiehalo duchovne (nadprirodzene) v ich mysli, pričom diabol takto mal podobu hada. Nešlo teda o "zneužitý" prirodzený druh hada (a už vôbec nie o to, že by prirodzený had bol diablom). Biblia o diablovi učí, že je to duchovný tvor a klame ľudí. Možno už na začiatku sa ľuďom vizualizoval, ukázal ako had v ich mysli, duši, komunikoval s nimi a oklamal ich (Gn 3). Had je jeho symbolom či prejavom. Jeruzalemská Biblia k tomu uvádza: "Had je tu iba maskou, zakrývajúcou bytosť nepriateľskú Bohu a nepriateľskú človeku, v ktorej kniha Múdrosti a neskôr NZ a celá kresťanská tradícia vidí protivníka diabla."
Elias Vella zas vysvetľoval, že okolité národy, kmene, čo existovali vedľa židovského národa, často uctievali hada ako božstvo. Pravý Boh sa musel ukázať ako ten, ktorý je nad každým takýmto božstvom, nad mocou hada. V Genezis 3,14 sa uvádza, že Boh povedal hadovi, že sa bude plaziť po bruchu na zemi, čo znázorňuje Božiu moc, ktorá je nad mocou tohto pseudo božstva mnohých pohanov.

Tá obraznosť neznamená, že evolucionizmus má nutne pravdu. Možno je pravda niekde medzi fundamentalistickým kreacionizmom a evolucionizmom. Medzi môže byť aj inteligentný dizajn či nefundamentalistický kreacionizmus (napr. kreacionizmus starej Zeme).

Ohľadom vzniku človeka povedal pápež František toto: "Pokiaľ však ide o človeka, tu ide o zmenu a novosť. Keď v rozprávaní knihy Genezis na šiesty deň prichádza na rad stvorenie človeka, Boh dáva ľudskému bytiu inú autonómnosť, autonómnosť rozdielnu od tej, ktorá je v prírode, a je ňou sloboda. Človeku nariaďuje nazvať menami všetky veci a nariaďuje mu, aby kráčal vpred dejinami. Dáva mu zodpovednosť za stvorenie, a to aj preto, aby nad ním vládol, aby ho rozvíjal, a to až do konca čias... Činnosť človeka v rámci svojich medzí má teda účasť na Božej moci a je schopná vytvárať svet zodpovedajúci dvojitej dimenzii jeho života – telesnej i duchovnej... Tiež je ale pravdou, že ľudská činnosť, keď sa jej sloboda stane nezávislosťou, ktorá nie je slobodou, ale autonómiou, ničí stvorenstvo a človek sa stavia na miesto Stvoriteľa. A toto je ťažký hriech proti Bohu Stvoriteľovi." bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

KKC o dôsledkoch, následkoch onoho hriechu: "405 Hoci je dedičný hriech každému vlastný, ani u jedného Adamovho potomka nemá povahu osobnej viny. Je pozbavením prvotnej svätosti a spravodlivosti, ale ľudská prirodzenosť nie je úplne skazená: je zranená vo svojich prirodzených silách, podrobená nevedomosti, utrpeniu a moci smrti a náchylná na hriech (táto náchylnosť na zlé sa volá „žiadostivosť“). Krst tým, že dáva život v Kristovej milosti, zotiera dedičný hriech a obracia človeka k Bohu. Ale následky tohto hriechu pre oslabenú a na zlé náchylnú prirodzenosť ostávajú v človekovi a vyzývajú ho do duchovného boja.
406 Učenie Cirkvi o prenášaní dedičného hriechu sa spresnilo najmä v 5. storočí najmä pod vplyvom úvah svätého Augustína proti pelagianizmu, a v 16. storočí v opozícii proti protestantskej reformácii. Pelagius zastával názor, že človek môže viesť morálne dobrý život prirodzenou silou svojej slobodnej vôle bez nevyhnutnej pomoci Božej milosti. Tak zredukoval vplyv Adamovho hriechu iba na vplyv zlého príkladu. Prví protestantskí reformátori, naopak, učili, že človek bol prvotným hriechom úplne skazený a že jeho slobodná vôľa bola zničená. Stotožňovali hriech, ktorý dedí každý človek, s náklonnosťou na zlé (concupiscentia), ktorá je vraj neprekonateľná. O tom, ako treba chápať zjavené údaje o dedičnom hriechu, sa Cirkev vyslovila najmä na Druhom oranžskom koncile v roku 529 a na Tridentskom koncile v roku 1546."

Krst zničil v človeku hriech, no pokiaľ sa telo "neoblieklo do nesmrteľnosti" (1Kor 15,54), hriech si môže nájsť v tomto smrteľnom tele sídlo žiadostivosti, čo je prostriedkom na to, aby ešte vládol (porov. Rim 7,14). Pokrstený človek, kresťan sa má snažiť žiť podľa Ducha Sv. a nového človeka, podľa svedomia, citu, rozumu a pod. (Rim 8,1-16; Flp 4,8; Ef 4,17-24; Gal 5,19-24)

Pozri tiež KKC "1805 Štyri čnosti majú základnú úlohu. Preto sa volajú „základné čnosti“ (virtutes cardinales); všetky ostatné sa zoskupujú okolo nich. Sú to: rozvážnosť (prudentia), spravodlivosť (iustitia), mravná sila (fortitudo) a miernosť (temperantia). Spomínajú sa už v Starom zákone: „A keď niekto miluje spravodlivosť, ona spôsobuje čnosti, lebo učí miernosti a opatrnosti, spravodlivosti a mravnej sile“ (Múd 8,7). Pod inými pomenovaniami sa týmto čnostiam dostáva chvály na mnohých miestach Svätého písma."
Viac: bit.ly Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Okrem krstu má ďalej význam birmovanie, teda nový dar Ducha Svätého. V niektorých iných cirkvách (evanjelikálnych) sa, myslím, v tejto súvislosti používa iný druh krstu okrem toho základného, tzv. krst Duchom Svätým. Aj okrem toho je však potrebná ďalšia snaha zo strany človeka.

Komentár z katolíckej Biblie Gn 3:
"Boh dovolil prarodičom jesť z ovocia všetkých stromov (Gn 2,15–17), okrem jedného. Zo stromu "poznania dobra a zla" zakázal im totiž jesť, a to preto, aby človek poznal a uznal, že i keď je vlastníkom všetkých stvorených vecí, predsa nie je ich neobmedzeným pánom. Človek si má uvedomiť, že aj pri užívaní stvorených dobier je závislý od Boha, lebo poznať, čo je dobré a čo je zlé, a rozlíšiť to vie len Boh. Preto je cesta "k stromu poznania dobra a zla" zakázaná... Potom pochopíme, že hoci pri Božom zákaze išlo o nepatrnú vec, pre zámer, ktorý Boh sledoval svojím príkazom, zákaz sa stal veľmi vážnym. To mal človek chápať aj v tom, že prekročenie tohto zákazu malo mať za následok ťažký trest: "Istotne zomrieš!" – U prvých rodičov nebolo možné, že by pokušenie pri nich bolo prišlo znútra: mali vliatu vedomosť, dostali milosť, čo ich oslobodzovala od boja nezriadených žiadostivostí proti rozumu a vôli. Preto pokušenie muselo prísť zvonka. Inými slovami: zlo je "už" prítomné vo svete. Pokušiteľ je tu diabol, bytosť, ktorá rozmýšľa a rozpráva, teda duch. A pretože pokúša k neposlušnosti a pýche, je to zlý duch (Múd 2,24; Jn 2,44; Zjv 12,9). Had tu slúži ako symbol bytosti nepriateľskej Bohu a nepriateľskej človeku."
KKC "396 ... Strom „poznania dobra a zla“ (Gn 2,17) symbolicky pripomína neprekročiteľnú hranicu, ktorú človek ako tvor má slobodne uznať a s dôverou rešpektovať. Človek závisí od Stvoriteľa; podlieha zákonom stvorenia a morálnym normám, ktoré riadia používanie slobody."

Ďalšie poznámky ku Gn 3,21-24:
"Boh prarodičov spravodlivo vypovedáva z miesta, na ktorom mali žiť šťastne, ak by boli poslúchali príkaz Boží. Nestalo sa tak. Boh ich vyháňa aj preto, aby nejedli zo stromu života. Stratili naň právo, lebo hriech ich olúpil o výsadu nesmrteľnosti."
Ohľadom "duchovnej smrti", Gn 3,23: "A Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý." V poznámkach Jeruzalemskej Biblie sa k tomu uvádza, že "najväčším trestom bude strata dôverného vzťahu s Bohom (v. 23)." 
"Obyčajná" katol. Biblia tiež k tomu uvádza: "Veľký trest však bol, že [Adam a Eva] stratili spoločenstvo s Bohom (v. 23)."

Podobne sa k tomu uvádza i na tejto stránke: 
"...Títo boli tak mrtvi ako Adam, lebo Písmo o nom hovorí: V den, ked by si z neho jedol, istotne zomries. (Gn 2:17)
My vieme, ze Adam zil po hriechu este niekolko storocí. Z toho je jasné, ze Boh mal na mysli predovsetkym duchovnú smrt, lebo Adam fyzicky nezomrel v den, ked jedol zo stromu. Adam od stvorenia bol obdarovany Bozím zivotom v dusi a hriechom ho stratil, co je nepomerne horsia smrt ako akákolvek iná. V den, ked jedol zo stromu zomrel Boziemu zivotu pre ktory bol urceny." redemptoristi.kske.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk 

KKC "403 Adam na nás preniesol hriech, ktorým postihnutí sa všetci rodíme a ktorý je „smrťou duše“. Na základe tejto istoty viery Cirkev udeľuje krst na odpustenie hriechov aj malým deťom, ktoré sa nedopustili osobného hriechu." www.katechizmus.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk

Ježiš v podstate ohľadom dedičného hriechu hovorí v Jn 3,3-13:
"Veru, veru, hovorím ti: Ak sa niekto nenarodí zhora, nemôže uzrieť Božie kráľovstvo. ... Ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do Božieho kráľovstva. Čo sa narodilo z tela, je telo, a čo sa narodilo z Ducha, je Duch. Nečuduj sa, že som ti povedal: Musíte sa znova narodiť. ... Nik nevystúpil do neba, iba ten, čo zostúpil z neba, Syn človeka. A ako Mojžiš vyzdvihol na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj Syn človeka, aby každý, kto verí, mal v ňom večný život."
Poznámky z katol. Biblie k tomu: "Tento text má zrejme na mysli sviatosť krstu. V krste dostávame Ducha Svätého, princíp nadprirodzeného, Božieho života. Krstom sa teda človek znovuzrodí."
"Mojžišov medený had bol predobrazom ukrižovaného Krista - Nm 21, 8 n."
Nestačí teda len to, že človek narodí na tento svet; aby mohol aj vojsť do Božieho kráľovstva, musí sa ešte narodiť z vody (krst) a z Ducha Sv., ktorý je dostupný cez Ježišovo vykúpenie. (Jn 7,39) Dá sa povedať, že pred prvotným hriechom Adam a Eva žili v Božom kráľovstve 


4.
označiť príspevok

Krištof
   22. 3. 2020, 17:13 avatar
Komu sa to pre dĺžku textu nechce čítať "očami", môže si to okopírovať napr. do prekladača s funkciou hlasného čítania v sk a vypočuť ako audio  


7.
označiť príspevok

Krištof
   22. 3. 2020, 17:23 avatar
Počas písania som počúval tento "džezík" (do pohody)
http://www.youtube.com/watch?v=wKzMlkKNodA Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


45.
označiť príspevok

Krištof
   23. 3. 2020, 08:33 avatar
Gn 1,27-28: "A stvoril Boh človeka na svoj obraz, na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im: „Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju a panujte nad rybami mora, nad vtáctvom neba a nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi!“
Poznámka z katolíckej Biblie: "Ako vo v. 22. "požehnáva" Boh zvieratá, tak aj tu "požehnáva" prvých ľudí. Požehnanie sa vzťahuje na ich množenie. Človek a zvieratá dostávajú od Boha moc, aby sa obnovovali a rozmnožovali a takto zachovali natrvalo svoj rod. Boh prepožičiava tu tvorom svoju tvoriteľskú moc. Boh dáva človeku nadvládu nad všetkým tvorstvom a toto je dôsledkom skutočnosti, že človek je obrazom Boha."

Takže Boh vo svojom spoločenstve v rajskej záhrade požehnal ľudí (muža a ženu) a povedal im, aby sa plodili a množili na zemi. Keby sa to stalo za týchto okolností, mohlo byť všetko v poriadku. Problém je, že oni sa namiesto toho dopustili hriechu, a preto boli zo záhrady Eden vyhnaní: Gn 3,23: "A Pán, Boh, ho vykázal z raja Edenu, aby obrábal zem, z ktorej bol vzatý." V poznámkach Jeruzalemskej Biblie sa k tomu uvádza, že "najväčším trestom bude strata dôverného vzťahu s Bohom (v. 23)." "Obyčajná" katol. Biblia tiež k tomu uvádza: "Veľký trest však bol, že [Adam a Eva] stratili spoločenstvo s Bohom (v. 23)."
Potom sa začali plodiť a množiť: Kain, Ábel...


3.
označiť príspevok

Lemmy muž
   22. 3. 2020, 17:12 avatar
Propaguješ náboženské táraniny.


5.
označiť príspevok

Krištof
   22. 3. 2020, 17:14 avatar
Nuž toto je diskusné fórum a téma náboženstvo... takže píšem aj v rámci toho
Súhlasí djjaro, Osvietený, Seraf


8.
označiť príspevok

djjaro muž
   22. 3. 2020, 17:47 avatar
5Kristof mas zaujimave vnimanie
Z kazdeho rosku trosku
Súhlasí Krištof


9.
označiť príspevok

djjaro muž
   22. 3. 2020, 17:50 avatar
A mozno ich STVORITEL STVORIL AKO MALE DETI KTORE ZILI U NEHO DOMA ,


10.
označiť príspevok

Seraf žena
   22. 3. 2020, 17:59 avatar
A možno stvoril jedného jediného, AdamEvu (ako ich do dnes od nevidím volajú starkí), na svoj vlastný obraz, a možno ten jeden chcel spoznať dualizmus a v tele sám seba 


11.
označiť príspevok

djjaro muž
   22. 3. 2020, 18:00 avatar
Nie
Lebo je napisane
ZE ADAM BOL SAM A STVORITEL Z LUTOSTI K ADAMOVI POVEDAL
Nieje dobre cloveku byt osamote ,,, teda stvoril mu pomoc ktora mu bude rovena ,


12.
označiť príspevok

Immanuel
   22. 3. 2020, 18:01 avatar
Samé bludy
Súhlasí Seraf


13.
označiť príspevok

djjaro muž
   22. 3. 2020, 18:02 avatar
Tak zatrep o ftakovi ze je to had na palici   


14.
označiť príspevok

Immanuel
   22. 3. 2020, 18:03 avatar
PENIS je had, ktorý sa na palicu mení


15.
označiť príspevok

djjaro muž
   22. 3. 2020, 18:04 avatar
heheheh, mozem sa len smiat


16.
označiť príspevok

Immanuel
   22. 3. 2020, 18:05 avatar
Smej sa bo si nepochopil bibliu


17.
označiť príspevok

djjaro muž
   22. 3. 2020, 18:05 avatar
to napisa sebe ty honiaci duch svaty na porne s palicou v ruke


18.
označiť príspevok

Immanuel
   22. 3. 2020, 18:06 avatar
JA SOM pochopil ako je to s tým hadom a palicou

Narozdiel od teba


19.
označiť príspevok

djjaro muž
   22. 3. 2020, 18:10 avatar
Este sa dristami chval


20.
označiť príspevok

Immanuel
   22. 3. 2020, 18:10 avatar
To, že sa had PENIS mení na palicu nie je drist


22.
označiť príspevok

djjaro muž
   22. 3. 2020, 18:11 avatar
Smejem sa ze si nepochopil


23.
označiť príspevok

Immanuel
   22. 3. 2020, 18:12 avatar
Smejem sa že máš traumu zo slova PENIS


24.
označiť príspevok

djjaro muž
   22. 3. 2020, 18:12 avatar
Ani to si nezistil
Zevraj penis ,,,,    


25.
označiť príspevok

Immanuel
   22. 3. 2020, 18:13 avatar
A vieš načo slúži PENIS?


26.
označiť príspevok

djjaro muž
   22. 3. 2020, 18:14 avatar
Vies naco sluzi had ?


27.
označiť príspevok

Immanuel
   22. 3. 2020, 18:14 avatar
Trošku ho pohladkáš a ON na teba pľuvne


28.
označiť príspevok

djjaro muž
   22. 3. 2020, 18:16 avatar
Ty pluvas na SEBA ?


29.
označiť príspevok

Immanuel
   22. 3. 2020, 18:16 avatar
To nie JA, to had


30.
označiť príspevok

djjaro muž
   22. 3. 2020, 18:17 avatar
Akde si nechal hovoriaceho?


31.
označiť príspevok

Immanuel
   22. 3. 2020, 18:17 avatar
Išiel na dovolenku


32.
označiť príspevok

djjaro muž
   22. 3. 2020, 18:18 avatar
A pluvajuceho si si nechal ,,     


33.
označiť príspevok

Immanuel
   22. 3. 2020, 18:19 avatar
Hovoriaci len kecal bludy
Súhlasí Lemmy


36.
označiť príspevok

Lemmy muž
   22. 3. 2020, 18:38 avatar
Jeden Žid si namýšľa blud, že Eva nebola vyrobená z rebra Adama, ale z jeho penisu: www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


37.
označiť príspevok

Lemmy muž
   22. 3. 2020, 18:39 avatar
Profesor si myslí, že pozornejšie čítanie hebrejského slova „rebro“ v biblickom príbehu o Adamovi a Eve naznačuje, že Eva bola vytvorená z inej, veľmi odlišnej, časti Adamovho tela. Z jeho „os baculum“, čiže z kosti v penise.

Profesor vychádza z poznatku, že penisová kosť, ktorá je prítomná u niektorých cicavcov, u človeka chýba, ale je prítomná u ostatných primátov ako sú gorily alebo šimpanzy. Kosť vo vnútri penisu umožňuje samcom dlhé párenie so samicou, čo môže byť výhodou pri niektorých kopulačných stratégiách.


21.
označiť príspevok

Seraf žena
   22. 3. 2020, 18:10 avatar
Lebo to písali cickáči. Ako aj zašpinili všetok ženské.


35.
označiť príspevok

Milosh muž
   22. 3. 2020, 18:37

Príspevok bol vymazaný administrátorom.34.
označiť príspevok

Lemmy muž
   22. 3. 2020, 18:35 avatar
Zaostalá židovská rozprávka o Adamovi a Eve nemá oporu v rozumnosti. Ľudia sa vyvinuli z predošlých živočíchov príliš zložitým spôsobom: www.humanisti.sk Tento odkaz smeruje mimo DF.sk


38.
označiť príspevok

Milosh muž
   22. 3. 2020, 18:43

Príspevok bol vymazaný administrátorom.39.
označiť príspevok

Milosh muž
   22. 3. 2020, 18:44

Príspevok bol vymazaný administrátorom.6.
označiť príspevok

Osvietený muž
   22. 3. 2020, 17:22 avatar
Uffffff Krištof asi si to prehnal s omšovým
Súhlasí Lemmy


40.
označiť príspevok

Bijjou žena
   23. 3. 2020, 04:02 avatar
zhrnuté a podčiarknuté, eva a adam neboli prvymi ludmi na zemi, ale prvymi ktorí boli stvorení na obraz bozí ? čize adam a eva mohli kludne aj kandidovat na homo erectus a na neadrtálcov . a všetci, - celé ludstvo sme len lepšie vyvinuté opice. ale opice nemajú pristup do bozieho králostva
Súhlasí Boris


41.
označiť príspevok

Boris muž
   23. 3. 2020, 04:07 avatar
Ale!
Opica môže dosiahnuť štádia plne uvedomelej bytosti.
A myslím si a nie len ja, že to mohol byť aj iný druh, ale taký bol sled udalostí. Náhoda priala opici, ktorú viedol sled udalostí evolučným vyvojom až k dnešnej rozvynutej podobe. Otázka je, či sme posledným štádiom, alebo ešte máme kam ísť. A možno aj padnúť.


42.
označiť príspevok

Bijjou žena
   23. 3. 2020, 04:38 avatar
41. čo ak sa pytaš nesprávne, čo ak je otázka , prečo sa niektoré ludoopy vyvinuli na šimpanzi [ a iné]


43.
označiť príspevok

Krištof
   23. 3. 2020, 08:18 avatar
Adam a Eva boli našimi prvými predkami, predkami ľudí (povedzme Homo sapiens). Ide hlavne o duchovnú stránku, lebo tú majú ľudia podstatne odlišnú od zvierat; človek - stvorený na Boží obraz - je osoba, podobne ako aj Boh je osobný. Človeku, homo sapiensovi sa dávajú podľa jeho typických vlastností aj ďalšie prívlastky, najmä homo religiosus (náboženský), homo creatos (tvorivý). Zvieratá žijú v prírodne ako jej súčasť, človek je v tomto iný.
Asi ako som už písal: To, či existovali aj iné druhy Homo, ako niekto tvrdí, nie je isté, lebo ťažko možno dokázať, čo to vlastne bolo napr. pred tisíckami alebo desaťtisícmi rokov. Aj šimpanz či gorila sa sčasti zdanlivo podobajú na človeka (napr. časťami kostry); okrem toho jeden ľudský jednotlivec sa môže výrazne líšiť od druhého ľudského jednotlivca, takmer akoby boli dvoma odlišnými druhmi (hoci teda obaja sú tým istým druhom). Dokonca sa líšia celé skupiny a rasy - značne inak vyzerá typ človeka zo severu Európy (napr. Švéd) a inak Ázijec (napr. Číňan).
Každopádne opicu ani žiadneho iného tvora Boh nestvoril na svoj obraz a podobu, len človeka. Ani hriechu sa žiadny iný tvor nemôže dopustiť a ani vykúpený z neho (duchovne znovuzrodený) žiadny iný nemôže byť. Pôvodne títo prví ľudia žili v súlade s Bohom, no potom pre hriech padli, stratili danú Božiu milosť a hriech (neprítomnosť tejto milosti) sa prenášal na ich potomkov. Takže potom musel prísť Kristus a napraviť, obnoviť to.
Ďalšie veci k téme - ako som písal v 1. a 2.


44.
označiť príspevok

TvojOponent19
   23. 3. 2020, 08:24 avatar
Keby som nejakej dáme povedal, že jen lepšie vyvinutá opica, tak by mi oči vyškriabala. Ale Ty sa tak nazveš sama a ešte si na to hrdá. Ty opica s lepšími proporciami :D


46.
označiť príspevok

Bijjou žena
   24. 3. 2020, 00:01 avatar
44. to bola irónia   tuším ti tak trochen mozog skoronatel . aj ked niektorí nemajú k tym opiciam daleko  


47.
označiť príspevok

elemír muž
   29. 3. 2020, 23:22 avatar
V prom rade sa treba držať toho,čo je napísané, pretože katolícky dogmatizmus deformoval bibliu a evanjelium, takým spôsobom, že veriacich zostalo sotva 15%.Satan nás bude neustále pokúšať a odrádzať od správnej cesty aj keby biblia s evanjeliom bola napísaná pre pochopenie aj to mu najposlednejšiemu idiotovi. Vždy si musíme uvedomiť, že za hriechy, ktoré nás naviedol satan budeme pykať vždy mi sami.
Je totiž veľmi veľa dogiem zavedených do cirkvi, ktoré by mohli zablokovať prístup ku spaseniu aj pre najsvätejších ľudí, teda ľudia, ktorí si to o sebe myslia a pri tom netušia, že satan si už dávno mädlí ruky, že sú jeho. Preto ak nechceme toto rizoko podstúpiť, nedotýkajme sa ničoho iného, len toho, čo je od ježiša v evanjeliu.
Čo môže získať človek dogmami ? Nič, v pokoji si to prečítajte v kľude a porozmýšľajte, ale hlavne sa zamyslíte nad tým, čoriskujete a čo môžete stratiť a pomerne ľahko sa vám vyjasní, komu o čo ide,o čo ide ježišovi a o čo satanovi.
Všetci hľadáme pravdu o pravde, chodíme okolo nej, alebo možno po nej aj šliapeme, často krát mi to prípomína, že napríklad sme chorí, ale bylina, ktorá nás má zachrániť nám rastie na záhrade a my ju každý rok vyhadzume ako burinu.
Napríklad ,, dogma o dedičnom hriechu. Na narodené dieťa hádžeme hriech z počatia, dieťa nemá čo a čím pochopiť a už je hriešne. Ježiš hovorí: Kto by len skúsil dotknúť sa jedného z týchto maličkých...!!!!!! Ale dogmatici, akoby si tieto ježišove slová nevšímali, naopak,.každého, kto neverí tieto nezmysly,vyhlásia za rebela. A tak je to so všetkými dogmami.
Boh stvorí človeka adama a evu na svoj obraz a oni, stvoril hriešnika, ktorý uviedol celý svet do hriechu. To je logika ????
Boh stvorí hriešnika, načo, komu a jaký to má význam. a ak hriešnika,. tak to snáď bola úloha pre toho druhého.
Naopak si málokto všíma, že boh stvori adamom nové ľudské pokolenie, ktoré má rozšliapať hadovi hlavu ???V eve stvoril ženu , ktorá má rodiť deti s maximálne možnou velkou hlavou, čo už ako konštruktér mohol pre človeka urobiť ????
Krištof teraz napísal niekolkokrát dlhší príspevok ak v priemere ja, ale kolko tam je citátov z genezisu a kolko vymyslených vecí človekom a väčší dôraz sa kladie nie ani nato, čo je napísané, ale čo o tom povedalí svätí otcovia a rôzni renmomovaní autori.... A vôbec má právo podať človek o inom človeku, že je svätý, ak mu nemôže vidieť do hlavy ako ježiš, a má vôbec niekto iný na svete takéto povedať, ak nemá tieto ježišove schopnosti ???? Akí to boli svätci v stredoveku ak rozbili cirkev, ako keď sa hodí o stenu prázdna fľaša ???
Rozbíjať vieme všetci veľmi ľahko a pri tom by možno stačilo viacej zodpovednosti k tomu, čo nám tu zanechal ježiš, čo nám zostalo po jeho otcovi. Keď opravoval strechu peter a zišiel si niečo vziať, objavila sa pred ním plachta plná všetkých zvierat a ôpočul hlas: Bi a jedz ! Ale peter hovorí, sú tam aj nečisté zvieratá, to nemôžem. Ozvalo sa druhý krát: Bi a jedz, lebo človeku nie je dovolené posudzovať to, čo stvoril boh a tak by ani jeden človek nemal posudzovať a odsudzovať adama a evu, lebo ich stvoril on.A na všetkom, čo stvoril on má podiel aj satan a niekedy až zničujúci, Ale hlavne, že stovril človeka, ktorý si dokáže uvedomiť hriech ale potom ho oľutuje a vráti sa zase k nemu a vyspovedá sa mu: Bože, spáchal som hriech, ktorý nie je možné odpustiť !

Ľudstvo sa stále bude zmietať v neistote a hľadaní pravdy, ale pochopia len tí, čo budú mať v sebe jeho ducha,svätého ducha a mali by sme sa aj modliť: Bože neodnímaj mi od seba tvojho svätého ducha lebo iba vtedy môžem robiť také veci, o ktorých iní iba snívajú.
váš príspevok

Pridávať príspevky môžu iba zaregistrovaní účastníci fóra.

Som zaregistrovaný

nick: heslo:
zostať trvalo prihlásený    
Nie som zaregistrovaný

Vaša prezývka:  

Po zaregistrovaní budete automaticky presmerovaní do tejto témy.

najnovšie príspevky na celom fóre

dnes, 14:02,  Hla tu je tam je,, NEVERTE ,,,
dnes, 14:01,  Zaručené bolo že SOM mal prísť a už SOM tu ;)
dnes, 13:57,  Nič nie je zaručené. Všetko je to len otázka moci a vôle.
dnes, 13:54,  Viac mysli, menej konšpiruj ;)
dnes, 13:54,  Mám predpoklad na základe dostupných indícii, aj to je v celku normálne. Veď som ti dal...
dnes, 13:52,  Ovocie, jablko. Pointa je tá istá.
dnes, 13:52,  K tomu titulnému článku patrí aj toto video: https://vk.com/photo459794236_457240826
dnes, 13:51,  Okrem toho zmazaná nebola ;)
dnes, 13:51,  Je to trest ;)
dnes, 13:50,  Nie, teba nepresvedčí nič, lebo už si si vytvoril názor ;)
dnes, 13:50,  Tu nejde ani tak o mazanie, ako o rozdielne metre. Nepotrebujem ťa mazať, ty sa tu dokonale...
dnes, 13:48,  Bez vysvetlenia veru nedá a je to v celku normálne.
dnes, 13:46,  (11) Hokejis, on je v tom sluhom/lokajom veľmajstrov akýchkoľvek sionfašistických...
dnes, 13:43,  JAblko, TYblko, ONblko ;) Tak to celé funguje ;)
dnes, 13:43,  a čo tvoji hypnotizeri salbea ??? *13*13*13
dnes, 13:42,  1 O ziadnom jablku rec nebola ,,,*29
dnes, 13:40,  No veď SOM ti vravel, že teba presvedčiť sa nedá ;)
dnes, 13:40,  Ima platí Soroš , CIA , IZRAEL , Rokefelerovci , Rochildovci a ilumináti...
dnes, 13:38,  Takže nič. U mňa si opať nepresvedčil. Snáď ti je preto jasné, že nemôžem tvoje slová...
dnes, 13:37,  preto virus, vojny, choroby vsetko je deterministicke
neprehliadnite
df.sk na Facebooku
vyhľadávanie
 
Človek mieni a človek aj mení.
Prevádzkuje df.sk | TOPlist
(160 257 bytes in 0,615 seconds)